P. 1
KHASIAT BUAH PALA

KHASIAT BUAH PALA

|Views: 76|Likes:
Published by alfiocto

More info:

Published by: alfiocto on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

pdf

text

original

KHASIAT BUAH PALA

Hampirsemua orang mengenalbuahpala (MyristicaFragransHoutt).Kita biasamenggunakanbijinyasebagaibumbumasakan.Olahandagingmaupunmasakanbersantanterasalebihh arumdanlezatdenganmenambahkansedikitpalahalus.Dagingbuahnya lain lagi, aromanya yang harumdengan rasa sedikitasammenjadikandagingbuahpalacocokuntukbahanbakusirupmaupunmanisan. Kebiasaanmenggunakanpalasebagaibumbumasakanataumengkonsumsidalambentuksirupdanmanisanpe rludigalakkan, mengingatbuahdengankeharumansemerbakiniternyatamempunyaibanyakkhasiatbagikesehatan.Kandun gankimiaterkandungdapatmengatasiinsomania, batukberlendir, membantupencernaan, penghilangkejangototdll.

Fisiologi Pala BuahpalaberasaldarikeluargaMyristicaceae.Pohonberkayu yang tingginyabisamencapai 15 meter.Jikamusimberbuah, pohoniniakanmunculbungadisetiapujung ranting danmenjadibuahbergerombolberwarnahijaukekuningan. Dagingbuahnyatebalberwarnakeputihan, buahiniberasagetirdanmengandungbanyakgetah.Setelahdagingbuahadafuli, berupaselaput tipis kemerahan yang menyelimutibijipala. Ada tigabagiandaribuahpala yang bernilaiekonomistinggi.Pertamadagingbuah yang berwarnakeputihan.Dagingbuahpaladapatdiolahmenjadimanisanataudirebusdengangulamenjadisiruppa la yang terkenallezatdanharum.Berikutnyaadalahfuli, sebagian orang menyebutnyadenganbungapala.fulibanyakdigunakansebagaibumbumasakanataudiekstraksarinyamenja dibahanbakukosmetikadanparfum. TerakhirBagianbiji yang berwarnakecoklatan, padabagianini paling banyakdimanfaatkan.Dihaluskanmenjadiberagambumbumasak , parfum, kosmetik, minyakatsiri, bahanpengawetdll Kandungan Kimia danManfaatnya Berdasarkanhasilrisetpenelitian yang dilakukan National Science and Technology Authority, dalambukunya Guidebook on the proper use of medicinal plants.Buahpalamengandungsenyawasenyawakimia yang bermanfaatuntukkesehatan Kulitdandagingbuahpalamisalnya,

nyerihaid. Bagipenderitarematik. rematikdll. madudangulabatu. Campur 1 sdtbijipala. 2 cm kunyit. Berikutramuanya: Ramuan Pala Berkhasiat NyeriHaid. 1 sdtcengkehhalusdan 3 tetesminyakkayuputih. saponin. Seduh 1 sdtpalahalusdengan ¼ sdtgaramhalusdalam 1 gelas air hangat. insomnia (gangguansusahtidur). campursemuabahansampaiterbentukadonanmenyerupai pasta. Insomnia. bersifatstomakik (memperlancarpencernaandanmeningkatkanseleramakan). lemonenadanasamoleanolat.Sebaiknyapengobatandiulangsampaisembu h. Rebus sususampaimendidih.Ulangipengobatansampaisembuh.Sedangkandaribijinyasangattinggikandunganminyakatsiri. Ambil ½ sdtpalahalus. Mengatasi rasa mualdanmuntah. 1 buahcengkehdansatugelas air. diantaranyadapatmembantumengobatimasukangin. 1 sdtpalahalusdan ½ sdtgulabatu. Aduk. Campurdengan 1 sdtpalahalusdan 2 sdtbubukbuahpisangbatu. elemisi.Keduabahaninidapatdiperoleh di apotikatautokoobat. Rematik. MasukAngindanCegukan.terkandungminyakatsiridanzatsamak. angkatdancampurdenganpala. Aduk rata danminumselagihangatbesertaampasnya.Minumbesertaampasselagihangat. Siapkan 100 ml air hangat. saringdanminumselagihangat. biarkanmeresapselama 3 jam. zatsamakdanzatpati. pektin. 6 butirketumbar. Campur 2 sdmpalajalusdengan 2 sdmjaheparut. mandilahdengansabunpalasecarateraturdangosokpadabagian yang sakitdengan balsam pala. 1 sdtmadu. miristisin. Hampirsemuabagianbuahpalamengandungsenyawakimia yang bermanfaatbagikesehatan.Sedangkanfuliataubungapalamengandungminyakatsiri. SuaraParau. Oleskanpadalehersepertimemakai masker. Saringdanminumselagihangat. karminatif (memperlancarbuangangin). Campursemuabahandan rebus denganapikecilsampaiairnyatinggalsetengah. 1 gelassususegar. antiemetik (mengatasi rasa mualmaumuntah). . enzim lipase. Maag.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->