1     

SENI BINA RUMAH TRADISIONAL MELAYU BRUNEI : GAMBARAN SISTEM ADAPTASI DENGAN ALAM DAN BUDAYA TEMPATAN. Oleh Dato Paduka Hj. Matussin bin Omar Abstrak

Seni bina rumah tradisional Melayu Brunei mempunyai ciri-ciri distinktif dari segi bentuk rumah yang difokuskan kepada bentuk bubungnya, susun atur ruangnya dan unsur astetiknya yang digambarkan oleh jenis hiasan dan dekorasi yang digunakan. Rekabentuk rumah Melayu Brunei adalah merupakan respon terhadap akibat-akibat yang ditimpakan oleh fenomena-fenomena alam yang ekstrim. Dengan memahami tabiat alam dan iklim tempatan yang panas dan hujan serta udaranya yang lembab sepanjang tahun, masyarakat Melayu tempatan telah berusaha mengawal dan mengatasinya melalui sistem adaptasi yang yang begitu berkesan seperti merekabentuk jenis-jenis bubung (atap) dan tingkap, menggunakan bahan-bahan binaan yang kurang menyerap hawa panas serta menyediakan beberapa jenis sistem ventilasi yang natural demi mendapatkan keselesaan dalam rumah dan juga tubuh badan. Selain daripada itu rekabentuk rumah tradisional Melayu, khususnya bahagian dalam, adalah untuk menyesuaikan dengan kehendak atau tuntutan sosio-budaya dan agama. Unsur-unsur seni bina tradisional Melayu ternyata berkesan dalam menghadapi, mengawal dan mengatasi fenomena-fenomena alam serta dalam menzahirkan suasana keindahan. Dari itu ia masih tetap relevan dalam setiap keadaan dan masa, hinggakan sebahagian daripada ciri-ciri seni bina Melayu itu masih diterapkan dalam rumaah-rumah dan bangunan-bangunan kontemporari atau moden, terutama sekali masjid dan istana. Setentunya yang memainkan peranan penting dalam usaha-usaha penerapan ini ialah RajaRaja Brunei.

PENGENALAN Antara aspek budaya tempatan yang masih kurang mendapat perhatian dari kalangan penyelidik ialah material culture yang mana rumah serta aspek seni binanya adalah salah satu elemen yang terkandung di dalamnya. Natijahnya, begitu sedikit sumber-sumber dan bahan-bahan mengenai seni bina tempatan, khususnya yang berkaitan dengan seni bina tradisional, yang dapat digunakan sebagai rujukan oleh sesiapa juga yang berminat. Ada

2   

beberapa kemungkinan yang menyebabkan seni bina tradisional tempatan ini seolah-olah tidak mendapat perhatian yang memuaskan dari kalangan penyelidik masa kini. Antaranya ialah kurangnya, bahkan tidak adanya lagi kesan-kesan seni bina tradisional yang representatif dan cukup signifikan ketika ini untuk dijadikan data rujukan dan penyelidikan. Hal ini terjadi akibat dari cepat dan pesatnya pembangunan fizikal dan proses perbandaran yang menyebabkan banyak rumah tradisional telah dirobohkan bagi memberi ruang atau laluan kepada pembinaan rumah-rumah dan gedung-gedung moden, penyediaan sistem infrastruktur awam dan proses perkembangan serta perluasan kawasan bandar dan kawasan-kawasan yang bersempadan dengannya. Misalnya antara tahun-tahun 1960an dengan 1970an cuma tinggal beberapa buah rumah berunsur tradisional yang masih boleh dilihat di kawasan-kawasan tertentu di negara ini, namun semuanya sudah tidak ada lagi pada masa ini. Selain daripada itu kerana tidak adanya lagi tukang pembuat rumah tradisional yang masih hidup ketika ini untuk dijadikan narasumber yang autoritatif, menyebabkan kerja penyelidikan dalam bidang berkenaan begitu sulit dan terhad. Maklumat yang diperoleh daripada tukang-tukang mengenai seni bina tradisional merupakan sumber primary yang amat tinggi nilanya. Dalam keadaan kekurangan data ini, penulis lebih banyak bergantung kepada sumbersumber secondary daripada tulisan-tulisan yang telah dihasilkan oleh beberapa orang penyelidik atau penulis sebelum ini1 bagi menyediakan kertas ini. SUMBER-SUMBER AWAL BERKAITAN SENI BINA BRUNEI Walaupun beberapa sumber awal ada menyentuh tentang rumah-rumah yang terdapat di ibu negeri Brunei silam, namun ianya hanyalah berupa gambaran-gambaran ringkas dan umum sahaja, yakni tidak menceritakan secara jelas, terperinci dan spesifik tentang aspek seni bina tempatan. Contohnya, Antionio Pigafetta menceritakan tentang istana raja yang disaksikannya sewaktu membuat lawatan ke Brunei dalam tahun 1521 dengan kata-kata berikut: “ Then we went to the king’s palace…..We went up a staircase accompanied by the governor and other chiefs, and entered a large hall full of many nobles…..At the end of the great hall is another hall higher but somewhat smaller. It was all adorned with silk hangings, and two windows, through which light entered the hall, and hung with two brocade curtains opened from it….At the end of the small hall was a large window from which a brocade curtain was drawn aside, so that we could see within it the king seated at a table with one of his young sons chewing betel….” (Nicholl 1990 : 9-10)

1. Contohnya lihat Pg.Ismail (1989); Alimin (1989); Awg.Hj.Metussin (1993) dan Pg. Adanan (2000)

a very large and interesting building. bangsa Sepanyol yang mengetuai penyerangan ke atas Brunei pada tahun 1578 Masehi mencatatkan dengan agak jelas sedikit tentang Bandar Brunei dan keadaan rumah-rumah dan istana-istana yang ada di dalamnya: “The city was very large and rich. but the houses were excellently constructed. That city contained a very sumptuous mosque.the houses are all constructed of wood and built upon from the ground on tall pillars…. style ukiran yang ada pada masjid dan salutan warna emas yang digunakan pada binaan-binaan tersebut. many of them being constructed of a stone work and gilded. in which were mounted fifty six pieces of bronze cannons and six of iron…”( Nicholl 1990:11) Francisco de Sande. quite covered with half relief and gilded”(Nicholl 1990:61) Meskipun aspek seni bina hanya disentuh secara ringkas. tingkap dan balai penghadapannya yang menggambarkan keindahan. Seterusnya Pigafetta juga menceritakan secara umum dan ringkas tentang keadaan rumahrumah penduduk Brunei yang ada dalam Bandar Brunei seperti berikut : “The city is entirely built in salt water. especially the king’s palaces. dinding. and was built over a very broad and deep river and had the appearance of another Venice. except the houses of the king and certain chiefs…. which I never saw it in any other Malay country….3    Petikan di atas menceritakan susunan ruang yang ada pada sebahagian kawasan dalam istana. which were of huge size.There is a large brick wall in front of the king’s house with towers like fort. are two stories high. Carroll ada menceritakan bahawa masjid Brunei yang telah ranap dibakar pada malam Isnin 23 Jun 1578 atas perintah Francisco de Sande adalah diperbuat daripada kayu berwarna hitam seperti bulian dan mempunyai lima tingkat (Nicholl 1986:44) Catatan yang menjelasakan tentang struktur binaan bagi sebahagian rumah yang terdapat di sepanjang Sungai Brunei adalah yang dibuat oleh Thomas Forrest pada tahun 1779. pintu. Sumber Sepanyol yang lain yang tidak menyebutkan nama penulisnya tetapi diterjemahkan oleh John S. Langsung tidak disentuh tentang bentuk dan ciri-ciri distinktif seni bina istana tersebut termasuk ukiran-ukiran yang terdapat pada tiang. Beliau menulis : “the houses are built in each side of the river upon posts…. The buildings were of wood. istana-istana raja dan masjid. catatan di atas sekurangkurangnya menjelaskan tentang jenis-jenis bahan binaan yang digunakan untuk rumahrumah penduduk.Some houses on the right side of the water.” (Forrest 1779:380 . kehalusan dan ketinggian seni bina Brunei ketika itu.

pandangan hidup dan sistem adaptasi sesuatu masyarakat. Bahan-bahan rujukan ini ada tersimpan di arkib-arkib. perpustakaan-perpustakaan dan muzium-muzium tempatan dan luar negeri.4    Contoh-contoh catatan awal seperti yang disebutkan di atas. Halim (1982a. karakter. 1984a. rekabentuk (design) dan susun atur ruang (layout) serta hiasan (embellishment) dan ukiran (craving) yang digunakan. Lihat lim Jee Yuan (1987) dan Abd. Di samping itu sumber-sumber lisan dari warga “tua” yang masih mengetahui serba sedikit selok belok seni bina tradisional Melayu amat berfaedah dalam menambah pemahaman tentang aspek-aspek seni bina tempatan. namun semuanya belum dapat memberikan gambaran yang sangat jelas tentang seni bina Melayu Brunei pada abad-abad awal sebelum abad ke 19 Masehi. Di Semenanjung Tanah Melayu perkataan ‘bumbung’ digunakan untuk perkataan ‘bubung’ 3. 1982b. Justeru itu tinjauan ke atas seni bina rumah tradisional Melayu Brunei adalah perlu bagi memahami makna dan ciri-ciri yang terpancar serta tersirat dalam ciptaan atau karya yang mereka hasilkan. pemberian nama atau jenis rumah (house type) tradisional Melayu di Brunei adalah berdasarkan kepada bentuk bubung (roof shape). 1984b) . Rumah dapat menggambarkan sistem nilai. 1. sistem kepercayaan dan konsep seni atau keindahan masyarakat yang menciptakannya. kerana dari keseluruhan elemen yang terbentuk dalam struktur rumah atau binaan terkandung idea. CIRI-CIRI DISTINKTIF DALAM SENI BINA TRADISIONAL MELAYU BRUNEI Rumah. meskipun menyebutkan tentang bentuk rumah. falsafah. 2. Bentuk Rumah Seperti juga di semenanjung Tanah Melayu3. bahan-bahan binaan yang digunakan dan ukiran-ukiran yang terdapat pada bahagian-bahagian binaan di Brunei. merupakan elemen asas atau utama dalam seni bina. Mahu tidak mahu kita harus bergantung sepenuhnya kepada sumber-sumber lukisan dan foto sejak abad ke 18 Masehi yang memperlihatkan rumah dan binaan tradisional tempatan dan kepada foto-foto rumah dan binaan tradisional tempatan yang masih sempat dilihat atau direkod dalam tahun-tahun 1970an. sebagai struktur ciptaan manusia yang mempunyai bentuk dan ciri tertentu. Antara ciri-ciri distinktif yang dapat dilihat dalam seni bina rumah tradisional tempatan adalah dari segi bentuk rumah (houseform) atau bentuk bubung2 (roof shape).

rumah tungkup dan rumah potong limas.5    Namun bagitu ada lagi penjenisan yang berdasarkan kepada sistem tambahan (addition system) ke atas struktur indung rumah (rumah ibu). Daripada lukisan-lukisan dan foto-foto rumah di Kampong Ayer yang dihasilkan dan diambil sejak abad ke 19 Masehi serta berdasarkan rumah-rumah berunsur tradisional yang pernah dilihat dalam tahun-tahun 1960an dan 1970an. Di Semenanjung dikenali dengan rumah bumbung panjang. jelas kelihatan sebahagian daripada ciri-ciri distinktif yang disebutkan di atas. Tingkap ini akan ditutup apabila hari hendak hujan dari sebelah dalam rumah. Dinding rumah juga menggunakan daun pucuk nipah yang dianyam menjadi kajang. 5. a. Begitu juga pada bahagian titi belayar terdapat sebuah tingkap kecil yang fungsinya juga sama seperti tingkap kecil di atas bubung. Di bahagian bawah kedua hujung bubung terdapat dinding penutup berbentuk tiga segi yang dipanggil titi belayar5. 4. Rumah belah bubung lebih banyak didapati berbanding rumah-rumah jenis lain mungkin kerana kerja penyediaan bubungnya relatif lebih mudah daripada bubung-bubung jenis atau bentuk lain. Lantai rumah pula menggunakan batang nibung yang dibelah-belah. Dalam berberapa contoh. Pada awalnya bahan yang digunakan untuk atap rumah jenis ini ialah daun nipah atau apung (Nipa fruticams) yang dianyam (dituhur) menjadi kepingan. terdapat tiga jenis bentuk rumah tradisional Melayu di Brunei. terdapat sebuah tingkap kecil yang bertongkat pada bahagian tengah curaman atap yang mungkin berfungsi sebagai sistem ventilasi bagi udara masuk dan keluar dan juga menjadi sistem pencahayaan. Bentuk Bubung Berdasarkan kategori bentuk bubung. Kepingan-kepingan atap ini kemudiannya dipasang secara bertindih-tindih (berlimpa-limpa) agar air hujan mudah dan cepat mengalir ke bawah. struktur ini dipanggil tebar layar. Rumah Belah Bubung Bentuk bubung rumah ini ialah persegi empat tepat (rectangular) jika dipandang dari atas. . iaitu rumah belah bubung4. Di Semenanjung. Di bahagian tengah atas bubung atau atap diletakkan tulang bubungan dalam keadaan mendatar (horizontal) yang berfungsi sebagai pembahagi atap sebelah kanan dan sebelah kiri yang curam ke bawah sehingga terbentuk rangka bubung yang menyerupai ‘V’ terbalik jika dilihat dari kedua sudut tepi rumah.

Halim 1982a. 1984a. Reka bentuk rumah belah bubung yang begitu fleksibal memudahkan sistem tambahan dilakukan pada bahagian hadapan rumah atau pada mana-mana bahagian. iaitu atap belah bubung pada bahagian paling atas. . Rumah tungkup kurang kelihatan di negeri ini pada masa lalu dibandingkan dengan rumah belah bubung mungkin kerana ianya lazim dimiliki oleh orang-orang berada atau bergelar yang mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi dan baik. dan bentuk ini selari atau selaras dengan bentuk rumah (indung rumah). 1982b. 1984b). dinding dan lantai turut bertukar sesuai dengan edaran masa. bubung rumah jenis ini kelihatan menungkup (menutupi keseluruhan bahagian atas indung rumah) melalui tulang bubung yang agak pendek dan empat penyirung rumah yang curam kebawah sehingga menjadikan bentuk bubung ini kelihatan seperti piramid. Atap jenis ini di kenali sebagai bumbung perak di Semenanjung (Lim Jee Yuan 1987 dan Abd. Variasi kedua ialah jenis bubung yang lazim di gunakan pada bangunan masjid di mana bubung jenis tungkup yang berbentuk limas (piramid) berada di bahagian paling atas. dan atap tungkup pada bahagian bawah dengan penyirung diletakkan pada empat penjuru atap atau rumah.6    Apabila bahan-bahan binaan yang lebih baik mutunya didapati dalam pasaran dan kedudukan ekonomi penduduk mengizinkan. Sebagai pengamatan. Variasi pertama ialah di mana bubung paling atas yang berbentuk belah bubung menurun ke bawah dengan begitu curam seperti piramid dan disambung dengan bubung di bahagian bawahya yang agak menjengkang (tidak begitu curam). Menurut Lim Jee Yuan (1987 : 24-26) rumah bumbung perak dan rumah bumbung limas bukanlah yang berunsur asli tempatan (indigenous) tetapi yang menerima pengaruh daripada bentuk rumah Belanda dan Inggeris. Tingkat kesulitan untuk membuat bubung jenis ini yang memerlukan kemahiran dalam ketepatan ukur mengukur mungkin juga penyebab mengapa jenis rumah ini kurang menjadi pilihan. Rumah Potong Limas Dalam konteks Brunei. atap rumah potong limas variasi pertama ini mempunyai dua bentuk bubung. c. rumah potong limas atau bubung berbentuk limas (piramid) mempunyai dua variasi. b. Disebabkan bentuk dan ketinggiannya. Rumah Tungkup Bentuk atap rumah ini adalah persegi empat sama (square) dari pandangan sebelah atas. maka bahan-bahan untuk atap.

Ismail 1989. Seni bina rumah potong limas adalah memperlihatkan kombinasi seni bina tempatan dengan seni bina moden (luar). menjadikan keseluruhan bubung atau atap kelihatan bertingkat (tiered) dua6. Atap rumah potong limas biasanya diperbuat daripada kepingan kayu bulian (Eusideroxylon sp. Rumah Loteng Rumah ini dipanggil rumah loteng disebabkan ianya mempunyai angkap atau ruang berlantai di bahagian atas indung rumah yang biasa disebut loteng. maka timbullah jenis rumah loteng7 dan rumah belanggar. Loteng digunakkan untuk tempat tidur anak perempuan atau ruang bagi menjalankan aktiviti menenun kain atau kraftangan yang lain. Bangunan Masjid Besar Brunei yang dibina pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad Jamalul Alam (1906-1924) mempunyai bentuk bubung dua tingkat. Bentuk Berdesarkan Sistem Tambahan Berdasarkan kepada sistem tambahan yang di lakukan ke atas struktur dalam atau luar indung rumah. Lihat Awg Hj. 7. Perkataan loteng berasal dari dialek Cina Hokkien Lau Teng yang bererti bilik atas (Pg. Tetapi ada juga yang menggunakannya sebagai ruang menyimpan alat-alat pertukangan tangan. Bubung bertingkat dua ini menjadi ciri seni bina bagi masjid-masjid kampung di seluruh daerah negara ini yang dibina sejak tahun 1920an hingga sekarang.7    sementara bubung pada bahagian bawahnya juga berbentuk tungkup. Metussim (1993:15) dab Awg Hj. Abd Karim (1991:26). Memandangkan bubung jenis ini bagitu berat. Untuk naik ke atas loteng desediakan tangga di bahagian dalam indung rumah. maka kayu yang digunakan untuk tiang indung rumah adalah dari jenis keras dan kuat.35) . a. sementara panggilan rumah belanggar adalah berasal daripada ruang tambahan yang di letakkan atau didirikan melintang di bahagian hadapan indung rumah yang kelihatannya seolah-olah “melanggar” bahagian tersebut. Rumah loteng mendapatkan namanya daripada ruang loteng yang ditambah atau dibina di bahagian atas indung rumah. 6. Metussin (1993). biasanya bulian.) yang di potong-potong nipis dan berbentuk empat persegi tepat. Untuk maklumat lanjut lihat Awg Hj. hasil-hasil kraftangan dan alat-alat keperluan yang jarang-jarang digunakan setiap hari.

Bagi menanai atau mendukung tingkat bahagian atas. kenduri dan lain. maka ia memberikan ruang yang cukup luas di bahagian loteng. Langgar adalah bersamaan dengan serambi gantung bagi rumah di Semenanjung. iaitu indung rumah dan bahagian belakang. Ruang tambahan yang dipanggil langgar8 yang dibina melintangi atau ‘melanggar’ bahagian hadapan indung rumah juga biasanya mempunyai bentuk bubung yang sama dengan bubung idung rumah. Bahan atap juga menggunakan kepingan kayu bulian yang tahan sehingga berpuluh-puluh tahun yang juga menandakan status sosial dan status ekonomi yang tinggi bagi orang yang menghuni rumah tersebut. untuk menjalankan kegiatan keagamaan seperti sembahyang berjemaah. Bentuk atap untuk rumah jenis ini adalah dari jenis tungkup atau jenis belah bubung. b. mengaji al-Quran. Rumah Belanggar Rumah jenis ini mempunyai bentuk atap belah bubung atau atap potong limas bagi indung rumahnya. tiang rumah ini biasanya menggunakan jenis kayu yang keras dan kuat terutamanya bulian. Ruang tambahan (langgar) ini adalah digunakan untuk menerima dan melayan tetamu. 8. Seseorang yang hendak memasuki sebuah rumah Melayu. Pembahagian ini adalah secara arbitrary sahaja kerana terdapat juga sedikit variasi demi untuk menyesuaikan dengan keperluan dan selera pemilik rumah atau mengikut keadaan kawasan dimana rumah itu dibina.  . berdikir. iaitu dapur. Rekabentuk Dan Susun Atur Ruang Secara umumnya rekabentuk dan susun atur ruang dalam rumah Melayu Brunei dapat dibahagikan kepada bahagian hadapan. dia harus lalu dari bahagian hadapan rumah. iaitu mula-mula sekali melalui pantaran (anjung) yang menganjur keluar rumah. Tingkap dan lubang tebukan yang ada di dinding loteng serta ruang terbuka di bahagian kepala tangga (tempat menaiki tangga) membantu mendinginkan ruang loteng ini.8    Disebabkan bubung rumah ini agak tinggi. 2. Rumah belanggar menggambarkan perubahan dalam seni bina rumah tradisional Melayu Brunei pada tahun-tahun 1950an kerana rumah bentuk ini adalah yang dianggap moden ketika itu yang mulai menggunakan bahan-bahan binaan terkini seperti atap zing dan kayu papan yang berketam halus menggunakan mesin.

Ada juga pantaran yang dipasang pagar dan tempat duduk untuk tempat berehat-rehat atau berbual-bual. belajar. Dalam ruang langgar inilah para tetamu dilayan. Paras lantai ruang ini biasanya sama dengan paras lantai indung rumah. menjahit. Di bahagian belakang pantaran ini terdapat lagi satu tangga untuk keperluan turun dan naik. Dari pantaran. Lantai pantaran biasanya diperbuat daripada belahan nibung atau buluh dan kedudukan paras lantainya lebih rendah sedikit daripada paras lantai indung rumah. buang air dan lain-lain. Di samping itu terdapat juga jambatan tambahan dibina di bahagian belakang rumah yang mempunyai fungsi yang sama dengan jambatan di bahagian hadapan. makan dan menyuci dilakukan. Ruang ini berdinding tetapi tidak beratap.9    Pantaran biasanya tidak beratap atau berdinding. seseorang memasuki pula ruang langgar yang merupakan bahagian tambahan kepada indung rumah. Terletak berhampiran dengan ruang dapur ialah ruang pantaran yang digunakan untuk menyuci dan menjemur pakaian. iaitu dapur yang mempunyai paras lantai yang lebih rendah sedikit dari paras lantai indung rumah. memadai diletakkan dinding angin. . malahan ada juga ruang ini di biarkan terbuka sahaja dari mana seseorang dapat melihat bahagian dalam indung rumah yang dijadikan ruang-ruang berdinding (bilik) atau yang dipasang tabir sahaja. Tetapi terdapat juga keadaan di mana di ruang langgar ini tidak mempunyai dinding penyapar khusus atau kekal. Dari ruang utama indung rumah seseorang memasuki bahagian belakang rumah. sembahyang dan lain-lain. Ia merupakan kawasan untuk masuk dan keluar rumah. Di ruang ini terdapat dinding penyapar atau dinding pemisah (partition) yang memisahkan kawasan yang dianggap public (langgar) dengan kawasan yang dianggap peribadi (indung rumah). Dari langgar seseorang memasuki pula bahagian utama indung rumah yang berukuran besar. atau ada juga yang mempunyai paras lantai yang sama. Bagi ruang untuk mandi (pemandian) dan ruang untuk buang air (jamban) dipasang dinding yang ketinggiannya sekira-kira orang berdiri. Rumah di Kampung Ayer lazimnya mempunyai jambatan (titian) penghubung yang dibina di bahagian pantaran hadapan rumah yang menghubungkan antara sebuah rumah dengan yang lain. Tetapi ada juga paras lantai ruang ini lebih rendah sedikit daripada lantai indung rumah. Di bahagian hadapan pantaran ini diletakkan tangga untuk kegunaan turun dan naik. Di ruang dapur inilah kegiatan masak-memasak. membaca. mandi. Kebanyakan aktiviti perbadi dilakukan di ruang ini seperti tidur.

turisan (incision). Nama ukiran yang lazim digunakan pada bahagian ini ialah rawai lidah. tebukan (perforation) dan goresan yang menimbulkan pandangan menarik. Ciri Aestetik Bagi rumah tradisional Melayu. tempuk buah. daun pintu. . sebahagian daripada ukiranukiran itu juga membekalkan sistem ventilasi dan pengawalan silauan (glare) pada bahagian-bahagian tertentu dalam rumah. seperti bunga kemunting dan bunga jambangan. Teknik-teknik yang digunakan bagi membuat ukiran-ukiran itu ialah secara timbul (relief).10    3. bunga. Selain berfungsi untuk mendapatkan keindahan. a. Misalnya ada jenis hiasan atau ukiran tertentu yang lazimnya hanya dibuat atau diletakakan pada bahagian pepilis (cucuran atap) rumah. Bahagian-bahagian dari pokok atau tanaman yang selalu dijadikan motif ukiran ialah daun. Bentuk-bentuk geometri juga tidak jarang digunakan dalam ukiran-ukiran tempatan seperti madu kasirat dan arap gagati (berbentuk empat segi bujur). seperti tampuk pidada dan tampuk manggis. dan pucuk seperti pucuk rebung. Bagitu juga ada jenis-jenis ukiran atau hiasan yang lazim atau khusus digunakan untuk menghiasi daun tingkap. seperti daun lukut dan daun air mulih (daun menjalar). jerjak atau kekisi (grille) tingkap dan tebukan pada titi belayar. unsur aestetik merupakan pertimbangan kecil dan bergantung kepada kemampuan ekonomi dan kesesuaian reka bentuk rumah atau ruang (Lim Jee Yuan 1987:40). Pada bahagian atas dinding pemisah bilik dalam sesetengah rumah Melayu terdapat lagi hiasan yang terbentuk dari susunan batang-batang kayu yang sederhana tebal sehingga tercipta barisan lubang-lubang yang berbentuk empat segi bujur (diamond) yang dipanggil madu kasirat atau arap gagati dan berbentuk tiga segi atau piramid yang dinamakan gigi iyu (yu). Tujuan utama dan pertama membina rumah bagi orang Melayu ialah untuk menyediakan tempat bagi berlindung daripada panas dan hujan. Motif floral yang biasa digunakan adalah daripada jenis-jenis tanaman yang ada dan biasa dilihat di sekeliling masyarakat tempatan. Bagitu juga jenis hiasan atau ukiran yang digunakan adalah mengikut di mana atau pada bahagian mana ianya diletakkan. Hiasan Dan Ukiran Untuk tujuan aestetik. Ukiran-ukiran yang indah dan halus itu adalah menggunakan motif-motif berbentuk floral kerana Islam melarang penggunaan imej haiwan dalam bentuk seni (artform). hiasan dan ukiran dalam rumah Melayu adalah lebih disesuaikan dan ditentukan oleh reka bentuk dan susun atur ruang sesebuah rumah itu. Mutiara (berbentuk bulat) dan tapak catur (berbentuk empat segi sama). untuk mendapatkan keselesaan dan keselamatan hidup dan untuk menyediakan ruang bagi memenuhi fungsi atau tuntutan sosial dan agama.

. Warna Warna memainkan peranan dalam menimbulkan atau menambahkan unsur keindahan. c. walaupun ada yang menggunakan warna pada dinding rumah sebelah luar. namun cat berwarna jarang digunakan bagi tujuan dekoratif. tetapi penanda yang jelas sebagai istana adalah dari saiznya yang besar. begitulah juga sebaliknya. Penggunaan cat-cat berwarna bagi rumah-rumah hanya dapat dilihat setelah bahan tersebut mulai banyak terdapat dalam pasaran. Jenis hiasan dan ukiran yang ada dalam rumah tradisional Melayu dapat mencerminkan status sosial atau kekayaan dan kekuasaan si pemilik rumah dalam masyarakatnya. Umumnya dinding-dinding rumah dibiarkan dalam warnanya yang natural atau asal.11    Cara penyusunan papan-papan untuk dinding juga boleh menimbulkan pandangan visual yang menarik. Dalam konteks seni bina hubungan keseluruhan elemen-elemen yang terkandung dalam sesebuah rumah atau binaan hendaklah proporsi dari segi skala dan ukuran bagi menimbulkan kesatuan keindahan. Proposi Dan Skala Aspek yang turut penting dalam menimbulkan atau menciptakan unsur keindahan bagi rumah Melayu ialah konsep proporsi dan skala dalam pengukuran sesuatu bahagian atau ruang rumah. b. Umpamanya papan-papan dinding yang disusun dalam keadan menegak (vertical) dan bukan mendatar (horizontal) seperti lazimanya. Penggunaan cat berwarna adalah untuk keseluruhan rumah atau pun pada bahagian-bahagian yang terpilih sahaja. dapat memberikan gambaran yang menarik dan unik. kekayaan ukiran-ukiran dan hiasan-hiasannya serta bahan-bahan binaan yang digunakan. Hiasan yang lebih terperinci (elaborate) biasanya terdapat dalam rumah orangorang berada dan tinggi kedudukan sosial mereka di dalam sesebuah masyarakat. Misalnya. Tidak dapat dinafikan bahawa ukuran dan skala yang tepat boleh menimbulkan unsur keseimbangan dan keindahan. walaupun ada istana-istana pada masa lalu yang menyerupai bentuk rumahrumah penduduk biasa. bahan warna yang digunakan adalah bernis berwarna coklat kehitaman yang biasanya digunakan untuk menghalau serengga-serengga perosak seperti anai-anai. namun rumah-rumah itu kurang tingkat kesulitannya dalam membinanya di bandingkan dengan istana. Di Brunei ada beberapa buah rumah kayu sahaja yang pernah menggunakan ‘cat berwarna’ ini sebelum tahun-tahun 1950an.

Untuk mengukur besar bulatan digunakan pula ukuran pemeluk (sebesar lengkungan tangan memeluk) dan pegelangan (ukuran lingkaran antara kedua hujung ibu jari tangan dengan hujung jari kedua belah tangan). Tidak panjang. Contohnya untuk mengukur sesuatu yang mendatar digunakan hasta (ukuran panjang dari hujung siku sampai ke hujung jari hantu). dan singkat12 untuk menyatakan kecacatan. Bererti serong. timpang11. Hidup dalam negeri yang mempunya hutan yang kurang terganggu. Mereka juga mengetahui fenomena-fenomena alam yang ekstrim seperti kemarau. 9. penduduk tempatan begitu mengenali tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekeliling mereka. berat sebelah 12. lebar atau luas . Bererti tidak tegak betul atau berat sebelah 11. jengkal (ukuran panjang huluran hujung ibu jari dengan hujung jari yang lain). banjir dan angin kencang yang mendatangkan kesan kepada kehidupan dan harta benda mereka. Tidak sama atau rata tingginya. Salah satu atau beberapa daripada unsur-unsur kekurangan (kecacatan) itu sudah pasti merosakkan konsep keindahan sesebuah rumah. kelembapan udara dan curahan hujan yang tinggi sepanjang tahun. Dalam kerja ukur mengukur ini orang Melayu menggunakan sistem yang bersandarkan kepada dimensi tubuh manusia. sifat dan kegunaan tumbuhan-tumbuhanan itu. dan tapak (ukuran panjang dari hujung tumit hingga ke hujung ibu jari kaki). maka timbullah istilah-istilah seperti biut9. tidak tepat atau lurus 10. Penduduk tempatan menyedari kesan-kesan yang ditimbulkan oleh panahan cahaya matahari. Kesemua ukuran yang menggunakan dimensi tubuh manusia itu digunakan dalam seni bina Melayu bagi mendapatkan unsur keindahan dan keseimbangan serta ketepatan dalam proporsi dan skala. seimbang dan standard tidak dipenuhi. Mereka mengetahui mana-mana jenis tumbuhan yang keras. kuat dan tahan menghadapi iklim ekstrim. langkah (ukuran panjang huluran kedua belah kaki). singit10. tepat. SISTEM ADAPTASI DALAM SENI BINA MELAYU TRADISIONAL Brunei mempunyai iklim tropikal dengan suhu. tiupan angin dan curahan hujan yang mereka alami selama hidup mereka. depa (ukuran panjang dua huluran tangan).12    Sebaliknya jika sistem proporsi dan skala yang betul. Mereka mengenali jenis. kekurangan dan ketidaktepatan dari segi pengukuran.

tenang. Pantulan pancaran cahaya surya yang relatif tinggi dari laut. a. Sehubungan itu had kelajuan angin meningkat dengan meningkatnya ketinggian tanah. Jadi alam. Menyedari akan tabiat alam tadi dan kesan-kesan yang . Semua persediaan. sementara pada segi yang lain ketebalan pohon-pohon yang berfungsi sebagai pelindung dapat juga meningkatkan kelembapan udara. langit dan pantai membuat silauan dalam rumah perlu dikawal. tindakan dan penyesuaian terhadap unsur-unsur dan fenomena-fenomena alam ini dinamakan proses dan sistem adaptasi. dan had kelajuan angin menjadi rendah di bahagian tanah yang rendah di mana terdapat banyak halangan (obstruction). hidup selesa. fasiliti rumah dan bahan binaan yang digunakan untuk mendirikan rumah adalah gambaran tentang bagaimana orang Melayu menyesuaikan diri dengan alam. Sistem adaptasi dengan alam ini kemudiannya berkembang kepada sistem adaptasi hiasan. kelembapan udara dan curahan hujan yang tinggi di sepanjang tahun mudah merangsang proses pengkaratan (rusting). Tapi pendedahan kepada laut dan langit terbuka juga boleh menimbulkan masalah kesilauan (glare). Begitu juga dengan mengenali. maka penduduk tempatan dapat mementukan jenis dan bentuk rumah yang akan dibina. Pada satu segi. Iklim tempatan yang panas. kedudukan rumah. Iklim tropikal juga membantu pertumbuhan flora begitu cepat dan kadang-kadang susah dikawal. harmoni dan untuk menimbulkan daya keratif dalam berfikir dan menghasilkan karya serta ciptaan. jenis bahan binaan yang akan digunakan dan ditapak atau kawasan mana akan didirikan rumah. iklim dan fenomena alam. Bagitu juga permukaan yang tidak rata seperti di kawasan semak dan hutan tebal boleh mengurangkan had kelajuan angin. fenomena alam dan alam di sekeliling mereka seolah-olah menjadi guru mereka untuk survive. Lokasi yang berhampiran dengan laut menerima tiupan angin daratan (land breeze) dan angin laut (sea breeze) secara beterusan di sepanjang siang dan malam. Adaptasi Dengan Iklim Bentuk rumah. budaya dan agama. Keadaan tinggi atau rendahnya permukaan sesuatu tanah boleh menentukan tentang aliran udara jika menurut hukum kesan-kesan pergeseran (frictional effects). memahami dan belajar dari fenomena-fenomena alam tadi serta membuat penyesuaian dalam mengawal dan mengatasinya. alam sekelilimg. ukiran dan dekorasi. pereputan (rotting) dan pertumbuhan algi dan kulat yang mendatangkan kesan kepada bahan-bahan yang digunakan untuk membangun rumah.13    Mereka juga dapat membezakan mana-mana tumbuhan yang cantik dan sesuai dari segi bentuk untuk dijadikan contoh-contoh hiasan. pertumbuhan hutan menimbulkan keadaan iklim yang baik kerana ketebalan pohon-pohon dapat mengurangi radiasi suhu panas dan kepanasan kepada permukaan bumi. rekabentuk dan susun atur ruang dengan keperluan dan tuntutan sosial. ukiran dan dekorasi dengan keadaan rumah serta adaptasi saiz.

Adang boleh digulung ke atas dan diurak ke bawah. selain daripada mempunyai tingkap yang mencukupi. Adang yang diperbuat daripada bilah-bilah buluh yang dianyam rapat menyerupai belat menangkap ikan. Dari itu rumah-rumah di Kampong Ayer dibina tinggi di atas tiang. curahan hujan dan tiupan angin yang berlebihan. Antara bentuk-bentuk adaptasi yang biasa dilakukan bagi pengawalan cuaca yang optima dapat disebutkan di bawah ini : i. Di muka sebelah dalam ditutup dengan kain bewarna gelap sebagai pelapis. tiang-tiang tinggi itu juga memberikan ruang bagi laluan angin yang dapat membantu menyejukkan hawa dalam rumah. peneduhan yang berkesan serta membolehkan tingkap-tingkap dibuka sepanjang hari untuk ventilasi. . rekabentuk rumah dan bahan binaan yang digunakan. iii. Sudah tentu untuk mengawal dan mengatasi kesan-kesan panahan cahaya matahari. memerlukan sistem adaptasi dari segi lokasi dan orientasi rumah. 13. Penjelasan serupa adalah juga untuk rumah yang dibina di atas tanah kering yang terdapat pokok-pokok yang boleh menghalangi pergerakan udara. Dalam rumah-rumah Melayu Brunei. Penyediaan sistem ventilasi yang mencukupi untuk tujuan pendinginan dan pengurangan kelembapan. ii.14    ditimpakannya. iv. Selain untuk menghindari air dari mencecahi lantai rumah ketika air pasang tinggi. Atap daun yang disusun menghampar dan meninggi di atas bubung memberikan tangkupan atap yang memanjang atau menurun jauh ke bawah membuatkan kawasan terdedah yang menegak (vertical) iaitu bahagian dinding dan tingkap menjadi rendah. Di sesetengah rumah dipasang juga sejenis adang (blind) di bahagian luar tingkap yang dipanggil pidaian13 yang berfungsi bagi mengawal dan mengatasi sinaran matahari yang berlebihan dan juga untuk menghalang kemasukan tempias hujan. terdapat lagi tingkap-tingkap berukuran kecil di atas atap atau bubung dan di bahagian titi belayar. Keadaan ini memberikan perlindungan yang baik dari siraman hujan. Silauan dalam rumah Melayu yang berpunca dari langit terbuka adalah dikawal oleh atap yang menjuntai luas dan tingkap-tingkap yang rendah yang menghalang langit terbuka dari pandangan mata. maka semuanya perlu dikawal dan diatasi bagi mempastikan rumah yang akan dibina akan lebih tahan lasak dan memberikan keselesaan serta kenyamanan. Kelajuan angin meningkat mengikut ketinggian.

ix. x. dapat menahan (holding) sedikit hawa panas dan memberikan rasa sejuk dalam rumah pada waktu malam. vii. Susun atur rumahrumah secara sembarangan (random) seperti yang terlihat di Kampong Ayer menimbulkan banyak lorong untuk laluan angin. viii. Semua langkah-langkah pencegahan (precautionary measures) yang dilakukan oleh tukang-tukang Melayu bagi menghadapi kejadian dan fenomena-fenomena alam melalui sistem adaptasi. budaya dan agama lebih ditentukan oleh unsur dalaman rumah seperti rekabentuk dan susun aturnya. b. Sistem susun atur kedudukan rumah dapat mempengaruhi edaran udara pada sesuatu kawasan yang setentunya memberi kesan kepada hawa di dalam rumah. Orientasi rumah Melayu tempatan yang lazimnya menghadap kiblat (hala Timur – Barat) boleh mengurangkan kawasan dalam rumah dari terdedah kepada radiasi matahari. Pohon-pohon yang tinggi bukan sahaja memberikan penteduhan yang baik. Keadaan ini mempastikan rumah-rumah yang terletak di bahagian kawasan belakang tidak begitu terhalang daripada menerima tiupan angin yang mencukupi. Ruang dalam rumah Melaya pada umumnya tidak ditentukan atau dinamakan menurut penggunaan ruang atau kawasan. memperlihatkan kepintaran mereka dalam menghadapi. Bagi rumah di atas daratan pengawalan hawa panas atau cahaya matahari dan tiupan angin juga dilakukan dengan cara menanam pohon-pohon yang tinggi seperti pokok kelapa dan pinang di sekitar berdekatan. seperti lubang-lubang pada sambungan atau penemuan atap atas dan atap bawah. vi. mengawal dan mengatasi fenomena-fenomena tadi dalam bentuk seni bina yang unik dan kreatif. Budaya Dan Agama Sistem adaptasi dengan keperluan sosial. Atap daun merupakan penebat (pembendung) panas yang terbaik. Keadaan ruang yang relatif lapang dalam rumah Melayu tempatan melalui pengurangan dinding-dinding pemisah memberikan laluan kepada edaran udara dan percahayaan yang mencukupi. Edaran udara dari luar adalah melalui tingkap-tingkap yang ada. Keadaan ini dibantu lagi dengan adanya tingkap-tingkap yang berukuran panjang ke bawah pada paras ketinggian badan manusia yang boleh dibuka seluasnya. Penggunaan bahan-bahan binaan yang ringan yang mempunyai daya penyerapan hawa panas yang rendah (low thermal capacity) seperti daun dan kayu. . bahkan juga tidak menghalang lorong bagi tiupan angin pada paras ketinggian rumah. Udara dari luar masuk dan keluar melalui lubang-lubang ini. Adaptasi Dengan Unsur-Unsur Sosial.15    v. Sistem pengedaran udara bagi bahagian bubung adalah melalui penyambunganpenyambungan yang ada pada bahagian bubung.

Dari itu ruang dalam indung rumah terdapat hanya batasan-batasan yang minimal atau yang hanya menggunakan tabir sebagai elemen pemisah. Dari itu ruang-ruang hanya dipanggil dengan nama langgar (serambi). bilik makan atau bilik belajar seperti konsep rumah moden dan Barat. tidak ada ruang atau kawasan dalam rumah Melayu yang secara spesifik dinamakan bilik tamu. indung rumah dan loteng (bilik atas). sembahyang berjemaah. Dari itu saiz ruang ini lazimnya relatif besar daripada ruang-ruang yang lain. ada ruang yang dikhaskan untuknya dalam indung rumah. atau pun dengan membuat tambahan baru pada indung rumah. dia boleh menggunakan ruang langgar untuk berihat pada waktu siang dan menggunakannya sebagai ruang tidur pada waktu malam. tetapi lebih mengutamakan kebersamaan. menguruskan jenazah dan sebagainya yang memerlukan kehadiran ramai orang. kenduri. selain daripada keluarga asas. anak yang telah berkahwin dan mempunyai keluarga sendiri ada yang masih tinggal bersama orang tuanya samada untuk sementara mahupun untuk selamanya. bilik tidur. Semuanya ini adalah berkaitan dengan konsep hidup masyarakat Melayu tradisional yang simple. pernikahan. . Apabila bilangan ahli keluarga semakin bertambah sehingga terbentuknya keluarga besar. Ini dilakukan samada dengan membuat dinding-dinding penyapar (partition walls) sahaja. Bagi menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial.16    tetapi oleh bentuk (rekabentuk) rumah itu sendiri. Untuk lelaki remaja tidaklah begitu sukar untuk memenuhi tuntutan ini kerana sekiranya dia tidak mempunyai ruang yang khas. Unsur privacy jarang diberikan keutamaan. berdikir. Kemesraan bermasyarakat ini digambarkan dalam rumah yang mereka bina yang tidak mempunyai tanda-tanda kawasan (territorial markings) dan penghalang-penghalang fizikal. Ruangan yang sama juga boleh digunakan sebagai tempat duduk berihat. Selain daripada dapur dan jamban (tandas). lazimnya ruang khas di bahagian atas rumah yang di panggil loteng adalah untuk menempatkan anak-anak gadis. mengaji al-Quran. Bagi gadis remaja pula. dan bagi keluarga yang berada. Cara hidup bermegah-megah tidak digambarkan dalam bentuk asas dan fungsional rumah tradisional Melayu termasuk juga alat-alat kelengkapannya. maka diperlukan pula ruang tambahan pada indung rumah. rumah tradisional Melayu menyediakan ruang-ruang yang berasingan bagi dua jenis kelamin ini. budaya dan agama yang melarang pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Ini menggambarkan bahawa penggunaan ruang dalam rumah Melayu adalah berasaskan serba guna (multi-functional) dan bukan khusus (nonspecialised). Masyarakat Melayu Brunei juga sangat berpegang kepada konsep kemesraan bermasyarakat daripada mementingkan fahaman hidup privacy. Misalnya langgar yang digunakan untuk menerima tamu boleh digunakan untuk tidur pada waktu malam oleh anak-anak lelaki. Sesuatu ruang yang sama digunakan juga untuk berbagai kegiatan yang berlainan dalam masa-masa yang berbeza. Dalam masyarakat Melayu Brunei.

Pengunjung akan didudukan di atas tikar pandan atau lampit14 yang diurak di lantai. Walaupun unsur-unsur tradisional itu tidak keseluruhannya diadopsi. yakni bukan lagi fleksibel. Ciri-ciri ini juga memberikan kemudahan ventilasi. 14. Contohnya dari aspek aestetik. Dari itu pelawat dan penghuni rumah dikehendaki membuka kasut apabila memasuki rumah agar sentiasa bersih. tetapi dengan dibuat ubah suai. fleksibal dan optimal. terdapat bangunan-bangunan kontemporari yang masih menggunakan bentuk atau jenis bubung tradisional. namun masih kelihatan pada bangunanbangunan itu penerapan hiasan-hiasan dan ukiran-ukiran tradisional Melayu yang berdasarkan motif-motif non-figuratif termasuk yang menggunakan bentuk imej artifek Melayu tempatan yang diolah secara kreatif. . Penggunaan perabot yang minimal di dalam rumah Melayu juga membantu meciptakan ruang dalam yang lebih fleksibal. tetapi juga menemuhi fungsi yang lebih penting. orang Melayu tidak mempunyai perabot seperti kerusi. Unsur tradisional dan unsur kontemporari (moden) ini berkombinasi untuk menciptakan atau memperlihatkan unsur-unsur keindahan. Penggunaan perabot yang besar-besar bukan sahaja menyempitkan ruang dalam tetapi juga menentukan sesuatu ruang itu hanya untuk kegunaan tertentu sahaja. Dari aspek rekabentuk. bangku (bench) dan meja. Sejenis tikar atau hamparan yang diperbuat daripada belahan-belahan batang rotan yang dianyam rapat dan kemas. nyata rumah Melayu itu merupakan contoh penggunaan ruang yang ekonomikal. pencahayaan dan pemandangan yang baik di dalam rumah. walaupun ada beberapa bangunan kontemporari yang mengadopsi seni bina moden atau Barat dari segi konsep. rekabentuk dan fungsi. fungsional dan adaptasi yang berkesan. Daripada keterangan di atas. Berkenaan dengan kelengkapan perabot ini. sama ada secara keseluruhan atau sebahagian sahaja bagi menyesuaikannya dengan keadaan iklim tempatan. kegiatan tidur. Di dalam rumah. duduk. namun fungsi utamanya masih tetap sama atau kekal. Keterbukaan (openness) dan kekosongan (emptiness) adalah inti bagi ruang dalam rumah tradisional Melayu. Rekabentuk yang sedemikian bukan sahaja menciptakan unsur keindahan. berihat dan membaca semuanya dilakukan di lantai.17    Secara tradisional. UNSUR-UNSUR SENI KONTEMPORARI BINA TRADISIONAL DALAM SENI BINA Unsur-unsur seni bina tradisional Melayu masih kelihatan dalam bangunan-bangunan kontemporari tempatan yang secara asasnya berunsurkan seni bina moden. katil atau gata kadang-kadang digunakan di ruang indung rumah oleh pengantin yang baharu berkahwin.

18    Begitu juga dari aspek fungsional. Karim. Masjid Masjid memancarkan bentuk seni bina yang dominan dalam mewarnai lanskap seni bina tempatan. Bukti kepada penggunaan bentuk bubung tungkap atau limas yang bertingkat-tingkat ini pada pertengahan pertama abad ke 20 Masehi. iaitu masjid dan istana. tidak seperti masa-masa sebelumnya yang lazim membuat bilik-bilik tertutup dan kekal atau memasang hadangan-hadangan separuh kekal bagi menempatkan kakitangan menengah bawah. Abd. Beberapa bangunan lain juga turut disentuh tetapi secara sepintas lalu sahaja. Ia menonjolkan seni bina berunusr Islam yang indah. Begitu juga ruang-ruang kerja dalam bangunan-bangunan kontemporari lebih banyak dibiarkan terbuka untuk tujuan menjimatkan ruang. konsep keterbukaan ruang dalam rumah Melayu terus diadopsi dalam seni bina kontemporari. malahan mungkin dianggap canggih pada zamanya. Masjid Pekan Brunei dibina pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1924-1950). terdapat ruang-ruang luas dalam bangunan kontemporari yang dibiarkan lapang atau terbuka untuk digunakan sebagai ruang serbaguna. Contohnya. Masjid ini juga dikenali sebagai Masjid Pak Tunggal dan telah menjadi mangsa bom dalam Perang Dunia Kedua. 1991). Malahan adalah menjadi trend dan kemestian masakini bagi bangunanbangunan besar sekarang menyediakan ruang-ruang bersaiz besar dan luas untuk digunakan berbagai tujuan. Untuk tujuan analisa atau perbandingan. Ciri seni bina tersebut membuktikan tentang kemahiran tukangtukang tempatan dalam mendirikan binaan yang memperlihatkan seni bina yang kompleks. Jika diamati beberapa buah bangunan kontemporari di negeri ini. 1986 dan Awg. a. Walaupun sumber-sumber awal tempatan dan asing tidak banyak menggambarkan atau menceritakan secara teperinci mengenai bentuk atau ciri-ciri seni bina Islam yang terdapat dalam masjid-masjid tempatan pada masa itu. unik serta mengkagumkan masyarakat tempatan mahu pun luar sejak zaman-zaman awal Islam masuk dan berkembang di Brunei hinggalah ke zaman sekarang. . 15. dua jenis binaan kontemporari yang memperlihatkan penerapan unsur-unsur seni bina tradisional akan difokus sebagai contoh. namun bentuk bubung masjid-masjid awal dikatakan jenis tungkup atau limas yang bertingkat-tingkat (lihat Nicholl. unik. kita masih dapat menyaksikan penerapan beberapa unsur atau ciri seni bina tradisional Melayu. Hj. dapat disaksikan pada bangunan Masjid Pekan Brunei15.

Contohnya. Masjid Kampong Tanjung Maya yang keempat (1936). . Malahan bentuk bubung dua tingkat ini menjadi ciri seni bina yang standard bagi masjid-masjid kampung di seluruh daerah (Awg. iaitu bertambah canggih dan moden. namun untuk menambahkan lagi unsur aestetiknya. Meskipun bahagian luar masjid ini banyak menggunakan rekabentuk seni bina luar seperti India. seperti menggunakan kaligrafi Islam yang diolah dalam bentuk kreatif. Walaupun rekabentuk masjid-masjid kontemporari telah mengalami perubahan. Metussin. Masjid Kuala Belait yang kedua (1938). 16.19    Bentuk bubung tungkup atau limas bertingkat ini masih digunakan pada masjid-masjid dalam tahun-tahun berikutnya16. Bentuk bubung yang bertingkat-tingkat ini menciptakan ruang yang tinggi pada bahagian dalam masjid agar udara panas dari bahagian bawah naik ke bahagian atas menjadikan hawa dalam masjid sentiasa nyaman dan selesa walaupun dipenuhi oleh jemaah. Rekabentuk masjid berunsur seni bina tradisional yang terdapat di negeri ini mula mengalami perubahan secara berperingkat-peringkat. iaitu mana-mana masjid yang kelihatan uzur dan tidak dapat menampung keramaian jemaah telah diganti dengan bangunan yang baru dan cukup teratur dengan menggunakan bahan-bahan binaan yang canggih. Masjid Kampong Danau yang ketiga. Masjid Kampong Kiudang (1953). Masjid Mohammad Salleh yang ketiga . 1993: XXXVI – XLIII). diikuti oleh Masjid Omar Ali Saifuddien pada tahun 1958 dan kemudiannya oleh masjid-masjid utama di tiap-tiap daerah (Awg. Hj. namun di bahagian dalamnya kaya dengan hiasan dan dekorasi yang diambil dari rekabentuk-rekabentuk dan corak-corak tempatan dan Islam (Pg. Perubahan rekabentuk pada masjid-masjid di Brunei amat pesat dilakukan pada zaman pemerinatahan Sultan Haji Omar Ali Saifuddien (1950-1967) dan zaman pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah (1967 hingga sekarang). Baginda telah melanjutkan usaha-usaha ayahanda Baginda. Hj. Masjid Kampong Sengkurong (1929). Pekan Bangar (1950). Contohnya penggunaan kubah (dome) dalam Masjid Brunei mula-mula dilakukan pada Masjid Pekan Seria yang siap dibina pada tahun 1954. bunga dan lingkaran. Adanan 1996:43). Masjid Kampong Kilanas yang pertama (1955). Metussin 1993: XXXVI – XXXVII). Masjid Kampong Pudak (lama) dan Masjid Kampong Panchor Murai lama (1957). Unsur-unsur keindahan yang disebutkan itu banyak terpancar dalam Masjid Omar Ali Saifuddien yang terkenal dengan keindahannya di rantau ini. masjid-masjid itu masih tetap menggunakan hiasan-hiasan dan ukiran-ukiran yang berunsur tempatan dan Islam. Masjid Pekan Tutong yang keempat (1950). bentuk-bentuk geometri yang indah dan kompleks dan motif-motif tumbuhan tempatan dalam bentuk daun.

Bahagian kedua abad ke 20 merupakan babak waktu yang sangat penting bagi perkembangan masjid di Brunei. Sultan Sharif Ali (1425-1432).M Sharifuddien dan Abd. Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1906-1924). bunga bertabur dan arap gagati. terutamanya dalam pembinaan masjid-masjid baru yang lebih moden dan canggih. Dalam zaman pemerintahan Bagindalah pembinaan masjid-masjid dimasukkan dalam Rancangan Kemajuan Negara.20    Masjid Jame’ Asr Hassanil Bolkiah yang mempamerkan seni bina yang sangat mengkagumkan pada bahagian luar dan dalam. Sultan ke 25 masing-masing telah membina sebuah masjid pada zaman-zaman pemerintahan mereka. telah membina Masjid Pekan Brunei (juga dikenali sebagai Masjid Pak Tunggal) yang mempunyai bubung dua tingkat. Sultan ke 317. Sila lihat teks Batu Tarsilah Brunei (P. Baginda dikatakan telah membina masjid pertama di Brunei. dengan lebih gigih lagi. Sultan Omar Ali Saifuddien II (1828-1852). Latif Hj. kecuali Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamuddin yang telah membina dua buah masjid. 17. masjid dibina oleh Raja selaku ketua tertinggi pemerintahan sejak abad ke 15 masehi lagi. Sultan ke 28 yang naik takhta pada tahun 1950 telah membina masjid-masjid kampung dan masjidmasjid utama di seluruh negara. termasuk dalam penciptaan motif-motif untuk hiasan yang menggunakan tumbuhan-tumbuhan tempatan (Pg. Sultan ke 27. 18. Di Brunei. Sultan ke 24 dan Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamuddin (18851906). Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950). Masjid yang ada dalam zaman pemerintahan Baginda dikatakan mempunyai bubung yang bertingkat lima. Pada bahagian dalam pula terdapat dekorasi bercorak Islam yang tediri daripada ayat-ayat al-Quran yang ditulis menggunakan jenisjenis khat yang berlainan. Sultan ke 26. Masjid Omar Ali Saifuddien yang dibina pada tahun 1954 dan siap pembinaannya pada tahun 1958 adalah mengikut rekabentuk yang dilakar sendiri oleh Baginda. Ibrahim (1974) dan Amin Sweeney (1968). Sila lihat Nicholl (1986). juga telah membina Masjid Kajang yang bubungnya berbentuk potong limas. terutama pada dinding menaramenaranya penuh dihiasi dengan motif-motif tradisional tempatan seperti lingkaran bunga air mulih. Di bahagian luar masjid. Sultan ke 29. Sultan Saiful Rijal (1533-1581). Baginda juga turut terlibat dalam perancangan awal dan pembinaan masjid tersebut. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah (1967 hingga sekarang). Sultan ke 718. Sultan Omar Ali Saifuddien III (1950-1967). Sultan ke 23. sarat dengan hiasan dan dekorasi berunsurkan Islam dan Melayu. Dalam pertengahan pertama abad ke 20. . Sultan Abdul Momin (1852-1855). Langkah Baginda dalam membina masjid telah diikuti oleh anakanda Baginda. Adanan 1996:43).

Atapnya berbentuk potong limas. Apabila telah menaiki takhta Kerajaan Brunei. terutamanya dalam penggunaan bubung yang berbentuk belah bubung dan tungkup. iaitu mempunya tujuh buah bubung yang berbentuk tungkup dan berloteng. rekabentuk istana-istana kontemporari di negara ini memperlihatkan kombinasi seni bina moden dengan seni bina tradisional Melayu. Pepilis istana ini berbentuk rawai lidah. dan dua ruang tambahan (langgar) di bahagian kanan dan kiri juga mempunyai atap yang berbentuk belah bubung. Dari aspek dalaman. hiasan dan kelengkapan istana adalah lebih elaborate. Di samping itu Baginda juga telah membina sebuah istana untuk kediaman rasmi pembesar-pembesar negara asing yang membuat lawatan ke Brunei yang dikenali sebagai Istana Edinburgh (Istana Tetamu). Istana Darussalam mempunyai rekabentuk yang sederhana tetapi menarik. Unsur ruang yang luas pada bahagian-bahagian tertentu dalam istana adalah bagi memenuhi kehendakkehendak pentadbiran negara. Atap pada bahagian tengah istana (indung rumah) berbentuk belah bubung. Sultan Haji Omar Ali Saifuddien telah bersemayam di sebuah istana baru bernama Istana Darul Hana. Barisan gerbang yang berbentuk lengkung terdapat di kanan dan di kiri hadapan istana. Semasa Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien masih lagi menjadi Pengiran Bendahara.21    b. Balkoni pada bahagian tengah istana mempunya dinding yang separuh tinggi serta mengandungi tebukan-tebukan berbentuk geometri. Istana Mahkota mempunyi bentuk bubung potong limas serta terdapat serambi dan anjung pada bahagian hadapan. Istana ini mempunyai rekabentuk moden. Istana ini juga mempunyai dua menara yang berbentuk kubah. sosial. Baginda telah membina lagi dua buah istana di dua buah daerah untuk . Istana Mahkota dan Istana Sugara (Istana Kaca) yang dibina dalam zaman pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin memperlihatkan unsur-unsur seni bina Melayu dan seni bina luar. Jika diamati rekabentuk Istana Majalis yang dibina dalam zaman pemerintahan Sultan Mohammad Jamalul Alam II. Istana Sugara mempunyai rekabentuk yang mudah. Keseluruhan bangunan istana ini diperbuat daripada bahan konkrit. Baginda telah membina Istana Bandung di Kampong Tumasik dan Istana Darussalam di Kampong Sumbiling Lama. Rekabentuk istana ini berunsurkan seni bina moden (berbubung rata) dan mempunyai barisan gerbang berbentuk lengkung (berunsur asing) pada bahagian hadapannya. jelas kelihatan ciri-ciri seni bina Melayu yang amat menarik. Istana Seperti halnya dengan masjid. Kawasan tambahan pada bahagian hadapan istana yang berfungsi sebagai garaj mempunyai atap belah bubung. Terdapat pidaian pada bahagian hadapan tingkap kedua-dua langgar itu. adat istiadat (budaya) dan agama. Istana ini mempunyai tangga dari tingkat atas yang menganjur panjang ke bawah hingga ke kawasan garaj.

bentuk atapnya adalah jenis belah bubung. Bubungnya yang kuning keemasan berbentuk belah bubung serta melengkung ke atas pada bahagian ujungnya menzahirkan rekabentuk yang impresif. Keseluruhan istana ini diperbuat daripada konkrit. Motif ini dipercayai ciptaan Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien III. iaitu berbentuk rumah Melayu yang mempunyai atap belah bubung dan potong limas. 19. Bangunan-Bangunan Lain Yang Berunsurkan Seni Bina Melayu Ada beberapa buah bangunan kotemporari di Bandar Seri Begawan yang mempamerkan unsur seni bina tradisional Melayu. Setelah itu Baginda membina sebuah lagi istana yang dinamakan Istana Nurul Izzah di Jerudong. Rekabentuk istana ini mempamerkan seni bina yang sangat hebat dan megah berunsurkan Melayu. Di ruang dalam istana dihiasi dengan dekorasi-dekorasi yang berunsurkan kesenian Islam dan Melayu Brunei. iaitu Istana Mengalila (di Daerah Belait) dan Istana Pantai (di Daerah Tutong). Bangunan Pusat Persidangan Antarabangsa dan Pusat Latihan Kesenian Dan Pertukangan Tangan Brunei. Atas alasan ruang. Rekabentuk istana ini memperlihatkan seni bina moden. Bangunan Alat Kebesaran Diraja mempunyai rekabentuk yang berunsurkan seni bina Melayu dan Islam pada bahagian-bahagian tertentu. terletak pada tingkat yang lebih tinggi. c. Sebahagian daripada tingkap-tingkap istana ini berbentuk gerbang lengkung dan sebahagiannya lagi berbentuk segi empat tepat. Islam dan moden. sebuah yang berukuran kecil dari yang lainnya. Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Pada bahagian tingkat bawah.22    digunakan sewaktu Baginda berangkat melakukan lawatan kerja ke dua-dua buah daerah tersebut. Baginda telah membina istana yang sangat moden dan indah dikenali sebagai Istana Nurul Iman. dan pada bahagian paling tinggi (seperti menara) berbentuk segi empat mempunyai rekabentuk yang menyerupai castle (istana kota) di bahagian tepi dindingnya. bahagian tingkat atas mempunyai bubung rata. Terdapat dua buah kubah yang berbeza ukurannya pada bangunan istana ini. sementara sebuah lagi yang berukuran lebih besar terletak pada tingkat yang lebih rendah. Istana Mengalila mempunyai rekabentuk yang menggambarkan seni bina asing dan seni bina Melayu. iaitu Bangunan Alat Kebangsaan Diraja. Unsur seni bina Islam ini berpadu dengan harmoninya dengan unsur kesenian tempatan seperti yang kelihatan pada taburan motif bunga beputar19 yang dilingkungi oleh garis-garis berbentuk madu kasirat atau arap gagati pada keseluruhan permukaan kubah. Kubahnya yang besar dan menonjol menjadi ciri dominan pada bangunan ini. Dalam zaman pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah. . Istana Pantai menggambarkan rekabentuk yang sangat sederhana. Contohnya. cuma beberapa contoh sahaja yang akan disentuh di sini.

Dengan mengenal dan memahami tabiat-tabiat alam ini mereka dapat menyesuaikan diri melalui ciri-ciri seni bina yang fungsional dan praktikal yang mereka hasilkan atau ciptakan dengan tujuan mendapatkan keselesaan dan keadaan kondusif dalam kehidupan. terutama dewan-dewannya dihiasi dengan ukiran-ukiran berunsur floral dan geometri setempat. Tiang-tiang bulat pada bahagian luar mengandungi ukiran-ukiran floral dari jenis air mulih atau daun menjalar. mengawal dan mengatasi unsur-unsur dan fenomena-fenomena alam yang ekstrim.23    Mengelilingi keseluruhan bahagian bawah kubah ialah dekorasi yang dipanggil rawai lidah berwarna merah. Bangunan Pusat Persidangan Antarabangsa juga mempunyai rekabentuk yang berunsurkan seni bina Melayu. Ternyata seni bina yang berunsurkan adaptatif ini berkesan dalam menghadapi. Selain daripada untuk mengawal dan . Jalur ini mengelilingi keseluruhan bangunan. dapatlah dilihat tentang kebijakan. Pada bahagian luar. Bahagian dalam bangunan. selaras dengan nama dan fungsinya. kreativiti dan sifat innovatif masyarakat Melayu dalam menghadapi. Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah merupakan kompleks yang terdiri daripada dua buah bangunan utama yang berpisah. praktikal dan fungsional dalam kewujudannya bersama seni bina kontemporari atau moden. mempunyai rekabentuk yang mencerminkan seni bina Melayu tempatan. Rekabentuk bangunan-bangunan ini bercorak moden tetapi mengandungi unsur-unsur seni bina Melayu yang menonjol terutama yang terpancar dari bentuk bubung-bubungnya yang bercorak potong limas. KESIMPULAN Daripada apa yang dipaparkan dalam kertas ini. iaitu beratap jenis belah bubung yang berlapis atau bertingkat. Bangunan Pusat Latihan Kesenian Dan Pertukangan Tangan Brunei. iaitu sejenis Alat Kebesaran Diraja yang dipanggil Kampilan. mengawal dan mengatasi kesankesan atau akibat-akibat fenomena alam dalam suasana ilkim tropikal yang kadangkalanya sangat ekstrim dan kurang bersahabat. Hujung-hujung bendul yang menganjur keluar dibentuk mengikut hujung pedang bercabang dua. Pepilisnya menggunakan rawai yang disesuaikan dengan ukiran-ukiran tempatan yang berbentuk floral yang diolah secara kreatif. Ciri-ciri inilah yang membuat seni bina tradisional Melayu masih tetap dan terus relevan. Pada tiang-tiang di sebelah dalam bangunan pula dan pada siling-siling ruangan tertentu terdapat motifmotif berbentuk geometri seperti bentuk segi tiga yang dipanggil gigi iyu (gigi yu). Atap bangunan yang berbentuk potong limas menambah keindahan kepada bangunan ini. terdapat jalur (panel) yang mengandungi motif air mulih.

24    mengatasi kesan-kesan atau akibat-akibat unsur dan fenomena alam yang ekstrim. bangunan-bangunan Kerajaan dan swasta. Ciri-ciri inilah yang membuatkan seni bina Melayu masih mendapat tempat dalam masyarakat sekarang. seni bina Melayu juga menciptakan unsur seni dan keindahan. kreatif. kreatif atau adaptatif dengan keadaan dan perubahaan waktu. Atas dasar inilah seni bina Melayu terus dinamik. yang benar-benar hebat. tanpa mengorbankan ciri-ciri asasnya. Bangsa Melayu masa kini masih menunggu lahirnya karya seni bina yang besar. Dengan itu seni bina Melayu memenuhi dua tujuan atau fungsi. inovatif dan canggih untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar. Seni bina Melayu tidak harus berada pada takuk yang sama secara berterusan. Pakar-pakar seni bina Melayu dan ahli-ahli profesi lain yang berkaitan perlu bekerjasama. agung dan mengkagumkan seperti yang pernah dihasilkan oleh tamadun-tamadun besar masa lalu yang masih dapat disaksikan dan dibanggakan hingga ke hari ini. khususnya yang bercirikan Melayu. yang menggambarkan identiti bangsa dan budaya Melayu. istana dan masjid. berkelas tinggi dan agung. berusaha dan mencari idea untuk menghasilkan karya seni bina besar dan menakjubkan agar tamadun Melayu dapat menambah bilangan senarai ‘Keajaiban Dunia’ (Wonders of the World) yang telah sedia ada. terutama dalam memenuhi dua fungsi tadi dapat disaksikan melalui rekabentuk rumah-rumah kediaman. Ahli-ahli seni bina Melayu perlu lebih dinamik. Keyakinan masyarakat terhadapnya. . di samping mempamerkan ciri-ciri seni bina dan kesenian Melayu dan Islam yang dominan. Islam dan moden untuk dijadikan mercutanda dunia dan tumpuan wisatawan. yang akan menggambarkan identiti bangsa dan tamadun Melayu untuk kebanggaan sepanjang zaman. tetapi sudah tentu memerlukan tingkat keilmuan dan daya kreativiti yang tinggi dan canggih dalam berbagai disiplin terutamanya yang berdasarakan sains dan teknologi. sama ada dengan menggunakan ciri-ciri seni bina itu secara keseluruhan ataupun dengan mengkombinasikannya dengan unsur-unsur seni bina moden atau asing. iaitu aspek fungsional dan aspek aestetik. Hal ini bukanlah suatu yang mustahil.

1-82 Alimin Hj. cipta. Bandar Seri Begawan.T 1779 Voyage to New Guinea And The Moluccas From Balambangan: Including An Account Of Magindano. Dewan Budaya. Kuala Lumpur. Rediscovering Malaysia’s Indigenous Shelter System. Amin Sweeney 1968 Silsilah Raja-Raja Brunei. Dewan Budaya. Metussin Bin Hj. Bilangan 4. 2. Hamid 1989 Tradisi Membangun Rumah-Khususnya Rumah Tradisional Di Kampong Ayer. Kuala Lumpur. Kementerian Hal Ehwal Ugama. Hj. Halim Nasir 1982(a) Struktur Bangunan Rumah Melayu. XLI. Dubiln. . September. Bahagian Pertama. Abd. Forrest. Malaysia. Baki 1993 Catatan Sejarah Masjid-Masjid Negara Brunei Darussalam. Sooloo. And Other Islands. Ogus.25    RUJUKAN Abd. Jabatan Hal Ehwal Syara’iah. Lim Jee Yuan 1987 The Malay House. Cipta. Beriga. Oktober. Oktober-Disember : 3-11. Institut Masyarakat. Dewan Bahasa dan Pustaka. JMBRAS. Abd. Kuala Lumpur 1982(b) Perkembangan Rumah Melayu Dari Masa Ke Semasa. Awg. Dewan Bahasa dan Pustaka. Pusaka. Utusan Melayu. Rahman 1991 Masjid Brunei Abad Ke XVI Masehi. 24-33. 1984(a) Pengenalan Seni Bina Rumah Tradisionaal Melayu Semenanjung Malaysia. Bahagian Kedua. Utusan Melayu. Hj Abd Karim Hj. Kuala Lumpur Awg. Julai. 1984(b) Pengenalan Seni Bina Rumah Tradisionaal Melayu Semenanjung Malaysia.

Penerbitan Khas Muzium Brunei. Bil.R 1986 A Note On The Brunei Mosque Of 1578. Seni Bina Brunei. Ibrahim 1974 The Genealogical Tablet (Batu Tarsilah) Of The Sultans Of Brunei. Pg. – Mac):38-43 2000 The Architecture Of Brunei Darussalam. Latif Hj.M Shariffudin Dan Abd. Hj.26    Nicholl. 253-264 . Ismail Bin Pg.2:24-53 P. Vol. Brunei Museum Journal. Asean Publication. Adanan Bin Pg. Brunei Museum Journal. Ibrahim 1989 Seni Bina Melayu Brunei: Satu Tinjauan Ringkas. Berita Muzium Jilid 11. Badarudin 1996 The Brunei Mosques: History And Development. Pg. Issue I (Jan.2. 44-46 1990 European Sources For The History Of The Sultanate Of Brunei In The Sixteenth Century.