P. 1
kaedah penulisan ilmiah-upsi

kaedah penulisan ilmiah-upsi

|Views: 1,388|Likes:
Published by Zulkifli Abu Bakar

More info:

Published by: Zulkifli Abu Bakar on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

Teknik Penulisan Ilmiah

Susunan: DR. SULAIMAN MASRI Fakulti Bahasa, Universiti Perguruan Sultan Idris

SECARA umum, susunan sesuatu proposal penyelidikan adalah seperti berikut: 1. Pengenalan 2. Pernyataan tentang sasaran 3. Tinjauan perpustakaan 4. Susunan teoritis atau skema konseptual. 5. Hipotesis 6. Metodologi/kaedah. 7. Pernyataan tentang implikasi teoritis dan implikasi substantif. 1. Pengenalan Pengenalan sesuatu proposal penyelidikan perlu menepatkan permasalahan yang akan diselidiki dalam prespektif sejarah. Penyelidik perlu secara ringkas memperlihatkan perkembangan sejarah dalam permasalahan sekarang yang akan diselidiki. Sebagai penyelidik,anda perlu menetapkan minat utama terhadap permasalahan dengan cukup tepat dan tegas. Dengan kata lain, penyelidik perlu mengemukakan permasalahan yang diselidik dan sudut apa daripada permasalahan itu yang akan dianalisis atau dibahas secara meluas. Sebagai contoh, jika seorang penyelidik berhasrat untuk menyelidik pelbagai pengaruh sosial dan psikologi daripada Internet dalam lingkungan pembelajaran, dia boleh mulai dengan menerangkan permulaan asal penggunaan komputer dipelbagai lingkungan pengajaran-pembelajaran. Penyelidik dapat melanjutkan huraian sejarah dengan membahas penggunaan komputer pada saat sekarang di beberapa lingkungan yang khusus. pada pembahasan ini, dia boleh mengemukakan minatnya yang sesungguhnya dalam membongkar beberapa pengaruh sosial dan psikologi yang potensial daripada internet terhadap pembelajaran ketika itu. 2. Pernyataan tentang Sasaran Penyelidikan Sasaran atau tujuan projek penyelidikan memperjelaskan apa yang ingin dicapai oleh penyelidik sebagai hasil daripada aktiviti penyelidikannya. Apakah tujuan spesifik yang ingin dicapai? Ada kalanya bahagian ini dibahagi ke dalam beberapa subbahagian untuk merangkum tujuan utama dan tujuan tambahan. Atau, terdapat perhatian yang primer dan sekunder. Dalam hubungan ini, penyelidik mungkin mampu menyusun pelbagai tujuan dalam suatu susunan yang tertib, iaitu dari yang paling penting hingga yang kurang penting.

Sehubungan itu. ciri.Tiada had bagi jumlah tujuan atau sasaran penelitian. Dengan yang demikian. Memanglah. pertimbangan anggaran. angka dan sikap' yang boleh berubah. iaitu maklumat-bukan-pelajaran. pernyataan yang tepat tentang tujuan atau sasaran merupakan pedoman yang berguna bagi aktiviti penyelidikan. 3. Dengan menggunakan contoh internet tadi. iaitu penelitian terhadap kajian terdahulu. Pernyataan-pernyataan tersebut dianggap kabur kerana mereka tidak mampu menetapkan sikap apa dan peranan pelajar yang sama yang terlibat dan dipengaruhi oleh internet. waktu. suatu pernyataan yang lebih spesifik tentang tujuan lebih berupakan "untuk menyelidik pengaruh penggunaan maklumat-bukan-pelajaran daripada internet terhadap keruntuhan akhlak pelajar/remaja (sesuatu angkubah/variable sikap''. kerana penyelidik akan menghadapi kesulitan besar ketika mencuba merangkum tujuan-tujuan. Penyelidik perlu menaksir secara subjektif pelbagai tujuan penyelidikannya untuk menetapkan adakah dirinya memiliki kesanggupan untuk menangani masalah yang dipilih secara berkesan. Tinjauan Literatur Tinjauan literatur (literature review). Mungkin penyelidik bertindak bijaksana dengan memilih beberapa tujuan yang `kontroversial' tetapi tidak mustahil untuk dicapai. dicadangkan supaya penyelidik membatasi sasaran pada suatu jumlah yang munasabah. penyataan tersebut dengan jelas menunjukkan bahawa angkubah bebas (independent) internet boleh diikuti oleh suatu perubahan pada suatu angkubah bergantung (dependent) yang spesifik. dapat dinyatakan bahawa suatu penyelidikan eksploratori boleh disusun secara longgar bagi menetapkan bagi lebih banyak sasaran penyelidikan yang spesifik untuk diselidiki dengan ketepatan yang lebih tinggi. sebutan dan gaya. Seterusnya. Dalam bidang sosial unsur-unsur kehidupan yang boleh berubah seperti ejaan. makna perkataan. Walaupun tiada had atas jumlah sasaran yang dapat dicapai oleh suatu projek. membuat penyelidik. ada kemungkinan penyelidik menggarap terlalu banyak masalah. Sasaran penyelidikan yang terlalu banyak juga memungkinkan suatu skema teoretis yang sukar. biaya. maka sasaran-sasaran yang kabur atau samar-samar boleh berupa "untuk melihat kalau-kalau penggunaan internet pada suatu lingkungan pembelajaran akan membawa kepada perubahan sikap'' atau "untuk menemukan kalau-kalau penggunaan internet akan membawa perubahan peranan yang bererti di kalangan pelajar''. . Penentuan tentang beberapa banyak sasaran yang ditetapkan bergantung kepada luasnya penyelidikan. Jumlah yang "munasabah'' atau "yang rasional'' bergantung pada batas waktu. manakala sejumlah projek penyelidikan lainnya mampu memiliki 20 atau 30 tujuan. dan kekangan tenaga kerja. kurang bijaksana melibatkan diri dengan terlalu banyak masalah sasaran penyelidikan. Dengan yang demikian. dirancang untuk merapatkan penyelidik dengan maklumat tertentu yang relevan dengan topik yang diselidiki. Angkubah atau variabel bermaksud 'faktor termasuk unsur. dan pertimbangan tenaga kerja. Sejumlah pendidikan boleh memiliki suatu tujuan tunggal.

malah berapa banyak judul buku yang harus ditinjau. maka mungkin hanya sedikit atau tiada maklumat daripada perbahanan yang tersedia yang berkait langsung dengan subjek. Sebagai contoh. Dalam sesuatu proposal penyelidikan. Sekiranya topik penyelidikan relatif baru..'' adalah lebih kurang kaku berbanding dengan "Nik Safiah karim. maka karya tulis itu boleh ditunjukan sebagai Asmah (1980a). manakala yang lainnya suka meninjau perbahanan berupa jurnal-jurnal utama sepuluh tahun terakhir. Asmah (1980b). yang diketahui tentang pengaruh maklumat-bukan-pelajaran di kalangan remaja kerana pada ketika itu alat bernama komputer ini masih asing lagi kepada penduduk negara ini. . usaha rintisan (iaitu projek penyelidikan yang menyelidik bidang-bidang sosial yang sebelumnya tidak diteroka) merupakan sasaran keterbatasan yang signifikan semacam ini. jika ada. Dengan yang demikian. "Asmah (1980. Hashim Musa. Dalam hubungan ini. Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka. penyelidik penyelidik perlu mampu memilih 10 atau 20 artikel yang kelihatan mewakili pendapat utama yang diperlukan. serta menjadikan artikel lebih mudah dibaca.'' Dalam contoh.Terdapat pendapat berbeza-beza tentang sejauh manakah sesuatu tinjauan perbahanan perlu dilakukan. Asmah (1980c). soal tentang berapa banyak artikel yang perlu dicantumkan dalam sesuatu proposal penyelidikan. disamping sejumlah penemuan yang berlawanan. Usaha merujuk dan mengutip dalam tinjauan literatur dalam proposal dan laporan penyelidikan boleh diselesaikan dengan pantas dan mudah setelah mematuhi prosuder antarabangsa. Sebagai contoh "Willer (1971:132) menyatakan bahawa. sekiranya terdapat bahan yang banyak tentang suatu bidang topik. Sejumlah penyelidik mungkin menumpukan perhatian pada pengenalan semua perbahanan yang ada tentang suatu perkara. Satu perkara yang positif daripada tinjauan perbahanan bagi proposal adalah menggunakan beberapa gagasan yang representatif daripada sejumlah buku dan artikel tentang subjek yang ditangani. maka terserah kepada pengkaji untuk menentukan berapa banyak artikel yang akan dipilihnya untuk suatu tinjauan yang representatif. Sebagai contoh. sukar dijawab secara kuantitatif.12-14). Jika penyelidik memilih untuk mengkaji maklumat daripada internet berikutan pengaruhnya terhadap sistem belajaran di sekolah. maka ia akan memasukkan dalam tinjauan literaturnya maklumat yang berhubung hanya secara tak langsung dengan topik pilihannya. tiada ukuran yang jelas untuk menentukan berapa banyak artikel. sebaliknya.. jika Asmah memiliki tiga karya tulisan dalam tahun yang sama. Sebagai contoh. Walau bagaimanapun. Karya penulis yang lebih dari satu oleh orang yang sama dapat ditangani dengan mudah.14)''... Sekali lagi. tanggapan dan penggaparan subjektif ini lazimnya sudah memadai. kita biasanya tidak perlu membahas smua perbahanan yang ditemukan oleh penyelidik. sesuatu daftar rujukan yang diberi keterangan disajikan diakhir proposal. Banyak jurnal yang mengikuti gaya pengutipan yang terakhir ini disebabkan ia cepat dan mudah digunakan. hlm. pada akhir tahun 1970-an hanya sedikit. jika terdapat 100 artikel tentang suatu topik tertentu yang mencerminkan sejumlah pendapat utama yang berbeza dan bertentangan. penyelidik mesti mengutip perbahanan yang tersedia yang berkaitan hanya secara tak langsung dengan topik yang akan diselidiki. Abdul Hamid Mahmood (1986. menunjukkan bahawa . Farid Onn.

susunan teoritis dan skema konseptual. bahawa membahas artikel artikel atau penulisan yang menguntungkan daripada satu titik pendapat hingga mengabaikan artikel atau penulisan yang merugikan daripada satu titik pendapat yang berlawanan. 4. hipotesis boleh dipandang sebagai kenyataan spesifik daripada teori dalam bentuk yang boleh diuji. . merupakan jantung proposal penyelidikan. Sebagai contoh. Dalam ruang lingkup proposal penyelidikan. 5. penyelidikan selanjutnya akan mendukung atau gagal mendukung kerangka kerja teori yang ditemukan di sini. boleh ditafsirkan sebagai suatu hipotesis menyangkut pengaruh tingkah laku terhadap kebiasaan berbahasa kebangsaan. Terdapat tiga jenis hipotesis yang penting iaitu hipotesis penyelidikan.Tujuan literatur perlu memperlihatkan suatu rangkuman yang berkesan menyusuli pelbagai penemuan (dapatan) penting yang berkenaan langsung denga permasalahan yang diselidiki. dalam beberapa hal. Perlakuan begini perlu dihindar lantaran ia bertentangan malah menyesatkan dari segi norma-norma ilmu pengetahuan. dan hipotesis statistik. Susunan Teoritis dan Skema Konseptual Teori merupakan sekumpulan konstruk (konsep). Dengan yang demikian. yang kebenarannya biasa tidak diketahui. sebenarnya mencerminkan sikap berat sebelah (memihak) penyelidik. Hipotesis penyelidikan merupakan pernyataan yang cermat tentang keadaan halhal penyelidikannya. menyatakan bahawa pelajar Melayu tidak menghadapi sebarang masalah dalam menjawab Bahasa Melayu Kertas I berbanding dengan pelajar bukan Melayu. Hipotesis Hipotesis ialah suatu pernyataan sementara tentang sesuatu. hipotesis nol. pembuktian dan definisi yangv digunakan oleh penyelidik untuk mengembangkan kerangka kerja eksplanatori tempat keseluruhan projek penyelidikan. Perlu diingatkan. dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena (Kerlinger. Bagaimana terjadinya hingga angkubah X dan angkubah Y tidak hanya didefinisikan tetapi hubungan logik mereka diperlihatkan. Ia demikian ketika penyelidik merumuskan dan mengembangkan suatu penjelasan tentang hubungan beberapa angkubah yang diselidikinya. terangkum di sini beberapa anggapan. Demi wujudnya objektiviti ilmiah. Ia membantu pembaca untuk memahami keterkaitan antara pelbagai artikel atau buku yang ditemui.1965:11). Hipotesis statistik pula adakah pernyataan tentang populasi statistik yang berdasarkan maklumat daripada data yang diamati dan diusahakan oleh seseorang untuk diguna pakai atau disangkal. Hipotesis nol juga merupakan pernyataan kenyataan sesuatu perkara tetapi pernyataan yang menolak atau menyangkal apa yang ditunjukkan oleh hipotesis penyelidikan. definisi dan dalil yang saling terkait yang menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan antara beberapa angkubah atau variable. penyelidik perlu menggembleng usaha untuk menghadirkan artikel dan buku (terutamanya dalam pelbagai bidang penyelidikan yang kontroversial) yang mewakili suatu kedudukan yang setara.

4.Tiada had dalam jumlah hipotesis yang boleh ditarik daripada skema teporetis dan dijadikan sasaran ujian pengujian empirisis. Person r) 6. 6. jadual. atau menghuraikan sasaran. Populasi yang diselidiki 2. Jenis persampelan yang diikuti. Adakah hasil penyelidikan saya sekarang diterapkan 10 atau 20 tahun yang akan datang walaupun tidak ada kegunaan praktis yang terlihat pada masa ini? Penyelidikan boleh dinilai menurut nilai teoritisnya. namun ada penyelidik lain yang berusaha memenuhi tujuan peribadi dan pada orang lain untuk mempertahankan penyelidikan yang perlu mereka laksanakan. Kalau penyelidikan bahasa. surat. Jenis sajian tabular (misalnya grafik. Ukuran sampel yang diambil. cuba fikirkan jawapan bagi soalan: "sejauh manakah relevansi dan signifikansi penyelidikan itu?'' Walau pun terdapat banyak pengkaji yang mencari pengetahuan demi pengetahuan semata-mata dan hanya memberikan sedikit perhatian kepada makna daripada aktiviti penyelidikan mereka. Metodologi Metodologi atau kaedah pendidikan merupakan blue print bagi aktiviti penyelidik dan menetapkan bagaimana hendak menguji hipotesis. chi square. biasanya jumlah hipotesis pada pengujian emperis. Ia sebenarnya menjelaskan rancangan penyelidik dan merupakan tahap “bagaimana melaksanakan kajian/penyelidikan itu''. peta. adakah penyelidikan ini menyangkal orientasi teoritis yang ada? . ortobiografi) 5. Sehubungan itu. mempelajari subjek. Pada akhir projek penyelidikan. Adakah penyelidikan ini menyumbang pada teori-teori yang ada tentang kemahiran dalam bahasa kedua di kalangan remaja? Atau. analisis atau sumber sekunder seperti catatan statistik. penyelidikan dapat melihat manfaat segera dan langsung. Misalnya kurangnya kesalahan umum dalam penulisan bahasa Melayu. Dapatkah penyelidikan membantu pelajar menguasai sistem ejaan yang betul? Dapatkah hasil penyelidikan berfungsi dalam penyelesaian minat membaca? Suatu bentuk penilaian lain dibuat atas penelitian sosial menurut suatu dimensi masa. gambar) 7. 3. penyelidikan dapat dinilai daripada beberapa dimensi. atau peningkatan penggunaan bahasa yang betul di kalangan pelajar bukan Melayu. pemerhatian. Jenis instrumesi (misalnya: wawancara. maka beberapa atau kesemua sasaran projek penyelidikan dicapai sebahagian atau semuanya. Bahagian ini mengandungi 1. Statistik yang digunakan (jika ada) seperti gamma. soal-selidik. Namun begitu. Pernyataan tentang Implikai Teoritis dan Implikasi Substantif.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->