AMALAN DOA MAHA REZEKI Amalan doa ini dirangkai oleh Ustadz Firman, dan boleh diamalkan semua

pembaca yang berkenan mengamalkannya. Tidak diperlukan izin langsung dari Ustadz Firman untuk mengamalkan Doa Maha Rezeki ini. Begitu Anda mendapatkan amalan doa ini dan mebacanya, Anda sudah boleh terus mengamalkannya untuk kelancaran rezeki Anda. Anda tidak perlu pesimis atau berpikir bagaimana cara Tuhan memberikan Anda jalan keluar, sedangkan menurut Anda sudah tidak ada yang Anda harapkan. Doa ini sangat baik bagi Anda yang sedang terlilit hutang atau masalah ekonomi yang rumit lainnya. InsyaAllah jalan keluar akan datang dalam waktu cepat dengan cara yang tidak Anda sangka, asalkan Anda bersedia memenuhi syaratnya berikut ini: 1. Jika Anda sudah memutuskan untuk menempuh cara ini, maka janganlah sekali-kali Anda melakukan cara yang menyimpang. Misalnya Anda mengamalkan ilmu pesugihan yang menggunakan khodam jin atau melakukan ritual-ritual yang dilarang agama islam. 2. Pastikan sepenuhnya Anda serahkan apapun permasalahan Anda hanya kepada Allah. Jangan bergantung dengan siapapun lagi, meskipun dia dianggap sebagai orang pintar . Bergantunglah dan berharap sepenuhnya hanya kepada Allah. 3. Mohonlah maaf terhadap orang yang pernah Anda sakiti hatinya. Terutama ibu dan ayah, juga keluarga dan tetangga terdekat. 4. Meskipun hanya sedikit, bersedekahlah dengan penuh keikhlasan kepada orang yang lebih susah dari Anda. 5. Mohon ampun kepada Allah dan berusahalah untuk berperilaku sesuai tuntunan agama. Cara Mengamalkan Doa Maha Rezeki Do'a di bawah ini telah dibuktikan dan diamalkan oleh para auliya' sholihin terdahulu dalam rangka untuk menarik rezki yang banyak lagi halal (tentunya dibarengi dengan usaha lahiriyah), dijauhkan dari segala macam bentuk kemiskinan dan kepapaan (yang mengganggu ketenangan dalam beribadah). Do'a di bawah ini dijadikan wiridan setiap malam oleh mereka. Dengan mengamalkan amalan-amalan mereka (yakni dengan mewiridkan do'a di bawah ini), insya Allah dengan izin dan pertolongan-Nya Allah akan memudahkan datangnya rezeki. dan ribuan klien yang pernah mengalami masalah ekonomi. Alhamdulillah, khasiatnya bisa dirasakan dalam waktu relatif cepat, yaitu kurang dari 15 hari. Cara Mengamalkannya yaitu : PERTAMA - Pada malam hari setelah shalat isya atau lebih baik lagi pada tengah malam, lakukanlah salat hajat 2 rakaat atau 4 rakaat. Jika Anda belum tahu tentang salat hajat, silakan beli buku panduan salat yang lengkap atau bertanya kepada ustad terdekat. KEDUA - Bacalah salawat nabi seperti bawah ini sebanyak 1000x. Salawat yang saya Ustadz Firman Sarankan adalah salawat khusus seperti di-bawah ini: ASSHOLATU WASSALAMU 'ALAIKA WA-AALIKA YA SAYIDI, YA ROSULALLOH, AGITSNI SARI'AN BI'IZZATILLAH. Artinya: Rahmat serta keselamatan semoga tetap uhtukmu dan keluargamu, wahai junjungan kami, wahai utusan Allah, tolonglah aku segera dengan kemuliaan Allah.

jika kalah ia menjadi menang. yang meliputi aspek kebutuhan atau hajat dalam kehidupan. Artinya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pgnyayang. BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. karena Allah menyukai yang ganjil. dan apabila rezki kami itu sulit. BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. khusus untuk Anda yang sedang terlilit hutang dan menginginkan segera terbayarnya hutang denga solusi yang tidak disangka-sangka. Engkau adalah sebaik-baik Dzat yang memberi rezki. apabila rezki kami berada di atas langit maka turunkanlah ia untukkami. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kaummu sendiri.KETIGA . Ayat 128-129 dari surat At-Taubah apabila diwiridkan setiap hari sesudah sholat fardlu lima waktu sebanyak 7 kali.Setelah salat hajat dan salawat. maka bacalah ayat di bawah ini. terasa berat baginya lagi sangat mengharapkan kebaikan bagi kamu. jika yang membacanya orang hina maka ia menjadi mulia. dengan kemurahan dan kemuliaan-Mu serta rahmat-Mu w. sangat penyantun dan penyay ang . maka dekatkanlah. apabila rezki kami itu sedikit maka perbanyaklah. dan apab ila berada diperut bumi maka keluarkanlah ia untuk kami. sert a menjadi bukti dari-Mu. FA-IN TAWALLAU FAQUL HASBIYALLOO-HU LAA ILAAHA ILL A A HUWA 'ALAIHI TAWAKKALTU WAHUWA ROBBUL 'ARSYIL 'AZHIIM. dan apabila berada di dalam air at au di dasar lautan maka munculkan-lah ia untuk kami. turunkanlah atas kami makanan dari langit di mana (ma kanan itu) menjadi hari raya bagi orang-orangyang mendahului dan mengakhiri kami.ahai dzat yang paling penyayang. ALLOOHUMMA ROBBANAA ANZIL ' ALAINA MAA-IDATAM MINAS SAMAA-I TAKUUNA 'IIDAN LI-AWWLAINAA WA AAKHIRINAA WA AAYATAN MINKA WARZUQNAA WA ANTA KHOIRUR ROOZIQIIN. dan apabila rezki kami itu jauh. " AMALAN TAMBAHAN UNTUK YANG SEDANG TERLILIT HUTANG Selain mengamalkan salawat dan doa di atas pada malam hari. kesulitannya menjadi mudah. Ya. Dan hendaknyamemboyongkami kepada rezki terse but di mana ia berada. dan jika ia berhutang maka hutangnya cepat terbayar. Artinya : "Ya. maka hendaknya dijadikan wiridan tambahan setiap hari seusai mengerjakan sholat fardhu lima waktu. Sebaiknya hitungan ganjil. maka mudahkanlah untukkami. bacalah doa di bawah ini dengan penuh kekhusukan sebanyak 7 kali atau lebih. jika rezkinya sempit maka dilapangkan oleh Allah. LAQOD JAA-AKUM ROSUULUN MIN ANFUSIKUM 'AZIIZUN 'ALAIHI MAA 'ANITTUM HARIISHUN 'ALAIKUM BIL MU'MINIINA RO-UUFUR ROHIIM. ALLOOHUMMA IN KAANA RIZQUNAA FIS SAMAA-I FA ANZILHU WA IN KAANA FIL MAA-I WAL BAHRI FA ATHLFHU WA IN KAANA RIZQUNAA BA'IIDAN FAQORRIBHU WA IN KAANA RIZQUNAA QOLIILAN FA AKTSIRHU WA IN KAANA RIZQUNAA 'AASIRON FAYASSIRHU LANAA WALTANQULNAA ILAIHI HAITSU MAA KAANA BIFADHLIKA WUJUUDIKA WA-KAROMIKA BIROHMATIKA YAA ARHAMARROOHIMIIN. Al lah. Tuhan kami. Mengingat dua ayat tersebut sangat banyak faedahnya/ khasiatnya. jika susah menjadi senang. oleh orang yang lemah maka ia menjadi kuat.

Makajika mereka berpaling maka katakanlah: "Cukupl ah Allah bagiku. jangan membaca doa dan salawat di tempat yang kotor seperti toilet dan semacamnya. .kepada orang-orang mu 'minin. Lakukanlah Amalan Doa Maha Rezeki ini setiap hari secara tekun dan rutin sampai Anda benar-benar mendapat pertolongan Allah." Keterangan: Anda juga boleh membaca doa. InsyaAllah Anda tidak akan kembali terpuruk dalam kesulitan ekonomi. Doa ini juga baik diamalkan ketika Anda sudah sukses. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal. dan Dia adalah Tuhan yang memilik 'arsy yang agung. Namun perlu Anda ingat.* tidak ada Tuhan selain Dia. salawat. dan ayat di atas bila-bila saj a jika Anda punya waktu luang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful