TUGASAN

: 1) PEMBENTANGAN : 2) PENULISAN ILMIAH

17 OGOS 2009

TAJUK

: PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI DI PERINGKAT AWAL KANAKKANAK

NAMA : 1) MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA 2) MOHD FAKRUL RADZI BIN ABU HASAN 3) WAN MOHD SZALIZAN BIN RAMLI 4) NORAINI BINTI SARIMIN 5) NURADILA BINTI ALWI

FAKULTI JABATAN TEMPAT SEMAKAN

: : : :

SENI DAN MUZIK PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ENCIK KAMARUL AZMAN BIN ABD. SALAM

1

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

FAKULTI SENI DAN MUZIK

SHV4193 – ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK

DISEDIAKAN OLEH: MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA MOHD FAKRUL RADZI BIN ABU HASAN WAN MOHD SZALIZAN BIN RAMLI NORAINI BINTI SARIMIN NURADILA BINTI ALWI D20061027072 D20061027056 D20061028003 D20071029907 D20071029921

SEMESTER 5 & 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP

DISEDIAKAN UNTUK: ENCIK KAMARUL AZMAN BIN ABDUL SALAM

TARIKH HANTAR: 17 OGOS 2009

2

0 KESIMPULAN 20 BIBLIOGRAFI 21 3 .1 3.2 3.ISI KANDUNGAN MUKA SURAT PENGHARGAAN 4 1.0 PENGLIBATAN IBU BAPA 9 3.0 PENGLIBATAN KOMUNITI 14 3.3 Masyarakat Setempat Badan Kerajaan Badan Bukan Kerajaan 14 17 18 4.0 PENGENALAN 6 2.

T kerana dengan limpah dan kurniaNYA dapat juga kami menyiapkan tugasan yang telah diberikan ini walaupun semasa tugasan ini dijalakan pelbagai rintangan terpaksa ditempuhi dan perlu disiapkan dalam masa yang singkat. Bantuan beliau amat saya hargai walaupun beliau sentiasa sibuk dengan tugasnya sebagai pensyarah. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada ibu bapa kami yang banyak memberi sokongan dan mendoakan kami. Justeru itu kami juga berharap agar hasil tugasan yang kami lakukan ini dapat 4 . Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. memberi tunjuk ajar. Tidak lupa juga terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang banyak membantu sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam membantu.PENGHARGAAN Assalamualaikum dan salam sejahtera. semoga penulisan kami ini dapat memuaskan hati semua pihak. Kerjasama dari teman-teman amat kami hargai kerana tanpa sokongan dan komitmen daripada teman-teman mungkin merumitkan lagi proses menyiapkan tugasan ini. Akhir kata dari kami. Beliau yang tidak lokek ilmu sentiasa memberi pandangan kepada para pelajarnya agar dapat menyelesaikan tugasan ini dengan berjaya. Di kesempatan ini. saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Kamarul Azman bin Abdul Salam selaku pensyarah Subjek Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (SHV4193) merangkap penasihat tugasan ini kerana membantu dan memberi tunjuk ajar kepada kami semasa proses menyiapkan tugasan ini. dan semangat kepada kami semasa menyiapkan tugasan ini.W. Alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah S.

salam perpaduan daripada kami. Jika ada salah silap dan terkasar bahasa. Sekian. Harap dimaafkan. kami ingin menyusun sepuluh jari tanda memohon seribu kemaafan. Kami hanyalah insan biasa yang tidak lepas daripada melakukan kesilapan.melahirkan bakal guru yang berkarisma dan bertoleransi. 5 .

Di peringkat awal kanak-kanak. perkembangan bahasa. Kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 – 6 tahun memerlukan pendedahan kepada persekitaran yang kaya dengan unsur pembelajaran. 1996). Malah penglibatan ibu bapa merupakan aspek penting dalam mendidik kanakkanak kerana mereka merupakan orang pertama yang mengasuh. Kepelbagaian cara didikan ibu bapa memberi kesan kepada perkembangan moral kanak-kanak (Jillian Rodd. Perkembangan kanak-kanak terdiri daripada lima peringkat iaitu perkembangan fizikal.1. Pendedahan dan penglibatan ini penting untuk mereka berkembang dengan sempurna (Rozumah & Salma. 1996). Sebagai pengaruh terbesar di dalam hidup anak. di rumah atau di luar rumah seperti komuniti yang juga memainkan peranan yang penting. perkembangan emosi.0 PENGENALAN Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang tersendiri hasil daripada perwarisan seperti yang telah dicipta dalam gen mereka (Rozumah & Salma. ibu bapa memainkan peranan penting dalam membangkitkan kebijaksanaan di dalam diri anak-anak dengan mendidiknya secara holistik dalam pada peringkat kanak-kanak. 6 . Komuniti atau masyarakat boleh mempengaruhi kanak-kanak serta ibu bapa kerana wujudnya jaringan hubungan. Mereka juga memerlukan peluang untuk melibatkan diri dalam berbagai jenis pengalaman. perkembangan sosial dan perkembangan intelektual (Jillian Rodd. ianya tidak hanya tertumpu kepada sesuatu pengalaman pembelajaran di sekolah tetapi ia merangkumi segala pengalaman dalam kehidupan hariannya sama ada di pusat asuhan. 1985). 1985).

Ia merupakan pendidikan awal dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas pendidikan di rumah. Selepas beberapa kajian. pendidikan awal Islam boleh dibahagikan kepada dua peringkat. 7 . Ia menjadi tapak yang boleh menyemaikan bibit cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah. Pada mulanya peringkat ini hanya meliputi kanak-kanak dari umur tiga hingga enam tahun. Dari perspektif Islam. Secara umum. strategi pengajaran pembelajaran.Pendidikan prasekolah adalah pendidikan asas yang penting. pendidikan awal bermaksud pendidikan peringkat prasekolah. yang lebih dikenali dengan peringkat ‘kindergarten’. pendidikan awal bermula dari masa anak masih berada dalam kandungan ibu sehingga kanak-kanak berumur enam tahun. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspek-aspek perkembangan kanak-kanak. Iaitu dari mula dilahirkan hingga tiga tahun dan tahap seterusnya dari umur tiga hingga meningkat ke enam tahun. Peringkat sesudah lahir dibahagikan juga kepada dua tahap. Peringkat selepas lahir hingga ke peringkat tiga tahun dikenali juga sebagai peringkat ‘nursery’. konsep pendidikan awal ini dipinda supaya meliputi kanak-kanak di peringkat selepas lahir hingga ke peringkat enam tahun. pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Dalam tamadun Barat. iaitu peringkat sebelum lahir dan peringkat sesudah lahir.

2. Perkembangan intelek. Mereka sependapat bahawa pendidikan kanak-kanak harus mendapat perhatian sepenuhnya kerana kanak-kanak mempunyai waktu tertentu yang sangat singkat dan perlu mendapat perhatian serius. emosi dan jasmani kanak-kanak bergantung kepada sempurna atau tidaknya asuhan yang diperolehi terutama sekali dalam waktu kritikal.0 PENGLIBATAN IBU BAPA 8 . untuk menyempurnakan tugas ibubapa. Waktu ini disebut sebagai waktu kritikal.Jelaslah di sini bahawa pendidikan peringkat awal sangat dititik beratkan oleh filosofi Islam dan Barat. taman-taman asuhan perlulah mempunyai kurikulum yang seragam untuk membentuk insan yang cemerlang yang akan menjadi pemimpin unggul pada masa akan datang. Jadi.

Penglibatan ibu bapa merupakan aspek penting dalam pendidikan prasekolah. Kanak-kanak juga mempunyai sifatsifat yang diperolehi melalui tindak balas dengan alam sekeliling tempat mereka dilahirkan (Rosmah & Salma. ibu bapa dan guru. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak secara tidak langsung 9 . 1985). anda lebih mengenali anak anda. kita perlu terlibat secara langsung dalam arus pembelajaran mereka. kajian ini merumuskan bahawa sekiranya kita mahu anak-anak berjaya dalam bidang pendidikan. Ibu bapa adalah orang yang pertama mendidik anak-anak sebelum masuk ke tadika. Sekiranya dari pemerhatian anda memberikan gambaran bahawa di situlah anak-anak anda akan dapat berkembang dengan sepenuhnya. Murid akan merasakan pembelajaran bukan sahaja diperoleh daripada guru di sekolah tetapi boleh diteruskan di rumah. Ibu bapa sebaliknya pula boleh menambah pengetahuan. Guru pula akan dapat mengembangkan peranan profesional mereka sebagai pemudahcara pembelajaran kepada ibu bapa dan komuniti. Penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan mempunyai kesan yang positif kepada murid. Oleh itu adalah sangat wajar bagi ibu bapa untuk meneruskan penglibatan mereka dalam samasama mendidik anak-anak di tadika. Sebagai ibu bapa. maka anda telah pun menemui prasekolah yang betul. Menurut Siti Fatimah Abdul Rahman (2006). dan anda mempunyai kuasa untuk terlibat secara aktif didalam pengalaman prasekolah anak anda. Dalam kata lain. terdapat kajian membuktikan bahawa ada kaitan antara penglibatan ibu bapa dengan pencapaian kanak-kanak. kemahiran dan keyakinan untuk membantu pembelajaran anak mereka melalui taklimat dan perkongsian ilmu daripada guru.

Ini kerana anak – anak belajar untuk memahami sesuatu yang lebih baik apabila ibu bapa bercakap dan menerima serta mendengar idea mereka. Selain itu ibu bapa juga meneruskan amalan atau apa yang telah dipelajari oleh anak mereka di tadika seperti: 10 . Antara peranan yang dimainkan adalah seperti berikut: i. Melalui iklan di televisyen dan lagu di radio. 2006 ). Mengukuhkan pembelajaran Eugenia Hepworth Berger (1991) menyatakan ibu bapa boleh melakukan apa sahaja seperti membantu dan menggalakkan di rumah untuk menolong anak mereka berjaya di sekolah misalnya melalui komunikasi.memberikan kesan yang positif terhadap perkembangan anak-anak antaranya sikap bersugguh-sungguh dalam aktiviti pembelajaran disamping menunjukkan tingkah laku yang lebih baik dan seimbang. Hal ini terbukti dengan adanya kempen di peringkat kebangsaan untuk menggalakkan ibu bapa terlibat dengan pendidikan anak-anak mereka. ibu bapa disarankan agar memastikan anak-anak mereka mengulang kaji pelajaran selama dua atau tiga jam sehari dengan bimbingan ibu bapa. Penglibatan ibu bapa secara langsung dan tidak langsung akan memberi kesan yang positif terhadap perkembangan murid prasekolah kerana mereka merupakan pendidik di rumah (Jeffrey Glanz. Pendekatan ini juga mendapat perhatian yang serius dari pihak kerajaan bagi melahirkan anak-anak yang intelek dan berdaya maju seiring denganperkembangan negara.

membuat kolaj dan lain-lain Menyumbangkan kepakaran atau sebagai rujukan Kanak – kanak mempunyai minat ingin tahu ( curiosity ) yang tinggi. melukis. Ibu bapa merupakan tempat rujukan selain guru (Eugenia Hepworth Berger 1991). Amalan membaca doa-doa yang dipelajari di tadika Membaca buku. Memberi khidmat nasihat dan runding cara    11 . ucap selamat dan terima kasih Amalan kemahiran seperti menyiram pokok. mengeskperimen dan menyelesaikan masalah serta berkemampuan menumpu perhatian dalam meneroka sesuatu pengalaman pembelajaran (Aminah Ayob et al.Newton 2002 ). 2008). Contoh kepakaran yang boleh dilakukan oleh ibu bapa membantu dalam aktiviti pembelajaran seperti bercerita menyanyi serta menggunakan komputer. Ibu bapa perlu menerangkan dengan lancar secara terus dari objek seperti komputer ( Douglas P. menghidang makanan dan mengemas   ii. Situasi ini memerlukan penglibatan ibu bapa untuk menerangkan dan menjawab setiap persoalan yang ditanya oleh anak mereka. menulis. ibu bapa juga boleh Memberi penerangan tentang pekerjaan Membuat demonstrasi dan memberi latihan dalam kraf. Di samping itu. suka menyiasat dan meneroka.  Amalan memberi salam.

iii. 1985). Fungsi pendidikan prasekolah dari perkembangan estetika dan daya kreatif ialah menyediakan berbagai jenis media seperti tanah liat. Pada masa yang sama lawatan ini dapat menjalinkan perhubungan yang rapat di antara ibu bapa dan 12 . Kanak – kanak lebih mudah memahami jika melihat apa yang dinyatakan berbanding perkara yang abstrak (Douglas P. ibu bapa boleh membina taman sains untuk memberikan gambaran yang lebih dekat kepada kanak – kanak. 2002 ). Dengan bahan yang ada ibu bapa perlu menyumbangkan tenaga dengan mengajar mereka dengan cara yang berbeza dari guru di tadika. (Douglas P. Memberi sumbangan tenaga dan bahan Penglibatan ibu bapa di peringkat awal kanak .kanak juga perlu menyediakan alat bantu pengajaran dan pembelajaran seperti menyediakan buku bergambar serta alat menulis. blok atau plastisin (Rosmah & Salma. Dengan peralatan yang ada. Malah ibu bapa juga boleh membawa mereka untuk berkelah atau melawat supaya mereka boleh mengetahui dengan lebih banyak perkara selain pembelajaran di tadika. Lawatan juga boleh dilakukan bersama tadika anak mereka bersama guru tadika.Newton. 2002 ). Ibu bapa mempunyai cara tersendiri untuk mengajar anak mereka jika mereka selesa dengan pendekatan yang hendak diajar.Newton.

0 PENGLIBATAN KOMUNITI 13 . (Elizebeth & Jacqueline.tenaga pendidik secara tidak langsung membolehkan pendidik memahami anak – anak dengan lebih mendalam. Selain itu. ibu bapa juga boleh menderma atau membaiki permainan terpakai dan menyediakan props. 2004). alat 3.

secara tidak langsung mereka juga memberikan sokongan kepada anak mereka yang mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan. Penjagaan kanak – kanak dengan kualiti yang baik akan merangsang perkembangan mereka. 2005) 3. (Eugenia Hepworth Berger.1 Masyarakat Setempat Masyarakat luar bandar seperti penduduk kampung terutamanya gemar melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalan oleh tadika kerana anak mereka sendiri merupakan murid tadika tersebut. Masyarakat terdiri daripada pelbagai keluarga yang bekerja dalam pelbagai kerjaya yang mempunyai pelbagai kebolehan dan kepakaran yang boleh membawa kepada satu simbiosis taska sekolah akan bermakna jika diatur dengan bijaksana. (Jeffrey Glanz. 2008). masyarakat mempunyai kepunyaan. tanggungjwab dalam masyarakat.Selain ibu bapa. 2006 ) Dalam komuniti. Berhubung dengan orang luar dalam komuniti boleh menpengaruhi pembelajaran kanak – kanak. Masyarakat setempat merupakan komuniti yang boleh mempengaruhi kanak – kanak. (Aminah Ayob et al. menolong satu sama lain. pihak komuniti juga tidak kurang pentingnya dalam penglibatan di peringkat awal kanak – kanak. Dengan penglibatan mereka. Sokongan yang diberikan akan meningkatkan keyakinan kanak – kanak untuk berjaya. kanak – kanak mula untuk belajar bergaul dan saling memahami pelbagai budaya dengan komuniti 14 . 1991) Apabila aktiviti seperti Hari Potensi dianjurkan. memberi komitmen serta hormat (Thompson.

berlaku proses interaksi dan komunikasi secara tidak langsung yang juga ditekanan dalam kurikulum permata. Pergaulan kanak – kanak dalam komuniti akan mempercepatkan kebolehan berkomunikasi lebih awal kerana terdapat ransangan luar yang positif.al. Lebih banyak dan kerap kanak – kanak dirangsang. Jika sinaps tersebut digunakan dengan kerap. ( Thompson. akhirnya ia akan menjadi hubungan yang kekal. Kanak – kanak yang mempunyai kemahiran yang sosial yang tinggi mampu untuk bergaul dengan komuniti pelbagai budaya. adalah penting kanak – kanak diberikan ransangan positif yang banyak dan kerap supaya sinaps yang terbentuk menjadi kekal (Aminah Ayob et. Malah kanak – kanak yang mahir berkomunikasi. Ini kerana mereka mempunyai hubungan yang istimewa iaitu berada di set yang sama berasaskan kepercayaan yang sama dan selesa untuk melakukan bersama. maka akan bertambah jaringan neuron dalam otaknya. mudah berinteraksi. 15 . Lebih banyak hubungan berlaku dalam minda kanak – kanak lebih banyak sinaps terbentuk jika kanak – kanak terus diransangdan didedahkan kepada pengalaman – pengalaman pembelajaran yang banyak (Aminah Ayob et al.setempat seperti yang ditekankan dalam kurikulum permata. Oleh itu. 2005 ) Falsafah Kurikulum Permata menekankan kefahaman dan budaya adalah amat penting dibina dari peringkat awal agar kanak – kanak membesar dengan kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan serta mengamalkan nilai – nilai murni dalam kehidupan dan dapat hidup secara bertoleransi dalam suasana masyarakat Malaysia yang majmuk. Semasa bersosial dengan komuniti. 2008). 2008).

Semasa terlibat dalam aktiviti ko-kurikulum tadika. Ahli komuniti boleh menjadi pembantu guru. Hari Potensi. Henderson & Berla (1994) menyatakan bahawa kepercayaan untuk melihat kejayaan murid – murid adalah kritikal dan ia akan membuatkan ibu bapa menjadi optimis dengan komitmen mereka untuk memberikan sesuatu yang bermakna secara berterusan. Melalui Hari Potensi ini ibu bapa dan komuniti akan berganding bahu untuk menjayakannya juga selaras dengan objektif Hari Potensi iaitu memupuk semangat kerjasama. Misalnya. masyarakat dan pemimpin tempatan yang memerlukan mereka untuk memberi komitmen supaya segala perancangan aktiviti berjalan dengan lancar. sosial dan perpaduan di kalangan ibu bapa. pensyarah dan tutor (Marzano. komuniti yang bertugas akan dipecahkan mengikut bahagian masing – masing. 3.2 Badan Kerajaan 16 . Hari Potensi yang dijadikan aktiviti ko-kurikulum tabika yang dilaksanakan secara tahunan. Dalam pada itu.Misalnya. komuniti juga secara tidak langsung menjadi pembantu kepada guru kanak – kanak. 2003). mereka juga akan berinteraksi dengan kanak – kanak untuk memberi sokongan supaya mereka dapat melakukan yang terbaik pada hari itu.

bandar dan pinggir bandar bagi golongan berpendapatan rendah dan miskin. sifat kanak-kanak boleh dikesan sejak dilahirkan sama ada dia seorang pemarah atau periang dan sama ada dia mudah ataupun susah untuk menyesuaikan diri dalam seseuatu keaadaan. Ibu bapa merupakan salah satu sumber untuk mengenalpasti anak berbakat terutama yang masih kecil ( Reni Akbar Hawad. Oleh itu. 2001). (Rohani Abdullah. Oleh itu. Hal ini demikian kerana. ia dapat mempengaruhi perkembangan kanak-kanak berjalan dengan lancar dan baik. mereka harus diberi peneguhan atau pengukuhan supaya menjadi kanak bersahsiah baik. Melalui TASKA. dengan pelaksanaan program pendidikan keibubapaan yang bertujuan memberi pendidikan tentang peranan ibubap dalam perkembangan kanak-kanak kepada golongan ini. 17 . program yang dijalankan memberi perkhidmatan kepada masyarakat luar bandar. Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional (JPNIN) terlibat dalam pengendalian TADIKA untuk kanak-kanak yang berumur 5.Penglibatan agensi-agensi kerajaan juga turut memberi impak kepada perkembangan awal kanak-kanak. TABIKA yang dikendalikan oleh JPNIN ialah TABIKA Perpaduan yang membolehkan kanak-kanak berbilang kaum menghayati nilai-nilai hidup bermasyarakat dan membentuk anak-anak yang memahami adat dan budaya yang pelbagai. 2004) Selain itu. badan kerajaan seperti Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) juga terlibat dalam perkembangan kanak-kanak iaitu dengan kewujudan Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA).6 tahun atau di peringkat pra sekolah.

Tujuannya ialah untuk menggalakkan perkembangan sosial. penyusuan dan mandian yang betul. Badan bukan kerajaan seperti Johnson & Johnson Sdn. 2001). intelek dan fizikal di samping menyediakan asas yang kukuh kepada kanak-kanak sebelum pendidikan formal di sekolah rendah. emosi. Bengkel seperti ini bukan hanya hanya informatif dan berguna bagi para ibu bapa. Mengira dan Menulis). Pelaksanaan TABIKA adalah berasaskan konsep memberi pendidikan non-formal secara belajar melalui bermain. Program pendidikan prasekolah KEMAS dikenali sebagai Taman Bimbingan Kanak-Kanak (TABIKA). 06/08/2009). untuk kanak-kanak berumur antara 4 hingga 6 tahun. (Utusan Malaysia. Pada usia tiga hingga enam tahun adalah masa bermain bagi kanak-kanak dan masa belajar pada lingkungan umur ini bukan dalam dua demensi (pensil dan kertas) ( Reni Akbar Hawadi. 3. Bhd telah menganjurkan bengkel keibupaan.Selain itu. Ransangan yang betul terhadap bayi 0 hingga 6 bulan akan meningkatkan lagi 18 . memandikan dan menyusu badan oleh profesional penjagaan kesihatan bayi. tetapi juga seronok dan interaktif dan paling penting mereka akan pulang dengan pengetahuan yang dapat memberikan perubahan bermakna kepada bayi mereka melalui cara-cara urutan.3 Badan Bukan Kerajaan Badan bukan kerajaan juga melibatkan diri dalam perkembangan awal kanakkanak. Konsep tersebut kemudiannya diperluaskan kepada menguasai kemahiran 3M (Membaca. Bengkel yang diadakan oleh bertujuan mendidik para ibu bapa cara-cara mengurut bayi.

program Click A Child yang dinaungi Masjid At. Ismail. Selain itu. 19 . Antara program yang dilaksanakan adalah Malam Amal untuk rumah-rumah anak-anak yatim. Stimulasi yang diberikan dari rumah serta dorongan terhadap minat-minat kanak-kanak merupakan hal vital bagi perkembangan bakat kanak-kanak ( Reni Akbar Hawadi. Taman Tun Dr. 2001). Contohnya. Program yang dijalankan adalah bertujuan membantu kanak-kanak yang tidak berkemampuan.perkembangan intelek mereka berkaitan dengan maklumat sentuhan (Rohani Abdullah. Dengan program ini.Taqwa. kanak-kanak dapat dibantu melalui perkembangan awal mereka dengan lebik baik walau pun tanpa ibu bapa. badan amal bukan kerajaan yang menjerumus kepada kebajikan kanak-kanak juga wujud di Malaysia. 2004). Islamic Relief WorldWide dan Yayasan Basmi Kemiskinan.

melahirkan idea dan meningkatkan keyakinan dalam melakukan penorakaan terhadap alam sekeliling. Oleh itu. Penglibatan ibu bapa dan komuniti juga sangat penting dalam perkembangan awal kanak-kanak kerana akan memberi impak kepada pembesaran dan secara tidak lansung kepada masa depan mereka yang merupakan aset penting negara. ransangan yang sesuai mengikut perkembangan kanak-kanak perlu diberikan supaya kanak-kanak dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran.0 KESIMPULAN Kunci kepada kewujudan kanak-kanak yang berbakat dan bersedia untuk ke tahun 1 adalah kesedaran ibu bapa dan komuniti terhadap keunikan yang dimilliki oleh mereka dan kewujudan idea-idea yang diluahkan oleh golongan kanak-kanak ini. Oleh itu. 20 .5. Kanak-kanak memerlukan ibu bapa yang responsif dan fleksibel serta komuniti yang sensitif terhadap pekembangan mereka. ibu bapa dan komuniti perlu sedar akan peranan masing-masing dalam membangkitkan kebijaksanaan di dalam diri anak-anak dengan mendidiknya secara pragmatik pada peringkat awal pembesaran mereka. Perkembangan yang meliputi pelbagai aspek ini perlu dipastikan oleh ibu bapa serta komuniti dilalui oleh kanak-kanak dengan lancar. meningkatkan kebolehan.

Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Tingkatan 4. 1996. Douglas P. T & Berla. 21 . Corwin Press Jillian Rodd. Psikologi Pendidikan. Parents as Partners in Education : The school and Home Working Together . 2006. Dewan Bahasa dan Pustaka. A new generation of evidence : The family is critical to student achievement. 1991. Singapore : South Wind Production. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2002. DC: Center for Law and Education Jeffrey Glanz.Newton. Washington. 1994. United Kingdom : Stanley Thornes Publisher Ltd Eugenia Hepworth Berger.Community Leadership : United States.1979. Talking Sense in Sciene. Leadership in early childhood : the pathway to profesionalisme. London : RoutledgeFalmer Elizebeth Sadek & Jacqueline Sadek. Kuala Lumpur. A. 2004. Buku Teks DBP. 2002. School .BIBLIOGRAFI Atan Long. United States Of America : Macmillan Publishing Company Henderson. Good practice in Nursery Management : 2nd edition.

2001. Thompson. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Pahang: PTS publications Sdn. Parent – teacher conference : Eight steps to parental succes Universiti Pendidikan Sultan Idris. Marzano. Kementerian Pendidikan Malaysia. Reni Akbar Hawadi.2008. J. Bhd. Pusat Perkembangan Kurikulum. Psikologi Pendidikan – Pendekatan Kontemporari Edisi Revisi. Bayi cerdik. 2001. Utusan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum. Rozumah Baharudin dan Salma Ishak. Alexandria. 2004. 2001. R. VA : Association for Supervision and Curriculum Development. What works in schoos:Translating Research into action. Siti Fatimah Binti Bdul Rahman (2006. 2004. Februari 21). Pusat Penyelidikan 22 . Penglibatan ibu bapa jamin kejayaan anak-anak. Panduan Aktiviti Prasekolah. Rohani Abdullah. Ramlah Jantan dan Mahani Razali. Kurikulum Permata. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Kementerian Pendidikan Malaysia. 1985. 2003. Bhd.M (2005.November 10). Bhd. Psikologi perkembangan anak. Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Perak: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

net pada 12 Ogos 2009 Tanggjungjawab Kemas .kemas.gov.com.asp? y=2009&dt=0806&pub=Utusan_Malaysia&sec=Keluarga&pg=ke_02.Perkembangan Kanak-kanak Negara.06http://www.my/utusan/info.diperoleh daripada laman web http://www.com/ pada 12 Ogos 2009 Penglibatan Ibu Bapa – diperoleh daripada laman web http://www.click-a-child.blogspot. Arkib:2009.html Ogos 2009 Click A Child diperoleh daripada laman web http://www.ehomemakers.utusan.Ogos. – diperoleh daripada laman web Utusan Malaysia.Ogos 14) Bengkel Urut Kembali Lagi. Peranan Ibu bapa.my/111 pada 18 Ogos 2009 pada 12 23 . myMetro (2009.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful