TUGASAN

: 1) PEMBENTANGAN : 2) PENULISAN ILMIAH

17 OGOS 2009

TAJUK

: PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI DI PERINGKAT AWAL KANAKKANAK

NAMA : 1) MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA 2) MOHD FAKRUL RADZI BIN ABU HASAN 3) WAN MOHD SZALIZAN BIN RAMLI 4) NORAINI BINTI SARIMIN 5) NURADILA BINTI ALWI

FAKULTI JABATAN TEMPAT SEMAKAN

: : : :

SENI DAN MUZIK PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ENCIK KAMARUL AZMAN BIN ABD. SALAM

1

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

FAKULTI SENI DAN MUZIK

SHV4193 – ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK

DISEDIAKAN OLEH: MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA MOHD FAKRUL RADZI BIN ABU HASAN WAN MOHD SZALIZAN BIN RAMLI NORAINI BINTI SARIMIN NURADILA BINTI ALWI D20061027072 D20061027056 D20061028003 D20071029907 D20071029921

SEMESTER 5 & 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP

DISEDIAKAN UNTUK: ENCIK KAMARUL AZMAN BIN ABDUL SALAM

TARIKH HANTAR: 17 OGOS 2009

2

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT PENGHARGAAN 4 1.0 KESIMPULAN 20 BIBLIOGRAFI 21 3 .0 PENGENALAN 6 2.0 PENGLIBATAN IBU BAPA 9 3.0 PENGLIBATAN KOMUNITI 14 3.3 Masyarakat Setempat Badan Kerajaan Badan Bukan Kerajaan 14 17 18 4.2 3.1 3.

T kerana dengan limpah dan kurniaNYA dapat juga kami menyiapkan tugasan yang telah diberikan ini walaupun semasa tugasan ini dijalakan pelbagai rintangan terpaksa ditempuhi dan perlu disiapkan dalam masa yang singkat. saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Kamarul Azman bin Abdul Salam selaku pensyarah Subjek Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (SHV4193) merangkap penasihat tugasan ini kerana membantu dan memberi tunjuk ajar kepada kami semasa proses menyiapkan tugasan ini. Bantuan beliau amat saya hargai walaupun beliau sentiasa sibuk dengan tugasnya sebagai pensyarah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Beliau yang tidak lokek ilmu sentiasa memberi pandangan kepada para pelajarnya agar dapat menyelesaikan tugasan ini dengan berjaya. dan semangat kepada kami semasa menyiapkan tugasan ini. Akhir kata dari kami. Kerjasama dari teman-teman amat kami hargai kerana tanpa sokongan dan komitmen daripada teman-teman mungkin merumitkan lagi proses menyiapkan tugasan ini. memberi tunjuk ajar. Justeru itu kami juga berharap agar hasil tugasan yang kami lakukan ini dapat 4 . Alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah S. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada ibu bapa kami yang banyak memberi sokongan dan mendoakan kami.W. Di kesempatan ini. semoga penulisan kami ini dapat memuaskan hati semua pihak.PENGHARGAAN Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tidak lupa juga terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang banyak membantu sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam membantu.

Jika ada salah silap dan terkasar bahasa.melahirkan bakal guru yang berkarisma dan bertoleransi. 5 . Sekian. Harap dimaafkan. salam perpaduan daripada kami. kami ingin menyusun sepuluh jari tanda memohon seribu kemaafan. Kami hanyalah insan biasa yang tidak lepas daripada melakukan kesilapan.

perkembangan sosial dan perkembangan intelektual (Jillian Rodd. Komuniti atau masyarakat boleh mempengaruhi kanak-kanak serta ibu bapa kerana wujudnya jaringan hubungan.0 PENGENALAN Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang tersendiri hasil daripada perwarisan seperti yang telah dicipta dalam gen mereka (Rozumah & Salma. ibu bapa memainkan peranan penting dalam membangkitkan kebijaksanaan di dalam diri anak-anak dengan mendidiknya secara holistik dalam pada peringkat kanak-kanak. Kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 – 6 tahun memerlukan pendedahan kepada persekitaran yang kaya dengan unsur pembelajaran. perkembangan emosi. 1985). Di peringkat awal kanak-kanak. 6 .1. Malah penglibatan ibu bapa merupakan aspek penting dalam mendidik kanakkanak kerana mereka merupakan orang pertama yang mengasuh. Perkembangan kanak-kanak terdiri daripada lima peringkat iaitu perkembangan fizikal. Pendedahan dan penglibatan ini penting untuk mereka berkembang dengan sempurna (Rozumah & Salma. Mereka juga memerlukan peluang untuk melibatkan diri dalam berbagai jenis pengalaman. Sebagai pengaruh terbesar di dalam hidup anak. ianya tidak hanya tertumpu kepada sesuatu pengalaman pembelajaran di sekolah tetapi ia merangkumi segala pengalaman dalam kehidupan hariannya sama ada di pusat asuhan. perkembangan bahasa. 1996). di rumah atau di luar rumah seperti komuniti yang juga memainkan peranan yang penting. 1985). Kepelbagaian cara didikan ibu bapa memberi kesan kepada perkembangan moral kanak-kanak (Jillian Rodd. 1996).

Ia menjadi tapak yang boleh menyemaikan bibit cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah. pendidikan awal Islam boleh dibahagikan kepada dua peringkat. pendidikan awal bermula dari masa anak masih berada dalam kandungan ibu sehingga kanak-kanak berumur enam tahun. Iaitu dari mula dilahirkan hingga tiga tahun dan tahap seterusnya dari umur tiga hingga meningkat ke enam tahun. Dalam tamadun Barat. Peringkat selepas lahir hingga ke peringkat tiga tahun dikenali juga sebagai peringkat ‘nursery’. strategi pengajaran pembelajaran. iaitu peringkat sebelum lahir dan peringkat sesudah lahir. Pada mulanya peringkat ini hanya meliputi kanak-kanak dari umur tiga hingga enam tahun. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspek-aspek perkembangan kanak-kanak. pendidikan awal bermaksud pendidikan peringkat prasekolah. yang lebih dikenali dengan peringkat ‘kindergarten’. konsep pendidikan awal ini dipinda supaya meliputi kanak-kanak di peringkat selepas lahir hingga ke peringkat enam tahun.Pendidikan prasekolah adalah pendidikan asas yang penting. Ia merupakan pendidikan awal dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas pendidikan di rumah. Selepas beberapa kajian. 7 . Peringkat sesudah lahir dibahagikan juga kepada dua tahap. Secara umum. pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Dari perspektif Islam.

Waktu ini disebut sebagai waktu kritikal. Jadi. untuk menyempurnakan tugas ibubapa. emosi dan jasmani kanak-kanak bergantung kepada sempurna atau tidaknya asuhan yang diperolehi terutama sekali dalam waktu kritikal. Perkembangan intelek. taman-taman asuhan perlulah mempunyai kurikulum yang seragam untuk membentuk insan yang cemerlang yang akan menjadi pemimpin unggul pada masa akan datang. 2. Mereka sependapat bahawa pendidikan kanak-kanak harus mendapat perhatian sepenuhnya kerana kanak-kanak mempunyai waktu tertentu yang sangat singkat dan perlu mendapat perhatian serius.Jelaslah di sini bahawa pendidikan peringkat awal sangat dititik beratkan oleh filosofi Islam dan Barat.0 PENGLIBATAN IBU BAPA 8 .

Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak secara tidak langsung 9 . 1985). anda lebih mengenali anak anda. Guru pula akan dapat mengembangkan peranan profesional mereka sebagai pemudahcara pembelajaran kepada ibu bapa dan komuniti. terdapat kajian membuktikan bahawa ada kaitan antara penglibatan ibu bapa dengan pencapaian kanak-kanak. Ibu bapa sebaliknya pula boleh menambah pengetahuan. Dalam kata lain. Oleh itu adalah sangat wajar bagi ibu bapa untuk meneruskan penglibatan mereka dalam samasama mendidik anak-anak di tadika. dan anda mempunyai kuasa untuk terlibat secara aktif didalam pengalaman prasekolah anak anda. Sekiranya dari pemerhatian anda memberikan gambaran bahawa di situlah anak-anak anda akan dapat berkembang dengan sepenuhnya. Sebagai ibu bapa. kajian ini merumuskan bahawa sekiranya kita mahu anak-anak berjaya dalam bidang pendidikan. Kanak-kanak juga mempunyai sifatsifat yang diperolehi melalui tindak balas dengan alam sekeliling tempat mereka dilahirkan (Rosmah & Salma. Ibu bapa adalah orang yang pertama mendidik anak-anak sebelum masuk ke tadika. maka anda telah pun menemui prasekolah yang betul. kemahiran dan keyakinan untuk membantu pembelajaran anak mereka melalui taklimat dan perkongsian ilmu daripada guru. Penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan mempunyai kesan yang positif kepada murid. Menurut Siti Fatimah Abdul Rahman (2006).Penglibatan ibu bapa merupakan aspek penting dalam pendidikan prasekolah. kita perlu terlibat secara langsung dalam arus pembelajaran mereka. ibu bapa dan guru. Murid akan merasakan pembelajaran bukan sahaja diperoleh daripada guru di sekolah tetapi boleh diteruskan di rumah.

memberikan kesan yang positif terhadap perkembangan anak-anak antaranya sikap bersugguh-sungguh dalam aktiviti pembelajaran disamping menunjukkan tingkah laku yang lebih baik dan seimbang. Antara peranan yang dimainkan adalah seperti berikut: i. Penglibatan ibu bapa secara langsung dan tidak langsung akan memberi kesan yang positif terhadap perkembangan murid prasekolah kerana mereka merupakan pendidik di rumah (Jeffrey Glanz. Pendekatan ini juga mendapat perhatian yang serius dari pihak kerajaan bagi melahirkan anak-anak yang intelek dan berdaya maju seiring denganperkembangan negara. ibu bapa disarankan agar memastikan anak-anak mereka mengulang kaji pelajaran selama dua atau tiga jam sehari dengan bimbingan ibu bapa. Ini kerana anak – anak belajar untuk memahami sesuatu yang lebih baik apabila ibu bapa bercakap dan menerima serta mendengar idea mereka. Selain itu ibu bapa juga meneruskan amalan atau apa yang telah dipelajari oleh anak mereka di tadika seperti: 10 . Mengukuhkan pembelajaran Eugenia Hepworth Berger (1991) menyatakan ibu bapa boleh melakukan apa sahaja seperti membantu dan menggalakkan di rumah untuk menolong anak mereka berjaya di sekolah misalnya melalui komunikasi. 2006 ). Hal ini terbukti dengan adanya kempen di peringkat kebangsaan untuk menggalakkan ibu bapa terlibat dengan pendidikan anak-anak mereka. Melalui iklan di televisyen dan lagu di radio.

suka menyiasat dan meneroka. ibu bapa juga boleh Memberi penerangan tentang pekerjaan Membuat demonstrasi dan memberi latihan dalam kraf. Di samping itu. menulis. Memberi khidmat nasihat dan runding cara    11 . melukis. menghidang makanan dan mengemas   ii. Ibu bapa perlu menerangkan dengan lancar secara terus dari objek seperti komputer ( Douglas P. Ibu bapa merupakan tempat rujukan selain guru (Eugenia Hepworth Berger 1991). membuat kolaj dan lain-lain Menyumbangkan kepakaran atau sebagai rujukan Kanak – kanak mempunyai minat ingin tahu ( curiosity ) yang tinggi. 2008).  Amalan memberi salam. mengeskperimen dan menyelesaikan masalah serta berkemampuan menumpu perhatian dalam meneroka sesuatu pengalaman pembelajaran (Aminah Ayob et al. Amalan membaca doa-doa yang dipelajari di tadika Membaca buku. Situasi ini memerlukan penglibatan ibu bapa untuk menerangkan dan menjawab setiap persoalan yang ditanya oleh anak mereka. ucap selamat dan terima kasih Amalan kemahiran seperti menyiram pokok.Newton 2002 ). Contoh kepakaran yang boleh dilakukan oleh ibu bapa membantu dalam aktiviti pembelajaran seperti bercerita menyanyi serta menggunakan komputer.

Pada masa yang sama lawatan ini dapat menjalinkan perhubungan yang rapat di antara ibu bapa dan 12 . blok atau plastisin (Rosmah & Salma. Memberi sumbangan tenaga dan bahan Penglibatan ibu bapa di peringkat awal kanak . 2002 ). Dengan peralatan yang ada. Kanak – kanak lebih mudah memahami jika melihat apa yang dinyatakan berbanding perkara yang abstrak (Douglas P.Newton. Ibu bapa mempunyai cara tersendiri untuk mengajar anak mereka jika mereka selesa dengan pendekatan yang hendak diajar. (Douglas P. Lawatan juga boleh dilakukan bersama tadika anak mereka bersama guru tadika.Newton.iii. 2002 ).kanak juga perlu menyediakan alat bantu pengajaran dan pembelajaran seperti menyediakan buku bergambar serta alat menulis. Malah ibu bapa juga boleh membawa mereka untuk berkelah atau melawat supaya mereka boleh mengetahui dengan lebih banyak perkara selain pembelajaran di tadika. ibu bapa boleh membina taman sains untuk memberikan gambaran yang lebih dekat kepada kanak – kanak. 1985). Dengan bahan yang ada ibu bapa perlu menyumbangkan tenaga dengan mengajar mereka dengan cara yang berbeza dari guru di tadika. Fungsi pendidikan prasekolah dari perkembangan estetika dan daya kreatif ialah menyediakan berbagai jenis media seperti tanah liat.

Selain itu.0 PENGLIBATAN KOMUNITI 13 . 2004). alat 3. ibu bapa juga boleh menderma atau membaiki permainan terpakai dan menyediakan props.tenaga pendidik secara tidak langsung membolehkan pendidik memahami anak – anak dengan lebih mendalam. (Elizebeth & Jacqueline.

2006 ) Dalam komuniti. 2005) 3. 1991) Apabila aktiviti seperti Hari Potensi dianjurkan.1 Masyarakat Setempat Masyarakat luar bandar seperti penduduk kampung terutamanya gemar melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalan oleh tadika kerana anak mereka sendiri merupakan murid tadika tersebut. masyarakat mempunyai kepunyaan. tanggungjwab dalam masyarakat. (Eugenia Hepworth Berger. Berhubung dengan orang luar dalam komuniti boleh menpengaruhi pembelajaran kanak – kanak. (Aminah Ayob et al.Selain ibu bapa. pihak komuniti juga tidak kurang pentingnya dalam penglibatan di peringkat awal kanak – kanak. menolong satu sama lain. Masyarakat terdiri daripada pelbagai keluarga yang bekerja dalam pelbagai kerjaya yang mempunyai pelbagai kebolehan dan kepakaran yang boleh membawa kepada satu simbiosis taska sekolah akan bermakna jika diatur dengan bijaksana. Sokongan yang diberikan akan meningkatkan keyakinan kanak – kanak untuk berjaya. kanak – kanak mula untuk belajar bergaul dan saling memahami pelbagai budaya dengan komuniti 14 . memberi komitmen serta hormat (Thompson. Penjagaan kanak – kanak dengan kualiti yang baik akan merangsang perkembangan mereka. secara tidak langsung mereka juga memberikan sokongan kepada anak mereka yang mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan. 2008). Dengan penglibatan mereka. (Jeffrey Glanz. Masyarakat setempat merupakan komuniti yang boleh mempengaruhi kanak – kanak.

setempat seperti yang ditekankan dalam kurikulum permata. berlaku proses interaksi dan komunikasi secara tidak langsung yang juga ditekanan dalam kurikulum permata. 2005 ) Falsafah Kurikulum Permata menekankan kefahaman dan budaya adalah amat penting dibina dari peringkat awal agar kanak – kanak membesar dengan kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan serta mengamalkan nilai – nilai murni dalam kehidupan dan dapat hidup secara bertoleransi dalam suasana masyarakat Malaysia yang majmuk. Ini kerana mereka mempunyai hubungan yang istimewa iaitu berada di set yang sama berasaskan kepercayaan yang sama dan selesa untuk melakukan bersama. Semasa bersosial dengan komuniti. Lebih banyak hubungan berlaku dalam minda kanak – kanak lebih banyak sinaps terbentuk jika kanak – kanak terus diransangdan didedahkan kepada pengalaman – pengalaman pembelajaran yang banyak (Aminah Ayob et al. Kanak – kanak yang mempunyai kemahiran yang sosial yang tinggi mampu untuk bergaul dengan komuniti pelbagai budaya. Oleh itu. Jika sinaps tersebut digunakan dengan kerap.al. maka akan bertambah jaringan neuron dalam otaknya. mudah berinteraksi. akhirnya ia akan menjadi hubungan yang kekal. 2008). ( Thompson. Lebih banyak dan kerap kanak – kanak dirangsang. 15 . 2008). Malah kanak – kanak yang mahir berkomunikasi. Pergaulan kanak – kanak dalam komuniti akan mempercepatkan kebolehan berkomunikasi lebih awal kerana terdapat ransangan luar yang positif. adalah penting kanak – kanak diberikan ransangan positif yang banyak dan kerap supaya sinaps yang terbentuk menjadi kekal (Aminah Ayob et.

komuniti yang bertugas akan dipecahkan mengikut bahagian masing – masing. 3. Henderson & Berla (1994) menyatakan bahawa kepercayaan untuk melihat kejayaan murid – murid adalah kritikal dan ia akan membuatkan ibu bapa menjadi optimis dengan komitmen mereka untuk memberikan sesuatu yang bermakna secara berterusan. Hari Potensi. mereka juga akan berinteraksi dengan kanak – kanak untuk memberi sokongan supaya mereka dapat melakukan yang terbaik pada hari itu. Melalui Hari Potensi ini ibu bapa dan komuniti akan berganding bahu untuk menjayakannya juga selaras dengan objektif Hari Potensi iaitu memupuk semangat kerjasama. komuniti juga secara tidak langsung menjadi pembantu kepada guru kanak – kanak. sosial dan perpaduan di kalangan ibu bapa. Dalam pada itu. Semasa terlibat dalam aktiviti ko-kurikulum tadika. Hari Potensi yang dijadikan aktiviti ko-kurikulum tabika yang dilaksanakan secara tahunan. pensyarah dan tutor (Marzano. Misalnya.2 Badan Kerajaan 16 . 2003). Ahli komuniti boleh menjadi pembantu guru. masyarakat dan pemimpin tempatan yang memerlukan mereka untuk memberi komitmen supaya segala perancangan aktiviti berjalan dengan lancar.Misalnya.

2001). ia dapat mempengaruhi perkembangan kanak-kanak berjalan dengan lancar dan baik. Oleh itu. 17 . mereka harus diberi peneguhan atau pengukuhan supaya menjadi kanak bersahsiah baik.Penglibatan agensi-agensi kerajaan juga turut memberi impak kepada perkembangan awal kanak-kanak. program yang dijalankan memberi perkhidmatan kepada masyarakat luar bandar. sifat kanak-kanak boleh dikesan sejak dilahirkan sama ada dia seorang pemarah atau periang dan sama ada dia mudah ataupun susah untuk menyesuaikan diri dalam seseuatu keaadaan. badan kerajaan seperti Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) juga terlibat dalam perkembangan kanak-kanak iaitu dengan kewujudan Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA). bandar dan pinggir bandar bagi golongan berpendapatan rendah dan miskin.6 tahun atau di peringkat pra sekolah. TABIKA yang dikendalikan oleh JPNIN ialah TABIKA Perpaduan yang membolehkan kanak-kanak berbilang kaum menghayati nilai-nilai hidup bermasyarakat dan membentuk anak-anak yang memahami adat dan budaya yang pelbagai. Hal ini demikian kerana. Melalui TASKA. Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional (JPNIN) terlibat dalam pengendalian TADIKA untuk kanak-kanak yang berumur 5. 2004) Selain itu. (Rohani Abdullah. dengan pelaksanaan program pendidikan keibubapaan yang bertujuan memberi pendidikan tentang peranan ibubap dalam perkembangan kanak-kanak kepada golongan ini. Oleh itu. Ibu bapa merupakan salah satu sumber untuk mengenalpasti anak berbakat terutama yang masih kecil ( Reni Akbar Hawad.

untuk kanak-kanak berumur antara 4 hingga 6 tahun. Program pendidikan prasekolah KEMAS dikenali sebagai Taman Bimbingan Kanak-Kanak (TABIKA). Tujuannya ialah untuk menggalakkan perkembangan sosial. 06/08/2009). Bhd telah menganjurkan bengkel keibupaan. penyusuan dan mandian yang betul. Bengkel yang diadakan oleh bertujuan mendidik para ibu bapa cara-cara mengurut bayi. 2001). Pada usia tiga hingga enam tahun adalah masa bermain bagi kanak-kanak dan masa belajar pada lingkungan umur ini bukan dalam dua demensi (pensil dan kertas) ( Reni Akbar Hawadi. Bengkel seperti ini bukan hanya hanya informatif dan berguna bagi para ibu bapa. Ransangan yang betul terhadap bayi 0 hingga 6 bulan akan meningkatkan lagi 18 . intelek dan fizikal di samping menyediakan asas yang kukuh kepada kanak-kanak sebelum pendidikan formal di sekolah rendah.Selain itu. emosi.3 Badan Bukan Kerajaan Badan bukan kerajaan juga melibatkan diri dalam perkembangan awal kanakkanak. Badan bukan kerajaan seperti Johnson & Johnson Sdn. memandikan dan menyusu badan oleh profesional penjagaan kesihatan bayi. 3. (Utusan Malaysia. Konsep tersebut kemudiannya diperluaskan kepada menguasai kemahiran 3M (Membaca. tetapi juga seronok dan interaktif dan paling penting mereka akan pulang dengan pengetahuan yang dapat memberikan perubahan bermakna kepada bayi mereka melalui cara-cara urutan. Pelaksanaan TABIKA adalah berasaskan konsep memberi pendidikan non-formal secara belajar melalui bermain. Mengira dan Menulis).

Islamic Relief WorldWide dan Yayasan Basmi Kemiskinan. Stimulasi yang diberikan dari rumah serta dorongan terhadap minat-minat kanak-kanak merupakan hal vital bagi perkembangan bakat kanak-kanak ( Reni Akbar Hawadi. badan amal bukan kerajaan yang menjerumus kepada kebajikan kanak-kanak juga wujud di Malaysia. Program yang dijalankan adalah bertujuan membantu kanak-kanak yang tidak berkemampuan.Taqwa. Taman Tun Dr. Contohnya. Ismail. 2001).perkembangan intelek mereka berkaitan dengan maklumat sentuhan (Rohani Abdullah. kanak-kanak dapat dibantu melalui perkembangan awal mereka dengan lebik baik walau pun tanpa ibu bapa. Dengan program ini. program Click A Child yang dinaungi Masjid At. 2004). Antara program yang dilaksanakan adalah Malam Amal untuk rumah-rumah anak-anak yatim. Selain itu. 19 .

ibu bapa dan komuniti perlu sedar akan peranan masing-masing dalam membangkitkan kebijaksanaan di dalam diri anak-anak dengan mendidiknya secara pragmatik pada peringkat awal pembesaran mereka.0 KESIMPULAN Kunci kepada kewujudan kanak-kanak yang berbakat dan bersedia untuk ke tahun 1 adalah kesedaran ibu bapa dan komuniti terhadap keunikan yang dimilliki oleh mereka dan kewujudan idea-idea yang diluahkan oleh golongan kanak-kanak ini. melahirkan idea dan meningkatkan keyakinan dalam melakukan penorakaan terhadap alam sekeliling. Oleh itu. Penglibatan ibu bapa dan komuniti juga sangat penting dalam perkembangan awal kanak-kanak kerana akan memberi impak kepada pembesaran dan secara tidak lansung kepada masa depan mereka yang merupakan aset penting negara. ransangan yang sesuai mengikut perkembangan kanak-kanak perlu diberikan supaya kanak-kanak dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Kanak-kanak memerlukan ibu bapa yang responsif dan fleksibel serta komuniti yang sensitif terhadap pekembangan mereka. Perkembangan yang meliputi pelbagai aspek ini perlu dipastikan oleh ibu bapa serta komuniti dilalui oleh kanak-kanak dengan lancar. 20 . Oleh itu. meningkatkan kebolehan.5.

Leadership in early childhood : the pathway to profesionalisme. A new generation of evidence : The family is critical to student achievement. 1996. T & Berla. 1991. A. Psikologi Pendidikan. London : RoutledgeFalmer Elizebeth Sadek & Jacqueline Sadek. United Kingdom : Stanley Thornes Publisher Ltd Eugenia Hepworth Berger.BIBLIOGRAFI Atan Long. Singapore : South Wind Production.Community Leadership : United States. Dewan Bahasa dan Pustaka. Douglas P. DC: Center for Law and Education Jeffrey Glanz.Newton. Parents as Partners in Education : The school and Home Working Together . 2006. 1994. United States Of America : Macmillan Publishing Company Henderson. School .1979. Buku Teks DBP. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Tingkatan 4. Good practice in Nursery Management : 2nd edition. 2002. 21 . 2002. Washington. Talking Sense in Sciene. Kuala Lumpur. 2004. Corwin Press Jillian Rodd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pusat Perkembangan Kurikulum. Bhd. Panduan Aktiviti Prasekolah. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Parent – teacher conference : Eight steps to parental succes Universiti Pendidikan Sultan Idris. 1985. 2004.Kementerian Pendidikan Malaysia. 2001. R. Rohani Abdullah. 2004. J. Jakarta: Gramedia Widiasarana. Alexandria. Kementerian Pendidikan Malaysia.2008. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Bhd. Bhd. 2001. Siti Fatimah Binti Bdul Rahman (2006. Pahang: PTS publications Sdn. Ramlah Jantan dan Mahani Razali. Rozumah Baharudin dan Salma Ishak. Thompson. Februari 21). VA : Association for Supervision and Curriculum Development. Psikologi perkembangan anak. Pusat Penyelidikan 22 . Pusat Perkembangan Kurikulum. Reni Akbar Hawadi.November 10). What works in schoos:Translating Research into action. Marzano. 2001. Utusan Malaysia. Kurikulum Permata. 2003. Psikologi Pendidikan – Pendekatan Kontemporari Edisi Revisi. Bayi cerdik. Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Penglibatan ibu bapa jamin kejayaan anak-anak.M (2005. Perak: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn.

utusan.blogspot.my/utusan/info.Ogos 14) Bengkel Urut Kembali Lagi. Peranan Ibu bapa.asp? y=2009&dt=0806&pub=Utusan_Malaysia&sec=Keluarga&pg=ke_02.diperoleh daripada laman web http://www.Ogos. – diperoleh daripada laman web Utusan Malaysia.html Ogos 2009 Click A Child diperoleh daripada laman web http://www.06http://www.Perkembangan Kanak-kanak Negara.kemas. myMetro (2009.ehomemakers.com.com/ pada 12 Ogos 2009 Penglibatan Ibu Bapa – diperoleh daripada laman web http://www.click-a-child.my/111 pada 18 Ogos 2009 pada 12 23 . Arkib:2009.net pada 12 Ogos 2009 Tanggjungjawab Kemas .gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful