TUGASAN

: 1) PEMBENTANGAN : 2) PENULISAN ILMIAH

17 OGOS 2009

TAJUK

: PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI DI PERINGKAT AWAL KANAKKANAK

NAMA : 1) MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA 2) MOHD FAKRUL RADZI BIN ABU HASAN 3) WAN MOHD SZALIZAN BIN RAMLI 4) NORAINI BINTI SARIMIN 5) NURADILA BINTI ALWI

FAKULTI JABATAN TEMPAT SEMAKAN

: : : :

SENI DAN MUZIK PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ENCIK KAMARUL AZMAN BIN ABD. SALAM

1

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

FAKULTI SENI DAN MUZIK

SHV4193 – ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK

DISEDIAKAN OLEH: MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA MOHD FAKRUL RADZI BIN ABU HASAN WAN MOHD SZALIZAN BIN RAMLI NORAINI BINTI SARIMIN NURADILA BINTI ALWI D20061027072 D20061027056 D20061028003 D20071029907 D20071029921

SEMESTER 5 & 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP

DISEDIAKAN UNTUK: ENCIK KAMARUL AZMAN BIN ABDUL SALAM

TARIKH HANTAR: 17 OGOS 2009

2

0 PENGLIBATAN KOMUNITI 14 3.0 PENGENALAN 6 2.0 PENGLIBATAN IBU BAPA 9 3.1 3.3 Masyarakat Setempat Badan Kerajaan Badan Bukan Kerajaan 14 17 18 4.ISI KANDUNGAN MUKA SURAT PENGHARGAAN 4 1.0 KESIMPULAN 20 BIBLIOGRAFI 21 3 .2 3.

Kerjasama dari teman-teman amat kami hargai kerana tanpa sokongan dan komitmen daripada teman-teman mungkin merumitkan lagi proses menyiapkan tugasan ini. Akhir kata dari kami. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Kamarul Azman bin Abdul Salam selaku pensyarah Subjek Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (SHV4193) merangkap penasihat tugasan ini kerana membantu dan memberi tunjuk ajar kepada kami semasa proses menyiapkan tugasan ini.PENGHARGAAN Assalamualaikum dan salam sejahtera. dan semangat kepada kami semasa menyiapkan tugasan ini. semoga penulisan kami ini dapat memuaskan hati semua pihak. Di kesempatan ini. Justeru itu kami juga berharap agar hasil tugasan yang kami lakukan ini dapat 4 .T kerana dengan limpah dan kurniaNYA dapat juga kami menyiapkan tugasan yang telah diberikan ini walaupun semasa tugasan ini dijalakan pelbagai rintangan terpaksa ditempuhi dan perlu disiapkan dalam masa yang singkat. Alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah S.W. Beliau yang tidak lokek ilmu sentiasa memberi pandangan kepada para pelajarnya agar dapat menyelesaikan tugasan ini dengan berjaya. memberi tunjuk ajar. Tidak lupa juga terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang banyak membantu sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam membantu. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada ibu bapa kami yang banyak memberi sokongan dan mendoakan kami. Bantuan beliau amat saya hargai walaupun beliau sentiasa sibuk dengan tugasnya sebagai pensyarah.

Sekian. Harap dimaafkan. Jika ada salah silap dan terkasar bahasa. 5 . Kami hanyalah insan biasa yang tidak lepas daripada melakukan kesilapan. kami ingin menyusun sepuluh jari tanda memohon seribu kemaafan. salam perpaduan daripada kami.melahirkan bakal guru yang berkarisma dan bertoleransi.

Mereka juga memerlukan peluang untuk melibatkan diri dalam berbagai jenis pengalaman. Pendedahan dan penglibatan ini penting untuk mereka berkembang dengan sempurna (Rozumah & Salma. Perkembangan kanak-kanak terdiri daripada lima peringkat iaitu perkembangan fizikal. 1985). Sebagai pengaruh terbesar di dalam hidup anak. Di peringkat awal kanak-kanak. 1985). 1996). Kepelbagaian cara didikan ibu bapa memberi kesan kepada perkembangan moral kanak-kanak (Jillian Rodd. di rumah atau di luar rumah seperti komuniti yang juga memainkan peranan yang penting. Malah penglibatan ibu bapa merupakan aspek penting dalam mendidik kanakkanak kerana mereka merupakan orang pertama yang mengasuh. Kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 – 6 tahun memerlukan pendedahan kepada persekitaran yang kaya dengan unsur pembelajaran. 1996).0 PENGENALAN Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang tersendiri hasil daripada perwarisan seperti yang telah dicipta dalam gen mereka (Rozumah & Salma. perkembangan sosial dan perkembangan intelektual (Jillian Rodd.1. perkembangan emosi. ianya tidak hanya tertumpu kepada sesuatu pengalaman pembelajaran di sekolah tetapi ia merangkumi segala pengalaman dalam kehidupan hariannya sama ada di pusat asuhan. 6 . Komuniti atau masyarakat boleh mempengaruhi kanak-kanak serta ibu bapa kerana wujudnya jaringan hubungan. ibu bapa memainkan peranan penting dalam membangkitkan kebijaksanaan di dalam diri anak-anak dengan mendidiknya secara holistik dalam pada peringkat kanak-kanak. perkembangan bahasa.

Selepas beberapa kajian. iaitu peringkat sebelum lahir dan peringkat sesudah lahir. pendidikan awal Islam boleh dibahagikan kepada dua peringkat. yang lebih dikenali dengan peringkat ‘kindergarten’. Iaitu dari mula dilahirkan hingga tiga tahun dan tahap seterusnya dari umur tiga hingga meningkat ke enam tahun. Dalam tamadun Barat. konsep pendidikan awal ini dipinda supaya meliputi kanak-kanak di peringkat selepas lahir hingga ke peringkat enam tahun. 7 . Dari perspektif Islam. pendidikan awal bermula dari masa anak masih berada dalam kandungan ibu sehingga kanak-kanak berumur enam tahun. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspek-aspek perkembangan kanak-kanak. Peringkat selepas lahir hingga ke peringkat tiga tahun dikenali juga sebagai peringkat ‘nursery’. pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Ia merupakan pendidikan awal dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas pendidikan di rumah. strategi pengajaran pembelajaran. pendidikan awal bermaksud pendidikan peringkat prasekolah. Secara umum. Peringkat sesudah lahir dibahagikan juga kepada dua tahap. Ia menjadi tapak yang boleh menyemaikan bibit cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah.Pendidikan prasekolah adalah pendidikan asas yang penting. Pada mulanya peringkat ini hanya meliputi kanak-kanak dari umur tiga hingga enam tahun.

Jadi. emosi dan jasmani kanak-kanak bergantung kepada sempurna atau tidaknya asuhan yang diperolehi terutama sekali dalam waktu kritikal. untuk menyempurnakan tugas ibubapa.Jelaslah di sini bahawa pendidikan peringkat awal sangat dititik beratkan oleh filosofi Islam dan Barat. Mereka sependapat bahawa pendidikan kanak-kanak harus mendapat perhatian sepenuhnya kerana kanak-kanak mempunyai waktu tertentu yang sangat singkat dan perlu mendapat perhatian serius. taman-taman asuhan perlulah mempunyai kurikulum yang seragam untuk membentuk insan yang cemerlang yang akan menjadi pemimpin unggul pada masa akan datang. Waktu ini disebut sebagai waktu kritikal.0 PENGLIBATAN IBU BAPA 8 . Perkembangan intelek. 2.

Murid akan merasakan pembelajaran bukan sahaja diperoleh daripada guru di sekolah tetapi boleh diteruskan di rumah. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak secara tidak langsung 9 . dan anda mempunyai kuasa untuk terlibat secara aktif didalam pengalaman prasekolah anak anda. anda lebih mengenali anak anda. Menurut Siti Fatimah Abdul Rahman (2006). kajian ini merumuskan bahawa sekiranya kita mahu anak-anak berjaya dalam bidang pendidikan. Oleh itu adalah sangat wajar bagi ibu bapa untuk meneruskan penglibatan mereka dalam samasama mendidik anak-anak di tadika. Penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan mempunyai kesan yang positif kepada murid. Sebagai ibu bapa. maka anda telah pun menemui prasekolah yang betul.Penglibatan ibu bapa merupakan aspek penting dalam pendidikan prasekolah. kemahiran dan keyakinan untuk membantu pembelajaran anak mereka melalui taklimat dan perkongsian ilmu daripada guru. Kanak-kanak juga mempunyai sifatsifat yang diperolehi melalui tindak balas dengan alam sekeliling tempat mereka dilahirkan (Rosmah & Salma. Ibu bapa adalah orang yang pertama mendidik anak-anak sebelum masuk ke tadika. 1985). terdapat kajian membuktikan bahawa ada kaitan antara penglibatan ibu bapa dengan pencapaian kanak-kanak. ibu bapa dan guru. Guru pula akan dapat mengembangkan peranan profesional mereka sebagai pemudahcara pembelajaran kepada ibu bapa dan komuniti. Dalam kata lain. Sekiranya dari pemerhatian anda memberikan gambaran bahawa di situlah anak-anak anda akan dapat berkembang dengan sepenuhnya. kita perlu terlibat secara langsung dalam arus pembelajaran mereka. Ibu bapa sebaliknya pula boleh menambah pengetahuan.

Mengukuhkan pembelajaran Eugenia Hepworth Berger (1991) menyatakan ibu bapa boleh melakukan apa sahaja seperti membantu dan menggalakkan di rumah untuk menolong anak mereka berjaya di sekolah misalnya melalui komunikasi. Penglibatan ibu bapa secara langsung dan tidak langsung akan memberi kesan yang positif terhadap perkembangan murid prasekolah kerana mereka merupakan pendidik di rumah (Jeffrey Glanz. 2006 ). Selain itu ibu bapa juga meneruskan amalan atau apa yang telah dipelajari oleh anak mereka di tadika seperti: 10 . Ini kerana anak – anak belajar untuk memahami sesuatu yang lebih baik apabila ibu bapa bercakap dan menerima serta mendengar idea mereka. ibu bapa disarankan agar memastikan anak-anak mereka mengulang kaji pelajaran selama dua atau tiga jam sehari dengan bimbingan ibu bapa. Hal ini terbukti dengan adanya kempen di peringkat kebangsaan untuk menggalakkan ibu bapa terlibat dengan pendidikan anak-anak mereka. Pendekatan ini juga mendapat perhatian yang serius dari pihak kerajaan bagi melahirkan anak-anak yang intelek dan berdaya maju seiring denganperkembangan negara. Melalui iklan di televisyen dan lagu di radio. Antara peranan yang dimainkan adalah seperti berikut: i.memberikan kesan yang positif terhadap perkembangan anak-anak antaranya sikap bersugguh-sungguh dalam aktiviti pembelajaran disamping menunjukkan tingkah laku yang lebih baik dan seimbang.

mengeskperimen dan menyelesaikan masalah serta berkemampuan menumpu perhatian dalam meneroka sesuatu pengalaman pembelajaran (Aminah Ayob et al. membuat kolaj dan lain-lain Menyumbangkan kepakaran atau sebagai rujukan Kanak – kanak mempunyai minat ingin tahu ( curiosity ) yang tinggi. Situasi ini memerlukan penglibatan ibu bapa untuk menerangkan dan menjawab setiap persoalan yang ditanya oleh anak mereka.Newton 2002 ). suka menyiasat dan meneroka.  Amalan memberi salam. Memberi khidmat nasihat dan runding cara    11 . 2008). Contoh kepakaran yang boleh dilakukan oleh ibu bapa membantu dalam aktiviti pembelajaran seperti bercerita menyanyi serta menggunakan komputer. Di samping itu. melukis. Amalan membaca doa-doa yang dipelajari di tadika Membaca buku. Ibu bapa perlu menerangkan dengan lancar secara terus dari objek seperti komputer ( Douglas P. Ibu bapa merupakan tempat rujukan selain guru (Eugenia Hepworth Berger 1991). ucap selamat dan terima kasih Amalan kemahiran seperti menyiram pokok. menulis. menghidang makanan dan mengemas   ii. ibu bapa juga boleh Memberi penerangan tentang pekerjaan Membuat demonstrasi dan memberi latihan dalam kraf.

Pada masa yang sama lawatan ini dapat menjalinkan perhubungan yang rapat di antara ibu bapa dan 12 . Memberi sumbangan tenaga dan bahan Penglibatan ibu bapa di peringkat awal kanak .kanak juga perlu menyediakan alat bantu pengajaran dan pembelajaran seperti menyediakan buku bergambar serta alat menulis.iii. 1985). 2002 ). Kanak – kanak lebih mudah memahami jika melihat apa yang dinyatakan berbanding perkara yang abstrak (Douglas P. blok atau plastisin (Rosmah & Salma. ibu bapa boleh membina taman sains untuk memberikan gambaran yang lebih dekat kepada kanak – kanak. Dengan peralatan yang ada. (Douglas P. Fungsi pendidikan prasekolah dari perkembangan estetika dan daya kreatif ialah menyediakan berbagai jenis media seperti tanah liat.Newton. 2002 ). Ibu bapa mempunyai cara tersendiri untuk mengajar anak mereka jika mereka selesa dengan pendekatan yang hendak diajar.Newton. Lawatan juga boleh dilakukan bersama tadika anak mereka bersama guru tadika. Dengan bahan yang ada ibu bapa perlu menyumbangkan tenaga dengan mengajar mereka dengan cara yang berbeza dari guru di tadika. Malah ibu bapa juga boleh membawa mereka untuk berkelah atau melawat supaya mereka boleh mengetahui dengan lebih banyak perkara selain pembelajaran di tadika.

alat 3.0 PENGLIBATAN KOMUNITI 13 . (Elizebeth & Jacqueline. 2004). Selain itu. ibu bapa juga boleh menderma atau membaiki permainan terpakai dan menyediakan props.tenaga pendidik secara tidak langsung membolehkan pendidik memahami anak – anak dengan lebih mendalam.

(Eugenia Hepworth Berger.1 Masyarakat Setempat Masyarakat luar bandar seperti penduduk kampung terutamanya gemar melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalan oleh tadika kerana anak mereka sendiri merupakan murid tadika tersebut. menolong satu sama lain. Sokongan yang diberikan akan meningkatkan keyakinan kanak – kanak untuk berjaya. Masyarakat setempat merupakan komuniti yang boleh mempengaruhi kanak – kanak. (Aminah Ayob et al. 1991) Apabila aktiviti seperti Hari Potensi dianjurkan. tanggungjwab dalam masyarakat. kanak – kanak mula untuk belajar bergaul dan saling memahami pelbagai budaya dengan komuniti 14 . Masyarakat terdiri daripada pelbagai keluarga yang bekerja dalam pelbagai kerjaya yang mempunyai pelbagai kebolehan dan kepakaran yang boleh membawa kepada satu simbiosis taska sekolah akan bermakna jika diatur dengan bijaksana. secara tidak langsung mereka juga memberikan sokongan kepada anak mereka yang mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan. 2008). Dengan penglibatan mereka. 2006 ) Dalam komuniti. masyarakat mempunyai kepunyaan. (Jeffrey Glanz. pihak komuniti juga tidak kurang pentingnya dalam penglibatan di peringkat awal kanak – kanak.Selain ibu bapa. 2005) 3. memberi komitmen serta hormat (Thompson. Berhubung dengan orang luar dalam komuniti boleh menpengaruhi pembelajaran kanak – kanak. Penjagaan kanak – kanak dengan kualiti yang baik akan merangsang perkembangan mereka.

( Thompson. Jika sinaps tersebut digunakan dengan kerap. Ini kerana mereka mempunyai hubungan yang istimewa iaitu berada di set yang sama berasaskan kepercayaan yang sama dan selesa untuk melakukan bersama. maka akan bertambah jaringan neuron dalam otaknya. berlaku proses interaksi dan komunikasi secara tidak langsung yang juga ditekanan dalam kurikulum permata. 2005 ) Falsafah Kurikulum Permata menekankan kefahaman dan budaya adalah amat penting dibina dari peringkat awal agar kanak – kanak membesar dengan kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan serta mengamalkan nilai – nilai murni dalam kehidupan dan dapat hidup secara bertoleransi dalam suasana masyarakat Malaysia yang majmuk. 2008). adalah penting kanak – kanak diberikan ransangan positif yang banyak dan kerap supaya sinaps yang terbentuk menjadi kekal (Aminah Ayob et. Oleh itu. akhirnya ia akan menjadi hubungan yang kekal. Pergaulan kanak – kanak dalam komuniti akan mempercepatkan kebolehan berkomunikasi lebih awal kerana terdapat ransangan luar yang positif. Semasa bersosial dengan komuniti. Lebih banyak hubungan berlaku dalam minda kanak – kanak lebih banyak sinaps terbentuk jika kanak – kanak terus diransangdan didedahkan kepada pengalaman – pengalaman pembelajaran yang banyak (Aminah Ayob et al. 2008). Malah kanak – kanak yang mahir berkomunikasi.setempat seperti yang ditekankan dalam kurikulum permata. mudah berinteraksi. 15 . Lebih banyak dan kerap kanak – kanak dirangsang. Kanak – kanak yang mempunyai kemahiran yang sosial yang tinggi mampu untuk bergaul dengan komuniti pelbagai budaya.al.

masyarakat dan pemimpin tempatan yang memerlukan mereka untuk memberi komitmen supaya segala perancangan aktiviti berjalan dengan lancar.Misalnya. Henderson & Berla (1994) menyatakan bahawa kepercayaan untuk melihat kejayaan murid – murid adalah kritikal dan ia akan membuatkan ibu bapa menjadi optimis dengan komitmen mereka untuk memberikan sesuatu yang bermakna secara berterusan. Hari Potensi. pensyarah dan tutor (Marzano. mereka juga akan berinteraksi dengan kanak – kanak untuk memberi sokongan supaya mereka dapat melakukan yang terbaik pada hari itu. 3. komuniti juga secara tidak langsung menjadi pembantu kepada guru kanak – kanak. Dalam pada itu. Semasa terlibat dalam aktiviti ko-kurikulum tadika.2 Badan Kerajaan 16 . Ahli komuniti boleh menjadi pembantu guru. Misalnya. Hari Potensi yang dijadikan aktiviti ko-kurikulum tabika yang dilaksanakan secara tahunan. komuniti yang bertugas akan dipecahkan mengikut bahagian masing – masing. sosial dan perpaduan di kalangan ibu bapa. Melalui Hari Potensi ini ibu bapa dan komuniti akan berganding bahu untuk menjayakannya juga selaras dengan objektif Hari Potensi iaitu memupuk semangat kerjasama. 2003).

2004) Selain itu. ia dapat mempengaruhi perkembangan kanak-kanak berjalan dengan lancar dan baik. 17 . Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional (JPNIN) terlibat dalam pengendalian TADIKA untuk kanak-kanak yang berumur 5. TABIKA yang dikendalikan oleh JPNIN ialah TABIKA Perpaduan yang membolehkan kanak-kanak berbilang kaum menghayati nilai-nilai hidup bermasyarakat dan membentuk anak-anak yang memahami adat dan budaya yang pelbagai. sifat kanak-kanak boleh dikesan sejak dilahirkan sama ada dia seorang pemarah atau periang dan sama ada dia mudah ataupun susah untuk menyesuaikan diri dalam seseuatu keaadaan. Oleh itu. (Rohani Abdullah. mereka harus diberi peneguhan atau pengukuhan supaya menjadi kanak bersahsiah baik. 2001). Hal ini demikian kerana. badan kerajaan seperti Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) juga terlibat dalam perkembangan kanak-kanak iaitu dengan kewujudan Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA). Ibu bapa merupakan salah satu sumber untuk mengenalpasti anak berbakat terutama yang masih kecil ( Reni Akbar Hawad. Oleh itu. bandar dan pinggir bandar bagi golongan berpendapatan rendah dan miskin.Penglibatan agensi-agensi kerajaan juga turut memberi impak kepada perkembangan awal kanak-kanak. Melalui TASKA.6 tahun atau di peringkat pra sekolah. dengan pelaksanaan program pendidikan keibubapaan yang bertujuan memberi pendidikan tentang peranan ibubap dalam perkembangan kanak-kanak kepada golongan ini. program yang dijalankan memberi perkhidmatan kepada masyarakat luar bandar.

3 Badan Bukan Kerajaan Badan bukan kerajaan juga melibatkan diri dalam perkembangan awal kanakkanak. tetapi juga seronok dan interaktif dan paling penting mereka akan pulang dengan pengetahuan yang dapat memberikan perubahan bermakna kepada bayi mereka melalui cara-cara urutan. Konsep tersebut kemudiannya diperluaskan kepada menguasai kemahiran 3M (Membaca. Ransangan yang betul terhadap bayi 0 hingga 6 bulan akan meningkatkan lagi 18 . Pelaksanaan TABIKA adalah berasaskan konsep memberi pendidikan non-formal secara belajar melalui bermain. Bengkel yang diadakan oleh bertujuan mendidik para ibu bapa cara-cara mengurut bayi. (Utusan Malaysia. Bengkel seperti ini bukan hanya hanya informatif dan berguna bagi para ibu bapa. Program pendidikan prasekolah KEMAS dikenali sebagai Taman Bimbingan Kanak-Kanak (TABIKA). 06/08/2009). 2001). Mengira dan Menulis). Tujuannya ialah untuk menggalakkan perkembangan sosial. emosi. intelek dan fizikal di samping menyediakan asas yang kukuh kepada kanak-kanak sebelum pendidikan formal di sekolah rendah.Selain itu. Badan bukan kerajaan seperti Johnson & Johnson Sdn. 3. Pada usia tiga hingga enam tahun adalah masa bermain bagi kanak-kanak dan masa belajar pada lingkungan umur ini bukan dalam dua demensi (pensil dan kertas) ( Reni Akbar Hawadi. untuk kanak-kanak berumur antara 4 hingga 6 tahun. Bhd telah menganjurkan bengkel keibupaan. penyusuan dan mandian yang betul. memandikan dan menyusu badan oleh profesional penjagaan kesihatan bayi.

Islamic Relief WorldWide dan Yayasan Basmi Kemiskinan. Stimulasi yang diberikan dari rumah serta dorongan terhadap minat-minat kanak-kanak merupakan hal vital bagi perkembangan bakat kanak-kanak ( Reni Akbar Hawadi. Contohnya. badan amal bukan kerajaan yang menjerumus kepada kebajikan kanak-kanak juga wujud di Malaysia.perkembangan intelek mereka berkaitan dengan maklumat sentuhan (Rohani Abdullah. Ismail. Taman Tun Dr. kanak-kanak dapat dibantu melalui perkembangan awal mereka dengan lebik baik walau pun tanpa ibu bapa. program Click A Child yang dinaungi Masjid At. Dengan program ini. 2001). Program yang dijalankan adalah bertujuan membantu kanak-kanak yang tidak berkemampuan. Antara program yang dilaksanakan adalah Malam Amal untuk rumah-rumah anak-anak yatim.Taqwa. 2004). Selain itu. 19 .

Oleh itu. Oleh itu. Perkembangan yang meliputi pelbagai aspek ini perlu dipastikan oleh ibu bapa serta komuniti dilalui oleh kanak-kanak dengan lancar. 20 .5. melahirkan idea dan meningkatkan keyakinan dalam melakukan penorakaan terhadap alam sekeliling.0 KESIMPULAN Kunci kepada kewujudan kanak-kanak yang berbakat dan bersedia untuk ke tahun 1 adalah kesedaran ibu bapa dan komuniti terhadap keunikan yang dimilliki oleh mereka dan kewujudan idea-idea yang diluahkan oleh golongan kanak-kanak ini. meningkatkan kebolehan. Kanak-kanak memerlukan ibu bapa yang responsif dan fleksibel serta komuniti yang sensitif terhadap pekembangan mereka. Penglibatan ibu bapa dan komuniti juga sangat penting dalam perkembangan awal kanak-kanak kerana akan memberi impak kepada pembesaran dan secara tidak lansung kepada masa depan mereka yang merupakan aset penting negara. ransangan yang sesuai mengikut perkembangan kanak-kanak perlu diberikan supaya kanak-kanak dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. ibu bapa dan komuniti perlu sedar akan peranan masing-masing dalam membangkitkan kebijaksanaan di dalam diri anak-anak dengan mendidiknya secara pragmatik pada peringkat awal pembesaran mereka.

2006. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Singapore : South Wind Production. Parents as Partners in Education : The school and Home Working Together .Community Leadership : United States. School . Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Tingkatan 4. Talking Sense in Sciene. A new generation of evidence : The family is critical to student achievement. 1996. 2002.Newton. A. Douglas P. Psikologi Pendidikan. United Kingdom : Stanley Thornes Publisher Ltd Eugenia Hepworth Berger. 1994. Leadership in early childhood : the pathway to profesionalisme. United States Of America : Macmillan Publishing Company Henderson. 21 . DC: Center for Law and Education Jeffrey Glanz. Washington. T & Berla. London : RoutledgeFalmer Elizebeth Sadek & Jacqueline Sadek.1979. 2002. Corwin Press Jillian Rodd. Buku Teks DBP.BIBLIOGRAFI Atan Long. 2004. Kuala Lumpur. Good practice in Nursery Management : 2nd edition. 1991.

Perak: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Panduan Aktiviti Prasekolah. Reni Akbar Hawadi. 2001. Kurikulum Permata. Parent – teacher conference : Eight steps to parental succes Universiti Pendidikan Sultan Idris. Psikologi Pendidikan – Pendekatan Kontemporari Edisi Revisi. 2004. 2001. What works in schoos:Translating Research into action. Februari 21). Psikologi perkembangan anak. Jakarta: Gramedia Widiasarana. Alexandria. 2001. Bhd. Pusat Penyelidikan 22 . Rohani Abdullah. 2003.November 10). Thompson. 2004. Bayi cerdik. Siti Fatimah Binti Bdul Rahman (2006. Bhd. 1985. Utusan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia.Kementerian Pendidikan Malaysia. J. Penglibatan ibu bapa jamin kejayaan anak-anak. VA : Association for Supervision and Curriculum Development.M (2005. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Rozumah Baharudin dan Salma Ishak. R. Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Pusat Perkembangan Kurikulum. Marzano. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Pusat Perkembangan Kurikulum. Ramlah Jantan dan Mahani Razali. Bhd. Pahang: PTS publications Sdn.2008.

asp? y=2009&dt=0806&pub=Utusan_Malaysia&sec=Keluarga&pg=ke_02.blogspot.click-a-child.html Ogos 2009 Click A Child diperoleh daripada laman web http://www.Ogos.kemas. – diperoleh daripada laman web Utusan Malaysia.gov. myMetro (2009.my/111 pada 18 Ogos 2009 pada 12 23 .Perkembangan Kanak-kanak Negara. Peranan Ibu bapa.utusan.ehomemakers.com.06http://www. Arkib:2009.diperoleh daripada laman web http://www.com/ pada 12 Ogos 2009 Penglibatan Ibu Bapa – diperoleh daripada laman web http://www.my/utusan/info.Ogos 14) Bengkel Urut Kembali Lagi.net pada 12 Ogos 2009 Tanggjungjawab Kemas .