P. 1
TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

|Views: 236|Likes:
Published by Jijah_Iza_5027

More info:

Published by: Jijah_Iza_5027 on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2014

pdf

text

original

TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

TEKNIK-TEKNIK KHUSUS BACAAN DAN PEMAHAMAN
Terdapat beberapa teknik membaca dan tujuan membaca. Teknik-teknik ini boleh dijalankan dalam bilik darjah. Penggunaan teknik ini bergantung kepada situasi, kecerdesan pelajar, dan tujuan pembelajaran membaca. Berikut beberapa teknik membaca:
‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Teknik Membaca SQ3R Teknik KWL Teknik Membaca KWLH Teknik Directed Reading Thingking Activity (DR-TA) (Aktiviti Membaca Berfikir Terarah) Teater cerita

S-SURVEY (Tinjau) ‡ Pelajar membaca secara pantas untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi bacaan mengikut pemahamannya sendiri. pemenggalan teks. Tujuan menggunakan teknik ini untuk menguji pemahaman pelajar berdasarkan bahan atau teks yang dibaca untuk menyelesaikan tugasan. ‡ Teknik bacaan yang sesuai ialah teknik skimming dan scanning. gambar. sub-tajuk. . simbol.TEKNIK MEMBACA SQ3R Teknik ini digunakan pada tahap pelajar berpencapian baik dan mahir membaca. Pelajar bebas dalam erti kata menanggap apa yang dibaca. SQ3R bacaan secara kritis yang dipelopori Robinson (1941). Pelajar hanya memfokuskan/menumpukan bahan/teks kepada tajuk umum/besar. ilustrasi. grafik.

‡ Soalan juga berupa penyenaraian siri soalan yang berkaitan dengan tugasan yang diberi. ‡ Dalam masa yang sama pelajar sendiri mencari jawapan peramalan jawapan yang paling relavan.Q-QUESTION (penyoalan / pertayaan) ‡ Pelajar menyenaraikan beberapa isi soalan (intipati) yang terkandung dalam teks. ‡ Soalan berdasarkan apa yang ingin diketahui oleh pelajar tentang topik/isu dalam teks. . ‡ Soalan juga berupa panduan kepada jawapan yang sebenar.

Hal ini bererti pelajar tidak semestinya menerima semua maklumat yang terdapat dalam teks. ‡ Di samping itu pelajar boleh bertukar-tukar fikiran dengan sama ada menerima atau menolak konsep maklumat yang dibaca.R-READ (Baca) ‡ Pelajar dikehendaki membaca secara serius dan memberi tumpuan kepada teks yang dibaca. pelajar boleh menyenaraikan soalan tambahan. ‡ Dalam masa yang sama juga. pelajar boleh menaakul maklumat yang terdapat dalam petikan teks/bahan bacaan. ‡ Dalam masa yang sama pelajar cuba mencari jawapan kepada soalan yang disenaraikan tadi. . ‡ Sepanjang masa membaca.

‡ Pelajar menyenaraikan maklumat yang berkaitan dengan soalan atau tugasan. Pelajar boleh membandingkan ketepatan jawapan mereka.R-RECITE (Imbas kembali) ‡ Setelah pelajar membaca keseluruhan teks/bahan. ‡ Di samping itu pelajar juga boleh memberikan jawapan kepada soalan asal sebelum merujuk jawapan yang terdapat teks. pada peringkat ini pelajar dikehendaki mengingat kembali semua/sebahagian maklumat yang terdapat dalam teks. . Seterusnya pelajar dapatlah menjawab semua soalan tugasan berdasarkan maklumat dalam teks.

cepat. ‡ Pelajar jangan tertinggal maklumat atau fakta dalam tugasan pada peringkat question / pertanyaan.R-REVIEW (Baca semula) ‡ Pada peringkat ini. pelajar memperoleh maklumat yang tepat. ‡ Peringkat ini adalah untuk pengesahan kepada jawapan yang ada pada peringkat recit (imbas kembali) di atas. . ‡ Melalui proses teknik SQ3R. pelajar dikehendaki membaca semula soalan dan jawapan yang ditulis/dicatat. dan dapat menyelesaikaan tugasan secara berkesan. ‡ Pastikan bahagian tertentu sudah dijawab berdasarkan fakta dan maklumat dalam teks.

TEKNIK MEMBACA KWL KWL adalah singkatan dari . ‡ W (want) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca). ‡ K (know) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca). ‡ L (learned) Apa yang telah diketahui (setelah membaca) .

‡ Teori tersebut ialah suatu teknik membaca kritis di mana pembaca mengingat dahulu apa yang telah diketahui atau menentukan apa yang ingin diketahui melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih) mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan. .

‡ Teknik pembacaan akan membiasakan pelajar mengaitkan pengetahuan yang telah dipelajari dengan apa yang dibaca dan menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. .

‡ Know (K) Apa yang sudah diketahui? ‡ Want (W)Apa yang hendak diketahui? ‡ Learned (L) Apa yang telah dipelajari/diperoleh? . pelajar dibiasakan menggunakan seperti yang di bawah sekiranya dikehendaki menggunakan teknik KWL.Dalam konteks pengajaran.

mengimput pengetahuan baharu selepas proses pembacaannya.TEKNIK MEMBACA KWLH Proses membaca dengan teknik KWLH. pelajar boleh mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. Daripada teknik ini. pengetahuan sedia ada (PSA) amat penting untuk meningkatkan keupayaan pemahaman. pengetahuan dan maklumat bahan / teks yang dibaca. . Dalam proses pembelajaran. pelajar dapat menentukan apa yang diperoleh daripada pembacaannya dan seterusnya menentukan apakah sumber bahan yang perlu dibaca lagi. Ini bermaksud pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada.

.K W L H bermaksud: ‡ K (know) ± Apa yang sudah diketahui (sebelum membaca). ‡ L (learned) ± Apa yang telah diketahui (selepas membaca) ± catat isi penting daripada tajuk atau topik yang dibaca. ‡ W (what) ± Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) ± catat apa yang ingin diketahui tentang tajuk atau topik bahan bacan.catat pengetahuan sedia tentang tajuk atau topik bahan bacaan. ‡ H (how) ± Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan (untuk bacaan seterusnya) ± catat bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan selepas membaca teks/tajuk tersebut.

selain sumber yang telah sediakan. ‡ Pelajar sendiri dapat menentukan apa yang diperoleh daripada bahan atau teks yang sediakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. ‡ Pelajar dapat menentukan maklumat tambahan yang perlu dicari daripada sumber lain. . ‡ Pelajar dapat mengetahui apa yang diperoleh daripada bahan yang sedang berikan (semasa).Apakah tujuan teknik KWLH diterapkan dalam pengajaran? Tujuannya ialah: ‡ Pelajar dapat mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan bahan atau teks yang beri untuk proses pengajaran dan pembelajaran.

.

TEKNIK DIRECTED READING THINGKING ACTIVITY (DR-TA) ( AKTIVITI MEMBACA BERFIKIR TERARAH) Teknik DR-TA.simbol. lalu memproses idea dan menguji jawapan dengan mengambil bahagian dalam pusingan membaca.grafik). Mereka boleh meramal dan mengesahkan sari pati / isi maklumat yang dibaca. imej. diperkenalkan oleh Russel Stauffer. . Menurut beliau teknik ini membolehkan pelajar membina satu set tujuan apabila mereka membaca bahan bacaan (teks. (1969/1975).

Pendekatan yang digunakan ialah dengan cara guru membimbing pelajar: ‡ Menggerakkan pemikiran pelajar: ³Apakah pendapat anda (pelajar) tentang petikan/tajuk/buku teks yang dibaca....´ ‡ Mengumpulkan bukti: pelajar dikehendaki membuktikan hujah atau idea mereka berdasarkan pemahaman mereka.:´ ‡ Menggerakkan pemikiran (mencabar idea) pelajar: ³Mengapakah anda (pelajar) berpendapat begitu . ..

pertimbangan. dan memaham bahaan bacaan/teks yang dibaca.Tujuan teknik DR-TA: ‡ Memberi peluang kepada pelajar untuk membaca bahan bacaan/teks secara kritis dan reflektif. dan membuat keputusan terhadap bahan yang dibaca. ‡ Guru membuat penilaian terhadap bahan bacaan yang dibaca oleh pelajar. ‡ Menghala-tujukan tujuan pelajar membaca bahan bacaan/teks. mengasimilasasi maklumat. ‡ Guru dan pelajar boleh membuat rumusan. ‡ Meminta pelajar mengenal pasti. ‡ Guru mengkaji bahan bacaan berdasarkan tujuan membaca. . penilaian. ‡ Mengaktifkan pandangan dan fikiran pelajar tentang topik yang akan dibaca.

berdrama.Penggunaan Teknik DR-TA secara Individu : ‡ Selepas pembacaan. laporan. . dan menjalankan aktiviti yang sesuai. aktiviti selepas pembacaan. ‡ Pelajar menyimpan rekod cerita yang dibaca. dan kecekapan-kecekapan yang diperoleh untuk melihat perkembangan dan pencapaian. pelajar berkongsi hasil dengan membuat poster.

‡ DR-TA suatu teknik yang melibatkan semua pelajar mencapai satu pencapaian yang dikehendaki. ‡ Tugas guru sebagai pemudah cara/fasiltator semasa soal jawab. ‡ Menggalakkan pelajar menggunakan klu konteks untuk memahami makna dalam frasa atau perkataan. Oleh itu.Kelebihan teknik DR-TA Teknik ini mempunyai beberapa kelebihan dalam pelaksanaan pengajaran bacaan dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. . bukan penilai. ‡ Ketika situasi bacaan. teknik ini menggalakkan supaya pelajar sedar tentang proses membaca dan membuat ramalan. ‡ Pelajar memperoleh konsep membaca. berlangsung pelajar membaca sambil berfikir. strategi metakognitif dan dapat berkomunikasi makna.

Guru atau murid boleh menyediakan skrip terlebih dahulu.Teknik ini sesuai untuk genre drama. Murid lain boleh mencatat maklumat berdasarkan arahan guru. dan prosa klasik. cerpen. novel. . dan pelakon beraksi mengikut watak dalam cerita tersebut.TEATER CERITA ‡ Teater Bercerita melibatkan seorang pencerita dan digabungkan dengan beberapa orang pelakon. Pencerita akan menyampaikan cerita.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->