P. 1
sumber muzik

sumber muzik

|Views: 635|Likes:
Published by Jaya Malini Babyma

More info:

Published by: Jaya Malini Babyma on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

Kata Pengantar
Dalam struktur Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran di baw ah bidang perkembangan diri individu. Di samping memperkembang unsur kesenian pada diri murid, sebagai satu mata pelajaran, Pendidikan Muzik memberi ilmu pengetahuan dan membina kemahiran yang berkaitan dengan estetik bunyi. Setelah mengikuti program pembelajaran, murid seharusnya mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang konsep-konsep dan terminologi yang berkaitan dengan muzik. Di samping itu, murid harus berpeluang membina kemahiran menyanyi dan ber main alat muzik supaya unsur seni dalam jiw a mereka dapat berkembang. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan hendaklah menekankan pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran di samping penerapan nilai-nilai murni. Untuk memastikan perkara ini berlaku, pengajaran dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Muzik KBSR memerlukan guru-guru yang berkeyakinan melaksanakan tugas mereka. Sebagai usaha untuk membantu guru melaksanakan tugas dengan yakin, Pusat Perkembangan Kurikulum menghasilkan Buku Sumber Pendidikan Muzik KBSR. Adalah diharapkan buku sumber ini dimanfaatkan oleh guru-guru Pendidikan Muzik KBSR, terutama sekali guru-guru bukan opsyen yang diber i tanggung jaw ab mengajar mata pelajaran ini. Kandungan buku ini terdiri daripada fakta tentang elemen muzik, teknik vokal dan instrumental, contoh rancangan mengajar dan skor-skor lagu untuk latihan mur id. Semoga perkara-perkara tersebut dapat membantu guru melaksanakan tugas dengan lebih ber kesan serta menjadi titik per mulaan untuk guru meneroka dan meningkatkan lagi pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik. Pelbagai pihak telah memberi sumbangan masa, tenaga dan fikiran dalam usaha menyempurnakan buku ini. Pusat Perkembangan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ter ima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, pada peringkat aw al persekolahan. Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural b) Fizikal c) Verbal d) Daya ingatan muzikal e) Persembahan f) Interaksi sosial g) Komunikasi

-

kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari. pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal. kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa. kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula. menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat. berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan. menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian.

1

kualiti ton dan intonasi yang baik. sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas. Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut. lidah dan rahang. Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan.1 SEBUTAN Sebutan adalah penting dalam nyanyian. Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten. Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut. Dalam nyanyian. bibir. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas. T EKNIK NYANYIAN 1. Bentuk mulut bagi bunyi vokal: AH (a) A E (e) OO (u) EE (i) OH (o) 2 .Pengenalan Rekoder 1.

selari dengan lantai. Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara semasa menyanyi. dinaikkan. di sisi. tidak bersandar. tidak kaku.1 Postur Berdiri Secara konvensionalnya. 1. 3 . diletak di atas paha. diletak di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit.2.2 POSTUR Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu. ditarikkan ke belakang sedikit.Pengenalan Rekoder 1.2 berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit. belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus.2. Postur Duduk Secara konvensionalnya. dilonggarkan (rileks). terletak di tengah kerusi. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut: Kaki Lutut Badan Dada Bahu Dagu Tangan 1. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut: Bahagian badan hingga kepala Belakang badan Punggung Kaki Tangan keadaannya sama seperti postur berdiri.

Antaranya adalah seperti berikut:a) Menghembus dan menarik nafas Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda diperlukan udara.Pengenalan Rekoder 1. seseorang dapat menghasilkan ton yang berkualiti. Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang. Contoh latihan: hiss hoo ss hoo ss hoo ss hoo hiss hoo 4 . abdomen dan diafragma. Di samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa. b) Bernafas secara cepat Biasanya apabila kita ter kejut. sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk.3 PERNA FASAN Dengan pengurusan pernafasan yang baik. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui latihan. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh dijalankan. kita akan menarik nafas dengan cepat. d) Hiss/Hoo Sambil menar ik nafas secara perlahan. angkat kedua-dua tangan ke atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau latihan persediaan. c) Pernafasan staccato Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat dalam proses pernafasan. Latihan ini boleh menguatkan otot-otot tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan. Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali.

c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. i. KAEDAH M ENGAJAR LAGU Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu. o. Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah: a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya. rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara. 5 . e.4 PENGHASILA N TON Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ vokal ( mulut. Melalui kaedah ini. Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural (aural memory) murid. b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’. Kaedahkaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan (rote learning). d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut: “Hee hee hee ! Apa khabar ?” 2. keretapi dan siulan. Kemudian beransur-ansur dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang. u). angin. murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. bibir.Pengenalan Rekoder 1. c) Mengajuk bunyi siren. b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat. Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong terbuka. Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut: a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a.

Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah: a) Kaedah keseluruhan lagu b) Kaedah baris demi baris c) Kaedah solfege 2. Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik. Langkah-langkah: Pengenalan Rekoder a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya.i. dan menyanyi keseluruhan lagu. Langkah-langkah: a) b) c) d) e) f) Memperdengar keseluruhan lagu. b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik. e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. 6 . Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris demi baris. 2. Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is. d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya.o. Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming.u) berulang-ulang.2 Kaedah baris demi baris Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa.e.1 Kaedah keseluruhan lagu Sesuai untuk mengajar lagu pendek. c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau sebutan vokal a. kemudiannya diikuti dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir.

minor. Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu pengajaran secara solfege. pic ‘do’ ialah not C. Misalnya dalam nada C major. Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut: • • • • • • • • • • sm l s m l s m r l s m r d l s m r d l l s m r d l s l s f m r d t l s f m r d d` t l s f m r d d r m f s l t d` 7 . Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi muzik. Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak (movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu.minor.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan Pengenalan Rekoder Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan sebagai sebutan pic. pic ‘do’ ialah not D. Manakala bagi nada D major.2.

Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah : do re mi Fa So La Ti Do’ 8 .Pengenalan Rekoder 3. SOL FA ISYARAT TANGAN Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’ atas yang terletak di paras kepala.

Ini dilakukan secara baris demi baris. melodi. pernafasan. (Rujuk perkara 2. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu. ekspresi dan lirik lagu. penghasilan ton. tempo. d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama. b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. 2. bentuk irama. e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan.3) 9 .2.Contoh Latihan Solfa Pengenalan Rekoder Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan. c) Memastikan postur. 4. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi. b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud. ekspresi yang betul sew aktu menyanyi.1. ekspresi dan sistem notasi ). 2. guru perlulah mengambil kira beberapa perkara seperti berikut: a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara (range) vokal murid.

10 . . Aktiviti ini diteruskan secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti. 2 atau 4 bar kemudian. NOTA TAMBAHAN 5. Langkah-langkah mengajar lagu pusingan: a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat. b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik. c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan.Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1 selesai menyanyikan *frasa yang pertama. .Pengenalan Rekoder 5. Contoh lagu: Anak Itik Tok Wi Kumpulan 1 Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang ……………………… (hingga akhir lagu) Kumpulan 2 ( rehat ) Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang …………………… (hingga akhir lagu) * Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3.1 Lagu Pusingan Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 . nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep harmoni.Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari.

c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk.menyanyi lagu Kumpulan 2 .murid.menyanyi ostinato (Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik yang bermelodi. b) Guru mengir ingi nyanyian murid. tone-block. melodian dan rekoder).Pengenalan Rekoder 5.2 Ostinato Melodi Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu. 11 . seperti glokenspiel. Langkah-langkah mengajar ostinato melodi: a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari. d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan: Kumpulan 1 .

Pengenalan Rekoder 12 .

Latihan membaca lirik lagu secara sebutan berirama. Menyanyi dengan betul pic ‘so’ dan ‘mi’ secara berpandu. 4. Latihan pic dengan sebutan ‘Oooo. Latihan pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan isyarat tangan. Elemen Strategi Bahan 13 .2. Ujian menyanyi pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan tepat. 1. pemain pita lagu.’ tanpa isyarat tangan. 3.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. pita lagu. 2. Murid pernah menepuk detik lagu. Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Carta seni kata lagu ‘Bunyi Alam’.2 Pengalaman Muzik 2. Menyanyi lagu yang mengandungi pic ‘so’ dan ‘mi’.1 Menyanyi secara Muzikal • Pic – solfa so dan mi Modul Nyanyian Tahun 1 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. Latihan menyanyikan dengan tepat pic ‘so’ dan ‘mi’ yang terdapat seperti dalam lagu yang dinyanyikan.. 6. 5.

• duduk sambil menguncupkan badan. Contoh gerakan : Dinamik lembut ( p ) • menggoyangkan kepala dengan lembut.3 Ekspresi: 1. Murid pernah mendapat pendedahan tentang ekspresi kuat danlembut dalam pembelajaran yang lalu. • mengangkat tangan tinggi • bangun sambil mendepakan tangan.lagu pilihan guru. lagu. Dinamik kuat ( f ). Berbincang mengenai dinamik lagu yang didengar. 14 .Modul Nyanyian Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 1 2 3 Mendengar lagu-lagu berlainan dinamik secara humming.3. radio-kaset.1 Dinamik kuat ( f ) lembut ( p ) Memberi respon yang sesuai terhadap dinamik yang terdapat pada lagu yang diperdengar. Murid menyanyi keseluruhan lagu sambil membuat pergerakan bebas mengikut dinamik p dan f Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 4 Elemen Strategi Bahan KBKK • Membanding beza Pita lagu. kibod dan carta lagu. Mengintepretasi dinamik lagu melalui gerakan.

5.Modul Nyanyian Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 4.2.ekspresi Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul mengikut irama. 2. 8. 1.melodi . Murid pernah menyanyi beberapa buah lagu dengan pic yang betul secara berpandu.1 Menyanyi : . 7.irama . Latihan menyanyi lagu sambil menepuk corak irama lagu. Latihan pernafasan menggunakan penyedut minuman. pita lagu dan radio kaset. kerincing. Latihan menepuk irama lagu yang didengar. Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 15 . Latihan menyanyi melodi lagu mengikut pic yang ditetapkan. Latihan menyanyikan lagu mengikut ekspresi yang Ditetapkan dan menyanyikan semula dengan cara yang sama. melodi dan ekspresi.2 Pengalaman Muzik 2. Ujian menyanyi lagu mengikut corak irama melodi dan ekspresi yang ditetapkan. Kemahiran Berfikir • Membuat gambaran mental Belajar Cara Belajar • Mengingat kembali Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik • Verbal linguistik Bahan Penyedut minuman. 3. Guru membaca lirik secara berirama dan murid mengajuk.

2. re.1 Menyanyi solfa – la. re. carta isyarat tangan Curwen. do dengan iringan kibod. do. Murid menyanyikan secara solfa melodi mudah menggunakan pic la. so. so. mi. so. so.2 Pengalaman Muzik 2.fa. 3. mi. fa. Murid pernah mempelajari solfa dan membuat latihan pic la. Latihan menyanyi berdasarkan skor lagu yang mengandungi pic la. fa. re. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Interpersonal Pemikiran Kritis • Membuat urutan tertib untuk bunyi menaik dan menurun Bahan Pita lagu. fa. do.2. do Modul Nyanyian Tahun 4 Pengenalan Rekoder Menyanyikan pic la. re. 16 . Latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen. re. kad imbasan solfa. mi.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. mi. mi. 4. carta lagu. so. so. do. do dengan betul secara berpandu. re. Mengulangkaji solfa dengan pic la. mi. 1.

6.2. tempo dan dinamik. 5. dengan bimbingan. 1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic. Menyanyikan melodi lagu: • baris demi baris • rangkap demi rangkap 4. Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik Konstruktivis me • Mengingat Elemen Strategi Bahan Pita lagu.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 4 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.1 Pengetahuan Teknik 2. 3. 2. Aktiviti dalam kumpulan-kumpulan kecil: Kum pulan 1 Menyanyi dengan melodi yang betul Kum pulan 2 Membuat gerakan yang sesuai dengan dinamik dalam lagu yang dinyanyikan. tempo.1 Teknik dalam nyanyian • Aplikasi Teknik . Perdengarkan lagu Malaysia Baru. Membaca lirik lagu secara sebutan yang betul.1. kibod dan carta/ skor lagu. Murid pernah mendengar lagu Malaysia Baru.1 Menyanyi • Kemahiran menyanyi – pic.Sebutan 2. Murid membuat latihan pic tinggi dan rendah berdasarkan lagu. dinamik Modul Nyanyian Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. 2. Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi. Murid menyanyi lagu Malaysia Baru dengan ekspresi yang betul. 17 .

2 Melodi 1. KBKK • Membanding beza dan menghubung kait Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Carta lagu dan kad imbasan. 2. Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 18 . re. Mengenal pasti jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan betul. do.do. 2.do 3. Latihan menyanyikan dron . do : Kum pulan 1 Menyanyikan melodi lagu.2. 5. Menyanyikan pelbagai lagu dengan baik dari segi pic. Kum pulan 2 Menyanyikan melodi lagu solfa dron – do. tempo dan dinamik secara berpandu. so. 6. 3. tempo dan dinamik.1 Menyanyi secara muzikal • Kemahiran menyanyi Modul Nyanyian Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran 1. re.1 Irama 1. Kum pulan 3 Menyanyikan ostinato melodi . Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Bertukar aktiviti antara kumpulan. Kumpulan menyanyikan ostinato melodi.1 Pengalaman Muzik 2. do 7.mi. 4.2. Mengulangkaji lagu ‘Anak Ayam’ dengan baik dari segi pic. Menyanyikan solfa dan ostinato melodi serentak dengan panduan guru.1. Latihan menyanyikan ostinato .4 Har moni • Lapisan suara – dron dan ostinato melodi Pengalaman Muzikal 2. Murid pernah menyanyi solfa do hingga do’.4 Corak Irama • Ostinato irama 1. Menyanyikan lagu Anak Ayam dengan iringan muzik.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 6 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 1.mi.

Pengenalan Rekoder 19 .

Pengenalan Rekoder 20 .

Pengenalan Rekoder

21

Pengenalan Rekoder

22

Pengenalan Rekoder

23

Pengenalan Rekoder 23 .

Pengenalan Rekoder 24 .

Pengenalan Rekoder 25 .

Pengenalan Rekoder 26 .

Pengenalan Rekoder 27 .

disiplin. 1 . per mainan alat perkusi juga membantu membina koordinasi gerakan anggota badan mur id. Seterusnya permainan alat perkusi secara ensembel memupuk semangat kerjasama dan toleransi. Dalam permainan alat perkusi murid berpeluang meneroka kreativiti mereka. dan rasa tanggung jaw ab. Bagi mencapai tujuan itu. guru perlu menunjukkan cara memegang dan memainkannya mengikut teknik yang standard agar murid dapat membina biasaan yang baik dari aw al lagi. Oleh yang demikian. Di samping itu.Pengenalan Rekoder PERKUSI PENGENALAN Per mainan alat perkusi adalah aktiviti yang menar ik dan amat sesuai untuk mur id sekolah rendah. Per mainan alat perkusi adalah mudah dan praktikal untuk mengiringi nyanyian hanya dengan memainkan corak irama yang dipelajari. Murid diasuh untuk mengamalkan teknik yang betul memainkan sesuatu alat perkusi. Setiap alat perkusi perlu dimainkan mengikut teknik yang betul agar menghasilkan bunyi yang estetik. guru hendaklah memastikan semua murid berpeluang memainkan alat perkusi. Kanak-kanak pada usia ini dapat merasa konsep muzik melalui pengalaman ber main muzik.

Pengenalan Rekoder 1. TEKNIK PERMAINAN ALAT PERKUSI Cara yang betul untuk memegang dan memainkan alat-alat perkusi adalah penting bagi menghasilkan bunyi yang estetik. 1. ii) Ketuk kastanet dengan hujung jari tangan kanan.1 Kastanet (a) Rupa bentuk Kastanet diperbuat daripada kayu atau plastik. (b) Cara memegang dan memainkan kastanet i) Lazimnya gelung tali atau getah kastanet disarungkan pada jari tengah dan biarkan kastanet terletak di atas tapak tangan kiri. Alat ini mempunyai dua bahagian yang diikat dengan tali atau getah. 2 . Murid perlu dilatih mengamalkan teknik memainkan alat-alat per kusi yang betul.

(b) Cara memegang dan memainkan loceng Masukkan empat jari ke dalam gelong loceng dan genggam bahagian yang tidak berloceng. Loceng-loceng ini akan menghasilkan bunyi yang halus dan nyaring apabila digoncang. Genggam pemegang loceng dengan pergelangan tangan kiri dengan tangan loceng.Pengenalan Rekoder 1. Bingkai berbentuk gelung diperbuat dar ipada plastik dan loceng-loceng logam kecil diikatkan pada bingkai tersebut. tangan kiri. Loceng menghasilkan bunyi apabila ia digoncang. Kemudian ketuk kanan yang menggenggam 3 .2 Loceng (a) Rupa bentuk Loceng merupakan segugusan loceng kecil yang dipasang pada bingkai.

Tik-tok menghasilkan bunyi yang tidak lanjut. 4 . (b) Cara memegang dan memainkan tik-tok ( i) Pegang tik-tok dengan tangan kiri dan pengetuknya dengan tangan kanan. (ii) Ketuk tik-tok pada bahagian kiri dan kanannya secara bergilir-gilir.3 Tik-Tok (Double-tone Block) (a) Rupa bentuk Tik-tok lazimnya diperbuat daripada kayu. Ia mempunyai pemegang dan sebatang pengetuk.Pengenalan Rekoder 1. Bunyi yang dihasilkan daripada bahagian kanan tik-tok tidak sama dengan bunyi daripada bahagian kiri.

Pegang tamborin dengan tangan kir i.Pengenalan Rekoder 1. Tamborin Berkulit (b) Cara memegang dan memainkan tamborin Tambor in Tanpa Kulit Lazimnya tamborin dimainkan dengan dua cara iaitu: i) ii) Pegang tamborin dengan tangan kanan dan goyangkan ke kiri dan ke kanan. 5 . Di sekelilingnya terdapat ceper-ceper besi kecil yang menghasilkan bunyi apabila digoncang. Ketuk tepi tamborin atau kulit tamborin dengan hujung jari tangan kanan. Lazimnya terdapat dua jenis tamborin iaitu tamborin berkulit dan tambor in tanpa kulit.4 Tam borin (a) Rupa bentuk Tamborin merupakan sebuah gelung yang lazimnya diperbuat daripada kayu atau plastik.

Kerincing mempunyai sebatang besi pengetuk. Paluan Luar Paluan Dalam 6 . ia menghasilkan bunyi lanjut yang nyaring. Ketukan boleh di sebelah luar kerincing atau dalam kerincing. Pemegangnya merupakan seutas tali pendek yang diikat pada bucunya. (b) Cara memegang dan memainkan kerincing i) Pegang tali kerincing pada talinya sebelah tangan dan pemukulnya di tangan yang sebelah lagi. Apabila diketuk.Pengenalan Rekoder 1.5 Kerincing (a) Rupa bentuk Kerincing lazimnya diperbuat dar ipada besi dan berbentuk segitiga. Pastikan tangan yang memegang tali kerincing tidak menyentuh ker incing. ii) Kerincing boleh dimainkan dengan cara mengetuk pada lingkaran segitiganya dengan pengetuk kerincing.

Palu per mukaan atas dram kanan dan kiri secara bergilir-gilir. (Untuk posisi di samping sahaja) Genggam kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut. Per mukaan baw ahnya terdapat gegetar yang bergetar apabila diketuk. (b) Cara mengendali dan memainkan dram getar i) ii) iii) iv) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. 7 . Berdiri dengan selesa dan pastikan badan tidak rapat dengan dram. Sepasang kayu pemukul digunakan untuk memainkannya.6 Dram Getar (a) Rupa bentuk Dram getar mempunyai dua per mukaan. atau Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang.Pengenalan Rekoder 1.

Pengenalan Rekoder (c) Teknik Memegang Kayu Dram (i) Genggaman Tradisional Tangan Kanan (ii) Genggaman Sepadan Tangan Kiri Tangan Kiri Tangan Kanan 8 .

Berdiri dengan selesa dan tidak rapat dengan badan dram. atau (ii) Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. (iv) Gunakan pemukul khas (mallet) dan palu permukaan dram sebelah atas. Saiz dram tenor adalah besar sedikit daripada dram getar.1. ( iii) Pegang kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut. (b) Cara mengendali dan memainkan dram tenor (i) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. 9 . Sepasang pemukul digunakan untuk memainkannya. Dram tenor tidak mempunyai gegetar.7 Dram Tenor (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Dram tenor mempunyai dua per mukaan berkulit.

Lazimnya kayu pemukul dram getar atau dram samping digunakan untuk memukul simbal. 10 . Tali yang diperbuat daripada kulit diikat pada lubang di tengah simbal sebagai pemegang. (b) Cara memegang dan memainkan simbal Suspended Cymbal Crash Cymbal (i) Pegang tali simbal dengan tangan kir i dan ketuk bahagian tepi simbal dengan tangan kanan. simbal menghasilkan bunyi lanjut.8 Sim bal (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Simbal lazimnya dibuat daripada tembaga berbentuk leper dengan bahagian tengahnya bercembul. Apabila diketuk. (ii) Pegang sepasang simbal pada talinya dan buat pukulan layang mengarah ke atas bergilir-gilir.1.

Pengenalan Rekoder 1. Ia disusun seperti piano dan tergolong dalam kumpulan alat perkusi kibod.9 Glokenspiel (a) Rupa bentuk Glokenspiel lazimnya diperbuat dar ipada kepingan-kepingan logam yang berpic diatonik. Bagi menghasilkan bunyi. Glokenspiel menghasilkan bunyi yang lanjut apabila diketuk. sepasang pemukul digunakan untuk mengetuknya. 11 . (b) Cara memainkan Glokenspiel Letakkan Glokenspiel di atas permukaan yang rata contohnya meja dan ketuk kepingan logam glokenspiel menggunakan sepasang pengetuk (mallet ).

Blok kayu ini ter letak di atas kotak yang sesaiz dengannya dan diperbuat daripada plastik ataupun kayu. Untuk menghasilkan bunyi. (b) Cara memegang dan memainkan tone block Lazimnya alat ini boleh dimainkan dengan dua cara.10 Tone Block (a) Rupa bentuk Tone block lazimnya terdiri daripada beberapa blok kayu yang berpic diatonik. ketuk per mukaan logam pada tone block menggunakan mallet yang ditetapkan.Pengenalan Rekoder 1. 12 . (i) (ii) (iii) Dimainkan secara satu set Diceraikan mengikut pic yang diperlukan.

Kayu dram digunakan bagi mengetuk badan alat ini.1. Cowbell menghasilkan bunyi yang tidak lanjut apabila diketuk. 13 . (b) Cara memegang dan memainkan cowbell Pegang cowbell dengan sebelah tangan di bahagian tertutup dan ketuk badan cowbell menggunakan kayu dram.11 Cowbell (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Cowbell adalah sejenis alat yang diperbuat daripada besi yang berbentuk corong empat segi.

Pengenalan Rekoder 2.2 Penyelenggaraan i) ii) iii) Semua alat perkusi dan alat muzik hendaklah disimpan di dalam sebuah almari khas. (iv) Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit dram. 2. (ii) Longgarkan gegetar di baw ah dram setiap kali sebelum disimpan. kerincing . 14 . (b) Tamborin (i) (ii) Tamborin harus disimpan secara baring dengan bahagian kulit di atas.Kastanet. PENYENGGARAAN 2. kayu tik-tok. Alat-alat perkusi yang lain seperti : . Murid hendaklah digalakkan mengamalkan rasa tanggungjaw ab terhadap keselamatan alat perkusi dan alat muzik kerana sebarang kecacatan akan menjejas kualiti bunyi alat-alat berkenaan.1 Cara Menjaga Alat Perkusi (a) Dram (i) Simpan dram dalam kedudukannya berdiri tegak.Simbal dan loceng harus disimpan di dalam bekas yang sesuai. Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit tamborin. (iii) Elakkan mengetuk dram dengan sebarang benda atau kayu yang tajam. Murid hendaklah dilatih menyimpan alat per kusi dan alat muzik dengan betul selepas menggunakannya.

Pengenalan Rekoder 15 .

Murid memainkan detik pertama dan ketiga berdasarkan lagu ‘Telefonku’. Memegang kastanet dengan betul. Kontekstual • Mengaplikasikan Keratan gambar telefon. 2. 2. 1. Dengan bimbingan guru.1. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan (Kumpulan 1 dan 2 bertukar-tukar aktiviti). Murid pernah menepuk detik mengikut ikon. 16 . 6. 2. Memperkenal kastanet. Kum pulan 2 menyanyikan lagu. 4. kastanet dan beberapa alat perkusi ringan lain. Mengulangkaji lagu ‘Telefonku’ dengan iringan muzik sambil menepuk detik. rakaman lagu ‘Telefon Ku’. 1.1 Pengetahuan Teknik 2. murid memegang dan memainkan kastanet dengan teknik yang betul. Latihan memainkan detik menggunakan kastanet. 5.Modul Perkusi Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pengenalan Rekoder Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Memainkan kastanet mengikut teknik yang betul. Per mainan jigsaw telefon dan kastanet.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendalikan • Memainkan 1. Contoh aktiviti kumpulan: Kum pulan 1 memainkan kastanet mengikut detik pertama dan ketiga dalam lagu ‘Telefonku’. Murid diberi peluang merasai bentuk fizikal kastanet dan memainkan secara bebas dengan iringan muzik. Murid pernah menyanyi lagu ‘Telefonku’. 3.

rakaman lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’ Elemen Strategi Bahan 17 . Kontekstual • Mengaplikasi Kastanet. kerincing. Memainkan loceng mengikut teknik yang betul. 7.1. Persembahan nyanyian sambil memainkan alat perkusi. 1. Murid pernah memegang dan memainkan kastanet. loceng. 2. Memegang loceng dengan teknik yang betul. Latihan memegang dan memainkan loceng dengan teknik yang betul.Loceng • Kum pulan 3 . 3.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 2 dan 3 bertukar-tukar aktiviti ) 8. Aktiviti kumpulan: Membahagikan kelas kepada tiga kumpulan. Modul Perkusi Tahun 2 Pengenalan Rekoder Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. 6. • Kum pulan 1 .Kastanet • Kum pulan 2 . Mengulangkaji teknik ber main kastanet dengan lagu di atas.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendali • Memainkan. Murid menepuk dua corak irama sambil menyanyi dengan bimbingan guru. 2. 5. Latihan memainkan corak irama menggunakan loceng. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. 2. Guru memperkenalkan loceng serta menunjukkan cara memegang dan memainkannya. 1. 4. kad ikon corak irama.Menyanyikan lagu ( Kumpulan 1. Mengulangkaji lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’.1 Pengetahuan Teknik 2.

2.2 Warna ton . 18 .2 Melodi 1. 1.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.2. Murid membuat gerakan dengan ir ingan muzik berdasarkan corak irama yang diberi: Kastanet – berjalan jengket Kerincing – burung terbang ( dengan iringan muzik ) 5. 2. Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan. kastanet. Murid pernah mengendalikan dan memainkan alat perkusi. Kum pulan 1 – memainkan alat per kusi Kum pulan 2 – menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’ Kum pulan 3 – membuat pergerakan i.Alat perkusi Memberi perbezaan bunyi dua alat perkusi dengan respon yang sesuai. Membimbing murid menepuk corak irama yang disediakan : a) b) Modul Perkusi Tahun 3 Pengenalan Rekoder q q q q : : h q h q h q h q \ \ 3. Kelas dibahagikan kepada 2 kumpulan : Kum pulan 1 – menepuk kastanet mengikut nilai not krocet. 6. 1. Kastanet Kerincing q h q q h q } } Elemen Strategi Bahan 3. Burung terbang Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik • Visual Ruang Rakaman lagu ‘Ayam Dan Musang’. Berjalan jengket ii. kerincing dan kad imbasan. Murid menepuk corak irama perkusi pada kad imbasan dengan bimbingan guru. Murid menyanyikan lagu yang telah dipelajari. Kum pulan 2 – memainkan kerincing mengikut nilai not minim. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’. kastanet dan kerincing.

Murid telah mempelajari . Latihan menepuk nilai not krocet dan minim mengikut sebutan irama Perancis.Lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ Aktiviti 1.2. Murid memainkan dram getar dan dram tenor mengikut detik dengan memberi tekanan pada detik pertama berpandukan skor perkusi: Dram getar – q < h < q h q - q } } Dram tenor – 6.ta ii) Minim . dram tenor. i) Krocet . Modul Perkusi Tahun 4 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Murid memainkan corak irama yang menggunakan nilai not krocet dan minim dengan betul dari segi detik dan tekanan. Latihan bermain dram mengikut nilai not yang diberi. Mengulangkaji nilai not krocet dan minim. Bahan 19 . i) Dram getar – krocet ii) Dram tenor – minim 5. dram getar. dram tenor. Aktivit kumpulan: Kum pulan 1 – Dram getar Kum pulan 2 – Dram tenor Kum pulan 3 – Nyanyian ( Aktiviti berkumpulan bertukar ganti ) Elemen Strategi Kontekstual . 3. kibod.ta-a 4.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. kad imbasan.Kemahiran ber main alat perkusi ringan. 1. skor per kusi.Mengaplikasi Konstruktivis me • Seronok Dram getar.2 Ber main alat perkusi secara muzikal .2 Per mainan Alat Perkusi 2. Mengulangkaji lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ 2.Nilai not krocet ( q ) dan minim ( h ) .

2. Murid menepuk detik lagu dengan member i tekanan pada detik pertama berpandukan skor lagu.Kemahiran ber main alat perkusi. Modul Perkusi Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. 1. 2. tekanan dan tempo. Murid pernah memainkan alat perkusi berpandukan skor. 3. dram getar. kerincing. Murid menepuk detik lagu mengikut tempo : i) cepat ii) lambat 4. dram tenor) Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Konstruktivis me • Seronok Elemen Strategi Bahan Skor lagu. 1. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Hidup Berjiran’. (kastanet. alat perkusi. Mengulangkaji lagu ‘Hidup Berjiran’ dengan iringan muzik. Murid memainkan alat perkusi mengikut detik.2 Ber main alat perkusi secara muzikal .2 Per mainan Alat Perkusi 2. 20 .2. kibod dan pita rakaman. tekanan dan tempo mengiringi lagu ‘Hidup Berjiran’.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.

Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( baris 1 dan 2 ) . Kontekstual • Mengaplikasi KBKK • Menjana idea Elemen Strategi Bahan Dram tenor.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3.Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing. rakaman lagu. kad imbasan detik lagu. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan memainkan alat perkusi mengikut detik lagu ‘Tanjong Katong’ ( meter 4 ) 4 . Murid menepuk detik lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’. Aktiviti 2 diulang mengikut detik lagu ‘Lebah’ ( meter 3 ) 4 . Murid pernah menyanyikan lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’. Murid mencipta dua ostinato irama dalam kumpulan mengikut lagu yang ditetapkan. kerincing. ( baris 3 dan 4 ) 4.3 Reka Cipta 3. tambor in. kastanet. 1.31 Mencipta corak irama • Ostinato irama Modul Perkusi Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Membina dua ostinato irama yang betul notasinya dan sesuai untuk iringan dua buah lagu yang berlainan meter menggunakan nilai not dan tanda rehat yang dipelajari.Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( rangkap 1 dan 2 ) . ( Tanjung Katong ) 5. 21 . Setiap kumpulan perdengarkan ostinato irama yang dicipta dengan irama lagu yang ditetapkan. 2. ( rangkap 3 dan 4 ) 3.Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing.

Pada masa yang sama pelajar mengukuhkan kefahaman bahasa muzik melalui pengalaman praktikal. soprano. Terdapat pelbagai saiz rekoder untuk peranan yang berlainan. 1 . alto.Pengenalan Rekoder REKODER PENGENALAN Rekoder adalah sejenis alat muzik tiupan yang diperbuat daripada kayu atau plastik. tenor dan bes. Antaranya adalah rekoder sopranino. Bahan yang dicadangkan dapat membantu proses pembelajaran bagi mengukuhkan kemahiran dan penguasaan bermain rekoder. (Gambarajah 1) Gambarajah 1 Bes Tenor Alto Soprano Sopranino Penggunaan rekoder dalam aktiviti pembelajaran muzik di bilik darjah adalah bertujuan memberi pengalaman muzikal secara hands-on.

Gambarajah 2 2.1 Postur • Duduk atau berdiri tegak dalam keadaan selesa semasa memegang rekoder. 2 .Pengenalan Rekoder 1. STRUKTUR REKODER Struktur rekoder adalah seperti dalam Gambarajah 2.1. 2.1 Teknik Asas Sebelum Meniup Rekoder 2. teknik permainan rekoder yang betul perlu diamalkan. TEKNIK BERMAIN REKODER Untuk bermain rekoder dengan baik.

(Elakkan daripada menundukkan kepala berlebihan atau membongkokkan badan. Tangan kanan memegang bahagian hujung badan rekoder.1. Pegang rekoder dengan meletakkan jari tangan kiri pada bahagian pangkal. 3 .2 Cara Memegang Rekoder Cara memegang rekoder yang betul akan memberi keselesaan dan memudahkan pergerakan jari semasa bermain rekoder. a. c.• Pegang rekoder dengan kecondongan 45 darjah dari badan. b. Imbangan rekoder terletak pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan.) Pengenalan Rekoder Gambarajah 3(a) Gambarajah 3(b) 2.

Jari manis bernombor 6 menutup lubang rekoder keenam. Jari manis bernombor 3 menutup lubang rekoder ketiga.Pengenalan Rekoder 2.1.3 Penjarian Gambarajah 4 Tangan Kiri 3 2 1 Tangan Kanan 5 4 6 7 0 Sistem Nombor Penjarian Rekoder (a) Tangan Kiri Ibu jari bernombor 0 menutup lubang di bahagian belakang rekoder. Jari hantu bernombor 2 menutup lubang rekoder kedua. Lubang-lubang kecil tersebut adalah untuk menghasilkan bunyi syap dan flet. Jari telunjuk bernombor 1 menutup lubang rekoder pertama. (b) Tangan Kanan Jari telunjuk bernombor 4 menutup lubang rekoder keempat. Jari hantu bernombor 5 menutup lubang rekoder kelima. 4 . terdapat dua lubang kecil. Pada lubang rekoder bernombor 6 dan 7. Jari kelingking bernombor 7 menutup lubang rekoder ketujuh.

Pengenalan Rekoder Gambarajah 5 Susunan jari pada lubang rekoder Carta Penjarian Rekoder 5 .

C’. A. G.REKODER TAHUN 4 Penjarian Not B. D’ Pengenalan Rekoder Penjarian not B Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C' Penjarian not D' 1 .

Latihan dengan dinamik lembut(p) dan kuat(f). A dan G Latihan 6(b) 2 . cepat dan sederhana. Latihan 1 NOT B Latihan 2 NOT A Latihan 3(a) NOT A dan B Latihan (b) Latihan 4 NOT G Latihan 5(a) NOT B. A dan G Latihan (b) Latihan 6(a) NOT B .Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan dengan tempo lambat.

A.Pengenalan Rekoder Latihan 7 NOT C' Latihan 8 NOT D' Latihan 9 NOT C' dan D' Latihan 10 NOT B. G. C' dan D' 3 .

Pengenalan Rekoder Aktiviti Pengukuhan: Penjarian Not B. A dan G Lagu 1 MARY HAD A LITTLE LAMB Moderato Lagu Kanak-kanak Lagu 2 LULLABY Lagu Kanak-kanak Andante 4 .

Pengenalan Rekoder Lagu 3 WAU BULAN Lagu Rakyat Andante Lagu 4 HELLO MY KIDS Lagu Rakyat Andante 5 .

Pengenalan Rekoder Lagu 7 BERGEMBIRA Sam Allegro Lagu 8 INANG GEMBIRA Moderato Arifin Razak 7 .

Moderato Lagu Rakyat 8 .Pengenalan Rekoder Lagu 9 JONG JONG INAI Allegro Lagu Rakyat Lagu 10 DOWN BY THE BAY Swing.

Mengajuk pic 1. G. 2. C' atau D' 1.2 Murid mengajuk pic yang didengar menggunakan rekoder.1 Guru membunyikan pic B. C' dan D' sila rujuk gambarajah latihan rekoder Tahun 4. A. Lagu : Selamat Tinggal Rakanku. G. A. CADANGAN AKTIVITI Pengukuhan untuk not B. A. C' dan D' boleh dijalankan mengikut aktiviti muzikal berikut. Mengajuk melodi 1 bar.1 Guru perdengarkan melodi sepanjang 1 bar dengan alat muzik pilihan. G. rekoder atau vokal. G.) 1 .REKODER TAHUN 5 PENGUKUHAN PENJARIAN NOT B. (Aktiviti boleh dijalankan dalam bentuk per mainan. A. C' dan D' Pengenalan Rekoder Untuk penjarian not B.2 Murid memainkan semula melodi yang didengar menggunakan rekoder. 2. 1. 2.

a) b) c) frasa 2 bar tempat bernafas (. Memainkan kaunter melodi mengikut skor Lagu 1 4. Kedua-dua melodi dan kaunter melodi boleh juga dimainkan oleh murid dengan menggunakan rekoder.Pengenalan Rekoder Lagu 1 SELAMAT TINGGAL RAKAN KU (GOOD BYE MY FRIEND) Lagu Rakyat German Arahan Tandakan aspek berikut dalam skor lagu 1.1 Guru memainkan sebuah melodi dengan alat muzik pilihan atau rekoder dan murid memainkan kaunter melodi yang diberi( Rujuk skor Lagu 1). 2 . ) dinamik f dan p 4.

Murid menamakan not yang terlukis pada baluk. Tuliskan kedudukan not pada baluk. 2. 3 .Pengenalan Rekoder Penjarian Not F dan E Penjarian Not F CADANGAN AKTIVITI Penjarian Not E 1.

cepat. Dimainkan dalam tempo berbeza: lambat. Tandakan penjarian not-not rekoder. sederhana Dimainkan dengan dinamik p dan f 4 .3. Pengenalan Rekoder Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C’ CADA NGAN AKTIVITI Penjarian not D’ Latihan 1 hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut.a) b) c) Dinyanyikan secara solfa dahulu.

Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan 1: NOT F Latihan 2: NOT E Latihan 3: NOT F dan E Latihan 4 Latihan 5: NOT G. F dan E Latihan 6 Latihan 7 5 .

Pengenalan Rekoder Lagu 2 DAMAI Yusri Hussain PENJARIAN NOT D dan C Penjarian Not D Penjarian Not C 6 .

cepat. LATIHAN PENJARIAN Latihan 8: NOT G F. D dan C . c) Dimainkan dengan dinamik : p dan f. . . . sederhana. D dan C . . E. b) Dimainkan dalam tempo yang berbeza: lambat. 7 . Pengenalan Rekoder a) Dinyanyikan secara solfa dahulu. Latihan 9: NOT E. Latihan 10 . Latihan 11 .Latihan 8 hingga 12 boleh dimainkan mengikut cara berikut. . Latihan 12 .

8 .Lagu 3 Pengenalan Rekoder LA VOLTA Bryd CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi. Lagu dinyanyikan dalam solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.

Pengenalan Rekoder Lagu 4 ETUDE Moderato 9 .

E dan F Latihan 13 Pengenalan Rekoder Latihan 14 Lagu 5 GOOSEY. GOOSEY. GANDER Lagu Kanak-kanak 10 . D.Latihan Pengukuhan Untuk Not C.

Pengenalan Rekoder Lagu 6 THE PHEASANT AND THE BEAR Lagu Kanak-kanak 11 .

b) Cara memainkan: legato.PENJARIAN NOT F # Pengenalan Rekoder Penjarian Not F# CADA NGAN AKTIVITI Latihan 15 hingga 17 boleh dimainkan mengikut cara berikut. F# dan E 12 . cepat. Latihan Penjarian Latihan 15: NOT G. a) Tempo yang berbeza: lambat.

E. F# . E dan F# Pengenalan Rekoder Latihan 17: NOT D. G dan A Lagu 8 BUNYI ALAM Moderato Hj Abu Hassan 13 .Latihan 16: NOT D.

E. F# .Latihan 18 dan 19: Penekanan Kepada Staccato Dan Legato Latihan 18: Staccato NOT D. F. F# dan D 14 . G dan A Pengenalan Rekoder Latihan 19: Staccato dan Legato Latihan 20: Kaw alan Pernafasan Dan Penghasilan Ton NOT G. F# dan A Latihan 21: NOT G.

Pengenalan Rekoder

CADA NGAN AKTIVITI a) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan pada rekoder. b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik.

Lagu 9

CANON
Moderato Moritz Hauptmann

15

REKODER TAHUN 6
PENJARIAN NOT G# dan C#

Penjarian Not G#

Penjarian Not C#

Latihan Penjarian CADA NGAN AKTIVITI Legato: Untuk ber main rekoder secara legato, aliran hembusan yang berterusan bersama sebutan ‘du’ yang lembut dan cepat dalam mainan not-not seterusnya adalah diperlukan. Latihan 1hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut: (a) (b) (c) tempo yang berbeza: lambat, cepat dan sederhana. cara: legato. dengan ekspresi pilihan: mud dan dinamik.

1

Latihan 1: Not G# dan A

Latihan 2: Not G# , B dan E

Latihan 3: Not G# , B, E, A dan F#

Latihan 4: Not G# dan A

Latihan 5:

Not E, F# , G# , A dan B

Latihan 6:

Not C# dan D

2

Latihan 7: Not A. Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi Lagu 1 LAVENDER’S BLUE Lagu Rakyat England 3 . C#. D’ dan B CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.

Lagu 2 AKU BURUNG TIONG Hamid Baharudin 4 .

PENJARIAN NOT E’ DAN F’ Penjarian Not E’ Penjarian Not F’ PENJARIAN NOT G’ DAN F# Penjarian Not G’ Penjarian Not F# 5 .

Lagu 3 AYAM DIDIK Lagu Rakyat 6 .

Lagu 4 BURUNG KAKAK TUA Lagu Rakyat 7 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO. 5 Johannes Brahms 10 .

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

Lagu 5 LARGO Lagu Rakyat 8 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

5 Johannes Brahms 10 .Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO.

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

12 .

Ujian memainkan 5 not pilihan daripada melodi lagu ‘ Inang Gembira’. diikuti dengan humming oleh murid dengan bimbingan guru. 3. (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 5. B . Mur id pernah menyanyi solfa.A . C’. Mengulangkaji not dengan menepuk atau memainkan corak irama. Pernah memainkan lagu yang mempunyai notasi G . p dan f . Memperkenalkan melodi ‘Inang Gembira’. q h 1.3 Per mainan Rekoder 2.MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik MODUL REKODER TAHUN 4 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 4. 2. 13 . Meter 2 4 3 4 4 4 Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada 2.2 Bermain rekoder secara muzikal • Kemahiran ber main dan membaca notasi Membunyikan lima pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. 4. Dinamik Aktiviti . Kumpulan B – meniup rekoder mengikut skor. 6. Murid telah mempelajari : 1. Latihan memainkan lagu menggunakan rekoder mengikut dinamik dengan iringan muzik. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – humming not pertama setiap bar dalam kiraan minim. D’. Memainkan lagu ‘Inang Gembira’ dengan iringan muzik mengikut skor. Nilai not 3.3.

Bahan 14 . Rakaman lagu.Elemen Strategi Kontekstual Kemahiran Berfikir. rekoder dan alat perkusi ringan. • Mereka cipta – membuat pengubahsuaian.

• Kemahiran ber main dan membaca notasi. Kumpulan B – memainkan alat perkusi ringan untuk mengiringi lagu. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Kemahiran Belajar • Membaca notasi Alat perkusi. 1. Murid membaca notasi pada skor.2 Ber main rekoder secara muzikal. 2. Pernah menepuk corak irama. 3. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – meniup rekoder mengikut skor. Humming lagu yang disediakan dengan bimbingan guru. Bahan 15 . skor lagu. 7. Memainkan not-not ber kaitan dengan penjarian yang betul.menepuk . Murid melakukan beberapa aktiviti yang dicadangkan : . Murid telah mempelajari nilai not Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada . Murid memainkan lagu yang disediakan menggunakan rekoder dengan iringan muzik. 6.MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik Modul Rekoder Tahun 5 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.3 Per mainan Rekoder 2. rekoder dan carta penjarian not rekoder. Aktiviti 1. bar demi bar dan frasa lagu). 5. 2. Murid meniup rekoder penjarian not F# dan Bb mengikut skor yang disediakan frasa demi frasa dengan bimbingan guru. h h. q q. 4. mengetuk atau petik jari mengikut corak irama lagu yang disediakan ( keseluruhan lagu. Kenalkan penjarian not F# dan Bb .3.

Perbincangan tentang karakter bunyi yang diperdengar. rekoder dan kibod 16 . Bunyi angin iii. Persembahan kumpulan secara ensembel.Kreativiti Bahan Pita rakaman .1 Pelbagai bunyi. 2.Mengaplikasi KBKK . Bunyi kicauan burung ii. hasil gubahan daripada rekoder. Meneroka tiupan rekoder secara tidak konvensional bagi menghasilkan pelbagai bunyi seperti: i. Elemen Strategi Kontekstual .bunyi semboyan kapal 5.1.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3.1 Penerokaan 3. 1. 3. Bunyi semboyan kapal 4. MODUL REKODER TAHUN 6 Menghasilkan satu gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan. Murid pernah ber main rekoder mengiringi nyanyian. Perdengarkan pelbagai bunyi alam melalui rakaman atau law atan persekitaran. dan Kumpulan C . Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – bunyi kicauan burung Kumpulan B – bunyi angin.

melodi dan ekspresi merupakan konsep muzik utama yang dikenal pasti. 2. Konsep-konsep yang berkaitan dengan muzik dapat dihimpunkan di baw ah konsep-konsep utama tersebut. Irama. Konsep Utam a Konsep Berkaitan Detik Meter Tekanan Tempo Corak irama Tempoh masa (Nilai not) Irama Melodi Pic Skel Frasa Har moni Warna ton Tekstur Bentuk Ekspresi Mud Dinamik 1 . menganalisis dan menilai karya muzik. konsep-konsep berhubung dengan elemen muzik. KONSEP-KONSEP MUZIK 1. menulis. dan konvensi penulisan muzik. kosa kata dan istilah muzik. 1. Pengetahuan dan kefahaman tentang perkara tersebut seterusnya membaw a kepada kemahiran membaca. Bahasa Muzik adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik.BAHASA MUZIK PENGENALAN Dalam konteks Pendidikan Muzik KBSR.

Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi.2 Meter Secara konvensionalnya. Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik seperti dalam carta 1. Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver ( q= e e ). kuaver(8) dan sebagainya. Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim (a) Meter lazim dan 4 4 dikenali sebagai meter lazim. tekanan. 3. detik adalah unit denyutan.1 IRAMA Irama merangkumi faktor 1. 4 4 Dalam meter lazim duaan 2 . Angka di sebelah baw ah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik berkenaan sama ada not krocet(4). 4 dan seterusnya. detik dihimpukan dalam kumpulan 2. Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar. meter.1 Detik Dalam muzik. setiap bar mengandungi dua detik krocet ( 4 q ). 2 .1.1. Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik.1. tempoh masa (duration) dan tempo. 2 dan 3. Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. 3 Meter 2 . minim(2). 1. Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut: 2 4 3 4 4 4 6 8 3 8 2 2 4 2 detik.

Contoh: 1. Setiap krocet bertitik ( q. ) mew akili tiga  1.4 Tempo Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah lagu. Dalam sesuatu bar terdapat dua detik Meter asas yang dinotasikan sebagai kuaver ( Contoh: e e e ).(b) Meter Tak Lazim 6 merupakan meter tak lazim duaan. h = 80 . q.1. q. Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk digit mengikut sukatan metronome dan ditulis seperti berikut: q = 114 . = 60 3 . lambat atau sederhana.1. Andante dan Moderato. Sesetengah lagu boleg dicipta dalam tempo cepat. Menguatkan detik tertentu terdapatdetik yang dirasakan lebih detik-detik diertikan sebagai memberi tekanan. Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti Allegro.3 Tekanan Semasa menyanyi atau yang lebih daripada memainkan sesuatu corak irama seringkali kuat atau lebih diberi penegasan lain. Simbol ( ^ dan > ) digunakan sebagai tanda tekanan pada detik yang berkenaan. Setiap detik mempunyai 8 persamaan nilai masa tiga kuaver. q .

5 Corak Iram a Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata. Masri. Semasa menulis corak irama.1. Sumazau dan Joget.1. 8 4 ( a ) Corak Irama Rentak Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu. Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah lagu sebagai lagu berentak Mac. Waltz. pembahagian meter adalah penting sebagai panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agas menepati bilangan detik yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti berikut : i) Rentak Mac atau ii) Rentak Waltz 4 . Inang. Asli. Contoh : Pengumpulan not mengikut nilai perlu difahami bagi kekeliruan antara meter 6 3 seperti dan .

5 .iii) Rentak Inang iv) Rentak Masri v) Rentak Zapin vi) Rentak Joget vii) Rentak Sumazau ( b ) Corak Irama Ostinato Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai ir ingan dan harmoni.

q.1. Carta 2 Nama not Minim bertitik Lambang Not Lambang Rehat h.1. Masa senyap ( period of silence ) dilambangkan Carta 1 Nama not Lambang Rehat g Semibrif w h Persamaan Nilai Krocet 4 krocet Minim 2 krocet Krocet Kuaver e q 1 krocet ½ krocet Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut.6 Tempoh Masa Dan Nilai Not Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai bentuk seperti dengan tanda rehat pelbagai bentuk seperti x e q h w Lambang Not . 6 Persamaan Nilai Krocet 3 Krocet Krocet bertitik 1½ krocet . Titik tersebut mew akili separuh daripada not asal.

Melodi berubah apabila pic dan not diubah. Carta 3 Not & Tanda Rehat w h q e Perbandingan Nilai Masa 4 bit 2 bit 1 bit 1bit 2 Ikon boleh digunakan untuk mew akili not dan tanda rehat. Contoh: h q boleh diw akili lambang boleh diw akili lambang 1. menurun atau mendatar.Per kaitan nilai antara not dan tanda rehat dapat dilihat secara grafik seperti berikut. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membentuk irama melodi yang berkontur.2 MELODI Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik. Contoh melodi: Lenggang Kangkung 7 .

Dalam muzik KBSR.1. Contoh: & Pic rendah q Q Pic tinggi Pic bergerak secara bertangga.2. melompat dan mendatar. hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel Major dan skel minor (harmonik).2. (i) Pergerakan bertangga (ii) Pergerakan melompat (iii) Pergerakan mendatar 1.1 Pic Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah. (i) Skel Major menaik (ii) Skel minor menaik 8 .2 Skel Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jeda tertentu dan mew ujudkan kesan nada atau tonaliti.

sama ada bunyi berat atau bunyi ringan.2. kord. dalam bentuk kaunter melodi. frasa ditanda dengan simbol berikut: Contoh: 1. Contoh : 1.5 Warna ton Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara.3 Frasa Frasa adalah sekumpulan not yang membentuk satu unit penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu.4 Harm oni Har moni adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang berbunyi serentak.2. Dalam penulisan skor muzik. Ini melibatkan kaunter melodi yang terdiri daripada dua lapisan suara.1.2. dron dan ostinato. Contoh : i) ii) Dram bes Kastanet bunyi berat bunyi ringan 9 .

) dan beransur kuat 10 . Dalam skor Iagu.7 Bentuk Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik.2. Segmen muzik ini boleh terdir i daripada motif. Segmensegmen muzik ini boleh diulang dan dipelbagaikan untuk membentuk sesebuah karya muzik.6 Tekstur Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara dalam sesebuah lagu. Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan. frasa dan seksyen. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan. 1. sedih.2 Dinam ik Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan. 1.1. 1. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( ( ). bersemangat dan sebagainya.3 EKSPRESI Ekspresi adalah ber kaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik.3.2.3.1 Mud Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. Mud lazimnya dinyatakan sebagai riang. 1. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan.

11 .

Murid mendengar rakaman bunyi haiw an yang bersuara kuat atau lembut dan mengajuk bunyi yang didengar. 8.3 Ekspresi 1. Murid member i respon untuk menunjukkan ekspresi bunyi kuat dan lembut . ii) kad ditunjukkan selepas satu frasa 7. 4. Murid member i respon kepada gambar-gambar yang melambangkan dinamik yang berbeza. berpandukan kad-kad yang melambangkan dinamik: ( f ) Contoh: i) kad ditunjukkan selepas lagu diulang. Elemen Strategi Bahan Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik Rakaman bunyi haiw an. “Jala-Jala Ikan” dan “Anak Itik Tok Wi”. 3. Berbincang tentang perasaan murid apabila mendengar muzik kuat dan lembut. Contoh: Watak-w atak kartun yang biasa ditonton. Murid member i respon untuk menunjukkan dinamik kuat dan lembut berdasarkan lagu “ Terbang Burung Terbang”.kuat 12 . Murid menyanyi lagu “Terbang Burung Terbang”. 1. p) . 1. rakaman muzik dan gambar w atak kartun.Modul Bahasa M uzik Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Berbincang mengenai bunyi-bunyi tersebut.1 Dinamik • Lembut • Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Kuat (p ) ( Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar dengan betul.lembut ( f ) .3. 2. 5. 6. Murid pernah menyanyikan lagu “Terbang Burung Terbang”. Perdengarkan rakaman muzik yang mengandungi dinamik kuat dan lembut.

Modul Bahasa Muzik Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. kayu tik-tok dan kastanet. Murid pernah menyanyikan lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Kontekstual • memindahkan Bahan Rakaman lagu. 3. 2. 1.1. 5. Meneroka dan berbincang mengenai perbezaan bunyi tamborin. kayu tik-tok dan kastanet) 6.2 Warna Ton • Alat perkusi 1.3 Corak irama • Rentak – Mac. Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi tiga alat perkusi yang dimainkan secara terasing. Per kenalkan rentak Mac dan Masri melalui nyanyian lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. Memainkan detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua” dengan alat per kusi. Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Murid member i respon secara lisan mengenai kedua-dua lagu tersebut yang berentak Mac dan Masri. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 13 .2 Melodi 1. Masri 1.1 Irama 1.2. Menyanyi sambil menepuk detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. tamborin. 4. Murid member i respon secara lisan melalui beberapa lagu lain berentak Mac dan Masri yang diperdengar. 2. (tamborin. kayu tik-tok dan kastanet.

2. 5. Murid menepuk detik mengikut tempo lambat dan cepat lagu “Sungai”. cepat Mengecam kehadiran perubahan tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul. 3. lembaran kerja dan kibod. Perdengarkan lagu “Sungai” dalam tempo lambat dan cepat kepada mur id. Murid menepuk detik mengikut lakuan murid tersebut. 1. 2.2 Tempo • Perubahan tempo – lambat. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 14 .Modul Bahasa Muzik Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Murid menyanyikan lagu “Sungai”. Murid pernah menyanyikan lagu “Sungai”.1 Irama 1. 8. Murid pernah menepuk detik. Pentaksiran: Murid menyenaraikan nama haiw an yang berjalan lambat dan cepat pada lembaran kerja. 1. 7. Seorang murid menunjukkan contoh dua cara berjalan iaitu lambat dan cepat. 6. Kontekstual • Mengaplikasi Pita rakaman muzik. Murid menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar. Murid menepuk detik mengikut perubahan tempo lambat dan tempo cepat lagu “ Sungai “. (lambat dan cepat) 4.1.

1 Simbol • Not Minim Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul. 2. Menepuk not krocet dan not minim secara serentak dengan iringan lagu ‘Pengakap Muda’. 7. Murid membuat latihan menulis not minim. Perdengarkan bunyi kastanet dan ker incing. 4. 3. Menepuk not minim menggunakan sebutan irama Perancis. 1. 2. 6. kerincing dan kad imbasan Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 15 .4 Notasi 1. Murid menyatakan panjang dan pendek bunyi yang dihasilkan.4. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Pengakap Muda’. Memperkenal not minim dan nilainya. Murid menamakan not krocet dan tanda rehat krocet pada kad imbasan yang ditunjukkan. tanpa skor. Kontekstual • Mengaplikasi Kemahiran Berfikir • Membanding beza Kastanet. Murid pernah menepuk not krocet menggunakan sebutan irama Perancis. 1. Perbincangan tentang perbezaan not minim dengan not krocet. 5. 8.Modul Bahasa M uzik Tahun 4 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.

sedih dan bersemangat. 1. bersemangat Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar. “Rasa Sayang” dan “Bertemu dan Berpisah”. Membimbing murid membuat pergerakan mengikut mud lagu-lagu tersebut. :Geylang Si Paku Geylang”. Perbincangan mengenai suasana riang. 6. sedih. Murid pernah menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. sedih dan bersemangat di dalam cerita tersebut.Modul Bahasa M uzik Tahun 5 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 1 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. “Geylang Si Paku Geylang”. 2.3 Ekspresi 1. Guru menceritakan secara ringkas mengenai “Kisah Si Tanggang. Murid membuat gerakan badan untuk menunjukkan ekspresi riang. Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik KBKK • Membanding beza Bahan Rakaman Lagu Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 16 .2 Mud • Riang. “ Rasa Sayang dan “Bertemu dan Berpisah” mengikut nud lagu-lagu tersebut ( riang ). 4. 5.3. dengan betul. 3. Murid member i respon kepada lagu-lagu lain yang menunjukkan mud yang berbeza.

3. 3 4 > q q q 4. Murid menepuk meter 3 an dengan bimbingan. Murid telah mempelajari meter 3 dan 4 4 4 2.2 Meter • 3 dan 4 4 4 Membanding beza meter 3 dan 4 dengan jelas. 4 4 1. Perdengarkan lagu “Ayam Didik”.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti M odul Bahasa Muzik Tahun 6 Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 4 4 > q q q q - 7. 2.menepuk detik lagu meter 3 an “ Waktu Fajar” Kumpulan B . Murid menyanyikan lagu tersebut. 6. Pentaksiran : Guru memainkan beberapa buah lagu dan murid mencatatkan meter lagu-lagu tersebut di dalam lembaran kerja. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan: Kumpulan A . (meter 3 dan 4 ) 4 4 Kecerdasan Pelbagai • Muzik Kemahiran Berfikir • Membanding beza Bahan Skor Lagu. Murid telah menepuk detik 3 an dan 4 an.menepuk detik lagu meter 4 an “Ayam Didik” (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 8. Murid menepuk meter 4 an dengan bimbingan. 5.1. Elemen Strategi 17 . Perdengarkan lagu “Waktu Fajar”. 1.1 Irama 1. Murid menyanyikan lagu tersebut. lembaran ker ja dan kibod. rakaman muzik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->