P. 1
sumber muzik

sumber muzik

|Views: 635|Likes:
Published by Jaya Malini Babyma

More info:

Published by: Jaya Malini Babyma on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

Kata Pengantar
Dalam struktur Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran di baw ah bidang perkembangan diri individu. Di samping memperkembang unsur kesenian pada diri murid, sebagai satu mata pelajaran, Pendidikan Muzik memberi ilmu pengetahuan dan membina kemahiran yang berkaitan dengan estetik bunyi. Setelah mengikuti program pembelajaran, murid seharusnya mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang konsep-konsep dan terminologi yang berkaitan dengan muzik. Di samping itu, murid harus berpeluang membina kemahiran menyanyi dan ber main alat muzik supaya unsur seni dalam jiw a mereka dapat berkembang. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan hendaklah menekankan pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran di samping penerapan nilai-nilai murni. Untuk memastikan perkara ini berlaku, pengajaran dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Muzik KBSR memerlukan guru-guru yang berkeyakinan melaksanakan tugas mereka. Sebagai usaha untuk membantu guru melaksanakan tugas dengan yakin, Pusat Perkembangan Kurikulum menghasilkan Buku Sumber Pendidikan Muzik KBSR. Adalah diharapkan buku sumber ini dimanfaatkan oleh guru-guru Pendidikan Muzik KBSR, terutama sekali guru-guru bukan opsyen yang diber i tanggung jaw ab mengajar mata pelajaran ini. Kandungan buku ini terdiri daripada fakta tentang elemen muzik, teknik vokal dan instrumental, contoh rancangan mengajar dan skor-skor lagu untuk latihan mur id. Semoga perkara-perkara tersebut dapat membantu guru melaksanakan tugas dengan lebih ber kesan serta menjadi titik per mulaan untuk guru meneroka dan meningkatkan lagi pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik. Pelbagai pihak telah memberi sumbangan masa, tenaga dan fikiran dalam usaha menyempurnakan buku ini. Pusat Perkembangan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ter ima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, pada peringkat aw al persekolahan. Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural b) Fizikal c) Verbal d) Daya ingatan muzikal e) Persembahan f) Interaksi sosial g) Komunikasi

-

kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari. pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal. kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa. kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula. menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat. berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan. menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian.

1

sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas. Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten.1 SEBUTAN Sebutan adalah penting dalam nyanyian. kualiti ton dan intonasi yang baik. Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan. lidah dan rahang.Pengenalan Rekoder 1. T EKNIK NYANYIAN 1. Bentuk mulut bagi bunyi vokal: AH (a) A E (e) OO (u) EE (i) OH (o) 2 . bibir. Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas. Dalam nyanyian. Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut.

1. diletak di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit. Postur Duduk Secara konvensionalnya. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut: Bahagian badan hingga kepala Belakang badan Punggung Kaki Tangan keadaannya sama seperti postur berdiri.2 POSTUR Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu.2 berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit. tidak bersandar. tidak kaku. terletak di tengah kerusi. diletak di atas paha. dinaikkan. ditarikkan ke belakang sedikit. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut: Kaki Lutut Badan Dada Bahu Dagu Tangan 1.2.Pengenalan Rekoder 1. belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus. di sisi. Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara semasa menyanyi. selari dengan lantai. dilonggarkan (rileks). 3 .2.1 Postur Berdiri Secara konvensionalnya.

Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang. b) Bernafas secara cepat Biasanya apabila kita ter kejut. Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali. Antaranya adalah seperti berikut:a) Menghembus dan menarik nafas Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda diperlukan udara. abdomen dan diafragma. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau latihan persediaan. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh dijalankan. c) Pernafasan staccato Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat dalam proses pernafasan. Contoh latihan: hiss hoo ss hoo ss hoo ss hoo hiss hoo 4 . sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. seseorang dapat menghasilkan ton yang berkualiti. Latihan ini boleh menguatkan otot-otot tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui latihan.3 PERNA FASAN Dengan pengurusan pernafasan yang baik. Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk.Pengenalan Rekoder 1. Di samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa. angkat kedua-dua tangan ke atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”. d) Hiss/Hoo Sambil menar ik nafas secara perlahan. kita akan menarik nafas dengan cepat.

KAEDAH M ENGAJAR LAGU Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu.4 PENGHASILA N TON Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ vokal ( mulut. c) Mengajuk bunyi siren. Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut: a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a. keretapi dan siulan. rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara. 5 . b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’. e. Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah: a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya. b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat. Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural (aural memory) murid. Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong terbuka. u). Kemudian beransur-ansur dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang. angin. bibir.Pengenalan Rekoder 1. d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut: “Hee hee hee ! Apa khabar ?” 2. c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. i. Melalui kaedah ini. murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. Kaedahkaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan (rote learning). o.

d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya. e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris demi baris. 6 . Langkah-langkah: Pengenalan Rekoder a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya. b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik. c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau sebutan vokal a. Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik. 2.Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah: a) Kaedah keseluruhan lagu b) Kaedah baris demi baris c) Kaedah solfege 2.u) berulang-ulang.e. dan menyanyi keseluruhan lagu.i.o.1 Kaedah keseluruhan lagu Sesuai untuk mengajar lagu pendek. Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming. Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is. Langkah-langkah: a) b) c) d) e) f) Memperdengar keseluruhan lagu. kemudiannya diikuti dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir.2 Kaedah baris demi baris Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa.

minor. Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu pengajaran secara solfege.2. Misalnya dalam nada C major. pic ‘do’ ialah not D. Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi muzik. Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut: • • • • • • • • • • sm l s m l s m r l s m r d l s m r d l l s m r d l s l s f m r d t l s f m r d d` t l s f m r d d r m f s l t d` 7 .3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan Pengenalan Rekoder Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan sebagai sebutan pic. Manakala bagi nada D major.minor. pic ‘do’ ialah not C. Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak (movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu.

Pengenalan Rekoder 3. Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah : do re mi Fa So La Ti Do’ 8 . SOL FA ISYARAT TANGAN Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’ atas yang terletak di paras kepala.

ekspresi dan sistem notasi ). ekspresi dan lirik lagu. 2. ekspresi yang betul sew aktu menyanyi. c) Memastikan postur. e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan.1. Ini dilakukan secara baris demi baris. tempo. penghasilan ton. pernafasan. b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru.Contoh Latihan Solfa Pengenalan Rekoder Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan. bentuk irama. 4. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu. guru perlulah mengambil kira beberapa perkara seperti berikut: a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara (range) vokal murid.3) 9 . d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi. b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud. 2.2. (Rujuk perkara 2. melodi.

nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep harmoni.1 Lagu Pusingan Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 . .Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari.Pengenalan Rekoder 5. . b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik.Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1 selesai menyanyikan *frasa yang pertama. Contoh lagu: Anak Itik Tok Wi Kumpulan 1 Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang ……………………… (hingga akhir lagu) Kumpulan 2 ( rehat ) Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang …………………… (hingga akhir lagu) * Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3. c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan. Langkah-langkah mengajar lagu pusingan: a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat. 2 atau 4 bar kemudian. NOTA TAMBAHAN 5. 10 . Aktiviti ini diteruskan secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti.

2 Ostinato Melodi Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu. d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan: Kumpulan 1 .murid. 11 .menyanyi ostinato (Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik yang bermelodi. Langkah-langkah mengajar ostinato melodi: a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari. melodian dan rekoder).menyanyi lagu Kumpulan 2 . c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk. b) Guru mengir ingi nyanyian murid. tone-block. seperti glokenspiel.Pengenalan Rekoder 5.

Pengenalan Rekoder 12 .

2 Pengalaman Muzik 2. 6.’ tanpa isyarat tangan. pita lagu. Latihan pic dengan sebutan ‘Oooo. Menyanyi lagu yang mengandungi pic ‘so’ dan ‘mi’. Latihan menyanyikan dengan tepat pic ‘so’ dan ‘mi’ yang terdapat seperti dalam lagu yang dinyanyikan.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 5. 2. Latihan pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan isyarat tangan. 3. Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Carta seni kata lagu ‘Bunyi Alam’. Elemen Strategi Bahan 13 . Latihan membaca lirik lagu secara sebutan berirama.2.1 Menyanyi secara Muzikal • Pic – solfa so dan mi Modul Nyanyian Tahun 1 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. Menyanyi dengan betul pic ‘so’ dan ‘mi’ secara berpandu. Murid pernah menepuk detik lagu. 1.. 4. pemain pita lagu. Ujian menyanyi pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan tepat.

kibod dan carta lagu.1 Dinamik kuat ( f ) lembut ( p ) Memberi respon yang sesuai terhadap dinamik yang terdapat pada lagu yang diperdengar. 14 . • duduk sambil menguncupkan badan.Modul Nyanyian Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Contoh gerakan : Dinamik lembut ( p ) • menggoyangkan kepala dengan lembut.3 Ekspresi: 1. radio-kaset.lagu pilihan guru.3. Dinamik kuat ( f ). Mengintepretasi dinamik lagu melalui gerakan. 1 2 3 Mendengar lagu-lagu berlainan dinamik secara humming. Berbincang mengenai dinamik lagu yang didengar. lagu. • mengangkat tangan tinggi • bangun sambil mendepakan tangan. Murid menyanyi keseluruhan lagu sambil membuat pergerakan bebas mengikut dinamik p dan f Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 4 Elemen Strategi Bahan KBKK • Membanding beza Pita lagu. Murid pernah mendapat pendedahan tentang ekspresi kuat danlembut dalam pembelajaran yang lalu.

2. Latihan menepuk irama lagu yang didengar.1 Menyanyi : .ekspresi Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul mengikut irama. 2. Kemahiran Berfikir • Membuat gambaran mental Belajar Cara Belajar • Mengingat kembali Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik • Verbal linguistik Bahan Penyedut minuman. 1. 5. Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 15 . 7. Latihan pernafasan menggunakan penyedut minuman.Modul Nyanyian Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.melodi . Latihan menyanyi melodi lagu mengikut pic yang ditetapkan. kerincing. Latihan menyanyi lagu sambil menepuk corak irama lagu. melodi dan ekspresi. Ujian menyanyi lagu mengikut corak irama melodi dan ekspresi yang ditetapkan. 8. Guru membaca lirik secara berirama dan murid mengajuk. Murid pernah menyanyi beberapa buah lagu dengan pic yang betul secara berpandu. pita lagu dan radio kaset.irama . Latihan menyanyikan lagu mengikut ekspresi yang Ditetapkan dan menyanyikan semula dengan cara yang sama.2 Pengalaman Muzik 2. 3. 4.

so. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Interpersonal Pemikiran Kritis • Membuat urutan tertib untuk bunyi menaik dan menurun Bahan Pita lagu. Mengulangkaji solfa dengan pic la. re. mi. re. 1.fa. Murid menyanyikan secara solfa melodi mudah menggunakan pic la. fa. do. fa. do dengan iringan kibod. mi. 16 . do. Latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen. Murid pernah mempelajari solfa dan membuat latihan pic la. so. mi. Latihan menyanyi berdasarkan skor lagu yang mengandungi pic la. do. 3. re. carta isyarat tangan Curwen. mi. mi. fa. carta lagu. so. re. do dengan betul secara berpandu. so.2 Pengalaman Muzik 2. re. 4.2.1 Menyanyi solfa – la. mi. so. re. do Modul Nyanyian Tahun 4 Pengenalan Rekoder Menyanyikan pic la.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. kad imbasan solfa. so. 2.

kibod dan carta/ skor lagu. 2.Sebutan 2.1 Menyanyi • Kemahiran menyanyi – pic.1.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 4 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Membaca lirik lagu secara sebutan yang betul. Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik Konstruktivis me • Mengingat Elemen Strategi Bahan Pita lagu.1 Teknik dalam nyanyian • Aplikasi Teknik . tempo. Aktiviti dalam kumpulan-kumpulan kecil: Kum pulan 1 Menyanyi dengan melodi yang betul Kum pulan 2 Membuat gerakan yang sesuai dengan dinamik dalam lagu yang dinyanyikan.1 Pengetahuan Teknik 2. dinamik Modul Nyanyian Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. 3. Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic. Murid membuat latihan pic tinggi dan rendah berdasarkan lagu. Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.2. dengan bimbingan. Perdengarkan lagu Malaysia Baru. 2. 6. Murid pernah mendengar lagu Malaysia Baru. 1. 5. tempo dan dinamik. Menyanyikan melodi lagu: • baris demi baris • rangkap demi rangkap 4. Murid menyanyi lagu Malaysia Baru dengan ekspresi yang betul. 17 .

mi. Bertukar aktiviti antara kumpulan.mi.1 Irama 1. tempo dan dinamik.2. Menyanyikan pelbagai lagu dengan baik dari segi pic.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 6 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Mengenal pasti jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan betul. Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 18 . Murid pernah menyanyi solfa do hingga do’. 3.4 Har moni • Lapisan suara – dron dan ostinato melodi Pengalaman Muzikal 2. re. Kum pulan 3 Menyanyikan ostinato melodi . do : Kum pulan 1 Menyanyikan melodi lagu. do. Menyanyikan lagu Anak Ayam dengan iringan muzik.do 3.2 Melodi 1. 5. Kum pulan 2 Menyanyikan melodi lagu solfa dron – do.1 Menyanyi secara muzikal • Kemahiran menyanyi Modul Nyanyian Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran 1. 2.do. do 7. 4. KBKK • Membanding beza dan menghubung kait Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Carta lagu dan kad imbasan. Menyanyikan solfa dan ostinato melodi serentak dengan panduan guru.1. Mengulangkaji lagu ‘Anak Ayam’ dengan baik dari segi pic. so. Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul.1 Pengalaman Muzik 2. 1.4 Corak Irama • Ostinato irama 1. tempo dan dinamik secara berpandu. re. 2. 6. Latihan menyanyikan ostinato .2. Latihan menyanyikan dron . Kumpulan menyanyikan ostinato melodi.

Pengenalan Rekoder 19 .

Pengenalan Rekoder 20 .

Pengenalan Rekoder

21

Pengenalan Rekoder

22

Pengenalan Rekoder

23

Pengenalan Rekoder 23 .

Pengenalan Rekoder 24 .

Pengenalan Rekoder 25 .

Pengenalan Rekoder 26 .

Pengenalan Rekoder 27 .

Seterusnya permainan alat perkusi secara ensembel memupuk semangat kerjasama dan toleransi. Kanak-kanak pada usia ini dapat merasa konsep muzik melalui pengalaman ber main muzik. Oleh yang demikian. guru hendaklah memastikan semua murid berpeluang memainkan alat perkusi. Setiap alat perkusi perlu dimainkan mengikut teknik yang betul agar menghasilkan bunyi yang estetik. 1 . Bagi mencapai tujuan itu. dan rasa tanggung jaw ab. Dalam permainan alat perkusi murid berpeluang meneroka kreativiti mereka. disiplin.Pengenalan Rekoder PERKUSI PENGENALAN Per mainan alat perkusi adalah aktiviti yang menar ik dan amat sesuai untuk mur id sekolah rendah. Di samping itu. Per mainan alat perkusi adalah mudah dan praktikal untuk mengiringi nyanyian hanya dengan memainkan corak irama yang dipelajari. guru perlu menunjukkan cara memegang dan memainkannya mengikut teknik yang standard agar murid dapat membina biasaan yang baik dari aw al lagi. per mainan alat perkusi juga membantu membina koordinasi gerakan anggota badan mur id. Murid diasuh untuk mengamalkan teknik yang betul memainkan sesuatu alat perkusi.

ii) Ketuk kastanet dengan hujung jari tangan kanan.1 Kastanet (a) Rupa bentuk Kastanet diperbuat daripada kayu atau plastik. (b) Cara memegang dan memainkan kastanet i) Lazimnya gelung tali atau getah kastanet disarungkan pada jari tengah dan biarkan kastanet terletak di atas tapak tangan kiri. Alat ini mempunyai dua bahagian yang diikat dengan tali atau getah. Murid perlu dilatih mengamalkan teknik memainkan alat-alat per kusi yang betul. TEKNIK PERMAINAN ALAT PERKUSI Cara yang betul untuk memegang dan memainkan alat-alat perkusi adalah penting bagi menghasilkan bunyi yang estetik. 1.Pengenalan Rekoder 1. 2 .

tangan kiri. Bingkai berbentuk gelung diperbuat dar ipada plastik dan loceng-loceng logam kecil diikatkan pada bingkai tersebut.Pengenalan Rekoder 1. Loceng menghasilkan bunyi apabila ia digoncang.2 Loceng (a) Rupa bentuk Loceng merupakan segugusan loceng kecil yang dipasang pada bingkai. (b) Cara memegang dan memainkan loceng Masukkan empat jari ke dalam gelong loceng dan genggam bahagian yang tidak berloceng. Loceng-loceng ini akan menghasilkan bunyi yang halus dan nyaring apabila digoncang. Genggam pemegang loceng dengan pergelangan tangan kiri dengan tangan loceng. Kemudian ketuk kanan yang menggenggam 3 .

(b) Cara memegang dan memainkan tik-tok ( i) Pegang tik-tok dengan tangan kiri dan pengetuknya dengan tangan kanan. Tik-tok menghasilkan bunyi yang tidak lanjut. Ia mempunyai pemegang dan sebatang pengetuk.3 Tik-Tok (Double-tone Block) (a) Rupa bentuk Tik-tok lazimnya diperbuat daripada kayu. Bunyi yang dihasilkan daripada bahagian kanan tik-tok tidak sama dengan bunyi daripada bahagian kiri. 4 . (ii) Ketuk tik-tok pada bahagian kiri dan kanannya secara bergilir-gilir.Pengenalan Rekoder 1.

Pegang tamborin dengan tangan kir i.Pengenalan Rekoder 1. Lazimnya terdapat dua jenis tamborin iaitu tamborin berkulit dan tambor in tanpa kulit. Ketuk tepi tamborin atau kulit tamborin dengan hujung jari tangan kanan. Tamborin Berkulit (b) Cara memegang dan memainkan tamborin Tambor in Tanpa Kulit Lazimnya tamborin dimainkan dengan dua cara iaitu: i) ii) Pegang tamborin dengan tangan kanan dan goyangkan ke kiri dan ke kanan. Di sekelilingnya terdapat ceper-ceper besi kecil yang menghasilkan bunyi apabila digoncang. 5 .4 Tam borin (a) Rupa bentuk Tamborin merupakan sebuah gelung yang lazimnya diperbuat daripada kayu atau plastik.

Apabila diketuk. Ketukan boleh di sebelah luar kerincing atau dalam kerincing. Pastikan tangan yang memegang tali kerincing tidak menyentuh ker incing. (b) Cara memegang dan memainkan kerincing i) Pegang tali kerincing pada talinya sebelah tangan dan pemukulnya di tangan yang sebelah lagi. Paluan Luar Paluan Dalam 6 . ii) Kerincing boleh dimainkan dengan cara mengetuk pada lingkaran segitiganya dengan pengetuk kerincing. ia menghasilkan bunyi lanjut yang nyaring.Pengenalan Rekoder 1.5 Kerincing (a) Rupa bentuk Kerincing lazimnya diperbuat dar ipada besi dan berbentuk segitiga. Kerincing mempunyai sebatang besi pengetuk. Pemegangnya merupakan seutas tali pendek yang diikat pada bucunya.

Berdiri dengan selesa dan pastikan badan tidak rapat dengan dram. (b) Cara mengendali dan memainkan dram getar i) ii) iii) iv) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang.6 Dram Getar (a) Rupa bentuk Dram getar mempunyai dua per mukaan. Per mukaan baw ahnya terdapat gegetar yang bergetar apabila diketuk. Palu per mukaan atas dram kanan dan kiri secara bergilir-gilir. Sepasang kayu pemukul digunakan untuk memainkannya. atau Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. 7 .Pengenalan Rekoder 1. (Untuk posisi di samping sahaja) Genggam kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut.

Pengenalan Rekoder (c) Teknik Memegang Kayu Dram (i) Genggaman Tradisional Tangan Kanan (ii) Genggaman Sepadan Tangan Kiri Tangan Kiri Tangan Kanan 8 .

Sepasang pemukul digunakan untuk memainkannya. Berdiri dengan selesa dan tidak rapat dengan badan dram. 9 . Dram tenor tidak mempunyai gegetar. ( iii) Pegang kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut. (iv) Gunakan pemukul khas (mallet) dan palu permukaan dram sebelah atas.7 Dram Tenor (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Dram tenor mempunyai dua per mukaan berkulit. atau (ii) Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. Saiz dram tenor adalah besar sedikit daripada dram getar.1. (b) Cara mengendali dan memainkan dram tenor (i) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang.

Tali yang diperbuat daripada kulit diikat pada lubang di tengah simbal sebagai pemegang. 10 .1. (ii) Pegang sepasang simbal pada talinya dan buat pukulan layang mengarah ke atas bergilir-gilir. Apabila diketuk. (b) Cara memegang dan memainkan simbal Suspended Cymbal Crash Cymbal (i) Pegang tali simbal dengan tangan kir i dan ketuk bahagian tepi simbal dengan tangan kanan. simbal menghasilkan bunyi lanjut.8 Sim bal (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Simbal lazimnya dibuat daripada tembaga berbentuk leper dengan bahagian tengahnya bercembul. Lazimnya kayu pemukul dram getar atau dram samping digunakan untuk memukul simbal.

Pengenalan Rekoder 1. sepasang pemukul digunakan untuk mengetuknya. Glokenspiel menghasilkan bunyi yang lanjut apabila diketuk. Ia disusun seperti piano dan tergolong dalam kumpulan alat perkusi kibod. Bagi menghasilkan bunyi.9 Glokenspiel (a) Rupa bentuk Glokenspiel lazimnya diperbuat dar ipada kepingan-kepingan logam yang berpic diatonik. 11 . (b) Cara memainkan Glokenspiel Letakkan Glokenspiel di atas permukaan yang rata contohnya meja dan ketuk kepingan logam glokenspiel menggunakan sepasang pengetuk (mallet ).

10 Tone Block (a) Rupa bentuk Tone block lazimnya terdiri daripada beberapa blok kayu yang berpic diatonik. (i) (ii) (iii) Dimainkan secara satu set Diceraikan mengikut pic yang diperlukan. (b) Cara memegang dan memainkan tone block Lazimnya alat ini boleh dimainkan dengan dua cara. ketuk per mukaan logam pada tone block menggunakan mallet yang ditetapkan. Untuk menghasilkan bunyi. 12 . Blok kayu ini ter letak di atas kotak yang sesaiz dengannya dan diperbuat daripada plastik ataupun kayu.Pengenalan Rekoder 1.

1. Cowbell menghasilkan bunyi yang tidak lanjut apabila diketuk. 13 . Kayu dram digunakan bagi mengetuk badan alat ini. (b) Cara memegang dan memainkan cowbell Pegang cowbell dengan sebelah tangan di bahagian tertutup dan ketuk badan cowbell menggunakan kayu dram.11 Cowbell (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Cowbell adalah sejenis alat yang diperbuat daripada besi yang berbentuk corong empat segi.

(b) Tamborin (i) (ii) Tamborin harus disimpan secara baring dengan bahagian kulit di atas.1 Cara Menjaga Alat Perkusi (a) Dram (i) Simpan dram dalam kedudukannya berdiri tegak. Alat-alat perkusi yang lain seperti : . (iii) Elakkan mengetuk dram dengan sebarang benda atau kayu yang tajam.Kastanet. (ii) Longgarkan gegetar di baw ah dram setiap kali sebelum disimpan.Pengenalan Rekoder 2. Murid hendaklah digalakkan mengamalkan rasa tanggungjaw ab terhadap keselamatan alat perkusi dan alat muzik kerana sebarang kecacatan akan menjejas kualiti bunyi alat-alat berkenaan. 14 . Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit tamborin.2 Penyelenggaraan i) ii) iii) Semua alat perkusi dan alat muzik hendaklah disimpan di dalam sebuah almari khas.Simbal dan loceng harus disimpan di dalam bekas yang sesuai. kerincing . 2. (iv) Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit dram. PENYENGGARAAN 2. kayu tik-tok. Murid hendaklah dilatih menyimpan alat per kusi dan alat muzik dengan betul selepas menggunakannya.

Pengenalan Rekoder 15 .

5. rakaman lagu ‘Telefon Ku’. murid memegang dan memainkan kastanet dengan teknik yang betul. 16 . Murid pernah menyanyi lagu ‘Telefonku’. 6.1 Pengetahuan Teknik 2. 2. Contoh aktiviti kumpulan: Kum pulan 1 memainkan kastanet mengikut detik pertama dan ketiga dalam lagu ‘Telefonku’. Memperkenal kastanet. Memainkan kastanet mengikut teknik yang betul. Per mainan jigsaw telefon dan kastanet. Memegang kastanet dengan betul. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan (Kumpulan 1 dan 2 bertukar-tukar aktiviti). 3.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendalikan • Memainkan 1. Murid pernah menepuk detik mengikut ikon. 1. 4. Mengulangkaji lagu ‘Telefonku’ dengan iringan muzik sambil menepuk detik. 2.1. 2. Kum pulan 2 menyanyikan lagu. Dengan bimbingan guru. Murid diberi peluang merasai bentuk fizikal kastanet dan memainkan secara bebas dengan iringan muzik.Modul Perkusi Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pengenalan Rekoder Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Murid memainkan detik pertama dan ketiga berdasarkan lagu ‘Telefonku’. Latihan memainkan detik menggunakan kastanet. 1. kastanet dan beberapa alat perkusi ringan lain. Kontekstual • Mengaplikasikan Keratan gambar telefon.

1 Pengetahuan Teknik 2.1. Guru memperkenalkan loceng serta menunjukkan cara memegang dan memainkannya. Persembahan nyanyian sambil memainkan alat perkusi. 5. Kontekstual • Mengaplikasi Kastanet. Murid menepuk dua corak irama sambil menyanyi dengan bimbingan guru. 2. 1. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. Mengulangkaji lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. 1. Modul Perkusi Tahun 2 Pengenalan Rekoder Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. 2.Menyanyikan lagu ( Kumpulan 1. Aktiviti kumpulan: Membahagikan kelas kepada tiga kumpulan.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendali • Memainkan. Latihan memainkan corak irama menggunakan loceng. rakaman lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’ Elemen Strategi Bahan 17 . 4. 7.Kastanet • Kum pulan 2 . kerincing. Murid pernah memegang dan memainkan kastanet. 2.Loceng • Kum pulan 3 . Memainkan loceng mengikut teknik yang betul. Memegang loceng dengan teknik yang betul. 6. Latihan memegang dan memainkan loceng dengan teknik yang betul. kad ikon corak irama.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Mengulangkaji teknik ber main kastanet dengan lagu di atas. 2 dan 3 bertukar-tukar aktiviti ) 8. • Kum pulan 1 . loceng. 3.

Kastanet Kerincing q h q q h q } } Elemen Strategi Bahan 3. 1. Kelas dibahagikan kepada 2 kumpulan : Kum pulan 1 – menepuk kastanet mengikut nilai not krocet. 2.Alat perkusi Memberi perbezaan bunyi dua alat perkusi dengan respon yang sesuai. 1.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Berjalan jengket ii. Burung terbang Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik • Visual Ruang Rakaman lagu ‘Ayam Dan Musang’. Murid menyanyikan lagu yang telah dipelajari. Kum pulan 1 – memainkan alat per kusi Kum pulan 2 – menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’ Kum pulan 3 – membuat pergerakan i.2.2 Melodi 1. 2.2 Warna ton . kerincing dan kad imbasan. Murid pernah mengendalikan dan memainkan alat perkusi. kastanet dan kerincing. 6. Membimbing murid menepuk corak irama yang disediakan : a) b) Modul Perkusi Tahun 3 Pengenalan Rekoder q q q q : : h q h q h q h q \ \ 3. kastanet. Murid menepuk corak irama perkusi pada kad imbasan dengan bimbingan guru. Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan. Kum pulan 2 – memainkan kerincing mengikut nilai not minim. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’. 18 . Murid membuat gerakan dengan ir ingan muzik berdasarkan corak irama yang diberi: Kastanet – berjalan jengket Kerincing – burung terbang ( dengan iringan muzik ) 5.

i) Dram getar – krocet ii) Dram tenor – minim 5.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. kibod. i) Krocet .Mengaplikasi Konstruktivis me • Seronok Dram getar. Murid memainkan dram getar dan dram tenor mengikut detik dengan memberi tekanan pada detik pertama berpandukan skor perkusi: Dram getar – q < h < q h q - q } } Dram tenor – 6. Murid telah mempelajari .ta ii) Minim . dram tenor.Lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ Aktiviti 1. Mengulangkaji nilai not krocet dan minim.2. Latihan menepuk nilai not krocet dan minim mengikut sebutan irama Perancis. Modul Perkusi Tahun 4 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Murid memainkan corak irama yang menggunakan nilai not krocet dan minim dengan betul dari segi detik dan tekanan.2 Ber main alat perkusi secara muzikal . Aktivit kumpulan: Kum pulan 1 – Dram getar Kum pulan 2 – Dram tenor Kum pulan 3 – Nyanyian ( Aktiviti berkumpulan bertukar ganti ) Elemen Strategi Kontekstual .ta-a 4. 1.2 Per mainan Alat Perkusi 2.Nilai not krocet ( q ) dan minim ( h ) . Latihan bermain dram mengikut nilai not yang diberi.Kemahiran ber main alat perkusi ringan. Bahan 19 . dram tenor. dram getar. Mengulangkaji lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ 2. 3. kad imbasan. skor per kusi.

20 . 2.2 Ber main alat perkusi secara muzikal . 1. dram tenor) Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Konstruktivis me • Seronok Elemen Strategi Bahan Skor lagu. tekanan dan tempo. kerincing. kibod dan pita rakaman. dram getar. (kastanet.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Murid memainkan alat perkusi mengikut detik. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Hidup Berjiran’. Murid menepuk detik lagu mengikut tempo : i) cepat ii) lambat 4. Mengulangkaji lagu ‘Hidup Berjiran’ dengan iringan muzik. alat perkusi. 2.2. tekanan dan tempo mengiringi lagu ‘Hidup Berjiran’. Murid pernah memainkan alat perkusi berpandukan skor. Murid menepuk detik lagu dengan member i tekanan pada detik pertama berpandukan skor lagu.Kemahiran ber main alat perkusi. Modul Perkusi Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. 3. 1.2 Per mainan Alat Perkusi 2.

31 Mencipta corak irama • Ostinato irama Modul Perkusi Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Membina dua ostinato irama yang betul notasinya dan sesuai untuk iringan dua buah lagu yang berlainan meter menggunakan nilai not dan tanda rehat yang dipelajari. rakaman lagu. tambor in. ( rangkap 3 dan 4 ) 3.Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing.Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( baris 1 dan 2 ) . ( baris 3 dan 4 ) 4. kastanet.Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( rangkap 1 dan 2 ) . kad imbasan detik lagu. Kontekstual • Mengaplikasi KBKK • Menjana idea Elemen Strategi Bahan Dram tenor.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’.Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing. ( Tanjung Katong ) 5. 2. kerincing. Murid menepuk detik lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’. Aktiviti 2 diulang mengikut detik lagu ‘Lebah’ ( meter 3 ) 4 . Setiap kumpulan perdengarkan ostinato irama yang dicipta dengan irama lagu yang ditetapkan. 1. 21 .3 Reka Cipta 3. Murid mencipta dua ostinato irama dalam kumpulan mengikut lagu yang ditetapkan. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan memainkan alat perkusi mengikut detik lagu ‘Tanjong Katong’ ( meter 4 ) 4 .

tenor dan bes. alto. Antaranya adalah rekoder sopranino. (Gambarajah 1) Gambarajah 1 Bes Tenor Alto Soprano Sopranino Penggunaan rekoder dalam aktiviti pembelajaran muzik di bilik darjah adalah bertujuan memberi pengalaman muzikal secara hands-on. Pada masa yang sama pelajar mengukuhkan kefahaman bahasa muzik melalui pengalaman praktikal.Pengenalan Rekoder REKODER PENGENALAN Rekoder adalah sejenis alat muzik tiupan yang diperbuat daripada kayu atau plastik. Bahan yang dicadangkan dapat membantu proses pembelajaran bagi mengukuhkan kemahiran dan penguasaan bermain rekoder. soprano. 1 . Terdapat pelbagai saiz rekoder untuk peranan yang berlainan.

1 Postur • Duduk atau berdiri tegak dalam keadaan selesa semasa memegang rekoder.1 Teknik Asas Sebelum Meniup Rekoder 2. Gambarajah 2 2.Pengenalan Rekoder 1. teknik permainan rekoder yang betul perlu diamalkan. 2 . STRUKTUR REKODER Struktur rekoder adalah seperti dalam Gambarajah 2. 2. TEKNIK BERMAIN REKODER Untuk bermain rekoder dengan baik.1.

2 Cara Memegang Rekoder Cara memegang rekoder yang betul akan memberi keselesaan dan memudahkan pergerakan jari semasa bermain rekoder. Imbangan rekoder terletak pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan. b. 3 .• Pegang rekoder dengan kecondongan 45 darjah dari badan. a. (Elakkan daripada menundukkan kepala berlebihan atau membongkokkan badan.1. Tangan kanan memegang bahagian hujung badan rekoder. Pegang rekoder dengan meletakkan jari tangan kiri pada bahagian pangkal. c.) Pengenalan Rekoder Gambarajah 3(a) Gambarajah 3(b) 2.

Jari telunjuk bernombor 1 menutup lubang rekoder pertama.1. Jari manis bernombor 6 menutup lubang rekoder keenam. Jari kelingking bernombor 7 menutup lubang rekoder ketujuh. Lubang-lubang kecil tersebut adalah untuk menghasilkan bunyi syap dan flet. Pada lubang rekoder bernombor 6 dan 7. (b) Tangan Kanan Jari telunjuk bernombor 4 menutup lubang rekoder keempat. Jari hantu bernombor 2 menutup lubang rekoder kedua. terdapat dua lubang kecil.Pengenalan Rekoder 2. Jari hantu bernombor 5 menutup lubang rekoder kelima.3 Penjarian Gambarajah 4 Tangan Kiri 3 2 1 Tangan Kanan 5 4 6 7 0 Sistem Nombor Penjarian Rekoder (a) Tangan Kiri Ibu jari bernombor 0 menutup lubang di bahagian belakang rekoder. Jari manis bernombor 3 menutup lubang rekoder ketiga. 4 .

Pengenalan Rekoder Gambarajah 5 Susunan jari pada lubang rekoder Carta Penjarian Rekoder 5 .

D’ Pengenalan Rekoder Penjarian not B Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C' Penjarian not D' 1 . G. A. C’.REKODER TAHUN 4 Penjarian Not B.

A dan G Latihan 6(b) 2 . Latihan 1 NOT B Latihan 2 NOT A Latihan 3(a) NOT A dan B Latihan (b) Latihan 4 NOT G Latihan 5(a) NOT B. A dan G Latihan (b) Latihan 6(a) NOT B . Latihan dengan dinamik lembut(p) dan kuat(f).Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan dengan tempo lambat. cepat dan sederhana.

A. C' dan D' 3 . G.Pengenalan Rekoder Latihan 7 NOT C' Latihan 8 NOT D' Latihan 9 NOT C' dan D' Latihan 10 NOT B.

Pengenalan Rekoder Aktiviti Pengukuhan: Penjarian Not B. A dan G Lagu 1 MARY HAD A LITTLE LAMB Moderato Lagu Kanak-kanak Lagu 2 LULLABY Lagu Kanak-kanak Andante 4 .

Pengenalan Rekoder Lagu 3 WAU BULAN Lagu Rakyat Andante Lagu 4 HELLO MY KIDS Lagu Rakyat Andante 5 .

Pengenalan Rekoder Lagu 7 BERGEMBIRA Sam Allegro Lagu 8 INANG GEMBIRA Moderato Arifin Razak 7 .

Pengenalan Rekoder Lagu 9 JONG JONG INAI Allegro Lagu Rakyat Lagu 10 DOWN BY THE BAY Swing. Moderato Lagu Rakyat 8 .

2 Murid memainkan semula melodi yang didengar menggunakan rekoder.) 1 . C' atau D' 1. Mengajuk pic 1. 2. C' dan D' boleh dijalankan mengikut aktiviti muzikal berikut. C' dan D' Pengenalan Rekoder Untuk penjarian not B.1 Guru membunyikan pic B. 2. G.REKODER TAHUN 5 PENGUKUHAN PENJARIAN NOT B. A. Lagu : Selamat Tinggal Rakanku. 2. 1. A. G. G.1 Guru perdengarkan melodi sepanjang 1 bar dengan alat muzik pilihan. rekoder atau vokal.2 Murid mengajuk pic yang didengar menggunakan rekoder. Mengajuk melodi 1 bar. (Aktiviti boleh dijalankan dalam bentuk per mainan. A. G. C' dan D' sila rujuk gambarajah latihan rekoder Tahun 4. A. CADANGAN AKTIVITI Pengukuhan untuk not B.

Kedua-dua melodi dan kaunter melodi boleh juga dimainkan oleh murid dengan menggunakan rekoder. a) b) c) frasa 2 bar tempat bernafas (. ) dinamik f dan p 4. 2 . Memainkan kaunter melodi mengikut skor Lagu 1 4.1 Guru memainkan sebuah melodi dengan alat muzik pilihan atau rekoder dan murid memainkan kaunter melodi yang diberi( Rujuk skor Lagu 1).Pengenalan Rekoder Lagu 1 SELAMAT TINGGAL RAKAN KU (GOOD BYE MY FRIEND) Lagu Rakyat German Arahan Tandakan aspek berikut dalam skor lagu 1.

Murid menamakan not yang terlukis pada baluk. 3 . Tuliskan kedudukan not pada baluk.Pengenalan Rekoder Penjarian Not F dan E Penjarian Not F CADANGAN AKTIVITI Penjarian Not E 1. 2.

sederhana Dimainkan dengan dinamik p dan f 4 . Pengenalan Rekoder Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C’ CADA NGAN AKTIVITI Penjarian not D’ Latihan 1 hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut. cepat. Dimainkan dalam tempo berbeza: lambat. Tandakan penjarian not-not rekoder.3.a) b) c) Dinyanyikan secara solfa dahulu.

Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan 1: NOT F Latihan 2: NOT E Latihan 3: NOT F dan E Latihan 4 Latihan 5: NOT G. F dan E Latihan 6 Latihan 7 5 .

Pengenalan Rekoder Lagu 2 DAMAI Yusri Hussain PENJARIAN NOT D dan C Penjarian Not D Penjarian Not C 6 .

Latihan 11 . c) Dimainkan dengan dinamik : p dan f. . LATIHAN PENJARIAN Latihan 8: NOT G F. D dan C . . Latihan 10 . sederhana.Latihan 8 hingga 12 boleh dimainkan mengikut cara berikut. E. b) Dimainkan dalam tempo yang berbeza: lambat. Latihan 9: NOT E. . cepat. Pengenalan Rekoder a) Dinyanyikan secara solfa dahulu. 7 . . . Latihan 12 . D dan C .

Lagu 3 Pengenalan Rekoder LA VOLTA Bryd CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi. Lagu dinyanyikan dalam solfa sebelum dimainkan dengan rekoder. 8 .

Pengenalan Rekoder Lagu 4 ETUDE Moderato 9 .

E dan F Latihan 13 Pengenalan Rekoder Latihan 14 Lagu 5 GOOSEY. D. GANDER Lagu Kanak-kanak 10 .Latihan Pengukuhan Untuk Not C. GOOSEY.

Pengenalan Rekoder Lagu 6 THE PHEASANT AND THE BEAR Lagu Kanak-kanak 11 .

a) Tempo yang berbeza: lambat. cepat.PENJARIAN NOT F # Pengenalan Rekoder Penjarian Not F# CADA NGAN AKTIVITI Latihan 15 hingga 17 boleh dimainkan mengikut cara berikut. Latihan Penjarian Latihan 15: NOT G. F# dan E 12 . b) Cara memainkan: legato.

E.Latihan 16: NOT D. G dan A Lagu 8 BUNYI ALAM Moderato Hj Abu Hassan 13 . F# . E dan F# Pengenalan Rekoder Latihan 17: NOT D.

F# dan D 14 . F# . F# dan A Latihan 21: NOT G. E.Latihan 18 dan 19: Penekanan Kepada Staccato Dan Legato Latihan 18: Staccato NOT D. G dan A Pengenalan Rekoder Latihan 19: Staccato dan Legato Latihan 20: Kaw alan Pernafasan Dan Penghasilan Ton NOT G. F.

Pengenalan Rekoder

CADA NGAN AKTIVITI a) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan pada rekoder. b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik.

Lagu 9

CANON
Moderato Moritz Hauptmann

15

REKODER TAHUN 6
PENJARIAN NOT G# dan C#

Penjarian Not G#

Penjarian Not C#

Latihan Penjarian CADA NGAN AKTIVITI Legato: Untuk ber main rekoder secara legato, aliran hembusan yang berterusan bersama sebutan ‘du’ yang lembut dan cepat dalam mainan not-not seterusnya adalah diperlukan. Latihan 1hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut: (a) (b) (c) tempo yang berbeza: lambat, cepat dan sederhana. cara: legato. dengan ekspresi pilihan: mud dan dinamik.

1

Latihan 1: Not G# dan A

Latihan 2: Not G# , B dan E

Latihan 3: Not G# , B, E, A dan F#

Latihan 4: Not G# dan A

Latihan 5:

Not E, F# , G# , A dan B

Latihan 6:

Not C# dan D

2

Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi Lagu 1 LAVENDER’S BLUE Lagu Rakyat England 3 . D’ dan B CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan dengan rekoder. C#.Latihan 7: Not A.

Lagu 2 AKU BURUNG TIONG Hamid Baharudin 4 .

PENJARIAN NOT E’ DAN F’ Penjarian Not E’ Penjarian Not F’ PENJARIAN NOT G’ DAN F# Penjarian Not G’ Penjarian Not F# 5 .

Lagu 3 AYAM DIDIK Lagu Rakyat 6 .

Lagu 4 BURUNG KAKAK TUA Lagu Rakyat 7 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO. 5 Johannes Brahms 10 .

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

Lagu 5 LARGO Lagu Rakyat 8 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO. 5 Johannes Brahms 10 .

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

12 .

Dinamik Aktiviti . Ujian memainkan 5 not pilihan daripada melodi lagu ‘ Inang Gembira’. D’. 3. Mengulangkaji not dengan menepuk atau memainkan corak irama. 6.2 Bermain rekoder secara muzikal • Kemahiran ber main dan membaca notasi Membunyikan lima pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. diikuti dengan humming oleh murid dengan bimbingan guru. Memperkenalkan melodi ‘Inang Gembira’. Nilai not 3. 4. (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 5. C’.3 Per mainan Rekoder 2. 4. Mur id pernah menyanyi solfa. 13 . q h 1. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – humming not pertama setiap bar dalam kiraan minim. Pernah memainkan lagu yang mempunyai notasi G . p dan f . 2. Memainkan lagu ‘Inang Gembira’ dengan iringan muzik mengikut skor.MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik MODUL REKODER TAHUN 4 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.3. B . Meter 2 4 3 4 4 4 Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada 2. Latihan memainkan lagu menggunakan rekoder mengikut dinamik dengan iringan muzik. Kumpulan B – meniup rekoder mengikut skor. Murid telah mempelajari : 1.A .

Rakaman lagu. Bahan 14 . rekoder dan alat perkusi ringan.Elemen Strategi Kontekstual Kemahiran Berfikir. • Mereka cipta – membuat pengubahsuaian.

Murid meniup rekoder penjarian not F# dan Bb mengikut skor yang disediakan frasa demi frasa dengan bimbingan guru. Murid membaca notasi pada skor. • Kemahiran ber main dan membaca notasi. Aktiviti 1. 2.2 Ber main rekoder secara muzikal. Bahan 15 . Pernah menepuk corak irama.menepuk .3. 7. Kumpulan B – memainkan alat perkusi ringan untuk mengiringi lagu. q q. mengetuk atau petik jari mengikut corak irama lagu yang disediakan ( keseluruhan lagu. Murid memainkan lagu yang disediakan menggunakan rekoder dengan iringan muzik. 3. Murid melakukan beberapa aktiviti yang dicadangkan : . skor lagu. 1. Humming lagu yang disediakan dengan bimbingan guru. 6. Memainkan not-not ber kaitan dengan penjarian yang betul. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Kemahiran Belajar • Membaca notasi Alat perkusi. 5.3 Per mainan Rekoder 2. h h. rekoder dan carta penjarian not rekoder. 4. bar demi bar dan frasa lagu). 2.MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik Modul Rekoder Tahun 5 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – meniup rekoder mengikut skor. Kenalkan penjarian not F# dan Bb . Murid telah mempelajari nilai not Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada .

bunyi semboyan kapal 5.1. Perdengarkan pelbagai bunyi alam melalui rakaman atau law atan persekitaran. Perbincangan tentang karakter bunyi yang diperdengar. 1. 3. rekoder dan kibod 16 .1 Pelbagai bunyi. Bunyi kicauan burung ii. hasil gubahan daripada rekoder.Mengaplikasi KBKK . 2.1 Penerokaan 3. Bunyi semboyan kapal 4. Elemen Strategi Kontekstual .Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3. Murid pernah ber main rekoder mengiringi nyanyian. MODUL REKODER TAHUN 6 Menghasilkan satu gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan.Kreativiti Bahan Pita rakaman . dan Kumpulan C . Meneroka tiupan rekoder secara tidak konvensional bagi menghasilkan pelbagai bunyi seperti: i. Bunyi angin iii. Persembahan kumpulan secara ensembel. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – bunyi kicauan burung Kumpulan B – bunyi angin.

konsep-konsep berhubung dengan elemen muzik. Bahasa Muzik adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik.BAHASA MUZIK PENGENALAN Dalam konteks Pendidikan Muzik KBSR. kosa kata dan istilah muzik. menulis. dan konvensi penulisan muzik. menganalisis dan menilai karya muzik. Irama. Konsep-konsep yang berkaitan dengan muzik dapat dihimpunkan di baw ah konsep-konsep utama tersebut. 2. melodi dan ekspresi merupakan konsep muzik utama yang dikenal pasti. Pengetahuan dan kefahaman tentang perkara tersebut seterusnya membaw a kepada kemahiran membaca. Konsep Utam a Konsep Berkaitan Detik Meter Tekanan Tempo Corak irama Tempoh masa (Nilai not) Irama Melodi Pic Skel Frasa Har moni Warna ton Tekstur Bentuk Ekspresi Mud Dinamik 1 . 1. KONSEP-KONSEP MUZIK 1.

1 Detik Dalam muzik. 4 4 Dalam meter lazim duaan 2 . tempoh masa (duration) dan tempo. Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. minim(2). Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim (a) Meter lazim dan 4 4 dikenali sebagai meter lazim. Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik seperti dalam carta 1.1.1.1 IRAMA Irama merangkumi faktor 1. 4 dan seterusnya.1. 2 dan 3. Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver ( q= e e ). Angka di sebelah baw ah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik berkenaan sama ada not krocet(4). 2 . tekanan. detik adalah unit denyutan. meter. Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik. 3. Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi. 3 Meter 2 . Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut: 2 4 3 4 4 4 6 8 3 8 2 2 4 2 detik. setiap bar mengandungi dua detik krocet ( 4 q ). 1. kuaver(8) dan sebagainya.2 Meter Secara konvensionalnya. detik dihimpukan dalam kumpulan 2. Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar.

4 Tempo Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah lagu. q. Menguatkan detik tertentu terdapatdetik yang dirasakan lebih detik-detik diertikan sebagai memberi tekanan.3 Tekanan Semasa menyanyi atau yang lebih daripada memainkan sesuatu corak irama seringkali kuat atau lebih diberi penegasan lain. Setiap krocet bertitik ( q.1.(b) Meter Tak Lazim 6 merupakan meter tak lazim duaan. Andante dan Moderato.1. Sesetengah lagu boleg dicipta dalam tempo cepat. lambat atau sederhana. Simbol ( ^ dan > ) digunakan sebagai tanda tekanan pada detik yang berkenaan. q . Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti Allegro. = 60 3 . h = 80 . q. ) mew akili tiga  1. Contoh: 1. Setiap detik mempunyai 8 persamaan nilai masa tiga kuaver. Dalam sesuatu bar terdapat dua detik Meter asas yang dinotasikan sebagai kuaver ( Contoh: e e e ). Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk digit mengikut sukatan metronome dan ditulis seperti berikut: q = 114 .

Semasa menulis corak irama. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti berikut : i) Rentak Mac atau ii) Rentak Waltz 4 . Sumazau dan Joget. Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah lagu sebagai lagu berentak Mac.1. Asli. Contoh : Pengumpulan not mengikut nilai perlu difahami bagi kekeliruan antara meter 6 3 seperti dan .5 Corak Iram a Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata. Masri. Waltz. pembahagian meter adalah penting sebagai panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agas menepati bilangan detik yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan. Inang. 8 4 ( a ) Corak Irama Rentak Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu.1.

iii) Rentak Inang iv) Rentak Masri v) Rentak Zapin vi) Rentak Joget vii) Rentak Sumazau ( b ) Corak Irama Ostinato Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai ir ingan dan harmoni. 5 .

q. 6 Persamaan Nilai Krocet 3 Krocet Krocet bertitik 1½ krocet .1. Titik tersebut mew akili separuh daripada not asal. Carta 2 Nama not Minim bertitik Lambang Not Lambang Rehat h.1. Masa senyap ( period of silence ) dilambangkan Carta 1 Nama not Lambang Rehat g Semibrif w h Persamaan Nilai Krocet 4 krocet Minim 2 krocet Krocet Kuaver e q 1 krocet ½ krocet Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut.6 Tempoh Masa Dan Nilai Not Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai bentuk seperti dengan tanda rehat pelbagai bentuk seperti x e q h w Lambang Not .

Contoh: h q boleh diw akili lambang boleh diw akili lambang 1.2 MELODI Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik. Contoh melodi: Lenggang Kangkung 7 . Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membentuk irama melodi yang berkontur. Carta 3 Not & Tanda Rehat w h q e Perbandingan Nilai Masa 4 bit 2 bit 1 bit 1bit 2 Ikon boleh digunakan untuk mew akili not dan tanda rehat.Per kaitan nilai antara not dan tanda rehat dapat dilihat secara grafik seperti berikut. menurun atau mendatar. Melodi berubah apabila pic dan not diubah.

Contoh: & Pic rendah q Q Pic tinggi Pic bergerak secara bertangga. melompat dan mendatar. (i) Pergerakan bertangga (ii) Pergerakan melompat (iii) Pergerakan mendatar 1.2 Skel Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jeda tertentu dan mew ujudkan kesan nada atau tonaliti.1.1 Pic Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah. hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel Major dan skel minor (harmonik). (i) Skel Major menaik (ii) Skel minor menaik 8 . Dalam muzik KBSR.2.2.

dron dan ostinato.2.3 Frasa Frasa adalah sekumpulan not yang membentuk satu unit penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu.2. Contoh : 1. dalam bentuk kaunter melodi. kord. Contoh : i) ii) Dram bes Kastanet bunyi berat bunyi ringan 9 .4 Harm oni Har moni adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang berbunyi serentak.1.2. frasa ditanda dengan simbol berikut: Contoh: 1. sama ada bunyi berat atau bunyi ringan.5 Warna ton Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara. Dalam penulisan skor muzik. Ini melibatkan kaunter melodi yang terdiri daripada dua lapisan suara.

bersemangat dan sebagainya.3. Segmen muzik ini boleh terdir i daripada motif.6 Tekstur Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara dalam sesebuah lagu. 1.1 Mud Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. 1. 1.3. frasa dan seksyen. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan. sedih. Segmensegmen muzik ini boleh diulang dan dipelbagaikan untuk membentuk sesebuah karya muzik. Mud lazimnya dinyatakan sebagai riang.7 Bentuk Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik. ) dan beransur kuat 10 .2 Dinam ik Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan.2. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan. Dalam skor Iagu. 1. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( ( ).3 EKSPRESI Ekspresi adalah ber kaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik.2. Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan.1.

11 .

3.3 Ekspresi 1. Berbincang mengenai bunyi-bunyi tersebut. p) .kuat 12 . “Jala-Jala Ikan” dan “Anak Itik Tok Wi”.Modul Bahasa M uzik Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 1. Berbincang tentang perasaan murid apabila mendengar muzik kuat dan lembut. berpandukan kad-kad yang melambangkan dinamik: ( f ) Contoh: i) kad ditunjukkan selepas lagu diulang. Murid mendengar rakaman bunyi haiw an yang bersuara kuat atau lembut dan mengajuk bunyi yang didengar. Contoh: Watak-w atak kartun yang biasa ditonton. Murid menyanyi lagu “Terbang Burung Terbang”. Murid member i respon untuk menunjukkan dinamik kuat dan lembut berdasarkan lagu “ Terbang Burung Terbang”. 2. 8. 4.lembut ( f ) . Perdengarkan rakaman muzik yang mengandungi dinamik kuat dan lembut. 6. Murid pernah menyanyikan lagu “Terbang Burung Terbang”. Elemen Strategi Bahan Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik Rakaman bunyi haiw an. 5. Murid member i respon kepada gambar-gambar yang melambangkan dinamik yang berbeza. rakaman muzik dan gambar w atak kartun. ii) kad ditunjukkan selepas satu frasa 7. 1. 3. Murid member i respon untuk menunjukkan ekspresi bunyi kuat dan lembut .1 Dinamik • Lembut • Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Kuat (p ) ( Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar dengan betul.

Murid member i respon secara lisan mengenai kedua-dua lagu tersebut yang berentak Mac dan Masri. Menyanyi sambil menepuk detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. Meneroka dan berbincang mengenai perbezaan bunyi tamborin. 5. kayu tik-tok dan kastanet. Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Kontekstual • memindahkan Bahan Rakaman lagu.3 Corak irama • Rentak – Mac. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 13 . Per kenalkan rentak Mac dan Masri melalui nyanyian lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”.2 Warna Ton • Alat perkusi 1. (tamborin. Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Murid member i respon secara lisan melalui beberapa lagu lain berentak Mac dan Masri yang diperdengar.2 Melodi 1.1.2.1 Irama 1. Memainkan detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua” dengan alat per kusi. tamborin. Masri 1. kayu tik-tok dan kastanet. 2. kayu tik-tok dan kastanet) 6. Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi tiga alat perkusi yang dimainkan secara terasing. 2.Modul Bahasa Muzik Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 4. 3. Murid pernah menyanyikan lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. 1.

1. Seorang murid menunjukkan contoh dua cara berjalan iaitu lambat dan cepat.Modul Bahasa Muzik Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 1. 5. 8. cepat Mengecam kehadiran perubahan tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul. 1. Murid pernah menyanyikan lagu “Sungai”. 2. (lambat dan cepat) 4. Murid menepuk detik mengikut lakuan murid tersebut. Pentaksiran: Murid menyenaraikan nama haiw an yang berjalan lambat dan cepat pada lembaran kerja.1 Irama 1. 2. Murid menepuk detik mengikut tempo lambat dan cepat lagu “Sungai”. Murid menepuk detik mengikut perubahan tempo lambat dan tempo cepat lagu “ Sungai “. Kontekstual • Mengaplikasi Pita rakaman muzik. lembaran kerja dan kibod. 7. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 14 . 6. Murid pernah menepuk detik. 3. Perdengarkan lagu “Sungai” dalam tempo lambat dan cepat kepada mur id.2 Tempo • Perubahan tempo – lambat. Murid menyanyikan lagu “Sungai”. Murid menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar.

5.4.1 Simbol • Not Minim Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul. 2. Murid menamakan not krocet dan tanda rehat krocet pada kad imbasan yang ditunjukkan. Menepuk not minim menggunakan sebutan irama Perancis. 2. 6. 4.Modul Bahasa M uzik Tahun 4 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Kontekstual • Mengaplikasi Kemahiran Berfikir • Membanding beza Kastanet. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Pengakap Muda’. Memperkenal not minim dan nilainya. tanpa skor. Murid pernah menepuk not krocet menggunakan sebutan irama Perancis. Murid menyatakan panjang dan pendek bunyi yang dihasilkan. Perdengarkan bunyi kastanet dan ker incing. 1. Murid membuat latihan menulis not minim. Perbincangan tentang perbezaan not minim dengan not krocet. 7. 8. kerincing dan kad imbasan Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 15 . 1. 3. Menepuk not krocet dan not minim secara serentak dengan iringan lagu ‘Pengakap Muda’.4 Notasi 1.

bersemangat Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar. “Rasa Sayang” dan “Bertemu dan Berpisah”. 1. “ Rasa Sayang dan “Bertemu dan Berpisah” mengikut nud lagu-lagu tersebut ( riang ). sedih dan bersemangat.2 Mud • Riang.3.Modul Bahasa M uzik Tahun 5 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 1 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik KBKK • Membanding beza Bahan Rakaman Lagu Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 16 . Murid membuat gerakan badan untuk menunjukkan ekspresi riang. dengan betul. Membimbing murid membuat pergerakan mengikut mud lagu-lagu tersebut. 2. sedih. Perbincangan mengenai suasana riang. :Geylang Si Paku Geylang”. 6. 3. 5. sedih dan bersemangat di dalam cerita tersebut. “Geylang Si Paku Geylang”. Guru menceritakan secara ringkas mengenai “Kisah Si Tanggang. 4.3 Ekspresi 1. Murid member i respon kepada lagu-lagu lain yang menunjukkan mud yang berbeza. Menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. Murid pernah menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”.

2. lembaran ker ja dan kibod. Murid menyanyikan lagu tersebut. 3 4 > q q q 4. Murid telah menepuk detik 3 an dan 4 an. 1.menepuk detik lagu meter 4 an “Ayam Didik” (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 8. Murid telah mempelajari meter 3 dan 4 4 4 2.menepuk detik lagu meter 3 an “ Waktu Fajar” Kumpulan B .2 Meter • 3 dan 4 4 4 Membanding beza meter 3 dan 4 dengan jelas. 4 4 1. Perdengarkan lagu “Ayam Didik”. Murid menepuk meter 4 an dengan bimbingan. rakaman muzik. 5. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan: Kumpulan A . Murid menepuk meter 3 an dengan bimbingan. 3.1 Irama 1. Elemen Strategi 17 . Murid menyanyikan lagu tersebut.1. 6. (meter 3 dan 4 ) 4 4 Kecerdasan Pelbagai • Muzik Kemahiran Berfikir • Membanding beza Bahan Skor Lagu. 4 4 > q q q q - 7.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti M odul Bahasa Muzik Tahun 6 Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Perdengarkan lagu “Waktu Fajar”. Pentaksiran : Guru memainkan beberapa buah lagu dan murid mencatatkan meter lagu-lagu tersebut di dalam lembaran kerja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->