Unsur Tradisi Dalam Perlembagaan - Presentation Transcript

1. UNSUR-UNSUR TRADISI DALAM PERLEMBAGAAN NEGARA 1948-1963 Disediakan oleh; SYAZA YASMIN BINTI ISMAIL PISMP 3C 2. PENGENALAN • Unsur tradisi telah wujud ratusan tahun sebelum perlembagaan diwujudkan pada tahung 1957 • Adalah satu kontrak sosial semasa penggubalan perlembagaan yang meliputi: – bahasa, – agama, – kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera (Sabah dan Sarawak) dan – pemerintahan beraja 3. UNSUR-UNSUR TRADISI • Bahasa Kebangsaan • Agama persekutuan • Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak • Pemerintahan beraja 4. KEPENTINGAN UNSUR-UNSUR TRADISI • Mewujudkan identiti Malaysia • Memupuk persefahaman ke arah perpaduan • Satu kontrak sosial yang telah dipersetujui • Telah wujud beratus tahun sebelum perlembagaan digubal 5. PERANAN UNSUR TRADISI • Menstabilkan sistem politik negara • Prasyarat dan permuafakatan yang diterima oleh orang Melayu dan bukan Melayu • Hak istimewa orang Melayu, Islam sebagai agama persekutuan dan bahasa Melayu diterima sebagai bahasa Kebangsaaan sebagai prasyarat penerimaan hak kewarganegaraan oleh etnik bukan Melayu 6. (i) BAHASA MELAYU • Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu (untuk maksud rasmi) • Disentuh dalam Perlembagaan melalui Perkara 152 • Tetap melindungi bahasa-bahasa lain • Memperuntukkan tiada siapa boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan (selain maksud rasmi) atau mengajar atau belajar bahasa lain 7. (ii) AGAMA ISLAM • Agama Islam ialah agama rasmi bagi Persekutuan • Termaktub dalam Perkara 3 (1) • Perkara 3 memperuntukkan suatu fasal imbangan; agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan • Setiap orang mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan agamanya 8. Setiap agama mempunyai hak untuk; • Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri • Menubuhkan dan menyelenggara institusi bagi maksud agama atau khairat • Memperoleh dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang-undang 9. (iii) KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG MELAYU DAN BUMIPUTERA SABAH DAN SARAWAK • Termaktub dalam Perkara 153 • Hak istimewa meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas yang lain 10. Siapa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak? Melayu; • Lazimnya bertutur dalam bahasa Melayu • Menganuti agama Islam • Mengamalkan adat istiadat Melayu 11. Siapa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak? Bumiputera Sabah dan SArawak; • Di Sarawak – terdiri daripada mana-mana satu kaum asli iaitu Bukitan, Bidayuh, Dusun, Dayak Laut, Dayak Darat, Kadayan, Kalabit, Kayan, Kenyah, Kajang, Lugat, Lisum, Melayu, Melanau, Murut, Penan, Sian, Tagal, Tabun dan Ukit atau dia berketurunan campuran daripada kaum tersebut, dan • Di Sabah – anak atau cucu kepada seorang daripada suatu kaum asli Sabah dan dia telah dilahirkan di Sabah 12. (iv) PEMERINTAHAN BERAJA • Telah wujud dalam sistem sosial di setiap negeri Melayu • Raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran negeri dengan dibantu oleh pembesar-pembesar yang dilantik • Institusi beraja terus

dikekalkan selepas merdeka di bawah konsep raja berperlembagaan selaras dengan sistem demokrasi • Raja Berperlembagaan – raja bertindak mengikut lunas-lunas perlembagaan yang telah ditetapkan .