PENENTANGAN KAUM QURAISY DI MEKAH Pengenalan Semasa Nabi Muhammad menyampaikan seruannya secara sulit, tidak terdapat sebarang

bentuk penentangan yang ketara dari kaum Quraisy. Semasa seruan mula dijalankan kepada keluarga Abdul Mutalib, penentangan hanya timbul daripada kalangan kaum kerabat baginda sendiri. Kaum Quraisy yang lain pula menganggapnya sebagai masalah dalaman keluarga Bani Hasyim yang boleh diselesaikan sesama mereka sendiri. Namun setelah seruan secara terbuka dijalankan dan ia mendapat sambutan di luar dugaan dan setelah Nabi Muhammad mula menyentuh soal-soal penyembahan dan ajaran nenek moyang mereka, maka kaum Quraisy mula bimbang lantas mengadakan pelbagai usaha untuk mebendung perkembangan Islam. Sebab Penentangan Politik Dalam politik orang Arab khususnya politik kota Mekah, perebutan kuasa sudah menjadi teras politik mereka. Hal ini dapat dibuktikan dan pentadbiran kota Mekah yang pada mulanya dikuasai oleh Puak Amaliqah, kemudian oleh puak Jurhum, diikuti oleh puak Khuzaah dan akhirnya puak Quraisy. Muhammad adalah dari kaum Quraisy yang berketurunan Bani Hasyim. Bani-bani lain dari kaum Quraisy terutamanya Bami Umayyah mahu kuasa pentadbiran Mekah berada di tangan mereka. Menerima ajaran Islam seolah-olah mereka tunduk di bawah Bani Hasyim. Keunggulan peribadi Muhammad yang terkenal sebagai seorang yang amanah dan mempunyai budi pekerti yang tinggi membimbangkan bani-bani lain. Sekiranya Muhammad berjaya menjadi pemimpin, mereka bimbang kuasa kepimpinan tersebut akan dipegangnya dan ini menyebabkan bani lain tidak lagi berpeluang meletakkan diri mereka sebagai pemimpin. Tanggapan ini timbul akibat dari kekeliruan orang Musyirikin tentang konsep kenabian dan kepimpinan. Ekonomi Pengharaman berhala akan menyebabkan kedudukan musyirikin Mekah terjejas. Agama Islam menentang penyembahan berhala kerana ia dianggap syirik. Pengharaman ini akan menyebabkan pengukir patung, peniaga berhala dan juga penjaga Kaabah kehilangan sumber pendapatan. Penentangan orang musyirikin juga disebabkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi menentang penjualan hamba abdi. Orang musyirikin yang menpunyai kedudukan tinggi biasanya memiliki hamba yang ramai, malah bilangan hamba dikatakan melambangkan status seseorang. Mereka menggunakan tenaga hamba dengan percuma bagi membantu dalam kegiatan ekonomi. Pengharaman hamba sudah pasti akan menjejaskan kedudukan ekonomi mereka. Orang musyirikin juga bimbang kedudukan Mekah sebagai pusat perdagangan, pusat ibadat dan pusat kebudayaan akan terjejas dengan kedatangan Islam. Mereka percaya Mekah maju disebabkan adanya patung-patung berhala yang diletakkan di sekeliling

ahli sihir dan tamak. Sosial Menurut Islam. Sebaliknya. di sujut Nabi dan meletakkan duri di tempat yang dilalui Nabi. Sungguhpun begitu. Antara yang paling teruk menerima seksaan ialah Bilal Bin Rabbah. Seksaan ini sedikit pun tidak mengubah pendirian beliau. Menyeksa Nabi dan Orang Islam Pada peringkat awal. Agama Islam sangat bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. malah telah menimbulkan rasa ingin tahu di kalangan masyarakat Arab. kaum Quraisy menyembah tuhan-tuahn berhala daripada pelbagai jenis dan bentuk. Mereka datang berjumpa dengan Nabi bagi memastikan dakwaan itu benar atau tidak dan ini menguntungkan Nabi. terutamanya golongan lemah seperti golongan miskin dan hamba. Cara Penentangan Perang Saraf Orang musyirikin melemparkan pelbagai tuduhan terhadap Nabi dengan harapan masyarakat Arab tidak terpengaruh dengan dakwah yang disampaikan. Golongan musyirikin menentang Islam kerana perbezaan dasar agama dan ketuhanan. Beliau telah dijemur di tengah panas tanpa diberi makan atau minum. Islam ialah agama monteisme. Orang musyirikin yang sememangnya sentiasa melakukan perbuatan buruk seperti berzina. mereka bimbang orang ramai tidak lagi mengunjungi Mekah. Malah mereka menganggap lagi bahawa penyembahan berala ialah mendekatkan lagi diri kepada Allah.Kaabah. Orang musyirikin sangat kuat berpegang kepada tradisi nenek moyang atau sunnah. seksaan hanya ditujukan kepada pengikut Nabi. Oleh sebab seksaan ini tidak memberi kesan. Menerima Islam bererti mereka akan meletakkan taraf mereka sama dengan golongan hamba. Mereka bimbang jika mereka menerima Islam. Mereka mengatakan Nabi gila. Menawarkan Kekayaan . manusia akan dibangkitkan semula untuk diberi pembalasan terhadap perbuatan baik dan buruk yang dilakukan di dunia. membunuh anak dan sebagainya takut akan pembalasan yang akan diterima nanti. mereka akan melanggar adat tradisi mereka dan akan dimakan sumpah. Yang berbeza hanya dari segi ketaqwaannya. mereka pun mulai menyeksa Nabi dengan meletak najis di rumah Nabi. Mereka turut menentang segala amalan sosial yang dianjurkan oleh Islam seharian kerana ia bertentangan dengan kehidupan biasa mereka. Golongan musyirikin juga menentang konsep persaudaraan Islam. Sekiranya patung-patung itu dibuang. penipu. Ajaran Islam mengganggap semua manusia adalah sama tanpa mengira bangsa atau pangkat. semua tuduhan itu tidak memberi apa-apa kesan kepada Nabi. Hal ini disebabkan mereka tidak faham tentang konsep taubat dalam ajaran Islam.

Nabi ditemani oleh Abu Bakar telah keluar tanpa disedari oleh orang musyirikin."Sekiranya orang musyirikin berjaya meletakkan matahari di sebelah kiri dan bulan di sebelah kanan. Pemulauan ini hanya dilakukan dalam tempoh 3 tahun kerana tidak semua orang musyirikin bersetuju dengan tindakan tersebut. Antaranya termasuklah harta kekayaan. Memulaukan Bani Hasyim Orang musyirikin akhirnya mengadakan pakatan untuk memulau Bani Hasyim dan semua umat Islam. Permintaan tersebut tidak dipedulikan. Cara Nabi Menghadapinya Bersabar Pada peringkat awal. Membebaskan Hamba Nabi menggalakkan orang Islam yang berharta untuk membebaskan hamba yang telah diseksa dengan teruk oleh tuan-tuan mereka. Memerangi Orang Islam Setelah Nabi dan orang Islam berhijrah ke Madinah. Rancangan ini telah diberitahu oleh Allah kepada Nabi melalui wahyu. mereka telah melancarkan serangan ke atas orang Islam. Mereka juga pernah meminta untuk menukarkan Muhammad dengan seorang pemuda lain yang setanding dengannya. Terdapat 3 peperangan penting yang berlaku iaitu Perang Badar. Oleh itu. ziarah-menziarahi dan sebagainya. Perang Uhud dan Perang Khadak (Ahzab)." Meminta Kerjasama Abu Talib Apabila semua tindakan yang diambil tidak berkesan. Orang-orang Islam telah mengalami penderitaan yang teruk dan ketika inilah 2 orang pendokong kuat Nabi iaitu Khadijah dan Abu Talib telah meninggal dunia. Oleh itu. Nabi bukan sahaja menolak tawaran tersebut tetapi telah menjawab dengan tegas sambil mengatakan. tetapi Nabi tetap tidak akan berganjak. Antara sahabat yang menyahut seruan ini . mereka akhirnya bersepakat untuk membunuh Nabi. orang musyirikin menemui Abu Talib dan meminta beliau menasihati Nabi. Lagipun belum ada wahyu yang membenarkan orangorang Islam bertindak balas. Nabi dan Abu Bakar telah bersembunyi di Gua Ihur selama 3 hari. pangkat dan wanita-wanita cantik.Orang musyirikin telah mengemukakan pelbagai tawaran bagi memujuk Nabi supaya meninggalkan tugas-tugas dakwah. orang musyirikin telah berasa tidak puas hati. bercakap. Beberapa orang pemuda telah dipilih untuk melaksanakan tugas tersebut. Mereka diminta jangan bertindak balas bagi mengelakkan pertelingkahan yang lebih besar. Merancang Pembunuhan Nabi Apabila orang musyirikin gagal menyekat usaha Nabi. pada malam rumah dikepung. Pemulauan ini dilakukan dalam tempoh 10 tahun. Nabi meminta orang Islam supaya bersabar menghadapi tindakan dari orang musyirikin. mereka enggan mengadakan sebarang perhubungan termasuklah jual beli. Dalam tempoh tersebut. Sebelum bertolak ke Mekah.

peluang bagi orang musyirikin untuk menghalang usaha penyebaran Islam gagal. Bai'at Aqabah I telah berjaya diadakan. Penghijrahan ke Habsyah dilakukan sebanyak 2 kali. orang Islam telah mencapai kemenangan yang besar. Nabi dan orang Islam dijemput ke Yathrib (Madinah). Malah mereka mengupah kanak-kanak untuk mencederakan Nabi. Hijrah ini dilakukan secara bersembunyi. Pada tahun berikutnya. pada tahun 11 selepas kerasulan Nabi. Dengan hijrah ini.termasuklah Abu Bakar yang telah menebus dan seterusnya membebaskan Bilal Bin Rabah dari tuannya Umayyah Bin Khalaf. Oleh itu. di dalam Perang Badar yang berlaku pada tahun 2 Hijrah. Oleh itu. Nabi dan anak angkatnya Zald Bin Harithah telah pergi ke Taif untuk berdakwah kepada Bani Thaqif tetapi penduduk Taif mempunyai hubungan yang rapat dengan orang Quraisy di Mekah. Ia diketuai oleh Uthman Bin Affan. Kali pertama berlaku pada tahun ke-6 selepas kerasulan Nabi. Bani Salim. orang musyirikin sekali lagi membentuk pasukan tentera bersekutu yang bukan sahaja melibatkan orang musyirikin Mekah. Munafik. Perang Setelah 2 tahun Nabi berhijrah. turun wahyu yang membenarkan orang Islam berperang bagi mempertahankan diri dan agama. Hal ini diikuti pada tahun berikutnya dengan Bai'at Aqabah II. Al-Najasyi yang memerintah Habsyah ialah seorang pemerintah yang baik dan sanggup melindungi orng Islam. Bani Yasyjab dan sebagainya. . tetapi juga golongan Yahudi. Hijrah ke Yathrib Pada tahun ke-13 selepas kerasulan Nabi. Berlindung di Bawah Orang yang Berpengaruh Bagi mengelakkan peyeksaan orang musyirikin Mekah. Nabi sendiri misalnya telah diberikan perlindungan oleh bapa saudaranya Abu Talib. Pada 5 Hijrah. seramai 83 lelaki dan 18 perempuan yang diketuai oleh Jaafar Abu Talib telah berhijrah ke Habsyah. kabilah-kabilah Arab kecil seperti Bani Asad. Nabi berusaha menemui orang-orang luar yang datang ke Mekah pada musim Haji. Bai'at Aqabah Setalah Nabi gagal menyampaikan dakwah di Taif dan kepada penduduk Mekah. Melalui Bai'at Aqabah II. Kemenangan ini kemudiannya telah menyebabkan orang musyirikin melancarkan serang kedua pada 3 Hijrah yang berakhir dengan kekalahan tentera Islam. Nabi dan orang-orang Islam telah mendapatkan perlindungan dari orang yang berpengaruh dalam masyarakat Quraisy. Hasilnya. Nabi bersama orang Islam telah berhijrah ke Yathrib bagi mengelakkan tindakan yang lebih keras dilakukan oleh orang musyirikin Mekah. maka Nabi mengarahkan orang-orang Islam supaya berhijrah ke Habsyah. Berhijrah ke Habsyah Apabila orang musyirikin menunjukkan penentangan yang semakin hebat. Seramai 10 lelaki dan 5 perempuan terlibat. Berundur ke Taif Sebelum berlakunya Bai'at Aqabah. mereka menolak mentahmentah dakwah yang disampaikan.

Perjuangan Nabi Muhammad tidak pernah mengenal erti kejayaan.Rumusan Nabi Muhammad menghadapi perjuangan yang sukat untuk mengembangkan Islam di sesetengah masyarakat Quraisy yang mengagung-agungkan patung-patung berhala mereka. Namun dalam tempoh hampir 13 tahun itu juga kaum Quraisy berasa amat sukar untuk membendung perkembangan Islam walaupun mereka telah melakukan pelbagai tindakan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful