PENENTANGAN KAUM QURAISY DI MEKAH Pengenalan Semasa Nabi Muhammad menyampaikan seruannya secara sulit, tidak terdapat sebarang

bentuk penentangan yang ketara dari kaum Quraisy. Semasa seruan mula dijalankan kepada keluarga Abdul Mutalib, penentangan hanya timbul daripada kalangan kaum kerabat baginda sendiri. Kaum Quraisy yang lain pula menganggapnya sebagai masalah dalaman keluarga Bani Hasyim yang boleh diselesaikan sesama mereka sendiri. Namun setelah seruan secara terbuka dijalankan dan ia mendapat sambutan di luar dugaan dan setelah Nabi Muhammad mula menyentuh soal-soal penyembahan dan ajaran nenek moyang mereka, maka kaum Quraisy mula bimbang lantas mengadakan pelbagai usaha untuk mebendung perkembangan Islam. Sebab Penentangan Politik Dalam politik orang Arab khususnya politik kota Mekah, perebutan kuasa sudah menjadi teras politik mereka. Hal ini dapat dibuktikan dan pentadbiran kota Mekah yang pada mulanya dikuasai oleh Puak Amaliqah, kemudian oleh puak Jurhum, diikuti oleh puak Khuzaah dan akhirnya puak Quraisy. Muhammad adalah dari kaum Quraisy yang berketurunan Bani Hasyim. Bani-bani lain dari kaum Quraisy terutamanya Bami Umayyah mahu kuasa pentadbiran Mekah berada di tangan mereka. Menerima ajaran Islam seolah-olah mereka tunduk di bawah Bani Hasyim. Keunggulan peribadi Muhammad yang terkenal sebagai seorang yang amanah dan mempunyai budi pekerti yang tinggi membimbangkan bani-bani lain. Sekiranya Muhammad berjaya menjadi pemimpin, mereka bimbang kuasa kepimpinan tersebut akan dipegangnya dan ini menyebabkan bani lain tidak lagi berpeluang meletakkan diri mereka sebagai pemimpin. Tanggapan ini timbul akibat dari kekeliruan orang Musyirikin tentang konsep kenabian dan kepimpinan. Ekonomi Pengharaman berhala akan menyebabkan kedudukan musyirikin Mekah terjejas. Agama Islam menentang penyembahan berhala kerana ia dianggap syirik. Pengharaman ini akan menyebabkan pengukir patung, peniaga berhala dan juga penjaga Kaabah kehilangan sumber pendapatan. Penentangan orang musyirikin juga disebabkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi menentang penjualan hamba abdi. Orang musyirikin yang menpunyai kedudukan tinggi biasanya memiliki hamba yang ramai, malah bilangan hamba dikatakan melambangkan status seseorang. Mereka menggunakan tenaga hamba dengan percuma bagi membantu dalam kegiatan ekonomi. Pengharaman hamba sudah pasti akan menjejaskan kedudukan ekonomi mereka. Orang musyirikin juga bimbang kedudukan Mekah sebagai pusat perdagangan, pusat ibadat dan pusat kebudayaan akan terjejas dengan kedatangan Islam. Mereka percaya Mekah maju disebabkan adanya patung-patung berhala yang diletakkan di sekeliling

Orang musyirikin sangat kuat berpegang kepada tradisi nenek moyang atau sunnah.Kaabah. Cara Penentangan Perang Saraf Orang musyirikin melemparkan pelbagai tuduhan terhadap Nabi dengan harapan masyarakat Arab tidak terpengaruh dengan dakwah yang disampaikan. terutamanya golongan lemah seperti golongan miskin dan hamba. ahli sihir dan tamak. Sosial Menurut Islam. membunuh anak dan sebagainya takut akan pembalasan yang akan diterima nanti. Mereka turut menentang segala amalan sosial yang dianjurkan oleh Islam seharian kerana ia bertentangan dengan kehidupan biasa mereka. manusia akan dibangkitkan semula untuk diberi pembalasan terhadap perbuatan baik dan buruk yang dilakukan di dunia. semua tuduhan itu tidak memberi apa-apa kesan kepada Nabi. Seksaan ini sedikit pun tidak mengubah pendirian beliau. Golongan musyirikin juga menentang konsep persaudaraan Islam. seksaan hanya ditujukan kepada pengikut Nabi. mereka pun mulai menyeksa Nabi dengan meletak najis di rumah Nabi. Ajaran Islam mengganggap semua manusia adalah sama tanpa mengira bangsa atau pangkat. Sekiranya patung-patung itu dibuang. Golongan musyirikin menentang Islam kerana perbezaan dasar agama dan ketuhanan. Antara yang paling teruk menerima seksaan ialah Bilal Bin Rabbah. mereka bimbang orang ramai tidak lagi mengunjungi Mekah. Malah mereka menganggap lagi bahawa penyembahan berala ialah mendekatkan lagi diri kepada Allah. Mereka mengatakan Nabi gila. Islam ialah agama monteisme. Oleh sebab seksaan ini tidak memberi kesan. mereka akan melanggar adat tradisi mereka dan akan dimakan sumpah. Menawarkan Kekayaan . Menyeksa Nabi dan Orang Islam Pada peringkat awal. Agama Islam sangat bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Mereka bimbang jika mereka menerima Islam. Beliau telah dijemur di tengah panas tanpa diberi makan atau minum. Yang berbeza hanya dari segi ketaqwaannya. Hal ini disebabkan mereka tidak faham tentang konsep taubat dalam ajaran Islam. di sujut Nabi dan meletakkan duri di tempat yang dilalui Nabi. Orang musyirikin yang sememangnya sentiasa melakukan perbuatan buruk seperti berzina. Mereka datang berjumpa dengan Nabi bagi memastikan dakwaan itu benar atau tidak dan ini menguntungkan Nabi. Sungguhpun begitu. penipu. malah telah menimbulkan rasa ingin tahu di kalangan masyarakat Arab. Menerima Islam bererti mereka akan meletakkan taraf mereka sama dengan golongan hamba. Sebaliknya. kaum Quraisy menyembah tuhan-tuahn berhala daripada pelbagai jenis dan bentuk.

Beberapa orang pemuda telah dipilih untuk melaksanakan tugas tersebut. Nabi dan Abu Bakar telah bersembunyi di Gua Ihur selama 3 hari." Meminta Kerjasama Abu Talib Apabila semua tindakan yang diambil tidak berkesan. mereka telah melancarkan serangan ke atas orang Islam. Oleh itu. Permintaan tersebut tidak dipedulikan. Antara sahabat yang menyahut seruan ini . Nabi ditemani oleh Abu Bakar telah keluar tanpa disedari oleh orang musyirikin. orang musyirikin menemui Abu Talib dan meminta beliau menasihati Nabi. Membebaskan Hamba Nabi menggalakkan orang Islam yang berharta untuk membebaskan hamba yang telah diseksa dengan teruk oleh tuan-tuan mereka. Memerangi Orang Islam Setelah Nabi dan orang Islam berhijrah ke Madinah. Nabi meminta orang Islam supaya bersabar menghadapi tindakan dari orang musyirikin. Cara Nabi Menghadapinya Bersabar Pada peringkat awal. pada malam rumah dikepung. mereka enggan mengadakan sebarang perhubungan termasuklah jual beli. Sebelum bertolak ke Mekah. Rancangan ini telah diberitahu oleh Allah kepada Nabi melalui wahyu. Merancang Pembunuhan Nabi Apabila orang musyirikin gagal menyekat usaha Nabi. Dalam tempoh tersebut. Antaranya termasuklah harta kekayaan. tetapi Nabi tetap tidak akan berganjak. orang musyirikin telah berasa tidak puas hati. mereka akhirnya bersepakat untuk membunuh Nabi. Mereka juga pernah meminta untuk menukarkan Muhammad dengan seorang pemuda lain yang setanding dengannya. Mereka diminta jangan bertindak balas bagi mengelakkan pertelingkahan yang lebih besar. Nabi bukan sahaja menolak tawaran tersebut tetapi telah menjawab dengan tegas sambil mengatakan. Oleh itu. Lagipun belum ada wahyu yang membenarkan orangorang Islam bertindak balas.Orang musyirikin telah mengemukakan pelbagai tawaran bagi memujuk Nabi supaya meninggalkan tugas-tugas dakwah. Pemulauan ini hanya dilakukan dalam tempoh 3 tahun kerana tidak semua orang musyirikin bersetuju dengan tindakan tersebut. Memulaukan Bani Hasyim Orang musyirikin akhirnya mengadakan pakatan untuk memulau Bani Hasyim dan semua umat Islam. Pemulauan ini dilakukan dalam tempoh 10 tahun. ziarah-menziarahi dan sebagainya. Orang-orang Islam telah mengalami penderitaan yang teruk dan ketika inilah 2 orang pendokong kuat Nabi iaitu Khadijah dan Abu Talib telah meninggal dunia. Terdapat 3 peperangan penting yang berlaku iaitu Perang Badar. pangkat dan wanita-wanita cantik. Perang Uhud dan Perang Khadak (Ahzab)."Sekiranya orang musyirikin berjaya meletakkan matahari di sebelah kiri dan bulan di sebelah kanan. bercakap.

di dalam Perang Badar yang berlaku pada tahun 2 Hijrah. Bai'at Aqabah I telah berjaya diadakan. turun wahyu yang membenarkan orang Islam berperang bagi mempertahankan diri dan agama. Dengan hijrah ini. Hasilnya. orang Islam telah mencapai kemenangan yang besar. Hijrah ini dilakukan secara bersembunyi. Perang Setelah 2 tahun Nabi berhijrah. Al-Najasyi yang memerintah Habsyah ialah seorang pemerintah yang baik dan sanggup melindungi orng Islam. Kemenangan ini kemudiannya telah menyebabkan orang musyirikin melancarkan serang kedua pada 3 Hijrah yang berakhir dengan kekalahan tentera Islam. peluang bagi orang musyirikin untuk menghalang usaha penyebaran Islam gagal. tetapi juga golongan Yahudi. Oleh itu. Nabi dan anak angkatnya Zald Bin Harithah telah pergi ke Taif untuk berdakwah kepada Bani Thaqif tetapi penduduk Taif mempunyai hubungan yang rapat dengan orang Quraisy di Mekah. mereka menolak mentahmentah dakwah yang disampaikan. Hijrah ke Yathrib Pada tahun ke-13 selepas kerasulan Nabi. Nabi berusaha menemui orang-orang luar yang datang ke Mekah pada musim Haji. Bani Yasyjab dan sebagainya. Melalui Bai'at Aqabah II. Nabi dan orang Islam dijemput ke Yathrib (Madinah). Nabi bersama orang Islam telah berhijrah ke Yathrib bagi mengelakkan tindakan yang lebih keras dilakukan oleh orang musyirikin Mekah. Munafik. Nabi sendiri misalnya telah diberikan perlindungan oleh bapa saudaranya Abu Talib. Pada tahun berikutnya. Berlindung di Bawah Orang yang Berpengaruh Bagi mengelakkan peyeksaan orang musyirikin Mekah. Kali pertama berlaku pada tahun ke-6 selepas kerasulan Nabi. pada tahun 11 selepas kerasulan Nabi. Berhijrah ke Habsyah Apabila orang musyirikin menunjukkan penentangan yang semakin hebat. Ia diketuai oleh Uthman Bin Affan. . Berundur ke Taif Sebelum berlakunya Bai'at Aqabah. kabilah-kabilah Arab kecil seperti Bani Asad. maka Nabi mengarahkan orang-orang Islam supaya berhijrah ke Habsyah. Pada 5 Hijrah. Oleh itu. seramai 83 lelaki dan 18 perempuan yang diketuai oleh Jaafar Abu Talib telah berhijrah ke Habsyah. Nabi dan orang-orang Islam telah mendapatkan perlindungan dari orang yang berpengaruh dalam masyarakat Quraisy. Bani Salim. Bai'at Aqabah Setalah Nabi gagal menyampaikan dakwah di Taif dan kepada penduduk Mekah. Malah mereka mengupah kanak-kanak untuk mencederakan Nabi. Seramai 10 lelaki dan 5 perempuan terlibat.termasuklah Abu Bakar yang telah menebus dan seterusnya membebaskan Bilal Bin Rabah dari tuannya Umayyah Bin Khalaf. orang musyirikin sekali lagi membentuk pasukan tentera bersekutu yang bukan sahaja melibatkan orang musyirikin Mekah. Penghijrahan ke Habsyah dilakukan sebanyak 2 kali. Hal ini diikuti pada tahun berikutnya dengan Bai'at Aqabah II.

Perjuangan Nabi Muhammad tidak pernah mengenal erti kejayaan. .Rumusan Nabi Muhammad menghadapi perjuangan yang sukat untuk mengembangkan Islam di sesetengah masyarakat Quraisy yang mengagung-agungkan patung-patung berhala mereka. Namun dalam tempoh hampir 13 tahun itu juga kaum Quraisy berasa amat sukar untuk membendung perkembangan Islam walaupun mereka telah melakukan pelbagai tindakan.