PENENTANGAN KAUM QURAISY DI MEKAH Pengenalan Semasa Nabi Muhammad menyampaikan seruannya secara sulit, tidak terdapat sebarang

bentuk penentangan yang ketara dari kaum Quraisy. Semasa seruan mula dijalankan kepada keluarga Abdul Mutalib, penentangan hanya timbul daripada kalangan kaum kerabat baginda sendiri. Kaum Quraisy yang lain pula menganggapnya sebagai masalah dalaman keluarga Bani Hasyim yang boleh diselesaikan sesama mereka sendiri. Namun setelah seruan secara terbuka dijalankan dan ia mendapat sambutan di luar dugaan dan setelah Nabi Muhammad mula menyentuh soal-soal penyembahan dan ajaran nenek moyang mereka, maka kaum Quraisy mula bimbang lantas mengadakan pelbagai usaha untuk mebendung perkembangan Islam. Sebab Penentangan Politik Dalam politik orang Arab khususnya politik kota Mekah, perebutan kuasa sudah menjadi teras politik mereka. Hal ini dapat dibuktikan dan pentadbiran kota Mekah yang pada mulanya dikuasai oleh Puak Amaliqah, kemudian oleh puak Jurhum, diikuti oleh puak Khuzaah dan akhirnya puak Quraisy. Muhammad adalah dari kaum Quraisy yang berketurunan Bani Hasyim. Bani-bani lain dari kaum Quraisy terutamanya Bami Umayyah mahu kuasa pentadbiran Mekah berada di tangan mereka. Menerima ajaran Islam seolah-olah mereka tunduk di bawah Bani Hasyim. Keunggulan peribadi Muhammad yang terkenal sebagai seorang yang amanah dan mempunyai budi pekerti yang tinggi membimbangkan bani-bani lain. Sekiranya Muhammad berjaya menjadi pemimpin, mereka bimbang kuasa kepimpinan tersebut akan dipegangnya dan ini menyebabkan bani lain tidak lagi berpeluang meletakkan diri mereka sebagai pemimpin. Tanggapan ini timbul akibat dari kekeliruan orang Musyirikin tentang konsep kenabian dan kepimpinan. Ekonomi Pengharaman berhala akan menyebabkan kedudukan musyirikin Mekah terjejas. Agama Islam menentang penyembahan berhala kerana ia dianggap syirik. Pengharaman ini akan menyebabkan pengukir patung, peniaga berhala dan juga penjaga Kaabah kehilangan sumber pendapatan. Penentangan orang musyirikin juga disebabkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi menentang penjualan hamba abdi. Orang musyirikin yang menpunyai kedudukan tinggi biasanya memiliki hamba yang ramai, malah bilangan hamba dikatakan melambangkan status seseorang. Mereka menggunakan tenaga hamba dengan percuma bagi membantu dalam kegiatan ekonomi. Pengharaman hamba sudah pasti akan menjejaskan kedudukan ekonomi mereka. Orang musyirikin juga bimbang kedudukan Mekah sebagai pusat perdagangan, pusat ibadat dan pusat kebudayaan akan terjejas dengan kedatangan Islam. Mereka percaya Mekah maju disebabkan adanya patung-patung berhala yang diletakkan di sekeliling

Oleh sebab seksaan ini tidak memberi kesan. Sebaliknya. Beliau telah dijemur di tengah panas tanpa diberi makan atau minum. di sujut Nabi dan meletakkan duri di tempat yang dilalui Nabi. kaum Quraisy menyembah tuhan-tuahn berhala daripada pelbagai jenis dan bentuk. Mereka datang berjumpa dengan Nabi bagi memastikan dakwaan itu benar atau tidak dan ini menguntungkan Nabi. Islam ialah agama monteisme. manusia akan dibangkitkan semula untuk diberi pembalasan terhadap perbuatan baik dan buruk yang dilakukan di dunia. Agama Islam sangat bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. mereka akan melanggar adat tradisi mereka dan akan dimakan sumpah. Seksaan ini sedikit pun tidak mengubah pendirian beliau. mereka pun mulai menyeksa Nabi dengan meletak najis di rumah Nabi. Mereka turut menentang segala amalan sosial yang dianjurkan oleh Islam seharian kerana ia bertentangan dengan kehidupan biasa mereka.Kaabah. Menawarkan Kekayaan . terutamanya golongan lemah seperti golongan miskin dan hamba. seksaan hanya ditujukan kepada pengikut Nabi. Orang musyirikin sangat kuat berpegang kepada tradisi nenek moyang atau sunnah. Golongan musyirikin menentang Islam kerana perbezaan dasar agama dan ketuhanan. Golongan musyirikin juga menentang konsep persaudaraan Islam. mereka bimbang orang ramai tidak lagi mengunjungi Mekah. Menerima Islam bererti mereka akan meletakkan taraf mereka sama dengan golongan hamba. Sosial Menurut Islam. ahli sihir dan tamak. Cara Penentangan Perang Saraf Orang musyirikin melemparkan pelbagai tuduhan terhadap Nabi dengan harapan masyarakat Arab tidak terpengaruh dengan dakwah yang disampaikan. penipu. Mereka mengatakan Nabi gila. Antara yang paling teruk menerima seksaan ialah Bilal Bin Rabbah. Ajaran Islam mengganggap semua manusia adalah sama tanpa mengira bangsa atau pangkat. Yang berbeza hanya dari segi ketaqwaannya. Sungguhpun begitu. Sekiranya patung-patung itu dibuang. Mereka bimbang jika mereka menerima Islam. Orang musyirikin yang sememangnya sentiasa melakukan perbuatan buruk seperti berzina. semua tuduhan itu tidak memberi apa-apa kesan kepada Nabi. Hal ini disebabkan mereka tidak faham tentang konsep taubat dalam ajaran Islam. membunuh anak dan sebagainya takut akan pembalasan yang akan diterima nanti. malah telah menimbulkan rasa ingin tahu di kalangan masyarakat Arab. Menyeksa Nabi dan Orang Islam Pada peringkat awal. Malah mereka menganggap lagi bahawa penyembahan berala ialah mendekatkan lagi diri kepada Allah.

Nabi dan Abu Bakar telah bersembunyi di Gua Ihur selama 3 hari. Nabi bukan sahaja menolak tawaran tersebut tetapi telah menjawab dengan tegas sambil mengatakan. mereka akhirnya bersepakat untuk membunuh Nabi. Oleh itu. Perang Uhud dan Perang Khadak (Ahzab). mereka enggan mengadakan sebarang perhubungan termasuklah jual beli. orang musyirikin telah berasa tidak puas hati."Sekiranya orang musyirikin berjaya meletakkan matahari di sebelah kiri dan bulan di sebelah kanan. Memerangi Orang Islam Setelah Nabi dan orang Islam berhijrah ke Madinah." Meminta Kerjasama Abu Talib Apabila semua tindakan yang diambil tidak berkesan. Beberapa orang pemuda telah dipilih untuk melaksanakan tugas tersebut. mereka telah melancarkan serangan ke atas orang Islam. Membebaskan Hamba Nabi menggalakkan orang Islam yang berharta untuk membebaskan hamba yang telah diseksa dengan teruk oleh tuan-tuan mereka. Permintaan tersebut tidak dipedulikan. Lagipun belum ada wahyu yang membenarkan orangorang Islam bertindak balas. orang musyirikin menemui Abu Talib dan meminta beliau menasihati Nabi. bercakap. pangkat dan wanita-wanita cantik. Merancang Pembunuhan Nabi Apabila orang musyirikin gagal menyekat usaha Nabi.Orang musyirikin telah mengemukakan pelbagai tawaran bagi memujuk Nabi supaya meninggalkan tugas-tugas dakwah. Sebelum bertolak ke Mekah. Cara Nabi Menghadapinya Bersabar Pada peringkat awal. Antara sahabat yang menyahut seruan ini . Rancangan ini telah diberitahu oleh Allah kepada Nabi melalui wahyu. Pemulauan ini dilakukan dalam tempoh 10 tahun. Mereka juga pernah meminta untuk menukarkan Muhammad dengan seorang pemuda lain yang setanding dengannya. pada malam rumah dikepung. Memulaukan Bani Hasyim Orang musyirikin akhirnya mengadakan pakatan untuk memulau Bani Hasyim dan semua umat Islam. Terdapat 3 peperangan penting yang berlaku iaitu Perang Badar. Dalam tempoh tersebut. Mereka diminta jangan bertindak balas bagi mengelakkan pertelingkahan yang lebih besar. Oleh itu. tetapi Nabi tetap tidak akan berganjak. Nabi meminta orang Islam supaya bersabar menghadapi tindakan dari orang musyirikin. Orang-orang Islam telah mengalami penderitaan yang teruk dan ketika inilah 2 orang pendokong kuat Nabi iaitu Khadijah dan Abu Talib telah meninggal dunia. Pemulauan ini hanya dilakukan dalam tempoh 3 tahun kerana tidak semua orang musyirikin bersetuju dengan tindakan tersebut. Antaranya termasuklah harta kekayaan. Nabi ditemani oleh Abu Bakar telah keluar tanpa disedari oleh orang musyirikin. ziarah-menziarahi dan sebagainya.

Munafik. pada tahun 11 selepas kerasulan Nabi. Hijrah ini dilakukan secara bersembunyi. Malah mereka mengupah kanak-kanak untuk mencederakan Nabi. Berhijrah ke Habsyah Apabila orang musyirikin menunjukkan penentangan yang semakin hebat. Pada tahun berikutnya. seramai 83 lelaki dan 18 perempuan yang diketuai oleh Jaafar Abu Talib telah berhijrah ke Habsyah. di dalam Perang Badar yang berlaku pada tahun 2 Hijrah. kabilah-kabilah Arab kecil seperti Bani Asad. orang Islam telah mencapai kemenangan yang besar. Oleh itu. Berlindung di Bawah Orang yang Berpengaruh Bagi mengelakkan peyeksaan orang musyirikin Mekah. Bai'at Aqabah Setalah Nabi gagal menyampaikan dakwah di Taif dan kepada penduduk Mekah. Nabi bersama orang Islam telah berhijrah ke Yathrib bagi mengelakkan tindakan yang lebih keras dilakukan oleh orang musyirikin Mekah. Nabi dan orang Islam dijemput ke Yathrib (Madinah). Penghijrahan ke Habsyah dilakukan sebanyak 2 kali. Hal ini diikuti pada tahun berikutnya dengan Bai'at Aqabah II. Bani Yasyjab dan sebagainya. Perang Setelah 2 tahun Nabi berhijrah. Bani Salim. Kali pertama berlaku pada tahun ke-6 selepas kerasulan Nabi. peluang bagi orang musyirikin untuk menghalang usaha penyebaran Islam gagal. Kemenangan ini kemudiannya telah menyebabkan orang musyirikin melancarkan serang kedua pada 3 Hijrah yang berakhir dengan kekalahan tentera Islam. Nabi dan orang-orang Islam telah mendapatkan perlindungan dari orang yang berpengaruh dalam masyarakat Quraisy. Hasilnya. orang musyirikin sekali lagi membentuk pasukan tentera bersekutu yang bukan sahaja melibatkan orang musyirikin Mekah. Bai'at Aqabah I telah berjaya diadakan. Nabi sendiri misalnya telah diberikan perlindungan oleh bapa saudaranya Abu Talib. tetapi juga golongan Yahudi. Ia diketuai oleh Uthman Bin Affan. Melalui Bai'at Aqabah II. Nabi dan anak angkatnya Zald Bin Harithah telah pergi ke Taif untuk berdakwah kepada Bani Thaqif tetapi penduduk Taif mempunyai hubungan yang rapat dengan orang Quraisy di Mekah. Berundur ke Taif Sebelum berlakunya Bai'at Aqabah. Seramai 10 lelaki dan 5 perempuan terlibat. Pada 5 Hijrah. turun wahyu yang membenarkan orang Islam berperang bagi mempertahankan diri dan agama. mereka menolak mentahmentah dakwah yang disampaikan.termasuklah Abu Bakar yang telah menebus dan seterusnya membebaskan Bilal Bin Rabah dari tuannya Umayyah Bin Khalaf. Hijrah ke Yathrib Pada tahun ke-13 selepas kerasulan Nabi. . Al-Najasyi yang memerintah Habsyah ialah seorang pemerintah yang baik dan sanggup melindungi orng Islam. Oleh itu. Dengan hijrah ini. Nabi berusaha menemui orang-orang luar yang datang ke Mekah pada musim Haji. maka Nabi mengarahkan orang-orang Islam supaya berhijrah ke Habsyah.

Perjuangan Nabi Muhammad tidak pernah mengenal erti kejayaan. .Rumusan Nabi Muhammad menghadapi perjuangan yang sukat untuk mengembangkan Islam di sesetengah masyarakat Quraisy yang mengagung-agungkan patung-patung berhala mereka. Namun dalam tempoh hampir 13 tahun itu juga kaum Quraisy berasa amat sukar untuk membendung perkembangan Islam walaupun mereka telah melakukan pelbagai tindakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful