KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR

y

Kegiatan ekonomi yang tidak terkawal akan memberi kesan negatif terhadap alam sekitar. Antaranya ialah a)Kepupusan sumber b)Pencemaran c) Perubahan pandang darat d)Kesan rumah hijau e)Penipisan lapisan ozon f) Pulau haba g)Hujan asid

Kepupusan sumber
y

y

y

Kepupusan sumber terjadi kerana penerokaan sumber yang tidak terkawal. Penerokaan sumber hutan secara berleluasa telah menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Kegiatan ini turut mengurangkan jumlah keluasan hutan negara. Selain itu, beberapa spesies hidupan liar turut diancam kepupusan akibat kemusnahan habitat semulajadi. Antaranya ialah badak sumbu, tapir , harimau belang, seladang, orang utan dan sebagainya. Penggunaan racun serangga dan baja kimi a secara tidak terkawal dalam bidang pertanian telah menyebabkan tanih menjadi kurang subur dan memudaratkan alam sekitar. Pembuangan sisa toksik dari kilang industri terus ke dalam sumber air telah menyebabkan kualiti air merosot. Sisa toksik ini telah me musnahkan habitat hidupan akuatik. Selain itu, hidupan akuatik dan khazanah sumber air seperti terumbu karang, ikan, rumpai, ikan dugong, kuda laut diancam kepupusan dan musnah akibat penggunaan pukat tunda dalam aktiviti perikanan. Penerokaan sumber mineral juga tidak terkecuali mengalami kepupusan. Hal ini kerana, penerokaan secara giat dan tidak terkawal akan menyebabkan bekalan sumber merosot sebelum waktunya. Seperti yang diketahui, mineral seperti gas asli, petroleum , bijih timah merupakan sumber yan g tidak boleh diperbaharui. Namun

begitu penerokaannya perlu dikawal bagi memastikan sumber dapat digunakan dalam jangka panjang.

Pencemaran
y

y

y

y

Pencemaran terbahagi kepada tiga jenis iaitu pencemaran air, udara dan bunyi. Pencemaran terjadi akibat kegiatan e konomi terutamanya melibatkan proses pembandaran, perindustrian serta penggunaan kenderaan bermotor. Pencemaran udara telah menjadikan tahap kualiti udara merosot terutamanya di bandar ± bandar besar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Ipoh, Kuching dan beberapa kawasan lain. Di samping itu, pencemaran udara turut berlaku di zon perindustrian seperti Lembah Klang, Shah Alam dan Larkin. Hal ini berlaku kerana kilang ± kilang tersebut melepaskan asap , gas dan partikel habuk ke udara. Pelepasan gas beracun akan menyebabkan pencemaran udara kerana ia mengandungi karbon monoksida, sulfur dioksida, gas metana dan nitrogen dioksida. Selain itu, pencemaran udara juga berlaku disebabkan beberapa faktor lain seperti pembakaran bahan api fosil, pembakaran jerami selep as musim menuai, ekzos kenderaan, pemecahan batu di kuari, kilang simen dan semburan racun serangga . Habuk dan debu batuan akan terampai di udara yang menyebabkan udara tercemar. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada pencemaran air. Antaranya ialah pembuangan sisa industri, sisa pertanian, sisa penternakan, tumpahan minyak dan sebagainya. Pencemaran air terjadi apabila sisa ± sisa dibuang terus ke dalam saliran air dan sungai. Pembuangan sisa pepejal seperti kayu, plastik, dan logam dari sektor perlombongan dan perindustrian telah mencemarkan sungai. Selain itu, sektor pelancongan dan pertanian turut mencemarkan sungai melalui pembuangan sisa cecair seperti sisa toksik dan air kumbahan yang kotor dan berbau yang dialirkan terus ke sungai tanpa d irawat. Penggunaan racun rumpai dan baja kimia juga menyebabkan berlakunya pencemaran air sekaligus mengancam kehidupan akuatik. Pencemaran bunyi dari mesin, jentera, kuari, enjin kenderaan dan pembinaan bangunan mengakibatkan bunyi bising dan gangguan.

Perubahan pandang darat
y

Kesan rumah hijau
Rumah hijau ialah komposisi gas di atmosfera yang mengawal kadar kepanasan bumi. Gas tersebut merangkumi karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida dan metana. Gas rumah hijau penting kerana berfungsi dalam mengekalkan suhu bumi agar tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Namun begitu, kepesatan kegiatan ekonomi telah meningkatkan l agi pelepasan gas karbon dioksida, karbon monoksida dan sulfur dioksida ke atmosfera. Keadaan ini menyebabkan peningkatan suhu di atmosfera kerana gas ± gas yang dilepaskan akan memerangkap lebihan haba dari bumi sekaligus meningkatkan suhu bumi. Kesan rumah hijau akan menyebabkan kecairan ais di kutub utara dan kutub selatan. Faktor ± faktor yang mendorong berlakunya kesan rumah hijau ialah kegiatan perindustrian, pembakaran terbuka, pembakaran bahan api di stesen jana kuasa dan pembebasan asap kenderaan .

Penipisan lapisan ozon
Lapisan ozon merujuk kepada lapisan yang berada di lapisan stratosfera yang bertindak melindungi bumi daripada sinaran ultraungu yang berbahaya. Gas Kloroflurokarbon (CFC) dan hidrogen oksida merupakan punca utama yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Gas ± gas ini akan dibebaskan melalui peralatan seperti peti sejuk, alat penyaman udara, bahan aerosol, baja nitrogen dalam sector pertanian, kapal terbang supersonic yang membebaskan nitrogen oksida, dan ujian senjata nuklear. Penip isan lapisan ozon terjadi apabila CFC dibebaskan ke atmosfera, klorin yang terdapat dalam CFC akan bertindak balas dengan ozon dan menghasilkan oksigen yang menyebabkan lapisan ozon semakin nipis. Penipisan lapisan ozon akan menyebabkan banyak sinaran ultr aungu sampai ke bumi. Pembebasan CFC yang berterusan akan memusnahkan lapisan ozon yang menyebabkan sinaran ultraungu dipancar terus ke bumi tanpa ditapis. Terdapat beberapa kesan penipisan lapisan ozon : a)Melemahkan daya imunisasi manusia b)Menjejaskan proses fotosintesis dan tumbesaran tumbuh ± tumbuhan c) Mengubah suhu dan cuaca permukaan bumi

d)Mengganggu rantaian makanan e)Menyebabkan penyakit kanser kulit dan katarak mata f) Menjejaskan kawasan hutan dan hasil tanaman

Pulau haba
Pulau haba ialah fenomena peningkatan suhu di kawasan bandar . Suhu di kawasan bandar adalah lebih tinggi berbanding di kawasan pedalaman atau pinggir bandar. Kegiatan ekonomi seperti perindustrian, pengangkutan, perdangangan dan lain ± lain menyebabkan pulau haba terbentuk. Pulau haba terjadi disebabkan beberapa faktor iaitu : a)Banyak bangunan konkrit dan bercermin b)Pembebasan asap dari kenderaan dan kilang c) Kedudukan bangunan yang rapat dan menghalang pergerakan udara d)Permukaan bumi yang bersimen dan jalan raya yang berturap e)Kegiatan pembinaan yang menghasilkan debu dan habuk f) f) Kekurangan pokok dan tumbuh ± tumbuhan untuk menyerap karbon dioksida

Udara di kawasan pulau haba mengandungi bahan pencemar yang berfungsi menyerap dan menyimpan haba. Bangunan ± bangunan konkrit dan bercermin akan menyerap haba (matahari) yang banyak pada waktu siang dan akan membebaskannya pada waktu malam. Ini akan menjadikan kawasan tersebut menjadi panas sekaligus meningkatkan suhu pada waktu malam. Keadaan ini menjadikan suhu di kawasan pulau haba menjadi lebih tinggi berbanding kawasan sekitarnya. Kajian telah membuktikan bahawa suhu di kawasan jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur lebih tinggi iaitu 32ºC berbanding suhu di kawasan berhampiran iaitu Taman Tasik Perdana iaitu 26ºC. Pulau haba turut berlaku di beberapa kawasan Bandar -bandar besar dan kawasan perindustrian seperti Shah Alam ,Petaling Jaya, Bayan Lepas, Georgetown, Kuching dan Johor Bharu.testing

Hujan asid
Faktor utama yang menyebabkan berlakunya hujan asid ialah kegiatan perindustrian, pembakaran bahan api seperti petroleum, arang batu dan gas asli dan penggunaan kenderaan bermotor. Hujan asid berlaku apabila gas ± gas yang dibebaskan ke udara seperti karbon dioksida, nitrus dioksida dan sulfur dioksida bertindak balas dengan wap air, oksigen, dan bahan kimia lain di atmosfera akan menghasilkan asid lemah. Sulfur oksida yang bertindak balas dengan gas di atmosfera akan menghasilkan asid sulfurik manakala nitrogen dioksida aka n menghasilkan asid nitrik. Apabila udara sejuk dan berlaku proses pemeluwapan, wap - wap air yang mengandungi asid (asid sulfirik dan asid nitrik) akan turun dan ini dipanggil hujan asid. Hujan asid boleh diukur menggunakan kala ³pH´. ³pH´ bagi air hujan yang neutral ialah 7.0. Sekiranya pH semakin rendah, ini menunjukkan kandungan itu semakin berasid. Hujan asid banyak berlaku di kawasan yang pesat dengan perindustrian . Antaranya ialah Pulau Pinang,Selangor dan Johor. Sekitar tahun 1985 hingga 1987, hujan asid di turun di Petaling Jaya, Prai dan Senai dengan pH 4.40. Hujan asid akan mendatangkan banyak kesan negatif antaranya ialah merosakkan tanaman dan tumbuh ± tumbuhan, mengancam hidupan akuatik, melunturkan cat bangunan, mengganggu proses fotosintesis , penyakit barah kulit dan mata, serta menyebabkan gangguan pernafasan. Selain itu, hujan asid juga akan membantutkan tumbesaran tumbuh ± tumbuhan, menyebabkan sakit buah pinggang , menjadikan air larian dan tanah menjadi berasid dan tidak subur serta mamp u menghakis bahagian besi bangunan dan kenderaan