P. 1
Wacana HBML3203

Wacana HBML3203

4.0

|Views: 685|Likes:
Published by pendekarshah1611

More info:

Published by: pendekarshah1611 on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

http://ramlibinyahya.blogspot.com/2011/02/satupendekatan-komunikatif-dalam.

html

snin, 2011 Februari 07
SATU PENDEKATAN KOMUNIKATIF DALAM PENGAJARAN KARANGAN BERFORMAT: SATU CADANGAN
Assalamualaikum cikgu Mazlan bin Mat, dari salah sebuah sekolah di daerah Marang, Terengganu... Saya juga tidak jelas tentang 2 perkara dalam soalan yang dikemukakan melalui e-mel cikgu, tetapi saya cuba memperjelas berdasarkan andaian saya: 1. Pengajaran tatabahasa wacana...mungkin merujuk penggunaan wacana dan jenisjenisnya. 2. Penulisan karangan berformat umum...mungkin merujuk karangan yang memerlukan format (surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi, wawancara, laporan, berita, ucapan, perbahasan, dll) Itu andaian saya sahaja...saya memohon maaf jika salah tanggapan ini. Jika wacana yang dicari, saya mencadangkan cikgu membaca buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008:524-529) DBP. Maksud wacana dan 5 jenis wacana yang boleh digunakan dalam apa-apa juga penulisan sama ada di sekolah rendah atau sekolah menengah. Tentang penulisan karangan berformat itu, cikgu pilihlah yang mana satu cadangan di atas tu. jika cikgu memilih ucapan...saya mencadangkan penggunaan pendekatan komunikatif supaya pelajar pelbagai kumpulan boleh menghasilkan tugasan ini. Contoh: Andaikan satu kelas ada 36 orang pelajar...pecahkan kepada 6 kumpulan...setiap kumpulan ada pelajar pandai, pelajar sederhana, dan pelajar lemah. Tajuknya ialah Langkah-langkah untuk membanteras jenayah di negara kita. Minta pendapat pelajar dan bimbing 3 langkah untuk membanteras jenayah...catat dalam peta minda di papan hitam atau LCD. Terima jawapan jika lebih daripada 3 langkah 1.Bincangkan tugasan yang perlu diberikan secara kelas. 2.Sediakan 6 sampul tugasan yang berbeza-beza soalan: K1: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Tetamu yang hadir dalam majlis ini ialah, Pengetua, Pengerusi PIBG, guru-guru, dan pelajar. (Sila tulis ucapan alu-aluan yang sesuai)...pelajar diminta menulis ucapan alu-aluan dalam kertas

mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu.Bimbing penggunaan wacana dalam hasil penulisan pelajar. K2: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Pelajar diminta mengolah isi satu (Contoh: Pihak polis perlu memantau kawasan yang lebih kerap berlaku jenayah) dalam kertas mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu. Bimbing penggunaan wacana dalam hasil penulisan pelajar K3: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Pelajat diminta mengolah isi dua (Contoh:Pihak berkuasa perlu memasang lebih banyak CCTV (Kamera Litar Tertutup)dalam kertas mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu. Bimbing penggunaan penanda wacana dalam hasil penulisan pelajar. K4: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Pelajar mengolah isi tiga (memperbanyak aktiviti masyarakat untuk mengurangkan jenayah) dalam kertas mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu. Bimbing penggunaan wacana dalam hasil penulisan pelajar. K5: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Pelajar diminta mengolah isi empat (Contoh:Pihak kerajaan perlu mengenakan hukuman yang lebih berat kepada penjenayah) dalam kertas mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu. Bimbing penggunaan wacana dalam hasil penulisan pelajar. K6: K1: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Tetamu yang hadir dalam majlis ini ialah, Pengetua, Pengerusi PIBG, guru-guru, dan pelajar. (Sila tulis penutup yang sesuai)...pelajar diminta menulis penutup dan masukkan pantun yang sesuai dalam kertas mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu. Bimbing penggunaan wacana dalam penulisan pelajar. Selepas aktiviti menulis dalam kumpulan, setiap wakil kumpulan akan bergerak: Seorang ahli K1 pergi K2 untuk mengambil maklumat hasil penulisan, K2 ke K3, K3 ke K4, K4 ke K5, K5 ke K6, K6 ke K1 (setiap ahli dalam kumpulan masing-masing ke berada di setiap kumpulan dalam kelas untuk mendapat semua maklumat yang ditulis dalam kertas mahjong)...wakil ini akan membentangkan hasil kumpulan lain dalam kumpulan sendiri dan mencantumkan maklumat yang diperoleh...berlakunya komunikasi antara ahli kumpulan dgn ahli kumpulan lain. Secara ringkasnya: semua pelajar dapat menyediakan satu ucapan yang lengkap hasil perkongsian maklumat tadi dan berlakunya komunikasi beberapa hala: pelajar dgn pelajar, pelajar dgn guru, pelajar dgn bahan. Adanya pembentangan lisan dan bilik darjah oleh pelajar dan penerangan guru. Adanya aktiviti menulis yang dilakukan oleh pelajar. Guru sebagai fasilitator. Jika perlukan maklumat lanjut sila hubungi saya: cikgu Ramli 0137242909 Dicatat oleh RAMLI BIN YAHYA di 01:59

Sunday, May 24, 2009
Keberkesanan Kaedah Koperatif Dalam Pengajaran Menulis Karangan Fakta Dan Naratif Dalam Kalangan Pelajar Bukan Melayu
BAB 1 PENGENALAN Latar Belakang Kajian Proses menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai (Nik Safiah Karim, 2004; Abdul Shukor Shaari, 2001) berbanding dengan kemahirankemahiran bahasa yang lain dan banyak orang tidak mahir menulis (Ahmad Khair Mohd. Nor, 2005). Kemahiran mengarang juga dikatakan kemahiran tertinggi dalam peringkat kemahiran bahasa dan paling sinonim dengan mata pelajaran Bahasa Melayu (Nawi Ismail, 2002). Oleh yang demikian, proses menulis memerlukan aktiviti pemikiran iaitu pemikiran sebelum menulis karangan, semasa menulis karangan, dan proses pemikiran yang dialami selepas karangan dihasilkan (Suppiah Nachiappan, 2006). Ismail Ahmad (2004) menegaskan bahawa penulisan adalah aktiviti kognitif yang dilakukan oleh orang yang berilmu serta menekankan penyebaran ilmu. Untuk menguasai tujuan tersebut, pengajaran bahasa memerlukan masa dan peluang yang sesuai bagi menjadikan murid penulis terbaik. Dalam penghasilan penulisan karangan, murid-murid mengalami dua proses iaitu proses dalaman dan proses luaran (Siti Zaleha M. Hashim, 2005). Justeru, proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis seharusnya dilaksanakan dengan berkesan (Roselan Baki, 2003). Penguasaan kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada bakat semata-mata malah dipengaruhi juga oleh pengajaran menulis yang bersistem dan berkesan (Yahya Othman, 2005; Ahmad Khair Mohd. Nor, 2005). Oleh itu, dalam pengajaran kemahiran menulis, penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf, perkataan, ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca (Yahya Othman, 2005). Dalam penghasilan sesebuah penulisan, pengarang juga perlu menyampaikan idea secara jelas, tepat, dan berkesan. Pemilihan kata perlu disesuaikan dengan tujuan karangan sama ada untuk tujuan perbahasan, memujuk, memberi pendapat, atau untuk bercerita. Perkembangan isi dan huraian juga dibuat dalam bentuk perenggan yang mencirikan kesatuan sesebuah karangan. Oleh itu, murid perlu mendapat pendedahan dan mengetahui teknik menulis yang baik semasa di bangku sekolah. Penguasaan kemahiran menulis juga dapat membantu memantapkan penggunaan bahasa yang mengandungi nilai estetika seperti yang terdapat dalam penulisan karangan fakta, naratif, sajak, pantun dan sebagainya. Namun, kegagalan dalam menguasai kemahiran menulis mengakibatkan pelajar sukar hendak menyatakan mesej dalam bentuk tulisan. Haron (1990) dalam Yap Kim Fatt (1991) berpendapat bahawa penulisan melibatkan kemahiran menyampaikan maklumat, idea, perasaan, dan pandangan yang terdapat dalam

pemikiran penulis melalui bahasa dan bukan sekadar menyusun atau menggubah perkataan, frasa dan ayat. Kemahiran mengarang mampu dikuasai oleh sesiapa sahaja sekiranya terdapat pengubahsuaian kurikulum dan juga penyediaan bahan pengajaran yang sesuai (Faridah Serajul Haq dan rakan-rakan, 2001). Proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis juga perlu diberi perhatian bagi menjamin kecemerlangan pencapaian penulisan dalam kalangan murid. Dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, guru seharusnya memiliki pengetahuan kandungan, pengatahuan am, kemahiran pedagogi dan sikap yang menggalakkan pembelajaran agar pengajaran mereka berkesan (Syed Lutfi Syed Hamzah, 1994). Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Semakan (2003), menegaskan bahawa tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia (BM) ialah supaya murid dapat menggunakan BM secara berkesan dalam kehidupan harian, bidang pekerjaan dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Selain itu, dalam pengajaran bahasa khususnya penulisan, guru juga perlu mempertimbangkan pelbagai gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain dalam kalangan murid dengan menggunakan strategi berpusatkan murid. Kementerian Pelajaran berusaha untuk menerapkan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar dengan memberi penekanan kepada proses kognitif dalam isi pelajaran dan pengetahuan. Proses kognitif seperti yang terkandung dalam kurikulum dikembangkan melalui isi kandungan yang dipelbagaikan dari segi pendekatan, strategi berfikir serta mempunyai kualiti intelek yang tinggi. Dalam konteks pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), guru harus melakukan penerapan nilai murni, dan penggunaan bahan yang merentas pelbagai disiplin dalam proses pengajaran (Roselan Baki, 2003). Teknik pengajaran guru juga mestilah sesuai dengan kebolehan murid dengan mengambil kira penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan kajian masa depan, kecerdasan pelbagai dan konsep konstruktivisme untuk meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Penggunaan pendekatan pembelajaran koperatif merupakan satu daripada ciri pembelajaran konstruktivisme yang membolehkan murid memiliki lebih kemahiran sosial. Pembelajaran secara konstruktivisme juga membolehkan murid memperoleh beberapa kemahiran seperti lebih berfikir, lebih memahami, lebih mengingati, berkeyakinan, berinteraksi dan menyeronokkan (Pusat Perkembangan Kurikulum 2001). Kaedah pengajaran yang digunakan dalam kelas menjadi salah satu faktor yang membuatkan murid menjadi pasif dan kurang berinteraksi sesama rakan dalam melakukan tugasan. Oleh itu, salah satu teknik yang dapat membantu guru dan murid dalam melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran ialah menggunakan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK). KPK merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid yang terdiri daripada pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin, 1982). Sasaran utama adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif iaitu saling bergantung antara satu sama lain secara positif, saling berinteraksi secara bersemuka, akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri, kemahiran koperatif, dan pemprosesan kumpulan. Pembelajaran koperatif menjadi popular pada

Talib. 1989). Strategi ini juga menegaskan bahawa murid seharusnya tidak dibezakan dengan warna kulit. agama. Selain itu. masalah yang sering dihadapi oleh seseorang ialah untuk memulakan penulisan. 2003). 2003). struktur ayat. 2005). Penutur bahasa Melayu keturunan Cina adalah yang paling banyak menghadapi masalah gangguan bahasa ibunda dan pengaruh dialek tempatan dalam penguasaan bahasa (Abd. Hal ini disebabkan struktur bahasa Cina berbeza dengan Bahasa Malaysia. keturunan. Pemeriksaan terhadap beberapa buah karangan yang ditulis oleh murid dalam ujian di sekolah memperlihatkan bahawa pencapaian dalam penulisan karangan murid-murid tersebut tidak mencapai tahap yang memuaskan. Mereka kekurangan idea untuk menghasilkan karangan. Kemahiran penulisan dalam kalangan murid bukan Melayu kurang memuaskan dari segi ejaan. Cara dan gaya pengajaran guru dalam kelas lebih kepada memberi pendedahan secara menyeluruh tentang sesuatu tajuk dan mengamalkan pendekatan membincangkan isi untuk menghabiskan sukatan pelajaran. 2003). 2000). suasana dalam kelas lebih berorentasikan peperiksaan iaitu memberi penekanan kepada pencapaian akademik . Tambahan pula. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan perlu dibajai dalam diri murid agar menjadikan murid lebih faham. terdapat juga murid yang lemah dan berada pada tahap minimum dalam penulisan. Pernyataan Masalah Dalam proses penulisan. Memulakan penulisan bukanlah sekadar persoalan kebolehan semata-mata atau soal pengetahuan tentang sesuatu kerana pakar yang berpengetahuan dan berkemahiran pun turut menghadapi masalah yang serupa (Flower. jenis ayat dan sebagainya. Murid kurang mampu untuk mengarang dengan baik tanpa bantuan guru. yakin dan seronok untuk belajar (Johnson & Johnson. jantina mahupun mental masing-masing (Kamaruddin Tahir.tahun 1980-an kerana positifnya terhadap pencapaian iaitu yakin diri. Aziz Abd. Ini berlaku terutamanya bagi karangan berbentuk fakta dan karangan berbentuk naratif. pemilihan kata (diksi). Semangat kerjasama. kedinamikan pergaulan antara individu dan motivasi diri (Mahzan Arshad. kosa kata. Kaedah pengajaran yang digunakan dalam kelas menjadi salah satu faktor yang membuatkan murid menjadi pasif dan kurang berinteraksi sesama rakan dalam melakukan tugasan (Roselan Baki. 1985 dalam Roselan Baki. Kelemahan murid dalam penulisan karangan juga tidak dapat dinafikan dengan kaedah yang digunakan oleh guru semasa mengajar menulis dalam kelas. Penguasaan bahasa yang lemah dalam kalangan murid Cina menyebabkan pencapaian mereka dalam bidang akademik rendah kerana mereka tidak dapat menyatakan sesuatu dengan baik dan berkesan melalui tulisan. Kelemahan dalam menulis karangan adalah salah satu punca murid gagal mencapai keputusan yang baik dalam peringkat Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) mahupun peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Kawalan begini sebenarnya akan mendorong murid terlalu banyak bergantung kepada guru. namun kita akan . tidak mustahil bahawa walaupun perkembangan teknologi maklumat bergerak dengan pantas. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan karangan jenis naratif. Selalunya guru mengawal dari segi isi. 2003 dalam Yahya Othman 2005). Objektif kajian ini seperti di bawah: Mengenal pasti pencapaian penulisan karangan jenis fakta dan naratif dalam pra ujian. Keadaan ini seterusnya menyebabkan murid kurang berkemahiran untuk mengarang. Murid-murid kurang dilatih untuk meneroka maklumat sendiri melalui pelbagai bahan sumber. Objektif Kajian Kajian ini dijalankan untuk meneliti keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu . Persoalan Kajian Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Kepentingan kajian Kemahiran menulis memberi peluang kepada murid menyampaikan buah fikiran mereka dengan berkesan kepada pembaca (Liew Siew Lin. Sekiranya kemahiran menulis tidak dikuasai sebaik-baiknya. bukan berperanan membantu menyaring dan menyusun maklumat yang telah diterokai oleh mereka. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan karangan jenis fakta.semata-mata. Kebanyakan guru memainkan peranan utama dalam pengajaran kemahiran penulisan khususnya dalam memberikan isi-isi karangan. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan jenis fakta dan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian. Mengenal pasti pencapaian penulisan karangan jenis fakta dan naratif dalam pasca ujian.

KPK digunakan kerana kaedah ini lebih menekankan pembelajaran secara kumpulan yang bersesuaian dengan saranan agar aktiviti kumpulan dititikberatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru-guru dan juga para penyelidik pada masa akan datang. Data dianalisis menggunakan perisian “SPSS” Versi 1. pengajaran dan pembelajaran BM menjadi lebih menarik. Kepada guru-guru BM. dibuktikan dan dikaji (Maharom Mamat. Dengan cara ini. kajian ini diharap dapat memberi maklumat tentnang keberkesanan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif kepada murid. Oleh yang demikian. di sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Klang. Antara istilah dan konsep yang digunakan ialah: Keberkesanan pembelajaran Perkataan ‘keberkesanan’ berasal daripada ‘kesan’. Selangor dalam penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif. murid tidak aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan pelajar yang sering menimbulkan masalah disiplin dalam bilik darjah. . Justeru. kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar bukan Melayu. Manalaka ‘keberkesanan’ membawa maksud berkesannya sesuatu tindakan atau perbuatan. kajian ini diharap akan menjadi satu amalan kepada guru-guru BM dan mencuba kaedah baru dalam pengajaran penulisan. kajian ini mendedahkan kaedah pengajaran koperatif yang boleh dicuba dalam pengajaran menulis karangan BM. Kamus Dewan (2002:663) ‘Kesan’ membawa maksud tanda yang ditinggalkan oleh sesuatu. 2000). Selangor. Kajian ini melibatkan sampel yang terdiri daripada 40 orang murid bukan Melayu tingkatan dua di sebuah sekolah menengah di daerah Klang. Ujian-t digunakan untuk mengukur sama ada wujud keberkesanan antara dua min iaitu pra ujian dan pasca ujian. Justeru. Hasil kajian ini penting untuk membantu para murid yang mempunyai masalah tidak berminat untuk belajar. bekas sama ada kebaikan atau keburukan. prestasi merosot. Batasan Kajian Kajian ini memberi penekanan kepada keberkesanan KPK dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif BM dalan kalangan murid tingkatan dua.tertinggal Tanpa keupayaan menulis yang tinggi. Kumpulan eksperimen ini ditadbirkan dua jenis ujian iaitu praujian dan pasca ujian bagi membandingkan tahap penguasaan menulis karangan fakta dan karangan naratif.5. Kajian ini menggunakan kaedah eksperimental satu kumpulan eksperimen (KE). Kajian ini juga diharap dapat menambah koleksi bahan rujukan tentang penyelidikan yang dijalankan dalam bidang penulisan pada masa akan datang yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada para penyelidik. Definisi Operasional Kajian ini melibatkan penggunaan beberapa istilah dan konsep yang perlu dijelaskan. kemahiran dan kepakaran seseorang akan tenggelam kerana tidak dapat disebarkan.

Akhirnya. 1994. Kaedah pembelajaran ini membolehkan pelajar yang heterogen bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai matlamat bersama (Gan. menerusi teknik tersebut. Langkah seterusnya diserahkan kepada kumpulan-kumpulan murid berkenaan untuk berbincang dan melantik ketua. Zawiah Abd. 1996:114). Aktiviti berkongsi maklumat ini dapat dilaksanakan oleh ahli dalam kumpulan agar perkara yang dibincangkan itu menghasilkan satu idea yang sangat bermakna. setiap ahli dalam kumpulan akan mengutarakan pendapat masing-masing secara lisan mengikut putaran giliran mereka (Kagan. Shukor. sesuai dengan pendekatan yang dipegang (Abdullah Hassan. Shukor. 2001). mereka dapat menguasai kemahiran menulis dengan baik. pencatat. Melalui penurunan idea tersebut. 1989:13). Matlamatnya adalah untuk memberikan setiap ahli peluang mengemukakan idea masing-masing sambil menerima dan menolak idea yang lain secara diplomasi. 1994. setiap ahli digalakkan untuk membaca dan menyemak hasil tugasan mereka agar tugasan mereka mantap dan bermakna. Setiap ahli memerlukan tambahan idea untuk melengkapkan tugasan. Manakala KPK ialah strategi yang diperkenalkan dalam sistem pembelajaran bestari. 1999). Dengan strategi ini. Melalui teknik ini berlakulah proses bertukar-tukar idea dan pandangan agar idea yang diperuntukan itu akan menjadi lebih jelas dan bermakna. murid-murid digalakkan berdikari dalam meneroka ilmu daripada pelbagai sumber. Hal ini bermakna. . KPK merujuk kepada penggunaan teknik Putaran Giliran (Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table) kumpulan eksperimen dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu. Melalui KPK murid dapat belajar secara bekerjasama untuk mencapai matlamat pembelajaran dalam penulisan kedua-dua karangan tersebut. (Kagan. pelapor dan seumpamanya. ahli kumpulan dapat berkongsi maklumat secara bergilir-gilir dalam mencurahkan idea yang dibincangkan. Aktiviti ini sangat penting kepada murid yang lemah menguasai literasi membaca dan menulis. Kaedah Pembelajaran Koperatif Perkataan ‘kaedah’ mengikut Kamus dewan (1993: 513) bermaksud cara atau aturan membuat sesuatu. Zawiah Abd. Selain itu. Dalam konteks kajian ini. Manakala teknik Meja Bulat (Round Table) pula. ‘Kaedah’ juga membawa maksud langkah-langkah dan peringkat-peringkat yang diatur untuk mengajar sesuatu bahasa atau bahagiannya. ‘kaedah’ merupakan cara keseluruhan mengajar bahasa bagi mencapai tujuan-tujuan yang tertentu melalui prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh satu-satu kaedah itu (Arbak Othman.Dalam konteks kajian ini ’keberkesanan’ bermaksud hasil atau akibat yang terjadi daripada penggunaan kaedah pembelajaran koperatif dalam proses penulisan karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu. Aktiviti ini memberi ruang kepada murid-murid tadi untuk berinteraksi serta menyesuaikan diri antara satu sama lain. pengelompokan murid kepada kumpulan kecil merupakan langkah awal yang mesti dipatuhi oleh seseorang guru dalam pelaksanaan kaedah ini. Teknik Putaran Giliran (Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table) Dalam teknik Putaran Giliran (Round Robin). 2001).

penerimaan dan kosa kata (Slavin. urutan ayat-ayat ini dapat membentuk satu kesatuan yang jelas maksudnya. Talib. Setiap fakta yang dinyatakan perlu diperkuat . dan melatih pengucapan. 2003). menulis karangan adalah menulis karangan jenis karangan naratif dan karangan fakta. termasuk membacakan certia satu sama lain. Naratif umum pula peristiwa yang didengar atau diimaginasikan oleh penulis. Aziz Abd. 2005). Dalam kajian ini. Menulis ialah proses memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. Karangan Fakta Karangan fakta lebih memerlukan pernyataan fakta dan huraian yang mantap. Penulisan naratif biasanya dipaparkan mengikut urutan yang kronologi (Roselan Baki. membuat prediksi mengenai bahagian akhir berkaitan cerita naratif. 2003). perkembangan dan akhiran (Mahzan Arshad.Kedua-dua teknik ini hampir sama dengan teknik Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC). Menurut Byrne (dalam Robiah Kulop Hamzah. Huraian Sukatan Pelajaran (2003) menghuraikan kemahiran menulis sebagai keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. 1999) penulisan ialah urutan ayat-ayat yang disusun dalam susunan tertentu dan berkait rapat antara satu sama lain dengan caracara tertentu. & Stevan. rangkai kata. 2008 halaman 16-17) Menulis Karangan Menulis adalah menggunakan simbol visual yang berfungsi sebagai komunikasi (Yahya Othman. Walau bagaimanapun. Karangan Naratif Karangan naratif menceritakan semula peristiwa-peristiwa yang telah berlaku menurut susunan kronologi peristiwa-peristiwa itu terjadi (Abdd. menulis idea. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan penglahiran idea yang jelas dan tersusun (Kamarudin Hj. Dalam konteks kajian ini. Urutan ini mungkin panjang dan mungkin pendek. Para murid ditugaskan untuk berpasangan dalam kumpulan mereka untuk belajar dalam serangkaian kegiatan yang bersifat kognitif. 1998). Mereka juga saling bekerjasama dalam menghasilkan cerita. tanda baca dan ejaan yang betul. penyelidik membuat penilaian tentang karangan naratif umum iaitu peristiwa yang diimaginasikan oleh penulis. 1989). Segala tanggapan yang bertentangan tentang sesuatu isu atau perkara haruslah disokong dengan hujah-hujah dan fakta sebagai pembuktian. Slavin. 1986 dalam Stavin 2008).CIRC merupakan program komprehensif untuk mengajarkan membaca dan menulis pada peringkat sekolah menengah (Madden. Teks naratif menampilkan pelbagai cerita dan disusun dalam satu pola yang mengandungi bahagian pengenalan. Penulisan naratif boleh bersifat peribadi dan umum. Naratif peribadi merupakan peristiwa yang melibatkan diri penulis sendiri. serta tulisan yang kemas. Husin.

kesan pembelajaran koperatif dan kajian-kajian yang pernah dijalankan berkaitan pembelajaran koperatif. dan perolehi daripada orang lain. berpendapat bahawa manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya. perspektif Vygotskian yang menghubungkaitkan proses kognitif dengan sejarah dan budaya komuniti menjadi sebahagian proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan apa yang orang lain tahu. Proses pembelajaran bermula daripada konteks sosial ke konteks individual. anekdot atau ungkapan berwibawa (Roselan Baki. Proses pembelajaran bermula daripada konteks sosial ke konteks individual. dengan interaksi lisan sebagai medium dan alat yang menghubungkan kedua-dua konteks berkenaan. 2003). karangan fakta merujuk kepada suatu tajuk perbincangan atau pendapat yang memerlukan fakta atau hujah-hujah yang konkrit sebagai bukti untuk menyokong pernyataan. analogi. rajah pembelajaran koperatif. kefahaman dan makna berdasarkan idea dan pemikiran yang murid miliki. Teori Psikologi Leo S. Interaksi lisan memungkinkan pembinaan pengetahuan. seperti perspektif pemprosesan maklumat. Dalam konteks kajian ini. Harste dalam Mahzan Arshad (2003). 2003). 1992 dalam Roselan Baki. Apabila guru memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti interaksi dalam kelas. 2003). contoh. Sehubungan dengan itu.dengan huraian sokongan yang mengandungi keterangan. dan penulisan khususnya. Untuk kajian ini. ciri-ciri karangan yang bermutu. perspektif naturalis. prinsip-prinsip pembelajaran koperatif. sejarah sosial dan budaya melahirkan perspektif baru tentang proses pengajaran dan pembelajaran (Roselan Baki. lebih banyak pembelajaran . dengan interaksi lisan sebagai medium dan alat yang menghubungkan kedua-dua konteks berkenaan. Teori psikologi Vygotsky (1978) yang mengaitkan interaksi lisan dengan pemikiran. dan perspektif Vygotskian (McCathey & Raphael. BAB II SOROTAN LITERATUR Pengenalan Bab ini membincangkan aspek yang berkaitan sorotan literatur seperti teori yang mendasari pembelajaran koperatif dalam kemahiran menulis karangan.Vygotsky dalam Proses Penulisan Pelbagai perspektif mempengaruhi pengajaran kemahiran literasi amnya. KPK berfokuskan perbincangan dalam kumpulan iaitu murid berinteraksi antara satu sama lain secara lisan untuk mendapatkan idea dan bertukar-tukar pendapat dalam proses pembelajaran penulisan karangan.

Dalam hal ini. 1978 dalam Roselan Baki. murid seringkali berinteraksi dengan kawan-kawan walaupun guru tidak membenarkan mereka bercakap dan berkongsi pendapat ketika menulis karangan dalam bilik darjah. membuat huraian dan mencari contoh yang sesuai bagi huraian.berlaku. 1994 dalam Roselan Baki 2003). dan murid-murid yang lebih pintar dengan pelajar yang sedang menjalani pembelajaran (Mercer N. Hal ini disebabkan kanak-kanak menguasai pengetahuan literasi ketika mereka berhubung dengan orang lain dan mereka dapat meningkatkan penguasaan literasi mereka jika mereka dapat berinteraksi dalam masyarakat secara bermakna. terdapat tiga kaedah menulis dalam Bahasa Malaysia iaitu menulis bebas. Pendapat-pendapat di atas adalah selari dengan perspektif psikologi sosiolinguitik yang melihat proses menulis sebagai satu proses yang melibatkan aktiviti kognitif. Model Pembelajaran Menulis Secara Koperatif Dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bilik darjah terdapat pelbagai kaedah dan teknik yang perlu digunakan oleh guru untuk menarik minat murid dan menjadikan . Tujuannya adalah untuk menggalakkan murid bebas menggunakan kreativiti untuk menghasilkan karya yang diingini. Sauders dalam Ahmad Zaini (2000) menegaskan tentang perlunya bekerjasama dengan rakan sebaya dalam pembelajaran menulis terutamanya untuk merangka. Kesimpulannya. Cara lain ialah setiap ahli dalam kumpulan sama-sam mencari isi penting. 2003). murid dengan murid yang pelbagai kebolehan membawa memberi idea atau pendapat dalam penulisan karangan seperti yang terkandung dalam KPK. membetulkan kesilapan bersama dan menerbitkan bersama. kanak-kanak belajar apabila mereka terlibat dengan aktiviti budaya dan sosial di sekeliling mereka. Guru dan murid akan sama-sama menulis di papan tulis. sosial dan bahasa dalam meningkatkan pengetahuan literasi (berbahasa) murid. menulis bersama. Menulis berkolabratif dilakukan secara berpasangan secara bergilir-gilir untuk berkongsi idea seperti bergilir-gilir menghasilkan perenggan dalam karangan untuk membantu murid yang kurang bermotivasi dalam menulis. kanak-kanak belajar untuk memahami sesuatu atau mula mendapat pengetahuan. Menulis bebas hanya memerlukan bantuan yang minima daripada guru dan sumber lain. bahasa memainkan peranan untuk menghubungkan orang yang lebih berkebolehan. Dalam kajian Marohaini Yusoff (1999) mendapati bahawa sepanjang proses menulis karangan. Menurut Mahzan Arshad (2003). menulis berkolabratif dan menulis berkoperatif. Pengetahuan itu akan menjadi pengalaman yang membantu proses pembelajaran. iaitu guru. Menulis berkoperatif ialah satu kaedah pengajaran menulis yang memerlukan guru memberi bantuan kepada murid. Interaksi antara guru dengan murid. Interaksi dengan orang lain di persekitaran mereka terutamanya ibu bapa dan rakan sebaya akan membantu mereka dalam proses perkembangan (Vygotsky. Hasil daripada interaksi dengan orang lain.

Round Robin (Putaran Giliran). Dalam teknik Round Robin. Rajah 1: Pengajaran KPK dalam penulisan karangan fakta dan naratif BM. 1992). setiap ahli dalam kumpulan akan mengutarakan pendapat masing-masing secara lisan mengikut putaran giliran mereka. contoh. Meja Bulat (Round Table) dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif. KPK yang digunakan dalam kajian ini boleh ditunjukkan dalam Rajah 1.Achievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). setiap ahli digalakkan untuk membaca dan menyemak hasil tugasan mereka agar tugasan mereka mantap dan bermakna. Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads). pengkaji mengguna teknik Round Robin (Putaran Giliran). memberi contoh dan menulis dengan bahasa yang betul. Membuat pembetulan isi. ahli kumpulan dapat berkongsi maklumat secara bergilir-gilir dalam mencurahkan idea yang dibincangkan. tepat dan berkesan. Manakala dalam teknik Round Table pula. Belajar Bersama (Learning Together). Meja Bulat (Round Table) dan sebagainya (Kagan. Rancangan pelajaran bagi sesi rawatan tersebut adalah seperti dalam lampiran A yang disertakan. mereka dapat menguasai kemahiran menulis dengan baik. misalnya Jigsaw. Melalui teknik ini berlakulah proses bertukar-tukar idea dan pandangan agar idea yang diperuntukan itu akan menjadi lebih jelas dan bermakna. Aktiviti berkongsi maklumat ini dapat dilaksanakan oleh ahli dalam kumpulan agar perkara yang dibincangkan itu menghasilkan satu idea yang sangat bermakna. Berdasarkan teknik-teknik dan prinsip-prinsip KPK. TGT (Teams-Games-Tournaments atau Kumpulan Pertandingan Permainan). menerusi teknik tersebut. olahan dan sebagainya. Melalui penurunan idea tersebut. STAD (Students Teams. kesalahan bahasa. Rajah 1 menunjukkan cara pelaksaan pengajaran menggunakan KPK semasa rawatan dijalankan ke atas sampel kajian. Akhirnya. Dalam pengajaran penulisan karangan. Di samping itu murid dilatih untuk membanding hasil . Salah satunya ialah Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) Terdapat beberapa model KPK telah diperkembangkan dalam P&P. huraian. Setiap ahli memerlukan tambahan idea untuk melengkapkan tugasan. Guru memberi arahan/ tugasan Pelaksanaan tugasan secara berkumpulan mengutarakan pendapat berkongsi maklumat membaca dan menyemak masing-masing secara secara bergilir-gilir hasil tugasan lisan mengikut putaran Membuat Refleksigiliran mereka. murid dilatih untuk bekerjasama menghargai isi.P&P lebih berkesan.

Antara ciri tersebut ialah isi karangan bertepatan dengan kaedah soalan atau tajuk. gaya bahasa menarik dan mempunyai kepelbagaian. jelas dan teratur. Bahasa kurang memuaskan dan kadangkala salah penggunaannya. Idea-idea yang dikemukan pula matang. karangan yang dianggap bermutu mestilah mempunyai ciri-ciri berikut (Abdul Hamid Ahmad. Di samping itu. berkesan dan pelbagai gaya Dari segi perspektif guru.kerja sendiri dengan hasil kerja rakan-rakan dalam bilik darjah. idea dijalin mengikut urutan kepentingan dengan menggunakan penanda wacana. Struktur ayat lemah dan tiada keragaman serta kurang daripada 100 patah perkataan. idea dan contoh yang diberikan kurang matang. Unsur peribahasa diselitkan secara berkesan. 1998). Huraian isi kurang. Ciri-ciri Karangan yang Bermutu Sesebuah karangan dianggap baik jika memenuhi sekurang-kurangnya 3 aspek dalam penulisan iaitu isi yang cukup. penyampaian dan pemerengganan menarik dan berkesan. terdapat kepelbagaian dan keragaman dalam struktur ayat. Pengolahan kurang menarik dan kurang berkesan. kurang jelas dan gagal mengemukakan isi yang tepat. ayat digunakan hendaklah gramatis. Selain itu. Kementerian Pelajaran Malaysia. isi karangan dihurai dengan tepat dan diberi contoh yang sesuai. menyertakan contoh yangs sesuai. contoh kurang tepat. mengemukakan isi lebih daripada tiga dan menghuaraikan serta mengembangkan isi dengan jelas. berkesan dan tidak ada kesalahan tata bahasa. penyusunan yang baik dan gaya bahasa yang menarik (Lembaga Peperiksaan. Tema haruslah dapat dikembangkan secara teratur dalam perenggan yang bersepadu dan adanya peratutan dengan baik. kurang sesuai. . karangan ditulis dengan bahasa yang memuaskan. memberi isi yang tidak jelas. kabur dan tidak berkaitan. Gaya bahasa menarik dari segi ayat yang gramatis. penggunaan tanda baca yang tepat serta setiap perenggan hanya mempunyai satu isi sahaja. tidak berkembang atau lemah. gramatis dan pemilihan diksi yang sesuai mengikut tajuk yang dibincangkan. 2008). pemilihan perkataan mestilah tepat. memberi takrif yang kurang tepat kepada tajuk. Kesalahan bahasa pula kecil dan tidak ketara. Isu-isu yang diutarakan dapat dikupas secara matang dan dikaitkan setiap isu dengan keadaan semasa. Karangan dinilai sebagai lemah apabila murid gagal menulis mengikut kehendak soalan. Dari aspek bahasa pula. isi karangan menepati mod wacana penulisan. bahasa yang digunakan tidak lancer dan banyak melakukan kesalahan tatabahasa sehingga sukar memahamimaksud ayat. KPK ini dijalankan dijalankan untuk membantu murid menulis dengan lebih berkesan. Pengolahan. 2003) menggariskan maksud karangan yang cemerlang sebagai karangan yang dapat memberi takrif kepada tajuk dengan baik. Isi dalam karangan kurang dan bercampur aduk. huraian yang tepat. lancar. logik. Laporan Lembaga Peperiksaan Malaysia bagi SPM 2002 (Lembaga Peperiksaan Malaysia. sesuatu karangan dinilai sebagai sederhana apabila karangan yang dihasilkan agak samar dengan tajuk yang diberi. Kepelbagaian dan keragaman ayatnya juga kurang. kurang berkembang. Menurut Lembaga Peperiksaan lagi.

Setelah dapat bekerjasama dalam kumpulan mereka juga akan saling menerima dan bertukar-tukar idea antara satu sama lain. membuat keputusan dan sebagainya. murid berpeluang meneguhkan domain kognitif dan domain efektif.Prinsip-prinsip Pembelajaran Koperatif Terdapat 5 elemen yang perlu dipegang dalam KPK (Johnson dan Johnson. ahli kumpulan akan menghadapi kesukaran dalam melaksanakan aktiviti kumpulan. Kajian yang dijalankan menunjukkan murid yang belajar secara koperatif lebih bekerjasama dan saling bergantungan antara satu sama lain berbanding kaedah pembelajaran secara individu. 1994). kemahiran komunikasi. membuat keputusan bersama dan berusaha membuat pembaikan dalam tugasan. Antara kemahiran sosial yang harus ditekankan kepada ahli kumpulan ialah aspek kepimpinan. 1994). membuat kerja bersama dan menunjukkan kesungguhan untuk berkongsi maklumat dan berbincang dalam melaksanakan dan menyempurnakan tugasan dan mencapai matlamat kumpulan. 1995). kemahiran sosial perlu diberi penekanan yang berfungsi secara berkesan dalam kumpulan. Sharon & Slavin (1989) dalam Zakaria Kassim (2003) menyatakan pembelajaran koperatif meninggalkan pelbagai kesan yang dapat dikenal pasti seperti lebih bekerjasama. Berdasarkan domain afektif. Dalam elemen ini. Kemahiran sosial penting kerana tanpa kemahiran sosial. ahli-ahli kumpulan sedar mereka tenggelam bersama-sama. Prinsip yang terakhir ialah pemprosesan kumpulan. Implikasi Pembelajaran Koperatif terhadap Kemahiran Menulis Kajian-kajian yang dilakukan telah menunjukkan keberkesanan pembelajaran koperatif dari segi pencapaian akademik di samping meningkatkan proses sosialilasi murid. Setiap orang dalam kumpulan harus belajar dan terlibat secara aktif untuk membantu kumpulannya berjaya (Jacobs. Selain itu. Setiap ahli kumpulan mesti sedar bahawa mereka mempunyai kaitan dengan orang lain dan usaha untuk melakukan sesuatu tidak akan berjaya jika usaha tidak dilakukan bersama. Perhubungan dengan individu akan mewujudkan persahabatan tanpa mengira kaum dan kedudukan. setiap ahli perlu berkomunikasi secara bersemuka. Dalam hal ini. interaksi bersemuka merupakan salah satu elemen yang terdapat dalam KPK. Antaranya ialah ahli-ahli saling bergantung secara positif. Setiap ahli harus saling bantu-membantu. Setiap ahli kumpulan harus sedar mereka saling bergantung dalam melaksanakan beban tugas. Harga kendiri mereka akan . Setiap kumpulan bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri dan mesti mempunyai kesedaran untuk bekerjasama dan meyumbang tenaga untuk melaksanakan sesuatu tugasan dengan sempurna. Rasa tanggungjawab untuk menyiapkan tugasan antara ahli kumpulan juga terkandung dalam elemen KPK. Melalui kaedah pembelajaran koperatif ini. saling percaya. Seterusnya pelajar berasakan diri mereka diterima dan dihargai oleh rakan-rakan. saling meningkatkan harga diri dan menyayangi sekolah. guru dan murid harus berupaya membuat refleksi sejauhmana P&P telah berjaya (Kagan. Dalam hal ini. Sehubungan itu. Tugasan perlu dilakukan secara muafakat dan keputusan yang dibuat adalah hasil persetujuan bersama.

Sehubungan itu. Slavin. sanggup berkorban sepakat dan berinisiatif. Terjemahan Nurulita. Robert E. Thomas. saling menghormati. Kaedah pembelajaran koperatif juga mendorong pelajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan sebaya secara harmoni. pelajar-pelajar dapat berkongsi kekuatan dan membaiki kelemahan masing-masing. Secara tidak langsung. setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk menguasai sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain. Johnson and Johnson (1994) dalam Mahzan Arshad (2003) menjelaskan bahawa belajar secara berkoperatif memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat dalam aktiviti sosial dalam bilik darjah dengan aktif. Berdasarkan domain kognitif pula. Kumpulan pembelajaran berkoperatif boleh terdiri daripada tiga orang atau lebih dalam satu-satu kumpulan. mereka perlu menguatkan nada suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi. bertolak-ansur berperikemanusiaan. kumpulan murid yang diajar dengan pendekatan pembelajaran koperatif mencatat pencapaian yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan murid yang diajar melalui kaedah tradisional (Cheah dan Poon. bukan sekadar menghafal sesuatu topik. 1983. 1994). 1957. Zakaria Kassim (2003) bersetuju bahawa kaedah pembelajaran koperatif dapat mengendalikan pelajar melaksanakan tugas-tugas secara bersemuka. Pembelajaran koperatif yang menggunakan kerjasama dalam kumpulan kecil yang terdiri daripada pelajar dari pelbagai kebolehan membolehkan pelajar bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan bagi menghasilkan pembelajaran secara maksimum. bekerjasama. 1949. Dalam hal ini. namun ia akan memberi faedah kepada golongan yang berbeza dalam satu kumpulan (Robert E. 2008) menunjukkan pembelajaran koperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. Dengan menggunakan kaedah kumpulan kecil. Untuk tujuan ini. yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Slavin. 1998). Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. 1976. Jika dijalankan dengan sempurna. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar. kajian oleh beberapa tokoh pengkaji (Deuttsh. bertanggungjawab. . Sehubungan itu.meningkat dan secara tidak langsung mereka akan lebih menyanyangi sekolah dan berminat untuk belajar. Dengan cara demikian. semua kaedah belajar bersama menekankan tanggungjawab setiap ahli dalam kumpulan dengan tidak mengambil kira pencapaian akademik. pelajar perlu betul-betul memahami subtopik itu. kerjasama dalam kumpulan sangat diperlukan supaya setiap individu dapat mencapai apa yang dihasratkan dan dapat memperoleh manfaat bersama (Kagan. Apabila yang cerdas berada dalam kumpulan yang kurang cerdas. Pelaksanaan tugas secara berkoperatif dapat menumpukan pelakuan dan keyakinan diri murid. Madden dan slavin. kaedah pembelajaran koperatif memupuk nilai-nilai murni seperti kejujuran. D. Hulten dan De Vries.Zubaedi. 2008). Justeru.

Dalam menghasilkan penulisan misalnya. menulis bersama. Dalam hal ini. Kaitan pembelajaran Koperatif dengan penulisan karangan Menurut Vygotsky. Melalui penempatan ke dalam kumpulan dan memberi tugasan kepada mereka menyebabkan mereka perlu bekerjasama. 2003). pembelajaran bahasa harus bermula dengan aktiviti yang bersifat sosial sebelum menjadi aktiviti yang bersifat individual dan personal (Roselan Baki. Tanggungjawab menyelesaikan tugasan merupakan kaedah yang amat baik untuk memberi peluang kepada pelajar memenuhi keperluan sosial mereka. Saunders (1999) dalam Ahmad Zaini (2000) menegaskan tentang perlunya kerjasama dalam pembelajaran menulis terutamanya untuk merangka. aktiviti kumpulan dan sebagainya perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. aktiviti perbincangan. Ini jelas menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran koperatif menyumbang kepada peningkatan pelajar jika dibandingkan dengan kaedah pembelajaran secara tradisonal. Sehubungan dengan itu. Permuafakatan ini akan membantu dan menggalakkan pembelajaran yang aktif. Oleh itu. mereka perlu diberi peluang melakukan aktiviti yang membolehkan mereka berinteraksi dengan rakanrakan dan guru. 2003). pelajar gemar berinteraksi dengan aktif dengan membuat perbandingan antara teks yang ditulisnya dengan teks yang ditulis oleh rakan yang lain. Hasil penulisan secara individu ini apabila digabung akan menghasilkan penulisan yang mantap. KPK boleh menjadi satu asas yang kukuh untuk membina peribadi insan mulia. membetulkan kesilapan bersama dan menerbitkan bersama. Pendapat-pendapat di atas adalah selari dengan perspektif psikologi sosiolinguistik yang melihat proses menulis sebagai satu proses yang melibatkan aktiviti kognitif. Apabila guru memberi peluang kepada pelajar melakukan aktiviti interstektualiti dalam kelas. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan orang lain tahu. kemahiran interpersonal dapat dibentuk selain daripada belajar menyelesaikan masalah bersama-sama. Ini adalah kerana kanak-kanak menguasai pengetahuan literasi ketika mereka berhubung dengan orang lain . malah harus dilihat dalam aspek yang lebih luas iaitu pembentukan sahsiah generasi akan datang. Manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya. Slavin. lebih banyak pembelajaran berlaku. sosial dan bahasa dalam meningkatkan pengetahuan literasi (berbahasa) pelajar. 2008). Perkembangan koperatif tidak hanya berperanan meningkatkan prestasi akademik sahaja. menanam nilai-nilai positif hidup bermasyarakat selain membantu perkembangan emosi dan mental pelajar (Robert E. beliau bersutuju bahawa KPK juga mendorong pelajar meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran.Selain itu. (Harste dalam Mahzan Arshad. Murid lebih cenderung dan berminat belajar sambil bertukar-tukar pendapat atau berinteraksi dengan rakan. saling bergantung antara satu sama lain. Oleh itu. sebelum pelajar mula diminta untuk menulis karangan.

Khadijah Ahmad (2005) yang mengkaji tentang keberkesanan pembelajaran koperatif dalam menulis karangan BM. Kajian Berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran Koperatif Aspek Penulisan Karangan Rosni Yusof (1999) telah mengunakan kaedah pembelajaran koperatif STAD (Students Teams. Zawiah Abd. perbendaharaan kata. Kajian ini juga telah melihat cara pengguna teknik ini boleh mendorong murid untuk menghasilkan karangan yang baik. Mereka diajar cara bekerjasama dalam kumpulan untuk menghasilkan karangan. Ahmad Zaini Yaacob (2000) yang mengkaji tentang kesan pembelajaran koperatif dalam kalangan pelajar tingkatan empat di luar bandar. mencari bahan. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan. olahan. Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar. Roslina Othman (2002) telah mengkaji tentang strategi pembelajaran koperatif dalam kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran di Kelantan pula mendapati kanak-kanak yang mengikuti strategi pembelajaran koperatif telah menunjukkan pencapaian lebih baik dalam mengenal huruf dan suku kata berbanding kanak-kanak yang belajar dengan kaedah tradisional. olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. bagi melihat pencapaian pelajar tingkatan dua. Kedah. Kajian yang serupa dilakukan oleh Suraya (1999) dalam Masitah Zainuddin (2005). Beliau telah mendedahkan teknik koperatif kepada kumpulan rawatan. Hasil eksperimen selama empat minggu mendapati bahawa pendekatan koperatif amat berjaya berbanding dengan kaedah tradisional. Sekolah Menengah Kebangsaan di negeri Melaka dalam aspek tersebut. Kajian yang dilakukan oleh mereka cuba meninjau kekuatan dan kelemahan kedua-dua teknik berkenaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. telah membuat kajian yang lebih menarik tentang pengajaran penulisan dengan mencuba strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan dalam kalangan murid tahun empat sebuah sekolah rendah. struktur kata. Shukor dan rakan-rakan (2001). isi dan kesalahan bahasa. di Negara Brunei Darul Salam. Beliau menggunakan kaedah pembelajaran koperatif STAD.Achievement Division) atau dikenali sebagai Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid. ke atas pelajar tingkatan tiga dalam jangka masa enam minggu.dan mereka dapat meningkatkan penguasan literasi mereka dalam masyarakat secara bermakna. Beliau telah menyelidik cara pembelajaran koperatif dapat meningkatkan mutu penulisan pelajar. Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan dan peningkatan dari segi penulisan karangan terhadap kaedah yang digunakan . penjanaan idea. Kajian dilakukan terhadap 30 orang pelajar di Sekolah Menengah di daerah Kuala Nerang. Hasil kajian mendapati bahawa pendekatan pembelajaran koperatif begitu berkesan berbanding tradisional. Enam aspek yang spesifik dalam penulisan karangan telah ditumpukan dalam kajian beliau iaitu kematangan fikiran.

menghurai.oleh guru dalam penulisan karangan. Masitah Zainuddin (2005). Seramai . kerajinan dan rasional. kejujuran . Malah sangat sesuai untuk meningkatkan kemahiran mendengar. Hasil kajian mendapati bahawa KPK secara relatif lebih berkesan dalam pengajaran tatabahasa berbanding dengan kaedah tradisional. Perlis. Pengulangan pada bahagian-bahagian tertentu membolehkan perbendaharaan kata serta tatabahasa baharu diperoleh. E. Klang. murid-murid mengulas bahawa sesi pengajaran menggunakan cerita rakyat merupakan bahagian yang paling disukai mereka. di daerah Kangar. Kajian Berkaitan Pengajaran Karangan dan Pembelajaran Koperatif Secara Am Taylor. mengkaji sejauh manakah pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran Sains dapat menerapkan nilai murni. membaca dan menulis. Pembelajaran koperatif juga boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. Pada akhir pengajaran. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar sekolah menengah. Pelajar didapati bekerjasama. bekerjasama. Terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian pelajar dalam menulis karangan sebelum dan selepas dirawat dengan kaedah pembelajaran koperatif. Kaedah yang digunakan adalah kaedah eksperimen yang memakan masa selama hampir sebulan. Nor Azizah Salleh dan kawan-kawan (2002). (2000) melalui kajian beliau terhadap murid yang diajar mengunakan unsur naratif iaitu cerita rakyat. berdikari. Kajian eksperimental menggunakan Rekabentuk Kumpulan Kawalan Pra-Ujian-Pasca-Ujian telah dijalankan di sekolah Menengah di daerah Kapar. Cerita rakyat memperkenalkan penggunaan bahasa yang pelbagai kepada murid. kasih sayang. yang melibatkan 64 orang pelajar. mengkaji tentang keberkesanan penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa Bahasa Melayu. Hasil kajian mendapati bahawa pembelajaran koperatif berjaya meningkatkan penulisan dalam karangan setelah sesi rawatan dijalankan. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. Hasil hubungan interaksi sesama ahli kumpulan atau rakan sebaya telah berjaya meningkatkan pengetahuan kebolehan pelajar dalam menulis isi karangan. kebersihan mental. Berdasarkan pemerhatian beliau terhadap murid yang diajar menggunakan cerita rakyat. bertutur. menjana supaya lebih mantap dan bernas. Hasil kajian mendapati teknik ini berkesan untuk murid lemah serta murid yang cemerlang pada masa sama. Cerita rakyat mempunyai ciri-ciri istimewa yang sesuai untuk pengajaran bahasa. Dayang Rositer Awang Ibrahim (2001). dalam kajiannya tentang keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. beliau mendapati murid-murid ini menunjukkan minat serta bersemangat untuk belajar. Pelajar ini dibahagikan kepada dua kumpulan rawatan secara padanan iaitu 32 dalam eksperimen (KPK) dan 32 lagi dalam kumpulan kawalan (kaedah tradisional).

Faridah Hanim (2003). kaeadah penagajaran dan pembelajaran. . Terdapat tujuh masalah yang telah dikenal pasti menyulitkan pelaksanaan pembelajaran koperatif adalah pelajar. pembabitan dan amalan berkomunikasi pelajar. Hasil kajian mendapati bahawa lima faktor yang mempengaruhi guru matematik mengamalkan pembelajaran koperatif iaitu pelajar. pengurusan bilik darjah. UTM Skudai Johor”. Zaenab Hanim dan kawan-kawan (2004). Pernyataan tersebut diperkuatkan lagi dengan dapatan kajian oleh oleh Siti Hajar Abd Hamid (2007) dalam kajiannya yang bertajuk “Pembelajaran Koperatif Menggunakan EPembelajaran Di Kalangan Pelajar Yang Mengambil Subjek Telekomunikasi Dan Rangkaian. Beliau menjalankan kajian secara kuasi eksperimen selama 11 minggu bagi memastikan kesan kedua-dua kaedah ke atas pencapaian. mengkaji tiga pemboleh ubah paling penting tentang kemampuan guru. jigsaw dan Team-Games-Tournaments. Kaedah kuasi eksperimen dijalankan dengan mengambil setiap sekolah dua buah kelas dijadikan sample. Kajian oleh Zakaria Kassim (2003) memberi tumpuan kepada kemahiran komunikasi. masa.990 orang pelajar tingkatan dua dari 12 buah sekolah di Selangor diambil sebagai sampel dalam kajian ini. kumpulan sokongan dan budaya sekolah. sebuah dijadikan kelas eksperimen dan sebuah lagi dijadikan kelas kawalan. pembabitan dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran perdagangan melalui kaedah permainan jigsaw II dan STAD (Students Teams. Hampir kesemua elemen dalam pembelajaran koperatif diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali kemahiran social dan refleksi kumpulan. dalam kajiannya terhadap empat orang guru matematik di sebuah sekolah menengah. Tok Hoon Seng (2006) dalam kajiannya yang bertajuk “Cooperative Learning And Achievement In English Language Acquisition N A Literature Class In A Secondary School”. Hasil kajian menunjukkan bahawa penggunaan kaedah pembelajaran secara koperatif dapat membantu pelajar dan guru di sekolah dalam usaha untuk memantapkan strategi pengajaran dan pembelajaran mereka. Secara spesifik kajian ini meneroka faktor-faktor yang mendorong guru matematik mengamalkan pembelajaran koperatif di samping mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Alat kajian yang digunakan ialah soal selidik (pra ujian dan pasca ujian). pemerhatian guru dan temu bual pelajar.Achievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). Antara kaedah yang kerap digunakan oleh mereka ialah kaedah berstruktur. dalam kajiannya tentang Penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam Pengajaran Matematik: Penyelidikan Sekolah Rendah. menyatakan bahawa pembelajaran koperatif adalah satu usaha untuk mengelompokkan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kebolehan ke dalam kumpulan kecil demi menuju ke arah sasaran umum. latihan dan kandungan pelajaran. Hasil kajian menunjukkan semua nilai murni yang dapat diterapkan melalui kaeadah pembelajaran koperatif dan setiap nilai murni didapati berbeza antara sekolah. Fakulti Pendidikan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru matematik mempunyai pengetahuan yang sederhana mengenai pelaksanaan pembelajaran koperatif dalam pengajaran bilik darjah masing-masing. guru. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran koperatif menyumbang kepada peningkatan pelajar jika dibandingkan dengan kaedah pembelajaran secara konversional. guru. kemudahan fizikal.

Kumpulan eksperimen didedahkan dengan pengajaran menggunakan kaedah pembelajaran koperatif manakala kumpulan kawalan menggunakan kaedah pengajaran sedia ada.memotovasikan pelajar dalam PK yang bertujuan untuk mengubah amalan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Penemuan-penemuan positif pereplikaan ini dan sambungan adalah penting kerana mereka harus mengukuhkan keyakinan pengajar-pengajar perakaunan yang mengajar di satu persekitaran pembelajaran yang pasif dalam melaksanakan pedagogi ini untuk menyampaikan topik-topik perakaunan yang telah menjadi semakin lebih kompleks atas dua dekad lepas. Seramai 160 orang murid dari dua buah sekolah Cina dan Tamil telah terlibat sebagai sampel kajian. menjalankan kajian berbentuk eksperimen untuk melihat kesan pembelajaran koperatif kaedah Jigsaw terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan empat. Hasil penyelidikan menunujukkan bahawa kemampuan guru mengalami masalah pada peringkat awal tindakan. dalam kajiannya bertajuk Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif Dalam Pembelajaran Bacaan Pemahaman Teks Di Kalangan Murid SJK ( C ) Dan SJK ( T ). Seramai 60 orang pelajar tingkatan empat dipilih untuk menduduki ujin pra dan seterusnya dibahagikan kepada dua kumpulan. Kajian dijalankan selama 10 minggu di sebuah sekolah menengah di daerah Kulim. Hwang et al. Namun kemampuan guru tersebut semakin meningkat pada peringkat pusingan akhir. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbandingan.'s (2005) mengkaji dengan meneroka keberkesanan menggunakan pembelajaran bersama di darjah-darjah ilmu berbeza di dalam Bloom (1956) taksonomi. (2005) dalam Cheah Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007) yang mengkaji tentang Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif dalam penmbelajaran bacaan pemahaman teks di kalangan murid SJK (c) dan SJK (T). Ruslim Mohd. KPK yang digunakan dalam kajian ialah struktur jigsaw.Tujuan kajian dijalankan untuk meninjau keberkesanan kaedah Pembelajaran Koperatif (PK) Bahagian Pencapaian Pasukan Pelajar BPPP (Student Teams-Achievement Divisions-STAD) dan kaedah Pembelajaran Tradisional (PT) terhadap pencapaian bacaan pemahaman teks Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Keputusan kajian telah menunjukkan bahawa kaedah PK (BPPP) merupakan kaedah yang lebih berkesan berbanding dengan kaedah PT dalam pencapaian bacaan pemahaman teks. Kedah. Salleh (2005). Kajian dilakukan terhadap murid darjah lima dari dua buah sekolah jenis kebangsaan Cina (SJK C) dan sekolah jenis kebangsaan Tamil (SJK T). Tind The Find dan Pairs Check. Kajian ini melanjutkan Hwang et al. Hasil kajian mendapati bahawa kaedah pembelajaran koperatif yang menggunakan kaedah jigsaw telah meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. kemampuan guru menstruktur PK adalah tinggi daripada pemboleh ubah yang lainnya. peningkatan pencapaian pemahaman teks bagi pelajar yang mengikuti kaedah PK (BPPP) heterogenous adalah lebih tinggi . Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007). mengesahkan jangkaan yang pembelajaran bersama membolehkan pedagogi menjadi lebih berkesan dalam menambah keupayaan pelajar-pelajar untuk memperolehi pengetahuan perakaunan daripada satu tradisional kuliah kaedah dalam pasif selaras persekitaran pembelajaran. Dapatan juga menunjukkan bahawa kemampuan guru memotivasikan pelajar pada peringkat awal tindakan adalah rendah dan meningkat pada bahagian akhir. Keseluruhannya.

Mereka melibatkan diri secara aktif dalam segala aktiviti yang dirancang oleh guru kerana mempunyai tanggungjawab untuk menaikkan imej kumpulan masing-masing. BAB III METODOLOGI KAJIAN Pengenalan Bab ini akan membincangkan metodologi yang digunakan dalam menjalankan kajian ini. kerjasama dan saling bantu membantu amat penting memandangkan kaedah pembelajaran yang menekankan persaingan. Perak. instrumen kajian. jelaslah bahawa strategi pengajaran dan pembelajaran secara koperatif mendatangkan kesan yang positif sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas rawatan. Semangat perpaduan. Instrumen yang telah digunakan di dalam kajian ini adalah satu set soalan soal selidik. Responden kajian terdiri daripada 132 orang pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik. didapati bahawa faktor rakan sebaya merupakan faktor yang paling dominan terhadap amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik. Oleh itu. Yahaya. Kajian oleh Azizi Hj.daripada pelajar yang mengikuti kaedah PK (BPPP) homogenous. pengkaji berpendapat bahawa pembelajaran koperatif juga sesuai digunakan dalam apa jua mata pelajaran yang hendak diajarkan kepada pelajar. prosuder kajian. Sikap dan perlakuan mereka didapati mengalami perubahan menerusi pembelajaran koperatif. Perak. Rumusan Berdasarkan tinjauan dan kajian yang dijalankan. tempoh masa kajian. tatacara . pemilihan sampel. Perak. Aspek-aspek yang dibincangkan ialah kerangka konseptual kajian. reka bentuk kajian. Hasil kajian. Intan Sapinas Binti Bahuri (2007) untuk meninjau faktorfaktor yang mempengaruhi amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik.

cerapan dilakukan sekali lagi bagi menentukan kedudukan subjek dengan menggunakan pasca ujian (Mohd. STAD (Students Teams.pengumpulan dan penganalisisan data statistik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tahap pencapaian murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif. Putaran Giliran (Round Robin) Meja Bulat (Round Table) Penulisan Karangan Fakta Dan Karangan Naratif Pembelajaran Koperatif PENCAPAIAN Rajah 2: Kerangka Konseptual Kajian Reka Bentuk Kajian Kajian ini menggunakan kaedah eksperimental iaitu Rekabentuk Prapasca ujian Ujian Satu Kumpulan. Meja Bulat (Round Table) dan sebagainya (Kagan. Dapatan kajian ini.Achievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). TGT (Teams-Games-Tournaments atau Kumpulan Pertandingan Permainan). Majid Konting. cerapan dilakukan dengan menggunakan praujian bagi menentukan kedudukan subjek. didapati bahawa KPK menggunakan Putaran Giliran dan Meja Bulat dapat meningkatkan pencapaian murid dalam penulisan karangan fakta dan naratif seperti Rajah 2. Reka bentuk kajian yang digunakan boleh ditunjukkan dalam rajah 2 seperti di bawah. Terdapat beberapa model KPK telah diperkembangkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pasca ujian Rawatan Pra ujian Pra ujian . kumpulan murid ini diberi pasca ujian. aktiviti kumpulan digunakan untuk aktiviti perbincangan hasil yang diperoleh. 1992). Belajar Bersama (Learning Together). Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads). KPK menegaskan bahawa aktiviti berkumpulan yang melibatkan perlakuan murid dalam pembelajaran dapat menarik minat dan menjadikan pembelajarn lebih bermakna. Namun dalam kajian ini. misalnya Jigsaw. Selepas itu mereka diberi rawatan dengan Kaedah Pembelajaran Koperatif. Sebelum subjek diberi olahan. Selepas olahan diberi. Setelah selesai rawatan. melibatkan dua teknik dalam KPK iaitu Putaran Giliran dan Meja Bulat. Seramai 40 orang murid ini telah diminta menduduki pra ujian menulis karangan fakta dan karangan naratif. 2005). Reka bentuk praujian-pasca ujian satu kumpulan hanya menggunakan satu kumpulan eksperimen (KE) untuk mengkaji kesan olahan pembolehubah tak bersandar. Kerangka Konseptual Kajian Secara umumnya. Dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. Putaran Giliran (Round Robin).

kaedah dan bahan yang sesuai untuk pelajar (Popham. Pembolehubah tak bersandar dalam kajian ini ialah kaedah rawatan. Tempat ini dipilih berdasarkan ciri-ciri yang didapati memenuhi syarat-syarat dan keperluan kajian.Pemilihan sampel Rajah 3: Reka bentuk Kajian keberkesanan KPK dalam pengajaran kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif BM. Hasil daripada sesuatu ujian akan dapat membantu guru menentukan hala-tuju dalam proses pengajarannya. Salah sebuah sekolah yang terletak di daerah Pelabuhan Klang telah dipilih oleh pengkaji. iaitu sekolah gred B. Tempat Kajian Kajian ini di jalankan di sebuah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di daerah Klang. . khasnya dalam menentukan objektif. C1 digunakan untuk cerapan pertama iaitu pra ujian. Berdasarkan Rajah 3 di atas pembolehubah bersandar kajian ini adalah skor pra ujian dan skor pasca ujian ujian yang diperolehi dari kumpulan yang dikaji. Simbol C mewakili cerapan terhadap pembolehubah bersandar. penyelidikan ini dijalankan dengan menggunakan kaedah eksperimental yang berasaskan reka bentuk kajian seperti yang digambarkan dalam rajah 3 Praujian Pembolehubah tak bersandar Pasca ujian C1 O C2 Rajah 4: Rekabentuk Prapasca ujian Ujian Satu Kumpulan Nota: Simbol O mewakili olahan pembolehubah tak bersandar. 2000:10). KPK yang digunakan ialah Putaran Giliran(Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table). iaitu kaedah pembelajaran koperatif (KPK). Oleh itu penyelidik akan menguji penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan naratif BM murid melalui pengujian. iaitu untuk melihat sejauh manakah berkesannya KPK dalam meningkatkan prestasi murid dalam tingkatan dua dalam pembelajaran aspek kemahiran menulis karangan BM. khususnya populasi kajian. Shukor (2001). penyelidik menjalankan satu ujian pencapaian untuk menguji penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif Bahasa Malaysia (BM) murid. Semua murid di sokolah ini adalah terdiri daripada kaum Cina yang menggunakan bahasa ibunda iaitu Bahasa Teochu dalam pertuturan seharian. Kaedah ini mudah dan sesuai digunakan bagi guru yang hendak mencuba KPK dalam bilik darjah (Kagan. Simbol C2 mewakili cerapan terhadap cerapan kedua dan biasanya untuk mencerap pasca ujian. Untuk mendapatkan skor tersebut. Secara ringkasnya. Kaedah ini digunakan sebagai bahan rawatan utama yang bersesuaian dengan objektif utama kajian ini. 1994:71) dalam Zawiah Abd.

sampel menduduki pra ujian. Setelah selesai menjalani rawatan dalam masa yang disebut. Tempoh masa kajian Kajian ini dijalankan dalam tempoh empat minggu. Pada peringkat pertama. Kriteria yang dipertimbangkan semasa memilih sampel kajian kerana mereka mempunyai pencapaian akademik yang berbeza dan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan yang mempunyai ciri-ciri heterogenus dari segi pencapaian dan jantina. Penentuan ini dibuat dengan memilih murid yang mempunyai ciri-ciri heterogenus dari segi kebolehan dan pencapaian mereka.Selain itu. Majid Konting. Kerjasama baik yang ditunjukkan oleh pentadbir sekolah berkenaan juga memudahkan pengkaji mengakses maklumat untuk keperluan kajian ini. Tujuan perbincangan ini adalah untuk memberi gambaran kepada . Keputusan dalam UPSR dan keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun menjadi asas pemilihan sampel. Seramai 40 orang murid telah dipilih secara rawak yang terdiri terdiri daripada lelaki dan permpuan. mengendalikan pra ujian dan mendedahkan KPK kepada sampel terbabit. Pelaksanaan pengajaran koperatif dijalankan selama lapan kali pengajaran iaitu selama 40 minit untuk setiap karangan. pengkaji menjalankan aktiviti eksperimental seperti penerangan. Dalam tempoh seminggu. Dalam tempoh tersebut pengkaji telah memberi penerangan tentang tujuan kajian. Secara amnya pecahan bilangan murid boleh diringkaskan seperti Jadual 1 di bawah. pra ujian. Daripada jumlah tersebut terdapat 10 orang murid lelaki dan 30 murid perempuan. sampel akan diajar kemahiran menulis sebanyak dua kali pengajaran. Prosedur Kajian Secara amnya kajian ini dijalankan dalam tiga peringkat. Bilangan seramai ini memudahkan aktiviti pembahagian kumpulan. kaedah belajar secara berkumpulan. Sampel Kajian Sampel yang dipilih terdiri daripada murid tingkatan dua di sebuah sekolah menengah. di tempat kajian terdapat ciri-ciri heterogenus yang mewakili murid lelaki dan perempuan yang mempunyai pelbagai kebolehan. 2005). Jantina Kekerapan (Sampel) Peratus (%) Lelaki 10 25 Perempuan 30 75 JUMLAH 40 100 Jadual 1: Sampel kajian mengikut jantina Pengkaji memilih murid tingkatan dua kerana sampel sudah mempunyai pengalaman menulis karangan setahun di tingkatan satu dan dianggap mahir dalam penulisan karangan. Sampel kemudian dirawat dengan menggunakan KPK dalam penulisan karangan. Jumlah sampel hendaklah melebihi 30 unit kerana andaian taburan normal biasanya dipenuhi apabila saiz sampel melebihi 30 unit (Mohd.

satu pasca ujian diberikan kepada pelajar. Di samping itu. 3 Pengenalan pendahuluan karangan yang terdiri daripada definisi tajuk. mengolah isi karangan dan membaiki kesalahan bersama rakan dalam kumpulan. murid dilatih untuk bekerjasama memberi pendapat. . Data yang dikumpulkan melalui ujian ini dibandingkan dengan data yang diperolehi dalam pra ujian untuk melihat keberkesanan KPK ke atas pengajaran penulisan karangan fakta dan karangan naratif. huraian. persoalan dan pendapat tokoh. Murid didedahkan dengan cara mencari isi berdasarkan isi. Rancangan pelajaran bagi sesi rawatan tersebut adalah seperti dalam lampiran A. dan fungsi kumpulan. Peringkat kedua merupakan sesi rawatan. menghurai isi. kemudian pembentangan isi oleh ahli kumpualn. Perbincangan isi oleh setiap kumpulan. Jenis rawatan yang diberikan ialah menulis karangan secara kerjasama dan berkongsi idea atau menulis secara berkoperatif dengan menggunakan teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat. Seterusnya sesi soal jawab dan kupasan isi. ciri-ciri kumpulan yang baik. bukti. 2 Penerangan tentang cara Pembelajaran Koperatif iaitu pembentukan kumpulan. dan contoh. contoh.pelajar tentang kaedah pembelajaran secara berkoperatif. Setiap kumpulan perlu membincangkan isi-isi dan membuat pembentangan. 6 Cara menyusun keutamaan isi. Pembentangan secara kumpulan dan soal jawab. Murid dikehendaki menjalankan perbincangan dalam kumpulan. 5 Cara mengembangkan isi. menulis karangan dengan bahasa yang betul. murid dilatih untuk membanding hasil kerja sendiri dengan hasil kerja rakan-rakan dalam bilik darjah. murid diberikan soalan pra untuk menjawab dalam masa 40 minit sebelum menjalani sebarang rawatan. sesi soal jawab dan kupasan isi. Dalam pengajaran dan pembelajaran menulis karangan fakta dan karangan naratif. 4 Cara mendapatkan isi. Pelaksanaan KPK ke atas kumpulan eksperimen adalah seperti Jadual 2 di bawah: Jadual 2: Kelas Rawatan Pembelajaran Koperatif Perjumpaan Aktiviti 1 Perjumpaan pertama. Setiap isi dihurai berserta contoh. Peringkat ketiga dalam eksperimen ialah setelah selesai menjalani pembelajaran menulis secara berkoperatif. memberi contoh bagi isi. Setelah itu.

Guru menerangkan kepentingan wacana dan gunanya. Kriteria Penskoran Bahagian C. dan lemah (D dan E) adalah seperti Jadual 3 di bawah. Karangan yang diajarkan setiap minggu pelaksanaan rawatan ini adalah seperti dalam Lampiran A. Pembentangan hasil kumpulan. 8 Membuat penutup atau kesimpulan. Peringkat Markah Kriteria Cemerlang 33-40 (37-40) (33-36) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. -Idea yang relevan dengan huraian yang jelas beserta dengan contoh yang sesuai. pemarkahan ke atas penulisan pelajar dibuat dengan mengambil contoh pemarkahan yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dalam PMR 2007. sederhana (B dan C). -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum.7 Penggunaan penanda wacana. Lembaga Peperiksaan 2008. 10 Murid menjawab soalan pasca dalam masa 40 minit setelah selesai menjalani kelas rawatan. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. -Penggunaan penanda wacana yang betul. Jadual 3: Pemarkahan bagi karangan Karangan Respons terbuka (40 markah). Sesi soal jawab dan mencari penutup terbaik antara kumpulan. Perbincangan penutup dalam kumpulan. Murid mencari dan menyenaraikan penanda wacana daripada teks yang diberi sebagai latihan. Penerangan cara menulis penutup oleh guru. pantun. 9 Latihan menulis karangan berdasarkan apa yang didedahkan. -Ejaan dan tanda baca yang betul. Kriteria pemarkahan yang baik (A1 dan A2). cogan kata dan frasa . -Penggunaan kosa kata luas dan tepat. Sehubungan itu. -Penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa. penilaian karangan terbaik. sesi soal jawab dan rumusan kelemahan karangan.

yang menarik. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Memuaskan 09-16 . -Penggunaan penanda wacana yang betul. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. pantun. -Eejaan dan tanda baca yang betul -Penggunaan kosa kata luas. -Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai. -Idea yang relevan dengan huraian yang masih jelas. Kepujian 25-32 (29-32) (25-2 8) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. -Idea yang relevan dengan huraian yang jelas beserta dengan contoh. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. -Penggunaan kosa kata yang luas. -Penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa. cogan kata dan frasa yang menarik. -Ejaan dan tanda baca yang betul. Baik 17-24 (21-24) (17-20) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai.

Kedua-dua ujian ini ditadbir dengan soalan ujian yang sama. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum.. Penguasaan minimum 01-08 (05-08) (01-04) -Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis. pengolahan dan bahasa dibuat secara holistik berdasarkan kategori seperti jadual di atas. Tajuk karangan fakta ialah "Punca-punca berlakunya masalah gengsterisme dalam kalangan murid”.. -Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai. -Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat.(13-16) (09-12) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai. Tujuan pra ujian diadakan adalah untuk menilai kebolehan mengarang murid sebelum rawatan dijalankan. ’’Dia menyesal. -Penggunaan kosa kata terhad dan minimum. Pra ujian dan pasca ujian digunakan untuk mengukur kebolehan murid dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif. pemarkahan terhadap isi. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. Tetapi dia tidak mengulangi masa .. Panjang karangan yang perlu ditulis oleh murid bagi ujian ini tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Ujian menulis karangan ini dibina sendiri oleh pengkaji. Jumlah markah yang diperoleh murid kemudiannya ditukarkan dalam bentuk peratus Instrumen Kajian Instrumen kajian ini ialah dua set soalan ujian menulis karangan. Dalam karangan naratif pula tajuk yang diberikan menghendaki murid melengkapkan cerita dengan ayat yang berikut . -Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum. Markah penuh yang boleh diperoleh ialah 40 markah. Bagi tujuan kajian ini. -Keseluruhan jawapan calon menggambarkan bahasa yang tidak cekap. -Idea yang relevan dengan huraian yang kurang jelas..

Tujuan diadakan pasca ujian adalah untuk melihat pencapaian murid dalam mengarang setelah mereka didedahkan dengan pendekatan koperatif dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif. untuk memastikan soalan tersebut mempunyai kesahan kandungan yang tinggi. untuk menentukan kesahan pembahagian markah bagi menilai ujian penulisan karangan fakta dan karangan naratif. sebanyak sepuluh karangan yang telah diperiksa oleh pengkaji telah dipilih secara rawak untuk dinilai semula oleh guru yang mengajar lebih dari tiga tahun. Selain itu. Sehubungan itu. . Statistik deskriptif digunakan untuk menghitung min dan sisihan piawai yang diperoleh daripada kedua-dua ujian yang dijalankan melalui Ujian-t. pengkaji juga telah membandingkan soalan-soalan tersebut dengan peperiksaan sekolah-sekolah menengah yang lain. Dia malu kerana telah mencemarkan nama baik keluarganya” sesal dahulu pendapatan. sesal kemudian tidak berguna lagi.yang telah berlalu. Kesahan Instrumen Soalan bagi ujian menulis karangan ini telah diuji kesahannya oleh dua orang guru Bahasa Malaysia di sekolah berkenaan yang mempunyai pengalaman mengajar melebihi tiga tahun. Penganalisisan dan Pemprosesan Data Data yang dikumpul dalam kajian ini iaitu pra ujian dan pasca ujian dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Didapati markah yang diberikan oleh pengkaji dengan guru berkenaan menunjukkan hubungan yang hampir sama. Nilai min dan nilai-t untuk markah ujian karangan fakta dan karangan naratif dalam setiap kumpulan kemudian diperbandingkan untuk melihat keberkesanan atau manfaat yang diperoleh daripada rawatan yang diberikan.

Data Demografi Sampel Kajian Kajian ini melibatkan seramai 40 orang murid dari sebuah sekolah menengah di daerah Klang. Bagi tujuan analisis inferens aras signifikan yang ditetapkan ialah 0.05. Pembentangan hasil analisis kajian dijalankan secara analisis deskriptif dan analisis inferens. Pemilihan ujian analisis dapatan berdasarkan kepada objektif kajian yang bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan kajian yang dikemukakan. Jadual 4: Pecahan Sampel Kajian Mengikut Jantina Jantina Kekerapan (Sampel) Peratus (%) Lelaki 10 25 Perempuan 30 75 JUMLAH 40 100 . dapatan kajian bertujuan untuk menjawab persoalan kajian dan kajian yang telah dibentuk. Jadual 4 menunjukkan pecahan sampel kajian mengikut jantina. skor min dan sisihan piawai.BAB 1V DAPATAN KAJIAN Pengenalan Bab ini akan membentangkan dapatan kajian untuk melihat keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu di sekolah menengah. Soalan kajian tersebut dinyatakan seperti di bawah: Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Bahagian analisis deskriptif hanya melibatkan analisis berkaitan taburan frekuensi. peratus. Manakala bahagian analisis inferens akan melibatkan analisis berkaitan Ujian-t. Data diananlisis dengan menggunakan program Statistical Package For Sosial Science (SPSS 15). Selangor. Selain itu.

Memuaskan atau D (10-17). Ini menunjukkan bahawa sampel karangan murid perempuan lebih ramai berbanding murid lelaki. terdapat lima peringkat pencapaian seperti yang disenaraikan dalam Jadual 5. Jumlah markah keseluruhan adalah 40 markah Jadual 5: Skema Pemarkahan Karangan Bahagian C (Lembaga Peperiksaan Malaysia 2008) Markah Peringkat Pencapaian A (33 – 40) Cemerlang B (25 – 32) Baik C (18 – 24) Memuaskan D (10 – 17) Kurang Memuaskan E (1 – 9) Pencapaian Minimum Jadual 5 menunjukkan peringkat-peringkat pencapaian karangan yang terdiri daripada Cemerlang atau A (33-40). Peringkat-peringkat Pencapaian Murid Mengikut skema pemarkahan Lembaga Peperiksaan Malaysia 2008. Bagi melihat tahap pencapaian keberkesanan KPK dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu di sekolah menengah. Dapatan Berdasarkan Persoalan Kajian Berikut merupakan huraian dapatan kajian berdasarkan persoalan kajian. Sampel kajian terdiri daripada 10 orang atau 25% murid lelaki dan 30 orang atau 75% murid perempuan. dan Pencapaian Minimum atau E (1-9). Terdapat lima persoalan kajian dan huraian dapatan adalah seperti berikut: Persoalan Kajian 1 Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Jadual 6 : Taburan Markah Pra ujian Karangan Fakta .Jadual 4 menunjukkan pecahan sampel kajian mengikut jantina. Bahagian C karangan respons terbuka. Baik atau C (18-24). data akan dianalisis mengikut aras pemeringkatan yang telah dikategorikan seperti Jadual 5. Kepujian atau B (25-32).

20 1 2.00 4 10 14.0 32.5 peratus.5 JUMLAH 40 100 Jadual 6 menunjukkan taburan markah pra ujian karangan fakta.5 36 1 2.5 JUMLAH 40 100 Jadual 7 menunjukkan taburan markah pra ujian karangan naratif. Manakala markah kedua kerap ialah 20 markah yang diperoleh 5 orang murid atau sebanyak 12. Didapati murid kerap mendapat 20 markah yang diperoleh seramai 17 orang murid atau sebanyak 42.00 1 2.00 3 7.5 24 2 5. Markah minimum yang diperoleh murid semasa pra ujian dijalankan ialah 12 markah dan markah maksimum ialah 36 markah. Didapati murid dalam karangan fakta kerap mendapat 16 markah manakala murid dalam karangan .5 27.00 18 45 20.5 22 3 7.5 20 17 42.20 1 2. Jadual 7: Taburan Markah Pra ujian Karangan Naratif Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 12 1 2.5 peratus.0 30 1 2.00 2 5.5 23.5 28.00 5 12.Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 12.5 16.5 24.00 1 2.00 1 2. Markah kedua kerap yang diperoleh murid pula ialah 16 markah yang diperoleh seramai 8 orang murid atau 20 peratus. Rajah 5: Perbandingan Taburan Markah Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 5 menunjukkan markah pra ujian karangan fakta dan karangan naratif. Perbezaan sebanyak 9 orang murid wujud di antara markah yang kerap diperoleh murid atau sebanyak 22.00 1 2. Perbezaan seramai 13 orang murid wujud atau sebanyak 32.5 16 8 20 18 7 17.5 30.0 36.5 22.5 peratus.00 2 5. Markah yang kerap diperoleh murid ialah 16 markah dengan 18 orang murid atau sebanyak 45 peratus. Didapati markah minimum yang diperoleh murid ialah 12 markah dan markah maksimum ialah 36 markah.5 peratus.

Seramai 8 orang murid atau 20 peratus daripada sampel kajian mendapat keputusan Baik dan Memuaskan.40. Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang kerap diperoleh kedua-dua jenis karangan.5 peratus.naratif kerap mendapat 20 markah.5 D 9 22.65 3. didapati seorang murid mendapat keputusan Cemerlang dengan 2.5 peratus.5 peratus.5 B 8 20. Jadual 10: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Naratif Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 1 2.5 peratus. Dalam pra ujian karangan fakta.0 D 24 57.5 B 1 2.76 6. Rajah 6: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif .65 dan sisihan piawai adalah 3.0 C 8 20.98. Didapati terdapat seorang murid atau sebanyak 2.5 C 29 72.40 Karangan Naratif 19. Murid paling ramai mendapat keputusan Memuaskan iaitu seramai 29 orang atau 72. Murid paling ramai mendapat keputusan Kurang Memuaskan iaitu seramai 24 orang atau sebanyak 57. Jadual 9: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Fakta Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 1 2. Jadual 8: Taburan Min dan Sisihan Piawai Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Pra ujian Min Sisihan Piawai Karangan Fakta 19.76 dan sisihan piawainya adalah 6. Skor min bagi pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19.98 Jadual 8 menunjukkan keputusan taburan min dan sisihan piawai pra ujian dalam karangan fakta dan karangan naratif.5 E00 Jadual 9 menunjukkan peringkat pencapaian murid pra ujian dalam karangan fakta.5 peratus yang mendapat keputusan Cemerlang dan Baik. Didapati skor min pra ujian bagi penulisan ujian fakta adalah lebih tinggi daripada skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif. Manakala keputusan Kurang Memuaskan diperoleh seramai 9 orang murid atau sebanyak 22. Manakala skor min pra ujian bagi penulisan ujian naratif adalah 19.5 E00 Jadual 10 menunjukkan peringkat pencapaian yang diperoleh murid semasa menjawab soalan karangan naratif pra ujian.

Markah minimum . Dapatan menunjukkan murid semasa menjawab karangan fakta ramai berada dalam peringkat pencapaian Kurang Memuaskan.5 JUMLAH 40 100 Jadual 11 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan fakta. Jadual 13 ialah taburan nilai min dan sisihan piawai karangan fakta dan naratif. Manakala murid semasa menjawab soalan karangan naratif banyak mendapat peringkat Memuaskan. Jadual 11 : Taburan Markah Pasca ujian Karangan Fakta Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 16 8 20 18 1 2.5 20 10 25 22 6 15 24 2 5 28 2 5 30 4 10 32 3 7.5 36 2 5 38 1 2. Jadual 15 ialah peringkat pencapaian murid karangan naratif dan Rajah 4 ialah perbandingan peringkat pencapaian murid karangan fakta dan karangan naratif. Murid semasa menjawab karangan naratif lebih ramai mendapat peringkat pencapaian Memuaskan berbanding karangan fakta iaitu seramai 21 orang murid atau sebanyak 52. Jadual 14 ialah peringkat pencapaian murid karangan fakta. Rajah 3 ialah perbandingan taburan markah karangan fakta dan naratif. Persoalan Kajian 2 Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Untuk menjawab persoalan ini Jadual 11 merupakan taburan markah pasca ujian karangan fakta.5 34 1 2. Manakala peringkat Pencapaian Minimum paling ramai diperoleh murid karangan fakta berbanding karangan naratif iaitu seramai 15 orang murid atau 35 peratus.5 peratus. Jadual 12 ialah taburan markah pasca ujian karangan naratif.Rajah 6 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pra ujian untuk karangan fakta dan karangan naratif.

5 25.5 JUMLAH 40 100 Jadual 12 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan naratif.5 38 1 2.5 peratus. Rajah 7: Perbandingan Taburan Markah Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 7 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan fakta dan karangan naratif. Didapati markah minimum yang diperoleh murid ialah 16.50 Jadual 13 menunjukkan taburan nilai min dan sisihan piawai karangan fakta dan karangan . Ini diikuti dengan 20 markah yang diperoleh seramai 12 orang atau 30 peratus. Markah yang kerap diperoleh murid ialah 24 markah yang diperoleh seramai 13 orang murid atau 32. Jadual 13: Taburan Min dan Sisihan Piawai Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Pasca ujian Min Sisihan Piawai Karangan Fakta 23.yang diperoleh murid ialah 16 markah dan markah maksimum ialah 38 markah. murid paling kerap mendapat 20 markah manakala karangan naratif 24 markah. Jadual 12 : Taburan Markah Pasca ujian Karangan Naratif Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 16. Perbezaan kekerapan antara markah yang kerap dan kedua kerap yang diperoleh murid ialah 2 orang murid atau 5 peratus sahaja. Markah kedua yang kerap diperoleh murid ialah 16 markah iaitu seramai 8 orang murid atau sebanyak 20 peratus.2 1 2. Murid semasa pasca ujian karangan fakta kerap mendapat 20 markah iaitu seramai 10 orang murid atau sebanyak 25 peratus.5 20 12 30 22 5 12.5 peratus di antara markah kerap dan kedua kerap diperoleh murid semasa menjawab karangan naratif pasca ujian.82 4.55 6.8 1 2.8 markah dan markah maksimum ialah 38 markah.5 36 1 2.56 Karangan Naratif 23.8 1 2. Perbezaan seramai seorang murid sahaja atau sebanyak 2. Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang paling kerap diperoleh murid dalam karangan fakta dan karangan naratif.5 26 1 2.5 24 13 32.5 28 2 5 30 2 5 32. Didapati semasa pasca ujian karangan fakta.

0 E00 Jadual 14 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan fakta.5 C 19 47.82 dengan nilai sisihan piawai 4.55 dengan nilai sisihan piawai 6. Walau bagaimanapun. terdapat seorang murid atau 2. Perbezaan sebanyak 10 orang murid atau sebanyak 25 peratus antara peringkat paling banyak dan kedua diperoleh murid.5 E 1 2.5 D 8 20. Murid-murid paling ramai mendapat peringkat Memuaskan dalam kedua-dua jenis karangan. Rajah 8: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 8 menunjukkan perbandingan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan fakta dan karangan naratif.5 peratus. Peringkat kedua ramai yang diperoleh murid ialah peringkat Baik dengan 6 orang murid atau sebanyak 15 peratus.5 Jadual 15 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan naratif.56. Dapatan menunjukkan nilai min karangan naratif adalah lebih besar berbanding nilai min karangan naratif pasca ujian. Murid yang mendapat peringkat Memuaskan 24 orang lebih ramai berbanding murid yang memperoleh peringkat Baik atau perbezaan sebanyak 60 peratus. . Jadual 15: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Naratif Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A25 B 6 15 C 30 75 D 1 2. Didapati murid kerap berada dalam peringkat pencapaian Memuaskan iaitu diperoleh seramai 30 orang murid atau 75 peratus.5 peratus. Namun. Jadual 14: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Fakta Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 4 10 B 9 22.naratif. Didapati nilai min yang diperoleh murid semasa pasca ujian karangan fakta ialah 23.5 peratus lebih banyak mendapat peringkat Memuaskan berbanding ketika menjawab karangan fakta. Manakala nilai min karangan naratif ialah 23.5 peratus yang mendapat peringkat Pencapaian Minimum. murid karangan naratif 11 orang lebih ramai atau 27. Murid didapati paling ramai mendapat peringkat Memuaskan iaitu sebanyak 19 orang atau 47.50. Peringkat kedua ramai diperoleh murid ialah peringkat Baik iaitu seramai 9 orang atau 22.

55 dan sisihan piawai adalah 6. t (39) = 10.98 Pasca ujian 23.80 39 0. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 23.05 N= 40 .56.0001 Pra ujian 19.76 dan sisihan piawai adalah 6.0001 Pra ujian 19. p = 0.0001. Berdasarkan jadual tersebut.40 Pasca ujian 23.05 N= 40 Jadual 16 menunjukkan perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta.Persoalan 3 : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Jadual 16: Ujian-t Perbezaan di Antara Pra ujian dengan Pasca ujian Bagi Penulisan Karangan Fakta Karangan Fakta Min SP t df p 10.50 Nota: Signifikan pada aras keertian 0.65 3.76 6.40. skor min pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19. Persoalan Kajian Keempat : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Jadual 17 : Ujian-t Perbezaan di Antara Pra ujian dengan Pasca ujian Bagi Penulisan Karangan Naratif Karangan Naratif Min SP t df p 5.80.54 39 0.55 6.56 Nota: Signifikan pada aras keertian 0.82 4. Terdapat perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta yang signifikan.

65 dan sisihan piawai adalah 3. Ujian-t yang dijalankan terhadap skor markah pra ujian mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta dengan naratif.Jadual 17 menunjukkan perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif. Manakala Jadual 19 menunjukkan semasa pasca ujian skor min karangan fakta ialah 23.82 dengan nilai sisihan piawai 4.55 dengan nilai sisihan piawai 6. Berdasarkan ujian-t yang dijalankan didapati tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara karangan fakta dan karangan naratif semasa pasca ujian iaitu.76 dan sisihan piawai adalah 6.50 Nota: Signifikan pada aras keertian 0. p = 0.76 6. Ujian-t yang dijalankan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif iaitu. didapati semasa pra ujian skor min penulisan karangan fakta adalah 19. Manakala skor min penulisan karangan naratif adalah 19.82 dan sisihan piawai adalah 4.98.12 39 0.0001. t (39) = 0. Perbezaan kecil juga berlaku di .97 Nota: Signifikan pada aras keertian 0.12. t (39) = 0.55 6.27.56 Karangan Naratif 23. Skor min pasca ujian karangan naratif pula ialah 23.40. d = 0. t (39) = 5.50.27 39 0.05 N= 40 Jadual 19 : Ujian-t Perbezaan di Antara Penulisan Fakta dan Penulisan Naratif Di Dalam Penulisan Karangan Pasca ujian Min SP t df p 0.80.97. Didapati skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 19. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 23.82 4.50.54.65 dan sisihan piawai adalah 3.04.56.05 N= 40 Berdasarkan Jadual 18. Persoalan 5: Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Jadual 18 : Ujian-t Perbezaan di Antara Penulisan Fakta dan Penulisan Naratif Di Dalam Penulisan Karangan Pra ujian Min SP t df p 0. p = 0.91 Karangan Fakta 19.40 Karangan Naratif 19.65 3.80 Karangan Fakta 23.

Hal ini disebabkan bahawa murid beranggapan bahawa penulisan karangan berbentuk imaginatif atau naratif adalah lebih mudah berbanding dengan karangan fakta. ramai murid berada pada peringkat pencapaian Kurang Memuaskan. BAB V PERBINCANGAN. Perbincangan Hasil Kajian Perbincangan kajian berfokuskan kepada huraian kajian berdasarkan persoalan kajian. Daripada keputusan markah yang diperoleh.antara markah karangan fakta dan karangan naratif pasca ujian iaitu.5 peratus. (2000) melalui kajian beliau terhadap murid yang diajar mengunakan cerita rakyat. RUMUSAN DAN CADANGAN KAJIAN Pengenalan Bab ini membincangkan data yang diperolehi dalam kajian. Didapati teknik ini berkesan untuk murid lemah serta murid yang cemerlang pada masa sama. E.40. Bab ini juga mengemukakan rumusan dan cadangan untuk kajian lanjut yang boleh dilakukan pada masa akan datang. Peringkat pencapaian Memuaskan dalam karangan naratif lebih ramai berbanding karangan fakta iaitu seramai 21 orang murid atau sebanyak 52. Dapatan kajian ini relevan dengan kajian oleh Taylor. Manakala peringkat Pencapaian Minimum paling ramai diperoleh murid karangan fakta berbanding karangan naratif iaitu seramai 15 orang murid atau 35 peratus. didapati dalam pra ujian karangan fakta. didapati murid mendapat markah yang lebih tinggi dalam menulis karangan naratif. d = 0. Cerita rakyat memperkenalkan penggunaan bahasa yang pelbagai kepada murid. Persoalan 1 Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Berdasarkan dapatan kajian dalam bab 4. Manakala murid dalam karangan naratif banyak murid mendapat peringkat Memuaskan. Dapatan kajian .

terdapat seorang murid atau 2.5 peratus yang mendapat peringkat Pencapaian Minimum. dalam karangan naratif seramai 11 orang lebih ramai atau 27. olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar.mendapati murid-murid ini menunjukkan minat serta bersemangat untuk belajar. penjanaan idea. Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang paling kerap diperoleh murid dalam karangan fakta dan karangan naratif.0001. Skor min pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19. Walau bagaimanapun. Hasil hubungan interaksi . Pengulangan pada bahagian-bahagian tertentu membolehkan perbendaharaan kata serta tatabahasa baharu diperoleh. Didapati semasa pasca ujian karangan fakta. Murid-murid paling ramai mendapat peringkat Memuaskan dalam kedua-dua jenis karangan.76 dan sisihan piawai adalah 6. Namun. d = 0. d = 0. Dapatan kajian ini relevan dengan kajian oleh Khadijah Ahmad (2005) yang mengkaji tentang keberkesanan pembelajaran koperatif dalam menulis karangan BM. Persoalan 2 Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Dapatan menunjukkan skor min pasca ujian bagi penulisan ujian fakta adalah lebih tinggi daripada skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan. Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan dan peningkatan dari segi penulisan karangan terhadap kaedah yang digunakan oleh guru dalam penulisan karangan. Dapatan kajian di atas selaras dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Ahmad Zaini Yaacob (2000) yang mengkaji tentang kesan pembelajaran koperatif dalam kalangan pelajar tingkatan empat di luar bandar. mencari bahan. Terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian pelajar dalam menulis karangan sebelum dan selepas dirawat dengan kaedah pembelajaran koperatif. Namun.56. Persoalan 3 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Dapatan kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian. Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar. membaca dan menulis. murid paling kerap mendapat 20 markah manakala karangan naratif 24 markah. Malah sangat sesuai untuk meningkatkan kemahiran mendengar.5 peratus lebih banyak mendapat peringkat Memuaskan berbanding ketika menjawab karangan fakta. t (39) = 10.40. perbezaan adalah kecil iaitu. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 23. Hal ini disebabkan murid sudah dapat menghuraikan isi-isi penting dengan baik setelah rawatan KPK diberikan. Kesimpulan yang dibuat ialah pencapaian karangan fakta dan karangan naratif dalam pasca ujian lebih tinggi berbanding dengan pra ujian. p = 0.17 di antara pra ujian dan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta.80.17. Dapatan juga menunjukkan terdapat perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta yang signifikan.55 dan sisihan piawai adalah 6. bertutur.

Persoalan Kajian Kelima : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Kajian menunjukkan ujian-t yang dijalankan terhadap skor markah pra ujian mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta dengan naratif.97. Perbezaan kecil juga berlaku di antara markah karangan fakta dan karangan naratif pasca ujian iaitu.0001. p = 0. Secara keseluruhannya. Skor min penulisan karangan naratif adalah 19.50.65 dan sisihan piawai adalah 3.54. dengan mencuba strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan dalam kalangan murid tahun empat sebuah sekolah rendah.02.98. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 23. Berdasarkan dapatan di atas dapat disimpulkan bahawa KPK adalah sesuai dan berkesan untuk murid bukan Melayu dalam pembelajaran penulisan karangan naratif. Skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 19. Kaedah pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan ini sekali gus dapat menarik minat murid dalam penulisan karangan. t (39) = 0.40. Persoalan Kajian Keempat : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif iaitu.82 dan sisihan piawai adalah 4. Justeru. t (39) = 5.27. penggunaan teknik ini ternyata menunjukkan . t (39) = 0. d = 0. d = 0.04. penggunaan Kaedah Koperatif dalam pengajaran karangan fakta yang dijalankan adalah berkesan untuk meningkatkan skor penulisan karangan murid menulis karangan fakta.80.65 dan sisihan piawai adalah 3. Kajian ini juga menunjukkan bahawa pengguna teknik ini boleh mendorong murid untuk menghasilkan karangan yang baik. p = 0. Ini bermakna terdapat peningkatan skor min penulisan karangan naratif pasca ujian berbanding pra ujian. Dapatan kajian di atas disokong dengan hasil kajian Zawiah Abd. Shukor dan rakanrakan (2001). Implikasi Terhadap Murid Berdasarkan kajian yang dijalankan.12. Kaedah Koperatif ini boleh dijalankan di sekolah-sekolah bagi membantu meningkatkan tahap pencapaian penulisan karangan murid. Kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara karangan fakta dan karangan naratif semasa pasca ujian iaitu.91. p = 0.sesama ahli kumpulan atau rakan sebaya telah berjaya meningkatkan pengetahuan kebolehan pelajar dalam menulis isi karangan. d = 0.

Keseluruhan aktiviti membolehkan mereka bergerak. penyaringan maklumat dan penghasilan maklumat . Rumusan Kajian Sebagai rumusannya. teknik Putaran Giliran dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam penulisan karangan. menjelaskan atau menerangkan perkara yang menjadi kekeliruan setiap murid. Dalam KPK ini. dapatan kajian ini membuktikan keberkesanan KPK dalam meningkatkan prestasi penulisan karangan fakta dan karangan naratif murid tingkatan dua bukan Melayu. Teknik ini juga dapat memdorong murid untuk matang dalam berfikir kerana proses pemerolehan maklumat yang relevan. dan mengaktifkan bilik darjah serta dapat menceriakan suasana pengajaran dan pembelajaran. Bagi murid yang kurang mampu dalam kemahiran berfikir. Murid-murid berpencapaian sederhana dijadikan sampel kajian ini. struktur ayat dan bahasa yang baik dalam sesuatu aktiviti penulisan murid. Teknik ini mempunyai potensi untuk melahirkan murid yang berketrampilan jika dapat dilaksanakan dengan berkesan. guru perlu menunujukkan hubungan yang mesra dan bermakna kepada setiap kumpulan dan membantu menghubungkan apa yang telah dipelajari dalam konteks yang lebih luas berkaitan mata pelaran yang diajarkan. Kekuatannya teknik ini dapat memotivasikan serta dapat memberikan keseronokkan kepada murid pada masa pengajaran dan pembelajaran berjalan. Hal ini bermakna dalam pembelajaran koperatif. dapatan kajian juga menunjukkan bahawa semua murid mempamerkan perasaan terkawal ketika mencatat isi dalam kumpulan masing-masing. Selain itu. sekali gus dapat menyemaikan sikap tanggungjawab antara ahli kumpulan. Dari segi afektif pula. Aspek kognitif ini memainkan peranan penting dalam proses menjaring dan memilih maklumat untuk dijadikan isi karangan. Hal ini memberikan petanda yang baik bahawa teknik tersebut dapat digunakan dalam aktiviti pembelajaran. guru berperanan sebagai ’supervisor’ untuk menggalakkan aktiviti pembelajaran. Mereka dapat memberikan pendapat dan mendengar komen daripada kumpulan yang lain. bolehlah dirumuskan bahawa kedua-dua teknik ini memberikan implikasi yang baik terhadap kestabilan emosi. teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam penulisan karangan. Walau bagaimanapun. Perkongsian maklumat ini dapat membantu mereka menghasilkan karangan yang lebih baik. guru perlu merancang dan menyusun proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih teliti. khususnya penulisan karangan pada masa akan datang. guru pelu sentiasa membimbing murid untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih positif. Dengan cara ini guru dapat mempelbagaikan corak interaksi (murid dengan guru dan sebaliknya) dalam proses pengajara dan pembelajaran dalam bilik darjah. Aktiviti ini juga melatih murid untuk mendengar arahan dengan teliti dan seterusnya melaksanakan arahan dengan cepat dan tepat.bahawa aspek kognitif banyak memainkan peranan dalam melahirkan isi. Secara keseluruhannya. Guru juga perlu memberi bantuan kepada setiap kumpulan yang memerlukan bantuan. Implikasi Terhadap Guru Dalam pembelajaran koperatif. murid yang cerdas dapat membantu murid yang lemah sama ada secara langsung atau idak langsung. Namun demikian.

terutamanya bagi aktiviti pengumpulan dan penyaringan maklumat. proses pembelajaran menggunakan teknik ini memerlukan masa yang lebih panjang. menjana supaya lebih mantap dan bernas.lisan karangan yang me Hasil karangan sebahagian murid yang kurang memuaskan adalah berpunca daripada jarak jarak masa yang terlalu lama antara aktiviti prapenulisan dengan penulisan . menghurai. Justeru. sama ada dalam lisan mahupun tulisan. guru berpeluang untuk memantau penggunaan bahasa murid. dan berfikiran positif.dalam bentuk lisan dan tulisan yang memerlukan penjanaan fikiran. di daerah Kangar. Dapatan ini diharap dapat membuka minda para pendidik.Guru juga perlu sentiasa membaiki kesilapan bahasa murid dalam semua aspek. Semakan yang teliti terhadap penulisan murid perlu diadakan dari semasa ke semasa agar mempertingkatkan lagi penguasaan kemahiran menulis dalam kalangan murid. murid dapat berfikir dengan matang yang boleh membantu penghasilan penulisan karangan yang baik. Keadaan ini beleh mengganggu pembelajaran sekiranya tidak dikawal dengan baik oleh guru. Pembelajaran koperatif juga boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. Sekiranya aktiviti ini berterusan. dalam kajiannya tentang keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar sekolah menengah. Sewaktu teknik ini dilaksanakan. teknik Putaran Giliran boleh menyebabkan kelas menjadi bising. penggunaan teknik ini juga ada kelemahannya. Keberanian dalam mengemukakan pendapat dan kebolehan mengawal emosi merupakan aspek yang penting bagi melahirkan murid yang berwibawa. Walau bagaimanapun. Guru-guru hendaklah berusaha untuk menggunakan KPK dalam pengajaran karangan dengan memperbanyakkan aktiviti kumpulan belajar bersama supaya murid dapat berbincang dan berkongsi masalah dalam penulisan karangan. Perbincangan dapatan kajian ini selaras dengan kajian Masitah Zainuddin (2005). Dari segi masa. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. Penyaringan maklumat memerlukan ketelitian agar hasil yang diperoleh tepat dan relevan. Dalam proses pengajaran karangan. Hasil kajian mendapati bahawa pembelajaran koperatif berjaya meningkatkan penulisan dalam karangan setelah sesi rawatan dijalankan. khasnya guru bahasa Malaysia untuk membuat refleksi tentang kaedah pengajaran yang mereka amalkan dalam bilik darjah. Perlis.guru perlu mentadbir kelas dengan baik dan mengatur serta memastikan pembelajaran berlaku setiap masa. Sikap ini akan dapat memupuk sikap rasional dalam diri mereka. Cadangan Kajian Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan KPK dalam proses pengajaran dan pembelajaran memberikan kesan positif dalam meningkatkan pencapaian murid khususnya dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif. Pelajar didapati bekerjasama. Kaedah yang digunakan adalah kaedah eksperimen yang memakan masa selama hampir sebulan.

Kepelbagaian jenis karangan juga perlu diuji dan diajar dengan KPK supaya dapat ditentukan sama ada kaeadah ini sesuai dilaksanakan dalam semua jenis pengajaran karangan. Kesimpulan Kajian ini telah berusaha untuk melihat sejauhmana keberkesanan KPK dalam penulisan Bahasa Malaysia. iaitu masa untuk aktiviti yang menggunakan kedua-dua teknik ini dalam prapenulisan diteruskan hingga terhasilnya karangan tanpa terikat dengan waktu satu jam yang ditetapkan. kerjasama. Cadangan Kajian Lanjutan Kepada pengkaji-pengkaji pula. Kajian-kajian yang terdahulu telah berjaya membuktikan KPK dari segi keberkesannya untuk meningkatkan pencapaian akademik murid di samping meningkatkan motivasi. tanggungjawab pelajar dalam pembelajaran. pengkaji perlu menggunakan masa kajian yang lebih lama supaya lebih banyak masa dapat diberikan untuk proses rawatan dengan menggunakan KPK. KPK merupakan teknik yang bukan sahaja boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. Namun demikian. untuk melihat keberkesanan KPK ini. dapat disimpulkan bahawa sebagai sebuah kajian kecil mempunyai kelemahan yang tersendiri. Sehubungan itu. Aliran idea terhenti dan mewujudkan keinginan yang berlainan pada masa murid menulis. Hal ini bertujuan untuk memastikan sama ada pencapaian murid boleh berubah dengan cara ini ataupun tidak. dicadangkan agar masa untuk pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan yang menggunakan teknik ini dipanjangkan sehingga murid selesai menulis karangan. malah dalam semua bentuk pembelajaran. Waktu satu jam biasanya diperuntukkan untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia tidak sesuai untuk pengajaran kemahiran menulis karangan menggunakan teknik pembelajaran koperatif. Walau bagaimanapun. kesediaan terganggu oleh sebab had masa yang ditetapkan. Oleh itu. Antara cadangannya ialah pengkaji perlu menggunakan jumlah sampel yang mewakili sekolah berpencapaian baik untuk melihat sejahmana keberkesanan KPK terhadap murid cemerlang. dicadangkan agar percubaan lain dibuat pada masa akan datang. . Justeru. beberapa peruntukan cadangan dikemukakan.karangan. Ini adalah disebabkan penulisan karangan merupakan satu pakej PKP yang tidak boleh diasing-asingkan. Teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat telah mampu menyediakan minda murid untuk menulis karangan. Selain itu. banyak perkara yang perlu diberikan perhatian khususnya komitmen yang tinggi daripada pihak guru agar penggunaan teknik ini dapat memberikan hasil yang optimum.

New York: Macmillan. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia Bloom. Gerik. Universiti Putra Malaysia. (1989). kaedah dan teknik. Mengajar tatabahasa. Taxonomy of Educational Objektives. Lapp. B. Isu-isu Pembelajaran dan pengajaran Bahasa Malaysia di Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan di Negeri Selangor. 1 (2): 24-27. Tinjauan amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar tingkatan dua Maktab Rendah Sains Mara. (1998). Julai.M. (ed). Abd. Serdang. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Azizi Hj. Dewan Bahasa. Pengajaran dan pengujian Bahasa: Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Ahmad Khair Mohd. Februari. Penulisan Karangan: Beberapa Proses Yang Harus. (ed) (1989). Pedagogi bahasa Melayu: Prinsip. 18 (7): 12-14. Kuala Lumpur: Utusan Publication&Distributors Sdn. Handbook 1: Cognitive Domain. Universiti Malaya. Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007). Universiti Malaya. D. Aziz Abd.BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Talib. Tesis Master. V.G (1991). Persepsi dan kepercayaan guru dan pelajar terhadap karangan berkualiti. Ahmad Zaini Yaacob (2000). & squire. Hand book of research on teaching the English Language Arts. Jensen. Disertasi untuk sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Abdul Hamid Ahmad. Nor (2005). Dalam Flood J.R. Keberkesanan kaedah pembelajaran . Pelita Bahasa. Fakulti Pendidikan. Fakulti Pendidikan. (1956). Allen. Menulis Membina Ketrampilan Berfikir. Abdul Shukor Shaari (2001). Talib (2000). J. Arbak Othman. Abdullah Hassan. J. Keberkesanan pembelajaran koperatif dalam meningkatkan penulisan bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan 4 luar bandar. Perak. Kertas Projek Sarjana Pendidikan yang Tidak Diterbitkan Fakulti Pendidikan. Yahaya. (1996). New York: David McKay. Teaching Blingual & ESL Children. Intan Sapinas Binti Bahuri (2007).

Kamaruddin Tahir (2005). 39: 140-156. & Ball.(1994). Jurnal Pendidikan 27. (1998). Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. and individualistic learning. Minnesota: Interaction Book. S. Singapore: SEAMEO. Gan. Johnson. Spencer. Regional Language Centre. Johnson. W. E. (1995). competitive.Poon. J. Paper presented at The reaseach trumen wold conference on Education (Cairo. Dayang Rositer Awang Ibrahim (2001). . Johnson.O (1989). R. Kesan strategi koperatif dalam meningkatkan tahap pemahaman di kalangan pelajar tingkatan 1. & Holubec.. D. Gan.J. Faridah Hanim Omar (2003). D. Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. (2004).. (1988). Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. 22-24 Mac 1992). T. T. Los Angeles. Learning cooperative learning via cooperative learning: A sourcebook of lesson plans for teacher education on cooperative learning. L.. M. SL (1992). Penulisan Saintifik. (1987). D. Jacobs.. halaman 13-27. Ismail Ahmad. NJ: Prentice-Hall. UM: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak boleh diterbitkan. & Johnson. R. Cheah & L. Englewood Cliffs.. Written Narratives of Normal& Learning disebled of Dysledvia. Nooreiny Maarof & Raja Mohd Fauzi Raja Musa (2001). Edina. G. Masalah penulisan naratif di kalangan pelajar sekolah menengah. M.koperatif dalam penmbelajaran bacaan pemahaman teks di kalangan murid SJK (C) dan SJK (T). & Grant. Learning together and alone: Cooperative. Keberkesanan penggunaan kaedah pembelajaran koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa bahasa Melayu di sekolah menengah. J. W. Johnson. Faridah Serajul Haq. Cooperation in the classroom. CA: Kagan Cooperative Learning. & Kagan. Jurnal Pendidikan jilid 16. UPM: Serdang: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. UKM. Kagan. J. Pelaksanaan pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran matematik di sebuah sekolah menengah: Satu Kajian Kes. Integrated curriculum and experative learning in Malaysia Multiracial classrooms. Efficacy of cooperative learning amaong Malaysian Secondary school Student. Advanced cooperative learning: Playing with elements.

Khadijah Ahmad (2005). Keberkesanan koperatif dalam kemahiran menulis bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan 2. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2003). Laporan prestasi SPM 2002. Kementerian Pelajaran Malaysia.Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2008). Skema Pemarkahan Karangan Respons Terbuka. _____________ (2003). Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Edisi Sekolah Bestari. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Mahzan Arshad (2003). Pendidikan literasi bahasa Melayu: Satu pendekatan bersepadu. Kuala Lumpur: Utusan Publications& Distributor Sdn. Bhd. Maharom Mamat (2000). Kemahiran menulis dan pengajian umum: Antara sikap dan keperluan, Persidangan Kebangsaan Pengajian Umum di Alaf Baru. Bangi: 18-19 April. Marohaini Yusoff (1999). Strategi pengajaran bacaan dan kefahaman ke arah kemantapan pembelajaran di sekolah menengah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marohaini Yusoff (2004). Perlakuan dan proses menulis karangan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Penerbitan UM. Masitah Zainuddin (2005). Keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Mohd. Majid Konting (2005). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. McCarthey, S.J. & Raphael, T.E. (1992). Alternative perspectives of reading/ writing connections. Dlm. Irwin, S. & Doyle, M. (pnyt), Reading/ Writing Connection. Newark, DE: International Reading Associaton. Nawi Ismail (2002). Permasalahan dalam penyampaian isi karangan. Pelita Bahasa, Ogos, 14 (08): 44-45. Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir (2003). Teori Bahasa: Implikasi terhadap pengajaran tatabahasa. Tanjung Malim: Penerbit UPSI.

Nik Safiah Karim (2004). Bahasa Melayu sedekad yang lalu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nor Azizah Salleh, Siti Rohayah Ariffin & Musa Daia (2002). Penerapan nilai murni melalui pembelajaran koperatif dalam Sains. Jurnal Pendidikan. Jilid/ Volume 27, Mei. Robiah Kulop Hamzah. (1999). Kemahiran menulis: Pengalaman penulis. Bengkel Pedagogi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: 6-8 Jun. Robert E. Slavin. (2008). Cooperative learning: Teori, riset dan praktik. Penterjemahan Nurulita. Bandung: Penerbit Nusa Media. Rohani Salleh (2002). Kajian terhadap pencapain bahasa Melayu bagi pelajar berprestasi rendah sekolah menengah atas. UM: Tesis Sarjana Pengajian Bahasa Moden yang tidak diterbitkan. Roselan Baki (2003). Pengajaran dan pembelajaran penulisan bahasa Melayu. Shah Alam: Karisma Publicatins Sdn. Bhd. Roslina Othman (2002). Keberkesanan strategi pembelajarankoperatif di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran: Satu kajian Eksperimen. UKM: Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana Muda tang tidak diterbitkan. Rosni Yusof (1999). Kesan dua pendekatan pengajaran terhadap pencapaian tatabahasa pelajar tingkatan 2. UM: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak boleh diterbitkan. Rusnah Hashim (2003). Perlakuan dan proses pengajaran pra menulis karangan dua orang guru tingkatan 4. UM: Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Ruslim Mohd. Salleh (2005). Kesan pembelajaran koperatif ke atas pencapaian pelajar pendidikan mata pelajaran Pendidikan Islam bagi Tingkatan 4 di sekolah dalam daerah Kulim. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Suhaida Abdul Kadir (2002). “Perbandingan pembelajaran koperatif dan tradisional terhadap prestasi, atribusi pencapaian, konsep kendiri. akademik dan hubungan sosial dalam Pendidikan Perakaunan”. Universiti Sains Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Suppiah Nachiappan (2006). Penggunaan gaya bahasa dan pemprosesan informasi dalam penulisan karangan melalui analisis hermeneutik. Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Slavin R.E (1989). Research on cooperatif learning. Theory, reseach& practive.

Boston. MA: Allyn& Bacon. Siti Hajar Abd Hamid (2007). “Pembelajaran koperatif menggunakan epembelajaran di kalangan pelajar yang mengambil subjek telekomunikasi dan rangkaian, Fakulti Pendidikan. UTM Skudai Johor”. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Siti Zaleha M. Hashim (2005). Penulisan Kreatif Latihan Berfikir Yang Baik-Satu Pengalaman. Pelita Bahasa. Julai, 18 (7): 18-20. Syed Lutfi Syed Hamzah (1994). Peranan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi mencapai matlamat wawasan. Dalam Yaakub Isa (pnyt.). Guru yang efektif. Kuantan: Jawatankuasa Perayaan Hari Guru Peringkat Negeri Pahang. Taylor, K. E. (2000). Using Folktales. United State of America: Cambridge University Press. Tok Hoon Seng (2006). “Cooperative learning and achievement in English language acquisition N A literature class in a secondary school”. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Yahya Othman (2005). Trend dalam pengajaran bahasa Melayu. Kuala Lumpur; PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Yap Kim Fat (1991). Kesan sambutan interaktif penulisan karangan pPelajar tingkatan 4. Desertasi untuk sarjana pendidikan yang tidak diterbitkan. Fakuti Pendidikan. Universiti Malaya. Zaenab Hanim, Rahmat Soe’oed, Siti Rihayah Ariffin & Noriah Ishak (2004).. Penggunaan kaedah pembelajaran koperatif (PK) dalam pengajaran matematik. Penyelidikan Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan, Jilid/ Volume 29. Zakaria Kassim (2003). Kemahiran kKomunikasi, pembabitan dan pencapaian pelajar perdagangan melalui kaedah pembelajaran koperatif. USM: Tesis Ijazah Doktor Falsafah yang tidak diterbitkan. Zawiah Abd. Shukor, Suria Baba, Nadzeri Hj. Isa (2001). Strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan: Satu Tinjauan. Forum Penyelidikan Pendidikan. Institut Bahasa Melayu Malaysia. http://www.ipsah.edu.my/LamanR&D2007/KajianPemantauanBPG/Bahasa01.htm -

keberkesanan-koperatif

KESAN PENDEKATAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DALAM PENGAJARAN KARANGAN DESKRIPTIF DAN KARANGAN IMAGINATIF DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN IV Oleh SITI ZABIDAH BT MOHAMED Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Doktor Falsafah Jun 2006

KESAN PENDEKATAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DALAM PENGAJARAN KARANGAN DESKRIPTIF DAN KARANGAN IMAGINATIF DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN IV SITI ZABIDAH BT MOHAMED UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2006
ii PENGHARGAAN Saya bersyukur ke hadrat Allah (S.W.T) kerana dengan izin, petunjuk dan hidayah-Nya dapat saya menyempurnakan kajian ini walaupun pelbagai rintangan yang menghalang. Halangan tidak mematahkan semangat saya malah lebih mematangkan saya dalam hal penyelidikan. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyatakan penghargaan dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada individu dan pihak tertentu atas sokongan dan sumbangan ikhlas yang telah mereka hulurkan. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Penyelia Utama saya, Profesor Madya Dr. Haji Ishak bin Ramly yang tidak jemu-jemu dan banyak memberikan tunjuk ajar serta dorongan dari awal hinggalah tesis ini selesai. Saya juga berterima kasih kepada Dekan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Profesor Madya Dr. Abdul Rashid Mohamed kerana sokongan dan dorongan yang diberi kepada saya secara langsung mahupun tidak langsung

saya merakamkan ucapan terima kasih kerana memberi kebenaran. saya menyanjung tinggi segala inspirasi.0 1. Kepahitan dan keperitan yang dialami dalam tempoh yang agak panjang meneruja ‘keterbiasaan’ dengan kesusahan dan kesulitan yang akhirnya redha dan syukur atas segalanya.3 1.1 1. Mariam Hj. Siti Zabidah Mohamed Universiti Sains Malaysia iii JADUAL KANDUNGAN HALAMAN PENGHARGAAN ii JADUAL KANDUNGAN iii LAMPIRAN vii SENARAI RAJAH viii SENARAI JADUAL x MAKSUD SINGKATAN xiii ABSTRAK xv ABSTRACT xvi BAB SATU: PENDAHULUAN 1. Harun. ayah Hj. Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Saya juga amat menghargai sokongan dan bantuan daripada guru-guru yang mengajar Bahasa Melayu di sekolah-sekolah terlibat dengan kajian kerana bersungguh-sungguh melaksanakan pengajaran dan meyempurnakan pelbagai perkara berhubung dengan kajian yang dijalankan. Mohamed Ismail.4 1. khususnya Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar.ketika dalam proses penyiapan tesis ini. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Universiti Sains Malaysia. Keprihatinan yang ditunjukkan telah menguatkan semangat saya untuk berusaha hingga tesis ini berjaya disiapkan. khususnya ibu Hjh. suami Mohd Yaziz Ismail dan anak-anak Eri.5 1. Untuk keluarga tercinta. sokongan.2 1. Emi dan Ani. kerjasama dan sokongan untuk menjalankan kajian di sekolahsekolah yang disarankan. pengorbanan dan doa yang dipohon. terutamanya staf perpustakaan yang telah memberikan kerjasama dan menghulurkan bantuan kepada saya sepanjang tempoh kajian. Begitu juga dengan Kementerian Pendidikan Malaysia.6 .

3 Keaslian 1.1.5.5 Kemahiran Berfikir Kreatif (KBK) 1.7.7.5.7.2 Kelenturan 1.4 Penghuraian 1.8 Karangan Imaginatif Batasan Kajian Penutup 19 13 22 23 26 30 32 32 37 38 39 40 42 43 43 44 45 45 46 47 50 .7.7.8 1.2 Pendekatan Proses Mengarang 1.7.4 Lampasan Otak (Brainstorming) 1.3 Pendekatan Tradisional 1.5.7.7.9 Pengenalan Latar Belakang Kajian Pernyataan Masalah Tujuan Kajian Soalan Kajian Hipotesis Kajian Kepentingan Kajian Definisi Operasi 1.6 Bilangan Perkataan 1.1 Pendekatan Penyebatian 1.7.7 Karangan Deskriptif 1.7 1.1 Kelancaran 1.7.7.7.5.

2.4.1.2.4.3 Penilaian KBK Melalui Penulisan Karangan Kreatif Kajian Tentang Pendekatan Penyebatian Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran Bahasa Kerangka Teori Kajian 2.4.4 2.2.3 Teori Otak 2.2.2 Pendekatan Gabungan (Mengajar untuk Berfikir) 2.1 Pendekatan Terpisah (Mengajar Tentang Pemikiran) 2.2 Teori Proses Kreatif dan Teori Otak 2.7 Kemahiran Berfikir Kreatif (KBK) 2.2.1 Bahasa Melayu 2.2.3 Teknik SCAMPER 2.5 Pengurusan Grafik Matriks 2.2 Bahasa Berfikir 51 51 51 54 iv 2.3 2.5 2.1.1.2.1 Soalan Terancang 2.1 Teori-Teori Pemerolehan dan Pengajaran Bahasa 2.6.2 2.6.2 Pendekatan Penyebatian Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran 2.6 2.6.0 2.3 Ujian Kebolehan Mengarang Karangan Kreatif Hubungan Kreativiti dengan Lokasi.2 Teknik Pengembangan Idea dalam KBK 2.4 Teknik CRSAAMM 2.2.1.2 Lampasan Otak (Brainstorming) 2.6.1.1 Model-Model Berfikir 2. Jantina.2.1 Pendekatan Mengajar Kemahiran Berfikir 2.3 Pendekatan Penyebatian Sepenuh dan Separa 2.4.4 Teori Penulisan Karangan .1 Pengenalan Bahasa Melayu dan Bahasa Berfikir 2.2. SSE serta Sikap Terhadap KBK Pendekatan Penyebatian Kemahiran Berfikir Kreatif dalam Pengajaran Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif 2.2.4.4.2.BAB DUA: TINJAUAN BACAAN DAN KAJIAN BERKAITAN 2.2.

1.3 Pengenalan Reka Bentuk Kajian 3.2 Kerangka Konseptual Kajian 3.1 3.1 Pendekatan Proses 2.4.3 Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif yang Diajar di Tingkatan IV 3.1.1.0 3.6.2 3.2 Pendekatan Produk 2.3 Teori Kecerdasan Linguistik Penutup 57 82 86 86 87 88 88 89 90 92 103 104 105 106 106 108 146 150 154 155 160 170 177 178 182 183 188 BAB TIGA: METODOLOGI KAJIAN 3.2 Pemboleh Ubah Bersandar 3.6.6.1.1.4 Langkah-Langkah Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran .1.1.1 Pemboleh Ubah 3.1.4.4.2.1 Pemboleh Ubah Bebas 3.

1.5.4.1 Sampel Sekolah 3.3.8 3.3 Soal Selidik 3.3.2 Ujian Mengarang dan Pemarkahan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif 3.4 Pemerhatian Penganalisisan Data Guru Bahasa Melayu Kawalan Pelbagai Gangguan Penutup 214 215 215 216 .4.6 3.4 Pemerhatian Pengumpulan Data 3.5 Perancangan Kerja Selama Dua Belas Minggu Lokasi Kajian Populasi dan Sampel Kajian 3.7 3.1 Ujian Kebolehan Mengarang 3.3 Rasional Pemilihan Sampel 189 189 191 191 191 191 195 198 208 209 211 211 213 214 v 3.5 3.5.3 Soal Selidik 3.4.4.3.3.2 Sampel Pelajar 3.1 Ujian Kebolehan Mengarang 3.2 Ujian Menenulis Karangan (Praujian dan Pascaujian) 3.5.4 3.5.9 Instrumen Kajian 3.

1 4.8 4. Jantina dan Status Sosio-Ekonomi secara Umum Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT [Soalan Kajian (i)] Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif (Kelancaran.7 4. Keaslian dan Penghuraian) dan Bilangan Perkataan Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT [Soalan Kajian (ii)] Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif (Kelancaran. Kelenturan.217 218 218 219 224 225 225 227 227 228 BAB EMPAT: ANALISIS DATA DAN DAPATAN 4.4 4.10 Pengenalan Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT Berdasarkan Lokasi. Keaslian dan Penghuraian) dan Bilangan Perkataan Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT Berdasarkan Lokasi [Soalan Kajian (iii) hingga (vi)] Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif (Kelancaran. Kelenturan. Kelenturan.0 4. Keaslian dan Penghuraian) dan Bilangan Perkataan Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT Berdasarkan Jantina [Soalan Kajian (vii) hingga (x)] Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif (Kelancaran. Keaslian dan Penghuraian) dan Bilangan Perkataan Kumpulan PPKBK .3 4. Kelenturan.9 4.5 4.6 4.2 4.

1 Kesan Pendekatan Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Berdasarkan Lokasi 5.3 Kesan Pendekatan Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Berdasarkan SSE Kesan PPKBK Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan .4 5.2.2 5.dan Kumpulan PT Berdasarkan Status Sosio-Ekonomi [Soalan Kajian (xi) hingga (xiv)] Korelasi Sikap Pelajar Terhadap KBK dengan Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif (Soalan Kajian (xv)) Analisis Pemerhatian Rumusan Analisis Data Kajian Penutup 230 231 233 237 239 251 262 275 276 277 282 vi BAB LIMA: PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 5.2.0 5.6 5.2 Kesan Pendekatan Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Berdasarkan Jantina 5.7 Pengenalan Kesan Pendekatan Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kesan Pendekatan Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan 5.1 5.5 5.2.3 5.

Lampiran Tajuk Lampiran Halaman LAMPIRAN A Rancangan Mengajar Harian Kumpulan PPKBK 351 LAMPIRAN B Rancangan Mengajar Harian Kumpulan PT 397 LAMPIRAN C Analisis Kebolehpercayaan 413 LAMPIRAN D LAMPIRAN E Markah Praujian dan Pascaujian Soalan Praujian dan Pascaujian 415 423 LAMPIRAN F Borang Pemerhatian 425 .3 Kesan PPKBK Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Berdasarkan SSE yang Berbeza Rumusan Kesan PPKBK Terhadap Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Secara Keseluruhan Implikasi Dapatan Kajian Cadangan Penyelidikan Lanjutan Penutup Bibliografi 283 284 287 288 289 293 295 296 298 299 300 303 309 311 313 vii LAMPIRAN No.3.2 Kesan PPKBK Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Berdasarkan Jantina yang Berlainan 5.1 Kesan PPKBK Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan di Lokasi yang Berbeza 5.3.5.3.

16 Analisis Skor 224 Rajah 4.4 Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan IV 196 Rajah 3.1 Berfikir Kreatif 59 Rajah 2.11 Otak Truine 171 Rajah 2.10 Grafik Matriks 206 ix Nombor Rajah Tajuk Halaman Rajah 3.12 Skema Umum Karangan Kreatif 220 Rajah 3.8 Kerangka Teori Kreatif 161 Rajah 2.7 Grafik Lampasan Otak 201 Rajah 3.4 Model PPK 85 Rajah 2.1 Reka Bentuk Faktorial (2 X 2 X 2 X 2) 190 Rajah 3.2 Kemahiran Berfikir Kreatif 60 Rajah 2.6 Perancangan Penyebatian Kemahiran Berfikir 199 Rajah 3.9 Proses Kreatif 165 Rajah 2.7 Kerangka Teori Kajian 154 Rajah 2.14 Penilaian Kreativiti Pelajar (Karangan Imaginatif) 222 Rajah 3.5 Perancangan dan Pelaksanaan Pengajaran 198 Rajah 3.8 Grafik Mencipta Metafora 203 Rajah 3.11 Perancangan Kerja 208 Rajah 3.3 Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan IV 195 Rajah 3.15 Penilaian Kreativiti Pelajar (Karangan Deskriptif) 223 Rajah 3.3 Model Berfikir Costa dan Lowery (1989) 84 Rajah 2.13 Skema Terperinci Karangan Kreatif 221 Rajah 3.1 Rumusan Analisis Data Kajian 281 .12 Split Brain 175 Rajah 2.13 Proses Kreatif di Bilik Darjah 181 Rajah 3.10 Realiti Semasa 168 Rajah 2.2 Kerangka Konseptual Kajian 193 Rajah 3.6 Model Penyebatian Penuh Kemahiran Berfikir 117 Rajah 2.LAMPIRAN G Soal Selidik Sikap Pelajar Terhadap KBK 428 LAMPIRAN H LAMPIRAN I Ujian Kebolehan Mengarang Model Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif 436 439 LAMPIRAN J Karangan Pelajar 444 LAMPIRAN K Surat Kebenaran Menjalankan Kajian 454 viii SENARAI RAJAH Nombor Rajah Tajuk Halaman Rajah 1.5 Pendekatan Pengajaran Kemahiran Berfikir 105 Rajah 2.9 Menaakul Melalui Analogi i205 Rajah 3.1 Penyebatian Sepenuh dan Penyebatian Separa 35 Rajah 2.

5 Ujian ANCOVA bagi Karangan Imaginatif 236 Jadual 4.1 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kumpulan PPKBK 232 Jadual 4.x SENARAI JADUAL Nombor Jadual Tajuk Halaman Jadual 3.6 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan bagi Kumpulan PPKBK dan PT 237 Jadual 4.11 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Luar Bandar 244 Jadual 4.1 Sampel Pelajar Tingkatan IV Berdasarkan Lokasi dan Jantina 210 Jadual 3.4 Ujian ANCOVA bagi Karangan Deskriptif 235 Jadual 4.2 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kumpulan PT 233 Jadual 4.7 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan 238 Jadual 4.8 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan bagi Kumpulan PPKBK dan PT di Bandar 240 Jadual 4.12 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan .10 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan bagi Kumpulan PPKBK dan PT di Luar Bandar 242 Jadual 4.3 Min Praujian dan Min Pascaujian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT 234 Jadual 4.2 Dimensi dalam Soal Selidik Sikap 216 Jadual 4.9 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Bandar 241 Jadual 4.

15 Ujian MANCOVA Bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar Bandar dengan Luar Bandar yang Mengikuti PT 249 Jadual 4.16 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar Lelaki bagi Kumpulan PPKBK dan PT 251 Jadual 4.23 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar Lelaki dengan .17 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Lelaki 252 Jadual 4.14 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan bagi Kumpulan PT di Bandar dan Luar Bandar 248 Jadual 4.18 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar Perempuan bagi Kumpulan PPKBK dan PT 254 Jadual 4.19 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Perempuan 255 Jadual 4.21 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar Lelaki dengan Pelajar Perempuan Yang Mengikuti PPKBK 258 Jadual 4.20 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar Lelaki dan Perempuan Kumpulan PPKBK 257 Jadual 4.bagi Kumpulan PPKBK di Bandar dan Luar Bandar 245 xi Nombor Jadual Tajuk Halaman Jadual 4.22 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar Lelaki dan Pelajar Perempuan Kumpulan PT 259 Jadual 4.13 Ujian MANCOVA Bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar Bandar dengan Luar Bandar yang Mengikuti PPKBK 246 Jadual 4.

Pelajar Perempuan yang Mengikuti PT 261 Jadual 4.26 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar Daripada Keluarga SSE Rendah bagi Kumpulan PPKBK dan PT 265 Jadual 4.24 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar SSE Tinggi bagi Kumpulan PPKBK dan PT 262 xii Nombor Jadual Tajuk Halaman Jadual 4.28 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar SSE Tinggi dan SSE Rendah bagi Kumpulan PPKBK 269 Jadual 4.30 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar SSE Tinggi dan SSE Rendah bagi Kumpulan PT 272 Jadual 4.32 Korelasi Antara Min Pencapaian Karangan Deskriptif Dengan Sikap Pelajar Terhadap KBK 275 Jadual 4.27 Ujian MANCOVA Bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Daripada Keluarga Berstatus sosoio-ekonomi Tinggi Rendah 267 Jadual 4.29 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar SSE Tinggi dengan SSE Rendah yang Mengikuti PPKBK 271 Jadual 4.31 Ujian MANCOVA Bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar Daripada Keluarga SSE Tinggi dengan SSE Rendah yang Mengikuti PT 274 Jadual 4.33 Korelasi antara Min Pencapaian Karangan Imaginatif dengan Sikap Pelajar Terhadap KBK .25 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Daripada Keluarga Berstatus sosoio-ekonomi Tinggi 264 Jadual 4.

34 Bilangan Pelajar yang Aktif dan Tidak Aktif Berinteraksi dalam Kumpulan PPKBK 277 xiii BM MAKSUD SINGKATAN Bahasa Melayu BPG Bahagian Pendidikan Guru CoRT Cognitive of Research Trust CRSAAMM Combination. Eliminate and Rearrange SPM Sijil Pelajaran Malaysia SPSS Statistical Package for Social Science SSE Status Sosio-Ekonomi TCWW Thinking of Creatively With Words xv ABSTRAK Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenal pasti kesan pendekatan .276 Jadual 4. Rearrangement. Australia MLSB Modul Latihan Sekolah Bestari NAEP National Assessment of Examination Progress PG Pengurusan Grafik PM Peta Minda PMR Penilaian Menengah Rendah PPK Pusat Perkembangan Kurikulum PPKBK Pendekatan Penyebatian Kemahiran Berfikir kreatif xiv MAKSUD SINGKATAN PT Pendekatan Tradisional SAT Scholastic Aptitude Test SCAMPER Substitute. Magnification and Minification FPK Falsafah Pendidikan Kebangsaan GRE Graduate Record of Examination HOKa Hemisfera Otak Kanan HOKi Hemisfera Otak Kiri HSP Huraian Sukatan Pelajaran JNP Jemaah Nazir Persekutuan KBK Kemahiran Berfikir Kreatif KBSM Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah KBSR Kurikulum Baru Sekolah Rendah KPM Kementerian Pendidikan Malaysia KS Kakitangan Sumber LPM Lembaga Peperiksaan Malaysia MEVA Ministery of Education Victoria. Association. Put to other uses. Combine. Adapt. Substitution. Modify. Adoption.

manakala sampel daripada kumpulan kawalan mengikuti PT. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan ujian ANCOVA. dapatan kajian menunjukkan PPKBK memberi kesan yang signifikan terhadap pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan dikumpul daripada pencapaian dalam praujian dan pascaujian. kelenturan. Data sikap pelajar terhadap kemahiran berfikir kreatif diperoleh melalui soal selidik menggunakan Skala Likert. Di samping itu. kelenturan. PPKBK juga memberi kesan yang signifikan terhadap pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. Perbandingan dalam kumpulan PPKBK berdasarkan status sosio-ekonomi (SSE tinggi dan SSE rendah) menunjukkan tidak terdapat kesan yang signifikan dalam pencapaian . kelenturan. Markah pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif yang menitikberatkan aspek kreatif (kelancaran. Sampel kajian terdiri daripada 272 orang pelajar Tingkatan IV di empat buah sekolah menengah di negeri Kedah dan Pulau Pinang. jantina dan status sosio-ekonomi keluarga berbanding dengan PT. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan dalam penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif mengikut lokasi. Sampel kumpulan eksperimen menerima olahan PPKBK. Perbandingan dalam kumpulan PPKBK berdasarkan lokasi (bandar dan luar bandar) menunjukkan kesan yang signifikan dalam pencapaian penulisan karangan deskriptif dan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. dapatan kajian menunjukkan PPKBK memberi kesan yang signifikan terhadap pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif berbanding dengan PT. kelenturan. kelenturan. Kesan pembelajaran dilihat daripada perbezaan min pencapaian pelajar kumpulan eksperimen berbanding dengan min pencapaian pelajar kumpulan kawalan dalam praujian dan pascaujian dari aspek kreatif (kelancaran. Bagi perbandingan antara pendekatan. kelenturan. Di samping itu. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan berdasarkan lokasi.penyebatian kemahiran berfikir kreatif (PPKBK) berbanding pendekatan tradisional (PT) dalam pengajaran karangan deskriptif dan karangan imaginatif dalam kalangan pelajar Tingkatan IV. Perbandingan dalam kumpulan PPKBK berdasarkan jantina (lelaki dan perempuan) menunjukkan tidak terdapat kesan yang signifikan dalam pencapaian penulisan karangan deskriptif dan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. MANCOVA dan Korelasi Pearson untuk menjawab hipotesis. jantina dan status sosio-ekonomi. kajian ini ingin mengenal pasti sama ada terdapat atau tidak korelasi antara pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dengan sikap pelajar terhadap kemahiran berfikir kreatif. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan berbanding dengan PT. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan.

keaslian dan penghuraian) tanpa mengambil kira sama ada pelajar berminat atau sebaliknya. Besides that.penulisan karangan deskriptif dan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. the findings also revealed that ICTSA produced a significant impact on the performance in creative aspect (fluency. which measured the creative aspects (fluency. . The experimental group was treated with ICTSA while the control group. Achievement scores in descriptive and imaginative essays which emphasized the creative aspect (fluency. In addition. originality and elaboration) and the number of words used. with TA. kelenturan. The impact on learning was examined based on the difference between the achievement test mean score of the experimental group and that of the control group in both the pre-test and post-test. the findings of the study indicated that ICTSA produced a significant effect on performance in both descriptive and imaginative essay writing as compared with TA. xvi ABSTRACT This research aimed at identifying the effect of the infusion of creative thinking skills approach (ICTSA) as compared to the effect of the traditional approach (TA) in the teaching of descriptive and imaginative essays among Form Four students. For the comparison between both approaches. it hoped to ascertain whether there was any correlation between performance in creative and descriptive essays and the students’ attitude towards creative thinking skills. Data about students’ attitude towards creative thinking skills was elicited from questionnaires using the Likert Scale. as compared with TA. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sikap terhadap kemahiran berfikir kreatif tidak memberi kesan terhadap pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif. The research sample comprised 272 Form Four students from four secondary schools in Kedah and Penang. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan. originality and elaboration) and the numbers of words written were obtained from the performance in both the pre-test and posttest. ICTSA also brought about significant effect in descriptive and imaginative essay writing in the creative aspects (fluency. flexibility. gender and socioeconomic status. flexibility. kelenturan. originality and elaboration) and the number of words used in descriptive and imaginative essays according to location. MANCOVA and Pearson’s correlation to answer the stated hypotheses. Dengan itu guru digalakkan menyebati kemahiran berfikir kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran karangan deskriptif dan karangan imaginatif untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif dengan memberi penekanan kepada aspek kreatif (kelancaran. The data obtained was analysed using ANCOVA. flexibility.

The findings also showed that attitude towards creative thinking skills had no effect on the performance in descriptive and imaginative essay writing. as compared with TA. Comparison within the ICTSA group based on sosio-economic status (high SES and low SES) indicated that there was no significant difference in the performance of descriptive and imaginative essay writing in the creative aspect (fluency. sikap dan jenis tenaga manusia.flexibility. flexibility. ketika bayi lagi manusia telah berfikir tentang cara hendak memenuhi keperluan di peringkat sensori motor. Hence it is recommended that teachers could integrate creative thinking skills in the teaching and learning of descriptive and imaginative essay writing in order to enhance creative thinking skills by placing emphasis on the creative aspects (fluency. originality and elaboration). Comparison within the ICTSA group based on gender (boy or girl) indicated that there was no significant difference in the performance of descriptive and imaginative essay writing in the creative aspect (fluency. Potensi kreatif boleh dipertingkatkan. originality and elaboration) and the number of words used. originality and elaboration) and the number of words used. flexibility. flexibility. Akhirnya membentuk pelbagai watak. Menurut Hassan Langgulung (1997). Tingkah laku bayi pula bergantung kepada tahap keupayaan dan kematangan kanak-kanak sebagaimana yang dikatakan oleh Lilian dan Virgil (1971) tentang kanak-kanak yang dilahirkan normal mempunyai potensi kreatif tetapi tahap kekreatifan agak berbeza antara satu sama lain. gender and family sosio-economic status. Menurut Piaget (1970). 1 BAB SATU PENDAHULUAN 1. originality and elaboration) and the number of words used based on location. Aktiviti berfikir difahami melalui pemerhatian tingkah laku bayi. melalui pemupukan dan latihan membolehkan interaksi unsur genetik dengan unsur-unsur persekitaran. nilai. flexibility.0 Pengenalan Manusia menggunakan akal untuk berfikir kreatif tentang cara hendak menyelesai masalah dan membuat keputusan. Comparison within the ICTSA group based on location (urban and non-urban) indicated that there was a significant difference in the performance of descriptive and imaginative essay writing in the creative aspect (fluency. potensi kreatif kanakkanak . Dapatan kajian Torrance (1963) menunjukkan bahawa melalui rangsangan persekitaran membolehkan potensi kreatif berkembang berbanding dengan kanak-kanak terbiar. Perbezaan tahap kekreatifan yang ada pada kanak-kanak adalah disebabkan oleh keupayaan mental yang berbeza-beza kerana mewarisi genetik yang berlainan (Sufean Hussin. originality and elaboration) irrespective of whether the students are interested in the skills concerned. 1996).

afektif dan psikomotor agar matang berfikir. usaha untuk menyatukan keempat-empat aspek ini bertujuan melahirkan pelajar yang berfikiran kritis. tujuan utama pendidikan ialah untuk memperkukuhkan daya fikir seseorang ke tahap maksimum supaya daya fikir seseorang itu bersifat inovatif. analitis dan kreatif. Dimensi instrumental membincangkan perkaitan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai ahli masyarakat dan dimensi intrinsik membincangkan perkaitan pendidikan untuk pembangunan dan perkembangan pelajar sebagai manusia.kaku dan beku. Menurut Wan Zahid Mohd Nordin lagi. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KPM/KBSM. 1988) dan pernyataan secara eksplisit Falsafah Pendidikan Kebangsaan (KPM/FPK. kreatif dan imaginatif. peruntukan sumber dan infrastruktur. nilai masyarakat terhadap pendidikan. jenis ketrampilan. Menurut Wan Zahid Mohd. institusi sekolah dipertanggungjawabkan menyedia peluang 2 untuk berinteraksi. asli. berkemahiran untuk memikul tanggungjawab dan mempunyai komitmen untuk mendukung aspirasi pendidikan negara. mengaplikasikan pendekatan-pendekatan dalam proses pendidikan seterusnya menentukan keberkesanan pencapaian matlamat pendidikan. Jelas di sini. Nordin (1988). Menurut Willen (1994). kualiti tamadun bangsa akan dapat digarap dengan lahirnya individu yang mampu menggunakan minda mereka untuk berfikir dengan sebaikbaiknya sebagaimana yang tersurat dalam FPK (KPM/FPK. walaupun potensi kreatif hadir bersama-sama dengan kelahiran. Jelas di sini. Sejak pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KPM/KBSR. Penekanan kepada perkembangan yang seimbang dan menyeluruh meliputi dimensi instrumental dan dimensi intrinsik. Selaras dengan usaha meningkatkan kemahiran berfikir kreatif (KBK) dalam kalangan pelajar. sikap pelajar dan guru. Dengan mencerakinkan keseluruhan yang berkaitan kemahiran berfikir dalam pengajaran. memudahkan hasrat untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis. memikirkan tentang tujuan pendidikan adalah sama dengan memikirkan 3 tentang jenis manusia. jenis matlamat yang sesuai untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kualiti tamadun (bangsa). 1983). rohani. Di samping itu. 1987) yang menekankan aspek-aspek intelek. keberkesanan pentadbiran dan pengurusan serta kadar aliran maklumat turut menentukan pencapaian matlamat-matlamat tersebut. Matlamat pendidikan negara ialah untuk memperkembangkan daya intelek . emosi dan jasmani. pendidikan di Malaysia adalah untuk melahirkan individu yang terdidik dari segi kognitif.1987). perkembangannya bergantung kepada individu dan persekitaran khususnya melalui pengajaran di bilik darjah secara formal dan akan mengubah ‘berfikir biasa’ yang menjadi rutin kepada yang baru. kompetensi. banyak dan pelbagai.

merupakan asas utama yang bergantung kepada jenis masyarakat yang dibentuk. harmonis dan berkualiti dari segi pemikiran melalui pendidikan akan menjadi kenyataan melalui usaha yang bersungguhsungguh para pelaksana pendidikan. Hasrat KPM/FPK ‘diterjemahkan’ pula dalam Sukatan Pelajaran dan dihuraikan dalam Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) tentang perkara yang perlu diajar. Bahasa Melayu berupaya merentas kurikulum dan boleh diajar kepada semua pelajar yang mengikuti KBSR atau KBSM. untuk berfikir dan untuk menguasai sesuatu bidang pengetahuan di peringkat yang lebih tinggi. untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek.. Bahasa Melayu berperanan sebagai alat komunikasi dan media bagi rakyat Malaysia berhubung antara satu sama lain untuk memahami kehendak. Hakikat ini ditegaskan oleh Ohmae (1987). dapat melahirkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif sesuai dengan peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama ... rohani. Akhirnya.dan kerohanian ke peringkat yang maksimum. pembacaan dan penulisan. Kepentingan sumber manusia menurut Harbinson (1973). Pengajaran di bilik darjah disampaikan melalui Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar dan mata pelajaran teras.. Kualiti serta bilangan manusia terpelajar dan berkemahiran berfikir merupakan penentu sama ada sesebuah negara itu makmur atau sebaliknya. Dalam HSP Bahasa Melayu Tingkatan IV (KPM/PPK. berupaya mencapai kesempurnaan diri”. Kecekapan bahasa dan berbahasa pelajar Tingkatan IV harus dipertingkatkan supaya pelajar boleh berbicara.. Tenaga kerja yang berkualiti merupakan aset negara yang penting. Sebagai bahasa rasmi pendidikan negara. Pelajar juga harus . 1989:x) diharapkan: “ .. iaitu mengenai kunci masa depan sesuatu bangsa bergantung kepada sumber manusia dan bukan lagi kepada sumber alam semula jadi sebagaimana berlaku pada zaman dahulu. emosi dan jasmani . melahirkan masyarakat Malaysia yang berpengetahuan dan berdaya saing . cekap membaca dan dapat menulis dengan kreatif . menilai dan mengulas dengan kritis dalam perbincangan. untuk menyatakan sesuatu.. hasrat FPK untuk melahirkan insan yang seimbang. perasaan dan fikiran 4 orang lain. berpidato.. memberi tumpuan terhadap ketrampilan berbahasa yang dapat mendidik pelajar agar bertutur. Perkembangan daya intelek dan kerohanian generasi muda dikira perlu kerana generasi muda merupakan penyumbang tenaga kerja utama negara...

Pelajar Tingkatan IV yang baru mengalami perubahan daripada kebiasaan menjawab soalan objektif perlu lebih peka dengan penulisan karangan selaras 5 dengan penetapan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM/FPK. kreatif dan inovatif. Gardner (1993b) menyatakan pelajar yang mempunyai kecerdasan linguistik dapat berhujah. Som Hj. Abdullah Hassan (1989) berpendapat bahawa penulisan karangan berada di peringkat lima (sintesis) dalam domain kognitif dan domain afektif pula melibatkan kemampuan mengubah suai bentuk karangan menghasilkan karangan asli manakala domain psikomotor melibatkan tingkah laku yang membawa kepada sesuatu kemahiran setelah berlaku penyelarasan otototot.1987). Menurut Mohd.dapat melahirkan idea melalui kemahiran menulis. Dengan demikian. Sokongan suasana bilik darjah yang kondusif akan melahirkan pelajar positif. Bagi merealisasikan penggunaan unsur kemahiran berfikir kreatif (KBK) dalam penulisan karangan. iaitu kognitif. Penghasilan karangan melibatkan hubungan pemikiran dan peluahan dalam bentuk tulisan. Kombinasi antara kemahiran berfikir dengan kemahiraan menulis karangan akan melahirkan pelajar yang mempunyai kecerdasan linguistik. afektif dan psikomotor membolehkan pelajar menulis karangan. Saranan Gardner bermula dengan kemahiran lisan kemudian diikuti dengan merakamkan idea dalam bentuk tulisan. Yusuf Hassan (1994). Nor dan Mohd Dahlan Mohd Ramli (1998) menyatakan bahawa kemahiran berfikir telah dinyatakan secara eksplisit dalam . penulisan karangan adalah hubungan antara keupayaan pelajar berfikir dengan domain kognitif di samping domain afektif dan psikomotor. Kombinasi ketiga-tiga domain.1989:3) dapat mempercepatkan kemahiran melahirkan idea dan membuat keputusan dalam kalangan pelajar. Bagi mencapai tujuan melahirkan idea. iaitu pelajar harus dapat menghasilkan berbagai-bagai jenis penulisan dengan tepat dan jelas tentang ilmu pengetahuan. penulisan karangan yang dianggap sebagai bayangan mental yang diluahkan dalam bentuk tulisan mencerminkan perkara yang difikirkan oleh pelajar. Pada akhir Tingkatan V. 1992). penulisan kreatif yang berbentuk karangan deskriptif dan karangan imaginatif yang panjang minimumnya tiga ratus patah perkataan (KPM/PPK. berpidato dan berinteraksi dengan berkesan. penilaian penulisan pelajar akan menentukan sama ada pelajar layak atau tidak melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi atau menjawat jawatan di sektor awam (Asmah Hj Omar. Penghasilan karangan oleh pelajar mempamerkan kemahiran berfikir setelah melalui pendedahan kemahiran berfikir sepanjang tempoh dua tahun (Tingkatan IV dan V).

pelajar dengan pelajar dan penggunaan alat bantu mengajar di samping memberi sedikit kebebasan untuk berfikir kreatif. penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan yang digunakan dalam proses pengajaran. Melalui proses pengajaran. Hasrat untuk melahirkan pelajar yang kreatif tidak kesampaian. berkebolehan meluahkan idea dan menghuraikan secara asli. Begitu juga dengan mencalit warna ke atas kanvas. diharapkan dengan melaksanakan pendekatan penyebatian kemahiran berfikir kreatif (PPKBK) akan mengubah suasana dan menghidupkan situasi pembelajaran. 7 Dengan itu. seterusnya melahirkan insan sebagaimana yang diacuankan untuk mendokong hasrat FPK.kurikulum Bahasa Melayu. Penyebatian kemahiran berfikir bersama isi kandungan 6 pelajaran adalah untuk mendedahkan proses berfikir kepada pelajar melalui aktiviti. Menurut Durst (1984) dan Marshall (1984b). setelah pelajar . Perlakuan pelajar yang pasif boleh diatasi dengan mengaktifkan interaksi guru dengan pelajar. penyajak atau pemuzik dengan hanya membaca buku tentang lukisan. Menurut Cropley (1992:231): “seseorang tidak akan menjadi pelukis. Bruner (1962) berpendapat bahawa dengan pendedahan kepada dunia sebenar menjadikan pelajar menggunakan KBK dan menghayati persekitarannya agar lancar ketika menggunakan kata-kata. sajak atau muzik. Pengajaran Bahasa Melayu di bilik darjah membina asas yang kukuh dalam usaha melahirkan generasi berfikir untuk mempelbagaikan idea. diharapkan dapat melahirkan pelajar yang peka kepada persekitaran dan boleh dimanfaatkan melalui penulisan karangan. mencipta sesuatu yang praktikal dan berfungsi. iaitu: potensi kreatif dan pendidikan yang menekankan kreativiti”. Dalam proses pengajaran yang berpusatkan guru. Situasi pengajaran yang kurang menarik dan menjadikan pelajar kurang berminat untuk belajar. Seiring dengan keperluan kemahiran berfikir.1993) melaporkan pengajaran yang membosankan telah mengaburkan pencapaian objektif pembelajaran dan matlamat pendidikan. pelajar menjadi pasif atau bersifat sehala. Penulisan karangan membosankan jika sentiasa mengikut format penulisan yang sama. tidak menjadikan seseorang itu artis kecuali dua perkara. Penulisan karangan dapat mengembangkan kepekaan pelajar dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi dengan lebih selesa serta menghayati persekitaran serta boleh membuat penilaian sendiri. Penglibatan aktif pelajar meningkatkan KBK dan memudahkan pelajar meluahkan idea. membentuk sajak yang tidak teratur atau cetuskan nota muzik. Pihak Jemaah Nazir Persekutuan (KPM/JNP.

jantina dan juga sikap yang mungkin turut menyumbang kepada peluasan jurang kekreatifan dan pencapaian pelajar. kritis dan berdaya cipta amat mendesak. pemikir strategik. Yusuf Hassan (1994) juga turut menyarankan agar pemupukan daya tahan dan pemikiran cemerlang serta tidak bersikap tunggu dan lihat untuk memenuhi dasar pembangunan negara.menguasai format penulisan karangan yang bermula dengan ayat tesis. (1990) mencadangkan agar menggunakan pendekatan proses yang menekankan bukan sahaja isi karangan tetapi juga matlamat mengarang. menilai dan menyesuai secara berkesan dalam pelbagai situasi seiring dengan kehendak dan keperluan individu dan masyarakat. bermain alat-alat muzik dan berlakon. pelajar memperoleh pengetahuan daripada teks yang dibaca. Akhirnya. Flower et al. Pada 8 Oktober 2000 (BH. penulisan karangan fakta mengikut formula 1211. Oleh itu pendidikan dipertanggungjawabkan untuk memenuhi keperluan tersebut. Begitu juga jika berlaku pengulangan penggunaan formula penulisan yang sama mengakibatkan pengajaran mengarang kurang berkesan (Applebee. kreatif. iaitu satu ayat utama. keputusan Ujian Peringkat Sekolah Rendah (UPSR) mendapati kebanyakan sekolah di Lembah Klang mencatat kelulusan yang tinggi di samping menjulang nama sekolah dalam aktiviti-aktiviti menulis esei. melihat karangan sebagai masalah retorik dan aksi konstruktif. Kepincangan dapat diatasi dengan menyebatikan kemahiran berfikir dalam pengajaran. 1984). 2000). mempertimbangkan kriteria. kekreatifan pelajar bukanlah bergantung kepada faktor tertentu sahaja malah banyak lagi faktor lain yang mempengaruh KBK pelajar. dua ayat huraian. terdapat juga kelemahan dan kekurangan di sekolah-sekolah tertentu terutama kemudahan prasarana pendidikan. Era teknologi maklumat dan era reka cipta memerlukan individu yang boleh memilih sumber. Pendidikan di Malaysia membuka ruang dan memberi peluang kepada semua menerima pendidikan dari tahap rendah hingga ke Institut Pengajian Tinggi. diikuti dengan ayat-ayat menyokong tesis yang berkait dengan idea utama daripada tesis dan penutup (di Malaysia. Jika pelajar kurang peka kepada perkembangan dan keperluan tersebut. seterusnya akan menghasilkan karangan yang lebih kreatif. Pembangunan modal insan memerlukan pemikiran rakyat . Dengan demikian. satu ayat menyatakan contoh dan satu ayat penutup) telah membuatkan pelajar menjana bentuk yang tetap. masyarakat akan menjadi pincang. pidato. dan pergi lebih jauh daripada teks serta dapat menghurai. masalah. 8 Dalam pada itu. 9 Okt. Oleh yang demikian. iaitu yang mempunyai daya pemikiran yang tajam. Mohd. ekonomi keluarga. Mahathir (1996) berpendapat bahawa keperluan tenaga kerja yang berkualiti. dan alternatif-alternatif untuk menangani tugasan. Pelajar menjadi lebih reflektif.

KBK diharapkan dapat dikembangkan melalui pendidikan. Begitu jugalah dengan pelajar Tingkatan IV. Naisbitt (1982). bukan semata-mata mengumpulkan dan mengelaskan ilmu pengetahuan. Hal ini digambarkan melalui kemunculan fenomena baru dalam pembangunan pemikiran manusia oleh Bono (1970). iaitu kritis dan kreatif. kekal sebagai pengguna. Penumpuan lebih kepada ‘untuk lulus periksa’. Menurut Torrance dalam Carol dan rakan-rakan (1997). Buzan (1971). melalui PPKBK dapat mengelak daripada budaya menghafal dan mengelak daripada guru . 9 1. Pengalaman sebagai guru mempamerkan bahawa guru bertungkus-lumus menghabiskan sukatan pelajaran dan melatih tubi serta mengabaikan KBK direstui oleh ibu bapa. Guru mahukan anak didik mereka 10 lulus cemerlang begitu juga dengan ibu bapa. Proctor (1994) dan Ohmae (1987) yang membicarakan tentang pemikiran masa depan atau futurology. Penekanan kepada peperiksaan yang berbentuk meluahkan kembali fakta masih bertapak kukuh. kanak-kanak kreatif yang dibiarkan tanpa bimbingan dan asuhan yang sesuai akan menjadi kanak-kanak yang tidak kreatif. sikap terlalu ‘mengikut kebiasaan’ dan seragam serta mengikut peraturan yang ditetapkan juga turut membenamkan sifat-sifat kreatif seseorang. Sistem pendidikan di Malaysia kurang memberi penekanan kepada KBK. Pengabaian kepada pemupukan sifat kreatif melahirkan orang yang mudah menyerah. Tofler (1974). Penekanan kepada peperiksaan secara tidak langsung membunuh benihbenih kreatif dalam kalangan pelajar. Selain itu. tidak berubah dan menerima seadanya serta sentiasa takut kepada kegagalan.yang dinamik dan berkualiti terutama dari segi kefahaman dan penerokaan fikiran.1 Latar Belakang Kajian Manusia dilahirkan ke dunia lengkap dengan potensi kreatif. jika sifat-sifat kreatif tidak diambil peduli akhirnya akan terbantut. Potensi kreatif yang terbiar tanpa persekitaran yang sesuai akan membenamkan sifat-sifat kreatif yang ada pada diri seseorang. Dengan cara memberi penekanan serentak kepada kedua-dua kemahiran berfikir. Senario demikian perlu diubah selaras dengan keperluan global yang sentiasa mencabar agar generasi muda tidak ketinggalan kerana menurut Hill (1999) pendidikan yang sebenar ialah pendidikan yang menitikberatkan pembangunan dan perkembangan minda. Hill (1999) menganggap situasi demikian merupakan satu kerugian yang besar kepada negara. Oleh itu.

meneroka dan mengelak seseorang daripada berada dalam zon . Guru pelatih diberi latihan dan pendedahan pengajaran kemahiran berfikir di bilik darjah terlebih dahulu agar mereka terlatih dalam kemahiran berfikir dan dapat melaksanakan tanggungjawab di bilik darjah dengan yakin dan lancar. Amerika Syarikat agak terkebelakang berbanding Rusia dalam hal penerokaan ke bulan. dalam seminar yang bertema Education for All pada 1990 yang dianjurkan oleh Bank Dunia. pelbagai program diusahakan untuk meningkatkan kemahiran berfikir dalam kalangan kanak-kanak. KBK dieksplisitkan dalam sukatan pelajaran sejak 1991 bagi membolehkan penekanan daripada ‘apa’ kepada ‘bagaimana’. Laporan kajian National Assessment of Examination Progress (NAEP. UNICEF dan UNESCO dalam Poh Swee Hiang (1995) menyatakan tentang kepentingan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Sehubungan itu. Selain itu. PADI (Peningkatan Daya Intelek) oleh Philips (1992) dan HEKMAT (Hubungan Erat Keluarga Melalui Aktiviti Tulisan) oleh Ishak Ramly (1999) sebagai menyokong kata-kata Dewey dalam Philips (1997) yang KBK dapat dipertingkatkan melalui pendidikan. Dengan pendedahan itu. Perubahan ini menjalineratkan antara pengetahuan. Situasi demikian telah mendorong Kementerian Pelajaran dengan inisiatif Bahagian Pendidikan Guru (BPG) mengadaptasikan pengajaran kemahiran berfikir yang dipraktikkan di Amerika Syarikat ke dalam kurikulum pendidikan guru yang bermula pada sesi Julai 1993. Pada tahun 1955. selain daripada 3M. 11 Di samping itu. Hal ini menyedarkan beberapa pihak di Malaysia tentang kekurangan yang sama dalam sistem pendidikan di Malaysia. prioriti kepada KBK juga mengelak seseorang daripada berfikiran sempit. Peningkatan kemahiran berfikir melalui pendidikan diharapkan dapat mengubah kecelaruan berfikir yang timbul. ‘Bagaimana’ mencambahkan alternatif-alternatif. diharap guru pelatih akan mempraktikkan ilmu yang diperoleh apabila berada di bilik darjah yang sebenar. Menurut Guilford (1962) KBK bertujuan mengelakkan seseorang daripada melakukan kesilapan dan kesilapan pula menurut Swartz dan Perkins (1990) bukan sahaja dilakukan oleh kanak-kanak malah berlaku juga pada orang dewasa. Penggunaan otak yang seimbang adalah baik untuk mengoptimumkan perkembangan potensi pelajar. 1981) turut menyatakan tentang kemalasan berfikir dan tidak kreatifnya pelajar di Amerika Syarikat. sikap dan operasi kognitif serta metakognitif yang akhirnya membuka ruang kepada penjanaan pelbagai idea dan idea yang asli.mengajar perkara-perkara fakta (apa). Program BAKA (Bacaan Kanakkanak) oleh Azman Wan Chik (1986).

penyelidik mendapati kemudahan pendidikan sekolah di kawasan bandar lebih lengkap berbanding dengan sekolah di kawasan luar bandar. September 4 2000). Jelasnya ruang dan peluang untuk pelajar berfikir kreatif tidak diketahui setakat mana. Daripada perbandingan jumlah paten di atas jelas menunjukkan bahawa pendidikan di Malaysia gagal melahirkan individu kreatif terutama sebagai pereka cipta yang bersifat kreatif dan inovatif. Di luar negara. Usaha ini juga sebagai langkah memenuhi tuntutan perubahan bentuk soalan peperiksaan yang 60% daripadanya menurut Wan Zahid Mohd Nordin (1994) berfokus kepada kemahiran berfikir bermula pada tahun 2000. Pelajar lebih bergantung harap kepada guru dan buku teks semata-mata. Daripada pengalaman penyelidik berdepan dengan pelajar Tingkatan IV. penulisan karangan kreatif bukan pilihan mereka kerana mereka lebih suka kepada karangan berbentuk fakta. Ketika mencari sekolah untuk dijadikan sampel. PPKBK diharap dapat membantu mempercepatkan peningkatan KBK dalam kalangan pelajar Tingkatan IV melalui penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif yang dibantu dengan pendekatan proses mengarang. Peranan jantina dalam KBK juga tidak diketahui. lebih-lebih lagi apabila berdepan dengan dunia tanpa sempadan.selesa. 12 Penduduk Jepun juga menurut Abdullah Hassan (1997) telah bersedia dengan era reka cipta yang diramalkan akan muncul selepas era teknologi maklumat. 13 Status Sosio Ekonomi (SSE) juga kurang mendapat perhatian sejak akhirakhir ini. Amerika Syarikat 200 paten dan Malaysia hanya 2 paten. Keadaan ini wujud disebabkan sistem pendidikan yang terlalu berfokus kepada ilmu logik. Tanggapan ini berdasarkan laporan paten per 1000 penduduk Negara Jepun 300 paten. negara maju lebih kreatif (Star. iaitu hanya mengaktifkan otak sebelah kiri (HOKi) sahaja. Pelajar di luar bandar kurang berkesempatan menggunakan komputer dan internet kerana bekalan elektrik menggunakan tenaga solar atau bekalan terhad dari jam 6 petang hingga jam 6 pagi. sains dan bahasa. matematik. lokasi antara bandar dengan luar bandar ingin di kenal pasti sama ada terdapat atau tidak jurang kreatif. . 1994). Menurut satu laporan akhbar. terdapat kajian dijalankan dan dapatan menunjukkan budaya menentukan sama ada pelajar lelaki atau perempuan yang lebih kreatif (Yong. Begitu juga dengan bekalan surat khabar dan lain-lain bahan bacaan lambat tiba. Selain daripada tidak menunjukkan kekreatifan dalam reka cipta.

Pembentukan sikap menerima dan rasa cukup dengan apa yang diberi guru telah mengenepikan KBK yang perlu dipelajari dan dikuasai untuk mancapai tahap mahir. 1997). Sudah sekian lama pelajar disuap dengan segala fakta tentang topik-topik yang ada dalam sukatan pelajaran. 1. sejauh manakah pelaksanaan tersebut membantu para guru dalam mengembangkan pemikiran kreatif pelajar dalam penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif? Adakah terdapat perbezaan pencapaian penulisan kedua-dua karangan tersebut? Reformasi pendidikan dilakukan dengan mengeksplisitkan kemahiran berfikir dan disebatikan dalam pengajaran kerana berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semula jadi. Menurut Fisher (1993) yang memetik pendapat Piaget. Usaha membuka peluang pendidikan kepada semua sepanjang hayat juga tidak menampakkan penekanan terhadap KBK. kepintaran akal atau ‘inteligent’ tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya pelajar tidak menguasai kemahiran berfikir. Sejajar dengan itu. Menurut Wan Zahid Mohd Nordin (1993). Begitu juga dengan PPKBK. perasaan ingin tahu tentang sejauh mana SSE memainkan peranan dalam KBK khususnya dalam penulisan karangan deskriptif dan imaginatif memerlukan satu kajian dijalankan di Malaysia. Sikap pelajar terhadap kemahiran berfikir juga harus diambil kira. 1978. Pembentukan ’buluh’ yang di asuh dari ’rebung’ lagi begitu menjadikan pelajar tidak perlu bersusah payah berfikir mencari idea atau menajamkan fikiran. Di peringkat latihan perguruan kemahiran berfikir sudah lebih daripada sepuluh tahun berada di dalam kurikulumnya dan di sekolah pun sudah diajar sama ada secara berasingan.Walaupun penyelidik sains sosial menganggap kajian tentang hubungan SSE dengan pencapaian agak ketinggalan. setelah berkemahiran berfikir pelajar perlu pula berfikir untuk mencipta sesuatu . 14 gabungan atau penyebatian tetapi setakat mana kemampuan para pelajar berfikir kreatif tidak diketahui. sejak dieksplisitkan pada tahun 1991. 1963: Bono. Philips.2 Pernyataan Masalah Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) telah menyatakan secara eksplisit tentang kemahiran berfikir. Raths dan rakan-rakan (1967) menegaskan bahawa matlamat pendidikan ialah untuk melatih pelajar berfikir dan mencapai tahap mahir. Kemahiran dapat dikuasai melalui pengajaran pembelajaran yang tersusun di samping mempunyai keazaman untuk memperbaikinya dan diikuti dengan latihan (Torrance. Secara umum masih kurang jelas tentang usaha untuk meningkatkan KBK kerana hingga kini masyarakat masih menjulang pelajar berjaya memperoleh A1 dalam semua mata pelajaran di semua peringkat peperiksaan.

berinteraksi dua hala. karangan pelajar akan lebih berkualiti kerana maklumat dan data yang . berbincang dan meluahkan idea kemudian sama-sama membuat justifikasi (KPM/JNP. 1998) didapati ramai guru yang tidak menyebatikan kemahiran berfikir dalam pengajaran walaupun telah lama dieksplisitkan. Kekurangan isi amat ketara dan pelajar juga gagal mengembangkan isi (tidak dihuraikan dengan jelas dan tepat) malah berulang-ulang. peka kepada persekitaran dan meningkatkan sensitiviti. 1993). Reformasi pendidikan memerlukan tindak ikut yang hingga kini tidak diketahui sejauh mana KBK berkembang dalam pengajaran dan dikuasai oleh pelajar. Adakah dengan penggunaan alat bantu mengajar membantu dan interaksi dua hala akan meningkatkan KBK? Karangan pelajar yang diperiksa masih terdapat banyak kelemahan kerana terlalu menekankan produk dan bukannya proses. Menurut Jemaah Nazir Persekutuan (KPM/JNP. masalah pelajar tidak berminat untuk mengikuti pengajaran di bilik darjah boleh membawa kesan negatif kepada pencapaian pelajar. Laporan prestasi SPM 1991 16 Bahasa Melayu (KPM/LPM. 15 Daripada Laporan Jemaah Nazir Persekutuan (KPM/JNP. 1992) khususnya karangan.yang baru. mempamerkan kedangkalan pelajar membentangkan idea (isi). pelajar membincangkan isu yang boleh dipertikai perkaitannya dengan kehendak soalan. Selain itu. Maksudnya pelajar bukan sahaja belajar apa yang ada di depan mata malah dikehendaki meneroka lebih jauh agar pelajar mendapat maklumat daripada pelbagai sumber. 1993). Kekurangan minat pelajar terhadap pembelajaran membawa impak kepada kualiti pencapaian. Sekiranya proses mengarang diutamakan. kesan PPKBK di Malaysia sehingga hari ini sukar ditelah. Pendedahan oleh pihak Pusat Perkembangan Kurikulum dan Bahagian Pendidikan Guru tentang PPKBK kepada guru menyeluruh tetapi mengapakah di peringkat pelaksanaan masih menjadi tanda tanya? Oleh itu. Pelajar berminat untuk belajar jika pengajaran berbantukan alat pandang dengar. Teknik lampasan otak (sumbang saran) dalam PPKBK yang digunakan dalam pengajaran karangan kreatif menukarkan keadaan yang membosankan kepada situasi pembelajaran yang lebih ceria. Sememangnya guru diberi kebebasan memilih pendekatan mengikut kesesuaian ketika merancang pengajaran tetapi persoalannya mengapakah guru agak keberatan mengaplikasikan PPKBK walaupun mereka mendapat pendedahan kemahiran berfikir ketika di maktab perguruan dan menghadiri Kursus Dalam Perkhidmatan. Penglibatan aktif pelajar menggerakkan mereka supaya sentiasa bersedia.

Situasi pembelajaran demikian bercanggah dengan salah satu prinsip pembelajaran iaitu: “bukan apa yang disampaikan kepada pelajar tetapi sesuatu yang mendorong pelajar melakukan sesuatu ke atas maklumat itu yang menyebabkan pembelajaran” (Markle. emosi dan jasmani (IREJ). Oleh itu. Pelajar merasa bosan terutamanya apabila guru mengawal 95% perbincangan di bilik darjah (Marohaini Yusof. sintesis dan penilaian) yang disoal sepanjang sesi pengajaran guru di bilik darjah. Percanggahan prinsip pembelajaran mungkin dapat dirapatkan dengan pelaksanaan 60% soalan 17 kemahiran berfikir mulai tahun 2000. 2000) dan pelajar mencari jalan untuk mengelak daripada berdepan dengan pengajaran guru. Pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia 1994 (KPM/LPM.1984b). 1977). Pelajar hanya perlu meneliti maklumat dan fakta yang tersurat. rohani. Keseimbangan itu akan tercapai jika di peringkat pelaksanaan dapat menyesuaikan antara hasrat. Azizah Abd. Menurut Siti Hawa Ahmad (1986). Marshall. isi pelajaran dan aktiviti. berjayakah usaha PPKBK melalui teknik lampasan otak dan pendekatan proses membantu pelajar meningkatkan mutu karangan dan KBK? Kemahiran berfikir dapat dipertingkatkan dengan menggunakan bahasa berfikir. Rahman (1987) pendekatan tradisional kurang memenuhi hasrat itu kerana mengabaikan aspek perkembangan individu. Perubahan ini secara tidak langsung mempengaruh guru menggiatkan lagi aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran berfikir dalam pengajaran (penyebatian) serta menggalakkan perkembangan pemikiran pelajar.dianalisis serta pengaplikasian KBK memainkan peranan di peringkat pramengarang. kajian Willen (1995) juga mendapati hanya 10% sahaja soalan dari aras tinggi (analisis. Menurut Sian Chin (1988) dan Yong (1990) bahawa pengabaian minda terjadi kerana pelajar menghafal dan mengingati fakta serta konsep yang dipelajari. Selain itu. Pengajaran karangan yang menekankan hal yang telah dikuasai oleh pelajar juga menyebabkan pengajaran karangan tidak lagi efektif (Durst. 1984. Dapatkah soalan terancang serta soalan sisipan yang disediakan memotivasikan pelajar dan meningkatkan KBK? Hasrat FPK mahukan perkembangan pelajar seimbang dari segi intelektual. Provokasi mendorong pelajar supaya berfikir ke arah yang hendak dicapai tetapi realiti yang wujud dalam pengajaran di bilik darjah kurang mencabar. Pengajaran . 1994) juga mengakui yang soalan SPM tertumpu kepada kehendak supaya pelajar memikirkan tentang ‘apa’ dan bukan tentang ‘bagaimana’. Menurut Siti Zabidah Mohamed (1997) dapatan kajian yang dijalankannya didapati guru mengemukakan soalan tertumpu pada aras pengetahuan dan kefahaman (aras rendah).

membuat keputusan. fikiran. Pelaksanaan PPKBK cuba memupuk ciri-ciri berdikari dan yakin diri agar sikap terlalu bergantung kepada orang lain dapat disingkirkan. Jelas di sini.. tetapi penglibatan pelajar dan tumpuan kepada pelajar dalam pengajaran mungkin tidak mengecewakan. Kesan PPKBK dapat dilihat dengan menilai karangan deskriptif dan karangan imaginatif. 19 Kehadiran kemahiran berfikir penting dalam usaha menangani masalah. . objektif. Walaupun kesan positif PPKBK masih menjadi tanda tanya. jika pelajar itu tidak dapat berbicara. Lembaga Peperiksaan Malaysia telah menetapkan bahawa Kertas Bahasa Melayu peringkat Sijil Pelajaran Malaysia mempunyai dua kertas iaitu Kertas I (karangan) dan Kertas II (rumusan. dogmatif dan kurang memberi pendapat (Philips. kreatif dan rasional dalam semua situasi (KPM/PPK.. pendapat 18 dengan jelas. Akibatnya. kefahaman bahasa klasik. pelajar didapati sangat bergantung kepada guru dan bertingkah laku impulsif. Menurut Kosinki lagi.berpusatkan guru memberi implikasi bahawa pengajaran guru kurang berkesan. 1992). kefahaman puisi dan tatabahasa). Sebagai langkah persediaan menghadapi kertas Bahasa Melayu dalam peperiksaan pada tahun 2000. mengendalikan maklumat dan berkomunikasi (Perkins. 1997). budaya telah membunuh keprihatinan dan pemikiran individu. 1992) sedangkan saranan pelaksanaan KBSM mahukan para pelajar tidak hanya menerima pengetahuan semata-mata tetapi mereka seharusnya dapat menyatakan idea. Pelaksanaan pendidikan berorientasikan pendedahan fakta sesuatu mata pelajaran bererti pelajar kurang diajar berfikir tentang isi yang dipelajari. guru-guru hendaklah menyoal dengan menggunakan soalan-soalan yang menjurus kepada peningkatan kemahiran berfikir (mendalam dan meluas) agar tidak wujud fenomena seperti yang dikatakan oleh Kosinki dalam Giroux (1988) iaitu: pelajar tidak dapat mengungkap kata-kata. tidak berupaya menceritakan kembali apa yang mereka baca dan tidak dapat menyatakan perasaan mereka sendiri . penekanan kepada kemahiran berfikir perlu dipergiatkan kerana menurut Torrance (1963). Peluahan idea (apa yang difikirkan) menggambarkan pemikiran seseorang (Descartes dalam Phillips. soalan yang dikemukakan secara lisan atau bertulis membantu mencungkil idea dan menggerakkan pemikiran pelajar ke arah mahir berfikir. membayangkan bahawa pelajar itu juga tidak boleh mengarang. Pelaksanaan PPKBK dalam pengajaran karangan kreatif adalah usaha mendorong pelajar supaya berfikiran kreatif dan menghasilkan karangan kreatif. di samping membiasakan pelajar mendapatkan maklumat dan data secara teratur sebelum mengarang. kefahaman petikan.

menyusun dan mempersembahkan dengan gaya yang menarik. kemahiran menulis karangan adalah dibina di atas tapak kebolehan bertutur. keupayaan berfikir merupakan aset penting seseorang pelajar. kemahiran berfikir menjadi faktor yang menyumbang kepada kejayaan individu di sekolah dan kehidupan.kritis) dengan KBK melibatkan hemisfera otak kanan (kreatif) memantapkan lagi pemikiran dan membolehkan seseorang berhujah serta memberi pendapat dan menyarankan idea yang bernas seterusnya melahirkan pelajar yang berketrampilan. KBK penting bagi membuka minda pelajar memandang jauh . mendapatkan idea kreatif untuk mengarang. padat. Penggabungan antara isi kandungan (bahasa .1986). PPKBK dalam pengajaran karangan kreatif merangsang pelajar supaya sentiasa berfikir. Bruner (1966) pula berpendapat dengan memiliki kemahiran berfikir menjadikan karangan kemas. PPKBK dalam pengajaran karangan kreatif tidak membataskan idea pelajar 20 kepada skop tertentu. Penerokaan inilah mematangkan pemikiran dan meningkatkan pemikiran kreatif pelajar. Perkembangan kreativiti membawa perbezaan yang signifikan kepada keberkesanan. Menurut Kainz (1987). zaman sains dan teknologi melibatkan perkembangan domain kreativiti untuk menentukan masa depan negara. bacaan dan kefahaman serta mendengar. Pembaca faham dan tertarik kerana tidak ketandusan idea dan kekreatifannya mengindahkan lagi karangan tersebut. Menurut Dewey dalam Philips (1992). Menurut Suhaimi Abd. malah pelajar digalakkan meneroka sejauh mungkin. Talib (1995). pelajar-pelajar mampu mempelbagaikan idea dan mencipta sesuatu yang praktikal dan berfungsi. Kreativiti tidak sahaja memberi kesan kepada kehidupan individu dan kualiti kehidupan manusia malah menurut Fryer (1996) kreativiti juga membuka laluan tentang bagaimana berdepan dengan kepantasan perubahan sosial. Daripada pendidikan yang diterima. Tambahan pula menurut Cropley (1992). Selain itu. Pemikiran rutin menggagalkan percambahan idea dan menggugat kewibawaan pelajar. satu keperluan yang mendesak agar KBK diajar di sekolah secara langsung dan menyeluruh melalui PPKBK. kekuatan dan kejayaan pelajar. Oleh itu. Pelajar dilatih supaya melihat sesuatu dari pelbagai perspektif. Dengan alasan tersebut Keefe dan Walberg (1992) menyokong penuh penekanan pengajaran KBK di sekolah. KBK dalam pengajaran membina asas yang kukuh dalam melahirkan generasi berfikir. ekonomi dan perubahan teknologi. mempunyai koheren dan kohesi.

berjalan kaki dan sebagainya. Bagi orang yang miskin. Dengan perbezaan pengalaman 21 yang dimiliki ini. Penggunaan keseluruhan otak (HOKa dan HOKi) meningkatkan kualiti berfikir dan membantu pelajar menggunakan bahasa yang baik untuk menghasilkan ideaidea yang bernas. Di peringkat membuat keputusan bilangan perempuan yang terlibat amat sedikit. Paulo Freire dalam Giroux (1988) menyatakan PPKBK merupakan langkah untuk mengelak pelajar daripada tergolong dalam budaya senyap yang mengongkong pemikiran dan tindakan. Perbezaan kemudahan infrastruktur di sekolah-sekolah mengikut lokasi membezakan penerokaan dunia kehidupan pelajar-pelajar itu sendiri. Perubahan sikap ini hendaklah lahir dalam diri sendiri barulah mudah dilaksanakan. masa banyak diisi dengan bekerja untuk mendapatkan sesuap nasi untuk hidup. sedangkan dalam zaman milenium ini.ke depan dan berfikir dengan mendalam. seni. Oleh yang demikian. Sikap individu sememangnya sukar untuk diubah melainkan empunya diri yang mahu berubah. pandangan yang kritis dan kreatif. Tambahan pula pelajar daripada keluarga yang berstatus sosio-ekonomi rendah biasanya dibebani dengan kerja yang menyumbang pendapatan bagi meringankan beban kewangan keluarga. pelajar ini kurang masa dan ruang untuk menikmati apa yang sepatut mereka nikmati pada usia mereka. hobi dan berkreatif. Adalah diharapkan dengan pendedahan KBK dalam pengajaran dan pembelajaran karangan deskriptif dan karangan imaginatif akan mengubah sikap negatif terhadap KBK kepada sikap yang positif dan dalam jangka . peluang mendapatkan pendidikan tidak membezakan jantina? Orang yang berkemampuan menghabiskan masa untuk kegiatan riadah. Wilks (1995) dan Fryer (1996) berpendapat bahawa guru memainkan peranan penting dalam usaha meningkatkan KBK dalam kalangan pelajar dengan membuka peluang pemahaman yang bererti kepada pengajaran pembelajaran. misalnya pelajar-pelajar di bandar meneroka maklumat tanpa bersusah payah sedangkan pelajar di luar bandar terpaksa mengalami susah senang sendiri dengan meredah semak samun. pendapat yang jitu. Timbul persoalan adakah perbezaan gaya hidup ini membawa perbezaan dalam KBK seterusnya membezakan pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dalam kalangan pelajar Tingkatan IV atau sebaliknya?. Sejajar dengan itu. Mungkinkah ia berkait dengan KBK? atau adakah ini membayangkan wanita tidak mampu berfikir? atau adakah sebab lain. adakah akan mempengaruhi pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif pelajar Tingkatan IV? Jumlah pelajar perempuan yang melanjutkan pelajaran ke IPT adalah lebih ramai berbanding pelajar lelaki.

Selain itu. Lokasi. Di samping itu. kelenturan. Pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dibandingkan antara dua kumpulan pelajar yang menerima pendedahan pendekatan penyebatian kemahiran berfikir kreatif (PPKBK) dengan kumpulan pelajar yang mengikuti pendekatan tradisional (PT). kelenturan. kajian yang dijalankan ini ingin mengenal pasti sama ada PPKBK memberi kesan terhadap pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif pelajar di lokasi yang berbeza (bandar dengan luar bandar). keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara . 23 jantina yang berbeza (lelaki dengan perempuan) dan pelajar daripada keluarga berstatus sosio-ekonomi yang berbeza (SSE tinggi dan SSE rendah). untuk mengenal pasti sama ada PPKBK atau PT memberi kesan kepada pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif khususnya aspek kreatif (kelancaran.3 Tujuan Kajian Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti kesan perlaksanaan PPKBK dalam pengajaran penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif pelajar Tingkatan IV. kreatif dan berupaya berdepan dengan masalah yang rumit yang memerlukan penyelesaian berkesan.panjang akan menguntungkan pelajar itu sendiri. Berjayakah PPKBK mengubah sikap dan melahirkan generasi yang berfikiran kreatif dan berbezakah pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif pelajar mengikut lokasi sekolah. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan.4 Soalan Kajian Kajian dibuat untuk menjawab soalan-soalan berikut: i) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif antara pelajar yang mengikuti PPKBK dengan pelajar yang mengikuti PT? ii) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. jantina pelajar dan SSE pelajar? 1. Kesan PPKBK dapat dilihat setelah melalui proses kreatif kemudian menilai produk berasaskan kelancaran. penghuraian) dan bilangan perkataan dalam pengajaran penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif menjadi fokus utama yang ingin dikenal pasti dalam kajian ini. kelenturan. kesan PPKBK dari aspek kreatif (kelancaran. keaslian dan penghuraian. keaslian. 22 Pelaksanaan PPKBK dalam pengajaran karangan deskriptif dan karangan imaginatif diharapkan dapat melahirkan pelajar yang mampu menyatakan idea yang bernas. jantina dan SSE juga ingin dipastikan sama ada memainkan peranan dalam pencapaian kreatif dan bilangan perkataan atau sebaliknya. Kesimpulannya. 1. kelenturan. Kajian ini juga ingin mengenal pasti sama ada terdapat atau tidak hubungan antara sikap pelajar terhadap KBK dengan pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif secara umum.

keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara pelajar bandar yang mengikuti PPKBK dengan pelajar bandar yang mengikuti PT? iv) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. Ia akan memberikan gambaran pertama kepada pemeriksa tentang mutu penulisan yang akan diperiksanya. Tepat (menjurus kepada soalan) 4. Setakat 50 . Satu perenggan sahaja . kelenturan. kelenturan. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara pelajar luar bandar yang mengikuti PPKBK dengan pelajar luar bandar yang mengikuti PT? v) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran.pelajar yang mengikuti PPKBK dengan pelajar yang mengikuti PT? iii) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara pelajar bandar dengan pelajar luar bandar yang mengikuti PPKBK? vi) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. kelenturan. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara pelajar bandar dengan pelajar luar bandar yang mengikuti PT? vii) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. Apa yang harus ada pada kandungan PENDAHULUAN? 1. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara pelajar lelaki yang mengikuti pendedahan PPKBK dengan pelajar lelaki yang mengikuti PT? Menulis Pendahuluan Karangan Sebagaimana yang acapkali saya nyatakan: Pendahuluan dalam sesebuah karangan itu amat penting. Jangan masukkan isi 2. kelenturan. 24 kelenturan. Jelas 5.60 patah perkataan 3.

6. Peribahasa ’seperti kacang lupakan kulit’ bermaksud seseorang yang lupa akan orang yang telah menolongnya setelah menikmati kesenangan. pendahuluan berbentuk persoalan 2. Kaitkan dengan isu-isu semasa Terdapat beberapa jenis pendahuluan yang biasanya digunakan dalam penulisan karangan. Gejala ini ibarat ‘duri dalam daging’. isu keganasan rumah tangga yang merupakan penyakit sosial semakin gawat melanda diri kita. Pendahuluan Berbentuk Peribahasa TOPIK: Seperti Kacang Lupakan Kulit Orang Melayu memang kaya dengan peribahasa yang mencakupi pelbagai aspek kehidupan. Sudah bersedia? Pendahuluan Berbentuk Soalan: TOPIK: Keganasan Rumah Tangga Pembangunan negara kita semakin pesat dan rancak. pendahuluan berbentuk fakta 4. Antara peribahasa yang menggambarkan seseorang yang tidak mengenang budi dan jasa ialah ’seperti kacang lupakan kulit’ dan ’seperti ulat lupakan daun’. Apakah yang dimaksudkan dengan keganasan rumah tangga? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya masalah sosial ini? Siapakah yang harus dipersalah? Di manakah hilangnya nilai-nilai kemanusiaan kita? Mengapakah usaha-usaha yang telah dijalankan selama ini gagal mencari jalan penyelesaian untuk menangani gejala ini? Apakah rencah yang terbaik untuk membanteras penyakit sosial yang rumit ini? Inilah antara persoalan yang harus dijadikan renungan dan perbincangan kita. Baca dan camkan perbezaannya. di bawah ini akan saya berikan 3 contoh pendahuluan. Namun demikian. Kita haruslah sentiasa menghargai dan berterima kasih kepada . peribahasadan fakta. sikap seperti ini perlu dikikis dalam hidup kita. Pelajar-pelajar yang amat saya sayangi. antaranya: 1. pendahuluan berbentuk peribahasa 5. pendahuluan berbentuk definisi 3. Oleh itu. pendahuluan berbentuk sejarah Hari ini kita akan pelajari 3 jenis pendahuluan: persoalan.

Setelah membaca dapatkah pelajar-pelajar mengecam perbezaan gaya pembukaan karangan untuk ketiga-tiganya? . Hakikatnya.segala jasa. malah perlu ditangani segera. budaya ponteng sekolah ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Kajian yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran membuktikan bahawa masalah ini boleh dikatakan meningkat setiap tahun. pertolongan dan pengorbanan orang lain kepada kita. Pendahuluan Berbentuk Fakta TOPIK: Bersama Memerangi Budaya Ponteng Sekolah Gejala ponteng sekolah yang berlaku sejak akhir-akhir ini kian menjadi-jadi dan sukar dibendung. Orang yang mengamalkan prinsip hidup ’seperti kacang lupakan kulit’ tidak akan hidup bahagia sama ada di dunia ataupun akhirat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->