P. 1
Wacana HBML3203

Wacana HBML3203

4.0

|Views: 685|Likes:
Published by pendekarshah1611

More info:

Published by: pendekarshah1611 on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

http://ramlibinyahya.blogspot.com/2011/02/satupendekatan-komunikatif-dalam.

html

snin, 2011 Februari 07
SATU PENDEKATAN KOMUNIKATIF DALAM PENGAJARAN KARANGAN BERFORMAT: SATU CADANGAN
Assalamualaikum cikgu Mazlan bin Mat, dari salah sebuah sekolah di daerah Marang, Terengganu... Saya juga tidak jelas tentang 2 perkara dalam soalan yang dikemukakan melalui e-mel cikgu, tetapi saya cuba memperjelas berdasarkan andaian saya: 1. Pengajaran tatabahasa wacana...mungkin merujuk penggunaan wacana dan jenisjenisnya. 2. Penulisan karangan berformat umum...mungkin merujuk karangan yang memerlukan format (surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi, wawancara, laporan, berita, ucapan, perbahasan, dll) Itu andaian saya sahaja...saya memohon maaf jika salah tanggapan ini. Jika wacana yang dicari, saya mencadangkan cikgu membaca buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008:524-529) DBP. Maksud wacana dan 5 jenis wacana yang boleh digunakan dalam apa-apa juga penulisan sama ada di sekolah rendah atau sekolah menengah. Tentang penulisan karangan berformat itu, cikgu pilihlah yang mana satu cadangan di atas tu. jika cikgu memilih ucapan...saya mencadangkan penggunaan pendekatan komunikatif supaya pelajar pelbagai kumpulan boleh menghasilkan tugasan ini. Contoh: Andaikan satu kelas ada 36 orang pelajar...pecahkan kepada 6 kumpulan...setiap kumpulan ada pelajar pandai, pelajar sederhana, dan pelajar lemah. Tajuknya ialah Langkah-langkah untuk membanteras jenayah di negara kita. Minta pendapat pelajar dan bimbing 3 langkah untuk membanteras jenayah...catat dalam peta minda di papan hitam atau LCD. Terima jawapan jika lebih daripada 3 langkah 1.Bincangkan tugasan yang perlu diberikan secara kelas. 2.Sediakan 6 sampul tugasan yang berbeza-beza soalan: K1: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Tetamu yang hadir dalam majlis ini ialah, Pengetua, Pengerusi PIBG, guru-guru, dan pelajar. (Sila tulis ucapan alu-aluan yang sesuai)...pelajar diminta menulis ucapan alu-aluan dalam kertas

mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu.Bimbing penggunaan wacana dalam hasil penulisan pelajar. K2: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Pelajar diminta mengolah isi satu (Contoh: Pihak polis perlu memantau kawasan yang lebih kerap berlaku jenayah) dalam kertas mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu. Bimbing penggunaan wacana dalam hasil penulisan pelajar K3: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Pelajat diminta mengolah isi dua (Contoh:Pihak berkuasa perlu memasang lebih banyak CCTV (Kamera Litar Tertutup)dalam kertas mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu. Bimbing penggunaan penanda wacana dalam hasil penulisan pelajar. K4: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Pelajar mengolah isi tiga (memperbanyak aktiviti masyarakat untuk mengurangkan jenayah) dalam kertas mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu. Bimbing penggunaan wacana dalam hasil penulisan pelajar. K5: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Pelajar diminta mengolah isi empat (Contoh:Pihak kerajaan perlu mengenakan hukuman yang lebih berat kepada penjenayah) dalam kertas mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu. Bimbing penggunaan wacana dalam hasil penulisan pelajar. K6: K1: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Tetamu yang hadir dalam majlis ini ialah, Pengetua, Pengerusi PIBG, guru-guru, dan pelajar. (Sila tulis penutup yang sesuai)...pelajar diminta menulis penutup dan masukkan pantun yang sesuai dalam kertas mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu. Bimbing penggunaan wacana dalam penulisan pelajar. Selepas aktiviti menulis dalam kumpulan, setiap wakil kumpulan akan bergerak: Seorang ahli K1 pergi K2 untuk mengambil maklumat hasil penulisan, K2 ke K3, K3 ke K4, K4 ke K5, K5 ke K6, K6 ke K1 (setiap ahli dalam kumpulan masing-masing ke berada di setiap kumpulan dalam kelas untuk mendapat semua maklumat yang ditulis dalam kertas mahjong)...wakil ini akan membentangkan hasil kumpulan lain dalam kumpulan sendiri dan mencantumkan maklumat yang diperoleh...berlakunya komunikasi antara ahli kumpulan dgn ahli kumpulan lain. Secara ringkasnya: semua pelajar dapat menyediakan satu ucapan yang lengkap hasil perkongsian maklumat tadi dan berlakunya komunikasi beberapa hala: pelajar dgn pelajar, pelajar dgn guru, pelajar dgn bahan. Adanya pembentangan lisan dan bilik darjah oleh pelajar dan penerangan guru. Adanya aktiviti menulis yang dilakukan oleh pelajar. Guru sebagai fasilitator. Jika perlukan maklumat lanjut sila hubungi saya: cikgu Ramli 0137242909 Dicatat oleh RAMLI BIN YAHYA di 01:59

Sunday, May 24, 2009
Keberkesanan Kaedah Koperatif Dalam Pengajaran Menulis Karangan Fakta Dan Naratif Dalam Kalangan Pelajar Bukan Melayu
BAB 1 PENGENALAN Latar Belakang Kajian Proses menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai (Nik Safiah Karim, 2004; Abdul Shukor Shaari, 2001) berbanding dengan kemahirankemahiran bahasa yang lain dan banyak orang tidak mahir menulis (Ahmad Khair Mohd. Nor, 2005). Kemahiran mengarang juga dikatakan kemahiran tertinggi dalam peringkat kemahiran bahasa dan paling sinonim dengan mata pelajaran Bahasa Melayu (Nawi Ismail, 2002). Oleh yang demikian, proses menulis memerlukan aktiviti pemikiran iaitu pemikiran sebelum menulis karangan, semasa menulis karangan, dan proses pemikiran yang dialami selepas karangan dihasilkan (Suppiah Nachiappan, 2006). Ismail Ahmad (2004) menegaskan bahawa penulisan adalah aktiviti kognitif yang dilakukan oleh orang yang berilmu serta menekankan penyebaran ilmu. Untuk menguasai tujuan tersebut, pengajaran bahasa memerlukan masa dan peluang yang sesuai bagi menjadikan murid penulis terbaik. Dalam penghasilan penulisan karangan, murid-murid mengalami dua proses iaitu proses dalaman dan proses luaran (Siti Zaleha M. Hashim, 2005). Justeru, proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis seharusnya dilaksanakan dengan berkesan (Roselan Baki, 2003). Penguasaan kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada bakat semata-mata malah dipengaruhi juga oleh pengajaran menulis yang bersistem dan berkesan (Yahya Othman, 2005; Ahmad Khair Mohd. Nor, 2005). Oleh itu, dalam pengajaran kemahiran menulis, penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf, perkataan, ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca (Yahya Othman, 2005). Dalam penghasilan sesebuah penulisan, pengarang juga perlu menyampaikan idea secara jelas, tepat, dan berkesan. Pemilihan kata perlu disesuaikan dengan tujuan karangan sama ada untuk tujuan perbahasan, memujuk, memberi pendapat, atau untuk bercerita. Perkembangan isi dan huraian juga dibuat dalam bentuk perenggan yang mencirikan kesatuan sesebuah karangan. Oleh itu, murid perlu mendapat pendedahan dan mengetahui teknik menulis yang baik semasa di bangku sekolah. Penguasaan kemahiran menulis juga dapat membantu memantapkan penggunaan bahasa yang mengandungi nilai estetika seperti yang terdapat dalam penulisan karangan fakta, naratif, sajak, pantun dan sebagainya. Namun, kegagalan dalam menguasai kemahiran menulis mengakibatkan pelajar sukar hendak menyatakan mesej dalam bentuk tulisan. Haron (1990) dalam Yap Kim Fatt (1991) berpendapat bahawa penulisan melibatkan kemahiran menyampaikan maklumat, idea, perasaan, dan pandangan yang terdapat dalam

pemikiran penulis melalui bahasa dan bukan sekadar menyusun atau menggubah perkataan, frasa dan ayat. Kemahiran mengarang mampu dikuasai oleh sesiapa sahaja sekiranya terdapat pengubahsuaian kurikulum dan juga penyediaan bahan pengajaran yang sesuai (Faridah Serajul Haq dan rakan-rakan, 2001). Proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis juga perlu diberi perhatian bagi menjamin kecemerlangan pencapaian penulisan dalam kalangan murid. Dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, guru seharusnya memiliki pengetahuan kandungan, pengatahuan am, kemahiran pedagogi dan sikap yang menggalakkan pembelajaran agar pengajaran mereka berkesan (Syed Lutfi Syed Hamzah, 1994). Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Semakan (2003), menegaskan bahawa tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia (BM) ialah supaya murid dapat menggunakan BM secara berkesan dalam kehidupan harian, bidang pekerjaan dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Selain itu, dalam pengajaran bahasa khususnya penulisan, guru juga perlu mempertimbangkan pelbagai gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain dalam kalangan murid dengan menggunakan strategi berpusatkan murid. Kementerian Pelajaran berusaha untuk menerapkan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar dengan memberi penekanan kepada proses kognitif dalam isi pelajaran dan pengetahuan. Proses kognitif seperti yang terkandung dalam kurikulum dikembangkan melalui isi kandungan yang dipelbagaikan dari segi pendekatan, strategi berfikir serta mempunyai kualiti intelek yang tinggi. Dalam konteks pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), guru harus melakukan penerapan nilai murni, dan penggunaan bahan yang merentas pelbagai disiplin dalam proses pengajaran (Roselan Baki, 2003). Teknik pengajaran guru juga mestilah sesuai dengan kebolehan murid dengan mengambil kira penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan kajian masa depan, kecerdasan pelbagai dan konsep konstruktivisme untuk meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Penggunaan pendekatan pembelajaran koperatif merupakan satu daripada ciri pembelajaran konstruktivisme yang membolehkan murid memiliki lebih kemahiran sosial. Pembelajaran secara konstruktivisme juga membolehkan murid memperoleh beberapa kemahiran seperti lebih berfikir, lebih memahami, lebih mengingati, berkeyakinan, berinteraksi dan menyeronokkan (Pusat Perkembangan Kurikulum 2001). Kaedah pengajaran yang digunakan dalam kelas menjadi salah satu faktor yang membuatkan murid menjadi pasif dan kurang berinteraksi sesama rakan dalam melakukan tugasan. Oleh itu, salah satu teknik yang dapat membantu guru dan murid dalam melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran ialah menggunakan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK). KPK merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid yang terdiri daripada pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin, 1982). Sasaran utama adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif iaitu saling bergantung antara satu sama lain secara positif, saling berinteraksi secara bersemuka, akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri, kemahiran koperatif, dan pemprosesan kumpulan. Pembelajaran koperatif menjadi popular pada

kedinamikan pergaulan antara individu dan motivasi diri (Mahzan Arshad. Aziz Abd. Memulakan penulisan bukanlah sekadar persoalan kebolehan semata-mata atau soal pengetahuan tentang sesuatu kerana pakar yang berpengetahuan dan berkemahiran pun turut menghadapi masalah yang serupa (Flower. pemilihan kata (diksi). Selain itu. terdapat juga murid yang lemah dan berada pada tahap minimum dalam penulisan. Strategi ini juga menegaskan bahawa murid seharusnya tidak dibezakan dengan warna kulit. Hal ini disebabkan struktur bahasa Cina berbeza dengan Bahasa Malaysia. Pernyataan Masalah Dalam proses penulisan. Cara dan gaya pengajaran guru dalam kelas lebih kepada memberi pendedahan secara menyeluruh tentang sesuatu tajuk dan mengamalkan pendekatan membincangkan isi untuk menghabiskan sukatan pelajaran. 2005). Tambahan pula. agama. jantina mahupun mental masing-masing (Kamaruddin Tahir. kosa kata. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan perlu dibajai dalam diri murid agar menjadikan murid lebih faham. 2000). jenis ayat dan sebagainya. 1989). Pemeriksaan terhadap beberapa buah karangan yang ditulis oleh murid dalam ujian di sekolah memperlihatkan bahawa pencapaian dalam penulisan karangan murid-murid tersebut tidak mencapai tahap yang memuaskan. struktur ayat.tahun 1980-an kerana positifnya terhadap pencapaian iaitu yakin diri. keturunan. Murid kurang mampu untuk mengarang dengan baik tanpa bantuan guru. Talib. yakin dan seronok untuk belajar (Johnson & Johnson. Kelemahan murid dalam penulisan karangan juga tidak dapat dinafikan dengan kaedah yang digunakan oleh guru semasa mengajar menulis dalam kelas. Kelemahan dalam menulis karangan adalah salah satu punca murid gagal mencapai keputusan yang baik dalam peringkat Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) mahupun peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Semangat kerjasama. Kemahiran penulisan dalam kalangan murid bukan Melayu kurang memuaskan dari segi ejaan. 2003). Mereka kekurangan idea untuk menghasilkan karangan. Kaedah pengajaran yang digunakan dalam kelas menjadi salah satu faktor yang membuatkan murid menjadi pasif dan kurang berinteraksi sesama rakan dalam melakukan tugasan (Roselan Baki. suasana dalam kelas lebih berorentasikan peperiksaan iaitu memberi penekanan kepada pencapaian akademik . 1985 dalam Roselan Baki. masalah yang sering dihadapi oleh seseorang ialah untuk memulakan penulisan. Penutur bahasa Melayu keturunan Cina adalah yang paling banyak menghadapi masalah gangguan bahasa ibunda dan pengaruh dialek tempatan dalam penguasaan bahasa (Abd. Ini berlaku terutamanya bagi karangan berbentuk fakta dan karangan berbentuk naratif. 2003). 2003). Penguasaan bahasa yang lemah dalam kalangan murid Cina menyebabkan pencapaian mereka dalam bidang akademik rendah kerana mereka tidak dapat menyatakan sesuatu dengan baik dan berkesan melalui tulisan.

Mengenal pasti pencapaian penulisan karangan jenis fakta dan naratif dalam pasca ujian. Keadaan ini seterusnya menyebabkan murid kurang berkemahiran untuk mengarang. Objektif Kajian Kajian ini dijalankan untuk meneliti keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu . 2003 dalam Yahya Othman 2005). Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan karangan jenis naratif. bukan berperanan membantu menyaring dan menyusun maklumat yang telah diterokai oleh mereka.semata-mata. Selalunya guru mengawal dari segi isi. Murid-murid kurang dilatih untuk meneroka maklumat sendiri melalui pelbagai bahan sumber. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan karangan jenis fakta. namun kita akan . Kebanyakan guru memainkan peranan utama dalam pengajaran kemahiran penulisan khususnya dalam memberikan isi-isi karangan. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan jenis fakta dan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian. Sekiranya kemahiran menulis tidak dikuasai sebaik-baiknya. Objektif kajian ini seperti di bawah: Mengenal pasti pencapaian penulisan karangan jenis fakta dan naratif dalam pra ujian. Kawalan begini sebenarnya akan mendorong murid terlalu banyak bergantung kepada guru. tidak mustahil bahawa walaupun perkembangan teknologi maklumat bergerak dengan pantas. Persoalan Kajian Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Kepentingan kajian Kemahiran menulis memberi peluang kepada murid menyampaikan buah fikiran mereka dengan berkesan kepada pembaca (Liew Siew Lin.

murid tidak aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan pelajar yang sering menimbulkan masalah disiplin dalam bilik darjah. kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar bukan Melayu. Kajian ini melibatkan sampel yang terdiri daripada 40 orang murid bukan Melayu tingkatan dua di sebuah sekolah menengah di daerah Klang. Batasan Kajian Kajian ini memberi penekanan kepada keberkesanan KPK dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif BM dalan kalangan murid tingkatan dua. Justeru. bekas sama ada kebaikan atau keburukan. kemahiran dan kepakaran seseorang akan tenggelam kerana tidak dapat disebarkan. Kepada guru-guru BM. Kumpulan eksperimen ini ditadbirkan dua jenis ujian iaitu praujian dan pasca ujian bagi membandingkan tahap penguasaan menulis karangan fakta dan karangan naratif. kajian ini diharap akan menjadi satu amalan kepada guru-guru BM dan mencuba kaedah baru dalam pengajaran penulisan. Justeru. . guru-guru dan juga para penyelidik pada masa akan datang. Antara istilah dan konsep yang digunakan ialah: Keberkesanan pembelajaran Perkataan ‘keberkesanan’ berasal daripada ‘kesan’. Dengan cara ini. kajian ini mendedahkan kaedah pengajaran koperatif yang boleh dicuba dalam pengajaran menulis karangan BM. Ujian-t digunakan untuk mengukur sama ada wujud keberkesanan antara dua min iaitu pra ujian dan pasca ujian. Kajian ini juga diharap dapat menambah koleksi bahan rujukan tentang penyelidikan yang dijalankan dalam bidang penulisan pada masa akan datang yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada para penyelidik. Definisi Operasional Kajian ini melibatkan penggunaan beberapa istilah dan konsep yang perlu dijelaskan. Kamus Dewan (2002:663) ‘Kesan’ membawa maksud tanda yang ditinggalkan oleh sesuatu. 2000). Selangor dalam penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif.5. pengajaran dan pembelajaran BM menjadi lebih menarik. Hasil kajian ini penting untuk membantu para murid yang mempunyai masalah tidak berminat untuk belajar. dibuktikan dan dikaji (Maharom Mamat. Selangor. Kajian ini menggunakan kaedah eksperimental satu kumpulan eksperimen (KE). Manalaka ‘keberkesanan’ membawa maksud berkesannya sesuatu tindakan atau perbuatan. kajian ini diharap dapat memberi maklumat tentnang keberkesanan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif kepada murid. Data dianalisis menggunakan perisian “SPSS” Versi 1. di sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Klang. Oleh yang demikian. prestasi merosot.tertinggal Tanpa keupayaan menulis yang tinggi. KPK digunakan kerana kaedah ini lebih menekankan pembelajaran secara kumpulan yang bersesuaian dengan saranan agar aktiviti kumpulan dititikberatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

(Kagan. 1999). 1994. menerusi teknik tersebut. Zawiah Abd. Melalui penurunan idea tersebut. Selain itu. pengelompokan murid kepada kumpulan kecil merupakan langkah awal yang mesti dipatuhi oleh seseorang guru dalam pelaksanaan kaedah ini. ‘Kaedah’ juga membawa maksud langkah-langkah dan peringkat-peringkat yang diatur untuk mengajar sesuatu bahasa atau bahagiannya. pencatat. murid-murid digalakkan berdikari dalam meneroka ilmu daripada pelbagai sumber. Manakala KPK ialah strategi yang diperkenalkan dalam sistem pembelajaran bestari. Manakala teknik Meja Bulat (Round Table) pula. setiap ahli dalam kumpulan akan mengutarakan pendapat masing-masing secara lisan mengikut putaran giliran mereka (Kagan.Dalam konteks kajian ini ’keberkesanan’ bermaksud hasil atau akibat yang terjadi daripada penggunaan kaedah pembelajaran koperatif dalam proses penulisan karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu. Melalui KPK murid dapat belajar secara bekerjasama untuk mencapai matlamat pembelajaran dalam penulisan kedua-dua karangan tersebut. Kaedah pembelajaran ini membolehkan pelajar yang heterogen bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai matlamat bersama (Gan. Langkah seterusnya diserahkan kepada kumpulan-kumpulan murid berkenaan untuk berbincang dan melantik ketua. sesuai dengan pendekatan yang dipegang (Abdullah Hassan. KPK merujuk kepada penggunaan teknik Putaran Giliran (Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table) kumpulan eksperimen dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu. Hal ini bermakna. pelapor dan seumpamanya. 1994. ‘kaedah’ merupakan cara keseluruhan mengajar bahasa bagi mencapai tujuan-tujuan yang tertentu melalui prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh satu-satu kaedah itu (Arbak Othman. Aktiviti berkongsi maklumat ini dapat dilaksanakan oleh ahli dalam kumpulan agar perkara yang dibincangkan itu menghasilkan satu idea yang sangat bermakna. Matlamatnya adalah untuk memberikan setiap ahli peluang mengemukakan idea masing-masing sambil menerima dan menolak idea yang lain secara diplomasi. 2001). Teknik Putaran Giliran (Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table) Dalam teknik Putaran Giliran (Round Robin). Akhirnya. setiap ahli digalakkan untuk membaca dan menyemak hasil tugasan mereka agar tugasan mereka mantap dan bermakna. Setiap ahli memerlukan tambahan idea untuk melengkapkan tugasan. Melalui teknik ini berlakulah proses bertukar-tukar idea dan pandangan agar idea yang diperuntukan itu akan menjadi lebih jelas dan bermakna. Aktiviti ini sangat penting kepada murid yang lemah menguasai literasi membaca dan menulis. 2001). Aktiviti ini memberi ruang kepada murid-murid tadi untuk berinteraksi serta menyesuaikan diri antara satu sama lain. . mereka dapat menguasai kemahiran menulis dengan baik. 1989:13). Shukor. 1996:114). ahli kumpulan dapat berkongsi maklumat secara bergilir-gilir dalam mencurahkan idea yang dibincangkan. Kaedah Pembelajaran Koperatif Perkataan ‘kaedah’ mengikut Kamus dewan (1993: 513) bermaksud cara atau aturan membuat sesuatu. Shukor. Zawiah Abd. Dalam konteks kajian ini. Dengan strategi ini.

Para murid ditugaskan untuk berpasangan dalam kumpulan mereka untuk belajar dalam serangkaian kegiatan yang bersifat kognitif. termasuk membacakan certia satu sama lain. Penulisan naratif biasanya dipaparkan mengikut urutan yang kronologi (Roselan Baki. perkembangan dan akhiran (Mahzan Arshad. Talib. Penulisan naratif boleh bersifat peribadi dan umum. 1989). Aziz Abd. urutan ayat-ayat ini dapat membentuk satu kesatuan yang jelas maksudnya. serta tulisan yang kemas. Dalam kajian ini. Karangan Naratif Karangan naratif menceritakan semula peristiwa-peristiwa yang telah berlaku menurut susunan kronologi peristiwa-peristiwa itu terjadi (Abdd. menulis karangan adalah menulis karangan jenis karangan naratif dan karangan fakta. 2008 halaman 16-17) Menulis Karangan Menulis adalah menggunakan simbol visual yang berfungsi sebagai komunikasi (Yahya Othman. Husin. Setiap fakta yang dinyatakan perlu diperkuat . Urutan ini mungkin panjang dan mungkin pendek. Naratif umum pula peristiwa yang didengar atau diimaginasikan oleh penulis. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan penglahiran idea yang jelas dan tersusun (Kamarudin Hj. rangkai kata. penerimaan dan kosa kata (Slavin. menulis idea. Slavin. membuat prediksi mengenai bahagian akhir berkaitan cerita naratif. Mereka juga saling bekerjasama dalam menghasilkan cerita. 1999) penulisan ialah urutan ayat-ayat yang disusun dalam susunan tertentu dan berkait rapat antara satu sama lain dengan caracara tertentu. Huraian Sukatan Pelajaran (2003) menghuraikan kemahiran menulis sebagai keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. 2003).CIRC merupakan program komprehensif untuk mengajarkan membaca dan menulis pada peringkat sekolah menengah (Madden. 2003). & Stevan. penyelidik membuat penilaian tentang karangan naratif umum iaitu peristiwa yang diimaginasikan oleh penulis.Kedua-dua teknik ini hampir sama dengan teknik Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC). 1998). Teks naratif menampilkan pelbagai cerita dan disusun dalam satu pola yang mengandungi bahagian pengenalan. 2005). Segala tanggapan yang bertentangan tentang sesuatu isu atau perkara haruslah disokong dengan hujah-hujah dan fakta sebagai pembuktian. Dalam konteks kajian ini. Walau bagaimanapun. Naratif peribadi merupakan peristiwa yang melibatkan diri penulis sendiri. 1986 dalam Stavin 2008). tanda baca dan ejaan yang betul. Menulis ialah proses memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. Menurut Byrne (dalam Robiah Kulop Hamzah. dan melatih pengucapan. Karangan Fakta Karangan fakta lebih memerlukan pernyataan fakta dan huraian yang mantap.

Proses pembelajaran bermula daripada konteks sosial ke konteks individual. kefahaman dan makna berdasarkan idea dan pemikiran yang murid miliki. Apabila guru memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti interaksi dalam kelas.dengan huraian sokongan yang mengandungi keterangan. dan perspektif Vygotskian (McCathey & Raphael. Sehubungan dengan itu. Teori psikologi Vygotsky (1978) yang mengaitkan interaksi lisan dengan pemikiran. dan penulisan khususnya. prinsip-prinsip pembelajaran koperatif. berpendapat bahawa manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya. KPK berfokuskan perbincangan dalam kumpulan iaitu murid berinteraksi antara satu sama lain secara lisan untuk mendapatkan idea dan bertukar-tukar pendapat dalam proses pembelajaran penulisan karangan. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan apa yang orang lain tahu. sejarah sosial dan budaya melahirkan perspektif baru tentang proses pengajaran dan pembelajaran (Roselan Baki. contoh. dengan interaksi lisan sebagai medium dan alat yang menghubungkan kedua-dua konteks berkenaan. Teori Psikologi Leo S. kesan pembelajaran koperatif dan kajian-kajian yang pernah dijalankan berkaitan pembelajaran koperatif. Harste dalam Mahzan Arshad (2003). rajah pembelajaran koperatif. karangan fakta merujuk kepada suatu tajuk perbincangan atau pendapat yang memerlukan fakta atau hujah-hujah yang konkrit sebagai bukti untuk menyokong pernyataan. lebih banyak pembelajaran . perspektif naturalis. 2003). Proses pembelajaran bermula daripada konteks sosial ke konteks individual. analogi. 1992 dalam Roselan Baki. anekdot atau ungkapan berwibawa (Roselan Baki. 2003).Vygotsky dalam Proses Penulisan Pelbagai perspektif mempengaruhi pengajaran kemahiran literasi amnya. dengan interaksi lisan sebagai medium dan alat yang menghubungkan kedua-dua konteks berkenaan. ciri-ciri karangan yang bermutu. Dalam konteks kajian ini. BAB II SOROTAN LITERATUR Pengenalan Bab ini membincangkan aspek yang berkaitan sorotan literatur seperti teori yang mendasari pembelajaran koperatif dalam kemahiran menulis karangan. perspektif Vygotskian yang menghubungkaitkan proses kognitif dengan sejarah dan budaya komuniti menjadi sebahagian proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. dan perolehi daripada orang lain. Untuk kajian ini. seperti perspektif pemprosesan maklumat. 2003). Interaksi lisan memungkinkan pembinaan pengetahuan.

2003). kanak-kanak belajar untuk memahami sesuatu atau mula mendapat pengetahuan. Interaksi antara guru dengan murid. dan murid-murid yang lebih pintar dengan pelajar yang sedang menjalani pembelajaran (Mercer N. iaitu guru. Menulis bebas hanya memerlukan bantuan yang minima daripada guru dan sumber lain. membetulkan kesilapan bersama dan menerbitkan bersama. Dalam hal ini. Cara lain ialah setiap ahli dalam kumpulan sama-sam mencari isi penting. bahasa memainkan peranan untuk menghubungkan orang yang lebih berkebolehan. 1994 dalam Roselan Baki 2003). Kesimpulannya. murid dengan murid yang pelbagai kebolehan membawa memberi idea atau pendapat dalam penulisan karangan seperti yang terkandung dalam KPK. Menurut Mahzan Arshad (2003). Model Pembelajaran Menulis Secara Koperatif Dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bilik darjah terdapat pelbagai kaedah dan teknik yang perlu digunakan oleh guru untuk menarik minat murid dan menjadikan . sosial dan bahasa dalam meningkatkan pengetahuan literasi (berbahasa) murid. kanak-kanak belajar apabila mereka terlibat dengan aktiviti budaya dan sosial di sekeliling mereka. membuat huraian dan mencari contoh yang sesuai bagi huraian. Interaksi dengan orang lain di persekitaran mereka terutamanya ibu bapa dan rakan sebaya akan membantu mereka dalam proses perkembangan (Vygotsky. Guru dan murid akan sama-sama menulis di papan tulis. Pengetahuan itu akan menjadi pengalaman yang membantu proses pembelajaran. Menulis berkolabratif dilakukan secara berpasangan secara bergilir-gilir untuk berkongsi idea seperti bergilir-gilir menghasilkan perenggan dalam karangan untuk membantu murid yang kurang bermotivasi dalam menulis. menulis bersama. terdapat tiga kaedah menulis dalam Bahasa Malaysia iaitu menulis bebas. menulis berkolabratif dan menulis berkoperatif. Hal ini disebabkan kanak-kanak menguasai pengetahuan literasi ketika mereka berhubung dengan orang lain dan mereka dapat meningkatkan penguasaan literasi mereka jika mereka dapat berinteraksi dalam masyarakat secara bermakna. murid seringkali berinteraksi dengan kawan-kawan walaupun guru tidak membenarkan mereka bercakap dan berkongsi pendapat ketika menulis karangan dalam bilik darjah. Pendapat-pendapat di atas adalah selari dengan perspektif psikologi sosiolinguitik yang melihat proses menulis sebagai satu proses yang melibatkan aktiviti kognitif. Sauders dalam Ahmad Zaini (2000) menegaskan tentang perlunya bekerjasama dengan rakan sebaya dalam pembelajaran menulis terutamanya untuk merangka. Hasil daripada interaksi dengan orang lain. Tujuannya adalah untuk menggalakkan murid bebas menggunakan kreativiti untuk menghasilkan karya yang diingini. Menulis berkoperatif ialah satu kaedah pengajaran menulis yang memerlukan guru memberi bantuan kepada murid.berlaku. Dalam kajian Marohaini Yusoff (1999) mendapati bahawa sepanjang proses menulis karangan. 1978 dalam Roselan Baki.

menerusi teknik tersebut. STAD (Students Teams. 1992). Membuat pembetulan isi. huraian. murid dilatih untuk bekerjasama menghargai isi. Meja Bulat (Round Table) dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif. Dalam teknik Round Robin. Rancangan pelajaran bagi sesi rawatan tersebut adalah seperti dalam lampiran A yang disertakan.Achievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). Round Robin (Putaran Giliran). kesalahan bahasa. Dalam pengajaran penulisan karangan. Akhirnya. mereka dapat menguasai kemahiran menulis dengan baik. Di samping itu murid dilatih untuk membanding hasil . Guru memberi arahan/ tugasan Pelaksanaan tugasan secara berkumpulan mengutarakan pendapat berkongsi maklumat membaca dan menyemak masing-masing secara secara bergilir-gilir hasil tugasan lisan mengikut putaran Membuat Refleksigiliran mereka. memberi contoh dan menulis dengan bahasa yang betul. Rajah 1 menunjukkan cara pelaksaan pengajaran menggunakan KPK semasa rawatan dijalankan ke atas sampel kajian. Berdasarkan teknik-teknik dan prinsip-prinsip KPK. Aktiviti berkongsi maklumat ini dapat dilaksanakan oleh ahli dalam kumpulan agar perkara yang dibincangkan itu menghasilkan satu idea yang sangat bermakna. Manakala dalam teknik Round Table pula. Meja Bulat (Round Table) dan sebagainya (Kagan. ahli kumpulan dapat berkongsi maklumat secara bergilir-gilir dalam mencurahkan idea yang dibincangkan. Melalui teknik ini berlakulah proses bertukar-tukar idea dan pandangan agar idea yang diperuntukan itu akan menjadi lebih jelas dan bermakna. KPK yang digunakan dalam kajian ini boleh ditunjukkan dalam Rajah 1. Belajar Bersama (Learning Together). TGT (Teams-Games-Tournaments atau Kumpulan Pertandingan Permainan). setiap ahli dalam kumpulan akan mengutarakan pendapat masing-masing secara lisan mengikut putaran giliran mereka. olahan dan sebagainya. Melalui penurunan idea tersebut. contoh. Setiap ahli memerlukan tambahan idea untuk melengkapkan tugasan. misalnya Jigsaw. Salah satunya ialah Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) Terdapat beberapa model KPK telah diperkembangkan dalam P&P. Rajah 1: Pengajaran KPK dalam penulisan karangan fakta dan naratif BM.P&P lebih berkesan. pengkaji mengguna teknik Round Robin (Putaran Giliran). setiap ahli digalakkan untuk membaca dan menyemak hasil tugasan mereka agar tugasan mereka mantap dan bermakna. Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads). tepat dan berkesan.

Pengolahan. ayat digunakan hendaklah gramatis. gramatis dan pemilihan diksi yang sesuai mengikut tajuk yang dibincangkan. Bahasa kurang memuaskan dan kadangkala salah penggunaannya. pemilihan perkataan mestilah tepat. Gaya bahasa menarik dari segi ayat yang gramatis. isi karangan menepati mod wacana penulisan. bahasa yang digunakan tidak lancer dan banyak melakukan kesalahan tatabahasa sehingga sukar memahamimaksud ayat. kurang berkembang. Di samping itu.kerja sendiri dengan hasil kerja rakan-rakan dalam bilik darjah. Unsur peribahasa diselitkan secara berkesan. logik. karangan yang dianggap bermutu mestilah mempunyai ciri-ciri berikut (Abdul Hamid Ahmad. contoh kurang tepat. Antara ciri tersebut ialah isi karangan bertepatan dengan kaedah soalan atau tajuk. Kesalahan bahasa pula kecil dan tidak ketara. . 1998). Laporan Lembaga Peperiksaan Malaysia bagi SPM 2002 (Lembaga Peperiksaan Malaysia. huraian yang tepat. Dari aspek bahasa pula. sesuatu karangan dinilai sebagai sederhana apabila karangan yang dihasilkan agak samar dengan tajuk yang diberi. penggunaan tanda baca yang tepat serta setiap perenggan hanya mempunyai satu isi sahaja. Huraian isi kurang. idea dan contoh yang diberikan kurang matang. kurang jelas dan gagal mengemukakan isi yang tepat. karangan ditulis dengan bahasa yang memuaskan. Menurut Lembaga Peperiksaan lagi. idea dijalin mengikut urutan kepentingan dengan menggunakan penanda wacana. Ciri-ciri Karangan yang Bermutu Sesebuah karangan dianggap baik jika memenuhi sekurang-kurangnya 3 aspek dalam penulisan iaitu isi yang cukup. kabur dan tidak berkaitan. kurang sesuai. berkesan dan pelbagai gaya Dari segi perspektif guru. Selain itu. penyampaian dan pemerengganan menarik dan berkesan. penyusunan yang baik dan gaya bahasa yang menarik (Lembaga Peperiksaan. Isu-isu yang diutarakan dapat dikupas secara matang dan dikaitkan setiap isu dengan keadaan semasa. isi karangan dihurai dengan tepat dan diberi contoh yang sesuai. Karangan dinilai sebagai lemah apabila murid gagal menulis mengikut kehendak soalan. 2008). KPK ini dijalankan dijalankan untuk membantu murid menulis dengan lebih berkesan. Tema haruslah dapat dikembangkan secara teratur dalam perenggan yang bersepadu dan adanya peratutan dengan baik. memberi isi yang tidak jelas. jelas dan teratur. gaya bahasa menarik dan mempunyai kepelbagaian. mengemukakan isi lebih daripada tiga dan menghuaraikan serta mengembangkan isi dengan jelas. menyertakan contoh yangs sesuai. memberi takrif yang kurang tepat kepada tajuk. lancar. Struktur ayat lemah dan tiada keragaman serta kurang daripada 100 patah perkataan. Isi dalam karangan kurang dan bercampur aduk. Kepelbagaian dan keragaman ayatnya juga kurang. Kementerian Pelajaran Malaysia. Idea-idea yang dikemukan pula matang. terdapat kepelbagaian dan keragaman dalam struktur ayat. 2003) menggariskan maksud karangan yang cemerlang sebagai karangan yang dapat memberi takrif kepada tajuk dengan baik. Pengolahan kurang menarik dan kurang berkesan. berkesan dan tidak ada kesalahan tata bahasa. tidak berkembang atau lemah.

Setiap ahli kumpulan mesti sedar bahawa mereka mempunyai kaitan dengan orang lain dan usaha untuk melakukan sesuatu tidak akan berjaya jika usaha tidak dilakukan bersama.Prinsip-prinsip Pembelajaran Koperatif Terdapat 5 elemen yang perlu dipegang dalam KPK (Johnson dan Johnson. Sharon & Slavin (1989) dalam Zakaria Kassim (2003) menyatakan pembelajaran koperatif meninggalkan pelbagai kesan yang dapat dikenal pasti seperti lebih bekerjasama. kemahiran komunikasi. Selain itu. Dalam elemen ini. 1995). Berdasarkan domain afektif. murid berpeluang meneguhkan domain kognitif dan domain efektif. Implikasi Pembelajaran Koperatif terhadap Kemahiran Menulis Kajian-kajian yang dilakukan telah menunjukkan keberkesanan pembelajaran koperatif dari segi pencapaian akademik di samping meningkatkan proses sosialilasi murid. guru dan murid harus berupaya membuat refleksi sejauhmana P&P telah berjaya (Kagan. 1994). Kemahiran sosial penting kerana tanpa kemahiran sosial. membuat keputusan bersama dan berusaha membuat pembaikan dalam tugasan. membuat keputusan dan sebagainya. Harga kendiri mereka akan . Tugasan perlu dilakukan secara muafakat dan keputusan yang dibuat adalah hasil persetujuan bersama. Prinsip yang terakhir ialah pemprosesan kumpulan. Setiap orang dalam kumpulan harus belajar dan terlibat secara aktif untuk membantu kumpulannya berjaya (Jacobs. 1994). saling meningkatkan harga diri dan menyayangi sekolah. setiap ahli perlu berkomunikasi secara bersemuka. saling percaya. ahli-ahli kumpulan sedar mereka tenggelam bersama-sama. Seterusnya pelajar berasakan diri mereka diterima dan dihargai oleh rakan-rakan. interaksi bersemuka merupakan salah satu elemen yang terdapat dalam KPK. ahli kumpulan akan menghadapi kesukaran dalam melaksanakan aktiviti kumpulan. Setelah dapat bekerjasama dalam kumpulan mereka juga akan saling menerima dan bertukar-tukar idea antara satu sama lain. Setiap ahli kumpulan harus sedar mereka saling bergantung dalam melaksanakan beban tugas. Antaranya ialah ahli-ahli saling bergantung secara positif. Dalam hal ini. Antara kemahiran sosial yang harus ditekankan kepada ahli kumpulan ialah aspek kepimpinan. Rasa tanggungjawab untuk menyiapkan tugasan antara ahli kumpulan juga terkandung dalam elemen KPK. membuat kerja bersama dan menunjukkan kesungguhan untuk berkongsi maklumat dan berbincang dalam melaksanakan dan menyempurnakan tugasan dan mencapai matlamat kumpulan. kemahiran sosial perlu diberi penekanan yang berfungsi secara berkesan dalam kumpulan. Kajian yang dijalankan menunjukkan murid yang belajar secara koperatif lebih bekerjasama dan saling bergantungan antara satu sama lain berbanding kaedah pembelajaran secara individu. Setiap kumpulan bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri dan mesti mempunyai kesedaran untuk bekerjasama dan meyumbang tenaga untuk melaksanakan sesuatu tugasan dengan sempurna. Dalam hal ini. Setiap ahli harus saling bantu-membantu. Perhubungan dengan individu akan mewujudkan persahabatan tanpa mengira kaum dan kedudukan. Sehubungan itu. Melalui kaedah pembelajaran koperatif ini.

kaedah pembelajaran koperatif memupuk nilai-nilai murni seperti kejujuran. Hulten dan De Vries. kumpulan murid yang diajar dengan pendekatan pembelajaran koperatif mencatat pencapaian yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan murid yang diajar melalui kaedah tradisional (Cheah dan Poon. Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. 1994). Johnson and Johnson (1994) dalam Mahzan Arshad (2003) menjelaskan bahawa belajar secara berkoperatif memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat dalam aktiviti sosial dalam bilik darjah dengan aktif. Slavin. kerjasama dalam kumpulan sangat diperlukan supaya setiap individu dapat mencapai apa yang dihasratkan dan dapat memperoleh manfaat bersama (Kagan. Thomas. D. 2008). mereka perlu menguatkan nada suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. 1983. 1949. yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. bukan sekadar menghafal sesuatu topik. . 1998). Berdasarkan domain kognitif pula. bertolak-ansur berperikemanusiaan. Robert E. Secara tidak langsung. semua kaedah belajar bersama menekankan tanggungjawab setiap ahli dalam kumpulan dengan tidak mengambil kira pencapaian akademik. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi. Dalam hal ini. Pembelajaran koperatif yang menggunakan kerjasama dalam kumpulan kecil yang terdiri daripada pelajar dari pelbagai kebolehan membolehkan pelajar bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan bagi menghasilkan pembelajaran secara maksimum. pelajar-pelajar dapat berkongsi kekuatan dan membaiki kelemahan masing-masing. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar. Zakaria Kassim (2003) bersetuju bahawa kaedah pembelajaran koperatif dapat mengendalikan pelajar melaksanakan tugas-tugas secara bersemuka. Pelaksanaan tugas secara berkoperatif dapat menumpukan pelakuan dan keyakinan diri murid. Sehubungan itu. Jika dijalankan dengan sempurna. Terjemahan Nurulita. bekerjasama. Justeru. setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk menguasai sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain.meningkat dan secara tidak langsung mereka akan lebih menyanyangi sekolah dan berminat untuk belajar. Dengan cara demikian. 1976. Untuk tujuan ini. namun ia akan memberi faedah kepada golongan yang berbeza dalam satu kumpulan (Robert E. kajian oleh beberapa tokoh pengkaji (Deuttsh. sanggup berkorban sepakat dan berinisiatif. Sehubungan itu. Kumpulan pembelajaran berkoperatif boleh terdiri daripada tiga orang atau lebih dalam satu-satu kumpulan. Kaedah pembelajaran koperatif juga mendorong pelajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan sebaya secara harmoni. Dengan menggunakan kaedah kumpulan kecil. pelajar perlu betul-betul memahami subtopik itu. Apabila yang cerdas berada dalam kumpulan yang kurang cerdas. Slavin. Madden dan slavin. 2008) menunjukkan pembelajaran koperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. saling menghormati. bertanggungjawab.Zubaedi. 1957.

Dalam menghasilkan penulisan misalnya. (Harste dalam Mahzan Arshad. Manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya. saling bergantung antara satu sama lain. Melalui penempatan ke dalam kumpulan dan memberi tugasan kepada mereka menyebabkan mereka perlu bekerjasama. sosial dan bahasa dalam meningkatkan pengetahuan literasi (berbahasa) pelajar. aktiviti kumpulan dan sebagainya perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Murid lebih cenderung dan berminat belajar sambil bertukar-tukar pendapat atau berinteraksi dengan rakan. Slavin. Ini jelas menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran koperatif menyumbang kepada peningkatan pelajar jika dibandingkan dengan kaedah pembelajaran secara tradisonal.Selain itu. Pendapat-pendapat di atas adalah selari dengan perspektif psikologi sosiolinguistik yang melihat proses menulis sebagai satu proses yang melibatkan aktiviti kognitif. Hasil penulisan secara individu ini apabila digabung akan menghasilkan penulisan yang mantap. Oleh itu. malah harus dilihat dalam aspek yang lebih luas iaitu pembentukan sahsiah generasi akan datang. menulis bersama. aktiviti perbincangan. kemahiran interpersonal dapat dibentuk selain daripada belajar menyelesaikan masalah bersama-sama. Saunders (1999) dalam Ahmad Zaini (2000) menegaskan tentang perlunya kerjasama dalam pembelajaran menulis terutamanya untuk merangka. Tanggungjawab menyelesaikan tugasan merupakan kaedah yang amat baik untuk memberi peluang kepada pelajar memenuhi keperluan sosial mereka. beliau bersutuju bahawa KPK juga mendorong pelajar meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran. Apabila guru memberi peluang kepada pelajar melakukan aktiviti interstektualiti dalam kelas. Dalam hal ini. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan orang lain tahu. Sehubungan dengan itu. menanam nilai-nilai positif hidup bermasyarakat selain membantu perkembangan emosi dan mental pelajar (Robert E. 2008). Permuafakatan ini akan membantu dan menggalakkan pembelajaran yang aktif. Oleh itu. pembelajaran bahasa harus bermula dengan aktiviti yang bersifat sosial sebelum menjadi aktiviti yang bersifat individual dan personal (Roselan Baki. KPK boleh menjadi satu asas yang kukuh untuk membina peribadi insan mulia. sebelum pelajar mula diminta untuk menulis karangan. lebih banyak pembelajaran berlaku. membetulkan kesilapan bersama dan menerbitkan bersama. Kaitan pembelajaran Koperatif dengan penulisan karangan Menurut Vygotsky. Perkembangan koperatif tidak hanya berperanan meningkatkan prestasi akademik sahaja. pelajar gemar berinteraksi dengan aktif dengan membuat perbandingan antara teks yang ditulisnya dengan teks yang ditulis oleh rakan yang lain. 2003). Ini adalah kerana kanak-kanak menguasai pengetahuan literasi ketika mereka berhubung dengan orang lain . mereka perlu diberi peluang melakukan aktiviti yang membolehkan mereka berinteraksi dengan rakanrakan dan guru. 2003).

olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. Hasil kajian mendapati bahawa pendekatan pembelajaran koperatif begitu berkesan berbanding tradisional. struktur kata. Shukor dan rakan-rakan (2001). perbendaharaan kata. Beliau telah menyelidik cara pembelajaran koperatif dapat meningkatkan mutu penulisan pelajar. di Negara Brunei Darul Salam. Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar. Roslina Othman (2002) telah mengkaji tentang strategi pembelajaran koperatif dalam kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran di Kelantan pula mendapati kanak-kanak yang mengikuti strategi pembelajaran koperatif telah menunjukkan pencapaian lebih baik dalam mengenal huruf dan suku kata berbanding kanak-kanak yang belajar dengan kaedah tradisional. Khadijah Ahmad (2005) yang mengkaji tentang keberkesanan pembelajaran koperatif dalam menulis karangan BM. Enam aspek yang spesifik dalam penulisan karangan telah ditumpukan dalam kajian beliau iaitu kematangan fikiran.dan mereka dapat meningkatkan penguasan literasi mereka dalam masyarakat secara bermakna. isi dan kesalahan bahasa. Beliau menggunakan kaedah pembelajaran koperatif STAD. Kedah. Kajian yang serupa dilakukan oleh Suraya (1999) dalam Masitah Zainuddin (2005). Kajian Berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran Koperatif Aspek Penulisan Karangan Rosni Yusof (1999) telah mengunakan kaedah pembelajaran koperatif STAD (Students Teams. Mereka diajar cara bekerjasama dalam kumpulan untuk menghasilkan karangan. ke atas pelajar tingkatan tiga dalam jangka masa enam minggu. bagi melihat pencapaian pelajar tingkatan dua. telah membuat kajian yang lebih menarik tentang pengajaran penulisan dengan mencuba strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan dalam kalangan murid tahun empat sebuah sekolah rendah. Kajian dilakukan terhadap 30 orang pelajar di Sekolah Menengah di daerah Kuala Nerang. penjanaan idea.Achievement Division) atau dikenali sebagai Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid. Zawiah Abd. Ahmad Zaini Yaacob (2000) yang mengkaji tentang kesan pembelajaran koperatif dalam kalangan pelajar tingkatan empat di luar bandar. Beliau telah mendedahkan teknik koperatif kepada kumpulan rawatan. Kajian yang dilakukan oleh mereka cuba meninjau kekuatan dan kelemahan kedua-dua teknik berkenaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. Hasil eksperimen selama empat minggu mendapati bahawa pendekatan koperatif amat berjaya berbanding dengan kaedah tradisional. mencari bahan. olahan. Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan dan peningkatan dari segi penulisan karangan terhadap kaedah yang digunakan . Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan. Sekolah Menengah Kebangsaan di negeri Melaka dalam aspek tersebut. Kajian ini juga telah melihat cara pengguna teknik ini boleh mendorong murid untuk menghasilkan karangan yang baik.

Hasil kajian mendapati teknik ini berkesan untuk murid lemah serta murid yang cemerlang pada masa sama. Pengulangan pada bahagian-bahagian tertentu membolehkan perbendaharaan kata serta tatabahasa baharu diperoleh. Klang. menghurai. beliau mendapati murid-murid ini menunjukkan minat serta bersemangat untuk belajar. Pelajar didapati bekerjasama. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar sekolah menengah. E. Kajian eksperimental menggunakan Rekabentuk Kumpulan Kawalan Pra-Ujian-Pasca-Ujian telah dijalankan di sekolah Menengah di daerah Kapar. mengkaji tentang keberkesanan penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa Bahasa Melayu. Berdasarkan pemerhatian beliau terhadap murid yang diajar menggunakan cerita rakyat. kebersihan mental. Malah sangat sesuai untuk meningkatkan kemahiran mendengar. berdikari. di daerah Kangar. kerajinan dan rasional. Hasil hubungan interaksi sesama ahli kumpulan atau rakan sebaya telah berjaya meningkatkan pengetahuan kebolehan pelajar dalam menulis isi karangan. Seramai . Pelajar ini dibahagikan kepada dua kumpulan rawatan secara padanan iaitu 32 dalam eksperimen (KPK) dan 32 lagi dalam kumpulan kawalan (kaedah tradisional). Cerita rakyat mempunyai ciri-ciri istimewa yang sesuai untuk pengajaran bahasa. Perlis. yang melibatkan 64 orang pelajar. kejujuran . Cerita rakyat memperkenalkan penggunaan bahasa yang pelbagai kepada murid. murid-murid mengulas bahawa sesi pengajaran menggunakan cerita rakyat merupakan bahagian yang paling disukai mereka. mengkaji sejauh manakah pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran Sains dapat menerapkan nilai murni. dalam kajiannya tentang keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. Kaedah yang digunakan adalah kaedah eksperimen yang memakan masa selama hampir sebulan.oleh guru dalam penulisan karangan. Hasil kajian mendapati bahawa pembelajaran koperatif berjaya meningkatkan penulisan dalam karangan setelah sesi rawatan dijalankan. Kajian Berkaitan Pengajaran Karangan dan Pembelajaran Koperatif Secara Am Taylor. menjana supaya lebih mantap dan bernas. Masitah Zainuddin (2005). Terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian pelajar dalam menulis karangan sebelum dan selepas dirawat dengan kaedah pembelajaran koperatif. (2000) melalui kajian beliau terhadap murid yang diajar mengunakan unsur naratif iaitu cerita rakyat. Nor Azizah Salleh dan kawan-kawan (2002). Hasil kajian mendapati bahawa KPK secara relatif lebih berkesan dalam pengajaran tatabahasa berbanding dengan kaedah tradisional. Pembelajaran koperatif juga boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. kasih sayang. membaca dan menulis. Dayang Rositer Awang Ibrahim (2001). Pada akhir pengajaran. bekerjasama. bertutur.

pembabitan dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran perdagangan melalui kaedah permainan jigsaw II dan STAD (Students Teams. dalam kajiannya tentang Penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam Pengajaran Matematik: Penyelidikan Sekolah Rendah. kemudahan fizikal. sebuah dijadikan kelas eksperimen dan sebuah lagi dijadikan kelas kawalan. Tok Hoon Seng (2006) dalam kajiannya yang bertajuk “Cooperative Learning And Achievement In English Language Acquisition N A Literature Class In A Secondary School”. Hasil kajian menunjukkan bahawa penggunaan kaedah pembelajaran secara koperatif dapat membantu pelajar dan guru di sekolah dalam usaha untuk memantapkan strategi pengajaran dan pembelajaran mereka. UTM Skudai Johor”. Hampir kesemua elemen dalam pembelajaran koperatif diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali kemahiran social dan refleksi kumpulan. Zaenab Hanim dan kawan-kawan (2004). Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru matematik mempunyai pengetahuan yang sederhana mengenai pelaksanaan pembelajaran koperatif dalam pengajaran bilik darjah masing-masing. guru. masa.990 orang pelajar tingkatan dua dari 12 buah sekolah di Selangor diambil sebagai sampel dalam kajian ini. Fakulti Pendidikan. Terdapat tujuh masalah yang telah dikenal pasti menyulitkan pelaksanaan pembelajaran koperatif adalah pelajar. kumpulan sokongan dan budaya sekolah. menyatakan bahawa pembelajaran koperatif adalah satu usaha untuk mengelompokkan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kebolehan ke dalam kumpulan kecil demi menuju ke arah sasaran umum. Hasil kajian mendapati bahawa lima faktor yang mempengaruhi guru matematik mengamalkan pembelajaran koperatif iaitu pelajar. Pernyataan tersebut diperkuatkan lagi dengan dapatan kajian oleh oleh Siti Hajar Abd Hamid (2007) dalam kajiannya yang bertajuk “Pembelajaran Koperatif Menggunakan EPembelajaran Di Kalangan Pelajar Yang Mengambil Subjek Telekomunikasi Dan Rangkaian. kaeadah penagajaran dan pembelajaran. Kaedah kuasi eksperimen dijalankan dengan mengambil setiap sekolah dua buah kelas dijadikan sample.Achievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). dalam kajiannya terhadap empat orang guru matematik di sebuah sekolah menengah. . Kajian oleh Zakaria Kassim (2003) memberi tumpuan kepada kemahiran komunikasi. latihan dan kandungan pelajaran. pemerhatian guru dan temu bual pelajar. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran koperatif menyumbang kepada peningkatan pelajar jika dibandingkan dengan kaedah pembelajaran secara konversional. Faridah Hanim (2003). jigsaw dan Team-Games-Tournaments. Secara spesifik kajian ini meneroka faktor-faktor yang mendorong guru matematik mengamalkan pembelajaran koperatif di samping mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Alat kajian yang digunakan ialah soal selidik (pra ujian dan pasca ujian). pembabitan dan amalan berkomunikasi pelajar. Antara kaedah yang kerap digunakan oleh mereka ialah kaedah berstruktur. mengkaji tiga pemboleh ubah paling penting tentang kemampuan guru. pengurusan bilik darjah. Hasil kajian menunjukkan semua nilai murni yang dapat diterapkan melalui kaeadah pembelajaran koperatif dan setiap nilai murni didapati berbeza antara sekolah. Beliau menjalankan kajian secara kuasi eksperimen selama 11 minggu bagi memastikan kesan kedua-dua kaedah ke atas pencapaian. guru.

kemampuan guru menstruktur PK adalah tinggi daripada pemboleh ubah yang lainnya. dalam kajiannya bertajuk Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif Dalam Pembelajaran Bacaan Pemahaman Teks Di Kalangan Murid SJK ( C ) Dan SJK ( T ). Keputusan kajian telah menunjukkan bahawa kaedah PK (BPPP) merupakan kaedah yang lebih berkesan berbanding dengan kaedah PT dalam pencapaian bacaan pemahaman teks. KPK yang digunakan dalam kajian ialah struktur jigsaw. Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007). Kedah. mengesahkan jangkaan yang pembelajaran bersama membolehkan pedagogi menjadi lebih berkesan dalam menambah keupayaan pelajar-pelajar untuk memperolehi pengetahuan perakaunan daripada satu tradisional kuliah kaedah dalam pasif selaras persekitaran pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbandingan.Tujuan kajian dijalankan untuk meninjau keberkesanan kaedah Pembelajaran Koperatif (PK) Bahagian Pencapaian Pasukan Pelajar BPPP (Student Teams-Achievement Divisions-STAD) dan kaedah Pembelajaran Tradisional (PT) terhadap pencapaian bacaan pemahaman teks Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.memotovasikan pelajar dalam PK yang bertujuan untuk mengubah amalan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Tind The Find dan Pairs Check. Kumpulan eksperimen didedahkan dengan pengajaran menggunakan kaedah pembelajaran koperatif manakala kumpulan kawalan menggunakan kaedah pengajaran sedia ada. (2005) dalam Cheah Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007) yang mengkaji tentang Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif dalam penmbelajaran bacaan pemahaman teks di kalangan murid SJK (c) dan SJK (T). peningkatan pencapaian pemahaman teks bagi pelajar yang mengikuti kaedah PK (BPPP) heterogenous adalah lebih tinggi . Seramai 60 orang pelajar tingkatan empat dipilih untuk menduduki ujin pra dan seterusnya dibahagikan kepada dua kumpulan. Salleh (2005). Keseluruhannya. Namun kemampuan guru tersebut semakin meningkat pada peringkat pusingan akhir. Dapatan juga menunjukkan bahawa kemampuan guru memotivasikan pelajar pada peringkat awal tindakan adalah rendah dan meningkat pada bahagian akhir.'s (2005) mengkaji dengan meneroka keberkesanan menggunakan pembelajaran bersama di darjah-darjah ilmu berbeza di dalam Bloom (1956) taksonomi. Kajian dilakukan terhadap murid darjah lima dari dua buah sekolah jenis kebangsaan Cina (SJK C) dan sekolah jenis kebangsaan Tamil (SJK T). Kajian ini melanjutkan Hwang et al. Kajian dijalankan selama 10 minggu di sebuah sekolah menengah di daerah Kulim. Penemuan-penemuan positif pereplikaan ini dan sambungan adalah penting kerana mereka harus mengukuhkan keyakinan pengajar-pengajar perakaunan yang mengajar di satu persekitaran pembelajaran yang pasif dalam melaksanakan pedagogi ini untuk menyampaikan topik-topik perakaunan yang telah menjadi semakin lebih kompleks atas dua dekad lepas. Hasil penyelidikan menunujukkan bahawa kemampuan guru mengalami masalah pada peringkat awal tindakan. menjalankan kajian berbentuk eksperimen untuk melihat kesan pembelajaran koperatif kaedah Jigsaw terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan empat. Seramai 160 orang murid dari dua buah sekolah Cina dan Tamil telah terlibat sebagai sampel kajian. Hwang et al. Hasil kajian mendapati bahawa kaedah pembelajaran koperatif yang menggunakan kaedah jigsaw telah meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Ruslim Mohd.

BAB III METODOLOGI KAJIAN Pengenalan Bab ini akan membincangkan metodologi yang digunakan dalam menjalankan kajian ini. instrumen kajian. kerjasama dan saling bantu membantu amat penting memandangkan kaedah pembelajaran yang menekankan persaingan. Perak. Perak. prosuder kajian. Aspek-aspek yang dibincangkan ialah kerangka konseptual kajian. Mereka melibatkan diri secara aktif dalam segala aktiviti yang dirancang oleh guru kerana mempunyai tanggungjawab untuk menaikkan imej kumpulan masing-masing. pengkaji berpendapat bahawa pembelajaran koperatif juga sesuai digunakan dalam apa jua mata pelajaran yang hendak diajarkan kepada pelajar. Kajian oleh Azizi Hj. Intan Sapinas Binti Bahuri (2007) untuk meninjau faktorfaktor yang mempengaruhi amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik.daripada pelajar yang mengikuti kaedah PK (BPPP) homogenous. pemilihan sampel. tempoh masa kajian. Sikap dan perlakuan mereka didapati mengalami perubahan menerusi pembelajaran koperatif. Oleh itu. reka bentuk kajian. Semangat perpaduan. Yahaya. tatacara . Hasil kajian. Instrumen yang telah digunakan di dalam kajian ini adalah satu set soalan soal selidik. Perak. didapati bahawa faktor rakan sebaya merupakan faktor yang paling dominan terhadap amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik. Rumusan Berdasarkan tinjauan dan kajian yang dijalankan. Responden kajian terdiri daripada 132 orang pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik. jelaslah bahawa strategi pengajaran dan pembelajaran secara koperatif mendatangkan kesan yang positif sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas rawatan.

Selepas olahan diberi. kumpulan murid ini diberi pasca ujian. Setelah selesai rawatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tahap pencapaian murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif. Selepas itu mereka diberi rawatan dengan Kaedah Pembelajaran Koperatif. 1992). 2005). aktiviti kumpulan digunakan untuk aktiviti perbincangan hasil yang diperoleh. Dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. Majid Konting. Seramai 40 orang murid ini telah diminta menduduki pra ujian menulis karangan fakta dan karangan naratif.Achievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). Terdapat beberapa model KPK telah diperkembangkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dapatan kajian ini. Namun dalam kajian ini. Pasca ujian Rawatan Pra ujian Pra ujian . cerapan dilakukan sekali lagi bagi menentukan kedudukan subjek dengan menggunakan pasca ujian (Mohd. KPK menegaskan bahawa aktiviti berkumpulan yang melibatkan perlakuan murid dalam pembelajaran dapat menarik minat dan menjadikan pembelajarn lebih bermakna. TGT (Teams-Games-Tournaments atau Kumpulan Pertandingan Permainan). Kerangka Konseptual Kajian Secara umumnya. didapati bahawa KPK menggunakan Putaran Giliran dan Meja Bulat dapat meningkatkan pencapaian murid dalam penulisan karangan fakta dan naratif seperti Rajah 2. misalnya Jigsaw. Putaran Giliran (Round Robin) Meja Bulat (Round Table) Penulisan Karangan Fakta Dan Karangan Naratif Pembelajaran Koperatif PENCAPAIAN Rajah 2: Kerangka Konseptual Kajian Reka Bentuk Kajian Kajian ini menggunakan kaedah eksperimental iaitu Rekabentuk Prapasca ujian Ujian Satu Kumpulan. melibatkan dua teknik dalam KPK iaitu Putaran Giliran dan Meja Bulat. Belajar Bersama (Learning Together). Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads). Reka bentuk kajian yang digunakan boleh ditunjukkan dalam rajah 2 seperti di bawah. Reka bentuk praujian-pasca ujian satu kumpulan hanya menggunakan satu kumpulan eksperimen (KE) untuk mengkaji kesan olahan pembolehubah tak bersandar. Putaran Giliran (Round Robin). Meja Bulat (Round Table) dan sebagainya (Kagan. cerapan dilakukan dengan menggunakan praujian bagi menentukan kedudukan subjek.pengumpulan dan penganalisisan data statistik. Sebelum subjek diberi olahan. STAD (Students Teams.

Simbol C mewakili cerapan terhadap pembolehubah bersandar. Salah sebuah sekolah yang terletak di daerah Pelabuhan Klang telah dipilih oleh pengkaji. khususnya populasi kajian. penyelidikan ini dijalankan dengan menggunakan kaedah eksperimental yang berasaskan reka bentuk kajian seperti yang digambarkan dalam rajah 3 Praujian Pembolehubah tak bersandar Pasca ujian C1 O C2 Rajah 4: Rekabentuk Prapasca ujian Ujian Satu Kumpulan Nota: Simbol O mewakili olahan pembolehubah tak bersandar. iaitu sekolah gred B. Shukor (2001). Tempat ini dipilih berdasarkan ciri-ciri yang didapati memenuhi syarat-syarat dan keperluan kajian. 2000:10). Semua murid di sokolah ini adalah terdiri daripada kaum Cina yang menggunakan bahasa ibunda iaitu Bahasa Teochu dalam pertuturan seharian. Kaedah ini mudah dan sesuai digunakan bagi guru yang hendak mencuba KPK dalam bilik darjah (Kagan. penyelidik menjalankan satu ujian pencapaian untuk menguji penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif Bahasa Malaysia (BM) murid. C1 digunakan untuk cerapan pertama iaitu pra ujian. Pembolehubah tak bersandar dalam kajian ini ialah kaedah rawatan. khasnya dalam menentukan objektif. Kaedah ini digunakan sebagai bahan rawatan utama yang bersesuaian dengan objektif utama kajian ini. Secara ringkasnya. 1994:71) dalam Zawiah Abd. Berdasarkan Rajah 3 di atas pembolehubah bersandar kajian ini adalah skor pra ujian dan skor pasca ujian ujian yang diperolehi dari kumpulan yang dikaji. Untuk mendapatkan skor tersebut. kaedah dan bahan yang sesuai untuk pelajar (Popham. Simbol C2 mewakili cerapan terhadap cerapan kedua dan biasanya untuk mencerap pasca ujian. iaitu untuk melihat sejauh manakah berkesannya KPK dalam meningkatkan prestasi murid dalam tingkatan dua dalam pembelajaran aspek kemahiran menulis karangan BM. Hasil daripada sesuatu ujian akan dapat membantu guru menentukan hala-tuju dalam proses pengajarannya. . Tempat Kajian Kajian ini di jalankan di sebuah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di daerah Klang. KPK yang digunakan ialah Putaran Giliran(Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table).Pemilihan sampel Rajah 3: Reka bentuk Kajian keberkesanan KPK dalam pengajaran kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif BM. Oleh itu penyelidik akan menguji penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan naratif BM murid melalui pengujian. iaitu kaedah pembelajaran koperatif (KPK).

Secara amnya pecahan bilangan murid boleh diringkaskan seperti Jadual 1 di bawah. Sampel kemudian dirawat dengan menggunakan KPK dalam penulisan karangan. Jumlah sampel hendaklah melebihi 30 unit kerana andaian taburan normal biasanya dipenuhi apabila saiz sampel melebihi 30 unit (Mohd. Bilangan seramai ini memudahkan aktiviti pembahagian kumpulan. Dalam tempoh seminggu. Kerjasama baik yang ditunjukkan oleh pentadbir sekolah berkenaan juga memudahkan pengkaji mengakses maklumat untuk keperluan kajian ini. pengkaji menjalankan aktiviti eksperimental seperti penerangan. Daripada jumlah tersebut terdapat 10 orang murid lelaki dan 30 murid perempuan. Seramai 40 orang murid telah dipilih secara rawak yang terdiri terdiri daripada lelaki dan permpuan. mengendalikan pra ujian dan mendedahkan KPK kepada sampel terbabit. Keputusan dalam UPSR dan keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun menjadi asas pemilihan sampel. Penentuan ini dibuat dengan memilih murid yang mempunyai ciri-ciri heterogenus dari segi kebolehan dan pencapaian mereka. 2005). Kriteria yang dipertimbangkan semasa memilih sampel kajian kerana mereka mempunyai pencapaian akademik yang berbeza dan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan yang mempunyai ciri-ciri heterogenus dari segi pencapaian dan jantina. di tempat kajian terdapat ciri-ciri heterogenus yang mewakili murid lelaki dan perempuan yang mempunyai pelbagai kebolehan. Sampel Kajian Sampel yang dipilih terdiri daripada murid tingkatan dua di sebuah sekolah menengah. Jantina Kekerapan (Sampel) Peratus (%) Lelaki 10 25 Perempuan 30 75 JUMLAH 40 100 Jadual 1: Sampel kajian mengikut jantina Pengkaji memilih murid tingkatan dua kerana sampel sudah mempunyai pengalaman menulis karangan setahun di tingkatan satu dan dianggap mahir dalam penulisan karangan. Setelah selesai menjalani rawatan dalam masa yang disebut. Majid Konting. Tujuan perbincangan ini adalah untuk memberi gambaran kepada . Pada peringkat pertama. Dalam tempoh tersebut pengkaji telah memberi penerangan tentang tujuan kajian. Tempoh masa kajian Kajian ini dijalankan dalam tempoh empat minggu. sampel akan diajar kemahiran menulis sebanyak dua kali pengajaran. kaedah belajar secara berkumpulan.Selain itu. Prosedur Kajian Secara amnya kajian ini dijalankan dalam tiga peringkat. Pelaksanaan pengajaran koperatif dijalankan selama lapan kali pengajaran iaitu selama 40 minit untuk setiap karangan. sampel menduduki pra ujian. pra ujian.

Peringkat ketiga dalam eksperimen ialah setelah selesai menjalani pembelajaran menulis secara berkoperatif. 5 Cara mengembangkan isi. satu pasca ujian diberikan kepada pelajar. persoalan dan pendapat tokoh. Rancangan pelajaran bagi sesi rawatan tersebut adalah seperti dalam lampiran A. 2 Penerangan tentang cara Pembelajaran Koperatif iaitu pembentukan kumpulan. Jenis rawatan yang diberikan ialah menulis karangan secara kerjasama dan berkongsi idea atau menulis secara berkoperatif dengan menggunakan teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat. menghurai isi. bukti. murid dilatih untuk bekerjasama memberi pendapat. ciri-ciri kumpulan yang baik. mengolah isi karangan dan membaiki kesalahan bersama rakan dalam kumpulan. 3 Pengenalan pendahuluan karangan yang terdiri daripada definisi tajuk. Setiap isi dihurai berserta contoh. Di samping itu. 6 Cara menyusun keutamaan isi. murid diberikan soalan pra untuk menjawab dalam masa 40 minit sebelum menjalani sebarang rawatan. Setelah itu. Pembentangan secara kumpulan dan soal jawab. Peringkat kedua merupakan sesi rawatan. Murid didedahkan dengan cara mencari isi berdasarkan isi. . contoh. 4 Cara mendapatkan isi. Perbincangan isi oleh setiap kumpulan. murid dilatih untuk membanding hasil kerja sendiri dengan hasil kerja rakan-rakan dalam bilik darjah. sesi soal jawab dan kupasan isi. Dalam pengajaran dan pembelajaran menulis karangan fakta dan karangan naratif. menulis karangan dengan bahasa yang betul. Seterusnya sesi soal jawab dan kupasan isi. huraian. Murid dikehendaki menjalankan perbincangan dalam kumpulan. Pelaksanaan KPK ke atas kumpulan eksperimen adalah seperti Jadual 2 di bawah: Jadual 2: Kelas Rawatan Pembelajaran Koperatif Perjumpaan Aktiviti 1 Perjumpaan pertama. dan fungsi kumpulan. memberi contoh bagi isi. dan contoh. kemudian pembentangan isi oleh ahli kumpualn. Data yang dikumpulkan melalui ujian ini dibandingkan dengan data yang diperolehi dalam pra ujian untuk melihat keberkesanan KPK ke atas pengajaran penulisan karangan fakta dan karangan naratif.pelajar tentang kaedah pembelajaran secara berkoperatif. Setiap kumpulan perlu membincangkan isi-isi dan membuat pembentangan.

Kriteria Penskoran Bahagian C. Peringkat Markah Kriteria Cemerlang 33-40 (37-40) (33-36) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. Sehubungan itu. -Penggunaan kosa kata luas dan tepat. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Kriteria pemarkahan yang baik (A1 dan A2). Pembentangan hasil kumpulan. dan lemah (D dan E) adalah seperti Jadual 3 di bawah. -Penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa. 9 Latihan menulis karangan berdasarkan apa yang didedahkan. Lembaga Peperiksaan 2008. sesi soal jawab dan rumusan kelemahan karangan. Murid mencari dan menyenaraikan penanda wacana daripada teks yang diberi sebagai latihan. Karangan yang diajarkan setiap minggu pelaksanaan rawatan ini adalah seperti dalam Lampiran A. 10 Murid menjawab soalan pasca dalam masa 40 minit setelah selesai menjalani kelas rawatan. sederhana (B dan C). -Penggunaan penanda wacana yang betul. Jadual 3: Pemarkahan bagi karangan Karangan Respons terbuka (40 markah). Perbincangan penutup dalam kumpulan. -Ejaan dan tanda baca yang betul. Penerangan cara menulis penutup oleh guru. penilaian karangan terbaik. cogan kata dan frasa . Guru menerangkan kepentingan wacana dan gunanya. Sesi soal jawab dan mencari penutup terbaik antara kumpulan. pemarkahan ke atas penulisan pelajar dibuat dengan mengambil contoh pemarkahan yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dalam PMR 2007. -Idea yang relevan dengan huraian yang jelas beserta dengan contoh yang sesuai.7 Penggunaan penanda wacana. pantun. 8 Membuat penutup atau kesimpulan.

-Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum.yang menarik. -Idea yang relevan dengan huraian yang masih jelas. -Penggunaan kosa kata yang luas. -Ejaan dan tanda baca yang betul. cogan kata dan frasa yang menarik. -Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai. Memuaskan 09-16 . -Penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. Baik 17-24 (21-24) (17-20) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai. Kepujian 25-32 (29-32) (25-2 8) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. -Penggunaan penanda wacana yang betul. -Idea yang relevan dengan huraian yang jelas beserta dengan contoh. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. -Eejaan dan tanda baca yang betul -Penggunaan kosa kata luas. pantun.

-Keseluruhan jawapan calon menggambarkan bahasa yang tidak cekap. Jumlah markah yang diperoleh murid kemudiannya ditukarkan dalam bentuk peratus Instrumen Kajian Instrumen kajian ini ialah dua set soalan ujian menulis karangan.. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. Kedua-dua ujian ini ditadbir dengan soalan ujian yang sama. Penguasaan minimum 01-08 (05-08) (01-04) -Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis. -Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat. -Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum. Ujian menulis karangan ini dibina sendiri oleh pengkaji. Markah penuh yang boleh diperoleh ialah 40 markah. Bagi tujuan kajian ini. Tetapi dia tidak mengulangi masa . pengolahan dan bahasa dibuat secara holistik berdasarkan kategori seperti jadual di atas. -Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai. Panjang karangan yang perlu ditulis oleh murid bagi ujian ini tidak kurang daripada 180 patah perkataan. -Idea yang relevan dengan huraian yang kurang jelas. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum.. Dalam karangan naratif pula tajuk yang diberikan menghendaki murid melengkapkan cerita dengan ayat yang berikut . -Penggunaan kosa kata terhad dan minimum. pemarkahan terhadap isi. Tajuk karangan fakta ialah "Punca-punca berlakunya masalah gengsterisme dalam kalangan murid”. Tujuan pra ujian diadakan adalah untuk menilai kebolehan mengarang murid sebelum rawatan dijalankan. Pra ujian dan pasca ujian digunakan untuk mengukur kebolehan murid dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif..(13-16) (09-12) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai.. ’’Dia menyesal.

Nilai min dan nilai-t untuk markah ujian karangan fakta dan karangan naratif dalam setiap kumpulan kemudian diperbandingkan untuk melihat keberkesanan atau manfaat yang diperoleh daripada rawatan yang diberikan. Dia malu kerana telah mencemarkan nama baik keluarganya” sesal dahulu pendapatan.yang telah berlalu. untuk memastikan soalan tersebut mempunyai kesahan kandungan yang tinggi. sesal kemudian tidak berguna lagi. Penganalisisan dan Pemprosesan Data Data yang dikumpul dalam kajian ini iaitu pra ujian dan pasca ujian dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Kesahan Instrumen Soalan bagi ujian menulis karangan ini telah diuji kesahannya oleh dua orang guru Bahasa Malaysia di sekolah berkenaan yang mempunyai pengalaman mengajar melebihi tiga tahun. Statistik deskriptif digunakan untuk menghitung min dan sisihan piawai yang diperoleh daripada kedua-dua ujian yang dijalankan melalui Ujian-t. Didapati markah yang diberikan oleh pengkaji dengan guru berkenaan menunjukkan hubungan yang hampir sama. sebanyak sepuluh karangan yang telah diperiksa oleh pengkaji telah dipilih secara rawak untuk dinilai semula oleh guru yang mengajar lebih dari tiga tahun. untuk menentukan kesahan pembahagian markah bagi menilai ujian penulisan karangan fakta dan karangan naratif. . pengkaji juga telah membandingkan soalan-soalan tersebut dengan peperiksaan sekolah-sekolah menengah yang lain. Sehubungan itu. Tujuan diadakan pasca ujian adalah untuk melihat pencapaian murid dalam mengarang setelah mereka didedahkan dengan pendekatan koperatif dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif. Selain itu.

Data diananlisis dengan menggunakan program Statistical Package For Sosial Science (SPSS 15).05.BAB 1V DAPATAN KAJIAN Pengenalan Bab ini akan membentangkan dapatan kajian untuk melihat keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu di sekolah menengah. Jadual 4: Pecahan Sampel Kajian Mengikut Jantina Jantina Kekerapan (Sampel) Peratus (%) Lelaki 10 25 Perempuan 30 75 JUMLAH 40 100 . Soalan kajian tersebut dinyatakan seperti di bawah: Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Bahagian analisis deskriptif hanya melibatkan analisis berkaitan taburan frekuensi. Manakala bahagian analisis inferens akan melibatkan analisis berkaitan Ujian-t. dapatan kajian bertujuan untuk menjawab persoalan kajian dan kajian yang telah dibentuk. Pembentangan hasil analisis kajian dijalankan secara analisis deskriptif dan analisis inferens. Jadual 4 menunjukkan pecahan sampel kajian mengikut jantina. peratus. skor min dan sisihan piawai. Data Demografi Sampel Kajian Kajian ini melibatkan seramai 40 orang murid dari sebuah sekolah menengah di daerah Klang. Selangor. Bagi tujuan analisis inferens aras signifikan yang ditetapkan ialah 0. Pemilihan ujian analisis dapatan berdasarkan kepada objektif kajian yang bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan kajian yang dikemukakan. Selain itu.

Baik atau C (18-24). Kepujian atau B (25-32). Bahagian C karangan respons terbuka. terdapat lima peringkat pencapaian seperti yang disenaraikan dalam Jadual 5. Ini menunjukkan bahawa sampel karangan murid perempuan lebih ramai berbanding murid lelaki.Jadual 4 menunjukkan pecahan sampel kajian mengikut jantina. Bagi melihat tahap pencapaian keberkesanan KPK dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu di sekolah menengah. Terdapat lima persoalan kajian dan huraian dapatan adalah seperti berikut: Persoalan Kajian 1 Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Jadual 6 : Taburan Markah Pra ujian Karangan Fakta . Jumlah markah keseluruhan adalah 40 markah Jadual 5: Skema Pemarkahan Karangan Bahagian C (Lembaga Peperiksaan Malaysia 2008) Markah Peringkat Pencapaian A (33 – 40) Cemerlang B (25 – 32) Baik C (18 – 24) Memuaskan D (10 – 17) Kurang Memuaskan E (1 – 9) Pencapaian Minimum Jadual 5 menunjukkan peringkat-peringkat pencapaian karangan yang terdiri daripada Cemerlang atau A (33-40). Memuaskan atau D (10-17). Dapatan Berdasarkan Persoalan Kajian Berikut merupakan huraian dapatan kajian berdasarkan persoalan kajian. data akan dianalisis mengikut aras pemeringkatan yang telah dikategorikan seperti Jadual 5. Sampel kajian terdiri daripada 10 orang atau 25% murid lelaki dan 30 orang atau 75% murid perempuan. dan Pencapaian Minimum atau E (1-9). Peringkat-peringkat Pencapaian Murid Mengikut skema pemarkahan Lembaga Peperiksaan Malaysia 2008.

0 36. Didapati murid kerap mendapat 20 markah yang diperoleh seramai 17 orang murid atau sebanyak 42.00 4 10 14.00 5 12.5 16 8 20 18 7 17. Didapati murid dalam karangan fakta kerap mendapat 16 markah manakala murid dalam karangan .5 JUMLAH 40 100 Jadual 6 menunjukkan taburan markah pra ujian karangan fakta.5 27. Perbezaan seramai 13 orang murid wujud atau sebanyak 32.5 20 17 42.00 1 2.0 30 1 2. Markah yang kerap diperoleh murid ialah 16 markah dengan 18 orang murid atau sebanyak 45 peratus.5 24 2 5.5 peratus.5 28.5 36 1 2.20 1 2.0 32.00 18 45 20.00 1 2.5 JUMLAH 40 100 Jadual 7 menunjukkan taburan markah pra ujian karangan naratif. Rajah 5: Perbandingan Taburan Markah Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 5 menunjukkan markah pra ujian karangan fakta dan karangan naratif.00 3 7. Perbezaan sebanyak 9 orang murid wujud di antara markah yang kerap diperoleh murid atau sebanyak 22.00 1 2. Didapati markah minimum yang diperoleh murid ialah 12 markah dan markah maksimum ialah 36 markah. Markah kedua kerap yang diperoleh murid pula ialah 16 markah yang diperoleh seramai 8 orang murid atau 20 peratus.5 22 3 7.00 1 2.Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 12.5 peratus.5 23.20 1 2.5 24.5 30. Markah minimum yang diperoleh murid semasa pra ujian dijalankan ialah 12 markah dan markah maksimum ialah 36 markah. Manakala markah kedua kerap ialah 20 markah yang diperoleh 5 orang murid atau sebanyak 12.5 22.00 2 5.00 2 5. Jadual 7: Taburan Markah Pra ujian Karangan Naratif Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 12 1 2.5 peratus.5 16.5 peratus.

76 dan sisihan piawainya adalah 6. Rajah 6: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif .naratif kerap mendapat 20 markah.5 peratus yang mendapat keputusan Cemerlang dan Baik. Murid paling ramai mendapat keputusan Kurang Memuaskan iaitu seramai 24 orang atau sebanyak 57.5 C 29 72.5 B 1 2. Dalam pra ujian karangan fakta.5 peratus. Didapati skor min pra ujian bagi penulisan ujian fakta adalah lebih tinggi daripada skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif.76 6. Didapati terdapat seorang murid atau sebanyak 2.5 E00 Jadual 9 menunjukkan peringkat pencapaian murid pra ujian dalam karangan fakta.98 Jadual 8 menunjukkan keputusan taburan min dan sisihan piawai pra ujian dalam karangan fakta dan karangan naratif. Jadual 8: Taburan Min dan Sisihan Piawai Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Pra ujian Min Sisihan Piawai Karangan Fakta 19.5 D 9 22.0 C 8 20.5 peratus. Skor min bagi pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19.5 E00 Jadual 10 menunjukkan peringkat pencapaian yang diperoleh murid semasa menjawab soalan karangan naratif pra ujian.98.0 D 24 57.40.65 dan sisihan piawai adalah 3.5 peratus. Seramai 8 orang murid atau 20 peratus daripada sampel kajian mendapat keputusan Baik dan Memuaskan. Murid paling ramai mendapat keputusan Memuaskan iaitu seramai 29 orang atau 72.40 Karangan Naratif 19. Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang kerap diperoleh kedua-dua jenis karangan.65 3. Manakala keputusan Kurang Memuaskan diperoleh seramai 9 orang murid atau sebanyak 22. didapati seorang murid mendapat keputusan Cemerlang dengan 2. Jadual 9: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Fakta Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 1 2. Jadual 10: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Naratif Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 1 2. Manakala skor min pra ujian bagi penulisan ujian naratif adalah 19.5 peratus.5 B 8 20.

Jadual 15 ialah peringkat pencapaian murid karangan naratif dan Rajah 4 ialah perbandingan peringkat pencapaian murid karangan fakta dan karangan naratif.5 20 10 25 22 6 15 24 2 5 28 2 5 30 4 10 32 3 7. Persoalan Kajian 2 Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Untuk menjawab persoalan ini Jadual 11 merupakan taburan markah pasca ujian karangan fakta.5 JUMLAH 40 100 Jadual 11 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan fakta. Jadual 14 ialah peringkat pencapaian murid karangan fakta. Rajah 3 ialah perbandingan taburan markah karangan fakta dan naratif.5 peratus. Manakala peringkat Pencapaian Minimum paling ramai diperoleh murid karangan fakta berbanding karangan naratif iaitu seramai 15 orang murid atau 35 peratus. Jadual 13 ialah taburan nilai min dan sisihan piawai karangan fakta dan naratif. Markah minimum . Jadual 12 ialah taburan markah pasca ujian karangan naratif. Dapatan menunjukkan murid semasa menjawab karangan fakta ramai berada dalam peringkat pencapaian Kurang Memuaskan.5 36 2 5 38 1 2.5 34 1 2. Manakala murid semasa menjawab soalan karangan naratif banyak mendapat peringkat Memuaskan. Murid semasa menjawab karangan naratif lebih ramai mendapat peringkat pencapaian Memuaskan berbanding karangan fakta iaitu seramai 21 orang murid atau sebanyak 52. Jadual 11 : Taburan Markah Pasca ujian Karangan Fakta Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 16 8 20 18 1 2.Rajah 6 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pra ujian untuk karangan fakta dan karangan naratif.

Markah yang kerap diperoleh murid ialah 24 markah yang diperoleh seramai 13 orang murid atau 32.5 38 1 2. murid paling kerap mendapat 20 markah manakala karangan naratif 24 markah.5 26 1 2.yang diperoleh murid ialah 16 markah dan markah maksimum ialah 38 markah.2 1 2. Markah kedua yang kerap diperoleh murid ialah 16 markah iaitu seramai 8 orang murid atau sebanyak 20 peratus.5 36 1 2. Didapati markah minimum yang diperoleh murid ialah 16.56 Karangan Naratif 23.5 28 2 5 30 2 5 32. Rajah 7: Perbandingan Taburan Markah Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 7 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan fakta dan karangan naratif.5 peratus di antara markah kerap dan kedua kerap diperoleh murid semasa menjawab karangan naratif pasca ujian. Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang paling kerap diperoleh murid dalam karangan fakta dan karangan naratif.82 4. Jadual 12 : Taburan Markah Pasca ujian Karangan Naratif Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 16. Didapati semasa pasca ujian karangan fakta.5 JUMLAH 40 100 Jadual 12 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan naratif.8 1 2.5 25.50 Jadual 13 menunjukkan taburan nilai min dan sisihan piawai karangan fakta dan karangan . Perbezaan seramai seorang murid sahaja atau sebanyak 2. Ini diikuti dengan 20 markah yang diperoleh seramai 12 orang atau 30 peratus.5 peratus. Murid semasa pasca ujian karangan fakta kerap mendapat 20 markah iaitu seramai 10 orang murid atau sebanyak 25 peratus.5 24 13 32.8 1 2. Perbezaan kekerapan antara markah yang kerap dan kedua kerap yang diperoleh murid ialah 2 orang murid atau 5 peratus sahaja.8 markah dan markah maksimum ialah 38 markah.5 20 12 30 22 5 12. Jadual 13: Taburan Min dan Sisihan Piawai Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Pasca ujian Min Sisihan Piawai Karangan Fakta 23.55 6.

Didapati murid kerap berada dalam peringkat pencapaian Memuaskan iaitu diperoleh seramai 30 orang murid atau 75 peratus. Namun.0 E00 Jadual 14 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan fakta. Peringkat kedua ramai diperoleh murid ialah peringkat Baik iaitu seramai 9 orang atau 22.5 E 1 2.5 peratus. Jadual 15: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Naratif Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A25 B 6 15 C 30 75 D 1 2. Murid-murid paling ramai mendapat peringkat Memuaskan dalam kedua-dua jenis karangan. Manakala nilai min karangan naratif ialah 23. Murid yang mendapat peringkat Memuaskan 24 orang lebih ramai berbanding murid yang memperoleh peringkat Baik atau perbezaan sebanyak 60 peratus. Peringkat kedua ramai yang diperoleh murid ialah peringkat Baik dengan 6 orang murid atau sebanyak 15 peratus. Jadual 14: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Fakta Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 4 10 B 9 22.5 peratus yang mendapat peringkat Pencapaian Minimum. Rajah 8: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 8 menunjukkan perbandingan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan fakta dan karangan naratif. murid karangan naratif 11 orang lebih ramai atau 27.5 Jadual 15 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan naratif.56. terdapat seorang murid atau 2.82 dengan nilai sisihan piawai 4.5 peratus. Walau bagaimanapun. .5 C 19 47.50. Didapati nilai min yang diperoleh murid semasa pasca ujian karangan fakta ialah 23.naratif. Murid didapati paling ramai mendapat peringkat Memuaskan iaitu sebanyak 19 orang atau 47.5 peratus lebih banyak mendapat peringkat Memuaskan berbanding ketika menjawab karangan fakta.5 D 8 20. Dapatan menunjukkan nilai min karangan naratif adalah lebih besar berbanding nilai min karangan naratif pasca ujian.55 dengan nilai sisihan piawai 6. Perbezaan sebanyak 10 orang murid atau sebanyak 25 peratus antara peringkat paling banyak dan kedua diperoleh murid.

t (39) = 10. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 23.76 dan sisihan piawai adalah 6. skor min pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19.Persoalan 3 : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Jadual 16: Ujian-t Perbezaan di Antara Pra ujian dengan Pasca ujian Bagi Penulisan Karangan Fakta Karangan Fakta Min SP t df p 10.40 Pasca ujian 23.50 Nota: Signifikan pada aras keertian 0. p = 0. Persoalan Kajian Keempat : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Jadual 17 : Ujian-t Perbezaan di Antara Pra ujian dengan Pasca ujian Bagi Penulisan Karangan Naratif Karangan Naratif Min SP t df p 5. Terdapat perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta yang signifikan.0001 Pra ujian 19.80.82 4.56.05 N= 40 Jadual 16 menunjukkan perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta.76 6.56 Nota: Signifikan pada aras keertian 0.98 Pasca ujian 23.0001 Pra ujian 19.54 39 0.40.55 6. Berdasarkan jadual tersebut.80 39 0.55 dan sisihan piawai adalah 6.05 N= 40 .0001.65 3.

65 dan sisihan piawai adalah 3. didapati semasa pra ujian skor min penulisan karangan fakta adalah 19.05 N= 40 Berdasarkan Jadual 18.76 dan sisihan piawai adalah 6.65 dan sisihan piawai adalah 3.50 Nota: Signifikan pada aras keertian 0.91 Karangan Fakta 19.40. Skor min pasca ujian karangan naratif pula ialah 23.12.Jadual 17 menunjukkan perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif.12 39 0.80.50. Didapati skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 19.04.82 4.97 Nota: Signifikan pada aras keertian 0.0001.56 Karangan Naratif 23. t (39) = 0. Perbezaan kecil juga berlaku di .82 dan sisihan piawai adalah 4.55 6.98.54. Manakala skor min penulisan karangan naratif adalah 19.56.65 3. Ujian-t yang dijalankan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif iaitu. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 23.55 dengan nilai sisihan piawai 6.05 N= 40 Jadual 19 : Ujian-t Perbezaan di Antara Penulisan Fakta dan Penulisan Naratif Di Dalam Penulisan Karangan Pasca ujian Min SP t df p 0. Manakala Jadual 19 menunjukkan semasa pasca ujian skor min karangan fakta ialah 23.82 dengan nilai sisihan piawai 4.40 Karangan Naratif 19. Berdasarkan ujian-t yang dijalankan didapati tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara karangan fakta dan karangan naratif semasa pasca ujian iaitu.97. Ujian-t yang dijalankan terhadap skor markah pra ujian mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta dengan naratif.50. t (39) = 5. p = 0. d = 0. Persoalan 5: Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Jadual 18 : Ujian-t Perbezaan di Antara Penulisan Fakta dan Penulisan Naratif Di Dalam Penulisan Karangan Pra ujian Min SP t df p 0.76 6.80 Karangan Fakta 23.27 39 0. t (39) = 0.27. p = 0.

Dapatan kajian . Perbincangan Hasil Kajian Perbincangan kajian berfokuskan kepada huraian kajian berdasarkan persoalan kajian.antara markah karangan fakta dan karangan naratif pasca ujian iaitu. Persoalan 1 Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Berdasarkan dapatan kajian dalam bab 4. didapati murid mendapat markah yang lebih tinggi dalam menulis karangan naratif. (2000) melalui kajian beliau terhadap murid yang diajar mengunakan cerita rakyat. Manakala murid dalam karangan naratif banyak murid mendapat peringkat Memuaskan.5 peratus. Dapatan kajian ini relevan dengan kajian oleh Taylor. Cerita rakyat memperkenalkan penggunaan bahasa yang pelbagai kepada murid. d = 0. didapati dalam pra ujian karangan fakta. RUMUSAN DAN CADANGAN KAJIAN Pengenalan Bab ini membincangkan data yang diperolehi dalam kajian. Didapati teknik ini berkesan untuk murid lemah serta murid yang cemerlang pada masa sama. Daripada keputusan markah yang diperoleh. ramai murid berada pada peringkat pencapaian Kurang Memuaskan. E.40. Manakala peringkat Pencapaian Minimum paling ramai diperoleh murid karangan fakta berbanding karangan naratif iaitu seramai 15 orang murid atau 35 peratus. Peringkat pencapaian Memuaskan dalam karangan naratif lebih ramai berbanding karangan fakta iaitu seramai 21 orang murid atau sebanyak 52. Hal ini disebabkan bahawa murid beranggapan bahawa penulisan karangan berbentuk imaginatif atau naratif adalah lebih mudah berbanding dengan karangan fakta. Bab ini juga mengemukakan rumusan dan cadangan untuk kajian lanjut yang boleh dilakukan pada masa akan datang. BAB V PERBINCANGAN.

Walau bagaimanapun. penjanaan idea. olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. p = 0. Namun. Namun.17 di antara pra ujian dan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta. perbezaan adalah kecil iaitu.17. t (39) = 10.5 peratus yang mendapat peringkat Pencapaian Minimum. Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan dan peningkatan dari segi penulisan karangan terhadap kaedah yang digunakan oleh guru dalam penulisan karangan.55 dan sisihan piawai adalah 6. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan. Kesimpulan yang dibuat ialah pencapaian karangan fakta dan karangan naratif dalam pasca ujian lebih tinggi berbanding dengan pra ujian. Terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian pelajar dalam menulis karangan sebelum dan selepas dirawat dengan kaedah pembelajaran koperatif.0001.80. Murid-murid paling ramai mendapat peringkat Memuaskan dalam kedua-dua jenis karangan. bertutur. d = 0. Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar.5 peratus lebih banyak mendapat peringkat Memuaskan berbanding ketika menjawab karangan fakta. Didapati semasa pasca ujian karangan fakta. terdapat seorang murid atau 2. Hasil hubungan interaksi . Hal ini disebabkan murid sudah dapat menghuraikan isi-isi penting dengan baik setelah rawatan KPK diberikan. Dapatan juga menunjukkan terdapat perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta yang signifikan. dalam karangan naratif seramai 11 orang lebih ramai atau 27.76 dan sisihan piawai adalah 6.40. Dapatan kajian ini relevan dengan kajian oleh Khadijah Ahmad (2005) yang mengkaji tentang keberkesanan pembelajaran koperatif dalam menulis karangan BM. Persoalan 2 Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Dapatan menunjukkan skor min pasca ujian bagi penulisan ujian fakta adalah lebih tinggi daripada skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif. Pengulangan pada bahagian-bahagian tertentu membolehkan perbendaharaan kata serta tatabahasa baharu diperoleh. Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang paling kerap diperoleh murid dalam karangan fakta dan karangan naratif. d = 0. Persoalan 3 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Dapatan kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian. murid paling kerap mendapat 20 markah manakala karangan naratif 24 markah. mencari bahan.mendapati murid-murid ini menunjukkan minat serta bersemangat untuk belajar. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 23. Malah sangat sesuai untuk meningkatkan kemahiran mendengar. Skor min pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19. membaca dan menulis. Dapatan kajian di atas selaras dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Ahmad Zaini Yaacob (2000) yang mengkaji tentang kesan pembelajaran koperatif dalam kalangan pelajar tingkatan empat di luar bandar.56.

t (39) = 0. t (39) = 0. Secara keseluruhannya. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 23.65 dan sisihan piawai adalah 3. Dapatan kajian di atas disokong dengan hasil kajian Zawiah Abd. d = 0. Ini bermakna terdapat peningkatan skor min penulisan karangan naratif pasca ujian berbanding pra ujian.40.04. t (39) = 5. Skor min penulisan karangan naratif adalah 19. Implikasi Terhadap Murid Berdasarkan kajian yang dijalankan. Kaedah Koperatif ini boleh dijalankan di sekolah-sekolah bagi membantu meningkatkan tahap pencapaian penulisan karangan murid. Perbezaan kecil juga berlaku di antara markah karangan fakta dan karangan naratif pasca ujian iaitu. Persoalan Kajian Keempat : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif iaitu.65 dan sisihan piawai adalah 3. Shukor dan rakanrakan (2001). Justeru.50. penggunaan teknik ini ternyata menunjukkan . p = 0.02. Kajian ini juga menunjukkan bahawa pengguna teknik ini boleh mendorong murid untuk menghasilkan karangan yang baik. d = 0.sesama ahli kumpulan atau rakan sebaya telah berjaya meningkatkan pengetahuan kebolehan pelajar dalam menulis isi karangan. Persoalan Kajian Kelima : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Kajian menunjukkan ujian-t yang dijalankan terhadap skor markah pra ujian mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta dengan naratif. d = 0.82 dan sisihan piawai adalah 4.12. Skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 19. Kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara karangan fakta dan karangan naratif semasa pasca ujian iaitu.91.98.80. Kaedah pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan ini sekali gus dapat menarik minat murid dalam penulisan karangan.54. Berdasarkan dapatan di atas dapat disimpulkan bahawa KPK adalah sesuai dan berkesan untuk murid bukan Melayu dalam pembelajaran penulisan karangan naratif. penggunaan Kaedah Koperatif dalam pengajaran karangan fakta yang dijalankan adalah berkesan untuk meningkatkan skor penulisan karangan murid menulis karangan fakta.27. p = 0.0001.97. dengan mencuba strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan dalam kalangan murid tahun empat sebuah sekolah rendah. p = 0.

murid yang cerdas dapat membantu murid yang lemah sama ada secara langsung atau idak langsung. Implikasi Terhadap Guru Dalam pembelajaran koperatif. Aspek kognitif ini memainkan peranan penting dalam proses menjaring dan memilih maklumat untuk dijadikan isi karangan. penyaringan maklumat dan penghasilan maklumat . dapatan kajian ini membuktikan keberkesanan KPK dalam meningkatkan prestasi penulisan karangan fakta dan karangan naratif murid tingkatan dua bukan Melayu. Aktiviti ini juga melatih murid untuk mendengar arahan dengan teliti dan seterusnya melaksanakan arahan dengan cepat dan tepat. Murid-murid berpencapaian sederhana dijadikan sampel kajian ini. Hal ini bermakna dalam pembelajaran koperatif. sekali gus dapat menyemaikan sikap tanggungjawab antara ahli kumpulan. Teknik ini mempunyai potensi untuk melahirkan murid yang berketrampilan jika dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mereka dapat memberikan pendapat dan mendengar komen daripada kumpulan yang lain. Walau bagaimanapun. Dengan cara ini guru dapat mempelbagaikan corak interaksi (murid dengan guru dan sebaliknya) dalam proses pengajara dan pembelajaran dalam bilik darjah. Selain itu. Teknik ini juga dapat memdorong murid untuk matang dalam berfikir kerana proses pemerolehan maklumat yang relevan. Bagi murid yang kurang mampu dalam kemahiran berfikir. guru perlu merancang dan menyusun proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih teliti. teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam penulisan karangan. guru perlu menunujukkan hubungan yang mesra dan bermakna kepada setiap kumpulan dan membantu menghubungkan apa yang telah dipelajari dalam konteks yang lebih luas berkaitan mata pelaran yang diajarkan. dapatan kajian juga menunjukkan bahawa semua murid mempamerkan perasaan terkawal ketika mencatat isi dalam kumpulan masing-masing. struktur ayat dan bahasa yang baik dalam sesuatu aktiviti penulisan murid. Perkongsian maklumat ini dapat membantu mereka menghasilkan karangan yang lebih baik. menjelaskan atau menerangkan perkara yang menjadi kekeliruan setiap murid. Hal ini memberikan petanda yang baik bahawa teknik tersebut dapat digunakan dalam aktiviti pembelajaran. Guru juga perlu memberi bantuan kepada setiap kumpulan yang memerlukan bantuan. teknik Putaran Giliran dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam penulisan karangan. dan mengaktifkan bilik darjah serta dapat menceriakan suasana pengajaran dan pembelajaran. Namun demikian. bolehlah dirumuskan bahawa kedua-dua teknik ini memberikan implikasi yang baik terhadap kestabilan emosi. khususnya penulisan karangan pada masa akan datang. Dari segi afektif pula. Rumusan Kajian Sebagai rumusannya. Dalam KPK ini. guru pelu sentiasa membimbing murid untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih positif.bahawa aspek kognitif banyak memainkan peranan dalam melahirkan isi. Keseluruhan aktiviti membolehkan mereka bergerak. Secara keseluruhannya. guru berperanan sebagai ’supervisor’ untuk menggalakkan aktiviti pembelajaran. Kekuatannya teknik ini dapat memotivasikan serta dapat memberikan keseronokkan kepada murid pada masa pengajaran dan pembelajaran berjalan.

Dapatan ini diharap dapat membuka minda para pendidik.dalam bentuk lisan dan tulisan yang memerlukan penjanaan fikiran.Guru juga perlu sentiasa membaiki kesilapan bahasa murid dalam semua aspek.guru perlu mentadbir kelas dengan baik dan mengatur serta memastikan pembelajaran berlaku setiap masa. Guru-guru hendaklah berusaha untuk menggunakan KPK dalam pengajaran karangan dengan memperbanyakkan aktiviti kumpulan belajar bersama supaya murid dapat berbincang dan berkongsi masalah dalam penulisan karangan. Semakan yang teliti terhadap penulisan murid perlu diadakan dari semasa ke semasa agar mempertingkatkan lagi penguasaan kemahiran menulis dalam kalangan murid. Cadangan Kajian Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan KPK dalam proses pengajaran dan pembelajaran memberikan kesan positif dalam meningkatkan pencapaian murid khususnya dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif. penggunaan teknik ini juga ada kelemahannya. Penyaringan maklumat memerlukan ketelitian agar hasil yang diperoleh tepat dan relevan. dalam kajiannya tentang keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua.lisan karangan yang me Hasil karangan sebahagian murid yang kurang memuaskan adalah berpunca daripada jarak jarak masa yang terlalu lama antara aktiviti prapenulisan dengan penulisan . teknik Putaran Giliran boleh menyebabkan kelas menjadi bising. Justeru. Dari segi masa. sama ada dalam lisan mahupun tulisan. Pelajar didapati bekerjasama. menjana supaya lebih mantap dan bernas. di daerah Kangar. dan berfikiran positif. Hasil kajian mendapati bahawa pembelajaran koperatif berjaya meningkatkan penulisan dalam karangan setelah sesi rawatan dijalankan. terutamanya bagi aktiviti pengumpulan dan penyaringan maklumat. Kaedah yang digunakan adalah kaedah eksperimen yang memakan masa selama hampir sebulan. Sikap ini akan dapat memupuk sikap rasional dalam diri mereka. Dalam proses pengajaran karangan. guru berpeluang untuk memantau penggunaan bahasa murid. murid dapat berfikir dengan matang yang boleh membantu penghasilan penulisan karangan yang baik. proses pembelajaran menggunakan teknik ini memerlukan masa yang lebih panjang. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar sekolah menengah. Keadaan ini beleh mengganggu pembelajaran sekiranya tidak dikawal dengan baik oleh guru. khasnya guru bahasa Malaysia untuk membuat refleksi tentang kaedah pengajaran yang mereka amalkan dalam bilik darjah. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. menghurai. Perlis. Pembelajaran koperatif juga boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. Sewaktu teknik ini dilaksanakan. Perbincangan dapatan kajian ini selaras dengan kajian Masitah Zainuddin (2005). Walau bagaimanapun. Sekiranya aktiviti ini berterusan. Keberanian dalam mengemukakan pendapat dan kebolehan mengawal emosi merupakan aspek yang penting bagi melahirkan murid yang berwibawa.

Antara cadangannya ialah pengkaji perlu menggunakan jumlah sampel yang mewakili sekolah berpencapaian baik untuk melihat sejahmana keberkesanan KPK terhadap murid cemerlang. Walau bagaimanapun. Selain itu. dapat disimpulkan bahawa sebagai sebuah kajian kecil mempunyai kelemahan yang tersendiri. Sehubungan itu. KPK merupakan teknik yang bukan sahaja boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. Ini adalah disebabkan penulisan karangan merupakan satu pakej PKP yang tidak boleh diasing-asingkan. Kepelbagaian jenis karangan juga perlu diuji dan diajar dengan KPK supaya dapat ditentukan sama ada kaeadah ini sesuai dilaksanakan dalam semua jenis pengajaran karangan. kesediaan terganggu oleh sebab had masa yang ditetapkan. dicadangkan agar masa untuk pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan yang menggunakan teknik ini dipanjangkan sehingga murid selesai menulis karangan. Justeru. banyak perkara yang perlu diberikan perhatian khususnya komitmen yang tinggi daripada pihak guru agar penggunaan teknik ini dapat memberikan hasil yang optimum. iaitu masa untuk aktiviti yang menggunakan kedua-dua teknik ini dalam prapenulisan diteruskan hingga terhasilnya karangan tanpa terikat dengan waktu satu jam yang ditetapkan. tanggungjawab pelajar dalam pembelajaran. Namun demikian. Oleh itu. Kesimpulan Kajian ini telah berusaha untuk melihat sejauhmana keberkesanan KPK dalam penulisan Bahasa Malaysia. pengkaji perlu menggunakan masa kajian yang lebih lama supaya lebih banyak masa dapat diberikan untuk proses rawatan dengan menggunakan KPK. Cadangan Kajian Lanjutan Kepada pengkaji-pengkaji pula. malah dalam semua bentuk pembelajaran. Waktu satu jam biasanya diperuntukkan untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia tidak sesuai untuk pengajaran kemahiran menulis karangan menggunakan teknik pembelajaran koperatif. dicadangkan agar percubaan lain dibuat pada masa akan datang. . Kajian-kajian yang terdahulu telah berjaya membuktikan KPK dari segi keberkesannya untuk meningkatkan pencapaian akademik murid di samping meningkatkan motivasi. untuk melihat keberkesanan KPK ini.karangan. beberapa peruntukan cadangan dikemukakan. kerjasama. Aliran idea terhenti dan mewujudkan keinginan yang berlainan pada masa murid menulis. Hal ini bertujuan untuk memastikan sama ada pencapaian murid boleh berubah dengan cara ini ataupun tidak. Teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat telah mampu menyediakan minda murid untuk menulis karangan.

Persepsi dan kepercayaan guru dan pelajar terhadap karangan berkualiti. Universiti Malaya. Disertasi untuk sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Yahaya. (1996). Universiti Malaya. Teaching Blingual & ESL Children. Talib (2000). Abdullah Hassan. Tinjauan amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar tingkatan dua Maktab Rendah Sains Mara. V. Keberkesanan kaedah pembelajaran . Gerik. Arbak Othman. Mengajar tatabahasa. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia Bloom. Universiti Putra Malaysia. Aziz Abd. 18 (7): 12-14. Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007).G (1991). Serdang. Fakulti Pendidikan. Pengajaran dan pengujian Bahasa: Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Kuala Lumpur: Utusan Publication&Distributors Sdn. Menulis Membina Ketrampilan Berfikir. Intan Sapinas Binti Bahuri (2007). Dewan Bahasa. Abdul Shukor Shaari (2001). Isu-isu Pembelajaran dan pengajaran Bahasa Malaysia di Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan di Negeri Selangor. (ed) (1989). J. Abd. kaedah dan teknik. Nor (2005). Kertas Projek Sarjana Pendidikan yang Tidak Diterbitkan Fakulti Pendidikan. Allen. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Azizi Hj. Lapp. New York: Macmillan. Pelita Bahasa. Pedagogi bahasa Melayu: Prinsip. Abdul Hamid Ahmad. D. Jensen. Julai. Perak. New York: David McKay. Bhd. Fakulti Pendidikan. B. Ahmad Khair Mohd.R. Hand book of research on teaching the English Language Arts. (1956). Keberkesanan pembelajaran koperatif dalam meningkatkan penulisan bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan 4 luar bandar. (1998). Taxonomy of Educational Objektives. Dalam Flood J. Tesis Master. Ahmad Zaini Yaacob (2000).M. (1989). J. Penulisan Karangan: Beberapa Proses Yang Harus. & squire. (ed).BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Talib. Handbook 1: Cognitive Domain. 1 (2): 24-27. Februari.

Singapore: SEAMEO. S. Johnson. NJ: Prentice-Hall. T. W. Minnesota: Interaction Book. Faridah Serajul Haq. Spencer. Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Penulisan Saintifik.J. Edina. Jacobs.. SL (1992).koperatif dalam penmbelajaran bacaan pemahaman teks di kalangan murid SJK (C) dan SJK (T). (1987)..(1994). & Grant. UPM: Serdang: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Kamaruddin Tahir (2005). competitive.. W.. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Englewood Cliffs. Masalah penulisan naratif di kalangan pelajar sekolah menengah. Universiti Kebangsaan Malaysia. Gan. Paper presented at The reaseach trumen wold conference on Education (Cairo. T. M. Johnson. J. Gan. Jurnal Pendidikan 27. D. Keberkesanan penggunaan kaedah pembelajaran koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa bahasa Melayu di sekolah menengah. 22-24 Mac 1992). J.Poon. Dayang Rositer Awang Ibrahim (2001). G. (1998). Written Narratives of Normal& Learning disebled of Dysledvia.. (2004). Ismail Ahmad. & Holubec. & Johnson. Los Angeles. Cooperation in the classroom. . (1988). Learning cooperative learning via cooperative learning: A sourcebook of lesson plans for teacher education on cooperative learning. Kagan. Nooreiny Maarof & Raja Mohd Fauzi Raja Musa (2001). Faridah Hanim Omar (2003). D. & Kagan. UKM.O (1989). R. E. Kesan strategi koperatif dalam meningkatkan tahap pemahaman di kalangan pelajar tingkatan 1. D. Efficacy of cooperative learning amaong Malaysian Secondary school Student. (1995). Jurnal Pendidikan jilid 16. M. & Ball. UM: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak boleh diterbitkan. 39: 140-156. Johnson. Cheah & L. Advanced cooperative learning: Playing with elements. halaman 13-27. J. Regional Language Centre. R. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. L. Johnson. and individualistic learning. Integrated curriculum and experative learning in Malaysia Multiracial classrooms. Learning together and alone: Cooperative. Pelaksanaan pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran matematik di sebuah sekolah menengah: Satu Kajian Kes. CA: Kagan Cooperative Learning.

Khadijah Ahmad (2005). Keberkesanan koperatif dalam kemahiran menulis bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan 2. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2003). Laporan prestasi SPM 2002. Kementerian Pelajaran Malaysia.Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2008). Skema Pemarkahan Karangan Respons Terbuka. _____________ (2003). Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Edisi Sekolah Bestari. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Mahzan Arshad (2003). Pendidikan literasi bahasa Melayu: Satu pendekatan bersepadu. Kuala Lumpur: Utusan Publications& Distributor Sdn. Bhd. Maharom Mamat (2000). Kemahiran menulis dan pengajian umum: Antara sikap dan keperluan, Persidangan Kebangsaan Pengajian Umum di Alaf Baru. Bangi: 18-19 April. Marohaini Yusoff (1999). Strategi pengajaran bacaan dan kefahaman ke arah kemantapan pembelajaran di sekolah menengah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marohaini Yusoff (2004). Perlakuan dan proses menulis karangan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Penerbitan UM. Masitah Zainuddin (2005). Keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Mohd. Majid Konting (2005). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. McCarthey, S.J. & Raphael, T.E. (1992). Alternative perspectives of reading/ writing connections. Dlm. Irwin, S. & Doyle, M. (pnyt), Reading/ Writing Connection. Newark, DE: International Reading Associaton. Nawi Ismail (2002). Permasalahan dalam penyampaian isi karangan. Pelita Bahasa, Ogos, 14 (08): 44-45. Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir (2003). Teori Bahasa: Implikasi terhadap pengajaran tatabahasa. Tanjung Malim: Penerbit UPSI.

Nik Safiah Karim (2004). Bahasa Melayu sedekad yang lalu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nor Azizah Salleh, Siti Rohayah Ariffin & Musa Daia (2002). Penerapan nilai murni melalui pembelajaran koperatif dalam Sains. Jurnal Pendidikan. Jilid/ Volume 27, Mei. Robiah Kulop Hamzah. (1999). Kemahiran menulis: Pengalaman penulis. Bengkel Pedagogi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: 6-8 Jun. Robert E. Slavin. (2008). Cooperative learning: Teori, riset dan praktik. Penterjemahan Nurulita. Bandung: Penerbit Nusa Media. Rohani Salleh (2002). Kajian terhadap pencapain bahasa Melayu bagi pelajar berprestasi rendah sekolah menengah atas. UM: Tesis Sarjana Pengajian Bahasa Moden yang tidak diterbitkan. Roselan Baki (2003). Pengajaran dan pembelajaran penulisan bahasa Melayu. Shah Alam: Karisma Publicatins Sdn. Bhd. Roslina Othman (2002). Keberkesanan strategi pembelajarankoperatif di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran: Satu kajian Eksperimen. UKM: Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana Muda tang tidak diterbitkan. Rosni Yusof (1999). Kesan dua pendekatan pengajaran terhadap pencapaian tatabahasa pelajar tingkatan 2. UM: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak boleh diterbitkan. Rusnah Hashim (2003). Perlakuan dan proses pengajaran pra menulis karangan dua orang guru tingkatan 4. UM: Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Ruslim Mohd. Salleh (2005). Kesan pembelajaran koperatif ke atas pencapaian pelajar pendidikan mata pelajaran Pendidikan Islam bagi Tingkatan 4 di sekolah dalam daerah Kulim. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Suhaida Abdul Kadir (2002). “Perbandingan pembelajaran koperatif dan tradisional terhadap prestasi, atribusi pencapaian, konsep kendiri. akademik dan hubungan sosial dalam Pendidikan Perakaunan”. Universiti Sains Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Suppiah Nachiappan (2006). Penggunaan gaya bahasa dan pemprosesan informasi dalam penulisan karangan melalui analisis hermeneutik. Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Slavin R.E (1989). Research on cooperatif learning. Theory, reseach& practive.

Boston. MA: Allyn& Bacon. Siti Hajar Abd Hamid (2007). “Pembelajaran koperatif menggunakan epembelajaran di kalangan pelajar yang mengambil subjek telekomunikasi dan rangkaian, Fakulti Pendidikan. UTM Skudai Johor”. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Siti Zaleha M. Hashim (2005). Penulisan Kreatif Latihan Berfikir Yang Baik-Satu Pengalaman. Pelita Bahasa. Julai, 18 (7): 18-20. Syed Lutfi Syed Hamzah (1994). Peranan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi mencapai matlamat wawasan. Dalam Yaakub Isa (pnyt.). Guru yang efektif. Kuantan: Jawatankuasa Perayaan Hari Guru Peringkat Negeri Pahang. Taylor, K. E. (2000). Using Folktales. United State of America: Cambridge University Press. Tok Hoon Seng (2006). “Cooperative learning and achievement in English language acquisition N A literature class in a secondary school”. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Yahya Othman (2005). Trend dalam pengajaran bahasa Melayu. Kuala Lumpur; PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Yap Kim Fat (1991). Kesan sambutan interaktif penulisan karangan pPelajar tingkatan 4. Desertasi untuk sarjana pendidikan yang tidak diterbitkan. Fakuti Pendidikan. Universiti Malaya. Zaenab Hanim, Rahmat Soe’oed, Siti Rihayah Ariffin & Noriah Ishak (2004).. Penggunaan kaedah pembelajaran koperatif (PK) dalam pengajaran matematik. Penyelidikan Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan, Jilid/ Volume 29. Zakaria Kassim (2003). Kemahiran kKomunikasi, pembabitan dan pencapaian pelajar perdagangan melalui kaedah pembelajaran koperatif. USM: Tesis Ijazah Doktor Falsafah yang tidak diterbitkan. Zawiah Abd. Shukor, Suria Baba, Nadzeri Hj. Isa (2001). Strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan: Satu Tinjauan. Forum Penyelidikan Pendidikan. Institut Bahasa Melayu Malaysia. http://www.ipsah.edu.my/LamanR&D2007/KajianPemantauanBPG/Bahasa01.htm -

keberkesanan-koperatif

KESAN PENDEKATAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DALAM PENGAJARAN KARANGAN DESKRIPTIF DAN KARANGAN IMAGINATIF DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN IV Oleh SITI ZABIDAH BT MOHAMED Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Doktor Falsafah Jun 2006

KESAN PENDEKATAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DALAM PENGAJARAN KARANGAN DESKRIPTIF DAN KARANGAN IMAGINATIF DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN IV SITI ZABIDAH BT MOHAMED UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2006
ii PENGHARGAAN Saya bersyukur ke hadrat Allah (S.W.T) kerana dengan izin, petunjuk dan hidayah-Nya dapat saya menyempurnakan kajian ini walaupun pelbagai rintangan yang menghalang. Halangan tidak mematahkan semangat saya malah lebih mematangkan saya dalam hal penyelidikan. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyatakan penghargaan dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada individu dan pihak tertentu atas sokongan dan sumbangan ikhlas yang telah mereka hulurkan. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Penyelia Utama saya, Profesor Madya Dr. Haji Ishak bin Ramly yang tidak jemu-jemu dan banyak memberikan tunjuk ajar serta dorongan dari awal hinggalah tesis ini selesai. Saya juga berterima kasih kepada Dekan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Profesor Madya Dr. Abdul Rashid Mohamed kerana sokongan dan dorongan yang diberi kepada saya secara langsung mahupun tidak langsung

terutamanya staf perpustakaan yang telah memberikan kerjasama dan menghulurkan bantuan kepada saya sepanjang tempoh kajian. Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. saya menyanjung tinggi segala inspirasi. Mohamed Ismail. Emi dan Ani. Saya juga amat menghargai sokongan dan bantuan daripada guru-guru yang mengajar Bahasa Melayu di sekolah-sekolah terlibat dengan kajian kerana bersungguh-sungguh melaksanakan pengajaran dan meyempurnakan pelbagai perkara berhubung dengan kajian yang dijalankan. Mariam Hj. sokongan.4 1. Keprihatinan yang ditunjukkan telah menguatkan semangat saya untuk berusaha hingga tesis ini berjaya disiapkan.ketika dalam proses penyiapan tesis ini. khususnya Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar.0 1. ayah Hj.6 . Kepahitan dan keperitan yang dialami dalam tempoh yang agak panjang meneruja ‘keterbiasaan’ dengan kesusahan dan kesulitan yang akhirnya redha dan syukur atas segalanya.2 1. Harun. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Universiti Sains Malaysia.3 1. pengorbanan dan doa yang dipohon. saya merakamkan ucapan terima kasih kerana memberi kebenaran.5 1. Siti Zabidah Mohamed Universiti Sains Malaysia iii JADUAL KANDUNGAN HALAMAN PENGHARGAAN ii JADUAL KANDUNGAN iii LAMPIRAN vii SENARAI RAJAH viii SENARAI JADUAL x MAKSUD SINGKATAN xiii ABSTRAK xv ABSTRACT xvi BAB SATU: PENDAHULUAN 1. kerjasama dan sokongan untuk menjalankan kajian di sekolahsekolah yang disarankan. Begitu juga dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. suami Mohd Yaziz Ismail dan anak-anak Eri.1 1. Untuk keluarga tercinta. khususnya ibu Hjh.

7.5.5.1.8 1.7.3 Keaslian 1.7.2 Pendekatan Proses Mengarang 1.5.7.5.7 1.8 Karangan Imaginatif Batasan Kajian Penutup 19 13 22 23 26 30 32 32 37 38 39 40 42 43 43 44 45 45 46 47 50 .7.2 Kelenturan 1.3 Pendekatan Tradisional 1.7.7.4 Lampasan Otak (Brainstorming) 1.9 Pengenalan Latar Belakang Kajian Pernyataan Masalah Tujuan Kajian Soalan Kajian Hipotesis Kajian Kepentingan Kajian Definisi Operasi 1.1 Kelancaran 1.1 Pendekatan Penyebatian 1.7.7.4 Penghuraian 1.5 Kemahiran Berfikir Kreatif (KBK) 1.7.7.7.6 Bilangan Perkataan 1.7 Karangan Deskriptif 1.

2.2 Teknik Pengembangan Idea dalam KBK 2.1.2.3 Ujian Kebolehan Mengarang Karangan Kreatif Hubungan Kreativiti dengan Lokasi.3 2.3 Pendekatan Penyebatian Sepenuh dan Separa 2.2.2.1.2.2 Bahasa Berfikir 51 51 51 54 iv 2.2.4.4.5 Pengurusan Grafik Matriks 2.2 Teori Proses Kreatif dan Teori Otak 2.2 2.6.2.2.1 Pengenalan Bahasa Melayu dan Bahasa Berfikir 2.2.6.4 Teknik CRSAAMM 2.7 Kemahiran Berfikir Kreatif (KBK) 2.2.1.4.0 2.5 2.2.1 Soalan Terancang 2.2.4.BAB DUA: TINJAUAN BACAAN DAN KAJIAN BERKAITAN 2.1.4 2.2.1 Model-Model Berfikir 2. SSE serta Sikap Terhadap KBK Pendekatan Penyebatian Kemahiran Berfikir Kreatif dalam Pengajaran Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif 2.3 Penilaian KBK Melalui Penulisan Karangan Kreatif Kajian Tentang Pendekatan Penyebatian Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran Bahasa Kerangka Teori Kajian 2.2 Lampasan Otak (Brainstorming) 2.1 Pendekatan Terpisah (Mengajar Tentang Pemikiran) 2.1.1 Pendekatan Mengajar Kemahiran Berfikir 2.2 Pendekatan Penyebatian Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran 2.6 2.4.1 Bahasa Melayu 2.6.4 Teori Penulisan Karangan .3 Teknik SCAMPER 2.2 Pendekatan Gabungan (Mengajar untuk Berfikir) 2.1 Teori-Teori Pemerolehan dan Pengajaran Bahasa 2.3 Teori Otak 2. Jantina.4.6.

1.6.0 3.4.2.2 3.1.4.1.3 Teori Kecerdasan Linguistik Penutup 57 82 86 86 87 88 88 89 90 92 103 104 105 106 106 108 146 150 154 155 160 170 177 178 182 183 188 BAB TIGA: METODOLOGI KAJIAN 3.4 Langkah-Langkah Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran .3 Pengenalan Reka Bentuk Kajian 3.6.1 Pemboleh Ubah Bebas 3.2 Pendekatan Produk 2.1 Pendekatan Proses 2.3 Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif yang Diajar di Tingkatan IV 3.1.4.1 3.1.6.2 Pemboleh Ubah Bersandar 3.2 Kerangka Konseptual Kajian 3.1 Pemboleh Ubah 3.1.1.1.

3.5.2 Ujian Mengarang dan Pemarkahan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif 3.4.3 Soal Selidik 3.3.4 3.8 3.6 3.5.4 Pemerhatian Penganalisisan Data Guru Bahasa Melayu Kawalan Pelbagai Gangguan Penutup 214 215 215 216 .5.1 Sampel Sekolah 3.5.3 Rasional Pemilihan Sampel 189 189 191 191 191 191 195 198 208 209 211 211 213 214 v 3.3 Soal Selidik 3.1 Ujian Kebolehan Mengarang 3.2 Ujian Menenulis Karangan (Praujian dan Pascaujian) 3.7 3.4 Pemerhatian Pengumpulan Data 3.9 Instrumen Kajian 3.4.1 Ujian Kebolehan Mengarang 3.3.5 Perancangan Kerja Selama Dua Belas Minggu Lokasi Kajian Populasi dan Sampel Kajian 3.3.4.2 Sampel Pelajar 3.4.5 3.1.

4 4.10 Pengenalan Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT Berdasarkan Lokasi.1 4. Kelenturan.7 4. Kelenturan. Keaslian dan Penghuraian) dan Bilangan Perkataan Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT Berdasarkan Jantina [Soalan Kajian (vii) hingga (x)] Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif (Kelancaran. Keaslian dan Penghuraian) dan Bilangan Perkataan Kumpulan PPKBK .5 4. Jantina dan Status Sosio-Ekonomi secara Umum Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT [Soalan Kajian (i)] Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif (Kelancaran. Kelenturan.6 4. Keaslian dan Penghuraian) dan Bilangan Perkataan Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT Berdasarkan Lokasi [Soalan Kajian (iii) hingga (vi)] Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif (Kelancaran. Kelenturan.2 4.9 4.0 4.3 4.8 4. Keaslian dan Penghuraian) dan Bilangan Perkataan Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT [Soalan Kajian (ii)] Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif (Kelancaran.217 218 218 219 224 225 225 227 227 228 BAB EMPAT: ANALISIS DATA DAN DAPATAN 4.

7 Pengenalan Kesan Pendekatan Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kesan Pendekatan Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan 5.3 Kesan Pendekatan Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Berdasarkan SSE Kesan PPKBK Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan .2 Kesan Pendekatan Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Berdasarkan Jantina 5.3 5.2.5 5.2 5.1 5.dan Kumpulan PT Berdasarkan Status Sosio-Ekonomi [Soalan Kajian (xi) hingga (xiv)] Korelasi Sikap Pelajar Terhadap KBK dengan Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif (Soalan Kajian (xv)) Analisis Pemerhatian Rumusan Analisis Data Kajian Penutup 230 231 233 237 239 251 262 275 276 277 282 vi BAB LIMA: PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 5.1 Kesan Pendekatan Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Berdasarkan Lokasi 5.2.0 5.4 5.6 5.2.

3. Lampiran Tajuk Lampiran Halaman LAMPIRAN A Rancangan Mengajar Harian Kumpulan PPKBK 351 LAMPIRAN B Rancangan Mengajar Harian Kumpulan PT 397 LAMPIRAN C Analisis Kebolehpercayaan 413 LAMPIRAN D LAMPIRAN E Markah Praujian dan Pascaujian Soalan Praujian dan Pascaujian 415 423 LAMPIRAN F Borang Pemerhatian 425 .3 Kesan PPKBK Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Berdasarkan SSE yang Berbeza Rumusan Kesan PPKBK Terhadap Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Secara Keseluruhan Implikasi Dapatan Kajian Cadangan Penyelidikan Lanjutan Penutup Bibliografi 283 284 287 288 289 293 295 296 298 299 300 303 309 311 313 vii LAMPIRAN No.3.2 Kesan PPKBK Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Berdasarkan Jantina yang Berlainan 5.3.1 Kesan PPKBK Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan di Lokasi yang Berbeza 5.5.

10 Realiti Semasa 168 Rajah 2.7 Kerangka Teori Kajian 154 Rajah 2.13 Proses Kreatif di Bilik Darjah 181 Rajah 3.2 Kerangka Konseptual Kajian 193 Rajah 3.LAMPIRAN G Soal Selidik Sikap Pelajar Terhadap KBK 428 LAMPIRAN H LAMPIRAN I Ujian Kebolehan Mengarang Model Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif 436 439 LAMPIRAN J Karangan Pelajar 444 LAMPIRAN K Surat Kebenaran Menjalankan Kajian 454 viii SENARAI RAJAH Nombor Rajah Tajuk Halaman Rajah 1.1 Rumusan Analisis Data Kajian 281 .5 Pendekatan Pengajaran Kemahiran Berfikir 105 Rajah 2.11 Perancangan Kerja 208 Rajah 3.4 Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan IV 196 Rajah 3.11 Otak Truine 171 Rajah 2.1 Reka Bentuk Faktorial (2 X 2 X 2 X 2) 190 Rajah 3.9 Menaakul Melalui Analogi i205 Rajah 3.6 Perancangan Penyebatian Kemahiran Berfikir 199 Rajah 3.13 Skema Terperinci Karangan Kreatif 221 Rajah 3.15 Penilaian Kreativiti Pelajar (Karangan Deskriptif) 223 Rajah 3.1 Berfikir Kreatif 59 Rajah 2.8 Grafik Mencipta Metafora 203 Rajah 3.8 Kerangka Teori Kreatif 161 Rajah 2.4 Model PPK 85 Rajah 2.2 Kemahiran Berfikir Kreatif 60 Rajah 2.12 Skema Umum Karangan Kreatif 220 Rajah 3.12 Split Brain 175 Rajah 2.6 Model Penyebatian Penuh Kemahiran Berfikir 117 Rajah 2.7 Grafik Lampasan Otak 201 Rajah 3.10 Grafik Matriks 206 ix Nombor Rajah Tajuk Halaman Rajah 3.1 Penyebatian Sepenuh dan Penyebatian Separa 35 Rajah 2.9 Proses Kreatif 165 Rajah 2.5 Perancangan dan Pelaksanaan Pengajaran 198 Rajah 3.3 Model Berfikir Costa dan Lowery (1989) 84 Rajah 2.16 Analisis Skor 224 Rajah 4.14 Penilaian Kreativiti Pelajar (Karangan Imaginatif) 222 Rajah 3.3 Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan IV 195 Rajah 3.

1 Sampel Pelajar Tingkatan IV Berdasarkan Lokasi dan Jantina 210 Jadual 3.11 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Luar Bandar 244 Jadual 4.12 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan .3 Min Praujian dan Min Pascaujian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT 234 Jadual 4.2 Dimensi dalam Soal Selidik Sikap 216 Jadual 4.6 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan bagi Kumpulan PPKBK dan PT 237 Jadual 4.4 Ujian ANCOVA bagi Karangan Deskriptif 235 Jadual 4.10 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan bagi Kumpulan PPKBK dan PT di Luar Bandar 242 Jadual 4.5 Ujian ANCOVA bagi Karangan Imaginatif 236 Jadual 4.7 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan 238 Jadual 4.8 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan bagi Kumpulan PPKBK dan PT di Bandar 240 Jadual 4.2 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kumpulan PT 233 Jadual 4.9 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Bandar 241 Jadual 4.x SENARAI JADUAL Nombor Jadual Tajuk Halaman Jadual 3.1 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kumpulan PPKBK 232 Jadual 4.

23 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar Lelaki dengan .19 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Perempuan 255 Jadual 4.bagi Kumpulan PPKBK di Bandar dan Luar Bandar 245 xi Nombor Jadual Tajuk Halaman Jadual 4.16 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar Lelaki bagi Kumpulan PPKBK dan PT 251 Jadual 4.18 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar Perempuan bagi Kumpulan PPKBK dan PT 254 Jadual 4.20 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar Lelaki dan Perempuan Kumpulan PPKBK 257 Jadual 4.13 Ujian MANCOVA Bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar Bandar dengan Luar Bandar yang Mengikuti PPKBK 246 Jadual 4.17 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Lelaki 252 Jadual 4.14 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan bagi Kumpulan PT di Bandar dan Luar Bandar 248 Jadual 4.15 Ujian MANCOVA Bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar Bandar dengan Luar Bandar yang Mengikuti PT 249 Jadual 4.21 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar Lelaki dengan Pelajar Perempuan Yang Mengikuti PPKBK 258 Jadual 4.22 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar Lelaki dan Pelajar Perempuan Kumpulan PT 259 Jadual 4.

29 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar SSE Tinggi dengan SSE Rendah yang Mengikuti PPKBK 271 Jadual 4.24 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar SSE Tinggi bagi Kumpulan PPKBK dan PT 262 xii Nombor Jadual Tajuk Halaman Jadual 4.31 Ujian MANCOVA Bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar Daripada Keluarga SSE Tinggi dengan SSE Rendah yang Mengikuti PT 274 Jadual 4.26 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar Daripada Keluarga SSE Rendah bagi Kumpulan PPKBK dan PT 265 Jadual 4.33 Korelasi antara Min Pencapaian Karangan Imaginatif dengan Sikap Pelajar Terhadap KBK .25 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Daripada Keluarga Berstatus sosoio-ekonomi Tinggi 264 Jadual 4.Pelajar Perempuan yang Mengikuti PT 261 Jadual 4.30 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar SSE Tinggi dan SSE Rendah bagi Kumpulan PT 272 Jadual 4.27 Ujian MANCOVA Bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Daripada Keluarga Berstatus sosoio-ekonomi Tinggi Rendah 267 Jadual 4.32 Korelasi Antara Min Pencapaian Karangan Deskriptif Dengan Sikap Pelajar Terhadap KBK 275 Jadual 4.28 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar SSE Tinggi dan SSE Rendah bagi Kumpulan PPKBK 269 Jadual 4.

Adapt. Australia MLSB Modul Latihan Sekolah Bestari NAEP National Assessment of Examination Progress PG Pengurusan Grafik PM Peta Minda PMR Penilaian Menengah Rendah PPK Pusat Perkembangan Kurikulum PPKBK Pendekatan Penyebatian Kemahiran Berfikir kreatif xiv MAKSUD SINGKATAN PT Pendekatan Tradisional SAT Scholastic Aptitude Test SCAMPER Substitute. Eliminate and Rearrange SPM Sijil Pelajaran Malaysia SPSS Statistical Package for Social Science SSE Status Sosio-Ekonomi TCWW Thinking of Creatively With Words xv ABSTRAK Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenal pasti kesan pendekatan . Put to other uses. Association. Adoption.34 Bilangan Pelajar yang Aktif dan Tidak Aktif Berinteraksi dalam Kumpulan PPKBK 277 xiii BM MAKSUD SINGKATAN Bahasa Melayu BPG Bahagian Pendidikan Guru CoRT Cognitive of Research Trust CRSAAMM Combination. Combine. Modify. Substitution. Magnification and Minification FPK Falsafah Pendidikan Kebangsaan GRE Graduate Record of Examination HOKa Hemisfera Otak Kanan HOKi Hemisfera Otak Kiri HSP Huraian Sukatan Pelajaran JNP Jemaah Nazir Persekutuan KBK Kemahiran Berfikir Kreatif KBSM Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah KBSR Kurikulum Baru Sekolah Rendah KPM Kementerian Pendidikan Malaysia KS Kakitangan Sumber LPM Lembaga Peperiksaan Malaysia MEVA Ministery of Education Victoria.276 Jadual 4. Rearrangement.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan ujian ANCOVA. Sampel kumpulan eksperimen menerima olahan PPKBK. Di samping itu. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan dikumpul daripada pencapaian dalam praujian dan pascaujian. kelenturan. Sampel kajian terdiri daripada 272 orang pelajar Tingkatan IV di empat buah sekolah menengah di negeri Kedah dan Pulau Pinang. jantina dan status sosio-ekonomi keluarga berbanding dengan PT. dapatan kajian menunjukkan PPKBK memberi kesan yang signifikan terhadap pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. PPKBK juga memberi kesan yang signifikan terhadap pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. kelenturan. kajian ini ingin mengenal pasti sama ada terdapat atau tidak korelasi antara pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dengan sikap pelajar terhadap kemahiran berfikir kreatif. Bagi perbandingan antara pendekatan. Di samping itu. kelenturan. kelenturan. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan. kelenturan. Perbandingan dalam kumpulan PPKBK berdasarkan status sosio-ekonomi (SSE tinggi dan SSE rendah) menunjukkan tidak terdapat kesan yang signifikan dalam pencapaian . kelenturan. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan. MANCOVA dan Korelasi Pearson untuk menjawab hipotesis. Perbandingan dalam kumpulan PPKBK berdasarkan lokasi (bandar dan luar bandar) menunjukkan kesan yang signifikan dalam pencapaian penulisan karangan deskriptif dan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan berdasarkan lokasi. manakala sampel daripada kumpulan kawalan mengikuti PT. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan dalam penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif mengikut lokasi. Kesan pembelajaran dilihat daripada perbezaan min pencapaian pelajar kumpulan eksperimen berbanding dengan min pencapaian pelajar kumpulan kawalan dalam praujian dan pascaujian dari aspek kreatif (kelancaran. jantina dan status sosio-ekonomi. Perbandingan dalam kumpulan PPKBK berdasarkan jantina (lelaki dan perempuan) menunjukkan tidak terdapat kesan yang signifikan dalam pencapaian penulisan karangan deskriptif dan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. Data sikap pelajar terhadap kemahiran berfikir kreatif diperoleh melalui soal selidik menggunakan Skala Likert. dapatan kajian menunjukkan PPKBK memberi kesan yang signifikan terhadap pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif berbanding dengan PT. Markah pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif yang menitikberatkan aspek kreatif (kelancaran.penyebatian kemahiran berfikir kreatif (PPKBK) berbanding pendekatan tradisional (PT) dalam pengajaran karangan deskriptif dan karangan imaginatif dalam kalangan pelajar Tingkatan IV. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan berbanding dengan PT.

Dapatan kajian menunjukkan bahawa sikap terhadap kemahiran berfikir kreatif tidak memberi kesan terhadap pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif. MANCOVA and Pearson’s correlation to answer the stated hypotheses. kelenturan. The impact on learning was examined based on the difference between the achievement test mean score of the experimental group and that of the control group in both the pre-test and post-test. originality and elaboration) and the number of words used. Besides that. Achievement scores in descriptive and imaginative essays which emphasized the creative aspect (fluency. Data about students’ attitude towards creative thinking skills was elicited from questionnaires using the Likert Scale. For the comparison between both approaches. originality and elaboration) and the number of words used in descriptive and imaginative essays according to location. kelenturan. ICTSA also brought about significant effect in descriptive and imaginative essay writing in the creative aspects (fluency. . as compared with TA. keaslian dan penghuraian) tanpa mengambil kira sama ada pelajar berminat atau sebaliknya. the findings of the study indicated that ICTSA produced a significant effect on performance in both descriptive and imaginative essay writing as compared with TA. flexibility. The research sample comprised 272 Form Four students from four secondary schools in Kedah and Penang. the findings also revealed that ICTSA produced a significant impact on the performance in creative aspect (fluency. In addition. flexibility. gender and socioeconomic status. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan. Dengan itu guru digalakkan menyebati kemahiran berfikir kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran karangan deskriptif dan karangan imaginatif untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif dengan memberi penekanan kepada aspek kreatif (kelancaran. which measured the creative aspects (fluency. flexibility. originality and elaboration) and the numbers of words written were obtained from the performance in both the pre-test and posttest. with TA. it hoped to ascertain whether there was any correlation between performance in creative and descriptive essays and the students’ attitude towards creative thinking skills. xvi ABSTRACT This research aimed at identifying the effect of the infusion of creative thinking skills approach (ICTSA) as compared to the effect of the traditional approach (TA) in the teaching of descriptive and imaginative essays among Form Four students.penulisan karangan deskriptif dan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. The data obtained was analysed using ANCOVA. The experimental group was treated with ICTSA while the control group.

originality and elaboration) and the number of words used. nilai. Menurut Piaget (1970). The findings also showed that attitude towards creative thinking skills had no effect on the performance in descriptive and imaginative essay writing. potensi kreatif kanakkanak . Aktiviti berfikir difahami melalui pemerhatian tingkah laku bayi. flexibility. Menurut Hassan Langgulung (1997). Comparison within the ICTSA group based on location (urban and non-urban) indicated that there was a significant difference in the performance of descriptive and imaginative essay writing in the creative aspect (fluency. Dapatan kajian Torrance (1963) menunjukkan bahawa melalui rangsangan persekitaran membolehkan potensi kreatif berkembang berbanding dengan kanak-kanak terbiar. flexibility. flexibility.flexibility. Perbezaan tahap kekreatifan yang ada pada kanak-kanak adalah disebabkan oleh keupayaan mental yang berbeza-beza kerana mewarisi genetik yang berlainan (Sufean Hussin. originality and elaboration). Potensi kreatif boleh dipertingkatkan. 1996). Comparison within the ICTSA group based on sosio-economic status (high SES and low SES) indicated that there was no significant difference in the performance of descriptive and imaginative essay writing in the creative aspect (fluency. 1 BAB SATU PENDAHULUAN 1. as compared with TA. flexibility. originality and elaboration) and the number of words used based on location. melalui pemupukan dan latihan membolehkan interaksi unsur genetik dengan unsur-unsur persekitaran. Tingkah laku bayi pula bergantung kepada tahap keupayaan dan kematangan kanak-kanak sebagaimana yang dikatakan oleh Lilian dan Virgil (1971) tentang kanak-kanak yang dilahirkan normal mempunyai potensi kreatif tetapi tahap kekreatifan agak berbeza antara satu sama lain. originality and elaboration) and the number of words used. sikap dan jenis tenaga manusia. originality and elaboration) irrespective of whether the students are interested in the skills concerned. ketika bayi lagi manusia telah berfikir tentang cara hendak memenuhi keperluan di peringkat sensori motor. gender and family sosio-economic status. Akhirnya membentuk pelbagai watak.0 Pengenalan Manusia menggunakan akal untuk berfikir kreatif tentang cara hendak menyelesai masalah dan membuat keputusan. Hence it is recommended that teachers could integrate creative thinking skills in the teaching and learning of descriptive and imaginative essay writing in order to enhance creative thinking skills by placing emphasis on the creative aspects (fluency. Comparison within the ICTSA group based on gender (boy or girl) indicated that there was no significant difference in the performance of descriptive and imaginative essay writing in the creative aspect (fluency.

sikap pelajar dan guru. Sejak pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KPM/KBSR. 1987) yang menekankan aspek-aspek intelek. memikirkan tentang tujuan pendidikan adalah sama dengan memikirkan 3 tentang jenis manusia. tujuan utama pendidikan ialah untuk memperkukuhkan daya fikir seseorang ke tahap maksimum supaya daya fikir seseorang itu bersifat inovatif. Menurut Willen (1994). perkembangannya bergantung kepada individu dan persekitaran khususnya melalui pengajaran di bilik darjah secara formal dan akan mengubah ‘berfikir biasa’ yang menjadi rutin kepada yang baru. Nordin (1988). 1983). kompetensi. banyak dan pelbagai. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KPM/KBSM. institusi sekolah dipertanggungjawabkan menyedia peluang 2 untuk berinteraksi. Penekanan kepada perkembangan yang seimbang dan menyeluruh meliputi dimensi instrumental dan dimensi intrinsik. mengaplikasikan pendekatan-pendekatan dalam proses pendidikan seterusnya menentukan keberkesanan pencapaian matlamat pendidikan. kreatif dan imaginatif. rohani. analitis dan kreatif. Selaras dengan usaha meningkatkan kemahiran berfikir kreatif (KBK) dalam kalangan pelajar. Matlamat pendidikan negara ialah untuk memperkembangkan daya intelek . Di samping itu. jenis ketrampilan. nilai masyarakat terhadap pendidikan. afektif dan psikomotor agar matang berfikir. asli. kualiti tamadun bangsa akan dapat digarap dengan lahirnya individu yang mampu menggunakan minda mereka untuk berfikir dengan sebaikbaiknya sebagaimana yang tersurat dalam FPK (KPM/FPK. jenis matlamat yang sesuai untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kualiti tamadun (bangsa). 1988) dan pernyataan secara eksplisit Falsafah Pendidikan Kebangsaan (KPM/FPK. peruntukan sumber dan infrastruktur.kaku dan beku. berkemahiran untuk memikul tanggungjawab dan mempunyai komitmen untuk mendukung aspirasi pendidikan negara. emosi dan jasmani. keberkesanan pentadbiran dan pengurusan serta kadar aliran maklumat turut menentukan pencapaian matlamat-matlamat tersebut. Menurut Wan Zahid Mohd. memudahkan hasrat untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis. Dimensi instrumental membincangkan perkaitan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai ahli masyarakat dan dimensi intrinsik membincangkan perkaitan pendidikan untuk pembangunan dan perkembangan pelajar sebagai manusia. walaupun potensi kreatif hadir bersama-sama dengan kelahiran.1987). Dengan mencerakinkan keseluruhan yang berkaitan kemahiran berfikir dalam pengajaran. pendidikan di Malaysia adalah untuk melahirkan individu yang terdidik dari segi kognitif. Jelas di sini. Menurut Wan Zahid Mohd Nordin lagi. Jelas di sini. usaha untuk menyatukan keempat-empat aspek ini bertujuan melahirkan pelajar yang berfikiran kritis.

Pelajar juga harus . Kualiti serta bilangan manusia terpelajar dan berkemahiran berfikir merupakan penentu sama ada sesebuah negara itu makmur atau sebaliknya.. Akhirnya. iaitu mengenai kunci masa depan sesuatu bangsa bergantung kepada sumber manusia dan bukan lagi kepada sumber alam semula jadi sebagaimana berlaku pada zaman dahulu. 1989:x) diharapkan: “ .. cekap membaca dan dapat menulis dengan kreatif . harmonis dan berkualiti dari segi pemikiran melalui pendidikan akan menjadi kenyataan melalui usaha yang bersungguhsungguh para pelaksana pendidikan. hasrat FPK untuk melahirkan insan yang seimbang. melahirkan masyarakat Malaysia yang berpengetahuan dan berdaya saing . pembacaan dan penulisan. untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. Dalam HSP Bahasa Melayu Tingkatan IV (KPM/PPK. Bahasa Melayu berupaya merentas kurikulum dan boleh diajar kepada semua pelajar yang mengikuti KBSR atau KBSM. untuk berfikir dan untuk menguasai sesuatu bidang pengetahuan di peringkat yang lebih tinggi. Pengajaran di bilik darjah disampaikan melalui Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar dan mata pelajaran teras. Bahasa Melayu berperanan sebagai alat komunikasi dan media bagi rakyat Malaysia berhubung antara satu sama lain untuk memahami kehendak. dapat melahirkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif sesuai dengan peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama .... emosi dan jasmani . untuk menyatakan sesuatu. Hasrat KPM/FPK ‘diterjemahkan’ pula dalam Sukatan Pelajaran dan dihuraikan dalam Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) tentang perkara yang perlu diajar. Sebagai bahasa rasmi pendidikan negara. Perkembangan daya intelek dan kerohanian generasi muda dikira perlu kerana generasi muda merupakan penyumbang tenaga kerja utama negara.. berupaya mencapai kesempurnaan diri”. Hakikat ini ditegaskan oleh Ohmae (1987). rohani. perasaan dan fikiran 4 orang lain..dan kerohanian ke peringkat yang maksimum. berpidato. Kepentingan sumber manusia menurut Harbinson (1973).. memberi tumpuan terhadap ketrampilan berbahasa yang dapat mendidik pelajar agar bertutur. merupakan asas utama yang bergantung kepada jenis masyarakat yang dibentuk. Tenaga kerja yang berkualiti merupakan aset negara yang penting.. menilai dan mengulas dengan kritis dalam perbincangan.. Kecekapan bahasa dan berbahasa pelajar Tingkatan IV harus dipertingkatkan supaya pelajar boleh berbicara.

Gardner (1993b) menyatakan pelajar yang mempunyai kecerdasan linguistik dapat berhujah. berpidato dan berinteraksi dengan berkesan. Som Hj. Bagi merealisasikan penggunaan unsur kemahiran berfikir kreatif (KBK) dalam penulisan karangan. Abdullah Hassan (1989) berpendapat bahawa penulisan karangan berada di peringkat lima (sintesis) dalam domain kognitif dan domain afektif pula melibatkan kemampuan mengubah suai bentuk karangan menghasilkan karangan asli manakala domain psikomotor melibatkan tingkah laku yang membawa kepada sesuatu kemahiran setelah berlaku penyelarasan otototot. penilaian penulisan pelajar akan menentukan sama ada pelajar layak atau tidak melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi atau menjawat jawatan di sektor awam (Asmah Hj Omar. Nor dan Mohd Dahlan Mohd Ramli (1998) menyatakan bahawa kemahiran berfikir telah dinyatakan secara eksplisit dalam . penulisan karangan yang dianggap sebagai bayangan mental yang diluahkan dalam bentuk tulisan mencerminkan perkara yang difikirkan oleh pelajar. iaitu pelajar harus dapat menghasilkan berbagai-bagai jenis penulisan dengan tepat dan jelas tentang ilmu pengetahuan. kreatif dan inovatif. Saranan Gardner bermula dengan kemahiran lisan kemudian diikuti dengan merakamkan idea dalam bentuk tulisan. Bagi mencapai tujuan melahirkan idea. Penghasilan karangan oleh pelajar mempamerkan kemahiran berfikir setelah melalui pendedahan kemahiran berfikir sepanjang tempoh dua tahun (Tingkatan IV dan V). Kombinasi antara kemahiran berfikir dengan kemahiraan menulis karangan akan melahirkan pelajar yang mempunyai kecerdasan linguistik. Penghasilan karangan melibatkan hubungan pemikiran dan peluahan dalam bentuk tulisan. afektif dan psikomotor membolehkan pelajar menulis karangan. iaitu kognitif.1989:3) dapat mempercepatkan kemahiran melahirkan idea dan membuat keputusan dalam kalangan pelajar. 1992).1987). Yusuf Hassan (1994). Menurut Mohd. penulisan karangan adalah hubungan antara keupayaan pelajar berfikir dengan domain kognitif di samping domain afektif dan psikomotor. Pelajar Tingkatan IV yang baru mengalami perubahan daripada kebiasaan menjawab soalan objektif perlu lebih peka dengan penulisan karangan selaras 5 dengan penetapan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM/FPK. Dengan demikian. penulisan kreatif yang berbentuk karangan deskriptif dan karangan imaginatif yang panjang minimumnya tiga ratus patah perkataan (KPM/PPK.dapat melahirkan idea melalui kemahiran menulis. Sokongan suasana bilik darjah yang kondusif akan melahirkan pelajar positif. Kombinasi ketiga-tiga domain. Pada akhir Tingkatan V.

Menurut Durst (1984) dan Marshall (1984b). Seiring dengan keperluan kemahiran berfikir. Penulisan karangan membosankan jika sentiasa mengikut format penulisan yang sama. seterusnya melahirkan insan sebagaimana yang diacuankan untuk mendokong hasrat FPK. mencipta sesuatu yang praktikal dan berfungsi. iaitu: potensi kreatif dan pendidikan yang menekankan kreativiti”. membentuk sajak yang tidak teratur atau cetuskan nota muzik. berkebolehan meluahkan idea dan menghuraikan secara asli. Pengajaran Bahasa Melayu di bilik darjah membina asas yang kukuh dalam usaha melahirkan generasi berfikir untuk mempelbagaikan idea. Melalui proses pengajaran. tidak menjadikan seseorang itu artis kecuali dua perkara. Hasrat untuk melahirkan pelajar yang kreatif tidak kesampaian. Pihak Jemaah Nazir Persekutuan (KPM/JNP. Dalam proses pengajaran yang berpusatkan guru. pelajar menjadi pasif atau bersifat sehala. diharapkan dapat melahirkan pelajar yang peka kepada persekitaran dan boleh dimanfaatkan melalui penulisan karangan.kurikulum Bahasa Melayu. Perlakuan pelajar yang pasif boleh diatasi dengan mengaktifkan interaksi guru dengan pelajar. setelah pelajar . penyajak atau pemuzik dengan hanya membaca buku tentang lukisan. Menurut Cropley (1992:231): “seseorang tidak akan menjadi pelukis. diharapkan dengan melaksanakan pendekatan penyebatian kemahiran berfikir kreatif (PPKBK) akan mengubah suasana dan menghidupkan situasi pembelajaran. Situasi pengajaran yang kurang menarik dan menjadikan pelajar kurang berminat untuk belajar. 7 Dengan itu. Penglibatan aktif pelajar meningkatkan KBK dan memudahkan pelajar meluahkan idea. Begitu juga dengan mencalit warna ke atas kanvas. Penyebatian kemahiran berfikir bersama isi kandungan 6 pelajaran adalah untuk mendedahkan proses berfikir kepada pelajar melalui aktiviti. pelajar dengan pelajar dan penggunaan alat bantu mengajar di samping memberi sedikit kebebasan untuk berfikir kreatif.1993) melaporkan pengajaran yang membosankan telah mengaburkan pencapaian objektif pembelajaran dan matlamat pendidikan. sajak atau muzik. Bruner (1962) berpendapat bahawa dengan pendedahan kepada dunia sebenar menjadikan pelajar menggunakan KBK dan menghayati persekitarannya agar lancar ketika menggunakan kata-kata. penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan yang digunakan dalam proses pengajaran. Penulisan karangan dapat mengembangkan kepekaan pelajar dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi dengan lebih selesa serta menghayati persekitaran serta boleh membuat penilaian sendiri.

keputusan Ujian Peringkat Sekolah Rendah (UPSR) mendapati kebanyakan sekolah di Lembah Klang mencatat kelulusan yang tinggi di samping menjulang nama sekolah dalam aktiviti-aktiviti menulis esei. bermain alat-alat muzik dan berlakon. Pada 8 Oktober 2000 (BH. kritis dan berdaya cipta amat mendesak. pidato. Kepincangan dapat diatasi dengan menyebatikan kemahiran berfikir dalam pengajaran. Akhirnya. 8 Dalam pada itu. masalah. Oleh yang demikian. mempertimbangkan kriteria. Dengan demikian. Begitu juga jika berlaku pengulangan penggunaan formula penulisan yang sama mengakibatkan pengajaran mengarang kurang berkesan (Applebee. pemikir strategik. Oleh itu pendidikan dipertanggungjawabkan untuk memenuhi keperluan tersebut. Flower et al. Yusuf Hassan (1994) juga turut menyarankan agar pemupukan daya tahan dan pemikiran cemerlang serta tidak bersikap tunggu dan lihat untuk memenuhi dasar pembangunan negara. (1990) mencadangkan agar menggunakan pendekatan proses yang menekankan bukan sahaja isi karangan tetapi juga matlamat mengarang. Jika pelajar kurang peka kepada perkembangan dan keperluan tersebut. diikuti dengan ayat-ayat menyokong tesis yang berkait dengan idea utama daripada tesis dan penutup (di Malaysia. iaitu satu ayat utama. Pelajar menjadi lebih reflektif.menguasai format penulisan karangan yang bermula dengan ayat tesis. ekonomi keluarga. kreatif. seterusnya akan menghasilkan karangan yang lebih kreatif. satu ayat menyatakan contoh dan satu ayat penutup) telah membuatkan pelajar menjana bentuk yang tetap. masyarakat akan menjadi pincang. Mohd. melihat karangan sebagai masalah retorik dan aksi konstruktif. 9 Okt. dua ayat huraian. 1984). terdapat juga kelemahan dan kekurangan di sekolah-sekolah tertentu terutama kemudahan prasarana pendidikan. Era teknologi maklumat dan era reka cipta memerlukan individu yang boleh memilih sumber. dan pergi lebih jauh daripada teks serta dapat menghurai. Mahathir (1996) berpendapat bahawa keperluan tenaga kerja yang berkualiti. jantina dan juga sikap yang mungkin turut menyumbang kepada peluasan jurang kekreatifan dan pencapaian pelajar. iaitu yang mempunyai daya pemikiran yang tajam. Pendidikan di Malaysia membuka ruang dan memberi peluang kepada semua menerima pendidikan dari tahap rendah hingga ke Institut Pengajian Tinggi. Pembangunan modal insan memerlukan pemikiran rakyat . 2000). dan alternatif-alternatif untuk menangani tugasan. pelajar memperoleh pengetahuan daripada teks yang dibaca. menilai dan menyesuai secara berkesan dalam pelbagai situasi seiring dengan kehendak dan keperluan individu dan masyarakat. penulisan karangan fakta mengikut formula 1211. kekreatifan pelajar bukanlah bergantung kepada faktor tertentu sahaja malah banyak lagi faktor lain yang mempengaruh KBK pelajar.

Potensi kreatif yang terbiar tanpa persekitaran yang sesuai akan membenamkan sifat-sifat kreatif yang ada pada diri seseorang. Sistem pendidikan di Malaysia kurang memberi penekanan kepada KBK. Selain itu. bukan semata-mata mengumpulkan dan mengelaskan ilmu pengetahuan. Pengalaman sebagai guru mempamerkan bahawa guru bertungkus-lumus menghabiskan sukatan pelajaran dan melatih tubi serta mengabaikan KBK direstui oleh ibu bapa. melalui PPKBK dapat mengelak daripada budaya menghafal dan mengelak daripada guru . Proctor (1994) dan Ohmae (1987) yang membicarakan tentang pemikiran masa depan atau futurology. Pengabaian kepada pemupukan sifat kreatif melahirkan orang yang mudah menyerah. Oleh itu. Penumpuan lebih kepada ‘untuk lulus periksa’. sikap terlalu ‘mengikut kebiasaan’ dan seragam serta mengikut peraturan yang ditetapkan juga turut membenamkan sifat-sifat kreatif seseorang. tidak berubah dan menerima seadanya serta sentiasa takut kepada kegagalan. 9 1. kanak-kanak kreatif yang dibiarkan tanpa bimbingan dan asuhan yang sesuai akan menjadi kanak-kanak yang tidak kreatif. KBK diharapkan dapat dikembangkan melalui pendidikan. Dengan cara memberi penekanan serentak kepada kedua-dua kemahiran berfikir. Penekanan kepada peperiksaan yang berbentuk meluahkan kembali fakta masih bertapak kukuh. kekal sebagai pengguna. Menurut Torrance dalam Carol dan rakan-rakan (1997). Begitu jugalah dengan pelajar Tingkatan IV. Guru mahukan anak didik mereka 10 lulus cemerlang begitu juga dengan ibu bapa. Tofler (1974). Hal ini digambarkan melalui kemunculan fenomena baru dalam pembangunan pemikiran manusia oleh Bono (1970).yang dinamik dan berkualiti terutama dari segi kefahaman dan penerokaan fikiran. Senario demikian perlu diubah selaras dengan keperluan global yang sentiasa mencabar agar generasi muda tidak ketinggalan kerana menurut Hill (1999) pendidikan yang sebenar ialah pendidikan yang menitikberatkan pembangunan dan perkembangan minda. Buzan (1971). Naisbitt (1982). Penekanan kepada peperiksaan secara tidak langsung membunuh benihbenih kreatif dalam kalangan pelajar. jika sifat-sifat kreatif tidak diambil peduli akhirnya akan terbantut. Hill (1999) menganggap situasi demikian merupakan satu kerugian yang besar kepada negara.1 Latar Belakang Kajian Manusia dilahirkan ke dunia lengkap dengan potensi kreatif. iaitu kritis dan kreatif.

KBK dieksplisitkan dalam sukatan pelajaran sejak 1991 bagi membolehkan penekanan daripada ‘apa’ kepada ‘bagaimana’. Amerika Syarikat agak terkebelakang berbanding Rusia dalam hal penerokaan ke bulan. prioriti kepada KBK juga mengelak seseorang daripada berfikiran sempit. Sehubungan itu. Peningkatan kemahiran berfikir melalui pendidikan diharapkan dapat mengubah kecelaruan berfikir yang timbul. Selain itu. Hal ini menyedarkan beberapa pihak di Malaysia tentang kekurangan yang sama dalam sistem pendidikan di Malaysia. Dengan pendedahan itu. Situasi demikian telah mendorong Kementerian Pelajaran dengan inisiatif Bahagian Pendidikan Guru (BPG) mengadaptasikan pengajaran kemahiran berfikir yang dipraktikkan di Amerika Syarikat ke dalam kurikulum pendidikan guru yang bermula pada sesi Julai 1993. meneroka dan mengelak seseorang daripada berada dalam zon . sikap dan operasi kognitif serta metakognitif yang akhirnya membuka ruang kepada penjanaan pelbagai idea dan idea yang asli. dalam seminar yang bertema Education for All pada 1990 yang dianjurkan oleh Bank Dunia. selain daripada 3M. pelbagai program diusahakan untuk meningkatkan kemahiran berfikir dalam kalangan kanak-kanak. Perubahan ini menjalineratkan antara pengetahuan. 1981) turut menyatakan tentang kemalasan berfikir dan tidak kreatifnya pelajar di Amerika Syarikat. Menurut Guilford (1962) KBK bertujuan mengelakkan seseorang daripada melakukan kesilapan dan kesilapan pula menurut Swartz dan Perkins (1990) bukan sahaja dilakukan oleh kanak-kanak malah berlaku juga pada orang dewasa. PADI (Peningkatan Daya Intelek) oleh Philips (1992) dan HEKMAT (Hubungan Erat Keluarga Melalui Aktiviti Tulisan) oleh Ishak Ramly (1999) sebagai menyokong kata-kata Dewey dalam Philips (1997) yang KBK dapat dipertingkatkan melalui pendidikan. 11 Di samping itu.mengajar perkara-perkara fakta (apa). diharap guru pelatih akan mempraktikkan ilmu yang diperoleh apabila berada di bilik darjah yang sebenar. ‘Bagaimana’ mencambahkan alternatif-alternatif. Guru pelatih diberi latihan dan pendedahan pengajaran kemahiran berfikir di bilik darjah terlebih dahulu agar mereka terlatih dalam kemahiran berfikir dan dapat melaksanakan tanggungjawab di bilik darjah dengan yakin dan lancar. Program BAKA (Bacaan Kanakkanak) oleh Azman Wan Chik (1986). Penggunaan otak yang seimbang adalah baik untuk mengoptimumkan perkembangan potensi pelajar. UNICEF dan UNESCO dalam Poh Swee Hiang (1995) menyatakan tentang kepentingan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Laporan kajian National Assessment of Examination Progress (NAEP. Pada tahun 1955.

1994). Menurut satu laporan akhbar. Keadaan ini wujud disebabkan sistem pendidikan yang terlalu berfokus kepada ilmu logik. Jelasnya ruang dan peluang untuk pelajar berfikir kreatif tidak diketahui setakat mana. Ketika mencari sekolah untuk dijadikan sampel. Daripada pengalaman penyelidik berdepan dengan pelajar Tingkatan IV. Amerika Syarikat 200 paten dan Malaysia hanya 2 paten. PPKBK diharap dapat membantu mempercepatkan peningkatan KBK dalam kalangan pelajar Tingkatan IV melalui penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif yang dibantu dengan pendekatan proses mengarang. Tanggapan ini berdasarkan laporan paten per 1000 penduduk Negara Jepun 300 paten. . matematik. Selain daripada tidak menunjukkan kekreatifan dalam reka cipta. sains dan bahasa. Begitu juga dengan bekalan surat khabar dan lain-lain bahan bacaan lambat tiba. 12 Penduduk Jepun juga menurut Abdullah Hassan (1997) telah bersedia dengan era reka cipta yang diramalkan akan muncul selepas era teknologi maklumat. terdapat kajian dijalankan dan dapatan menunjukkan budaya menentukan sama ada pelajar lelaki atau perempuan yang lebih kreatif (Yong. Peranan jantina dalam KBK juga tidak diketahui.selesa. lokasi antara bandar dengan luar bandar ingin di kenal pasti sama ada terdapat atau tidak jurang kreatif. penyelidik mendapati kemudahan pendidikan sekolah di kawasan bandar lebih lengkap berbanding dengan sekolah di kawasan luar bandar. Pelajar lebih bergantung harap kepada guru dan buku teks semata-mata. Usaha ini juga sebagai langkah memenuhi tuntutan perubahan bentuk soalan peperiksaan yang 60% daripadanya menurut Wan Zahid Mohd Nordin (1994) berfokus kepada kemahiran berfikir bermula pada tahun 2000. negara maju lebih kreatif (Star. lebih-lebih lagi apabila berdepan dengan dunia tanpa sempadan. Daripada perbandingan jumlah paten di atas jelas menunjukkan bahawa pendidikan di Malaysia gagal melahirkan individu kreatif terutama sebagai pereka cipta yang bersifat kreatif dan inovatif. Di luar negara. iaitu hanya mengaktifkan otak sebelah kiri (HOKi) sahaja. September 4 2000). 13 Status Sosio Ekonomi (SSE) juga kurang mendapat perhatian sejak akhirakhir ini. penulisan karangan kreatif bukan pilihan mereka kerana mereka lebih suka kepada karangan berbentuk fakta. Pelajar di luar bandar kurang berkesempatan menggunakan komputer dan internet kerana bekalan elektrik menggunakan tenaga solar atau bekalan terhad dari jam 6 petang hingga jam 6 pagi.

sejauh manakah pelaksanaan tersebut membantu para guru dalam mengembangkan pemikiran kreatif pelajar dalam penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif? Adakah terdapat perbezaan pencapaian penulisan kedua-dua karangan tersebut? Reformasi pendidikan dilakukan dengan mengeksplisitkan kemahiran berfikir dan disebatikan dalam pengajaran kerana berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semula jadi. sejak dieksplisitkan pada tahun 1991. setelah berkemahiran berfikir pelajar perlu pula berfikir untuk mencipta sesuatu . Sejajar dengan itu. Philips. 1997). Sudah sekian lama pelajar disuap dengan segala fakta tentang topik-topik yang ada dalam sukatan pelajaran. Raths dan rakan-rakan (1967) menegaskan bahawa matlamat pendidikan ialah untuk melatih pelajar berfikir dan mencapai tahap mahir. Begitu juga dengan PPKBK.2 Pernyataan Masalah Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) telah menyatakan secara eksplisit tentang kemahiran berfikir. Usaha membuka peluang pendidikan kepada semua sepanjang hayat juga tidak menampakkan penekanan terhadap KBK. kepintaran akal atau ‘inteligent’ tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya pelajar tidak menguasai kemahiran berfikir. Pembentukan sikap menerima dan rasa cukup dengan apa yang diberi guru telah mengenepikan KBK yang perlu dipelajari dan dikuasai untuk mancapai tahap mahir. 1978. Menurut Wan Zahid Mohd Nordin (1993). 1963: Bono. Secara umum masih kurang jelas tentang usaha untuk meningkatkan KBK kerana hingga kini masyarakat masih menjulang pelajar berjaya memperoleh A1 dalam semua mata pelajaran di semua peringkat peperiksaan. 14 gabungan atau penyebatian tetapi setakat mana kemampuan para pelajar berfikir kreatif tidak diketahui. 1.Walaupun penyelidik sains sosial menganggap kajian tentang hubungan SSE dengan pencapaian agak ketinggalan. Pembentukan ’buluh’ yang di asuh dari ’rebung’ lagi begitu menjadikan pelajar tidak perlu bersusah payah berfikir mencari idea atau menajamkan fikiran. Sikap pelajar terhadap kemahiran berfikir juga harus diambil kira. Kemahiran dapat dikuasai melalui pengajaran pembelajaran yang tersusun di samping mempunyai keazaman untuk memperbaikinya dan diikuti dengan latihan (Torrance. Di peringkat latihan perguruan kemahiran berfikir sudah lebih daripada sepuluh tahun berada di dalam kurikulumnya dan di sekolah pun sudah diajar sama ada secara berasingan. perasaan ingin tahu tentang sejauh mana SSE memainkan peranan dalam KBK khususnya dalam penulisan karangan deskriptif dan imaginatif memerlukan satu kajian dijalankan di Malaysia. Menurut Fisher (1993) yang memetik pendapat Piaget.

Laporan prestasi SPM 1991 16 Bahasa Melayu (KPM/LPM. Pendedahan oleh pihak Pusat Perkembangan Kurikulum dan Bahagian Pendidikan Guru tentang PPKBK kepada guru menyeluruh tetapi mengapakah di peringkat pelaksanaan masih menjadi tanda tanya? Oleh itu. berinteraksi dua hala. Pelajar berminat untuk belajar jika pengajaran berbantukan alat pandang dengar. 15 Daripada Laporan Jemaah Nazir Persekutuan (KPM/JNP. Adakah dengan penggunaan alat bantu mengajar membantu dan interaksi dua hala akan meningkatkan KBK? Karangan pelajar yang diperiksa masih terdapat banyak kelemahan kerana terlalu menekankan produk dan bukannya proses. Sekiranya proses mengarang diutamakan. pelajar membincangkan isu yang boleh dipertikai perkaitannya dengan kehendak soalan.yang baru. Menurut Jemaah Nazir Persekutuan (KPM/JNP. 1998) didapati ramai guru yang tidak menyebatikan kemahiran berfikir dalam pengajaran walaupun telah lama dieksplisitkan. karangan pelajar akan lebih berkualiti kerana maklumat dan data yang . 1993). Penglibatan aktif pelajar menggerakkan mereka supaya sentiasa bersedia. Kekurangan minat pelajar terhadap pembelajaran membawa impak kepada kualiti pencapaian. Teknik lampasan otak (sumbang saran) dalam PPKBK yang digunakan dalam pengajaran karangan kreatif menukarkan keadaan yang membosankan kepada situasi pembelajaran yang lebih ceria. Kekurangan isi amat ketara dan pelajar juga gagal mengembangkan isi (tidak dihuraikan dengan jelas dan tepat) malah berulang-ulang. kesan PPKBK di Malaysia sehingga hari ini sukar ditelah. peka kepada persekitaran dan meningkatkan sensitiviti. mempamerkan kedangkalan pelajar membentangkan idea (isi). Maksudnya pelajar bukan sahaja belajar apa yang ada di depan mata malah dikehendaki meneroka lebih jauh agar pelajar mendapat maklumat daripada pelbagai sumber. 1993). Selain itu. Reformasi pendidikan memerlukan tindak ikut yang hingga kini tidak diketahui sejauh mana KBK berkembang dalam pengajaran dan dikuasai oleh pelajar. masalah pelajar tidak berminat untuk mengikuti pengajaran di bilik darjah boleh membawa kesan negatif kepada pencapaian pelajar. Sememangnya guru diberi kebebasan memilih pendekatan mengikut kesesuaian ketika merancang pengajaran tetapi persoalannya mengapakah guru agak keberatan mengaplikasikan PPKBK walaupun mereka mendapat pendedahan kemahiran berfikir ketika di maktab perguruan dan menghadiri Kursus Dalam Perkhidmatan. berbincang dan meluahkan idea kemudian sama-sama membuat justifikasi (KPM/JNP. 1992) khususnya karangan.

emosi dan jasmani (IREJ). Rahman (1987) pendekatan tradisional kurang memenuhi hasrat itu kerana mengabaikan aspek perkembangan individu. berjayakah usaha PPKBK melalui teknik lampasan otak dan pendekatan proses membantu pelajar meningkatkan mutu karangan dan KBK? Kemahiran berfikir dapat dipertingkatkan dengan menggunakan bahasa berfikir. Pelajar merasa bosan terutamanya apabila guru mengawal 95% perbincangan di bilik darjah (Marohaini Yusof. Pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia 1994 (KPM/LPM. Pengajaran karangan yang menekankan hal yang telah dikuasai oleh pelajar juga menyebabkan pengajaran karangan tidak lagi efektif (Durst. sintesis dan penilaian) yang disoal sepanjang sesi pengajaran guru di bilik darjah. Menurut Siti Zabidah Mohamed (1997) dapatan kajian yang dijalankannya didapati guru mengemukakan soalan tertumpu pada aras pengetahuan dan kefahaman (aras rendah). Marshall. Pelajar hanya perlu meneliti maklumat dan fakta yang tersurat. Percanggahan prinsip pembelajaran mungkin dapat dirapatkan dengan pelaksanaan 60% soalan 17 kemahiran berfikir mulai tahun 2000.1984b). 1977). 1994) juga mengakui yang soalan SPM tertumpu kepada kehendak supaya pelajar memikirkan tentang ‘apa’ dan bukan tentang ‘bagaimana’.dianalisis serta pengaplikasian KBK memainkan peranan di peringkat pramengarang. isi pelajaran dan aktiviti. Menurut Sian Chin (1988) dan Yong (1990) bahawa pengabaian minda terjadi kerana pelajar menghafal dan mengingati fakta serta konsep yang dipelajari. 2000) dan pelajar mencari jalan untuk mengelak daripada berdepan dengan pengajaran guru. rohani. 1984. Menurut Siti Hawa Ahmad (1986). Oleh itu. Selain itu. Dapatkah soalan terancang serta soalan sisipan yang disediakan memotivasikan pelajar dan meningkatkan KBK? Hasrat FPK mahukan perkembangan pelajar seimbang dari segi intelektual. kajian Willen (1995) juga mendapati hanya 10% sahaja soalan dari aras tinggi (analisis. Provokasi mendorong pelajar supaya berfikir ke arah yang hendak dicapai tetapi realiti yang wujud dalam pengajaran di bilik darjah kurang mencabar. Azizah Abd. Keseimbangan itu akan tercapai jika di peringkat pelaksanaan dapat menyesuaikan antara hasrat. Pengajaran . Situasi pembelajaran demikian bercanggah dengan salah satu prinsip pembelajaran iaitu: “bukan apa yang disampaikan kepada pelajar tetapi sesuatu yang mendorong pelajar melakukan sesuatu ke atas maklumat itu yang menyebabkan pembelajaran” (Markle. Perubahan ini secara tidak langsung mempengaruh guru menggiatkan lagi aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran berfikir dalam pengajaran (penyebatian) serta menggalakkan perkembangan pemikiran pelajar.

kefahaman bahasa klasik. jika pelajar itu tidak dapat berbicara. kreatif dan rasional dalam semua situasi (KPM/PPK. dogmatif dan kurang memberi pendapat (Philips. Walaupun kesan positif PPKBK masih menjadi tanda tanya. membayangkan bahawa pelajar itu juga tidak boleh mengarang. .. Peluahan idea (apa yang difikirkan) menggambarkan pemikiran seseorang (Descartes dalam Phillips. Pelaksanaan pendidikan berorientasikan pendedahan fakta sesuatu mata pelajaran bererti pelajar kurang diajar berfikir tentang isi yang dipelajari. Jelas di sini. 1992) sedangkan saranan pelaksanaan KBSM mahukan para pelajar tidak hanya menerima pengetahuan semata-mata tetapi mereka seharusnya dapat menyatakan idea. 1997). fikiran. penekanan kepada kemahiran berfikir perlu dipergiatkan kerana menurut Torrance (1963). Kesan PPKBK dapat dilihat dengan menilai karangan deskriptif dan karangan imaginatif. mengendalikan maklumat dan berkomunikasi (Perkins. Lembaga Peperiksaan Malaysia telah menetapkan bahawa Kertas Bahasa Melayu peringkat Sijil Pelajaran Malaysia mempunyai dua kertas iaitu Kertas I (karangan) dan Kertas II (rumusan. membuat keputusan. 19 Kehadiran kemahiran berfikir penting dalam usaha menangani masalah. 1992). soalan yang dikemukakan secara lisan atau bertulis membantu mencungkil idea dan menggerakkan pemikiran pelajar ke arah mahir berfikir.berpusatkan guru memberi implikasi bahawa pengajaran guru kurang berkesan. pelajar didapati sangat bergantung kepada guru dan bertingkah laku impulsif. tidak berupaya menceritakan kembali apa yang mereka baca dan tidak dapat menyatakan perasaan mereka sendiri . pendapat 18 dengan jelas. di samping membiasakan pelajar mendapatkan maklumat dan data secara teratur sebelum mengarang. Sebagai langkah persediaan menghadapi kertas Bahasa Melayu dalam peperiksaan pada tahun 2000. Akibatnya. Menurut Kosinki lagi.. guru-guru hendaklah menyoal dengan menggunakan soalan-soalan yang menjurus kepada peningkatan kemahiran berfikir (mendalam dan meluas) agar tidak wujud fenomena seperti yang dikatakan oleh Kosinki dalam Giroux (1988) iaitu: pelajar tidak dapat mengungkap kata-kata. objektif. Pelaksanaan PPKBK dalam pengajaran karangan kreatif adalah usaha mendorong pelajar supaya berfikiran kreatif dan menghasilkan karangan kreatif. kefahaman puisi dan tatabahasa). kefahaman petikan. budaya telah membunuh keprihatinan dan pemikiran individu. tetapi penglibatan pelajar dan tumpuan kepada pelajar dalam pengajaran mungkin tidak mengecewakan. Pelaksanaan PPKBK cuba memupuk ciri-ciri berdikari dan yakin diri agar sikap terlalu bergantung kepada orang lain dapat disingkirkan.

Daripada pendidikan yang diterima. Bruner (1966) pula berpendapat dengan memiliki kemahiran berfikir menjadikan karangan kemas. Selain itu.1986). keupayaan berfikir merupakan aset penting seseorang pelajar. Tambahan pula menurut Cropley (1992). Dengan alasan tersebut Keefe dan Walberg (1992) menyokong penuh penekanan pengajaran KBK di sekolah. Penggabungan antara isi kandungan (bahasa . KBK penting bagi membuka minda pelajar memandang jauh . satu keperluan yang mendesak agar KBK diajar di sekolah secara langsung dan menyeluruh melalui PPKBK. ekonomi dan perubahan teknologi. PPKBK dalam pengajaran karangan kreatif tidak membataskan idea pelajar 20 kepada skop tertentu. bacaan dan kefahaman serta mendengar. Oleh itu. Pemikiran rutin menggagalkan percambahan idea dan menggugat kewibawaan pelajar. kekuatan dan kejayaan pelajar. Menurut Suhaimi Abd. PPKBK dalam pengajaran karangan kreatif merangsang pelajar supaya sentiasa berfikir. malah pelajar digalakkan meneroka sejauh mungkin. Penerokaan inilah mematangkan pemikiran dan meningkatkan pemikiran kreatif pelajar. menyusun dan mempersembahkan dengan gaya yang menarik. Kreativiti tidak sahaja memberi kesan kepada kehidupan individu dan kualiti kehidupan manusia malah menurut Fryer (1996) kreativiti juga membuka laluan tentang bagaimana berdepan dengan kepantasan perubahan sosial. KBK dalam pengajaran membina asas yang kukuh dalam melahirkan generasi berfikir. pelajar-pelajar mampu mempelbagaikan idea dan mencipta sesuatu yang praktikal dan berfungsi. Menurut Kainz (1987). padat. Menurut Dewey dalam Philips (1992). kemahiran menulis karangan adalah dibina di atas tapak kebolehan bertutur. zaman sains dan teknologi melibatkan perkembangan domain kreativiti untuk menentukan masa depan negara. Pembaca faham dan tertarik kerana tidak ketandusan idea dan kekreatifannya mengindahkan lagi karangan tersebut. mendapatkan idea kreatif untuk mengarang. Perkembangan kreativiti membawa perbezaan yang signifikan kepada keberkesanan. Pelajar dilatih supaya melihat sesuatu dari pelbagai perspektif.kritis) dengan KBK melibatkan hemisfera otak kanan (kreatif) memantapkan lagi pemikiran dan membolehkan seseorang berhujah serta memberi pendapat dan menyarankan idea yang bernas seterusnya melahirkan pelajar yang berketrampilan. kemahiran berfikir menjadi faktor yang menyumbang kepada kejayaan individu di sekolah dan kehidupan. Talib (1995). mempunyai koheren dan kohesi.

Penggunaan keseluruhan otak (HOKa dan HOKi) meningkatkan kualiti berfikir dan membantu pelajar menggunakan bahasa yang baik untuk menghasilkan ideaidea yang bernas. hobi dan berkreatif. sedangkan dalam zaman milenium ini. pandangan yang kritis dan kreatif. peluang mendapatkan pendidikan tidak membezakan jantina? Orang yang berkemampuan menghabiskan masa untuk kegiatan riadah. pelajar ini kurang masa dan ruang untuk menikmati apa yang sepatut mereka nikmati pada usia mereka. Di peringkat membuat keputusan bilangan perempuan yang terlibat amat sedikit. Bagi orang yang miskin. pendapat yang jitu.ke depan dan berfikir dengan mendalam. Tambahan pula pelajar daripada keluarga yang berstatus sosio-ekonomi rendah biasanya dibebani dengan kerja yang menyumbang pendapatan bagi meringankan beban kewangan keluarga. berjalan kaki dan sebagainya. Mungkinkah ia berkait dengan KBK? atau adakah ini membayangkan wanita tidak mampu berfikir? atau adakah sebab lain. Perbezaan kemudahan infrastruktur di sekolah-sekolah mengikut lokasi membezakan penerokaan dunia kehidupan pelajar-pelajar itu sendiri. Dengan perbezaan pengalaman 21 yang dimiliki ini. Perubahan sikap ini hendaklah lahir dalam diri sendiri barulah mudah dilaksanakan. Adalah diharapkan dengan pendedahan KBK dalam pengajaran dan pembelajaran karangan deskriptif dan karangan imaginatif akan mengubah sikap negatif terhadap KBK kepada sikap yang positif dan dalam jangka . seni. masa banyak diisi dengan bekerja untuk mendapatkan sesuap nasi untuk hidup. adakah akan mempengaruhi pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif pelajar Tingkatan IV? Jumlah pelajar perempuan yang melanjutkan pelajaran ke IPT adalah lebih ramai berbanding pelajar lelaki. Paulo Freire dalam Giroux (1988) menyatakan PPKBK merupakan langkah untuk mengelak pelajar daripada tergolong dalam budaya senyap yang mengongkong pemikiran dan tindakan. Sejajar dengan itu. Timbul persoalan adakah perbezaan gaya hidup ini membawa perbezaan dalam KBK seterusnya membezakan pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dalam kalangan pelajar Tingkatan IV atau sebaliknya?. misalnya pelajar-pelajar di bandar meneroka maklumat tanpa bersusah payah sedangkan pelajar di luar bandar terpaksa mengalami susah senang sendiri dengan meredah semak samun. Wilks (1995) dan Fryer (1996) berpendapat bahawa guru memainkan peranan penting dalam usaha meningkatkan KBK dalam kalangan pelajar dengan membuka peluang pemahaman yang bererti kepada pengajaran pembelajaran. Oleh yang demikian. Sikap individu sememangnya sukar untuk diubah melainkan empunya diri yang mahu berubah.

kelenturan. kesan PPKBK dari aspek kreatif (kelancaran.panjang akan menguntungkan pelajar itu sendiri. Berjayakah PPKBK mengubah sikap dan melahirkan generasi yang berfikiran kreatif dan berbezakah pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif pelajar mengikut lokasi sekolah. kelenturan.4 Soalan Kajian Kajian dibuat untuk menjawab soalan-soalan berikut: i) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif antara pelajar yang mengikuti PPKBK dengan pelajar yang mengikuti PT? ii) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. Lokasi. Pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dibandingkan antara dua kumpulan pelajar yang menerima pendedahan pendekatan penyebatian kemahiran berfikir kreatif (PPKBK) dengan kumpulan pelajar yang mengikuti pendekatan tradisional (PT). jantina dan SSE juga ingin dipastikan sama ada memainkan peranan dalam pencapaian kreatif dan bilangan perkataan atau sebaliknya. kelenturan. kreatif dan berupaya berdepan dengan masalah yang rumit yang memerlukan penyelesaian berkesan. Di samping itu. untuk mengenal pasti sama ada PPKBK atau PT memberi kesan kepada pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif khususnya aspek kreatif (kelancaran. Kesimpulannya. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara . penghuraian) dan bilangan perkataan dalam pengajaran penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif menjadi fokus utama yang ingin dikenal pasti dalam kajian ini. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan. keaslian. Kesan PPKBK dapat dilihat setelah melalui proses kreatif kemudian menilai produk berasaskan kelancaran. Selain itu. Kajian ini juga ingin mengenal pasti sama ada terdapat atau tidak hubungan antara sikap pelajar terhadap KBK dengan pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif secara umum. 22 Pelaksanaan PPKBK dalam pengajaran karangan deskriptif dan karangan imaginatif diharapkan dapat melahirkan pelajar yang mampu menyatakan idea yang bernas. kajian yang dijalankan ini ingin mengenal pasti sama ada PPKBK memberi kesan terhadap pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif pelajar di lokasi yang berbeza (bandar dengan luar bandar). 1. keaslian dan penghuraian. 23 jantina yang berbeza (lelaki dengan perempuan) dan pelajar daripada keluarga berstatus sosio-ekonomi yang berbeza (SSE tinggi dan SSE rendah). jantina pelajar dan SSE pelajar? 1.3 Tujuan Kajian Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti kesan perlaksanaan PPKBK dalam pengajaran penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif pelajar Tingkatan IV. kelenturan.

Jelas 5. Tepat (menjurus kepada soalan) 4. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara pelajar bandar dengan pelajar luar bandar yang mengikuti PT? vii) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran.pelajar yang mengikuti PPKBK dengan pelajar yang mengikuti PT? iii) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. kelenturan. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara pelajar bandar dengan pelajar luar bandar yang mengikuti PPKBK? vi) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. 24 kelenturan. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara pelajar luar bandar yang mengikuti PPKBK dengan pelajar luar bandar yang mengikuti PT? v) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. Setakat 50 . kelenturan. Jangan masukkan isi 2. Ia akan memberikan gambaran pertama kepada pemeriksa tentang mutu penulisan yang akan diperiksanya. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara pelajar lelaki yang mengikuti pendedahan PPKBK dengan pelajar lelaki yang mengikuti PT? Menulis Pendahuluan Karangan Sebagaimana yang acapkali saya nyatakan: Pendahuluan dalam sesebuah karangan itu amat penting. Apa yang harus ada pada kandungan PENDAHULUAN? 1.60 patah perkataan 3. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara pelajar bandar yang mengikuti PPKBK dengan pelajar bandar yang mengikuti PT? iv) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. kelenturan. Satu perenggan sahaja . kelenturan.

isu keganasan rumah tangga yang merupakan penyakit sosial semakin gawat melanda diri kita. pendahuluan berbentuk fakta 4. di bawah ini akan saya berikan 3 contoh pendahuluan.6. Apakah yang dimaksudkan dengan keganasan rumah tangga? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya masalah sosial ini? Siapakah yang harus dipersalah? Di manakah hilangnya nilai-nilai kemanusiaan kita? Mengapakah usaha-usaha yang telah dijalankan selama ini gagal mencari jalan penyelesaian untuk menangani gejala ini? Apakah rencah yang terbaik untuk membanteras penyakit sosial yang rumit ini? Inilah antara persoalan yang harus dijadikan renungan dan perbincangan kita. Kaitkan dengan isu-isu semasa Terdapat beberapa jenis pendahuluan yang biasanya digunakan dalam penulisan karangan. Peribahasa ’seperti kacang lupakan kulit’ bermaksud seseorang yang lupa akan orang yang telah menolongnya setelah menikmati kesenangan. sikap seperti ini perlu dikikis dalam hidup kita. Kita haruslah sentiasa menghargai dan berterima kasih kepada . pendahuluan berbentuk persoalan 2. antaranya: 1. Gejala ini ibarat ‘duri dalam daging’. Oleh itu. pendahuluan berbentuk sejarah Hari ini kita akan pelajari 3 jenis pendahuluan: persoalan. Pendahuluan Berbentuk Peribahasa TOPIK: Seperti Kacang Lupakan Kulit Orang Melayu memang kaya dengan peribahasa yang mencakupi pelbagai aspek kehidupan. Sudah bersedia? Pendahuluan Berbentuk Soalan: TOPIK: Keganasan Rumah Tangga Pembangunan negara kita semakin pesat dan rancak. pendahuluan berbentuk definisi 3. Namun demikian. Pelajar-pelajar yang amat saya sayangi. Antara peribahasa yang menggambarkan seseorang yang tidak mengenang budi dan jasa ialah ’seperti kacang lupakan kulit’ dan ’seperti ulat lupakan daun’. pendahuluan berbentuk peribahasa 5. peribahasadan fakta. Baca dan camkan perbezaannya.

malah perlu ditangani segera. pertolongan dan pengorbanan orang lain kepada kita. Pendahuluan Berbentuk Fakta TOPIK: Bersama Memerangi Budaya Ponteng Sekolah Gejala ponteng sekolah yang berlaku sejak akhir-akhir ini kian menjadi-jadi dan sukar dibendung. Hakikatnya.segala jasa. Orang yang mengamalkan prinsip hidup ’seperti kacang lupakan kulit’ tidak akan hidup bahagia sama ada di dunia ataupun akhirat. Setelah membaca dapatkah pelajar-pelajar mengecam perbezaan gaya pembukaan karangan untuk ketiga-tiganya? . Kajian yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran membuktikan bahawa masalah ini boleh dikatakan meningkat setiap tahun. budaya ponteng sekolah ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->