8

CATATAN PENUTUP DOKUMEN SUMBER

1 7
PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN

2 KITARAN PERAKAUNAN

BUKU CATATAN PERTAMA

3

POSKAN KE LEJAR

6
IMBANGAN DUGA TERSELARAS

5
PELARASAN

4 PENYEDIAAN
IMBANGAN DUGA
1

2007

disediakan oleh: Zubaidah Hasan (SMK Bukit Jawa)

Dokumen sumber Invois Nota debit Nota kredit Resit Keratan cek Baucar pembayaran Bil tunai 2007 disediakan oleh: Zubaidah Hasan (SMK Bukit Jawa) 2 .

Buku catatan pertama Jurnal am Jurnal belian Jurnal jualan Buku tunai Jurnal pulangan belian Jurnal pulangan jualan 2007 disediakan oleh: Zubaidah Hasan (SMK Bukit Jawa) 3 .

‡Catatan ke akaun lejar merupakan catatan peringkat ketiga dalam kitaran perakaunan ‡Semua maklumat urusniaga dari buku catatan pertama iaitu jurnal diposkan ke lejar ‡Setiap akaun lejar mempunyai dua bahagian iaitu bahagian kiri dipanggil Debit dan bahagian kanan dipanggil Kredit. 2007 disediakan oleh: Zubaidah Hasan (SMK Bukit Jawa) 4 .Pengertian lejar ‡Lejar merupakan buku yang mengandungi pelbagai jenis akaun yang digunakan bagi merekod semua urusniaga. Akaun lejar disediakan dalam bentuk T.

2007 disediakan oleh: Zubaidah Hasan (SMK Bukit Jawa) 5 .

2 perkara perlu dipertimbangkan sebelum merekod ke dalam lejar i. Menentukan akaun yang patut didebitkan dan akaun yang patut dikreditkan 2007 disediakan oleh: Zubaidah Hasan (SMK Bukit Jawa) 6 .Cara merekod . Menentukan akaun-akaun yang terlibat dalam urusniaga perniagaan ii.

CONTOH Baki aset dan liabiliti pada 1 Mac 2007 adalah seperti berikut: RM 1250 5380 1290 840 1350 Tunai di tangan Tunai di bank Stok Penghutang ± Johan Pemiutang. Mac 8 Membayar belanja am dengan tunai RM133 Johan membayar hutangnya dengan cek RM798 dan diberi diskaun RM42 7 Mac 18 Menjual barang secara kredit kepada Johan RM634 disediakan oleh: RM330 20 Membayar iklan dengan tunai Zubaidah Hasan (SMK Bukit Jawa) .Syarikat Jaya MAC 1 Belian tunai RM320 Mac 2 Mac 5 Mac 7 Mac 9 2007 Mac terima invois drp Syt Jaya kerana membeli barang niaga berjumlah RM3120 Menjelaskan sepenuhnya hutang Syt Jaya dengan cek RM4470 Jualan tunai RM327.

LATIHAN DALAM KUMPULAN 1 KUMPULAN = 2 ORANG 2007 disediakan oleh: Zubaidah Hasan (SMK Bukit Jawa) 8 .

III DAN IV 2007 disediakan oleh: Zubaidah Hasan (SMK Bukit Jawa) 9 .III DAN IV II.II DAN III I.BUKU AKAUN UTAMA UNTUK MEREKOD SEMUA URUS NIAGA PERNIAGAAN IALAH A BUKU TUNAI B JURNAL C LEJAR D BUKU TUNAI RUNCIT AKAUN PERORANGAN TERDIRI DARIPADA AKAUN I NYATA II AMBILAN III PENGHUTANG IV PEMIUTANG A B C D I.II DAN IV I.

URUS NIAGA Memulakan perniagaan dengan tunai Belian barang dengan cek Membayar bil telefon dengan dengan tunai Jualan tunai dibankkan Belian barang secara kredit AKAUN DIDEBITKAN AKAUN DIKREDITKAN 2007 disediakan oleh: Zubaidah Hasan (SMK Bukit Jawa) 10 .