Sajak Di perpustakaan R1 menerangkan tentang suasana di dalam perpustakaan berbeza daripada tempat-tempat lain.

Perpustakaan amat kaya dengan ilmu melalui buku-buku yang ada di dalamnya. Para pengunjungnya pula tekun membaca R2 pengarang merasakan ilmu yang dimilikinya terlalu sedikit jika dibandingkan dengan lautan ilmu yang terdapat di perpustakaan.hanya sedikit ilmu yang mampu diperolehinya R3 pengarang berusaha mencari ilmu tetapi ilmu tidak akan habis dipelajari Tema dan persoalan - perpustakaan merupakan gedung ilmu pengetahuan yang menjadi tempat kunjungan pencinta ilmu persoalan - khazanah ilmu yang terdapat di perpustakaan amat banyak dan perlu dimanfaatkan - kecintaan terhadap ilmu pengetahuan - ilmu itu amat luas ( pelbagai jenis ilmu ) - kepentingan menuntut ilmu nada sinis

nilai - kerajinan menuntut ilmu - dedikasi minat yang mendalam terhadap ilmu / ingin mendalami - ketekunan tekun dalam mempelajari ilmu pengajaran - kita hendaklah menuntut ilmu