Cabaran Umat Islam Masa Kini

ISLAM agama samawi terakhir diturunkan Allah. Sebagai agama terakhir sudah tentu ia paling lengkap dan sempurna. Islam berada di kemuncak kecemerlangan pada zaman Rasulullah (s.a.w.).Ia berkembang pesat sehingga pernah menguasai satu pertiga dunia.Wilayahnya memanjang dari selatan China di Timur dan ke pantai Lautan Atlantik di Barat, dari selatan Paris membawa ke Irian Jaya di Indonesia. Umat Islam dikurniakan Allah mendiami kawasan paling subur dan paling kaya di dunia.Mereka juga berada di tengah laluan antarabangsa yang menjadikan rantau Islam ini idaman semua pihak. Jatuhnya Khalifah Uthmaniah Turki yang menjadi induk umat Islam dan mansuhnya sistem khalifah, hasil perancangan jahat yang diketuai Mustafa Kamal Ataturk, berketurunan Yahudi berasal dari Salonika dan tewasnya kerajaan ini dan sekutunya dalam Perang Dunia Pertama menyebabkan wilayah umat Islam difaraidkan oleh penjajah sebagai rampasan perang. British, Perancis, Itali, Sepanyol, Belanda dan lain-lain mendapat habuan masing-masing. Islam dan umatnya hasil daripada perancangan teratur musuhnya serta disokong dengan kelemahan dalaman yang sedia ada telah diasak dari dalam dan luar oleh penjajah dan tali barut mereka menyebabkan umat Islam berada di tahap paling lemah dalam sejarahnya. Namun begitu, umat Islam tidak perlu pasif kerana Allah menjanjikan Islam tetap unggul. Rasulullah menegaskan, akan tetap ada sekumpulan daripada umat Islam yang terus mempertahankan kebenaran daripada gugatan musuh. Belajar daripada kesilapan lampau dan dengan kepemimpinan ulama yang mukhlisin, umat Islam bangun semula dalam asakan dan serangan yang bertali arus itu.Umat Islam menapak semula untuk bangun dan mengambil semula tempatnya di persada dunia. Namun ia tidak semudah yang diungkapkan kerana terlalu banyak cabaran dan halangan yang terpaksa dihadapi. Penulis dan pemikir Islam sudah banyak menulis mengenai cabaran yang dihadapi umat Islam. Abdul Kadir Awdah, seorang pakar undang-undang Mesir yang gugur syahid di tali gantung pada zaman Jamal Abdel Nasir, pernah mengungkapkan antara cabaran ummah ialah kejahilan ummah itu sendiri dan kelesuan ulama. Dr Muhammad Sayyid al-Wakil, profesor sejarah Islam di Universiti Islam Madinah al-Munawwarah pula menyentuh perancangan jahat musuh dan kejahilan umat Islam sendiri mengenai Islam. Kefahaman dan penghayatan umat Islam berbeza-beza mengikut taraf hidup dan latar belakang mereka.Secara umumnya terbahagi kepada dua.Pertama, golongan kurang terpelajar atau tidak terpelajar. Golongan ini kadang-kadang tidak memahami langsung akan Islam kecuali maklumat asas mengenai aspek ibadat dalam agama. Keislaman mereka sekadar pak turut semata-mata.Mereka mewakili bahagian terbesar daripada keseluruhan umat Islam.Mereka ini mudah terpengaruh dengan golongan

bermula daripada pertentangan bersenjata yang tergambar melalui beberapa siri Perang Salib yang silih berganti. Bagi golongan yang faham Islam pula. syariat Islam sudah tidak sesuai dengan kehidupan zaman moden. Yahudi dan Nasrani menggunakan pelbagai saluran bagi mencapai hasrat mereka termasuk media. Tujuan utama mereka untuk menghancurkan Islam ke akar umbinya.Rata-rata golongan ini dianggap terpelajar di kalangan umat Islam. sesetengah ajaran Islam payah dan sukar hendak dilaksanakan dan sebagainya. Sejarah menyaksikan pertentangan kedua-dua pihak ini mencetuskan peristiwa. institusi penyelidikan dan badan yang mereka bentuk untuk menjadi boneka mereka. Kelemahan golongan ini berpunca daripada kejahilan mereka mengenai Islam sebagai ad-Din. golongan yang mendapat pendidikan Barat atau yang terpengaruh dengannya. Umat Islam juga sentiasa menghadapi cabaran daripada musuh.Oleh itu pelbagai pendekatan digunakan. Daripada kalangan manusia. misi kemanusiaan dan seumpamanya. tragedi dan kejadian pahit manis di kalangan umat Islam. Sasaran utama mereka adalah akidah umat Islam. (Surah al-Baqarah: 126). Kaedah baru dicari selepas cara pertama kurang berhasil. Berpunca daripada golongan inilah kedengaran suara sumbang seperti Islam tiada hubungan dengan hukum-hakam. Allah menegaskan dalam firman -Nya: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang dengan kamu sehingga kamu mengikuti millah mereka. Rasulullah dan hukum Islam. Kedua. Musuh Islam juga mengeksport pelbagai pemikiran dan ideologi kepada umat Islam.Bermulalah era serangan pemikiran. mereka melakukan pelbagai usaha untuk merosak dan menghancurkan umat Islam.Mereka berselindung di sebalik pelbagai wadah. . Mereka inilah yang berusaha melaksanakannya dalam kehidupan kerana meyakini Islam tetap sesuai pada setiap zaman dan tempat kerana ia milik Allah Yang Maha Mengetahui. Bertitik tolak daripada sikap tidak senang dengan umat Islam inilah.Serangan ini berterusan walaupun negara umat Islam dapat membebaskan diri daripada cengkaman penjajahan fizikal tetapi masih dijajah di segi pemikiran. mereka memahami Islam sebagai satu sistem hidup yang sempurna dan menyeluruh yang diturunkan Allah. hadis.Mereka mendapat pendidikan daripada sistem pendidikan yang tidak berteraskan wahyu tetapi mereka mempunyai kedudukan yang baik dalam masyarakat.Ternyata cara ini sedikit sebanyak berjaya memerangkap umat Islam.yang pada pandangan mereka adalah terpelajar. al-Quran. namun mereka tidak berjaya menghapuskan umat Islam.Musuh umat Islam adalah daripada kalangan yang tidak kelihatan seperti nafsu dan syaitan dan ada juga daripada kalangan manusia. pakej bantuan dan kebajikan yang berselindung di sebalik pelbagai tabung dan dana.

Adalah menjadi tanggungjawab kita yang prihatin dan peka dengan masa depan umat untuk melakukan muhasabah dan belajar daripada sejarah lampau untuk membolehkan kita menyusun langkah teratur dalam menuju masa depan yang gemilang.Selain itu.´ http://drfauzee. Kalau tidak kerana jaminan Allah yang akan tetap membela dan melindungi mereka yang beriman.a. Setelah mengenali secara umum beberapa cabaran umat Islam.Antaranya masalah kemiskinan. pertentangan sesama sendiri dan kegagalan institusi ulama memainkan peranan sebagai pewaris nabi yang menjadi pemandu ummah. Faktor ini cukup untuk menjadikan umat Islam sebagai golongan lemah dan terkialkial untuk meneruskan survival diri dan ummah.Imam Malik r.berkata: ³Tidak akan baik golongan yang terakhir darpada umat ini kecuali dengan apa yang sudah baik umatnya yang terdahulu. Kita perlu menoleh ke belakang untuk mengambil iktibar dan pengajaran daripada generasi lalu dan melihat ke hadapan dengan perancangan teratur bagi membolehkan umat Islam terus melangkah dengan yakin dan bertawakal kepada Allah. krisis nilai dan jati diri. umat Islam turut menghadapi bebarapa cabaran dalaman.html . sudah tentu perkara yang lebih teruk akan dihadapi umat Islam.com/2008/04/cabaran-umat-islam-masa-kini. kita dapat mengenal pasti faktor yang menghalang umat daripada bangkit semula mengambil tempatnya sebagai guru dan pemimpin dunia.blogspot.

Saya hanya sekadar menyambung lidah. Tetapi apa yang saya akan ketengahkan di sini menyentuh perkara asas yang menjadi dasar kepada penyelesaian masalah hidup manusia dari semasa ke semasa hingga alam ini diwarisi kembali oleh Allah SWT. Kita mengetahui bahawa setiap undang-undang atau peraturan mempunyai falsafah dan konsep tersendiri. Ketiga-tiga fakulti ini perlu dipandu dan dikawal oleh satu sistem yang lengkap dan bersepadu untuk melahirkan manusia atau insan yang dapat berperanan sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi mengikut nilai Rabbani. sebahagian besarnya.´ . perlulah difahami bahawa Islam tidak boleh dipisahkan daripada realiti hidup manusia. Konsep penyelesaian tersendiri Persoalan penting. Undang -undang dan peraturan-peraturan itu. adalah petikan daripada pendapat ulamak-ulamak muktabar yang jelas fikrah serta iltizam dan intizam dengan kehidupan Islam.Manusia mempunyai sifat dan tabiat yang unik.Kerana manusialah Islam ditanzilkan (diturunkan). tetap akan .Surah Saba¶: ayat 28 Risalah Muhammad Rasulullah SAW adalah untuk kepentingan manusia. µaqli dan jasmani. Sepatutnya tajuk ³Islam Sebagai Penyelesaian´ menghuraikan skop dan ruang lingkup yang luas meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. apakah yang hendak diselesaikan oleh Islam?Apakah masalah sebenar manusia yang tidak mampu diselesaikan oleh mana-mana sistem atau peraturan kecuali Islam? Sebelum persoalan ini dijawab.Manusia terdiri daripada tiga fakulti iaitu rohi. menyampaikan buah fikiran dan pengalaman mereka di sepanjang hidup dalam berbagai-bagai waqi¶. Firman Allah SWT: ³Dan tidak Kami utuskan engkau (wahai Muhammad) melainkan untuk seluruh manusia. sekali gus memperlihatkan kematangan serta kedewasaannya dalam kehidupan di dunia dan layak mengecapi kebahagiaan di akhirat kelak. untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan. dalam perlaksanaannya.SLAM SEBAGAI PENYELESAIAN Muaqaddimah Apa yang termuat dalam risalah ini.

Islam adalah undang-undang dan peraturan hidup yang lengkap.sehingga lahir masyarakat yang rela melaksanakan undang-undang dan peraturan Islam. tanpa meyakini bahawa setiap tindakan baginda bersabit dengan konsep Da¶wah Islamiyyah sebenar dan metod penyampaian baginda adalah bimbingan wahyu Allah SWT. bangsa atau negara. maka dikala itu logik dan adillah Islam dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lihatlah apakah Islam mampu atau tidak? Cara Islam Menyelesaikan Permasalahan Hidup Untuk mengetahui cara Islam menyelesaikan permasalahan hidup manusia.Sekiranya Islam diberikan peluang agar tau¶iyah dan tarbiyyahnya ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip da¶wah Islamiyyah sebenar. negeri Arab seperti Syam dan Yaman yang subur dan kaya dengan hasi l mahsul dikuasai oleh Romawi dan Parsi. Tinggallah Hijaz. Dalam kesempatan Muhammad Rasulullah SAW yang memiliki sifat-sifat kepimpinan. Adalah tidak logik dan tidak adil seseorang menuntut undang -undang tertentu untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul akibat daripada perlaksanaan undang-undang yang lain. kewibawaan dan pernah diberi kepercayaan oleh pembesar-pembesar Quraisy untuk menyelesaikan masalah masalah tertentu.menghadapi masalah dan mempunyai cara -cara penyelesaian tersendiri pula. ekonomi dan sosial kerana dalam bidangbidang inilah sering timbul masalah -masalah yang dihadapi oleh sesuatu masyarakat.Yakni da¶wah yang dibimbing oleh wahyu Allah SWT. Di waktu yang sama seseorang perlulah melihat realiti masyarakat sewaktu Rasulullah SAW. Tihamah dan Najd yang kering kontang. berqudwahkan Rasulullah SAW dan berpandukan sumber wahyu Allah SWT. Kalau difikirkan secara biasa.Setiap juzuk berkaitan dan berhubungan secara bersepadu membentuk kesatuan hakiki mencakup seluruh aspek kehidupan. maka sebelum baginda menjalankan Da¶wah . dilitupi padang pasir dan dimiliki secara bebas oleh orang-orang Arab yang berpuak dan berqabilah. diutuskan dari segi politik. maka sudah tentu seseorang akan membuat andaian -andaian bahawa: 1. seseorang perlu kembali meneliti dan memahami Fiqh Da¶wah Rasulullah SAW. Ketika mana Muhammad Rasulullah SAW diutuskan. al-Quran al-Karim.

Kemabukan arak. sudah tentu dengan senang baginda dapat menyatupadukan umat Arab yang berpuak dan berqabilah di bawah slogan Qaumiyyah µArabiyyah demi membebaskan bumi Arab dari dijajah oleh Romawi serta Parsi dan mengembalikan kuasa politik ke tangan umat Arab. membentuk disiplin dan membangunkan akhlak tanpa menekankan permasalahan iman. 3. mungkin seseorang mengandaikan jika Muhammad Rasulullah SAW berusaha mengajak majoriti masyarakat yang miskin dan melarat. nescaya Rasulullah SAW akan mendapat sambutan dan sokongan majoriti penduduk tanah Arab. Kesempatan yang lain. realiti sosial dari sudut moral dan akhlak orang-orang Arab ketika itu amatlah menyedihkan.Islamiyyah kepada masyarakat. dengan kuasa dan kedudukan yang dimiliki. perjudian. Dengan cara ini. lalu menyatupadukan mereka dalam satu saf bagi melepaskan diri daripada cengkaman golongan feudal dan meningkatkan taraf hidup mereka. Berdasarkan kesempatan ini. Mereka menguasai aktiviti perniagaan berasaskan riba¶. Kesempatan yang lain pula. 2. memantapkan µAqidah Tauhid untuk dianuti oleh masyarakat dan seterusnya m ewartakan Islam sebagai cara hidup mereka. . Setelah umat Arab bersatu.Majoriti rakyat hidup miskin dan melarat.Anak gadis ditanam hiduphidup. amalan pelacuran dan seumpamanya berleluasa. Selepas itu bolehlah Rasulullah SAW menegakkan µAqidah Tauhid dan seterusnya mentatbiqkan undang-undang Islam dalam kehidupan masyarakat. kezaliman dan pe rgeseran sesama sendiri sering berlaku. buminya dirampas kembali dari tangan Rumawi dan Parsi dengan semangat Qaumiyyah µArabiyyah dan setelah kedudukan Muhammad sebagai pemimpin kukuh maka dapatlah baginda. siksaan dan tentangan yang keras daripada Kafir Qura¶isy selama 13 tahun dalam usaha untuk menanamkan µAqidah Tauhid ke dalam hati masyarakat dan menegakkan Islam sebagai ad-Din (sistem hidup). tentulah pada andaian seseorang yang hanya menggunakan aqal. tanpa bersusah payah menghadapi tentangan masyarakat Quraisy yang agresif hingga ke tahap ingin membunuh baginda. Sesiapa yang kuat dialah berkuasa. Tetapi andaian ini bukanlah jalan yang sebenar.Tetapi andaian ini bukanlah jalan yang sebenar. Muhammad Rasulullah SAW tidak akan menghadapi berbagai-bagai halangan. realiti ekonomi dan sumber kekayaan di zaman Rasulullah SAW dikuasai oleh segolongan kecil dari masyarakat jahiliyyah.Permusuhan. nescaya Rasulullah SAW dengan senang dapat mempengaruhi dan menyatukan mereka. rintangan. Mungkin seseorang mengandaikan sekiranya Muhammad Rasulullah SAW mengisytihar dari awal -awal lagi suatu bentuk Da¶wah Islamiyyah yang bertujuan membaiki moral.

bumi Arab yang terdahulu dijajah oleh Romawi dan Parsi telah dapat dikuasai oleh generasi yang dibentuk oleh Rasulullah SAW melalui proses keimanan kepada Allah SWT dan prinsip-prinsip keimanan yang lain. Dalam masa lebih kurang suku abad sahaja. membebaskan diri daripada kesultanan manusia serta hawa nafsu dan apabila kalimah Lailaha Illallah menguasai jiwa manusia.Aqidah tauhid menjadi keyakinan dalam jiwa mereka. Tetapi andaian ini bukanlah jalan yang sebenar. Tertegaklah peraturan Islam pilihan Allah SWT yang adil dan saksama untuk manusia. µAqidah yang akan menentukan sikap dan nilai sebenar. pada ketika itu Allah SWT akan menyempurnakan untuk mereka segala sesuatu termasuklah andaian-andaian seperti tersebut di atas tadi. Pencetus Dan Pengawas Yang Kuat Apabila manusia mengenal Ilah. qisas dan ta¶zir dijalankan pada generasi yang unik ini. maka terbentuklah µAqidah Tauhid Rububiyyah dan Uluhiyyah Allah SWT.Syari¶ah dan peraturan Islam menjadi praktik hidup mereka. Bersihlah jiwa dan moral masyarakat daripada saki baki jahiliyyah hingga jarang sekali hukum hudud.Pencetus dan pengawas dalaman bukan luaran semata-mata. Inilah pencetus dan pengawas yang kuat dan rapi bertapak di dalam hati dan jiwa mereka.Inilah rahsia . Tidak perlu Rasulullah SAW bersusah payah selama 13 tahun berda¶wah mengajak manusia supaya beriman kepada Allah SWT dan mentauhidkan-Nya. Bersihlah masyarakat µArab daripada sebarang bentuk kezaliman. beribadah kepada-Nya semata-mata. Allah SWT Maha Mengetahui bahawa masalah hidup manusia tidak dapat diselesaikan tanpa melalui proses pembentukan jiwa berasaskan µaqidah yang sahih.Mereka melaku atau meninggalkan sesuatu kerana Allah SWT dan inginkan balasan yang baik daripada -Nya. Allah SWT Maha Mengetahui Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui bahawa semua andaian di atas bukan jalan yang betul untuk menyelesaikan masalah hidup manusia. Apabila µaqidah tauhid mengambil tempat dalam hati dan jiwa para sahabat Rasulullah SAW.Lebih-lebih lagi pada ketika itu masih terdapat di kalangan orangorang µArab yang mempunyai sifat-sifat dan `basic morality¶ yang baik. dalam suasana mereka menghadapi berbagai halangan dan tentangan yang keras.

ilmu pengetahuan dan pelbagai bidang ikhtisas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam dan membangunkan hidup mereka agar lebih maju dan makmur. seseorang perlulah faham dan sedar bahawa setiap amalan yang lakukan dan wasilah yang dimiliki. kepatuhan maksimum terhadap titah perintah Allah SWT dan cita-cita mendalam untuk mendapat keredhaan serta pahala daripada-Nya. akan sia-sialah segala amalan dan wasilah itu di sisi Allah SWT.Maka tampillah para du¶at yang jujur. tanpa bersandarkan kepada dasar keimanan terhadap Allah SWT.Mereka tetap meneruskan kerja-kerja da¶wah tanpa takut atau mundur ke belakang. Namun. perhubungan hati dengan Allah SWT. lalu menginfaq kepada Rasulullah SAW dengan penuh rela tanpa rasa bakhil atau sayang . Rahsia Kejayaan Generasi Awal Kejayaan generasi para sahabat yang dibentuk Rasulullah SAW dalam mengejar matlamat hidup bukanlah kerana mereka memiliki pelbagai wasilah dan alat kelengkapan yang cukup. kepatuhan kepada titah perintah-Nya dan mencari keredhaan-Nya dalam semua amalan. Islam berhajatkan kerja-kerja da¶wah. Juga rahsia yang mendorong mereka berkorban dan bangun melaksanakan setiap tuntutan Islam tanpa rasa berat walaupun menghadapi pelbagai kesukaran. Inilah rahsia menyebabkan mereka bersedia penuh menyahut setiap hajat dan keperluan Islam dari masa ke semasa.Maka tampillah mereka yang memiliki harta benda dan kekayaan. Tegasnya. Rahsia kejayaan mereka ialah keimanan sejati. Begitu banyak harta yang menjadi milik orang-orang Islam tetapi tidak menguntungkan Islam. Realiti Umat Islam Kini Sering terdengar percakapan-percakapan dan perbincanganperbincangan di kalangan pemuda -pemuda dan ahli-ahli fikir Islam dewasa ini mengenai keperluan umat Islam terhadap kekuatan harta benda.sebenar yang mungkin tidak terfikir dan difikir oleh orang ramai ketika ini. Begitu juga halnya dalam bidang-bidang lain. berani dan sabar menyampaikan risalah Allah SWT melalui lisan dan contoh teladan meskipun menghadapi berbagai halangan dan tentangan daripada musuh. Islam memerlukan pengorbanan harta benda. amat sedikit didapati perbicaraan dan tindakan yang serius tentang keperluan umat Islam terhadap keimanan sebenar.

³Apa yang tuan ambil daripada kami adalah lebih baik daripada apa yang tuan tinggalkan. tidak bermula dengan taklif atau kewajipan. Islam di peringkat awal. Tidak Dengan Furu¶ Islam tidak memulakan da¶wah dengan mengenegahkan permasalahan furu¶ tetapi memulakannya dengan perkara usul (perkara asas atau dasar). yakni pembangunan insan di tengah -tengah alam kebendaan. hati dan fikiran manusia sebelum sesuatu yang lain.Sungguh banyak pengorbanan. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan permasalahan arak hanya melalui tiga potong ayat al -Quran al-Karim. Katakanlah bahawa kedua-duanya dosa besar dan ada manfaat manfaat kepada manusia. tidak meminta manusia agar bangun berjihad di medan peperangan. Keperibadian itu menjadi kenyataan. Hinggalah terdapat di kalangan mereka yang berkata kepada Rasulullah SAW. dosa kedua -duanya lebih besar daripada . Tetapi Islam di peringkat awal meminta dan menuntut supaya beriman kepada Allah SWT semata mata. meninggalkan arak. menjauhkan judi dan sebagainya. Dari titik tolak aqidah yang bertempat di hati akan berlakulah perubahan dan p embangunan yang hakiki. Islam bermula dengan batin . Islam Bermula Dengan Usul.´ Islam berkehendakkan pengorbanan jiwa untuk mempertahankan kesuciannya daripada dicemari musuh. Tegasnya Islam bermula dengan µaqidah. Firman Allah SWT: ³Mereka bertanyakan engkau (Muhammad) mengenai arak dan judi. Mereka iltizam dan intizam kepada titah perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam berbagai aktiviti hidup pada setiap masa tanpa berhajatkan pengawasan luar.Aqidahlah yang menjadi asas dalam perlaksanaan taklif (kewajipan).kepada harta benda itu. di zaman Rasulullah SAW. berpuasa. berzakat. sumbangan dan khidmat bakti mereka untuk kepentingan Islam semata-mata.Maka berlumba -lumbalah mujahid-mujahid dan pejuang-pejuang Islam memberi khidmat suci demi menyahut panggilan Allah SWT.Segala sesuatu yang terdahulu menjadi masalah dalam kehidupan mereka dapat diatasi d an diselesaikan dengan senang. Apabila perkara dasar ini menguasai hati dan fikiran mereka yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. lahirlah keperibadian ummah yang berorientasikan iman.

Surah al-Baqarah: ayat 219 ³Wahai orang-orang yang beriman.´ Surah al-Maidah: ayat 90 Dengan tiga potong ayat tersebut permasalahan arak dapat diselesaikan oleh Rasulullah SAW.Akibat daripada pengharaman undang-undang arak itu.Mereka perlu yakin bahawa Islam sahaja mampu menyelesaikan masalah manusia lantaran Islam ditanzilkan oleh Pencipta manusia. Kerajaan Amerika menanggung beban perbelanjaan bagi melaksanakan undang -undang tersebut sebanyak 250 juta dollar.Denda yang dikumpulkan sebanyak 400 juta dollar. berhala dan tenung nasib adalah kotor dari amalan syaitan.´ . janganlah kamu menghampiri solah ketika kamu mabuk hingga kamu tidak ketahui apa yang kamu katakan. Setiap Muslim dan Muslimah perlu meyakini bahawa Islam merupakan Din Allah SWT untuk manusia sejagat.Namun akhirnya.Surah an-Nisa¶: ayat 43 ³Wahai orang-orang yang beriman.Dijalankan dia¶yah (kempen) kepada masyarakat umum menentang minuman arak. Perhatian Setiap Muslim dan Muslimah perlu memahami secara sedar bahawa Islam sebagai peraturan hidup manusia merupakan Qadhiyyah Ilahiyyah (Permasalahan Uluhiyyah) yang bersifat samawi. seramai 300 orang dikenakan hukuman mati bersabit kesalahan arak dan 500.manfaatnya. Media massa kerajaan digunakan untuk tujuan tersebut. pada tahun 1933.000 orang dipenjarakan. Sesiapa yang memilih din yang lain maka dia menempa kerugian seperti mana yang diperingatkan Allah SWT dalam Firman -Nya: . sesungguhnya arak.´ . judi. tidak layak disamakan dengan peraturan-peraturan hidup ciptaan manusia. Umat Islam yang memahami hakikat ini sekali -kali tidak akan menyamakan Islam dengan mana-mana peruntukan hasil pemikiran makhluk.Sebaliknya. kerajaan Amerika suatu ketika dahulu pernah melarang rakyatnya meminum arak. Hinggalah undang-undang pengharaman arak dikuatkuasakan di Amerika. kerajaan Amerika terpaksa memansuhkan undang-undang pengharaman arak. maka hendaklah kamu menjauhinya agar kamu mendapat kejayaan.

Surah Ali Imran: Ayat 85 http://hasan98.htm .tripod.³Dan sesiapa yang mencari selain Islam sebagai Din (peraturan hidup) maka sesekali tidak diterima dan ia di akhirat kelak dari golongan mereka yang rugi.´ .com/islam.