FORMAT ABM 2012 AKTIVITI SEKOLAH RENDAH BIL 1 BORANG SR-1 PERKARA CATATAN Borang maklumat sekolah SR-1 Diisi oleh

Pihak Sekolah Cadangan Keseluruhan Permohonan ABM Tahun 2012 Disediakan Oleh JPN Maklumat yang dipindahkan daripada borang SR-1 bagai maklumat asas sekolah Senarai sekolah-sekolah yang tiada perubahan kelas tahun 2012 (Tiada perubahan Fizikal Kelas) Senarai sekolah-sekolah bagi kelas yang berkurang tahun 2012

2 KAWALAN JPN

3 DATA SEKOLAH (Lam. A)
BILANGAN KELAS DAN MURID ABM TAHUN 4 2012 BAGI NEGERI (TIADA PERUBAHAN KELAS)- lamp.A1

5 2012 BAGI NEGERI (BERKURANG KELAS)lamp.A2

BILANGAN KELAS DAN MURID ABM TAHUN

Senarai sekolah-sekolah bagi kelas dan BILANGAN KELAS DAN MURID ABM TAHUN Murid yang bertambah tahun 2012 6 2012 BAGI NEGERI (BERTAMBAH KELAS) - (tambahan kelas berdasarkan fizikal yang lamp.A3 ada) Warnakan ruang pada perkara yang terlibat 7 kelulusan Bil K&M 2011 (Lam B) 8 JANUARI 2011 BAGI NEGERI- Lampiran C 9 QAF PADA 31 JANUARI 2011 - Lampiran D 10 2012- Lampiran E 11 Lamp. F
CADANGAN BILANGAN KELAS DAN MURID KELAYAKAN PERJAWATAN ABM 2011 JAWATAN GURU SEBENAR 31 JAN 2011 BILANGAN SEBENAR KELAS DAN MURID jBILANGAN KELAS DAN MURID PADA 31

kelulusan Bil K&M 2011 Sebenar bilangan kelas dan murid pada 31 Januari 2011 Sebenar bilangan kelas dan murid pada 31 Januari 2011 Cadangan Keseluruhan Permohonan ABM Tahun 2012 Disediakan Oleh JPN Perjawatan mengikut Norma perjawatan tahun 2011 jawatan bukan guru SEBENAR pada 31 januari 2011 Perjawatan mengikut Norma perjawatan tahun 2012

12 BAGI ABM TAHUN 2011 - Lamp. H 13 Lamp. H

KELAYAKAN PERJAWATAN ABM 2012 -

sila pilih "Ada". Norma Perkiraan guru adalah berdasarkan bilangan Kelas. Isikan bilangan guru mengikut kategori tetap. bagi bilik darjah yang digunakan sebagai bilik-bilik khas tidak dikira sebagai fizikal bilik darjah. Bilik Darjah Tahun 2011 (Fizikal) 14 Bil. dan dalam latihan. Bilik Darjah Tahun 2012 (Fizikal) 15 Bil. Komputer Beroperasi Tahun 2011 13 Bil. (Norma jawatan Guru Penyelaras Bestari dan Juruteknik Komputer adalah Berkaitan) Tiada Ada Isikan bilangan komputer di sekolah yang digunakan (Beroperasi) tahun 2011. Satu Sesi (pagi sahaja atau petang sahaja) = 1 Dua Sesi ( Pagi Petang) = 2 (Norma jawatan Guru Penolong Kanan Petang berkaitan) Sikranya sekolah telah disahkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan mendapat Pusat Akses pada atau sebelum tahun 2011. Isikan bilangan fizikal bilik darjah yang ada bagi tahun 2011. Bagi bangunan lama yang telah ganti dengan bangunan tidak dikira sebagai fizikal bilik darjah. Penghuni Asrama 31 Januari 2011 16 Bil Guru j-QAF sehingga 31 Disember 2011 Sila pilih jenis asrama iaitu: 17 Jenis Asrama desa harian Orang Asli . Pelajaran Daerah 4 Telefon 5 Jenis Sekolah 6 Gred Sekolah Isikan Kod Sekolah yang terdaftar sepertimana yang ada dalam rekod EPRD Isikan Nama Sekolah yang terdaftar sepertimana yang ada dalam rekod Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD) Isikan Nama Pejabat Pelajaran Daerah Isikan Nombor telefon sekolah Samada SK @ SJKC Isikan di ruangan berkenaan Gred sekolah akan menentukan set jawatan guru & AKS Isikan kelulusan Sesi persekolahan bagi Tahun 2011. Dasar kawalan saiz perkhidmatan awam dan penjimatan perbelanjaan Negara adalah berkaitan. Isikan bilangan fizikal bilik darjah yang ada bagi tahun 2012 termasuk tambahan fizikal bilik darjah yang baru (bangunan baru). Satu Sesi (pagi sahaja atau petang sahaja) = 1 Dua Sesi ( Pagi Petang) = 2 (Norma jawatan Guru Penolong Kanan Petang berkaitan) Isikan Sesi persekolahan yang dilaksanakan oleh sekolah pada tahun 2011 . Dasar kawalan saiz perkhidmatan awam dan penjimatan perbelanjaan Negara adalah berkaitan. tamat latihan. Dasar kawalan saiz perkhidmatan awam dan penjimatan perbelanjaan Negara adalah berkaitan.BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN MENGISI BORANG MAKLUMAT SR-1 (Diisi oleh pihak sekolah) Bil. Sekolah yang tidak mempunyai fizikal bilik darjah tetapi membuka kelas (kelas terapong) hendaklah memaklumkan kepada pihak Jabatan Pelajaran Negeri. Tetap tamat latihan disahkan dalam latihan sudah dilantik dn disahkan Sudah tamat latihan dan belum sedang mengikuti LPBS 7 Kelulusan Sesi Persekolahan Tahun 2011 8 Sesi Persekolahan yg dilaksanakan pada Tahun 2011 9 Cadangan Sesi Persekolahan Tahun 2012 10 Pusat Akses tahun 2011 11 Pusat Akses tahun 2012 12 Bil. Pihak sekolah hendaklah memaklumkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri sekiranya bangunan lama (selamat digunakan) sebagai fizikal bilik darjah disebabkan bilangan pelajar yang bertambah. Sila kemukakan dokumen berkaitan kepada Unit ABM Cawangan Perjawatan dan Naziran Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. pihak sekolah hendaklah mendapatkan kebenaran pihak berkaitan dan memaklumkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri. A PERKARA DATA SEKOLAH KETERANGAN 1 Kod Sekolah 2 Nama Sekolah 3 Pej. Satu Sesi (pagi sahaja atau petang sahaja) = 1 Dua Sesi ( Pagi Petang) = 2 (Norma jawatan Guru Penolong Kanan Petang berkaitan) Isikan Cadangan Sesi persekolahan Tahun 2012 setelah mendapat persetujuan Jabatan. Sila pilih "Ada" jika sekolah di senaraikan mendapat peruntukan Pusat Akses dari Bahagian Teknologi Pendidikan tahun 2012. Bagi bilangan penghuni asrama yang melebihi kapasiti asrama. Isikan bilangan Penghuni Asrama bagi murid Normal dan Pendidikan Khas pada 31 Januari 2011. Fizikal bilik darjah bermaksud bilik darjah yang boleh digunakan bagi tujuan P&P.

Sila save Borang SR-1 dengan nama kod sekolah dan JPN dimintakan mengumpulkan semua softcopy Borang SR-1 sekolah-sekolah di dalam negerinya dalam CD sebelum atau pada 23 Mac 2011 (tarikh yang telah ditetapkan semsa Mesyuarat taklimat ABM 2012 pada 10 Mac 2011. Sebarang perpindahan perjawatan di antara negeri selepas kelulusan ABM oleh Agensi Pusat mestilah melalui Unit ABM. enrolmen. kelas.Bil. 18 Murid Islam di SJK (C) dan SJK (T) Kelulusan Kelas dan murid tahun 2011 19 Sebenar kelas dan murid tahun 2011 Cadangan kelas dan murid bagi tahun 2012 20 Pelaksanaan BCSK dan BTSK ( SK sahaja) Bagi cadangan 2012. sila pilih Model 1 atau 3 sekiranya sekolah mendapat kelulusan menjalankan P&P BCSK atau BTSK. kelas. kelas dan murid yang telah disahkan oleh JPN bagi tahun 2011. Bagi jawatan 24 hingga 26. Norma perjawatan 2012 mungkin kekal seperti norma 2011 atau ditambahbaik lagi. pengiraan kolum LULUS 2011. Data yang diberikan diakui oleh guru besar atau Guru Penolong Kanan. Nota: Model 1 adalah untuk P&P yang dilaksanakan pada hari persekolahan. Kedah. Sebarang perpindahan perjawatan dalam negeri adalah diuruskan oleh JPN negeri tersebut dan mestilah dimaklumkan kepada Unit ABM. ia bererti perjawatan yang dikira mengunakan norma perjawatan 2011 berdasarkan bil. Sebagai contoh save dengan nama CBA2052 Ketua Unit Sekolah Rendah hendaklah meneliti permohonan sekolah supaya proses P&P di sekolah berjalan lancar disamping menguatkuasa pekeliling Perbendaharaan . BPSM. 21 Kelas dan murid pendidikan khas (Program Integrasi) Bilangan kelas yang dibuka pada tahun 2011. sila pilih model yang ingin dilaksanakan. Bagi column Cdgn 2012. sila isikan jika berkaitan. Model 3 adalah untuk P&P yang dilaksanakan pada bukan hari persekolahan. ia bererti perjawatan yang telah dikira oleh BPSM semasa ABM 2011 dengan mengunakan norma perjawatan 2011 berdasarkan bil. BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA yang bertanggungjawab memperakui perpindahan jawatan tersebut kepada AGENSI PUSAT yang akan mempertimbangkan kelulusan perpindahan jawatan tersebut. sesi sekolah dan sebagainya PADA 31 JAN 2011. Unjuran kelas dan murid bagi tahun 2012 oleh pihak sekolah Bagi kelulusan tahun 2011. Cawangan Perjawatan dan Naziran. jumlah perjawatan bagi aktiviti rendah bagi sesebuah negeri tidak boleh melebihi jumlah jawatan yang diluluskan oleh Agensi Pusat. Bagi sebenar 31 Jan 2011. PERKARA KETERANGAN Jumlah bilang murid Islam di sekolah Jenis Kebangsaan sahaja Bil. sila isi jika berkaitan. ia bererti perjawatan yang dikira mengunakan norma perjawatan 2012. Untuk makluman. sila pilih tiada. CDGN 2012 adalah dikira secara automatik. Cawangan Perjawatan dan Naziran. Maklumat yang diberikan akan digunapakai dalam perkiraan perjawatan guru berdasarkan sekolah (School Based). Bagi column Lulus 2011. Sekiranya tidak dilaksanakan. hari persekolahan bererti hari Sabtu) Bilangan kelas dan murid yang telah diluluskan bagi tahun 2011. sila pilih Model yang dilaksanakan sama ada 1 atau 3. Bagi jawatan 23 sehingga 26. sesi sekolah dan sebagainya. 22 Kelas dan murid Program j-QAF Perjawatan Guru Diakui Oleh Pengetua / GPK Di Sahkan Ketua Unit Sekolah Rendah . Kelantan. SEBENAR 31 JAN 2011. Bilangan kelas yang dibuka pada tahun 2011. Bagi negeri selain Terengganu.Dasar kawalan saiz perkhidmatan awam dan penjimatan perbelanjaan Negara . Unit ABM memerlukan maklumat tersebut untuk pencetakan Sijil Perjawatan Sekolah. Unjuran kelas dan murid bagi tahun 2012 oleh pihak sekolah (sila dapatkan pengesahan daripada Sektor Pendidikan Khas Kedudukan kelas dan murid program j-QAF Bagi jawatan 1 sehingga 23. enrolmen. Borang SR-1 hendaklah disokong oleh Penyata Murid Mengikut Kelas Bulan Januari. Bagi column sebenar 2011.

1 Tiada (Disahkan oleh BTP) Bil. B: 17. TBA3060 þÿ Gred SK 6. Siri (Diisi Oleh JPN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BORANG MAKLUMAT PERJAWATAN BERASASKAN SEKOLAH ANGGARAN BELANJA MENGURUS TAHUN 2012 (AKT. KELAS DAN MURID (KELULUSAN TAHUN 2011. Sekola Nama Sekolah : SK KAMPONG PINANG SEBATANG 5. h 1 9. 16. BIL. Khas Pra Sek Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah 20. : Pelajaran K. Bilik Darjah Tahun Darjah 20 14. Bilik Bil. Bil. Kod Sekolah : 2. 20 Tahun 2011 2012 (Fizikal) (Fizikal): Dlm 3 kursu 2 Tetap Bil. 1 1 2 2 2 2 2 3 15 7 25 45 51 67 70 74 79 418 1 1 2 2 2 2 2 3 15 8 24 47 51 67 71 74 80 422 1 1 2 2 2 2 2 2 14 9 25 47 47 51 67 71 74 391 Pelaksanaan Bahasa Cina / Bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan (SK) BCSK KELULUSAN TAHUN 2011 MODEL SEBENAR PADA 31 JANUARI 2011 0 CADANGAN PADA TAHUN 2012 0 BTSK MODEL KELULUSAN TAHUN 2011 0 SEBENAR PADA 31 JANUARI 2011 0 CADANGAN PADA TAHUN 2012 0 21.SR-1 No.TRG Daerah: Kelulusan Sesi 7. KELAS DAN MURID PENDIDIKAN KHAS (PROGRAM INTEGRASI) (KELULUSAN TAHUN 2011. Guru j-QAF s sehingga 31 Dis tama Tahun 2011 t Asrama latiha n Kod Perubahan A2 (BPSM) 3. Cadangan Sesi Persekolahan Tahun 2012 : Pusat Akses 2012 Tiada (Disahkan oleh BTP) 12. Tahun KELULUSAN TAHUN 2011 KELAS MURID SEBENAR PADA 31 JANUARI 2011 KELAS MURID CADANGAN PADA TAHUN 2012 KELAS MURID Kelas Pend. 4. Penghuni Asrama 31 Januari 2011 : Jenis a Murid Normal Murid Pendidikan Khas 18. Telefon 99696969 Jenis Sekolah: Sebenar Sesi Persekolaha 8. Asram Bil. A Persekolahan Tahun 1 2011 Pusat Akses 2011 10. 15. : n Tahun 2011 11. Murid Islam (SJKC/SJKT sahaja) Pej. Komputer 2011 45 13. PADA 31 JANUARI 2011 (SEBENAR) DAN CADANGAN TAHUN 2012) MASALAH KELULUSAN TAHUN 2011 KELAS MURID SEBENAR PADA 31 JANUARI 2011 KELAS MURID CADANGAN PADA TAHUN 2012 KELAS MURID Penglihatan Pendengaran Pembelajaran 1 1 7 7 1 1 8 8 1 1 9 9 22 KELAS DAN MURID PENDIDIKAN KHAS PROGRAM j-QAF Tahun KELULUSAN TAHUN 2011 KELAS MURID SEBENAR PADA 31 JANUARI 2011 KELAS MURID CADANGAN PADA TAHUN 2012 KELAS MURID Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 2 2 2 2 45 51 67 70 2 2 2 2 47 51 67 71 2 2 2 2 2 47 47 51 67 71 SR-1 4/5 . PADA 31 JANUARI 2011 (SEBENAR) DAN CADANGAN TAHUN 2012) 19. Bil. PENDIDIKAN RENDAH) A: DATA SEKOLAH 1.

SK Guru Tam.Pend.Islam DGA29 -SJK Guru Tam.Islam DG41.Islam DGA29SK Guru Data DG41 Guru Data DGA29 14 Guru Pemulihan DG41 Guru Pemulihan DGA29 Guru Penyelaras Bestari 15 DG41Penyelaras Bestari Guru DGA29 Guru Bimbingan DG41 16 17 18 Guru Bimbingan DGA29 Guru BCSK DG41 Guru BCSK DGA29 Guru BTSK DG41 Guru BTSK DGA29 Guru j-QAF DG41 (TETAP) 19 DIS 2011 Guru Pendidikan Khas DG41 2 2 19 0 1 2 20 Guru Pendidikan Khas DGA29 Guru Kelas KBSR DG41 21 Guru Kelas KBSR DGA29 Guru Pra Sekolah 22 DG41/DGA29 Guru Pra Sekolah DG41/DGA29 23 Guru Bukan Siswazah DG17 19 1 17 1 JUMLAH 30 30 28 lain-lain jawatan Guru (isi jika Berkenaan) Bil Gelaran Jawatan JUMLAH 24 Guru j-QAF (Berkursus) 1 25 26 Guru Kontrak Guru Sandaran tidak Terlatih JUMLAH 1 0 2 ### Guru bimbingan 3 5 8 0 5 1 1 3 1 5 8 2 5 3 2 3 8 3 5 5 3 6 8 Diakui Oleh Pegawai PPD / Guru Besar / GPK: Tandatangan : Nama : Cop Rasmi Tarikh : : Di Sahkan Ketua Unit Sekolah Rendah Tandatangan Nama Cop Rasmi Tarikh : : : : ### ### ### 5 A 7 B guru islam Pihak sekolah adalah bertanggungjawab ke atas Kesahihan Data / Maklumat yang diberikan dalam borang ini.Pend.Islam DG41 -SJK Guru Tam.Pend. Khas DGA32 GPK Petang DGA32 Lulus SEBENAR 2011 31 JAN 2011 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 CDG 2012 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 G u r u G u P r e u n o P A l e o n LN n o G g l u o G r K n u u a g r n u B a K e n a B G s n e u a G P G a s r r u e u n a u r n r r u d G u P G P i u e u e P d r P n r n e i u e d u y G r k n i e u p a P o d P l r u n e l i e a u s n G o k n r t K d u n a o a P a h i r g n l s e k a d u o n a s i K G n B o a k P a h u g e l n e n a r s o G n a s u K t n u / o n a g r I l B n r u M s o H i a i K e l n E m n a P d a g M b n e i m i G K a m K n u o n u ( a g r k l T n a u G P i G a n r u e h u m n G K i r t a r b u B G k u a n u a P r S u n h e u R r l P g K a t u e B n a P ( m n S ) n e t D d R g n a / i d h t d ( i u a S i t d n u k a i 1 k a h k a n u a 5 n n n ) K 6 h ) K a h s a s Masukan data perjawatan dikira secara auto GPK Petang DGA29 Guru Perpustakaan/Media 10 DG41Perpustakaan/Media Guru DGA29 Kod Sek Nama sek 11 12 13 Guru Tam.Tahun 6 Jumlah 8 233 8 236 10 283 C KELULUSAN.Pend. PENGISIAN DAN CADANGAN PERJAWATAN GURU DAN BUKAN GURU Perjawatan Guru Bil Gelaran Jawatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Guru Besar DGA34 Guru Besar DGA32 GPK Pentadbiran DGA32 GPK HEM DGA32 GPK HEM DGA29 (SKM B) GPK KokurikulumDGA32 GPK Pend. D: SR01/ABM 2012/unit abm/hma A SR-1 5/5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful