Isipadu (Volume

)
Oleh : Christine Jane Jessica Jannet Lydia Bunsu Tan Siang Eing

Pengenalan ‡ Definisi isipadu : .Kuantiti untuk ruang yang diisi ‡ Unit SI = meter padu (m³) ‡ Contoh isipadu yang boleh disukat : (i) Pepejal (ii) Cecair (iii) Gas .

Formula Isipadu Pepejal Bentuk Kiub / Kubus / Kuboid Prisma Segiempat Silinder (Prisma Bulat) Persamaan Pembolehubah s = panjang sisi Panjang x lebar x tinggi j = jejari permukaan bulatan. t = jarak dari tapak ke puncak . h = tinggi dari tapak ke apeks Piramid Kon (Piramid Tapak Bulat) j = jejari bulatan di tapak. t = jarak antara permukaan bulatan A = luas tapak.