P. 1
pertukaran sekolah

pertukaran sekolah

|Views: 3,098|Likes:
Published by Qila Tasya

More info:

Published by: Qila Tasya on Mar 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah

:
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : PUVANA A/P MANÌAM
2. Jantina : PEREMPUAN 3. Tarikh Lahir : 8.11.1996
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : 961108-14-6478
5. Bangsa : ÌNDÌA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : - Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : TÌNGKATAN 2 SETÌA
9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR : 3C, 1D, 1E
PMR :
SPM :
* ( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : PALANÌAMAL A/P RAMAN
12. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : BLOK 39-07-09 FLAT SRÌ PERAK
_________________________________________________________________________________
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

- SDA -
14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) : - SDA -
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK CONVENT SENTUL
Pilihan Kedua :
16. Sebab-sebab Pertukaran :

17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : 1 NOVEMBER 2010
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌ SOKONG
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
Permohonan ini * DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
JADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
BANDAR BARU SENTUL 51000 KUALA LUMPUR
-
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
Cop Rasmi
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 25 Akta Pengangkatan 1952
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
2. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal /
2. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
2. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip atau cetakan komputer.
( Tidak boleh tulisan tangan )
LAMPIRAN
1.
2. Status Sekolah : * Kerajaan / Persendirian
3.
4. Jantina : ________________5. Tarikh Lahir : ____________________________
6. Tempat Lahir : _______________7. Bangsa : ____________________________
8. No. S/Beranak : ________________9. No. K / P : ____________________________
10.
11. Tarikh masuk sekolah rendah berkenaan : _________________________________________
12. Tarikh masuk sekolah menengah agama / persendirian : _____________________________
13. Adakah melalui Kelas Peralihan ( Potong yang tidak berkenaan ) : * Ya / Tidak
14. Tingkatan sekarang : _________________________ Tahun : ____________________
15. Alamat Rumah :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ Poskod : ___________ Negeri : ________________________________
16. No.Telefon Rumah :____________________ No. Telefon Bimbit : ___________________
17. Sekolah yang dipohon : ( Tertakluk kepada kekosongan )
i). _________________________________________________________________________
ii) _________________________________________________________________________
18. Perakuan Guru Besar Sekolah Rendah :
Saya sahkan maklumat No. 1 dan 11 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah )
19. Perakuan Pengetua Sekolah Menengah :
Saya sahkan maklumat No. 12, 13 dan 14 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
20. Sokongan dan Ulasan Pengetua Sekolah Menengah Sekarang / Terakhir :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
Perakuan Ibu Bapa / Penjaga
Saya berjanji akan memastikan anak / jagaan saya mematuhi peraturan sekolah yang telah
ditetapkan dan akan belajar bersungguh-sungguh.
1. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : _________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan : _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Nama Sekolah Sekarang / Terakhir : ______________________________________________
( Taip dengan HURUF BESAR )
Nama Murid :_______________________________________________________________
SEKOLAH PERSENDÌRÌAN
MOHON BELAJAR SEMULA
Nama Sekolah Rendah : ________________________________________________________
BORANG : ASBS
( Sila isi dalam DUA salinan dengan butiran yang lengkap )
KE SEKOLAH MENENGAH KERAJAAN / BANTUAN KERAJAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH AGAMA
PERMOHONAN KEMASUKAN MURID
Tarikh : ___________________ _______________________________________
Keputusan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
* DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN
Sekolah yang ditempatkan : ____________________________________________________
Tarikh melapor diri : ____________________________________________________
___________________________________ _________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri / PPD )
Nota
1. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan dua saIinan dokumen-dokumen
berikut yang teIah disahkan kebenarannya.
i. Salinan sijil lahir ( depan dan belakang )
ii. Salinan kad pengenalan ( depan dan belakang dalam sehelai kertas A4 )
iii. Salinan surat berhenti sekolah rendah / menengah
iv. Salinan keputusan peperiksaan UPSR dan PMR
v. Laporan disiplin dari sekolah asal ( jika berhenti kerana kes disiplin )
2. * ( Potong yang tidak berkenaan )
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Surat Nikah / Perakuan Pendaftaran Perkahwinan Ìbu Bapa.
2. Perintah Mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah.
3. Surat Daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952.
4. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM.
5. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid.
6. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga.
7. Bukti Alamat ( Bil Elektrik/ Bil Air/ Bil Telefon ).
Nota
a. Pertukaran Dalam Negeri ( 4 salinan ) / Pertukaran Luar Negeri ( 5 salinan ).
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip. ( Tidak boleh tulisan tangan )
Tarikh
( Tandatangan Ìbu Bapa / Penjaga )
Cop Rasmi
_____________________________________________________________________________________
Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah : PPD KERAMAT / PPD SENTUL
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : WONG YONG XIANG
. Jantina : LELAKÌ 3. Tarikh Lahir : 18.3.1998
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : 980318-14-6007
5. Bangsa : CÌNA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : - Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : DARJAH 6 (010)

9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR : B, 3C, D
PMR : -
SPM :
( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : HOON
1. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : BOK D-5-15 PPR KG BARU, AIR PANAS

5300 KUALA LUMPUR
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) :
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK CHONG HWA GOMBAK K.L
Pilihan Kedua : SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 1 K.L
16. Sebab-sebab Pertukaran : MASALAH PENGANGKUTAN DAN SEKOLAH

YANG DÌPOHON BERDEKATAN DENGAN TEMPAT TÌNGGAL.
17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : JANUARÌ 011
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌPANJANGKAN
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
Permohonan ini DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
JADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
JALAN USAHAWAN 6, OFF JALAN GENTÌNG KELANG
-
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 5 Akta Pengangkatan 195
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal
. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip atau cetakan komputer.
( Tidak boleh tulisan tangan )
LAMPIRAN
Cop Rasmi
1.
2. Status Sekolah : * Kerajaan / Persendirian
3.
4. Jantina : ________________5. Tarikh Lahir : ____________________________
6. Tempat Lahir : _______________7. Bangsa : ____________________________
8. No. S/Beranak : ________________9. No. K / P : ____________________________
10.
11. Tarikh masuk sekolah rendah berkenaan : _________________________________________
12. Tarikh masuk sekolah menengah agama / persendirian : _____________________________
13. Adakah melalui Kelas Peralihan ( Potong yang tidak berkenaan ) : * Ya / Tidak
14. Tingkatan sekarang : _________________________ Tahun : ____________________
15. Alamat Rumah :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ Poskod : ___________ Negeri : ________________________________
16. No.Telefon Rumah :____________________ No. Telefon Bimbit : ___________________
17. Sekolah yang dipohon : ( Tertakluk kepada kekosongan )
i). _________________________________________________________________________
ii) _________________________________________________________________________
18. Perakuan Guru Besar Sekolah Rendah :
Saya sahkan maklumat No. 1 dan 11 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah )
19. Perakuan Pengetua Sekolah Menengah :
Saya sahkan maklumat No. 12, 13 dan 14 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
20. Sokongan dan Ulasan Pengetua Sekolah Menengah Sekarang / Terakhir :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
Perakuan Ibu Bapa / Penjaga
Saya berjanji akan memastikan anak / jagaan saya mematuhi peraturan sekolah yang telah
ditetapkan dan akan belajar bersungguh-sungguh.
1. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : _________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan : _________________________________________________
SEKOLAH PERSENDÌRÌAN
MOHON BELAJAR SEMULA
Nama Sekolah Rendah : ________________________________________________________
BORANG : ASBS
( Sila isi dalam DUA salinan dengan butiran yang lengkap )
KE SEKOLAH MENENGAH KERAJAAN / BANTUAN KERAJAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH AGAMA
PERMOHONAN KEMASUKAN MURID
_____________________________________________________________________________________
Nama Sekolah Sekarang / Terakhir : ______________________________________________
( Taip dengan HURUF BESAR )
Nama Murid :_______________________________________________________________
Tarikh : ___________________ _______________________________________
Keputusan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
* DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN
Sekolah yang ditempatkan : ____________________________________________________
Tarikh melapor diri : ____________________________________________________
___________________________________ _________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri / PPD )
Nota
1. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan dua saIinan dokumen-dokumen
berikut yang teIah disahkan kebenarannya.
i. Salinan sijil lahir ( depan dan belakang )
ii. Salinan kad pengenalan ( depan dan belakang dalam sehelai kertas A4 )
iii. Salinan surat berhenti sekolah rendah / menengah
iv. Salinan keputusan peperiksaan UPSR dan PMR
v. Laporan disiplin dari sekolah asal ( jika berhenti kerana kes disiplin )
2. * ( Potong yang tidak berkenaan )
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Surat Nikah / Perakuan Pendaftaran Perkahwinan Ìbu Bapa.
2. Perintah Mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah.
3. Surat Daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952.
4. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM.
5. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid.
6. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga.
7. Bukti Alamat ( Bil Elektrik/ Bil Air/ Bil Telefon ).
Nota
a. Pertukaran Dalam Negeri ( 4 salinan ) / Pertukaran Luar Negeri ( 5 salinan ).
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip. ( Tidak boleh tulisan tangan )
Cop Rasmi
_____________________________________________________________________________________
Tarikh
( Tandatangan Ìbu Bapa / Penjaga )
Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah :
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : YAP KAH LOK
. Jantina : LELAKÌ 3. Tarikh Lahir : 16,12.1998
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : AK08119
5. Bangsa : CÌNA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : DARJAH 6 (010)

9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR :
PMR :
SPM :
( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : HO MEI LENG
1. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : G-12-14 JALAN AIR KEROH PPR SETAPAK
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) :
,- SDA -
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 1 ZON R1
Pilihan Kedua : SMK© CHONG HWA GOMBAK
16. Sebab-sebab Pertukaran : LEBÌH BERDEKATAN DENGAN RUMAH.

DAN MASALAH PENGANGKUTAN.
17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : JANUARÌ 011
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌPANJANGKAN
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
ADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
5300 KUALA LUMPUR.
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
Permohonan ini DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 5 Akta Pengangkatan 195
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal
. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAIB ditaip atau cetakan komputer.
LAMPIRAN
Cop Rasmi
( Tidak boleh tulisan tangan )

3.:7/ !&'. ./.2.8.!0. $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  . $04.2.2.07..9$04.!03//.3.

 !#!&  %.7.5/03.! %.7     4 .3../!0303.393.3&#&$#    .

 .38.3  :2.. %.7!03/.88.7.7.  %.3.3 $04..19.7.88.:3%07.$0. .2.907.$:7.

3 .3.2.3%0793 %%$% .-:.305:9:8.257.. .3505078.9..3 3.3 0::8..9.5.20303.7.3808.%3.804..3 &!$# !# $!    $.

5.!03...2. .9-:.

 !.!03..

7:-:..9.2.!#  %$#!# ##&$%& &&!&# ********************************************************************************* .5.

.. $0-.7:.8. 203:9:3/.-!079:.3!079.3.- 80-.9$:7.3   $ '%$%& %.30/:.9 .3  $ . &.2..3!0309:.07.903:7.7!079:.!03.74  $ $04. !.35 !.3.7.3003/.7.2.3.3 :3/.

9..7 %.3!0309:.7   '# $  45#.3.:7:08.3/.82 ********************************* %.

-.:7:08..3007.9!0.7 ************************************************************************************* &39:%3/.7..3!0.

07.9.3!0.3007.-.7.7.!0.3.9!0. ..-..

3.!!************************** !072443.33 ::8.

32.*************************************2:..3/5443 54943.7.3 45#.-0703.::8.8: 0804.79.3:39:503072..%/./.9/.82 .

7.3.7.3/.3.!0.%..9.3!03.

!! %.93.3-47.33 $:7...7 $.8079.3-07:9/03.3/4:203.

3507.3.3503/.9039.5.5.19..2.7.2.3-:-.07.-07.3 . !0739...:.507.503.3.-:-..

3 **************************************************************************** 49..!03.70!.3.3/.98.9/.3.-0758.9..9.39. 25.19.3.9203:9$08039.3.7.: $:7.

7.3-0703.38.20303.3.3:39:203/.9.3:39:825.5.90::8.32.9: 8.3.8. .50.30091:39:!#.!!...804.3.31.804.9..

257..3-07.43!%$.!..83.3 .2.0:39: $!/..

&!$#.

!#.

$!.

9.3 /.9 505078.3/:507805.3/:7:8..30:8.8:-002./:.3 $.3%03.89.%. !07/.3.3/.9.3/.7.39:..7.3  02./.$%! $.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:.35072443.3.3  5..3-0703.7.3..5.32:7/%3. 4342#:2...3 .75:8.

3&!$#.32:7/%3.3!05078. &39:5079:.3.50..3.3/.35..7.9.3 $.3/.9.02.9..2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8.7.

!#.

5...3-:.907../!0303.3./!0303.$! $:7.3:7/ ./.3.

.9 097. :9.!03.2.

7.

..43&!$#.%00143 49. - .

!#.

$!.

75:8.9505078..09.35072443.5.$%! $.-409:8.5. 47.3425:907  %/.:.9..3/:7:8.89.35072443.3 .3.39:.39.3 .3/9.

 #$$ $.2&8.8/.3/03.3.3-:97..3.303.5 !# $&&# $ #.

7.2.3.$0.%&# %#!#$ $ $ !#$#  #$&       .$04.

.3.7********************************************** $9. 07.9:8$04.%07..

3&#&$# . %025.7.7  **************** %.:7/*************************************************************** %.5/03.38.2.9.3 .7  *************** .!07803/7. **************** 4 .393.

!  **************************** **************************** **************************** 4 $.

07.8:804.72.20303.-0703.2..2..$04.******************************************************** %.#03/..3.72.8:804.703/. .3***************************************** %..

:0..39/..3 .-0703.507803/7.8!07..3***************************** /.20.3 !4943..

 $443.3!0309:..3...7/.$04.7$04. !07.-03.:./.7 ********************************************** %.3/.9.8.0303.3*************************%./. $.7.8.3.0303.3/.32.3.7.380.$04.:2.3!0309:.04843.$0.7 ********************************************** %.9#:2...%/.#03/.:2.********************4 %001432-9******************* $04.-03..3.94 /./.:.3/5443 %079.345$04.2.3.9.3!0309:./. %3.:3******************** . $.32. **************************************************************************** **************************************************************************** ****************!484/***********007********************************  4 %00143#:2.9.:05.94 /.3:7:08.3/.3&.345$04.8.3:7:08..3 ************************************************************************* ************************************************************************* !07.

:./.7 **************************************************************************** **************************************************************************** ************************************ %.5. ************************************************************************************* !07.9.3!0309:.3/.3.345$04.%07..3-:.

.3...-07.!03..3202.3. $.3.89.

5..38....3/..202..390.7-078:3: 8:3:  .9:7.3-0...3. /909.3804.9:507.2.5.-:.

3************************************************* ../!0303.************************************************* 4 .!03..

3..3/.3-:.*************************************** %.5.9.

..-.. ************************************************************************************ 05:9:8.3.9.7.3 :.!03.3!0.!0780:9:.:25:7 &&$..3.

.7.3/.9.!0.7.547/7**************************************************** %.%&&$ $04.7******************* *********************************** %.3!03.3007.3.3/9025.9..3**************************************************** %.720.

3-0.38.079.55072443.3 /05./8079..7 /05.3..390.303/...3/.703/.3/.3/4:203 /4:203 -07:9..30-03.3.3.2800.3 $.7 $09.3/.3-0.!! 49.9-07039804. ***************** %./8.8./50303..7.33.3/03.8 $..3.3/:. $..38:7.3.

-0703907.9. .3!# .. .-0703..82 $$#%$ &#&% # $:7.3.39/..08/853  !4943.3.8.3&!$#/. . $.7804.3 45#..305:9:8.547.20303.3/853/.3505078.

3-:..9039..-07..19..2.-:-.5.3!03/.:.7.3 .3.503.!07.5..3!07. !0739.3.07.

7.3!05078.3. $:7..9.!03.3 05:9:8.3:9.-0758.19..9203:9808039.3&!$#.3.

!#.

3.907./!0303..$! $:7./.3-:../!0303.3:7/ .3..5.

.9 097.!03. :9.2.

7.

3.3..%00143 49. .2007 8.3 . !079:.7.

7007 8.7.3 - ..!079:..3:.43&!$#.3.

!#.

3 .3 .$! $.35072443.5 %/.3/9.39:.3/:7:8.35072443.39.9505078. 47..-409:8.5.3.75:8.89.

3 ( !#%&# !#%&#! !#$&&#$ !!%# $#%!&##$  !# &%&#%&#$ &### !03.!03//.7.3007.! &  &% $:-507.9:7.

9$04.!03//./.2.2.. !!#%.3.8. $04. .!0.07.3.

7.3&#&$#    ..    %.3.:7/   %.!!$%& $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  .7   4 .2.5/03./!0303.393.

.19.7. #  .$0.88.38.$:7.3.907.7.3 $04.2.7!03/.:3%07. %.3  :2.7. .88.    %..

.7.2.20303.3%0793 .3 0::8.3 .%3.. .3 3.804.3.5.3505078.9.-:.9..257.305:9:8..3808.3 &!$# !# $!    $.

 .5.2.!03..9-:..

5...   !!##& #!$ &$ % &&!&# .9.2.7:-:.!03.

2..!03. !.3 $!&%$  ! #%%!%% %.9 .3!0309:.8...3 :3/.3.7!079:.3.3!079.903:7.7:.3003/. 203:9:3/.9$:7.- 80-.74  $04.07.7. &.-!079:.  $  $$&$$  $0-.30/:.35 !.7.3  .2.3.

9.7  &# ! 45#.3!0309:..:7:08.7 %.3/.82 ********************************* %.3.

-.3007.9!0...7 ************************************************************************************* &39:%3/.:7:08.3!0.7.

07..7..-.-.3!0.9.3.9!0.3007.7. .!0.

3.33 ::8.!!************************** !072443.

.3:39:503072.%/.8: .32.::8.

3.0804.3 45#./.-0703.*************************************2:.9.82 ********************************** %.7.9/.79..3.!0.3/.3!03.7.7..3/5443 54943.

7 $..3/4:203.3-47.!! **************** %.93..8079.3-07:9/03.33 $:7.

-:-. !0739.2.3 .9039.507..3507.3-:-.19.-07.07..5.5.3.3.2.:..7..3503/.503.

3 **************************************************************************** 49.3.98.3..7.: $:7.39..9.-0758.3.70!.9/. 25.!03.3/.3.9.19.9203:9$08039.

 .8.90::8.3:39:825.3.5.804.30091:39:!#.3.!!.804.7.9: 8.50.9.38.31.3-0703...20303.9.3.3:39:203/.32..

!.0:39: $!/..257.3 .83...2.3-07.43!%$.

&!$#.

!#.

$!.

7././:.7.3-0703.3/.02.%.3 $.7.9.3!05078..9 505078....32:7/%3.3  5.35.9. 4342#:2.3.9.75:8.3 &39:5079:.3%03.3/.50.9.35072443..5.3/:7:8.7.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8.3.3/:507805.3 /.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:.30:8.39:.3/. !07/.3&!$#.89.3.$%! $.3/.3..3.3  02.3 $.32:7/%3.9.7..8:-002...

!#.

3:7/ ../!0303..3-:.././!0303.5.3.3.$! $:7.907.

!03.. :9.2.9 097.

7.

%00143 49..43&!$#. - ..

!#.

$!.

89. 47.-409:8.75:8.3425:907  %/.35072443.9505078.:..3/9.09.3.3 .39.39:.5.3 ..3/:7:8.$%! $.5.35072443.9.

303. #$$ $.2&8.8/.5 !# $&&# $ #..3.3/03.3-:97.3.

%&# %#!#$ $ $ !#$#  #$&       .2.3.7.$04.$0.

3..%07.9:8$04.. 07.7********************************************** $9.

!07803/7.2.38.393.3&#&$# .7  **************** %.7  *************** .5/03.3 . **************** 4 .7. %025.:7/*************************************************************** %.9.

!  **************************** **************************** **************************** 4 $.

. ..3.******************************************************** %.72.3***************************************** %.2..07.$04.703/.8:804.20303.-0703.#03/.72.8:804.2..

3 !4943.3***************************** /..8!07.39/.20...-0703.3 .507803/7.:0..

8.3/.32..%/. $443.9.7$04. !07.-03..$04.7 ********************************************** %.$0.3 ************************************************************************* ************************************************************************* !07. $.$04./.8.3:7:08../. $.7 ********************************************** %.3/5443 %079..3*************************%./.9.. %3.0303.3!0309:.380.04843. **************************************************************************** **************************************************************************** ****************!484/***********007********************************  4 %00143#:2./.:3******************** .3.32.********************4 %001432-9******************* $04.3/...9.2.3:7:08.3.94 /.3/.3.3&.345$04.9#:2.3.:.:2.#03/.-03.:05.3!0309:.0303.7.345$04.94 /.3.3!0309:.8.:.:2.7.7/.

 ************************************************************************************* !07.5.3-:.%07.3/.345$04./.9.:..7 **************************************************************************** **************************************************************************** ************************************ %.3.3!0309:.

.3.3.89...-07.!03.3. $.3202..

2.3/..3..390.38.3-0.3804.202.7-078:3: 8:3:  ...-:.5.. /909....5.9:7.9:507.

!03./!0303.************************************************* 4 ..3************************************************* ..

*************************************** %.3/.9.3.3-:..5.

!03..3!0..:25:7 &&$...!0780:9:.3.-.3.3 :.9.7. ************************************************************************************ 05:9:8.

3/.7.3!03.7******************* *********************************** %..!0.720.9..3/9025.9.7.%&&$ $04.3.547/7**************************************************** %.3007.3**************************************************** %.

!! 49.. ***************** %. $.30-03.079.38.3 /05.390.3/.33.7.38:7.3..3.3-0.2800.3.3/03./50303.7 $09.....9-07039804.8 $.3./8.8.3/.3.703/./8079.55072443.3/4:203 /4:203 -07:9.7 /05...3/:.3/.303/.3-0.3 $.

20303.8.. . .3505078.3/853/.3!# ..82 $$#%$ &#&% # $:7.305:9:8.3.08/853  !4943. .-0703907..3&!$#/..7804.9.547. $.39/.3.-0703.3 45#.

...:.5.3 .5.3!07.3.07.503.9039.3.!07.-07.7.-:-.. !0739.19.3!03/..2.3-:.

3..!03.9203:9808039. $:7.19.9.3.3 05:9:8.3!05078.3&!$#..-0758.3:9.7.

!#.

907.3-:.5...$! $:7./!0303.3../.3:7/ ./!0303.3.

!03. :9..9 097.2.

7.

3 .3. !079:. .%00143 49..3.2007 8.7.

3:.!079:.3.43&!$#...3 - .7007 8.7.

!#.

47.35072443.75:8.-409:8.9505078.3.3/9.5.3 .39.39:.5 %/.89.35072443.$! $..3 .3/:7:8.

! &  &% $:-507.9:7.3007.!03//.7.3 ( !#%&# !#%&#! !#$&&#$ !!%# $#%!&##$  !# &%&#%&#$ &### !03.

07.7.5/03.3&#&$#    .2.:7/ ! %. $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  . ./!0303.!0.. $04.8.2.3./.393.!03//.2..3.3.9$04.7   4 .   %.

88.38.3 $04.7.2..$0.7. .3  :2.88. .   %.3.7!03/.$:7. %.:3%07..907.7.19.

804.5.3.3 ..3 0::8. ..305:9:8.-:..3808..9.7.3%0793 #  .3 3.%3.3505078.3 &!$# !# $!   $.257.2.9.20303.

.2.5.!03.. .9-:.

7:-:.2.5..9.. &&!&#   ## !!#$%! .!03.

.3.2.8.2.3003/. !.07.30/:.3!079.3.7!079:.3 $!&%  $$&$$ # $  #%#& %. 203:9:3/..3!0309:.9$:7.- 80-.74  $ $04.7..!03.7:.9 .3.35 !.3  .3 :3/.-!079:.7.903:7. $0-. &.

3/.:7:08.3.9.3!0309:.7  &# ! 45#.82 ********************************* %.7 %..

.3!0.7.9!0.7 ************************************************************************************* &39:%3/.-.:7:08..3007.

-.3!0.9.3007.3.07..7.7..9!0. .-.!0.

!!************************** .

!072443.33 ::8.3.

.*************************************2:.3.3.82 ********************************** %.79.3/5443 54943.7.-0703.3 45#..9/.8: 0804.7..3:39:503072.7.!0.3/.::8.9.3!03.%/./.32.

!! **************** %.7 $.93...3-47.33 $:7.8079.3-07:9/03.3/4:203.

.503.3503/.07.3 .-07.3507.2..9039. !0739.2.7..5.3-:-.3.507.19.-:-.5.:.3..

39. 25.!03.9.: $:7.9.3.3.3/..9203:9$08039.3.9/.3 **************************************************************************** 49.3.-0758.19.7.98..70!.

804.30091:39:!#.90::8.9.3:39:825.5.9: 8.3.3.38.31.!!.9.3..3-0703.3:39:203/.20303. ..7.804..8.50.32.

257.!.0:39: $!/..43!%$.3 .83..3-07.2..

&!$#.

!#.

$!.

75:8.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8.9.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:.3.7.3.3%03.9.30:8.3  02..32:7/%3.3/:7:8.. !07/.3/.3.3&!$#..7.3-0703.9.$%! $.7..5.50.3 $.3.3  5./:.7.9../.7..3 /..32:7/%3.9..3/.3.89.3/:507805.%.02. 4342#:2.35072443.3 &39:5079:.9 505078.3/.8:-002..35.3!05078.3/.3 $.39:.

!#.

../!0303.5./!0303./.$! $:7.907.3:7/ .3..3-:.3.

!03. :9.9 097.2..

7.

- .%00143 49..43&!$#..

!#.

$!.

3425:907 .35072443.3/:7:8.9.$%! $...39:.89.9505078.35072443.3 . 47.5.09.3/9.:.75:8.5.

39.-409:8.3. %/.3 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->