P. 1
refleksi bm

refleksi bm

|Views: 61|Likes:
Published by Faez Nurazman

More info:

Published by: Faez Nurazman on Mar 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

REFLEKSI Alhamdulillah, akhirnyasayadanahlikumpulantelah Berjaya

menyiapkantugasanini.Banyakcabarandandugaan yang kami tempuhdalam proses menyiapkannya. Sayatelahbanyakmendapatpengalaman yang belumpernahsayaalami, danpengalamaninibetulbetulmengujakan.Sayaamatseronokdanberasabanggasetelahtugasanini disempurnakan. Namunbegitu, iatidaklahsemudah yang disangkakeranaterdapatpelbagaicabaran yang mendatang, antaranyaialah kami mempunyaimasalahuntukmemilihjalancerita. Berjaya

Padamulanya, kami telahberbincangmengenaijalanceritatersebutdantelahmelakarnya, namunsemasamembuatpenggambaranjalancerita yang

dilakardilihattidakbegitusesuaikeranaiaterlalupendekdanmembuatkanceritatergantung. Olehitu, kami perlumemanjangkanlakonandenganpenambahanbabak agar jalanceritakelihatansempurna. Terdapatbeberapababak keranapelakontidakmendapat babaktersebut agar skripceritaakansesuaidenganbabaktersebut. Selaincabaran yang perlu kami hadapi, terdapatjugapengalaman yang kami idea yang perlu kami lakukanberulang kali idea

untukbercakapsecaraspontan.Jadimerekamemerlukanmasauntukmenghayatibabak-

membanggakanapabiladikesempatanini berpeluanguntukmempelajariteknikmenghayatilakonandanmengeluarkan danmenghasilkan video. Sesungguhnyapengalamaninimerupakansesuatu amatbermakna.Sayapastiiaakanmeninggalkansesuatu keranaiamerupakanpengalaman yang paling besar. yang besardalamhidup

secaraspontan.Selainitu, sayajugaberpeluanguntukmempelajariteknikmengubah video

yang kami

Muhammad Faez B. NurazmanAmrullah .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->