P. 1
20110110120151EDU3012 (NOTA)

20110110120151EDU3012 (NOTA)

|Views: 11,605|Likes:
Published by aynarexz

More info:

Published by: aynarexz on Mar 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2015

pdf

text

original

1

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR
HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran modul ini anda sepatutnya berkebolehan untuk: 1. 2. 3. 4. menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, kurikulum dan dasar-dasar. menghubungkait Faslsafah Pendidikan Kebangsaan, kurikulum kebangsaan dan penterjemahannya menerusi Sukatan Pelajaran. membina perkembangan profesionalisme keguruan membahaskan Akta Pendidikan 1996

SINOPSIS Modul ini membincangkan secara kritis tentang falsafah dan dasar pendidikan dengan menganalisisnya dalam konteks perkembangan pendidikan di Malaysia. Modul ini juga membincangkan perkembangan pendidikan negara sebagai satu kesinambungan dan keunggulan yang berterusan dengan berlandaskan interaksi dan pemikiran yang telah berlaku dalam proses pembangunan negara. Falsafah, dasar-dasar, kurikulum dan peraturan dalam pendidikan juga diberi penekanan bagi membolehkan para pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran serta pemupukan sikap dalam melaksanakan tanggungjawab secara berkesan dalam batasan profesion perguruan.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

2

RINGKASAN KANDUNGAN KURSUS

Falsafah Pendidikan Islam
eklektik

Falsafah Pendidikan Barat

PENDIDIKAN
FALSAFAH PENDIDIKAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru
Profesionalisme Keguruan

A K T A P E N D I D I K A N 1 9 9 6

DASAR-DASAR PENDIDIKAN

 Dasar Kawalan  Dasar Kebajikan  Dasar Inovasi  Dasar Solusi Jangka Pendek Jangka Panjang Reka Bentuk Kurikulum Sukatan Pelajaran Rancangan Pengajaran Tahunan Harian
 Wawasan Pendidikan  Pembangunan Pendidikan Nasional  PIPP  Dimensi Vertikal  Dimensi Horizontal

PERANCANGAN PENDIDIKAN

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

KETAKWAAN

ETIKA & PERUNDANGAN PENDIDIKAN

Kod Etika Profesinalisme Keguruan Disiplin & Perundangan Pendidikan

PEMBANGUNAN

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

3

INSAN

NEGARA UNIT

1

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KE ARAH PEMBANGUNAN INSAN DAN NEGARA
Hasil Pembelajaran Selepas membaca modul ini, anda sepatutnya dapat: 1. Memberikan makna pendidikan 2. Menginterpretasikan pembangunan 3. Menyatakan definisi pendidikan dan pembangunan merujuk kepada pandangan tokoh. 4. Menghubungkait di antara pendidikan dan pembangunan sebagai dua pembolehubah.

KONSEP DAN PENGERTIAN PENDIDIKAN Berdasarkan Kamus Dewan Edisi 4 (2005) istilah pendidikan membawa maksud : i. Perihal mendidik, ii. Ilmu iii. Didikan, latihan, ajaran. Pendidikan = Education Education = Latin: e’ex (keluar) Pendidikan = Didikan (educere) + & ducereduc (memimpin) latihan (educare)

Perbezaan didik, ajar dan latih. ISTILAH DALAM PENDIDIKAN Konsep Gelaran tokoh DIDIK Pendidik: menyampaikan maklumat & memberi ilmu, berkongsi AJAR Pengajar: memindah pengetahuan dan keterampilan untuk LATIH Jurulatih: membina kemahiran melalui tunjuk ajar .

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

Ta’dib berasal dari kata dasar “addaba” yang bermaksud mendidik adab atau membentuk akhlak. memelihara atau memimpin. i. Oleh itu perkataan tarbiah membawa makna yang luas kerana realitinya pengertian tersebut meliputi manusia dan semua makhluk Allah s. ii. manfaat diri pelajar.4 pengalaman Penerima Anak didik: menerima asuhan dan pembentukan Terdidik: Intelek. kemahiran. beragama. Pelajar: menerima tunjuk ajar. menguasai selain mendidik. berakhlak. membina & berkongsi pengetahuan. Belajar untuk ketrampilan Melatih & membina kepakaran Kedudukan guru Ciri-ciri guru Bersama: tunjuk ajar Ikut apa yang disuruh dan dibuat.t. ta’dib dan ta’lim. emosi dan jasmani Pengetahuan. nilai Di samping: bimbingan Role model: berilmu. Dari sudut perspektif Islam. kemahiran & nilai Berterusan Kebijaksanaan. pendidikan mempunyai beberapa istilah seperti tarbiah. rohani. Tarbiah berasal dari kata dasar “rabba” yang bermaksud mengasuh. kerohanian. jangan ikut apa yang dibuat. Dari segi terminologinya ta’dib bermakna dalam proses mendidik atau membentuk. berketerampilan & bersahsiah. Ia diseertikan dengan makna memiliki.w. Berpelajaran: intelek Pelatih: patuh arahan Kesan Terlatih: Jasmani Penerapan Masa Matlamat Pengetahuan & Kemahiran Ada had/ tempoh Kepandaian dan kecekapan Kemahiran Ada had/ tempoh Kemahiran Keperluan Proses Belajar untuk survival Mengajar: memindahkan pengetahuan & kemahiran Di hadapan: arahan Arahan mandatori: Ikut apa yang disuruh. kejiwaan dan kecekapan Belajar untuk belajar Memimpin: memindah. individu yang terdidik itu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensinya untuk membentuk peribadi. sikap dan sahsiah yang ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . keadaban.

Muallim membawa kaitan di antara proses didikan dengan ilmu yang berhubungkait dengan al-Quran dan Sunnah. b) Athens : Pendidikan untuk membina kebijaksanaan dan keseimbangan jiwa bagi mengukuhkan demokrasi dan membentuk warganegara yang cintakan negara.w. Muaddib pula menghubungkan pendidikan sebagai satu proses peradaban atau menjadikan manusia berakhlak. Murabbi menghubungkan proses didikan itu dengan Allah s. mualim.t. Dalam pendidikan Islam.M. makna pendidik berkait rapat dengan dengan konsep murabbi. “Pendidikan sebagai latihan jasmani dan rohani bagi mencapai kecantikan kesempurnaan pekerti. muaddib dan mudarris. berdisiplin.) MAKHLUK ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Dari idea tersebut. Hal ini berkaitan dengan proses penterjemahan ilmu dalam bentuk teori dan praktik dari pendidik kepada pelajar. – 347 S. iii. Ta’lim berasal dari kata dasar “allama” yang bermaksud proses pengajaran dan pembelajaran.t. taat pemimpin dan cintakan tanah air. i. Tarbiah DEFINISI PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF BARAT (Mengasuh/ Memelihara/ membaiki) a) Sparta : Pendidikan satu usaha untuk membentuk rakyat yang berani. Pendidikan ialah latihan.” (Plato: 427 S.M.5 selaras dengan acuan yang ditetapkan oleh Allah s. sebagai sumber rujukan.w. ta’dib dan ta’lim dalam proses pembinaan insan yang syumul dapat digambarkan seperti rajah di bawah. Oleh itu perkataan ta’dib hanya difokuskan kepada manusia sahaja. barat telah mengambilnya sebagai acuan dalam membuat tafsiran dan definisi tentang pendidikan. Hubungan konsep tarbiah.

” (Aristotle: 384 S. Pendidikan juga suatu proses bagi mengatur dan menambah pengetahuan yang dimiliki supaya dapat hidup dengan lebih selamat. Pendidikan ialah usaha “Pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran. – 322 S.M. iv.) Pendidikan ialah proses “Pendidikan sebagai proses membentuk kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan dan perasaan terhadap alam sejagat dan sesama manusia. Ketiga-tiga dasar tersebut berasaskan sumber ilmu utama: • AL-QURAN • AS-SUNNAH (HADIS) • IJTIHAD (ULAMA) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .” (Socrates: 470 S.M. – 399 S. roh.6 ii. • JAWARIAN (PSIKOMOTOR): Amalan & kebiasaan yang menurut sunnah. REFLEKSI Apakah ciri-ciri pendidikan dari perspektif barat? Adakah ciri-ciri tersebut mempunyai persamaan dengan situasi pendidikan di Malaysia? Bincangkan. Pendidikan berlaku melalui tunjukajar.M. v vi. kerohanian dan emosi. jasmani. PENGERTIAN PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF ISLAM Pendidikan dalam Islam meletakkan tiga dasar ilmu yang berlandaskan kepada • AKAL (KOGNITIF): Ilmu wahyu + ilmu aqli = kebesaran dan kebenaran Tuhan.M.” (Stuart Mill) Pendidikan ialah mendidik “Pendidikan ialah mendidik iaitu memimpin keluar.) Pendidikan ialah sistem “Pendidikan ialah satu sistem perkembangan intelektual.” (John Dewey: 1933) Pendidikan ialah penambahan ilmu “Pendidikan ialah untuk menambahkan ilmu untuk menghampirkan diri dengan kesempurnaan fitrah dan memahami daya usaha yang terdapat pada bakat dan watak seseorang. • HATI (EFEKTIF): Kesedaran dan penghayatan secara fitrah. jiwa & perasaan. latihan dan indoktrinasi.” (Ducasse) iii.

rohani. Usaha menerapkan ilmu dan nilai bagi pembinaan warganegara yang cemerlang ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . v. iii. masyarakat dan negara. akal. iii. Proses dan usaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan individu. ii. bermasyarakat dan bersedia memimpin. vii. akhlak. Hasan Langgulung: Pendidikan ialah merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab & berbakti kepada Allah. x. iv. Imam Abu Hanifa: Pendidikan merupakan perihal membina ummah bersandarkan agama. Khursid Ahmad: Pendidikan sebagai latihan aqliah. keluarga. viii. Al-Ghazali: Pendidikan ialah proses pembentukan akhlak dan nilai-nilai kerohanian sebagai persediaan menghadapi rintangan hidup. Imam Malik: Pendidikan ialah pembentukan individu yang berilmu. jasmaniah dan rohaniah bagi melahirkan manusia berkebudayaan tinggi. berupaya melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warganegara yang sempurna. APAKAH HAKIKAT PENDIDIKAN? i. Proses interaksi 2 pihak di antara pendidik dan orang yang dididik secara seimbang. ii. Imam al-Syafie: Pendidikan bermatlamat membentuk akidah dan penguasaan ilmu untuk melengkapkan diri menghadapi dunia. Al-Jamali: Pendidikan sebagai membentuk tabiat dan sikap manusia dalam pelbagai aspek kehidupan (jasmani.7 Pendapat ilmuan Islam terhadap pendidikan: i. vi. Usaha melengkapkan pengetahuan. pemikiran dan kemahiran orang yang dididik untuk menghadapi cabaran perubahan persekitaran. berakhlak. pemikiran dan ilmu sehingga ke peringkat Ijtihad. Ibnu Khaldun: Pendidikan ialah usaha mempersiapkan individu bagi membina masyarakat dan Negara. sosial) supaya dapat mengabdi diri kepada Allah. ix. Proses yang berterusan.

pertanian Pendidikan Informal Cth: Adab. Dimensi Bukan Instrumentalis Pendidikan ialah _______ i. mempunyai matlamat implisit. SMK. IKM Pendidikan Formal Pendidikan Nonformal Cth: Kursus lanjutan seperti masakan. MRSM. menjadi makhluk terdidik. akhlak ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . ii. jahitan. iii. ii. ternakan. cara untuk mencapai matlamat. mesti bersesuaian dengan kehidupan manusia di dalam masyarakat. satu kehidupan JENIS PENDIDIKAN Cth: SK. untuk mencapai sesuatu keperluan. iv.8 DIMENSI PENDIDIKAN Dimensi Instrumental Pendidikan ialah ______ i. iii. tutur kata. untuk sesuatu fungsi dan untuk manusia berfungsi.

1990) “Pembangunan ialah merealisasikan potensi personaliti manusia.. iv. kebangsaan. teks Rasmi: bangunan & kelas. Ijazah Pra sekolah. Dip. iii. Pembangunan tidak ii. Tidak rasmi Sijil penyertaan - APAKAH HUBUNGKAIT DI ANTARA PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN? Konsep Dan Pengertian Pembangunan 1. et al (1974) “Pembangunan boleh difahami dari kebiasaan ekonomi. j/m berterusan Keluarga & masyarakat Tidak rasmi: rumah. ideologi atau kriteria yang lain. D. “Pembangunan ialah memimpin objektif kerajaan-kerajaan. j/m pendek Ahli yang pakar Berjadual Rasmi & tidak rasmi: agensi kerajaan & swasta. gabungan dari tiga matlamat yang khusus. etika. IPT Informal Bina kemahiran untuk kehidupan.9 Perbandingan Pendidikan Formal. pedagogi. Rasmi. jaminan keatas bekalan keperluan asas. sosial dan politik”. sekolah.. j/m lama Guru terlatih. Juga memandang serius ke atas kewujudan kelas sosial dan konflik sosial ”. masyarakat Tidak rasmi Nonformal Perkembangan kemahiran. ren & men. “Pembangunan berkisar di atas landasan nilai-nilai materialisme secara kuantitatif. Pembangunan sinonim dengan perubahan ekonomi. Seragam. Pertama. berstruktur Rasmi & kebangsaan Perjawatan: sijil. pengurangan ketidakadilan” ( Seers. berjadual. sk. dan tidak dari perspektif politik. 1977). (Hulme D & Turner M. kewujudan bidang pekerjaan. Informal dan Nonformal Reka bentuk Pengajaran Pembelajaran Institusi Kurikulum Penilaian Pengiktirafan Organisasi Formal Perkembangan ilmu & kemahiran. Kadt E. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Kedua. Pembangunan Dari Perspektif Barat i. ketiga.

v. ii. dunia dan akhirat. manusia mesti mencapai kebahagian di dunia dan akhirat.” Kadir H.1404H) Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan pembangunan (al-tanmiyah) dalam al-Quran seperti al-Tazkiyah (Penyuburan). Dalam hubungan ini tujuan pembangunan adalah manusia itu sendiri (Nailul Murad Mohd.10 hanya dilihat dari faktor-faktor ekonomi (tanah. modal dan pengusaha) tetapi lebih kepada perkembangan ekonomi ”. Pembangunan Berteraskan Islam ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . al-Bina’ (Pembinaan) seperti tersebut dalam surah al-Saf: 4. ( 1996 ) “Pembangunan bermaksud peningkatan. Noor 2002). “Pembangunan adalah suatu proses membuka dan mengembangkan roh kemanusiaan.Nor & Hanapi Md. v. matlamat ialah keredahan Allah (mardatillah) dan kerangkanya mencakupi skala waktu panjang iaitu waktu kehidupan di alam roh. membuka hati manusia. iii.” ( Abduh . membuka dan mendedahkan manusia ke arah kemuncak ketuhanan supaya berkembang sepenuhnya secara beransur-ansur dan ke arah yang lebih baik dalam konteks kehebatan semulajadi. Sepanjang skala itu. Berger (1992) Pembangunan Dari Perspektif Islam i. (Muhammad Syukri Saleh 2002) 2. D. iv. buruh. seperti tersebut dalam surah al-Syams: 9. Konsep pembangunan dalam Islam adalah berasaskan kepada keesaan Allah.” ( Fathi Yakan (2002) ”Pembangunan (al-Tanmiyah) bermaksud penyuburan dan pemurnian diri insan. vi. kebangkitan dan pertambahan dari semua aspek kehidupan kerana sifat kehidupan ini sentiasa berubah tidak berhenti-henti dan jika tiada peningkatan maka matilah ia.

11 PEMBANGUNAN APA? NEGA INSAN Intelektual (IQ) Emosi (EQ) Rohani (SQ) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) E Jasmani (PQ) In .

litera .12 PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN Pembolehubah bebas (IV) PENGARUH PEMBANGUNAN TERHADAP PENDIDIKAN Pendidikan (Literasi) Pembolehubah bebas (IV) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) literasi fungsian.

13 RUMUSAN • • • Pendidikan à mendidik + melatih manusia. B. C. Pendidikan ialah satu usaha ke arah merapatkan jurang yang wujud dalam masyarakat. Plato Aristotle B. D. Pembangunan à unsur manusia + elemen kenegaraan. Pendidikan ialah meningkatkan potensi murid-murid untuk lebih cemerlang dalam hidup menerusi peningkatan prestasi akademik. Pendidikan ialah suatu sistem penyampaian yang berfungsi untuk menimbulkan kesedaran dalam kalangan murid erti warganegara yang baik. watak dan mencungkil bakat yang terpendam. Socrates John Dewey ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . C. 3. Didik Kemahiran Melatih Terhad Belajar untuk belajar Latih Kebijaksanaan Memimpin Berterusan Belajar untuk keterampilan Manakah kenyataan berikut merujuk kepada maksud pendidikan? A. • Pendidikan boleh memberikan kesan secara langsung kepada pembangunan (insan dan negara) à aspek literasi. Manakah perbandingan berikut BETUL tentang pendidikan? A B C D 2. Pendidikan ialah penyerapan pengetahuan dan kemahiran bagi membentuk peribadi. • Pembangunan menyediakan peruntukan dan kebolehdayaan untuk perkembangan pendidikan. Pendidikan dan pembangunan membentuk dua pembolehubah yang berkaitan. UJIAN 1. D. Siapakah di antara tokoh berikut yang mentakrifkan pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran? A.

tarbiah ta’dib B. 6. ajar latih B. sub formal. Kata-kata tersebut adalah bertepatan dengan konsep _________________ A. Pendidikan lanjutan adalah tergolong dalam jenis pendidikan ___________ A. C. D. non formal. informal. proses membentuk akhlak yang sempurna adalah merujuk kepada ____________ A. Dalam pendidikan Islam. ta’lim mengajar kesempurnaan.14 4. Soalan 7 hingga 9 adalah merujuk kepada rajah di bawah ALLAH Pendidikan & Latihan X Sunah Insan bertaqwa & khalifah Allah Quran WAHYU Y Rajah: Pendidikan & Pembangunan Dalam Islam ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . C. formal. asuh didik 5. B. D. D. C. “Tuntutlah ilmu bermula dari buaian sehingga ke liang lahad”.

Pendidikan nilai. III dan IV 8. II. I. I dan IV sahaja. B. II dan III sahaja. I. II. C. C. B. B. Pembangunan dunia. Apakah kategori pembangunan yang dinyatakan? I. Y adalah merujuk kepada aspek pembangunan. D. II. III.15 7. A. C. Pembangunan insan. 9. Pendidikan bersama. IV. II dan III sahaja. II. Pendidikan bersepadu. D. Apakah rumusan yang boleh dikemukakan terhadap konsep pendidikan yang dikemukakan di dalam rajah tersebut? A. III dan IV. A. D. Pembangunan akhirat. Pembangunan dunia. IV. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . II dan III sahaja I. Roh Akal Jasad Sahsiah I sahaja I dan II sahaja I. III. pendidikan berterusan. Apakah komponen pendidikan dan latihan yang terkandung di dalam X? I.

3. pengajaran dan latihan? Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan? Bandingkan erti pendidikan dan pembangunan dari perspektif barat dan Islam. C. Literasi membolehkan maklumat pembangunan diterima oleh rakyat. Bagaimanakah pendidikan boleh memberikan impak kepada pembangunan negara? I. Rakyat yang berpendidikan berkeupayaan memberi idea yang bernas. I. III dan IV. LATIHAN ESEI 1.2 Insan Negara Pendidikan lebih mempengaruhi pembangunan Pembangunan lebih mempengaruhi pendidikan Berikan penilaian anda: ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Pendidikan menjadi pemankin dalam merealisasikan hasrat menjadi negara maju menjelang 2020. 6.1 5.16 10. Pendidikan menyedarkan rakyat tentang pembangunan. III dan IV sahaja. I. 4. Pendidikan menyediakan tenaga buruh yang berkemahiran untuk pembangunan I dan II sahaja. II dan III sahaja. III. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan? Apakah perbezaan konsep pendidikan. 2. D. II. 5. 5. A. Adakah pendidikan dan pembangunan merupakan dua pembolehubah yang saling berkaitan? Mengapa? Bagaimanakah pendidikan memainkan peranan dalam pembangunan: i) ii) 7. IV. II. B.

era kemerdekaan. anda dapat: 1. 2. era selepas kemerdekaan.17 UNIT 2 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN HALA TUJU Objektif Objektif pengajaran tajuk ini ialah untuk memahami hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia. Menganalisis dasar dan matlamat pendidikan mengikut era yang disebutkan. era penjajahan. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SERANTAU Continental ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) French . 3. Membincangkan sumbangan tokoh-tokoh dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. Menghuraikan perkembangan pendidikan pada era masyarakat tradisional. Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran unit ini.

Rancangan Malaysia Ketiga (1976 – 1980): Pendidikan kebangsaan dengan dasar perpaduan. iii. Pendidikan Untuk Kemajuan (1990 – 1999): Pendidikan Kebangsaan bertaraf dunia dengan dasar globalisasi berteraskan sains & teknologi. pengabaian) Pendidikan Era Kemerdekaan (1956–1959): Pendidikan formal & pendidikan informal dengan dasar perpaduan nasional Pendidikan Selepas Kemerdekaan: i. iv. pluralisasi. Rancangan Malaysia Pertama (1960–1970): Pendidikan formal. pendidikan informal & Pendidikan nonformal dengan dasar perpaduan & pembasmian buta huruf. Pendidikan Untuk Kemajuan Pada Abad Ke-21: Memperkasakan Pendidikan Kebangsaan secara ‘glokal’ ke arah melahirkan rakyat berminda kelas pertama. patriotism dan guna tenaga mahir. Pendidikan Era Penjajahan (1511 – 1957): Pendidikan informal & pendidikan formal dengan dasar untuk kepentingan penjajah (pecah & perintah. tenaga mahir (aneka jurusan) dan pendemokrasian pendidikan. pemencilan. Pendidikan Untuk Membentuk Jati Diri (1980 – 1989): Pendidikan Kebangsaan berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang cemerlang. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .18 DIMENSI PERKEMBANGAN PENDIDIKAN Dimensi Vertikal  Taraf pendidikan  Tahap persekolahan  Peluang pendidikan Dimensi Horizontal  Merapatkan jurang pendidikan  Demokrasi pendidikan  Penyebaran pendidikan TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN • • • • Pendidikan Era Masyarakat Melayu Tradisi: Pendidikan informal untuk kekalkan keharmonian system & fungsi masyarakat. Rancangan Malaysia Kedua (1971–1975): Pendidikan kebangsaan dengan dasar perpaduan. ii. vi. v.

19 LANDASAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Laporan Chessman (1946) Laporan Barnes (1951) Laporan FennWu (1951) Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 Laporan Rahman Talib 1960 & Akta Pelajaran 1961 Penyata Razak 1956 & Ordinan Pelajaran 1957 Rang Undangundang Pendidikan 1995 Akta Pendidikan 1996 SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN Tahap-tahap dalam system pendidikan kebangsaan: a) Pendidikan Prasekolah b) Pendidikan Rendah (Termasuk Pendidikan Khas) c) Pendidikan Menengah (Termasuk Pendidikan Khas) d) Pendidikan Lepas Menengah. a) Institusi pendidikan kerajaan b) Institusi pendidikan bantuan kerajaan c) Institusi pendidikan swasta ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . dan e) Pendidikan Tinggi Terdapat tiga kategori institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan.

Ordinan Pelajaran dan Akta Pendidikan mendasari perkembangan pendidikan Malaysia. Perkembangan pendidikan berlaku berdasarkan ideologi negara dan diterjemahkan menerusi beberapa laporan. ordinan dan akta pelajaran. a) Secara horizontal (mengikut siri masa) a) Secara vertikal (tahap & kandungan pendidikan) 2. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) STPM/ Ma 2 thn SPM 2 thn PMR . 4. 3.20 JENIS SEKOLAH MENGIKUT SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN DIP/ IJA 3 – 5 thn RUMUSAN 1. Perkembangan pendidikan di Malaysia berlaku secara horizonal dan vertikal. kerjasama di antara kerajaan dan pihak persendirian dan sumbangan oleh pihak swasta. Perkembangan pendidikan di Malaysia adalah hasil dari pembangunan oleh pihak kerajaan.

I. I. I dan II sahaja. Pendidikan memberikan kesedaran kepada rakyat tentang erti pembangunan. II. IV. B. B.21 LATIHAN OBJEKTIF 1. Pelbagai pendidikan dan komprehensif skopnya. IV. C. Pendidikan bersepadu. III dan IV sahaja. Manakah antara dimensi perkembangan pendidikan berikut merujuk kepada dimensi vertikal? A. 2. D. D. III dan IV sahaja. D. II. Manakah antara berikut merupakan pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan melalui satu sistem pendidikan yang memperuntukan perkara-perkara yang akan memenuhi keperluan negara serta memupuk perpaduan negara? I. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama. I. III dan IV. 3. Pendidikan menyediakan tenaga buruh yang berkemahiran. seimbang dan harmoni. Rakyat berpendidikan berkeupayaan memberi idea yang bernas. A. Bagaimanakah pendidikan boleh memberikan impak kepada pembangunan negara? I. III. Merapatkan jurang pendidikan. menyeluruh. Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. III dan IV. II dan III sahaja. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . II. Literasi membolehkan maklumat pembangunan diterima rakyat. II dan III sahaja. I. C. B. C. II. A. Penyebaran pendidikan. Taraf pendidikan. III. III dan IV sahaja. I. Pendidikan menjadi pemangkin dalam merealisasikan hasrat menjadi negara maju menjelang 2020. II. Demokrasi pendidikan.

D. 2. Bandingkan halatuju dan falsafah pendidikana pada era sebelum dan selepas Malaysia mencapai kemerdekaan. • • • • Perpaduan kaum Penerapan ideologi negara Keperluan sumber tenaga manusia Pengekalan identiti budaya & warisan berdasarkan kaum Apakah yang boleh anda rumuskan tentang ciri-ciri pendidikan tersebut? A. kandungan dan huraikan Perkembangan pendidikan masa kini adalah berteraskan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. analisiskan sumbangannya dari aspek dasar dan sistem pendidikan negara. bincangkan. LATIHAN ESEI 1. Halatuju dan falsafah pendidikan era kemerdekaan. Halatuju dan falsafah pendidikan era pasca kemerdekaan. 4. C. B. Berikan ulasan tentang perkembangan pendidikan di Malaysia dari dimensi horizontal dan dimensi vertikal.22 4. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Berdasarkan Penyata Razak (1956). 3. Halatuju dan falsafah pendidikan era penjajahan. Halatuju dan falsafah pendidikan era prekemerdekaan.

’ (al-Farabi) Falsafah ialah perbincangan ‘Falsafah ialah perbincangan berkaitan soal-soal agama dan ketuhanan semata-mata dan hasil pemikiran manusia yang spekulatif yang berdasarkan ujikaji dan pengamatan yang tajam. Membandingkan falsafah barat dan Islam dalam pembentukan FPK. Falsafah sebagai usaha menyelidik ‘Falsafah ialah usaha menyelidik bagi membentuk pengetahuan yang murni bagi mencapai kebijaksanaan. Falsafah sebagai usaha mengetahui ‘Falsafah ialah usaha mengetahui segala yang ada berhubung dengan manusia dan kehidupannya untuk mencapai hakikat kebenaran. (Socrates) 2. pelajar dapat: 1. Menghubungkait antara ciri-ciri FPK dengan falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam. 3. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . KONSEP & PENGERTIAN FALSAFAH DAN FALSAFAH PENDIDIKAN Falsafah Philosophy = Philosophy = Philien + Sophia (mencintai) (kebijaksanaan) The love of wisdom = Mencintai Kebijaksanaan Falsafah 1. Falsafah ialah disiplin ‘Falsafah ialah disiplin yang menyelidiki asas dan sebab segala benda.23 UNIT 3 ASAS FALSAFAH DALAM PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran. 5.’ (Plato) 3.’ (Aristotle) Falsafah ialah ilmu ‘ Falsafah ialah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.’ (al-Ghazali) 4. Menjelaskan konsep falsafah dan falsafah pendidikan 2.

• holistik. • mendalam. • kritis. Falsafah Barat  Tuhan. • konsepsual dan • universal untuk menemui kebenaran. • radikal. PERBANDINGAN FALSAFAH BARAT & ISLAM FALSAFAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENGETAHUAN Al-Ghazali membahagikan ilmu kepada ilmu naqli (ilmu wahyu) dan ilmu aqli (ilmu carian). • integral. • sistematik. manusia & alam adalah sama ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .24 APAKAH HAKIKAT FALSAFAH/ KEBIJAKSANAAN? Ia merupakan aktiviti berfikir secara: • meluas.

Hubungan antara jenis-jenis ilmu tersebut dapat dilihat menerusi rajah berikut: IL NA KEDUDUKAN FALSAFAH & PENGETAHUAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Kedudukan Falsafah (Russell 1946) . empirikal. intuitif dan Autoritatif.25 Kneller (1971) mengkategorikan ilmu kepada ilmu wahyu. rasional.

EPISTEMOLO Teori Pengetahu Perihal Mengeta   Kebenaran dari pengalama n Persekitara n bersifat dinamik. Hagel dll Aristotle.” Russell (1946) FALSAFAH: CABANG.26 “Falsafah adalah sesuatu yang berada di antara teologi dan sains. Pengalama n individu berbeza DU DE IF KT Tokoh Dewey. Bacon. Russel. à menerusi proses penaakulan Plato. METAFIZI Realiti / Kewuju Realisme Tradisional Pragmatisme Awal abad 20 – US / moden  Eksistensialisme Pertengahan abad 20 . Kant. Lock G LO IK 2. Descartes. James dll ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) 3.  Kewujudan di keadilan alam fikiran dan selaras dgn alam keindahan nyata. AKSIOLOG Nilai: Estetika Etika . à nyata/ kerohanian maujud  Dimensi fizikalnya Kebenaran. PERSOALAN DAN PENYELESAIAN Umum FALSAFAH BARAT (Mazhab Umum) Ciri Fokus Idealisme Terawal & tradisional CABANG FALS 1. Jaspers  Kebenaran à  Kebenaran akal. jiwa. Darwin.Eropah/ moden  Kebenaran dari pengalama n bebas  Pengalama n bentuk idea & pengetahua n  Individu berhak mempuat pilihan & bertanggung jawab Kierkegard.

Tujuan & Program ESENSIALISME REKONSTRUKSIONISME ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .27 FALSAFAH UMUM: PENGARUHNYA KEPADA FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT FALSAFAH UMUM BARAT FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Idealisme Perenialisme Realisme Progresivisme Pragmatisme Esensialisme Eksistensialisme Rekonstruksionisme PERBANDINGAN ALIRAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT PERENIALISME T R A D I O N A L PROGRESIVISME M O D E N Kriteria: 1. Masyarakat & Pendidikan 2. Pengajaran Guru 4. Pengetahuan & Pembelajaran 3.

Keseluruhan. Pendidikan bersepadu (kognitif. moral dan sosial) Nilai bersifat subjektif (pandangan individu) Tumpuan terhadap pengetahuan dan maklumat Fokus kepada subjek Kandungan subjek:  Pilihan guru Pengetahuan  Penyusunan berurutan &  Orentasi perkara lampau Pembelajaran Kandungan subjek dibahagi kepada beberapa bidang Rancangan pengajaran disusun mengikut topik Orentasi teks & bilik darjah Berkumpulan secara keseluruhan Jadual yang tetap & masa seragam Pelajar kumpulan yang Pengajaran ‘homogeneous’ & program khas Guru Pengajaran berorientasi guru & pelajar pasif Keseragaman dalam membina pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran Fokus kepada sastera & sains Tujuan & Pengkhususan Kurikulum ditentukan Tumpuan terhadap penyelesaian masalah & peranan individu Fokus terhadap pelajar Kandungan subjek:  Pilihan guru & pelajar  Susunan ikut kefahaman  Orentasi semasa & hadapan Kandungan subjek secara bersepadu Rancangan pengajaran disusun mengikut minat & masalah Orentasi pelbagai bahan & masy. kecil & individu Jadual yang anjal & masa fleksibel Pelajar kumpulan yang ‘heterogeneous’ & program berbeza Pengajaran berorientasi pelajar & pelajar aktif Kepelbagaian dalam membina pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran Sepadu (satera. subjek praktikal & vokasional) Umum Kurikulum berasaskan keperluan dan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .28 Kriteria Aliran Falsafah Pendidikan Tradisional Moden Sekolah institusi pendidikan Rumah institusi pendidikan formal formal Sekolah agen kebudayaan Pendidikan matlamat masyarakat Pengetahuan sediakan pelajar untuk demokrasi Pendidikan kembangkan kognitif (akademik) Nilai bersifat objektif & tetap (berasaskan persetujuan) Masyarakat & Pendidikan Sekolah memajukan masyarakat Pendidikan kembangkan potensi Pengalaman demokrasi di sekolah menyediakan pengetahuan untuk demokrasi sebenar.

Ilmu Aqli (Ilmu Akal / Fardu Kifayah) Aksiologi Kebagusan mutlak (kamil). ditetapkan oleh Allah s. Ilmu Naqli (Wahyu / Fardu Ain) ii. afektif dan psikomotor Penemuan baru & Dunia baru minat pelajar Standard yang setara & fleksibel: Tumpuan khas kepada mereka yang pencapaiannya rendah FALSAFAH DALAM ISLAM Metafizik Intisari yang Maha Esa. Fleksibel 5. Mutlak dan Kekal Epistemologi Pengetahuan tentang kebenaran mutlak (haq) melalui dua cabang ilmu: i. Dinamik = = = = = Agama vs Sekular Sains vs Agama Sains – Agama Perkembangan kognitif. (Kamus Dewan IV) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Hikmah juga membawa maksud kelebihan atau tujuan sebenar sesuatu perkara.t. Pengkhususan 4. dengan ekspresi lahiriah dalam bentuk kebagusan relatif (ketakwaan) Islam itu addin à cara hidup Hikmah : kebijaksanaan/ kecerdikan kurniaan Allah.29 Program Standard yang tinggi & cemerlang: Tumpuan khas kepada mereka yang cemerlang CIRI-CIRI FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT 1. Dualisme 2.w. Segmentasi 3.

1974) KESEPADUAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN EKLEKTIK (Memilih dgn leluasa daripada pelbagai ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . berilmu.30 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM ”Pendidikan berterusan ke arah perkembangan diri individu dari segi rohani. berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat harmoni. intelek. hormat menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain. emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman.” (Persidangan negara-negara Islam di Makkah.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.31 HUBUNGKAIT FALSAFAH BARAT & ISLAM KEPADA FPK FALSAFAH UMUM BARAT Mazhab Idealisme FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. (KPM 1996) P Mazhab Realisme Mazhab ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . masyarakat dan negara. berketrampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani.

holistik. Falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam digabungkan untuk menjadi asas pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang bersifat eklektik. pragmatisme dan eksistensialisme. kritis. EPISTEMOLOGI Pengetahuan & Keterampilan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . konsepsual dan universal untuk menemui kebenaran. 3. mendalam. esensialisme dan rekonstruksionisme berteraskan mazhab falsafah umum iaitu idealisme. meyeluruh dan seimbang merangkumi akal. 4. sistematik. progresivisme. radikal. Falsafah pendidikan Islam menekankan unsur bersepadu. integral. roh dan jasad. Falsafah pendidikan barat perenialisme. realisme. 2.32 CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Pengajian Tinggi Kurikulum Lepasan Menengah METAFIZIK Kepercayaan Ketuhanan Rumusan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)* Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)* Prasekolah * Melibatkan Kurikulum Pendidikan Khas 1. Falsafah merupakan aktiviti berfikir secara meluas.

C. Manakah antara perkara berikut merujuk kepada hakikat falsafah ke arah menemui kebenaran? I. agama dan sains berada pada kedudukan yang sama 3. A. Logik. III. B. Kedudukan agama berada di antara falsafah dan sains. B. 2. D. II dan III sahaja. IV.33 LATIHAN OBJEKTIF 1. III dan IV sahaja. Berfikir secara radikal dan integral. Falsafah. Aksiologi. Menurut Russell (1946) terdapat tiga jenis ilmu yang bertindak ke arah kebenaran. Metafizik. D. B. III dan IV. sumber dan kaedah ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Guru adalah ‘role model’ yang sentiasa menjadi perhatian. D. I. Manakah di antara kedudukan ilmu berikut adalah benar mengikut penjelasan beliau? A. sopan dalam tutur kata dan tingkah laku dan berakhlak mulia. Oleh itu guru mestilah kelihatan kemas dalam penampilan dan berpakaian. II. A. C. Berfikir secara vertikal dan horizontal. I dan II sahaja. Kedudukan sains terletak di antara teologi dan falsafah. II. Apakah cabang falsafah yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas? D. 4. Epistemologi. • • • • • Pemilihan nilai Menggerak pemikiran Penetapan matlamat/ Objektif Penjelasan dan ketepatan makna Pemilihan pengetahuan. Berfikir secara seimbang dan bersepadu. Kedudukan falsafah berada di antara agama dan sains. I. Berfikir secara kritis dan sistematik.

D. 2. Matlamat falsafah pendidikan. Analisiskan cabang Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari aspek epistemologi dan aksiologi. Pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. B. Mengapa eklektik? 5. 4.34 Apakah yang boleh dirumuskan dengan perkara di atas? A. Huraikan hakikat falsafah seperti yang anda faham. Apakah keistimewaan falsafah pendidikan barat yang diaplikasikan dalam FPK? 3. Debatkan yang manakah lebih unggul di antara falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam dalam mempengaruhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Penerapan unsur falsafah dalam pendidikan. LATIHAN ESEI 1. C. Sumbangan falsafah terhadap pendidikan. Bagaimanakah pelaksanaannya dari aspek melahirkan warganegara yang cemerlang? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Bincangkan maksud eklektik dalam konteks pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Menganalisis pendidikan negara dari aspek bentuk. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Proses-proses pendidikan yang mesti dilaksanakan. APAKAH FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)? Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. proses dan kesan akhir. Mengenalpasti kandungan dokumen FPK dari aspek yang tersurat dan tersirat. (KPM 1996) APAKAH YANG TERKANDUNG DALAM FPK? • • • Bentuk pendidikan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. pelajar dapat: 1. masyarakat dan negara. Menghuraikan unsur-unsur dan elemen-elemen yang terkandung dalam FPK 3. berketrampilan. 2. Kesan/ matlamat pendidikan yang mesti dicapai.35 UNIT 4 PENGHAYATAN UNSUR DAN ELEMEN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Objektif Objektif tajuk ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami dan menghayati unsur-unsur dan elemen-elemen yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan kebangsaan (FPK). Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

2. Unsur Intelek • • • • • INTELEK Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kebenaran Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif Daya pemikiran yang lojik dan analitik Ilmu yang bermanfaat Masyarakat yang berilmu pengetahuan yang mempunyai sikap suka membaca dan cinta ilmu. Unsur Rohani • • Keyakinan kepada Tuhan Kepercayaan beragama 3.36 BAGAIMANAKAH MODEL FPK? APAKAH UNSUR-UNSUR YANG TERKANDUNG DALAM FPK? 1. ILMU PENGETAHU Unsur Emosi AKHLAK MUL ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Pengajaran ke arah mengembangkan potensi murid 4. Membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis 7. Melahirkan warganegara gemilang: berbakti kpd keluarga. Mengangkat martabat bangsa yang terbilang Dimensi Instrinsik Dimensi Instrumental Berupaya memberi sumbangan  Percaya & patuh kepada Tuhan kepada kesejahteraan &  Berilmu kemakmuran  Berketerampilan  Keluarga  Berakhlak  Masyarakat  Bertanggungjawab  negara  Sejahtera diri ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . mahir. Jasmani) 6. Pengajaran dilaksanakan secara bersepadu & menyeluruh (Intelek. Membentuk insan cemerlang: berilmu. masyarakat & negara 3. Berpaksi ketuhanan HASIL PEMBELAJARAN 1.37 4.Rohani. Mendidik secara berterusan 3. Pengajaran berfokus individu 5. Mendidik sebagai satu usaha 2. Emosi. • Kemantapan jiwa • Penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat • Berbudi pekerti mulia • Berbakti dan berkorban • Cintakan tanah air Unsur Jasmani • • Kecergasan fizikal dan kesihatan diri Dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat BAGAIMANAKAH PENGHAYATAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAPAT DILAKSANAKAN? BENTUK Pendidikan adalah suatu proses PROSES 1. berakhlak 2.

38 BAGAIMANAKAH PENGOPERASIAN FPK? HASRAT FPK APAKAH IMPLIKASI FPK TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN? Sist Pendi Liputan Reka bentuk Pembahagian Perkembanga Penilaian Pengajaran & Pembelajaran Sistem Aliran Kategori Jenis Lokasi Kepercayaan & Kepatuhan Kepada Tuhan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Kuantiti Kualiti Gender Pendidikan Latihan PA PS PS .

sumber dan kaedah Pemilihan nilai BAGAIMANAKAH PENTERJEMAHAN DAN PELAKSANAAN FPK DAPAT DILAKUKAN? FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Matlamat / Objektif Pendidikan T e r j e m a h a n Sukatan Pelajaran (SP) Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran Hasil Pembelajaran ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .39 Ilmu Kualiti Iklim Watak BAGAIMANAKAH PENDIDIKAN? • • • • • FALSAFAH MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP Penjelasan dan ketepatan makna Penetapan matlamat/ Objektif Menggerak pemikiran Pemilihan pengetahuan.

rohani. Berikan hujah anda terhadap kecapaian matlamat tersebut. 3. rohani.40 RUMUSAN 1. Falsafah pendidikan memberi sumbangan:      Penjelasan dan ketepatan makna Penetapan matlamat/ Objektif Menggerak pemikiran Pemilihan pengetahuan. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . emosi dan jasmani) 5. emosi dan jasmani diterjemahkan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi sesuatu subjek? FPK menyatakan matlamat pendidikan yang dihasratkan. Bincangkan proses pendidikan sebagaimana yang disarankan di dalam FPK. Bagaimanakah unsur-unsur intelek. sumber dan kaedah Pemilihan nilai 1. FPK mengandungi maklumat secara tersurat & tersirat tentang bentuk. Pelaksanaan pendidikan menekankan elemen menyeluruh. 4. ii. emosi dan jasmani menjadi fokus dan matlamat pendidikan. proses dan hasil pendidikan di Malaysia. pendidikan ialah satu usaha berterusan Pendidikan menyeluruh dan bersepadu 2. 2. bersepadu dan seimbang terhadap potensi individu. Unsur-unsur intelek. rohani. LATIHAN ESEI Jelaskan konsep-konsep berikut: i. Pendidikan dihasratkan dapat melahirkan individu secara seimbang & harmonis dari aspek Intelek. 4. 3.

41

UNIT 5 FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG): PEMIKIRAN DAN AMALAN DALAM PROFESION KEGURUAN
Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: 1. Menganalisis kandungan Falsafah pendidikan Guru Malaysia. 2. Mensintesis pemikiran dan amalan dalam profesion keguruan. 3. Mewatakkan ciri-ciri guru yang unggul. APAKAH YANG SEPATUTNYA MENJADI ILMU GURU? Menurut Shulman, L.S. (1986) Guru yang profesional mestilah menguasai 7 jenis pengetahuan:        Pedagogi Kandungan mata pelajaran Konten-pedagogi Pelajar Konteks pendidikan di Malaysia Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia Kurikulum

Mengapa? The Lost Paradigm (Shulman ,1986) 1. How teachers manage the classroom, organize activities, allocate time and turns, formulate the level of their questions, lessons plan and judge general student understanding. 2. What we miss are questions about the content of the lesson taught, the questions asked and explanations offered. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

42 3. Where do teacher explanations come from?; How do teacher decide what to teach, how to present it, how to question students about it and, how to deal with the problem of misunderstanding?

ADAKAH GURU KERJAYA PROFESIONAL? Ciri-ciri kerjaya profesional: 1. 2. 3. sahaja. 4. 5. Kawalan profesion terhadap anggotanya daripada penyelewengan amalan. Kepercayaan dan keyakinan terhadap matlamat profesion iaitu pendidikan dan bukannya pengajaran semata. APAKAH CABARAN PROFESION KEGURUAN? 1. 2. 3. Bilangan ramai (405,000 orang) Pelbagai skim (Sandaran Tidak Terlatih, Bukan Siswazah: DG29,DG32; Siswazah: DG41, DG44, DG48, DG52, DG54, JUSA C) Pelbagai kelayakan (Sijil/Diploma Pendidikan & Ijazah Sarjana Muda Pendidikan) Profesionalkah kerjaya guru? PEMBINAAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONALISME PERGURUAN Wujudnya himpunan ilmu mengenai profesion itu sendiri. Anggota profesion mestilah menguasai dan menghayati himpunan ilmu tersebut. Mempunyai himpunan kemahiran dan kecekapan yang unik kepada profesion itu

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

43

Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) :

Pra Perkhidmatan
Universiti/ Fakulti Pendidikan
Tempoh 3 tahun Sasaran Guru Terlatih Guru Terlatih

 Program yang menyediakan latihan keguruan kepada guru-guru terlatih yang sedang berkhidmat di sekolah kelolaan KPM.  Bermatlamatkan peningkatan akademik dan pemantapan profesionalisme keguruan di kalangan guru.  Contoh kursus: Bil 1 Program Program Khas Pensiswazahan Guru (PKG)- kerjasama dengan IPT dalam negara Peningkatan Akademik Program Pensiswazahan Guru Bahasa Antarabangsa Perancis, Jerman, Jepun Kemahiran Pengajaran dan Peningkatan Pembelajaran Kokurikulum Profesionalisme Teknologi Maklumat Pastoral Care Peringkat

2

(IPTA & IPGM )
Jangka Panjang dan Jangka Pendek Guru Terlatih

1–3 tahun

Asas-Asas Pendidikan Guru (Zeichner & Liston, 1990) 1. Tradisi akademik (atau ilmu) 2. Tradisi perkembangan 3. Tradisi kecekapan sosial 4. Tradisi ‘social reconstructionalist” Pendidikan guru mestilah membolehkan mereka (Lasley, 1990): 1. Memiliki pengetahuan teknikal tertentu 2. Mengaplikasikan pengetahuan teknikal dalam situasi sebenar. 3. Mencerminkan mereka sebagai insan berilmu. Pendekatan yang bakal pendidik ketahui (Howey, 1989): Orientasi kemahiran atau kecekapan Keupayaan penyelesaian masalah secara klinikal Sikap seseorang yang berorientasikan kemanusiaan.

1. 2. 3.

Latihan / Kursus Dalam Perkhidmatan

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

1. Peringkat Luara (PPD, JPN,

Mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat APAKAH FALSAFAH PENDIDIKAN GURU MALAYSIA (FPG)? 1979 à Laporan Jawatan Kuasa Kabinet menetapkan halatuju pendidikan guru di Malaysia: 1. MENJAMIN PERKEMBANGAN INDIVIDU DAN MEMELIHARA SUATU MASYARAKAT YANG BERSATU PADU. Melahirkan guru yang dapat membudayakan ilmu dalam masyarakat. Makkah. Menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi memperkembangkan lagi potensi pelajar. Berpekerti mulia Guru yang bersedia meletakkan kepentingan kepada orang lain (murid.44 APAKAH SIFAT-SIFAT PENDIDIK UNGGUL? (Muktamar Pertama Pendidikan Islam. PROGRESIF DAN BERDISIPLIN. 2. Berpandangan progresif dan saintifik 2. Insan yang berilmu (‘alim) 4. Berakhlak/ bermoral 3. Memiliki taraf akademik yang baik 5. DEMOKRATIK. (Bahagian Pendidikan Guru. ibu bapa . 1982 à Falsafah Pendidikan Guru didokumentasikan dengan hasrat untuk mendidik: GURU YANG BERPEKERTI MULIA. 1977): 1. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . masyarakat) melebih diri. BERSEDIA MENJUNJUNG ASPIRASI NEGARA SERTA MENYANJUNG WARISAN KEBUDAYAAN NEGARA. Bersifat tawadhu’ 2. 1982) APAKAH KANDUNGAN FPG? 1. BERPANDANGAN PROGRESIF DAN SAINTIFIK.

Personaliti yang baik 5. 4. Memelihara suatu masyarakat yang demokratik Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan. proaktif. emosi dan jasmani secara terbimbing dalam aktiviti pengajaran & pembelajaran dan kokurikulum dan kurikulum tersembunyi. Kualiti sosial 3. Berlaku adil dalam membuat keputusan. Kualiti moral 4. analitikal. Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu Guru perlu mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk dengan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan dan memastikan murid-murid pelbagai kaum sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. 7. Memelihara suatu masyarakat yang progresif Memberi penekanankepada aspek inovatif. 8. 9. Guru perlu menekankan kaedah inkuiri-penemuan dan kaedah dapatan bagi memupuk sifat gemar menyiasat dan mereka cipta Memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin Mempastikan keharmonian.45 Guru sentiasa berfikiran positif. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . rohani. keselamatan dan keamanan menerusi penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi untuk oleh murid agar membentuk masyarakat yang cemerlang. kreatif. Menjamin perkembangan individu Sentiasa memberikan keutamaan dan mempastikan setiap murid diberikan peluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu yang merangkumi aspek intelek. inovatif dan motivatif. Bertindak berasaskan pertimbangan wajar. Bersedia menjunjung aspirasi negara Guru yang sentiasa meletakkan hasrat dan matlamat negara sebagai yang utama. Profesional 2. kritikal. 6. Mempunyai minda yang kehadapan dan sentiasa memperkembangkan ilmunya 3. APAKAH OBJEKTIF PENDIDIKAN GURU? Melatih dan menghasilkan guru-guru unggul bagi memenuhi tuntutan dan aspirasi negara: 1. Menyanjung warisan kebudayaan negara Meletakkan diri sebagai role model untuk mengekalkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara agar menjadi teladan kepada murid. holistik. bersepadu dalam melaksanakan tugas bagi membentuk murid yang dapat berfikiran secara progresif dan saintifik. ibu bapa dan masyarakat.

1995.” Pengurusan kelas (Myers & Myers. purposes.46 BOLEHKAH MODEL PENDIDIKAN GURU DI KONSEPSUALKAN? K Rajah: Model Konsepsual Pendidikan Guru APAKAH STANDARD GURU MALAYSIA? Content knowledge Pedagogical content knowledge Knowledge of learners General pedagogical knowledge Knowledge of educational context Curriculum knowledge Knowledge of educational ends. pg 338) . and values “Because public school teacher are government employees and because of Interpersonal their leadership roles with students. they Intrapersonal are often expected by the public at large Komunikasi and their school system superiors to Teknologi conform to certain codes of personal Kemahiran Profesional behavior that are not usually imposed ZAINI Pengurusan masa ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) upon other adults.

masyarakat dan negara LATIHAN ESEI 1. Adakah FPG dan FPK mempunyai perkaitan? Jelaskan? 3. Apakah maksud perguruan dan keguruan? 2. 4. tanggungjawab. Watak guru berteraskan kepada unsur sahsiah. FPG dan FPK adalah saling berkaitan 2. 3. ibu bapa. Berikan perbandingan di antara pemikiran guru dan amalan guru dalam perkembangan professionalisme keguruan? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . ilmu/pemikiran. FPG merupakan halatuju dalam pembinaan watak guru 3. 4. Etika profesional Ilmu dan kemahiran Responsibility and accountability Kepenggunaan ilmu dan kemahiran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran RUMUSAN 1. 2. Pemikiran guru terhadap ilmu keguruan 5. sikap dan pengetahuan asas perguruan • Komponen Akademik: Membina pengetahuan Kandungan mata pelajaran (subject matter) • Komponen Perkembangan Diri: Membina kemahiran mengendalikan aktiviti sukan dan kokurikulum serta kemahiran bersosial APAKAH IMPLIKASI FPG TERHADAP PEMIKIRAN DAN AMALAN PROFESIONALISME KEGURUAN? 1.47 APAKAH YANG MENJADI KOMPONEN DALAM KURIKULUM PERGURUAN? • Komponen Ikhtisas: Membina kemahiran. Amalan guru berfokus kepada murid. nilai dan amalan. 5.

APA DASAR? • Dasar = Asas = tunjang = teras = akar • Untuk pengukuhan sesuatu perkara. Menilai dasar pendidikan negara. Menerangkan pengertian dasar dan konteksnya dengan pendidikan 2.48 4. Menganalisis tujuan dasar-dasar pendidikan 3. Bagaimanakah Standard Guru Malaysia dapat membantu memartabatkan profesion keguruan? UNIT 6 DASAR-DASAR DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA HASIL PEMBELAJARAN Pelajar dapat: 1. Bagaimanakah hasrat yang terdapat di dalam FPG boleh diterjemahkan secara berkesan? 5. • Merupakan suatu ketetapan yang diajukan oleh penggubal dasar. Berikan penjelasan lanjut mengenai “bersedia menjunjung aspirasi negara” yang terkandung di dalam FPG. APAKAH TUJUAN SESUATU DASAR DIBUAT? Disiplin Inovasi TUJUAN DASAR Solusi Kebajikan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . 6.

kerajaan menyediakan peruntukan kewangan yang besar untuk menaja projek-projek pembangunan prasarana dan perkhidmatan. 3. pemindahan. Dasar jenis ini bersifat futuristik-pragmatik kerana cuba membawa masyarakat kepada keadaan yang lebih baik dari yang sedia ada. Contoh dasar jenis ini ialah Akta Pendidikan 1996 Inovasi Dasar-dasar berkaitan inovasi pula bertujuan membara pembaharuan dalam masyarakat menerusi pendidikan. perkhidmatan kepada mereka yang akur. Dasar Keciciran Sifar. Dasar jenis ini biasanya dalam bentuk akta dan edaran pekeliling (ikhtisas & kementerian). Bagi melaksanakan dasar ini. 2. Contoh dasar ini ialah yuran pendidikan percuma. Contoh dasar ini dalam pendidikan ialah Dasar 60 sains dan 40 sastera dan Dasar 1 pelajar 1 sukan. Dasar ini berbentuk reaktif kerana bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. amaran bertulis. Hal ini disebabkan trend atau perkembangan semasa yang berubah-ubah akibat tuntutan prioriti manusia dan ekonomi semasa. Mahathir Bin Mohamad. Dasar Peminggiran Pendidikan (19511 – 1800) Dasar Polarisasi Pendidikan (1800 – 1957) Dasar Reformasi Pendidikan (1957 – 1979) Dasar Inovatif Pendidikan (1980 – 1990) Dasar Liberalisasi Pendidikan (1990 – 2000) Dasar Globalisasi Pendidikan (2000 – 2010) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . 4. 7. Ganjarannya pula ialah kesinambungan operasi. APAKAH DASAR-DASAR PENDIDIKAN NEGARA? 1. Dasar Integrasi Nasional. pengekalan (statik) dan pemecatan. kualiti kehidupan. Tun Dr. Penyertaan secara holistik dan komprehensif dari semua pihak menjadi penentu kepada kejayaan dasar jenis ini. 6. Dalam perkhidmatan awam tindakan mendisiplin juga melibatkan amaran lisan. 5. Solusi Dasar yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang berkaitan sosial dan ekonomi. Contoh dasar jenis ini dalam pendidikan ialah Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) yang dilaksanakan pada tahun 2003 oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu.49 Disiplin Mendisiplinkan merupakan penerapan dasar legislatif dalam bentuk akta yang mengenakan syarat dan hukuman. Hukuman yang dikenakan dalam bentuk penjara atau denda atau keduaduanya sekali. pinjaman buku teks secara menyeluruh. PENDIDIKAN DALAM PERKEMBANGAN Dasar Warisan Pendidikan Tradisional Melayu. penahanan. Kebajikan Dasar memperbaiki kebajikan & perkhidmatan melibatkan perbekalan prasarana.

50 APAKAH ELEMEN DAN PETUNJUK TERHADAP PEMBUATAN DASAR? FASA Penentuan Agenda Peramalan & Pencarian Alternatif Perancangan Dasar Pelaksanaan Dasar Penaksiran Dasar TINDAKAN Cadangan Dasar (Analisis) Kenalpasti Masalah (alternative) Penerimaan Operasi Program Penilaian Apakah masalahnya? Apakah yang akan terjadi jika tidak melakukan sesuatu? Bagaimanakah masalah ditafsirkan? Apakah matlamatnya? Apakah pilihan yang ada yang boleh membawa kebaikan atau sedikit keburukan? Adakah dasar itu berkaitan dengan politik? Apakah ukuran yang boleh membantu dalam memastikan kejayaan pelaksanaan dasar? Apakah criteria di mana polisi boleh ditafsirkan dengan baik? Ditafsirkan dengan adil? PENSTRUKTURAN MASALAH PERAMALAN PENGSYORAN PENGAWASAN PENILAIAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

2. Ting.51 CIRI-CIRI Sumber: Cochran & Malone (1995) APAKAH DASAR-DASAR BERKAITAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 1. • Seksyen 21(2) Akta Pelajaran 1961 jelas mempunyai hasrat bahawa bahasa Melayu akan dijadikan bahasa pengantar yang tunggal dalam sistem persekolahan • Penggunaan satu bahasa juga adalah untuk tujuan perpaduan rakyat • Seksyen 21(2) Akta Pelajaran 1961 Where at any time the Minister is satisfied that a national type primary school may suitable be converted into national primary school. manakala di Sarawak pada tahun 1990. Cina dan India. 4. 7. 3. Mengikut Akta Pelajaran 1961 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . 1 dan Ting 6R SM • • Pepaduan • • • Fokus pendidikan selepas merdeka adalah untuk perpaduan Perpaduan melibatkan 3 kaum utama Melayu. Bahasa Pepaduan Teknologi Guna tenaga Pengatarabangsaan Pembangunan Insan Pembentukan Negara Bangsa Bahasa • Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia • Dasar Bahasa Kebangsaan diperkenalkan pada 1970an untuk menyumbang kepada perpaduan negara • Sekolah aliran Inggeris dimansuhkan secara berperingkat-peringkat • Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982. he may by order direct that the school become a national primary school. PPSMI diperkenalkan pada 2003 untuk Tahun 1 SR. Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga turut diberi tumpuan. 6. 5.

UTM ditubuhkan selaras dengan kehendak perkembangan teknologi • MP Sains diperkenalkan semula di Tahap 2 SR pada 1994 dan di Tahap 1 pada 2001 selaras dengan keperluan sains dan teknologi • MSC diperkenalkan sebagai salah satu aplikasi perdana berkaitan ICT • Salah satu mercu tanda MSC ialah Sekolah Bestari • Dirintis di 87 Sekolah Bestari 1999-2000 • 7 flagship application on MSC (a) Telemedicine (b) Smart Schools (c) R & D Cluster (d) Multipurpose Card (e) Borderless Marketing (f) Electronic Government (g) World Wide Manufacturing Reighluth (1987) As we enter deeper into a highly technological. rapidly changing informationoriented society. With our entire nation still at risk.Rukun Negara . ………. Technology is greatly increasing student’s ability to understand and learn complex material. schools and entire school systems. we are forced to reevaluate and restructure the entire way schools operate.52 (Pendidikan menggunakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama bagi tujuan perpaduan) Kami percaya juga yang tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar.Dasar Bahasa Teknologi • Dunia berkembang pesat kerana perkembangan pesat dalam bidang teknologi • Politeknik. the present structure of our education system will become more and more inadecuate!. (Penyata Razak. the approaches we use in teaching and the way students learn. Para 12)) Selepas 1969 perpaduan masih melalui pendidikan dan juga melalui :. walaupunperkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. it is inspiring revolutionary changes in classroom.Dasar Sosial Negara . ITM. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .Dasar Ekonomi Baru .

KTAR (1969). Contoh ITM (1967). bohsia. rompak.53 Guna Tenaga • Selepas merdeka wujud keperluan untuk membagunkan negara • Guna tenaga banyak diperlukan dalam pelbagai bidang (pendidikan.) • Dalam PIPP 2006-1010 pembangunan insan disebut semula dengan istilah a) Modal insan b) Negara bangsa ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . bunuh dll) e) Pencemaran alam (global warming. kejuruteran dll).secara seimbang dan bersepadu (JERI) . banjir kilat f) Engkar perintah tuhan (free thinker dll. keluarga. perubatan. politeknik. institut. UPM (1971). masyaarakat dan negara • Rasional ke arah pembangunan insan a) Manusia ialah sebaik-baik kejadian b) Manusia ialah khalifah Allah di muka bumi • Isu-isu yang timbul c) Kebinasaan diri (dadah. teknik/vokasional. bunuh diri dll. PUO (1969) UKM (1970). USM (1969). • Sehubungan itu institusi seperti maktab.melibatkan dimensi intrinsik dan instrumental . UTM (1972). • Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996 • Akta Majlis Pendidikan Tiggi Negara 1996 • Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 • Penubuhan institusi pengajian tinggi adalah untuk melahirkan tenaga kerja peringkat profesional (ijazah) dan semi-profesional (diploma) Pengatarabangsaan • Selaras dalam sistem pendidikan adalah selaras dengan globalisasi • Dunia sudah menjadi tanpa sempadan • Globalisasi selaras dengan kehidupan pascamoden • Konsep glokal juga diperkenalkan • Multiligual cuba diperkenalkan untuk disepadukan dalam kurikulum (contohnya dalam PPSMI) Pembangunan Insan • Pendidikan bagi pembangunan insan ke arah mewujudkan masyarakat yang mapan • FPN tersurat pada 1988 (Menjadi FPK pada 1996) • Hasrat FPK agar pembangunan insan berlaku : . tanah runtuh. rempit.) d) Kerosakan orang lain (ragut.untuk kesejahteraan diri. universiti dsbnya ditubuhkan. rogol.

54 c) Rakyat minda kelas pertama Pembentukan Negara Bangsa • KPM berhasrat untuk membangunkan warganegara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri glokal. Markah murid dari tahun 1 – tahun 6 dikumpul dan dikira bagi menentukan pencapaian. Markah keseluruhan akan digabungkan dengan markah dari empat penilaian lain iaitupsikometrik (kecenderungan & sikap). risiko dan sumber manusia yang pakar dan bilangan yang ramai.sebanyak 500 sekolah dipilih untuk laksana projek perintis tranformasi  2010 – pelaksanaan secara menyeluruh di semua sekolah rendah membabitkan murid pra sekolah & tahun 1 di semua jenis sekolah rendah. Pendidikan Holistik  Sistem pendidikan tidak berasaskan peperiksaan semata-mata untuk menilai pencapaian murid. inovasi. keadilan. kokurikulum. • Hasrat membina Negara Bangsa ini akan dicapai dengan memperkasakan Bahasa Melayu. • Pelaksanaan dasar melibatkan kos. meningkatkan disiplin pelajar. RUMUSAN • Dasar digubal dan dilaksanakan untuk tujuan disiplin/ kawalan. solusi dan kebajikan/ perkhidmatan. Menerusi sistem ini pengumpulan mata dilaksanakan. Murid akan menduduki peperiksaan seragam oleh LPM selain UPSR.  Projek percubaan dilaksanakan pada tahun 2008 di 50 buah sekolah di Wilayah Persekutuan. Kepentingan UPSR hanya 30%. Selangor dan Pahang. penambahbaikan dan pemantapan. peperiksaan sekolah dan peperiksaan kementerian.  2009 . patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . • Bermatlamat keharmonian. menggiatkan Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) serta menggiatkan aktiviti kokurikulum dan sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. • Proses pembuatan dan pelaksanaan sesuatu dasar memerlukan perancangan yang teliti dan sistematik demi mencapai matlamatnya.

bagi mengekalkan aspirasi penjajahan yang masih menebal. "Tujuan Dasar Pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini . untuk mengukuhkan kedudukan dan kestabilan parti pemerintah. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah-sekolah (Top à Down). selaras dengan arus perubahan global dan modenisasi. C. individu yang dilahirkan daripada sistem persekolahan negara perlu selaras dengan tujuan pembangunan kemanusiaan. 2.” (Perkara 452 dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979) Sekolah Kebangsaan perlu diperkasskan. B. B. 3. perlu akur dengan dasar yang telah dibuat. Perenggan 12) Jika dianalisis pernyataan tersebut. C.55 • • Penggubalan dilakukan pada peringkat kabinet dan diterjemahkan pada peringkat Kementerian Pelajaran. mengikut pola kegawatan ekonomi yang berlaku. Akta Pelajaran 1961 perlu berasaskan Penyata Razak. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . D. dapat disimpulkan bahawa ______________ A. peperiksaan memasuki sekolah menengah perlu dimansuhkan. Jabatan Pelajaran Negeri. LATIHAN OBJEKTIF 1. “Tegasnya. D. . Guru-guru adalah pelaksana. Perubahan dasar dan hala tuju pendidikan yang berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia sejak selepas merdeka sehingga sekarang adalah _____________ A. bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah adalah perlu. . ” (Penyata Razak. .

membangunkan kemahiran fizikal dan mental pelajar ke arah penyediaan tenaga kerja. B. menanamkan sesuatu ideologi negara dalam diri para pelajar bagi tujuan membangunkan sistem pemerintahan negara.56 BerPembangunan kemanusiaan yang guru boleh lakukan di sekolah ialah _________________ A. memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas serta mengembangkan bakat. Analisiskan dasar pendidikan era penjajah sehinggalah kemerdekaan negara. D. 2. LATIHAN ESEI 1. Bagaimanakah rupa bentuk dan dasar pendidikan di negara Malaysia selepas kemerdekaan? 5. 3. nilai. Huraikan makna dan konteks dasar pendidikan. 4. C. Bagaimanakah dasar-dasar pendidikan dapat memacu Malaysia menjadi sebuah negara maju pada 2020? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . meningkatkan lagi daya keusahawanan untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. sikap dan amalan yang baik. Jelaskan tujuan dasar pendidikan digubal bagi negara Malaysia.

berakhlak mulia. bertanggungjawab Wawasan 2020 dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap Malaysia menjadi kemakmuran keluarga. 2. pelajar dapat. PENDIDIKAN KE ARAH MANA? FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. keyakinan diri • Membangunkan masyarakat demokratis yang matang • Membentuk sebuah masyarakat yang kukuh moral dan etikanya dan utuh nilai keagamaanya • Mewujudkan masyarakat yang matang dan bersifat toleran. 1. menjelaskan hubungkaitan di antara perancangan dan pembangunan pendidikan. masyarakat dan negara. menganalisis kategori perancangan pendidikan 3. rohani. menilai program perancangan pembangunan pendidikan negara. teguh dan memperkembangkan • Melahirkan pelajaran yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi mempunyai potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia. • Membentuk masyarakat yang bersifat sains serta progresif ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) • Mewujudkan masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang • Menjamin pembentukan sebuah masyarakat yang adil ekonominya Mewujudkan masyarakat yang makmur . Perlu menghadapi 9 sebuah negara maju mengikut acuan tersendiri. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. keharmonian dan cabaran: Misi PENDIDIKAN • Membentuk sebuah negara yang bersatu padu Membangun sistemsebuah masyarakat Malaysia yang bebas. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.57 UNIT 7 RANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran. berketrampilan.

akan menyediakan 13.3 juta . Tempoh/ Jangkamasa Perancangan: 1. 76.2001 Wawasan Pendidikan Agihan Peruntukan Dalam RMK 9 (2006 – 2010) Terhadap Pendidikan RM 23.143 kelas.30% dari perbelanjaan Negara. Jangka Pendek (1 – 5 tahun) Cth: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PPIP 2006-2010) 2.198 bilion àperuntukan terbesar berbanding sektor lain • • Prasekolah RM 327.000 kanak-kanak menjelang 2010 Sekolah Rendah RM 4.untuk 2.kurangkan kesesakan dlm BD .000 BD (68% luar bandar) .1 bilion .10.626 sekolah.menyediakan 10. • • Jangka Panjang (> 5 tahun) Rancangan Perkembangan Pendidikan (2001-2010) telah diumumkan dalam Seminar Perkembangan Pendidikan di Shah Alam pada 8.000 BD (57% luar bandar) • ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . 3.sekolah satu sesi drp 86% kpd 90% .5 bilion .58 BAGAIMANAKAH MALAYSIA MEMBUAT PERANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN? Perancangan Pembangunan Pendidikan Kos Pembangunan Pendidikan = 8% .saiz kelas dikurangkan kpd 31 murid kpd 30 murid menjelang 2010 Sekolah Menengah RM 4.

Memperkasa bahasa Melayu. jantina. adap sopan. Teras 2: Teras 3: Teras 4: Teras 5: Teras 6: ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . sahsiah. sains & teknologi. naik taraf maktab perguruan. patriotik. Merapatkan jurang pendidikan Ciri-ciri: Mmengikut lokasi. pemilihan calon. inovatif.4 juta . sukan dan bidang khusus dan dirangkaikan dengan institusi ternama di luar negeri. perjawatan. membina rumah guru Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan Ciri-Ciri: Membentuk sekolah kluster mengikut akademik. kebolehpasaran. kreatif. Memartabatkan profesion perguruan Ciri-ciri: guru berijazah.saiz kelas drp 32 kpd 30 menjelang 2010 • • • • • Sekolah Bantuan Kerajaan 108. disiplin pelajar. warisan budaya. budi bahasa. akhlak. cinta negara. sukan. disiplin. guru terlatih mengikut opsyen. jati diri. kokurikulum. infrastruktur. Membangunkan modal insan Ciri-ciri: sistem nilai. ICT. keupayaan pelajar.sekolah satu sesi drp 65% kpd 70% menjelang 2010 . kesenian bangsa. kebajikan. jati diri pelajar. 50% guru Sekolah Rendah berijazah) PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PPIP 2006-2010) Misi : ‘Merintis Pembaharuan : Satu Misi Nasional’ Enam Teras Strategik PIPP Teras 1: Membina negara bangsa Ciri-ciri: Warganegara berciri glokal. penilaian bersifat holistik Memperkasa sekolah kebangsaan Ciri-ciri: menjadi sekolah pilihan utama masyarakat. penempatan. RIMUP.59 . kaum. tahap sosioekonomi.2% (2005) kepada 60% (2010) (Dari RM ke-8 lagi telah disarankan menjelang 2010. kokurikulum.755 buah sekolah Menjelang 2020 negara mensasarkan Sekolah Kebangsaan lebih adil dan saksama kepada orang awam daripada pelbagai kaum Murid Cina dijangka bertambah daripada 6% (2005) kepada 12% (2010) Murid India dijangka bertambah daripada 43.belanja mengurus 1. pertambahan staf sokongan.

Syt Korporat. SJK(C) dan SJK(T) berkongsi kawasan dan dan kemudahan yang sama tetapi ditadbir oleh pengurusan sekolah yang berasingan. watak. Sekolah dalam kelompok kluster yang berusia lebih 100 tahun dan cemerlang dalam bidang akademik serta kokurikulum. profesional dan ahli sukan. Mrupakan inisiatif tanggungjawab sosial oleh syarikat milik kerajaan (GLC) dan syarikat korporat OBJEKTIF Mewujudkan inovasi dalam pengurusan sekolah dan mementingkan produktiviti pelajar Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan dan pembangunan sekolah dalam kluster yang sama dan juga sekolah di luar kluster. bahasa dan lain-lain disiplin pengajian. ahli korporat. Nurturing. Untuk menggalakkan interaksi dan perpaduan antara pelajar DITUBUH 2010 BIL 20 MILIK KPM 2007 120 KPM Sekolah Wawasan 2004 8 KPM Sekolah Primier Sekolah Pintar (Promoting Intelligence. identiti sendiri dan unik yang bertujuan menyerlahkannya dalam semua aspek pendidikan Pusat kecemerlangan (dalam kelompok sekolah) dengan memberi fokus kepada beberapa bidang seperti muzik. sains. serta menghasilkan ramai pemimpin.60 REFLEKSI: Setelah PIPP (2006 – 2010) lengkap satu pusingan. sukan. Pelbagai jenis sekolah rendah seperti SK. ICT. 2006 4 KPM 2006 212 (33 Syarikat Korporat) KPM. GLC. Meningkatkan tahap pendidikan negara melalui penyertaan syaraikat-syarikat bertanggungjawab. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . apakah aspek pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan? Sejauhmanakah kejayaan yang tercapai hasil dari perancangan yang telah dilaksanakan? PEMBANGUNAN PROGRAM SEKOLAH PROGRAM Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) Sekolah Kluster DEFINISI Sekolah yang mempunyai etos. Mengiktiraf sekolahsekolah yang cemerlang dalam akademik dan kokurikulum.

Pendidikan yang diberi menekankan perkembangan jasmani. Advocating Responsibilit y) Sekolah Amanah tempatan dalam menjayakan kecemerlangan akademik dalam kalangan kanakkanak luar bandar di seluruh negara. kemudahan dan proses pembelajaran secara terancang. Sekolah Menengak Kebangsaan Agama (SMKA) Sekolah yang menintegrasikan kurikulum kebangsaan dan pendidikan Islam 1977 55 KPM ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . terkawal dan sempurna kepada warganegara Malaysia khususnya pelajarpelajar luar bandar yang cemerlang. KK. 2011 10 KPM. Membangunkan pendidikan untuk pelajar-pelajar bumiputera yang cemerlang.61 Talent. emosi. Merupakan sekolah berasrama penuh yang dibina oleh Majlis Amanah Rakyat. Yayasan AMIR Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Sekolah Menengah Teknik & Vokasional Menyediakan suasana. Sekolah-sekolah yang diuruskan secara bersama antara sektor swasta dan pentadbir sekolah bagi meningkatkan prestasi sekolah dan pelajar. Membangun dan mengembangkan potensi dan kecenderungan pelajar-pelajar menjadi separa profesional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan. Untuk membawa perubahan besar dalam pencapaian sekolah melalui kerjasama kepakaran sektor swasta dan awam. KPWKM. Sekolah khas untuk kanak-kanak kurang upaya. Sekolah menengah perdana yang dikhaskan untuk pelajar-pelajar yang mendapat keputusan cemerlang pada penilaian peringkat UPSR dan PMR. Merupakan sekolah yang menyalurkan perkembangan potensi pelajar-pelajar dalam pendidikan sains dan teknologi untuk membangunkan sumber tenaga mahir dalam industri negara. rohani dan intelek supaya kanak-kanak ini berpeluang mendapatkan pendidikan ke peringkat tertinggi bagi membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan dan hidup berdikari. Pendidikanyang menekankan pembangunan pelajar secara holistik dan bersepadu 1905 (MCKK) 62 KPM 1973 (MRSM Pengkalan Chepa) 42 MARA KPM Sekolah Pendidikan Khas SR (28) SM (3) KPM. merentasi pelbagai latar belakang prestasi dan sosip-ekonomi pelajar.

Mengembangkan bakat pelajar dalam bidang sukan Mengembangkan kesenian. Kolej Matrikulasi Sekolah Sukan Malaysia Sekolah antarabangsa Sekolah swasta Institusi pendidikan lepasan menengah untuk persediaan pelajar bumiputera lepasan SPM untuk mengikuti kursus sains. Sekolah ini menggunakan kurikulum antarabangsa yang berorientasikan perniagaan Pendidikan yang berorientasikan perniagaan. sila rujuk (Dokumen Pembangunan Pendidikan (2001 – 2010) oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 1998 14 KPM 2 KPM 57 Swasta Sekolah Projek Sekolah Seni Malaysia Sekolah khas untuk pelajar yang aktif dalam bidang sukan dan menyalurkan pelajar kepada sekolah sukan. teknologi dan sastera ikhtisas di IPT.62 menggabungkan akademik dan agama. Untuk bacaan lanjut. Sekolah untuk pelajarpelajar antarabangsa. Mengembangkan pelajar dalam bidang akademik dan juga kemahiran sukan yang dimilikinya. Khas (10) 15 KPM (kurikulu m) Swasta KPM 2009 2 (Perintis di JB & Kuching) KPM Program-Program Sekolah Seluruh Negara. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . tanggungjawab agama untuk memberi peluang secara maksima dalam pembelajaran. Sekolah elit khas untuk pelajar-pelajar yang menunjukkan potensi yang cemerlang dalam bidang sukan. Perkongsian pintar di antara Kementeria pelajaran dan pihak swasta untuk memberi peluang kepada pelajar menerima ilmu yang pelbagai. Menyediakan 40% tempat kepada pelajar tempatan. Pendidikan lepasan menengah untuk persediaan pelajar memasuki IPT mengikut jurusan tertentu khususnya Sains & Teknologi. kebudayaan dan warisan bertaraf dunia. 1994 SR (55) SR Agama (34) Menengah (73) SM Agama (17) SMP Cina (60) P. khidmat sosial. Sekolah khas untuk pelajar yang berpotensi dan berbakat dalam bidang kesenian.

3. BAGAIMANAKAH MANUSIA BEROLEH ILMU? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .63 UNIT 8 KURIKULUM SEBAGAI WAHANA MENTERJEMAH FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. Menganalisis takrif kurikulum. Mensintesis pelaksanaan kurikulum dalam menterjemah FPK. Membincangkan ciri-ciri kurikulum kebangsaan.

8. 3. 1967). Curriculum embodies "all of the teaching-learning experiences guided and directed by the school (Harnack. 1957). ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) 2. It does not prescribe the means to be used in achieving the results" (Johnson. 1965). "Curriculum consists of all the means of instruction used by the school to provide opportunities for student learning experiences leading to desired learning outcomes" (Krug. 1968). and to be in all respects what adults should be" (Bobbit. "Curriculum encompasses all learning opportunities provided by the school" (Saylor and Alexander. 5. Curriculum can be defined as "a plan for learning" (Taba. "Curriculum is all of the experiences children have under the guidance of teachers" (Caswell & Campbell. 4. Curriculum is "that series of things which children and youth must do and experience by way of developing abilities to do the things well that make up the affairs of adult life. 1966). . 1918). 1935). 1962).64 PENGETAHUAN DIPELAJARI MEMBINA SEDIA ADA APAKAH KURIKULUM? 1. Curriculum is a structured series of intended learning outcomes. Curriculum prescribes (or at least anticipates) the results of instruction. 6. Curriculum is "those planning endeavors which take place prior to instruction" (Macdonald. 7.

Curriculum is "the educational program of the school" with attention to the following elements: (1) program of studies. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . 1978). termasuk aktiviti kelas tambahan. and values under the auspices of that school (Doll. 1969). 11. "The ground which pupil and teacher cover to reach the goal or objective of education" (Brubacher. 10.65 9. (2) program of experiences. appreciation's. 14. 1982). 17. Olivia(1992) membuat analogi pengertian kurikulum dengan sekumpulan orang buta dengan gajah. kurikulum dapat ditafsirkan seperti berikut: • Kurikulum ialah apa yang diajar disekolah • Kurikulum ialah satu set mata pelajaran • Kurikulum ialah isi kandungan • Kurikulum ialah program-program pengajian • Kurikulum ialah suatu set bahan • Kurikulum ialah suatu urutan kursus-kursus • Kurikulum ialah suatu set objektif-objektif perlakuan • Kurikulum ialah suatu jurusan pengajian • Kurikulum ialah setiap perkara yang berlaku dalam sekolah. 1980). 1980). 1973). 19. Curriculum is "the underlying plan of communication" while instruction is "the substance and form of communication" between teachers and students (Henchey. 15. masing-masing mempunyai interpretasi sendiri. The sum of the learning activities and experiences a student has under the auspices or directions of the school (Finch & Crunkilton. which is planned in terms of a framework of theory and research or past and present professional practice (Hass. 1980). "The curriculum is all of the experiences that individual learners have in a program of education whose purpose is to achieve broad goals and related specific objectives. 1969). The curriculum of a school is the formal and informal content and process by which learners gain knowledge and understanding. "all the experiences a learner has under the guidance of the school" (Tanner & Tanner. to enable the learner to increase his or her control of knowledge and experience" (Tanner & Tanner. 16. 12. 18. Curriculum is "a written document" (Beauchamp & Beauchamp. 1989). develop skills. and alter attitudes. (3) program of services. 1977). Curriculum is "a plan or program of all experiences which the learner encounters under the direction of the school" (Oliva. and (4) the hidden curriculum (Oliver. Curriculum is "that reconstruction of knowledge and experience systematically developed under the auspices of the school (or university). Berasaskan pegangan falsafah. bimbingan dan hubungan interpersonal 13.

REFLEKSI Name : ________________________________________ ID : ____________________________ Curriculum: Clarifying the Concept Directions Attached to this handout was a collection of popular definitions for curriculum. Read each definition carefully and highlight its main idea or ideas.66 • • • • Kurikulum ialah apa yang diajar di dalam dan di luar sekolah di bawah arahan sekolah Kurikulum ialah setiap perkara yang dirancang oleh pengelola sekolah Kurikulum ialah satu siri pengalaman yang dilalui oleh pelajar di sekolah Kurikulum ialah apa yang dialami oleh setiap individu pelajar sebagai hasil persekolahan. topik atau pengalaman pembelajaran • Menentukan kaedah dan aktiviti. Review the salient idea(s) in each definition and develop a list of the themes (4 to 6) commonly used to define the word curriculum in the spaces provided below (6 points possible). kurikulum mengandungi elemen-elemen berikut: • Rancangan pendidikan • Mengandungi matlamat dan objektif. _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ Date ____ . write a personal definition for the word curriculum (10 points possible).____ . definisi-definisi ini menunjukkan skop yang berbeza dan berfokus kepada pihak yang berbeza. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Berdasarkan kepada definisi kurikulum yang telah disenaraikan. • Menetapkan kaedah dan instrument yang perlu untuk menilai pencapaian matlamat dan objektif. • Menyenaraikan kandungan.____ Developing an Operational Definition Using two or more of the themes listed above. Maka.

terancang dan berurutan • Seperti yang terkandung dalam silibus. Kurikulum formal berfokus kepada: 1. tersedia. yang melibatkan perasaan. ii. Matlamat (goal) 2. Kurikulum bagaikan hamper Apakah kurikulum yang muncul dan diamalkan di institusi pendidikan di Malaysia? i. Kurikulum Formal • Kurikulum yang tersurat(manifested curriculum) • Boleh dilihat. Memahami kurikulum samalah seperti orang buta menginterpretasikan seekor gajah. Kurikulum seperti permainan jigsaw puzzle. Subject matter 4. iii.67 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________ Apakah analogi yang mudah untuk memahami konsep kurikulum? i. Kurikulum Tidak Formal Melibatkan human variables yang tidak dapat dikawal/dirancang sebelumnya • Melibatkan interaksi sosial-psikologikal antara pelajar dan guru. Struktur/susunan pengajaran • ii. sikap dan tingkah laku • Jenis-jenis kurikulum tidak formal: a) Ko-Kurikulum ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Objektif 3.

Kurikulum kebangsaan (senteralisasi): Contoh Malaysia ii. berbagai-bagai jenis sukan. Adakah Jenis kuriklum yang dilaksanakan oleh negara? i. Aktiviti ko-kurikulum bertujuan membentuk personaliti dan sahsiah pelajar. Aktiviti kokurikulum adalah seperti pasukan beruniform. b) Kurikulum Tersembunyi Sesuatu yang dipelajari atau diperolehi oleh pelajar secara tersirat dan tidak dinyatakan secara bertulis. Kurikulum wilayah (provensi): Contoh Jepun Mengapa Malaysia menggunakan kurikulum kebangsaan? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . persatuan dan sebagainya. Kurikulum sekolah (disentralisasi): Contoh US iii. Lazimnya aktiviti ko-kurikulum adalah diwajibkan kepada setiap pelajar.68 Aktiviti untuk menyokong kurikulum lazimnya dilakukan di luar kuliah.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) ditukar kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mulai 2010. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) iv.69 Apakah jenis kurikulum kebangsaan yang terdapat dalam sistem pendidikan di Malaysia? i. Kurikulum Pendidikan Khas BAGAIMANAKAH KURIKULUM KEBANGSAAN MENTERJEMAH FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN? BERPERANAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . ii. Kurikulum pra sekolah Kebangsaan ditukar kepada Kurikulum Standard Pra Sekolah Kebangsaan. iii.

70 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

71 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

72 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

PENILAI Menilai keberkesanan kurikulum. iv. ii. Rancangan pengajaran pula adalah berpandukan kepada topik atau sub-topik yang disenaraikan dalam rancangan kerja dan silibus atau maklumat kursus. Membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan mengikut tahap pendidikan PERANAN PENDIDIK DALAM PERKEMBANGAN KURIKULUM PERANAN PENDIDIK DALAM PERKEMBANGAN KURIKULUM PERANCANG iii. Mengaplikasikan prinsip reka bentuk kurikulum dalam membuat perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Menjelaskan peranan pendidik dalam mengaplikasikan profesion pendidikan. Kurikulum adalah penting sebagai panduan setiap pendidik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Merancang dan menyediaka kurikulum PELAKSANA Melaksanakan kurikulum melalui proses pengajaran dan pembelajaran. pelajar dapat: i. Rajah: Proses Rancangan Pengajaran.73 UNIT 9 REKA BENTUK KURIKULUM HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran ini. Menghujahkan konsep kurikulum dan kepentingannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Proses ini dapat dijelaskan seperti dalam Rajah 2. yang juga merupakan sebahagian daripada kurikulum bagi sesuatu program pengajian. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Pendidik perlu melaksanakan tugas pengajaran berpandukan rancangan pengajaran.

iv. Kurikulum Pendidikan Tinggi ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Kurikulum Pendidikan Khas v. Kurikulum sekolah didokumenkan dan dikenali mengikut tahap dan jenis pendidikan: i. Kurikulum Standard Pra Sekolah ii. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) à Kurikulum Standard Sekolah Randah (KSSR) iii. Rancangan Rancangan Kerja Kerja Dalam konteks kurikulum sekolah.74 Rancangan bagi satu pelajaran Kurikulum Kurikulum Rancangan pendidikan yang mengandungi himpunan subjek Rancangan Rancangan Pengajaran Pengajaran PROSES PROSES MERANCANG MERANCANG PENGAJARAN PENGAJARAN Silibus Silibus Maklumat terperinci silibus / maklumat kursus Rancangan bagi sesuatu subjek / kursus. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). pembentukan kurikulum adalah dirancang oleh pakar di PPK dan rancangan ini didokumenkan secara bertulis melalui silibus bagi setiap mata pelajaran yang ditawarkan bagi kumpulan pelajar tertentu iaitu pelajar sekolah rendah atau menengah yang bertujuan untuk mencapai matlamat dan objektif seperti yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Ini dapat dijelaskan seperti dalam Rajah berikut. Objektif. Mengorganisasikan Mengorganisasikan kurikulum kurikulum Melaksanakan kurikulum Melaksanakan kurikulum yang telah dibentuk yang telah dibentuk Pengurusan sumber Pengurusan sumber penilaian terhadap penilaian terhadap keberkesanan kurikulum. Menurut Tyler. Rajah: Perkembangan Kurikulum. What educational purposes should the school seek to attain? 2. terdapat empat soalan asas. Model Perkembangan Kurikulum Model Tyler Model Tyler atau Model Objektif diperkenalkan oleh Ralph Tyler dalam tahun 1949 dan dianggap sebagai model yang klasik dan banyak digunakan dalam bidang perkembangan kurikulum. Visi dan Misi Visi dan Misi Menentukan Matlamat dan Menentukan Matlamat dan Objektif. PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN KURIKULUM KURIKULUM Perancangan Perancangan Pelaksanaan Pelaksanaan Penilaian Penilaian Menetapkan Falsafah. apabila membentuk kurikulum.75 Perkembangan kurikulum Perkembangan kurikulum melibatkan tiga proses utama iaitu Perancangan. Soalan-soalan tersebut adalah: 1. menambahbaik kurikulum. How can these educational experiences be effectively organized? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . keberkesanan kurikulum. merekabentuksemula atau merekabentuk semula atau menambahbaik kurikulum. Pelaksanaan dan Penilaian. perlu dijawab. yang lebih dikenali sebagai Tyler’s Rationale. Menetapkan Falsafah. What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes? 3.

Menurut Tyler. perkembangan kurikulum berdasarkan Model Tyler melibatkan empat langkah berikut: Rajah : Langkah-Langkah Dalam Model Tyler. • pandangan pakar dalam berbagai bidang berkenaan. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . attained? How can we determine whether these purposes are being Berdasarkan kepada Tyler’s Rationale atau soalan-soalan yang dikemukakan. OBJEKTIF 2. Pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran perlu disusun secara sistematik. kematangan pelajar dan sebagainya. Memilih pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran bagi mencapai matlamat dan objektif. • psikologi pelajar dari segi teori pembelajaran. hasil daripada proses pendidikan.76 4. langkah pertama dalam perkembangan kurikulum ialah menentukan matlamat dan objektif yang ingin dicapai. Hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai bagi menentukan pencapaian objektif. Menentukan matlamat dan objektif. 3. objektifnya hendaklah selaras dengan: • keperluan pelajar. KANDUNGAN KAEDAH 4. PENILAIAN Menentukan Objektif Berdasarkan Model Tyler. Bagi menentukan objektif yang dibentuk bersesuaian. 1. • keperluan semasa masyarakat. ianya hendaklah dibentuk berdasarkan kepada: • falsafah dan matlamat pendidikan yang dibentuk atau telah sedia ada.

Hanson (2000). Perancang kurikulum perlu memilih subjek. • apakah perubahan yang ingin diperolehi oleh pelajar. supaya pelajar berpeluang mempelajari sesuatu dengan lebih luas dan mendalam. Kaedah Penyusunan Kandungan Kandungan kurikulum yang telah dipilih hendaklah disusun dengan teliti agar dapat menghasilkan pembelajaran yang menyeluruh dan berkesan. pemilihan kandungan merupakan proses yang kreatif. kandungan atau pengalaman pembelajaran yang perlu didedahkan kepada pelajar bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. • Prinsip Ketertiban (turutan) Kandungan Prinsip Ketertiban atau Principle of Sequence menyarankan pembelajaran hendaklah berterusan dan berturutan dengan berdasarkan pengalaman lalu. Untuk tujuan ini. Prinsip Litupan (Skop) Kandungan Prinsip litupan kandunan berkaitan dengan keluasan dan kedalam kandungan yang perlu dimuatkan dalam seseuatu kurikulum dan pengajaran. Garapan keluasan dan kedalaman kandungan ini berkaitan dengan tahap pendidikan yang membolehkan setiap pelajar menguasai kandungan mengikut tahap-tahap pendidikan dan kognitif. • Prinsip Kesepaduan Kandungan Prinsip Kesepaduan atau Principle of Integration menetapkan agar pengalaman pembelajaran dihubungkaitkan antara satu sama lain supaya pembelajaran lebih bermakna dan menyeluruh. Tyler mencadangkan tiga prinsip dalam penyusunan kandungan: • Prinsip Kesinambungan Kandungan Prinsip Kesinambungan atau Principle of Continuity bermaksud objektif atau kandungan yang penting hendaklah sentiasa diulang dan didedahkan secara berterusan dengan berbagai-bagai kaedah dan cara bagi menentukan ia dipelajari dengan menyeluruh. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Print (1995) dan Mohd Daud Hamzah (1993) telah menambah dua lagi prinsip iaitu prinsip imbangan kandungan dan prinsip keseimbangan kandungan. Pemilihan Kandungan Menurut Tyler. bagi menentukan pencapaian objektif. bagi memudahkan proses penilaian.77 Objektif yang dibentuk pula perlu menerangkan dengan jelas: • apakah yang hendak dicapai.

Secara ringkas prinsip penyusunan kandungan kurikulum boleh dikategorikan kepada dua dimensi iaitu dimensi vertical dan dimensi horizontal. Dimensi Vertikal i. 1. Litupan iii.78 • Prinsip Imbangan Kandungan Prinsip Imbangan Kandungan merujuk kepada kadar agihan. Kesinambungan ii. Rajah: Dimensi prinsip penyusunan kurikulum Penentuan Penilaian Peringkat seterusnya ialah menentukan kaedah penilaian yang boleh digunakan untuk menentukan pencapaian objektif iaitu menentukan setakat mana objektif yang telah ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Dimensi Horizontal i. kepadatan muatan dan kesecocokan kandungan dengan masa pembelajaran yang diperuntukkan kepada pelajar-pelajar untuk menguasainya. Imbangan Hubungkait di antara prinsip-prinsip penyusunan kandungan kurikulum dapat dilihat menerusi rajah di bawah. Urutan 2. Integrasi ii.

Terlalu linear.79 dibentuk tercapai. Dalam model ini. Menetapkan objektif pada peringkat awal juga dilihat sebagai menghadkan bilangan objektif di samping mengekang kreativiti. dan menentukan kaedah penilaian. keempat-empat elemen diambilkira serentak dalam proses perkembangan kurikulum. Terlalu tertakluk kepada objektif. Menggunakan model ini perlu mengikut langkah-langkah tertentu iaitu menentukan objektif dulu. cyclical (edaran) dan menyeluruh. Selain daripada itu model ini dianggap logikal kerana dimulakan dengan penentuan objektif. proses perkembangan kurikulum menjadi lebih interaktif. sistematik dan mudah digunakan. Penilaian boleh dilakukan dengan berbagai kaedah dan pada berbagai peringkat untuk mendapatkan bukti keberkesanan pembelajaran dan pencapaian objektif yang telah dinyatakan. perkembangan kurikulum boleh bermula dengan elemen-elemen lain seperti menentukan kandungan atau menetapkan kaedah. Dengan cara ini. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . model ini diubahsuai dan dinamakan Model Interaksi. pemilihan kandungan. Maklumat yang diperolehi daripada proses penilaian boleh digunakan untuk menambahbaik kurikulum berkenaan. b. Ini kerana dalam keadaan sebenar. dan seterusnya menetapkan kaedah dan penilaian. fleksibel. Bagi mengatasi masalah tersebut. Ianya melibatkan empat langkah iaitu penetapan objektif. Kelemahan model Tyler Para pengkritik mendapati Model Tyler mempunyai beberapa kelemahan utama seperti berikut: a. kemudian memilih kandungan. penentuan kaedah penyusunan dan penyampaian. Model Tyler merupakan model yang popular dan banyak digunakan dalam perkembangan kurikulum kerana. dinamik. Penilaian pula dilakukan pada peringkat akhir atau setelah selesai program dilaksanakan.

Model Tyler dianggap sebagai model yang klasik dan banyak digunakan sebagai rujukan dalam perkembangan kurikulum. Para pendidik memainkan tiga peranan penting dalam perkembangan kurikulum iaitu sebagai perancang. 2. Jelaskan kenyataan ini. Berdasarkan beberapa model kurikulum yang lain. Bincangkan kekuatan dan kelemahan model Tyler dan nyatakan bagaimana anda boleh mengaplikasikan model ini dalam melaksanakan tugas anda. 3. 4. 5.80 Rajah: Model Interaksi OBJEKTIF PENILAIAN KANDUNGAN KAEDAH Soalan refleksi 1. ko-kurikulum dan kurikulum tersembunyi. Nyatakan kepentingan setiap satu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dapat dirumuskan bahawa perkembangan kurikulum melibatkan lima langkah seperti rajah berikut: ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Huraikan kenyataan ini. Nyatakan perbezaan antara kurikulum. Pengetahuan mengenai perkembangan kurikulum adalah penting kepada para pendidik. pelaksana dan penilai.

81 PENILAIAN HASIL ANALISIS KEPERLUAN Rajah : Kerangka Perkembangan Kurikulum PEMILIHAN KAEDAH PENETAPAN MATLAMAT PENENTUAN KANDUNGAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

panel pemeriksa luar. Penilaian kurikulum ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . strategi pengajaran dan pembelajaran dan juga dalam penggubalan kurikulum keseluruhannya. laporan dan polisi. Maklumat yang diperolehi daripada analisis keperluan dapat membantu dalam penentuan objektif dan kandungan program. temuduga. badan-badan professional dan lain-lain stakeholder dalam pendidikan.82 Figure 1 Analisis keperluan adalah satu proses untuk mendapatkan maklumat yang berguna dalam penggubalan kurikulum. masyarakat semasa dan negara. Proses ini boleh dilakukan melalui soal selidik. pandangan tokoh politik dan akademik. Analisis melibatkan penentuan keperluan pengajaran sesuatu subjek/tajuk/topik mengikut keperluan pelajar. panel penasihat akademik.

pelajar dan lain-lain lagi. (1974) Rajah: Model CIPP. Model CIPP Salah satu model yang boleh digunakan dalam penilaian kurikulum ialah Model CIPP yang diutarakan oleh Stufflebeam et. Penilaian Sumatif (peringkat akhir sahaja) Oleh kerana penilaian formatif dilakukan secara berterusan. kurikulum. iklim. kemudahan bilik kuliah. Penilaian Formatif (berterusan) ii. kakitangan. Penilaian kurikulum boleh dilakukan secara: i. kemudahan sokongan dan sebagainya ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Penilaian Proses Melibatkan kajian mengenai proses pelaksanaan seperti aktiviti pengajaran dan pembelajaran. perubahan-perubahan dan usaha penambahbaikan kepada kurikulum boleh dilakukan apabila perlu. PENILAIAN KONTEKS PENILAIAN INPUT PENILAIAN PROSES PENILAIAN PRODUK PENYEDIAAN DAN PENSTURKTURAN KURIKULUM PELAKSANAAN KURIKULUM Penilaian Konteks Melibatkan analisis masalah dan keperluan dalam pendidikan seperti persekitaran.83 Kurikulum yang telah dibentuk dan dilaksana perlu dinilai bagi memastikan ianya sentiasa kemaskini bagi memenuhi keperluan semasa dan akan datang. Penilaian sumatif pula dilakukan pada peringkat akhir atau setelah selesai pelaksanaan sesuatu program untuk membolehkan keputusan dibuat untuk penambahbaikan seterusnya. budaya institusi dan sebagainya Penilaian Input Melibatkan penganalisaan bahan sumber dan strategi yang perlu untuk mencapai matlamat dan objektif program seperti pensyarah. al. kemudahan.

afektif dan psikomotor. Berhemah Tinggi 5.. Bekerjasama 6. ISU DAN AMALAN KURIKULUM Mendefinisi dan menentukan matlamat. Perancang kurikulum perlu memastikan kurikulum yang digubal memenuhi keperluan semasa dan akan datang. Percaya dan patuh kepada Tuhan 2. menghasilkan pelajar yang cemerlang. Soalan refleksi 1. Matlamat juga terkandung di dalam visi dan misi sesuatu institusi. Berdikari 4. Baik Hati 3. Cadangkan langkah-langkah yang anda boleh ambil untuk menentukan subjek anda menepati keperluan tersebut. 1.. Matlamat pembelajaran terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 2. Nilai-nilai murni menggambarkan matlamat dan objektif yang tersirat juga dinyatakan secara sisipan. Objektif ialah pernyataan-pernyataan sasaran khusus yang merupakan langkah-langkah kecil ke arah pencapaian sesuatu matlamat. Kejujuran ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Kebersihan Fizikal dan Mental 7.. meningkatkan potensi setiap pelajar dalam .. Bagaimanakah anda boleh melakukan analisis keperluan dan nyatakan kepentingannya dalam penggubalan subjek anda. gemilang dan terbilang.84 Penilaian Produk Menentukan setakat mana matlamat program telah dicapai seperti bilangan dan kualiti lulusan. iii. Manakala hasil pembejaran merupakan pernyataan khusus yang secara terperinci tentang apakah perkara yang mesti seseorang pelajar kuasai selepas mempelajari sesuatu tajuk/topik/unit.. Contoh matlamat ialah i. Objektif dan hasil pembelajaran secara umumnya merujuk kepada pembangunan 3 domain iaitu kognitif. pengiktirafan yang diperolehi dan sebagainya. Analisis keperluan adalah langkah yang penting dalam perkembangan kurikulum. membentuk institusi pendidikan bertaraf dunia menjelang 2020. Berbentuk eksplisit. objektif dan hasil pembelajaran Matlamat ialah hasil atau sasaran umum berbentuk jangka panjang yang memandu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan.. ii. Keberanian 8.

Semangat bermasyarakat 13.85 9. iaitu perspektif objektivis yang melaksanakan kaedah deduktif dalam pengajaran. dan perspektif konstruktivis yang melaksanakan kaedah induktif. (i) Perspektif Objektivis Perspektif objektivis adalah berasaskan perkara-perkara berikut: • Melihat ilmu sebagai satu komoditi yang sudah pasti dan dapat diperturunkan • Menerima alam seperti sedia ada • Menekankan isi kandungan pelajaran. l Perspektif terhadap pembelajaran dan pemikiran l Perspektif terhadap ilmu l Masalah dan keperluan Perspektif Terhadap Ilmu Secara umum terdapat dua perspektif terhadap ilmu. Keadilan 10. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . keupayaan baru dan pemindahan pembelajaran • Menggunakan Taksonomi Bloom untuk pengajaran dan penilaian. Berkasih sayang 16. Rasional 15. Hormat menghormati Faktor-faktor yang mempengaruhi reka bentuk kurikulum Banyak perkara mendasari reka bentuk kurikulum seperti. Kerajinan 11. Kesederhanaan 14. kemahiran baru. Kesyukuran 12.

Gagne. R.86 Jadual di bawah memberikan jenis-jenis teori yang tergolong di dalam perspektif objektivis. Mager Perspektif objektivis mengutamakan pembentukan kemahiran. Thorndike. Ausubel. Bloom. Keller. Tugas pengajar ialah mendapatkan satu item yang mewakili sesuatu set dan memastikan pelajar menguasainya dengan sepenuhnya. Mayer. iaitu bermula dengan definisi. E. Skinner Pengasas Teori/Model Pembelajaran Skinner Fokus/Objektif Pengajaran & Pembelajaran Penguasan isi pelajaran melalui proses pelaziman dan penggunaan motivasi ekstrinsik Penguasaan kemahiran dan pengetahuan prosedur melalui penggabungan pelbagai subkemahiran dan sub-prosedur (kaedah snowball) Penguasan isi pelajaran melalui pencetusan proses-proses mentas seperti skema. pengasas-pengasasnya. Jenis Teori Behaviurisme Pengasas Teori Pembelajaran Pavlov. strategi dan metakognisi Sibernetik Landa Kognitive Ausubel. Flavell. peraturan tahap tinggi atau pemindahan pembelajaran. Kaedah pengajaran yang digunakan adalah berbentuk deduktif. seperti yang digambarkan di bawah: Pengenalan Istilah Pembentukan Konsep Penerokaan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . serta tumpuan-tumpuan tiap satu teori. Gagne. Maka kurikulum yang dibentuk adalah berkisar di dalam penentuan item-item yang mewakili set-set ilmu tersebut. diikuti oleh pembentukan konsep dan diakhiri dengan penerokaan.

penghalusan dan pembinaan semula. Di dalam perspektif objektivis. Setiap jenis ilmu pengetahuan ini boleh diajar secara berasingan melalui proses-proses penambahan. (ii) Perspektif Konstruktivis Perspektif konstruktivis pula adalah berasaskan perkara-perkara berikut: • • • • Melihat pelajar sebagai pembina ilmu Pengajaran adalah untuk mengubah cara dan tahap berfikir Isi pelajaran bukan matlamat pengajaran tetapi hanyalah batu loncatan untuk mendapatkan kepakaran yang lebih tinggi Isi pelajaran ini dibuang selepas kepakaran diperolehi ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . pengetahuan prosedur (jenis rumus) dan pengetahuan strategi. penghalusan (tuning) dan pembinaan semula (reconstruction). Juga. iaitu boleh diajar dalam bentuk cebisan demi cebisan kerana kemudiannya ia akan bercantum atau bergabung menjadi set atau struktur pengetahuan yang lengkap. mainan peranan dan latih tubi. juga diandaikan ialah ilmu pengetahuan itu adalah bersifat kumulatif. Perspektif ini disokong oleh teori pemprosesan maklumat yang menjelaskan bagaimana pengetahuan dipelajari dan teori skema yang menjelaskan bagaimana sesuatu struktur pengetahuan dibentuk. demonstrasi. ilmu pengetahuan adalah terdiri dari pengetahuan deklaratif (jenis fakta. penyelesaian beberapa masalah contoh. Menurut teori skema. simulasi. seperti penggunaan kaedah kuliah. strategi pengajaran yang dilaksanakan adalah berbentuk ekspositori. Ilmu dilihat sebagai satu produk dan objektif pengajaran ialah penguasaan ilmu pengetahuan seperti yang diajarkan. Proses-proses mental yang menjadi tumpuan ialah proses-proses penambahan (accretion). Cebisan-cebisan ini boleh disusun mengikut hierarki atau secara linear. Pemangkin kepada pembelajaran ialah penggunaan strategistrategi pembelajaran.87 Di dalam perspektif objektivis. dan pelbagai pengetahuan strategi boleh diterbitkan dari pengetahuan prosedur yang terkumpul di dalam struktur pengetahuan. pelbagai pengetahuan prosedur boleh diterbitkan dari pengetahuan deklaratif yang terkumpul.

88 Jadual di bawah memberikan jenis-jenis teori yang tergolong di dalam perspektif konstruktivis. Guru pula berperanan menjadi penyemak kepada proses pemikiran yang digunakan dan kepada rumusan yang diperolehi Pandangan perspektif konstruktivis dijelaskan oleh Piaget: “The goal of education is not to increase the amount of knowledge. pemikiran saintifik & pemikiran aras tinggi berdasarkan logik & pembangunan pelbagai kecerdasan (multiple intelligence) Pembelajaran yang bermakna dan ownership of knowledge Kemahiran pentaakulan. serta tumpuan-tumpuan tiap satu teori. Thelen Di dalam perspektif konstruktivis. Bruner. dsb Humanis Rogers Rogers Pembelajaran sosial (Social Learning) Vygotsky Spiro. Taba Fokus/Objektif Pengajaran & Pembelajaran Kemahiran pentaakulan. pembelajaran kooperatif / kolaboratif. Gardner Lawson. Collins & Stevens. Jenis Teori Pembangunan Mental Pengasas Teori Pengasas Teori/Model Pembelajaran Pembelajaran Piaget. it does not mean transmitting structure which may be assimilated at nothing other than a verbal level. but to create possibilities for a child to invent and discover… Teaching means creating situations where structure can be discovered. pengasas-pengasasnya.” ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . strategi-strategi pengajaran yang dilaksanakan adalah berbentuk inkuiri. seperti penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL). pengajaran adalah tertumpu kepada proses-proses pembinaan ilmu pengetahuan. Di dalam pandangan ini. lawatan sambil belajar. perantisan. pemikiran saintifik & pemikiran aras tinggi berdasarkan perancahan (scaffolding).

Pengajar menjadi pembimbing dan membimbing menggunakan kaedah Socrates (penyoalan) yang melibatkan soalan-soalan di dalam kategori berikut: • • • • • • Memilih contoh-contoh positif dan negatif Memilih contoh yang berlawanan (Counterexamples) Menjana kes-kes Hipotetikal Mempertimbangkan ramalan-ramalan alternatif Mengesan sebab-akibat / implikasi suatu kontradiksi Mempertikai authoriti ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Di dalam perspektif konstruktivis. seperti penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL). pembentukan rumusan/teori tentatif dan kemudian diuji aplikasi atau kebenarannya melaui proses-proses deduktif. iaitu dibina oleh pelajar secara induktif melalui pemerhatian suatu fenomena. Oleh kerana ilmu pengetahuan adalah binaan sendiri pelajar menggunakan proses-proses induktif dan deduktif. dan kucing dapat kembali ke tempat asal Pemikiran perkadaran Penggunaan nisbah dan rumus Pemikiran Kebarangkalian Pemikiran korelasi Kaedah pengajaran yang dilaksanakan ialah berbentuk: Penerokaan Pengenalan Istilah Pembentukan Konsep Di dalam perspektif konstruktivis.89 Perspektif ini menekankan keupayaan berfikir pada dua tahap. pengetahuan itu adalah bersifat tentatif. kemahiran-kemahiran akhir yang diperolehi ialah proses membina ilmu. pembentukan dan pengujian hipotesis. pengisian di dalam tiap tahap proses ini. penentuan corak atau perilaku fenomena tersebut. Kebenaran rumusan atau teori yang dibina adalah bersifat tentatif dan akan segera diubah jika terdapat permerhatian atau bukti yang lebih kuat. ilmu pengetahuan serta prosedur-prosedur melaksanakan sesuatu tugas mental boleh dimampatkan (zipping) dan dibuka semula (unzipping) mengikut keperluan. penyu. strategi pengajaran yang dilaksanakan adalah berbentuk inkuiri. iaitu empirical-induktif (EI) (pada umur 7-15 tahun) dan hipotetikal-deduktif (HD) (pemikiran dewasa). dan lawatan sambil belajar. perantisan. Di dalam perspektif ini. dan rumusan akhir proses-proses ini. Di peringkat kolej dan universiti Pemikiran (EI) melibatkan aplikasi rumus manakala pemikiran HD adalah terdiri daripada kategori berikut: l l ¡ l ¡ l l Pemikiran kombinatorik Pengenalpastian dan kawalan pembolehubah Bagaimana burung.

pengujian formal. kemahiran dan perilaku pelajar 4. pelajar mengalami dan belajar menyelesai masalah di persekitaran sebenar Berpusatkan pelajar dengan sedikit sahaja kawalan dan sumbangan dari pensyarah. Keperluan pembelajaran Berpusatkan pensyarah Pembelajaran adalah satu dan berasaskan proses proses usahasama (jointstimulus-respons. venture) antara pelajar dan pemantauan dan pensyarah. Isi pelajaran Isi pelajaran membina kompetensi dan penguasaan pelbagai kemahiran mengikut objektif yang telah ditetapkan Isi pelajaran diintegrasikan bersama proses-proses mental seperti logik.90 Sebagai bandingan. formal berasaskan kompetensi 3. dan mencipta KONSTRUKTIVIS Humanis Pelajar mempunyai kehendak dan keupayaan sendiri dan pensyarah adalah pemudahcara sahaja. pengujian berasaskan projek dan portfolio. pengujian pensyarah. penyelesaian masalah dan kreativiti untuk menambah Pensyarah menilai dan menambah di mana perlu untuk membantu membangunkan keupayaan mental dan kreativiti secara menyeluruh Pensyarah membantu pelajar mengenalpasti keperluannya dan kemudian membimbing pelajar mencapainya Isi pelajaran adalah berasaskan kegiatan dan pengalaman kontekstual dalam menyelesaikan masalah di dalam situasi yang dipilih ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Objektif Pensyarah tentukan keperluan. membentuk konsep. Falsafah pembelajaran Perubahan adalah berdasarkan pilihan pelajar mengikut faktor-faktor di dalam persekitaran. pemantauan pengukuhan (termasuk dan pemulihan oleh denda atau hukuman) oleh pensyarah. jadual di bawah menunjukkan perbezaan-perbezaan yang terhasil dari amalan perspektif-perspektif ini mengikut tiga jenis teori berdasarkan beberapa dimensi utama: OBJEKTIVIS Behavioris Pelajar boleh dibentuk mengikut objektif dan kehendak pensyarah. 2. pengetahuan. metakognisi. pelajar diajak berfikir. strategi. pemantauan kendiri atau melalui interaksi. tugasan dan projek. pelajar dimanipulasikan Kognitivis 1.

Rumusan Kurikulum tersembunyi amat berpengaruh dan boleh digunakan seiring kurikulum akademik yang digubal oleh pensyarah. Aliran-aliran ini akan menghasilkan output atau keupayaan yang juga berbeza-beza. kualiti dan budaya akademik di jabatan. Cabaran kepada para pensyarah ialah menentukan isinya dan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Setelah mengikuti semua kursus ini pelajar tersebut akan turut mempelajari pelbagai kemahiran generik. Aliran objektivis melihat ilmu sebagai satu produk dan guru adalah penyampainya. Ia adalah himpunan pengalaman tambahan pelajar yang wujud dan dialami serentak dengan kurikulum yang sedang diajar. Minat dan kesungguhan pendidik. pengajaran kemahiran generik dibuat di dalam bentuk kurikulum tersembunyi iaitu melalui teknik infusi yang menabur atau meletakkan beberapa bahagian dari kemahiran-kemahiran ini di dalam semua kursus yang pelajar ikuti. Ia boleh digunakan sebagai satu komponen tambahan sambil melaksanakan kurikulum biasa. kebolehan. Kemahiran generik memerlukan tempoh yang lama untuk dikuasai sepenuhnya dan tidak mungkin diperolehi dengan mendalam melalui pengajaran secara kursus.91 dan memperluaskan pengetahuan pelajar Rumusan Terdapat dua aliran yang kuat dan berbeza tentang pengajaran dan pembelaran. Aliran konstruktivis melihat ilmu sebagai satu proses pembinaan dan guru adalah pemudahcaranya. Contohnya ialah dalam mengajar kemahiran generik. kemahiran berkomunikasi. Kurikulum tersembunyi amat berpengaruh. Contoh-contoh mudah ialah • Kehidupan di institusi • Kaedah menetapkan peraturan dan norma institusi • Proses-proses sosialisasi. Kemahiran generik ialah kemahiran umum. Perkara yang sama berlaku di institusi pendidikan sama ada di sekolah ataupun IPT. Oleh itu. Kurikulum Tersembunyi Satu elemen yang perlu diberi perhatian semasa mereka bentuk kurikulum ialah kurikulum tersembunyi. integrasi & pembudayaan • Agenda tersembunyi • Pengetahuan atau kemahiran insidental Pengaruh kurikulum tersembunyi mudah difahami dengan melihat bagaimana personaliti kanak-kanak terbentuk. nilai dan pendirian terhadap ilmu turut mencorakkan kurikulum yang dibina/ dilaksanakan . dan trait yang perlu dikuasai seseorang untuk berjaya di dalam kerjayanya.

• Program: Penawaran kursus dibuat secara Interdisciplinary yang menekankan kepelbagaian di dalam perspektif-perspektif ilmu. • Cara mencapai ilmu: Proses-proses mencapai ilmu seperti yang terkandung di dalam kaedah ekspositori-deduktif. masalah. dan sebagainya dan juga kesalingkaitan di antara mereka. Bagaimanakah kurikulum tersembunyi itu diserapkan dalam pelaksanaan proses pendidikan? Koherens Dalam Kurikulum Satu isu penting di dalam penggubalan kurikulum berkualiti ialah memastikan bahawa kurikulum yang terlaksana adalah kurikulum yang digubal. konsep. Struktur dan isi sesuatu mata pelajaran/kursus adalah kurikulum di peringkat mikro manakala gabungan pelbagai kursus di peringkat silibus/program adalah kurikulum di peringkat makro. Penawaran sesuatu program melibatkan kepelbagaian dari segi disiplin ilmu. kaedah belajar. elektif. dan kaedah saintifik dikenalpasti dan dilaksanakan secara infusi atau difusi di dalam kursus dan program. dan sebagainya. perspektif pemikiran. 2. Faktor yang menentukan kejayaan ini ialah koherens. Koherens ialah keadaan saling keterkaitan di antara item-item isi di dalam sesuatu kursus dan di antara setiap kursus dengan kursus-kursus lain di dalam sesebuah program. Terdapat berbagai cara memastikan koherens: • Isi pelajaran: Kursus-kursus di dalam sesebuah program dikelaskan sebagai major dan minor dan seterusnya diperincikan sebagai asas. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . iaitu kesepaduan menyeluruh di antara mata pelajaran/kursus yang diajar dengan kurikulum/program yang dibentuk. kaedah induktif. Kewujudan koherens yang tinggi memastikan kesan Gestalt iaitu “the whole is greater than the sum of its parts” diperolehi. Soalan Refleksi 1. Berikan beberapa contoh kurikulum tersembunyi yang anda tahu. isu. alam sebenar. teras. • Kemahiran generik: Beberapa kemahiran intelek dan kemahiran komunikasi dikenalpasti dan ditawarkan secara infusi atau difusi di dalam kursus dan program. dan opsyen.92 menabur atau meletakkan cebisan isi-isi tersebut di dalam pelbagai kursus atau kegiatan pelajar.

dan tanggapan masyarakat setempat dan masyarakan dunia terhadap program dan institusi. “ketokohan dan anjalan graduan” adalah sebenarnya komen terhadap kurikulum. Tanggapan atau komen terhadap “program”. iaitu kurikulum yang baik akan melaporkan kadar pengambilan kerja yang lebih tinggi. Akhbar The Star. Rumusan Hasil kurikulum yang digubal membentuk kualiti akhir pelajar. “kualiti”. aspek penyelidikan di kalangan graduan dan kekinian mereka di dalam membincangkan isu-isu semasa di dalam seminar dan konferens antarabangsa juga diambil kira. ukuran keterkinian kurikulum dapat dilihat pada statistik pengambilan kerja graduan tiap tahun selepas tamat pengajian. mendaftarkan purata 200 paten / juta penduduk. Kajian ini di panggil Third International Mathematics and Science Study. Jelaslah bahawa setiap institusi perlu mendapatkan benchmark sendiri untuk setiap bidang supaya program dan kursus yang ditawarkan tidak ketinggalan di peringkat negara dan di peringkat antarabangsa. Department of Education pada tahun 2000. Di semua institusi pendidikan. Cabaran & Keterkinian Kurikulum Terdapat banyak kajian yang menguji kesan kurikulum terhadap pengajaran. Satu darinya ialah kajian prestasi di dalam Sains dan Matematik di antara 38 buah negara yang dijalankan oleh U. Di dalam Matematik.A. manakala Malaysia mendaftarkan purata 2 paten / juta penduduk Untuk IPT. Institusi yang mempunyai “program” yang baik. pelajar mengikuti kursus tetapi mengalami silibus/program. Malaysia ditempat ke 22. Ukuran keterkinian kurikulum juga dapat dilihat pada keupayaan pencapaian dan kecekapan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran tertentu. Satu lagi laporan yang mengejutkan ialah kedudukan Malaysia di pentas dunia di dalam pendaftaran paten. Malaysia menduduki tempat ke 16 manakala di dalam Sains. Pada peringkat IPT. Koherens ialah nilai tambah yang menentukan kualiti sebenar setiap kursus dan program. Sept 4. Setiap ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .S. kualiti kurikulum.S.93 • Pembangunan diri: Sahsiah dan kualiti peribadi pelajar ditentukan dan dibangunkan secara infusi atau difusi di dalam kursus dan program. 2000 melaporkan bahawa: • • • • 95% dari jumlah paten di dunia dipegang oleh 15% penduduknya Jepun mendaftarkan purata 300 paten / juta penduduk U.

terdapat dua aliran kuat di dalam interpretasi dan amalan pengajaran dan pembelajaran yang mempengaruhi isi dan struktur kurikulum. Sebagai rumusan. Tugas setiap pensyarah ialah menentukan bahawa pengajaran dan matlamat yang hendak dicapai adalah selaras dengan falsafah. UNIT 10 PENTERJEMAHAN & PENTAFSIRAN KURIKULUM KEBANGSAAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran. Terdapat juga kurikulum yang tersembunyi di dalam kurikulum yang dibina. dan amalan yang telah dipilih dan memaksimumkan koherens serta kesan-kesan positif dari kurikulum tersembunyi. pelajar dapat: MATLAMAT & OBJEKTIF KURIKULUM ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Faktor-faktor ini mencorakkan kurikulum yang direka dan menentukan hasil akhir yang diperolehi. misi.94 institusi perlu mendapatkan benchmark sendiri untuk setiap bidang supaya program dan kursus yang ditawarkan tidak ketinggalan di peringkat negara dan di peringkat antarabangsa. visi.

95 FALSAFAH PENDI KEBANGSAA KURIKULUM KEB KURIKULUM KEBANGSAAN PRASEKOLAH KBSR KBSR Kurikulum Kebangsaan KBSM T D K ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) il Do ad e Ta K .

96

MASIHKAH ANDA INGAT APAKAH KURIKULUM KEBANGSAAN?
Apakah Peranan Kurikulum? 1.

YANG

DIMAKSUDKAN

Laporan Jawatankuasa Kabinet, 1979: Perkembangan individu secara menyeluruh (intelek, rohani, emosi dan jasmani) 2. Penerapan dan perkembangan nilai-nilai murni 3. Penyebaran ilmu pengetahuan 4. Pembentukan masyarakat malaysia yang bersatu padu 5. Melahirkan tenaga kerja mahir Rangka Konsepsual Penterjemahan Kurikulum 1. Asas pertimbangan pembinaan kurikulum 2. Peringkat Pelaksanaan kurikulum: Pra Sekolah, Rendah, Menengah, Pendidikan Khas 3. Amalan kurikulum di dalam bilik darjah 4. Hasil / Kesan akhir

    

Asas pertimbangan pembinaan kurikulum 1. Pembangunan negara Ekonomi Perpaduan Teknologi maklumat Sains & teknologi Sosio budaya 2. Perkembangan individu Perkembangan insane

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

97  Perkembangan warganegara 3. Teori pembelajaran  Pelbagai kecerdasan  Kecerdasan (IQ, EQ, SQ & PQ)  Konstruktivisme Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Pendidikan suatu usaha berterusan  Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu (intelek, rohani, emosi & jasmani)

4.

• • • •

5. Empat asas utama pendidikan (UNESCO) Belajar untuk pengetahuan Belajar untuk kemahiran Belajar untuk menjadi insan sempurna Belajar untuk hidup bersama

Peringkat Pendidikan: Pra Sekolah, Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Pendidikan Khas 1. Mata pelajaran wajib • Teras • Tambahan • Elektif Program-Program Khas: • Pemupukan patriotisme • Pendidikan alam sekitar • Pendidikan kesihatan keluarga • Pendidikan pencegahan dadah • Program komputer dalam pendidikan • Program khas orang asli • Program sekolah ke kerjaya

2.

Amalan kurikulum di dalam bilik darjah 1. Strategi pengajaran & pembelajaran (Berpusatkan murid) • Inkuiri penemuan • Penggabungjalinan • Penyerapan • Kesepaduan pengetahuan & amalan • Pengayaan & pemulihan • Kemahiran berfikir secara kreatif & kritis ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

98 • • • • • • • • • • • 2. Pembelajaran masteri Learning how to learn Penulisan genre Kemahiran proses sains Pembelajaran kontekstual Pembelajaran yang menyeronokkan Kemahiran generik Kajian masa depan Sistem pembelajaran intergratif Aspek merentas kurikulum Pembelajaran bestari

Penilaian  Penilaian berterusan  Penilaian berasaskan sekolah  Penilaian secara berpusat

Hasil Pelaksanaan Kurikulum 1. Pembangunan Insan / individu • Pekerja berilmu • Celik it • Berkemahiran dan berketrampilan • Bersemangat patriotik • Berakhlak mulia • Hidup bermasyarakat • Menghargai alam sekitar • Berfikiran kreatif & kritis • Berdaya tahan/jati diri • Berinovatif • Beretika & berbudaya 2. Pembangunan negara  Warganegara yang cemerlang, gemilang & terbilang  Kemajuan ekonomi, sosial dan politik  Rakyat yang bersatu  Negara yang stabil, aman dan makmur  Penyertaan demokrasi tulen  Guna tenaga penuh.

Domain Objektif Kurikulum

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

99 Domain Objektif Kognitif (Taksonomi Bloom) Domain Objektif Afektif Pemikiran Aras R ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Domain Objektif Psikomotor Domain Psikomotor 5) Naturalisasi 4) Artikulasi 3) Ketelitian 2) Memanipulasi Meniru Menyebatikan apa yang telah dipelajari Melaksanakan tugas dengan cekap Melakukan sesuatu dengan teliti Mengaplikasi apa yang dipelajari Memerhati dan meniru Bagaimanakah Objektif/ Hasil Pembelajaran di Nyatakan? Perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyatakan objektif adalah: • • fokuskan kepada pelajar. Mengetahui kepentingan atau nilai Memberi respon terhadap sesuatu yang MemberiTindakbalas telah dipelajari Tindakbalas Memberi Menerima Menerima Menerima arahan dan tunjuk ajar. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . terhadap Menyelia diri sendiri atau orang lain melakukan sesuatu. menggunakan perubahan tingkah laku pelajar sebagai rujukan.100 Domain Afektif Domain Afektif Perwatakan Perwatakan Mengorganisasi Mengorganisasi Menghargai Menghargai Membentuk perwatakan sesuatu sikap atau nilai.

ii. iii. Audiens (Pelajar) à Siapakah audiens anda? Behaviour (Tingkah laku) à Apa yang anda mahu mereka lakukan? Condition (Situasi) à Apakah perubahan tingkah laku pelajar mahukan? dikuasai pelajar? yang anda Degree (Tahap) à Sejauh mana pengetahuan & kemahiran yang dipelajari telah KRITERIA PENULISAN OBJEKTIF PENYUSUNAN KANDUNGAN KURIKULUM SEKOLAH ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Tahap usia / kecerdasan .101 Objektif ditulis dengan menggunakan format 'ABCD': i. iv.

102 Kurikulum sebagai hasil (ends) à kenyataan objektif yang dihajatkan Pengalaman pembelajaran sebagai cara (means) mencapai objektif à isi & kaedah PENTERJEMAHAN KURIKULUM KEPADA PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sukatan Pelajaran & Huraian Kandungan Pelajaran Sukatan pelajaran mesti diluluskan oleh Menteri Pelajaran. Menterjemahkan kurikulum kepada unit-unit pengajaran Sukatan Pelajaran ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Dokumen mengena kepada m tahun per .

103 Mentejemahkan Kurikulum Menerusi Sukatan Pelajaran Kepada Rancangan Pengajaran Tahunan & Harian Adakah pengajaran itu merupakan proses memindahkan ilmu bagai mengisi botol yang kosong? PELAKSANAAN KURIKULUM DI BILIK DARJAH ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

kemahiran.104 KURIK (Pra Sekolah. Mata PENGLIBATAN GURU DALAM KURIKULUM DI BILIK DARJAH PERANCANGAN & PELAKSANAAN Unit 1 Tajuk 1 Analisis Kurikulum Tajuk 2 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Tentukan . Seko Menengah. sikap yang perlu dikuasai oleh pelajar mengikut aturan pencapaian yang telah ditentukan selepas menerima pengajaran. kebolehan. Pe Hasil Pembelajaran: Senarai pernyataan pencapaian secara hirarki tentang pengetahuan.

105 Penilaian TRANFORMASI PENGAJARAN. SUKANATAN PELAJARAN KEPADA RANCANGAN Rancangan Pengajaran Tahunan Minggu Tajuk/ Topik/ Unit Hasil Pembelajaran/ Objektif/ Huraian Kandungan Konsep Kemahiran Nilai 1 2 3 4 5 6 7 42 Perkhidm atan bantuan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Pelajar : 35 Orang Objektif yang ditulis mestilah eksplisit. komunikasi. : Bersyukur. Penerangan 3. Poster.106 TRANFORMASI RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEPADA PROSES PENGAJARAN Contoh Format Asas: Tarikh/ Hari : 28 Ogos 2010/ Selasa Tingkatan : 4 Sains Mata Pelajaran: Biologi Tajuk : Ekologi Masa : 9. Menganalisis dengan tepat 3 isu ekologi hutan tempatan. Penilaian : Komputer. buku teks. Projektor. menghargai. Mendifinisikan ekologi antara benda hidup dengan betul ii. mencari maklumat Contoh Rancangan Pengajaran Harian i. Skrin. pelajar dapat.00–10. Model Pembelajaran Masteri (Objektivisme) Kandungan Tayangan klip video berkaitan Difinisikan ekologi Interaksi komponen ekologi Isu-Isu ekologi tempatan Penilaian Rumusan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan Langkah & Masa Set induksi (5 minit) Langkah 1 (15 minit) Langkah 2 (20 minit) Langkah 3 (20 minit) Langkah 4 (30 minit) Langkah 5 (10 minit) Refleksi : Ditulis setelah proses pengajaran dan pembelajaran berakhir dengan mengenalpasti isu. Menjelaskan sekurang-kurangnya 3 bentuk interaksi komponen biotik & abiotik. iii. Soal jawab 2. Aktiviti Bahan Nilai Kemahiran : 1. spesifik dan tersusun Objektif : Pada akhir pengajaran. cabaran. ringkas.20 am (80 minit) Bil. Persembahan 5. i. Perbincangan 4. permasalahan. menghormati. kerjasama : berfikir. kekangan atau kekuatan serta kepuasan yang ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

diperkembangkan atau diganti dengan idea yang lebih saintifik. Penulisan sendiri kerja projek Penulisan kendiri. Mengenalpasti idea-idea alternatif dan memeriksa sendiri secara kritis idea-idea sedia ada. Menyedari bahawa idea sedia ada perlu diubahsuai. eksperimen. 1987). pemgembangan atau penukaran idea. Pendedahan kepada situasi konflik iii. Penjelasan dan pertukaran ii. Menguji kesahan idea-idea sedia ada. • Tayangan filem/ video • Keratan akhbar/ poster • • • • Amali Perbincangan Pemetaan konsep Laporan Fasa 2: Pencetusan Idea Murid dan guru sedar tentang idea terdahulu Fasa 3: Penstrukturan semula idea i. Menguji kesahan untuk idea-idea baru yang dibina. Perbincangan dalam kumpulan kecil dan buat laporan Pembacaan lanjutan. (Pembelajaran Berasas Masalah. Perbandingan Model Objektivisme Dan Konstruktivisme ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Pembelajaan Inkuiri. perbincangan kumpulan. Model Pembelajaran Konstruktivisme 5-fasa (Needham. Pembinaan idea baru iv. Murid dapat membuat refleksi sejauh manakah idea asal mereka telah berubah. Pembelajaran P Fasa Fasa 1: Orientasi Tujuan/ Kegunaan Menimbulkan minat dan menyediakan suasana Kaedah Contoh: • Amali penyelesaikan masalah • Tunjukcara. Fasa 4: Penggunaan Idea Fasa 5: Refleksi Pengukuhan kepada idea yang telah dibina dalam situasi baru dan biasa Menyedari tentang perubahan idea murid. catatan peribadi dan lain-lain. Input guru & tunjukcara guru Amali. projek. Pengubahsuaian. Penilaian • Wujudkan kesedaran tentang idea • • • • alternatif. ii.107 telah muncul ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dan apakah tindakan yang efektif yang perlu diambil untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran pada masa hadapan menjadi bertambah baik.

input pelajar Titik Tolak Tujuan Peranan Murid Peranan Guru Indikator kejayaan Pembelajaran Persekitaran Komunikasi Guru Pelajar Strategi Penyoalan Maklum Balas Struktur CONTOH PROSES PEN 1. positif. Sumbang Saran Guru memberi panduan. . Pelajar berbincang dan menjana soalan hubungan ekologi antara benda hidup ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) 3. spesifik dan regular Soalan terbuka Menggalakkan & memuji Anjal . sehala Soalan tertutup Menentukan sama ada jawapan betul Masa dan rutin tetap Konstruktivisme Kekuatan dan kelemahan pelajar Membangunkan pelajar yang bertanggungjawab Pembuat keputusan yang aktif Pemudah cara Kebolehan mengaplikasi idea secara berdikari dan menetapkan matlamat Menyokong pengambilan risiko Kumpulan koperatif Dua arah.108 Objektivisme Pindahkan pengetahuan Perubahan Penerima pasif Pemberi maklumat Perubahan mengikut markah ujian Presriptif Diarah guru Guru memperbaiki kesilapan.

109 YES & DON’T DALAM PENULISAN OBJEKTIF PENGAJARAN YES & DON’T DALAM PENULISAN OBJEKTIF YES Build Classify Contrast Demonstrate Distinguish Evaluate Identify Interpret Label List Match Measure Name Remove Select State DON’T Appreciate Consider Desire Feel Find interesting Have inside into Know Learn Like to Love to Really like to Recognize Remember See that Think Understand KEPENTINGAN PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Murid dapat dikenalpasti kekuatan dan kelemahan. Murid belajar dalam keadaan yang berfokus. Murid yang cerdas diberi peluang untuk memperkayakan pengetahuan. Murid dapat pengetahuan yang maksima. Murid yang lemah diberi peluang untuk menjalani proses pemulihan semula. Prestasi murid dapat dipantau. Murid dapat mempelbagaikan proses pembelajaran.110 Memuda S Apakah hubungkait antara Penulisan RPH dengan pembelajaran murid? • • • • • • • • • Murid tidak rasa bosan. Murid rasa seronok belajar. Pembestarian Budaya Pengajaran Dan Pembelajaran Mengapa Guru ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

111 Perubahan Dalam Amalan Pengajaran Dan Pembelajaran Perubahan diharap berlaku dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah seperti dijelaskan di bawah. Amalan Pengajaran Sedia ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

namunmanfaat sepenuhnya tidak dapat diserap oleh pelajar. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Pembelajaran . Hanya 75 peratus ilmu yang disampaikan oleh guru dikuasai atau difahami oleh murid. Guru perlu meneliti semua rancangan pengajaran yang telah dibuat untuk proses penambahbaikan.112 Peranan Guru Dalam Amalan Pengajaran Bestari ω Guru berperanan sebagai pembimbing ω Guru menyediakan pengalaman pembelajaran ω Pelajar lebih bertanggungjawab ke atas pembelajaran RUMUSAN : KEBERKESANAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Pengajaran & Pengajaran secara terancang dapat memaksimumkan keupayaan murid untuk beroleh pengetahuan. Lebih dari 95 peratus maklumat atau pengetahuan yang disampaikan oleh guru dapat dikuasai atau difahami oleh murid Walaupun pengajaran guru telah dirancang.

Proses pembelajaran murid perlu diberi perhatian dan dirancang dengan teliti. strategi dan teknik pengajaran agar keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dipertingkatkan pada sesi berikutnya. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Guru perlu mengubahsuai kaedah. Proses pengajaran guru perlu diubah dari aspek kaedah.113 Pengajaran guru kurang berkesan. Kurang dari 50 peratus daripada maklumat / pengetahuan yang disampaikan oleh guru dapat dikuasai atau difahami oleh murid. Proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan tidak bermatlamat. strategi dan tekniknya mengikut kesesuaian tahap pembelajaran murid. MAAF SEDANG DALAM PENYELENGGARAAN SILA LENGKAPKAN UNTUK UNIT-UNIT YANG SETERUSNYA BERPANDUKAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->