1http://www.iptho.edu.my/jbm/text/il-01.

pdf

PENULISAN TESIS, KERTAS CADANGAN, KERTAS KERJA, DAN LAPORAN disediakan oleh HUSSIN BIN SARIF
Jabatan Pengajian Melayu IPTHO, Batu Pahat

1. Apakah Itu Penulisan? Ramai pegawai penyelidik, ketua jabatan, dan pegawai profesional di jabatan-jabatan kerajaan mungkin pada satu tahap berasa tidak jelas, kurang pasti dan ada kalanya tidak dapat membezakan antara pelbagai jenis teks bertulis yang berkaitan dengan tugas harian mereka. Akibatnya, timbul pelbagai masalah yang boleh menghalang dan membantut tugas, kajian, dan projek penting yang hendak dijalankan. Hal ini bukannya satu anggapan tetapi satu kebenaran. Rata-rata didapati pegawai kerajaan yang tamat pengajian dari IPT dengan diploma atau ijazah sarjana muda kurang mendapat peluang dan pendedahan dalam hal penulisan untuk menghasilkan kertas cadangan (kajian dan penyelidikan), kertas kerja (akademik dan bukan akademik) ataupun kertas laporan (saintifik dan bukan saintifik). Kalaupun mereka telah menghasilkannya, ia dilakukan selalunya bukan melalui tunjuk ajar tetapi melalui proses meniru atau proses cuba jaya. Dalam proses penulisan ada kalanya anda berasa tertekan dan tidak berminat. Ini disebabkan anda disuruh atau terpaksa menulis dalam satu keadaan di mana anda berasa tidak bersedia untuk melakukannya. Sungguhpun begitu sebagai seorang pegawai kerajaan ia menjadi satu

tanggungjawab yang mesti anda laksanakan dengan sebaikbaiknya. Maka untuk membolehkan anda melaksanakan dan menjalankan amanah itu, terpaksalah anda melenggkapkan diri anda dengan pengetahuan, kebolehan, kemahiran, dan strategi dalam bidang penulisan. Tambahan kepada faktor-faktor ini, faktor afektif juga perlu diberikan perhatian. Keperluan asas yang anda perlukan untuk membolehkan anda menjadi seorang penulis ialah:
2

i. pegetahuan bahasa (fonetik, fonologi, morfologi, semantik, sintaktis, dan tatabahasa) ii. pengetahuan tentang tajuk (pengalaman yang diterima secara formal dan tidak formal) ii. pengetahuan tentang format, struktur, dan organisasi teks bertulis iv. proses penulisan v. penyuntingan. Di samping itu anda juga harus mempunyai sifat-sifat berikut: i. ada keinginan untuk menyampaikan maklumat ii. percaya bahawa anda dapat memberi sesuatu sumbangan tahu bahawa anda ada kuasa/pengaruh (influence) untuk mengubah sesuatu iii. tahu dan faham bahawa pembaca ada hak untuk menolak dan memberi pendapat mereka. Apabila anda berhadapan dengan satu tugas menulis anda harus boleh menghadapinya dengan pandangan positif. Hasilnya, proses dan hasil penulisan itu boleh dipandang sebagai satu kerja yang mencabar, menarik dan menyeronokkan. 2.Memahami Bagaimana Seorang Penulis Bertindak Buat permulaan, seseorang penulis itu perlu tahu tentang pelbagai

tersusun dan tidak subjektif. dan kemahiran yang membolehkannya membuat perbezaan antara menulis bahan kreatif dengan menulis bahan berfakta (penulisan ekspositori dan berorganisasi). pemikiran atau ciptaannya sendiri. keperluan. Penulis kreatif boleh bertindak dalam keadaan bebas dan tidak terikat dengan peraturan dan syarat seperti dari segi struktur organisasi teks itu. dan tepat. Penulisan berorganisasi (penulisan ekspositori) bukannya rekaan. mudah. Sebagai penulis kreatif. sosial. Isi kandungan karyanya ialah hasil rekaan dan mungkin mempunyai hubungan dengan 3 kehidupan yang pernah dialami oleh penulis atau anggota masyarakat. Bahasanya mengandungi ayat yang ringkas. penulis tidak perlu mengemukakan bukti untuk menyokong idea-idea yang diutarakan kerana apa yang ditulis itu datangnya atau wujudnya daripada ilham. Begitu juga dengan isi kandungannya. sains. pengetahuan.aspek penulisan. dan teknologi yang dipandang dari kaca matanya sendiri dan bukannya daripada hasil satu penyelidikan yang saintifik. padat. Penulisannya rapi. hasil karyanya itu pada umumnya merangkumi bahan-bahan berbentuk prosa (cerpen dan novel) dan puisi (sajak). keagamaan. Penulisan sebegini mesti berasaskan fakta yang sahih dan segala yang dikatakan itu telah pun dibuktikan. Penulis teks kreatif pada umumnya menulis sesuatu karya itu berkaitan dengan budaya. Penulisan ekspositori memerlukan penulis membuat .

atau ia hanya untuk memenuhi syarat pengijazahan? 4 3. anda perlu melihat dan menimbang soalan-soalan ini: i. Oleh itu sebelum anda memulakan proses penulisan.Bagaimana Anda Menghadapi Proses Penulisan Dalam Situasi Yang Berlainan Selalunya anda menulis dalam keadaan tertekan. Bagaimanakah agaknya reaksi pembaca terhadap penulisan anda itu? vi. Apakah faktor dalaman atau luaran lain yang boleh anda gunakan untuk memperelokkan penulisan anda? vii. Atau kamu melihat satu perkara dalam bidang ilmu kamu (subjek semasa) dalam situasi yang berlainan? Selain daripada menjawab soalan-soalan di atas kamu juga perlu mempertimbangkan kedudukan diri kamu sendiri: i. sama ada disebabkan . Adakah jawapan dan penyelesaian yang akan kamu dapati itu memberi sumbangan kepada bidang ilmu. Apakah tujuan anda menulis dalam situasi berlainan? iii. Apakah peranan anda sebagai penulis? ii. Adakah tesis itu wajar.rujukan fakta yang telah diperakui dan diterbitkan oleh pakar-pakar dalam bidang kajian atau penyelidikan. dan pembanguanan manusia dan negara? iv. Adakah kamu mempunyai satu tesis (subjek/perkara) yang menjadi isu dan persoalan untuk dicari penyelesaian atau jawapannya? ii. penting dan sangat-sangat memerlukan jawapan? iii. Bagaimanakah imej itu hendak anda suaikan dengan bahasa yang digunakan? v. Adakah penyelidikan kamu itu benar-benar satu penyelidikan yang akan menghasilkan satu penemuan atau penyelesaian kepada persoalan yang diutarakan. Adakah tesis itu mengutarakan satu perkara baru dalam bidang ilmu itu. Apakah imej diri yang hendak anda utarakan? iv.

Bagaimanakah hendak mengenali dan membandingkan antara kertas cadangan. kertas kerja. Bagaimanakah anda membuat keputusan tentang menyusun dan membentuk idea gaya penyampaian yang terbaik? 5 . dan laporan? iii. Siapakah yang akan membaca hasil penulisan anda itu? Proses penulisan memerlukan anda menulis tidak dalam keadaan terpisah (in isolation) tetapi dalam konteks atau situasi tertentu: i. Pengetahuan tentang proses menulis bermula dengan mengetahui konsep. dan laporan ditulis? iv. Apakah pengetahuan dan kemahiran yang anda perlu ada? vi. Apakah yang difahami tentang kertas cadangan/kertas kerja/laporan (konsep/prinsip/rasional/definisinya)? ii. Kerja yang dihasilkan itu pula harus mendatangkan kejayaan dan kepuasan kepada diri anda dalam melaksanakan tugas. Adakah anda menulis secara individu atau berkumpulan? ii. dan rasional setiap satu bentuk dan aspek penulisan itu dengan sejelas-jelasnya dan untuk menentukan kejelasannnya penulis harus dapat menjawab soalan-soalan berikut: i. Walau bagaimanapun anda perlu menulis kerana ia merupakan tugas dan tanggungjawab. Apakah matlamat dan tujuan anda? vii. kertas kerja. Adakah tugas itu melibatkan kerja luar atau dalaman? iv. Oleh itu penulisan yang anda lakukan itu haruslah memberi pengertian dan sumbangan kepada anda. Berapa banyakkah yang hendak dihasilkan? vi. prinsip. Adakah had masa yang diberi untuk menyelesaikan tugas? iii. Apakah persediaan untuk melaksanakan tugas ini? v. Mengapakah kertas cadangan. Bagaimanakah hendak menentukan tajuk atau idea yang hendak ditulis? v.oleh faktor-faktor luaran ataupun dalaman.

4. isu atau perkara yang hendak diketengahkan (ditentukan atau pilihan sendiri) untuk satu kumpulan pembaca tertentu (pembaca dalaman atau luar) iii. sebab menulis (arahan tugas. jurnal. Anda perlu sanggup menggunakan masa dan tenaga untuk membolehkan anda menulis dengan baik. pembinaan diri. jenis tulisan yang ditetapkan (ringkas atau lengkap) iv. atau minat) ii. Kata Pengantar .tajuk. ketepatan maklumat. Setiap satu bentuk ini rata-rata mempunyai bahagian-bahagian yang serupa atau hampir serupa sama ada dari segi reka bentuknya ataupun fungsinya. Anda perlu sedar peranan penulisan dalam kehidupan peribadi dan profesional anda. Menulis itu satu aktiviti yang penting dalam perkembangan dan pembangunan kerjaya anda. Kulit Hadapan Buku . faktor luaran seperti tarikh akhir.ditulis dalam muka surat berasingan iii. nama penerbit ii. Organisasi Makro Di Dalam Sebuah Teks Bertulis (Anatomi Teks) Teks bertulis seperti yang diketahui boleh dibina dan direka dalam pelbagai bentuk seperti buku. perasaan terhadap penulisan (tertekan atau selesa) v. Bahagian-bahagian ini ialah: i. Muka Surat Tajuk . majalah. dan perkara-perkara lain. pengalaman dan latihan yang anda ada (formal atau bukan formal) vi.hanya perlu jika ada kenyataan yang hendak dikatakan oleh orang lain selain daripada penulis . nama penulis. Menulis tidak datang dengan mudah. dan bentuk-bentuk lain.Dari awal keputusan anda hendak menulis anda akan berhadapan dengan keperluan membuat pelbagai keputusan yang kompleks seperti: i. buku teks.

) ii. perenggan penutup iii.ii. ayat keterangan .iv.tandakan dengan jelas jika ada bahan yang dipetik dan dimuatkan dalam penulisan anda xi. Glosari . perenggan fizikal ii. Kulit Belakang Buku . perenggan isi ii. Apendiks .iv. Bibliografi/Rujukan . Prakata . ayat tesis iii.vi. Bab .ada iklan atau sinopsis tajuk oleh orang tertentu 5.iii.menyatakan bahan bacaan yang dirujuk . fakta dsb. Ciri-Ciri Organisasi Mikro Di Dalam Sebuah Penulisan Dalam proses penulisan anda perlu mempunyai konsep yang jelas dan tepat tentang ciri yang terdapat di dalam organisasi mikro (di dalam bab dan di dalam perenggan): i.ii. perenggan konseptual ii.kamus mini xii.i. perenggan pengenalan ii. perenggan subideasional ii. Pengenalan . Ayat iii.tesis dan idea-idea penulis viii.vii.sistem nombor mestilah tepat dengan tajuk-tajuk yang disenaraikan v. Indeks .maklumat tambahan ix.memberi pandangan umum dan meluas tentang 6 tajuk penulisan bergantung kepada pengalaman dan pengetahuan penulis vii.v.i. perenggan ideasional ii. idea. Isi Kandungan .perlu jika hasil penulisan melebihi dua puluh (20) muka surat (nombor Arab sahaja digunakan) . Perenggan ii. ayat tajuk iii.senarai perkataan penting (idea) x.kenyataan yang ditulis oleh penulis (merujuk kepada pelbagai aspek penulisannya) vi. Tajuk (tesis.iii.

iii. koherensi ayat vii.ii.ii.a) Kertas Cadangan Penulis pada permulaannya harus faham bahawa tiada satu definisi atau penerangan yang tepat boleh diberikan tentang perkataan ataupun . atau satu laporan.i. idea kawalan iv. Pelbagai Bentuk Teks Bertulis Apabila anda sudah jelas dengan tujuan melakukan kerja di atas proses menulis sudah bermula.iii. ayat contoh iii.ii. Retorik 7 vi. Bentuk tulisan begini biasanya disebut "organisational writing" ataupun "expository writing" iaitu tulisan berasaskan fakta. ayat penutup iv.i. Penulis akan memulakan penulisan dengan membentuk satu kerangka yang diisi dengan butir-butir yang didapati dari hasil pembacaan dan penyelidikan sama ada di perpustakaan atau melalui soal selidik dan sebagainya. Proses penulisan tidak boleh dilakukan tanpa perancangan yang teliti. koherensi bab 6. Setiap satu mempunyai format yang tersendiri yang harus diketahui oleh penulis.i.iii idea sokongan v. Koherensi dan kohesif (pertalian dan pertautan) vii. 6. contoh vi. kertas kerja.iv. Isi/Idea iv. idea utama iv. retorik perenggan vi.v. retorik bab (biasanya bersifat eklektik [eclectic] gabungan beberapa retorik) vii. Penulis dari awal menetapkan jenis penulisan yang hendak ditulis adakah kertas cadangan. koherensi perenggan vii.

(kertas konsep) iii. Antaranya ialah: i.konsep 'cadangan'. (kertas cadangan kajian) ii. 'Cadangan' boleh bersifat pelbagai bentuk. KESANNYA TERHADAP ALAM SEKITAR: KAJIAN KES KILANG DI KAWASAN BUKIT MINYAK Pengenalan. boleh dihitung dan diukur. Format kertas cadangan penyelidikan atau kajian pada umumnya mempunyai susunan dan tajuk-tajuk berikut: Contoh tajuk: PELEPASAN SISA KUMBAHAN INDUSTRI. pendapat. latar belakang . Ia satu tugas yang memakan masa yang lama dan susah. Ada pula yang merupakan satu penghujahan dalam mengutarakan sesuatu pemikiran dalam membina. mendirikan. ada dalilnya. pemikiran yang menjadi satu isu dan permasalahan kepada penulis yang memerlukan jawapan dan boleh dicari melalui kajian). Ada yang berkaitan dengan penyelidikan atau kajian (research proposal) yang berbentuk akademik. atau teori iaitu satu hujah akademik tentang sesuatu pemikiran ataupun pandangan. Penulis berharap untuk mencari penyelesaian dan jawapan terhadap tesis yang wujud dalam pemikirannya itu. Penulisan kertas cadangan bermula dengan adanya tesis (pandangan. Proses mencari jawapan kepada tesis yang dibangkitkan itu perlu dijalankan secara saintifik. ada: i. Semua tindakan yang dilakukan mesti dipertanggungjawabkan. mewujudkan sesuatu usaha yang pada konsep dan teorinya boleh dilaksanakan (bukan bersifat 8 akademik/ilmiah). Ada pula yang berkaitan dengan penghujahan tentang sesuatu falsafah. ada alasannya. konsep.

limitation of terms/definition of terms Tinjauan Bacaan (literature review) 9 – adakan pegangan/pandangan kita dahulu kemudian bacalah bahan-bahan bagi melihat apa yang diperkatakan orang lain tentang tajuk itu untuk menguatkan pegangan/pandangan kita itu. soalan temu duga. isu dan masalah iii.ii. soalan kajian dan hipotesis vi.i. Soalan kajian: vi. instrumen of the research –melibatkan kajian behavioural (e. matlamat/tujuan/objektif iv.ii. subject of the research (proses persampelan . materials of the research (bahan-bahan yang digunakan dalam kajian) iii. mesti ada: i.Mengapakah ia berlaku? vi. procedure of the research (diberi/dinyatakan secara terperinci dengan memberi langkah-langkah satu persatu dan juga secara kronologi) . skop kajian v.kaedah untuk mendapatkan data daripada golongan sampelan kita.Mengapakah langkah-langkah yang diambil itu tidak berkesan? Hipotesis: Perbelanjaan untuk mengawal keadaan di tempat itu akan berkurangan jika penguatkuasaan berkesan Hidup orang di kawasan itu akan menjadi lebih sihat vii.) iv. jangan baca apa pandangan orang lain kemudian baru hendak membentuk pegangan kita kerana kita akan terpengaruh dengan pandangan orang lain Metodologi sama ada secara kuantitatif ataupun kualitatif (cadangan sahaja) .memberi kriteria pemilihan) ii. pilih satu kaedah saja supaya tidak membebankan kita apabila kita menganalisis data nanti. kertas ujian. dll.g.

(Etika penyelidikan – janji penyelidik kepada subject of the research iaitu segala yang didapati terutamanya yang berkaitan dengan hal-hal peribadi subject itu akan dijamin kerahsiaannya) Analisis Data (cadangan sahaja) – sama ada kuantitatif ataupun kualitatif i.) (DI DALAM KERTAS CADANGAN ADA KERTAS KERJA [untuk . primary data – yang dipungut sendiri melalui kaedah yang dipilih sama ada melalui soal selidik. dan d. dan dapat menjangka apakah sumbangan kajiannya itu kepada jabatannya. – lebih baik data ini kerana penyelidik akan dapat rasakan susah payah memungut data ii. secondary data – mengambil data daripada hasil kajian orang lain Keputusan dan Perbincangan (andaian hasil yang akan diketemui) 10 penyelidik hanya membuat satu andaian hasil yang akan diperolehi sekiranya dia mengikut apa yang telah ditulis dalam a. temu ramah dll. iaitu bukan subject kita yang sebenar) – untuk menguji sama ada instrumen kita sesuai/tidak vi.v. dan negara Penutup – mengulang penyataan tujuan/objektif Bibliografi/Rujukan Lampiran (Appendix) (kertas cadangan ini mestilah dikemukakan kepada ketua jabatan/lembaga untuk diteliti dan diberi persetujuan supaya ia boleh diteruskan dan diberi pembiayaan. Apabila ketua jabatan telah bersetuju pada dasarnya untuk projek/kajian itu dilaksanakan. c. b. pilot study (kajian rintis dilaksanakan dengan satu kumpulan lain. organisasinya. penyelidik akan diminta menyediakan dan menghantar kertas kerja untuk diteliti tentang pembiayaannya dan untuk mendapat kelulusannya.

Dalam bidang akademia/ilmiah penulisan 'kertas kerja' pada asasnya tertumpu kepada penghujahan balas kepada sesuatu penemuan atau keputusan daripada sesuatu penyelidikan. memohon kebenaran dan kelulusan membuat sesuatu ataupun mendapatkan sesuatu kemudahan] TETAPI DI DALAM KERTAS KERJA TIADA KERTAS CADANGAN) 6. Format kertas kerja untuk mendapatkan kelulusan ditulis berdasarkan tajuk-tajuk berikut: Pengenalan (kenyataan akhbar/laporan ataupun kata-kata yang pernah diluahkan oleh seseorang tentang perkara yang hendak dilaksanakan itu) dan Latar Belakang (berbentuk sejarah . Penghujahan sebegini selalunya ialah reaksi atau pendapat seseorang yang berpegetahuan dalam bidang tertentu dan menyatakan penerimaan atau penolakan. persetujuan atau bangkangan terhadap penemuan atau hasil penyelidikan orang lain. Organisasi kerta kerja dengan kertas cadangan hampir serupa. .b) Kertas Kerja Seperti yang dibincangkan tentang 'kertas cadangan'. Pada umumnya 'kertas kerja' ditulis dengan tujuan untuk mengutarakan penghujahan tentang alasan dan bukti yang boleh diberikan untuk mendapatkan sesuatu seperti kelulusan untuk satu 'peruntukan kewangan' (funding) atau kelulusan menjalankan sesuatu projek dan sebagainya. 11 Sungguhpun begitu ada beberapa perkara yang ditambah di dalam kertas kerja.gunakan soalan 5w [what. kertas kerja' juga tidak dapat diberi definisi atau takrifan yang tepat.memohon wang pembiayaan.

when. dan organisasi yang digunakan dalam menghasilkan satu dokumen yang kompleks.projek yang . menyampaikan maklumat tentang kejayaan dan kegagalan iv. memaklumkan perkembangan/pelaksanaan projek kepada pegawai di jabatan anda iii. dan negara) Penutup (Penegasan semula tentang tujuan kertas kerja ini iaitu kebaikannya) Bibliografi/Rujukan Lampiran (Appendix) 6. projek.where. why] dan 1h [how]) Tinjauan Bacaan Penerangan yang terperinci tentang tujuan kertas kerja (huraikan) seperti memulakan perniagaan. membolehkan anda menyimpan rekod ii. negeri. untuk membolehkan mereka yang berkenaan terus mahu berurusan dengan andadan telah dilaksvi. perancangan.c) Kertas Laporan (satu penghujahan tentang aktiviti/perkara yang telah berlaku) Menulis laporan merupakan satu pengenalan yang baik kepada prinsip-prinsip pemikiran kritis.untuk memaklumkan perkembangan projek. atau program latihan Implikasi Kewangan (secara terperinci) biasanya yang diberi secara satu persatu dalam lampiran Proses Pelaksanaan (secara terperinci) yang diberi secara kronologi itu sepatutnya diberi dalam lampiran juga Implikasi Pelaksanaan (jangkaan kepada kumpulan yang disasarkan) Keputusan dan Perbincangan (jangkaan sumbangan kepada jabatan. untuk berurusan dengan mereka yang ada kaitan dengan tugas anda v. who. Anda 12 mungkin bertanya mengapa laporan perlu ditulis? Ini ialah sebahagian daripada jawapan yang dapat diutarakan: i.

implikasi. 1 perenggan sahaja. kertas A4) 13 Pengenalan latar belakang (sama ada berbentuk historical report/pandangan . dan impak tujuan asal kertas cadangan kajian atau kertas kerja diadakan. kesan. Laporan juga memberi asas untuk membuat keputusan dan melaksanakan tindakan. untuk kegunaan kerajaan dalam membina dan melaksanakan dasar Sebelum menulis kertas laporan anda perlu sedar bahawa kertas laporan membentangkan apa yang telah dilakukan. untuk menggalakkan perkembangan projek hasil kejayaan anda supaya orang lain boleh belajar daripada kejayaan anda viii. apakah hasil kajian (bagi laporan jenis lain [bukan hasil penyelidikan tetapi yang bersifat ilmiah] tidak dimasukkan abstrak tetapi tulislah summary/ringkasan. Tajuk yang dimuatkan ialah: Abstrak (hanya dalam laporan penyelidikan. untuk membolehkan penyelidik meneruskan kajian mereka ix. mengapa kajian dijalankan ii. bagi penulisan kreatif puladitulis sinopsis) Jadual Isi Kandungan (jika lebih daripada 20 m.sedang anakan kepada mereka yang berkenaan vii.s. untuk hal-hal penilaian x. abstrak menjawab tiga soalan: i. Oleh itu tumpuannya adalah kepada hasil. Laporan digunakan dengan meluas untuk menyimpan rekod dan menyampaikan hasil sesuatu kerja. penyelidikan boleh jadi pendek seperti one shot case study sehinggalah sesuatu yang paling panjang) – maksimum 120 pp. bagaimana kajian dijalankan iii.

jika tiada materials of the research yang digunakan dalam kajian tidak perlu masukkan tajuk ini) instrumen of the research (perkaedahan menjalankan penyelidikan sama ada gunakan kaedah soal selidik – paling panjang 40 soalan termasuklah setiap pecahan soalan. nilai murni.. jangan baca apa pandangan orang lain kemudian baru hendak membentuk pegangan kita kerana kita akan terpengaruh dengan pandangan orang lain (kata-kata yang terkandung dalam tajuk kita seperti amalan. soalan yang berbentuk kenyataan sama .orang/laporan akhbar/satu kenyataan yang dibuat oleh seseorang yang terkenal dll. paling senang soalan yang memerlukan jawapan ya/tidak. – berikan sumber rujukan/petikan yang diambil) isu dan masalah matlamat/tujuan/objektif skop kajian – seluas mana/sebanyak mana yang hendak dilakukan proses persampelan (memberi kriteria pemilihan) soalan kajian dan hipotesis limitation of terms/definition of terms Tinjauan Bacaan(ringkas) adakan pegangan/pandangan kita dahulu kemudian bacalah bahan-bahan bagi melihat apa yang diperkatakan orang lain tentang tajuk itu untuk menguatkan pegangan/pandangan kita itu. … berdasarkan tajuk kajian kita yang kita jangka agak perlu dilihat pandangan orang lain sama ada sama/tidak dengan pandangan/pegangan kita) Metodologi (yang telah diluluskan dan dijalankan. teks mengajar/ceramah dll. rakaman pita video. orang kampung. secara ringkas) proses persampelan (subject of the research) materials of the research (borang soal selidik.

secara terperinci) ulas mengikut setiap satu soalan kajian/hipotesis secara terperinci .gunakan satu instrumen sahaja dengan setiap kumpulan sebab jika guna lebih daripada satu instrumen sukar hendak menjalankan kajian dan sukar hendak menganalisis data yang dikutip) procedure of the research (langkah-langkah kajian atau penyelidikan dilaksanakan) pilot study (kajian rintis) – bagaimana/di mana/dengan siapa kajian rintis penggunaan instrumen itu telah lakukan dan dapatannya (jangan buat kajian rintis dengan target group kita/kumpulan yang menjadi pilihan 14 sampelan kita) Analisis Data (yang telah diluluskan dan digunakan. dikira peratusannya. hipotesis dapat menentukan kategori soalan dan penyelidik eloklah menyenaraikan soalan kajiannya mengikut kategorinya yang dijadikan subtajuk soalan. selepas itu lakukan analisis mengikut setiap satu kategori Keputusan dan Perbincangan (kesan terhadap subjek kajian dan juga sumbangan kepada bidang ilmu. kaedah memasang pita rakaman dll. . secara ringkas) Bagaimana data dianalisis amat penting. apakah yang dibuat dengan data itu? Dalam menganalisis data yang dipungut itu bolehlah dibuat akuran. apakah keputusan/tafsiran/rumusan yang didapati berdasarkan peratusan jika dilihat semula pada hipotesis kita tadi sama ada positif ataupun negatif untuk setiap satu soalan yang dikemukakan.ada kenyataan positif ataupun negatif.

sebanyak yang boleh (persoalan atau hipotesis) hadkan skop tajuk penulisan. memberi keputusan/membuat pilihan Bibliografi/Rujukan Lampiran (Appendix) (bagi laporan yang menyatakan sudah siap sesuatu aktiviti berikan secara kronologi: pengenalan . perenggan ideasional.penulisan ini dilakukan dalam perenggan pengenalan. Semasa proses ini berjalan anda akan melakukan sedikit pembetulan dan penyesuaian langkah-langkah penulisan. dan mungkin juga ada perenggan subideasional.Penutup (jangkaan dan pandangan untuk masa hadapan) – selain daripada memberi penegasan semula objektif kita pengkaji boleh berbentuk memberi cadangan/garis panduan/nasihat. memberi satu model/contoh untuk diikuti oleh orang/kampung lain. yang benar-benar menarik perhatian anda . dinyatakan segala aspek pelaksanaan aktiviti itu termasuklah bahan-bahan dan alat serta jentera yang telah digunakan semasa melaksanakan aktiviti itu) . Prinsip-prinsip utama ialah: kenal pasti masalah (tesis) 15 tanya soalan yang jelas dan tepat. Proses Penulisan Langkah Demi Langkah Reka bentuk penulisan elok dimulakan dengan memikirkan proses penulisan secara berurutan dan langkah demi langkah. perenggan isi yang terdiri daripada perenggan konsep.latar belakang aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan mengikut kronologi. dan perenggan penutup 7. Gunakan senarai di bawah ini sebagai titik permulaan penulisan anda.

dan dalam bidang pengetahuan anda (hubung kait antara subjek dan isu kajian.) terangkan dapatan atau hasil yang dicari dari penulisan itu nyatakan dengan tepat bahan keperluan dan implikasi kewangan 8. satu aspek persediaan penulisan yang perlu diutamakan ialah dia melakukan kerja-kerja mencari maklumat tentang kesesuaian kerja yang hendak dilakukannya itu. dll. pakar atau mereka yang berpengalaman tentang . Latar Belakang Dan Kajian Semula Bahan Bacaan Yang Berkaitan Sebelum seseorang penulis itu memulakan penulisannya. bukan apa yang tidak diketahui tentang masalah (data harus berasaskan fakta yang boleh disokong dengan dokumen yang diterbitkan) kenal pasti kemahiran dan maklumat yang diperlukan untuk menjawab soalan pilih pendekatan dan kaedah untuk mengumpul maklumat (sumber maklumat . buat soal selidik. adakan temu bual. jika boleh buat satu jadual penulisan juga sebagai satu garis panduan kerja kita tulis apa yang diketahui.boleh buat penyelidikan perpustakaan/library research. feasibility dan reliability" kerja kajian yang hendak dilakukan itu. Penulis akan berhadapan dengan penyataan berkaitan dengan "viability. Ini memerlukan penulis banyak membaca bahan asas dan bertanya kepada rakan-rakan. tanya kepada pakar. buat satu kerangka yang jelas untuk memperlihatkan skema tajuk (kerangka teori).

Penggunaan dan Pemantapan Bahasa (Bahasa Melayu dan Inggeris) Setiap penulis harus cuba menguasai bahasa Melayu dan Inggeris 16 dengan sebaiknya iaitu tahu tentang selok belok bahasa. Penulis perlu membuat semakan manuskripnya sebelum boleh mencetak dan mengedar hasil kerjanya itu. penghasilan satu bahan penulisan yang bermutu akan mendatangkan perasaan puas dan bangga kepada setiap penulis. Rumusan Langkah-Langkah Penulisan . Namun yang pasti.tajuk yang hendak ditulis itu. 10. Hasil yang baik atau lemah memberi refleksi terhadap imej diri anda. Hasil kajian yang dilakukan itu juga belum pasti dapat mengubah keadaan yang sedia ada secara mendadak tetapi ia tetap dapat memberi satu sumbangan. Antara soalan penting yang memerlukan jawapan: Sudahkah anda membuat tinjauan dan menerangkan kesesuaian kajian ini dengan masalah yang diutarakan? Sudahkah anda membuat tinjauan pendapat-pendapat pakar yang ada tentang masalah ini? Sudahkah anda merumuskan pendapat-pendapat pakar tentang kajian ini? 9. Mencurahkan titik peluh dan tenaga sepenuhnya dalam usaha menghasilkan satu kerja penulisan yang bermutu tidak banyak menampakkan ganjarannya. walaupun kecil. kepada bidang ilmu dan juga bidang tugas anda. pertamanya anda sebagai seorang pegawai dan kedua sebagai seorang penulis.

i.tulis dan semak draf ix.susun draf kasar viii.bentuk rangka yang berfungsi vii.cari dan kaji unsur-unsur maklumat yang sesuai ambil dan kumpul maklumat vi.semak draf akhir xi.Panduan yang disenaraikan ini dapat memandu anda menyemak kerja-kerja yang dijalankan secara berperingkat-peringkat.tulis kenyataan tesis yang tentatif v.sempitkan dan fokuskan tajuk anda iii.pilih dan hadkan tajuk anda ii.tulis draf akhir x.sediakan senarai rujukan dan bibliografi yang berfungsi__ .cadangkan tesis yang berfungsi iv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful