P. 1
Ass. Seni tarian Kuda Kepang

Ass. Seni tarian Kuda Kepang

5.0

|Views: 2,969|Likes:
Published by Ley Bungas

More info:

Published by: Ley Bungas on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

pdf

text

original

BAB I METODOLOGI PENYELIDIKAN

1.1

Latar Belakang Masalah

Masyarakat Melayu di Malaysia sememangnya memiliki budaya kehidupan yang begitu unik.Ini adalah kerana berdasarkan faktor sejarah , begitu banyak unsur-unsur yang mempengaruhi adat resam dan budaya masyarakat Melayu. Apatah lagi masyarakat Melayu sememangnya begitu terkenal sebagai bangsa yang sangat mementingkan adat. Pentingnya adat bagi masyarakat Melayu jelas terlihat dalam peribahasa yang berbunyi Biar mati anak, jangan mati adat. Tata perlakuan dalam adat resam masyarakat Melayu banyak dipengaruhi oleh adat yang diwarisi dari budaya Hindu yang disesuaikan mengikut unsur-unsur Islam.1

Di Malaysia, penduduk pribumi dari keturunan suku-suku di Indonesia, seperti Minangkabau, Jawa, Aceh, Bugis atau Mandaling yang bertutur dalam bahasa Melayu, beragama Islam dan mengikuti adat-istiadat Melayu, semuanya dianggap sebagai orang Melayu.2 Dan seperti yang diketahui , Indonesia yang menjadi asal punca wujudnya susur galur masyarakat Melayu di Malaysia sangat-sangat terpengaruh dengan kebudayaan Hindu dan juga Buddha. Buddha di dalamnya melainkan aspek kesenian3. Berbanding dengan bidang lain, barangkali tidak ada aspek lain yang lebih besar lagi abadi pengaruh Hindu-

1
2

http://malaysiana.pnm.my/01/0101mel_pengenalan.htm Tarikh : 01 Mac 2011 http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Melayu_di_Malaysia#Definisi_Melayu Tarikh : 24 Feb 2011 3 Abdul Rahman Abdullah (2003).Sejarah dan Tamadun Asia Tenggara.Kuala Lumpur: Utusan Publication Sdn.Bhd. Hal:187

1

Aspek-aspek kesenian Melayu yang masih berbaur dengan pengaruh Hindu contohnya , masih jelas dipelihara sehingga kini terutamanya di dalam adat istiadat perkahwinan, kelahiran dan juga kematian. Selain dari itu pengaruh seni dan budaya tersebut juga hinggap di pelbagai bidang yang lain termasuk masakan, permainan rakyat serta tarian tradisional Melayu. Seni tari seperti Tarian Asyik, Mak Inang , Canggung dan juga Kuda Kepang pada mulanya berhubung rapat dengan kepercayaan tradisional, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan irama alam yang dianggap tidak seimbang, seperti kemarau dan banjir. berlakulah perhubungan kuaa ghaib dan roh halus.4 Melalui upaca tarian dengan gerak-geri tertentu dikatakan dapat mempengaruhi gerakan alam. Dan sebagaimana biasa, dalam upacara ini

Menyorot pandangan kepada kekayaan nilai seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat Melayu inilah, masyarakat merasakan perlunya wujud rasa kecintaan di kalangan generasi kini terhadap seni budaya tersebut bagi memastikan ianya tidak lapuk ditelan zaman. Justeru itu pelbagai langkah yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu samada badan kerajaan atau bukan kerajaan bagi memastikan kesenian ini terus dipelihara. Antaranya adalah dengan mengadakan kelaskelas tarian, persembahan dan sebagainya.

Tidak dinafikan bahawa unsur-unsur kesenian yang terdapat di dalam budaya dan adat resam tersebut mempunyai nilai yang cukup tinggi . Namun begitu apa yang membimbangkan adalah masih wujud unsur-unsur khurafat, tahyul , pemujaan ruh dan semangat di dalam persembahan tersebut yang masih diamalkan sehingga kini. Amalan ini pastinya memberi kesan terhadap aqidah mereka yang mengamalkannya serta mereka yang menontonnya. dengan menyeluruh. khususnya. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi membendung gejala ini juga dirasakan masih belum dilaksanakan Diakui bahawa bukan mudah untuk membenteras aktiviti kesenian berunsurkan syirik dan khurafat kerana ianya seolah-olah telah sebati dengan jiwa masyarakat Melayu

4

Abdul Rahman Abdullah (2003). Hal.397

2

Dalam penilaian tentang pengaruh Islam di Nusantara, dua orang tokoh Islam yang terkemuka iaitu Prof.Dr.Hamka dan Dr. M.Natsir menjelaskan bahawa corak dakwah Islamiyyah di Nusantara yang terlalu menekankan sikap damai dan menyesuaikan diri telah menimbulkan sinkretisme. Iaitu usaha mencari kecocokan atau penyesuaian. Dengan demikian , penggantian agama tidaklah banyak berkesan. 5 Justeru itu masyarakat Islam nusantara sehingga kini sering mencampur adukkan di antara yang hak dan yang bathil.

1.2

Objektif Kajian

Dapatan kajian yang dilakukan terhadap tajuk ini adalah diharapkan dapat mencapai objektif ² objektif berikut :

1.2.1

Mengesan dan mengkaji sejarah dan asal-usul Seni Tarian Kuda Kepang Masyarakat Jawa di Malaysia. Melalui kajian ini penulis berharap ia akan dapat menjawab beberapa persoalan penting serta merungkai kemusykilan tentang sejarah dan asal usul tarian ini.

1.2.2

Mengenal pasti unsur-unsur kesenian yang terdapat di dalam Seni Tarian Kuda Kepang Masyarakat Jawa di Malaysia. Ini adalah kerana Tarian Kuda Kepang ini adalah salah satu seni tarian tradisional rakyat yang memiliki sejarahnya yang tersendiri. Oleh itu dengan cara mengenal pasti unsur-unsur kesenian tersebut , ia akan memberi suatu faedah yang besar khususnya di kalangan generasi muda , seterusnya menghargai nilai-nilai kesenian tersebut.

5

Abdul Rahman Hj Abdullah (2006). Hal 137.

3

1.2.3

Mengenal pasti nilai-nilai kesenian Tarian Kuda Kepang dari sudut persamaan dan juga percanggahan dengan prinsip-prinsip kesenian Islam. Tidak dinafikan bahawa Tarian Kuda Kepang memiliki nilai seni dan estetika yang sangat tinggi. Namun begitu tidak semua perkara yang diterima oleh masyarakat dapat diterima oleh Islam. Oleh itu dengan mengenal pasti unsur-unsur kesenian tersebut dari sudut percanggahan dan persamaannya dengan kehendak Islam , mungkin seni warisan ini dapat terus diamalkan tanpa melanggar batasbatas yang ditetapkan oleh syara·.

1.2.4

Mengenal pasti bentuk-bentuk kesenian yang dibenarkan di dalam Islam. Ini adalah kerana seperti yang diketahui bahawa kesenian itu memiliki cabang dan bentuknya yang pelbagai. Ini termasuklah seni bina, seni ukiran, penulisan, seni lakon dan sebagainya. Dan Islam yang penuh dengan keindahan tidak pernah menolak seni kerana seni itu sendiri dapat mendorong hati ke arah ketakwaan kepada Allah SWT dengan syarat ianya dihasilkan berlandaskan kaedah syara·.

1.2.4

Mencari kaedah terbaik bagi mengatasi unsur-unsur khurafat dan syirik yang terdapat di dalam bentuk-bentuk kesenian masyarakat Islam di Malaysia. Umum mengetahui bahawa adalah agak sukar menghakis fahaman ² fahaman khurafat yang telah sebati dengan adat resam masyarakat Jawa. Salah satu sebabnya adalah ingin menjaga hati generasi tua. Justeru itu dengan adanya kajian ringkas ini, sekurang-kurangnya ia dapat mencari kaedah yang sesuai untuk meneruskan seni warisan ini, khususnya Tarian Kuda Kepang dalam keadaan ianya terpelihara dari sebarang unsur yang mencemar aqidah.

1.3

Masalah Kajian

1.3.1

Kekurangan sumber di dalam bentuk teks.

4

3. 1. 5 .2 Sumber-sumber teks yang ditemui juga tidak menjelaskan secara terperinci terhadap lapangan kajian.3 Terdapatnya beberapa percanggahan dari sudut fakta yang belum dapat dikaji secara mendalam oleh penulis.1.3.

elok. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Hal. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan.1 Definisi Seni Menurut Barat Menurut Herbert Read.blogspot. 6 . keseronokan dan kesenangan estetik. lukisan. iaitu kecil.1. muzik dan lain-lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan. Seni II juga bermaksud karya termasuklah sajak. enak didengar iaitu mengenai suara. Keceriaan. keseronokan dan kesenangan estetik tersebut timbul samada sewaktu menghasilkan produk seni tersebut ataupun ketika menikmat hasil seni.7 2.com/20110/01/pandangan-tokoh-barat-timur-dan-html Tarikh : 24 Jan 2010. tipis dan halus.8 Maksud estetik tersebut adalah tanggapan dan kefahaman seseorang di dalam menilai seni dan ianya merangkumi penglibatan deria dalam konteks penghasilan dan penghargaan ke atas objek seni. comel bentuk badan.1244-45 Azhar Hj Mad Aros (2003) Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Kertas 1) Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti m/s:333 8 http://colourexist. 6 7 Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka Edisi Ketiga (1997).1 Definisi Seni Menurut Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka Edisi Ketiga seni bermaksud halus .BAB II ISLAM DAN SENI 2. 6 Kamus Dewan Dwi Bahasa Dewan Bahasa Dan Pustaka pula menjelaskan seni sebagai suatu ciptaan yang indah dan memerlukan banyak kemahiran dan pengalaman serta pengetahuan.

etika dan logika.Menurut Eugene Johnson dalam ¶The Encyclopedia Americana· menyebut bahawa seni adalah kemahiran.blogspot. http://sites. keindahan dan kebaikan di mana di dalamnya terkandung cirri-ciri estetika. menjelaskan seni sebagai kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Works such a paintings or sculptures produced bt skills.9 Menurut Oxford Paperback Dictionary mentafsirkan : Art : The production of something beautiful.13 9 10 11 http://colourexist.12 Menurut Drs. Crose dan Collingwood pula berpendapat bahawa seni suatu imej mental.2 Definisi Seni Menurut Islam Menurut pandangan Imam Al-Ghazali .com/site/khazalii/8udi3052keseniandalamislam%28bab8%29 12 Mohd Johari Ab Hamid (2004) Hal 19. Objek yang ideal yang dimyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. Sebagai contoh seni pertukangan bermaksud kemahiran pertukangan.Falsafah Dan Kritikan Seni.19.com/20110/ Mohd Johari Ab Hamid ( 2004 ). 7 .10 2.Sidi Gazalba (1993).1.11 Menurut Ibn Khaldun pula seni adalah kebenaran. seni adalah ciptaan bentuk-bentuk yang mengandungi nilai estetika yang merupakan perpaduan dengan nilai etika Islam. Beliau juga menyatakan bahawa seni juga bermaksud indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan.google.Tanjong Malim : UPSI Hal. skill of ability in such work.

Aspek tersebut termasuklah nilai-nilai kesenian di dalam Islam. seni menurut pandangan Islam adalah sesuatu yang sesuatu yang indah. seni adalah sesuatu yang indah dan dan mampu menyentuh jiwa. naluri dan fitrah semulajadi manusia. Hal. seni bukanlah bermatlamatkan hiburan dan keseronokan semata-mata. Islam mengatur kehidupan manusia di alam nyata yang dapat dirasakan melalui pengalaman dan tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan manusia yang luput dari perhatian Islam14. Seni di dalam Islam juga membawa rasa cinta terhadap kehebatan Allah. maka Islam itu sesuai untuk semua peringkat zaman. tamadun Islam . Apabila 13 14 http://bataviase.id/node/155472 Tarikh : 04 Apr 2010. Namun di dalam Islam .Bhd. cantik dan halus yang dapat didengar dan dirasa oleh jiwa.2 Kedudukan Seni Di Dalam Islam Sejajar dengan takrif Islam itu sendiri yang antaranya membawa maksud selamat dan sejahtera . Justeru itu . Seperti yang dinyatakan oleh Nik Azis ( 1986 ) . situasi. kehendak di dalam semua keadaan. Ahmad Mohd Salleh (2008) Pengajian Agama Islam Dan J-Qaf Shah Alam : Oxford Fajar Sdn. Ini dapat dihasilkan melalui penghayatan kesenian Islam itu sendiri yang mana menyerlahkan kebesaran Allah itu sendiri melalui penghayatan jiwa. 2. seni yang berpaksikan tauhid kepada Allah akan dapat menanamkan rasa taqwa dan keimanan di dalam diri manusia yang mana ia juga bukan sahaja dapat meningkatkan daya intelek manusia malah membangun akhlak dan memimpin batin manusia yang mana tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keredhaan Allah SWT. citarasa.co.Kesimpulannya . Seni di dalam Islam bukanlah seni yang mengajak ke arah kelalaian sebaliknya menanam rasa khusyu· kepada Allah serta memberi ketenangan di dalam jiwa manusia sebagai makhluk. Konsep seni di dalam Islam adalah menjurus ke arah tauhid dan pengabdian diri terhadap Allah. Ini adalah kerana seni Islam itu terbukti menyokong kuat pembinaan Seperti yang diketahui.3 8 .

Tamadun Islam tidak menghalang sebarang bentuk hubungan dengan mana-mana tamadun malah antara intisari yang menjadi dasar kepada Tamadun Islam adalah berinteraksi secara harmoni dan baik dengan tamadun lain. seni di dalam Islam merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam. maka seni adalah penyegar dan santapan bagi jiwa15. apatah lagi Seni Islam merupakan sumbangan membacanya menjadikan hati hidup segar mengakui kebesaran Allah. Memandangnya sahaja dengan mata . Justeru itu.Kuala Lumpur : Darul Fajar Hal.olahraga merupakan penyegar jasmani. Alis pula dipilihkan rambut yang lembut sekali dan berbentuk lengkung. Berbeza dengan barat yang hanya menghasilkan seni untuk seni ataupun seni kerana seni. Setiap anggota yang terdapat di dalam diri manusia tersusun dengan cukup indah melengkapi fungsinya. menjadikan hati terpesona .1411 17 Azhar Hj Mad Aros.Kuala Lumpur : Hidayah Publisher Hal.17 Berdasarkan faktor-faktor tersebut jelas menujukkan bahawa Islam sememangnya meletakkan seni itu sebagai pelengkap kehidupan manusia dan pemangkin bagi mencapai keredhaan Allah SWT. Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-DImasqi (2006). daripada tamadun Islam yang mana tujuannya adalah untuk mencari keredhaan Allah.(2002). misai dan alis. ibadah pula penyegar rohani.16 Seni di dalam Islam juga snagat berkait rapat dengan tamadun Islam yang dalam masa yang sama tidak pernah menolak dasar tamadun lain . wajah dihiasi dengan janggut. ilmu pengetahuan penyegar akal fikiran . Prof.Dr (2005) Seni Dan Hiburan . Penciptaan manusia juga dilihat sebagai seni yang cukup mengagumkan. selagi ianya tidak melangkaui batas syara·. Contoh kesenian Islam yang paling utama adalah penciptaan Al-Quran itu sendiri yang mana ianya adalah susunan kalamullah yang tersangat indah yang tidak mampu untuk ditandingi oleh sesiapapun. 16 15 9 . Intipati Ihya· Ulumuddin. tanpa mengira kesan baik dan buruknya terhadap kemaslahatan manusia itu sendiri. Yusof Al-Qardhawi .Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. Allah memberi hiasan untuk kepala dengan menumbuhkan rambut. 25.Bhd.Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Kertas 1. sedangkan kedua mata dihiasi dengan rambut di hujung pelupuk mata.

Farisi. Khat merupakan seni tulisan indah yang mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. Kesenian Islam adalah : Contoh-contoh 2.2.3 Bentuk-Bentuk Kesenian Islam Bentuk ² bentuk kesenian Islam meresapi ke dalam pelbagai bidang.2 Seni Bina Seni bina memainkan peranan yang penting di dalam Islam dan sangat terserlah di dalam pembinaan masjid selari dengan kepentingan pembinaan masjid yang memiliki 10 . istana dan masjidmasjid di zaman kerajaan Islam terdahulu memiliki ukiran khat yang tersangat indah. Diwani Jali dan Raihani.3. Nasakh.3. Thuluth. Malah teknik dan lenggok penulisannya seolah-olah memiliki irama yang mampu menyentuh hati. terdapat lapan kaedah penulisan khat iaitu Khat Kufi. Seni khat begitu rapat dengan seni ukiran yang mana bangunan-bangunan. Riq¶ah.1 Penulisan Khat / Seni Kaligrafi Islam Seni kaligrafi Islam atau sinonim dengan sebutan Seni Khat merupakan khazanah istimewa yang masih dimiliki oleh ummat Islam sehingga kini. Setiap jenis kaedah penulisannya ini memiliki ciri-cirinya yang tersendiri. 2. Di dalam tamadun Islam . Pada kebiasaannya penulisan khat tertumpu kepada penulisan ayat-ayat Al-Quran dan kata-kata hikmah. Diwani.

Buktinya sehingga kini jelas sekali seni bina tamadun Islam begitu unggul dan terserlah hasil peninggalan zaman Kerajaan Islam terdahulu terutamanya di dalam pembinaan masjid.3. seni suara yang berkaitan dengan muzik . Seni bina Islam mengambil kira ruang pengcahayaan untuk keselesaan. keselamatan untuk jangka masa panjang dan yang paling utama bercirikan tauhid kepada Allah SWT. Lagu Dan Bunyi.3 Seni Suara . Ini adalah kerana Islam meletakkan tempat ibadah sebagai ciri terpenting sesebuah bandar yang mengambil contoh pembinaan Masjid Nabawi di Madinah dalam peristiwa hijrah.4 Seni Ukir 11 . 2. 2. kesesuaian iklim. Sebagai contoh kaedah membaca Al-Quran secara bertaranum merupakan lagu yang sangat menenangkan hati ditambah lagi dengan keseniah ayat ² ayat AlQuran yang penuh keindahan sehingga mendatangkan rasa khusyuk di dalam mengingati Allah.3. Yang pastinya Islam telah menyediakan batas-batas tertentu agar tidak keterlaluan hingga menimbulkan kelalaian. pemisahan antara lelaki dan perempuan.fungsi yang pelbagai. Selaras dengan Islam yang tidak pernah mengabaikan kehendak fitrah manusia yang sukakan keindahan dan hiburan. lagu dan bunyi tidak pernah diketepikan. Seni bina Islam mempunyai ciri-ciri tertentu yang membezakannya dengan seni bina bangsa lain. Selain dari itu tiada dalil yang mutlak yang melarang penggunaan alat muzik di dalam Islam.

Dr) (2005) m/s : 53 12 . dan menentukan batas-batas larangannya . tanpa memikirkan kaedah.4 Ciri-Ciri Kesenian Islam Sebagaimana yang telah diketahui bahawa seni di dalam Islam itu adalah bertujuan untuk menguatkan rasa takwa terhadap Allah SWT. ayatayat Al-Quran juga sering terukir di dalam proses seni bina Islam. Selain dari itu .18 Ciri-ciri seni Islam menjelaskan perbezaan yang nyata dengan seni Barat di atas beberapa faktor utama iaitu : 18 Al-Qardhawi (Prof. Bagi mencapai tahap dan tujuan kesenian Islam tersebut maka syariat telah telah menggariskan ciri-ciri seni di dalam Islam agar manusia tidak lalai dalam menghayati keindahannya serta sentiasa mengutamakan keseimbangan serta batas-batas syara· sebagaimana sabda Rasulullah SAW : Sesungguhnya Allah telah menentukan kewajiban-kewajiban. Ini berbanding dengan konsep seni barat yang hanya berpegang dengan pendapat bahawa seni adalah semata-mata untuk seni. maka janganlah kamu mensiasiakannya. Kebiasaannya seni ukir Islam banyak menyorot kepada keindahan alam yang mana bunga-bungan dan tumbuhtumbuhan menjadi tema ukiran di tiang-tiang masjid dan istana. dan janganlah kamu melanggarnya«. kesan dan akibatnya.Seni ukir sememangnya berkait rapat dengan seni bina. 2.

Contoh bagi hakikat ini dapat dilihat dengan segala nilai seni yang terlukis di alam maya. 2. Telah terbukti di dalam sejarah tamadun Islam bahawa segala bentuk kesenian seperti penulisan. alam sekitar .1 Seni Islam itu terpancar dan lahir dari syariat Islam yang mana ia berteraskan kepada AlQuran dan juga Al-Sunnah.4. manusia dengan manusia . Ini sejajar dengan konsep Islam itu sendiri yang bermaksud aman dan sejahtera.4.4.4 Seni di dalam Islam menghubungkan dengan nilai keindahan Islam itu sendiri yang akhirnya mendorong rasa taqwa.2. 2. Maka kesenian Islam menjadi pendorong ke arah mengukuhkan nilai taqwa manusia. seni bina dan seni ukir telah berjaya menyokong perkembangan tamadun kerajaan Islam terdahulu seperti Kerajaan Abasiyyah dan juga Othmaniyyah.4.5 Seni Islam juga mengangkat persoalan akhlak . Tumbuh-tumbuhan yang hidup subur memberi manfaat kepada manusia seluruhnya dan dalam masa yang sama manusia diajak agar mejaga kemaslahatan alam tanpa merosakkannya. kema·rufan serta akhlak dan budi yang mantap. 13 .3 Seni di dalam Islam menghubungkan manusia kepada Allah . dan manusia dengan alam sekitarnya samada terhadap tumbuh-tumbuhan mahupun haiwan. 2. persekitaran dan sejagat. nilai estetika dan kemanusiaan .4. Ini adalah kerana konsep seni yang dijelaskan di dalam Islam tidak pernah melangkau fitrah manusia. Ciri ini membawa maksud bahawa Islam tidak pernah menolak seni selagi di dalamnya tidak wujud unsur-unsur yang mencemarkan aqidah serta perkaraperkara yang dilarang oleh syara·. 2. Dalam masa yang sama ia juga sentiasa menjaga kemaslahatan hubungan di antara manusia dengan Allah.2 Mengangkat martabat manusia dengan tidak meninggalkan nilai-nilai murni kemanusiaan . sesama manusia serta terhadap semua makhluk.

Malah tubuh badan manusia juga boleh disebut sebagai hasil seni yang cukup ini. 14 . udara dan di langit penuh dengan rahsia dan keindahan. seni di dalam Islam bukanlah semata-mata untuk hiburan atau bukanlah dengan tujuan untuk memperjuangkan hasil seni tanpa mengira kesan seni tersebut terhadap alam dan manusia sekeliling.5 Matlamat Kesenian Islam.2. kehalusan dan kecantikan. Matlamat utama seni di dalam Islam adalah untuk mendekatkan hati terhadap Allah dan mengakui keagunganNya sehingga akhirnya membawa hati ke arah taqwa di dalam keadaan rela. Hakikatnya . Setiap unsur seni yang terdapat di alam ini seperti di lautan. Dari situ muncullah keindahan pelbagai cabang seni yang memenuhi keperluan fitrah manusia yang sememangnya cinta terhadap keindahan. Secara umumnya matlamat seni Islam adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggerak dan menghidupkan hati-hati manusia agar sentiasa bertaqwa dan mengakui keagungan Allah SWT. Ini adalah kerana seni itu penuh dengan keindahan . Seni yang yang wujud di dalam diri manusia juga tidak lain dan tidak bukan adalah kurniaan daripada Yang Maha Pencipta. di daratan. Menjadikan hati sentiasa terhibur melihat dan menghasilkan keindahan tersebut. .

Pada awalnya. memakan rumput serta mengoyak kelapa dengan gigi. malah di majlis-majlis perkahwinan. Di Indonesia .1 Pendahuluan Jika masyarakat Cina terkenal dengan Tarian Naga. Tarian yang berasal dari Tanah Jawa . melompat di atas kaca . masyarakat Jawa di Malaysia pula terkenal dengan Seni Tarian Kuda Kepang. Sehingga tiba di satu peringkat beberapa -penari seolah-seolah hilang ingatan dan mampu melakukan aksi di luar jangkaan seperti melompat setinggi enam kaki. Kemudian anyaman berbentuk kuda itu diwarnakan agar kelihatan lebih cantik dan menarik. Namun begitu ada beberapa tempat lain seperti di Selangor juga bergiat aktif di dalam persembahan Kuda Kepang ini. Kuda Kepang merupakan patung berupa kuda tanpa kaki yang diperbuat daripada anyaman buluh ataupun kulit binatang. Di dalam persembahan Tarian Kuda Kepang. Indonesia ini . masih lagi dimainkan oleh masyarakat Jawa di Malaysia khususnya di negeri Johor samada untuk persembahan kesenian dan pelancongan . yang menjadi negara asal Kuda Kepang.BAB III SENI TARIAN KUDA KEPANG MASYARAKAT JAWA DI MALAYSIA 3. Setiap penari akan menuggang kuda anyamannya ambil menari-nari. pada kebiasaannya Tarian Kuda Kepang ini dipersembahkan di majlis-majlis keraian dan menerima tetamu serta majlis perkahwinan. Tarian Kuda Kepang adalah suatu tarian tradisional yang dibawa oleh masyarakat Jawa Indonesia ketika berhijrah ke Tanah Melayu. Ini adalah kerana di Selangor juga memiliki 15 . rentak tarian adalah agak perlahan tetapi semakin lama semakin agresif dengan lagak seperti kuda. gerak langkah penari akan diiringi dengan alunan alat muzik serta lagu tertentu.

Di Indonesia . Akan tetapi. Ini bermakna Jaran Kepang membawa maksud Kuda Anyaman. Selain dari itu ada pelbagai nama lagi yang diberikan oleh masyarakat Jawa terhadap Kuda Kepang iaitu seperti Kuda Lumping ataupun Jathilan. penyakit serta kesusahan-kesusahan lain.20 Selain daripada itu juga kuda kepang juga dimainkan bagi membersihkan sesebuah desa itu dari gangguan ruh-ruh jahat. 19 20 Sila rujuk Lampiran A http://ms. Mengikut seperti yang dikatakan oleh Soedarsono (1983). syariat dan akhlak maka Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia telah mengharamkan kegiatan Tarian Kuda Kepang ini dari terus dimainkan. Tarian Kuda Kepang ini sememangnya diakui sebagai salah satu seni warisan masyarakat Jawa yang bernilai tinggi. Dipercayai juga tarian Kuda Kepang ini juga dimainkan bagi menjalinkna hubungan dengan ruh orang yang telah mati.org/wiki/Kuda Kepang 16 . menurut orang Jawa ¶ jaran· bermaksud kuda. 3. Persembahan Kuda Kepang dimainkan di dalam upacara pemujaan. kuda kepang nula berkembang sebelum berlakunya perkembangan Islam iaitu pada abad ke XV. Ini adalah kerana .ramai rakyat yang berketurunan Jawa.2 Sejarah Tarian Kuda Kepang Masyarakat Jawa Kuda Kepang pada umumnya merupakan suatu tarian pahlawan berkuda yang berasal dari Tanah Jawa Indonesia. tiada suatu catatan khusus yang menyebut tentang pengasas kepada Tarian Kuda Kepang. Manakala ¶kepang· pula bermaksud anyaman.19 Berdasarkan tinjauan kajian sebelum ini. dengan wujudnya unsur-unsur khurafat dan syirik yang sering dilihat memberi kesan dari sudut aqidah. Kuda Kepang dikenali sebagai Jaran Kepang.wikipedia.

22 Namun ini dirasakan bahawa pendapat ini agak terpesong dengan sejarah Islam kerana menuduh tentera Saidina Ali telah naik ¶syeh· di dalam peperangan. Setelah berjumpa mereka menari-nari keseronokan. Ada pendapat yang mengaitkan asal usulnya dengan Wali Songo yang hidup di Tanah Jawa pada abad ke-15. Apa yang mungkin boleh diterima adalah kemungkinan berlakunya penyesuaian kegiatan tradisional dengan ajaran Islam sebagaimana Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga mengubahsuai isi kandungan dan bentuk wayang kulit dengan unsur-unsur Islam. Dalam keadaan ini .23 Pendapat lain pula menghubungkan asal usulnya dengan alam kayangan. mereka dapat menewaskan musuh dan dipulihkan selepas peperangan. Ada pula yang berpendapat asal usul tarian ini ada kaitan dengan Saidina Ali. kuda kepang dikuasai oleh httpµ//www. turut dieksploit oleh para Wali Songo ( Wali Sembilan ) sebagai alat dakwah . Beliau mendapat idea untuk menari-nari sambil menunggang kuda. Setelah waktu berlalu. Seekor kuda kayangan bernama Kuda Sembrani dikatakan turun di Jawa untuk mencari kawannya yang hilang. naik ¶syeh· hingga lupa diri sebelum memulakan peperangan .Siri Warisan Budaya Malaysia. iaitu mempersembahkan tarian ini yang mengisahkan kegagahan para pahlawan Islam dalam menghadapi golongan murtad dan musyrik.net/bmnurulain/tarian-tradisional-3058812 Iman Suffiya (2006). Terdapat juga satu pendapat yang menyebut bahawa Tarian Kuda Kepang ini dikaitkan dengan lagenda Saidina Ali.slideshare. Hal.21 Namun begitu pendapat ini tidak dapat disahkan dengan tepat kerana ia lebih kepada pendapat yang dibawa dari mulut ke mulut. Dikatakan seorang rakyat Jawa yang melawat negara Arab telah menyaksikan bagaimana tentera Saidina Ali. Untuk meniru gerak langkah bala tentera Saidina Ali maka lahirlah tarian kuda kepang. pahlawan terhandal Islam. Hal 397. kuda-kuda itu ditukar dengan kulit binatang atau buluh bagi menggantikan kuda sebenar. Wali Songo menghadapi kesulitan untuk mendekati orang-orang di sana.29 23 Abdul Rahman Abdullah (2003). Dalam usaha mengembangkan Islam di kawasan pedalaman di Jawa.Selain dari itu ada juga kajian sejarah juga yang menyatakan bahawa Tarian Kuda Kepang berasal daripada buah fikiran Wali Songo yang ingin menarik perhatian rakyat dalam menyebarkan agama Islam. Tarian Kuda Kepang misalnya. Menurut kepercayaan. 22 21 17 .Kuala Lumpur : Penerbitan Era Didik.

gov. 3. yang dibantu Sunan Kalijaga. Jika ia gagal dilakukan mungkin sesuatu yang tidak diingini akan menimpa para pemain dan juga penontonnya. Meskipun tiada bukti sahih yang dapat menentukan siapakah pengasas sebenar Tarian Kuda Kepang ini.wikipedia. Lantaran itu. apa yang pasti tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat Jawa di Indonesia adalah pemain terawal Tarian Kuda Kepang di nusantara ini sebelum dibawa ke Tanah Melayu. melawan Belanda. satu upacara khas perlu dilakukan sebelum bermain.my/pelancongan/page/tarian Tarikh : 28 Okt 2010 http://id.24 Di dalam sejarah Indonesia juga menyatakan bahawa Tarian Kuda Kepang atau Kuda Lumping ini adalah sebagai salah satu ekspresi rakyat di dalam mengenang kembali semangat pahlawan berkuda Pangeran Diponegoro dalam menghadapi Belanda.sejenis kuasa ghaib.25 Ini dapat dibuktikan dengan aksi ² aksi agresif para penari yang seakan-akan seekor kuda di dalam peperangan.johordt.3 Kuda Kepang Di Malaysia Seperti yang diketahui Kuda Kepang juga kerap dimainkan oleh masyarakat Jawa di Malaysia Di antara negeri yang berperanan aktif di dalam memainkan Tarian Kuda Kepang adalah negeri Johor dan Selangor. Ada juga versi yang menyebut bahawa ia juga menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah. 24 25 Ini adalah kerana keturunan Jawa Ponorogo adalah masyarakat terbesar http://www. Justeru itu unsur-unsur ghaib dan animisme sememangnya banyak berlaku di dalam upacara dan ritual tertentu dan salah satunya adalah Kuda Kepang. Pertembungan yang berlaku di antara nilai agama dan dalam masa yang sama ditambah lagi hasrat untuk mengekalkan kepercayaan nenek moyang terdahulu menyebabkan adanya pengaruh-pengaruh Islam yang ditemui di dalam Tarian Kuda Kepang ini.org/wiki/Kuda_lumping Tarikh : 29 Nov 2010 18 .

29. Indonesia. majlis menyambut menteri-menteri dan tetamu kehormat. Masyarakat Jawa Ponorogo ini yang berasal dari Ponorogo . Ini termasuklah dari segi peralatan muzik yang dimainkan tidak sebanyak yang digunakan seperti di Indonesia. Batu Pahat dan antara teramai di daerah Johor itu.3. Jawa Timur berhijrah ke Johor dan sebahagiannya ke Selangor sekitar awal tahun 1920 bagi memantapkan ekonomi lantaran kesukaran yang dihadapi di tanah asal mereka .27 26 27 http://www/b.harian. menyatakan bahawa tidak semua ciri-ciri tarian yang berasal dari Jawa . Malah mereka juga kekal satu-satunya masyarakat Jawa yang tegar meneruskan cara hidup serta budaya asal Jawa yang dibawa dari Indonesia seperti Wayang Kulit. Di Malaysia . Kuda Kepang kerap dimainkan sewaktu sambutan Hari Kemerdekaan. persembahan pelancongan serta sebagai acara pada malam majlis perkahwinan. Barongan dan juga Kuda Kepang. 5 orang pemain muzik dan seorang pawang ( bomoh ) merangkap ketua kumpulan. Kajian terhadap Kuda Kepang di Malaysia ini dapat dinilai melalui ciri-ciri berikut : 3.my/bharian /articles/MisteriEtnik_JatidiriPonorogo. 19 .com. Tarikh : 2 Dis2010 Iman Suffiya (2006).bertumpu di kawasan Sri Medan. menurut suatu kajian yang dijalankan terhadap penggiat Tarian Kuda Kepang di Johor. Malah beberapa pengubahsuaian juga dilakukan bagi menyesuaikannya dengan adat dan budaya rakyat Malaysia. Hal.26 Namun begitu . Namun begitu ada juga pendapat yang menyebut bahawa sesebuah kumpulan Kuda Kepang mengandungi antara 9 hingga 13 orang penari termasuk Danyang. Indonesia itu dipraktikkan di Malaysia.1 Bilangan Pemain Pada kebiasaannya sesebuah kumpulan Tarian Kuda kepang memiliki di antara 10 hingga 15 orang penari yang mana salah seorang daripada mereka akan bertindak sebagai ketua ataupun disebut sebagai ¶Danyang·.

d. 9 orang penari.2 Peralatan Yang Digunakan Peralatan yang diperlukan dalam persembahan Kuda Kepang adalah : a. 9 unit Kuda Kepang Kuda Kepang ini merupakan patung anyaman yang dibentuk umpama seekor kuda tanpa kaki.29 3. Pemain-pemain biasanya berpakaian seragam. 2 orang Bomoh Pemulih.com/p/warisan. Seorang daripada penari-penari itu bertindak sebagai pemimpin yang dipanggil "Danyang".blogspot.28 Pada kebiasaannya penari akan memakai samping dengan corak batik jawa. c.html Tarikh : 04hb Mac 2011 Sila rujuk Lampiran B Sila rujuk Lampiran C 29 30 20 .Dalam satu pendapat lagi menyebut bilangan yang diperlukan dalam tarian Kuda Kepang adalah 25 orang yang dibahagikan mengikut tugasan berikut : a. 28 http://krafjohor. b. 9 hingga 15 orang penjaga kawasan. jumlah ahlinya adalah sebanyak 40 orang. Ketua Kuda kepang biasanya berwarna hitam30. Pada kebiasaannya ia diperbuat daripada buluh yang dianyam namun akibat mudah rosak kini ianya diperbuat daripada kulit binatang seperti lembu yang diwarnakan dengan warna merah . putih ataupun kelabu. Selain itu mereka juga memakai tanjak samada ketopang ( Tanjak Jawa ) atau Tanjak Melayu.3. 5 orang pemain muzik. Bagaimanapun dalam sesuatu persatuan.

3.3 Instrumen atau Alat Muzik Alat muzik merupakan suatu elemen terpenting di dalam persembahan Kuda Kepang kerana pergerakan penari adalah mengikut rentak alunan pola muzik tertentu. b. Tali pecut ini biasanya diperbuat daripada pintalan buluh dan juga tali.32 Kuda betina mempunyai bentuk bulat dibahagian punggung manakala kuda jantan mempunyai ekor di bahagian belakang. Tali ini akan mengeluarkan bunyi yang kuat ketika dipukul. Irama yang mengasyikkan tersebut dipercayai mampu membawa penari ke dalam dunianya sendiri. Tali ini digunakan oleh ketua penari untuk mengarah atau mengawal pergerakan penari. Instrumen yang diperlukan di dalam persembahan Kuda kepang adalah : 31 32 Sila rujuk Lampiran D Sila rujuk Lampiran E 21 .Kuda-kuda ini juga terdapat kuda betina31 dan kuda jantan.3. Tali ini digunakan untuk membuat pagar di kawasan persembahan bagi mengawal penaripenari yang mungkin ¶mabuk· atau hilang kawalan diri serta memudahkan bomoh pemulih mengawal penari. c. Serantai tali sepanjang kira-kira 100 kaki atau 30 meter. Sebatang atau seutas tali pecut atau cemeti.

Ia berbentuk bujur dan berukuran 3 kaki panjang yang mana kedua-dua permukaannya tidak sama besar ukurannya. Nada baris yang berada terdekat dengan pemain mempunyai nada yang lebih tinggi.a. Anklung. Batangbatang buluh ini tidak sama ukuran dan setiap satu mempunyai pic tertentu. kemagiran yang tinggi kerana ia dianggap paling sukar untuk dimainkan kerana tidak Sila rujuk Lampilan F Sila rujuk Lampiran G 35 Sila rujuk Lampiran H 36 Sila rujuk Lampiran H 22 .34 Bonang mempunyai sepuluh buah canang yang diperbuat daripada perenggu iaitu campuran daripada besi dan timah. c. Bunyinya adaalh leboh lembut daripada gong. Kenong35 Kenong mempunyai satu set alat yang menyerupai gong .36 Gendang Jawa merupakan sebuah bingkai kayu yang tertutup dengan belulang pada kedua-dua permukaan. Gendang Jawa. b. 33 34 Kulit lembu atau kambing Pemain memerlukan untuk menutup permukaan gendang. Bonang . Kenong diletakkan di atas kayu dan diikat bagi menghasil nada yang sempurna apabila dketuk dengan kayu pemukul. Nada canang juga disusun secara meningkat dari kanan ke kiri. Tiap-tiap canang mempunyai nada yang berbeza-beza. Namun begitu. biasanya digunakan mudah memberi notasi. Ia disusun dalam dua baris dan diapungkan di atas dua lingkar tali. ia dilihat lebih nipis dan bulat daripada gong.33 Angklung diperbuat daripada buluh yang mana pada kebiasaannya di antara 2 hingga 3 batang buluh yang diikat pada ¶rumahnya· yang lebih dikenali sebagai ¶ancak·. Bonang dipukuk dengan sebatang pemukul yang diikat hujungnya dengan kain merah. d.

Ketua penari akan memegang tali pecut yang dipukul bagi memberi arahan pergerakan kepada penari lain.38 Saro Pekin menghasilkan nada yang lantang dan nyaring apabila diketuk.39 Jidur diperbuat daripada batang berongga yang mana dikedua-dua permukaannya mempunyai ukuran lilit yang sama. Saron Pekin . Gong berperanan penting sebagai bunyi tulang belakang muzik yang dimainkan. Pada kebiasaannya .e. Permukaan tersebut dilitupi dengan kulit lembu ataupun kulit kambing. 3. Pemain alat muzik pula bermain Sila rujuk Lampiran I Sila rujuk Lampiran I 39 Sila rujuk Lampiran J 37 38 23 .37 Ia juga sejenis alat muzik yang dibuat daripada campuran besi dan tembaga (perunggu). Berbentuk bulat yang mama bahagian tepinya melengkung ke bawah. Alat pemukul bagi Saron Pekin pula diperbuat daripada tanduk kerbau. berperanan sebagai ketua.3. Gong. Jidur. Pada kebiasaannya . Jidur berbentuk tong kecil dengan anggaran ketinggian kira-kira 16 inci. melodi yang dihasilkan oleh gong menjadi isyarat kepada permulaan dan penghabisan sesebuah lagu. berongga di dalam dan mempunyai cembul di tengah-tengahnya permukaannya. f.4 Kaedah Persembahan . Ia dipalu dengan dua batang kayu yang dibalut hujungnya dengan kain berwarna merah. g. Salah satunya yang berwarna hitam . setiap persembahan mengandungi 9 unit kuda kepang.

ya Allah Aku dikongkon bukak gelanggang iki Biso podo selamat kabeh Wong seng main jarang Semberani iki Kabeh sak enengi Ya yo. Ya Allah.mengikut rentak permainan Kuda Kepang. khusus suntuk pemain. Di dalam majlis perkahwinan. Jika pemain bergerak laju. biasanya tuan rumah diminta menyediakan sembilan jenis ¶sajen· yang berupa makanan atau kuih serta bubur merah putih . Antara mentera yang dibacakan adalah seperti berikut : Assalamualaikum Ya Nini Dayang. Sebelum persembahan dimulakan. Ya Allah. gelanggang akan dibuka dnegan rasmi oleh pawang.. Kemenyan akan dibakar untuk mengasapkan ¶sajen· iaitu satu perkataan Jawa. atau jin-jin yang menguasai tempat berkenaan untuk meminta keizinan agar tidak marah serta dipanggil untuk menikmati sajian yang dihidangkan. mendongakkan kepalanya ke atas seolah-olah melihat kayangan sambil membaca mantera berikut: Ya Nini Dayang.Ya Allah. Perkataan ¶sajen· bermaksud sajian. ´Nini Dayangµ dan ´Kiki Danyangµ dalam ungkapan ini bermaksud makhluk-makhluk halus. Kiki Danyang Seng manggone awang-awangan Seng jenenge Jaran Semberani Aku njalok turun semurup 24 . Pawang akan berdiri di tengah-tengah gelanggang. Kemudian dikatakan barulah proses menjemput roh Kuda Semberani dijalankan. maka muzik iringan itu juga akan laju dan begitulah sebaliknya. yo. Kiki Danyang Seng manggoni kawasan iki Aku jalok sawap pandanganne Yo.

rentak tarian agak perlahan dan kelihatan seperti membosankan. 40 41 http://isyafarisya. mutu jalil dipangku Kadimu kananku. Tarian Pucuk Rebung dan Tarian Kuda Kepang yang dinamakan Lenggang Kiprah. Namun begitu . Aksi-aksi tarian lebih kepada gerakan kaki dan tangan sambil melibas-libas kuda kepang. Pada kebiasaannya .41 Namun begitu ia akan bertambah rancak seiring dengan alunan muzik yang dimainkan. Pada permulaan. Mereka yang mengalaminya akan terpisah daripada kumpulan lain. Namun begitu . tidak mampu bercakap manakala pergerakannya agak agresif. memakan rumput dan mengoyak kelapa dengan gigi. Tarian Selendang . penari lelaki lebih dominan di dalam memainkan tarian ini. pawang memohon jin-jin atau ruh kuda bernama ´Jaran Semberaniµ turun ke bumi dan melindungi mereka yang terlibat dengan permainan kuda kepang kemudian meresap ke dalam badan serta peralatan muzik.. Kuda Kepang berbeza dengan tarian Melayu yang lain kerana tarian ini menekankan kawalan kaki.Supoyo seng main Jaran Semberani iki Podo selamet kabeh Yo yo.wordpress. seolah-olah seperti kuda yang sedang berang. ojo membinasa ahli kumpulan aku. kan juga naiiranya empat Ojo merosak. Antara pergerakannya adalah loncatan iaitu penari meloncat didahului kaki kanan dan pergerakan mencecah tanah iaitu penari berganti-ganti mencecah tanah dengan jari dan tumit. Kerusi belakangku.40 Melalui bacaan mentera ini. wanita tidak ketinggalan juga bertindak sebagai penari. tidak semua penari akan mengalami keadaan sebegini. Kesan daripada itu penari-penari menari hingga seolah-olah tidak sedarkan diri sehingga mampu melakukan aksi-aksi di luar jangkaan seperti melompat dengan tinggi.com/2009/03/05/adunan-mistik-dan-keunikan-kuda-kepang Tarikh : 03hb Mei 2009 Sila rujuk Lampiran K 25 . tarian yang dipersembahkan adalah Tarian Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kebiasaannya . Matanya berkilauan.

Jika keadaan penari bertambah liar. Namun begitu. membuktikan realiti itu sememangnya berlaku.42 Berdasarkan kajian awal oleh pengkaji terdahulu. 26 . penggiat bagi tarian ini menafikan wujudnya bacaan-bacaan mentera dan jampi serapah.Pada ketika ini. Dikatakan penari akan menerkam ke arah pemain muzik jika alunan muzik tidak rancak. ia akan ditangkap dan direbahkan ke tanah untuk dijampi dan dipulihkan. sebaliknya hanya penggunaan ayat-ayat suci AL-Quran sahaja bagi memohon kesejahteraan di sepanjang persembahan. alunan muzik akan semakin rancak dimainkan. 42 Sila rujuk Lampiran L dan video cd yang dilampirkan. Punca penari tidak sedarkan serta bersikap di luar dugaan adalah kerana penari-penari itu terlalu asyik dengan alunan muzik dan tarian sehingga mereka tidak sedarkan diri. melihat kepada unsur-unsur yang berlaku di Apatah lagi dengan adanya pembakaran kemenyan dalam persembahan tersebut tidak dinafikan berlakunya aktiviti pemujaan ruh atau semangat yang pastinya berunsurkan syirik dan khurafat.

kemas . Antaranya adalah : 4.1.1. Ini biasanya dilakukan oleh ketua. 4.3 Setiap permulaan persembahan akan dimulai dengan persiapan gelanggang serta keperluan lain bagi memastikan segalanya berjalan dengan lancar.1.1 Kuda-kuda Kepang itu dihias dengan indah dan cantik hingga membuatkan hati terpesona dan terhibur melihatnya. 4. Lihat sahaja ukiran-ukiran atau seni penulisan khat di dalam Islam. Ini juga selaras dengan suruhan Islam agar seseorang muslim itu sentiasa bersih.2 Para penarinya juga sering berpakaian segak sepertimana seorang pahlawan. 27 . Ini sesuai dengan hakikat Islam itu sendiri yang sentiasa suka terhadap keindahan. seringkali dihiasi dengan hiasan bunga-bungaan dan sebagainya akan kelihatan cantik dan memberi ketenangan terhadap sesiapa yang menatapnya.. diriwayatkan oleh Muslim yang menyebut : Sebagaimana hadis yang Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan Dia sukakan keindahan.1 Persamaan Kuda Kepang Dengan Islam Jika dilihat dari sudut yang berbeza ada beberapa ciri Tarian Kuda Kepang yang mempunyai persamaan dengan kehendak Islam. segak dan segar dan menjadi contoh kepada orang sekekliling termasuk orang bukan Islam.BAB IV CIRI-CIRI KESENIAN KUDA KEPANG 4.

1.1. sememangnya ia didahului dengan lafaz Basmallah serta puji-pujian terhadap Allah SWT. Kiki Danyang Seng manggone awang-awangan Seng jenenge Jaran Semberani Aku njalok turun semurup Supoyo seng main Jaran Semberani iki 28 .5 Persembahan Kuda Kepang ini juga mempamerkan semangat kerja secara berpasukan dan bekerjasama serta taat kepada ketua sebagaimana yang dituntut oleh syara·.1. Oleh itu gerakan ² gerakan yang dilakukan di dalam persembahan pastinya menyihatkan otot-otot badan terutama di bahagian kaki dan tangan.2 Percanggahan Tarian Kuda Kepang Dengan Islam 4. 4. 4. 4. 4.4 Setiap kali persembahan juga d mulai dengan doa tertentu yang dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang mana ia sememangnya sangat dituntut oleh Islam. kandungannya memiliki lafaz-lafaz seruan seperti : Namun hakikatnya isi Ya Nini Dayang.Situasi ini sentiasa dijelaskan dalam Islam bahawa hendaklah sentiasa melakukan persediaan dan menghargai masa agar sesuatu yang dilakukan tidak sia-sia.1 Jika diteliti dari sudut mentera dan bacaan yang telah dipaparkan.2.6 Islam adalah agama yang sentiasa mementingkan kecergasan badan kerana ia akan menjamin kecerdasan fikiran.

44 4. Aku minta turun melindungi . Rangkap yang tersebut membawa maksud Ya Nini Dayang . Ya. terpancarlah world-view Melayu yang berasaskan kepercayaan campuran. 44 Temuramah Bersama Hairuman Bin Rajio .2. Supaya yang main Kuda Semberani ini. Tarikh : 06hb Mac 2011 Jam : 10. Kiki Danyang . Memang diakui bahawa dalam mantera...Ketuhanan Yang Maha Esa Menurut Islam. Sama-sama selamat semua.43. Sebab itulah Islam melarang dengan keras amalan jampi dan mantera ini. sebarang penyatuan atau perkongsian kuasa kepada Allah SWT merupakan amalan syirik belaka. Jelas di sini terdapatnya seruan ke atas suatu semangat seperti jin dan sebagainya. Melalui tradisi mantera. Ini adalah kerana jelas sekali bomoh-bomoh tersebut menggunakan kaedah jampi serapah serta membakar kemenyan bagi menyeru jin ² jin yang kononnya adalah semangat dan ruh kuda dari kayangan. Firman Allah di dalam Surah Al-Kahfi ayat 50 yang berbunyi : Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain Ku. Yang namanya Jaran Semberani ( Kuda Semberani ). Sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah Iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.Podo selamet kabeh Yo yo.30 pm Sulaiman Bin Abdullah (1989). Tetapi dalam ajaran tauhid.2 Penggunaan Bomoh Pemulih yang menjadi salah satu daripada ciri-ciri di dalam persembahan kuda kepang ini juga dilihat sebagai sangat-sangat bercanggah dengan kehendak aqidah Islam yang mana kita dilarang sama sekali mengharap sesuatu selain daripada Allah.ya..542 43 29 . kepercayaan kepada kuasa Allah wujud bersamasama dengan kepercayaan kepada kuasa semangat dan dewa Hindhu-Buddha.Victory Agencie: Kuala Lumpur Hal . Yang tinggal di kayangan .

nescaya ia termasuk dari mereka.Fatwa-Fatwa Terkini. Ini adalah kerana ada kalanya penari-penari terdiri di kalangan lelaki dan perempuan. masih wujud unsur-unsur Jawa-Hindhu yang terdapat pada kostum penari.4 Di dalam persembahan Kuda Kepang .46 45 46 (2006). Firman Allah di dalam Surah Al-An·am ayat 41 yang bermaksud : Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau batas« 4. ia masih tidak dapat diterima di sisi Islam.50 30 .Fatwa Menempuh Kehidupan Moden. Apatah lagi para penontonnya yang adakalanya berasak-asak untuk melihat persembahan kerana pada kebiasaannya persembahan akan dilakukan di majlis-majlis tertentu terutamanya majlis perkahwinan.2.Daud Baharum : Subang Jaya Hal. mengopek kelapa dengan gigi malah menggigit kaca.357 Syaikh Abdul Aziz dan Abdullah bin Baz (2006). Pada waktu yang sama Islam tidak menerima apa jua jenis hiburan yang mengandung sesuatu yang haram atau yang membawa kepada kelakuan yang haram.3 Seringkali berlaku peristiwa di mana beberapa pemain seolah-olah dirasuk oleh sesuatu . Apatah lagi ianya tidak menutup aurat.45 4. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud : Barangsiapa menyerupai suatu kaum. Kerana perlakuan tersebut dilihat sebagai keterlaluam sedangkan Islam sangat-sangat melarang sikap berlebih-lebihan di dalam melakukan sesuatu. tetai Islam menyediakan peraturan bagi hiburan tersebut.JIlid 3. atau lebih mudah disebut sebagai ¶ naik syeh·. Islam tidak melarang orang mendapat hiburan . Hingga menyebabkan mereka melakukan sesuatu yang berada di luar jangkaan seperti melompat dengan jarak yang tinggi. khususnya persembahan pelancongan.2.2.4. Meskipun ada pihak yang menafikan wujudnya sebarang pemujaan atau unsur khurafat.2 Berlakunya pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan samada dari sudut penari mahupun penonton. sebaliknya mendakwa ianya disebabkan pemain begitu asyik dengan tarian hingga hilang kawalan diri.Darul Haq:Jakarta Hal.

jika dinilai dari sudut aqidah. Pada pandangan penulis . dan Jawa khususnya. 4.Kesimpulannya . Ini adalah kerana lebih banyak kemudaratan yang di dapati daripada menilai kebaikan daripadanya. ternyata banyak unsur-unsur syirik dan khurafat yang wujud yang samasekali tidak boleh dipandang remeh dengan hanya berpegang kepada alasan untuk memelihara budaya bangsa. Namun begitu . syariat serta akhlak Islam yang pastinya memberi banyak kesan buruk terhadap penggiat. syariat dan akhlak. Apatah lagi Islam berpendapat bahawa menolak kemudharatan itu lebih utama dari menarik kebaikan. Bagi penulis. pastinya ia memiliki nilai sejarah dan estetika yang cukup tinggi dan wajar untuk dipelihara. Dan jika dinilai dari sudut sejarah dan kesenian. banyak unsur khurafat. pendapat yang menyatakan bahawa Wali Songo menyesuaikan kaedah ini dengan ciri-ciri Islam bagi menarik minat penduduk tempatan masih boleh diterima sebagaimana mereka mengeksploit wayang kulit sebagai satu medium penyebaran agama Islam. syirik serta yang bercanggah dengan aqidah . di dalam persembahan kuda kepang ini. nyata sekali bahawa Tarian Kuda Kepang sememangnya adalah salah satu warisan seni budaya masyarakat Melayu amnya . Tarian Kuda Kepang ini mungkin masih boleh diteruskan dengan melakukan perubahan terhadap beberapa perkara agar ia tidak melanggar batas-batas syarak seperti : 31 . Namun begitu.berdasarkan kepada kajian.. pendapat yang mengatakan bahawa Wali Songo (Wali Sembilan) adalah pengasas bagi tarian ini adalah sedikit meragukan.3 Analisis Dan Pandangan Penulis Terhadap Tarian Kuda Kepang Berdasarkan kajian literasi yang telah dilaksanakan oleh penulis . pemain/penari serta masyarakat.

Penulis menemui beberapa pandangan tokoh-tokoh agama yang boleh dinilai dan dijadikan perbandingan serta panduan walaupun tidak menjurus kepada persoalan kuda kepang.3. Ini bagi memastikan tiada wujud lagi unsur-unsur tersebut walau sedikitpun. 4. Ini adalah berdasarkan kepada pendapat sebahagian golongan yang berkeras ingin mengekalkan unsur-unsur seni dan budaya masyarakat Melayu dengan hanya mengambil kira nilainya dari sudut sejarah. 4.4 Pandangan Tokoh-Tokoh Agama.3.4. 4.1 Penggiat dan pengamal Tarian Kuda Kepang ini samada yang berpengalaman sebagai ketua atau ¶danyang·.3 Tidak wujud pergaulan bebas di antara pemainnya atau lebih mudah agar kaum wanita tidak lagi bergiat sebagai penari/pemain kerana banyak lebih banyak keburukan yang akan dihasilkan. 4.4 Kostum pemain juga perlu diubah tanpa sedikitpun memiliki unsur-unsur agama lain. 32 .2 Persembahan boleh diadakan dengan tujuan unttuk meraikan sesuatu majlis namun dengan tidak terlalu lama agar tidak melalaikan pemain mahupun penonton.3. bomoh ¶pemulih· serta pemain diminta agar melakukan taubat nasuha bagi memohon keampunan atas perlakuan syirik dan khurafat yang telah mereka lakukan.3.

71 47 33 .4. patung dan sebagainya yang merupakan hasil tinggalan sejarah adalah bertentangan dengan hukum syara· dan wajib dimusnahkan segera. meskipun bahan-bahan itu merupakan bahan yang penting dari segi sejarah.48 Abdul Rahman Haji Abdullah (2006). 48 Abdul Rahman Hj Abdullah (2006). candi dan sebagainya.1 Fatwa Bekas Mufti Selangor ( Allahyarham Dato· Ishak Baharom). Siddiq Fadhil Rasa bangga dengan seluruh tradisi dan pra-budaya Islam yang tidak jelas Islamiknya adalah bertentangan dengan agama Islam.Shah Alam: Karisma Publication Hal. namun penjagaan serta memulihkannya tetap bertentangan dengan syara·.69. 4. Menurut beliau.47 Pendapat beliau ini diambil ketika mengulas usaha Muzium Negara memulihari bahan-bahan peninggalan zaman Kerajaan Hindu sejak 3 tahun lalu seperti patung.4.Hal. Beliau menegaskan bahawa memelihara candi (kuil).2 Pendapat Dr. Sejaran Dan Kebudayaan Asia Tenggara Tradisional .4.

Hal tersebut menyebabkan jin tersebut sebati dalam diri orang yang menurun. membawa kepada unsur syirik dan khurafat. tarian biasa atau tarian membuka gelanggang. berlaku perbuatan "menurun" atau dalam bahasa arabnya disebut sebagai Tanasuhul Arwah. Keputusan di atas adalah berdasarkan kepada hujjah-hujjah berikut : Terdapat unsur-unsur dalam permainan ini yang bercanggah dengan Aqidah Islamiah antaranya ialah : PERTAMA : Unsur Syirik iaitu melakukan jampi dan mentera dengan memohon pertolongan dari jin dan syaitan. mereka yang bergiat dalam permainan kuda kepang hendaklah berhenti serta merta dan bertaubat dengan taubat nasuha. dan menguasai perasaan. namun setelah memikirkan soal yang lebih utama iaitu menyelamatkan aqidah umat Islam. tutur kata dan jasad orang 34 . Dalam masa yang sama juga. fikiran. Pada hakikatnya adalah satu keadaaan yang menyebabkan seseorang itu diresapi oleh jin yang dipanggil atau diseru. maka Majlis Fatwa Negeri Johor serta seterusnya Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengambil langkah untuk mengharamkam kegiatan Kuda Kepang dari terus dimainkan samada sebagai persembahan.5 Fatwa Majlis Ulama Malaysia Terhadap Tarian Kuda Kepang. Meskipun diakui bahawa Tarian Kuda Kepang memiliki banya nilai sejarah.4. dramatari. bahawa : Keputusan ini diambil kerana ianya Justeru itu Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan fatwa pengharaman tersebut di bawah rujukan JMJ 351/05/(AQ)/8 yang menyebut Semua umat Islam dilarang dan ditegah daripada melibatkan diri dengan permainan kuda kepang.

49 Sila rujuk Lampiran M 35 . Oleh itu. sekiranya Engkau mengerjakan yang demikian. Firman Allah lagi di dalam Surah Al-Faatir ayat 6 yang bermaksud : Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu.yang berkenaan.49 Hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surah Yunus ayat 106 yang berbunyi : Maksudnya : Dan janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menyembah atau memuja yang lain dari Allah. yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. maka jadikanlah dia musuh ( yang mesti dijauhi tipu dayanya sebenarnya. Dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka. maka pada saat itu menjadilah Engkau dari orang-orang yang berlaku zalim (terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu).

Sddiq Fadhil : Apa yang penting adalah pemeliharaan aqidah yang pastinya membawa kemaslahatan ummah di dunia dan akhirat. Tidak perlu berasa rugi kehilangan warisan seni budaya walaupun telah menjadi kebanggaan masyarakat Jawa. Sehingga akhirnya tercipta Islam liberal yang sentiasa terbuka menerima penyesuaian tanpa memikirkan kehendak syara·. Situasi zaman yang kini terdedah dengan bermacam-macam pengaruh negatif. kata-kata Dr. ideologi serta perjuangan mempertahankan hak-hak asasi individu dan bangsa memberi peluang kepada musuhmusuh Islam untuk meniup bermacam-macam manifesto. syariat dan akhlak jelas menunjukkan bahawa tidak semua kesenian dan warisan itu wajar dipertahankan termasuklah Tarian Kuda Kepang. apabila dikaji dari sudut aqidah . Ini adalah kerana ia ciri-cirinya jelas bercanggah dengan ketetapan syara·. Melayu.BAB V PENUTUP 5. Ibarat 36 . Dan sudah tiba masanya juga tindakan tersebut diselaraskan dalam bentuk ² bentuk kesenian lain. Namun begitu . Akhirnya timbul salah faham yang akhirnya merugikan Islam. jelas menunjukkan bahawa masyaraka Melayu di Malaysia sememangnya memiliki warisan seni budaya yang perlu dipelihara. Bagi penulis langkah Majlis Fatwa Kebangsaan mengharamkan kegiatan Tarian Kuda Kepang ini dalam apa bentuk sekalipun adalah sangat wajar.1 Kesimpulan Setelah melalui kajian ini.

Pengharaman sekadar mewartakan ianya adalah haram tetapi tidak mempunyai akta atau hak untuk membenterasnya dirasakan tidak mencukupi kerana 50 Abdul Rahman Hj Abdullah (2006) Hal.2 Cadangan Penyelesaian Masalah Tugas di dalam menyelesaikan isu berkenaan seni warisan Melayu tersebut bukan bergantung kepada badan-badan tertentu sahaja . adat istiadat dan sebagainya«50 5. adat dan budaya. tetapi meliputi semua pihak agar usaha mentajdidkan Islam akan menjadi lebih mudah dan berkesan. Ternyata nasionalis Melayu hingga ke saat ini masih berselubung dengan mega mendung yang tebal sehingga tidak jelas ciri Islamiknya.Andainya kaum nasionalis benar-benar serius mahu memperjuangkan Islam sebagaimana semestinya . sebagai pihak yang berkuasa ke atas undang-undang dan rakyat seharusnya sentiasa mengambil langkah pencegahan serta pemantauan bagi membenteras kegiatan-kegiatan yang menyeleweng dari landasan Islam meskipun ianya melibatkan isu seni . Yang nyata Islam hanya merupakan salah satu unsur nasionalisme Melayu bersama dengan unsur-unsur lain seperti bahasa.1 Pihak Kerajaan Kerajaan . Ia harus diusahakan melalui peringkat akar umbi hinggalah ke peringkat atasan. Meskipun diakui bahawa isu ini juga sangat sensitif kerana banyak adat istiadat yang penuh kesenian tersebut juga masih diamalkan oleh pihak istana.2.68-69 37 . maka mereka patutlah membuktikannya dengan komitmen-komitmen yang tegas termasuklah perlaksanaan syariat dan ajaran Islam sepenuhnya serta langkah-langkah amali yang konkrit secara bersungguh-sungguh. 5.

Masyarakat juga harus bijak menilai dan mencari kaedah terbaik bagi menggalakkan pihak-pihak yang berwajib di dalam kerajaan sentiasa berusaha menjaga kesucian Islam. Dalam perkembangan mutakhir di Malaysia misalnya. Usaha ini bukan bermaksud untuk membuang kesenian Melayu secara total tetapi lebih kepada menilai baik dan buruknya serta menapis kesenian Melayu yang mungkin dapat disesuaikan di dalam Islam. 5.2.Kuala Lumpur:Al-Hidayah Publication. dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Abdul Rahman Hj Abdullah (2006) Hal. Menteri besar Kelantan Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat pernah mengarahkan kepada toktok dalang agar membuang unsur-unsur animism dan Hindu. sekiranya mereka ingin kegiatan wayang kulit diteruskan.2. 52 51 38 .51Ini adalah kerana menurut pandangan Islam. Sewajarnya masyarakat juga sentiasa peka di dalam membantu usahausaha kerajaan membenteras unsur-unsur khurafat di dalam masyarakat.2 Pihak Masyarakat. 397 Ramli Awang (2008). Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. negara bertanggungjawab memelihara agama dan peraturannya. Hal. Tasawwur Rabbani Menurur Al-Quran Dan Al-Sunnah.52 Ini dijelaskan dengan terang oleh Allah SWT di dalam FirmanNya di dalam Surah Al-Hajj Ayat 41 yang bermaksud : Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat.ianya tidak membawa kesan yang menyeluruh. Masyarakat Malaysia khususnya masyarakat Melayu wajib sedar bahawa tiada gunanya mempertahankan atau mengamalkan warisan nenek moyang sekiranya ianya menggadai aqidah dan akhlak.

seharusnya setiap individu sentiasa peka dengan keadaan sekeliling terutamanya terhadap perlakuan dan tindakan seharian.2. Ini adalah kerana ada tindakan dan adat yang telah sebati dengan diri kita . jangan mati adat· kerana apa gunanya adat sekiranya hidup anak-anak terus menerus lari dari kehendak syara·.Wacana Ketamadunan Dalam Masyarakat Islam Hadhari.2. 39 .181.5. Sekiranya setiap individu berasa bertanggungjawab dengan mendahulukan agama daripada adat . Ibarat kata Ibnu Athaillah dalam kitabnya yang terkenal .Bhd. 7.53 53 Mohd Shauki Abd Majid. 5. Jangan terlampau cepat melatah sekiranya anak.(2006). Ibu bapa juga selayaknya tidak terus bangga dengan pepatah ¶ Biar mati anak . mendahulukan Ad-Din daripada ketuanan bangsa .3 Pihak Ibu Bapa Ibu bapa sebagai pemimpin terhadap anak-anak juga diharap tidak menjadi ejen kepada seni warisan yang bercanggah dengan Islam untuk diperturunkan kepada generasi muda. sedangkan tanpa disedari ianya berlawanan dengan prinsip Islam contohnya amalan kenduri arwah mengikut bilangan hari ke 3 .Kuala Lumpur : IBook Publication Sdn. Al-Hikam yang menyebut : Bagaimana engkau menginginkan sesuatu yang luar biasa padahal engkau sendiri tidak mengubah dirimu dari kebiasaanmu.. 40 hinggalah ke 100 hari. 10 . selaku generasi muda yang telah menerima pendidikan.tidak mustahil ia akan membawa kesan yang besar terhadap masyarakat seterusnya memiliki kuasa membentuk Daulah Islamiyyah yang jitu di dalam memartabatkan Islam di seluruh rongga kehidupan. menolak budaya nenek moyang yang dirasakan tidak wajar untuk diteruskan.4 Pihak Individu Sebagai generasi yang terdidik dengan ajaran islam yang jelas . 15 . Hal.

«.RUJUKAN 1.Wacana Ketamadunan Dalam Masyarakat Islam Hadhari. Sulaiman Bin Abdullah (1989).Falsafah Dan Kritikan Seni. Yusof Al-Qardhawi . Mohd Johari Ab Hamid ( 2004 ).Victory Agencie: Kuala Lumpur 12. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 7. 10..Tanjong Malim : UPSI 8.Sejarah dan Tamadun Asia Tenggara. Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-DImasqi (2006).Daud Baharum : Subang Jaya 6. 2.Kuala Lumpur : Hidayah Publisher 40 . Ahmad Mohd Salleh (2008) Pengajian Agama Islam Dan J-Qaf Shah Alam : Oxford Fajar Sdn.Kuala Lumpur: Utusan Publication Sdn.Bhd.Siri Warisan Budaya Malaysia. Azhar Hj Mad Aros (2003) Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Kertas 1) Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti 4.Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka Edisi Ketiga (1997). Tasawwur Rabbani Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah.Kuala Lumpur : IBook Publication Sdn. Abdul Rahman Abdullah (2003).Fatwa Menempuh Kehidupan Moden.Kuala Lumpur:Al-Hidayah Publication.Dr (2005) Seni Dan Hiburan . 3. Mohd Shauki Abd Majid. Intipati Ihya· Ulumuddin.Kuala Lumpur : Darul Fajar. Ramli Awang (2008). (2006). Prof.(2006).Bhd. 9.Ketuhanan Yang Maha Esa Menurut Islam. 5. 11.Kuala Lumpur : Penerbitan Era Didik. Iman Suffiya (2006).Bhd.

2.id/node/155472 Tarikh : 04 Apr 2010. http://www. http://ms. Tarikh : 2 Dis2010 9.e-fatwa. 4.net/bmnurulain/tarian-tradisional-3058812 6.wikipedia. http://colourexist.blogspot. http://sites.wikipedia.harian.gov.pnm.google.com/20110/01/pandangan-tokoh-barat-timur-dan-html Tarikh : 24 Jan 2010.htm Tarikh : 01 Mac 2011 13.johordt.html Tarikh : 04hb Mac 2011 10.org/wiki/Masyarakat_Melayu_di_Malaysia#Definisi_Melayu Tarikh : 24 Feb 2011 41 .my/01/0101mel_pengenalan.gov. http://id.com/p/warisan.co. http://www. http://malaysiana.org/wiki/Kuda Kepang 5.wordpress. http://isyafarisya. http://www/b.my/pelancongan/page/tarian Tarikh : 28 Okt 2010 7. http://krafjohor.ALAMAT SESAWANG 1. httpµ//www.com/2009/03/05/adunan-mistik-dan-keunikan-kuda-kepang Tarikh : 03hb Mei 2009 11.wikipedia.com/site/khazalii/8udi3052keseniandalamislam%28bab8%29 3. http://id. http://bataviase.com.my/my/fatwa-negeri/fatwa-permainan-kuda-kepang-di-negerijohor 12.slideshare.org/wiki/Kuda_lumping Tarikh : 29 Nov 2010 8.my/bharian /articles/MisteriEtnik_JatidiriPonorogo.blogspot.

30pm 42 .TEMURAMAH 1. Temuramah bersama Encik Hairuman Bin Rajio Tarikh : 06hb Mac 2011 Masa : 10.

43 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->