P. 1
Tugasan kumpulan 4-pendidikan sains awal kanak-kanak

Tugasan kumpulan 4-pendidikan sains awal kanak-kanak

|Views: 941|Likes:

More info:

Published by: Thiruselvi Rengasamy on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

Sections

  • 1.0 PENGENALAN
  • 2.0 DEFINISI SAINS AWAL
  • 3.0 DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL KANAK-
  • 4.0 KURIKULUM PERMATA
  • 4.6 Kanak-kanak Bagi Umur 3 hingga 4 Tahun

TUGASAN

: 1) 2)

PEMBENTANGAN PENULISAN ILMIAH

TAJUK : PENDIDIKAN SAINS AWAL DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK

NAMA :

1) 2) 3) 4) 5)

CHRISTOPHER ANAK BARAT NOVIE ADILAH SONDIG TAI CHEN HIUNG NORHAFIZAH BT MANAN HISHAM JAIMIE

FAKULTI JABATAN TEMPAT SEMAKAN : : :

:

SENI DAN MUZIK PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DEWAN TAMAN BERNAM 1 ENCIK KAMARUL AZMAN BIN ABD.SALAM

1

PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DAN TEKNIKAL ( AT 31 ) Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (SHV 4193)
Kumpulan 4 Tajuk : PENDIDIKAN SAINS AWAL DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK
Tugasan berkumpulan Disediakan oleh:

Nama

No.matrik

Christopher anak barat Novie adilah sondig Tai chen hiung Norhafizah bt Manan Hisham Jaimie

D20071029848 D20071029835 D20071029859 D20071029846 D20071029876

Nama Pensyarah : EN. KAMARUL AZMAN B. ABD. SALAM

2

ISI KANDUNGAN
PERKARA MUKA/SURAT

1.0 2.0 3.0 4.0 4.1

PENGENALAN DEFINISI SAINS AWAL DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL KURIKULUM PERMATA Bidang Pembelajaran Perkembangan Deria/Sensori Dan Pemahaman Dunia Persekitaran Peringkat perkembangan Kanak-kanak (Pra-Sains)

4 6 9 12

12 12 16 21 25 29

4.2 4.3

Kanak-kanak Umur 0 hingga 6 bulan. Kanak-kanak Umur 7 hingga 12 bulan 4.4 4.5 4.6 Kanak-Kanak Umur 1-2 Tahun Kanak-kanak Bagi Umur 2 hingga 3 Tahun Kanak-kanak Bagi Umur 3 hingga 4 Tahun KAJIAN LEPAS MENGENAI PENGAJARAN SAINS AWAL KANAK-KANAK.

5.0

34

6.0

KAJIAN LEPAS BERKAITAN PEMBELAJARAN SAINS AWAL KANAK-KANAK. 38 45

7.0 KESIMPULAN RUJUKAN dan BIBLIOGRAFI

3

1.0

PENGENALAN Istilah Pendidikan awal kanak-kanak meliputi umur yang mana dalam

lingkungan 0-4 tahun dan telah diwujudkan seawal tahun 2006 serta telah dimasukkan dalam akta Pendidikan 1996 mengikut peraturan-peratuaran kurikulum kebangsaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Menurut Vyogtsky (1984), penerapan pendidikan awal sains seharusnya dimulakan pada peringkat lebih awal lagi. Hal ini adalah berkaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Harlan & Jelly (1989) mengatakan bahawa matlamat pendidikan sains awal kanak-kanak dapat membentuk dan memupuk perkembangan dalam aspek pengetahuan dan kemahiran. Satu dasar telah ditetapkan dengan menyediakan kurikulum bagi Pendidikan awal kanak-kanak yang dikenali sebagai Kurikulum Permata. Kurikulum permata dirancang dengan mangambil kira semua aspek

perkembangan jasmani, rohani, mental dan emosi dan ia adalah berfokus kepada pembinaan kualiti individu kanak-kanak berumur 0-4 tahun. Penetapan Sains bagi kanak-kanak bermula dengan apabila mereka sedar mereka dapat belajar berhubung alam kehidupan mereka melalui tindakan dan perlakuan sendiri, seperti menuip belon ataupun buih sabun dan menambah blok binaan yang membuat binaan asas tidak stabil. Peluang-peluang mempelajari sains terdapat di pelbagai tempat dan keadaan contohnya, di dapur, di kawasan sekolah, di tepi kolam dan laut, di muzium, di zoo dan juga di tempat permainan yang disediakan. kita menggunakan ilmu sains bagi menjawab pelbagai soalan yang dikemukakan

4

Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna apabila kanak-kanak dibantu menghubungkan fakta dan konsep. Pendedahan awal kanak-kanak ke atas sains adalah penting bagi perkembangan konsep-konsep saintifik serta perkembangan intelek yang lain. 5 . serta mengaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada.oleh kanak-kanak. Proses ini membolehkan mereka memahami situasi dan maklumat baru. sains membekalkan rangka konsep bagi membolehkan kanak-kanak memahami alam sekeliling. Sebagai bidang ilmu. Pengetahuan sains membolehkan mereka memahami fenomena yang terdapat di sekeliling mereka.

membuat ketulan ais. Bidang sains mengandungi tiga aspek iaitu kognitif. Dengan kata lain. sains adalah sesuatu yang berkaitan dengan persekitaran yang mana ia akan mewujudkan perasaan ingin tahu kanakkanak untuk meransang perkembangan kognitif dan deria mereka. sains adalah proses yang melibatkan kemahiran intelek dan manipulatif bagi mendapatkan maklumat berhubung alam semula jadi. konatif dan afektif.sains adalah pengetahuan yang diperolehi melalui aplikasi proses saintifik. mengasah pensel ataupun memasang lampu. memerhati serangga. pendedahan awal dalam sains penting bagi membolehkan kanak-kanak membina rasa tanggunjawab dan prihatin serta rasa hormat pada alam sekitar. Definisi Sains awal adalah subjektif iaitu sains adalah sesuatu yang dilakukan oleh kanak-kanak setiap hari apabila mereka bertanyakan soalan. menunggang basikal. Pengetahuan. Interaksi positif yang dialami secara terus membantu peningkatan kanak-kanak dalam pembelajaran dan memperbaiki kualiti kehidupan dalam jangka masa panjang. ia menfokuskan dengan perkembangan deria/ sensori dan pemahaman dunia persekitaran.2. Bidang pembelajaran ini lebih dikenali sebagai pra-sains. Oleh itu. Merujuk kepada pendidikan sains awal. 6 . Sains boleh didefinisikan sebagai ilmu yang boleh menerang dan memahami sifat alam. Dengan kata lain. kemahiran dan nilai yang diperoleh melalui pengalaman sains seharusnya dapat membantu kanakkanak memahami dan mencorakkan alam sekeliling. Menurut Joseph Abruscato (2000).0 DEFINISI SAINS AWAL Umumnya.

kanak-kanak akan cuba membina pengertian dan kefahaman berhubung dengan fonomena yang dialami. kanak-kanak pada umumnya bersifat ingin tahu atau inkuisitif. Soalan-soalan ini biasanya berkaitan dengan perkara yang dialami oleh kanak-kanak. Memberi peluang kepada kanak-kanak mengkaji perhubungan kesan dan akibat 7 . Melalui proses ini. Pengetahuan sains awal yang diterapkan kepada kanak-kanak bermatlamat memberi pendekatan hands-on dalam pengajaran sains dengan memberi ruang dan peluang kanak-kanak membina kefahaman sendiri dengan bantuan guru. rasa dan manipulasi bahan bagi membina kefahaman saintifik. Harlan & Rivkin (1996). Kanak-kanak belajar memahami sesuatu konsep dengan baik daripada pemerhatian. sentuhan. Proses Pendidikan Sains awal kanak-kanak pada peringkat awal menekankan konsep pembelajaran aktif. aktiviti-aktiviti yang dirancang adalah bercorak Hands-on yang mana ia dapat melibatkan kanakkanak secara aktif melalui interaksi dengan bahan-bahan pembelajaran.Menurut Johnston (1996). antara tujuan pendidikan sains adalah : Membantu meningkatkan perkembangan bahasa dan kemahiran kanak-kanak. Justeru. Kenyataan ini dibuktikan melalui soalan-soalan yang kerap kali ditanya dengan tujuan mendapatkan penjelasan dan kefahaman berhubung sesuatu yang menarik perhatian mereka.

Membantu kanak-kanak menguasai kemahiran berfikir secara kreatif. analitis dan sisitematik dalam membuat penakulan. kritis. 8 . Membantu kanak-kanak membina dan menghayati sikap dan nilai murni.

2003). Apabila mereka tersentuh objek. menyoal. galakan dan masa bagi memenuhi keperluan mindanya. menyelesaikan masalah. Pengalaman sains dapat membantu kanak-kanak mengenali dan memahami persekitarannya. Hasil keputusan kajian sentiasa berubah dan tidak tertumpu kepada satu jawapan sahaja. Keterbukaan berfikir ini perlu diterapkan kepada setiap kanak-kanak melalui pengajaran dan pembelajaran pendidikan sains awal kanak-kanak. Tingkah laku ini adalah suatu proses siasatan saintifik. maka akan timbul beberapa soalan seperti “Apa ini?”. manusia dan benda di persekitarannya. Bagi memenuhi keperluan tersebut kanakkanak harus dibimbing dengan kaedah saintifik bagi menggalakkan mereka menyelesaikan masalah (Nani Menon & Rohani Abdullah. Sains ialah cara kita berfikir dan melihat dunia persekitaran kita. cuaca. haiwan. Sains adalah suatu proses eksperimen yang berterusan dan mencuba jawapan terhadap kejadian dan tidak balas yang berlaku di dalam persekitaran. Maka mereka perlu diberikan peluang.3. proses tumbesaran. Secara semula jadi kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. membuat rumusan dan membina pengetahuan yang berasaskan pengalaman saintifik. Setiap tingkah laku mereka adalah suatu proses eksperimen yang berlaku secara spontan setiap hari. “Kenapa?”. 9 . “Bagaimana ia berfungsi?”. Pengalaman ini akan menggalakkan kanak-kanak supaya mahir berfikir. kanak-kanak cenderung mengetahui fakta berkaitan fenomena alam semula jadi.0 DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL KANAKKANAK Menurut Isaac Asimov (1994). Umumnya.

proses sains adalah suatu pembelajaran yang dapat menggalakkan kanak-kanak memperoleh pengetahuan fakta sains. serta ingin tahu dan terokai.Brewer. Apabila kanak-kanak terlibat dalam aktiviti pembelajaran seperti meneroka dan mencuba-cuba. maka 10 . tidak kira dimana kita berada. secara tidak langsung mereka akan terlibat dalam proses berfikir dan mendapat maklumat secara saintifik. 1995 mengatakan bahawa sains adalah semua yang wujud di sekitar kita. minat dan proses penyelesaian masalah (Nani Menon & Rohani Abdullah. menjalankan uji kaji dan membuat infrensi. Proses pengajaran dan pembelajaran bagi pendidikan sains awal kanakkanak sebaiknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebolehan dan kemampuan kanak-kanak. Ia juga adalah sesuatu yang boleh menimbulkan rasa ingin tahu. Pemerhatian beliau terhadap kanak-kanak secara berterusan termasuk pemeriksaan terhadap kesilapan anak-anak sendiri. meneroka persekitaran. memerhati. Menurut Jean Piaget dalam teori perkembangan kognitif mengemukakan idea tentang pembentukan konsep kanak-kanak dan kecerdasan dengan mencadangkan bahawa penyelidik-penyelidik dapat belajar mengikut kemampuan perkembangan intelek yang dialami oleh kanak-kanak dengan berterusan. rasa takjub. menggalakkkan minat ingin tahu. meramal. Dalam pendidikan awal kanak-kanak. 2003). Pada kanak-kanak pra sains adalah pekara yang mereka hairan. Sains adalah pemikiran dan perbuatan dan ia berlaku seiring. Sains adalah suatu proses memerhati. berfikir dan membuat perkaitan antara satu tindakan dan kesan atau kejadian dan peristiwa.

Dengan meningkatnya pembelajaran dan kematangan kanakkanak. 2008). Piaget percaya fungsi kecerdasan adalah untuk membantu menyesuaikan diri (adaptasi) adalah berdasarkan perkembangan kognitif yang dilihat bersama-sama dengan respon kompleks yang dialami terhadap persekitaran. Menurut Piaget. Untuk memahami perkembangan.beliau merumuskan bahawa wujud sistem logikal yang mudah dan teratur yang mendasari pemikiran kanak-kanak. sistem-sistem ini seharusnya diidentifikasi dan dibahagi mengikut cirri-ciri yang tersendiri. 11 . sistem-sistem ini adalah berbeza-beza daripada sistem logikal yang digunakan oleh orang dewasa. Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukur. kedua-dua kecerdasan dan manifestasinya menjadi berbeza-beza (Suppiah Nachiappan.

Berikut merupakan perincian setiap peringkat umur dalam lingkungan tersebut serta fokus yang diberi penekanan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang ini. proses perkembangan 12 . Menurut Piaget.4.0 KURIKULUM PERMATA 4.1 Bidang Pembelajaran Perkembangan Deria/Sensori Dan Pemahaman Dunia Persekitaran Peringkat perkembangan Kanak-kanak (PraSains) Dalam isi kandungan Kurikulum Permata. bidang sains awal terdapat dalam bidang pembelajaran yang keempat iaitu bidang yang melibatkan pembelajaran perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran peringkat perkembangan kanak-kanak dalam lingkungan 0 hingga 4 tahun. Walaubagaimanapun. bayi dapat menyesuaikannya kepada pengalaman-pengalaman baru yang dialami. 4. pada peringkat umur 0 hingga 6 bulan ini pemahaman bayi tentang dunia ini berasaskan pada pergerakan spontan yang tidak dipleajari seperti menghisap. Melalui cara ini. Piaget memanggil corakcorak gerakan spontan ini sebagai skima-skima dalaman dan skima ini sentiasa berubah. lama-kelamaan dia akan belajar bahawa skima untuk menghisap puting botol susu berbeza dengan menghisap putting susu ibunya atau menghisap jari. Contohnya bayi yang berumur 2 bulan sudah mempunyai skima menghisap.2 Kanak-kanak Umur 0 hingga 6 bulan. memegang dan melihat.

bayi sudah boleh mengangkat kepalanya apabila ditiarapkan serta mencapai benda yang dihulurkan kepadanya. Pada usia 4 hingga 6 bulan. Aktiviti sensori ialah pengalaman-pengalaman yang dikesan melalui lima deria manakala aktiviti motor diperolehi hasil gerak balas fizikal terhadap objek iaitu pengalaman semasa bermain atau merasa objek berkenaan. Bayi akan mula menunjukkan rasa terujanya dengan mengenjut badannya ke atas dan ke bawah dan seronok bila diagah.kognitif berlaku kerana kanak-kanak mulai sedar bahawa penghisapanpenghisapan ini berbeza-beza dari segi cara dan gaya ( Jas Laile Suzana Jaafar. Menjelang usia 4 bulan. Bayi juga akan menangis apabila keperluaannya tidak dipenuhi. Bayi juga sudah boleh memusingkan badannya dengan sendiri. bayi lebih matang dari segi emosinya dan dia akan mula menunjukkan emosi yang pelbagai dalam situasi yang berbeza. Menjelang usia 3 bulan. Melalui ‘uji kaji-uji kaji’ ini bayi mula memperoleh satu konsep bahawa diri mereka adalah satu identity yang berbeza dengan objek-objek lain serta belajar tentang karakteristik- 13 . Pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga 6 bulan ini sibuk mencari satu perhubungan antara tingkah laku mereka dan akibat-akibat yang akan terjadi apabila mereka menolak pinggan ke tepi meja. bayi semakin mahir mengawal kepala dan bahagian dada ketika meniarap. Bentuk pemikiran bayi adalah berdasarkan pada aktiviti sensori dan motor. Di penghujung umur 6 bulan. 1996). bayi sudah mengenali tangan dan kakinya serta akan menghisap dan bermain dengannya.

Selain itu juga. merasa. kanak-kanak mempelajari ciri-ciri objek yang timbul tenggelam di dalam air. Pusat Perkembangan Kurikulum. melantun apabila dilambung. Sifat ingin tahu akan menjuruskan minat kanak-kanak supaya mencuba dan mengeksperimenkan. Semakin banyak mereka mempelajari sains. Kementerian Pendidikan sudah berusaha kearah itu 14 . Melalui uji kaji yang dilakukan secara menghidu. Pada peringkat pra operasi (umur prasekolah). Fokus Modul Umur 0 hingga 6 bulan Fokus modul pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga 6 bulan dalam pra sains ini ialah memberi ransangan yang banyak supaya kanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri dan mengenali objek di persekitarannya melalui pancaindera. kanak-kanak mula mengenali dunia melalui deria mereka pada peringkat kanak-kanak. Disamping itu ingin meningkatkan deria lihat dan menanam perasaan ingin tahu.karakteristik objek dan bagaimana ia berkaitan dengan satu sama dengan lain (Aminah Ayob et al. berkecai apabila jatuh dan sebagainya. mengetuk. ingin memupuk kemahiran menghubungkan sesuatu objek dengan aktiviti tertentu. menolak dan melihat kesan tindakannya ke atas sesuatu objek. mereka akan membina pengetahuan mengenai nama dan ciri-ciri objek dalam persekitaran mereka yang akan digunakan bagi aktiviti olahan peringkat seterusnya. (Aminah Ayob et al. Menurut Piaget. 2008). 2008). Intervensi yang dijalankan adalah untuk memastikan kebolehan melihat persekitaran dan pergerakan dengan perpekstif yang berbeza. memegang.

2. • Berkomunikasi dengan bayi semasa menakapnya. Kebolehan melihat persekitaran dan pergerakan dengan perspektif yang berbeza. serangga. • Membawa bayi bersinar-sinar melihat persekitaran sambil bercakap-cakap dengannya dan memperkenalkan beberapa jenis benda hidup seperti daun pokok. • Bermain dengan bayi dengan memanggilnya dari lokasi yang berbeza. Mendukung bayi dalam keadaan vertikal. bunga. a. • Permainan yang menggunakkan pertembungan mata. letak di kerusi atau kerusi bayi dalam kereta. 4. • Menggunakan gim kanak-kanak untuk bayi bermain sendirian. b. Mengagah bayi dari pelbagai posisi. Ini adalah suatu titik tolak yang amat penting bagi memulakan pembelajaran sains dan penerapan pemikiran saintifik dan peringkat awal lagi (Nani Menon & Rohani Abdullah.Meningkatkan deria lihat dan menanam perasaan a. Membezakan warna dan objek. Menayangkan kepada bayi mainan pelbagai bentuk dan warna yang menarik. 2003). Objektif Pembelajaran 1. Kaedah a. Meletakkan bayi pada posisi yang berbeza-beza. 15 . • Menggantung permainan di atas katil bayi untuk meransang daya tumpuan.di mana pembelajaran awalan sains dalam komponen perkembangan kognitif. Menggunakan barang mainan yang mempunyai pelbagai fungsi. Cadangan Aktiviti • Baringkan bayi di atas katil bayi. 3. baring dengan sokongan bantal. b.Memupuk kemahiran menghubungkan sesuatu objek dengan aktiviti tertentu. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 0 Hingga 6 Bulan.

pada umur bayi 7 hingga 12 bulan dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. 2004). bayi sudah dapat menyusun dan mencantum skema asas untuk menghasilkan skema yang lebih rumit. Hasil daripada kemahiran ini. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. Selain itu.ingin tahu. Pada umur 7 hingga 12 bulan. 2008).3 Kanak-kanak Umur 7 hingga 12 bulan Menurut Piaget. perkembangan bayi sudah dikatakan sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. ( Rohani Abdullah. pada umur antara 7 hingga 12 bulan bayi mula melibatkan diri dalam tingkahlaku yang bermatlamat dan mereka boleh menjangkakan peristiwa secara lebih berkesan. Contohnya. membina dan memecah dan membina semula. menghadap ke depan atau ke belakang. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan yang berlaku. suka menyusun. Selain itu juga. ia akan berbunyi. Pada tahap perkembangan ini. 4. Mereka amat gemar melakukan aktiviti mencuba dan meneroka seperti mengeluarkan barang daripada almari atau laci. Semua aktiviti dilakukan secara meneroka melalui penggunaan semua 16 . dua jenis perubahan intelektual berlaku pada peringkat perkembangan ini iaitu tindak balas bayi menjadi lebih terkawal dan bermatlamat. (Aminah Ayob et al. kekalan objek iaitu memahami bahawa objek terus wujud walaupun tidak kelihatan. Mereka juga mula memahami kemungkinan terdapat barang di bawah atau belakang sesuatu.

Mereka amat suka meneroka dengan menyentuh semua barang dalam persekitarannya. beliau sudah pandai mencari bola yang tersorok di belakang abangnya.deria termasuk deria rasa. Misalnya. Pada peringkat ini. bayi hanya terikat kepada tempat yang tersorok. Fokus Modul Umur 7 hingga 12 bulan Fokus modul pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 7 hingga 12 bulan dalam pra sains ini ialah member ransangan yang banyak supaya kanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri. (Aminah Ayob et al. (Aminah Ayob et al. Akan tetapi. Contohnya. apabila 17 . seorang bayi berusia 9 bulan. Akhir sekali. Selain itu. 2008). Intervensi yang dijalankan adalah untuk memastikan kebolehan membezakan pelbagai bunyi dan meningkatkan deria pendengaran. Pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 7 hingga 12 bulan bayi mula memahami ciri ‘kekalan’ pada objek yang terdapat di sekitarnya. mereka faham ibu ataupun alat permainan kegemarannya wujud walaupun tiada di depannya ketika itu. 2008). mengenali objek. Kemahiran pergerakan yang meningkat dan pemahaman cirri kekalan objek membolehkan bayi mencari benda yang tersorok di bawah kain ataupun di belakang penjaga. membezakan pelbagai objek dan bunyi serta mengenali diri sendiri. dapat mengenali dan menamakan anggota badan serta membezakan sesuatu objek. membezakan warna dan objek yang berlainan dan membezakan bauan yang pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria bau.

apabila mereka ingin mendapat perhatian ibu. Peningkatan kebolehan memahami konsep kekalan objek dan pengawalan koordinasi badan bayi membantu mereka mengambil bahagian secara langsung dalam permainan cikucak. Jadi. Mereka akan mencarinya pada tempat yang sama sehingga menjumpai objek tersebut. mereka dapat menggunakan strategi menjerit ataupun menangis. Dia sudah dapat memahami objek itu masih wujud walaupun dia tidak melihatnya. Bayi sudah berupaya memperoleh satu perwakilan mental pada objek yang hilang dengan mewakilkan apa yang dilihatnya lalu disimpan di dalam mental. (Rohani Abdullah. bayi tersebut tetap mencari bola di belakang abangnya. Bayi juga menujukkan tingkah laku yang bermatlamat dan dapat menjangkakan peristiwa dengan lebih berkesan. Kurikulum Pendidikan Sains Awal 18 . misalnya ibunya akan wujud setiap kali mereka menjerit ataupun menangis. 2004). yang akan terus memberi galakkan kepada bayi supaya dapat memahami maksud perkataan itu. Panggilan ini mengembirakan ibu bapa. bayi berkebolehan mengawal bahasa dengan menggunakan dua perkataan seperti “papa” ataupun “mama”. Walau bagaimanapun keupayaan mereka mencari objek ayang hilang bagi bayi berumur 10 bulan adalah terhad.abangnya menggerakkan bola itu ke tempat lain. Pada hujung peringkat kecil ini.

b. KAEDAH a. Kebolehan membezakan pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria pendengaran. • Bermain dengan objek yang berbeza bentuk dan warna (alat mainan mobil). Menggalakkan bayi bermain dengan objek yang berlaian bentuk dan warna yang berlainan. 19 . Membezakan a. • Mainkan rentak muzik atau alunan nasyid yang berlaian setiap hari. • Menggunakan boneka warna dan objek yang berlainan. 2. OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. • Mengetuk objek berbeza yang akan menghasilkan bunyi yang berbeza di hadapan. Bercakap dengan bayi b. Memperkenalkan pelbagai bunyi dari sumber yang berlainan. Memperkenalkan kepelbagai bauan yang berbeza. bunyikan dan sembunyikan. • Bermain barang mainan yang lembut atau boneka yang berwarna terang dan berbeza. Ucap tahniah pada bayi apabila menjumpai mainan tersebut. Tanya bayi “bunyi apa tu? Dari mana datangnya bunyi tu?” mula mencari bunyi tersebut bersama bayi dengan cara merangkak bersama-sama. CADANGAN AKTIVITI • Memanggil nama bayi dengan intonasi yang berbeza. • Mencari bunyi: contoh dapatkan alat muzik atau kotak muzik.Kanak-Kanak Bagi Umur 7 Hingga 12 Bulan.

bungkuskan dengan pembalut yang berbeza warna dan hayun dan tayangkan di depan bayi.dalam bercerita atau memoerdengarkan lagu ‘incy wincy’.Membezakan bauan yang pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria bau. • Letakkan bauan yang berbeza dalam helaian kain/tisu. Mengenali dan a. Keadaan kanak-kanak ini akan cuba menyesuaikan dan mengubahsuaikan pelbagai skema yang terbentuk dengan lebih kreatif serta 20 . menamankan anggota badan. Kanak-kanak ini merupakan peringkat permulaan eksperimen menarik bagi seorang sanitis kecil.4 Kanak-Kanak Umur 1-2 Tahun Menurut Rohani Abdullah (2004). 3. • ‘Spider’ menggunakan labah-labah. • Menujukkan buku bergambar berwarna (tanpa tulisan) dan membaca bersama-sama. dan reka cerita sendiri. Cari peluang untuk bunyikan bunyi yang biasa pada pendengaran kanakkanak. • Tunjukkan buku cerita yang hanya ada gambar atau lukisan. 4. membezakan sesuatu objek. 3. pada peringkat usia 12 hingga 18 bulan. Membacakan buku dengan meletakkan bayi di atas pangkuan bayi.

dalam Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget menyatakan bahawa usia ini merupakan akhir tahap sensori motor. kanak-kanak ini akan mengalami perkembangan kemahiran motor halus dan juga berupaya untuk memegang objek kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk dalam aktiviti harian mereka seperti menekan tombol dan memutarkan suis yang mereka gemar untuk melakukannya. kanak-kanak akan menghadapi pengalaman fizikal yang dilalui telah membantu mengembangkan kemahiran kognitifnya. kanak-kanak ini semakin meningkat dan juga memahaman terhadap kekekalan objek kepada penguasaan bahasa juga tumpuan mempengaruhi minat bayi bagi menunjukkan sesuatu dengan jari untuk menanyakan atau meminta sesuatu yang mereka tiada. Menjelang usia 18 bulan. 21 . 2008). Oleh itu. kanak-kanak ini boleh mengetahui untuk menggunakan permainan dengan cara yang betul dan dikaitkan dengan peristiwa bagi membezakan apa yang telah dilihat dan dipelajari oleh mereka. Pada usia ini juga. Oleh itu. Kanak-kanak pada usia ini juga cuba mencantumkan dan mengkoordinasikan pelbagai skema bagi menyelesaikan masalah yang semakin kompleks ketika mereka menghadapinya. Tetapi dalam usia antara 22 hingga 24 bulan.menunjukkan tingkah laku cuba-jaya dalam langkah mereka menyelesaikan cabaran yang ditimbul dalam aktiviti bermain. iaitu representasi dalaman terhadap rangsangan luaran. Contohnya. di mana kanak-kanak pada usia ini mula menunjukkan tanda-tanda representasi pemikiran. (Suppiah Nachiappenet al. kanak-kanak akan mula memikirkan tentang orang dan benda tetapi tidak semestinya dapat memperspesikan pada ketika itu. Bukan itu saja.

namun demikian mereka terpaksa bergantung kepada bukti-bukti mentah atau objek-objek yang wujud bagi memahami sesuatu perkara. Oleh itu.kanak-kanak ini akan menggunakan kemahiran yang ada untuk mengalami sendiri agar membolehkan kanak-kanak ini memanipulasikan objek-objek ini untuk melihat apa yang akan berlaku seterusnya dan mengulangi aksi yang sama(Aminah Ayob et al. Walau pun pada peringkat umur ini kanak-kanak itu belum menguasai lambang bahasa bagi menamakan benda dan kejadiaan di sekelilingi. kanak-kanak meningkatkan deria melihat iaitu kemahiran penumpuan mereka dalam masa yang sama untuk agar dapat membezakan warna dan objek-objek yang telah mereka lihat samaada dengan membacakan buku bergambar kepada mereka sambil memangku anak tatih di atas riba (Rohani Abdullah. mereka akan dapat mengingat lebih banyak perkara. kanak-kanak pada tahap ini perlu mengembangkan kebolehan derianya untuk membezakan pelbagai bunyi dan pelbagai bauan yang dapat dikesani oleh deria bau mereka. Sementara itu. Pada peringkat ini. 2008). kanak-kanak ini masih dalam jangka masa pemerhatian yang semakin bertambah. Fokus Modul Umur 1-2 Tahun 22 . 2004).

Menggalakkan perkembangan kelima-lima deria 23 . Meningkatkan kemahiran penumpuan dan kemahiran bahasa. Meningkatkan deria melihat dan menyentuh. 3. 2.Fokus modul ialah memberi rangsangan yang banyak supaya bagi meningkatkan persekitaran lagi melalui kebolehan penggunaan kanak-kanak deria menyesuaikan meningkatkan diri dengan serta kemahiran penumpuan dan kemahiran berbahasa kanak-kanak. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 1.

bahan yang membolehkan kanak-kanak melihat. Meningkatkan kemahiran penumpuan dan kemahiran bahasa a. • Bawa mereka keluar dan biarkan mereka mendengar pelbagai bunyi yang berlainan yang mempunyai maksud dalam kehidupan mereka contoh dengan bunyi burung. mendengar. Bermain dengan • Hide and seek biarkan kanakkanak melihat pengasuh bersembunyi dahulu sehingga mereka memahami permainan. Menyeidakan pelbagai • Sediakan buah-buahan seperti oren. menyentuh.menghidu. dan merasa. siren ambulans. jambu merah dan hijau. dan anggur. 4. Menggalakkan perkembangan kelima-lima deria a. Memperdengarkan pelbagai bunyi dari persekitaran Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 1 Hingga tahun.5 Kanak-kanak Bagi Umur 2 hingga 3 Tahun 24 . KAEDAH Membacakan buku CADANGAN AKTIVITI • Gunakan buku cerita bergambar yang besar dan berwarna warni serta mempunyai tekstur yang berbeza dan biarkan kanakkanak membolak-balik muka surat. b. Meningkatkan deria melihat dan menyentuh a. 3. menghidu dan meras buahan tersebut. menyentuh tekstur kulit. permainan berfungsi ada dan hilang. bergambar sambil memangku anak tatih di atas riba 2.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. • Galakkan mereka melihat. tangisan kanakkanak lain dan sebagainya.

Pada tempoh usia ini. ulasan. Tetapi biasanya kanakkanak ini akan menghabiskan sebahagian besar masanya dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai persekitaran tanpa disedari. pada peringkat praoperasi. Kebanyakan Ibu bapa mempengaruhi kanak-kanak melalui arahan. Menurut teori Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak berlaku perubahan besar dari segi perkembangan kognitif apabila ia mula boleh menggunakan skema yang berasaskan penggunaan bahasa dan bentuk-bentuk perwakilan simbolik yang lain serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mudah.lambang-lambang. dan soalan dengan mengambil kira kebolehan pemahaman bahasa anak (Damon. kanak-kanak ini menggunakan simbol dalam pemikiran mereka. contohnya. 1996). kanak-kanak di peringkat awal usia ini akan cuba memperoleh bahasa dengan memanjangkan makna tertentu yang mungkin boleh difahami ataupun tidak. Hal ini kerana persekitaran komunikasi amat penting dalam menggalakkan keupayaan berfikir secara logikal dan kreatif. Berdasarkan teori piaget. objek dan perkataan. kanak-kanak masih menggunakan bahasa yang mudah sperti tanda-tanda. Oleh itu. Mereka mampu mengendalikan dunia secara simbolik atau perwakilan objek ketika menyelesaikan masalah dan mengingat kembali 25 . seorang kanak-kanak mungkin mennganggap sebatang penyapu sebagai kuda . ibu bapa sentiasa digalakkan menggunakan isu-isu perbincangan tentang sebab-musabah dalam perbincangan keluarga agar dapat mewujudkan komunikasi yang positif dan merapatkan hubungan rapat dengan kanak-kanaknya. Oleh itu. ( Jas Laile Suzana Jaafar. 1988).

1972. 1990). Meningkatkan kemahiran meneliti sesuatu menggunakan deria. (Craik dan Lockhart. dengar dan bau serta memantapkan perkembangan bahasa. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 1. kanak-kanak adalah sesuai dengan meningkatkan dan memantapkan kemahiran-mahiran meneliti terhadapa sesuatu benda dengan perkembangan deria dan perkembangan bahasa mereka serta deria sentuh agar dapat merangsang perkembangan afektif dan emosi mereka pada peringkat awal. meningkatkan daya ingatan dan bagi meningkatkan kemahiran berfikir kemahiran intelektual melalui penggunaan deria serta pendedahan awal kepada penggunaan teknologi dalam kehidupan. Fokus Modul Umur 2 hingga 3 Tahun Fokus modul ialah memberi rangsangan yang banyak supaya bagi meningkatkan lagi kebolehan kanak-kanak untuk memberi tumpuan. tetapi juga secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. Mereka juga mampu berfokus pada pemprosesan information dalaman dan meningkatkan keupayaan untuk mengingatkan semula informasi.peristiwa yang lalu. membuat penelitian. 26 . • Meningkatkan deria sentuhan. Oleh itu. Lockhart dan Craik.

Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. dengar dan bau serta mematapkan perkembangan bahasa.• Merasai perbezaan melalui sentuhan dan merangsang perkembangan afektif dan emosi. Menyedari dan mula memahami tentang kegunaan teknologi dalam kehidupan seharian di samping meningkatkan daya kreativiti dan menguatkan otot-otot tangan. Menguasai bahasa dan menggalakkan penguasaan ilmu. sesuatu benda. Meningkatkan deria sentuhan. • Pelbagai jenis objek yang digunakan yang boleh dikenali berdasarkan bunyi. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 2 Hingga 3 Tahun OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI 1. 27 . • Menutup mata kanak-kanak dan biarkan mereka merasa dan menamakan objek dengan mata yang tertutup. Merasai perbezaaan melalui sentuhan dan merangsang perkembangan afektif dan emosi. iii. Peningkatan kemahiran meneliti sesuatu benda mengguanakan deria ii.Menydiakan merangsang deria untuk aktiviti penggunaan mengenali • Letakkan objek yang berkainan di dalam kotak suruh mereka mencari objek yang dikehendaki tanpa melihat ke dalam kotak. a. 2. 4. 3.

Menyedari dan mula memahami tentang kegunaan teknpologi dalam kehidupan seharian disamping meningkatkan 4. Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. licin. 1. Gunakan peluang yang ada untuk melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti berfikir. • Sediakan permulaan objek yang berbeza teksturseperti kasar. • Memerhati benda-benda hidup di sekitar. Agaknya apa yang boleh kita lakukan untuk mengekalkan kelebatan buah pokok ini’ ? 3. lembut dan lainlain sambil memeperkenalkan perkataana-perkataan baru tersebut. • Menyanyi. Menguasai bahasa dan menggalakkan penguasaan ilmu. • Berjalan di atas permukaan yang berbeza seperti rata dan tidak rata.bau. a.Mendedahkan kanak-kanak kepada pelbagai cara untuk menguasai bahasa dan menambahkan ilmu • Bercerita bersama kanakkanak. • Berlakon. Mendedahkan kepada anak tatih barangan berteknologi yang digunakan dalam kehidupan seharian • Sediakan gunting kanakkanak dan suruh mereka mengunting bentuk dan objek yang berlainan tetapi mesti dengan pengawasan 28 . • Memperkenalkan kepada anak tatih pelbagai benda dan makanan serta fungsinya. 2. a. bentuk dan tekstur. Sebagai contoh : mengenai ‘ pokok tomato kita ni berbuah sangat lebah dan pokoknya juga tinggi.

memahami jawapan dan dapat membayangkan berbagai-bagai kemungkinan. peti ais basikal dan sebagainya. tetapi sebaliknya jika kanak-kanak pada tahap ini dihalang daripada melaksanakan kehendak dan rancangan aktivitinya oleh ibubapa. 29 . mereka dapat menyoal. • Membuka peti ais. kanak-kanak ini akan mula berupaya menerokai persekitaran dan mencipta aktiviti sendiri. mengenalkan barangan di dalamnya sambil menerangkan fungsinya ‘menyejukkan’ beri peluang anak tatih bermain dengan basikal atau trisikal sambil pengasuh menerangkan fungsi ‘kayuh’ 4. maka ia akan memperkembangkan rasa bersalah yang akan membawa kepada perasaan takut dan kurang tegas dalam sesuatu perkara yang mereka kakukan (Jas Laile Suzana Jaafar. Mereka mempunyai persekitaran fizikal yang lebih luas dan bebas bergerak. seperti gunting. Biar mereka guntung bentuk yang diingini oleh mereka.6 Kanak-kanak Bagi Umur 3 hingga 4 Tahun Mengikut Teori Psikososial Erikson. Dalam tahap usia ini mereka akan memperolehi insiatif iaitu hasil positif dalam tahap ini.2002). Perkembangan bahasa berkembang dengan cepat. orang dewasa.daya kreativiti dan menguatkan otot-otot tangan.

Pada umur 3 hingga 4 tahun.hal ini kerana mereka bimbang dan malu apabila mereka melakukan sesusutu perkara dipandang salah di depan orang lain (Aminah Ayob et al. Mereka berusaha menunjukan dan membuktikan mereka boleh membuat sesuatu yang diingini dengan kebolehan dan daya usaha mereka sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada tahap usia ini juga kanak-kanak mula menggunakan bahasa untuk menyatakan sesuatu. Mereka mula faham konsep masa lepas dan masa sekarang dan masa hadapan. Fokus Modul Umur 3 hingga 4 Tahun Fokus modul ialah memberikan rangsangan yang banyak bagi meningkatkan lagi kebolehan kanak-kanak untuk memberi tumpuan. membuat penelitian. meningkatkan daya ingatan dan bagi meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual melalui penggunaan deria serta pendedahan awal kepada 30 . kanak-kanak telah berkeinginaan mempunyai kuasa membuat keputusan yang berkaitan dengan aktiviti seharian. empat segi dan meniru gaya orang dewasa menulis. Sebagai contohnya mereka akan cuba membuat bentuk bulatan.begitu juga. 2008). Pada masa yang sama kanak-kanak dalam lingkungan umur ini akan berasa malu apabila tidak diberi kuasa yang perlu ada pada mereka. Mereka tidak sahaja malu kepada diri sendiri tetapi juga malu kepada individu yang berberada di sekeliling mereka. Perkembangan daya ingatan dan imaginasi semakin meningkat. kanak-kanak ini boleh mengenali dan sekurang-kurangnya enam warna. susun angka mudah ikut urutan dan nama anggota badan.

Memperdengar dan memperkenalkan pelbagai objek yang berbeza untuk bunyi yang berbeza • Letakkan di dalam karung kecil objek-objek yang berbeza rupa. Meningkatkan kemahiran berfikir secara analogi dan deduktif.penggunaan teknlogi dalam kehidupan. membuat pengamatan dan analisis. Mempertingkatkan kemahiran deria rasa dari pelbagai rasa. 2. bau dari pelbagai objek yang berbeza bentuk dan menamakannya. Meningkatkan deria rasa. bau dari pelbagai objek yang berbeza bentuk dan menamakannya a. sentuhan. dan bentuk seperti kunci. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 3 Hingga 4 tahun. sikat. menumpukan perhatian objek yang berbeza bentuk dan menamakannya. 4. 6. OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI 1. sentuhan. Memahami kemahiran penggunaan. 3. tin dan lain-lain. Meningkatkan deria rasa. Meningkatkan kemahiran mengimbangkan tangan dan jari dan meningkatkan kemahiran gabungan pelbagai rasa. Mempertingkatkan kemahiran deria. bau dari sentuhan. bentuk dan warna. mahir dan kaitan objek/situasi dengan rutin harian. Mengawal neurologi jari dan daya fokus koordinasi tangan dan mata. bentuk dan warna. 5. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 1. 7. • Minta kanak-kanak memasukkan tangan ke dalam 31 .

Mendedahkan kanak-kanak dengan pengalaman 1. Mengawal neurologi jari dan daya fokus koordinasi tangan dan mata. Agar lebih menarik. Warna/ tekstur. Mempertingkatkan kemahiran deria. Mempertingkatkan kemahiran deria rasa dari pelbagai tekstur dan suhu yang berlainan. • Meneka bunyi objek yang hilang boleh mempertingkatkan daya kemahiran deria dan mefokus. bau tanpa melihatnya.karung tersebut meneka dan menamakan objek berdasarkan tekstur. dalam keadaan mata tertutup teka bunyi apa yang dihasilkan atau bunyi yang tidak terdengar. a. Memasak dan merasa : Ajar dan ajak kanak- 32 . • Sediakan tali sederhana halus dan objek yang berlubang ditengahnya untuk dimasukkan tali ditengahnya. a. • Biarkan kanak-kanak bermain dengan selesa mengikut kehendak mereka. Bermain pasir/ air • Sediakan bekas diisi dengan air atau pasir yang berlainan. 5. a. menumpukan perhatian dan pengamatan. Meningkatkan kemahiran mengimbangi tangan dan jari a. • Ajar kanak-kanak memasukkan tali ke dalam lubang objek dengan perlahan. Memberikan peluang kanakkanak menerokai melalui pengalaman langsung. a. • Ajak kanak-kanak meneroka dan mendengar setiap bunyi yang dihasilkan. 2. bentuk. 3. jelas dan berulang-ulang. Boleh sediakan bekas yang berbagai bentuk untuk memberikan peluang kepada kanak-kanak menerokainya. Menjahit. 4.

Menyediakan persekitarann yang menggalakkan pemikiran analogi. tanah liat dan puzzle. Bereksperimen dengan air. Ajak mereka merasa makanan/ minuman yang mereka sediakan. a. e. membuat pengalaman dan analisis. Mengasingkan replika binatang/ benda mengikut kumpulan. b. c. d. Bermain lego. • Ajar kanak-kanak menggunakan alat permainan. Belajar menggunakan bahan yang ada untuk menyelesaikan masalah dan belajar mencuba dengan menggunakan strategi yang sedia ada. bentuk dan warna. • Sediakan replika/ permainan binatang yang menarik dihadapan kanak-kanak (Mini World Play Materials ). Meningkatkan kemahiran berfikir secara analogi dan secara analogi dan deduktif. kanak memasak dan menyediakan masakan ringkas atau minuman yang pelbagai rasa. ikan (dalam sungai/laut). deduktif. binatang buas (dalam hutan). • Tunjuk contoh hasil kerja diikuti papan imaginasi bertemakan safari. 33 . • Minta kanak-kanak asingkan c. • Berbual dengan kanak-kanak untuk menggalakkan penggunaan bahasa dan perkataan yang sesuai semasa pengasingan dibuat. burung (atas pokok). • Lebih menarik jika disediakan b. Berbual dengan kanak- kanak tentang perbezaan rasa. antara replika binatang-binatang itu di atas papan imasginasi safari contohnya. 6.dan meningkatkan kemahiran gabungan pelbagai rasa. dan membuat pengalaman dan analisis sifat bahan. langsung. tekstur bentuk dan warna bahan masakan/ minuman.

• Galaka pembinaan daya kreatif dengan memberi satu permasaalahan. Anak patung.dengan galakkan dan pujian yang selari dengan pencapaian hasil kerja. besar. • Sambil melabel. tali. terdapat enam 34 . bekas plastik dan lain-lain. rendah. bunga. Memahami kemahiran pengunaan. reka cerita fantasi untuk lebih menarik. 5. • Sediakan permainan pelbagai jenis tekstur dan material yang boleh direndamkan dalam bekas yang berisi air. a. • Galakkan pembinaan daya kreatif dengan memberi satu permasaalahan. kecil meja.0 KAJIAN LEPAS MENGENAI PENGAJARAN SAINS AWAL KANAKKANAK Menurut Zurida bin Haji Ismail & Hasimah Mohd Yunus (2004) dalam “Sikap & keyakinan guru-guru prasekolah dalam pengajaran sains awal” . bulat. 7. Melabel objek/situasi • Ajak kanak-kanak membantu melabekan objek atau situasi tertentu di dalam kelas atau sekitar sekolah. kerusi. ikan. Contohnya tinggi. panjang dan lain-lain. ajak mereka berbual tentang objek atau situasi tersebut. span. makna dan kaitan objek/ situasi dengan rutin harian.

Kemahiran proses sains membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan bahan dan fenomena alam serta memupuk sikap ingin tahu dan suka menyiasat. Komponen perkembangan kognitif mengandungi konsep-konsep awal sains dan bertujuan untuk mengembangkan kemahiran kognitif dan memupuk sikap positif terhadap sains. menghayati serta mampu melaksnakan kurikulum seperti yang dihasratkan. Kemahiran kognitif terdiri daripada pengelasan. Kemahiran proses yang lain ialah seperti berkomunikasi. Membuat permerhatian atau pencerapan adalah kemahiran paling asas dalam proses sains. Tambahan pula. dapat memperkembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. membuat inferens dan membentuk hipotesis. Keberkesanan perlaksanaan kurikulum ini banyak bergantung kepada pendidik yang berada di dalam kelas. Para pendidik diharapkan faham. 35 . berlakon dan mendengar atau menonton cerita kanak-kanak. memperkembangkan sikap ingin tahu dan suka menyiasat. air dan pasir serta bahanbahan manipulatif dan aktiviti-aktiviti seperti bernyanyi. Kefahaman konsep asas serta penguasaan kemahiran proses diperolehi melalui interaksi dan penglibatan kanak-kanak dalam aktiviti-aktiviti seperti bermain dengan blok. Antara objektif komponen perkembangan kognitif ialah bagi membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran proses sains. konsep ruang. Salah satu daripadanya ialah perkembangan kognitif.komponen pembelajaran dalam kurikulum prasekolah yang dilaksanakan secara bersepadu. proses sains dan penyelesaian masalah.

Sebalikya individu tersebut tidak menunjukkan tingkah laku yang sama jika hasil kerja tersebut dilihat tidak memberi ‘keuntungan’ kepadanya. kepuasan dan keseronokan serta perkembangan kanak-kanak. Sikap ialah tindakbalas tingkah laku yang didorong oleh pemikiran (mentality) yang diterjemahkan dalam bentuk tindakan seorang individu. Umumnya. Kajian turut menunjukkan sikap guru yang negatif atau neutral terhadap sains akan dapat dirasai dan menjadi ikutan murid-murid(Gabel & Rubba. kepercayaan serta nilai yang dihayati guru turut mempengaruhi corak Pengajaran dan meniggalkan kesan terhadap pembelajaran. sikap serta kepercayaan guru tentang sains sering mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam proses pengajaran dalam sains awal kanak-kanak. Bandura (1986) menyatakan pendapat dua jenis jangkaan sebagai daya kognitif utama yang memandu tingkah-laku. Jenis jangkaan pertama dikenali sebagai jangkaan hasil kerja(outcome expetancy) dan berkait dengan ‘hasil kerja’. kemahiran serta sikap yang bersesuaian dengan subjek yang diajar. Kepercayaan berkait rapat dengan tingkah laku dari aspek fobia dan jangkaan-pencapaian kendiri. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan peranan guru adalah penting dalam usaha memupuk dan menanam sikap yang sesuai terhadap sains. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan konsepsi. 36 .Mereka perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan.1997). individu akan memperlihatkan tingkah laku dimana dia percaya hasil kerjanya akan dihargai. Sikap dianggap salah satu elemen penting yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang khususnya dalam pendidikan. Selain sikap.

Ia juga menekankan pemupukan sikap positif terhadap Sains. kita membina jangkaan- jangkaan( expectancy) secara umum tentang kemungkinan-kemungkinan berdasarkan pengalaman hidup dan kepercayaan secara khusus tentang keyakinan an keupayaan kita untuk menangani sesuatu tugasan tau keadaan. minda kanak-kanak semakin berkembang dan mudah bagi mereka untuk mempelajari sesuatu yang baru. Disebabkan inilah pembangun memilih projek untuk membangunkan perisian bagi kanak-kanak pra-sekolah kerana pada peringkat ini. Tambahan pula sejak kebelakangan ini. Efikasikendiri mempengaruhi pilihan tingkah laku yang perlu dibuat. kanak-kanak yang berumur 2 hingga 6 tahun merupakan golongan yang perlu dibentuk sebelum menjalani proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang lebih tinggi. perkembangan kognitif pelajar dapat diperkukuhkan dari awal sebelum menjalani pendidikan di sekolah rendah. Menurut Bandura (1986). matapelajaran Sains adalah begitu penting kerana pihak kerajaan Malaysia ingin mengorak langkah ke arah 37 . usaha dan ketabahan jika berlaku rintangan terhadap pencapaian prestasi tingkah laku tadi. Menurut Farrah Wahilda Bt Hj Khirluddin (2006) dalam “Perisian pengajaran berbentukan komputer(PBK) untuk pra sekolah di bawah tajuk mengenal haiwan”. Efikasi-kendiri juga mempengaruhi kecekapan dalam mempamerkan tingkah laku tersebut.Jenis jangkaan kedua ialah efikasi-kendiri merujuk kepada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu tingkah laku dengan jayanya. Komponen Perkembangan Kognitif menjadi fokus utama dalam pendidikan awal kanak-kanak kerana keupayaan kognitif mempengaruhi semua aktiviti pembelajaran. Dengan ini.

audio. persekitaran pembelajaran yang kurang memuaskan dan pendekatan pengajaran yang statik. Ini secara tidak langsung kanak-kanak dapat menghubungkaitkan sains yang dipelajari dengan pengalaman harian mereka. Guru-guru perlu merangka persekitaran pembelajaran dan memahami tahap kebolehan kanak-kanak supaya sesuai dengan topik dan aktiviti sains. adalah dunia sebenar dan pengalaman harian. Kesemua faktor-faktor ini menyumbang kepada keciciran pelajar dalam mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. 5. Dr . grafik. proses pengajaran dan pembelajaran ( P&P) Sains di peringkat prasekolah memerlukan guru yang berperanan penting meransangkan pemikiran aktif dan kreatif kanakkanak. Oleh itu. Pensyarah Pendidikan Pra-Sekolah Institut Bahasa Melayu Malaysia berkata. Seterusnya. pelajar hilang minat terhadap sesuatu pembelajaran adalah disebabkan oleh pelbagai faktor dan antaranya adalah bahan pembelajaran tidak menarik organisasi isi kandungan tidak sistematik. Bustam Kamri. Menurut Lumpe & Staver (1995). Sains di peringkat prasekolah katanya. video dan animasi bagi tujuan proses pengajaran dan pembelajaran adalah lebih efektif dan menarik minat pelajar.0 KAJIAN LEPAS BERKAITAN PEMBELAJARAN SAINS AWAL 38 . penggunaan elemen-elemen multimedia seperti teks.kemajuan sains dan teknologi untuk menapai status negara maju pada tahun 2020. guru boleh bermula dengan aktiviti ‘sains harian ’iaitu perbezaan tentang kandungan apa yang telah dipelajari.

Dalam konteks kanak-kanak. Selaras dengan itu. 39 . Antara kajian-kajian lepas yang banyak menyentuh tentang pembelajaran sains awal kanak-kanak ialah dapat dilihat melalui kajian Edward Chittenden dan Jacqueline Jones (1999) yang menyatakan “Dialogue on Early Childhood Science. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran. and Technology Education/First Experiences in Science. Dalam menjana pendidikan. pembelajaran sains awal banyak dikaitkan dan dilihat melalui kajian-kajian lepas yang dilaksanakan oleh banyak individu dan pihak didalam memperkasakan lagi bahawa pendidikan dan pembelajaran kanak-kanak diperingkat awal adalah sangat penting. pembelajaran awal adalah sangat penting untuk kanak-kanak. Dalam bentuknya yang praktikal. Secara umumnya. hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Mathematics. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran dan dengan “ilmu” atau kemahiran yang diperolehi ia akan mengaplikasikannya dalam konteks yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa yang akan datang.Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting dalam melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan.

such as constructions. al. dan. and the work they produce. In such settings. memberi contoh perlakuan dan membawa mereka meneroka kepada sesuatu yang ‘aneh’ iaitu sesuatu yang baharu bagi mereka. or writings”(Bredekamp dan Rosegrant (1995) di dalam Edward Chittenden dan Jaqueline Jones (1999) ). children might demonstrate their interests. Dalam pada itu. their questions. children make choices. iaitu: Memperkembangkan sensori keupayaan dan koordinasi fizikal Menggunakan bahan yang mendorong dan membina sesuatu yang menarik. M Quillan et.Mathematics and Technology” yang menyebut. (2007) didalam “A Guide to Early Childhood Program Development”. 40 . Melalui keterangan tersebut dapat diperhatikan bahawa kanak-kanak akan membuat pelbagai spekulasi terhadap apa yang mereka dapat perhatikan seperti membuat andaian pilihan. adalah sangat penting menjana pemikiran kanakkanak dengan membuat komunikasi dengan mereka dan membiarkan mereka berkomunikasi. dan akan memperkatakan pendapat mereka melalui perkara-perkara yang menarik dan baharu bagi mereka. “in active science programs. drawings. understandings. kanakkanak akan mempraktikkan perkara tersebut dengan cara mereka yang tersendiri. Kajian ini turut mengaitkan tentang teori John Dewey (1859-1952) yang memperkenalkan tiga peringkat aktiviti pembelajaran dalam perkembangan kanak-kanak. their actions. and emerging skills through their conversations. and perform various investigations. Setelah itu. voice opinions. Dapat dilihat juga pelbagai kajian terhadap pembelajaran sains awal kanak-kanak melalui kajian yang dibuat oleh Mark K.

and early science experiences can capitalize on this inclination”. and encouraging the pursuit of individual interests and questions. M Quillan et. Kanak-kanak akan lebih cenderung 41 . 2007). Melalui tiga peringkat aktiviti yang diperkenalkan tersebut. maka melalui pelbagai pembelajaran ianya dapat membantu perkembangan sifat kendiri. Menurut French (2004) di dalam Kathy Cabe Trundle (2009) “Young children are motivated to explore the world around them.- Menerokai idea baru. Beliau turut menerangkan tentang kepentingan dan kesan pembelajaran sains diperingkat awal kanak-kanak.” (Mark K. pembelajaran sains awal di peringkat kanak-kanak adalah satu pengalaman yang akan membentuk kanak-kanak tersebut kepada sesuatu bidang yang yang digemarinya. Sehubungan dengan itu. “His contributions can be witnessed in early childhood settings which focus on providing direct experience with materials and peers. pergaulan dan perkembangan intelektual kanak-kanak tersebut. al. kanak-kanak harus dibentuk dengan keupayaan sensori (keupayaan pancaindera) dan fizikal agar dapat mempergiatkan diri didalam meneroka pelbagai ilmu baru dan dapat menjana pemikiran dengan lebih baik untuk mengaplikasikan apa yang mereka dapati dari pengamatan terhadap setiap bahan yang digunakan didalam sesi pembelajaran mereka diperingkat awal tersebut. Kanak-kanak adalah sangat aktif dan sangat sentiasa bersedia untuk menerokai dunia baru. Kajian-kajian lain yang dapat diperhatikan didalam mengaitkan pembelajaran sains awal kanak-kanak ialah yang dibuat oleh Kathy Cabe Trundle (2009) dalam jurnalnya “Teaching Science During the Early Childhood Years”.

untuk bergiat terus dalam sesuatu bidang yang akan memberi banyak faedah kepadanya didalam menganjak kedewasaan. 2009). di dalam Kathy Cabe Trundle. “Young children need quality science experiences during their early childhood years. & GarciaMilla (1992). Kanakkanak akan lebih berdaya saing dan mampu menghadapi dunia ini dengan lebih berdaya maju dengan pelbagai kelebihan. 2009) 42 . kecenderungan kanak-kanak dalam sesuatu bidang tidak sepatutnya dihalang dengan kehendak atau keinginan ibu bapanya sahaja. “Supporting children as they develop scientific thinking during the early childhood years can lead children to easily transfer their thinking skills to other academic domains which may support their academic achievement and their sense of self-efficacy” Kuhn & Pearsall (2000). This program also effectively integrates text. Kuhn & Schauble. yang membawa kepada kesan negatif seperti tekanan dan kemurungan. and diagrams into inquiry-based instruction” (Kathy Cabe Trundle. Galakan dan dorongan harus diberikan agar tidak memberi sebarang bentuk tekanan yang membuatkan kanak-kanak hilang arahnya. a standards-based curriculum. and high quality teacher resources. illustrations. Science and Literacy provides a systematic instructional framework. tetapi melihat kepada bidang yang diminati oleh kanak-kanak tersebut. Maka dengan itu. memberi sokongan akan membantu meningkatkan pemikiran yang saintifik kanak-kanak dan seterusnya memberi kesan terhadap keupayaan akademik yang berkeupayaan tinggi di kalangan kanak-kanak itu sendiri. Merujuk kepada kenyataan tersebut.

Shonkoff et.“The basic architecture of the brain is constructed through an ongoing process that begins before birth and continues into adulthood” (Jack P. kanak-kanak lebih terdedah 43 . 2007). Membentuk kanak-kanak adalah berdasarkan kecenderungannya dari usia awal. kajian ini banyak memperkatakan tentang keupayaan kanak-kanak menerima sesuatu benda baru (pembelajaran) yang kadang-kadang membawa kepada tekanan yang serius. (Jack P. al. Menurut Jack P. Kajian ini mengutamakan pembelajaran sains awal kanak-kanak yang bermula dari awal (sebelum lahir) sehingga dewasa. Penekenan terhadap pembelajaran yang sukar diterima oleh kanak-kanak akan memberi impak yang tidak memberi keuntungan kepada kanak-kanak itu sendiri. ini berikutan bebanan pelbagai pembelajaran yang sukar diikuti dan diterima oleh kanak-kanak. behavior. Shonkoff et. Shonkoff et. Selain itu. and both physical and mental health”. menurut mereka pembelajaran ini adalah berterusan dan berhubung rapat dengan pembentukan perkembangan keupayaan minda kanak-kanak tersebut. ini lebih efektif daripada membentuknya di usia dewasa. (2007) melalui jurnal mereka yang bertajuk “The Science of Early Childhood Development”. 2007). al. al. Shonkoff et. Dapat diperhatikan juga kajian berkenaan dengan pembelajaran sains awal kanak-kanak melalui Jack P. al. “Stress in early childhood can be either growth-promoting or seriously damaging”. kerana diusia awal. ianya akan membawa kepada pelbagai kesan negatif semasa pembelajaran tersebut. “Toxic stress in early childhood is associated with persistent effects on the nervous system and stress hormone systems that can damage developing brain architecture and lead to lifelong problems in learning. (2007).

dengan “sensitive periods” yang membawa mereka berfikir dengan lebih fokus dan kelibat mereka akan lebih cenderung dengan perkara-perkara yang mereka tertarik secara semula jadi. Kesimpulannya. fokus mereka adalah terarah kepada membantu dan menerangkan keperluan kanakkanak didalam menjalani tempoh awal mereka dengan lebih efektif dan mampu bergerak di tempoh dewasa mereka dengan lebih berkeyakinan dan mampu melihat hala tuju mereka. ianya mula diperkatakan didalam Model Montessori (1870-1952) didalam kajiannya terhadap perkembangan awal kanak-kanak. 44 . Walaubagaimanapun. Menurutnya “sensitive periods” merupakan satu tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. 2007). terdapat pelbagai kajian lepas yang memperkatakan tentang pembelajaran sains awal kanak-kanak. Dalam pada itu. al. setiap kemahiran yang dikuasai kanak-kanak itu merupakan kemahiran-kemahiran yang berdasarkan kecenderungannya dirinya sendiri. Merujuk kepada “sensitive periods”. “Getting things right the first time is more efficient and ultimately more effective than trying to fix them later” (Jack P. Kajian-kajian ini hakikatnya masih tidak lari dengan teori-teori dan model-model yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh awal dalam bidang perkembangan manusia dan kanak-kanak. Shonkoff et.

0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya. pengalaman sains awal membuka jalan dan menjadi asas pembinaan kemahiran dan kecekapan dalam sanis pada masa hadapan.7. maka semakin meningkat minat dan keinginan mereka mencari penjelasan di samping memperkembangkan bahasa. rasa dan bau. Perkataan biasanya didahului dengan gambaran mental yang dibentuk melalui pengalaman kanak-kanak itu berinteraksi dengan bahanbahan disekeliling mereka yang mana aktiviti sains akan membantu kanakkanak dalam aspek ini. 45 . sentuhan. semakin banyak penerokaan yang dilakukan sama ada dengan mendengar. Hal ini adalah penting bagi pendidik untuk menyediakan peluang dan persekitaran yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dan meneroka alat fizikal mereka. Kanak-kanak perlu didedahkan dengan bahanbahan dan persekitaran yang dapat meransang naluri ingin tahu mereka. melihat.

). RUJUKAN dan BIBLIOGRAFI Aminah Ayob. American Association for the Advancement of Science (AAAS). Teaching children science: A discovery approach (5th ed. (1986).R. Mathematics. The Social World of Child. Damon. (2000). Boston: Allyn & Bacon. Englewood Cliffs. Jacqueline Jones (1999). 2008. Tanjong malim. Azizah Lebai Nordin &Mahani Razali. NJ: Prentice-Hall Craik. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Mastura Badrzis.M dan Lockhart. W. Mathematics and Technology. Edward Chittenden. Interaksi antara mereka akan membantu kanak-kanak tersebut membina kefahaman dan menguasai konsep-konsep.S. 11 : 671-684. pendidik perlu berinteraksi dengan kanak-kanak dan membimbing mereka membuat penemuan pengetahuan yang diinginkan melalui aktiviti penerokaan dan penyiasatan itu. A. Abruscato.F.Pendidik perlu memainkan Peranan yang penting dalam membantu kanakkanak menguasai kemahiran saintifik serta konsep-konsep sains dengan menyediakan persekitaran dan peluang-peluang yang membolehkan kanakkanak meneroka alam sekeliling. Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara . Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. San Francisco : Jossey-Bass. J. Level of processing : A framework for memory research. Diperolehi dari 46 .. selain itu. CURRICULUM 507 229 Bandura. membuat ramalan melalui eksperimen ringkas apabila sesuai dan membuat rumusan. Kurikulum Permata : panduan Pendidikan Awal Kanakkanak 0-4 Tahun. 1977. and Technology Education/First Experiences in Science. Rohani Abdullah. Dialogue on Early Childhood Science.I. Secara tidak lansung. (1972).

D. Journal of Research in Science Teaching. Englewood Cliffs. A. FISHER CURRICULUM also has 1st ed. 87-112.pdf.gov/pdf/Shonkoff..ga. 44. Lumpe.T. Jas Laile Suzana Jaafar. 1996. Early explorations in science.fp.R. Dewan Bahasa dan Pustaka. M. Diperolehi daripada http://www. (1996). J.). Sydney: Prentice Hall Australia.358044 3.M (1990).my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/FARRAHWAHILD AAP010074D2006TTP. Farrah Wahilda Bt Hj Khirluddin (2006). 1995. Lockhart.Universiti Teknologi Malaysia. 47 .S dan Craik. 16.. Canadian Journal of Psychology. Technology for children. Selangor.pdf pada 26 Februari 2010.R. (1979).com/Portals/0/. The Ohio State University.Rubba P.ngsp. Diperolehi dari http://www./SCL22-0429A_AM_Trundle.utm. 5&6. al. S. Psikologi Kanak-Kanak Dan Remaja. Perisian pengajaran berbentukan komputer(PBK) untuk pra sekolah di bawah tajuk mengenal haiwan. Kathy Cabe Trundle (2009).pdf. (2007).aspx/Dialogue on Early Childhood Science. D. 19-24.F. Harlan & Jelly (1989). J.doe. NJ: Merrill Curriculum 507 375 Johnston. The Science of Early Childhood Development. Center on the Developing Child at Harvard University. Ampang. J. FISHER CURRICULUM 372.us/DMGetDocument. National Scientific Council on the Developing Child. CURRICULUM 507 437 Jack P. Level of processing : A retrospective commentar on a framework for memory reseacrh. & Staver.Attitude change of elementry teachers according to the curriculum studied during workshop participation and their role as model science teachers.I.k12. Shonkoff et.http://public. Science experiences for the early childhood years: An integrated approach (6th ed. UK: Open University Press. 32(1) : 71-98. (1996). & Rivkin. Diperolehi dari www. Peer collaboration and concept development. pada 26 Februari 2010. 607 88 Harlan.speaker. pada 26 Februari 2010.pdf Gabel. Buckingham. Teaching Science During the Early Childhood Years. Journal of Research in Science Teaching.

Oxford fajar Sdn.gov/sde/lib/sde/PDF/DEPS/Early/early_childhood_guide. FISHER CURRICULUM 372. 2008. Panduan Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah. Shah Alam. 48 . Surayah Zaidon & Haslinda Md. Nani Menon & Rohani Abdullah. A Guide to Early Childhood Program Development. Pahang. 2003. Pendidikan Prasekolah. pada 26 Februari 2010. PTS Publication & Distributor Sdn. 2004. (2007). Bayi Cerdik. Bentong. Rohani Abdullah. M Quillan et. Science for children (2nd ed. Sikap & keyakinan guruguru prasekolah dalam pengajaran sains awal.Bhd. Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukur. 156 & 159. Suppiah Nachiappan.Universiti Sains Malaysia.ct. Publication & Distributor Sdn. 2008. Pahang.3044 1 Zurida bin Haji Ismail & Hasimah Mohd Yunus (2004).Bhd. Psikologi Pendidikan. Shah Alam. State Board of Education.). Vyogtsky (1984). Bentong. pdf. Selangor Darul Ehsan. Ali.Bhd.sde.Mark K. Sydney: Prentice Hall Australia. al. Selangor. Diperolehi dari http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->