P. 1
SUKATAN_PELAJARAN_BAHASA_MELAYU_(RENDAH)(2)

SUKATAN_PELAJARAN_BAHASA_MELAYU_(RENDAH)(2)

|Views: 3,302|Likes:
Published by Richard Rayim

More info:

Published by: Richard Rayim on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

Sections

Tatabahasa ialah kajian dan sistem penggunaan bahasa yang baik.
Tatabahasa mengkaji bentuk morfologi dan sintaksis. Dengan kata lain,
tatabahasa mengkaji bagaimana perkataan-perkataan dibentuk dan
bagaimana perkataan-perkataan itu disusun supaya menjadi ayat.
Penggunaan tatabahasa yang baik akan menghasilkan komunikasi yang
lebih berkesan.

Daripada keterangan di atas, jelaslah bahawa bahasa Melayu yang
diutamakan dalam pendidikan di sekolah ialah bahasa Melayu yang
gramatis; yakni bahasa yang sempurna daripada segi bentuk dan
maknanya.

Tatabahasa diajar secara tidak formal dari peringkat Darjah 1-2 kerana
pada peringkat tersebut kebolehan murid menambah kosa kata dan
menggunakan bahasa secara keseluruhan seperti membina ayat dan
wacana lebih diutamakan. Tajuk-tajuk yang bertanda dwipangkah ( # )
hendaklah diajar bagi Darjah 1-2 secara tidak formal tanpa
menitikberatkan konsepnya. Mulai dari Darjah 3, konsep tatabahasa
boleh diperkenalkan secara formal.

Selain aspek-aspek yang dikhaskan untuk sesuatu kursus, terdapat
aspek-aspek bahasa yang lain yang diberi tanda bintang (*). Aspek-
aspek tersebut seharusnya diberi penekanan dalam pengajaran bagi
kursus-kursus tertentu seperti yang dinyatakan sebagai yang berikut :

* Darjah 3,4
* Darjah 5, 6 (EM2)
* Darjah 5, 6 (EM1)

Tatabahasa dan peribahasa tidak diajar kepada murid-murid dalam
kursus EM3.

Tatabahasa tidak seharusnya diajarkan dengan cara guru menyuruh
murid-murid menghafaz kelas kata, fungsi imbuhan dan sebagainya.
Sukatan pelajaran ini menganjurkan agar pengajaran tatabahasa
dijalankan berlandaskan prinsip-prinsip yang berikut sesuai dengan
pendekatan yang menjadi pegangan :

• Murid-murid belajar melalui bahasa dan mengenai bahasa dengan
cara menggunakan bahasa itu. Pengajaran tatabahasa
seharusnya bersifat 'penerokaan' iaitu memberi murid peluang
untuk membuat atau melakukan pelbagai latihan yang kreatif.
Dengan cara yang demikian, murid akan dapat memahami
bagaimana perkataan-perkataan disusun dengan pelbagai cara
untuk menyampaikan maksud.

• Tatabahasa juga perlu dipelajari dalam sesuatu konteks yang
bermakna dan dapat difahami oleh murid-murid. Dengan cara
yang demikian, murid-murid akan dapat mengetahui bagaimana
perkataan dan struktur bahasa digunakan dalam pelbagai situasi.

25

Aktiviti pemblajaran yang menarik perlu dirancang dengan
memberikan perhatian yang sewajarnya kepada tatabahasa. Aktiviti-
aktiviti yang dijalankan dapat memberi murid-murid peluang untuk
menggunakan tatabahasa yang betul; baik bagi aktiviti yang bercorak
lisan mahupun tulisan.

• Aspek tatabahasa perlu dipentingkan dalam pengajaran karangan,
terutamanya dalam kegiatan yang memerlukan murid-murid
menyemak kerja mereka sendiri dan hasil kerja rakan sebaya
(peer correction/peer editing). Dalam konteks ini, unsur-unsur
tatabahasa perlu diberi penekanan selain unsur-unsur leksikal,
mekanis dan sebagainya.

INTONASI

Intonasi adalah naik turun nada suara apabila seseorang itu berbicara
dengan orang lain. Nada suara itu jarang mendatar. Sebaliknya, ada
kalanya, suara meninggi dan ada kalanya merendah. Intonasi juga
penting bagi bahasa Melayu sebab dapat membezakan bahagian-
bahagian ayat khususnya subjek dan predikat.
Tingkat nada boleh ditandai dengan angka 1, 2, 3 dan 4. Angka 1 untuk
nada yang paling rendah dan angka 4 untuk nada yang paling tinggi.
Berdasarkan tingkat nada ayat: 'Pegawai itu pengurus' boleh menjadi
ayat penyata atau ayat tanya.
Intonasi pada frasa juga dapat membezakan maksud yang terdapat pada
sesuatu ayat. Sebagai contoh, tingkat nada yang

berbeza pada frasa 'telur itik saya' dalam ayat: 'Telur itik saya besar'
dapat memberikan makna yang berbeza-beza pada maksud ayat
tersebut.

PENGAJARAN PERIBAHASA

Peribahasa tidak seharusnya diajar dengan menyuruh murid menghafaz
maksud setiap peribahasa yang disenaraikan. Strategi-strategi
pengajaran yang menjadikan pelajaran peribahasa lebih bermakna,
menarik dan lebih mencabar perlu digunakan seperti menggunakan
peribahasa secara kontekstual iaitu menggunakan peribahasa dalam
karangan sama ada naratif, rencana dan sebagainya.

Murid-murid akan dapat memahami maksud sesuatu peribahasa dengan
lebih jelas dan mengetahui bagaimana peribahasa itu digunakan dalam
karangan. Strategi kognitif juga sesuai digunakan untuk peribahasa
yang maksudnya dapat difahami dengan menggunakan daya berfikir.

Murid-murid juga patut digalakkan supaya menggunakan peribahasa
dalam kegiatan lisan seperti main peranan, berlakon, bersyarah dan
sebagainya.

26

A. GOLONGAN KATA

ITEM TATABAHASA

( # )
Darjah 1-2

( * )
Darjah 3-4

( * )
Darjah 5-6
(EM2)

( * )
Darjah 5-6
(EM1)

CONTOH PERKATAAN / AYAT

1. Kata Nama

1.1 Kata Nama Am

• Ali gemar membaca buku.
• Bapa saya akan ke luar negeri.
• Kucing Fatimah sedang mengejar tikus.

1.2 Kata Nama Khas

• Singapura sebuah negara merdeka.
• Encik Rahmat sudah tiba dari Sabah.
• Mereka belajar di Sekolah Rendah Sentosa.

2. Kata Ganti Nama

2.1 Kata Ganti Nama Diri
2.1.1 Orang Pertama
2.1.2 Orang Kedua
2.1.3 Orang ketiga

Saya sedang belajar .
Kamu membaca buku.
Dia ayah kawan saya.

2.2 Kata Ganti Nama Diri
Tanya

• Bayi itu anak siapa?
• Yang mana satu abang awak?
• Orang muda itu suka makan apa?

2.3 Kata Ganti Nama Tunjuk

• Harga barang-barang itu tidak mahal.
• Rumah ini lebih besar daripda rumah kita .

3. Kata Adjektif

3.1 Sifatan
3.2 Warna
3.3 Cara
3.4 Ukuran
3.5 Bentuk
3.6 Waktu
3.7 Pancaindera
3.8 Jarak
3.9 Perasaan

• Normah budak baik.
• Meja itu hijau.
• Orang lambat selalu rugi.

( # ) Diajar secara tidak formal
( * ) Diajar secara formal

27

ITEM TATABAHASA

( # )
Darjah 1-2

( * )
Darjah 3-4

( * )
Darjah 5-6
(EM2)

( * )
Darjah 5-6
(EM1)

CONTOH PERKATAAN / AYAT

4. Kata Kerja

• Bayi itu tidur di atas katil.
• Kami bersenam di padang sekolah .
• Cik Jamilah pandai menjahit baju kurung .

4.1 Kata Kerja Transitif

• Mahani membaca surat itu.
• Yahya suka mendengar radio.
• Pelayan kantin sedang menyapu sampah .

4.2 Kata Kerja Tak Transitif

• Hujan turun.
• Sudin tersenyum.
• Perempuan itu menangis.

5. Kata Tugas :

5.1 Kata Sendi

• Buku itu ada pada Ramu.
• Salim berjalan kaki dari rumah ke sekolah.
• Ahmad tertidur di kerusi kerana terlalu letih.

5.2 Kata Hubung :

5.2.1 Kata Hubung
Gabungan

• Suyin dan Zaharah berbual-bual di kantin.
• Awak hendak minum kopi susu atau teh susu ?
• Dia gemar menonton bolasepak tetapi isterinya
lebih suka menonton drama.

5.2.2 Kata Hubung
Pancangan

• Jika saya tidak silap, harga barang itu tujuh dolar.
• Apabila loceng berbunyi , kami pun masuk ke
kelas.
• Perangainya berubah semenjak dia mengidap
penyakit darah tinggi.

( # ) Diajar secara tidak formal
( * ) Diajar secara formal

28

ITEM TATABAHASA

( # )
Darjah 1-2

( * )
Darjah 3-4

( * )
Darjah 5-6
(EM2)

( * )
Darjah 5-6
(EM1)

CONTOH PERKATAAN / AYAT

5.3. Kata Seru

• Amboi , cantiknya pakaian kamu ini!
• Eh , mari kita mencari tempat berteduh .
• Oi, jangan duduk di bawah pokok kelapa itu!

5.4 Kata Bilangan

• Dua hari lagi , saya akan ke rumah nenek.
• Semua murid tidak dibenarkan bercuti.
• Setengah bahagian keknya diberikan kepada
adiknya.

5.5. Kata Arah

• Buku itu di atas meja.
• Mereka bersembunyi di bawah katil.
• Kita tidak berjalan di hadapan orang tua.

5.6. Kata Perintah

• Tolong simpankan buku ini.
• Jemput masuk!
• Jangan buang sampah di sini.

5.7. Kata Nafi

• Itu bukan buku saya.
• Saya tidak pandai memanjat pokok.

5.8. Kata Bantu

• Ahmad akan ke sana esok.
• Baju itu belum dijahit.
• Saya hendak ke Madrasah pagi ini.

5.9. Kata Penegas

• Ambillah buku yang kamu inati.
• Bolehkah orang itu datang besaok pagi?
• Orang pandai tidak dikehendaki apatah lagi orang
yang kurang pandai !

5.10. Kata Penguat

• Sungai itu agak dalam.
• Pokok itu sangat tinggi.
• Perangai budak-budak itu baik sekali.

( # ) Diajar secara tidak formal
( * ) Diajar secara formal

29

B. PEMBENTUKAN KATA

ITEM TATABAHASA

( # )
Darjah 1-2

( * )
Darjah 3-4

( * )
Darjah 5-6
(EM2)

( * )
Darjah 5-6
(EM1)

CONTOH PERKATAAN / AYAT

1. Imbuhan
1.1 Awalan
1.1.1 PeN-
Contoh : pe,
pem,
pen,
peng,
pel,
penge,
per

pelari, penyanyi,peramah,
pen(t)ulis, pem(p)ukul,
pembeli, pembaca, pemberi, pembesar, pendengar,
pencukur, penjaja, pendaki,
pengikat, pengangkat, pengikut, pengurus,
pelajar, pelbagai,
pengecat, pengepos, pengecam, pengecap, pengepam,
perbesar, perluas, persempit, perkecil

1.1.2 meN-
me,
mem,
men,
meng,
menge

melawat, memasak, menanti,
meng(k)arang, men(t)ari,
memberi, membantu, membilas, membaling, mendengar,
mendayung, mencari, mencuci, mengajuk,
mengusik, menghisap, menggali, menghantar, mengecat,
mengepos, mengecam, mengecap, mengepam

1.1.3 beR-
ber,
bel,

beratur, berbaris, bertanya, bercakap, berbuah, berbaju,
belajar, belayar,bekerja

1.1.4 ter,
di,
se,
ke,

terambil, terbawa, tercangkul, terpanjang, terbesar,
termuda,
dibuka, ditulis, diangkat, dimarah, disuruh,
setinggi, sebesar, seindah, sepandai, secantik,
ketua, kehendak, kekasih

( # ) Diajar secara tidak formal
( * ) Diajar secara formal

30

ITEM TATABAHASA

( # )
Darjah 1-2

( * )
Darjah 3-4

( * )
Darjah 5-6
(EM2)

( * )
Darjah 5-6
(EM1)

CONTOH PERKATAAN / AYAT

1.2 Akhiran :
an
kan
i

makanan, pakaian, tulisan, lukisan, mainan, tanama,
ambilkan, angkatkan, bacakan, buatkan, tutupkan,
dekati, sayangi, baiki, naiki, hormati

1.3 Apitan :
peN-... an
meN... kan
di...kan
ke...an
meN-...i
beR-...an

peperiksaan, pembaringn, penjualan, pengiklanan,
pengeboman
menamakan, mencampakkan, membalingkan,
menggantikan
didirikan, disamakan, dijadiakn, diberikan, disejukkan
ketakutan, kelemasan, kesejukkan, kenamaan, kesakitan
mendiami, mengharungi, meliputi, membasahi, memasuki
bersahutan, bertebaran, bersalaman, berkejaran,
berserakan

2 Kata Ganda :

2.1 kata Ganda Penuh

• Pagi-pagi lagi, Ani sudah pergi ke stesen keretapi.
• Buku-buku cerita Ahamad tersusun rapi di atas
almari.
• Rumah-rumah di kawasan perumahan itu sangat
teratur.

2.2 Kata Ganda Berentak

• Kanak-kanak biasanya gemar akan teka-teki.
• Daripada gerak-gerinya, saya tahu dia gadis yang
sopan.
• Bukit-bukau di kawasan itu kelihatan indah sekali.

2.3 Kata Ganda Separa

• Budak lelaki itu sedang membaca majalah.
• Kami bersiar-siar di tepi pantai sambil berbual-
bual.
• Kami tolong-menolong membersihkan kelas.
• Jejari pengantin itu diinai.

( # ) Diajar secara tidak formal
( * ) Diajar secara formal

31

ITEM TATABAHASA

( # )
Darjah 1-2

( * )
Darjah 3-4

( * )
Darjah 5-6
(EM2)

( * )
Darjah 5-6
(EM1)

CONTOH PERKATAAN / AYAT

3. Pemajmukan /
Penggabungan Kata :

3.1 Rangkai kata Bebas

• Jalan raya di bandar itu lebih bersih.
• Keluarga kami naik kapal terbang ke Surabaya.
• Sebelum pulang, kami mengucapkan terima kasih
kepada tuan rumah.

3.2 Istilah Khusus

• Sakit tekak yang dihidapi penyanyi itu telah
merosokkan pita suranya.
• Pensyarah itu telah menyampaikan kertas kerjanya
dalam seminar bahasa.
• Saya makan di restoran layan diri.

3.3 Kiasan

• Kisah tersebut sudah menjadi buah mulut rakan-
rakannya.
• Badan Pencegah Rasuah ditubuhkan untuk
mengurangkan perbuatan tumbuk rusuk.
• Oleh sebab mahu cepat kaya, dia menjadi bakhil
sehingga digelar tangkai jering oleh teman-
temannya.

( # ) Diajar secara tidak formal
( * ) Diajar secara formal

32

C. PENJODOH BILANGAN

ITEM TATABAHASA

( # )
Darjah 1-2

( * )
Darjah 3-4

( * )
Darjah 5-6
(EM2)

( * )
Darjah 5-6
(EM1)

CONTOH PERKATAAN / AYAT

1. Tahap Asas

baris, biji, bilah, buah, butir, buku, bentuk, ekor, hidang,
jambak, kawan, kotak, kuntum, keping, longgok, orang,
pasang, potong, pohon, patah, pintu, pucuk, rangkap, sisir,
tandan, tangkai, utas

2. Tahap Penyesuaian

bidang, das, gelung, gugus, gulung, ikat, kaki, kajang,
kerat, laras, lembar, naskhah, papan, pucuk, rawan,
ruas, ulas, untai, urat

3. Tahap Lanjutan

angkatan, bungkal, berkas, carik, gerombolan, ketul,
mayang, pasukan, rumpun, susun, titik

( # ) Diajar secara tidak formal
( * ) Diajar secara formal

33

D. SINTAKSIS

ITEM TATABAHASA

( # )
Darjah 1-2

( * )
Darjah 3-4

( * )
Darjah 5-6
(EM2)

( * )
Darjah 5-6
(EM1)

CONTOH PERKATAAN / AYAT

1. Pola Ayat – Ayat Dasar

1.1 FN + FN
( Frasa Nama) ( Frasa Nama)

• Ali + guru.
• Itu + buku.
• Dahlan + doktor.

1.2 FN + FA
( Frasa Nama) ( Frasa Adjektif)

• Dia + kurus.
• Hafiz + rajin.
• Jaafar + pandai.

1.3 FN + FS
( Frasa Nama) ( Frasa Sendi)

• Ibu + ke pejabat.
• Buku Saya + pada Aminah.
• Rumahnua + di Pasir Ris.

1.4 FN + FK
( Frasa Nama) ( Frasa Kerja)

• Adik Mary + belajar.
• Pokok kelapa + tumbang.
• Mereka + mendengar radiao.
• Rogayah + membaca surat khabar.

2. Jenis Ayat

2.1 Ayat Berita / Penyata

• Hujan lebat.
• Dia suka makan durian.
• Bayi itu sihat dan comel.

2.2 Ayat Tanya

• Kereta itu mahal ?
• Nakalkah adik Salmah ?
• Dapatkah kamu menjawab soalan yang payah itu?

( # ) Diajar secara tidak formal
( * ) Diajar secara formal

34

ITEM TATABAHASA

( # )
Darjah 1-2

( * )
Darjah 3-4

( * )
Darjah 5-6
(EM2)

( * )
Darjah 5-6
(EM1)

CONTOH PERKATAAN / AYAT

2.3 Ayat Seruan

• Adoi, sakitnya kakiku !
• Wah, berani sungguh budak itu !
• Ah, sudahlah, jangan disebut-sebut lagi perkara
tersebut !

2.4 Ayat Perintah

• Alihkan almari ini ke sana !
• Jemputlah masuk ke rumah saya !
• Sila duduk di kerusi yang telah kami sediakan ini !

3. Bentuk Ayat

3.1 Ayat Tunggal

• Abang saya guru matematik.
• Umurnya tiga puluh lima tahun.
• Dia pernah menuntut di Amerika Syarikat.

3.2 Ayat Majmuk Gabungan

• Emak dan bapa mengajak saya mendengar
syarahan.
• Puan Syarifah hendak membeli ikan atau daging
lembu ?
• Fatimah suka menggubah bunga tetapi tidak suka
memakainya.

3.3 Ayat Majmuk Pancangan

• Datuk Kamal sihat walaupun usianya sudah lanjut.
• Murid-murid berdiri apabila pengetua masuk ke
kelas.
• Kita mesti berusaha bersungguh-sungguh jikalau
hendak mempelajari bidang komputer.

3.4 Ayat Majmuk Campuran

• Suraya pergi ke poliklinik sementara ibu dan
bapanya ke stadium Bedok kerana menghadiri
majlis syarahan.
• Semenjak Adi menjadi pengurus syarikat tersebut,
pelbagai projek telah diadakan untuk kepentingan
para pekerjanya tetapi sambutan mereka tidak
menggalakkan.
• Ramli dan Syamsudin menziarahi keluarga mereka
di Pulau Pinang sementara Aziz hanya melawat
tempat-tempat yang bersejarah di sana.

( # ) Diajar secara tidak formal
( * ) Diajar secara formal

35

ITEM TATABAHASA

( # )
Darjah 1-2

( * )
Darjah 3-4

( * )
Darjah 5-6
(EM2)

( * )
Darjah 5-6
(EM1)

CONTOH PERKATAAN / AYAT

4. Ragam Ayat

4.1 Ayat Aktif

• Ibu bapa murid-murid yang menghias pentas.
• Guru kami selalu memuji murid-murid yang sopan.
• Salina sedang menyiapkan sarapan untuk
keluarganya.

4.2 Ayat Pasif

• Murid-murid yang sopan dipuji (oleh) guru kami.
• Pentas dihias (oleh) ibu bapa murid-murid.
• Sarapan untuk keluarganya disiapkan (oleh) Salina.

5. Bahagian Binaan Ayat

5.1 Subjek - Predikat

Subjek Predikat
Ini buku.
Itu sekolah.
Borhan pandai.

5.2 Subjek - Predikat - Objek

Subjek Predikat Objek
Nelayan itu sedang menangkap ikan.
Fandi menendang bola.
Bapa Hashim memperbaiki komputernya.

( # ) Diajar secara tidak formal
( * ) Diajar secara formal

36

ITEM TATABAHASA

( # )
Darjah 1-2

( * )
Darjah 3-4

( * )
Darjah 5-6
(EM2)

Darjah 5-6
(EM1)

CONTOH PERKATAAN / AYAT

( Frasa Nama - SFN)

( * )

6. Peluasan Ayat

6.1 Peluasan pada subjek

Pejabat itu bersih.
Pejabat baru itu bersih.
Pejabat baru abang saya itu bersih.

6.2 Peluasan pada Predikat
( Frasa Kerja - PFK)

Ghazali belajar.
Ghazali belajar bersungguh-sungguh.
Ghazali belajar bersungguh-sungguh setiap hari.

6.3 Peluasan pada Predikat
( Frasa Adjektif - PFA)

Buah mangga itu manis.
Buah mangga itu sangat manis.
Buah mangga itu manis di bahagian pangkalnya.

6.4 Peluasan pada Predikat
( Frasa Sendi - PFS)

Mereka ke Ipoh.
Mereka ke bandar Ipoh pada petang tadi.
Mereka ke bandar Ipoh pada petang tadi dengan bas.

( # ) Diajar secara tidak formal
( * ) Diajar secara formal

37

ITEM TATABAHASA

( # )
Darjah 1-2

( * )
Darjah 3-4

( * )
Darjah 5-6
(EM2)

( * )
Darjah 5-6
(EM1)

CONTOH PERKATAAN / AYAT

7. Cakap Asal dan Cakap Pindah

7.1 Cakap Asal

• Ali berkata, “ saya hendak pergi ke sekolah.”
• “Amboi, cantik sungguh baju awak, Nora!” Kata
Ani.
• “Selepas berenang, awak hendak ke mana pula,
Jamil?” Kata Nora.
• “Jangan bermain bola di jalan raya,” kata Cikgu
Basir kepada murid-muridnya.

7.2 Cakap Pindah

• Ali menyatakan yang dia hendak pergi ke sekolah.
• Ani kagum akan kecantikan baju Nora.
• Nora bertanya kepada Jamil bahawa dia hendak
pergi kemana selepas berenang.
• Cikgu Basir melarang murid-muridnya bermain
bola di jalan raya.

( # ) Diajar secara tidak formal
( * ) Diajar secara formal

38

E. TANDA BACA

ITEM TATABAHASA

( # )
Darjah 1-2

( * )
Darjah 3-4

( * )
Darjah 5-6
(EM2)

( * )
Darjah 5-6
(EM1)

CONTOH PERKATAAN / AYAT

1. Tanda Titik

Adam tinggal di Pasir Panjang.

2. Tanda Koma

Dia membeli buku ( , ) pensel ( , ) pena dan kayu
pembaris.

3. Tanda Tanya

Apakah nama benda ini ( ? )

4. Tanda Seru

Wah, tingginya bangunan pencakar langit itu ( ! )

5. Tanda Petik

Atan bertanya kepada Aman , ( “ ) Awak hendak membeli
komputer yang mana satu , Aman ? ( “ )

( # ) Diajar secara tidak formal
( * ) Diajar secara formal

39

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->