Forma Kursus

Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Penilaian Dalam Pendidikan Islam PIM3110 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. Menganalisis konsep penilaian dalam Pendidikan Islam. Membina item soalan dengan tepat mengikut JPU dan melaksanakan proses penilaian dengan teratur. 3. Mengaplikasi dan mentadbir penilaian PAFA mengikut buku panduan PAFA. Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item, pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. This course focuses on topics of assessment, measurement, and evaluation. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS).

Sinopsis

1

• • • Penguasaan ilmu Penguasaan kemahiran Penghayatan dan amalan 4 3 7 4 6 5 Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) pendidikan Islam •Kepentingan JSU •Komponen •Langkah penyediaan Pembinaan Item Pendidikan Islam •Item objektif •Item subjektif Penilaian PAFA Sekolah Rendah •Tujuan •Peraturan •Pelaksanaan Jumlah 8 6 8 7 4 45 2 . •Penilaian. Kandungan Jam 8 2 Penilaian Formatif dan Sumatif dalam pendidikan Islam. •Definisi •Contoh Bentuk penilaian. •Tulisan •Lisan •Pemerhatian Bidang Pembelajaran yang diuji. •Pengukuran. •Pengujian.Tajuk 1 Definisi konsep. contoh dan pelaksanaan. •Pentaksiran.

Abd. “Peranan pengeluaran dan penggunaan alat bantu mengajar dalam pengajaran”. (1991). Kamarudin Hj Husin. Rahman Daud (1999). Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. dalam Kursus iktisas guru-guru agama Islam Kementerian pendidikan Malaysia. Selayang: Edusystem. Pentadbiran Pendidikan. 3 . & Siti Hajar Abdul Aziz. Rujukan Tambahan Zaidatul Akmaliah Lope Pihie. T Subhan Mohd Meerah. Pedagogi asas pendidikan. (1985). & Faridah Karim. (2004). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Pedagogi. Abdul Muttalib Rani. Teknologi pendidikan. Rohaty Mohd Majzub.Penilaian Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ee Ah Meng (1990). (1991). Disiplin dalam pendidikan. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise. Petaling Jaya: Fajar Bakti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful