Forma Kursus

Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Penilaian Dalam Pendidikan Islam PIM3110 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. Menganalisis konsep penilaian dalam Pendidikan Islam. Membina item soalan dengan tepat mengikut JPU dan melaksanakan proses penilaian dengan teratur. 3. Mengaplikasi dan mentadbir penilaian PAFA mengikut buku panduan PAFA. Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item, pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. This course focuses on topics of assessment, measurement, and evaluation. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS).

Sinopsis

1

•Penilaian. •Pentaksiran. •Tulisan •Lisan •Pemerhatian Bidang Pembelajaran yang diuji. • • • Penguasaan ilmu Penguasaan kemahiran Penghayatan dan amalan 4 3 7 4 6 5 Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) pendidikan Islam •Kepentingan JSU •Komponen •Langkah penyediaan Pembinaan Item Pendidikan Islam •Item objektif •Item subjektif Penilaian PAFA Sekolah Rendah •Tujuan •Peraturan •Pelaksanaan Jumlah 8 6 8 7 4 45 2 . •Pengukuran. •Definisi •Contoh Bentuk penilaian. Kandungan Jam 8 2 Penilaian Formatif dan Sumatif dalam pendidikan Islam.Tajuk 1 Definisi konsep. •Pengujian. contoh dan pelaksanaan.

(1985). “Peranan pengeluaran dan penggunaan alat bantu mengajar dalam pengajaran”. Kamarudin Hj Husin. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. (1991). Disiplin dalam pendidikan. 3 . & Siti Hajar Abdul Aziz. Rahman Daud (1999). Pentadbiran Pendidikan. Petaling Jaya: Fajar Bakti. dalam Kursus iktisas guru-guru agama Islam Kementerian pendidikan Malaysia. Rujukan Tambahan Zaidatul Akmaliah Lope Pihie. & Faridah Karim. T Subhan Mohd Meerah. Pedagogi asas pendidikan. Teknologi pendidikan. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise. Abdul Muttalib Rani. Abd. Pedagogi.Penilaian Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ee Ah Meng (1990). (1991). Selayang: Edusystem. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Rohaty Mohd Majzub. (2004).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful