Forma Kursus

Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Penilaian Dalam Pendidikan Islam PIM3110 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. Menganalisis konsep penilaian dalam Pendidikan Islam. Membina item soalan dengan tepat mengikut JPU dan melaksanakan proses penilaian dengan teratur. 3. Mengaplikasi dan mentadbir penilaian PAFA mengikut buku panduan PAFA. Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item, pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. This course focuses on topics of assessment, measurement, and evaluation. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS).

Sinopsis

1

Tajuk 1 Definisi konsep. •Pentaksiran. contoh dan pelaksanaan. •Pengukuran. •Penilaian. Kandungan Jam 8 2 Penilaian Formatif dan Sumatif dalam pendidikan Islam. •Tulisan •Lisan •Pemerhatian Bidang Pembelajaran yang diuji. •Pengujian. •Definisi •Contoh Bentuk penilaian. • • • Penguasaan ilmu Penguasaan kemahiran Penghayatan dan amalan 4 3 7 4 6 5 Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) pendidikan Islam •Kepentingan JSU •Komponen •Langkah penyediaan Pembinaan Item Pendidikan Islam •Item objektif •Item subjektif Penilaian PAFA Sekolah Rendah •Tujuan •Peraturan •Pelaksanaan Jumlah 8 6 8 7 4 45 2 .

Penilaian Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ee Ah Meng (1990). Abd. Teknologi pendidikan. & Siti Hajar Abdul Aziz. Pedagogi asas pendidikan. (1991). (1991). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Pedagogi. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. T Subhan Mohd Meerah. dalam Kursus iktisas guru-guru agama Islam Kementerian pendidikan Malaysia. (2004). Kamarudin Hj Husin. Rahman Daud (1999). & Faridah Karim. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Rohaty Mohd Majzub. Rujukan Tambahan Zaidatul Akmaliah Lope Pihie. “Peranan pengeluaran dan penggunaan alat bantu mengajar dalam pengajaran”. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise. (1985). Selayang: Edusystem. 3 . Disiplin dalam pendidikan. Abdul Muttalib Rani. Pentadbiran Pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful