Prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar

KARANGAN

Langkah-langkah sebelum mengajar karangan
y Pastikan murid-murid sudah menguasai kemahiran

tulisan mekanis y Aspek itu ialah kemahiran menulis huruf, suku kata dan perkataan. Hal ini dapat dilihat dari berbagaibagai sudut. Antaranya termasuklah ketepatan bentuk, jarak, tekanan, kecondongan, kekemasan dan kepantasan. Aspek mekanis yang lain ialah kemahiran menggunakan huruf kecil, huruf besar dan tanda baca.

y mengendalikan pemulihan ringan. Dapatan penyelidikan dan analisis data pasti membantu cikgu membuat keputusan sama ada murid-murid itu masih perlu menjalani pemulihan tulisan mekanis atau tidak.pastikan murid menjalani pemulihan dan diberi latihan membina ayat dan karagan mudah sebelum diajar karangan yang lebih kompleks . iaitu pemulihan dalam bilik darjah biasa. y Jika murid masih tidak dapat menguasai tulisa mekanis.

Mulakan latihan menulis karangan dengan membina ayat mudah untuk menghasilkan cerita. y Mengenalpasti jenis karangan yang ingin diajarkan.y Memastikan murid sudah mampu menguasai pembinaan ayat. y Mengajarkan dan menjelaskan format karangan kepada murid-murid .

Contoh: Ali-terjatuh-cedera-tidak boleh bergerak. . Latih murid menghasilkan peta minda untuk isi2 penting. Sebagai permulaaan .Langkah2 mengajar karangan 1.karangan dibuat berdasarkan gambar ataupun isi-isi penting. 3. Ajar murid menghasilkan satu ayat lengkap dari isi2 penting atau gambar. 2.

Peringkat mencari isi penting. Pendekatan konstektual-Karangan berdasarkan pengalaman murid. 6. 5.fahamkan murid akan kehendak soalan supaya tidak tersasar dan melencong dari tajuk.lakukan brainstorming.Langkah-langkah mengajar karangan 4. . Beri arahan dan soalan yang jelas .

.

rendahkan tahap kesukaran dengan memberi soalan karangan menyambung ayat untuk memberi klu memulakan karangan.y Bagi murid yang lemah. .

. di mana dan waktu supaya penulisan lebih jelas y · Perlu meneliti seluruh gambar dengan mendalam .Jenis-jenis karangan y Jenis-jenis karangan 1. Pastikan apa yang berlaku. y · Setiap gambar perlu dipastikan bila . apa yang dikerjakan. Karangan Jenis Bergambar y Karangan Bergambar Tunggal y · Karangan yang hendak ditulis itu hendaklah berpandukan gambar yang tel ah disediakan.

y · Sewaktu menulis . Karangan Bergambar Bersiri · Karangan hendak berpandukan gambar -gambar yang telah disediakan. pastikan diri terlibat di dalam di dalam gambar. · Setiap perenggan berdasarkan sekeping gambar . · Karangan yang hendak ditulis itu hendaklah berpandukan peristiwa -peristiwa yang terdapat di dalam gambar-gambar tersebut mengikut urutan atau susunan. tetapi tidak menjadi kemestian. · Boleh menyertakan tajuk . · Ceritakan peristiwa yang ada di dalam gambar tersebut dalam bentuk karangan. . y y y y y y y y y bukan sebagai pencerita dari luar atau dijadikan karangan penerangan. · Sebaik-baiknya jadikan diri kamu terlibat sama dengan cerita yang hendak ditulis.

3. boleh gunakan dialog untuk bercakap sesama rakan . 6. bukan dengan manusia. paparkan nilai-nilai murni . Karangan jenis ini biasanya memerlukan kamu membayangkan diri y y y y y y y y y y anda sebagai sesuatu benda secara terperinci. boleh ditulis dalam bentuk cerita atau penerangan / rencana 4.dilahirkan dimana .akhir hayat · perasaan .dibungkus · perjalanan dari kilang hingga ke tempat pameran .proses pembuatan .nama .Karangan jenis autobiografi y Karangan Jenis Autobiografi y 1. Aturan membina karangan · tempat asal . Ada yang mengisahkan riwayat hidup penulis sendiri dari awal hingga akhir.2. 2.di mana dipamerkan bertukar milik · proses penggunaan dengan tuan baru .sedih atau gembira 5.

.

pendidikan. Kamu tidak digalakkan menulis perkara-perkara yang sensitif sehingga boleh menimbulkan keaiban atau menjatuhkan maruah orang yang ditulis.3. Karangan Jenis Biografi y Karangan jenis ini mengisahkan perihal riwayat hidup orang lain y y y y y y y y y dari mula hingga ke akhir antaranya : · tokoh-tokoh sejarah · pemimpin tanahair · tokoh sukan · dan lain-lain Dalam menulis karangan jenis ini. riwayat hidup. sumbangan. aspek latar belakang. Anda harus tahu benar tentang watak yang hendak ditulis itu dari awal hingga ke akhir. kejayaan dan jasa-jasa seseorang itu diambilkira sebagai isi karangan. .

Nama B : Waalaikummussalam Nama A : Apa khabar Makcik ? Nama B : · Mulakan perbualan . Karangan Jenis Dialog / Temu Ramah / Perbualan / Wawancara y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y · terbahagi kepada dua jenis i. Berikut merupakan hasil temu ramah tersebut. Hasil temu ramah itu akan dimuatkan di dalam majalah sekolah. dialog dan perbualan ( lebih berkisar kepada persoalan biasa seperti bertanya khaba r dan perbualan menerusi telefon. atau ingin tahu tahu sesuatu perkara ) · seperti jenis karangan lain. Makcik. Lihat contoh : Abu diminta oleh guru kelas menemu ramah Guru Besar sebe lum beliau bersara.4. · Format karangan ini nama watak ditulis selari di sebelah kiri selepas nama watak dibubuh tanda titik bertindih ( : ) juga dalam keadaan selari contoh : Nama A : Assalamualaikum. karangan jenis ini juga mempunyai tajuk / topik yang utama · setiap karangan ini mempunyai sekurang-kurangnya dua watak atau lebih · sebelum memulakan karangan boleh disertakan keterangan tetapi janganlah terlalu panjang. pertanyaan kepada orang yang lebih dihormati .) ii. wawancara dan temu ramah ( lebih kepada perbualan rasmi.

5. Karangan jenis Catatan Diari .

6. . Sesuatu yang ditulis itu mungkin berdasarkan pengalaman . atau perbualan. pembacaan.Karangan Jenis Cereka / Pengalaman / Keperihalan / Gambaran / Situasi y memerlukan kekuatan imaginasi dan daya kreatif yang tinggi.

atau lawatan ke sesuatu tempat. Pelapor mesti berjawatan setiausaha. tulis apa yang dilihat. dirasa.7. sambutan. · Dalam membuat karangan berbentuk laporan . sejarah penubuhan. · Kamu perlu memastikan jenis laporan. dan dialami serta kesan lawatan terhadap pembelajaran. · Untuk laporan lawatan pula . perasmian. · Gunakan bahasa yang ringkas dan padat . · Penulisan mengikut perkembangan peristiwa. Karangan Jenis Laporan. dan aktiviti sepanjang tahun. · Untuk laporan aktiviti persatuan sertakan nama ahli jawatankuasa. yang dahulu didahulukan. y · Karangan jenis ini menghendaki anda melaporkan sesuatu peristiwa yang y y y y y y y y y y y didengar atau dilihat. sama ada laporan aktiviti persatuan. · Hendaklah disampaikan dengan tepat dan mudah difahami. perayaan. jumlah ahli. kamu hendaklah menggunakan butir -butir yang munasabah atau lojik.

y 8.Lain2. Ucapan y 14. Surat Rasmi y 12. Karangan Jenis Perbincangan y 11. Karangan Jenis Melengkapkan Cerita y 9. Surat tak rasmi y 13.Syarahan . Karangan Jenis Fakta / Rencana y 10.

Sediakan gambar untuk memandu karangan -Gambar bersiri -Gambar tunggal .Penyediaan bahan pengajaran 1..

.

.

.

2. Video ucapan/syarahan 6. Powerpoint untuk memaparkan contoh karangan atau format 3. Keratan akhbar 4.Permainan menyambung cerita . Kad ayat[untuk disusun menjadi sebuah cerita] 9.