Prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar

KARANGAN

Langkah-langkah sebelum mengajar karangan
y Pastikan murid-murid sudah menguasai kemahiran

tulisan mekanis y Aspek itu ialah kemahiran menulis huruf, suku kata dan perkataan. Hal ini dapat dilihat dari berbagaibagai sudut. Antaranya termasuklah ketepatan bentuk, jarak, tekanan, kecondongan, kekemasan dan kepantasan. Aspek mekanis yang lain ialah kemahiran menggunakan huruf kecil, huruf besar dan tanda baca.

Dapatan penyelidikan dan analisis data pasti membantu cikgu membuat keputusan sama ada murid-murid itu masih perlu menjalani pemulihan tulisan mekanis atau tidak. iaitu pemulihan dalam bilik darjah biasa.y mengendalikan pemulihan ringan. y Jika murid masih tidak dapat menguasai tulisa mekanis.pastikan murid menjalani pemulihan dan diberi latihan membina ayat dan karagan mudah sebelum diajar karangan yang lebih kompleks .

Mulakan latihan menulis karangan dengan membina ayat mudah untuk menghasilkan cerita.y Memastikan murid sudah mampu menguasai pembinaan ayat. y Mengajarkan dan menjelaskan format karangan kepada murid-murid . y Mengenalpasti jenis karangan yang ingin diajarkan.

Contoh: Ali-terjatuh-cedera-tidak boleh bergerak. 3. Ajar murid menghasilkan satu ayat lengkap dari isi2 penting atau gambar. Sebagai permulaaan . .karangan dibuat berdasarkan gambar ataupun isi-isi penting.Langkah2 mengajar karangan 1. 2. Latih murid menghasilkan peta minda untuk isi2 penting.

.lakukan brainstorming. 5.fahamkan murid akan kehendak soalan supaya tidak tersasar dan melencong dari tajuk. 6.Langkah-langkah mengajar karangan 4. Pendekatan konstektual-Karangan berdasarkan pengalaman murid. Beri arahan dan soalan yang jelas . Peringkat mencari isi penting.

.

y Bagi murid yang lemah.rendahkan tahap kesukaran dengan memberi soalan karangan menyambung ayat untuk memberi klu memulakan karangan. .

y · Setiap gambar perlu dipastikan bila . Pastikan apa yang berlaku. di mana dan waktu supaya penulisan lebih jelas y · Perlu meneliti seluruh gambar dengan mendalam . .Jenis-jenis karangan y Jenis-jenis karangan 1. Karangan Jenis Bergambar y Karangan Bergambar Tunggal y · Karangan yang hendak ditulis itu hendaklah berpandukan gambar yang tel ah disediakan. apa yang dikerjakan.

· Karangan yang hendak ditulis itu hendaklah berpandukan peristiwa -peristiwa yang terdapat di dalam gambar-gambar tersebut mengikut urutan atau susunan. · Sebaik-baiknya jadikan diri kamu terlibat sama dengan cerita yang hendak ditulis. tetapi tidak menjadi kemestian. · Ceritakan peristiwa yang ada di dalam gambar tersebut dalam bentuk karangan. . Karangan Bergambar Bersiri · Karangan hendak berpandukan gambar -gambar yang telah disediakan. · Setiap perenggan berdasarkan sekeping gambar . pastikan diri terlibat di dalam di dalam gambar. · Boleh menyertakan tajuk .y · Sewaktu menulis . y y y y y y y y y bukan sebagai pencerita dari luar atau dijadikan karangan penerangan.

dilahirkan dimana .2. 2.sedih atau gembira 5.dibungkus · perjalanan dari kilang hingga ke tempat pameran .Karangan jenis autobiografi y Karangan Jenis Autobiografi y 1.akhir hayat · perasaan . 6. Karangan jenis ini biasanya memerlukan kamu membayangkan diri y y y y y y y y y y anda sebagai sesuatu benda secara terperinci. boleh ditulis dalam bentuk cerita atau penerangan / rencana 4. 3.nama . Aturan membina karangan · tempat asal .proses pembuatan . bukan dengan manusia. Ada yang mengisahkan riwayat hidup penulis sendiri dari awal hingga akhir. boleh gunakan dialog untuk bercakap sesama rakan . paparkan nilai-nilai murni .di mana dipamerkan bertukar milik · proses penggunaan dengan tuan baru .

.

aspek latar belakang. sumbangan.3. Anda harus tahu benar tentang watak yang hendak ditulis itu dari awal hingga ke akhir. Karangan Jenis Biografi y Karangan jenis ini mengisahkan perihal riwayat hidup orang lain y y y y y y y y y dari mula hingga ke akhir antaranya : · tokoh-tokoh sejarah · pemimpin tanahair · tokoh sukan · dan lain-lain Dalam menulis karangan jenis ini. riwayat hidup. . Kamu tidak digalakkan menulis perkara-perkara yang sensitif sehingga boleh menimbulkan keaiban atau menjatuhkan maruah orang yang ditulis. pendidikan. kejayaan dan jasa-jasa seseorang itu diambilkira sebagai isi karangan.

pertanyaan kepada orang yang lebih dihormati . Lihat contoh : Abu diminta oleh guru kelas menemu ramah Guru Besar sebe lum beliau bersara.) ii. Hasil temu ramah itu akan dimuatkan di dalam majalah sekolah. Karangan Jenis Dialog / Temu Ramah / Perbualan / Wawancara y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y · terbahagi kepada dua jenis i. Berikut merupakan hasil temu ramah tersebut.4. atau ingin tahu tahu sesuatu perkara ) · seperti jenis karangan lain. wawancara dan temu ramah ( lebih kepada perbualan rasmi. · Format karangan ini nama watak ditulis selari di sebelah kiri selepas nama watak dibubuh tanda titik bertindih ( : ) juga dalam keadaan selari contoh : Nama A : Assalamualaikum. Makcik. karangan jenis ini juga mempunyai tajuk / topik yang utama · setiap karangan ini mempunyai sekurang-kurangnya dua watak atau lebih · sebelum memulakan karangan boleh disertakan keterangan tetapi janganlah terlalu panjang. dialog dan perbualan ( lebih berkisar kepada persoalan biasa seperti bertanya khaba r dan perbualan menerusi telefon. Nama B : Waalaikummussalam Nama A : Apa khabar Makcik ? Nama B : · Mulakan perbualan .

Karangan jenis Catatan Diari .5.

6. . Sesuatu yang ditulis itu mungkin berdasarkan pengalaman . atau perbualan. pembacaan.Karangan Jenis Cereka / Pengalaman / Keperihalan / Gambaran / Situasi y memerlukan kekuatan imaginasi dan daya kreatif yang tinggi.

sejarah penubuhan. sambutan. y · Karangan jenis ini menghendaki anda melaporkan sesuatu peristiwa yang y y y y y y y y y y y didengar atau dilihat. perasmian. · Dalam membuat karangan berbentuk laporan . · Untuk laporan aktiviti persatuan sertakan nama ahli jawatankuasa. · Penulisan mengikut perkembangan peristiwa. · Gunakan bahasa yang ringkas dan padat . · Hendaklah disampaikan dengan tepat dan mudah difahami. Pelapor mesti berjawatan setiausaha. · Kamu perlu memastikan jenis laporan. atau lawatan ke sesuatu tempat. yang dahulu didahulukan. dan dialami serta kesan lawatan terhadap pembelajaran. kamu hendaklah menggunakan butir -butir yang munasabah atau lojik. perayaan. dan aktiviti sepanjang tahun. · Untuk laporan lawatan pula . jumlah ahli. tulis apa yang dilihat.7. sama ada laporan aktiviti persatuan. Karangan Jenis Laporan. dirasa.

Lain2. Surat tak rasmi y 13. Karangan Jenis Melengkapkan Cerita y 9. Karangan Jenis Perbincangan y 11. y 8.Syarahan . Ucapan y 14. Surat Rasmi y 12. Karangan Jenis Fakta / Rencana y 10.

Penyediaan bahan pengajaran 1.. Sediakan gambar untuk memandu karangan -Gambar bersiri -Gambar tunggal .

.

.

.

Permainan menyambung cerita .2. Kad ayat[untuk disusun menjadi sebuah cerita] 9. Keratan akhbar 4. Powerpoint untuk memaparkan contoh karangan atau format 3. Video ucapan/syarahan 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful