Prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar

KARANGAN

Langkah-langkah sebelum mengajar karangan
y Pastikan murid-murid sudah menguasai kemahiran

tulisan mekanis y Aspek itu ialah kemahiran menulis huruf, suku kata dan perkataan. Hal ini dapat dilihat dari berbagaibagai sudut. Antaranya termasuklah ketepatan bentuk, jarak, tekanan, kecondongan, kekemasan dan kepantasan. Aspek mekanis yang lain ialah kemahiran menggunakan huruf kecil, huruf besar dan tanda baca.

pastikan murid menjalani pemulihan dan diberi latihan membina ayat dan karagan mudah sebelum diajar karangan yang lebih kompleks . iaitu pemulihan dalam bilik darjah biasa.y mengendalikan pemulihan ringan. y Jika murid masih tidak dapat menguasai tulisa mekanis. Dapatan penyelidikan dan analisis data pasti membantu cikgu membuat keputusan sama ada murid-murid itu masih perlu menjalani pemulihan tulisan mekanis atau tidak.

Mulakan latihan menulis karangan dengan membina ayat mudah untuk menghasilkan cerita. y Mengajarkan dan menjelaskan format karangan kepada murid-murid .y Memastikan murid sudah mampu menguasai pembinaan ayat. y Mengenalpasti jenis karangan yang ingin diajarkan.

Langkah2 mengajar karangan 1. Contoh: Ali-terjatuh-cedera-tidak boleh bergerak. .karangan dibuat berdasarkan gambar ataupun isi-isi penting. Latih murid menghasilkan peta minda untuk isi2 penting. 3. 2. Sebagai permulaaan . Ajar murid menghasilkan satu ayat lengkap dari isi2 penting atau gambar.

fahamkan murid akan kehendak soalan supaya tidak tersasar dan melencong dari tajuk. 6. Peringkat mencari isi penting. 5. Beri arahan dan soalan yang jelas .lakukan brainstorming. .Langkah-langkah mengajar karangan 4. Pendekatan konstektual-Karangan berdasarkan pengalaman murid.

.

.y Bagi murid yang lemah.rendahkan tahap kesukaran dengan memberi soalan karangan menyambung ayat untuk memberi klu memulakan karangan.

Karangan Jenis Bergambar y Karangan Bergambar Tunggal y · Karangan yang hendak ditulis itu hendaklah berpandukan gambar yang tel ah disediakan. di mana dan waktu supaya penulisan lebih jelas y · Perlu meneliti seluruh gambar dengan mendalam . y · Setiap gambar perlu dipastikan bila . Pastikan apa yang berlaku. apa yang dikerjakan.Jenis-jenis karangan y Jenis-jenis karangan 1. .

· Karangan yang hendak ditulis itu hendaklah berpandukan peristiwa -peristiwa yang terdapat di dalam gambar-gambar tersebut mengikut urutan atau susunan.y · Sewaktu menulis . tetapi tidak menjadi kemestian. pastikan diri terlibat di dalam di dalam gambar. . y y y y y y y y y bukan sebagai pencerita dari luar atau dijadikan karangan penerangan. Karangan Bergambar Bersiri · Karangan hendak berpandukan gambar -gambar yang telah disediakan. · Setiap perenggan berdasarkan sekeping gambar . · Boleh menyertakan tajuk . · Ceritakan peristiwa yang ada di dalam gambar tersebut dalam bentuk karangan. · Sebaik-baiknya jadikan diri kamu terlibat sama dengan cerita yang hendak ditulis.

dibungkus · perjalanan dari kilang hingga ke tempat pameran . 3.proses pembuatan .di mana dipamerkan bertukar milik · proses penggunaan dengan tuan baru .akhir hayat · perasaan .sedih atau gembira 5. 6.dilahirkan dimana . Ada yang mengisahkan riwayat hidup penulis sendiri dari awal hingga akhir. bukan dengan manusia. 2. Aturan membina karangan · tempat asal . Karangan jenis ini biasanya memerlukan kamu membayangkan diri y y y y y y y y y y anda sebagai sesuatu benda secara terperinci. paparkan nilai-nilai murni .Karangan jenis autobiografi y Karangan Jenis Autobiografi y 1. boleh ditulis dalam bentuk cerita atau penerangan / rencana 4.nama .2. boleh gunakan dialog untuk bercakap sesama rakan .

.

pendidikan. kejayaan dan jasa-jasa seseorang itu diambilkira sebagai isi karangan. Anda harus tahu benar tentang watak yang hendak ditulis itu dari awal hingga ke akhir. riwayat hidup. . sumbangan. Kamu tidak digalakkan menulis perkara-perkara yang sensitif sehingga boleh menimbulkan keaiban atau menjatuhkan maruah orang yang ditulis. aspek latar belakang. Karangan Jenis Biografi y Karangan jenis ini mengisahkan perihal riwayat hidup orang lain y y y y y y y y y dari mula hingga ke akhir antaranya : · tokoh-tokoh sejarah · pemimpin tanahair · tokoh sukan · dan lain-lain Dalam menulis karangan jenis ini.3.

pertanyaan kepada orang yang lebih dihormati . Lihat contoh : Abu diminta oleh guru kelas menemu ramah Guru Besar sebe lum beliau bersara. atau ingin tahu tahu sesuatu perkara ) · seperti jenis karangan lain. karangan jenis ini juga mempunyai tajuk / topik yang utama · setiap karangan ini mempunyai sekurang-kurangnya dua watak atau lebih · sebelum memulakan karangan boleh disertakan keterangan tetapi janganlah terlalu panjang. · Format karangan ini nama watak ditulis selari di sebelah kiri selepas nama watak dibubuh tanda titik bertindih ( : ) juga dalam keadaan selari contoh : Nama A : Assalamualaikum. Berikut merupakan hasil temu ramah tersebut. Karangan Jenis Dialog / Temu Ramah / Perbualan / Wawancara y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y · terbahagi kepada dua jenis i. wawancara dan temu ramah ( lebih kepada perbualan rasmi. Nama B : Waalaikummussalam Nama A : Apa khabar Makcik ? Nama B : · Mulakan perbualan . Makcik.) ii.4. dialog dan perbualan ( lebih berkisar kepada persoalan biasa seperti bertanya khaba r dan perbualan menerusi telefon. Hasil temu ramah itu akan dimuatkan di dalam majalah sekolah.

Karangan jenis Catatan Diari .5.

Karangan Jenis Cereka / Pengalaman / Keperihalan / Gambaran / Situasi y memerlukan kekuatan imaginasi dan daya kreatif yang tinggi. Sesuatu yang ditulis itu mungkin berdasarkan pengalaman . pembacaan.6. atau perbualan. .

· Untuk laporan aktiviti persatuan sertakan nama ahli jawatankuasa. yang dahulu didahulukan. dan dialami serta kesan lawatan terhadap pembelajaran. atau lawatan ke sesuatu tempat. dirasa. sama ada laporan aktiviti persatuan. jumlah ahli. Pelapor mesti berjawatan setiausaha. dan aktiviti sepanjang tahun. kamu hendaklah menggunakan butir -butir yang munasabah atau lojik. Karangan Jenis Laporan. perayaan. · Gunakan bahasa yang ringkas dan padat . · Kamu perlu memastikan jenis laporan. perasmian. sejarah penubuhan. · Penulisan mengikut perkembangan peristiwa. y · Karangan jenis ini menghendaki anda melaporkan sesuatu peristiwa yang y y y y y y y y y y y didengar atau dilihat. sambutan.7. · Dalam membuat karangan berbentuk laporan . · Hendaklah disampaikan dengan tepat dan mudah difahami. · Untuk laporan lawatan pula . tulis apa yang dilihat.

Karangan Jenis Melengkapkan Cerita y 9.Lain2. y 8. Karangan Jenis Perbincangan y 11.Syarahan . Karangan Jenis Fakta / Rencana y 10. Surat Rasmi y 12. Surat tak rasmi y 13. Ucapan y 14.

Penyediaan bahan pengajaran 1.. Sediakan gambar untuk memandu karangan -Gambar bersiri -Gambar tunggal .

.

.

.

Permainan menyambung cerita . Video ucapan/syarahan 6. Keratan akhbar 4. Kad ayat[untuk disusun menjadi sebuah cerita] 9. Powerpoint untuk memaparkan contoh karangan atau format 3.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful