Prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar

KARANGAN

Langkah-langkah sebelum mengajar karangan
y Pastikan murid-murid sudah menguasai kemahiran

tulisan mekanis y Aspek itu ialah kemahiran menulis huruf, suku kata dan perkataan. Hal ini dapat dilihat dari berbagaibagai sudut. Antaranya termasuklah ketepatan bentuk, jarak, tekanan, kecondongan, kekemasan dan kepantasan. Aspek mekanis yang lain ialah kemahiran menggunakan huruf kecil, huruf besar dan tanda baca.

iaitu pemulihan dalam bilik darjah biasa.y mengendalikan pemulihan ringan.pastikan murid menjalani pemulihan dan diberi latihan membina ayat dan karagan mudah sebelum diajar karangan yang lebih kompleks . y Jika murid masih tidak dapat menguasai tulisa mekanis. Dapatan penyelidikan dan analisis data pasti membantu cikgu membuat keputusan sama ada murid-murid itu masih perlu menjalani pemulihan tulisan mekanis atau tidak.

y Mengajarkan dan menjelaskan format karangan kepada murid-murid . Mulakan latihan menulis karangan dengan membina ayat mudah untuk menghasilkan cerita.y Memastikan murid sudah mampu menguasai pembinaan ayat. y Mengenalpasti jenis karangan yang ingin diajarkan.

Langkah2 mengajar karangan 1. . Ajar murid menghasilkan satu ayat lengkap dari isi2 penting atau gambar. Latih murid menghasilkan peta minda untuk isi2 penting.karangan dibuat berdasarkan gambar ataupun isi-isi penting. 3. Sebagai permulaaan . Contoh: Ali-terjatuh-cedera-tidak boleh bergerak. 2.

lakukan brainstorming. 6. . Peringkat mencari isi penting.fahamkan murid akan kehendak soalan supaya tidak tersasar dan melencong dari tajuk. Pendekatan konstektual-Karangan berdasarkan pengalaman murid.Langkah-langkah mengajar karangan 4. Beri arahan dan soalan yang jelas . 5.

.

rendahkan tahap kesukaran dengan memberi soalan karangan menyambung ayat untuk memberi klu memulakan karangan. .y Bagi murid yang lemah.

Pastikan apa yang berlaku. Karangan Jenis Bergambar y Karangan Bergambar Tunggal y · Karangan yang hendak ditulis itu hendaklah berpandukan gambar yang tel ah disediakan.Jenis-jenis karangan y Jenis-jenis karangan 1. di mana dan waktu supaya penulisan lebih jelas y · Perlu meneliti seluruh gambar dengan mendalam . apa yang dikerjakan. . y · Setiap gambar perlu dipastikan bila .

y y y y y y y y y bukan sebagai pencerita dari luar atau dijadikan karangan penerangan. · Boleh menyertakan tajuk . · Setiap perenggan berdasarkan sekeping gambar .y · Sewaktu menulis . · Karangan yang hendak ditulis itu hendaklah berpandukan peristiwa -peristiwa yang terdapat di dalam gambar-gambar tersebut mengikut urutan atau susunan. · Sebaik-baiknya jadikan diri kamu terlibat sama dengan cerita yang hendak ditulis. . Karangan Bergambar Bersiri · Karangan hendak berpandukan gambar -gambar yang telah disediakan. tetapi tidak menjadi kemestian. · Ceritakan peristiwa yang ada di dalam gambar tersebut dalam bentuk karangan. pastikan diri terlibat di dalam di dalam gambar.

proses pembuatan .Karangan jenis autobiografi y Karangan Jenis Autobiografi y 1. Aturan membina karangan · tempat asal . boleh gunakan dialog untuk bercakap sesama rakan . boleh ditulis dalam bentuk cerita atau penerangan / rencana 4.nama .di mana dipamerkan bertukar milik · proses penggunaan dengan tuan baru . Ada yang mengisahkan riwayat hidup penulis sendiri dari awal hingga akhir. 2.akhir hayat · perasaan .2.sedih atau gembira 5. Karangan jenis ini biasanya memerlukan kamu membayangkan diri y y y y y y y y y y anda sebagai sesuatu benda secara terperinci.dilahirkan dimana . 6.dibungkus · perjalanan dari kilang hingga ke tempat pameran . 3. bukan dengan manusia. paparkan nilai-nilai murni .

.

pendidikan. sumbangan. aspek latar belakang. kejayaan dan jasa-jasa seseorang itu diambilkira sebagai isi karangan. . Anda harus tahu benar tentang watak yang hendak ditulis itu dari awal hingga ke akhir.3. Karangan Jenis Biografi y Karangan jenis ini mengisahkan perihal riwayat hidup orang lain y y y y y y y y y dari mula hingga ke akhir antaranya : · tokoh-tokoh sejarah · pemimpin tanahair · tokoh sukan · dan lain-lain Dalam menulis karangan jenis ini. riwayat hidup. Kamu tidak digalakkan menulis perkara-perkara yang sensitif sehingga boleh menimbulkan keaiban atau menjatuhkan maruah orang yang ditulis.

Nama B : Waalaikummussalam Nama A : Apa khabar Makcik ? Nama B : · Mulakan perbualan . atau ingin tahu tahu sesuatu perkara ) · seperti jenis karangan lain. Berikut merupakan hasil temu ramah tersebut.) ii. · Format karangan ini nama watak ditulis selari di sebelah kiri selepas nama watak dibubuh tanda titik bertindih ( : ) juga dalam keadaan selari contoh : Nama A : Assalamualaikum.4. dialog dan perbualan ( lebih berkisar kepada persoalan biasa seperti bertanya khaba r dan perbualan menerusi telefon. Hasil temu ramah itu akan dimuatkan di dalam majalah sekolah. karangan jenis ini juga mempunyai tajuk / topik yang utama · setiap karangan ini mempunyai sekurang-kurangnya dua watak atau lebih · sebelum memulakan karangan boleh disertakan keterangan tetapi janganlah terlalu panjang. Makcik. wawancara dan temu ramah ( lebih kepada perbualan rasmi. Lihat contoh : Abu diminta oleh guru kelas menemu ramah Guru Besar sebe lum beliau bersara. pertanyaan kepada orang yang lebih dihormati . Karangan Jenis Dialog / Temu Ramah / Perbualan / Wawancara y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y · terbahagi kepada dua jenis i.

5. Karangan jenis Catatan Diari .

Karangan Jenis Cereka / Pengalaman / Keperihalan / Gambaran / Situasi y memerlukan kekuatan imaginasi dan daya kreatif yang tinggi. Sesuatu yang ditulis itu mungkin berdasarkan pengalaman . .6. atau perbualan. pembacaan.

dirasa. · Gunakan bahasa yang ringkas dan padat . · Untuk laporan lawatan pula . tulis apa yang dilihat. · Penulisan mengikut perkembangan peristiwa. dan dialami serta kesan lawatan terhadap pembelajaran. sejarah penubuhan. perasmian. Pelapor mesti berjawatan setiausaha. y · Karangan jenis ini menghendaki anda melaporkan sesuatu peristiwa yang y y y y y y y y y y y didengar atau dilihat.7. yang dahulu didahulukan. atau lawatan ke sesuatu tempat. · Dalam membuat karangan berbentuk laporan . · Kamu perlu memastikan jenis laporan. Karangan Jenis Laporan. sambutan. dan aktiviti sepanjang tahun. perayaan. jumlah ahli. kamu hendaklah menggunakan butir -butir yang munasabah atau lojik. · Hendaklah disampaikan dengan tepat dan mudah difahami. · Untuk laporan aktiviti persatuan sertakan nama ahli jawatankuasa. sama ada laporan aktiviti persatuan.

Lain2. Karangan Jenis Melengkapkan Cerita y 9.Syarahan . Surat tak rasmi y 13. Ucapan y 14. y 8. Surat Rasmi y 12. Karangan Jenis Fakta / Rencana y 10. Karangan Jenis Perbincangan y 11.

Sediakan gambar untuk memandu karangan -Gambar bersiri -Gambar tunggal ..Penyediaan bahan pengajaran 1.

.

.

.

Video ucapan/syarahan 6. Powerpoint untuk memaparkan contoh karangan atau format 3. Kad ayat[untuk disusun menjadi sebuah cerita] 9.2. Keratan akhbar 4.Permainan menyambung cerita .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful