P. 1
sinonim

sinonim

|Views: 1,437|Likes:
Published by Abraham

More info:

Published by: Abraham on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

1.

0

PENGENALAN
Bahasa Melayu kini sedang berkembang dengan pesat dan digunakan dalam pelbagai bidang

ilmu, kehidupan dan pekerjaan di Malaysia.Rakyat negara ini sudah menerima Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan yang tidak berbelah bagi.Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran teras disemua sekolah rendah dan menengah.Bahasa Melayu berperanansebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadapbahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat, jugaberperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah airyang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan.Pendidikan Bahasa Melayu mempunyai potensi untuk dimartabatkan dandiperluas ke peringkat antarabangsa menerusi teknologi maklumat dankomunikasi.Oleh itu, pengetahuan yang menyeluruh dalam penggunaan Bahasa Melayu adalah sangat penting bukan sahaja kepada para pelajar, tetapi juga kepada semua warga Malaysia.

2.0

OBJEKTIF
Tujauan kajian ini adalah untuk mengenalpasti dan memahami salah satu aspek yang terdapat

dalam Bahasa Melayu iaitu Sinonim agar para bakal guru dapat mengaplikasikan Bahasa Melayu dengan baik dan dalam tujuan pengajaran terhadap murid agar bakal guru dapat melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasibagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian, pendidikan danpekerjaan..

1

0 BATASAN Kajian ini hanya menumpukan dalam kajian berkaitan bidan ataupun matapelajaran dan penggunaan Bahasa Melayu sahaja.3. 4. 2 . bidang lain yang tidak berkaitan dalam penggunaan bahasa Melayu tidak termasuk dalam aspek kajian ini. Oleh itu. pembacaan melaui artikel juga dilakukan untuk melengkapkan lagi kajian ini.0 KAEDAH Kaedah yang digunakan dalam menghasilkan kajian ini adalah dengan menjalankan kajian leteratur iaitu dengan merujuk buku-buku yang berkaitan dalam penghasilan kajian ini yang terdapat di perpustakaan.Selain itu.

kata akan berbeza dari segi penggunaannya dan juga peluasan maknanya. +sekolah. Dalam kes ini. +manusia. +berguru. +maktab. Emak: +kata nama. maka kata yang bersinonim dengannya juga harus mempunyai struktur leksikel yang sama.Hal yang sama berlaku pada kesinoniman cantik dan molek. Ini disebabkan peluasan makna yang dialami oleh ibu. +berguru. +dewasa. jika sesuatu kata mempunyai struktur leksikel yang dapat dikategorikan sebagai +kata nama. Murid : +kata nama. +punya anak. maka bapa boleh dikatakan sinonim bagi ayah. iaitu perkataan. yakni t ga i pasangan :bapa-ayah . +-melahirkan anak. -kawasan. +manusia. Dalam memperkatakan sinonim. +dewasa. Sebenarnya struktur leksikel ibu dan emak tidaklah seratus peratus sama. Mahasiswa : +kata nama. Ibu : +kata nama. +betina/perempuan. +manusia. yang bermakna sesuatu kata dianggap sebagai sinonim bagi sesuatu kata lain jika keduaduanya mempunyai makna yang sama. +dewasa. Kita sudah pun mengenal pasti bahawa indah berkongsi ciri-ciri leksikel yang sama dengan cantik. Sebagai contoh. -haiwan. Kesinoniman tidak terhad kepada pasangan atau hubungan dua arah sahaja. Kata sinonim diterjemahkan sebagai kata seerti. +kanak-kanak. Penuntut : +kata nama. Jika kita ambil contoh murid-penuntut-mahasiswa. +sekolah.5. +kawasan. Maksud sinonim ialah ungkapan. kerana dalam bahasa Melayu ada juga kata abah sebagai kata lain bagi ayah dan bapa. kesinonimanya adalah dalam enam arah. maka kita tidak boleh mengatakan bahawa jawapannya salah. +manusia. yang maknanya lebih kurang sama dengan ungkapan lain. sinonim bagi bapa tidak terhad kepada ayah. +kanak-kanak.0 ISI Perkataan sinonim berasal daripada bahasa Yunani Kuno. 3 . kita akan dapati adanya ciri-ciri pembeza antara ketiga-tiganya seperti berikut. Ini bermakna bahawa kata-kata yang bersinonim mempunyai struktur leksikel yang sama. Walaupun ciri-ciri nahu dan makna pada asasnya sama. Berdasarkan pencirian seperti ini. +jantina lelaki. +haiwan. -objek konkrit. +manusia. Misalnya. +melahirkan anak. ayah-abah. +perempuan. +objek konkrit. +universiti. hendaklah mempunyai struktur leksikel yang sama semuanya. +manusia. meletakkan jawapannya siswa atau mahasiswa. iaitu onoma yang bererti µnama¶ dan syn yang beerti µdengan¶. Jika seseorang murid yang menjawab soalan mencari sinonim bagi kata penuntut. bapa-abah . +berguru. +universiti. kata-kata yang terlibat secara unggulnya. frasa atau ayat.

Sinonim semu timbul apabila terdapat anjakan ciri makna untuk keperluan konteks.(6). kepercayaan alamiah.Jenis yang pertama boleh dinamakan sinonim sejati.Dalam pasangan suami-isteri dan laki-bini terdapat perbezaan yang berasaskan konteks sosial yang jelas menunjukkan peringkat kecanggihan peradaban. Antara pasangan sinonim semu ialah (1) abad-kurun. ibu kambing. ibu roti. Bahasa Melayu sudah mempunyai nahu. kedua-duanya mempunyai makna yang sama.Mungkin dalam bahasa Arab sendiri. (2) tamadun-peradaban. ibu sungai. sama ada sosial. dan kawasan.Kata ini khususnya digunakan untuk merujuk kepada wanita yang melahirkan anak. kesinoniman seratus peratus wujud apabila kata baru daripada bahasa asing dimasukkan sebagai pilihan lain untuk kata yang sedia ada. ibu roti. ibu kunyit. yang pada imbasan pertama kelihatan seperti seerti tetapi pada hakikatnya bukanlah betul betul seerti. ibu asrama. (7). (4) anggerik-orkid. (3) nahutatabahasa. Hubungan sintagamatik bagi bagi emak adalah terbatas. Perbezaan kata murid-penuntut-mahasiswa dapat dijelaskan berdasarkan konteks sosial dan alamiah. Berkenaan dengan pasangan (3) . bukan sahaja dengan kata nama manusia. kata ibu boleh wujud dalam hubungan sintagamatik. atau seumpamanya. anggerik. Misalnya. abad dan kurun bukan sinonim sejati walaupun ada pertindihan makna. ibu negeri. tetapi juga dengan kata nama haiwan. melati. ibu suami saya.Pasangan (1) dan (2) mempunyai kata akar yang berasal daripada bahasa Arab. Begitu juga tamadun dan peradaban. Apabila abad dan kurun digunakan dalam bahasa Melayu. benda. sedangkan jenis yang kedua sinonim semu. 4 . iaitu seratus tahun.Sinonim yang mempunyai persamaan seratus peratus dari segi maknanya jaih lebih sedikit daripada sinonim yang bertindihan sebahagian daripada ciri ciri maknanya.Berdasarkan struktur leksikelnya. (6) melur-melati. mawar. (5) mawar-ros. dan pasangan sinonim untuk setiap satunya datang kemudian.

dan dapatkah kata -kata tersebut ditukar ganti dalam ujaran atau tulisan? Tentulah sukar untuk berbuat demikian. Walaupun pada lasimnya kedua-dua kata ini dianggap mempunyai erti yang sama. utama. tidaklah tepat jika dikatakan kata emak bersinonim dengan ibu. Orang yang melahirkan kita. Demikian juga dalam masyarakat Sabah bilang membawa erti µcakap¶ atau µbicara¶ dan tidak membawa erti µmenghitung¶. manakala bagi kata ibu terdapat tiga entri makna seperti yang berikut : I. kata sungai dalam ujaran yang berikut : ³ Saya nak ke sungai´. kata ibu dan emak dikatakan bersinonim. Kalau diteliti komponen makna bagi kedua-dua kata didapati bahawa kata emak dan ibu hanya µorang yang berupaya untuk melahirkan anak atau orang yang melahirkan kita¶. II. Kamus Dewan Edisi Ketiga (1994) mendefinisikan sinonim sebagai kata-kata yang sama maknanya atau kata-kata yang sama maknanya dengan kata lain atau kata seerti. Kita perhatikan entri makna yang terlibat dalam Kamus Dewan (1994) bagi kedua-dua kata tersebut. Panggilan hormat terhadap wanita yang telah berumur atau wanita yang bersuami. Misalnya. Sementara itu. kerana setiap kata ada komponen atau ciri-ciri maknanya sendiri yang tidak dimiliki oleh kata lain.Dengan yang demikian. ibu mithali atau ibu ayam menjadi emak pejabat. Justeru. emak mithali atau emak ayam?Sudah tentu kurang tepat atau agak janggal kalau digunakan emak dalam ungkapanungkapan tersebut. kata hitung tidak boleh disinonimkan dengan bilang dalam ayat. tetapi tidaklah sedemikian jika diteliti erti kedua-dua perkataan tersebut dari sudut makna atau semantik. Makna bagi sesuatu kata tidaklah tetap kerana maknanya akan berubah-ubah mengikut konteks penggunaan dan amalan kebudayaan masyarakat penuturnya. Umpamanya dalam masyarakat kampung. mambawa erti µmembuang air besar¶ bukan µtali air¶.1 Sinonim yang bukan sinonim The World Book Encyclopedia (1992) menerangkan sinonim sebagai µkata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama seperti dalam kata yang lain¶. 5 . kata ibu ada dua lagi komponen makna yang tidak terdapat dalam kata emak seperti yang dinyatakan di atas. Kata emak diberikan erti µorang yang melahirkan seseorang¶.Sementara itu. ³Dia bilang dia mahu pulang sekarang´.5. Persoalannya di sini. Apakah kedua-dua kata ini mendukung pengertian yang sama tepat sehingga pengunaannya boleh ditukar ganti dalam ujaran atau penulisan? Bolehkah kata ibu digantikan dengan emak dalam ungkapan ibu pejabat. III. Bahagian besar (induk. pusat dan lain-lain) daripada sesuatu (seperti pejabat dan lain-lain). apakah perkataan-perkataan yang dikatakan bersinonim benar-benar mendukung pengertian dan makna yang sama.

Sekadar contoh. bongkak. menarik. kirana. ii. elok. kata-kat ini perlulah digunakan dengan teliti dalam ayat atau ujaran. 6 . kacak. Tegasnya. kelihatan gagah. Dalam ayat kedua ini. amat bergantung pada situasi penggunaannya. jelita. walaupun pada lazimnya kedua-dua kata ini dikelompokkan sebagai kata-kata yang bersinonim. gombang. mongel. dan anggun. nyatalah bahawa setiap kata ada mendukung makna yang tersendiri. benda. Cantik : sangat menarik apabila dipandang (berkenaan) orang perempuan. kecil molek. Antara kata-kata itu adalah seperti yang berikut : indah. kacak. Umpamanya. jombang. Anggun : elok. manakala kacak pada kebiasaannya digunakan untuk lelaki yang dalam lingkungan umur 20 hingga 30 tahun. bergaya. Untuk itu. bangunan. menawan. tampan. jambu. juita. ayu. ii. laksemi. segak. tampan (pakaian. lawa. angkuh. tingkah laku. da nada yang berlainan daripada makna yang didukung oleh kata lain dalam kelompoknya. tampan. pemandangan dan lain-lain sangat elok (bagus. setiap kata mempunyai maknanya sendiri yang tidak dimiliki oleh kata yang lain. bagus. makna empat perkataan yang bersinonim. gaya) b. menjadi ³Anak kecil Lekshmi kacak sekali´ kerana mongel lazimnya merujuk kepada anak kecil atau bayi yang tidak kira jantina. berupa. Oleh itu. rupa muka . kecil. sedangkan yang hendak dimaksudkan dalam ayat pertama ialah µPraveena memakai pakaian yang cukup elok dipandang¶. manis. terdapat 27 kata yang dikatakan bersinonim dengan kata cantik. d. tidak boleh dikatakan bahawa kata anggun bersinonim dengan cantik. iaitu kata cantik menurut Tesaurus Umum Bahasa Melayu(1990). Makna sebenar kata-kata ini. cantik. Walaupun mempunyai pilihan sebanyak 27 kata sinonim bagi kata cantik. iaitu anggun. cantik. Dengan yang demikian. segak. perhatikan beberapa daripada kata yang disenaraikan di atas dan komponen maknanya untuk melihat persamaan dan perbezaan maknanya. ganteng. Demikian juga tidak tepat maknanya jika ayat ³Praveena cukup anggun dengan pakaian baharunya´.Perhatikan satu lagi contoh bagi sinonim. tetapi bukan semua kata ini dapat mendukung makna atau pengertian yang sama dengan yang lain. dan mongel diberikan di bawah : a. menarik hati (anak) Apabila diteliti komponen makna yang dimasukkan se bagai entri bagi kata-kata di atas. dan yang penting ialah mengambil kira komponen makna yang tercakup dalamnya. c. rupawan. molek). makna yang disampaikan ialah µPraveena ialah seorang gadis yang mempunyai rupa paras yang cantik¶. molek. dalam ayat ³ Anak kecil Lekshmi mongel sekali´. Kacak : i. sama ada lelaki atau perempuan. Mongel : i.

³Banyak cantik kerja kamu!´. si penutur tidak bermaksud bahawa kerja orang yang dilawan cakap itu cantik. Jadi. Misalnya. kata cantik tidak boleh disinonimkan dengan kata lain seperti anggun. mongel atau kacak.Selain itu. 7 . ada ketika kata cantik digunakan untuk membawa makna yang berlawanan dengan makna yang didukungnya. tetapi sebenarnya memberitahu bahawa kerjanya tidak cantik ataupun hodoh. dalam ayat ini. dalam ayat.

saksama akibat .timbalan nilai ± taksir P parit .rimbun rumit .lena lokek ± kedekut M ewah ± makmur N naib .malap kacak .ramai basmi .lebih.helah datar .giat rela . sisa bakti .kacau.agih baki .reka condong .biasa lelap . payah.sukar.patut wanita ± perempuan Y yakin ± percaya Z zalim -kejam ziarah . usik gantung .kisah cermat .lawat. niat hebah .tujuan.lahap gelombang .tarikh. tengking I nsan . hamun.sudi rendang . kagum hajat .5.maksud hampas .cucuk syor ± cadangan T ampal .gagal karam . sendat serang .siram.marah.mahir cerita .senget conteng ± coreng D dalih .tenggelam kekal ± abadi L azim .lekat tanggal . larang cekap .megah banyak .insaf suntik .huruf adab .manusia isyarat ± tanda 8 .sopan adil .tampan kandas .rebut rancak .ketawa gelojoh .hapus bebas ± lepas C cahaya sinar cegah .jasa bangga . kunjung A abad kurun abdi .tegah.pemuda jirus .longkang pecat .serbu sesal . susah S empit . jimat cipta .ketat.jala jejaka .buang R ramal -teka rampas .takjub. lucut U usir ± halau W wajah -muka wajar .pad B bahagi .hamba abjad .ombak girang ± riang H hairan .2 Contoh-contoh perkatan yang bersinonim J aring .sisa hasrat .teliti.sangkut gelak . curah johan ± juara K kabur . sebar herdek .rata dakap ± peluk F faedah -manfaat faham ± tahu G ganggu .siar.

dan makna konotasi. Oleh sebab kata mempunyai banyak makna atau pengertian. atau ilmu semantik. manakala makna konotasi tidaklah tetap dan sentiasa berubah-ubah mengikut konteks penggunaan kata itu dan sosiobudaya sesuatu masyarakat. sesuatu kata itu lazimnya mempunyai pelbagai makna. dapatlah dibuat beberapa kesimpulan tentang sinonim.0 PENUTUP Daripada perbincangan diatas. iaitu makna denotasi atau makna literal. Walaubagaimanapun. maka sudah timbul keperluan bagi meneliti dan membicarakan aspek ini. Kedua. maka penggunaan kata -kata yang sinonim untuk menggantikan kata tersebut haruslah dilakukan dengan berhati-hati supaya kata yang digantikan benar-benar mendukung pengertian yang sama. Dengan kata lain. yang menjadi satu komponen penting dalam nahu. dan sinonim menjadi salah satu perkara yang tidak kurang penting dalam bidang semantik.6. Kini memandangkan makna menjadi amat penting dalam struktur bahasa.Makna denotasi ialah makna yang lazimnya ditentukan dalam kebanyakan kamus. kesamaan maknanya tidaklah bersifat mutlak. 9 . kata-kata sinonim tetap memainkan peranan untuk memperkaya sesuatu bahasa kerana membantu penutur dan penulis mengelak daripada me nggunakan perulangan kata yang sama sehingga membosankan pendengar atau pembacanya.Bidang yang dimaksudkan ialah bidang kajian makna. tidak ada sinonim yang seratus peratus sama dengan kata yang dikelompokkan dengannya seperti yang dihuraikan di atas. Pertamanya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->