1. KHALIFAH YAZID BIN MUAWIYAH (YAZID I) 2.

KHALIFAH MUAWIYAH BIN YAZID (MUAWIYAH II)

Khalifah Yazid Bin Muawiyah (Yazid I)

RIWAYAT HIDUP
1.

2.

3. 4.

5.

Nama: Yazid Bin Muawiyah Bin Abi Sufian. Dilahirkan pada 26 Hijrah di Syam semasa ayahnya menjadi gabenor. Dibesarkan di istana Dilantik menjadi khalifah pada tahun 60 hijrah- ketika berusia 34 tahun atas wasiat bapanya sendiri. Ibunya: Mai Sun berasal dari keturunan Badwi.

6.

Dididik dengan semangat kepimpinan dari kecil oleh bapanya. Ini dapat dilihat dari:  Pernah ditugaskan oleh bapanya untuk memimpin jemaah haji ke Makkah.  Memimpin tentera Islam yang pertama menyerang Constantinople dalam tahun 48 hijrah semasa berumur 22 tahun.

7.

8.

Wafat di Huran di negeri Syam pada tahun 64 bersamaan dengan 638 masehi ketika berusia 39 tahun. Lama memerintah ialah lebih kurang 4 tahun.

PERIBADI

Bersif t eper ir

PERIBADI Cekal hati
Petah bercakap Pandai bersyair kasar Gemar berburu. Suka berpoya-poya

CARA PERLANTIKAN
Dilantik

oleh bapanya sendiri sebelum

wafat Atas cadangan Al-Mughirah bin Shu·bah dengan memerintahkan perwakilanperwakilan negara Islam datang membai·atkannya di Damsyik. Sebelum bapanya wafat, beliau dilantik terlebih dahulu sebagai putera mahkota selama 40 tahun.

PETA YANG MENUNJUKAN DAMSYIK

SEBAB PERLANTIKAN YAZID BIN MUAWIYAH SEBAGAI KHALIFAH MENDAPAT TENTANGAN DARI BEBERAPA GOLONGAN TERKEMUKA
1.

2.

Cara perlantikan itu terkeluar dari dasar demokrasi dalam perlantikan Islam dan jawatan khalifah akan diwarisi oleh satu keturunan sahaja. Cara ini menyebabkan terdapatnya orangorang yang tidak berkelayakan menjadi khalifah.

3.

4.

Tingkah laku Yazid yang terkeluar daripada keperibadian Islam seperti gemarkan perempuan cantik dan meminum arak. Sikap Muawiyah yang telah memungkiri persetujuan yang dibuat dengan Hassan Bin Ali sewaktu berlakunya penyerahan kuasa dahulu.

PERISTIWA PENTING KETIKA PEMERINTAH YAZID BIN MUAWIYAH

PEPERANGAN DI KARBALA
Berlaku

pada 10 Muharram, tahun 61 Hijrah bersamaan 638 Masehi. Berlaku di suatu tempat bernama Karbala (Iraq) Sebab berlakunya- sayyidina Hussain bin Ali dan rombongannya seramai 80 orang telah dijemput datang ke Iraq oleh orang-orang Syiah untuk perlantikannya sebagai Khalifah. Dikepung oleh tentera Yazid yang dipimpin oleh Abdullah Bin Zaid

Sayyidina

Hussain bin Ali dibunuh dan kepalanya dipancung lalu disembahkan kepada Yazid. Kepala sayyidina Hussain bin Ali digantung di sisi Ka·abah. Yazid berasa sedih dan timbul rasa belas kasihan dan kemudian Yazid membebaskan keluarga sayyidina Hussain bin Ali yang telah ditawan. Kesan dari peristiwa ini, maka terjadilah pemberontakan di Hijaz dan pencerobohan Ka·abah,

PETA: HIJAZ

PENCEROBOHAN KAABAH

PEMBERONTAKAN DI HIJAZ (PEPERANGAN HARRAH)
Gabenor

Muawiyah di Madinah telah diusir keluar dan orang-orang Muawiyah telah ditangkap oleh para pemberontak. Untuk menghapuskan pemberotakan ini, Yazid menghantar satu angkatan tentera seramai 12,000 orang yang diketuai oleh Muslim bin Hu·bah dan kota Madinah berjaya ditawan pada tahun 63 Hijrah.

ini dikenali sebagai peperangan Harrah dan kota Madinah dihalalkan oleh Muslim bin Hu·bah kepada askar-askarnya membuat sesuka hati selama tiga hari tiga malam. Perbuatan ini telah dikecam oleh sebahagian umat Islam kerana mencabuli kota Madinah.
Pemberontakan

PEMBERONTAKAN DI MAKKAH
Muncul setelah berlakunya pemberontakan di Madinah. Dipimpin oleh Abdullah Bin Zubair yang mengistiharkan dirinya sebagai khalifah, menentang pemerintahan Yazid. Yazid menghantar Muslim bin Aqabah bagi menentangnya. Dalam perjalanan, Muslim telah meninggal dunia dan diganti oleh Hussein Bin Numair. Berlakulah pertempuran hebat antara kedua pihak sehingga menyebabkan sebahagian dinding Ka·abah roboh akibat lontaran menjanik yang digunakan oleh Panglima Hussein.

Semasa pengepungan itu Kaabah mengalami kerosakan. Kepungan itu berakhir selepas Yazid meninggal dunia secara mengejut 683. Tempat pada tahun perkuburan Yazid tidak diketahui.

FILL

KHALIFAH MUAWIYAH BIN YAZID (MUAWIYAH II)

RIWAYAT HIDUP
1.

2.

3. 4.

Nama penuh Muawiyah Bin Yazid bin Muawiyah Bin Abi Sufian Dikenali sebagai Muawiyah II Lahir pada 43 Hijrah Dilantik menjadi khalifah atas wasiat bapanya pada masa berusia 21 tahun.

5.

6.

Tetapi kerana cintakan keamanan, beliau telah meletak jawatan sebagai khalifah dan diserah kepada orang ramai untuk menentukannya Beliau cenderung beramal ibadat

7.

8.

Setelah tiga bulan meletak jawatan beliau telah meninggal dunia pada tahun 64 Hijrah bersamaan dengan 683 Masehi. Beliau wafat ketika berumur 22 tahun.

PERIBADI
Wara·

dan bertaqwa Tidak gemarkan politik Bencikan peperangan, pergaduhan Cintakan keamanan dan perdamaian

AKTIVITI LAKONAN

Khalifah Yazid Bin Muawiyah (Yazid I)

AKTIVITI KEDUA ´WARTA BERITA DARI STUDIO 9A2µ