Persaudaraan dalam Islam

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Perbandingan orang-orang yang beriman tentang perasaan kasih sayang, berbelas kasihan dan bersimpati mereka adalah seperti satu tubuh badan, sekiranya salah satu daripadanya mengadu sakit, maka bersahut-sahutanlah lainlain anggota kepadanya dengan tidak dapat tidur dan demam selesma Riwayat Bukhari

Rasulullah menyifatkan keadaan orang beriman
‡ Tubuh badan manusia yang mempunyai berbagai anggota. ‡ Apabila salah satu daripadanya sakit, maka sakitlah semuanya

‡ Masyarakat Islam menjalinkan tali persaudaraan kerana sering memerlukan di antara satu dengan yang lain dan setiap masalah hendaklah diselesaikan secara bersama.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara

Aspek-aspek yang seharusnya menjadi asas perpaduan umat Islam yang digariskan dalam hadith ini ialah: 1. Saling mencintai sesama Islam 2. Berkasih sayang 3. Saling berhubung mesra

Bagaimana orang-orang Mukmin atau cara hidup bermasyarakat yang dikehendaki Islam menurut Hadith ini??

1. Aman damai dan saling berhubung mesra. 2. Suasana kesatuan dan saling bekerjasama serta bermaufakat 3. Persafahaman dan saling mengerti serta menyelesaikan masalah yang dihadapi. 4. Sentiasa mematuhi perintah Allah iaitu beriman dan bertaqwa.

Konsep Persaudaraan dalam Negara Kitani Masyarakat Luar Masyarakat Di Bandar Bandar 1. Mengekalkan 1. Konsep Keakuan. Kejiranan 2. Mengekalkan 2. Terhakis sikap sikap bermaufakat maufakat

KESAN NEGATIF YANG MUNGKIN TIMBUL JIKA HADITH INI DIPANDANG RINGAN OLEH MASYARAKAT.

Kesan kepada individu: 1. Disisihkan oleh masyarakat dan kehidupannya tidak dipedulikan 2. Menjadikan dia sombong dan bongkak sekiranya mendapat kesenangan.

Kesan kepada masyarakat: 1. Mewujudkan kasta dalam masyarakat ( kedudukan dan taraf mereka diukur dari segi kekayaan) 2. Masyarakat akan menjadi mundur kerana tidak wujud kesatuan yang boleh bekerjasama bagi meningkatkan kemajuan 3. Masyarakat berada dalam porak peranda kerana di kalangan anggota masyarakat saling curiga mencurigai dan akhirnya berlaku perpecahan.

Pengajaran Hadith
1. Hadith ini membayangkan gambaran hidup orang-orang Islam yang bersatu padu dan bermaufakat. 2. Umat Islam adalah bersaudara tanpa mengira warna kulit, bangsa, keturunan dan sebagainya. 3. Islam tidak suka kehidupan yang mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan masalah yang dihadapi oleh orang lain.

4. Orang-orang Islam pada masa ini wajib bersatu dan bermaufakat untuk menguatkan kedudukan mereka dalam lapangan ekonomi, pelajaran, kemasyarakatan dan kebahagiaan. 5. Pelajar-pelajar sekolah hendaklah mengamalkan dasar hidup bersatu bertambah mutu, bermaufakat bertambah berkat, bersatu teguh, bercerai roboh

AKTIVITI 1

RENUNG SAHABATMU

AKTIVITI 2

WASIAT BUAT SAHABATKU

Jawap soalan berikut:1. Terjemahkan hadis di atas ke dalam bahasa melayu. 2. Nyatakan cara hidup bermasyarakat mengikut pandangan Islam 3. Jelaskan apakah kesan negatif yang akan timbul jika sekiranya umat Islam tidak mengamalkan apa yang tersirat di dalam hadis ini. 4. Berikan 3 sahaja pengajaran yang dapat diambil daripada hadis yang tersebut diatas.