INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA

KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU (KKBI) PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMASNI (PJM3112)
NAMA : ANIS AFIQAH BT KAMARUDIN (890202-11-5488) NOR ANISYAFIRA BT AB HALIM (891002-11-5082) WAN NURUL FATEHAH BT WAN MD NASIR (890908-11-5156) UNIT : PISMP PRASEKOLAH 2 ( JANUARI 2009 ) SUBJEK : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI KOD : PJM3112 PENSYARAH : PN. FATIMAH BINTI MUSTAFA TARIKH HANTAR : 11 MAC 2011

i. Prasekolah 2 iii. i. i. 1. Pendidikan Khas 2 v. Fatimah binti Mustaffa dengan unit PISMP ambilan Januari 2009.Lawatan Ilmiah • Pusat Sukan dan Rekreasi. i. Pendidikan Khas 1 iv.Karnival Permainan Tradisional. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Pemilihan Tarikh i. FATIMAH BINTI MUSTAFFA BIL. Pendidikan Khas 4 vii. CATATAN T/TANGAN 2 . Prasekolah 1 ii. 5. 3 . Karnival Permainan Tradisional Pemilihan Tarikh. TARIKH PERKARA Taklimat KKBI PJM3112 oleh Pn.Lawatan ilmiah Pelantikan Organisasi Jawatankuasa Kerja. . 4 . Pendidikan Khas 5 viii. Matematik Pelantikan Organisasi Jawatankuasa Kerja. Pendidikan Khas 3 vi.BORANG KOLABORASI NAMA UNIT SUBJEK KOD PENSYARAH : ANIS AFIQAH BINTI KAMARUDIN NOR ANISYAFIRA BINTI AB HALIM WAN NURUL FATEHAH BINTI WAN MOHD NASIR : PISMP PRASEKOLAH 2 AMBILAN JANUARI 2009 : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI : PJM3112 : PN.

Perlembagaan organisasi badan sukan kebangsaan ii. Konsep dan definisi pengelolaan. Belanjawan dan pengurusan kewangan Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 3: Pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. Skop pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 2: Pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. Melayari internet mendapat maklumat tentang tajuk ISL tajuk 1: Pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. Skop pengurusan pendidikan jasmani dan sukan iv. i. Pentadbiran organisasi sukan iii. Kepimpinan 7 . pengurusan dan pentadbiran ii. Karnival Permainan Tradisional. Pembentangan Kertas Kerja i. Lawatan Ilmiah ii.6. 9 . i. Pengendalian mesyuarat iv. . i. Skop pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan iii. 8 .

Teknologi dalam sukan xii. Jenis-jenis permainan tradisional iii. Pengurusan sumber manusia iv. Pembangunan jurulatih iii. i. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 4: Pengurusan permainan tradisional. Membuat keputusan ix. Pengurusan kemudahan xiii. Penyelesaian masalah viii.ii. Peraturan-peraturan permainan tradisional iv. Aspek perancangan. Bekerja dengan sukarelawan v. Pengurusan pertandingan tradisional Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 5: Program pembangunan sukan. . Perancangan vii. Pembangunan athlit 1 1. Pengenalan kepada permainan tradisional ii. Mengenalpasti dan penggunaansumber iii. Kenal pasti bakat iv. Komunikasi xi. pengelolaan dan pentadbiran ii. Penilaian x. Sumber kewangan vi. i. Pengurusan stor 1 0.

Perjudian dalam sukan vi. 1 3 . 1 5. penyediaan. . Kaitan undangundang dan sukan ii. penyuntingan.1 2 . Permainan bersih (Fair Play) ii. Penyalahgunaan bahan dalam sukan iii. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 6: Undang-undang dan pentadbiran sukan. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 7: Isu-isu dalam sukan. i. Insentif dan athlit v. 1 4. Keganasan dalam sukan iv. i. (Proses pengumpulan. Liabiliti perundangan dan sukan. Wanita dan sukan ii. Gangguan dalam sukan Perbincangan bersama ahli kumpulan dalam persembahan maklumat berdasarkan tajuk 1 hingga 8. Sukan dan media massa iii. i. Politik dan sukan iv. Cabaran sukan negara membangun masa kini Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 8: Nilai dan etika dalam sukan.

1 7. Pelaksanaan refleksi individu i. Tajuk 5 vi. Pensyarah pembimbing Penyerahan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) kepada pensyarah pembimbing. Ahli kumpulan ii. Tajuk 4 v. Pengumpulan maklumat amali bertajuk pengurusan stor. . Tajuk 6 vii. 1 9 . Tajuk 8 1 6. Tajuk 2 iii. Tajuk 3 iv. Tajuk 1 ii. Karnival Permainan Tradisional Penyemakan terakhir Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) oleh: i. 1 8. ISL PJM3112: i. Tajuk 7 viii.penyusunan penyemakan/penambahbaikan dan pembukuan). Lawatan ilmiah ii.

Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : ANIS AFIQAH BINTI KAMARUDIN : Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : NOR ANISYAFIRA BINTI AB HALIM : Tandatangan Nama Penulis : : WAN NURUL FATEHAH BINTI WAN MOHD NASIR .AKUAN PELAJAR “ Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya”.

KERTAS KERJA PERMAINAN TRADISIONAL 5. PENGENALAN 3. REFLEKSI a. AMALI 7. Refleksi Lawatan Ilmiah (UIAM) b. BIBLIOGRAFI 9. KERTAS KERJA LAWATAN ILMIAH 4.Tarikh : SENARAI KANDUNGAN SOALAN TUGASAN BORANG KOLABORASI AKUAN PELAJAR 1. ISL 6. PENGHARGAAN 2. Refleksi Karnival Permainan Tradisional LAMPIRAN . LAPORAN PENGURUSAN STOR 8.

kami ingin mengucapkan ribuan terima kepada semua pihak yang telah membantu dalam perkongsian ilmu.PENGHARGAAN Bismillahirrahmanirrahim.w. Kepada kalian yang telah banyak membantu kami. Kami sentiasa mendoakan agar Allah SWT sentiasa memberkati perjalanan kami dan rakan-rakan untuk menghadapi pahit getir dalam proses bergelar seorang guru kelak. Terima kasih kami ucapkan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberi tunjuk ajar serta bimbingan sepanjang pelaksanaan tugasan ini. Alhamdullilah kepada yang Maha Esa kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya serta inayah-Nya dapat juga kami melaksanakan tugasan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu bagi mata pelajaran PJM 3112 dengan jayanya. Sepanjang melaksanakan tugasan ini. turut tidak dilupakan kepada rakan-rakan yang turut sama berkongsi idea. Di kesempatan ini. penjanaan idea dan sebagainya samada secara langsung atau pun secara tidak langsung. Di samping itu.t yang dapat membalasnya. terima kasih.. sokongan. . Sekian. hanya Allah s. Tidak lupa juga kepada ibu bapa yang telah menyokong kami daripada belakang dan doa yang tidak putusputus agar dipermudahkan segala urusan kami. pengalaman dan serta ilmu baru. banyak pengalaman baru yang telah kami perolehi.

bimbingan dan kebajikan tanpa mengira agama dan bangsa. 4. Mengenalpasti dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. program pembangunan sukan. 7. Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam aspek keselamatan. 6. undang-undang dan pentadbiran sukan. nilai dan etika dalam sukan. Melaksanakan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan dengan berkesan. Menghuraikan teori pembelajaran yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. isu-isu dalam sukan. Bekerjasama dan berinteraksi dalam pelbagai situasi dan keadaan. pengurusan permainan tradisional.PENGENALAN Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. Menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. Mengintergrasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran teknologi maklumat dan cara berkomunikasi berkesan untuk melaksanakan latihan yang sistematik. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. . berkesan dan bermakna. Hasil pembelajran yang terkandung dalam subjek PJM3112 adalah seperti berikut: 1. 3. 2. 5. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa.

1. KERTAS KERJA LAWATAN ILMIAH .

KERTAS KERJA PERMAINAN TRADISIONAL .2.

INDEPENDENT SELF LEARNING (ISL) .3.

AMALI .4.

5. LAPORAN PENGURUSAN STOR .

BIBLIOGRAFI .6.

Karnival Permainan Tradisional . Lawatan Ilmiah ii. REFLEKSI i.7.

LAMPIRAN .8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful