INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA

KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU (KKBI) PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMASNI (PJM3112)
NAMA : ANIS AFIQAH BT KAMARUDIN (890202-11-5488) NOR ANISYAFIRA BT AB HALIM (891002-11-5082) WAN NURUL FATEHAH BT WAN MD NASIR (890908-11-5156) UNIT : PISMP PRASEKOLAH 2 ( JANUARI 2009 ) SUBJEK : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI KOD : PJM3112 PENSYARAH : PN. FATIMAH BINTI MUSTAFA TARIKH HANTAR : 11 MAC 2011

5. Pendidikan Khas 3 vi. Karnival Permainan Tradisional Pemilihan Tarikh. Pendidikan Khas 2 v. i. CATATAN T/TANGAN 2 . Fatimah binti Mustaffa dengan unit PISMP ambilan Januari 2009. i. 3 . Pendidikan Khas 1 iv.Lawatan Ilmiah • Pusat Sukan dan Rekreasi. i. FATIMAH BINTI MUSTAFFA BIL. Pendidikan Khas 5 viii. 4 . Prasekolah 1 ii.Karnival Permainan Tradisional. Prasekolah 2 iii. TARIKH PERKARA Taklimat KKBI PJM3112 oleh Pn. 1.Lawatan ilmiah Pelantikan Organisasi Jawatankuasa Kerja. Pendidikan Khas 4 vii. Matematik Pelantikan Organisasi Jawatankuasa Kerja. i. .BORANG KOLABORASI NAMA UNIT SUBJEK KOD PENSYARAH : ANIS AFIQAH BINTI KAMARUDIN NOR ANISYAFIRA BINTI AB HALIM WAN NURUL FATEHAH BINTI WAN MOHD NASIR : PISMP PRASEKOLAH 2 AMBILAN JANUARI 2009 : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI : PJM3112 : PN. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Pemilihan Tarikh i.

i. i. pengurusan dan pentadbiran ii. 9 . Skop pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 2: Pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. Perlembagaan organisasi badan sukan kebangsaan ii. Melayari internet mendapat maklumat tentang tajuk ISL tajuk 1: Pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. Pembentangan Kertas Kerja i. Kepimpinan 7 . Karnival Permainan Tradisional. Skop pengurusan pendidikan jasmani dan sukan iv. . Belanjawan dan pengurusan kewangan Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 3: Pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. Pengendalian mesyuarat iv. Konsep dan definisi pengelolaan. 8 .6. Skop pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan iii. Lawatan Ilmiah ii. Pentadbiran organisasi sukan iii. i.

Pengurusan sumber manusia iv. pengelolaan dan pentadbiran ii. Pembangunan jurulatih iii. Penilaian x. Pengurusan pertandingan tradisional Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 5: Program pembangunan sukan. Jenis-jenis permainan tradisional iii. Komunikasi xi. Pengenalan kepada permainan tradisional ii. Pembangunan athlit 1 1. Pengurusan kemudahan xiii. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 4: Pengurusan permainan tradisional. Teknologi dalam sukan xii. Peraturan-peraturan permainan tradisional iv. Mengenalpasti dan penggunaansumber iii.ii. Pengurusan stor 1 0. i. Bekerja dengan sukarelawan v. Aspek perancangan. . Membuat keputusan ix. i. Kenal pasti bakat iv. Perancangan vii. Penyelesaian masalah viii. Sumber kewangan vi.

i. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 7: Isu-isu dalam sukan. (Proses pengumpulan. Cabaran sukan negara membangun masa kini Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 8: Nilai dan etika dalam sukan. 1 4. Liabiliti perundangan dan sukan. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 6: Undang-undang dan pentadbiran sukan. 1 3 . i. 1 5. Perjudian dalam sukan vi. Insentif dan athlit v. penyuntingan. Keganasan dalam sukan iv. Sukan dan media massa iii. Wanita dan sukan ii. Gangguan dalam sukan Perbincangan bersama ahli kumpulan dalam persembahan maklumat berdasarkan tajuk 1 hingga 8.1 2 . Kaitan undangundang dan sukan ii. penyediaan. Permainan bersih (Fair Play) ii. . Politik dan sukan iv. i. Penyalahgunaan bahan dalam sukan iii.

Pelaksanaan refleksi individu i. Tajuk 8 1 6. Tajuk 6 vii. Tajuk 2 iii. Pensyarah pembimbing Penyerahan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) kepada pensyarah pembimbing. Tajuk 4 v. 1 9 . Tajuk 7 viii. Karnival Permainan Tradisional Penyemakan terakhir Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) oleh: i. . 1 8. Pengumpulan maklumat amali bertajuk pengurusan stor. Tajuk 3 iv. 1 7. Tajuk 1 ii. Ahli kumpulan ii. Tajuk 5 vi. Lawatan ilmiah ii. ISL PJM3112: i.penyusunan penyemakan/penambahbaikan dan pembukuan).

Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : ANIS AFIQAH BINTI KAMARUDIN : Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : NOR ANISYAFIRA BINTI AB HALIM : Tandatangan Nama Penulis : : WAN NURUL FATEHAH BINTI WAN MOHD NASIR .AKUAN PELAJAR “ Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya”.

REFLEKSI a. PENGHARGAAN 2. LAPORAN PENGURUSAN STOR 8. Refleksi Lawatan Ilmiah (UIAM) b. ISL 6. KERTAS KERJA LAWATAN ILMIAH 4. AMALI 7. Refleksi Karnival Permainan Tradisional LAMPIRAN . KERTAS KERJA PERMAINAN TRADISIONAL 5.Tarikh : SENARAI KANDUNGAN SOALAN TUGASAN BORANG KOLABORASI AKUAN PELAJAR 1. BIBLIOGRAFI 9. PENGENALAN 3.

penjanaan idea dan sebagainya samada secara langsung atau pun secara tidak langsung. Alhamdullilah kepada yang Maha Esa kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya serta inayah-Nya dapat juga kami melaksanakan tugasan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu bagi mata pelajaran PJM 3112 dengan jayanya.PENGHARGAAN Bismillahirrahmanirrahim. Sekian. hanya Allah s. Terima kasih kami ucapkan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberi tunjuk ajar serta bimbingan sepanjang pelaksanaan tugasan ini. . terima kasih. Di kesempatan ini.w. pengalaman dan serta ilmu baru. Kami sentiasa mendoakan agar Allah SWT sentiasa memberkati perjalanan kami dan rakan-rakan untuk menghadapi pahit getir dalam proses bergelar seorang guru kelak. Sepanjang melaksanakan tugasan ini. Di samping itu. banyak pengalaman baru yang telah kami perolehi. Kepada kalian yang telah banyak membantu kami. kami ingin mengucapkan ribuan terima kepada semua pihak yang telah membantu dalam perkongsian ilmu. Tidak lupa juga kepada ibu bapa yang telah menyokong kami daripada belakang dan doa yang tidak putusputus agar dipermudahkan segala urusan kami.. sokongan. turut tidak dilupakan kepada rakan-rakan yang turut sama berkongsi idea.t yang dapat membalasnya.

Mengenalpasti dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam aspek keselamatan. 6. isu-isu dalam sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. Bekerjasama dan berinteraksi dalam pelbagai situasi dan keadaan. 3. bimbingan dan kebajikan tanpa mengira agama dan bangsa. 4. Melaksanakan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan dengan berkesan. Menghuraikan teori pembelajaran yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. 5.PENGENALAN Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. Menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan permainan tradisional. nilai dan etika dalam sukan. program pembangunan sukan. Hasil pembelajran yang terkandung dalam subjek PJM3112 adalah seperti berikut: 1. Mengintergrasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran teknologi maklumat dan cara berkomunikasi berkesan untuk melaksanakan latihan yang sistematik. 7. berkesan dan bermakna. undang-undang dan pentadbiran sukan. 2. .

1. KERTAS KERJA LAWATAN ILMIAH .

2. KERTAS KERJA PERMAINAN TRADISIONAL .

INDEPENDENT SELF LEARNING (ISL) .3.

AMALI .4.

LAPORAN PENGURUSAN STOR .5.

BIBLIOGRAFI .6.

REFLEKSI i.7. Lawatan Ilmiah ii. Karnival Permainan Tradisional .

8. LAMPIRAN .