MUKA HADAPAN KKBI PJM3112

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA

KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU (KKBI) PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMASNI (PJM3112)
NAMA : ANIS AFIQAH BT KAMARUDIN (890202-11-5488) NOR ANISYAFIRA BT AB HALIM (891002-11-5082) WAN NURUL FATEHAH BT WAN MD NASIR (890908-11-5156) UNIT : PISMP PRASEKOLAH 2 ( JANUARI 2009 ) SUBJEK : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI KOD : PJM3112 PENSYARAH : PN. FATIMAH BINTI MUSTAFA TARIKH HANTAR : 11 MAC 2011

i. 4 . 1. Fatimah binti Mustaffa dengan unit PISMP ambilan Januari 2009. Prasekolah 2 iii. i. Matematik Pelantikan Organisasi Jawatankuasa Kerja. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Pemilihan Tarikh i. CATATAN T/TANGAN 2 .Karnival Permainan Tradisional.Lawatan ilmiah Pelantikan Organisasi Jawatankuasa Kerja. TARIKH PERKARA Taklimat KKBI PJM3112 oleh Pn.Lawatan Ilmiah • Pusat Sukan dan Rekreasi. Pendidikan Khas 3 vi. Pendidikan Khas 1 iv.BORANG KOLABORASI NAMA UNIT SUBJEK KOD PENSYARAH : ANIS AFIQAH BINTI KAMARUDIN NOR ANISYAFIRA BINTI AB HALIM WAN NURUL FATEHAH BINTI WAN MOHD NASIR : PISMP PRASEKOLAH 2 AMBILAN JANUARI 2009 : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI : PJM3112 : PN. i. 3 . Pendidikan Khas 2 v. FATIMAH BINTI MUSTAFFA BIL. Karnival Permainan Tradisional Pemilihan Tarikh. Prasekolah 1 ii. i. . Pendidikan Khas 5 viii. 5. Pendidikan Khas 4 vii.

Skop pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 2: Pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. Konsep dan definisi pengelolaan. Karnival Permainan Tradisional. Skop pengurusan pendidikan jasmani dan sukan iv. . Lawatan Ilmiah ii. Melayari internet mendapat maklumat tentang tajuk ISL tajuk 1: Pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan dan pentadbiran ii. i. Belanjawan dan pengurusan kewangan Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 3: Pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. Kepimpinan 7 . 8 . Skop pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan iii. i.6. Perlembagaan organisasi badan sukan kebangsaan ii. Pentadbiran organisasi sukan iii. 9 . Pembentangan Kertas Kerja i. Pengendalian mesyuarat iv. i.

Kenal pasti bakat iv. Pengurusan pertandingan tradisional Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 5: Program pembangunan sukan. Mengenalpasti dan penggunaansumber iii. . Peraturan-peraturan permainan tradisional iv. pengelolaan dan pentadbiran ii. Penyelesaian masalah viii. Jenis-jenis permainan tradisional iii. Pengurusan kemudahan xiii. Komunikasi xi.ii. Penilaian x. Membuat keputusan ix. i. Sumber kewangan vi. Pengurusan sumber manusia iv. Pembangunan athlit 1 1. Pengenalan kepada permainan tradisional ii. Aspek perancangan. Perancangan vii. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 4: Pengurusan permainan tradisional. i. Teknologi dalam sukan xii. Pengurusan stor 1 0. Bekerja dengan sukarelawan v. Pembangunan jurulatih iii.

penyuntingan. Penyalahgunaan bahan dalam sukan iii. 1 4. . Cabaran sukan negara membangun masa kini Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 8: Nilai dan etika dalam sukan. Wanita dan sukan ii. Sukan dan media massa iii.1 2 . Perjudian dalam sukan vi. Kaitan undangundang dan sukan ii. Politik dan sukan iv. 1 5. i. penyediaan. Keganasan dalam sukan iv. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 6: Undang-undang dan pentadbiran sukan. Insentif dan athlit v. Gangguan dalam sukan Perbincangan bersama ahli kumpulan dalam persembahan maklumat berdasarkan tajuk 1 hingga 8. i. 1 3 . Liabiliti perundangan dan sukan. Permainan bersih (Fair Play) ii. (Proses pengumpulan. i. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 7: Isu-isu dalam sukan.

penyusunan penyemakan/penambahbaikan dan pembukuan). Tajuk 2 iii. Karnival Permainan Tradisional Penyemakan terakhir Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) oleh: i. Tajuk 4 v. ISL PJM3112: i. 1 9 . Pengumpulan maklumat amali bertajuk pengurusan stor. . Tajuk 5 vi. Lawatan ilmiah ii. Tajuk 1 ii. Tajuk 8 1 6. Pelaksanaan refleksi individu i. Tajuk 6 vii. Pensyarah pembimbing Penyerahan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) kepada pensyarah pembimbing. Tajuk 7 viii. Ahli kumpulan ii. 1 8. 1 7. Tajuk 3 iv.

Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : ANIS AFIQAH BINTI KAMARUDIN : Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : NOR ANISYAFIRA BINTI AB HALIM : Tandatangan Nama Penulis : : WAN NURUL FATEHAH BINTI WAN MOHD NASIR .AKUAN PELAJAR “ Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya”.

AMALI 7. LAPORAN PENGURUSAN STOR 8. BIBLIOGRAFI 9. Refleksi Karnival Permainan Tradisional LAMPIRAN . REFLEKSI a. KERTAS KERJA PERMAINAN TRADISIONAL 5. ISL 6. KERTAS KERJA LAWATAN ILMIAH 4. PENGHARGAAN 2. Refleksi Lawatan Ilmiah (UIAM) b.Tarikh : SENARAI KANDUNGAN SOALAN TUGASAN BORANG KOLABORASI AKUAN PELAJAR 1. PENGENALAN 3.

kami ingin mengucapkan ribuan terima kepada semua pihak yang telah membantu dalam perkongsian ilmu. turut tidak dilupakan kepada rakan-rakan yang turut sama berkongsi idea. Alhamdullilah kepada yang Maha Esa kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya serta inayah-Nya dapat juga kami melaksanakan tugasan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu bagi mata pelajaran PJM 3112 dengan jayanya.PENGHARGAAN Bismillahirrahmanirrahim. banyak pengalaman baru yang telah kami perolehi. Di samping itu. Kepada kalian yang telah banyak membantu kami. Tidak lupa juga kepada ibu bapa yang telah menyokong kami daripada belakang dan doa yang tidak putusputus agar dipermudahkan segala urusan kami. Sepanjang melaksanakan tugasan ini. Kami sentiasa mendoakan agar Allah SWT sentiasa memberkati perjalanan kami dan rakan-rakan untuk menghadapi pahit getir dalam proses bergelar seorang guru kelak. terima kasih.w. Terima kasih kami ucapkan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberi tunjuk ajar serta bimbingan sepanjang pelaksanaan tugasan ini.t yang dapat membalasnya.. Sekian. penjanaan idea dan sebagainya samada secara langsung atau pun secara tidak langsung. Di kesempatan ini. pengalaman dan serta ilmu baru. . hanya Allah s. sokongan.

. bimbingan dan kebajikan tanpa mengira agama dan bangsa. Melaksanakan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan dengan berkesan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. nilai dan etika dalam sukan.PENGENALAN Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. Hasil pembelajran yang terkandung dalam subjek PJM3112 adalah seperti berikut: 1. 3. Menghuraikan teori pembelajaran yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan permainan tradisional. undang-undang dan pentadbiran sukan. 2. Mengenalpasti dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. 7. Menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. 6. Mengintergrasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran teknologi maklumat dan cara berkomunikasi berkesan untuk melaksanakan latihan yang sistematik. Bekerjasama dan berinteraksi dalam pelbagai situasi dan keadaan. 5. berkesan dan bermakna. 4. Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam aspek keselamatan. isu-isu dalam sukan. program pembangunan sukan.

KERTAS KERJA LAWATAN ILMIAH .1.

2. KERTAS KERJA PERMAINAN TRADISIONAL .

INDEPENDENT SELF LEARNING (ISL) .3.

AMALI .4.

LAPORAN PENGURUSAN STOR .5.

6. BIBLIOGRAFI .

7. REFLEKSI i. Karnival Permainan Tradisional . Lawatan Ilmiah ii.

8. LAMPIRAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful