INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA

KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU (KKBI) PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMASNI (PJM3112)
NAMA : ANIS AFIQAH BT KAMARUDIN (890202-11-5488) NOR ANISYAFIRA BT AB HALIM (891002-11-5082) WAN NURUL FATEHAH BT WAN MD NASIR (890908-11-5156) UNIT : PISMP PRASEKOLAH 2 ( JANUARI 2009 ) SUBJEK : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI KOD : PJM3112 PENSYARAH : PN. FATIMAH BINTI MUSTAFA TARIKH HANTAR : 11 MAC 2011

i. Pendidikan Khas 4 vii. Pendidikan Khas 1 iv. i. 5. FATIMAH BINTI MUSTAFFA BIL. Pendidikan Khas 2 v.Lawatan ilmiah Pelantikan Organisasi Jawatankuasa Kerja. . i. CATATAN T/TANGAN 2 . 4 .Lawatan Ilmiah • Pusat Sukan dan Rekreasi. Prasekolah 1 ii. 3 . Pendidikan Khas 3 vi. Karnival Permainan Tradisional Pemilihan Tarikh. Pendidikan Khas 5 viii. Matematik Pelantikan Organisasi Jawatankuasa Kerja. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Pemilihan Tarikh i. Prasekolah 2 iii. TARIKH PERKARA Taklimat KKBI PJM3112 oleh Pn.BORANG KOLABORASI NAMA UNIT SUBJEK KOD PENSYARAH : ANIS AFIQAH BINTI KAMARUDIN NOR ANISYAFIRA BINTI AB HALIM WAN NURUL FATEHAH BINTI WAN MOHD NASIR : PISMP PRASEKOLAH 2 AMBILAN JANUARI 2009 : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI : PJM3112 : PN. i.Karnival Permainan Tradisional. 1. Fatimah binti Mustaffa dengan unit PISMP ambilan Januari 2009.

pengurusan dan pentadbiran ii. Lawatan Ilmiah ii. i.6. Perlembagaan organisasi badan sukan kebangsaan ii. . 8 . i. Melayari internet mendapat maklumat tentang tajuk ISL tajuk 1: Pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. Karnival Permainan Tradisional. Kepimpinan 7 . Konsep dan definisi pengelolaan. Pembentangan Kertas Kerja i. Belanjawan dan pengurusan kewangan Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 3: Pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. Skop pengurusan pendidikan jasmani dan sukan iv. Pengendalian mesyuarat iv. Skop pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan iii. i. 9 . Skop pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 2: Pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. Pentadbiran organisasi sukan iii.

. Teknologi dalam sukan xii. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 4: Pengurusan permainan tradisional. Penyelesaian masalah viii. Peraturan-peraturan permainan tradisional iv. Pembangunan jurulatih iii. Komunikasi xi. Penilaian x. Pengurusan pertandingan tradisional Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 5: Program pembangunan sukan. Kenal pasti bakat iv. Pengurusan sumber manusia iv. i. pengelolaan dan pentadbiran ii. Pengurusan stor 1 0. Bekerja dengan sukarelawan v. Perancangan vii. Pembangunan athlit 1 1. Membuat keputusan ix. Jenis-jenis permainan tradisional iii. Aspek perancangan. i. Mengenalpasti dan penggunaansumber iii. Pengurusan kemudahan xiii. Sumber kewangan vi. Pengenalan kepada permainan tradisional ii.ii.

Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 7: Isu-isu dalam sukan. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 6: Undang-undang dan pentadbiran sukan. (Proses pengumpulan. Kaitan undangundang dan sukan ii. i. Penyalahgunaan bahan dalam sukan iii. Gangguan dalam sukan Perbincangan bersama ahli kumpulan dalam persembahan maklumat berdasarkan tajuk 1 hingga 8. 1 4. penyuntingan. Perjudian dalam sukan vi. . Liabiliti perundangan dan sukan. Wanita dan sukan ii.1 2 . i. penyediaan. Sukan dan media massa iii. 1 3 . Insentif dan athlit v. Cabaran sukan negara membangun masa kini Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 8: Nilai dan etika dalam sukan. Permainan bersih (Fair Play) ii. i. Keganasan dalam sukan iv. 1 5. Politik dan sukan iv.

1 9 . 1 7. Pengumpulan maklumat amali bertajuk pengurusan stor. Tajuk 7 viii.penyusunan penyemakan/penambahbaikan dan pembukuan). Tajuk 5 vi. . Tajuk 3 iv. Tajuk 2 iii. Pensyarah pembimbing Penyerahan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) kepada pensyarah pembimbing. Pelaksanaan refleksi individu i. Tajuk 1 ii. Tajuk 8 1 6. ISL PJM3112: i. Ahli kumpulan ii. Tajuk 4 v. 1 8. Tajuk 6 vii. Lawatan ilmiah ii. Karnival Permainan Tradisional Penyemakan terakhir Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) oleh: i.

AKUAN PELAJAR “ Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya”. Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : ANIS AFIQAH BINTI KAMARUDIN : Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : NOR ANISYAFIRA BINTI AB HALIM : Tandatangan Nama Penulis : : WAN NURUL FATEHAH BINTI WAN MOHD NASIR .

KERTAS KERJA LAWATAN ILMIAH 4. BIBLIOGRAFI 9. ISL 6. LAPORAN PENGURUSAN STOR 8. Refleksi Karnival Permainan Tradisional LAMPIRAN .Tarikh : SENARAI KANDUNGAN SOALAN TUGASAN BORANG KOLABORASI AKUAN PELAJAR 1. REFLEKSI a. AMALI 7. KERTAS KERJA PERMAINAN TRADISIONAL 5. PENGHARGAAN 2. Refleksi Lawatan Ilmiah (UIAM) b. PENGENALAN 3.

Tidak lupa juga kepada ibu bapa yang telah menyokong kami daripada belakang dan doa yang tidak putusputus agar dipermudahkan segala urusan kami.w. Di samping itu.t yang dapat membalasnya.. hanya Allah s. Di kesempatan ini. banyak pengalaman baru yang telah kami perolehi. Kepada kalian yang telah banyak membantu kami. kami ingin mengucapkan ribuan terima kepada semua pihak yang telah membantu dalam perkongsian ilmu. Terima kasih kami ucapkan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberi tunjuk ajar serta bimbingan sepanjang pelaksanaan tugasan ini. pengalaman dan serta ilmu baru. Sepanjang melaksanakan tugasan ini. Kami sentiasa mendoakan agar Allah SWT sentiasa memberkati perjalanan kami dan rakan-rakan untuk menghadapi pahit getir dalam proses bergelar seorang guru kelak. terima kasih. penjanaan idea dan sebagainya samada secara langsung atau pun secara tidak langsung. Sekian. . Alhamdullilah kepada yang Maha Esa kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya serta inayah-Nya dapat juga kami melaksanakan tugasan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu bagi mata pelajaran PJM 3112 dengan jayanya. sokongan.PENGHARGAAN Bismillahirrahmanirrahim. turut tidak dilupakan kepada rakan-rakan yang turut sama berkongsi idea.

Melaksanakan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan dengan berkesan. Mengintergrasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran teknologi maklumat dan cara berkomunikasi berkesan untuk melaksanakan latihan yang sistematik. Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam aspek keselamatan. Menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. berkesan dan bermakna. pengurusan permainan tradisional. Bekerjasama dan berinteraksi dalam pelbagai situasi dan keadaan. 7. Hasil pembelajran yang terkandung dalam subjek PJM3112 adalah seperti berikut: 1. isu-isu dalam sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. 3. Menghuraikan teori pembelajaran yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. 4. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. 6. 5. bimbingan dan kebajikan tanpa mengira agama dan bangsa. Mengenalpasti dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. nilai dan etika dalam sukan. . program pembangunan sukan. 2. undang-undang dan pentadbiran sukan.PENGENALAN Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan.

1. KERTAS KERJA LAWATAN ILMIAH .

KERTAS KERJA PERMAINAN TRADISIONAL .2.

INDEPENDENT SELF LEARNING (ISL) .3.

AMALI .4.

5. LAPORAN PENGURUSAN STOR .

BIBLIOGRAFI .6.

Karnival Permainan Tradisional .7. REFLEKSI i. Lawatan Ilmiah ii.

LAMPIRAN .8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful