INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA

KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU (KKBI) PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMASNI (PJM3112)
NAMA : ANIS AFIQAH BT KAMARUDIN (890202-11-5488) NOR ANISYAFIRA BT AB HALIM (891002-11-5082) WAN NURUL FATEHAH BT WAN MD NASIR (890908-11-5156) UNIT : PISMP PRASEKOLAH 2 ( JANUARI 2009 ) SUBJEK : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI KOD : PJM3112 PENSYARAH : PN. FATIMAH BINTI MUSTAFA TARIKH HANTAR : 11 MAC 2011

Lawatan Ilmiah • Pusat Sukan dan Rekreasi. i. i. TARIKH PERKARA Taklimat KKBI PJM3112 oleh Pn. Pendidikan Khas 2 v. 5. Pendidikan Khas 5 viii.BORANG KOLABORASI NAMA UNIT SUBJEK KOD PENSYARAH : ANIS AFIQAH BINTI KAMARUDIN NOR ANISYAFIRA BINTI AB HALIM WAN NURUL FATEHAH BINTI WAN MOHD NASIR : PISMP PRASEKOLAH 2 AMBILAN JANUARI 2009 : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI : PJM3112 : PN. Pendidikan Khas 4 vii. 4 .Lawatan ilmiah Pelantikan Organisasi Jawatankuasa Kerja. Prasekolah 2 iii. Matematik Pelantikan Organisasi Jawatankuasa Kerja. . CATATAN T/TANGAN 2 . Fatimah binti Mustaffa dengan unit PISMP ambilan Januari 2009.Karnival Permainan Tradisional. FATIMAH BINTI MUSTAFFA BIL. Karnival Permainan Tradisional Pemilihan Tarikh. Prasekolah 1 ii. i. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Pemilihan Tarikh i. Pendidikan Khas 1 iv. i. 1. 3 . Pendidikan Khas 3 vi.

Kepimpinan 7 . Skop pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 2: Pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. i. Pembentangan Kertas Kerja i. Konsep dan definisi pengelolaan. Lawatan Ilmiah ii. Skop pengurusan pendidikan jasmani dan sukan iv. . Skop pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan iii. Melayari internet mendapat maklumat tentang tajuk ISL tajuk 1: Pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. Perlembagaan organisasi badan sukan kebangsaan ii. Karnival Permainan Tradisional. pengurusan dan pentadbiran ii. Pentadbiran organisasi sukan iii. 9 . 8 . i. Belanjawan dan pengurusan kewangan Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 3: Pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. Pengendalian mesyuarat iv. i.6.

Penilaian x. Pembangunan athlit 1 1. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 4: Pengurusan permainan tradisional. Aspek perancangan. Perancangan vii. Pengurusan stor 1 0. Kenal pasti bakat iv. Peraturan-peraturan permainan tradisional iv. Pembangunan jurulatih iii. Penyelesaian masalah viii. Sumber kewangan vi. i.ii. i. Jenis-jenis permainan tradisional iii. Pengenalan kepada permainan tradisional ii. . Bekerja dengan sukarelawan v. Membuat keputusan ix. Pengurusan sumber manusia iv. Pengurusan kemudahan xiii. Teknologi dalam sukan xii. Mengenalpasti dan penggunaansumber iii. pengelolaan dan pentadbiran ii. Pengurusan pertandingan tradisional Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 5: Program pembangunan sukan. Komunikasi xi.

penyuntingan. Sukan dan media massa iii. Liabiliti perundangan dan sukan. . (Proses pengumpulan. 1 5. Wanita dan sukan ii.1 2 . Insentif dan athlit v. Permainan bersih (Fair Play) ii. i. i. penyediaan. Penyalahgunaan bahan dalam sukan iii. Keganasan dalam sukan iv. 1 4. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 6: Undang-undang dan pentadbiran sukan. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 7: Isu-isu dalam sukan. Cabaran sukan negara membangun masa kini Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 8: Nilai dan etika dalam sukan. Perjudian dalam sukan vi. i. Kaitan undangundang dan sukan ii. Politik dan sukan iv. 1 3 . Gangguan dalam sukan Perbincangan bersama ahli kumpulan dalam persembahan maklumat berdasarkan tajuk 1 hingga 8.

1 9 . Tajuk 2 iii. Tajuk 1 ii. Lawatan ilmiah ii. Karnival Permainan Tradisional Penyemakan terakhir Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) oleh: i. 1 7. Pengumpulan maklumat amali bertajuk pengurusan stor. Tajuk 7 viii. Tajuk 3 iv. 1 8. . Pensyarah pembimbing Penyerahan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) kepada pensyarah pembimbing. Tajuk 6 vii. ISL PJM3112: i. Ahli kumpulan ii. Tajuk 8 1 6. Pelaksanaan refleksi individu i.penyusunan penyemakan/penambahbaikan dan pembukuan). Tajuk 5 vi. Tajuk 4 v.

Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : ANIS AFIQAH BINTI KAMARUDIN : Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : NOR ANISYAFIRA BINTI AB HALIM : Tandatangan Nama Penulis : : WAN NURUL FATEHAH BINTI WAN MOHD NASIR .AKUAN PELAJAR “ Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya”.

Refleksi Karnival Permainan Tradisional LAMPIRAN . LAPORAN PENGURUSAN STOR 8. AMALI 7. KERTAS KERJA LAWATAN ILMIAH 4. Refleksi Lawatan Ilmiah (UIAM) b. ISL 6. PENGHARGAAN 2. REFLEKSI a.Tarikh : SENARAI KANDUNGAN SOALAN TUGASAN BORANG KOLABORASI AKUAN PELAJAR 1. BIBLIOGRAFI 9. PENGENALAN 3. KERTAS KERJA PERMAINAN TRADISIONAL 5.

sokongan. Alhamdullilah kepada yang Maha Esa kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya serta inayah-Nya dapat juga kami melaksanakan tugasan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu bagi mata pelajaran PJM 3112 dengan jayanya. Di samping itu. . banyak pengalaman baru yang telah kami perolehi. hanya Allah s.w. Kami sentiasa mendoakan agar Allah SWT sentiasa memberkati perjalanan kami dan rakan-rakan untuk menghadapi pahit getir dalam proses bergelar seorang guru kelak.PENGHARGAAN Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang melaksanakan tugasan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberi tunjuk ajar serta bimbingan sepanjang pelaksanaan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada ibu bapa yang telah menyokong kami daripada belakang dan doa yang tidak putusputus agar dipermudahkan segala urusan kami. Sekian. Di kesempatan ini. turut tidak dilupakan kepada rakan-rakan yang turut sama berkongsi idea.t yang dapat membalasnya. Kepada kalian yang telah banyak membantu kami. terima kasih.. penjanaan idea dan sebagainya samada secara langsung atau pun secara tidak langsung. kami ingin mengucapkan ribuan terima kepada semua pihak yang telah membantu dalam perkongsian ilmu. pengalaman dan serta ilmu baru.

Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam aspek keselamatan. isu-isu dalam sukan. Menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. 4. 5. . 6. bimbingan dan kebajikan tanpa mengira agama dan bangsa.PENGENALAN Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. Melaksanakan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan dengan berkesan. Bekerjasama dan berinteraksi dalam pelbagai situasi dan keadaan. Mengenalpasti dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. undang-undang dan pentadbiran sukan. 2. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. 3. program pembangunan sukan. nilai dan etika dalam sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. Mengintergrasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran teknologi maklumat dan cara berkomunikasi berkesan untuk melaksanakan latihan yang sistematik. Hasil pembelajran yang terkandung dalam subjek PJM3112 adalah seperti berikut: 1. berkesan dan bermakna. pengurusan permainan tradisional. 7. Menghuraikan teori pembelajaran yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan.

1. KERTAS KERJA LAWATAN ILMIAH .

KERTAS KERJA PERMAINAN TRADISIONAL .2.

INDEPENDENT SELF LEARNING (ISL) .3.

AMALI .4.

5. LAPORAN PENGURUSAN STOR .

BIBLIOGRAFI .6.

REFLEKSI i. Karnival Permainan Tradisional .7. Lawatan Ilmiah ii.

LAMPIRAN .8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful