INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA

KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU (KKBI) PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMASNI (PJM3112)
NAMA : ANIS AFIQAH BT KAMARUDIN (890202-11-5488) NOR ANISYAFIRA BT AB HALIM (891002-11-5082) WAN NURUL FATEHAH BT WAN MD NASIR (890908-11-5156) UNIT : PISMP PRASEKOLAH 2 ( JANUARI 2009 ) SUBJEK : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI KOD : PJM3112 PENSYARAH : PN. FATIMAH BINTI MUSTAFA TARIKH HANTAR : 11 MAC 2011

5. . 1. Matematik Pelantikan Organisasi Jawatankuasa Kerja. Pendidikan Khas 5 viii.BORANG KOLABORASI NAMA UNIT SUBJEK KOD PENSYARAH : ANIS AFIQAH BINTI KAMARUDIN NOR ANISYAFIRA BINTI AB HALIM WAN NURUL FATEHAH BINTI WAN MOHD NASIR : PISMP PRASEKOLAH 2 AMBILAN JANUARI 2009 : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI : PJM3112 : PN. i. Karnival Permainan Tradisional Pemilihan Tarikh. Fatimah binti Mustaffa dengan unit PISMP ambilan Januari 2009. Prasekolah 2 iii.Lawatan ilmiah Pelantikan Organisasi Jawatankuasa Kerja. Pendidikan Khas 2 v. Pendidikan Khas 3 vi. Pendidikan Khas 1 iv. 4 . i. Pendidikan Khas 4 vii. i.Lawatan Ilmiah • Pusat Sukan dan Rekreasi. Prasekolah 1 ii. 3 . FATIMAH BINTI MUSTAFFA BIL. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Pemilihan Tarikh i.Karnival Permainan Tradisional. CATATAN T/TANGAN 2 . TARIKH PERKARA Taklimat KKBI PJM3112 oleh Pn. i.

Perlembagaan organisasi badan sukan kebangsaan ii. pengurusan dan pentadbiran ii. . Kepimpinan 7 . Pembentangan Kertas Kerja i. i. i. 8 . Melayari internet mendapat maklumat tentang tajuk ISL tajuk 1: Pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. i. Skop pengurusan pendidikan jasmani dan sukan iv. Pengendalian mesyuarat iv. Belanjawan dan pengurusan kewangan Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 3: Pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. 9 . Skop pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 2: Pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. Pentadbiran organisasi sukan iii. Konsep dan definisi pengelolaan. Lawatan Ilmiah ii. Skop pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan iii. Karnival Permainan Tradisional.6.

ii. Pengurusan stor 1 0. Pengurusan kemudahan xiii. Teknologi dalam sukan xii. i. Peraturan-peraturan permainan tradisional iv. Mengenalpasti dan penggunaansumber iii. Bekerja dengan sukarelawan v. Pembangunan athlit 1 1. Pengurusan pertandingan tradisional Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 5: Program pembangunan sukan. Kenal pasti bakat iv. Jenis-jenis permainan tradisional iii. . Pengenalan kepada permainan tradisional ii. Pembangunan jurulatih iii. Aspek perancangan. Perancangan vii. Penyelesaian masalah viii. Membuat keputusan ix. i. Komunikasi xi. Penilaian x. Sumber kewangan vi. pengelolaan dan pentadbiran ii. Pengurusan sumber manusia iv. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 4: Pengurusan permainan tradisional.

Kaitan undangundang dan sukan ii. (Proses pengumpulan. Wanita dan sukan ii. Politik dan sukan iv. Permainan bersih (Fair Play) ii. Perjudian dalam sukan vi. Liabiliti perundangan dan sukan. i. Sukan dan media massa iii. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 7: Isu-isu dalam sukan. 1 3 . Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 6: Undang-undang dan pentadbiran sukan.1 2 . Cabaran sukan negara membangun masa kini Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 8: Nilai dan etika dalam sukan. i. penyuntingan. Insentif dan athlit v. . i. 1 5. Gangguan dalam sukan Perbincangan bersama ahli kumpulan dalam persembahan maklumat berdasarkan tajuk 1 hingga 8. Keganasan dalam sukan iv. Penyalahgunaan bahan dalam sukan iii. 1 4. penyediaan.

Tajuk 5 vi. Tajuk 4 v. Tajuk 3 iv. 1 7. Pelaksanaan refleksi individu i. 1 9 . ISL PJM3112: i. Tajuk 6 vii. Tajuk 7 viii.penyusunan penyemakan/penambahbaikan dan pembukuan). Lawatan ilmiah ii. Tajuk 8 1 6. Pensyarah pembimbing Penyerahan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) kepada pensyarah pembimbing. Karnival Permainan Tradisional Penyemakan terakhir Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) oleh: i. Ahli kumpulan ii. Pengumpulan maklumat amali bertajuk pengurusan stor. . Tajuk 1 ii. 1 8. Tajuk 2 iii.

Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : ANIS AFIQAH BINTI KAMARUDIN : Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : NOR ANISYAFIRA BINTI AB HALIM : Tandatangan Nama Penulis : : WAN NURUL FATEHAH BINTI WAN MOHD NASIR .AKUAN PELAJAR “ Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya”.

ISL 6. KERTAS KERJA LAWATAN ILMIAH 4. PENGHARGAAN 2. KERTAS KERJA PERMAINAN TRADISIONAL 5. Refleksi Lawatan Ilmiah (UIAM) b. PENGENALAN 3. BIBLIOGRAFI 9. AMALI 7. LAPORAN PENGURUSAN STOR 8. REFLEKSI a.Tarikh : SENARAI KANDUNGAN SOALAN TUGASAN BORANG KOLABORASI AKUAN PELAJAR 1. Refleksi Karnival Permainan Tradisional LAMPIRAN .

sokongan. pengalaman dan serta ilmu baru. banyak pengalaman baru yang telah kami perolehi. Di samping itu. turut tidak dilupakan kepada rakan-rakan yang turut sama berkongsi idea. Terima kasih kami ucapkan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberi tunjuk ajar serta bimbingan sepanjang pelaksanaan tugasan ini.t yang dapat membalasnya. terima kasih. hanya Allah s. Kepada kalian yang telah banyak membantu kami.PENGHARGAAN Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan ini.. Sepanjang melaksanakan tugasan ini. Alhamdullilah kepada yang Maha Esa kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya serta inayah-Nya dapat juga kami melaksanakan tugasan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu bagi mata pelajaran PJM 3112 dengan jayanya. . penjanaan idea dan sebagainya samada secara langsung atau pun secara tidak langsung.w. kami ingin mengucapkan ribuan terima kepada semua pihak yang telah membantu dalam perkongsian ilmu. Tidak lupa juga kepada ibu bapa yang telah menyokong kami daripada belakang dan doa yang tidak putusputus agar dipermudahkan segala urusan kami. Kami sentiasa mendoakan agar Allah SWT sentiasa memberkati perjalanan kami dan rakan-rakan untuk menghadapi pahit getir dalam proses bergelar seorang guru kelak. Sekian.

berkesan dan bermakna. 4. Menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. 7. Hasil pembelajran yang terkandung dalam subjek PJM3112 adalah seperti berikut: 1. Menghuraikan teori pembelajaran yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. bimbingan dan kebajikan tanpa mengira agama dan bangsa. Mengintergrasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran teknologi maklumat dan cara berkomunikasi berkesan untuk melaksanakan latihan yang sistematik. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam aspek keselamatan. . undang-undang dan pentadbiran sukan. Mengenalpasti dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. pengurusan permainan tradisional. 2. 3. Bekerjasama dan berinteraksi dalam pelbagai situasi dan keadaan. isu-isu dalam sukan. 5. 6. Melaksanakan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan dengan berkesan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. nilai dan etika dalam sukan. program pembangunan sukan.PENGENALAN Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan.

KERTAS KERJA LAWATAN ILMIAH .1.

KERTAS KERJA PERMAINAN TRADISIONAL .2.

INDEPENDENT SELF LEARNING (ISL) .3.

4. AMALI .

5. LAPORAN PENGURUSAN STOR .

BIBLIOGRAFI .6.

Lawatan Ilmiah ii.7. Karnival Permainan Tradisional . REFLEKSI i.

8. LAMPIRAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful