INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA

KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU (KKBI) PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMASNI (PJM3112)
NAMA : ANIS AFIQAH BT KAMARUDIN (890202-11-5488) NOR ANISYAFIRA BT AB HALIM (891002-11-5082) WAN NURUL FATEHAH BT WAN MD NASIR (890908-11-5156) UNIT : PISMP PRASEKOLAH 2 ( JANUARI 2009 ) SUBJEK : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI KOD : PJM3112 PENSYARAH : PN. FATIMAH BINTI MUSTAFA TARIKH HANTAR : 11 MAC 2011

Pendidikan Khas 2 v. Fatimah binti Mustaffa dengan unit PISMP ambilan Januari 2009. 3 . i. 1.Karnival Permainan Tradisional.Lawatan ilmiah Pelantikan Organisasi Jawatankuasa Kerja. Prasekolah 2 iii. TARIKH PERKARA Taklimat KKBI PJM3112 oleh Pn. i. Pendidikan Khas 4 vii. FATIMAH BINTI MUSTAFFA BIL. Matematik Pelantikan Organisasi Jawatankuasa Kerja. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Pemilihan Tarikh i. Pendidikan Khas 3 vi.BORANG KOLABORASI NAMA UNIT SUBJEK KOD PENSYARAH : ANIS AFIQAH BINTI KAMARUDIN NOR ANISYAFIRA BINTI AB HALIM WAN NURUL FATEHAH BINTI WAN MOHD NASIR : PISMP PRASEKOLAH 2 AMBILAN JANUARI 2009 : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI : PJM3112 : PN. Pendidikan Khas 5 viii. Karnival Permainan Tradisional Pemilihan Tarikh. .Lawatan Ilmiah • Pusat Sukan dan Rekreasi. 4 . i. i. CATATAN T/TANGAN 2 . Pendidikan Khas 1 iv. 5. Prasekolah 1 ii.

Pentadbiran organisasi sukan iii. Pembentangan Kertas Kerja i. Melayari internet mendapat maklumat tentang tajuk ISL tajuk 1: Pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. Belanjawan dan pengurusan kewangan Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 3: Pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. Kepimpinan 7 . Perlembagaan organisasi badan sukan kebangsaan ii. Skop pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan iii. i. Lawatan Ilmiah ii. Pengendalian mesyuarat iv. Karnival Permainan Tradisional.6. . i. 8 . Skop pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 2: Pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. pengurusan dan pentadbiran ii. i. Skop pengurusan pendidikan jasmani dan sukan iv. Konsep dan definisi pengelolaan. 9 .

Aspek perancangan. i. Bekerja dengan sukarelawan v. Pengurusan sumber manusia iv. . Pembangunan jurulatih iii. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 4: Pengurusan permainan tradisional. i. pengelolaan dan pentadbiran ii. Pengurusan stor 1 0. Pengurusan kemudahan xiii. Sumber kewangan vi.ii. Komunikasi xi. Penilaian x. Peraturan-peraturan permainan tradisional iv. Pengenalan kepada permainan tradisional ii. Pengurusan pertandingan tradisional Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 5: Program pembangunan sukan. Perancangan vii. Mengenalpasti dan penggunaansumber iii. Teknologi dalam sukan xii. Kenal pasti bakat iv. Membuat keputusan ix. Pembangunan athlit 1 1. Jenis-jenis permainan tradisional iii. Penyelesaian masalah viii.

Wanita dan sukan ii. Penyalahgunaan bahan dalam sukan iii. i. Permainan bersih (Fair Play) ii. i. Liabiliti perundangan dan sukan. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 6: Undang-undang dan pentadbiran sukan. penyuntingan. 1 5. i. Sukan dan media massa iii. Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 7: Isu-isu dalam sukan. Kaitan undangundang dan sukan ii.1 2 . Perjudian dalam sukan vi. Keganasan dalam sukan iv. . Cabaran sukan negara membangun masa kini Melayari internet dan sumber bahan rujukan lain untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk ISL tajuk 8: Nilai dan etika dalam sukan. (Proses pengumpulan. Politik dan sukan iv. penyediaan. 1 4. Insentif dan athlit v. 1 3 . Gangguan dalam sukan Perbincangan bersama ahli kumpulan dalam persembahan maklumat berdasarkan tajuk 1 hingga 8.

Tajuk 3 iv. Pengumpulan maklumat amali bertajuk pengurusan stor. Tajuk 5 vi. ISL PJM3112: i.penyusunan penyemakan/penambahbaikan dan pembukuan). Tajuk 1 ii. Ahli kumpulan ii. Pelaksanaan refleksi individu i. 1 9 . Lawatan ilmiah ii. Tajuk 7 viii. 1 7. Tajuk 8 1 6. Tajuk 2 iii. Tajuk 6 vii. Tajuk 4 v. Karnival Permainan Tradisional Penyemakan terakhir Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) oleh: i. 1 8. Pensyarah pembimbing Penyerahan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) kepada pensyarah pembimbing. .

Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : ANIS AFIQAH BINTI KAMARUDIN : Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : NOR ANISYAFIRA BINTI AB HALIM : Tandatangan Nama Penulis : : WAN NURUL FATEHAH BINTI WAN MOHD NASIR .AKUAN PELAJAR “ Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya”.

PENGENALAN 3. ISL 6. Refleksi Lawatan Ilmiah (UIAM) b. AMALI 7. KERTAS KERJA LAWATAN ILMIAH 4. KERTAS KERJA PERMAINAN TRADISIONAL 5. LAPORAN PENGURUSAN STOR 8. Refleksi Karnival Permainan Tradisional LAMPIRAN .Tarikh : SENARAI KANDUNGAN SOALAN TUGASAN BORANG KOLABORASI AKUAN PELAJAR 1. BIBLIOGRAFI 9. REFLEKSI a. PENGHARGAAN 2.

. Sepanjang melaksanakan tugasan ini. Kami sentiasa mendoakan agar Allah SWT sentiasa memberkati perjalanan kami dan rakan-rakan untuk menghadapi pahit getir dalam proses bergelar seorang guru kelak. Di kesempatan ini. terima kasih. Kepada kalian yang telah banyak membantu kami. sokongan.t yang dapat membalasnya. Di samping itu.PENGHARGAAN Bismillahirrahmanirrahim. pengalaman dan serta ilmu baru. hanya Allah s. Sekian.w. penjanaan idea dan sebagainya samada secara langsung atau pun secara tidak langsung. turut tidak dilupakan kepada rakan-rakan yang turut sama berkongsi idea. kami ingin mengucapkan ribuan terima kepada semua pihak yang telah membantu dalam perkongsian ilmu. Tidak lupa juga kepada ibu bapa yang telah menyokong kami daripada belakang dan doa yang tidak putusputus agar dipermudahkan segala urusan kami. Alhamdullilah kepada yang Maha Esa kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya serta inayah-Nya dapat juga kami melaksanakan tugasan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu bagi mata pelajaran PJM 3112 dengan jayanya. . Terima kasih kami ucapkan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberi tunjuk ajar serta bimbingan sepanjang pelaksanaan tugasan ini. banyak pengalaman baru yang telah kami perolehi.

. 5. pengurusan permainan tradisional. Mengenalpasti dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. isu-isu dalam sukan.PENGENALAN Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. 6. Hasil pembelajran yang terkandung dalam subjek PJM3112 adalah seperti berikut: 1. Mengintergrasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran teknologi maklumat dan cara berkomunikasi berkesan untuk melaksanakan latihan yang sistematik. 4. Melaksanakan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan dengan berkesan. Bekerjasama dan berinteraksi dalam pelbagai situasi dan keadaan. Menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan. 3. berkesan dan bermakna. Menghuraikan teori pembelajaran yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. program pembangunan sukan. nilai dan etika dalam sukan. Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam aspek keselamatan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. 2. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. bimbingan dan kebajikan tanpa mengira agama dan bangsa. 7.

1. KERTAS KERJA LAWATAN ILMIAH .

KERTAS KERJA PERMAINAN TRADISIONAL .2.

3. INDEPENDENT SELF LEARNING (ISL) .

AMALI .4.

LAPORAN PENGURUSAN STOR .5.

BIBLIOGRAFI .6.

Karnival Permainan Tradisional . Lawatan Ilmiah ii. REFLEKSI i.7.

LAMPIRAN .8.