http://www.scribd.

com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1

INTERVENSI AWAL

y

Definisi Intervensi awal (early intervention) yang diatur untuk kanak-kanak berkeperluan

khas sejak dilahir hingga 6 tahun adalah sangat penting. Intervensi awal terdiri daripada gabungan usaha pendidikan, maklumat tentang pemakanan, perkembangan

kemahiran motor, penjagaan diri, interaksi sosial dan sokongan keluarga yang dilaksanakan sejurus selepas ketidakupayaan dikenal pasti (Hanson & Lynch, 1989). Intervensi awal boleh merupakan pengukuhan penguasaan bahasa,

mempertingkatkan kemahiran matematik, memperkembangkan kemahiran motor dan interaksi sosial. Intervensi awal yang intensif bertujuan untuk mengurangkan kesan sesuatu kurang upaya kepada pembelajaran dan mengelaknya menjadi lebih ketara apabila kanak-kanak memasuki sekolah rendah. Mengapa amalan intervensi awal tidak berleluasa? Salah satu sebab ialah kadar pertumbuhan kanak-kanak yang sukar dijangkakan terutama pada peringkat umur yang muda. Golongan pendidik enggan mencadangkan kanak-kanak prasekolah yang menghadapi kesukaran belajar mengikuti program pendidikan khas (Lerner, 2003). Mereka lebih cenderung untuk mengaitkan kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran dengan perkembangan lewat (late developers) dan perlu diberi lebih banyak masa. Ini telah menyebabkan kanakkanak berkenaan tidak mendapat perkhidmatan pendidikan khas yang sewajarnya dan akhirnya gagal untuk menguasai kemahiran asas. Contohnya, kanak-kanak dyslexia [disebut µdis-lek-sia] (sejenis masalah penyakit yang menjejaskan kemahiran bacaan), tidak dapat membaca pada tahap kanak-kanak lain ditafsir oleh guru sebagai lewat berkembang dan perlu diberi lebih banyak masa. Bagi kebanyakan murid sekolah rendah, masalah pembelajaran menjadi jelas apabila mereka gagal untuk menguasai kemahiran membaca, menulis dan menyelesai masalah matematik. Tingkah laku yang sering dilihat ialah ketidakupayaan untuk memberi tumpuan dan lemah dalam kemahiran motor (contohnya, tidak boleh bergerak dengan

masalah emosi mula muncul yang menghalang interaksi dengan murid lain. Sebaliknya. 2003). intervensi awal sangat penting untuk membantu kanak-kanak ini (Lerner. apabila mereka dikehendaki mempelajari bidang bidang ilmu lain seperti sains dan sains sosial. Di Amerika Syarikat perkhidmatan intervensi awal (3 tahun ke bawah) diwajibkan untuk kanak-kanak yang mengalami perkembangan lewat dan kanak-kanakberisiko tinggi (IDEA. setiap individu dalam sesebuah komuniti perlu sedar akan tanggungjawab masing-masing ke atas kanakkanak berkeperluan khas (Lerner. Contohnya kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan tetapi tidak diberi intervensi awal. Atas sebab ini juga. Oleh itu. Intervensi awal yang komprehensif dan intensif adalah berfaedah kepada keluarga dan masyarakat. Intervensi awal mempunyai impak yang positif kepada persekitaran terdekat kanak-kanak berkeperluan khas.http://www. seorang kanak-kanak bermasalah pendengaran yang diajar menggunakan bahasa isyarat secara tidak langsung dapat mempertingkatkan mindanya dan membuka peluang untuk dia berinteraksi dengan kanak-kanak lain. Lowenthal dan Egan 2003). Kejadian masalah lain yang terikat dengan kesukaran awal boleh diatasi melalui perkhidmatan intervensi awal. Lama kelamaan kurikulum menjadi semakin susah.scribd.com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 pantas). Intervensi awal dapat membantu perkembangan pelbagai kebolehan kanakkanak. Para ibu bapa dan guru tidak harus berputus asa terhadap kanak-kanak berkeperluan khas. Contohnya. mungkin mengalami masalah emosi . mereka harus memberikan sokongan sepenuhnya melalui usaha intervensi awal. y Pentingnya Intervensi Awal Kajian-kajian menunjukkan bahawa intervensi awal membawa kesan positif kepada kanak-kanak kurang upaya dan yang berisiko tinggi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Setelah beberapa tahun mengalami kegagalan dalam bidang akademik. Mengapa? Intervensi awal memainkan peranan penting dalam melengkapkan kanak-kanak berkeperluan khas dengan kemahiran asas sebelum mereka masuk ke sekolah rendah. 1990).

http://www. golongan pendidik seharusnya sedar tentang peranan mereka yang tidak hanya terbatas untuk memberi ilmu pengetahuan. Intervensi awal yang intensif dan berkesan mengurangkan beban penyediaan pendidikan khas pada peringkat sekolah rendah danmenengah. meningkatan perkembangan fizikal dan meningkatkan penguasaan bahasa kanak-kanak berkeperluan khas. Seperti mana guru telah menentukan sama ada untuk melaksanakan strategi intervensi berpusatkan guru atau berpusatkan pelajar. memberi arahan kepada . y Pelaksanaan Intervensi Awal Sama ada memilih intervensi awal secara individu. Intervensi berpusatkan guru sepenuhnya memerlukan guru memainkan peranan utama dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. sekumpulan kecil atau orang perseorangan. kesihatan dan pendidikan. Intervensi awal yang sistematik menghalang kewujudan masalah lain.scribd. secara kumpulan kecil atau seluruh kelas bergantung kepada tahap keterukan sesuatu ketidakupayaan. intervensi awal boleh meningkatkan intelek. keperluan untuk pendidikan khas di peringkat persekolahan dapat dikurangkan dan ini menjimatkan perbelanjaan negara yang dikhaskan untuk kemudahan penjagaan. Ringkasnya. mengurangkan tekanan kepada keluarga. Bilangan kanak-kanak yang memerlukan perkhidmatan pendidikan khas mungkin berkurangan. (a) Intervensi Berpusatkan Guru Intervensi berpusatkan guru adalah satu kaedah yang berkesan untuk mengajar dan mengawal pelajar bermasalah pembelajaran dan tingkah laku (Gersten.com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 seperti perasaan kecewa. tetapi mencegah sesuatu ketidakupayaan itu menjadi lebih kronik apabila pelajar-pelajar tersebut sudah dewasa. Dengan adanya intervensi awal yang teratur. Pemilihan ini bergantung kepada kebijaksanaan guru untuk menilai strategi intervensi yang terbaik mengikut jumlah pelajar dan jenis ketidakupayaan. Intervensi awal juga menawarkan penjimatan wang bagi sesuatu masyarakat. Atas sebab ini. guru juga harus menentukan kesesuaian strategi-strategi tersebut ke atas seluruh kelas. guru yang menentukan jenis strategi yang perlu digunakan. Dalam intervensi ini. model dan demonstrasi. 1998). dan mengurangkan pembinaan institusi khas.

pelajar memainkan peranan utama tetapi masih mendapat bimbingan dalam beberapa perkara daripada guru kelas. pelajar yang boleh mengawal tingkah laku sendiri dikenal pasti dan barulah intervensi berpusatkan pelajar dilaksanakan. menangani kekecewaan dan cara mengatasi masalah. Intervensi berpusatkan keluarga memerlukan komitmen yang tinggi daripada setiap ahli sesebuah keluarga. pendekatan ini juga mampu mengeratkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan kefahaman tentang keperluan individu berkeperluan khas. Apakah persamaan dan perbezaan di antara intervensi berpusatkan pelajar.scribd. menentukan matlamat yang realistik. Dalam intervensi berpusatkan pelajar. keluarga itu akan menjadi elemen yang mustahak dalam proses pembelajaran kanak-kanak berkenaan.http://www. Intervensi berpusatkan guru sepenuhnya sesuai digunakan pada tahap pemerolehan pengetahuan dan kemahiran. 1993). Intervensi ini melatih pelajar untuk µberdiri di atas kaki sendiri¶. kanak-kanak dilihat sebagai sebahagian daripada sistem sesebuah keluarga. Secara tidak langsung. berpusatkan guru dan berpusatkan keluarga? . (b) Intervensi Berpusatkan Pelajar Intervensi berpusatkan pelajar lebih sesuai bagi pelajar yang berkemampuan mengawal tingkah laku sendiri (Graham. Pelajar akan diajar prosedur-prosedur kawalan diri. Oleh itu. Ini turut memperbaiki interaksi di antara kanakkanak dengan golongan dewasa. bergantung pada diri sendiri dan Berjaya mengendalikan proses-proses pembelajaran dalam kelas biasa. Istilah µberpusatkan pelajar¶ membawa imej tentang pelajar yang berdikari.com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 kanak-kanak dan memantau kemajuan mereka. Harris dan Reid. (c) Intervensi Berpusatkan Keluarga Dalam pendekatan intervensi berpusatkan keluarga. Apabila ibubapa dilibatkan dalam proses intervensi.

Penaksiran bertujuan untuk mengenal pasti intervensi awal yang sesuai bagi seseorang individu atau kumpulan kanak-kanak. teknik saringan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dengan melibatkan bilangan pelajar yang ramai. Contohnya. Oleh itu. Penaksiran. Proses saringan melibatkan pemeriksaan yang singkat tentang sesuatu perkara. penaksiran. guru akan membuat pengubahsuaian pengajaran sesuai dengan pelajar berkenaan. Ujian Kecerdasan Weschler digunakan untuk menilai tahap kecerdasan kanakkanak yang syaki mengalami kerencatan mental. contohnya kemahiran bahasa. Kadang kala. penyaringan (screening) perlu dilakukan. kelemahan dan keperluan mereka. masalah yang dihadapi sesetengah kanak-kanak sangat nyata dan pengujian tidak diperlukan.http://www.com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 PENYARINGAN DAN PENGUJIAN DIAGNOSTIK Sebelum program intervensi awal dapat dilaksanakan. Penaksiran juga dilakukan untuk menilai keberkesanan sesuatu intervensi awal. Bagi sesetengah kanak-kanak pula adalah sukar untuk menentukan masalah yang dihadapi. y Penyaringan Sebelum bermula intervensi awal. Lazimnya. sama ada secara formal atau tidak formal perlu dilakukan (Dowker. penaksiran digunakan untuk penyaringan dan diagnosis. maka guru akan merujuk pelajar itu untuk menjalani pengujian diagnostik yang lebih terperinci. sindrom Down dan kurang upaya fizikal boleh ditentukan dengan memerhati ciri-ciri fizikal kanak-kanak berkenaan. 2005). Secara umum. dalam Gersten dan Jordan. . Setelah dikenal pasti. masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak hendak ditentukan. Sebagai contoh. Daripada penaksiran yang teratur keputusan-keputusan penting tentang strategi pengajaran dan pembelajaran dapat dibuat dengan lebih tepat. Penaksiran ialah proses pengumpulan maklumat berkenaan kanakkanak yang diajar dengan bertujuan membuat keputusan tentang kekuatan.scribd. Maklumat yang diperolehi boleh digunakan untuk mengubahsuai strategi pengajaran ke arah memperbaiki lagi kaedah intervensi awal. Sekiranya pengubahsuaian tersebut tidak membantu. sama ada berbentuk formal atau tidak. haruslah bergantung kepada situasi dan instrumen yang digunakan.

kelenturan. Pengujian tentang perkembangan motor dapat menunjukkan tahap kekuatan. berlari and melontar sesuatu objek) dan pergerakan otot halus (seperti mengambil sesuatu objek permainan. pengetahuan dan sebagainya. Kebolehan mereka mengintegrasi maklumat yang baru dipelajari dengan maklumat sedia ada. Ujian diagnostik khusus yang digunakan tertakluk kepada jenis masalah yang dihadapi (McLean. ketahanan lasak dan kordinasi mata-tangan seseorang kanak-kanak.com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 y Pengujian Diagnostik Apabila proses penyaringan menunjukkan bahawa terdapat sesuatu masalah atau beberapa masalah di kalangan kanak-kanak yang diuji. keperluan. Lazimnya. Pergerakan otot besar (seperti berjalan kaki.scribd. 2003).http://www. (a) Perkembangan Motor Kebolehan bergerak dan manipulasi objek boleh mempengaruhi pembelajaran. . kanak-kanak berkenaan dirujuk untuk pengujian diagnostik. Komunikasi lisan melibatkan penggunaan perkataan. keinginan. 1996). mengingat perkara yang mereka telah lakukan pada masa lampau. Bailey & Wolery. (b) Perkembangan Kognitif Pengujian dijalankan untuk menentukan kemahiran kognitif kanak-kanak seperti kemahiran mengira.kanak itu menghadapi masalah yang menghalang perkembangan dirinya (Heward. (c) Komunikasi dan Perkembangan Bahasa Komunikasi melibatkan penyampaian maklumat seperti perasaan. menyelesai masalah dan menghasil idea-idea baru adalah petanda-petanda perkembangan kognitif. merancang dan membuat keputusan tentang apa mereka akan buat pada masa depan. Kanak-kanak berkomunikasi dengan menggunakan bahasa untuk berkongsi maklumat dengan orang lain dan menerima maklumat daripada orang lain. pengujian diagnostik dilakukan terhadap lima domain untuk menentukan sama ada seseorang kanak. mengikat tali kasut) menunjukkan tahap perkembangan motor seseorang kanak-kanak.

scribd. kanak-kanak yang bermain bola sepak menggunakan kelima-lima domain: kemahiran motor (berlari dan menendang bola) dan kemahiran kognitif (dapat meramal gerak-geri pemain).http://www. Pengujian ciri-ciri ini melalui pemerhatian dapat mengesan tahap kemahiran adaptif kanak-kanak berkeperluan khas. menggunakan tandas dengan sempurna. Pengujian ciri-ciri tersebut dapat mengesan tahap keupayaan komunikasi dan perkembangan bahasa kanak-kanak berkeperluan khas. . Mereka tahu pentingnya mengikut giliran dan menyelesaikan konflik yang timbul. kelima-lima domain ini diperincikan kepada ciri-ciri tertentu yang boleh diperhatikan dan diukur. Contohnya. pada umur 4 tahun. riak air muka dan sebagainya. Pengujian terhadap ciri-ciri tersebut dapat mengesan tahap perkembangan emosi dan sosial kanakkanak berkeperluan khas. Lazimnya. Oleh itu.com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 frasa. penumpuan mata. Mereka juga dapat meluahkan perasaan dan emosi dengan cara teratur. disenaraikan kebolehan dan keupayaan yang patut dilakukan oleh kanak-kanak pada peringkat umur tersebut. (d) Perkembangan Emosi dan Sosial Kanak-kanak yang telah mencapai kompetensi sosial rela berkongsi barang permainan dan tidak keberatan berkerjasama dengan kanak-kanak lain. perbandingan boleh dibuat dengan kanak-kanak berkeperluan khas yang diuji. (e) Kemahiran Adaptif Perkembangan kanak-kanak juga ditentukan sama ada mereka mempunyai kemahiran adaptif seperti boleh memakai baju tanpa dibantu orang lain. membasuh tangan dan sebagainya. Sesuatu kebolehan atau keupayaan itu dikaitkan dengan umur tertentu. memberus gigi dengan sendiri. ayat dan bunyi. Perlu ditekankan bahawa kelima-lima domain ini tidak berasingan tetapi banyak bertindih. Contohnya. Komunikasi bukan lisan melibatkan gerak-geri tangan dan anggota badan. makan sendiri tanpa disuap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful