http://www.scribd.

com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1

INTERVENSI AWAL

y

Definisi Intervensi awal (early intervention) yang diatur untuk kanak-kanak berkeperluan

khas sejak dilahir hingga 6 tahun adalah sangat penting. Intervensi awal terdiri daripada gabungan usaha pendidikan, maklumat tentang pemakanan, perkembangan

kemahiran motor, penjagaan diri, interaksi sosial dan sokongan keluarga yang dilaksanakan sejurus selepas ketidakupayaan dikenal pasti (Hanson & Lynch, 1989). Intervensi awal boleh merupakan pengukuhan penguasaan bahasa,

mempertingkatkan kemahiran matematik, memperkembangkan kemahiran motor dan interaksi sosial. Intervensi awal yang intensif bertujuan untuk mengurangkan kesan sesuatu kurang upaya kepada pembelajaran dan mengelaknya menjadi lebih ketara apabila kanak-kanak memasuki sekolah rendah. Mengapa amalan intervensi awal tidak berleluasa? Salah satu sebab ialah kadar pertumbuhan kanak-kanak yang sukar dijangkakan terutama pada peringkat umur yang muda. Golongan pendidik enggan mencadangkan kanak-kanak prasekolah yang menghadapi kesukaran belajar mengikuti program pendidikan khas (Lerner, 2003). Mereka lebih cenderung untuk mengaitkan kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran dengan perkembangan lewat (late developers) dan perlu diberi lebih banyak masa. Ini telah menyebabkan kanakkanak berkenaan tidak mendapat perkhidmatan pendidikan khas yang sewajarnya dan akhirnya gagal untuk menguasai kemahiran asas. Contohnya, kanak-kanak dyslexia [disebut µdis-lek-sia] (sejenis masalah penyakit yang menjejaskan kemahiran bacaan), tidak dapat membaca pada tahap kanak-kanak lain ditafsir oleh guru sebagai lewat berkembang dan perlu diberi lebih banyak masa. Bagi kebanyakan murid sekolah rendah, masalah pembelajaran menjadi jelas apabila mereka gagal untuk menguasai kemahiran membaca, menulis dan menyelesai masalah matematik. Tingkah laku yang sering dilihat ialah ketidakupayaan untuk memberi tumpuan dan lemah dalam kemahiran motor (contohnya, tidak boleh bergerak dengan

Lowenthal dan Egan 2003). Intervensi awal yang komprehensif dan intensif adalah berfaedah kepada keluarga dan masyarakat. Kejadian masalah lain yang terikat dengan kesukaran awal boleh diatasi melalui perkhidmatan intervensi awal. y Pentingnya Intervensi Awal Kajian-kajian menunjukkan bahawa intervensi awal membawa kesan positif kepada kanak-kanak kurang upaya dan yang berisiko tinggi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Intervensi awal dapat membantu perkembangan pelbagai kebolehan kanakkanak. Contohnya.http://www. apabila mereka dikehendaki mempelajari bidang bidang ilmu lain seperti sains dan sains sosial. Lama kelamaan kurikulum menjadi semakin susah. Oleh itu. Mengapa? Intervensi awal memainkan peranan penting dalam melengkapkan kanak-kanak berkeperluan khas dengan kemahiran asas sebelum mereka masuk ke sekolah rendah. Setelah beberapa tahun mengalami kegagalan dalam bidang akademik. seorang kanak-kanak bermasalah pendengaran yang diajar menggunakan bahasa isyarat secara tidak langsung dapat mempertingkatkan mindanya dan membuka peluang untuk dia berinteraksi dengan kanak-kanak lain.com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 pantas). 2003). Contohnya kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan tetapi tidak diberi intervensi awal. Intervensi awal mempunyai impak yang positif kepada persekitaran terdekat kanak-kanak berkeperluan khas. intervensi awal sangat penting untuk membantu kanak-kanak ini (Lerner. mereka harus memberikan sokongan sepenuhnya melalui usaha intervensi awal.scribd. masalah emosi mula muncul yang menghalang interaksi dengan murid lain. Atas sebab ini juga. setiap individu dalam sesebuah komuniti perlu sedar akan tanggungjawab masing-masing ke atas kanakkanak berkeperluan khas (Lerner. mungkin mengalami masalah emosi . 1990). Para ibu bapa dan guru tidak harus berputus asa terhadap kanak-kanak berkeperluan khas. Sebaliknya. Di Amerika Syarikat perkhidmatan intervensi awal (3 tahun ke bawah) diwajibkan untuk kanak-kanak yang mengalami perkembangan lewat dan kanak-kanakberisiko tinggi (IDEA.

keperluan untuk pendidikan khas di peringkat persekolahan dapat dikurangkan dan ini menjimatkan perbelanjaan negara yang dikhaskan untuk kemudahan penjagaan. guru yang menentukan jenis strategi yang perlu digunakan. Dengan adanya intervensi awal yang teratur.com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 seperti perasaan kecewa. Intervensi awal yang intensif dan berkesan mengurangkan beban penyediaan pendidikan khas pada peringkat sekolah rendah danmenengah. Dalam intervensi ini. Atas sebab ini. meningkatan perkembangan fizikal dan meningkatkan penguasaan bahasa kanak-kanak berkeperluan khas. Pemilihan ini bergantung kepada kebijaksanaan guru untuk menilai strategi intervensi yang terbaik mengikut jumlah pelajar dan jenis ketidakupayaan.scribd. golongan pendidik seharusnya sedar tentang peranan mereka yang tidak hanya terbatas untuk memberi ilmu pengetahuan. tetapi mencegah sesuatu ketidakupayaan itu menjadi lebih kronik apabila pelajar-pelajar tersebut sudah dewasa.http://www. (a) Intervensi Berpusatkan Guru Intervensi berpusatkan guru adalah satu kaedah yang berkesan untuk mengajar dan mengawal pelajar bermasalah pembelajaran dan tingkah laku (Gersten. sekumpulan kecil atau orang perseorangan. y Pelaksanaan Intervensi Awal Sama ada memilih intervensi awal secara individu. intervensi awal boleh meningkatkan intelek. Bilangan kanak-kanak yang memerlukan perkhidmatan pendidikan khas mungkin berkurangan. 1998). memberi arahan kepada . Intervensi awal yang sistematik menghalang kewujudan masalah lain. kesihatan dan pendidikan. Intervensi awal juga menawarkan penjimatan wang bagi sesuatu masyarakat. dan mengurangkan pembinaan institusi khas. model dan demonstrasi. guru juga harus menentukan kesesuaian strategi-strategi tersebut ke atas seluruh kelas. Ringkasnya. mengurangkan tekanan kepada keluarga. Intervensi berpusatkan guru sepenuhnya memerlukan guru memainkan peranan utama dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Seperti mana guru telah menentukan sama ada untuk melaksanakan strategi intervensi berpusatkan guru atau berpusatkan pelajar. secara kumpulan kecil atau seluruh kelas bergantung kepada tahap keterukan sesuatu ketidakupayaan.

Ini turut memperbaiki interaksi di antara kanakkanak dengan golongan dewasa. pendekatan ini juga mampu mengeratkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan kefahaman tentang keperluan individu berkeperluan khas. 1993). Oleh itu.com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 kanak-kanak dan memantau kemajuan mereka. Secara tidak langsung. keluarga itu akan menjadi elemen yang mustahak dalam proses pembelajaran kanak-kanak berkenaan. Intervensi ini melatih pelajar untuk µberdiri di atas kaki sendiri¶. bergantung pada diri sendiri dan Berjaya mengendalikan proses-proses pembelajaran dalam kelas biasa. Apakah persamaan dan perbezaan di antara intervensi berpusatkan pelajar. Istilah µberpusatkan pelajar¶ membawa imej tentang pelajar yang berdikari. Intervensi berpusatkan guru sepenuhnya sesuai digunakan pada tahap pemerolehan pengetahuan dan kemahiran. menangani kekecewaan dan cara mengatasi masalah. Intervensi berpusatkan keluarga memerlukan komitmen yang tinggi daripada setiap ahli sesebuah keluarga. Dalam intervensi berpusatkan pelajar. Harris dan Reid. (c) Intervensi Berpusatkan Keluarga Dalam pendekatan intervensi berpusatkan keluarga. Pelajar akan diajar prosedur-prosedur kawalan diri. menentukan matlamat yang realistik. pelajar yang boleh mengawal tingkah laku sendiri dikenal pasti dan barulah intervensi berpusatkan pelajar dilaksanakan. Apabila ibubapa dilibatkan dalam proses intervensi. berpusatkan guru dan berpusatkan keluarga? . (b) Intervensi Berpusatkan Pelajar Intervensi berpusatkan pelajar lebih sesuai bagi pelajar yang berkemampuan mengawal tingkah laku sendiri (Graham.http://www. kanak-kanak dilihat sebagai sebahagian daripada sistem sesebuah keluarga.scribd. pelajar memainkan peranan utama tetapi masih mendapat bimbingan dalam beberapa perkara daripada guru kelas.

Penaksiran juga dilakukan untuk menilai keberkesanan sesuatu intervensi awal. Sekiranya pengubahsuaian tersebut tidak membantu. penaksiran digunakan untuk penyaringan dan diagnosis. Penaksiran bertujuan untuk mengenal pasti intervensi awal yang sesuai bagi seseorang individu atau kumpulan kanak-kanak. Proses saringan melibatkan pemeriksaan yang singkat tentang sesuatu perkara.scribd. . guru akan membuat pengubahsuaian pengajaran sesuai dengan pelajar berkenaan. Bagi sesetengah kanak-kanak pula adalah sukar untuk menentukan masalah yang dihadapi. Ujian Kecerdasan Weschler digunakan untuk menilai tahap kecerdasan kanakkanak yang syaki mengalami kerencatan mental. 2005). Setelah dikenal pasti. haruslah bergantung kepada situasi dan instrumen yang digunakan. Maklumat yang diperolehi boleh digunakan untuk mengubahsuai strategi pengajaran ke arah memperbaiki lagi kaedah intervensi awal. Kadang kala. contohnya kemahiran bahasa. teknik saringan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dengan melibatkan bilangan pelajar yang ramai. masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak hendak ditentukan. Penaksiran. sama ada berbentuk formal atau tidak. kelemahan dan keperluan mereka. Penaksiran ialah proses pengumpulan maklumat berkenaan kanakkanak yang diajar dengan bertujuan membuat keputusan tentang kekuatan. y Penyaringan Sebelum bermula intervensi awal.com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 PENYARINGAN DAN PENGUJIAN DIAGNOSTIK Sebelum program intervensi awal dapat dilaksanakan. Sebagai contoh. Contohnya. penaksiran. Oleh itu. masalah yang dihadapi sesetengah kanak-kanak sangat nyata dan pengujian tidak diperlukan. maka guru akan merujuk pelajar itu untuk menjalani pengujian diagnostik yang lebih terperinci. dalam Gersten dan Jordan. Daripada penaksiran yang teratur keputusan-keputusan penting tentang strategi pengajaran dan pembelajaran dapat dibuat dengan lebih tepat. Lazimnya. sindrom Down dan kurang upaya fizikal boleh ditentukan dengan memerhati ciri-ciri fizikal kanak-kanak berkenaan. sama ada secara formal atau tidak formal perlu dilakukan (Dowker.http://www. Secara umum. penyaringan (screening) perlu dilakukan.

Bailey & Wolery. . 1996).com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 y Pengujian Diagnostik Apabila proses penyaringan menunjukkan bahawa terdapat sesuatu masalah atau beberapa masalah di kalangan kanak-kanak yang diuji. keperluan. kanak-kanak berkenaan dirujuk untuk pengujian diagnostik. Lazimnya. Pengujian tentang perkembangan motor dapat menunjukkan tahap kekuatan. (c) Komunikasi dan Perkembangan Bahasa Komunikasi melibatkan penyampaian maklumat seperti perasaan.http://www. Komunikasi lisan melibatkan penggunaan perkataan. ketahanan lasak dan kordinasi mata-tangan seseorang kanak-kanak. kelenturan. mengingat perkara yang mereka telah lakukan pada masa lampau. berlari and melontar sesuatu objek) dan pergerakan otot halus (seperti mengambil sesuatu objek permainan. pengujian diagnostik dilakukan terhadap lima domain untuk menentukan sama ada seseorang kanak. (b) Perkembangan Kognitif Pengujian dijalankan untuk menentukan kemahiran kognitif kanak-kanak seperti kemahiran mengira.scribd. (a) Perkembangan Motor Kebolehan bergerak dan manipulasi objek boleh mempengaruhi pembelajaran. Kanak-kanak berkomunikasi dengan menggunakan bahasa untuk berkongsi maklumat dengan orang lain dan menerima maklumat daripada orang lain. pengetahuan dan sebagainya. menyelesai masalah dan menghasil idea-idea baru adalah petanda-petanda perkembangan kognitif. mengikat tali kasut) menunjukkan tahap perkembangan motor seseorang kanak-kanak. 2003).kanak itu menghadapi masalah yang menghalang perkembangan dirinya (Heward. merancang dan membuat keputusan tentang apa mereka akan buat pada masa depan. keinginan. Ujian diagnostik khusus yang digunakan tertakluk kepada jenis masalah yang dihadapi (McLean. Pergerakan otot besar (seperti berjalan kaki. Kebolehan mereka mengintegrasi maklumat yang baru dipelajari dengan maklumat sedia ada.

Contohnya. Sesuatu kebolehan atau keupayaan itu dikaitkan dengan umur tertentu. Komunikasi bukan lisan melibatkan gerak-geri tangan dan anggota badan.com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 frasa. menggunakan tandas dengan sempurna. riak air muka dan sebagainya. . Lazimnya. penumpuan mata. memberus gigi dengan sendiri.http://www. kanak-kanak yang bermain bola sepak menggunakan kelima-lima domain: kemahiran motor (berlari dan menendang bola) dan kemahiran kognitif (dapat meramal gerak-geri pemain).scribd. Pengujian ciri-ciri ini melalui pemerhatian dapat mengesan tahap kemahiran adaptif kanak-kanak berkeperluan khas. kelima-lima domain ini diperincikan kepada ciri-ciri tertentu yang boleh diperhatikan dan diukur. pada umur 4 tahun. makan sendiri tanpa disuap. disenaraikan kebolehan dan keupayaan yang patut dilakukan oleh kanak-kanak pada peringkat umur tersebut. Perlu ditekankan bahawa kelima-lima domain ini tidak berasingan tetapi banyak bertindih. Pengujian ciri-ciri tersebut dapat mengesan tahap keupayaan komunikasi dan perkembangan bahasa kanak-kanak berkeperluan khas. (d) Perkembangan Emosi dan Sosial Kanak-kanak yang telah mencapai kompetensi sosial rela berkongsi barang permainan dan tidak keberatan berkerjasama dengan kanak-kanak lain. Mereka juga dapat meluahkan perasaan dan emosi dengan cara teratur. Mereka tahu pentingnya mengikut giliran dan menyelesaikan konflik yang timbul. Contohnya. membasuh tangan dan sebagainya. Oleh itu. perbandingan boleh dibuat dengan kanak-kanak berkeperluan khas yang diuji. (e) Kemahiran Adaptif Perkembangan kanak-kanak juga ditentukan sama ada mereka mempunyai kemahiran adaptif seperti boleh memakai baju tanpa dibantu orang lain. ayat dan bunyi. Pengujian terhadap ciri-ciri tersebut dapat mengesan tahap perkembangan emosi dan sosial kanakkanak berkeperluan khas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful