http://www.scribd.

com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1

INTERVENSI AWAL

y

Definisi Intervensi awal (early intervention) yang diatur untuk kanak-kanak berkeperluan

khas sejak dilahir hingga 6 tahun adalah sangat penting. Intervensi awal terdiri daripada gabungan usaha pendidikan, maklumat tentang pemakanan, perkembangan

kemahiran motor, penjagaan diri, interaksi sosial dan sokongan keluarga yang dilaksanakan sejurus selepas ketidakupayaan dikenal pasti (Hanson & Lynch, 1989). Intervensi awal boleh merupakan pengukuhan penguasaan bahasa,

mempertingkatkan kemahiran matematik, memperkembangkan kemahiran motor dan interaksi sosial. Intervensi awal yang intensif bertujuan untuk mengurangkan kesan sesuatu kurang upaya kepada pembelajaran dan mengelaknya menjadi lebih ketara apabila kanak-kanak memasuki sekolah rendah. Mengapa amalan intervensi awal tidak berleluasa? Salah satu sebab ialah kadar pertumbuhan kanak-kanak yang sukar dijangkakan terutama pada peringkat umur yang muda. Golongan pendidik enggan mencadangkan kanak-kanak prasekolah yang menghadapi kesukaran belajar mengikuti program pendidikan khas (Lerner, 2003). Mereka lebih cenderung untuk mengaitkan kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran dengan perkembangan lewat (late developers) dan perlu diberi lebih banyak masa. Ini telah menyebabkan kanakkanak berkenaan tidak mendapat perkhidmatan pendidikan khas yang sewajarnya dan akhirnya gagal untuk menguasai kemahiran asas. Contohnya, kanak-kanak dyslexia [disebut µdis-lek-sia] (sejenis masalah penyakit yang menjejaskan kemahiran bacaan), tidak dapat membaca pada tahap kanak-kanak lain ditafsir oleh guru sebagai lewat berkembang dan perlu diberi lebih banyak masa. Bagi kebanyakan murid sekolah rendah, masalah pembelajaran menjadi jelas apabila mereka gagal untuk menguasai kemahiran membaca, menulis dan menyelesai masalah matematik. Tingkah laku yang sering dilihat ialah ketidakupayaan untuk memberi tumpuan dan lemah dalam kemahiran motor (contohnya, tidak boleh bergerak dengan

y Pentingnya Intervensi Awal Kajian-kajian menunjukkan bahawa intervensi awal membawa kesan positif kepada kanak-kanak kurang upaya dan yang berisiko tinggi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. mereka harus memberikan sokongan sepenuhnya melalui usaha intervensi awal. Intervensi awal mempunyai impak yang positif kepada persekitaran terdekat kanak-kanak berkeperluan khas. Intervensi awal dapat membantu perkembangan pelbagai kebolehan kanakkanak. 1990). seorang kanak-kanak bermasalah pendengaran yang diajar menggunakan bahasa isyarat secara tidak langsung dapat mempertingkatkan mindanya dan membuka peluang untuk dia berinteraksi dengan kanak-kanak lain. Intervensi awal yang komprehensif dan intensif adalah berfaedah kepada keluarga dan masyarakat. 2003). Contohnya. Oleh itu. Lama kelamaan kurikulum menjadi semakin susah. Contohnya kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan tetapi tidak diberi intervensi awal.com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 pantas). setiap individu dalam sesebuah komuniti perlu sedar akan tanggungjawab masing-masing ke atas kanakkanak berkeperluan khas (Lerner. mungkin mengalami masalah emosi . Di Amerika Syarikat perkhidmatan intervensi awal (3 tahun ke bawah) diwajibkan untuk kanak-kanak yang mengalami perkembangan lewat dan kanak-kanakberisiko tinggi (IDEA.http://www. Setelah beberapa tahun mengalami kegagalan dalam bidang akademik. masalah emosi mula muncul yang menghalang interaksi dengan murid lain. Sebaliknya. Atas sebab ini juga. Mengapa? Intervensi awal memainkan peranan penting dalam melengkapkan kanak-kanak berkeperluan khas dengan kemahiran asas sebelum mereka masuk ke sekolah rendah. apabila mereka dikehendaki mempelajari bidang bidang ilmu lain seperti sains dan sains sosial. Para ibu bapa dan guru tidak harus berputus asa terhadap kanak-kanak berkeperluan khas. intervensi awal sangat penting untuk membantu kanak-kanak ini (Lerner.scribd. Lowenthal dan Egan 2003). Kejadian masalah lain yang terikat dengan kesukaran awal boleh diatasi melalui perkhidmatan intervensi awal.

Intervensi awal juga menawarkan penjimatan wang bagi sesuatu masyarakat. sekumpulan kecil atau orang perseorangan. model dan demonstrasi. Ringkasnya. Atas sebab ini. intervensi awal boleh meningkatkan intelek. Intervensi berpusatkan guru sepenuhnya memerlukan guru memainkan peranan utama dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. memberi arahan kepada . guru yang menentukan jenis strategi yang perlu digunakan. meningkatan perkembangan fizikal dan meningkatkan penguasaan bahasa kanak-kanak berkeperluan khas. dan mengurangkan pembinaan institusi khas. golongan pendidik seharusnya sedar tentang peranan mereka yang tidak hanya terbatas untuk memberi ilmu pengetahuan.http://www. Bilangan kanak-kanak yang memerlukan perkhidmatan pendidikan khas mungkin berkurangan. Pemilihan ini bergantung kepada kebijaksanaan guru untuk menilai strategi intervensi yang terbaik mengikut jumlah pelajar dan jenis ketidakupayaan. mengurangkan tekanan kepada keluarga. keperluan untuk pendidikan khas di peringkat persekolahan dapat dikurangkan dan ini menjimatkan perbelanjaan negara yang dikhaskan untuk kemudahan penjagaan.scribd. Seperti mana guru telah menentukan sama ada untuk melaksanakan strategi intervensi berpusatkan guru atau berpusatkan pelajar. Dengan adanya intervensi awal yang teratur. Intervensi awal yang sistematik menghalang kewujudan masalah lain. 1998). y Pelaksanaan Intervensi Awal Sama ada memilih intervensi awal secara individu. guru juga harus menentukan kesesuaian strategi-strategi tersebut ke atas seluruh kelas. (a) Intervensi Berpusatkan Guru Intervensi berpusatkan guru adalah satu kaedah yang berkesan untuk mengajar dan mengawal pelajar bermasalah pembelajaran dan tingkah laku (Gersten. tetapi mencegah sesuatu ketidakupayaan itu menjadi lebih kronik apabila pelajar-pelajar tersebut sudah dewasa. kesihatan dan pendidikan. Intervensi awal yang intensif dan berkesan mengurangkan beban penyediaan pendidikan khas pada peringkat sekolah rendah danmenengah. Dalam intervensi ini. secara kumpulan kecil atau seluruh kelas bergantung kepada tahap keterukan sesuatu ketidakupayaan.com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 seperti perasaan kecewa.

(b) Intervensi Berpusatkan Pelajar Intervensi berpusatkan pelajar lebih sesuai bagi pelajar yang berkemampuan mengawal tingkah laku sendiri (Graham. pelajar yang boleh mengawal tingkah laku sendiri dikenal pasti dan barulah intervensi berpusatkan pelajar dilaksanakan. 1993). menentukan matlamat yang realistik.http://www. pendekatan ini juga mampu mengeratkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan kefahaman tentang keperluan individu berkeperluan khas.scribd. berpusatkan guru dan berpusatkan keluarga? . Intervensi berpusatkan guru sepenuhnya sesuai digunakan pada tahap pemerolehan pengetahuan dan kemahiran. Istilah µberpusatkan pelajar¶ membawa imej tentang pelajar yang berdikari. Harris dan Reid.com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 kanak-kanak dan memantau kemajuan mereka. Secara tidak langsung. Dalam intervensi berpusatkan pelajar. pelajar memainkan peranan utama tetapi masih mendapat bimbingan dalam beberapa perkara daripada guru kelas. keluarga itu akan menjadi elemen yang mustahak dalam proses pembelajaran kanak-kanak berkenaan. Pelajar akan diajar prosedur-prosedur kawalan diri. bergantung pada diri sendiri dan Berjaya mengendalikan proses-proses pembelajaran dalam kelas biasa. kanak-kanak dilihat sebagai sebahagian daripada sistem sesebuah keluarga. Intervensi berpusatkan keluarga memerlukan komitmen yang tinggi daripada setiap ahli sesebuah keluarga. (c) Intervensi Berpusatkan Keluarga Dalam pendekatan intervensi berpusatkan keluarga. Oleh itu. Ini turut memperbaiki interaksi di antara kanakkanak dengan golongan dewasa. Apabila ibubapa dilibatkan dalam proses intervensi. Apakah persamaan dan perbezaan di antara intervensi berpusatkan pelajar. menangani kekecewaan dan cara mengatasi masalah. Intervensi ini melatih pelajar untuk µberdiri di atas kaki sendiri¶.

penaksiran. sindrom Down dan kurang upaya fizikal boleh ditentukan dengan memerhati ciri-ciri fizikal kanak-kanak berkenaan. Maklumat yang diperolehi boleh digunakan untuk mengubahsuai strategi pengajaran ke arah memperbaiki lagi kaedah intervensi awal. dalam Gersten dan Jordan. contohnya kemahiran bahasa. y Penyaringan Sebelum bermula intervensi awal. . maka guru akan merujuk pelajar itu untuk menjalani pengujian diagnostik yang lebih terperinci. Penaksiran. Daripada penaksiran yang teratur keputusan-keputusan penting tentang strategi pengajaran dan pembelajaran dapat dibuat dengan lebih tepat. Contohnya. Penaksiran bertujuan untuk mengenal pasti intervensi awal yang sesuai bagi seseorang individu atau kumpulan kanak-kanak.com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 PENYARINGAN DAN PENGUJIAN DIAGNOSTIK Sebelum program intervensi awal dapat dilaksanakan. Penaksiran juga dilakukan untuk menilai keberkesanan sesuatu intervensi awal. Oleh itu. Sekiranya pengubahsuaian tersebut tidak membantu. Ujian Kecerdasan Weschler digunakan untuk menilai tahap kecerdasan kanakkanak yang syaki mengalami kerencatan mental. sama ada secara formal atau tidak formal perlu dilakukan (Dowker. masalah yang dihadapi sesetengah kanak-kanak sangat nyata dan pengujian tidak diperlukan. Proses saringan melibatkan pemeriksaan yang singkat tentang sesuatu perkara.scribd. Sebagai contoh. Secara umum. sama ada berbentuk formal atau tidak. haruslah bergantung kepada situasi dan instrumen yang digunakan. guru akan membuat pengubahsuaian pengajaran sesuai dengan pelajar berkenaan. Kadang kala. teknik saringan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dengan melibatkan bilangan pelajar yang ramai. penaksiran digunakan untuk penyaringan dan diagnosis. kelemahan dan keperluan mereka. penyaringan (screening) perlu dilakukan. 2005). Bagi sesetengah kanak-kanak pula adalah sukar untuk menentukan masalah yang dihadapi. Penaksiran ialah proses pengumpulan maklumat berkenaan kanakkanak yang diajar dengan bertujuan membuat keputusan tentang kekuatan. Setelah dikenal pasti.http://www. Lazimnya. masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak hendak ditentukan.

Lazimnya.com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 y Pengujian Diagnostik Apabila proses penyaringan menunjukkan bahawa terdapat sesuatu masalah atau beberapa masalah di kalangan kanak-kanak yang diuji. keinginan. .scribd. Pengujian tentang perkembangan motor dapat menunjukkan tahap kekuatan. berlari and melontar sesuatu objek) dan pergerakan otot halus (seperti mengambil sesuatu objek permainan.http://www. mengikat tali kasut) menunjukkan tahap perkembangan motor seseorang kanak-kanak. menyelesai masalah dan menghasil idea-idea baru adalah petanda-petanda perkembangan kognitif. Bailey & Wolery. Kebolehan mereka mengintegrasi maklumat yang baru dipelajari dengan maklumat sedia ada. kanak-kanak berkenaan dirujuk untuk pengujian diagnostik. 1996). Pergerakan otot besar (seperti berjalan kaki. Komunikasi lisan melibatkan penggunaan perkataan. 2003). (c) Komunikasi dan Perkembangan Bahasa Komunikasi melibatkan penyampaian maklumat seperti perasaan. (a) Perkembangan Motor Kebolehan bergerak dan manipulasi objek boleh mempengaruhi pembelajaran. mengingat perkara yang mereka telah lakukan pada masa lampau. keperluan. kelenturan. (b) Perkembangan Kognitif Pengujian dijalankan untuk menentukan kemahiran kognitif kanak-kanak seperti kemahiran mengira. ketahanan lasak dan kordinasi mata-tangan seseorang kanak-kanak. pengetahuan dan sebagainya. merancang dan membuat keputusan tentang apa mereka akan buat pada masa depan. pengujian diagnostik dilakukan terhadap lima domain untuk menentukan sama ada seseorang kanak. Ujian diagnostik khusus yang digunakan tertakluk kepada jenis masalah yang dihadapi (McLean. Kanak-kanak berkomunikasi dengan menggunakan bahasa untuk berkongsi maklumat dengan orang lain dan menerima maklumat daripada orang lain.kanak itu menghadapi masalah yang menghalang perkembangan dirinya (Heward.

makan sendiri tanpa disuap. ayat dan bunyi. Pengujian ciri-ciri tersebut dapat mengesan tahap keupayaan komunikasi dan perkembangan bahasa kanak-kanak berkeperluan khas. Oleh itu. memberus gigi dengan sendiri. (e) Kemahiran Adaptif Perkembangan kanak-kanak juga ditentukan sama ada mereka mempunyai kemahiran adaptif seperti boleh memakai baju tanpa dibantu orang lain. perbandingan boleh dibuat dengan kanak-kanak berkeperluan khas yang diuji. Mereka tahu pentingnya mengikut giliran dan menyelesaikan konflik yang timbul. pada umur 4 tahun. Sesuatu kebolehan atau keupayaan itu dikaitkan dengan umur tertentu. penumpuan mata. kelima-lima domain ini diperincikan kepada ciri-ciri tertentu yang boleh diperhatikan dan diukur. Lazimnya. Mereka juga dapat meluahkan perasaan dan emosi dengan cara teratur. . Contohnya. Komunikasi bukan lisan melibatkan gerak-geri tangan dan anggota badan. riak air muka dan sebagainya. menggunakan tandas dengan sempurna. Pengujian ciri-ciri ini melalui pemerhatian dapat mengesan tahap kemahiran adaptif kanak-kanak berkeperluan khas. Perlu ditekankan bahawa kelima-lima domain ini tidak berasingan tetapi banyak bertindih.com/doc/15046656/PENDIDIKAN-KHAS-PRASEKOLAH-1 frasa.http://www. Pengujian terhadap ciri-ciri tersebut dapat mengesan tahap perkembangan emosi dan sosial kanakkanak berkeperluan khas.scribd. membasuh tangan dan sebagainya. Contohnya. disenaraikan kebolehan dan keupayaan yang patut dilakukan oleh kanak-kanak pada peringkat umur tersebut. (d) Perkembangan Emosi dan Sosial Kanak-kanak yang telah mencapai kompetensi sosial rela berkongsi barang permainan dan tidak keberatan berkerjasama dengan kanak-kanak lain. kanak-kanak yang bermain bola sepak menggunakan kelima-lima domain: kemahiran motor (berlari dan menendang bola) dan kemahiran kognitif (dapat meramal gerak-geri pemain).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful