AKHLAK DALAM ISLAM

((‫بسم الله الحمن الرحيم‬ 1. PENGENALAN
Manusia adalah makhluk Allah S.W.T yang teristimewa yang memiliki tabiat dan mentaliti yang mempengaruhi amalan dan tingkah lakunya, maka keperibadian inilah yang menjadi perbicaraan dan perbincangan yang utama dalam akhlak. Memang tidak dapat disangkalkan lagi bahawa akhlak merupakan nadi utama dalam pembangunan manusia. Setiap tamadun umat manusia dari dahulu sehingga kini ianya terbina dari asas akhlak ataupun dikenali sebagai tamadun kemanusiaan, iaitu asas yang membina tamadun tersebut di luar kuasa kebendaan. Walau bagaimanapun, Islam mempunyai persepsinya yang tersendiri dan memiliki asas akhlaknya dan asas tamadunnya yang tersendiri.

2. MAKSUD AKHLAK
Dari sudut bahasa : Ianya membawa maksud tabiat dan perangai. Manakala dari sudut istilah ulamak : Sepertimana yang ditakrifkan oleh Al- Ghazali : "Akhlak adalah suatu ibarat mengenai unsur yang konkrit di dalam diri yang dengannya melahirkan tingkah laku secara spontan." Oleh itu, akhlak boleh disimpulkan dengan makna ianya sebagai suatu himpunan ma'ani dan sifat-sifat yang bertapak kukuh di dalam diri, dan ianya menjadi neraca bagi manusia dalam baik buruk sesuatu amalan dan perbuatan tersebut.

3. KEPENTINGAN AKHLAK
31. Akhlak mencorak tingkah laku.
Akhlak memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan tingkah laku dan

berjaya atau tidaknya sesuatu umat dalam melakukan proses kemajuan dan pembangunan. 3. Dengan erti kata lain.W : ‫أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا‬ Maksudnya : "Di kalangan mu'minin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya.kehidupan seseorang. 3. Akhlak adalah sebagai mercu tanda. Sabda Rasulullah S. ibarat pohon yang semata-mata bergantung kepada keelokan akarnya. Maka dengan ini sehinggalah apabila akhlak menjadi sebati di dalam diri ia akan melahirkan tindakan spontan. bergantung kepada nilai akhlak yang ada padanya. Neraca akhlak yang sebati di dalam diri manusia akan mempengaruhi pertimbangannya dalam menilai sesuatu perbuatan. iman yang sempurna akan memprodukkan akhlak yang mulia atau dengan perumpamaan yang mudah. Oleh itu.4 Akhlak sebagai simbol tamadun manusia. Tamadun sesuatu umat adalah terletak kepada sejauh mana penghayatannya dan kemurnian sumber peradabannya.A.3 Akhlak mencerminkan keimanan.(1) 3. Setiap tingkah laku yang lahir daripada manusia sebenarnya adalah cernaan daripada apa yang tersemat di dalam dirinya. Akhlak adalah cermin keimanan seseorang. Tanpa akhlak nescaya manusia akan berada di lembah kehinaan biarpun kejayaan material yang dicapai sangat menakjubkan. Sebagaimana menurut AlGhazali : "Setiap yang ada di dalam hati akan menzahirkan kesannya pada anggota badan sehinggalah setiap pergerakkannya adalah berlandaskan kepadanya". Contohnya kepercayaan Hindu yang membelakangkan etika akhlak mengakibatkan umatnya tiada . Faktor membelakangkan akhlak jugalah yang menyebabkan sesuatu umat tersebut tidak mencapai ketamadunan yang sebenarnya.2 Neraca akhlak mempengaruhi pertimbangan. kesahihan dalam pertimbangan ini bergantung kepada sejauh mana kesahihan neraca yang dipegangnya.

(2) kerana mengkesampingkan nilai-nilai akhlak. Ini adalah kerana sebagai mangkin perubahan. Begitu juga tamadun barat yang berasaskan oleh ideologi kapitalis dan lain-lain.Asasiah. dan sama ada dalam kontek insan tersebut beriman kepada Allah S. Seolah-olah akhlaklah yang menjadi sebagai persiapan dan persediaan dalam menempuh situasi genting perubahan ini.T dan hari kebangkitanNya serta risalah yang dibawa oleh para rasul bersama wahyu yang .W. Ini kerana seseorang insan itu bukan dilihat berdasarkan tubuh badan atau anggota tetapi ianya dilihat dari segi perlakuan akhlaknya. Ini kerana krisis yang dihadapi oleh dunia adalah merupakan krisis kejiwaan dan kerohanian sebelum ianya menjadi krisis ekonomi dan politik. di antara faktor kelembapannya dan kejatuhannya adalah disebabkan keruntuhan nilai akhlak di kalangan pemerintah dan tentera-tenteranya.(5) 4 . ( Akhlak Asasi Manusia) 4.(4) Secara kesimpulannya.1 Ianya bermaksud segala sifat asas yang telah sedia ada bersama kewujudan insan tersebut serta mencakupi sifat-sifat yang melayakkan mereka untuk mencapai kejayaan di dunia ini.1.Akhlak Al . sebagaimana yang telah diulas oleh Imam As Syahid Hassan Al-Banna sebagai "tongkat perubahan". Sejarah Islam telah membuktikan bahawa keruntuhan akhlak dan moral akan menggagalkan usaha perubahan.1 Al . dapatlah kita nyatakan bahawa akhlaklah merupakan sumber kekuatan yang dapat mengangkat darjat manusia ke tahap yang mulia. Kita melihat apa yang telah berlaku di Turki ketika kejatuhan Khalifah Uthmaniah.Insaniah Al .(3) Begitulah pentingnya akhlak dalam membantu proses perubahan walaupun di saatsaat kritikal seperti dalam medan peperangan.5 Akhlak adalah mangkin perubahan Aspek keluhuran akhlak dan kerohanian perlulah diambil berat serta diberi pemfokusan yang utama dalam melakukan setiap agenda perubahan kepada masyarakat.bertamadun seperti berlakunya perhambaan diri kepada hawa nafsu. PEMBAHAGIAN AKHLAK 4. Tidak kira sama ada ianya diarahtujukan kepada matlamat yang sahih atau sebaliknya. jatuh satu persatu 3.

2 Maka di antara sifat-sifat yang asasiah yang membolehkan seseorang insan tersebut mengecapi kejayaan di muka bumi ini ialah seperti : mempunyai kekuatan dan keazaman yang kuat dalam sesuatu perkara. thiqah di dunia ini dan hati yang terbuka. nasyat dalam setiap bidang. amanah." Seterusnya beliau menyambung: "Maka setiap bangsa sama ada pemimpin atau duatnya yang kehilangan empat sifat ini ia adalah bangsa yang sia-sia dan lemah yang tidak mampu sampai kepada cita-cita. pendidikan bangsa. ihsas tentang mas'uliah yang tertaklif ke atas dirinya. bersedia untuk berkorban dalam apa jua keadaan ke arah mentahkikkan tujuan tersebut. bersih bersama pemikiran yang sentiasa sihat.1. sabar dan thabat serta mempunyai daya ketahanan diri yang kuat dalam memikul setiap perkara yang besar lagi berat.telah diturunkan. menepati akan janji. Inilah sifat-sifat yang telah difahami oleh kebanyakan umat dan jemaah yang mana seolah-olah dijadikan bahan revolusi dan kebangkitan insaniah dan ummah. . masyarakat yang ingin maju. Aspek ini juga disebut oleh Iman Syahid "Bahawa pembentukan ummah. mempunyai jiwa yang berani.3. 4. Dipandang pada sudut kemasyarakatan pula. malah merupakan modal-modal yang amat berharga bagi kemanusiaan tersebut. setiap individunya mestilah memiliki visi bersama yang lebih diutamakan daripada kepentingan peribadi. berkemampuan dalam menentukan sesuatu maukif yang berbeza berdasarkan kepada keadaan dan situasi yang juga berbeza.1. ataupun insan tersebut beriman kepada perkara-perkara yang tersebut. menampilkan diri dalam sesuatu bidang. Maka bagi membina masyarakat yang tersusun perlu juga ada padanya segala bentuk sifat yang terpuji dan mulia seperti perkara yang menjadikan insan tersebut sopansantun. seterusnya menguasai dirinya apabila berada dalam situasi yang menyentuh a'watif dan perasaan dirinya serta juga mampu menarik perhatian orang ramai ke arah apa yang dia hajati. mempunyai sifat yang wasotiah dan juga jiwa yang suci. begitu juga berkemampuan dalam mentadbir sesuatu perkara bertepatan dengan zuruf mahupun keadaan." 4. merealisasikan cita-cita dan memperjuangkan prinsip memerlukan sesuatu ummah atau kumpulan yang berusaha menyeru kepadanya maka perlulah di sana mempunyai kekuatan jiwa yang hebat.

Islam sentiasa memberikan motivasi kepada akhlak Al-Asasiah ke arah kebaikan dan yang hak. akan tetapi sekiranya pedang tersebut berada di tangan seorang mujahid yang berjuang fi sabilillah maka ianya merupakan satu alat yang amat baik malah ianya menjadikan suatu yang hak.Islamiah : i) Akhlak Al. Maka. Ini jika dilihat di sisi akhlak asasi manusia pada persepsinya yang awal boleh diarahkan kepada mana-mana arah sama ada yang baik atau sebaliknya secara serentak.1.A.W : ‫انما بعثت لتمم مكارم الخلق‬ 4.Islamiah meletakkan akhlak asasi manusia pada paksi dan fungsinya yang sebenar serta mengarahkannya kepada kebaikan. kita tidak boleh menghukum kepada sesuatu akhlak tersebut baik ataupun bagus dengan berdasarkan wujudnya akhlak tersebut di sisi seseorang tertentu. Bolehlah diumpamakan sebagai pedang yang tajam yang dijadikan alat oleh perompak untuk melakukan kezaliman tanpa belas apabila senjata tersebut berada di tangannya. ataupun kumpulan tertentu. Begitu juga dalam segala keadaan yang seharusnya kepada dakwah Islam ke arah at-tauhid dan tidak ada di situ segala maksud dan tujuan yang sebalik setiap usaha manusia kecuali hanyalah semata-mata mengharapkan keredhaan .4. Sebagaimana sabda Rasulullah S.2 AL. Keistimewaan dan juga muhimmah yang ada pada akhlak Al.2. maka apabila dikaitkan dengan suasana sekelilingnya sudah tentu akan membawanya ke arah kebaikan dan petunjuk yang benar. tetapi baik dan bagusnya adalah berdasarkan akhlak tersebut digunakan ke arah yang lurus dan betul mengikut landasan syarak.ISLAMIAH Akhlak Al. Ianya terungkap ketika datangnya Islam.Islamaiah mempunyai pertautan yang erat dengan akhlak Al-Insaniah AlAsasiah malah akhlak inilah yang merupakan pelengkap bagi akhlak Al-Asasiah dan juga penyempurna serta mempertingkatkannya.AKHLAK AL. Maka. Akhlak Al-Islamiah dijadikan obor dan memandu akhlak Al-Asasiah tersebut kepada kedudukan yang betul dan kepada landasan yang lurus.

5. Contohnya : Sabar.2..Allah S.Di sisi bukan Islam ia direalisasikan pada tahap yang sangat terhad. Seterusnya.Qur'an : Al-Qur'an menyentuh sudut-sudut akhlak secara terperinci. Seterusnya mengembangkan pratikalnya ke dalam hayah dan kehidupan insani sehingga mencapai ke tahap yang maksima dan agung... Tetapi di sisi Islam di samping mempraktikkan kesabaran ia juga memperluaskan perlaksanaan dalam setiap aspek kehidupan. Maka dengan itu. Memperkemaskan dan memperkukuhkan akhlak Al-Asasiah sebagai tunjang di satu tahap. ummah ataupun negara sahaja yang hanya berdasarkan ianya boleh dan tidak boleh ataupun sesuai dan tidak sesuai. sedangkan Islam merangkumkan ke semua akhlak dan membinanya di atas asas yang betul lalu memperluaskan daerah kemungkaran.W. CONTOH-CONTOH AKHLAK YANG SEBAGAIMANA DISEBUT DI DALAM AL. Begitulah juga akhlak-akhlak asasi yang lain.QUR'AN DAN AS... 5.2. perlulah menentukan segalanya di ufuk pemikirannya dan amalannya berdasarkan garis panduan yang telah disediakan oleh Allah S. ianya dipratikkan dalam ruang lingkup yang sempit.W. Bukan sekadar menggunakan kesabaran bagi menghadapi cabaran dan bencana sahaja bahkan ianya juga terhadap segala sesuatu yang meminggirkan manusia dan tersisir daripada jalan yang benar.1 Akhlak di dalam Al. Inilah prinsip yang diingini oleh Islam yang menghendaki setiap muslim berdiri teguh di jalan yang benar. Ini dapat mengelakkan daripada ianya digunakan ke arah kepentingan diri.T. contohnya : . manakala segala kekuatan yang terlahir dari akhlak tersebut tidak akan diekploitasikan dan dilaksanakan kecuali hanya ke arah meninggikan kalimah Al-Hak.. sehingga mereka yang dilihat sebagai seorang yang sabar hanya mampu bertahan di dalam medan perang dan sanggup bergelumang dengan darah namun sebaliknya terkulai layu di hadapan tuntutan hawa nafsu. kita akan dapati natijahnya bahawa akhlak Al-Asasiah yang telah disebutkan tadi akan menuju ke arah yang lurus. 4.T.SUNNAH. keturunan. Ini jelas di dalam beberapa ayat.

..5.T. ل تحاسدوا ول تناجسوا ول تناغضوا ول تدابروا .الى أخر ألحديث‬ 5... Contoh hadis : 5.hak muslim dan larangan dari melakukan akhlak yang keji : ‫..2 Bersabar : ‫.1 Hak. Akhlak baginda adalah Al-Qur'an.Sunnah Rasulullah adalah sebagai contoh praktikal kepada Akhlak Islam. يآئيها الذين امنون اصبروا وصابروا ورابطوا‬ 5.2.2 Ikhlas tanpa ada unsur riak : ،‫سئل رسول الله عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حميةويقاتل رياء‬ ‫واى ذلك فى سبيل الله‬ ‫فقال رسول الله : من قاتل لتكون كلمة الله هى العايا‬ ‫.W.1.2.1 Menunaikan janji : ‫وأوفو با لعهد ان العهد كا ن مسؤول‬ 5.فهو فى سبيل الله‬ 5.3 Tidak berdengki : ‫والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقون‬ ‫باليمان‬ ‫.1.2 Akhlak di dalam As..... ول تجعل في قلوبنا غل للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم‬ 5.3 Waspada : . Oleh itu.. Sunnah juga menjelaskan sudut-sudut akhlak secara terperinci dalam masyarakat Islam.1. Sehingga dipuji oleh Allah S... sebagai orang yang memiliki akhlak yang tinggi.1..

A.1 Tujuan Ar-risalah dikaitkan dengan pembentukan akhlak. 6.W pernah ditanya tentang mukmin yang paling afdhal imannya lalu baginda menjawab : ‫أحسنهم خلقا‬ .3 Akhlak juga disebut oleh Rasulullah S.4 Mukmin yang berbeza-beza keimanan dan di antara yang paling afdhal di kalangan mereka ialah yang paling baik akhlaknya.A.W sebagai pemberat timbangan di hari akhirat : ‫أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق‬ 6. KEDUDUKAN AKHLAK DALAM ISLAM Akhlak berada di tahap yang tinggi dalam Islam.W dan bertanya tentang diri ini. Rasulullah S.4 Sopan : ‫قال رسول الله : لشجع عبد القيس : ان فيك خضلتان يحبهما الله له‬ ‫ورسوله الحلم والناة‬ 6.2. Sebagaimana di dalam hadis : ‫إنما بعثت لتمم مكارم الخلق‬ 6.A.‫ل يلدغ المؤمن من حجر مرتين‬ 5.W menjawab : ‫حسن الخلق‬ 6.2 Ad. Lalu baginda S. Bahkan ia adalah binaan asasi dalam Islam bersama syariat dan aqidah.Din ini dita'rifkan dengan akhlak yang baik. Sebagaimana disebut di dalam hadis yang mursal bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah S.A.

A.A.6 Akhlak adalah syarat yang asasi untuk masuk ke dalam syurga dan jatuh dari api neraka. .A. Lalu baginda menjawab : ‫لخير فيها هى من أهل النار‬ 6.2 Syumul. akhlak tidak harus menggunakan wasilah-wasilah yang keji dan buruk semata-mata untuk mencapai seseuatu matlamat yang baik. dan tidak ada di sana sedikitpun kecacatan dan kekurangan. Tidak cukup dengan hanya solat dan puasa.T.7 Rasulullah S. Ia mencakupi setiap juzuk dalam kehidupan seharian manusia.ISLAMIAH. 7.5 Orang yang paling hampir dan dikasihi kepada Rasulullah S. Akhlak Al-Islamiah mempunyai banyak keistimewaannya yang tersendiri.W. memohon kepada Allah S. Rasulullah bersabda : ‫ان أحبكم اي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلقا‬ 6.W. Tiada suatu sudut pun yang tidak disentuh oleh akhlak Islam. ‫وانك لعل خلق عظيم‬ 7.W.W. Asas ini menjadikan akhlak manusia tetap ampuh dan tidak berubah-ubah mengikut peredaran zaman.T sebagai asas dalam kehidupan manusia.W. Islam menjadikan matlamatnya adalah mencari keredhaan Allah S. sendiri mengakui dan memuji kebaikan Rasulullah S.W. agar dikurniakan dengan akhlak yamg baik dan Allah S. KEISTIMEWAAN AL.AKHLAK AL.6. Di antaranya : 7.W di hari akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bahawa para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah S.1 Rabbani . kekeluargaan.A. samada pergaulan.T. mengenai seorang wanita yang menunaikan solat dan berpuasa tetapi menyakiti jirannya dengan kata-katanya. Sehubungan itu.

W ada menyebut : "Perbaikilah akhlak kamu. 7.asas pembentukan akhlak. sebagaimana sifat tubuh badan yang tidak boleh diubah ? Ataupun adakah akhlak mampu dibentuk dan dicanaikan ke arah yang baik ? Ulamak berselisih pendapat mengenai perkara asas ini." Sekiranya tidak..A. politik dan termasuklah dalam medan peperangan.4 Balasan . saksi palsu. Islam menuntut manusia agar membangunkan sistem yang berlandaskan syariat Islam dan akhlak dalam masyarakat mereka. Walau bagaimanapun.Sebagaimana di dalam hadis al-Asyaj Abdul Qais.PEMBENTUKAN AKHLAK.. Islam tidak memandang akhlak sebagai urusan peribadi tetapi Islam meletakkan akhlak antara yang disuruh dan akan dikenakan balasan kepada sesiapa yang meninggalkannya." (6) Walau bagaimanapun.3 Praktikal (amali). Di samping mereka menolak unsur-unsur mungkar yang terdapat dalam masyarakat. 8. Sebagai contoh . adalah tidak dinafikan bahawa sebahagian manusia dikurniakan dengan sifat yang tertentu yang membentuk identiti mereka. Adakah akhlak merupakan sesuatu perkara yang beku yang tidak mampu diubah. mengapa Rasulullah S.1 Asas. pecah amanah dan sebagainya. kebanyakannya menegaskan bahawa akhlak boleh dibentuk.. 7. Menurut Al-Ghazali r.a : "Merubah akhlak adalah perkara yang mungkin. Perbezaan yang berlaku dalam menilai dan membentuk akhlak di antara suatu zaman atau sesuatu bangsa dan masyarakat bergantung kepada tasawwur atau asas . sifat kecerdikan atau kelembutan. 8. Sebagai contoh.kemasyarakatan.

Antara tasawwur. asas yang membentuk berbeza kerana ianya diasaskan oleh tasawwur-tasawwur yang tertentu. EMPAT MARATIB AKHLAK . Takwa. iaitu Iman. Kedua-duanya sudah cukup untuk menerangkan cara hidup muslim yang sebenar dengan akhlak yang terperinci dalam setiap aspek kehidupan.3 Ketakutan kepada Allah S. Bagi masyarakat Islam. 8. Iman sebagai asasnya kemudian diikuti Islam yang membina takwa dan akhirnya ihsan.T dan kepada balasan akhirat nanti.1. Apakah hubungan manusia dengan Tuhannya? Apakah mereka akan dipertanggungkan di hadapannya? Apakah matlamat kewujudan mereka? Maka. 9. Islam meletakkan rujukan yang bersifat kekal iaitu Al- Qur'an dan As-Sunnah yang menerangkan asas-asas akhlak. takwa dan ihsan yang secara serentak.yang ada pada mereka. tasawwur manusia yang jelas tentang tuhannya dan matlamat kejadiannya akan membina neraca yang sebenar mengenai akhlak yang mesti mereka amalkan.1.1. dan Ihsan. Begitulah seterusnya. .tasawwur tersebut : 8. Kepincangan kepada iman akan mengakibatkan kepincangan kepada Islam.W. 8.T yang Maha Esa. Keempat-empat unsur tersebut disusun menurut keutamaan.W.1.1 Iman." 9.4 Aqidah iman dan hari akhirat. Menerangkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. yang berteraskan keimanan kepada Allah S. "Akhlak Islam menurut kaca mata Al-Qur'an dan As-Sunnah terbina berdasarkan kepada empat maratib.1 Tasawwur manusia dengan penciptanya. 8.2 Dalam pada itu.

Kasih yang kental.4 Ihsan Ihsan pada hakikatnya adalah suatu ibarat kepada seseorang yang larut dalam Islam dengan hubungan kepada Allah S. Apabila tunjang iman telah bertapak kukuh maka tersergamlah sebuah binaan Islam. yang mana adakah ianya bertepatan kasihnya kepada Allah S. Sehingga jelas terukir dalam setiap aspek kehidupannya.W. Tidak dinafikan bahawa pengiktirafan iman merupakan prasyarat yang utama untuk seseorang itu diterima sebagai muslim. kejujuran yang asli. Adalah tidak harus keadaan ini hanya timbul dan nampak pada sudut. 9. 9.T. kehidupan Islam yang sempurna mestilah dibina di atas iman yang syumul yang mencakupi seluruh aspek hayah yang tertanam kukuh ke akar umbinya.3 Takwa Taqwa adalah keadaan dalaman yang timbul disebabkan perasaan takut kepada Allah S. menyerah jiwa dan mengorbankan nyawa dan harta.Iman adalah asas kehidupan Islam.W.W.T. 9. Dengan melaksanakan ketakwaan pada satu sudut dan sebaliknya meninggalkannya pada sudut yang lain pula. Perasaan ini akan melahirkan sikap taat kepada setiap arahan dan takut sekiranya ia melanggar dan melampaui batas-batas Allah S.sudut yang tertentu sahaja.W.2 Islam . Tetapi adakah cukup sekadar pengakuan ?.T. . Maka akan lahir darinya kehidupan Islam yang amali dan pratikal dengan akhlak dan muamalatnya. Keadaan dalaman inilah yang akan menjadikan peka terhadap setiap tingkah lakunya. Perasaan kasih inilah yang menggerakkannya untuk melakukan amal semata-mata kerana keredhaan Allah S.W. Islam sebenarnya adalah merupakan cernaan iman ke dalam amal.T dan rasulNya. Perasaan ini akan menguasai jiwa raganya. Maka dari itu.T sehingga ia menampakkan kesannya dalam kehidupan.

Ianya bukanlah sesuatu yang berasingan. Jahiliah jauh menonjol memadamkan obor syiar Islam. Takwa dan Ihsan. kejujuran serta jiwa dan harta mereka segala-galanya kerana Allah S. 10. : 9) ‫)ان يكن منكم عشرون صا برون يغلبون مأتين‬ Manakala tasawwur akhlak dalam Islam meliputi seluruh aspek kehidupan. iaitu Iman yang kental. Nyata." (8) Firman Allah S.W.90 % sedangkan kekuatan maddiah hanyalah menyumbangkan 10% .T. adalah tidak benar sekiranya akhlak Islam hanya dipratikkan pada sudut yang tertentu dan meninggalkan di sudut yang lain. Maka.Sifat Ihsan ini akan membawa mereka mencapai darjat yang paling tinggi dalam Islam. Tidak cukup dengan melakukan amalan-amalan yang pinggir bahkan mereka menyerahkan kasih. krisis yang melanda ummah Islam hari ini adalah kerana mereka tidak melaksanakan akhlak Al-Islamiah yang sebenar.30% sahaja. dapatlah kita gambarkan bahawa akhlak dalam Islam merupakan antara asas binaan Islam yang jitu. Sebaliknya meninggalkan asas akhlak yang lebih besar. Terutamanya ketika arus jahiliah sedang melanda ummah Islam di kala ini.T. Penyelesaian yang bersifat tempelan dan . tidak hairanlah apabila kedapatan di sana mereka yang melaksanakan dan memperjuangkan Islam dalam kehidupannya dianggap pelik dan ketinggalan zaman. Oleh itu. akhlak dan material maka sesungguhnya akhlak memberikan sumbangan sebanyak 70% . Ia berjalan selari dengan setiap tingkah laku dan amalan yang keluar dari manusia. Malah akhlak Islamiah memainkan peranan yang amat penting dalam hayah manusia yang mana apabila bertembung dalam satu keadaan antara dua kekuatan. Islam. PENUTUP Dari penjelasan di atas. Seterusnya nilai-nilai akhlak Islam tidak sepatutnya diambil kerana semata-mata hanya untuk mencapai tujuan keduniaan. Badai yang melanda ummah Islam yang terlalu kuat sehingga menenggelamkan ciri-ciri Islam.W.

Fenomena ini adalah jauh lebih buruk lagi sekiranya para dua't gagal meleburkan asas-asas akhlak Islamiah ini ke dalam diri dan jiwa mereka! Justeru.T. hal 20 5 Abu A’la al. hal .Banna . MELAINKAN SETELAH MENDAPAT KEIZINAN PENERBIT.Nabawi. sehingga terpadamnya fitnah jahiliah dan semuanya kembali kepada pengabdian diri kepada Allah S. Berusaha menyelamatkannya dalam diri dan mencernakan dalam setiap tindakan dan tingkah laku. 4668 Lohat Aunul Ma’bud Jld hal 286 Abu Hasan Ali Al. 39 6 Abu A’la al-Maududi. Seterusnya.W. hal. hal . rujukan yang sama. hal 3 2 1 2 Abu Hasan. sebagai resolusinya.65 Dibentangkan : Ustaz Amiruddin Abd Malik Tarikh : 26/01/1995 HAK CIPTA TERPELIHARA ® TIDAK DIBENARKAN MENERBITKAN SEMULA BAHAN INI DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN. Abu Amirah Cairo 95 NOTA KAKI 1 Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunnah : Bab 15. Apakah derita dunia akibat keruntuhan muslimin Hal . Asas-asas akhlak bagi harakah Islamiah.asas Akhlak Islamiah dalam harakah Islamiah hal. Tarbiah Islamiah dalam madrasah Hassan al. 30 7 Al. .210 3 Abu A’la al. Asas.Maududi.Maududi.Anfal ayat . akhlak ini disebarkan ke seluruh umat dunia.sandaran hanyalah memburukkan keadaan. Mukadimah Ilmu Akhlak.Hasan An. HARGAILAH PENGORBANAN ORANG LAIN YANG BERTUNGKUS LUMUS MENYIAPKANNYA.70 Yusof al-Qardhwi.19 4 Dr. MENCETAK SEMULA DAN MENERBITKANNYA DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN DIANGGAP SEBAGAI JENAYAH DAN DIKIRA BERCANGGAH DENGAN SYARIAH ISLAM. Mahmud Hamdi Zaqzuq. hendaklah umat Islam terutamanya para dua't perlulah kembali menilai akhlak Al-Islamiah yang sejati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful