AKHLAK DALAM ISLAM

((‫بسم الله الحمن الرحيم‬ 1. PENGENALAN
Manusia adalah makhluk Allah S.W.T yang teristimewa yang memiliki tabiat dan mentaliti yang mempengaruhi amalan dan tingkah lakunya, maka keperibadian inilah yang menjadi perbicaraan dan perbincangan yang utama dalam akhlak. Memang tidak dapat disangkalkan lagi bahawa akhlak merupakan nadi utama dalam pembangunan manusia. Setiap tamadun umat manusia dari dahulu sehingga kini ianya terbina dari asas akhlak ataupun dikenali sebagai tamadun kemanusiaan, iaitu asas yang membina tamadun tersebut di luar kuasa kebendaan. Walau bagaimanapun, Islam mempunyai persepsinya yang tersendiri dan memiliki asas akhlaknya dan asas tamadunnya yang tersendiri.

2. MAKSUD AKHLAK
Dari sudut bahasa : Ianya membawa maksud tabiat dan perangai. Manakala dari sudut istilah ulamak : Sepertimana yang ditakrifkan oleh Al- Ghazali : "Akhlak adalah suatu ibarat mengenai unsur yang konkrit di dalam diri yang dengannya melahirkan tingkah laku secara spontan." Oleh itu, akhlak boleh disimpulkan dengan makna ianya sebagai suatu himpunan ma'ani dan sifat-sifat yang bertapak kukuh di dalam diri, dan ianya menjadi neraca bagi manusia dalam baik buruk sesuatu amalan dan perbuatan tersebut.

3. KEPENTINGAN AKHLAK
31. Akhlak mencorak tingkah laku.
Akhlak memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan tingkah laku dan

3 Akhlak mencerminkan keimanan. Sebagaimana menurut AlGhazali : "Setiap yang ada di dalam hati akan menzahirkan kesannya pada anggota badan sehinggalah setiap pergerakkannya adalah berlandaskan kepadanya". Tamadun sesuatu umat adalah terletak kepada sejauh mana penghayatannya dan kemurnian sumber peradabannya.kehidupan seseorang. Dengan erti kata lain. Setiap tingkah laku yang lahir daripada manusia sebenarnya adalah cernaan daripada apa yang tersemat di dalam dirinya.4 Akhlak sebagai simbol tamadun manusia. Faktor membelakangkan akhlak jugalah yang menyebabkan sesuatu umat tersebut tidak mencapai ketamadunan yang sebenarnya. ibarat pohon yang semata-mata bergantung kepada keelokan akarnya. 3. Akhlak adalah sebagai mercu tanda. Akhlak adalah cermin keimanan seseorang. 3. iman yang sempurna akan memprodukkan akhlak yang mulia atau dengan perumpamaan yang mudah. Tanpa akhlak nescaya manusia akan berada di lembah kehinaan biarpun kejayaan material yang dicapai sangat menakjubkan.(1) 3.A. Oleh itu. berjaya atau tidaknya sesuatu umat dalam melakukan proses kemajuan dan pembangunan.2 Neraca akhlak mempengaruhi pertimbangan. Contohnya kepercayaan Hindu yang membelakangkan etika akhlak mengakibatkan umatnya tiada . Neraca akhlak yang sebati di dalam diri manusia akan mempengaruhi pertimbangannya dalam menilai sesuatu perbuatan. Maka dengan ini sehinggalah apabila akhlak menjadi sebati di dalam diri ia akan melahirkan tindakan spontan. bergantung kepada nilai akhlak yang ada padanya.W : ‫أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا‬ Maksudnya : "Di kalangan mu'minin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. kesahihan dalam pertimbangan ini bergantung kepada sejauh mana kesahihan neraca yang dipegangnya. Sabda Rasulullah S.

W.Akhlak Al . Begitu juga tamadun barat yang berasaskan oleh ideologi kapitalis dan lain-lain. Ini kerana krisis yang dihadapi oleh dunia adalah merupakan krisis kejiwaan dan kerohanian sebelum ianya menjadi krisis ekonomi dan politik.1 Al .bertamadun seperti berlakunya perhambaan diri kepada hawa nafsu. Kita melihat apa yang telah berlaku di Turki ketika kejatuhan Khalifah Uthmaniah.1. dan sama ada dalam kontek insan tersebut beriman kepada Allah S.Asasiah. Seolah-olah akhlaklah yang menjadi sebagai persiapan dan persediaan dalam menempuh situasi genting perubahan ini.(4) Secara kesimpulannya.(5) 4 . (2) kerana mengkesampingkan nilai-nilai akhlak.1 Ianya bermaksud segala sifat asas yang telah sedia ada bersama kewujudan insan tersebut serta mencakupi sifat-sifat yang melayakkan mereka untuk mencapai kejayaan di dunia ini. ( Akhlak Asasi Manusia) 4.(3) Begitulah pentingnya akhlak dalam membantu proses perubahan walaupun di saatsaat kritikal seperti dalam medan peperangan. Ini kerana seseorang insan itu bukan dilihat berdasarkan tubuh badan atau anggota tetapi ianya dilihat dari segi perlakuan akhlaknya. Sejarah Islam telah membuktikan bahawa keruntuhan akhlak dan moral akan menggagalkan usaha perubahan. jatuh satu persatu 3.5 Akhlak adalah mangkin perubahan Aspek keluhuran akhlak dan kerohanian perlulah diambil berat serta diberi pemfokusan yang utama dalam melakukan setiap agenda perubahan kepada masyarakat. PEMBAHAGIAN AKHLAK 4.T dan hari kebangkitanNya serta risalah yang dibawa oleh para rasul bersama wahyu yang . di antara faktor kelembapannya dan kejatuhannya adalah disebabkan keruntuhan nilai akhlak di kalangan pemerintah dan tentera-tenteranya. sebagaimana yang telah diulas oleh Imam As Syahid Hassan Al-Banna sebagai "tongkat perubahan". Tidak kira sama ada ianya diarahtujukan kepada matlamat yang sahih atau sebaliknya.Insaniah Al . dapatlah kita nyatakan bahawa akhlaklah merupakan sumber kekuatan yang dapat mengangkat darjat manusia ke tahap yang mulia. Ini adalah kerana sebagai mangkin perubahan.

telah diturunkan. Maka bagi membina masyarakat yang tersusun perlu juga ada padanya segala bentuk sifat yang terpuji dan mulia seperti perkara yang menjadikan insan tersebut sopansantun. amanah. seterusnya menguasai dirinya apabila berada dalam situasi yang menyentuh a'watif dan perasaan dirinya serta juga mampu menarik perhatian orang ramai ke arah apa yang dia hajati. ihsas tentang mas'uliah yang tertaklif ke atas dirinya. menampilkan diri dalam sesuatu bidang. Aspek ini juga disebut oleh Iman Syahid "Bahawa pembentukan ummah. Dipandang pada sudut kemasyarakatan pula. nasyat dalam setiap bidang. mempunyai sifat yang wasotiah dan juga jiwa yang suci. setiap individunya mestilah memiliki visi bersama yang lebih diutamakan daripada kepentingan peribadi. begitu juga berkemampuan dalam mentadbir sesuatu perkara bertepatan dengan zuruf mahupun keadaan. mempunyai jiwa yang berani." Seterusnya beliau menyambung: "Maka setiap bangsa sama ada pemimpin atau duatnya yang kehilangan empat sifat ini ia adalah bangsa yang sia-sia dan lemah yang tidak mampu sampai kepada cita-cita.1.1. Inilah sifat-sifat yang telah difahami oleh kebanyakan umat dan jemaah yang mana seolah-olah dijadikan bahan revolusi dan kebangkitan insaniah dan ummah. 4. sabar dan thabat serta mempunyai daya ketahanan diri yang kuat dalam memikul setiap perkara yang besar lagi berat. ataupun insan tersebut beriman kepada perkara-perkara yang tersebut. malah merupakan modal-modal yang amat berharga bagi kemanusiaan tersebut." 4. masyarakat yang ingin maju. thiqah di dunia ini dan hati yang terbuka.3. menepati akan janji. bersedia untuk berkorban dalam apa jua keadaan ke arah mentahkikkan tujuan tersebut. . pendidikan bangsa. berkemampuan dalam menentukan sesuatu maukif yang berbeza berdasarkan kepada keadaan dan situasi yang juga berbeza.2 Maka di antara sifat-sifat yang asasiah yang membolehkan seseorang insan tersebut mengecapi kejayaan di muka bumi ini ialah seperti : mempunyai kekuatan dan keazaman yang kuat dalam sesuatu perkara. merealisasikan cita-cita dan memperjuangkan prinsip memerlukan sesuatu ummah atau kumpulan yang berusaha menyeru kepadanya maka perlulah di sana mempunyai kekuatan jiwa yang hebat. bersih bersama pemikiran yang sentiasa sihat.

Ini jika dilihat di sisi akhlak asasi manusia pada persepsinya yang awal boleh diarahkan kepada mana-mana arah sama ada yang baik atau sebaliknya secara serentak. maka apabila dikaitkan dengan suasana sekelilingnya sudah tentu akan membawanya ke arah kebaikan dan petunjuk yang benar. Begitu juga dalam segala keadaan yang seharusnya kepada dakwah Islam ke arah at-tauhid dan tidak ada di situ segala maksud dan tujuan yang sebalik setiap usaha manusia kecuali hanyalah semata-mata mengharapkan keredhaan . Islam sentiasa memberikan motivasi kepada akhlak Al-Asasiah ke arah kebaikan dan yang hak.Islamiah : i) Akhlak Al. Akhlak Al-Islamiah dijadikan obor dan memandu akhlak Al-Asasiah tersebut kepada kedudukan yang betul dan kepada landasan yang lurus.1. Maka. Maka. akan tetapi sekiranya pedang tersebut berada di tangan seorang mujahid yang berjuang fi sabilillah maka ianya merupakan satu alat yang amat baik malah ianya menjadikan suatu yang hak. Bolehlah diumpamakan sebagai pedang yang tajam yang dijadikan alat oleh perompak untuk melakukan kezaliman tanpa belas apabila senjata tersebut berada di tangannya. kita tidak boleh menghukum kepada sesuatu akhlak tersebut baik ataupun bagus dengan berdasarkan wujudnya akhlak tersebut di sisi seseorang tertentu. Keistimewaan dan juga muhimmah yang ada pada akhlak Al.2.2 AL.AKHLAK AL.W : ‫انما بعثت لتمم مكارم الخلق‬ 4. tetapi baik dan bagusnya adalah berdasarkan akhlak tersebut digunakan ke arah yang lurus dan betul mengikut landasan syarak.4. ataupun kumpulan tertentu. Ianya terungkap ketika datangnya Islam.ISLAMIAH Akhlak Al.Islamaiah mempunyai pertautan yang erat dengan akhlak Al-Insaniah AlAsasiah malah akhlak inilah yang merupakan pelengkap bagi akhlak Al-Asasiah dan juga penyempurna serta mempertingkatkannya.Islamiah meletakkan akhlak asasi manusia pada paksi dan fungsinya yang sebenar serta mengarahkannya kepada kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.

Qur'an : Al-Qur'an menyentuh sudut-sudut akhlak secara terperinci. Ini jelas di dalam beberapa ayat. ummah ataupun negara sahaja yang hanya berdasarkan ianya boleh dan tidak boleh ataupun sesuai dan tidak sesuai.. Memperkemaskan dan memperkukuhkan akhlak Al-Asasiah sebagai tunjang di satu tahap.Di sisi bukan Islam ia direalisasikan pada tahap yang sangat terhad. perlulah menentukan segalanya di ufuk pemikirannya dan amalannya berdasarkan garis panduan yang telah disediakan oleh Allah S.T. Begitulah juga akhlak-akhlak asasi yang lain. Seterusnya mengembangkan pratikalnya ke dalam hayah dan kehidupan insani sehingga mencapai ke tahap yang maksima dan agung. sehingga mereka yang dilihat sebagai seorang yang sabar hanya mampu bertahan di dalam medan perang dan sanggup bergelumang dengan darah namun sebaliknya terkulai layu di hadapan tuntutan hawa nafsu. Inilah prinsip yang diingini oleh Islam yang menghendaki setiap muslim berdiri teguh di jalan yang benar. Ini dapat mengelakkan daripada ianya digunakan ke arah kepentingan diri. Tetapi di sisi Islam di samping mempraktikkan kesabaran ia juga memperluaskan perlaksanaan dalam setiap aspek kehidupan. Maka dengan itu. 5. ianya dipratikkan dalam ruang lingkup yang sempit.W.2. 5. contohnya : .QUR'AN DAN AS.2. kita akan dapati natijahnya bahawa akhlak Al-Asasiah yang telah disebutkan tadi akan menuju ke arah yang lurus. 4.T. Seterusnya..1 Akhlak di dalam Al.SUNNAH. CONTOH-CONTOH AKHLAK YANG SEBAGAIMANA DISEBUT DI DALAM AL.. manakala segala kekuatan yang terlahir dari akhlak tersebut tidak akan diekploitasikan dan dilaksanakan kecuali hanya ke arah meninggikan kalimah Al-Hak. sedangkan Islam merangkumkan ke semua akhlak dan membinanya di atas asas yang betul lalu memperluaskan daerah kemungkaran.. keturunan. Bukan sekadar menggunakan kesabaran bagi menghadapi cabaran dan bencana sahaja bahkan ianya juga terhadap segala sesuatu yang meminggirkan manusia dan tersisir daripada jalan yang benar. Contohnya : Sabar..W.Allah S..

3 Waspada : ..2. يآئيها الذين امنون اصبروا وصابروا ورابطوا‬ 5...Sunnah Rasulullah adalah sebagai contoh praktikal kepada Akhlak Islam.الى أخر ألحديث‬ 5..T.5.1 Hak.. Sunnah juga menjelaskan sudut-sudut akhlak secara terperinci dalam masyarakat Islam. Sehingga dipuji oleh Allah S. Contoh hadis : 5...1.2 Ikhlas tanpa ada unsur riak : ،‫سئل رسول الله عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حميةويقاتل رياء‬ ‫واى ذلك فى سبيل الله‬ ‫فقال رسول الله : من قاتل لتكون كلمة الله هى العايا‬ ‫..2.3 Tidak berdengki : ‫والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقون‬ ‫باليمان‬ ‫.1.1. ل تحاسدوا ول تناجسوا ول تناغضوا ول تدابروا .فهو فى سبيل الله‬ 5.W.. Akhlak baginda adalah Al-Qur'an.2 Bersabar : ‫.1.1 Menunaikan janji : ‫وأوفو با لعهد ان العهد كا ن مسؤول‬ 5. Oleh itu.hak muslim dan larangan dari melakukan akhlak yang keji : ‫.. ول تجعل في قلوبنا غل للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم‬ 5. sebagai orang yang memiliki akhlak yang tinggi...2 Akhlak di dalam As..

Bahkan ia adalah binaan asasi dalam Islam bersama syariat dan aqidah.W dan bertanya tentang diri ini. KEDUDUKAN AKHLAK DALAM ISLAM Akhlak berada di tahap yang tinggi dalam Islam.‫ل يلدغ المؤمن من حجر مرتين‬ 5.1 Tujuan Ar-risalah dikaitkan dengan pembentukan akhlak.W menjawab : ‫حسن الخلق‬ 6.2.Din ini dita'rifkan dengan akhlak yang baik.A.3 Akhlak juga disebut oleh Rasulullah S.4 Mukmin yang berbeza-beza keimanan dan di antara yang paling afdhal di kalangan mereka ialah yang paling baik akhlaknya. 6.2 Ad. Sebagaimana di dalam hadis : ‫إنما بعثت لتمم مكارم الخلق‬ 6.W pernah ditanya tentang mukmin yang paling afdhal imannya lalu baginda menjawab : ‫أحسنهم خلقا‬ . Lalu baginda S.4 Sopan : ‫قال رسول الله : لشجع عبد القيس : ان فيك خضلتان يحبهما الله له‬ ‫ورسوله الحلم والناة‬ 6. Rasulullah S.W sebagai pemberat timbangan di hari akhirat : ‫أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق‬ 6.A.A.A. Sebagaimana disebut di dalam hadis yang mursal bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah S.

Lalu baginda menjawab : ‫لخير فيها هى من أهل النار‬ 6.W. akhlak tidak harus menggunakan wasilah-wasilah yang keji dan buruk semata-mata untuk mencapai seseuatu matlamat yang baik.T sebagai asas dalam kehidupan manusia.A.6. sendiri mengakui dan memuji kebaikan Rasulullah S.W. agar dikurniakan dengan akhlak yamg baik dan Allah S.5 Orang yang paling hampir dan dikasihi kepada Rasulullah S. Tiada suatu sudut pun yang tidak disentuh oleh akhlak Islam. . Asas ini menjadikan akhlak manusia tetap ampuh dan tidak berubah-ubah mengikut peredaran zaman.AKHLAK AL.W di hari akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya.ISLAMIAH. samada pergaulan. Rasulullah bersabda : ‫ان أحبكم اي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلقا‬ 6. Akhlak Al-Islamiah mempunyai banyak keistimewaannya yang tersendiri. kekeluargaan. KEISTIMEWAAN AL.2 Syumul.T.W. dan tidak ada di sana sedikitpun kecacatan dan kekurangan. 7. Ia mencakupi setiap juzuk dalam kehidupan seharian manusia.W. ‫وانك لعل خلق عظيم‬ 7. Bahawa para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah S. Tidak cukup dengan hanya solat dan puasa. Islam menjadikan matlamatnya adalah mencari keredhaan Allah S. memohon kepada Allah S.7 Rasulullah S. mengenai seorang wanita yang menunaikan solat dan berpuasa tetapi menyakiti jirannya dengan kata-katanya. Sehubungan itu.6 Akhlak adalah syarat yang asasi untuk masuk ke dalam syurga dan jatuh dari api neraka.1 Rabbani .T.W.A. Di antaranya : 7.A.A.W.

7.3 Praktikal (amali). Perbezaan yang berlaku dalam menilai dan membentuk akhlak di antara suatu zaman atau sesuatu bangsa dan masyarakat bergantung kepada tasawwur atau asas . 8. 8. Walau bagaimanapun.W ada menyebut : "Perbaikilah akhlak kamu. kebanyakannya menegaskan bahawa akhlak boleh dibentuk. Di samping mereka menolak unsur-unsur mungkar yang terdapat dalam masyarakat. sifat kecerdikan atau kelembutan.1 Asas. Islam menuntut manusia agar membangunkan sistem yang berlandaskan syariat Islam dan akhlak dalam masyarakat mereka." Sekiranya tidak.4 Balasan . Islam tidak memandang akhlak sebagai urusan peribadi tetapi Islam meletakkan akhlak antara yang disuruh dan akan dikenakan balasan kepada sesiapa yang meninggalkannya. Adakah akhlak merupakan sesuatu perkara yang beku yang tidak mampu diubah. adalah tidak dinafikan bahawa sebahagian manusia dikurniakan dengan sifat yang tertentu yang membentuk identiti mereka." (6) Walau bagaimanapun. pecah amanah dan sebagainya..PEMBENTUKAN AKHLAK. sebagaimana sifat tubuh badan yang tidak boleh diubah ? Ataupun adakah akhlak mampu dibentuk dan dicanaikan ke arah yang baik ? Ulamak berselisih pendapat mengenai perkara asas ini..asas pembentukan akhlak..kemasyarakatan. saksi palsu. Sebagai contoh. politik dan termasuklah dalam medan peperangan.a : "Merubah akhlak adalah perkara yang mungkin.A. 7.Sebagaimana di dalam hadis al-Asyaj Abdul Qais. Sebagai contoh . Menurut Al-Ghazali r. mengapa Rasulullah S.

. EMPAT MARATIB AKHLAK .1.1. Keempat-empat unsur tersebut disusun menurut keutamaan. 9.W. Apakah hubungan manusia dengan Tuhannya? Apakah mereka akan dipertanggungkan di hadapannya? Apakah matlamat kewujudan mereka? Maka.T dan kepada balasan akhirat nanti.W.tasawwur tersebut : 8. iaitu Iman. 8.1 Iman. tasawwur manusia yang jelas tentang tuhannya dan matlamat kejadiannya akan membina neraca yang sebenar mengenai akhlak yang mesti mereka amalkan. dan Ihsan. Islam meletakkan rujukan yang bersifat kekal iaitu Al- Qur'an dan As-Sunnah yang menerangkan asas-asas akhlak. yang berteraskan keimanan kepada Allah S." 9. 8. 8. asas yang membentuk berbeza kerana ianya diasaskan oleh tasawwur-tasawwur yang tertentu.1. Antara tasawwur.yang ada pada mereka. "Akhlak Islam menurut kaca mata Al-Qur'an dan As-Sunnah terbina berdasarkan kepada empat maratib. Iman sebagai asasnya kemudian diikuti Islam yang membina takwa dan akhirnya ihsan.3 Ketakutan kepada Allah S. takwa dan ihsan yang secara serentak.T yang Maha Esa. Takwa.1 Tasawwur manusia dengan penciptanya.4 Aqidah iman dan hari akhirat. Kepincangan kepada iman akan mengakibatkan kepincangan kepada Islam. Bagi masyarakat Islam. Menerangkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Begitulah seterusnya.1. Kedua-duanya sudah cukup untuk menerangkan cara hidup muslim yang sebenar dengan akhlak yang terperinci dalam setiap aspek kehidupan.2 Dalam pada itu.

Perasaan ini akan menguasai jiwa raganya. Maka akan lahir darinya kehidupan Islam yang amali dan pratikal dengan akhlak dan muamalatnya.W.2 Islam .W.T.T. menyerah jiwa dan mengorbankan nyawa dan harta.T sehingga ia menampakkan kesannya dalam kehidupan.4 Ihsan Ihsan pada hakikatnya adalah suatu ibarat kepada seseorang yang larut dalam Islam dengan hubungan kepada Allah S. .W. kejujuran yang asli. yang mana adakah ianya bertepatan kasihnya kepada Allah S. 9.T. 9. Tetapi adakah cukup sekadar pengakuan ?.3 Takwa Taqwa adalah keadaan dalaman yang timbul disebabkan perasaan takut kepada Allah S. Sehingga jelas terukir dalam setiap aspek kehidupannya. Perasaan kasih inilah yang menggerakkannya untuk melakukan amal semata-mata kerana keredhaan Allah S. 9. Tidak dinafikan bahawa pengiktirafan iman merupakan prasyarat yang utama untuk seseorang itu diterima sebagai muslim. Dengan melaksanakan ketakwaan pada satu sudut dan sebaliknya meninggalkannya pada sudut yang lain pula. Kasih yang kental.Iman adalah asas kehidupan Islam. kehidupan Islam yang sempurna mestilah dibina di atas iman yang syumul yang mencakupi seluruh aspek hayah yang tertanam kukuh ke akar umbinya. Maka dari itu.sudut yang tertentu sahaja.W.W. Adalah tidak harus keadaan ini hanya timbul dan nampak pada sudut. Keadaan dalaman inilah yang akan menjadikan peka terhadap setiap tingkah lakunya.T dan rasulNya. Apabila tunjang iman telah bertapak kukuh maka tersergamlah sebuah binaan Islam. Islam sebenarnya adalah merupakan cernaan iman ke dalam amal. Perasaan ini akan melahirkan sikap taat kepada setiap arahan dan takut sekiranya ia melanggar dan melampaui batas-batas Allah S.

akhlak dan material maka sesungguhnya akhlak memberikan sumbangan sebanyak 70% . : 9) ‫)ان يكن منكم عشرون صا برون يغلبون مأتين‬ Manakala tasawwur akhlak dalam Islam meliputi seluruh aspek kehidupan.W. dapatlah kita gambarkan bahawa akhlak dalam Islam merupakan antara asas binaan Islam yang jitu. Tidak cukup dengan melakukan amalan-amalan yang pinggir bahkan mereka menyerahkan kasih.90 % sedangkan kekuatan maddiah hanyalah menyumbangkan 10% . Nyata. tidak hairanlah apabila kedapatan di sana mereka yang melaksanakan dan memperjuangkan Islam dalam kehidupannya dianggap pelik dan ketinggalan zaman." (8) Firman Allah S. Sebaliknya meninggalkan asas akhlak yang lebih besar. 10. Oleh itu.T. Ia berjalan selari dengan setiap tingkah laku dan amalan yang keluar dari manusia. Badai yang melanda ummah Islam yang terlalu kuat sehingga menenggelamkan ciri-ciri Islam. Takwa dan Ihsan. Seterusnya nilai-nilai akhlak Islam tidak sepatutnya diambil kerana semata-mata hanya untuk mencapai tujuan keduniaan. Terutamanya ketika arus jahiliah sedang melanda ummah Islam di kala ini. Penyelesaian yang bersifat tempelan dan . krisis yang melanda ummah Islam hari ini adalah kerana mereka tidak melaksanakan akhlak Al-Islamiah yang sebenar. Jahiliah jauh menonjol memadamkan obor syiar Islam. adalah tidak benar sekiranya akhlak Islam hanya dipratikkan pada sudut yang tertentu dan meninggalkan di sudut yang lain.Sifat Ihsan ini akan membawa mereka mencapai darjat yang paling tinggi dalam Islam. Maka. Islam.T. Malah akhlak Islamiah memainkan peranan yang amat penting dalam hayah manusia yang mana apabila bertembung dalam satu keadaan antara dua kekuatan. iaitu Iman yang kental. PENUTUP Dari penjelasan di atas. Ianya bukanlah sesuatu yang berasingan. kejujuran serta jiwa dan harta mereka segala-galanya kerana Allah S.30% sahaja.W.

Mukadimah Ilmu Akhlak. Seterusnya. 39 6 Abu A’la al-Maududi. MELAINKAN SETELAH MENDAPAT KEIZINAN PENERBIT. hal 3 2 1 2 Abu Hasan. Asas. hal .W.19 4 Dr. rujukan yang sama. Mahmud Hamdi Zaqzuq. Asas-asas akhlak bagi harakah Islamiah. . HARGAILAH PENGORBANAN ORANG LAIN YANG BERTUNGKUS LUMUS MENYIAPKANNYA.70 Yusof al-Qardhwi.T. 30 7 Al. sebagai resolusinya.asas Akhlak Islamiah dalam harakah Islamiah hal. sehingga terpadamnya fitnah jahiliah dan semuanya kembali kepada pengabdian diri kepada Allah S. akhlak ini disebarkan ke seluruh umat dunia. Tarbiah Islamiah dalam madrasah Hassan al. Fenomena ini adalah jauh lebih buruk lagi sekiranya para dua't gagal meleburkan asas-asas akhlak Islamiah ini ke dalam diri dan jiwa mereka! Justeru.Maududi.210 3 Abu A’la al. hal 20 5 Abu A’la al.sandaran hanyalah memburukkan keadaan. MENCETAK SEMULA DAN MENERBITKANNYA DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN DIANGGAP SEBAGAI JENAYAH DAN DIKIRA BERCANGGAH DENGAN SYARIAH ISLAM. 4668 Lohat Aunul Ma’bud Jld hal 286 Abu Hasan Ali Al.Anfal ayat . hal.65 Dibentangkan : Ustaz Amiruddin Abd Malik Tarikh : 26/01/1995 HAK CIPTA TERPELIHARA ® TIDAK DIBENARKAN MENERBITKAN SEMULA BAHAN INI DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN.Nabawi. Apakah derita dunia akibat keruntuhan muslimin Hal . hal . Berusaha menyelamatkannya dalam diri dan mencernakan dalam setiap tindakan dan tingkah laku.Maududi. Abu Amirah Cairo 95 NOTA KAKI 1 Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunnah : Bab 15.Hasan An.Banna . hendaklah umat Islam terutamanya para dua't perlulah kembali menilai akhlak Al-Islamiah yang sejati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful