AKHLAK DALAM ISLAM

((‫بسم الله الحمن الرحيم‬ 1. PENGENALAN
Manusia adalah makhluk Allah S.W.T yang teristimewa yang memiliki tabiat dan mentaliti yang mempengaruhi amalan dan tingkah lakunya, maka keperibadian inilah yang menjadi perbicaraan dan perbincangan yang utama dalam akhlak. Memang tidak dapat disangkalkan lagi bahawa akhlak merupakan nadi utama dalam pembangunan manusia. Setiap tamadun umat manusia dari dahulu sehingga kini ianya terbina dari asas akhlak ataupun dikenali sebagai tamadun kemanusiaan, iaitu asas yang membina tamadun tersebut di luar kuasa kebendaan. Walau bagaimanapun, Islam mempunyai persepsinya yang tersendiri dan memiliki asas akhlaknya dan asas tamadunnya yang tersendiri.

2. MAKSUD AKHLAK
Dari sudut bahasa : Ianya membawa maksud tabiat dan perangai. Manakala dari sudut istilah ulamak : Sepertimana yang ditakrifkan oleh Al- Ghazali : "Akhlak adalah suatu ibarat mengenai unsur yang konkrit di dalam diri yang dengannya melahirkan tingkah laku secara spontan." Oleh itu, akhlak boleh disimpulkan dengan makna ianya sebagai suatu himpunan ma'ani dan sifat-sifat yang bertapak kukuh di dalam diri, dan ianya menjadi neraca bagi manusia dalam baik buruk sesuatu amalan dan perbuatan tersebut.

3. KEPENTINGAN AKHLAK
31. Akhlak mencorak tingkah laku.
Akhlak memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan tingkah laku dan

(1) 3.kehidupan seseorang. berjaya atau tidaknya sesuatu umat dalam melakukan proses kemajuan dan pembangunan. Maka dengan ini sehinggalah apabila akhlak menjadi sebati di dalam diri ia akan melahirkan tindakan spontan. Tanpa akhlak nescaya manusia akan berada di lembah kehinaan biarpun kejayaan material yang dicapai sangat menakjubkan. 3. Tamadun sesuatu umat adalah terletak kepada sejauh mana penghayatannya dan kemurnian sumber peradabannya. Neraca akhlak yang sebati di dalam diri manusia akan mempengaruhi pertimbangannya dalam menilai sesuatu perbuatan.W : ‫أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا‬ Maksudnya : "Di kalangan mu'minin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. iman yang sempurna akan memprodukkan akhlak yang mulia atau dengan perumpamaan yang mudah. Sebagaimana menurut AlGhazali : "Setiap yang ada di dalam hati akan menzahirkan kesannya pada anggota badan sehinggalah setiap pergerakkannya adalah berlandaskan kepadanya". Akhlak adalah cermin keimanan seseorang. Dengan erti kata lain.4 Akhlak sebagai simbol tamadun manusia. Contohnya kepercayaan Hindu yang membelakangkan etika akhlak mengakibatkan umatnya tiada . Oleh itu. Akhlak adalah sebagai mercu tanda. ibarat pohon yang semata-mata bergantung kepada keelokan akarnya. Setiap tingkah laku yang lahir daripada manusia sebenarnya adalah cernaan daripada apa yang tersemat di dalam dirinya. kesahihan dalam pertimbangan ini bergantung kepada sejauh mana kesahihan neraca yang dipegangnya. bergantung kepada nilai akhlak yang ada padanya. Faktor membelakangkan akhlak jugalah yang menyebabkan sesuatu umat tersebut tidak mencapai ketamadunan yang sebenarnya. Sabda Rasulullah S.A. 3.2 Neraca akhlak mempengaruhi pertimbangan.3 Akhlak mencerminkan keimanan.

dan sama ada dalam kontek insan tersebut beriman kepada Allah S. Begitu juga tamadun barat yang berasaskan oleh ideologi kapitalis dan lain-lain. Kita melihat apa yang telah berlaku di Turki ketika kejatuhan Khalifah Uthmaniah. di antara faktor kelembapannya dan kejatuhannya adalah disebabkan keruntuhan nilai akhlak di kalangan pemerintah dan tentera-tenteranya. Seolah-olah akhlaklah yang menjadi sebagai persiapan dan persediaan dalam menempuh situasi genting perubahan ini.Akhlak Al . Sejarah Islam telah membuktikan bahawa keruntuhan akhlak dan moral akan menggagalkan usaha perubahan.(5) 4 .1 Ianya bermaksud segala sifat asas yang telah sedia ada bersama kewujudan insan tersebut serta mencakupi sifat-sifat yang melayakkan mereka untuk mencapai kejayaan di dunia ini. Ini kerana krisis yang dihadapi oleh dunia adalah merupakan krisis kejiwaan dan kerohanian sebelum ianya menjadi krisis ekonomi dan politik. Ini adalah kerana sebagai mangkin perubahan.1.W. ( Akhlak Asasi Manusia) 4.5 Akhlak adalah mangkin perubahan Aspek keluhuran akhlak dan kerohanian perlulah diambil berat serta diberi pemfokusan yang utama dalam melakukan setiap agenda perubahan kepada masyarakat.bertamadun seperti berlakunya perhambaan diri kepada hawa nafsu. PEMBAHAGIAN AKHLAK 4.1 Al . Ini kerana seseorang insan itu bukan dilihat berdasarkan tubuh badan atau anggota tetapi ianya dilihat dari segi perlakuan akhlaknya. Tidak kira sama ada ianya diarahtujukan kepada matlamat yang sahih atau sebaliknya. dapatlah kita nyatakan bahawa akhlaklah merupakan sumber kekuatan yang dapat mengangkat darjat manusia ke tahap yang mulia.(3) Begitulah pentingnya akhlak dalam membantu proses perubahan walaupun di saatsaat kritikal seperti dalam medan peperangan. jatuh satu persatu 3. sebagaimana yang telah diulas oleh Imam As Syahid Hassan Al-Banna sebagai "tongkat perubahan". (2) kerana mengkesampingkan nilai-nilai akhlak.Insaniah Al .(4) Secara kesimpulannya.Asasiah.T dan hari kebangkitanNya serta risalah yang dibawa oleh para rasul bersama wahyu yang .

1. seterusnya menguasai dirinya apabila berada dalam situasi yang menyentuh a'watif dan perasaan dirinya serta juga mampu menarik perhatian orang ramai ke arah apa yang dia hajati. malah merupakan modal-modal yang amat berharga bagi kemanusiaan tersebut. merealisasikan cita-cita dan memperjuangkan prinsip memerlukan sesuatu ummah atau kumpulan yang berusaha menyeru kepadanya maka perlulah di sana mempunyai kekuatan jiwa yang hebat. setiap individunya mestilah memiliki visi bersama yang lebih diutamakan daripada kepentingan peribadi. masyarakat yang ingin maju. mempunyai jiwa yang berani. ataupun insan tersebut beriman kepada perkara-perkara yang tersebut. menampilkan diri dalam sesuatu bidang. Maka bagi membina masyarakat yang tersusun perlu juga ada padanya segala bentuk sifat yang terpuji dan mulia seperti perkara yang menjadikan insan tersebut sopansantun. mempunyai sifat yang wasotiah dan juga jiwa yang suci. amanah. Dipandang pada sudut kemasyarakatan pula. begitu juga berkemampuan dalam mentadbir sesuatu perkara bertepatan dengan zuruf mahupun keadaan. ihsas tentang mas'uliah yang tertaklif ke atas dirinya. Inilah sifat-sifat yang telah difahami oleh kebanyakan umat dan jemaah yang mana seolah-olah dijadikan bahan revolusi dan kebangkitan insaniah dan ummah. thiqah di dunia ini dan hati yang terbuka. menepati akan janji. berkemampuan dalam menentukan sesuatu maukif yang berbeza berdasarkan kepada keadaan dan situasi yang juga berbeza. bersih bersama pemikiran yang sentiasa sihat. Aspek ini juga disebut oleh Iman Syahid "Bahawa pembentukan ummah. .3." Seterusnya beliau menyambung: "Maka setiap bangsa sama ada pemimpin atau duatnya yang kehilangan empat sifat ini ia adalah bangsa yang sia-sia dan lemah yang tidak mampu sampai kepada cita-cita. pendidikan bangsa.2 Maka di antara sifat-sifat yang asasiah yang membolehkan seseorang insan tersebut mengecapi kejayaan di muka bumi ini ialah seperti : mempunyai kekuatan dan keazaman yang kuat dalam sesuatu perkara.1.telah diturunkan. 4. nasyat dalam setiap bidang. bersedia untuk berkorban dalam apa jua keadaan ke arah mentahkikkan tujuan tersebut. sabar dan thabat serta mempunyai daya ketahanan diri yang kuat dalam memikul setiap perkara yang besar lagi berat." 4.

Ini jika dilihat di sisi akhlak asasi manusia pada persepsinya yang awal boleh diarahkan kepada mana-mana arah sama ada yang baik atau sebaliknya secara serentak.A.Islamiah : i) Akhlak Al.W : ‫انما بعثت لتمم مكارم الخلق‬ 4. Keistimewaan dan juga muhimmah yang ada pada akhlak Al.1. Maka.Islamiah meletakkan akhlak asasi manusia pada paksi dan fungsinya yang sebenar serta mengarahkannya kepada kebaikan.ISLAMIAH Akhlak Al. Ianya terungkap ketika datangnya Islam.Islamaiah mempunyai pertautan yang erat dengan akhlak Al-Insaniah AlAsasiah malah akhlak inilah yang merupakan pelengkap bagi akhlak Al-Asasiah dan juga penyempurna serta mempertingkatkannya. Begitu juga dalam segala keadaan yang seharusnya kepada dakwah Islam ke arah at-tauhid dan tidak ada di situ segala maksud dan tujuan yang sebalik setiap usaha manusia kecuali hanyalah semata-mata mengharapkan keredhaan . Sebagaimana sabda Rasulullah S. Maka. kita tidak boleh menghukum kepada sesuatu akhlak tersebut baik ataupun bagus dengan berdasarkan wujudnya akhlak tersebut di sisi seseorang tertentu.4. Bolehlah diumpamakan sebagai pedang yang tajam yang dijadikan alat oleh perompak untuk melakukan kezaliman tanpa belas apabila senjata tersebut berada di tangannya.2 AL.2.AKHLAK AL. Akhlak Al-Islamiah dijadikan obor dan memandu akhlak Al-Asasiah tersebut kepada kedudukan yang betul dan kepada landasan yang lurus. Islam sentiasa memberikan motivasi kepada akhlak Al-Asasiah ke arah kebaikan dan yang hak. tetapi baik dan bagusnya adalah berdasarkan akhlak tersebut digunakan ke arah yang lurus dan betul mengikut landasan syarak. maka apabila dikaitkan dengan suasana sekelilingnya sudah tentu akan membawanya ke arah kebaikan dan petunjuk yang benar. ataupun kumpulan tertentu. akan tetapi sekiranya pedang tersebut berada di tangan seorang mujahid yang berjuang fi sabilillah maka ianya merupakan satu alat yang amat baik malah ianya menjadikan suatu yang hak.

. sedangkan Islam merangkumkan ke semua akhlak dan membinanya di atas asas yang betul lalu memperluaskan daerah kemungkaran.Di sisi bukan Islam ia direalisasikan pada tahap yang sangat terhad. ianya dipratikkan dalam ruang lingkup yang sempit. Ini dapat mengelakkan daripada ianya digunakan ke arah kepentingan diri.. Bukan sekadar menggunakan kesabaran bagi menghadapi cabaran dan bencana sahaja bahkan ianya juga terhadap segala sesuatu yang meminggirkan manusia dan tersisir daripada jalan yang benar. kita akan dapati natijahnya bahawa akhlak Al-Asasiah yang telah disebutkan tadi akan menuju ke arah yang lurus.2.SUNNAH.Allah S.T. Inilah prinsip yang diingini oleh Islam yang menghendaki setiap muslim berdiri teguh di jalan yang benar. contohnya : .T. Seterusnya. manakala segala kekuatan yang terlahir dari akhlak tersebut tidak akan diekploitasikan dan dilaksanakan kecuali hanya ke arah meninggikan kalimah Al-Hak..Qur'an : Al-Qur'an menyentuh sudut-sudut akhlak secara terperinci. Tetapi di sisi Islam di samping mempraktikkan kesabaran ia juga memperluaskan perlaksanaan dalam setiap aspek kehidupan. keturunan.W.. 5.2..QUR'AN DAN AS. 4. CONTOH-CONTOH AKHLAK YANG SEBAGAIMANA DISEBUT DI DALAM AL. Maka dengan itu. Seterusnya mengembangkan pratikalnya ke dalam hayah dan kehidupan insani sehingga mencapai ke tahap yang maksima dan agung.1 Akhlak di dalam Al.W. ummah ataupun negara sahaja yang hanya berdasarkan ianya boleh dan tidak boleh ataupun sesuai dan tidak sesuai. Ini jelas di dalam beberapa ayat. sehingga mereka yang dilihat sebagai seorang yang sabar hanya mampu bertahan di dalam medan perang dan sanggup bergelumang dengan darah namun sebaliknya terkulai layu di hadapan tuntutan hawa nafsu. 5. Contohnya : Sabar. perlulah menentukan segalanya di ufuk pemikirannya dan amalannya berdasarkan garis panduan yang telah disediakan oleh Allah S. Begitulah juga akhlak-akhlak asasi yang lain.. Memperkemaskan dan memperkukuhkan akhlak Al-Asasiah sebagai tunjang di satu tahap.

..2.فهو فى سبيل الله‬ 5.. يآئيها الذين امنون اصبروا وصابروا ورابطوا‬ 5. Sehingga dipuji oleh Allah S.. ل تحاسدوا ول تناجسوا ول تناغضوا ول تدابروا .1.3 Tidak berdengki : ‫والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقون‬ ‫باليمان‬ ‫.1.5.1..2...الى أخر ألحديث‬ 5.hak muslim dan larangan dari melakukan akhlak yang keji : ‫.Sunnah Rasulullah adalah sebagai contoh praktikal kepada Akhlak Islam....2 Ikhlas tanpa ada unsur riak : ،‫سئل رسول الله عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حميةويقاتل رياء‬ ‫واى ذلك فى سبيل الله‬ ‫فقال رسول الله : من قاتل لتكون كلمة الله هى العايا‬ ‫..1. Sunnah juga menjelaskan sudut-sudut akhlak secara terperinci dalam masyarakat Islam. ول تجعل في قلوبنا غل للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم‬ 5.2 Akhlak di dalam As.. Akhlak baginda adalah Al-Qur'an.1 Hak. sebagai orang yang memiliki akhlak yang tinggi.W.1 Menunaikan janji : ‫وأوفو با لعهد ان العهد كا ن مسؤول‬ 5. Oleh itu. Contoh hadis : 5.T..3 Waspada : .2 Bersabar : ‫.

1 Tujuan Ar-risalah dikaitkan dengan pembentukan akhlak. Lalu baginda S.‫ل يلدغ المؤمن من حجر مرتين‬ 5.W menjawab : ‫حسن الخلق‬ 6.A.3 Akhlak juga disebut oleh Rasulullah S. Bahkan ia adalah binaan asasi dalam Islam bersama syariat dan aqidah.A.A.4 Sopan : ‫قال رسول الله : لشجع عبد القيس : ان فيك خضلتان يحبهما الله له‬ ‫ورسوله الحلم والناة‬ 6.W dan bertanya tentang diri ini. Sebagaimana disebut di dalam hadis yang mursal bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah S. Sebagaimana di dalam hadis : ‫إنما بعثت لتمم مكارم الخلق‬ 6. KEDUDUKAN AKHLAK DALAM ISLAM Akhlak berada di tahap yang tinggi dalam Islam.2.2 Ad.W sebagai pemberat timbangan di hari akhirat : ‫أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق‬ 6.4 Mukmin yang berbeza-beza keimanan dan di antara yang paling afdhal di kalangan mereka ialah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah S.W pernah ditanya tentang mukmin yang paling afdhal imannya lalu baginda menjawab : ‫أحسنهم خلقا‬ . 6.A.Din ini dita'rifkan dengan akhlak yang baik.

sendiri mengakui dan memuji kebaikan Rasulullah S.W.ISLAMIAH.AKHLAK AL.5 Orang yang paling hampir dan dikasihi kepada Rasulullah S.W. Tiada suatu sudut pun yang tidak disentuh oleh akhlak Islam.W.W.T. dan tidak ada di sana sedikitpun kecacatan dan kekurangan.2 Syumul. kekeluargaan.A. Bahawa para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah S. Akhlak Al-Islamiah mempunyai banyak keistimewaannya yang tersendiri.T sebagai asas dalam kehidupan manusia. memohon kepada Allah S. akhlak tidak harus menggunakan wasilah-wasilah yang keji dan buruk semata-mata untuk mencapai seseuatu matlamat yang baik.A.W. Tidak cukup dengan hanya solat dan puasa.A. Lalu baginda menjawab : ‫لخير فيها هى من أهل النار‬ 6.1 Rabbani .T.6. KEISTIMEWAAN AL. Asas ini menjadikan akhlak manusia tetap ampuh dan tidak berubah-ubah mengikut peredaran zaman. Di antaranya : 7. Rasulullah bersabda : ‫ان أحبكم اي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلقا‬ 6.W. Sehubungan itu. mengenai seorang wanita yang menunaikan solat dan berpuasa tetapi menyakiti jirannya dengan kata-katanya.7 Rasulullah S. ‫وانك لعل خلق عظيم‬ 7.A. .6 Akhlak adalah syarat yang asasi untuk masuk ke dalam syurga dan jatuh dari api neraka. Ia mencakupi setiap juzuk dalam kehidupan seharian manusia. samada pergaulan. agar dikurniakan dengan akhlak yamg baik dan Allah S. Islam menjadikan matlamatnya adalah mencari keredhaan Allah S.W di hari akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya. 7.

W ada menyebut : "Perbaikilah akhlak kamu. Walau bagaimanapun. Menurut Al-Ghazali r. adalah tidak dinafikan bahawa sebahagian manusia dikurniakan dengan sifat yang tertentu yang membentuk identiti mereka.1 Asas. 7. politik dan termasuklah dalam medan peperangan.4 Balasan .PEMBENTUKAN AKHLAK.. 8..Sebagaimana di dalam hadis al-Asyaj Abdul Qais. kebanyakannya menegaskan bahawa akhlak boleh dibentuk. saksi palsu.kemasyarakatan. Sebagai contoh .a : "Merubah akhlak adalah perkara yang mungkin. sebagaimana sifat tubuh badan yang tidak boleh diubah ? Ataupun adakah akhlak mampu dibentuk dan dicanaikan ke arah yang baik ? Ulamak berselisih pendapat mengenai perkara asas ini. Adakah akhlak merupakan sesuatu perkara yang beku yang tidak mampu diubah.3 Praktikal (amali). Sebagai contoh..asas pembentukan akhlak. sifat kecerdikan atau kelembutan. 7. Perbezaan yang berlaku dalam menilai dan membentuk akhlak di antara suatu zaman atau sesuatu bangsa dan masyarakat bergantung kepada tasawwur atau asas .A." Sekiranya tidak. Di samping mereka menolak unsur-unsur mungkar yang terdapat dalam masyarakat. 8. mengapa Rasulullah S. Islam tidak memandang akhlak sebagai urusan peribadi tetapi Islam meletakkan akhlak antara yang disuruh dan akan dikenakan balasan kepada sesiapa yang meninggalkannya. pecah amanah dan sebagainya." (6) Walau bagaimanapun. Islam menuntut manusia agar membangunkan sistem yang berlandaskan syariat Islam dan akhlak dalam masyarakat mereka.

1. 8. Begitulah seterusnya. Keempat-empat unsur tersebut disusun menurut keutamaan.T yang Maha Esa.yang ada pada mereka.T dan kepada balasan akhirat nanti.1. Antara tasawwur.tasawwur tersebut : 8.1 Iman.3 Ketakutan kepada Allah S. 9. Takwa.W. iaitu Iman.2 Dalam pada itu. dan Ihsan. Islam meletakkan rujukan yang bersifat kekal iaitu Al- Qur'an dan As-Sunnah yang menerangkan asas-asas akhlak. tasawwur manusia yang jelas tentang tuhannya dan matlamat kejadiannya akan membina neraca yang sebenar mengenai akhlak yang mesti mereka amalkan.W. EMPAT MARATIB AKHLAK .1 Tasawwur manusia dengan penciptanya. Iman sebagai asasnya kemudian diikuti Islam yang membina takwa dan akhirnya ihsan. takwa dan ihsan yang secara serentak. 8.4 Aqidah iman dan hari akhirat. Kepincangan kepada iman akan mengakibatkan kepincangan kepada Islam. Bagi masyarakat Islam. Apakah hubungan manusia dengan Tuhannya? Apakah mereka akan dipertanggungkan di hadapannya? Apakah matlamat kewujudan mereka? Maka. Menerangkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. . Kedua-duanya sudah cukup untuk menerangkan cara hidup muslim yang sebenar dengan akhlak yang terperinci dalam setiap aspek kehidupan. yang berteraskan keimanan kepada Allah S. "Akhlak Islam menurut kaca mata Al-Qur'an dan As-Sunnah terbina berdasarkan kepada empat maratib." 9.1.1. asas yang membentuk berbeza kerana ianya diasaskan oleh tasawwur-tasawwur yang tertentu. 8.

4 Ihsan Ihsan pada hakikatnya adalah suatu ibarat kepada seseorang yang larut dalam Islam dengan hubungan kepada Allah S. Islam sebenarnya adalah merupakan cernaan iman ke dalam amal. Dengan melaksanakan ketakwaan pada satu sudut dan sebaliknya meninggalkannya pada sudut yang lain pula.T.3 Takwa Taqwa adalah keadaan dalaman yang timbul disebabkan perasaan takut kepada Allah S.T.2 Islam . Maka akan lahir darinya kehidupan Islam yang amali dan pratikal dengan akhlak dan muamalatnya.W. 9. Kasih yang kental. 9. menyerah jiwa dan mengorbankan nyawa dan harta. .sudut yang tertentu sahaja. Sehingga jelas terukir dalam setiap aspek kehidupannya.W.T sehingga ia menampakkan kesannya dalam kehidupan. kejujuran yang asli. yang mana adakah ianya bertepatan kasihnya kepada Allah S. Perasaan kasih inilah yang menggerakkannya untuk melakukan amal semata-mata kerana keredhaan Allah S.W.W. 9. Tetapi adakah cukup sekadar pengakuan ?. Perasaan ini akan menguasai jiwa raganya. Adalah tidak harus keadaan ini hanya timbul dan nampak pada sudut. Tidak dinafikan bahawa pengiktirafan iman merupakan prasyarat yang utama untuk seseorang itu diterima sebagai muslim. Keadaan dalaman inilah yang akan menjadikan peka terhadap setiap tingkah lakunya.T.Iman adalah asas kehidupan Islam. Perasaan ini akan melahirkan sikap taat kepada setiap arahan dan takut sekiranya ia melanggar dan melampaui batas-batas Allah S. Apabila tunjang iman telah bertapak kukuh maka tersergamlah sebuah binaan Islam. kehidupan Islam yang sempurna mestilah dibina di atas iman yang syumul yang mencakupi seluruh aspek hayah yang tertanam kukuh ke akar umbinya. Maka dari itu.T dan rasulNya.W.

Islam. Badai yang melanda ummah Islam yang terlalu kuat sehingga menenggelamkan ciri-ciri Islam. akhlak dan material maka sesungguhnya akhlak memberikan sumbangan sebanyak 70% .W. Maka.T. 10. Takwa dan Ihsan. Jahiliah jauh menonjol memadamkan obor syiar Islam. adalah tidak benar sekiranya akhlak Islam hanya dipratikkan pada sudut yang tertentu dan meninggalkan di sudut yang lain.Sifat Ihsan ini akan membawa mereka mencapai darjat yang paling tinggi dalam Islam.W. Oleh itu. kejujuran serta jiwa dan harta mereka segala-galanya kerana Allah S. Nyata. Tidak cukup dengan melakukan amalan-amalan yang pinggir bahkan mereka menyerahkan kasih. Ianya bukanlah sesuatu yang berasingan. Terutamanya ketika arus jahiliah sedang melanda ummah Islam di kala ini.90 % sedangkan kekuatan maddiah hanyalah menyumbangkan 10% . tidak hairanlah apabila kedapatan di sana mereka yang melaksanakan dan memperjuangkan Islam dalam kehidupannya dianggap pelik dan ketinggalan zaman. PENUTUP Dari penjelasan di atas. Seterusnya nilai-nilai akhlak Islam tidak sepatutnya diambil kerana semata-mata hanya untuk mencapai tujuan keduniaan. Ia berjalan selari dengan setiap tingkah laku dan amalan yang keluar dari manusia.T. Sebaliknya meninggalkan asas akhlak yang lebih besar.30% sahaja. Malah akhlak Islamiah memainkan peranan yang amat penting dalam hayah manusia yang mana apabila bertembung dalam satu keadaan antara dua kekuatan. iaitu Iman yang kental. dapatlah kita gambarkan bahawa akhlak dalam Islam merupakan antara asas binaan Islam yang jitu. krisis yang melanda ummah Islam hari ini adalah kerana mereka tidak melaksanakan akhlak Al-Islamiah yang sebenar. Penyelesaian yang bersifat tempelan dan . : 9) ‫)ان يكن منكم عشرون صا برون يغلبون مأتين‬ Manakala tasawwur akhlak dalam Islam meliputi seluruh aspek kehidupan." (8) Firman Allah S.

hal 20 5 Abu A’la al. hendaklah umat Islam terutamanya para dua't perlulah kembali menilai akhlak Al-Islamiah yang sejati. Asas-asas akhlak bagi harakah Islamiah. MELAINKAN SETELAH MENDAPAT KEIZINAN PENERBIT.Anfal ayat . 39 6 Abu A’la al-Maududi. .T.210 3 Abu A’la al. akhlak ini disebarkan ke seluruh umat dunia. hal . Tarbiah Islamiah dalam madrasah Hassan al. sehingga terpadamnya fitnah jahiliah dan semuanya kembali kepada pengabdian diri kepada Allah S.70 Yusof al-Qardhwi. Mahmud Hamdi Zaqzuq. sebagai resolusinya. rujukan yang sama. Berusaha menyelamatkannya dalam diri dan mencernakan dalam setiap tindakan dan tingkah laku. 30 7 Al.65 Dibentangkan : Ustaz Amiruddin Abd Malik Tarikh : 26/01/1995 HAK CIPTA TERPELIHARA ® TIDAK DIBENARKAN MENERBITKAN SEMULA BAHAN INI DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN. 4668 Lohat Aunul Ma’bud Jld hal 286 Abu Hasan Ali Al. hal .19 4 Dr. Asas. Abu Amirah Cairo 95 NOTA KAKI 1 Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunnah : Bab 15.W. Fenomena ini adalah jauh lebih buruk lagi sekiranya para dua't gagal meleburkan asas-asas akhlak Islamiah ini ke dalam diri dan jiwa mereka! Justeru. MENCETAK SEMULA DAN MENERBITKANNYA DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN DIANGGAP SEBAGAI JENAYAH DAN DIKIRA BERCANGGAH DENGAN SYARIAH ISLAM. Apakah derita dunia akibat keruntuhan muslimin Hal .sandaran hanyalah memburukkan keadaan.Nabawi. HARGAILAH PENGORBANAN ORANG LAIN YANG BERTUNGKUS LUMUS MENYIAPKANNYA.Maududi.asas Akhlak Islamiah dalam harakah Islamiah hal.Hasan An.Banna .Maududi. Mukadimah Ilmu Akhlak. Seterusnya. hal. hal 3 2 1 2 Abu Hasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful