AKHLAK DALAM ISLAM

((‫بسم الله الحمن الرحيم‬ 1. PENGENALAN
Manusia adalah makhluk Allah S.W.T yang teristimewa yang memiliki tabiat dan mentaliti yang mempengaruhi amalan dan tingkah lakunya, maka keperibadian inilah yang menjadi perbicaraan dan perbincangan yang utama dalam akhlak. Memang tidak dapat disangkalkan lagi bahawa akhlak merupakan nadi utama dalam pembangunan manusia. Setiap tamadun umat manusia dari dahulu sehingga kini ianya terbina dari asas akhlak ataupun dikenali sebagai tamadun kemanusiaan, iaitu asas yang membina tamadun tersebut di luar kuasa kebendaan. Walau bagaimanapun, Islam mempunyai persepsinya yang tersendiri dan memiliki asas akhlaknya dan asas tamadunnya yang tersendiri.

2. MAKSUD AKHLAK
Dari sudut bahasa : Ianya membawa maksud tabiat dan perangai. Manakala dari sudut istilah ulamak : Sepertimana yang ditakrifkan oleh Al- Ghazali : "Akhlak adalah suatu ibarat mengenai unsur yang konkrit di dalam diri yang dengannya melahirkan tingkah laku secara spontan." Oleh itu, akhlak boleh disimpulkan dengan makna ianya sebagai suatu himpunan ma'ani dan sifat-sifat yang bertapak kukuh di dalam diri, dan ianya menjadi neraca bagi manusia dalam baik buruk sesuatu amalan dan perbuatan tersebut.

3. KEPENTINGAN AKHLAK
31. Akhlak mencorak tingkah laku.
Akhlak memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan tingkah laku dan

iman yang sempurna akan memprodukkan akhlak yang mulia atau dengan perumpamaan yang mudah.A.2 Neraca akhlak mempengaruhi pertimbangan. bergantung kepada nilai akhlak yang ada padanya. Akhlak adalah sebagai mercu tanda. Dengan erti kata lain. Sabda Rasulullah S. Tanpa akhlak nescaya manusia akan berada di lembah kehinaan biarpun kejayaan material yang dicapai sangat menakjubkan.3 Akhlak mencerminkan keimanan. Neraca akhlak yang sebati di dalam diri manusia akan mempengaruhi pertimbangannya dalam menilai sesuatu perbuatan. berjaya atau tidaknya sesuatu umat dalam melakukan proses kemajuan dan pembangunan. ibarat pohon yang semata-mata bergantung kepada keelokan akarnya. Tamadun sesuatu umat adalah terletak kepada sejauh mana penghayatannya dan kemurnian sumber peradabannya. 3.W : ‫أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا‬ Maksudnya : "Di kalangan mu'minin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya.kehidupan seseorang.(1) 3. Faktor membelakangkan akhlak jugalah yang menyebabkan sesuatu umat tersebut tidak mencapai ketamadunan yang sebenarnya. Contohnya kepercayaan Hindu yang membelakangkan etika akhlak mengakibatkan umatnya tiada . Setiap tingkah laku yang lahir daripada manusia sebenarnya adalah cernaan daripada apa yang tersemat di dalam dirinya. kesahihan dalam pertimbangan ini bergantung kepada sejauh mana kesahihan neraca yang dipegangnya. Akhlak adalah cermin keimanan seseorang. 3. Maka dengan ini sehinggalah apabila akhlak menjadi sebati di dalam diri ia akan melahirkan tindakan spontan. Oleh itu. Sebagaimana menurut AlGhazali : "Setiap yang ada di dalam hati akan menzahirkan kesannya pada anggota badan sehinggalah setiap pergerakkannya adalah berlandaskan kepadanya".4 Akhlak sebagai simbol tamadun manusia.

W.Insaniah Al .T dan hari kebangkitanNya serta risalah yang dibawa oleh para rasul bersama wahyu yang . dan sama ada dalam kontek insan tersebut beriman kepada Allah S. dapatlah kita nyatakan bahawa akhlaklah merupakan sumber kekuatan yang dapat mengangkat darjat manusia ke tahap yang mulia.Asasiah.1 Al . Kita melihat apa yang telah berlaku di Turki ketika kejatuhan Khalifah Uthmaniah. di antara faktor kelembapannya dan kejatuhannya adalah disebabkan keruntuhan nilai akhlak di kalangan pemerintah dan tentera-tenteranya.1.1 Ianya bermaksud segala sifat asas yang telah sedia ada bersama kewujudan insan tersebut serta mencakupi sifat-sifat yang melayakkan mereka untuk mencapai kejayaan di dunia ini.Akhlak Al .5 Akhlak adalah mangkin perubahan Aspek keluhuran akhlak dan kerohanian perlulah diambil berat serta diberi pemfokusan yang utama dalam melakukan setiap agenda perubahan kepada masyarakat. sebagaimana yang telah diulas oleh Imam As Syahid Hassan Al-Banna sebagai "tongkat perubahan".bertamadun seperti berlakunya perhambaan diri kepada hawa nafsu. Ini kerana krisis yang dihadapi oleh dunia adalah merupakan krisis kejiwaan dan kerohanian sebelum ianya menjadi krisis ekonomi dan politik. Begitu juga tamadun barat yang berasaskan oleh ideologi kapitalis dan lain-lain. Tidak kira sama ada ianya diarahtujukan kepada matlamat yang sahih atau sebaliknya.(4) Secara kesimpulannya. Sejarah Islam telah membuktikan bahawa keruntuhan akhlak dan moral akan menggagalkan usaha perubahan. Seolah-olah akhlaklah yang menjadi sebagai persiapan dan persediaan dalam menempuh situasi genting perubahan ini. (2) kerana mengkesampingkan nilai-nilai akhlak.(3) Begitulah pentingnya akhlak dalam membantu proses perubahan walaupun di saatsaat kritikal seperti dalam medan peperangan. ( Akhlak Asasi Manusia) 4. jatuh satu persatu 3. Ini kerana seseorang insan itu bukan dilihat berdasarkan tubuh badan atau anggota tetapi ianya dilihat dari segi perlakuan akhlaknya. Ini adalah kerana sebagai mangkin perubahan.(5) 4 . PEMBAHAGIAN AKHLAK 4.

ihsas tentang mas'uliah yang tertaklif ke atas dirinya. ataupun insan tersebut beriman kepada perkara-perkara yang tersebut.2 Maka di antara sifat-sifat yang asasiah yang membolehkan seseorang insan tersebut mengecapi kejayaan di muka bumi ini ialah seperti : mempunyai kekuatan dan keazaman yang kuat dalam sesuatu perkara. merealisasikan cita-cita dan memperjuangkan prinsip memerlukan sesuatu ummah atau kumpulan yang berusaha menyeru kepadanya maka perlulah di sana mempunyai kekuatan jiwa yang hebat. amanah. .1. mempunyai jiwa yang berani. setiap individunya mestilah memiliki visi bersama yang lebih diutamakan daripada kepentingan peribadi." Seterusnya beliau menyambung: "Maka setiap bangsa sama ada pemimpin atau duatnya yang kehilangan empat sifat ini ia adalah bangsa yang sia-sia dan lemah yang tidak mampu sampai kepada cita-cita." 4. menepati akan janji. Dipandang pada sudut kemasyarakatan pula. bersedia untuk berkorban dalam apa jua keadaan ke arah mentahkikkan tujuan tersebut. Inilah sifat-sifat yang telah difahami oleh kebanyakan umat dan jemaah yang mana seolah-olah dijadikan bahan revolusi dan kebangkitan insaniah dan ummah. bersih bersama pemikiran yang sentiasa sihat.1. berkemampuan dalam menentukan sesuatu maukif yang berbeza berdasarkan kepada keadaan dan situasi yang juga berbeza. Aspek ini juga disebut oleh Iman Syahid "Bahawa pembentukan ummah.telah diturunkan. 4. nasyat dalam setiap bidang.3. pendidikan bangsa. begitu juga berkemampuan dalam mentadbir sesuatu perkara bertepatan dengan zuruf mahupun keadaan. Maka bagi membina masyarakat yang tersusun perlu juga ada padanya segala bentuk sifat yang terpuji dan mulia seperti perkara yang menjadikan insan tersebut sopansantun. sabar dan thabat serta mempunyai daya ketahanan diri yang kuat dalam memikul setiap perkara yang besar lagi berat. malah merupakan modal-modal yang amat berharga bagi kemanusiaan tersebut. seterusnya menguasai dirinya apabila berada dalam situasi yang menyentuh a'watif dan perasaan dirinya serta juga mampu menarik perhatian orang ramai ke arah apa yang dia hajati. thiqah di dunia ini dan hati yang terbuka. masyarakat yang ingin maju. menampilkan diri dalam sesuatu bidang. mempunyai sifat yang wasotiah dan juga jiwa yang suci.

Bolehlah diumpamakan sebagai pedang yang tajam yang dijadikan alat oleh perompak untuk melakukan kezaliman tanpa belas apabila senjata tersebut berada di tangannya.Islamaiah mempunyai pertautan yang erat dengan akhlak Al-Insaniah AlAsasiah malah akhlak inilah yang merupakan pelengkap bagi akhlak Al-Asasiah dan juga penyempurna serta mempertingkatkannya. Ini jika dilihat di sisi akhlak asasi manusia pada persepsinya yang awal boleh diarahkan kepada mana-mana arah sama ada yang baik atau sebaliknya secara serentak. kita tidak boleh menghukum kepada sesuatu akhlak tersebut baik ataupun bagus dengan berdasarkan wujudnya akhlak tersebut di sisi seseorang tertentu.4.AKHLAK AL. ataupun kumpulan tertentu.2 AL. maka apabila dikaitkan dengan suasana sekelilingnya sudah tentu akan membawanya ke arah kebaikan dan petunjuk yang benar. Maka. Maka. akan tetapi sekiranya pedang tersebut berada di tangan seorang mujahid yang berjuang fi sabilillah maka ianya merupakan satu alat yang amat baik malah ianya menjadikan suatu yang hak.2.Islamiah : i) Akhlak Al. Ianya terungkap ketika datangnya Islam.A. Sebagaimana sabda Rasulullah S. Akhlak Al-Islamiah dijadikan obor dan memandu akhlak Al-Asasiah tersebut kepada kedudukan yang betul dan kepada landasan yang lurus. Begitu juga dalam segala keadaan yang seharusnya kepada dakwah Islam ke arah at-tauhid dan tidak ada di situ segala maksud dan tujuan yang sebalik setiap usaha manusia kecuali hanyalah semata-mata mengharapkan keredhaan . tetapi baik dan bagusnya adalah berdasarkan akhlak tersebut digunakan ke arah yang lurus dan betul mengikut landasan syarak.1.Islamiah meletakkan akhlak asasi manusia pada paksi dan fungsinya yang sebenar serta mengarahkannya kepada kebaikan.ISLAMIAH Akhlak Al. Islam sentiasa memberikan motivasi kepada akhlak Al-Asasiah ke arah kebaikan dan yang hak.W : ‫انما بعثت لتمم مكارم الخلق‬ 4. Keistimewaan dan juga muhimmah yang ada pada akhlak Al.

Bukan sekadar menggunakan kesabaran bagi menghadapi cabaran dan bencana sahaja bahkan ianya juga terhadap segala sesuatu yang meminggirkan manusia dan tersisir daripada jalan yang benar.W.T. Maka dengan itu.2.. Contohnya : Sabar. Ini dapat mengelakkan daripada ianya digunakan ke arah kepentingan diri. CONTOH-CONTOH AKHLAK YANG SEBAGAIMANA DISEBUT DI DALAM AL. contohnya : .. Seterusnya mengembangkan pratikalnya ke dalam hayah dan kehidupan insani sehingga mencapai ke tahap yang maksima dan agung. Seterusnya..1 Akhlak di dalam Al. Inilah prinsip yang diingini oleh Islam yang menghendaki setiap muslim berdiri teguh di jalan yang benar. perlulah menentukan segalanya di ufuk pemikirannya dan amalannya berdasarkan garis panduan yang telah disediakan oleh Allah S. Begitulah juga akhlak-akhlak asasi yang lain.SUNNAH. Tetapi di sisi Islam di samping mempraktikkan kesabaran ia juga memperluaskan perlaksanaan dalam setiap aspek kehidupan. ianya dipratikkan dalam ruang lingkup yang sempit. Ini jelas di dalam beberapa ayat. 4. sedangkan Islam merangkumkan ke semua akhlak dan membinanya di atas asas yang betul lalu memperluaskan daerah kemungkaran. sehingga mereka yang dilihat sebagai seorang yang sabar hanya mampu bertahan di dalam medan perang dan sanggup bergelumang dengan darah namun sebaliknya terkulai layu di hadapan tuntutan hawa nafsu..W. kita akan dapati natijahnya bahawa akhlak Al-Asasiah yang telah disebutkan tadi akan menuju ke arah yang lurus. keturunan. Memperkemaskan dan memperkukuhkan akhlak Al-Asasiah sebagai tunjang di satu tahap.QUR'AN DAN AS.Di sisi bukan Islam ia direalisasikan pada tahap yang sangat terhad.2. manakala segala kekuatan yang terlahir dari akhlak tersebut tidak akan diekploitasikan dan dilaksanakan kecuali hanya ke arah meninggikan kalimah Al-Hak.Qur'an : Al-Qur'an menyentuh sudut-sudut akhlak secara terperinci..Allah S.. 5. ummah ataupun negara sahaja yang hanya berdasarkan ianya boleh dan tidak boleh ataupun sesuai dan tidak sesuai.T. 5.

ل تحاسدوا ول تناجسوا ول تناغضوا ول تدابروا .الى أخر ألحديث‬ 5...hak muslim dan larangan dari melakukan akhlak yang keji : ‫.2 Bersabar : ‫.2..1 Hak.1 Menunaikan janji : ‫وأوفو با لعهد ان العهد كا ن مسؤول‬ 5.2.3 Waspada : .2 Ikhlas tanpa ada unsur riak : ،‫سئل رسول الله عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حميةويقاتل رياء‬ ‫واى ذلك فى سبيل الله‬ ‫فقال رسول الله : من قاتل لتكون كلمة الله هى العايا‬ ‫.. ول تجعل في قلوبنا غل للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم‬ 5.Sunnah Rasulullah adalah sebagai contoh praktikal kepada Akhlak Islam.1...5.T..3 Tidak berdengki : ‫والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقون‬ ‫باليمان‬ ‫. sebagai orang yang memiliki akhlak yang tinggi. Sunnah juga menjelaskan sudut-sudut akhlak secara terperinci dalam masyarakat Islam.1. Sehingga dipuji oleh Allah S.1.. Akhlak baginda adalah Al-Qur'an.. Oleh itu.1...فهو فى سبيل الله‬ 5. يآئيها الذين امنون اصبروا وصابروا ورابطوا‬ 5.2 Akhlak di dalam As..W. Contoh hadis : 5..

4 Sopan : ‫قال رسول الله : لشجع عبد القيس : ان فيك خضلتان يحبهما الله له‬ ‫ورسوله الحلم والناة‬ 6.W dan bertanya tentang diri ini.W pernah ditanya tentang mukmin yang paling afdhal imannya lalu baginda menjawab : ‫أحسنهم خلقا‬ .3 Akhlak juga disebut oleh Rasulullah S. Bahkan ia adalah binaan asasi dalam Islam bersama syariat dan aqidah. Sebagaimana disebut di dalam hadis yang mursal bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah S.2.W menjawab : ‫حسن الخلق‬ 6. Rasulullah S. Sebagaimana di dalam hadis : ‫إنما بعثت لتمم مكارم الخلق‬ 6.4 Mukmin yang berbeza-beza keimanan dan di antara yang paling afdhal di kalangan mereka ialah yang paling baik akhlaknya.‫ل يلدغ المؤمن من حجر مرتين‬ 5.W sebagai pemberat timbangan di hari akhirat : ‫أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق‬ 6.2 Ad.A.A.Din ini dita'rifkan dengan akhlak yang baik. 6.A.A. KEDUDUKAN AKHLAK DALAM ISLAM Akhlak berada di tahap yang tinggi dalam Islam.1 Tujuan Ar-risalah dikaitkan dengan pembentukan akhlak. Lalu baginda S.

Rasulullah bersabda : ‫ان أحبكم اي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلقا‬ 6.A. Akhlak Al-Islamiah mempunyai banyak keistimewaannya yang tersendiri. agar dikurniakan dengan akhlak yamg baik dan Allah S.2 Syumul. Islam menjadikan matlamatnya adalah mencari keredhaan Allah S.7 Rasulullah S. Asas ini menjadikan akhlak manusia tetap ampuh dan tidak berubah-ubah mengikut peredaran zaman.6 Akhlak adalah syarat yang asasi untuk masuk ke dalam syurga dan jatuh dari api neraka.A. mengenai seorang wanita yang menunaikan solat dan berpuasa tetapi menyakiti jirannya dengan kata-katanya.5 Orang yang paling hampir dan dikasihi kepada Rasulullah S. samada pergaulan.W. KEISTIMEWAAN AL.A.T.W. ‫وانك لعل خلق عظيم‬ 7.1 Rabbani .A. kekeluargaan. 7.6. Bahawa para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah S. Ia mencakupi setiap juzuk dalam kehidupan seharian manusia.W. Tiada suatu sudut pun yang tidak disentuh oleh akhlak Islam.W.W.T.W di hari akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya. akhlak tidak harus menggunakan wasilah-wasilah yang keji dan buruk semata-mata untuk mencapai seseuatu matlamat yang baik. . Lalu baginda menjawab : ‫لخير فيها هى من أهل النار‬ 6.W.AKHLAK AL.ISLAMIAH. Sehubungan itu. sendiri mengakui dan memuji kebaikan Rasulullah S. memohon kepada Allah S. Tidak cukup dengan hanya solat dan puasa. dan tidak ada di sana sedikitpun kecacatan dan kekurangan.T sebagai asas dalam kehidupan manusia. Di antaranya : 7.

sebagaimana sifat tubuh badan yang tidak boleh diubah ? Ataupun adakah akhlak mampu dibentuk dan dicanaikan ke arah yang baik ? Ulamak berselisih pendapat mengenai perkara asas ini. Perbezaan yang berlaku dalam menilai dan membentuk akhlak di antara suatu zaman atau sesuatu bangsa dan masyarakat bergantung kepada tasawwur atau asas .a : "Merubah akhlak adalah perkara yang mungkin. Islam menuntut manusia agar membangunkan sistem yang berlandaskan syariat Islam dan akhlak dalam masyarakat mereka.Sebagaimana di dalam hadis al-Asyaj Abdul Qais.A.W ada menyebut : "Perbaikilah akhlak kamu. 7. Adakah akhlak merupakan sesuatu perkara yang beku yang tidak mampu diubah. adalah tidak dinafikan bahawa sebahagian manusia dikurniakan dengan sifat yang tertentu yang membentuk identiti mereka.4 Balasan . sifat kecerdikan atau kelembutan." Sekiranya tidak. Di samping mereka menolak unsur-unsur mungkar yang terdapat dalam masyarakat.1 Asas. Menurut Al-Ghazali r. pecah amanah dan sebagainya. Sebagai contoh. Islam tidak memandang akhlak sebagai urusan peribadi tetapi Islam meletakkan akhlak antara yang disuruh dan akan dikenakan balasan kepada sesiapa yang meninggalkannya.kemasyarakatan. mengapa Rasulullah S. Walau bagaimanapun. kebanyakannya menegaskan bahawa akhlak boleh dibentuk. saksi palsu. 8. 7." (6) Walau bagaimanapun. Sebagai contoh .. 8.PEMBENTUKAN AKHLAK.. politik dan termasuklah dalam medan peperangan.3 Praktikal (amali).asas pembentukan akhlak..

T yang Maha Esa. Islam meletakkan rujukan yang bersifat kekal iaitu Al- Qur'an dan As-Sunnah yang menerangkan asas-asas akhlak." 9. dan Ihsan.W.W. 8.1. asas yang membentuk berbeza kerana ianya diasaskan oleh tasawwur-tasawwur yang tertentu. yang berteraskan keimanan kepada Allah S.1 Tasawwur manusia dengan penciptanya. Apakah hubungan manusia dengan Tuhannya? Apakah mereka akan dipertanggungkan di hadapannya? Apakah matlamat kewujudan mereka? Maka. 8. .1. Takwa.2 Dalam pada itu. Menerangkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Keempat-empat unsur tersebut disusun menurut keutamaan. Kedua-duanya sudah cukup untuk menerangkan cara hidup muslim yang sebenar dengan akhlak yang terperinci dalam setiap aspek kehidupan. "Akhlak Islam menurut kaca mata Al-Qur'an dan As-Sunnah terbina berdasarkan kepada empat maratib.1.4 Aqidah iman dan hari akhirat. Antara tasawwur. takwa dan ihsan yang secara serentak.yang ada pada mereka. Iman sebagai asasnya kemudian diikuti Islam yang membina takwa dan akhirnya ihsan. iaitu Iman.1. Bagi masyarakat Islam. EMPAT MARATIB AKHLAK . Kepincangan kepada iman akan mengakibatkan kepincangan kepada Islam.3 Ketakutan kepada Allah S.T dan kepada balasan akhirat nanti.1 Iman. 8. tasawwur manusia yang jelas tentang tuhannya dan matlamat kejadiannya akan membina neraca yang sebenar mengenai akhlak yang mesti mereka amalkan. 9.tasawwur tersebut : 8. Begitulah seterusnya.

W. Perasaan ini akan melahirkan sikap taat kepada setiap arahan dan takut sekiranya ia melanggar dan melampaui batas-batas Allah S. Kasih yang kental. 9. Sehingga jelas terukir dalam setiap aspek kehidupannya.W.T.2 Islam . menyerah jiwa dan mengorbankan nyawa dan harta. Perasaan kasih inilah yang menggerakkannya untuk melakukan amal semata-mata kerana keredhaan Allah S. Tidak dinafikan bahawa pengiktirafan iman merupakan prasyarat yang utama untuk seseorang itu diterima sebagai muslim. Apabila tunjang iman telah bertapak kukuh maka tersergamlah sebuah binaan Islam. 9.Iman adalah asas kehidupan Islam. . Maka dari itu.W.4 Ihsan Ihsan pada hakikatnya adalah suatu ibarat kepada seseorang yang larut dalam Islam dengan hubungan kepada Allah S. kehidupan Islam yang sempurna mestilah dibina di atas iman yang syumul yang mencakupi seluruh aspek hayah yang tertanam kukuh ke akar umbinya. Islam sebenarnya adalah merupakan cernaan iman ke dalam amal.T.T.3 Takwa Taqwa adalah keadaan dalaman yang timbul disebabkan perasaan takut kepada Allah S.T dan rasulNya.W. Perasaan ini akan menguasai jiwa raganya. Adalah tidak harus keadaan ini hanya timbul dan nampak pada sudut. yang mana adakah ianya bertepatan kasihnya kepada Allah S. Dengan melaksanakan ketakwaan pada satu sudut dan sebaliknya meninggalkannya pada sudut yang lain pula. Maka akan lahir darinya kehidupan Islam yang amali dan pratikal dengan akhlak dan muamalatnya. Tetapi adakah cukup sekadar pengakuan ?.T sehingga ia menampakkan kesannya dalam kehidupan. Keadaan dalaman inilah yang akan menjadikan peka terhadap setiap tingkah lakunya.sudut yang tertentu sahaja.W. 9. kejujuran yang asli.

adalah tidak benar sekiranya akhlak Islam hanya dipratikkan pada sudut yang tertentu dan meninggalkan di sudut yang lain.Sifat Ihsan ini akan membawa mereka mencapai darjat yang paling tinggi dalam Islam.W. tidak hairanlah apabila kedapatan di sana mereka yang melaksanakan dan memperjuangkan Islam dalam kehidupannya dianggap pelik dan ketinggalan zaman. kejujuran serta jiwa dan harta mereka segala-galanya kerana Allah S. PENUTUP Dari penjelasan di atas. 10. Sebaliknya meninggalkan asas akhlak yang lebih besar. Badai yang melanda ummah Islam yang terlalu kuat sehingga menenggelamkan ciri-ciri Islam. Nyata.T. Malah akhlak Islamiah memainkan peranan yang amat penting dalam hayah manusia yang mana apabila bertembung dalam satu keadaan antara dua kekuatan.T. Terutamanya ketika arus jahiliah sedang melanda ummah Islam di kala ini. Ianya bukanlah sesuatu yang berasingan. Takwa dan Ihsan.30% sahaja. Maka. Tidak cukup dengan melakukan amalan-amalan yang pinggir bahkan mereka menyerahkan kasih." (8) Firman Allah S. : 9) ‫)ان يكن منكم عشرون صا برون يغلبون مأتين‬ Manakala tasawwur akhlak dalam Islam meliputi seluruh aspek kehidupan. iaitu Iman yang kental. dapatlah kita gambarkan bahawa akhlak dalam Islam merupakan antara asas binaan Islam yang jitu. Oleh itu. krisis yang melanda ummah Islam hari ini adalah kerana mereka tidak melaksanakan akhlak Al-Islamiah yang sebenar.W. Jahiliah jauh menonjol memadamkan obor syiar Islam. akhlak dan material maka sesungguhnya akhlak memberikan sumbangan sebanyak 70% . Seterusnya nilai-nilai akhlak Islam tidak sepatutnya diambil kerana semata-mata hanya untuk mencapai tujuan keduniaan. Islam. Penyelesaian yang bersifat tempelan dan .90 % sedangkan kekuatan maddiah hanyalah menyumbangkan 10% . Ia berjalan selari dengan setiap tingkah laku dan amalan yang keluar dari manusia.

Abu Amirah Cairo 95 NOTA KAKI 1 Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunnah : Bab 15. Asas-asas akhlak bagi harakah Islamiah. 4668 Lohat Aunul Ma’bud Jld hal 286 Abu Hasan Ali Al. hal 3 2 1 2 Abu Hasan. sebagai resolusinya. Asas. akhlak ini disebarkan ke seluruh umat dunia.65 Dibentangkan : Ustaz Amiruddin Abd Malik Tarikh : 26/01/1995 HAK CIPTA TERPELIHARA ® TIDAK DIBENARKAN MENERBITKAN SEMULA BAHAN INI DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN. . hendaklah umat Islam terutamanya para dua't perlulah kembali menilai akhlak Al-Islamiah yang sejati. hal 20 5 Abu A’la al.Hasan An. Tarbiah Islamiah dalam madrasah Hassan al. MENCETAK SEMULA DAN MENERBITKANNYA DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN DIANGGAP SEBAGAI JENAYAH DAN DIKIRA BERCANGGAH DENGAN SYARIAH ISLAM.Banna .Maududi. Fenomena ini adalah jauh lebih buruk lagi sekiranya para dua't gagal meleburkan asas-asas akhlak Islamiah ini ke dalam diri dan jiwa mereka! Justeru.210 3 Abu A’la al. Berusaha menyelamatkannya dalam diri dan mencernakan dalam setiap tindakan dan tingkah laku. MELAINKAN SETELAH MENDAPAT KEIZINAN PENERBIT.Nabawi. Apakah derita dunia akibat keruntuhan muslimin Hal .W. 39 6 Abu A’la al-Maududi. hal . Mahmud Hamdi Zaqzuq.Maududi. hal . HARGAILAH PENGORBANAN ORANG LAIN YANG BERTUNGKUS LUMUS MENYIAPKANNYA.T. Mukadimah Ilmu Akhlak. hal.asas Akhlak Islamiah dalam harakah Islamiah hal. rujukan yang sama. sehingga terpadamnya fitnah jahiliah dan semuanya kembali kepada pengabdian diri kepada Allah S.19 4 Dr.sandaran hanyalah memburukkan keadaan. Seterusnya.Anfal ayat . 30 7 Al.70 Yusof al-Qardhwi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful