P. 1
KERJA KURSUS SEJARAH

KERJA KURSUS SEJARAH

|Views: 3,615|Likes:
Published by Muhd Isyraq

More info:

Published by: Muhd Isyraq on Mar 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2013

pdf

text

original

KERJA KURSUS SEJARAH PENILAIAN MENENGAH RENDAH

SEJARAH 21/2

TAJUK:Pihak Berkuasa Tempatan,Majlis Daerah/Majlis Daerah Kecil

Nama Calon:Muhd.Isyraq Bin Hairin Suhaili Nombor Kad Pengenalan:960408-12-6431 Nama Sekolah:Sekolah Menengah Agama Islamiah Tambunan Guru Penilai:Cikgu Faizal Zakaria

Tandatangan pelajar ___________________

Tandatangan pemeriksa ____________________

1

Senarai Kandungan

Tajuk
TAJUK KAJIAN SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN OBJEKTIF KAJIAN KAEDAH KAJIAN HASIL KAJIAN -Institusi Pentadbiran Tempatan -Latar Belakang -Peranan -Perkembangan RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN ESEI

Muka surat
1 2 3 4 5 6 6 9 14 16 18 19 22 23

2

tunjuk ajar. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa saya.dan bimbingan.Mereka telah memberi kerjasama yang baik untuk saya menyiapkan kerja kursus ini.yang telah memberikan maklumat yang diketahui oleh mereka dan memberi cadangan yang baik kepada saya semasa menjalankan kerja kursus ini.Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan pengetua.Terima kasih juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru Sejarah saya.Sokongan moral dan kewangan yang telah diberikan amat bermakna bagi saya untuk menyiapkan kerja kursus ini.Ustaz Zainuddin Mahmud kerana mengizinkan kami membuat kerja kursus PMR.Beliau telah memberikan keyakinan kepada saya untuk menjayakan projek ini. Akhir sekali. Tidak ketinggalan juga rakan-rakan yang telah banyak membantu saya dalam membuat kerja kursus ini.Cikgu Faizal Zakaria yang telah memberikan semangat.PENGHARGAAN Syukur ke hadrat Illahi dengan limpah nikmat dan kurnianya saya dapat menyiapkan laporan Kerja Kursus Sejarah (KKS) ini dengan sempurna.terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyiapkan Kerja Kursus Sejarah saya kali ini. 3 .

4 .persekitaran yang teratur.Pada yang sama membantu kerajaan dalam perlaksanaan pembangunan sosio ekonomi untuk meningkatkan ekonomi penduduk tempatan. 5.Memberikan peluang kepada penduduk tempatan mentadbir di peringkat tempatan melalui pelantikan ahli-ahli Majlis Daerah Keningau.sistematik.Sejarah tentang Pihak Berkuasa Tempatan. 4.Menanamkan semangat patriotisme didalam diri saya dan juga kalangan generasi muda melalui kajian ini.OBJEKTIF KAJIAN 1. 3. 2.indah dan selesa.Mewujudkan bandar/pekan yang teratur.

2.Kaedah-kaedah kajian adalah seperti berikut: 1.saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian.PENYELIDIKAN:Saya telah menjalankan penyelidikan di perpustakaan Untuk mencari buku-buku yang berkaitan dengan Pihak Berkuasa Tempatan.semua maklumat ini saya analisis agar ia bersesuaian dengan kajian yang dijalankan.kemudian saya menggunakan borang-borang tersebut untuk mendapatkan maklumat daripada 1 orang responden di kawasan kajian.Kaedah ini dipilih bertujuan melihat keadaan dan suasana kawasan (MDK).TEMUBUAL: kami telah menyediakan sehelai kertas menemubual responden secara berkumpulan selepas sesi sumbang saran dalam kelas bersama guru sejarah kami.Saya juga telah mengunjungi Rumah persekutuan MDK bagi mendapatkan maklumat tentang (PBT).Saya juga telah mengambil kesempatan untuk mengambil maklumat penting di tempat (MDK). 3.kaedah ini dilakukan untuk memperoleh maklumat berkaitan latar belakang (MDK).PEMERHATIAN:Kaedah ini dilakukan sekitar kawasan rumah Persekutuan (MDK). 5 . 4.MDK2 dan buku-buku yang berkaitan.RUJUKAN:Saya telah menjalankan rujukan terhadap buku QRC EP4.1962.KAEDAH KAJIAN Dalam usaha saya menyiapkan Kerja Kursus Sejarah PMR 2011 ini.

manakala disebelah barat pula bersempadan Sementara itu disebelah timur laut pula bersempadan dengan daerah papar.Daerah Keningau terletak diantara 5-5. Misi atau matlamat bagi (MDK) ialah untuk menjadikan Bandar Keningau sebagai Majlis Pembandaran Keningau yang terancang.Disebelah Timur bersempadan dengan daerah Kinabatangan.Disebelah utara daerah Keningau bersempadan dengan daerah Tambunan dan di sebelah selatan dengan daerah Nabawan.35 darjah garis bujur(longitude).Lokasi daerah Keningau berdekatan dengan rumah wilayah persekutuan dan berdepan dengan kompleks.40 darjah garis lintang(latitude)dan 116-116.Institusi Pentadbiran Tempatan Nama rasmi bagi Pihak Berkuasa Tempatan ialah Majlis Daerah Keningau/MDK.sejahtera dan berbudaya melalui: >Pengurusan Majlis yang berkualiti >Berpendapatan yang mencukupi >Mewujudkan masyarakat yang bermadani >Menjadikan alam persekitaran yang bersih dan sihat 6 .sihat.HASIL KAJIAN 1.

sejahtera dan berbudaya menjelang Tahun 2012.Bagi visi pula ialah kearah Majlis Pembandaran Keningau yang terancang. 7 .sihat.

pemotongan rumput dan pemasangan lampu jalan raya juga disediakan pada tahun 2005.2.Pada tahun 1960-an Pekan Keningau hanyalah sebuah pekan yang kecil dengan keluasan perkadaran (Township) Majlis Daerah Keningau 531 ekar.Apin-apin 4 ekar dan Bingkor hanya 5 ekar sahaja. Kawasan perkadaran telah ditambah seluas 65 ekar yang mana dalam kawasan ini mempunyai 4 estat perumahan yang mengandungi 232 buah rumah sahaja.latar belakang ASAL USUL (MDK) Majlis Daerah Keningau ditubuhkan pada 01hb Januari 1962.Memandangkan hampir kesemua kilang-kilang perindustrian dan estat-estat perumahan adalah terletak di luar kawasan percukaian dan banyak pendudukpenduduk di kawasan ini menikmati perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Daerah Keningau seperti kemudahan awam dan saluran pusat dengan tanpa membayar cukai taksiran.490 ekar yang mana baru sahaja diluluskan pada 18hb Januari 2002.cukai taksiran telah mula dilaksanakan Perkhidmatan Majlis seperti pemungut sampah. Maka Majlis Daerah Keningau telah bercadangkan agar kawasan percukaian diperluaskan daripada 551 ekar kepada 3.Kawasan percukaian MDK pada tahun 1964 ialah 466 ekar sahaja dan pada tahun 1990. 9 .Pada awal tahun 2004.

Pihak Berkuasa Tempatan biasanya dikaitkan dengan pembersihan .Secara automatik Pegawai Daerah Keningau adalah Pengerusi Majlis Daerah Keningau manakala Naib pengerusi dipilih salah seorang daripada Ahli-ahli Majlis. 10 .Majlis Daerah Keningau mempunyai ahli seramai 19 orang yang dilantik oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sabah.pembuangan sampah.indah dan selesa untuk memberikan peluang kepada penduduk tempatan mentadbir di peringkat tempatan melalui perlantikan Ahli-Ahli Majlis Daerah Keningau dan pada masa yang sama membantu kerajaan dalam perlaksanaan pembangunan sosio ekonomi untuk meningatkan ekonomi penduduk tempatan.persekitaran yang teratur. Majlis Daerah Keningau telah mewujudkan Bandar/pekan yang teratur.dan pemotongan rumput berpandukan kepada surat cara Majlis. Seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang lain. Majlis Daerah Keningau adalah ditubuhkan untuk membantu kerajaan mentadbir di peringkat tempatan atas ”Grass Foot Level” dimana terdapat interaksi maksima di antara Rakyat dan Kerajaan.sistematik.

Berikut adalah senarai aktiviti-aktiviti yang sedang dipertanggungjawabkan kepada Majlis:- >Perkhidmatan sosial >Pembaiki jalan-jalan >Penyelenggaraan taman-taman dan kawasan lapang >Pemasangan dan penyelenggaraan lampu lorong >Penyelenggaraan lorong-lorong >Perlanskapan >Kesihatan alam sekitar Selain itu. 11 .390 ekar telah digazet pada 18hb Januari 2002 dan Majlis Bercadang untuk melaksanaan ”Cukai Pintu” ke atas kawasan percukaian baru pada awal tahun 2003.Kawasan percukaian baru seluas 3.

Contoh undang-undang kecil adalah seperti berikut:>Jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am >Jawatankuasa Perancang Bandar dan Pelan-pelan Bangunan/Pembangunan >Jawatankuasa Kesihatan >Jawatankuasa Lalulintas (Traffic Comitee) >Jawatankuasa Percantikan Bandar >Jawatankuasa Tawaran >Jawatan kuasa Apperal dan Tribunal 12 .UNDANG-UNDANG KECIL Untuk melaksanaan secara berkesan akan berfungsi Majlis tujuh Jawatan Kuasa Kecil Tetap telah diwujudkan dan 21 undang-undang kecil telah digubalkan.

Pasar malam dan Tandas awam.ikan. >Mengawal pembinaan bangunan-bangunan haram/setinggan dalam Kawasan Perkadaran Majlis.hotel.mengendali dan menyelaras serta mengawal strategi pembangunan Daerah Keningau menurut dasar-dasar kerajaan Tempatan dan berpandukan Ordinan Kerajaan Tempatan dan undang-undang kecil (MDK). >Membina dan menyelenggara tandas awam dalam pekan.daging dan lain-lain. 13 .Peraturan dan Polisi-polisi Majlis dan kerajaan yang berkaitan dengan Majlis.salon rambut. >Penguatkuasaan dari segi Perundangan. >Membina dan menyelenggara parit-parit/jalan raya di bawah jagaan Majlis.Tamu-tamu.menjual ayam potong. >Pengurusaan harta-harta Majlis mengikut prosedar dan peruntukan undangundang yang sedia ada. >Pengeluaran dan pembaharuan lesen-lesen perniagaan seperti lesen biliat. >Merancang.restoran. >Merancang serta menyediakan kemudahan-kemudahan awam seperti Pasar Am.Gerai-gerai jualan.keraian ramai.FUNGSI/PERINCIAN PERANAN >Memberi perkhidmatan pembersihan dan pembuangan sampah sarap dalam bandar dan kawasan-kawasan dalam perkadaran. >Mengawal binatang-binatang berkeliaran dalam pekan. >Mewujudkan suasana yang bersih dan sihat.

Tamu Ground Keningau. >KEBUDAYAAN Mengadakan perayaan seperti Pesta Kaamatan di keningau. 14 .khususnya suku kaum kadazandusun.Kebudayaan dan kesenian tradisi ini adalah unik bagi negeri Sabah. >PENDIDIKAN Peranan MDK terhadap pendidikan ialah memberikan pengetahuan tentang sampah-sampah kepada pelajar.Membina dan menyelenggara tandas awam dalam pekan.Tamu di pekan Apin-apin.Setiap tahun Pesta Kaamatan diraikan dengan berbagai-bagai acara yang melambangkan betapa kayanya tradisi dan budaya tempatan.Tamu di pekan Bingkor dan Tamu di sook.Contohnya.Pasar malam.3.PERANAN Peranan MDK Terhadap:>EKONOMI Sabah mempunyai latar belakang sejarah dan juga komposis masyarakat berbilang kaum serta potensi ekonomi untuk membawa Negeri Sabah kepada kemakmuran yang lebih gemilang.orang awam dan lain-lain.

Tamu-tamu.Merancang serta menyediakan Kemudahan-kemudahan awam seperti Pasar Am.di Tamu Ground Keningau.tempat bersukan dan sebagainya.Contohnya.>KEBAJIKAN Peranan MDK terhadap kebajikan biasanya memberikan peluang perniagaan atau mana-mana juga jenis pekerjaan yang diperlukan di pekan Keningau.Pasar malam dan Tandas awam.Gerai-gerai jualan. 15 .

Merancang. >KEISTIMEWAAN/KELEBIHAN/KEUNIKAN Keistimewaan/Kelebihan/Keunikan oleh MDK ialah memberi perkhidmatan pembersihan dan pembuangan sampah sarap dalam bandar dan kawasan-kawasan dalam perkadaran.pasar malam dan tandas awam.Membina dan menyelenggara parit-parit /jalan raya di bawah jagaan Majlis.4.Merancang serta menyediakan kemudahan-kemudahan awam seperti Pasar Am.Tamu-tamu.Membina dan menyelenggara tandas awam dalam pekan.mengendali dan menyelaras serta mengawal strategi pembangunan Daerah Keningau menurut dasar-dasar Kerajaan Tempatan dan berpandukan ordinan Kerajaan Tempatan dan undang-undang kecil Majlis Daerah Keningau.PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN MDK TERHADAP:- >SUMBER KEWANGAN Sumber kewangan bagi MDK ialah menjaga hak atau pengguna harta-harta benda MDK untuk menbantu rakyat jika ada masalah-masalah MDK mempunyai bangunan tersendiri.Gerai-Gerai jualan . 16 .Mewujudkan suasana yang bersih dan sihat.

sihat sejahtera dan makmur.Mengawal pembinaan bangunanbangunan haram/setinggan dalam kawasan perkadar Majlis.Menjadikan Keningau sebagai pusat pelancongan.keselesaan dan kemakmuran. 17 .Bandar Keningau sentiasa bersih.Pengeluaran dan pembaharuan lesen-lesen perniagaan seperti lesen biliat.Mengawal binatng-binatang berkeliaran dalam pekan.peraturan dan polisi-polisi Majlis dan Kerajaan yang berkaitan dengan Majlis.>KEMAJUAN YANG DICAPAI Kemajuan yang dicapai oleh MDK ialah menaik taraf Pekan Keningau kepada bandar Keningau untuk mendapat keluasan.keraian ramai dan lain-lain.salon rambut.selesa. >CABARAN YANG HADAPI Cabaran yang dihadapi oleh MDK ialah menguatkuasaan dari segi perundangan.

memumpuk semangat patriotisme dan kerjasama antara rakan-rakan semasa menjalankan dan menyelesaikan Kerja Kursus ini dengan sempurna.Nilai kerjasama telah membuatkan saya bersama rakan-rakan berganding bahu untuk mencari maklumat tentang Kerja Kursus Sejarah ini. 18 .RUMUSAN Saya amat bersyukur kerana telah menyelesaikan Kerja Kursus Sejarah dalam tempoh masa yang ditetapkan.saya juga dapat menghayati nilai kesabaran. Di samping itu.banyak pengetahuan dan pengajaran yang telah saya pelajari.kejujuran.keistimewaan dan keunikan MDK ini yang dapat menarik perhatian saya semasa menjalani Kerja Kursus ini.saya telah mempelajari tentang peranan.Selain itu.Selepas melakukan Kerja kursus ini. Selepas menjalankan Kerja Kursus Sejarah Pihak Berkuasa Tempatan (MDK).saya juga dapat menguasai kemahiran membuat penyelidikan dengan tatacara yang betul serta dapat meningkatkan Kemahiran Berkomunikasi.Ketika menjalankan Kerja Kursus ini.ketabahan.Saya rasa amat bersyukur sebagai seorang warganegara Malaysia kerana pelbagai sosio ekonomi dan politik yang terdapat di negara yang tercinta ini.

LAMPIRAN 19 .

1 INI CONTOH PETA MAJLIS DAERAH KENINGAU GAMBAR 1.21 .PETA 1.1 GAMBAR RUMAH PERSKUTUAN MAJLIS DAERAH KENINGAU 20.

RUJUKAN Internet http://www.MDK 2 EP4.gov.Keningau Orang sumber Mohd.my/MD.sabah.MDK 1964 22 .Harizul Aman Bin Mahat (830923-12-5497) Buku Buku QRC EP4.1962.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->