S PM 2008 KOLEKSI SOALAN KERTAS 1

Peperiksaan Percubaan SPM Negeri & Modul Topikal

Disusun oleh sszma@hotmail.com Unit Bahasa Melayu Jabatan Bahasa MAKTAB RENDAH SAINS MARA TRANSKRIAN NIBONG TEBAL, PULAU PINANG

PULAU PINANG Bahagian A Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha mengatasi masalah obesiti dalam kalangan pelajar. 3 Isu kesesakan lalu lintas di bandar semakin mendapat perhatian masyarakat dan media massa pada hari ini. anda berpeluang menemu bual rahsia kejayaan tokoh tersebut. Sebagai seorang pelajar. 1 Bahagian B Penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi penting dalam kehidupan remaja kini. anda seharusnya berkemahiran dalam bidang tersebut. Cadangkan bentuk kerjasama serantau yang dapat dilaksanakan bagi menangani pelbagai penyakit. Selaku editor majalah sekolah. Bincangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah tersebut. 5 Karya kesusasteraan Melayu dikenal pasti mampu melahirkan generasi yang mempunyai semangat patriotik di negara ini. 2 Anda telah menghadiri sambutan Hari Ibu Peringkat Kebangsaan baru-baru ini. Berikan ulasan anda untuk menyokong pernyataan di atas. Beliau telah berjaya mendidik anak-anaknya hingga ke menara gading. . Huraikan faedah-faedah yang dapat anda peroleh dengan menguasai teknologi maklumat dan komunikasi. Tuliskan wawancara anda selengkapnya. Seorang ibu telah diberikan Anugerah Tokoh Ibu Mithali 2008 . 4 Kerjasama serantau dalam bidang sains dan teknologi telah membawa perubahan dalam pelbagai aspek kehidupan termasuklah dalam bidang perubatan.

Anda bersetuju dengan pemyataan di atas. Kesihatan dan Keselamatan (3K) peringkat daerah. Huraikan persediaan yang dapat anda lakukan untuk menjadi penulis yang berjaya . 1 Bahagian B Sekolah anda telah dipilih untuk menyertai pertandingan Kebersihan. Berikan pendapat anda tentang cara-cara untuk meningkatkan bekalan makanan dunia. Jelaskan pendapat anda. 4 Dunia kini sedang menghadapi krisis makanan yang serius. 2 Anda ingin menulis sebuah rencana yang bertajuk "Keluarga Impian Saya" untuk dimuatkan dalam ruangan akhbar tempatan. Sebagai Ahli Jawatankuasa 3K.(c) JPN PULAU PINANG 2008 1 JOHOR DARUL TAKZIM Bahagian A Huraikan pendapat anda tentang sebab-sebab rakyal Malaysia memilih untuk melancong di negara sendiri. Tulis rencana itu selengkapnya. 5 Anda bercita-cita menjadi penulis. nyatakan persiapan yang anda lakukan untuk menyertai pertandingan tersebut. 3 Semangat cinta akan negara perlu disemai dalam kalangan generasi muda sejak kecil lagi.

2. 4. Jelaskan persediaan-persediaan yang perlu anda lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. 5. . Kekuatan sesebuah karya sastera terletak di tangan seseorang penulis. Berikan pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan tradisi makan bersama-sama keluarga.(c) JPN JOHOR 2008 2 MELAKA DARUL AZIM Bahagian A Huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah kokurikulum dalam kalangan pelajar. Masyarakat kita sering digemparkan dengan kes penculikan dan kehilangan kanak. Usaha menghidupkan kembali tradisi ini dapat membantu menyemaikan tabiat makan yang sihat dan mengukuhkan hubungan kekeluargaan. Program Pertukaran Pelajar antara negara jiran mendatangkan pelbagai faedah kepada pelajar dan negara yang menyertainya. Tradisi makan bersama-sama keluarga di rumah kini sudah semakin hampir luput. anda mempunyai impian untuk menjadi seorang angkasawan yang dapat mengharumkan nama negara di persada dunia. 1. 3. Bakat semula jadi sahaja tidak cukup untuk menjadi seorang penulis yang berjaya. Ulaskan pernyataan tersebut. Tulis surat itu selengkapnya. Anda ingin menulis surat kepada akhbar tempatan untuk mengemukakan cadangan tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pelbagai pihak dalam menangani kes tersebut.kanak di negara ini semakin menjadi-jadi belakangan ini. Sebagai seorang pelajar yang berwawasan. Bincangkan. menyertai kegiatan Bahagian B Setiap individu mempunyai impiannya tersendiri.

Tuliskan teks syarahan itu dengan selengkapnya. masalah gejala sosial dalam kalangan pelajar sekolah semakin hangat diperkatakan dalam media massa. Bincangkan pernyataan di atas. Tajuknya ialah ’Gaya Hidup Sihat Penjana Keluarga Bahagia’. 2. Pertandingan syarahan telah diadakan di sekolah anda sempena Bulan Bahasa. Jelaskan usaha-usaha tersebut. 4. Bahagian B 1. Kehidupan masyarakat kota di negara kita seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Ulaskan filem tersebut dengan selengkapnya. Anda pernah menonton sebuah filem tempatan yang menarik. . Belakangan ini.(c) JPN MELAKA 2008 3 SARAWAK Bahagian A Huraikan pendapat anda tentang ciri-ciri pengguna yang bijak. 5. Beri pendapat anda tentang pernyataan di atas. Pelbagai usaha perlu dilaksanakan untuk mempopularkan industri desa ke peringkat antarabangsa. 3.

Tulis wawancara itu selengkapnya. 5. 4. 2. . Amanah Saham Wawasan 2020 (ASW 2020) dan banyak lagi. Sebagai wartawan sebuah buletin pengguna. Generasi muda masa kini lebih berminat membaca majalah hiburan berbanding buku-buku yang berunsurkan sastera. Amanah Saham Wanita (ASNITA). Bahaskan pernyataan tersebut. Penganjuran sukan di peringkat antarabangsa dapat memupuk perpaduan sejagat.(c) JPN SARAWAK 2008 4 SABAH Bahagian A Huraikan pendapat anda tentang faedah mengamalkan gaya hidup sihat. anda dikehendaki mewawancara seorang penasihat Pelaburan Nasional Berhad (PNB) tentang kebaikan melabur dalam skim amanah saham yang dianjurkan oleh kerajaan seperti Amanah Saham Nasional (ASN). Sahabat pena anda di luar negara ingin mengetahui destinasi pelancongan yang terdapat di negara kita. Berikan komentar anda terhadap pernyataan tersebut. Bahagian B 1 Ibu bapa berperanan penting dalam membentuk disiplin anakanak bagi melahirkan modal insan yang berkualiti pada masa akan datang. Bincangkan. Amanah Saham Bumiputera (ASB). Balas surat sahabat pena anda itu. 3.

. Ulaskan faktor-faktor yang menyebabkan karya sastera semakin terpinggir dalam kalangan generasi muda kini. 5 Karya-karya sastera semakin terpinggir walaupun peranannya besar sebagai citra budaya bangsa.(c) JPN SABAH 2008 5 KEDAH DARUL AMAN Bahagian A Huraikan pendapat anda tentang kesan-kesan kenaikan harga minyak di negara kita. 4 Pemanasan global merupakan isu yang dihadapi oleh masyarakat antarabangsa kerana isu ini membawa impak negatif kepada kehidupan sejagat. . Tulis sebuah rencana tentang kesan-kesan negatif pemanasan global kepada kehidupan sejagat seluruh dunia.. 1 Bahagian B Kelulusan akademik semata-mata tidak lagi menjadi penentu kejayaan seseorang pelajar setelah mereka meninggalkan instittusi pendidikan formal. Berikan pandangan anda tentang kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang pelajar sebagai pelengkap diri memasuki alam pekerjaan. 2 Percutian bersama keluarga mampu mengeratkan kerukunan dan keharmonian kekeluargaan. Bincangkan langkah-langkah yang berkesan untuk menyemai sikap prihatin dalam kalangan masyarakat.. jelaskan kebaikan-kebaikan percutian bersama keluarga. 3 Kejadian penculikan. dan pembunuhan dalam kalangan kanak-kanak yang semakin serius merupakan akibat ketidakprihatinan masyarakat terhadap hal-hal persekitarannya. penderaan. Berdasarkan kebenaran di atas.

.(c) JPN KEDAH 2008 6 KELANTAN DARUL NAIM Bahagian A Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha untuk memajukan industri pelancongan di negara ini. Huraikan peranan yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah dan masyarakat untuk menjayakan matlamat tersebut. Semua pihak perlu memainkan peranan untuk memastikan keselamatan pelajar terjamin. anda ingin menulis sebuah rencana tentang perkara tersebut. Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. 2 Keselamatan pelajar pada hari ini semakin membimbangkan.. 3 Sukan memberikan impak yang besar kepada individu. masyarakat dan negara. Bincangkan. 4 Kerjasama ekonomi antara negara semakin berkembang dan banyak negara membuka peluang pelaburan kepada pelabur-pelabur asing untuk melabur di negara mereka. Huraikan kepentingan pelaburan kepada sesebuah negara. Sebagai ahli badan redaksi majalah. 5 Komponen Sastera (KOMSAS) yang diperkenalkan dalam subjek Bahasa Melayu di sekolah menengah membolehkan pelajar mengetahui cara hidup masyarakat.. 1 Bahagian B Penghayatan nilai-nilai murni dapat membentuk pelajar yang berketerampilan. Tuliskan rencana tersebut selengkapnya.

Pihak sekolah telah mengundang anda untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk ‘Langkah-langkah Menjadi Pelajar Cemerlang’.. gejala sosial dalam kalangan remaja semakin serius dan banyak pihak berangapan bahawa institusi keluargalah yang bertanggungjawab terhadap peningkatan masalah ini. 5 Kemajuan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi menyebabkan minat masyarakat terhadap sastera semakin berkurangan. 1 Bahagian B Anda seorang pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia di peringkat kebangsaan. 4 Hubungan diplomatik yang telah terjalin dengan negara-negara lain sejak sekian lama banyak memberi faedah kepada negara kita. . 3 Sektor pelancongan merupakan salah satu penyumbang utama kepada kemajuan ekonomi negara kita.(c) JPN KELANTAN 2008 7 NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Bahagian A Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah meningkatkan mutu sukan di Malaysia. Tulis ceramah anda selengkapnya. Beri pendapat anda tentang pernyataan di atas. Huraikan peranan negara kita dalam mengekalkan hubungan baik dengan negaranegara lain di dunia. 2 Pada zaman sains dan teknologi. Tulis rencana tentang keistimewaan Malaysia sebagai destinasi pelancongan pada masa ini.

Hal ini menunjukkan bahawa kerajaan negara-negara tersebut telah berupaya menawarkan pakej-pakej istimewa yang mampu menarik kemasukan pelancong-pelancong antarabangsa. Tulis ceramah anda selengkapnya. . 2 Kemajuan bidang teknologi maklumat dan komunikasi membawa banyak manfaat kepada kehidupan masyarakat di Malaysia . (c) JPN NEGERI SEMBILAN 2008 8 PAHANG DARUL MAKMUR Bahagian A Huraikan pendapat anda tentang peranan masyarakat membantu golongan warga tua menjalani kehidupan seharian. Jelaskan sumbangan industri pelancongan terhadap negara-negara berkenaan. Terdapat pelbagai produk makanan tambahan di pasaran. 4 Pelancong-pelancong seluruh dunia mula menjadikan negara-negara Asia Tenggara sebagai destinasi pelancongan pilihan mereka. Bincangkan. 3 Kegiatan cetak rompak yang semakin berleluasa boleh melumpuhkan industri penerbitan dan hiburan tanah air. Pada pendapat anda. Anda telah dijemput untuk menyampaikan ceramah tentang isu tersebut kepada penduduk sebuah taman perumahan. Tajuk ceramah ialah ‘Kepentingan Pengambilan Makanan Tambahan’. 1 Bahagian B Kesedaran terhadap perlunya pengambilan makanan tambahan dalam kalangan masyarakat Malaysia semakin meningkat.Huraikan langkah-langkah yang wajar dilakukan untuk mengembalikan minat masyarakat terhadap bidang sastera. apakah kesan-kesan kegiatan cetak rompak di negara kita dan cadangkan usaha-usaha untuk mengatasinya.

Sebagai seorang remaja yang prihatin. Jelaskan faedah-faedah penganjuran sukan bertaraf dunia. Tulis rencana tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pihak berkenaan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan awam di negara ini. 5 Penulis yang berwibawa dapat menghasilkan karya sastera yang bermutu.5 Peribahasa ‘Kalau tidak dipecahkan ruyung. Kegiatan ini kebanyakanya melibatkan golongan remaja. (c) JPN PAHANG 2008 9 PERAK DARUL RIDZUAN Bahagian A Huraikan pendapat anda tentang kegiatan pertanian di negara kita. 4 Penganjuran sukan bertaraf dunia seperti Perlumbaan Kereta Formula 1 dan ‘Le Tour de Langkawi’ wajar diteruskan kerana banyak faedah yang diperoleh melalui penganjurannya.. 1 Bahagian B Kegiatan lumba motosikal haram masih berlaku di negara ini. 2 Kejayaan anak-anak dalam pelbagai bidang sering kali dikaitkan dengan sokongan daripada institusi keluarga. Tulis sebuah cerpen berdasarkan peribahasa di atas. 3 Kerajaan menggalakkan rakyat negara ini menggunakan pengangkutan awam tetapi mutu perkhidmatannya sering menjadi rungutan pelbagai pihak. Beri komen anda tentang pernyataan tersebut.. . manakan dapat sagunya’ bermaksud usaha yang bersungguh-sungguh perlu dilakukan untuk membolehkan seseorang itu berjaya dalam hidupnya. bincangkan peranan yang dapat anda lakukan untuk membanteras kegiatan tersebut.

. gejala kanak-kanak hilang semakin menjadi-jadi. 2 Anda mewakili Jabatan Perpaduan dan Integrasi telah ditugaskan untuk menyampaikan ceramah kepada penduduk setempat. 4 Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa dapat memupuk kerjasama serantau dan mendatangkan pelbagai kebaikan. Huraikan kebaikan penganjuran sukan bertaraf antarabangsa kepada rakyat dan negara. 1 Bahagian B Penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dapat membina sifat kepimpinan. Bincangkan peranan yang harus dipikul oleh ibu bapa dan masyarakat dalam usaha menangani gejala tersebut. .Berikan saranan anda tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelbagai pihak untuk melahirkan penulis yang berwibawa. (c) JPN PERAK 2008 10 PERLIS INDERA KAYANGAN Bahagian A Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha untuk mempertahankan budaya warisan bangsa di negara kita. Tulis ceramah anda selengkapnya. dan perpaduan dalam kalangan pelajar. Ceramah anda berkaitan dengan peranan institusi keluarga dalam pembentukan sahsiah remaja. 3 Sejak akhir-akhir ini .Pelbagai pihak mula memberikan perhatian serius terhadap isu ini. Ulaskan pernyataan di atas. disiplin diri yang tinggi.

Berikan cadangan anda tentang langkah-langkah untuk menarik minat golongan muda terhadap sastera tradisional.gurindam. Ulas pernyataan di atas. Huraikan kepentingan menyertai kokurikulum kepada para pelajar. khazanah tersebut semakin dipinggirkan. 2 Aktiviti riadah dan rekreasi bersama-sama keluarga sangat digalakkan kerana dapat mengeratkan hubungan keluarga selain dapat menyihatkan badan. 3 Kesibukan bekerja menyebabkan masyarakat meminggirkan semangat kejiranan. dan seloka merupakan khazanah bangsa yang wajar dihayati oleh generasi muda.5 Sastera tradisional seperti pantun.Oleh itu. . 1 Bahagian B Selain menumpukan bidang pelajaran. setiap pelajar digalakkan menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah. Tulis sebuah rencana tentang usaha-usaha mempertingkatkan semangat kejiranan dalam kalangan rakyat. usaha-usaha mempertingkatkan semangat tersebut perlu dilaksanakan.syair. (c) JPN PERLIS 2008 11 TERENGGANU DARUL IMAN Bahagian A Huraikan pendapat anda tentang kepentingan memiliki generasi cemerlang kepada negara. Malangnya dewasa ini. malah penglibatan pelajar dalam kokurikulum diambil kira untuk kemasukan ke institusi pengajian tinggi.

Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut. Pelbagai rancangan pembangunan telah diusahakan untuk memajukan dan memodenkan masyarakat dan negara. 1 Bahagian B Dunia remaja dikatakan sebagai dunia yang penuh dengan cabaran dan dugaan. 4 Kerjasama ekonomi antara negara semakin berkembang dewasa ini. banyak negara membuka pelaburan kepada pelabur asing.4 Kesepakatan dan tolak ansur antara Malaysia dengan negara jiran banyak membantu dalam kemajuan ekonomi dan kestabilan politik negara-negara serantau. Huraikan kepentingan pelaburan antarabangsa dalam menjana ekonomi sesebuah negara. Tulis wawancara itu selengkapnya. Bincangkan pernyataan di atas. bidang muzik didapati menyediakan pelbagai kerjaya menarik yang menawarkan pendapatan yang lumayan. Bincangkan pernyataan di atas.. anda dikehendaki mewawancara seorang komposer terkenal tanah air untuk meminta pendapat beliau tentang hal tersebut. Sehubungan itu. . Selaku wartawan sebuah majalah hiburan. 3 Dewasa ini. Huraikan rancangan-rancangan pembangunan tersebut. 5 Unsur-unsur sindiran yang terdapat dalam sastera rakyat dapat dijadikan pengajaran dalam kehidupan. 2 Teknologi dan kemajuan sains berkembang dengan pesat sehingga membawa kepada perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat Malaysia pada hari ini. (c) JPN TERENGGANU 2008 12 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Bahagian A Huraikan pendapat anda tentang kepentingan pengangkutan awam di negara kita.

. anda ingin menggalakkan lebih ramai remaja menceburi bidang ini. Jelaskan keistimewaan bidang ini. 2 Keruntuhan institusi keluarga sering dibincangkan sejak kebelakangan ini. Tulis hasil wawancara itu selengkapnya. (c) JPN WP KUALA LUMPUR 2008 13 SELANGOR DARUL EHSAN Bahagian A Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha mempopularkan permainan tradisional di negara kita.5 Sebagai penulis remaja yang telah meraih kejayaan dalam bidang penulisan kreatif. Masalah ini harus diselesaikan supaya masyarakat penyayang dapat diwujudkan.. Langkah-langkah yang drastik perlu diambil bagi menangani masalah tersebut daripada terus berleluasa serta mengancam generasi akan datang. 1 Bahagian B Gejala buli yang berlaku di sekolah semakin membimbangkan semua pihak. Anda bercadang untuk mewawancara seorang tokoh yang arif dalam hal ini dan menanyakan ciri-ciri keluarga bahagia. 3 Walaupun sistem pengangkutan awam di negara kini dikatakan antara yang termoden di dunia. Berikan pendapat anda tentang cara-cara menangani gejala buli di sekolah. namun tidak ramai rakyat yang menggunakan kemudahan tersebut.

. syair dan seloka kurang diminati oleh golongan remaja masa ini. anda diminta menulis laporan tentang lawatan tersebut. serta cadangkan langkah-langkah untuk mengatasinya. 4 Keganasan dan kekacauan yang berlaku di dunia sering menimbulkan suasana menakutkan masyarakat antarabangsa. Oleh hal yang demikian.Jelaskan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menggalakkan rakyat negara kita menggunakan kemudahan awam tersebut. tulis sebuah rencana tentang kesankesan daripada kenaikan tersebut kepada masyarakat dan negara. (c) JPN SELANGOR 2008 14 SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) Bahagian A Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah keracunan makanan di Malaysia. mereka tidak memberikan galakan kepada anak-anak dalam aktiviti kokurikulum terutamanya sukan. 3 Isu kenaikan harga barang hangat diperkatakan oleh masyarakat pada hari ini. Sebagai seorang pengguna yang prihatin. Tulis laporan itu selengkapnya 2 Kini ibu bapa terlalu mementingkan pencapaian akademik anak-anak mereka. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil oleh masyarakat antarabangsa bagi mengatasi masalah ini. gurindam. Sarankan usaha-usaha yang wajar dilakukan untuk menarik minat golongan remaja meminati puisi tersebut. 1 Bahagian B Persatuan Bahasa Melayu di sekolah anda telah mengadakan lawatan sambil belajar ke beberapa tempat pelancongan di Malaysia. Huraikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa menggalakkan anak-anak menceburi bidang sukan. Sebagai setiausaha persatuan. 5 Puisi Melayu Tradisional seperti pantun.

Kampung anda berpotensi menjadi sebuah kawasan pelancongan yang menarik dan terkenal. . 4 Peranan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) adalah untuk memastikan keamanan sejagat. kemiskinan dan kebuluran. Tulis surat itu selengkapnya. Usaha untuk mengumpulkan ahli keluarga yang ramai dari satu generasi ke satu generasi terutamanya pada hari-hari perayaan merupakan suatu usaha yang murni. Namun. Karya yang berkualiti ini telah berjaya menambah bahan bacaan di pasaran. (c) BHG PENGURUSAN SBP/KLUSTER 2008 15 MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MRSM) Bahagian A Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencegah keracunan makanan. Anda bercadang untuk menulis surat kepada pihak yang berkenaan menyatakan keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di kampung anda dan cadangan-cadangan bagi menjadikan kampung tersebut sebagai destinasi pelancongan yang terkenal.Tuliskan rencana tersebut selengkapnya. Bahagian B 1. Jelaskan kebaikan-kebaikan yang diperoleh daripada usaha tersebut. Huraikan ciri-ciri sebuah karya sastera yang menarik pada pandangan anda. banyak negara di dunia mengalami masalah peperangan. banyak buku hasil karya penulis muda di Malaysia seperti Faisal Tehrani dan Nisah Haron telah mendapat tempat dalam kalangan remaja. Bahaskan penyataan di atas 5 Pada hari ini. 2.

Dan tugas segera adalah tugas yang terdekat.kalau tak dapat menjadi pokok. Puisi tradisional seperti pantun. jadilah belukar di bawah lembah… Tetapi. 4. Isu pemanasan global semakin membimbangkan masyarakat dunia pada hari ini. Tulis rencana tersebut selengkapnya 5. Sesetengah kita berbaju kelasi. Tidak semua boleh menjadi nakhoda. Kalau tak dapat menjadi ikan temoleh. jadilah belukar terbaik di pinggir sungai sempit.3. Jadilah belukar . Huraikan peranan pihak-pihak berkenaan . Oleh itu. Tetapi seluang terlincah di tasik terbentang. Jadilah rumput sederet. Namun setiap tubuh punya kerja. dan serikanlah sebatang jalan raya. Kalau tak dapat menjadi belukar selingkar. tugas besar dan kecil. anda terpanggil untuk menulis sebuah rencana berkaitan dengan punca-punca dan kesan-kesan pemanasan global. . pelbagai pihak perlu mengambil inisiatif untuk menarik minat para siswazah menceburkan diri dalam bidang tersebut. Siswazah pada hari ini kurang berminat menceburkan diri dalam bidang pertanian. (c) BPL(M) MARA 16 Kalau tak dapat menjadi pohon cemara di puncak bukit. Bersempena dengan Hari Bumi. gurindam dan syair masih popular hingga hari ini dalam kalangan masyarakat Malaysia. jadilah seluang. Bincangkan sumbangan puisi tradisional kepada masyarakat.

Kalau tak boleh menjadi matahari. Tetapi .Jadilah sebutir bintang… Besar bukan ukuran gagal jaya. jadilah ‘YANG TERBAIK’ dalam segala © Soalan Peperiksaan Percubaan JPN Negeri/Modul Topikal 17 .Kalau tak boleh menjadi jalan raya.Jadilah sekerat lorong.