JENIS-JENIS SISTEM KAWALAN

Sistem Kawalan Pneumatik

Sistem Kawalan Elektrik

Sistem Kawalan Hydraulik

KEPERLUAN SISTEM KAWALAN AUTOMASI DI INDUSTRI ‡ Sistem kawalan Automasi ialah sistem yang berupaya mengawal suatu proses dengan pertolongan insani yang minima atau tanpa insani dan mempunyai keupayaan untuk memulakan.melaras.bertindak memapar atau mengukur pemboleh ubah di dalam proses dan memberhentikan proses dalam usaha mendapatkan keluaran yang diperlukan. .

TIGA TUJUAN UTAMA SISTEM KAWALAN AUTOMASI DIGUNAKAN DI DALAM INDUSTRI ADALAH UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITI DARI SEGI:‡ Meningkatkan Kuantiti Keluaran ‡ Memperbaiki Kualiti Keluaran ‡ Mengawal Kos Perbelanjaan SISTEM KAWALAN AUTOMASI AUTOMASI TETAP AUTOMASI BOLEH ATURCARA .

AUTOMASI TETAP ‡ Sistem kawalan ini direka untuk melakukan satu tugas yang khusus. ‡ Fungsi litar kawalannya adalah tetap dan kekal. ‡ Kerja akan menjadi rumit jika kita ingin melakukan kerja lain selain dari tugas yang telah sedia ada pada sistem kawalan jenis ini. .

‡ Fungsi litar kawalannya diaturcarakan oleh pengguna dan boleh diubahsuai. ‡ Apabila tugas yang perlu dilakukan mesin bertukar. perubahan cuma perlu dilakukan dengan melakukan pengubahsuaian pada aturcara kawalan mesin tersebut. .AUTOMASI BOLEH ATURCARA ‡ Sistem kawalan yang kompleks yang dapat melakukan berbagai tugas.

petrokimia dan industri yang menggunakan robotik. ‡ Sistem ini boleh dikawal secara insani dan automatik.SISTEM KAWALAN PNEUMATIK ‡ Satu sistem yang menggunakan udara yang dimampatkan untuk menghasilkan daya/tenaga untuk menjalankan kerja . . ‡ Sistem ini banyak didapati dalam sistem perindustrian seperti industri makanan.

EMPAT (4) ELEMEN SISTEM KAWALAN PNEUMATIK Bekalan udara mampat Tiub penghub ung Injap kawalan Peminda haruh (Transdu cer) .

GAMBARAJAH BLOK ASAS SISTEM KAWALAN PNEUMATIK SECARA INSANI DAN AUTOMATIK Insani Penapis Pemampat Injap Kawalan Tiub Penghubung Isyarat Keluaran .

kren. . sistem brek. ‡ Bendalir yang biasa digunakan adalah minyak. satelit dan sebagainya. ‡ Sistem ini banyak di gunakan di dalam industri automobil seperti sistem kuasa. jek kereta.SISTEM KAWALAN HIDRAULIK ‡ Satu sistem yang menggunakan bendalir untuk menghasilkan daya/tenaga untuk menjalankan kerja.

TIGA (3) ELEMEN SISTEM KAWALAN HIDRAULIK Bekalan Bendalir Hidraulik Silinder Injap Kawalan .

GAMBARAJAH BLOK SISTEM KAWALAN HIDRAULIK SECARA INSANI/AUTOMATIK .

SISTEM KAWALAN ELEKTRIK ‡ Satu sistem kawalan yang menggunakan arus elektrik samada arus terus (AT) atau arus ulang alik (AU) sebagai sumber bekalan. Bekalan elektrik (AT) atau (AU) Elemen masukan E PAT ( ) ELE E SISTE KA ALA ELEKTRIK Kabel Penyambung Elemen Keluaran .