TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT-ALAT PENGUJIAN

E3005/UNIT 1/1

UNIT 1 : TEKNIK DIAGNOSIS DAN ALAT -ALAT PENGUJIAN Objektif am : Mengenali alat-alat kelengkapan pengujian. Objektif khusus : Di akhir unit ini pelajar sepatutnya dapat : Mengenal dan mengendali Osiloskop dan Osiloskop Storan. Mengenal dan mengendali Meter Pelbagai Analog dan Meter Pelbagai Berdigit. Mengenal dan mengendali Titi RCL. Mengenal dan mengendali Penguji Transistor. Mengenal dan mengendali Kuar Logic,Klip Logic dan Penyurih arus. Mengenal dan mengendali Penjana Logik,Pendenyut Logik dan Penganalisis Logik.

1.1 OSILOSKOP DAN OSILOSKOP STORAN Osiloskop - alat pengukuran elektronik yang berkeupayaan untuk memaparkan isyarat di atas screen. Isyarat berubah dengan masa (voltan lawan masa) untuk mengetahui nilai parameter isyarat. 1.1.1 Prinsip asas: Ia terdiri daripada komponen utama, Tiub Sinar Katod (Cathod Ray Tiub (CRT)) dan beberapa bahagian seperti senapang elektron (electron gun), skrin fluorescent dan 2 pasang plate pemesongan Harizontal (H) dan Vertical (V). Apabila voltan diberikan pada horizontal plate, elektron akan bergerak secara mendatar dan apabila voltan diberikan pada vertical plate, elektron akan bergerak secara menegak . Rajah1.1: Binaan asas Tiub Sinar Katod (Cathod Ray Tube) Plate H disambungkan kepada satu isyarat Mata Gergaji (Saw Tooth Signal), menyebabkan elektron bergerak dari kiri ke kanan pada paksi X. Plate V disambungkan kepada satu isyarat ujian, ini menyebabkan pergerakkan elektron akan mengikut plate ini.

Hasil dari voltan yang dibekalkan pada plate H dan V secara berterusan menyebabkan ia dapat menghasilkan satu lengkok atau gelombang yang tajam pada skrin menyamai gelombang ujian. Isyarat yang dipaparkan pada skrin adalah sangat laju dan mungkin gelombang tersebut tidak dapat dilihat. Jadi penstabilan paparan adalah diperlukan untuk satu jangka masa yang lama. Maka osiloskop melakukan paparan ulangan di atas lakaran isyarat yang sama. Maka isyarat yang dipaparkan mesti diberi isyarat perkalaan (periodical signal) yang sesuai untuk paparan yang vertical V horizontal H Electron Gun Deflection Planes Fluorescent screen Spot Electron Beam 2 stabil. Bagi membantu proses ini lebih cekap terdapat satu litar istimewa iaitu trigger circuit untuk memastikan elektron tadi dilakarkan pada skrin seperti isyarat asal. 1.1.2 Fungsi asas Bahagian Osiloskop Di bawah menunjukkan gambarajah blok utama sebuah Osiloskop Rajah 1.2: Gambarajah blok utama Osiloskop TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT-ALAT PENGUJIAN E3005/UNIT 1/2

VOLTAGE/DIV Knob: Untuk menukarkan skala pembesaran penguat (amplifier) Channel Y dan juga menukarkan skala paksi Y pada skrin. [amplitude] TIME/DIV Knob: Untuk menukarkan tempoh masa (skala) saw tooth signal yang menentukan berapa lama elektron bergerak dari kiri ke kanan pada skrin dan menukarkan skala paksi X pada skrin.[masa] TRIGGER LEVEL Knob: Menukarkan paras rujukan bagi isyarat ujian untuk menentukan skala bagi saw tooth signal 1.1.3 Jenis-Jenis Osiloskop 1.1.3.1 Osiloskop Storan. Berkeupayaan untuk mengingati isyarat ujian melalui ingatan yang ada padanya. Jadi ia boleh memaparkan isyarat ujian secara jelas tanpa memerlukan isyarat persekalaan. 1.1.3.2 Multichannel Osiloscope. Berkeupayaan memaparkan 2 atau lebih isyarat ujian dalam satu masa. Ia menggunakan prinsip multiplexer . Setiap isyarat dipaparkan satu demi satu oleh senapang elektron tetapi dalam jangka masa yang amat pendek. Jadi ini sudah mencukupi untuk melihat isyarat ujian tersebut dipaparkan dalam satu jangka masa. 1.1.3.3 Digital Osiloskop. Menggunakan prinsip digital. Isyarat ujian akan ditukarkan kepada digital yang diproses oleh litar digital (seperti sistem komputer) dan dipaparkan pada skrin. Ia berkeupayaan untuk membuat pengukuran tambahan dengan ketepatan yang tinggi dan mudah digunakan. SAWTOOTH OSCILLATOR X - deflection Y - deflection X - deflection

Y - deflection Y - Amplifier X - Amplifier comparator Trigger Level Voltage/DIV Frequency Time / DIV Trigger Circuit Input 3 1.2 MULTIMETER (VOM- Volt, Ohm dan Miliampere) Berbagai-bagai pengukuran pengukuran termasuk voltan DC/AC. Pengukuran arus, rintangan, kapasitor, diod dan transistor. 1.2.1 Pengukuran Voltan DC/AC Pilih skala DC/AC yang sesuai pada VOM Skala tersebut mestilah lebih besar daripada nilai voltan yang diukur untuk mengelakkan kerosakan pada VOM. Rajah 1.3: Pengukuran Voltan DC/AC 1.2.2 Pengukuran Miliampere (arus) Pilih skala DC mA yang sesuai pada VOM. Nilai skala mestilah lebih besar dari nilai yang diukur. Potongkan litar yang hendak diukur dan sambungkan VOM seperti gambarajah di bawah:Rajah 1.4: Pengukuran Arus ( milliampere) 1.2.3 Pengukuran rintangan Pilih skala yang sesuai, laraskan VOM pada 0 ohm(tentukurkan). Sambungkan objek yang hendak diukur seperti di bawah:TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT-ALAT PENGUJIAN E3005/UNIT 1/4 TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT -ALAT PENGUJIAN E3005/UNIT 1/3

4

Rajah 1.4: Mengukur rintangan 1.2.4 Menguji Kapasitor Tidak semua VOM berkeupayaan untuk menguji kapasitor, namun ia masih dapat dilakukan oleh VOM. Bagi VOM yang mempunyai kemudahan menguji kapasitor lakukan seperti gambarajahdi bawah. Tetapi kapasitor tersebut mestilah discaskan dahulu sepenuhnya. Rajah 1.5: Menguji Kapasitor pada MOV Bagi VOM yang tidak mempunyai kemudahan ini, pengujian boleh dilakukan menggunakan kaedah quick and dirty seperti berikut. Sambungkan litar seperti di bawah. PENGUJIAN E3005/UNIT 1/5 5 Rajah 1.6: Menguji kapasitor pada VOM secara quick and dirty Bagi kapasitor yang dipasang pada litar, potong atau bukakan paterinya pada salah satu kaki kapasitor tersebut. Matikan bekalan kuasa pada litar tersebut. Semasa menguji kapasitor tersebut sambungkan VOM seperti litar di atas, dan perhatikan nilai rintangan. Bagi kapasitor yang baik VOM akan mengecas kapasitor tersebut dan diakhir ujian nilai rintangan adalah infiniti atau seperti graf di bawah. Sekiranya kapasitor tersebut rosak seperti di bawah:1. Open circuit : R = Infiniti, tetap. 2. Short circuit : R = Sifar, tetap. Rajah 1.7: Graf menguji kapasitor 1.2.5 Menguji Diod Bagi menguji diod VOM mestilah mempunyai diode check atau high-ohm skala. Ini kerana VOM tersebut TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT-ALAT

mestilah boleh mengaktifkan diod (forward bios). Gambarajah di bawah menunjukkan cara pengujian diod forward-bios dan reverse-bios. 1/6 6 TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT-ALAT PENGUJIAN E3005/UNIT

Rajah 1.8: Pengujian diod a) Forward-bios b) Reverse-bios Setkan VOM pada diod test dan offkan bekalan litar, bagi pengujian forward-bios keputusan ujian bagi diod adalah seperti berikut:Diod jenis biasa : 200 hingga 700 ohm Small-signal diod : 200 ohm Rectifire diod : 600 ohm Bagi reverse-bias keputusannya bagi diod yang baik adalah R = Infinite. Bagi diod yang rosak seperti di bawah keputusannya untuk kedua-dua ujian adalah seperti di bawah: Open Circuit : R = Infinite Short Circuit : R = sifar 1.3 Pengujian Transistor Suatu transistor dapat diuji sama ada masih berfungi atau tidak dengan menggunakan meter ohm. Untuk tujuan pengujian ,transistor dianggap sebagai dua diod yang disambung secara membelakang. Diod mempunyai rintangan kedepan yang kecil dan ringtangan balikkan yang tinggi. Oleh itu , transistor NPN yang normal akan menunjukkan sifat rintangan seperti yang di terangkan pada rajah dibawah. PENGUJIAN E3005/UNIT 1/7 7 Rajah 1.9 : Cara menguji transistor dengan meter ohm. Jika bacaan meter ohm kedepan dan balikan sangat tinggi bermakna taransistor terbuka, dan sebaliknya jika bacaan TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT-ALAT

rendah bermakna transistor terpintas. Jika bacaannya sama, transistor dikira rosak. Biasanya rintangan kedepan mempunyai nilai diantara 300 hingga 700 ohm dan rintangan balikan mempunyai nilai diantara 10 hingga 60 kOhm.

1.3.1 KUAR LOGIK (LOGIC PROBE) Ia adalah alat pengujian yang diguna untuk menguji paras logik pada litar digital seperti paras 0 , 1 dan rangkaian denyut (pulse). Ia amat berguna pada litar digital. Ia berbeza daripada MOV dari segi isyarat yang diukur, di mana logik probe berkeupayaan untuk mengukur isyarat yang mempunyai kadar perubahan yang tinggi. Penggunaan kuar logik bergantung kepada jenis dan pembuatnya. Kerosakan dapat dikesan dengan menguji keadaan logik pada tempat-tempat yang diketahui keadaan logiknya. Sebagai contoh, kuar logik boleh digunakan untuk memeriksa kehadiran denyut klok pada mikro pemproses. Semasa membuat pengujian adalah penting untuk memastikan logik probe dibumikan pada bumi litar yang diuji. Ini untuk mengelakkan kerosakan pada probe logik atau ketidaktepatan bacaan yang disebabkan gangguan bekalan kuasa. Di bawah menunjukkan penggunaan 2 jenis logik probe; a. Logik probe PRB-50 Logik 1 ditunjukkan oleh HI LED Logik 0 ditunjukkan oleh LO LED Pulse ditunjukkan oleh pulse LED Sekiranya pulsing dan LO LED menyala, maka duty cycle logik 0 lebih panjang dari logik 1 . Sekiranya pulsing dan HI LED menyala, maka duty cycle logik 1 adalah lebih panjang dari logik 0. b. Logik Probe LP-1 Logik 1 dikesan oleh high led

Logik 0 dikesan oleh low led Pulse dikesan oleh Pulse led Sekiranya logik low dan pulse blinking , maka titik tersebut adalah logik 0 dengan duty cycle pulse adalah < 15%. Sekiranya logik high dan pulse blinking , maka titik tersebut adalah logik 1 dengan duty cycle pulse adalah > 85% Memory/pulse suis: Untuk memegang pulse. E3005/UNIT 1/8 8 1.3.2 KLIP LOGIK (MONITOR LOGIK) Ia digunakan untuk menunjukkan paras logik pada kesemua kaki litar sepadu (IC) secara serentak. Dengan itu perubahan dikeluaran dan masukan dapat diperhatikan dengan serentak. Di bawah menunjukkan penggunaan Klip Logik pada IC. Rajah 1.9: Penggunaan Klip Logik Pada IC 1.3.3 PENYURIH ARUS (CURRENT TRACER) Ia digunakan untuk mengesan aktiviti arus dalam litar logik. Dengan melaraskan kepekaan pada penyurih arus, surihan arus dapat dibuat dengan memerhatikan kecerahan pada lampu pada p enyurih arus. Di bawah menunjukkan 2 contoh penggunaan penyurih arus: a. Stuck wired-end circuit. Di bawah menunjukkan cara pengujian kerosakan jenis stuck wired-end circuit dengan menggunakan penyurih arus. Rajah 1.10: Pengujian kerosakan stuck wired-end circuit Letakkan penyurih arus pada sebelah pull-up perintang dan laraskan sensitiviti penyurih arus sehingga lampu padanya menyala. Bawakan penyurih arus sepanjang laluan yang ditunjukkan.Apabila sampai dititik X, maka kecerahan penyurih arus akan bertambah.Tidak pada titik-titik lain. Ini menunjukkan terdapat kerosakan pada titik ini. TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT-ALAT PENGUJIAN E3005/UNIT 1/9 TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT-ALAT PENGUJIAN

9 b. Multiple get input problem Di bawah menunjukkan pengujian kerosakan jenis Multiple get input yang menggunakan penyurih arus. Rajah 1.11: Pengujian kerosakan jenis multiple get input . Dengan membawa penyurih arus seperti laluan pada litar, apabila sampai di titik Z, penyurih arus akan sama terang pada lampunya, tetapi sepatutnya ia semakin malap. Ini menunjukkan berlaku litar pintas ke bumi pada titik tersebut. 1.3.4 PENDENYUT LOGIK (LOGIC PULSER Digunakan untuk menyuntik denyut terkawal ke dalam litar logik. Menggunakan denyut atau rangkaian denyut dengan polariti yang diperlukan tanpa memutuskan litar. Denyut yang dihasilkan mempunyai lebar denyut dan frekuensi yang tetap dan amplitudnya bergantung kepada bekalan kuasa yang digunakan, oleh itu bagi menyuntik denyut pada litar logik, logik probe mestilah mengambil punca bekalan yang sama dengan litar tersebut. Pendenyut berkeupayaan sebagai sumber atau sinki bagi arus yang tinggi. Ini membolehkan ia mengatasi keadaan logik pada tempat ia diletakkan dan mengeluarkan denyut yang berlawanan logik. Gambarajah di bawah menunjukkan bagaimana logik pulser menghasilkan denyut berlawanan dengan logik pada titik ujian. Rajah 1.12: Gambarajah Logik Pulser mengubah logik pada sesuatu titik. Pendenyut logik biasanya digunakan bersama dengan Logik Probe. Litar di bawah menunjukkan penggunaan logik pulser dengan logik probe. 10 Rajah 1.13: Litar contoh penggunaan logik pulser dengan logik probe Terdapat banyak jenis logik pulser. Contoh yang akan digunakan adalahDigital Pulser jenis DP-1. Ia mempunyai satu TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT-ALAT PENGUJIAN E3005/UNIT 1/10

pulse indicator LED , suis pulse dan ttl/CMOS. Penggunaannya bergantung kepada jenis litar samada TTL/CMOS, dan tekan suis pulse, maka LED pulse indicator akan berkelip. 1.3.5 PENGANALISA LOGIK (LOGIC ANALYSER) Penganalisa Logik digunakan untuk melihat paras logik bagi litar digital pada beberapa titik (lebih daripada satu) secara serentak. Logik-logik ini boleh dilihat melalui timing diagram atau state diagram . Penggunaannya akan dilihat dalam makmal. 1.3.6 PENJANA DENYUT (PULSE GENERATOR) Digunakan untuk menjana denyut yang boleh dikawal parameter pulsenya, bergantung kepada keperluannya,seperti Delay,width,period,single/double lain-lain lagi. Di bawah menunjukkan ciri-ciri pulse dan terminologinya. Rajah 1.14: Terminologi pulse.

TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT-ALAT PENGUJIAN

E3005/UNIT 2/1

1 UNIT 2 : TEKNIK DIAGNOSIS DAN ALAT -ALAT ENGUJIAN Objektif khusus : Di akhir unit ini pelajar sepatutnya dapat : Mengenalpasti kerosakan dengan menggunakan teknik suntikan dan surihan isyarat. Menganalisa kerosakan dari nilai voltan dan rintangan pada litar Menganalisa kesan komponen rosak pada nilai voltan dan rintangan 2.0 PENDAHULUAN Sebelum mengetahui teknik-teknik dalam mengesan kerosakan seharusnya diketahui dahulu keperluan sesebuah sistem. Dalam mana-mana sistem ia mempunyai hierarki yang tersendiri. Lebih-lebih lagi dalam sistem komputer. Ia amatlah perlu terutama kepada juruteknik atau pembantu jurutera dalam mengesan dan membaikpulih sesebuah sistem komputer. Begitu juga dengan mengesan kerosakan pada alat-alat elektronik. Beberapa soalan yang harus dijawab, sebelum kita memulakan kerja-kerja membaikpulih:i. Apakah jenis alat yang akan dibaikpulih? ii. Apakah kerosakan (simpton) pada alat tersebut? iii. Adakah alat tersebut mempunyai litar skematik? iv. Apakah teknik yang sesuai untuk digunakan? Dalam soalan pertama, kita harus mengenal alat serta fungsi (cara kerja). Contohnya penjana isyarat yang mana fungsinya menghasilkan isyarat berbentuk sinus atau segiempat. Radio berfungsi sebagai menerima isyarat, proses kemudian menghasilkan audio. Televisyen berfungsi sebagai menerima isyarat proses kemudian menghasilkan gambar dan audio. Dari sini, barulah boleh kita tentukan kerosakan alat. Manakala yang kedua melibatkan dari hasil yang dikeluarkan oleh alat itu. Misalnya tiada ayunan di keluaran penjana isyarat, tiada suara dari speaker radio, tiada gambar dari layar TV. Inilah

yang kita panggil simpton. Dari sini, barulah kita tentukan bahagian mana dalam litar itu yang dijangka tidak berfungsi. Kita tidak akan membuang masa jika jangkaan kita tepat. Kita hanya boleh membayangkan litar dan fungsinya jika kita tahu bahagian yang rosak, tetapi litar yang sebenar belum pasti. Oleh itu kita memerlukan litar skematik. Dari litar skematik kita boleh menumpukan perhatian kepada komponen yang dijangka rosak. 2.1 TEKNIK MENGESAN DAN MENGANALISA KEROSAKAN Cara mengesan alat elektronik biasanya berpandukan pada kegunaan alat tersebut. Sebelum mencari kerosakan kita harus mengetahui fungsi asas sesuatu alat yang akan dirawat. Dari sini, kita akan dapat menganalisa apakah kerosakan atau simpton. Setiap teknik yang dilakukan ada hubungan antara satu sama lain atau sebagai pilihan lain agar tidak membuang masa. Teknik-teknik mengesan bolehlah kita susunkan seperti berikut:i. Mengesan simpton ii. Teknik surihan dan suntikan isyarat iii. Mengukur voltan iv. Mengukur kerintangan kerintangan atau sambungan dalam litar v. Mengesan dengan cara fizikal 2.1.1 Simpton Setiap alat yang rosak tentunya ada simpton yang boleh memberikan panduan kepada kita menentukan kerosakan bahagian, penyambungan atau komponen. Di sini seorang perawat harus mempunyai pengetahuan tentang operasi dan fungsi sesuatu alat. Contohnya bagi TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT-ALAT PENGUJIAN E3005/UNIT 2/2

2 seorang pengguna, kerosakan alat terima radio hanya dapat dikesan jika bunyi tidak normal, atau tiada bunyi langsung. Bagi seorang mekanik apabila alat itu tiada bunyi, dia boleh mengagak di bahagian mana yang rosak. Di bawah adalah satu contoh rajah menunjukkan simpton yang diperolehi dan fungsi sesebuah alat.

Alat Simpton dari fungsi 1 TV Warna Gambar warna dan suara 2 Radio Suara stereo 3 Osiloskop Paparan 4 Penjana Audio Keluaran isyarat audio 2.1.2 Teknik Surihan dan Suntikan Isyarat Setiap simpton kerosakan yang diketahui oleh sesuatu alat, kita boleh membuat perangkaian di bahagian mana yang rosak. Sebagai contohnya alat terima radio yang tiada suara atau bunyi tidak kedengaran di speaker tetapi penunjuk bekalan ada. Kita boleh mengagak bahagian mana yang rosak atau tempat di mana kita perlu periksa dahulu. Disini kita boleh katakan bahawa speaker atau penguat kuasa atau kawalan tone atau kawalan bahan (volume control). Jika litar skematik tidak ada, pilihan lain adalah dengan menyurih litar di bahagian tersebut. Litar skematik adalah sangat penting untuk menunjukkan nombor komponen dan sambungannya. Ini akan mempercepatkan proses surihan litar atau mengesan kerosakan pada komponen. Setelah kita tahu bahagian mana dan jenis kerosakan litar, kita harus memikirkan apakah teknik yang harus kita lakukan. Mekanik yang berpengalaman biasanya menggunakan teknik ringkas iaitu meneliti litar skematik dan terus kepada simpton. 2.1.2.1 Surihan litar tercetak Sebelum kita membincangkan tentang teknik mencari kerosakan, kita seharusnya boleh membuat surihan papan litar tercetak. Ini adalah penting kerana walaupun kita mempunyai litar skematik, kerja-kerja mencari komponen adalah berasaskan surihan litar. Beberapa peraturan harus ditentukan sebelum surihan litar dibuat:i. Tentukan punca masukan dan keluaran ii. Tentukan punca bekalan dan bumi iii. Tentukan nombor komponen Surihan boleh dimulakan dari titik masukan. Jika sukar ditemui kerana lebih dari satu masukan, kita boleh memulakan dari bahagian keluaran. Contohnya pada litar di bawah

Contoh

TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT-ALAT PENGUJIAN

E3005/UNIT 2/3

3 Rajah 2.2: Litar pesungan pugak sebuah TV Rajah 2.3: Litar pesongan pugak sebuah TV (sambungan) Kita boleh mencari wayar yang disambung ke gelung pesongan di yoke TV sebagai rujukan keluaran, kemudian sureh ke dalam sehingga bertemu dengan litar penguat. Jika litar mudah seperti penguat audio, pra-penguat, litar tone dan sebagainya, surihan keseluruhan perlu. Oleh itu surihan dari punca bekalan kuasa juga boleh dilakukan. Contohnya litar penguat suapbalik pada rajah 2.4 di bawah : Rajah 2.4: Penguat suapbalik pada PCB E3005/UNIT 2/4 TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT-ALAT PENGUJIAN

4 Rajah 2.5: Litar penguat suapbalik Nombor komponen pada papan litar tercetak, juga boleh menunjukkan bahagian mana tempat permulaan litar, contohnya C1 danR1 adalah komponen yang mula -mula dalam litar. Jika nombor besar, angka yang mula menunjukkan bahagian yang sama. Co ntohnya C447 dan C440. Nombor yang mempunyai nombor siri 4 adalah dari bahagian yang sama misalnya nombor siri 400 adalah bahagian pugak dalam litar TV. 2.1.2.2 Suntikan Isyarat Rajah 2.6: Blok penguat audio dalam TV Apabila kita pastikan bahagian penguat kuasa keluaran rosak , kita tidak perlu lagi membuat semakan di kawasan penerima RF dan IF. Teruskan dengan menyemak kawasan penguat audio. Untuk lebih dekat kepada tempat (bahagian) yang rosak, teknik surihan / suntikan isyarat adalah cara yang tepat. Setengah mekanik menggunakan jari atau pengalir sebagai penjana gelombang dan disuntik di bahagian yang dijangka rosak. Cara ini kurang baik kerana isyarat mempunyai

hingar dan susah menentukan keluaran tanpa erutan Untuk melakukan teknik surihan dan suntikan kita harus menyediakan alat-alat penguji seperti osiloskop, penjana audio dan bekalan kuasa arus terus (a.t) boleh ubah. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan teknik surihan 1. Tentukan bahagian-bahagian dalam kawasan penguat seperti dalam rajah di bawah 2. Tentukan bekalan voltan pada nilai yang betul dan bekalkan kepada litar. Perhatikan arus bekalan tidak menunjukkan arus lampau. 3. Tentukan keluaran penjana pada aras yang sesuai dan frekuensi 1kHz atau 400 Hz DIAGNOSIS & ALAT-ALAT PENGUJIAN E3005/UNIT 2/5 TEKNIK

5 Kemudian kita boleh mulakan dengan menyemak di bahagian keluaran iaitu bermula dari speaker (jika ada) atau gunakan skop sebagai alat pengesan keluaran Rajah 2.7 : Rajah blok alat pengesan keluaran 1. Semak kefungsian speaker boleh dibuta dengan menggunakan meter ohm atau penjana isyarat Rajah 2.8 : Gambarajah menguji pembesar suara (speaker) 2. Jika speaker berfungsi baik, suntikan boleh dimulakan dengan memasukkan penguat kuasa (keluaran pemacu) Rajah 2.9: Litar Penguat Tolak Tarik 3. Jika normal, alihkan prob penjana audio ke masukan pemacu iaitu sebelum atau selepas C3. Perhatikan keluaran 4. Jika isyarat normal, kita boleh terus menyemak pada masukan litar tone. Litar ini terdiri daripada litar penapis. Keluaran mungkin ada sedikit susutan jika pelaras tone diubah. Jika litar ini rosak keluaran menjadi rendah atau tone tidak boleh dilaras. ALAT PENGUJIAN E3005/UNIT 2/6 TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT-

6

Rajah 2.10: Litar Pra Penguat 5. Jika litar ini normal. Suntikan isyarat ke masukan pra penguat boleh terus dilakukan. Untuk mendapat keluaran tanpa erutan, level keluaran penjana harus diturunkan kerana jika litar ini normal, isyarat keluaran jadi maksimum. Titik uji boleh dikenakan selepas itu sebelum pemuat C5. Perhatian perlu diambil bila menyelaras kawalan bahan kerana ia akan memberi kesan kepada isyarat suntikan. Kerja-kerja surihan isyarat ini sebenarnya cepat dan tidak perlu mengambil masa yang lama kerana jika kita telah mengetahui atau kenalpasti kawasan-kawasan penguat yang perlu diuji dalam litar cetak. Kita teruskan suntikan berulang kali adalah lebih baik dan kita boleh membandingkan isyarat serta menganalisa. Langkah-langkah ini boleh kita ringkaskan melalui carta aliran seperti di rajah 2.11 di bawah Rajah 2.11: Rajah blok bagi carta mengesan kerosakan O.K Tidak normal Tiada keluaran Tidak normal Tiada normal Speaker Penguat kuasa keluaran Pemacu Litar Tone Pra penguat Uji Voltan Baikpulih Uji Kerintangan Dalam Litar Baik

Mula O.K O.K O.K Tiada bunyi TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT-ALAT PENGUJIAN E3005/UNIT 2/7

7 2.1.3 Teknik Ukuran Voltan Teknik mengukur voltan dibuat sesudah kita mengetahui bahagian kerosakan. Voltan yang mulamula sekali yang perlu diketahui ialah bekalan ke bahagian tersebut. Contohnya seperti dalam litar rajah 10, bekalan +12V seharusnya ada di sambungan R1 dan R3. Jika rendah atau tiada , ini bermakn a bekalan tidak normal Jika voltan bekalan normal, langkah-langkah seterusnya bersekitar pada komponen aktif iaitu transistor Q1. Rajah 2.12: contoh litar penguat Untuk menganalisa voltan yang diukur, kita harus tahu voltan normal (tanpa kerosakan ) litar tersebut. Sebagai contoh, litar di atas , voltan normal di Pemungut C (Vc) = 5.5V Tapak B ( VB) = 2.5V

Pengeluar E (VE) = 1.7V Di sini kita boleh menganalisa kerosakan sekitar komponen sekitar dan jenis kerosakan .Sila lihat contoh di bawah: Contoh 1 Jika voltan C = 0.1V, komponen mana dan apakah jenis kerosakannya? Jawapan : R3 terbuka (tiada bekalan sampai ke pemungut) Contoh 2 Jika voltan C = 11.8V, apakah kerosakan yang berlaku?

Jawapan : i. R1 terbuka atau ii. CE Q1 terbuka atau iii. R4 terbuka Contoh 3 Jika voltan B 0.1V Jawapan : i. BE Q1 pintas atau ii. R1 terbuka Contoh 4 Jika voltan E = 0V Jawapan : i. C2 pintas atau ii. E Q1 terbuka TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT -ALAT PENGUJIAN E3005/UNIT 2/8

8 Bagi bahagian litar sepadu sukatan voltan sangat penting jika bahagian ini dijangka rosak kerana dalam litar sepadu tidak semestinya pintas atau terbuka. Sebelum mengesaki kerosakan litar sepadu, jika voltan pada kakinya didapati tidak normal, kita harus menyemak komponen-komponen pasif disekitarnya. 2.1.4 Mengukur Kerintangan dalam litar Cara ini dibuat untuk komponen yang boleh ditentukan kerintangannya seperti rintangan, diod, transistor dan sebagainya. Beberapa ketentuan harus diperhatikan apabila membuat pengukuran kerintangan dalam litar. 2.1.4.1 Rintangan Apabila mengukur nilai rintangan dalam litar tentukan tiada rintangan rendah, aruhan dan pengubah dalam sambungan yang berkaitan. Untuk menentukan rintangan terbuka, pastikan nilainya

yang tercatit bermakna rintangan itu terbuka atau berubah nilai tinggi. Ukuran sekurang -kurangnya dibuat dua kali iaitu dengan menukar-nukar polarity. 2.1.4.2 Diod Seperti juga rintangan ketentuan komponen berintangan rendah harus diperhatikan, kemudian ukur pincang depan dan balikan. Sekiranya didapati bacaan seperti diod biasa (di luar litar), maka diod itu boleh dianggap berkeadaan baik. 2.1.4.3 Transistor Ukuran kerintangan transistor dibuat seperti mengukur di luar litar. Kita harus menentukan jenis transistor sama ada NPN atau PNP, tiada komponen rintangan bersambung di antara kaki. Jika pengukuran didapati normal bermakna transistor berkeadaan baik. Dalam transistor kuasa , masukan di tapak disuap oleh pengubah pacu, seperti keluaran ufuk (TV), litar bekalan kuasa jenis pensuisan (switching power supply). Dari rajah 11, jika mengukur kerintangan TR501 kita dapati rintangan antara tapak dan pengeluar adalah rintangan rendah. Ketentuan boleh dibuat dengan hanya mengukur kerintangan antara pemungut dan tapak sahaja. Rajah 2.13: Litar keluaran ufuk 2.1.5 Teknik mengesan cara fizikal Mengesan cara fizikal melibatkan beberapa jenis deria yang kita gunakan, di antaranya ialah deria pandang/lihat , dengar, hidu, dan rasa/sentuh. E3005/UNIT 2/9 TEKNIK DIAGNOSIS & ALAT-ALAT PENGUJIAN

9 a. Pandang Apabila kawasan atau bahagian yang disyaki telah rosak diketahui, sebelum membuat ujian-ujian lain, kita kesan dengan memerhatikan komponen atau papan litar tercetak sekitar bahagian sama ada baik atau terbakar, longgar, patah dan sebagainya. Contohnya : fius yang terputus boleh dilihat secara fizikal semasa sesuatu alat dihidupkan, kita juga boleh memerhatikan jika ada kesan berasap, sparkling atau terbakar.

b. Dengar dan Hidu Kadang-kadang komponen yang terbakar atau sparkling tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi ia kedengaran atau terbau. Contohnya pengubah voltan tinggi sering adasparkling jika penebatnya retak tetapi tidak boleh kelihatan hanya terdengar bunyi hiss atau pengubah yang terlampau panas hanya mengeluarkan bau hangit. c. Rasa Ini bukan bermakna kita harus kita harus merasakan gegaran atau operasi komponen, kita b oleh mengesan dengan rasa komponen yang lampau panas tetapi pengesanan dibuat harus mengambil kira keselamatan. Misalnya komponen yang hampir kepada voltan tinggi, voltan bekalan a.u, pemuat nilai besar bercas dan sebagainya. Selain dari pandang, kita juga boleh menggunakan deria rasa untuk mengetahui sama ada komponen yang terpatah, longgar pateri, tercabut, terputus dan sebagainya. Berdasarkan litar di atas, diberi voltan normal pada Vc = 5.5V, VB = 2.5V, dan VE = 1.7V. Tentukan komponen-komponen yang mungkin rosak jika bacaan yang diambil pada Vc, VB, dan VEadalah seperti berikut : i. Bacaan Vc = 11.8V ii. Bacaan VB = 0.1V iii. Bacaan VB = VE iv. Bacaan VE = 0V