CIRI ± CIRI PIDATO YANG BAIK

Pidato yang berkesan ialah apabila pemidato bersedia untuk menyesuaikan diri dengan hadirin dan sentiasa berwaspada terhadap paras kefahaman hadirin tentang mesej atau ucapan yang disampaikannya. Pemidato juga perlu berucap dengan menggunakan paras sikap yang sama dengan pendengar yang bertujuan supaya hadirin dapat memahami isi kandungan pidatonya dengan mudah. Walau dalam apa keadaan apa pun, sesuatu pidato yang baik itu hendaklah mempunyai perkara ± perkara seperti berikut : a) Bahasa yang mudah difahami Bahasa yang digunakan oleh pemidato hendaklah yang mudah difahami oleh hadirin yang mendengar atau kumpulan sasaran. Bahasa yang mudah bermaksud bahasa yang tidak berbunga ± bunga, banyak kiasan, mengandungi makna ± makna yang tersirat dan istilah ± istilah yang khusus. Bahasa yang sedemikian akan menyukarkan pendengar dan menyebabkan pendengar menjadi keliru tentang isi yang ingin disampaikan oleh pemidato. Sebaliknya bahasa yang digunakan haruslah berkesan, padat, tegas dan menyakinkan. Bahasa juga hendaklah sesuai dengan taraf hadirin dan mesj ucapan. Pemilihan kata, struktur ayat, laras bahasa dan sebagainya harus tepat dan sesuai. b) Isi yang bermakna Isi yang bermakna hendaklah sesuai dengan tajuk pidato dan disesuaikan dengan juga dengan tahap keupayaan dan penerimaan pendengar. Faktor taraf pendidikan pendengar juga perlu diberikan pertimbangan dalam menyediakan dan menyampaikan isi kandungan ucapan. c) Struktur pidato Pidato yang baik hendaklah disampaikan dengan mengikut struktur pidato yang ditetapkan. Setiap pidato perlu didahului oleh kata alu ± aluan bagi menghargai hadirin yang hadir. Kemudian, diikuti isi kandungan ucapan dengan mendahului isi yang penting daripada isi yang kurang penting. Pada waktu ± waktu tertentu, pemidato perlulah menyebut rujukan terhadap para hadirin bagi menarik tumpuan mereka. Antara ayat yang biasanya disebut oleh pemidato ialah µsaudara ± saudara sekalian¶, µTuan ± tuan dan puan ± puan yang dihormati sekalian¶, µRakan ± rakan seperjuangan saya sekalian¶. Pidato diakhiri dengan kata ± kata penutup dan ucapan terima kasih. Pidato yang tidak berstruktur akan menyebabkan pendengar tidak dapat mengikuti isu pidato pemidato secara berkesan.

pemidato perlu mengelakkan diri daripada menampilkan suara yang menunjukkan keyakinan diri yang rendah atau nada ragu ± ragu terhadap perkara yang diucapkannya. Cara persembahan sesuatu pidato itu hendaklah memperlihatkan kesungguhan dan keyakinan pemidato itu sendiri. maka keseluruhan pidato itu menjadi tidak berkesan. Di samping itu. kepala. Keadaan bertenang itu penting bagi membantu pemidato menyampaikan pidatonya dengan baik dan hadirin pula akan lebih selesa mendengar jika pemidato berpidato dengan tenang. Suara yang sedemikian akan menyebabkan penonton mudah bosan dan tidak memberikan perhatian sepenuhnya. Sebaliknya. f) Keyakinan diri Pidato juga perlu disampaikan dengan penuh keyakinan diri dan tanpa teragak ± agak atau gugup. tetapi cara persembahan tidak diolah dengan sebaik ± baiknya. Pemidato harus mengelakkan penggunaan nada suara yang mendatar sepanjang pidatonya. pandangan mata dan senyuman. Gaya penyampaian hendaklah berkesinambungan dengan isi pidato. Cara persembahan yang baik dapat melindungi kekurangan ± kekurangan yang tidak disengajakan oleh pemidato. pemidato perlu menggunakan nada suara yang berbeza ± beza dalam keadaan tertentu. Misalnya.d) Suara yang jelas Individu yang menyampaikan pidato hendaklah menyampaikan pidatonya dengan suara yang jelas dan dapat didengari oleh pendengar. misalnya pemidato hanya mengangkat tangan dalam keadaan tertentu dan bukannya sepanjang masa. Pemidato perlu bertenang semasa memulakan pidatonya dan seterusnya mengekalkan kestabilan emosinya sepanjang sesi pidatonya itu. Sekiranya isi kandungan pidato bersesuaian dan berkualiti. nada suara perlu ditinggikan apabila pemidato hendak memberikan penegasan terhadap perkara ± perkara tertentu dan nada suara yang ceria pula jika menyebut sesuatu yang menggembirakan. mimik muka dan pandangan mata . pergerakan tangan. e) Cara persembahan Cara persembahan merujuk kepada cara pemidato menyampaikan pidatonya secara keseluruhan. Suara yang jelas dan terang merupakan unsur utama yang mempengaruhi keberkesanan ucapan dan dapat menarik perhatian pendengar untuk mengekalkan tumpuan mereka. Pada umumnya. g) Gaya penyampaian Gaya penyampaian meliputi pergerakan anggota seperti badan. mimik muka. Demikian juga pemidato tidak perlu melemparkan senyuman kepada hadirin sepanjang pidatonya berlangsung. tangan.

Sebaliknya.mempunyai makna ± makna tertentu dan dapat berfungsi bagi membantu pemidato mengukuhkan dan menegaskan perkara ± perkara tertentu dalam pidatonya. . gaya penyampaian yang keterlaluan dan pergerakan anggota yang berlebihan tidak perlu dalam sesuatu pidato.