P. 1
garis panduan

garis panduan

|Views: 378|Likes:
Published by tortoigal

More info:

Published by: tortoigal on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

Sections

  • C. AMALAN REFLEKSI
  • D. SIKAP DAN SAHSIAH
  • C. AMALAN REFLEKSI
  • C. AMALAN REFLEKSI

PENGENALAN

Garis Panduan Amalan Profesional Latihan Perguruan Praperkhidmatan digubal sebagai panduan dalam melaksanakan Amalan Profesional bagi pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). Garis Panduan Amalan Profesional ini mengandungi maklumat berkaitan dengan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS), Praktikum dan Internship. Maklumat tentang struktur program, prosedur pelaksanaan, peranan dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat, panduan penggunaan borang dan kaedah penilaian dinyatakan secara jelas . Dalam bahagian lampiran dimuatkan pelbagai borang bimbingan dan penilaian serta dokumen lain yang berkaitan bagi membantu melaksanakan program ini dengan berkesan dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai rujukan oleh pelajar, pensyarah pembimbing, guru pembimbing dan pengurus sekolah, bagi memahami dan menghayati peranan serta tanggungjawab masing-masing dalam menjayakan Amalan Profesional. Di samping itu, garis panduan ini juga dapat membantu pembimbing dalam melaksanakan tugas bimbingan, penyeliaan dan penilaian pelajar. Selain itu, pihak pengurusan Institut Pendidikan Guru (IPGM) khasnya Pasukan

Pengurusan Praktikum, pihak pengurusan sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri boleh menggunakan garis panduan ini untuk membantu mereka melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran yang berkaitan dengan Amalan Profesional. Tugas-tugas yang dimaksudkan ini meliputi urusan pelantikan, penempatan (praktikum dan PBS), pemantauan dan kerja-kerja penyelarasan Amalan Profesional. Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai rujukan untuk membantu usaha menjayakan Amalan Profesional ke arah memberi sumbangan bermakna dalam menyempurnakan sistem latihan perguruan kendalian Bahagian Pendidikan Guru. Usaha ini adalah selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru, Visi dan Misi Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP).

1

DEFINISI ISTILAH
Pensyarah Pembimbing Guru Pembimbing : Merujuk kepada pensyarah IPGM yang dilantik oleh Pengarah untuk membimbing, menyelia dan menilai prestasi pelajar semasa praktikum. : Merujuk kepada guru sekolah yang berpengalaman dalam mata pelajaran major/elektif dan dilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) sebagai pembimbing kepada pelajar. : Merujuk kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan dan Penyelia Petang. : Merujuk kepada pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan sepenuh masa yang sedang mengikuti latihan praperkhidmatan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). : Merujuk kepada murid sekolah rendah tempat Amalan Profesional dilaksanakan. : Merujuk kepada institut perguruan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang mengendalikan program latihan perguruan. : Merujuk kepada tempat sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan, termasuk bilik khas, bengkel, dan makmal. : Merujuk kepada sekolah-sekolah rendah yang ditadbir di bawah KPM. : Merujuk kepada proses mengesan Amalan Profesional oleh ahli JKIPIPGM. : Merujuk kepada proses pengesahan cemerlang dalam Amalan Profesional. pelaksanaan kes gagal/

Pengurus Sekolah

Pelajar

Murid Institut Pendidikan Guru Malaysia Bilik Darjah

Sekolah Pemantauan Rentasan Cemerlang Gagal

: Merujuk kepada markah 90 peratus dan ke atas dalam penilaian akhir praktikum. : Merujuk kepada markah kurang 40 peratus atau gagal mematuhi prosedur-prosedur Amalan Profesional atau melanggar Akta 174 / Akta Universiti Kolej Universiti (AUKU). : Merujuk kepada Jawatankuasa Induk Praktikum Institut Pendidikan Guru Malaysia. : Merujuk kepada Jawatankuasa Peperiksaan Penilaian Institut Pendidikan Guru Malaysia.
2

JKIPIPGM JKPPIPGM

dan

BAHAGIAN 1 AMALAN PROFESIONAL

3

Falsafah Pendidikan Guru. proses refleksi dan penambahbaikan secara berterusan. Visi dan Misi Bahagian Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Program ini terbahagi kepada tiga bahagian: (i) Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). RASIONAL Amalan Profesional menyediakan peluang bagi pelajar mempraktikkan ilmu. oleh Jabatan Ilmu Pendidikan/Jabatan Pengkhususan/Jabatan Major) (iii) Internship Pembahagian ini dapat digambarkan seperti rajah berikut: (ii) Praktikum (Pengajaran makro dan mikro dijalankan sebelum praktikum Amalan Profesional PBS Praktikum Internship Rajah 1. Program ini sebagai landasan untuk pelajar mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang diterima semasa pengajian di IPGM dalam pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah. 4 . pelajar akan menggunakan kreativiti bagi menghasilkan iImu binaan (situational knowledge) dan inovasi yang menjadi asas kepada pembinaan ilmu profesional perguruan mereka seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Melalui program latihan praktik yang sistematik. Hasil daripada pengalaman.1 : Konsep Amalan Profesional 3. pelajar dapat membina. menguasai dan mengukuhkan ilmu profesional perguruan untuk menjadi guru permulaan yang berkesan. PENDAHULUAN Amalan Profesional adalah komponen penting dalam kurikulum latihan perguruan praperkhidmatan yang berlandaskan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kemahiran dan teori dalam amalan pengajaran pembelajaran serta menghasilkan teori pengajaran pembelajaran yang tersendiri. KONSEP Amalan Profesional perlu dilihat sebagal satu kontinum dalam program latihan perguruan praperkhidmatan di IPGM.AMALAN PROFESIONAL 1. 2.2. berasaskan sekolah dan bersifat developmental.

INSAN GURU ILMU PROFESIONAL PERGURUAN R PENAMBAHBAIKAN R ILMU BINAAN (SITUATIONAL KNOWLEDGE) R PENAMBAHBAIKAN R TEORI TERSENDIRI (PERSONAL THEORIES) R PELAJAR TEORI PENAMBAHBAIKAN R PRAKTIS R R = Refleksi Rajah 1. diharapkan pelajar akan dapat: (i) memupuk sikap positif. kemahiran dan nilai yang diperlukan oleh seseorang insan guru yang profesional. prinsip. Permuafakatan yang mantap dan berstruktur ini dapat membantu perkembangan sistem latihan terutamanya dari segi peningkatan profesionalisme keguruan. MATLAMAT Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai dan mengamalkan segala konsep.Semasa pelaksanaan amalan profesional. 5. bimbingan dan latihan lebih diutamakan daripada penilaian.1 Melalui Amalan Profesional. Proses ini memerlukan jalinan kerjasama dan perkongsian pintar antara IPGM dan sekolah. JPN dan sekolah. OBJEKTIF 5. Oleh yang demikian.2 : Proses Pembinaan Insan Guru dalam Amalan Profesional 4. meningkatkan daya ketahanan diri dan mengamal nilai profesional perguruan. teori. Amalan Profesional perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu serta melibatkan usaha sama antara IPGM. 5 . dan memiliki sahsiah guru yang unggul dan bukan sebagai guru di bilik darjah semata-mata. Amalan Profesional juga membantu meningkatkan perkembangan potensi pelajar supaya mempunyai daya ketahanan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran di sekolah. Program ini juga adalah untuk melahirkan insan guru yang profesional.

PELAKSANAAN PROGRAM AMALAN PROFESIONAL Program Amalan Profesional bagi latihan perguruan praperkhidmatan dilaksanakan seperti dalam Jadual 1. ilmu binaan. 5. memerhati. (iv) (v) (vi) (vii) menyesuaikan diri dengan budaya sekolah. pihak IPGM dan sekolah dapat: memberi bimbingan secara menyeluruh yang merangkumi semua aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah. keprihatinan dan kepekaan meningkatkan kemahiran terhadap murid. pendekatan. (ii) mengeratkan hubungan profesional antara IPGM dengan sekolah melalui perbincangan dan perkongsian maklumat serta kepakaran dalam konteks pengajaran pembelajaran dan. penilaian kendiri dan penambahbaikan dalam semua aspek tugas guru. seterusnya memperkembangkan potensi mereka sebagai guru. daya tahan. (i) (iii) 6. dan membina teori tersendiri (peribadi).2 Melalui Amalan Profesional ini juga. (viii) (ix) membuat refleksi. dan seterusnya ilmu profesional perguruan. Tempoh Pelaksanaan Program Amalan Profesional Program Pengalaman Berasaskan Sekolah PBS 1 PBS 2 1 minggu 2 PBS 3 1 minggu 3 PBS 4 1 minggu 4 Prak 1 4 minggu 5 Praktikum Prak 2 8 minggu 6 Prak 3 12 minggu 7 Internship Internship 4 Minggu 8 Tempoh Semester 1 minggu 1 6 . kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. menyepadukan pembelajaran. daya cipta dan kreativiti. mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran. menilai prestasi pelajar semasa Amalan Profesional.(ii) (iii) membina daya suai.1. daya saing. teori dengan amali dalam pengajaran menguasai strategi.

praktikum dan internship dihuraikan dalam bahagian yang berkaitan. PENILAIAN AMALAN PROFESIONAL Wajaran bagi penilaian Amalan Profesional pelajar adalah seperti dalam Jadual 1. (i) Penentuan lulus adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Kehadiran 100% dalam Amalan Profesional Mencapai tahap minimum dalam penilaian akhir setiap praktikum dan internship Menunjukkan sikap positif terhadap profesion perguruan - (ii) - Penentuan gagal adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Pelajar tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang disenaraikan dalam kategori lulus. Wajaran Markah Amalan Profesional Program Pengalaman Berasaskan Sekolah PBS 1 PISMP Wajaran 1 minggu PBS 2 1 minggu PBS 3 1 minggu PBS 4 1 minggu Prak 1 4 minggu 100 % Praktikum Prak 2 8 minggu 100 % Prak 3 12 minggu 100 % Internship Internship 4 Minggu 100 % Wajaran untuk PBS dimasukkan dalam tugasan mata pelajaran major/elektif Jadual 1. Pelajar menunjukkan sikap yang negatif dan tidak mematuhi teguran dan bimbingan yang diberikan. Pelajar masih tidak menghiraukan amaran secara bertulis sebanyak tiga kali.Kredit - 2 4 6 2 Jadual 1.2. Pelajar tidak menulis Rancangan Pengajaran Harian (RPH) sebanyak tiga kali sepanjang tempoh praktikum.1 Syarat Penentuan Keputusan Prestasi pelajar dalam Amalan Profesional diputuskan mengikut gred yang ditetapkan dalam Syarat dan Peraturan Sistem Peperiksaan dan Penilaian Pendidikan Guru yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG).1: Pelaksanaan Amalan Profesional 7. Melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174 dan 7 - .2 : Wajaran Untuk Penilaian Amalan Profesional 7. Perincian bagi setiap aktiviti PBS.

BAHAGIAN 2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 8 .disabitkan kesalahan.

memahami pengurusan dan strategi pengajaran pembelajaran. pelajar dapat (i) (ii) (iii) memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah. memperoleh pengetahuan tentang pengurusan sekolah. menghayati kerjaya seorang guru. 2. tingkah laku murid. Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman awal kepada pelajar tentang alam persekolahan daripada perspektif seorang guru. pengurusan bilik darjah dan tugas sebenar seorang guru. mengumpul maklumat tentang pengurusan pengajaran pembelajaran dan budaya sekolah. iklim (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal. 9 . Melalui PBS pelajar dapat memahami sistem pengurusan sekolah. PBS juga memberi peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan. membina sikap positif terhadap profesion keguruan. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. refleksi dan interaksi dengan guru serta komuniti sekolah. mendapat pendedahan awal tentang pembelajaran murid. OBJEKTIF Melalui Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). membina kemahiran berinteraksi dengan murid.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru. peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian. dan mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi selepas PBS dilaksanakan. sekolah. guru dan kakitangan sekolah. penelitian dokumen.

1: Pelaksanaan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) Program Semester 1 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan 2 3 4 Tempoh 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu Penempatan Sekolah Rendah Sekolah Rendah Sekolah Rendah Sekolah Rendah (ii) Penempatan Pelajar ditempatkan di sekolah rendah tertentu dan diuruskan oleh Unit Praktikum IPGM dengan kerjasama Penyelaras PISMP dan jabatan mata pelajaran major/elektif masing-masing. Penempatan hendaklah mengambil kira lokasi. Jadual 2.1. STRATEGI PELAKSANAAN (i) Tempoh Tempoh pelajar menjalani PBS adalah seperti dalam Jadual 2. IPGM akan memaklumkan kepada pihak sekolah tentang penempatan pelajar dan pelaksanaan PBS. (iii) Prosedur Pelaksanaan a) IPGM akan memaklumkan kepada semua Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) tentang Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). pengurusan dan b) c) d) IPGM menyediakan borang dan dokumen yang berkaitan untuk tindakan pelajar. mata pelajaran major/elektif memberikan panduan pelaksanaan aktiviti PBS kepada pelajar untuk disempurnakan sepanjang tempoh 10 e) . Ini bertujuan untuk membolehkan mereka mendapat pengalaman dan pendedahan yang pelbagai sebelum mereka ditempatkan di sekolah untuk praktikum. IPGM akan menguruskan taklimat pelaksanaan PBS untuk pelajar.3. Jabatan Ilmu Pendidikan. saiz dan jenis sekolah yang berbeza-beza mengikut semester.

2). 4.2: Pengalaman Berasaskan Sekolah Mengikut Semester Semester 1 2 3 4 Mata Pelajaran f) Pengajian Profesional Major Elektif 1 Elektif 2 (iv) Aktiviti Semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah a) b) Pelajar dikehendaki memperoleh maklumat umum tentang sekolah di mana mereka menjalani setiap PBS berdasarkan Lampiran 1-7A. Pelajar juga dikehendaki melaksanakan aktiviti PBS berdasarkan semua aspek yang dtetapkan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan dan jabatan mata pelajaran ditetapkan.pelaksanaan PBS. jabatan mata pelajaran major dan jabatan mata pelajaran elektif hendaklah merancang aktiviti PBS berdasarkan format dan tema aktiviti yang dicadangkan di dalam Lampiran 1-7B d) Tiada tugasan lain diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan. major/elektif masing-masing berdasarkan semester yang c) Jabatan Ilmu Pendidikan. c) 11 . (rujuk Jadual 2. Pelajar yang tidak hadir kerana sakit atau cedera memerlukan pengesahan doktor/pegawai perubatan. Hasil aktiviti PBS akan dibincang bersama pensyarah yang berkenaan semasa sesi interaksi kuliah dan sesi refleksi. Ketidakhadiran semasa PBS atas sebab-sebab tertentu perlu mendapat kebenaran daripada Pengarah/Timbalan Pengarah IPGM. KEHADIRAN a) b) Kehadiran pelajar dalam PBS adalah wajib. Jadual 2.

Mendokumentasikan segala hasil aktiviti dan hasil refleksi secara berterusan dalam portfolio individu. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) Pelajar: a) b) c) d) Menghadiri taklimat PBS. e) f) g) h) i) j) k) Mematuhi dan mengamalkan etika keguruan. pihak sekolah tentang aktiviti yang Memerhati dan mengumpul maklumat tentang pengajaran guru serta pengurusan kelas sebagai bahan refleksi. Membuat pemerhatian terhadap iklim pembelajaran di bilik darjah. Memahami objektif PBS. Menyerahkan hasil aktiviti PBS kepada pensyarah mata pelajaran Ilmu Pendidikan. Berbincang dengan dilaksanakan di sekolah. 5. peraturan IPGM dan peraturan sekolah. Melaksanakan aktiviti PBS. Mengadakan sesi perbincangan dengan rakan sebaya dan pensyarah tentang pengalaman yang diperoleh semasa menjalani PBS. 12 . Hadir ke sekolah pada tarikh yang ditetapkan sepanjang tempoh PBS. persekitaran dan kelengkapan sekolah. STATUS PELAKSANAAN PBS Pelajar yang telah menjalani PBS perlu memenuhi keperluan berikut: a) b) Kehadiran pelajar dalam PBS (Lampiran 1-8) Menyempurnakan aktiviti PBS (Lampiran 1-7) Melengkapkan Portfolio individu (Lampiran 1-2 dan 1-3) Melengkapkan Borang Kehadiran dan Laporan Perkembangan Pelajar (Lampiran 1-8 dan dan 1-9) c) d) 6.d) Pelajar yang tidak cukup kehadiran perlu melengkapkan tempoh PBS yang ditetapkan. major/elektif masing-masing pada masa yang ditetapkan untuk perbincangan bersesuaian dengan objektif PBS.

pengurusan. menghayati dan melaksanakan PBS mengikut Garis Panduan Pelaksanaan PBS Merancang dan mengenal pasti sekolah serta mengurus penempatan pelajar untuk PBS Menghantar surat makluman pelaksanaan PBS ke sekolah-sekolah d) e) f) g) h) i) j) (iii) a) b) c) yang terlibat.(ii) a) b) c) Sekolah Memberi taklimat kepada pelajar tentang sejarah. d) Memastikan aktiviti PBS disediakan pada masa yang ditetapkan dan masa yang mencukupi diberikan kepada pelajar 13 . peraturan. disiplin dan budaya sekolah Bekerjasama dengan pihak IPGM dalam menjayakan PBS Memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian persekitaran sekolah/pengajaran/aktiviti guru Membantu pelajar untuk mengumpul maklumat sekolah yang diperlukan bagi melaksanakan aktiviti PBS Membantu pelajar menyesuaikan diri dalam komuniti sekolah Mengawasi disiplin dan kehadiran pelajar sepanjang tempoh PBS dan mengesahkan Borang Kehadiran PBS Melaporkan kemajuan pelajar dengan menggunakan Borang Laporan Perkembangan Pelajar (rujuk Lampiran 1-8 dan 1-9) Memberi bimbingan dan maklum balas yang berterusan kepada pelajar Memastikan segala tindakan berkaitan dengan pelaksanaan PBS dilaksanakan dengan sempurna Membantu pelajar meningkatkan perasaan cinta terhadap alam persekolahan dan profesion keguruan. Penyelaras PISMP dan Jabatan Ilmu Pendidikan/Major/Elektif) Memahami. struktur organisasi. IPGM (Unit Praktikum.

objektif dan aktiviti dalam pelaksanaan PBS Mengambil tindakan sewajarnya jika terdapat kes-kes yang memerlukan tindakan Memastikan pelajar hadir ke sekolah mengikut tarikh yang ditetapkan h) i) j) k) Memastikan pelajar melaksanakan aktiviti PBS dan menyerahkan hasil aktiviti kepada pensyarah mata pelajaran yang berkenaan Mengadakan sesi refleksi selepas PBS tamat (Jabatan yang terlibat) Mewujudkan kerjasama dan hubungan profesional antara IPGM dengan sekolah Menyediakan laporan bertulis tentang kes-kes khas pelajar kepada pihak IPGM dengan segera 14 .e) f) g) Memberikan taklimat kepada pelajar berhubung dengan konsep.

LAMPIRAN 1 15 .

2 Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik 2. Setiap fokus aktiviti hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir.1 Menyatakan fokus aktiviti yang hendak dilaksanakan dengan jelas 2.3 Selepas PBS (refleksi) • • • Menganalisis data Menilai Melapor 4.3 Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan 2.1 Sebelum PBS • • • • Kenal pasti fokus utama aktiviti Tujuan aktiviti Merancang strategi pelaksanaan Instrumen penilaian kendiri 3.4 Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/ penambahbaikan Pernyataan Profesional 3. Penilaian Kendiri Terhadap Pernyataan Profesional • Pencapaian objektif • Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan 16 . Tujuan Pernyataan Profesional 2.2 Semasa PBS • • • Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang Mengumpul data Merekod 3.LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS. Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan aktiviti tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan.

5 Matlamat dan pencapaian 1.3 Perkembangan profesionalisme pelajar.1 Pengetahuan 1. Tujuan Portfolio 2.1. pensyarah dan mentor untuk menilai 2.3 Pengalaman 1.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional.3 Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa.1. 3. 2. 3.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. 2.1. 2. 4. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 17 . (Shulman.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS 2.2 Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri.LAMPIRAN 1-2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1. 3.4 Kelayakan 1. 3.1 Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi 3. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan.1. Ciri-Ciri Portfolio kendiri. 1992).2 Kemahiran 1.4 Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar. Pengertian Portfolio 1.1.

1) Nama 1.1) Aktiviti 6.2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Item Tandakan  3 18 .5) Gambar 2 Pernyataan Profesional / 2.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.4) Tarikh PBS 1.3) Major dan Ambilan 1.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak.5) Interaksi dengan murid 5.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.3) Temu bual 3.4) Soal selidik 4.1) Pemerhatian 3.3) Temu bual 6 6.1) Penyataan sebelum PBS Kontrak Aktiviti 2.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS. LAMPIRAN 1-3 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO Bil Tajuk 1.2) Senarai Semak 5.2) Senarai semak 3.2) Perbincangan dengan mentor 4 Kolaborasi (Lampiran 1-4) 4.4.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.2) No. Kad Pengenalan 1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1. 4.1) Pemerhatian 5 Ilmu/Pengetahuan Baru Melalui Refleksi (Lampiran 1-6) 5.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus (Lampiran 1-1) Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut keperluan) 3.

Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Tandatangan _______________Nama ______________________Tarikh _________ 19 .

LAMPIRAN 1-4 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI/INTERAKSI/PERBINCANGAN Tarikh : ________________________ Masa : ___________________________ Nama Guru Yang Ditemui: ______________________________________________________ Tajuk/Perkara : ______________________________________________________________ Isi Perbincangan Cadangan Tindakan Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________ 20 .

Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan.1 Hendaklah dibuat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan: • • • • 4. kesedaran diri. Ciri-ciri Refleksi • • • • Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap. temu bual dan soal selidik. Definisi Refleksi • Proses merenung. Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. • • 2. (Hanipah. menganalisis. Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan 3.2 Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ? Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ? Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 6 21 . memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta – pemerhatian. Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul. 1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar.LAMPIRAN 1-5 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENULISAN REFLEKSI 1. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif. Tujuan Refleksi • • • • Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan. Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah: 4. Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan. mencari alasan. amalan dan tingkah laku positif 4.

Analisis Isu/Perkara yang difokuskan: 2. Isu/Perkara yang difokuskan: 2.2 Kelemahan: 3.LAMPIRAN 1-6 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI ( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1.1 Kekuatan: 2. Cadangan Penambahbaikan: 22 .

Telefon Sekolah Alamat e-mail/Web Sekolah Lokasi (Bandar/Luar Bandar) Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru Lelaki: Perempuan: 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Lelaki Perempuan 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda tentang sekolah ini Melayu Cina India Lainlain Catatan/data 23 . Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARAHAN: Lengkapkan maklumat yang disenaraikan dalam borang berikut: Perkara Nama dan Alamat Sekolah No.(Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda) LAMPIRAN 1-7A MAKLUMAT UMUM SEKOLAH 1.

pembelajaran 2. 2. Persekitaran dan Iklim Bilik Darjah (Gunakan helaian tambahan jika perlu) 2.1 Lukiskan pelan bilik darjah yang anda bersama membantu mentor melaksanakan pengajaran pembelajaran.3 Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? 2.2.5 Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran? 2.4 Adakah murid diberi peluang menggunakan sumber pembelajaran yang berasaskan ICT ? 2.2 Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan.6 Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu 24 .

P. Lampiran 4.1 Format penulisan aktiviti PBS adalah seperti berikut : (cth) Font Arial Saiz huruf ialah 12 Langkau satu setengah baris Rujukan mengikut format A.Lampiran 1-7B FORMAT AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 1 2 3 Tajuk aktiviti – berdasarkan topik di dalam kurikulum kursus yang ditawarkan Menyatakan objektif aktiviti yang hendak dicapai dengan jelas Kandungan aktiviti yang dicadangkan 3. Format Penulisan Laporan Aktiviti PBS 4.3 Tarikh penyerahan penulisan aktiviti (2 minggu selepas tamat tempoh PBS) 5.1 3. Refleksi selepas PBS dikendalikan oleh Jabatan yang terlibat Nota: Tiada tugasan lain diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan.2 • • • pada setiap semester Aktiviti yang diberikan mestilah melibatkan tugasan harian yang perlu dijalankan semasa PBS Fokus aktiviti ialah : berkaitan sukatan pelajaran ada unsur pemerhatian terhadap P & P melibatkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah mengenai persekitaran sekolah (termasuk iklim dan budaya sekolah) meliputi sumber pengajaran dan pembelajaran meliputi strategi pengajaran dan pembelajaran/kemahiran mengajar • • • 4. 25 .2 Panjang penulisan aktiviti antara 500 hingga 1000 patah perkataan (3 hingga 5 muka surat) 4.A.

KAMPUS PULAU PINANG BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah Alamat Sekolah Tarikh PBS LAMPIRAN1-8 : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : ______________________ hingga ____________________________ Tarikh Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan: Nama Pelajar No. KP Major * Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPGM selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah * Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPGM Tandatangan Ketua Kumpulan : _____________________ Nama : _____________________________________________ Tarikh : __________________________ Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________ Cop Sekolah 26 Tarikh : ____________________ .

bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPGM Komunikasi Berkesan: Budaya Profesional Guru: Tandatangan Guru Besar ________________________ Tarikh ____________________ 27 . Major : _____________________________________Ambilan : _________________ : _________________ Tandakan () Sederhana Lemah Baik Aspek Ulasan a) Penampilan diri Sahsiah dan Perwatakan b) Pekerti c) Keprihatinan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik a) Berinteraksi secara beretika b) Keupayaan memerhati.KAMPUS PULAU PINANG PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR (Diisikan oleh Pengurus Sekolah) LAMPIRAN1-9 Nama Pelajar : _______________________________ No. K. berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu.P.

BAHAGIAN 3 PRAKTIKUM 28 .

PRAKTIKUM 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran dan pembelajaran dengan bimbingan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing melalui perkongsian pintar dan permuafakatan antara agensi-agensi KPM. 2. OBJEKTIF Melalui program praktikum ini, pelajar dapat:
a)

menyepadukan teori dengan amali pengajaran dan pembelajaran

b) mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran c)

mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai dan melaksanakan berpasangan dan individu pengajaran dan pembelajaran secara

d) merancang

e) f)

mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran memupuk sikap positif, meningkatkan jati diri, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai profesionalisme kerguruan; dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri

g) memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan portfolio

h) mengoptimumkan kegunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses

pengajaran pembelajaran
i)

menguasai kemahiran fasilitator dan menguasai pelbagai strategi, perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

j)

3. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat Pelajar dikehendaki menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan bagi setiap semester. (Rujuk Jadual 2.1) (ii) Penempatan

29

Penempatan pelajar dibuat secara permuafakatan antara IPGM dan sekolah dengan persetujuan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). b) Pelajar ditempatkan di sekolah rendah.
a)

(iii)

Tempoh Tempoh pelaksanaan praktikum adalah seperti ditetapkan dalam struktur kursus. (Rujuk Jadual 1.1)

(iv)

Bilangan Waktu Mengajar
a) b) c)

Minimum 8 waktu mengajar seminggu

Maksimum 12 waktu mengajar seminggu Pelajar major prasekolah dikehendaki mengajar 2 hari pengajaran sepenuhnya dalam seminggu. Pelajar wajib mengajar mata pelajaran major dan satu daripada mata pelajaran elektif. Pengajaran berpasangan perlu dijalankan sekurang-kurangnya dua kali semasa Praktikum 1. Pelajar major prasekolah perlu mengajar secara berpasangan bagi satu hari pengajaran penuh sekurang-kurangnya sekali seminggu sepanjang tempoh praktikum.

d)

e)

f)

(v)

Bilangan Penyeliaan a) Penyeliaan hendaklah berasaskan pencerapan klinikal.
b) Bimbingan berterusan perlu diamalkan sepanjang praktikum. c)

Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan. bersama antara pensyarah pembimbing dan guru pembimbing perlu dijalankan dua minggu sebelum tamat praktikum. Jadual 3.1 ialah panduan agihan penyeliaan praktikum untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing. Penyeliaan perlulah melibatkan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.
Mata Pelajaran Major Major Elektif 1 Major Elektif 2 Pra penyeliaan IPGM Sekolah Penyeliaan Bersama Jumlah

d) Penyeliaan

e)

Praktikum Praktikum 1 (4 minggu) Praktikum 2 (8 minggu) Praktikum 3 (12 minggu)

1 1

1 3 2

2 4 2 4 2

1 1 1 1 1

5 9 5 9 5

1

3 2

30

Jadual 3.1 : Agihan Penyeliaan 4. (i) PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Pelajar
a) b) c)

Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum Berbincang dengan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masingmasing semasa praktikum Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan di sekolah Menyerahkan jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah dan maklumat– maklumat lain kepada pensyarah major dan elektif sebelum prapenyeliaan Mematuhi dan mengamalkan etika profesion perguruan, peraturan IPGM dan peraturan sekolah Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah di sepanjang tempoh praktikum Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran praktikum ke Unit Praktikum pada minggu pertama setiap bulan Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Membuat rancangan semester, mingguan dan harian dalam buku persediaan mengajar Membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap mengikut format sebelum melaksanakan pengajaran Mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran Melaksanakan pengajaran secara berpasangan pada setiap minggu dengan mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran (Rujuk Lampiran 22) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa praktikum. Penulisan jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j) k)

l)

m)

n)

o)

p)

31

mengemaskinikan dan menyerahkan portfolio amalan profesional kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing pada setiap kali bimbingan/penyeliaan dijalankan Mengisi Borang Refleksi Praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPGM selepas tamat praktikum. prestasi dan disiplin pelajar sepanjang tempoh praktikum Memaklumkan dengan segera secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan Unit Praktikum dengan menggunakan borang yang ditetapkan Menyemak dan mengesahkan buku persediaan mengajar pelajar Memberi bimbingan berasaskan prinsip-prinsip pencerapan klinikal (Rujuk (Lampiran 2-5) Menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum mengikut jadual penyeliaan yang telah dicadangkan Membimbing pelajar-pelajar dalam perancangan. pelaksanaan dan penilaian kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4) Bekerjasama dengan guru pembimbing dalam semua aspek pelaksanaan praktikum Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang 32 (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) . (ii) Pensyarah Pembimbing (a) Menerima surat pelantikan sebagai pensyarah pembimbing daripada Pengarah IPGM Menghadiri taklimat praktikum yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Berbincang dengan pelajar tentang urusan bimbingan dan penyeliaan praktikum Merancang jadual bimbingan dan penyeliaan praktikum Mengadakan perbincangan dengan pengurus sekolah dan guru pembimbing secara berterusan untuk menjalinkan hubungan profesional Melaporkan kemajuan dan kes-kes disiplin pelajar dari semasa ke semasa kepada Unit Praktikum Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran.q) r) Melengkapkan. penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini Memantau kehadiran.

(q) (r)

Melengkapkan borang bimbingan (PR1) dan menyerahkan salinan asal kepada pelajar Pensyarah major dan elektif wajib membuat rumusan prestasi praktikum setiap pelajar bersama-sama guru pembimbing major atau elektif dengan menggunakan Borang Penilaian Praktikum (PR2) Menyerahkan Borang Penilaian Praktikum (PR2) yang lengkap dan kemas kini kepada Ketua Unit Praktikum.

(s)

(iii)

Guru Pembimbing
(a) (b)

Menghadiri taklimat praktikum dan kursus yang dijalankan oleh IPGM Memahami, menghayati dan melaksanakan pembimbing (Rujuk Lampiran 2-1) peranan sebagai guru

(c)

Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah : -

-

-

(d) (e)

jadual waktu sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, panduan guru rancangan semester dan persediaan mengajar harian sumber pengajaran dan pembelajaran proses pengajaran dan pembelajaran pengajaran berpasangan amalan pemulihan dan pengayaan di dalam pengajaran dan pembelajaran teknik penyoalan pentaksiran dan penilaian murid pengurusan bilik darjah penilaian kendiri (refleksi) dan penulisan jurnal reflektif pengelolaan (perancangan, pelaksanaan dan penilaian kokurikulum) hal-hal lain yang berkaitan

Memberi peluang kepada pelajar memerhati pengajaran Menyemak, memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar pelajar Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran, penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Menyelia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip pencerapan klinikal dengan menggunakan borang bimbingan (PR1) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini

(f)

(g)

(h)

(i)

33

(j)

Memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai kemajuan pelajar dari semasa ke semasa sepanjang tempoh praktikum Memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum Membuat laporan bertulis tentang kes-kes khas (cemerlang, gagal, masalah disiplin) pelajar kepada pihak IPGM dengan segera Membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama pensyarah pembimbing dengan menggunakan Borang Penilaian Praktikum (PR2)

(k) (l)

(m)

(iv)

Pengurus Sekolah (a) (b) (c) Menghadiri taklimat pengurusan praktikum yang dijalankan oleh pihak IPGM Menubuhkan Jawatankuasa Praktikum di peringkat sekolah Mencalonkan guru pembimbing dalam kalangan guru terlatih yang berpengalaman dan sanggup membimbing pelajar sepanjang tempoh praktikum Memberi taklimat kepada pelajar tentang: sejarah, struktur organisasi, pengurusan, peraturan, disiplin dan budaya sekolah tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah, guru penolong kanan, guru disiplin, guru panitia, guru kokurikulum, guru darjah, guru mata pelajaran, guru tugas khas dan tugas staf sokongan latar belakang murid dan masyarakat setempat tugas dan tanggungjawab pelajar di sekolah pengelolaan gerak kerja kokurikulum maklumat-maklumat lain yang berkaitan Memberi jadual waktu dan takwim sekolah kepada pelajar Mengawasi disiplin pelajar dan mengesahkan kehadiran mereka. Memberitahu secara bertulis kepada pihak IPGM tentang pelajar yang: (h) (i)

(d)

(e) (f)
(g)

menunjukkan prestasi cemerlang tidak menjalankan tugas dengan memuaskan tidak hadir tanpa sebab. terlibat dengan kes-kes disiplin menghadapi masalah kesihatan dan kemalangan

Menyemak dan mengesahkan rancangan pengajaran pelajar Mengesahkan kehadiran pelajar dengan menandatangani Borang Kehadiran Praktikum Memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan kepada pelajar, berdasarkan jadual kerja penyeliaan yang disediakan Mengambil tahu hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar

(j)

(k)

34

(l)

Memastikan segala proses berkaitan dengan pelaksanaan penyeliaan praktikum dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan Memastikan pelajar dilibatkan sebagai pembantu guru dalam salah satu komponen kokurikulum sama ada kelab/persatuan, unit beruniform atau sukan/permainan

(m)

(v)

Pasukan Pengurusan Praktikum
(a) (b) (c)

Melaksanakan dasar praktikum yang diputuskan oleh BPG KPM Merancang dan menyediakan Jadual Kerja Pelaksanaan Praktikum Menguruskan surat pelantikan guru pembimbing dengan pihak JPN Merancang dan pembimbing menguruskan penempatan pelajar dan pensyarah

(d)
(e)

Merancang dan menguruskan taklimat pengurusan praktikum kepada pelajar, pensyarah pembimbing dan pihak sekolah Merancang dan menguruskan kursus pembimbing dan guru pembimbing pementoran untuk pensyarah

(f)

(g) (h) (i)

Memastikan kelancaran pelaksanaan program praktikum Menguruskan pengumpulan dan penyimpanan dokumen dan rekod praktikum Melaksanakan sesi refleksi praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPGM Membuat analisis dan rumusan refleksi praktikum Menguruskan dan membentangkan keputusan praktikum untuk disahkan oleh JKIAPIPGM sebelum diserahkan kepada Unit Peperiksaan Menyediakan dokumen dan laporan kes-kes amalan profesional untuk dibawa ke JKIAPIPGM Menyediakan laporan tahunan praktikum untuk kegunaan IPGM Membantu Unit Kewangan IPGM menguruskan borang tuntutan elaun guru pembimbing dan pelajar Menyediakan Laporan Pelaksanaan menghantarkannya kepada BPG Praktikum Pelajar dan

(j)
(k)

(l)

(m) (n)

(o)

(vi)

Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru Malaysia (JKIAPIPGM)
(a) (b)

Menentukan dasar Amalan Profesional dilaksanakan Menjalankan pemantauan pelaksanaan Amalan Profesional

35

Mengesahkan kehadiran dan keputusan Amalan Profesional KEHADIRAN PRAKTIKUM (d) (a) (b) Pelajar diwajibkan hadir 100% semasa praktikum.89.9% Kurang daripada 70% Jadual 3. Kehadiran Praktikum 90% ke atas 70% . Pelajar wajib melengkapkan kehadiran praktikum. 6. melengkapkan tempoh amalan profesional. Tindakan JKIAPIPGM akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran praktikum atau tidak.2. Penangguhan praktikum tidak boleh melebihi satu tahun selepas tamat tempoh pengajian atau tertakluk kepada keputusan Senat IPGM Induk. Praktikum yang tertangguh perlu disempurnakan sebelum pelajar menjalani internship. PENANGGUHAN PRAKTIKUM (a) Penangguhan praktikum tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh Pengarah Pendidikan Guru.(c) Mengendalikan kes-kes khas seperti penangguhan. kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib IPGM untuk diambil tindakan. Permohonan penangguhan hendaklah dibuat kepada Pengarah IPGM. gagal dan disiplin serta mengambil tindakan sewajarnya 5. Penangguhan praktikum tidak menghalang seseorang pelajar untuk meneruskan pengajian dan praktikum pada semester yang berikutnya. (b) (c) (d) 36 .2: Tindakan Bagi Kes Kehadiran Praktikum Kurang Daripada 100% (d) Kehadiran praktikum yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpa kebenaran. Perkara-perkara yang membolehkan pelajar tidak hadir praktikum hanya dengan kebenaran Pengarah IPGM tetapi tidak melebihi 30% daripada jumlah hari praktikum ialah : • Pelajar sakit atau cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan • Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah • Keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian • Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan • Sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh Pengarah IPGM (c) Tindakan bagi kehadiran yang kurang daripada 100% “dengan kebenaran” adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 3. Pelajar wajib mengulang keseluruhan praktikum.

Komunikasi 5. Pelajar tidak dibenarkan bertukar pusat latihan dan diletakkan di bawah bimbingan dan penyeliaan IPGM asal masing-masing kecuali mendapat kelulusan Pengarah Pendidikan Guru. Peranan-peranan Lain Rujukan Portfolio dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio Portfolio Porfolio Portfolio Porfolio dan buku kerja murid Portfolio Portfolio dan hasil kerja pelajar Jumlah Wajaran 10% 10% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 100% (b) (c) (d) Jadual 3. Pengajaran dan Pembelajaran 4. 37 . elektif 1 dan elektif 2. Setiap mata pelajaran mempunyai wajaran yang berbeza. (a) SYARAT TAKSIRAN PRESTASI PELAJAR DALAM PRAKTIKUM Asas taksiran untuk menetapkan prestasi pelajar adalah berdasarkan kepada bimbingan dan penilaian formatif dan sumatif. WAJARAN PENILAIAN PRAKTIKUM 9. 8. Penilaian formatif dibuat secara berterusan oleh guru pembimbing dan pensyarah pembimbing dengan menggunakan borang bimbingan (PR1).3. Pengurusan Bilik Darjah 6. Kokurikulum 8. KES GAGAL PRAKTIKUM (a) Pelajar yang gagal praktikum perlu disahkan oleh Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru Malaysia (JKIAPIPGM). Pensyarah pembimbing dan guru pembimbing akan membuat rumusan prestasi pelajar dengan menggunakan Borang Penilaian Praktikum (PR2). 7. (b) Pelajar yang gagal praktikum diberi peluang mengulang sekali sahaja bagi setiap peringkat praktikum.1 Penilaian bagi setiap peringkat praktikum dibuat berdasarkan mata pelajaran major. Penilaian 7.3: Komponen Penilaian Praktikum 9.(e) (f) Pelajar mesti melaporkan diri ke institut asal mereka selepas tamat tempoh penangguhan yang dipohon untuk meneruskan praktikum. Penilaian Praktikum pelajar dalam praktikum dibuat berasaskan kepada komponen-komponen yang dinyatakan dalam Jadual 3. Komponen Penilaian 1. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2. Pengetahuan tentang Mata Pelajaran 3.

9.2 Wajaran markah bagi setiap peringkat praktikum adalah 100%.4: Wajaran Penilaian Praktikum 38 . (Rujuk Jadual 3.4) Tempoh (minggu) 4 8 12 Wajaran Dalam Amalan Profesional 100% 100% 100% Praktikum Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Bidang Major Major Elektif 1 Major Elektif 2 Wajaran 100% 70% 30% 70% 30% Jadual 3.

LAMPIRAN 2 39 .

2.1 Rancangan Pembinaan Individu (Individual Development Plan) Kaunseling dan bimbingan yang spesifik diperlukan daripada guru pembimbing bagi tujuan pembinaan pengalaman dan mengukuhkan kecekapan pelajar. Oleh itu. guru pembimbing merupakan kumpulan sokongan yang perlu membimbing pelajar menimba ilmu.2 Mentoring dan Maklum Balas Guru pembimbing mesti berperanan secara aktif dalam memantau kemajuan dan prestasi pelajar (mentee). 3. Dengan 40 .LAMPIRAN 2-1 GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR 1. Ini akan menjadikan mereka lebih prihatin terhadap keperluan penilaian kendiri ke atas kemahiran dan sikap yang ada pada diri masing-masing. 3. 3.2 3. pemberi penjelasan dan memberi “resipi” untuk membantu para pelajar. Pemerhatian klinikal hendaklah sentiasa dijalankan dan penilaian formatif diambil kira dalam setiap perbincangan.4 Pembimbing dalam Bilik Darjah Mentor ini akan dilihat sebagai seorang pembimbing. kemahiran dan pengalaman masing-masing secara bersama. Guru pembimbing dengan pengalaman yang luas tentang sejarah dan budaya persekitaran sekolah merupakan individu yang paling layak untuk membantu pelajar belajar mengenai kehidupan di sekolah dan dalam blilik darjah.3 Penasihat Strategi Kerjaya Guru pembimbing memberi bimbingan secara umum yang berkaitan dengan peluang-peluang yang ada dalam organisasi dan latar belakang kerjaya serta syarat yang diperlukan untuk meningkatkan potensi dan prestasi seseorang pelajar. Sesi maklum balas dan refleksi yang lebih konsiten perlu diadakan bagi merenung dan mengkaji semula Rancangan Pembinaan Individu. Pendekatan ini akan dapat membantu peningkatan dalam proses pencerapan klinikal dan penilaian kendiri di kalangan guru pembimbing dan pelajar. Membentuk asas pementoran untuk memberi sokongan semasa amalan profesional. Pendahuluan Pementoran ialah satu program sokongan untuk peningkatan profesional guru-guru.1 2. Objektif 2. Membentuk permuafakatan dan perkongsian pintar antara sekolah dan institut perguruan. Tanggungjawab Mentor 3. Pendedahan melalui program ini membolehkan guru mengukur kemampuan refleksi secara praktik. model.

Belajar mengajar menerusi inkuiri penemuan dan refleksi.5 4.1 4. Sebarang perhubungan yang saling menyokong memerlukan perhatian yang aktif oleh kedua pihak. bersikap terbuka kepada sebarang pandangan dan cadangan guru pembimbing di samping sentiasa bersedia berkongsi masalah dan maklumat secara profesional. 4. nasihat.4 4. kasih sayang. Prinsip Bimbingan 4.8 Mendengar lebih daripada bercakap. Kesedaran dan amalan nilai-nilai asas (amanah. Pelajar perlu mendapatkan bimbingan.3 4. 41 . 3.2 4. Menggunakan pengalaman mengajar pelajar.bimbingan melalui latihan-latihan yang lebih praktikal dan sistematik pelajar akan belajar mengambil alih tugas dan tanggungjawab guru bilik darjah. Mentoring akhirnya menggerakkan pelajar ke arah suatu kefahaman yang lebih mendalam mengenai cara mengajar supaya dapat dipastikan yang pembelajaran telah berlaku dalam bilik darjah.6 4. Mencelah hanya apabila perlu. pertumbuhaan dan perkembangan sebagai seorang guru. Kolaboratif (membangkitkan isu dan mengembangkan daya penyelesaian masalah) Komitmen kepada perkembangan berterusan.7 4. kerajinan dll). Bersifat menyokong dan bukan menyerah.5 Sponsoring dan Pengantaraan Guru pembimbing merupakan penyedia hala tuju dan membantu menyusun tugasan membina secara berterusan dan mempromosikan tanggungjawab. Cara ini mereka akan dipandu ke arah perubahan.

Garis Panduan 3.2. kaedah dan teknik yang berlainan 3.1.1. 2. Pengajaran berpasangan mengandungi ciri-ciri berikut: 3.6. memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas tentang persediaan dan penyampaian pelajaran semasa amalan profesional. 3. Proses pembelajaran berlaku melalui: a) b) perbincangan pemerhatian dan 42 . Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran: a) b) c) Pengurusan bilik darjah dan merancang persediaan mengajar. mengkaji kelemahan pengajaran dan pembelajaran mereka dan berikhtiar mencari jalan untuk mengatasinya. 2. mewujudkan kerjasama dalam kalangan pelajar secara formal berasaskan ungkapan “ two heads are better than one ”. 2.1. berfikir dan berbincang mengenai teknik pengajaran dan pembelajaran. berlatih dan mencuba pelbagai kemahiran mengajar.3. 2. strategi. Kemahiran mengajar Menganalisis dan mengkaji semula kemahiran mengajar serta mencuba pendekatan. caracara meningkatkan pembelajaran murid dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan tugas mereka.1.5. 2. meningkatkan kreativiti. 2.LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1. Objektif Melalui pengajaran berpasangan pelajar dapat: 2.4.1.2. memerhati pengajaran orang lain dan membina kemahiran memerhati serta menilai. Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran dan pembelajaran.

c) maklum balas 43 .

4. “Individu” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar berbincang bersama tetapi menyediakan pelajaran dan mengajar berasingan. pembimbing memastikan pengajaran Pelajar diberi latihan semasa pengajaran mikro/makro.1. 4. Pensyarah perlu menyedarkan pelajar bahawa percanggahan idea perlu diatasi secara profesional.3. “Berpasukan” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang pengajaran tetapi mengajar berasingan. 4.3. Pelaksanaan pengajaran berpasangan adalah tertakluk kepada pertimbangan pihak Unit Praktikum.3. Jenis-jenis interaksi: a) “Tandem”: proses dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang dan mengajar sesuatu pelajaran. Pelajar dikehendaki menetapkan masa dan kelas di mana pengajaran berpasangan akan dijalankan. Penyeliaan pengajaran berpasangan tidak diberikan gred.3.2. Perkara-perkara Yang Diberi Perhatian Dalam Pengajaran Berpasangan 4. b) c) 3.4.1. 44 . 4. Guru pembimbing/pensyarah berpasangan dijalankan. Pengajaran berpasangan hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali pada setiap peringkat praktikum.2. 3. 4. 3.

.. Mgu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tarikh dan Hari Masa Mata Pelajaran & Kelas (Tahun) Tandatangan Pasangan Catatan (Guru Pembimbing) Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : Nama Tarikh : : Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : Nama Tarikh : : Salinan : 1..CONTOH LAMPIRAN 2-2A REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN Nama Pelajar Kursus dan Ambilan Nama Pelajar Nama Pasangan Praktikum Nama Guru Pembimbing :………………………………………………………………. :……………………………………………………………….. :……………………………………………………………….. :………………………………………………………………. Ketua Unit Praktikum 45 ........ :……………………………………………………………….. Portfolio Praktikum (Kedua-dua pasangan guru pelatih) 2..

2 Peserta kursus dikehendaki menulis dan menyimpan jurnal sepanjang praktikum. 2. mengandungi pandangan. Aspek yang difokus hendaklah dianalisis secara terperinci. Jurnal bertujuan membantu pelajar merenung. pencapaian atau bidang yang perlu diberi penekanan oleh pelajar sendiri berkaitan dengan pengalaman semasa menjalani praktikum di sekolah atau semasa melaksanakan sesuatu tugas. pencapaian atau aspek-aspek penting/kritikal yang dialami semasa praktikum. cadangan. menilai dan menjadikannya sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah/meningkatkan lagi keberkesanan mengikut jangka masa yang ditetapkan sendiri. kreativiti dan inovasi secara berterusan meningkatkan kepekaannya terhadap tugas sebenar guru profesional yang sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta perkembangan murid.1 2.dan tindakan susulan.1 3.3 46 . 2.7 3.3 menyimpan catatan reflektif penglibatannya di sekolah semasa praktikum untuk dijadikan renungan menilai semula keberkesanan tugas dan tanggungjawab yang telah dijalankannya menjadikannya sebagai asas/panduan untuk tindakan susulan bagi menyelesaikan masalah yang difokuskan dan seterusnya meningkatkan lagi keberkesanannya melalui penambahbaikan. masalah. Garis Panduan 3.2 2. Konsep Satu bentuk penulisan ilmiah yang berterusan mengenai sesuatu peristiwa.LAMPIRAN 2-3 PENULISAN JURNAL 1.4 2. Objektif Pelajar dapat: 2.6 2.5 2. Penulisan hendaklah difokuskan kepada satu sahaja peristiwa. 3. menjadikan hasil penulisan/dapatan jurnal sebagai bahan perbincangan dengan pensyarah penyelia/guru pembimbing bagi meningkatkan tahap profesionalisme keguruannya meningkatkan tahap dan amalan refleksi yang bersifat reflektif bagi menjana pemikiran kritis dan analitikal meningkatkan kemahiran profesionalismenya . masalah.

47 .1.5 3. Kandungan jurnal mesti dibincang bersama antara pelajar.6 3. Gunakan jurnal sebagai saluran merenung kembali tugas pelajar sebagai guru profesional.3. Pelajar diminta membawa jurnal yang lengkap dan kemas kini sepanjang masa praktikum untuk disemak oleh pembimbing. 3. pensyarah penyelia dan guru pembimbing. 4.4 Fakta-fakta perlu disokong dengan penulisan lampau (literature review) supaya setiap masalah.2.8 4. Satu jangka masa ditetapkan untuk melaksanakan cadangan-cadangan mengatasi masalah yang telah difokuskan. Bimbingan perlu diberi oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing untuk memastikan perkara-perkara yang relevan dan kritikal sahaja dicatatkan.7 3. cadangan dan langkah-langkah yang dijalankan lebih objektif dan berkesan. Pelajar dikehendaki mengumpul data dengan membuat catatan bagi mengesan kemajuan tindakan susulan yang telah dicatatkan. Perkara-perkara Yang Perlu Diberi Perhatian Dalam Penulisan Jurnal 4.

4.CONTOH LAMPIRAN 2-3A SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL TAJUK/FOKUS/ISU : _________________________________________ STATUS Ada Tiada BIL. Perkembangan/Isu /Peristiwa/ Masalah/Yang Difokuskan Relaven/Sesuai. Mengenal Pasti Kelemahan Isu/ Masalah /Peristiwayang Difokuskan. 5 Meramal Kesan Dan Akibat Isu/Masalah/Peristiwayang Difokuskan. 1. PERKARA Ada Isu/Peristiwa/Masalah Yang Difokuskan. III. Mengenal Pasti Punca/ Sebab Isu/ Masalah /Peristiwayang Difokuskan. IV. 3. Sesuai/Releven Dengan Isu Mencukupi Ada Sumber Rujukan Cadangan Dan Idea Diberikan Untuk Menyelesaikan Setiap Punca/Kelemahan Sesuai Dan Releven V. Mengenal Pasti Kemungkinan Penyebab Kepada Isu/Masalah. Kritis/Kreatif 48 . I. Isu/ Masalah/Peristiwa Yang Difokuskan Dianalisis Secara Terperinci. 2. CATATAN II. Mengenal Pasti Kekuatan Isu/Masalah /Peristiwayang Difokuskan. Kajian Lampau Yang Berkaitan Isu/Masalah (Literature Review) I.

Halangan-halangan yang timbul (jika ada) 49 . Yang Dikenal pasti. STATUS Ada Tiada CATATAN 7. II. Tempoh masa yang ditetapkan sesuai. I. Tindakan Susulan Dirancang Untuk Dilaksanakan Bagi Menyelesaikan Isu/Masalah. Rujukan – pembacaan/internet/perbincang an dll. II. Pelan Tindakan/Jadual Kerja /Senarai Semak Disediakan. Menilai semula kesan dari tindakan/langkah yang telah dijalankan. 6 PERKARA Tempoh masa ditetapkan untuk menyelesaikan isu/masalah yang dikenal pasti. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 8. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 9. Kesimpulan/Refleksi I.SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL LAMPIRAN 2-3B BIL. Pelaksanaan Terhadap Langkahlangkah Penambahbaikan Dijalankan. Keberkesanan Langkah Yang Dicadangkan. I. II.

Semak bukti-bukti 50 .Fokuskan satu projek/aktiviti sahaja. Pelajar melaksanakan tindakan reflektif selepas setiap refleksi. Semak RPH setiap hari – gunakan format refleksi P&P. Sumber pengetahuan berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Menilai hasil dari projek/aktiviti itu. 3. Pengetahuan Baru: Hasil Pembacaan Hasil Perbincangan c) Hasil Kajian Kes d) Hasil Pemerhatian Refleksi Bagi Setiap Aktiviti/Tugas Yang Telah Dijalankan a) Pengajaran dan Pembelajaran b) Tugas-tugas khas c) Peristiwa Yang Terlibat d) Pengalaman Tertentu Tindakan–tindakan Hasil Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Harian/Tugas/Aktiviti/Jurnal a) Pelan/langkah tindakan untuk penambahbaikan Ditulis seminggu sebelum tamat praktikum.peta minda bahan bacaan yang dibaca Rumusan/Dapatan Rumusan/Dapatan Pelajar dimestikan mengamalkan pemikiran reflektif setiap masa. 2. 5. 4.LAMPIRAN 2-3C SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM NAMA PELAJAR KURSUS & MAJOR (Diisikan oleh pensyarah pembimbing setiap kali penyeliaan) : ___________________________________________ : ____________________________________________________ BIL ITEM-ITEM Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan ( √ ) atau ( X ) CATATAN 1. b) Apa Yang Telah Dilalui dan dilaksanakan Sepanjang Praktikum c) Apa Yang Telah Dicapai Sepanjang Praktikum Ditulis sebelum bermula sesi praktikum. Biodata Guru Pelatih Pernyataan Profesional a) Apa Yang Akan Dilaksanakan Semasa Praktikum. Sediakan sinopsis. Semak pelan/langkah/ strategi yang diambil.

11 51 .b) Pelaksanaan penambahbaikan c) Penilaian/Refleksi 6. Rumusan/Kesimpulan/H asil Semak sebagai bahan bukti hasil yang telah dibuat dan digunakan dalam pengajaran Dibuktikan kekuatan dan keberkesanan hasil tersebut. draf awal Koleksi Hasil Kerja Akhir Bahan Bantu Mengajar ii. Video dan Audio iv. Bukti-bukti melalui catatan & data. yang dianalisis. Kaedah/Teknik/Strategi Ii. Modul iii. Pengurusan Grafik c) Koleksi Hasil Terbaik Guru Pelatih pelan/langkah/strategi telah dilaksanakan. Bukti-Bukti/Dokumen Yang Menunjukkan Proses Melaksanakan Sesuatu Tugas: A) Surat Lantikan/Arahan B) Proses Kolaborasi/Bimbingan C) Senarai Semak/ Soal Selidik D) Laporan Pencapaian/Prestasi E) Surat/Sijil Penghargaan F) Artikel / Esei G) Jadual Kerja H) Gambar /Foto Aktiviti/ Tugas Yang Telah Dijalankan. lakaran. Pengajaran Berpasangan 8. 9. Menggalak kreativiti. Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan ( √ ) atau ( X ) SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM BIL ITEM-ITEM CATATAN 7. 10. Inovasi Pedagogi: I. Bukti-bukti melalui catatan & data. Hasil Kerja Harian Guru Pelatih a) Catatan. Perisian – Digital. Bahan Bantu Mengajar Teori Sendiri Yang Dibina Hasil Pengalaman Yang Dilalui Sepanjang Praktikum Ilmu Binaan Sendiri Yang Terbentuk Hasil Teori Yang Diuji Dan Dibuktikan Secara Saintifik. ciptaan dan penemuan baru oleh pelatih. yang dianalisis.

sekolah atau karnival Pelajar dikehendaki membuat laporan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional. refleksi dll. sukatan pelajaran. Setiap kemahiran/topik yang diajar. Gunakan format yang disediakan Setiap kemahiran yang diajar LAMPIRAN 2-4 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH 1.A) Perancangan B) Pelaksanaan C) Refleksi/Laporan 12. 13. Semak jadual/rancangan aktiviti yang disediakan. Unit Beruniform (i) Melibatkan diri dalam satu unit beruniform yang diikuti oleh pelajar semasa di IPGM 52 . Ujian bulanan Setiap ujian ditadbirkan. Sukan dan Permainan (i) (ii) (iii) (iv) Melibatkan diri dalam pengajaran dan persiapan pasukan Membantu Guru Penasihat melatih kumpulan/pasukan dalam pertandingan Membantu Guru Penasihat dalam satu pertandingan yang dirancang seperti pertandingan antara kelas. 14. Penilaian Pengajaran & Pembelajaran A) Formatif Bersifat Diagnostik B) Sumatif C) Jadual Penentu Ujian (JPU) D) Panduan Memberi Markah (PMM) Salinan Borang Penyeliaan Dan Bimbingan Pensyarah & Guru Pembimbing (Borang PR1) Penglibatan Kokurikulum A) Surat Lantikan B) Jadual Kerja/Rancangan Aktiviti Sepanjang Praktikum C) Refleksi Setiap Kali Tugas D) Penilaian Tandatangan Pensyarah Pembimbing __________________________________ ( ) Semak bukti-bukti spt RPH. 2.

(ii) Membantu guru penasihat dalam latihan atau perjumpaan kokurikulum unit beruniform di sekolah Membantu guru penasihat merancang dalam menjayakan perkhemahan/kursus/latihan/lawatan/projek Membantu penubuhan atau kegiatan yang akan dibuat oleh pihak sekolah (jika perlu) Menyelesaikan kerja atau tugasan mengikut kurikulum unit beruniform yang diikuti di IPGM (jika belum selesai) Pelajar dikehendaki membuat laporan kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional.. pelajar berkenaan boleh diberi penilaian pada Tahap 5. (v) (vi) Nama Pelajar: _____________________________________________________________________ Jenis Persatuan/Sukan/Unit Beruniform: ________________________________________________ Tarikh: ________________________ Masa: __________________________________________ Tempat: _________________________________________________________________________ Nama Guru Penasihat GERKO: ______________________________________________________ Bilangan Pelajar: __________________________________________________________________ Aktiviti/aspek kemahiran yang dijalankan yang merangkumi kepimpinan. kejurulatihan dan kepegawaian: ________________________________________________________________________________ 53 . kepengurusan. (i) (ii) (iii) (iv) Merentasi desa Jogathon Hari Terbuka/Hari Ibu Bapa Pasar Ria Sukaneka dan sebagainya Lain-lain aktiviti LAMPIRAN 2-4A LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM MINGGU KE.... Aktiviti-aktiviti Tambahan Sekiranya pelajar disahkan melibatkan diri dengan cemerlang dalam aktiviti-aktiviti tambahan kokurikulum di peringkat sekolah/daerah/negeri dalam bidang persatuan/sukan/permainan/unit beruniform seperti di bawah... (iii) (iv) (v) (vi) 3....

pengumpulan data dari pemerhatian.Tangan Guru /Pensyarah Pembimbing LAMPIRAN 2-5 PENCERAPAN KLINIKAL 1. Konsep Pencerapan klinikal merupakan proses penyeliaan yang merangkumi prapemerhatian. pemerhatian pengajaran secara langsung. 2.________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Aspek yang dibimbing oleh Guru Penasihat/Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Refleksi: _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________________ ____________________________________ T. guru pembimbing dan pelajar bersama-sama berusaha: (i) memperbaiki kelemahan pengajaran/pembelajaran. (ii) memperkembangkan potensi dan kemahiran 3. penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti untuk meningkatkan mutu pengajaran. Lingkaran Pencerapan Klinikal 54 . Tangan Pelajar T. Objektif Pensyarah pembimbing.

D. Langkah-Langkah Dalam Pencerapan Klinikal A. Pemerhatian dilakukan sepanjang waktu pengajaran bagi mata pelajaran berkenaan.    PEMERHATIAN memerhati pengajaran guru membuat catatan membuat huraian C. Pembimbing perlu berusaha menjalinkan perhubungan dan menyakinkan pelajar bahawa tujuannya adalah untuk membantu beliau dalam aspek-aspek profesional. C.     SIDANG PRAPEMERHATIAN menjalinkan perhubungan menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran meramalkan hasil pembelajaran menentukan fokus pemerhatian E.  ANALISIS SIDANG PASCA PEMERHATIAN membuat refleksi dan menganalisis sidang pasca pemerhatian B. Sidang Prapemerhatian Peringkat ini bertujuan mewujudkan kefahaman yang menyeluruh (kerangka mental) dan langkah-langkah (prosedur) bagi setiap peringkat pencerapan yang akan berlaku. Pemerhatian Dalam peringkat ini pembimbing memerhati pengajaran yang disampaikan oleh pelajar dan membuat catatan (data). Pembimbing juga menyediakan huraian data bagi membantunya semasa sesi bimbingan. Peringkat ini juga digunakan untuk menentukan fokus pemerhatian yang dipersetujui bersama.    SIDANG PASCA PEMERHATIAN berbincang berdasarkan data membuat kesimpulan mengenal pasti strategi seterusnya    ANALISIS mengkategorikan data menentukan strategi sidang pasca pemerhatian memikirkan soalan yang akan dikemukakan kepada pelajar 4. Analisis 55 . B.A.

Analisis Sidang Pasca Pemerhatian Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing menganalisis sidang pasca pemerhatian bagi mengkaji semula strategi pencerapan dan membuat penilaian kendiri. mencari penerangan atau penjelasan.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan ): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 56 . KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-6 Borang PR1 BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. Pembimbing mengkategorikan data. K. merujuk kepada perkara-perkara (episod-episod) tertentu dalam pelajaran.P. mengenal pasti alternatif.Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing dan pelajar dengan tujuan: (i) (ii) menjelaskan apa yang telah dicatat semasa pemerhatian dengan memberi fokus kepada apa yang telah dipersetujui. D. soalan dan kesimpulan. Sidang Pasca Pemerhatian Dalam sidang ini pensyarah pembimbing/guru pembimbing berbincang dengan pelajar tentang pengajaran dengan E. merancang strategi pencerapan yang akan dikendalikan. menyediakan strategi tindakan sidang pasca pemerhatian.

Kualiti pembelajaran 57 . Unsur kemahiran berfikir (KB) a. Sumber pengajaran pembelajaran e. Hasil pembelajaran b. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Strategi pengajaran pembelajaran d. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. Komunikasi e. cemerlang dalam banyak aspek BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM (PR1) Komponen Aspek a.Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : _______________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ____________________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN Tahap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan c. Penerapan nilai f. Permulaan b. Pengurusan bilik darjah d.

Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b...... Pembinaan portfolio a...... Pencapaian hasil pembelajaran h.......... Catatan reflektif c... Pemikiran reflektif b................ Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 a. K.......... Keprihatinan c.... Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) SULIT ……………………………… (Tandatangan Pelajar) KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-7 Borang PR1/P BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No...... Sifat Profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: .......P....................... Pekerti d..... Penutup g.f..: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tajuk : ______________________ 58 ...

1 – 6.1 – 18.1 – 10. Perkembangan pengajaran c.1 – 20.1 – 4.1 – 8. Permulaan b. Unsur KBKK a.0 Peratus 20% 0 – 4.0 12.0 16.0 Komponen Aspek a.0 24. Komunikasi e.0 16.0 4.1 – 16. Isi pelajaran Tahap 1 2 3 4 5 Catatan (A) PERANCANGAN (30 markah) c.Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 8.1 – 8. Kualiti pembelajaran 59 . Sumber pengajaran pembelajaran e. Strategi pengajaran pembelajaran d.0 32. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.1 – 24.0 8.0 Peratus 40% 0 – 8.1 – 40.1 – 12.0 6.0 4. Penerapan nilai f.0 24.0 18. Hasil pembelajaran b.1 – 16. Pengurusan bilik darjah Markah = 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN (40 markah) d.1 – 30.0 12.0 8.1 – 24.0 6.0 Peratus 30% 0 – 6.0 2.1 – 12.1 – 32. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.

... Penutup g............ Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan... 4.... Bagi setiap aspek..... Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini... Borang PR1/P digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 1 sahaja 2........ Sifat profesional JUMLAH MARKAH = (A + B + C + D) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing .... 3............... Catatan reflektif Markah = 1 2 3 4 5 Markah = c..... Pekerti (D) SIKAP DAN SAHSIAH (20 markah) 1 2 3 4 5 Markah = d..... 60 . (Nama: ) Tandatangan Guru Pembimbing ... Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum 1. Praktikum 2 dan Praktikum 3.......... Pemikiran reflektif b.... Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio................. Pencapaian hasil pembelajaran h. Pembinaan portfolio a...... disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar...... Penampilan diri b.....f......... (Nama: ) LAMPIRAN 2-7A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 dan PR1/P 1... Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. 5. Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI (10 markah) a. Keperihatinan c..

Strategi dan aktiviti sesuai. masa dan situasi. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran b. 7. isi pelajaran. tepat. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Borang PR1/P dan Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar. kurang mencukupi. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid Hasil pembelajaran eksplisit. Pemeringkatan isi pelajaran amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Tahap 1 c. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. tidak mencukupi. keunikan individu murid. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Strategi dan aktiviti amat sesuai. masa dan situasi. sumber pengajaran pembelajaran. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. tepat. Isi Pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit.6. mencukupi. sumber pengajaran pembelajaran. Strategi Pengajaran Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. masa dan situasi. Pemilihan sumber baik. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 A PERANCANGAN Tahap 1 a. sumber pengajaran pembelajaran. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. sesuai serta membantu proses Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat 61 . Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 2 dan Praktikum 3. tidak Pemilihan sumber kurang sesuai. Pemilihan sumber yang tidak sesuai. Pemeringkatan isi pelajaran mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. isi pelajaran. jelas. Sumber Pengajaran Pembelajaran Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. d. isi pelajaran. keunikan individu murid. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Hasil pembelajaran tidak eksplisit. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi kandungan tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. kurang Pemilihan sumber sesuai. tepat. tetapi kurang menarik.

PELAKSANAAN Tahap 1 a. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Penggunaan masa tidak dikawal. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran berfikir. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. Berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Nilai Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar murid. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Amat berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua murid. 62 . Unsur KB Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. kurang mencabar dan kurang berfungsi kurang mencabar dan kurang berfungsi pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT e. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Maklumat/bahan yang Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Tiada contoh soalan berdaya fikir. Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Pengurusan masa kurang luwes Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan murid. Permulaan Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. b. menyeronokkan. menarik. Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran f. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Terdapat perancangan penggunaan teknik penyoalan. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir.menarik. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan belajar murid. tidak mencabar dan tidak berfungsi menarik. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Perkembangan Pengajaran Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran berfikir. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas.

tepat. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian murid. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. Tahap 4 diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua murid. Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Sebutan adalah jelas. Suara lantang. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Dapat mengawal disiplin dengan baik. c. menarik dan dapat mengekalkan perhatian murid. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar murid. d. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar murid. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar murid. Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Tidak peka terhadap disiplin murid. Sebutan adalah amat jelas. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Pengurusan Bilik Darjah Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah murid. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan murid. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah murid. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar murid. Kualiti suara adalah amat baik. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Arahan yang diberi kurang jelas. Tahap 3 Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kurang yakin dalam menghadapi murid yang menimbulkan gangguan. Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kualiti suara adalah baik. Disiplin kelas tidak terkawal. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian murid. Gelabah dalam menghadapi murid yang menimbulkan gangguan. Tahap 2 (fleksibel). Tahap 5 Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Kurang peka dengan keperluan murid. tepat. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian murid. Disiplin kelas kurang terkawal. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang.Tahap 1 Tidak peka dengan keperluan murid. nada. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Kurang peka terhadap disiplin murid. 63 . Arahan yang diberi mengelirukan. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan murid. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid. nada. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar murid. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar murid.

Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Pencapaian Hasil Pembelajaran Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Murid responsif dan terlibat dalam aktiviti.Tahap 1 e. Murid tidak menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Pelajaran amat difahami dan murid memberi jawapan yang tepat. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Ada perubahan tingkah laku. Murid kurang menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Berjaya menguruskan murid dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Berjaya menguruskan murid dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. h. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian yang amat berkesan. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Pelajaran dapat difahami dan murid memberi jawapan yang tepat. Aplikasi Nilai Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Murid keluar/bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Murid tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi g. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Gagal menamatkan pelajaran Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Kualiti Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Murid keliru terhadap isi pelajaran. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. Penglibatan murid yang aktif dan responsif. Terdapat banyak bukti murid memahami konsep dan isi pelajaran. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Murid amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya murid memberi jawapan yang kurang tepat. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian yang berkesan. Terdapat bukti murid memahami konsep dan isi pelajaran. 64 . f. Penutup Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran.

Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Pemikiran Reflektif Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Pembinaan Portfolio Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. 65 . kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. tetapi pengolahannya kurang kemas. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Catatan refleksi tidak berkualiti.C. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Tidak meneruskan penulisan jurnal. Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. kreatif dan teratur. Penyediaan portfolio kemas. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. b. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Penyediaan portfolio amat kemas. Catatan refleksi kurang berkualiti. Kebolehan membuat tindakan susulan. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD c. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. a.

peka. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. a. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. Bersopan santun. 66 . Keprihatinan Kurang peka terhadap keperluan murid dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan murid dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. kebajikan dan keselamatan murid. Berpakaian kemas. b. Menyediakan Mengamalkan ciri-ciri profesional. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan murid. Pekerti Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. Mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. bersemangat. berbudi bahasa.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 D. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. berbudi bahasa. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. terpuji. sabar. bertimbang rasa. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. mesra. Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Dapat mengambil tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. menyumbang idea dan pandangan. Berpakaian kemas. iltizam. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan murid. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Penampilan Diri Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Sifat Profesional Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. kepentingan. d. Tidak prihatin terhadap keperluan murid yang berbeza dan bermasalah c. sopan santun. bersopan santun.

K. dedikasi. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-8 Borang PR1/PRA BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. sanggup berkorban masa.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan ): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ 67 . Menyediakan persediaan mengajar yang tidak kemas Tahap 2 persediaan mengajar yang kurang kemas Tahap 3 Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Tahap 4 iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. menyumbang idea.P.Tahap 1 beriltizam. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Tahap 5 Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah.

cemerlang dalam banyak aspek BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA Komponen Aspek a. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. Kualiti pembelajaran 68 .Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Hasil pembelajaran b. Permulaan b. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN Tahap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan c. Sumber pengajaran pembelajaran e. Perkembangan pengajaran c. Pengelolaan murid e. g. Pendekatan dan strategi p&p d. Pengurusan bilik darjah d. Rutin harian f. Komunikasi f. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. (B) PELAKSANAAN Penerapan nilai Unsur kemahiran berfikir a.

.....T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing .... (Nama: ) 69 .................... Catatan reflektif b. (Nama: ) Tandatangan Pelajar : ............. Penampilan diri b.... Aplikasi kemahiran berfikiir a.......... Sifat profesional ULASAN KESELURUHAN: T.. Penutup i.....g. Pemikiran reflektif (C) AMALAN REFLEKSI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 a...................... Penyayang c........................... Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a.......... Aplikasi nilai k............. Keselamatan h.. Pencapaian hasil pembelajaran j.........

1 – 10.0 8.0 12.1 – 6.0 24.0 Peratus 20% 0 – 4.0 24.1 – 12.0 12.1 – 16.1 – 40.1 – 32.1 – 24.0 8.0 6.0 8.1 – 30. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.0 2.0 4.0 6.LAMPIRAN 2-9 Borang PR1/P PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PRASEKOLAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN ( Diisikan oleh pensyarah pembimbing bersama guru pembimbing ) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.1 – 24.1 – 8.0 16.1 – 12.0 18. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.0 70 . K. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 4.1 – 18.P.0 Peratus 30% 0 – 6.0 16.1 – 8.1 – 4.1 – 20.1 – 16.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 32.0 Peratus 40% 0 – 8.

.... Sifat profesional ULASAN KESELURUHAN: T.. Komunikasi f............. Rutin harian f... (Nama: ) Tandatangan Pelajar ..... (Nama: ) LAMPIRAN 2-9A 71 .. Aplikasi kemahiran berfikir (40 markah) (C) AMALAN REFLEKSI a. Pengelolaan murid (B) PELAKSANAAN 1 2 3 4 5 e.....BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA Komponen Aspek a........... Pencapaian hasil pembelajaran Markah: j. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN Tahap 1 2 3 4 5 Ulasan c... Pemikiran reflektif Catatan reflektif 1 2 3 4 5 (10 markah) (D) SIKAP DAN SAHSIAH Markah: Pembinaan portfolio a............... Pengurusan bilik darjah d............T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing .... Sumber pengajaran pembelajaran (30 markah) e.... Unsur Kemahiran Berfikir a. Aplikasi nilai k..... Hasil pembelajaran b............. Penerapan nilai Markah: g.. Penampilan diri b.... Keselamatan h................ Permulaan b... Kualiti pembelajaran g........ Penutup i......... Perkembangan pengajaran c. Penyayang 1 2 3 4 5 Markah: (20 markah) c.. Pendekatan dan strategi p&p d..........

Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk prasekolah. Borang PR1/PRA akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir praktikum. Bagi setiap aspek. Pertimbangan kurang diberi kepada unsur bermain sambil belajar. 5. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan 72 . pendekatan bersepadu.PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PRA 1 2. dan berfokuskan murid. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PRA A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk prasekolah. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. 3. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. pendekatan bersepadu. dan berfokuskan murid. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur bermain sambil belajar. dan berfokuskan murid. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk prasekolah. jelas. pendekatan bersepadu. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk prasekolah. 4. dan berfokuskan murid. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. tepat. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. pendekatan bersepadu. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Borang PR1/PRA digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Prasekolah. Satu salinan Borang PR1/PRA yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. jelas dan spesifik Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk prasekolah. tepat. Borang PR2 digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. pendekatan bersepadu. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit.

Tiada bukti penggunaan alat berfikir. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Wujud rutin sempadan antara komponen. Sumber yang dipilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Sumber yang dipilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Rutin Harian Rutin harian tidak meliputi aktivitiaktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Rutin harian meliputi aktivitiaktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. mencukupi dan selamat digunakan. PELAKSANAAN 73 . tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Unsur Kemahiran Berfikir Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. mencukupi dan selamat digunakan. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang disampaikan. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme. B. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang hampir sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran .

Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua murid. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar murid. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pengelolaan murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua murid. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Kualiti suara baik dimana guru mempelbagaikan nada dan intonasi. Sebahagian murid dapat melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. responsif dan terlibat sepenuhnya dengan aktiviti P & P.Tahap 1 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berkesan dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Dapat juga mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif tetapi kurang menyeluruh. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza. Murid dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pembelajaran Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 74 . Pengelolaan murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Pengurusan Bilik Darjah Menghadapi masalah mengurus dan mengawal kelas Pengelolaan Murid Pengelolaan murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. selamat dan selesa Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. kumpulan dan kelas secara seimbang. Tingkahlaku bukan lisan guru (Non-verbal language) amat bersesuaian dalam menyampaikan mesej. Pengelolaan murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Guru dapat melayan keperluan murid Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar murid. Bahasa yang digunakan amat bersesuaian dengan laras bahasa murid. Kualiti Pembelajaran Semua murid masih keliru dan celaru terhadap isi pelajaran. Dapat menggunakan bahasa yang ekspresif dan berkesan untuk menggerakkan pembelajaran murid. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Sebahagian murid merasa selesa tetapi masih keliru untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Minat belajar murid dapat dikekalkan Komunikasi Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Semua murid keliru terhadap isi pelajaran Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Sebahagian murid keliru terhadap isi pelajaran Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai.

Keselamatan Murid merasa takut dengan guru. Semua murid berasa selesa dan selamat. Guru dapat bertindak segera dalam mengurus kebajikan murid. Penggunaan bahan berbahaya dapat dikawal rapi. Aplikasi Kemahiran Berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna. Pencapaian Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. selesa dan selamat. selesa dan selamat. Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan C. Menerapkan sebahagian besar nilai murni seperti yang dicatatkan dalam pengajaran & pembelajaran. Terdapat murid yang takutkan guru. Penggunaan bahan berbahaya tidak dikawal. Sebahagian besar murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Murid berasa kurang yakin. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Penerapan nilai amat sesuai dengan kehidupan seharian murid. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan dalam pengajaran & pembelajaran. Kurang menerapkan nilai murni seperti yang dicatatkan dalam pengajaran & pembelajaran. Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Murid berasa yakin. Penggunaan bahan berbahaya kurang dikawal. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan Menerapkan semua nilai murni seperti yang dicatatkan dalam pengajaran & pembelajaran. Semua murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. AMALAN REFLEKSI 75 . Guru tidak dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Menerapkan sebahagian sahaja nilai murni seperti yang dicatatkan dalam pengajaran & pembelajaran. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Guru kurang dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan.

Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. 76 . Pakaian kurang kemas. Penyayang Gagal menunjukkan Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. berbudi bahasa. Penyediaan portfolio kemas. Berpakaian kemas. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum D.Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. kreatif dan teratur. Tidak meneruskan penulisan jurnal. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Tahap 1 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Berpakaian kemas. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Menunjukkan penghayatan yang Menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Tidak mempunyai keyakinan diri. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. peka. tetapi pengolahannya kurang kemas. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan catatan. Kurang berusaha untuk mengemaskini portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. berbudi bahasa tetapi kurang keyakinan diri. . Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum. kurang menunjukkan keyakinan diri. Penyediaan portfolio amat kemas. sopan santun. Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Menunjukkan sifatsifat keprihatinan. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. Menyediakan catatan yang tidak lengkap. bersopan santun. Tahap 3 Menunjukkan usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas.

mesra. ikhlas. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Cekap dan berkesan dalam mengatasi masalah dalam pelbagai keadaan. sabar. sanggup berkorban masa. beriltizam. menyumbang idea. Memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Tahap 3 sederhana dari segi sifat-sifat keprihatinan. ikhlas. mesra. Berpengetahuan dalam bidang tugas. Menonjolkan sifat-sifat keibubapaan Sifat Profesional Gagal memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawb. tetapi kurang bersedia untuk berkorban masa. sabar. Tahap 5 peka. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. menyumbang idea. Tahap 2 peka. dedikasi. dan beritmbang rasa terhadap kebajikan dan keselamatan murid.Tahap 1 sifat-sifat keprihatinan. bertimbang rasa. beriltizam. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. 77 . Tegas tapi lembut. mesra. bertimbang rasa. Memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. menyumbang idea. Kurang memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. dedikasi. dedikasi. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. dedikasi dan bersedia untuk berkorban masa. menyumbang idea. sanggup berkorban masa. bertimbang rasa. beriltizam. mesra. peka. sabar. Tahap 4 mesra. beriltizam. peka.

P. K.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan ): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-10 Borang PR1/MP BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. cemerlang dalam banyak aspek 78 . Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.

......... Kualiti pembelajaran k.... Penutup a... Penampilan diri b...... Komunikasi seluruh f. Kemahiran alat bantu dengar g.....BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MD Komponen a. strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan c. d... Pemikiran reflektif (C) AMALAN REFLEKSI b. Penyayang c. b.... Permulaan b. Pengurusan rutin d..... Sikap profesional ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ........... (A) PERANCANGAN Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan... Catatan refleksi c..... Pengurusan tingkah laku (B) PELAKSANAAN e......................... Sumber pengajaran dan pembelajaran e.... (Nama: ) Tandatangan Pelajar .................. Perkembangan pengajaran c.... Aplikasi nilai j... Penilaian pembelajaran h........ (Nama: ) 79 ... Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a... Penerapan nilai a...

Pertimbangan kurang diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Bagi setiap aspek. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. tepat. Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP. 3. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan 80 . hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Guru agak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP. dan berfokuskan murid. Pertimbangan diberi berdasarkan unsur pendekatan bersepadu. Isi kandungan amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Satu salinan Borang PR1/MP yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. 4. Pertimbangan diberi berdasarkan unsur pendekatan bersepadu. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP. Borang PR1/MP akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing setiap kali bimbingan dan penyeliaan. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/MP. Sebahagian isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Pertimbangan diberi berdasarkan unsur pendekatan bersepadu. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. dan berfokuskan murid. dan berfokuskan murid. jelas dan spesifik Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. 2. jelas. dan berfokuskan murid. A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP.LAMPIRAN 2-10A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MP 1 Borang PR1/MP digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. tepat.

terapi seni terapi fizikal) Tiada pernyataan mengenai penggunaan unsur terapi. Penggunaan sumber kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. mencukupi dan selamat digunakan. Penggunaan sumber tidak membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penggunaan unsur terapi. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. mencukupi dan selamat digunakan. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. motor halus. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penggunaan unsur terapi. Penggunaan sumber kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. pendengara n. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Pernyataan tentang unsur terapi amat jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran .Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. pertuturan. motor kasar. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang Terdapat pernyataan mengenai penggunaan unsur terapi tetapi tiada bukti penggunaan unsur terapi dalam isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan unsur terapi tetapi kurang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan penggunaan unsur terapi yang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan penggunaan unsur terapi jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Unsur Terapi Pengamatan penglihatan. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. 81 . terapi muzik. Tiada bukti penggunaan unsur terapi. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan Pengurusan tingkah laku murid amat baik. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Guru kurang berupaya melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid agak rapi tetapi kurang berupaya melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hingga mengganggu pembelajaran. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar.Tidak berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas. kumpulan dan kelas secara seimbang. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Berupaya Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Gagal menyesuaikan Cara menilai kemajuan murid kurang sistematik. Kerap memberi maklumbalas yang membina. Amat berkebolehan 82 .B. Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Jangkaan tahap pencapaian yang Cara menilai kemajuan murid agak sistematik. pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar.

Kurang mengamalkan terapi yang sesuai walaupun situasi pembelajaran memerlukan Murid kurang memahami apa yang diajar kerana tidak dibantu dengan terapi Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Mengamalkan terapi yang agak sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran Menggunakan terapi tetapi masih kurang berkesan Mengamalkan terapi yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran Banyak membantu murid memahami apa yang disampaikan melalui penggunaan terapi Sebahagian besar hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Banyak menggunakan terapi dan amat berjaya merangsang pembelajaran murid Murid menunjukkan minat terhadap apa yang disampaikan oleh guru Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Kurang keupayaan untuk menilai kesan P & P. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang agak sesuai. terapi muzik. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. motor kasar. 83 . pendengaran. motor halus.Tahap 1 diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan Tahap 2 kurang realistik. Tahap 5 menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Tahap 4 menggunakan pelbagai bentuk penilaian. pertuturan. terapi seni. Tahap 3 Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. terapi fizikal) Tidak mengamalkan terapi yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran Pembelajaran tidak berkesan kerana tidak dibantu oleh penggunaan terapi yang sesuai Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. . Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Aplikasi unsur terapi (Pengamatan penglihatan.

mesra. dan beritmbang rasa terhadap kebajikan dan keselamatan murid. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. mesra. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan refleksi tetapi tidak lengkap. Kurang menunjukkan sifat-sifat prihatin. dan beritmbang rasa terhadap kebajikan dan keselamatan murid. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Kurang berusaha untuk menilai diri Ada usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. sabar. Menunjukkan sifat-sifat prihatin. Menonjolkan sifat-sifat keibubapaan 84 . bertimbang rasa. bersopan santun. Menyediakan catatan refleksi yang lengkap tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan catatan refleksi yang amat lengkap dan menunjukkan usaha membuat tindakan susulan yang amat sesuai. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. sopan santun. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. mesra. mesra. Menyediakan portfolio RPI dengan amat baik. mesra. kurang menunjukkan keyakinan diri. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat prihatin. Berpakaian kemas. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat prihatin. Menyediakan catatan refleksi yang agak lengkap. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. mempunyai keyakinan diri dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. lengkap dan kemas Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio Rancangan Pengajaran Individu (RPI) Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang kurang lengkap Menyediakan RPI yang baik dan lengkap dengan komponenkomponen yang diperlukan D. ikhlas. sabar. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. berbudi bahasa tetapi kurang keyakinan diri Berpakaian kemas. berbudi bahasa. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. bertimbang rasa. peka. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Menunjukkan sifatsifat yang amat prihatin. peka. . sabar. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. peka. ikhlas. Pakaian kurang kemas. peka.C. bertimbang rasa. peka.

menyumbang idea. dedikasi. Ada mengamalkan ciri-ciri profesional. Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. menyumbang idea dan pandangan tetapi kurang sedia berkorban masa dan tenaga Sentiasa mengamalkan ciri-ciri profesional. beriltizam. menyumbang idea. bersemangat iltizam. bersemangat. iltizam. sanggup berkorban masa. bersemangat. Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. menyumbang idea. dedikasi. Mengamalkan ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan sistematik. dan sedia berkorban masa dan tenaga. beriltizam. Kurang memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. sanggup berkorban masa.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 c. iltizam. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menyediakan persediaan mengajar yang agak kemas Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 85 . Tidak bersedia berkorban masa dan tenaga.

K.KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-11 Borang PR1/ML BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan ): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. cemerlang dalam banyak aspek 86 . masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.P.

Penilaian pembelajaran i. Penampilan diri b. strategi p&p d. Peka keperluan khas murid .CCTV h. b.Kanta . Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a. Penutup a. Kualiti pembelajaran k. (A) PERANCANGAN Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan c. Pemikiran reflektif (B) PELAKSANAAN 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (C) AMALAN REFLEKSI b. Pendekatan.Aktiviti g. Permulaan b. Penerapan nilai a. Komunikasi f. Sikap profesional ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing Tandatangan Pelajar: 87 . Aplikasi nilai j. Peka tahap penglihatan murid: .BORANG BIMBINGAN AMALAN PROFESIONAL PR1/ML Komponen a. Perkembangan pengajaran c. Pengurusan tingkah laku e. Pengurusan rutin d. Catatan refleksi c. Penyayang c. Sumber p&p e.Brailler .Sumber P&P .

..(Nama: .........................................) 88 ....................................................) (Nama: .............................

tepat. jelas dan spesifik Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. dan berfokuskan murid. Pendekatan dan Strategi Pengajaran dan pembelajaran Pendekatan dan strategi P&P tidak sesuai untuk PKBP. dan berfokuskan murid. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Borang PR1/ML akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada setiap kali bimbingan dan penyeliaan. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. tepat. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P kurang sesuai untuk PKBP. 3. Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P sesuai untuk PKBP. 4. dan berfokuskan murid. jelas. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Bagi setiap aspek. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. 2. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/ML A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai untuk PKBP. Satu salinan Borang PR1/ML yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan 89 . dan berfokuskan murid.LAMPIRAN 2-11A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/ML 1 Borang PR1/ML digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Penglihatan.

Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. 90 . Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P&P. mencukupi dan selamat digunakan. Berjaya menguruskan aktiviti individu.Tahap 1 Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. mencukupi dan selamat digunakan. kumpulan dan kelas secara seimbang. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan.

Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai 91 .Sumber P&P . Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian.CCTV Tidak peka terhadap keperluan khas murid. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Tahap 2 Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. . Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Tahap 4 Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai Kurang peka terhadap penggunaan sumber P&P dan aktiviti murid Pemilihan sumber P&P dan aktiviti yang dilaksanakan sesuai tapi kurang menarik. Tahap 3 Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P&P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber P&P dan aktiviti yang dilaksanakan baik.Brailler . Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P&P dijalankan. Tahap 5 Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P&P. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Kurang peka terhadap keperluan khas murid Peka terhadap penggunaan keperluan khas murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas sesuai dengan tahap keupayaan murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas amat sesuai dengan keupayaan murid Menilai kemajuan murid secara sistematik. sesuai serta membantu proses P&P termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber P&P dan aktiviti amat baik dan sesuai serta amat membantu proses P&P termasuk penggunaan ICT Peka terhadap keperluan khas murid .Kanta . Ada keupayaan menilai kesan P&P. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik.Aktiviti Tidak peka dalam penyediaan sumber P&P dan aktiviti murid Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid Peka terhadap tahap penglihatan murid: .Tahap 1 Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P&P.

Menyediakan catatan. berbudi bahasa. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. berbudi bahasa. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. . kurang menunjukkan keyakinan diri. bersopan santun. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan.Tahap 1 Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. C. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. 92 . Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. lengkap dan kemas D. Tahap 4 Berpakaian kemas. Tahap 2 Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Tahap 3 Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Tahap 4 Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. sopan santun. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Tahap 3 Berpakaian kemas.

Menonjolkan sifat-sifat keibubapaan. sanggup berkorban masa. bertimbang rasa. peka. mesra.Tahap 1 Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. sabar. bertimbang rasa. menyumbang idea. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. sabar. ikhlas. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. bertimbang rasa. iltizam. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 93 . empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. mesra. mesra. Tahap 5 Menunjukkan sifatsifat keprihatin. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Mengamalkan ciri-ciri profesional. ikhlas. peka. Tahap 2 Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. mesra. dedikasi. beriltizam. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. peka. Tahap 3 Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. sabar. peka. menyumbang idea dan pandangan. Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. mesra. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Tahap 4 Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. peka. bersemangat.

: ………………………………… : ………………………………………………………………………………………… Pengkhususan/Opsyen: ………………………………………………………………………………… Praktikum Sekolah : Akhir : ………………………………………………………………………………………… Tajuk :......... cemerlang dalam banyak aspek 94 ...........P............................................................. Mata Pelajaran: : ...................... Tarikh : ........................ Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana............................................... Masa :........... Tahun/Ting:................ K........................ No.KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN Borang PR 1/ ML BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN Nama Pelajar Kursus : .. Penyeliaan Ke: ----(Perhatian : Borang digunakan setiap kali penyeliaan dan bimbingan) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian....... masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik..

Penyayang c. Pemikiran reflektif b.Brailler .Aktiviti g. Peka keperluan khas murid . Komunikasi f.Kanta . Pengurusan rutin d. b. Penerapan nilai a. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c.BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/ ML Komponen a. Pengurusan tingkah laku e. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a. Penilaian pembelajaran i. Kualiti pembelajaran k. Penampilan diri b. Sumber pengajaran pembelajaran e.pembelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Ulasan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 c. Peka tahap penglihatan murid: .Sumber P & P . d.CCTV h. Penutup 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (C) AMALAN REFLEKSI a. Catatan refleksi c. Permulaan b. Sikap Profesional ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) Tandatangan Guru Pelatih: (Nama: ) 95 . Aplikasi nilai j. (A) PERANCANGAN Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan & Strategi pengajaran .

berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. dan berfokuskan murid. Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi / kecekapan pelajar. 4. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/ ML A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP.Lampiran 14 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/ML 1 Borang PR1/ML digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. tepat. Satu salinan Borang PR1/ML yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP. 3. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. jelas dan spesifik Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. tepat. Bagi setiap aspek. dan berfokuskan murid. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. jelas. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. Borang PR1/ML akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada setiap kali bimbingan dan penyeliaan. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan 96 . dan berfokuskan murid. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. dan berfokuskan murid. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. 2.

Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang 97 . dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. mencukupi dan selamat digunakan. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P & P. Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. mencukupi dan selamat digunakan. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai.

Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. sesuai serta membantu proses P & P termasuk Pemilihan sumber P & P dan aktiviti amat baik dan sesuai serta amat membantu proses P & P termasuk 98 . Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Berjaya menguruskan aktiviti individu.B. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid Kurang peka terhadap penggunaan sumber P & P dan aktiviti murid Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan sesuai tapi kurang menarik. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. kumpulan dan kelas secara seimbang. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar.Sumber P & P . Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan.Aktiviti Tidak peka dalam penyediaan sumber P & P dan aktiviti murid Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. kurang mencabar dan Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan baik. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid Peka terhadap tahap penglihatan murid: . Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin.

Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan. Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik.Kanta . Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran.Brailler . Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P & P.CCTV Tidak peka terhadap keperluan khas murid. 99 . Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Ada keupayaan menilai kesan P & P. Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian. . Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Tahap 2 Tahap 3 kurang berfungsi Tahap 4 penggunaan ICT Tahap 5 penggunaan ICT Kurang peka terhadap keperluan khas murid Peka terhadap penggunaan keperluan khas murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas sesuai dengan tahap keupayaan murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas amat sesuai dengan keupayaan murid Menilai kemajuan murid secara sistematik.Tahap 1 Peka terhadap keperluan khas murid .

peka. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. sabar. bertimbang rasa. . bertimbang rasa. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Menonjolkan sifat-sifat keibubapaan. ikhlas. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. bertimbang rasa. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. peka. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. berbudi bahasa. mesra. Tahap 4 Berpakaian kemas. bersopan santun. peka. sabar. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. 100 . Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. sabar. sopan santun. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. ikhlas. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Menyediakan catatan yang tidak lengkap. mesra. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. mesra. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. lengkap dan kemas D. kurang menunjukkan keyakinan diri. Menyediakan catatan. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. peka. berbudi bahasa. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Tahap 3 Berpakaian kemas. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. peka.C. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. mesra. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. mesra.

bersemangat. sanggup berkorban masa. beriltizam. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. menyumbang idea. dedikasi. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 101 . iltizam.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 c. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Mengamalkan ciri-ciri profesional. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. menyumbang idea dan pandangan.

cemerlang dalam banyak aspek 102 .KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-11B Borang PR1/PEMULIHAN BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar : ____________________________ No. K. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.: ________________________ Kursus : ____________________________________________________________ Pengkhususan/Opsyen: ______________________________________________________ Praktikum Sekolah : Akhir : _____________________________________________________________ Tajuk : _______________________ Mata Pelajaran : ___________________________ Tahun/Ting :__________ Tarikh : _________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: _______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.P.

... Persediaan pengajaran kumpulan f.. Pembinaan Portfolio a.. Catatan reflektif c.......... Sumber pengajaran pembelajaran e......... Pengurusan bilik darjah e. Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a... Tandatangan Pelajar . Kualiti pembelajaran g........ Hasil pembelajaran b........ Penerapan nilai g........ Pekerti d...... Isi pelajaran (Kemahiran ditulis mengikut keputusan ujian diagnostik) (A) PERANCANGAN 1 1 Tahap 2 3 4 2 3 4 Ulasan 5 5 c. Pencapaian hasil pembelajaran i..... Unsur KB a. Komunikasi f......... Pengajaran secara kumpulan c.................. Sifat Profesional ULASAN KESELURUHAN Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing .. 103 ............. Pemikiran reflektif b......... Penutup h.. Strategi pengajaran pembelajaran d..... Perkembangan pengajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (B) PELAKSANAAN d... Permulaan b. Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b.....BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PEMULIHAN Komponen Aspek a..... Keprihatinan c..........

Satu salinan Borang PR1 Pemulihan yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.(Nama: ) (Nama : ) LAMPIRAN 2-11C PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 PEMULIHAN 1. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Persediaan mengikut keputusan ujian diagnostik Isi pelajaran tidak dinyatakan secara tepat dan ujian diagnostik tidak dijalankan . jelas. PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Isi pelajaran dinyatakan kurang jelas dan ujian diagnostik tidak Isi pelajaran dinyatakan hampir tepat dan jelas seperti keputusan ujian Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat tetapi kurang jelas mengikut Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat dan jelas mengikut kumpulan 104 . Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 Pemulihan A. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. 2. Bagi setiap aspek. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. tepat. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Isi Pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. tepat. 3. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi / kecekapan pelajar. tepat. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran.

sumber pengajaran dan pembelajaran. masa dan situasi. isi pelajaran. langkah dan bahan bantu mengajar Amat lengkap dan sesuai. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Strategi dan aktiviti amat sesuai. tidak mencukupi. Tiada contoh soalan berdaya fikir. sesuai serta membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Strategi Pengajaran dan pembelajaran Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. kurang mencukupi. Lajur. hasil ujian diagnostik. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. langkah dan bahan bantu mengajar disedia dengan lengkap dan baik. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. kumpulan hasil ujian diagnostik. isi pelajaran. langkah dan bahan Bantu mengajar tidak lengkap. sumber pengajaran dan pembelajaran. masa dan situasi. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. mencukupi. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. isi pelajaran. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Lajur.dijalankan dengan baik diagnostik. tetapi kurang menarik. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. tidak menarik. Persediaan Pengajaran Kumpulan. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. kurang menarik. langkah dan bahan bantu mengajar disedia secara sederhana Lajur. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Terdapat perancangan 105 . langkah dan bahan bantu mengajar disedia hampir lengkap Lajur. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. masa dan situasi. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Lajur. keunikan individu murid. sumber pengajaran dan pembelajaran. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber yang tidak sesuai. Strategi dan aktiviti sesuai. keunikan individu murid. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Unsur KB Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir.

Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Pengajaran tidak dijalankan secara kumpulan. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Tidak peka dengan keperluan pelajar. menyeronokkan. Kurang peka dengan keperluan pelajar. PELAKSANAAN Tahap 1 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid.pnggunaan teknik penyoalan. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Pengurusan Bilik Darjah Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Penggunaan masa tidak dikawal. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. B. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan Pengajaran Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Guru menjalankan pengajaran secara kumpulan tetapi tidak sesuai dengan keputusan ujian diagnostik Guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan dengan baik. menarik. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Pengajaran Secara Kumpulan. Guru mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan Guru amat mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran kumpulan. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di 106 . Penyampaian isi pelajaran kurang teratur.

Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Tahap 5 kalangan sebahagian besar pelajar. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Tahap 4 besar pelajar. Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan.Tahap 1 Tidak peka terhadap disiplin pelajar. Disiplin kelas tidak terkawal. Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian pelajar. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. tepat. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Tahap 2 persekitaran pembelajaran yang kondusif. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Penglibatan yang aktif dan responsif. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Arahan yang diberi mengelirukan. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Suara lantang. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Disiplin kelas kurang terkawal. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. 107 . Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. Kualiti Pembelajaran Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Penutup Gagal menamatkan pelajaran Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Tahap 3 pelajar. Ada perubahan tingkah laku. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. nada. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Arahan yang diberi kurang jelas. Kualiti suara adalah baik. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Sebutan adalah amat jelas. Sebutan adalah jelas. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. nada. Kualiti suara adalah amat baik. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. tepat.

Dapat menghubungkaitkan Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Catatan refleksi kurang berkualiti. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Catatan refleksi tidak berkualiti. terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Pencapaian Hasil Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai C. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disediakan. Tahap 2 Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat 108 . Tahap 5 Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan.Tahap 1 Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Tahap 3 Isi-isi utama berjaya dicungkil. Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Kebolehan membuat tindakan susulan. Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Tahap 4 Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi.

berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru.Tahap 1 yang telah diambil. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Tidak meneruskan penulisan jurnal. Penyediaan portfolio amat kemas. Penyediaan portfolio kemas. tetapi pengolahannya kurang kemas. berbudi bahasa. Tahap 2 tentang tindakan yang telah diambil. Tahap 3 tentang tindakan yang telah diambil. Berpakaian kemas. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Tahap 5 terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. berbudi bahasa. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Berpakaian kemas. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. sopan santun. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. Tahap 4 sebab dan akibat yang telah diambil. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. kreatif dan teratur. bersopan santun. bersopan santun. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi 109 . mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum D.

menyumbang idea dan pandangan. peka. iltizam. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur 110 . Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. bersemangat. Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. kebajikan dan keselamatan pelajar. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. menyumbang idea. sanggup berkorban masa. terpuji. kepentingan. sabar. beriltizam. bertimbang rasa. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni Sifat Profesional Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. dedikasi. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. mesra. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi.

9 8.5 – 23.0 BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM Sila bulatkan angka yang berkenaan 111 .0 – 6.KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-12 Borang PR2 BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir praktikum dan dilengkapkan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing major/elektif Nama Pelajar : ______________________________________ No.9 24.9 4.: ______________________ Kursus : ________________________________ Major : _________________________________ Ambilan : ___________________________ Elektif : ___________________________ Nama Sekolah : __________________________________________________________________ Rumusan untuk praktikum Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.0 – 14.P.0 Peratus 30% 0 – 11.4 6. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.0 – 19.0 – 30.5 – 7. K.9 12.4 19.9 15.0 – 10.9 5.0 – 4.

Perancangan . KOMUNIKASI (10 markah) Markah C = __________ 1 2 3 4 5 Suara Kejelasan dan kesesuaian bahasa Komunikasi bukan lisan Menerang dan menunjuk cara Kecindan (Rujuk Borang-borang PR1) PENGURUSAN BILIK DARJAH (10 markah) Markah D = __________ E. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN (10 markah) Kefahaman tentang ilmu. konsep dan kemahiran .Pelaksanaan . INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Semangat dan daya tahan Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio) 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan Markah A = __________ 1 2 3 4 5 B. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (30 markah) . - 1 2 3 4 5 Pengurusan murid Kebolehan memotivasikan murid Pengurusan persekitaran pembelajaran Kawalan bilik darjah Penggunaan ganjaran/dendaan (Rujuk borang-borang PR1) Markah E = __________ 112 .Kefahaman tentang keperluan kurikulum (Rujuk borang-borang PR1) Markah B = __________ 1 2 3 4 5 C.Amalan refleksi .Aspek A.Sikap dan sahsiah (Rujuk borang-borang PR1) D.

Kesedaran tentang prestasi murid . buku persediaan mengajar dan portfolio) G.Penilaian pengajaran (Rujuk PR1.Menyemak dan memberi maklum balas tentang kerja murid .Menyimpan rekod murid .Bimbingan . KOKURIKULUM .Kehadiran .Penilaian pembelajaran .Pengurusan dan pentadbiran (Rujuk portfolio) (10 markah) 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan Markah F = __________ 1 2 3 4 5 Markah G = __________ 1 2 3 4 5 Markah H = __________ % Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = (A + B + C + D + E +F + G + H ) = ULASAN (Diisikan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing) RUMUSAN KESELURUHAN Tandatangan/Nama Guru Pembimbing ______________________________________ Tandatangan/Nama Pensyarah Pembimbing ______________________________________ Tarikh : ___________________________ 113 .Penglibatan (Rujuk portfolio) H. PERANAN-PERANAN LAIN (10 markah) . PENILAIAN (10 markah) .Aspek F.

ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. A. menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak. kanakkanak. ibu bapa dan masyarakat setempat. kaki tangan sekolah. menghadapi masalah memilih pendekatan profesional. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan. 5. Tahap3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen. ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. Borang PR2 digunakan pada akhir setiap praktikum untuk membuat penilaian dan rumusan prestasi pelajar. mudah diterima sebagai rakan sejawat. menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara. sukar menerima teguran. ibu bapa dan masyarakat. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak. kaki tangan sekolah. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR2. Borang ini digunakan berdasarkan kepada bukti daripada: (i) Borang PR1 (ii) Portfolio praktikum (iii) Buku persediaan pengajar Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. kanak-kanak. Tahap5 Menampilkan sifatsifat profesional yang amat baik. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi. Borang PR2 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar. kakitangan sekolah. kakitangan sekolah. 114 . 3. 4. ibu bapa dan masyarakat. kakitangan sekolah. Berjaya menarik minat kanak-kanak. kakitangan sekolah. 2. ibu bapa dan masyarakat. kanak-kanak.LAMPIRAN 2-12A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM (PR2) 1.

persembahan pengajaran lemah. Sumber pengajaran pembelajaran sesuai dan digunakan dengan memuaskan. Tahap 3 Urutan rancangan pengajaran berlandaskan rancangan pelajaran. Isi pelajaran disampaikan dengan jelas dan dalam situasi yang merangsangkan. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. rendah tentang keperluan kurikulum Pengetahuan dan keperluan kurikulum sekolah. Kualiti suara adalah baik. D KOMUNIKASI Tahap 1 Tahap 2 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. Cuba menyesuaikan penggunaan suara dari segi kelantangan. Pemeringkatkan pengajaran masih lemah. C. Berjaya menjana keseronokan belajar dan mengembangkan minat inkuiri penemuan di kalangan murid.PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Kefahaman yang Kefahaman yang Kefahaman yang sangat rendah terhad tentang mata sederhana tentang tentang mata pelajaran pengetahuan. elektif. nada intonasi dan cara bertutur kurang menarik. Memahami dengan baik keperluan murid pada semua tahap kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tahap 1 Tahap 2 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. pelajaran Pengetahuan yang pengkhususan/minor/ Pengetahuan yang terhad tentang elektif. B. Kurang kefahaman yang sekolah. ekspektasi terhadap murid realistik. strategi pengajaran kurang sesuai. tidak menyedari keperluan murid. menggunakan sumber dengan berkesan. suara kurang lantang. menarik dan dapat mengekalkan perhatian murid Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. Tahap 4 Persediaan mengajar dibuat dengan teliti selaras dengan keperluan dan kebolehan murid. suara terlalu perlahan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. nada dan intonasi serta peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. tepat . Struktur pengajaran disusun dan dilaksanakan dengan teratur. Menggunakan pelbagai strategi pengajaran pembelajaran dengan berkesan. berkebolehan menyesuaikannya mengikut umur dan tahap kebolehan murid. tidak ada sumber pengajaran pembelajaran. kurang menyedari keperluan murid. Tahap 4 Dapat menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Persediaan mengajar tidak mencukupi. Kurang berupaya sederhana tentang berupaya mengembangkan keperluan kurikulum mengembangkan pengetahuan sekolah. Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai. pengkhususan/minor/ pelajaran konsep dan elektif. Menyampaikan ilmu dengan cara yang meransangkan dan penuh semangat Tahap 5 Berjaya mengerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Sentiasa berupaya menghadapi masalah di luar jangkaan. 115 . strategi pengajaran tidak sesuai. Memenuhi keperluan perbezaan individu murid. Berjaya mengekalkan perhatian dan minat murid. Sebutan adalah jelas. sumber pengajaran pembelajaran tidak sesuai/tidak mencukupi. Tahap 3 Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai. Tugasan pembelajaran yang disediakan sesuai. Tahap 5 Berjaya membuktikan keaslian pemikiran dan kemahiran dalam merancang dan membuat persediaan mengajar. Kefahaman yang baik tentang keperluan kurikulum sekolah dan program pengajaran serta boleh menyediakan rancangan kerja yang baik. Tahap 4 Penguasaan yang baik tentang mata pelajaran pengkhususan/minor/ elektif dan Tahap 5 Penguasaan yang amat baik tentang mata pelajaran pengkhususan/minor/ elektif. pengetahuan tentang mata tentang mata pelajaran pengkhususan/minor/ pelajaran pengkhususan/minor/ elektif. pengkhususan/minor/ kemahiran mata elektif.

PENILAIAN Tahap 2 Pemeriksaan kerja murid kurang teliti. Tahap 5 Boleh mempelbagaikan tugas. Tahap 5 Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif pembelajaran. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Memberi ganjaran dan teguran yang sesuai. Tidak peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Kurang berupaya menggunakan dan membina soalansoalan aras tinggi. Dapat menangani situasi yang berlaku secara tiba-tiba dengan bijak dan penuh keyakinan. Tahap 4 Berkeyakinan dalam mengurus murid. Bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. F. Tahap 1 Tidak ada bukti pemeriksaan kerja murid dijalankan. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Tidak berkebolehan membuat refleksi. Berkebolehan membuat refleksi. Berupaya mempertingkatkan minat murid. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Berkebolehan menggunakan dan membina soalansoalan aras tinggi. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tiba-tiba. menarik. Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. 116 . Berkebolehan membuat refleksi kendiri secara mendalam dan kritis. Dapat mengenalpasti pencapaian individu dalam isi kandungan kurikulum. Kurang peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran kurang kondusif. Keupayaan membuat refleksi terhad. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tibatiba. Menilai dan merekod kemajuan murid secara sistematik. peka terhadap keperluan kumpulan.E PENGURUSAN BILIK DARJAH Tahap 1 Tahap 2 Sering menghadapi masalah menangani kerenah murid dan mengawal kelas. Berupaya menangani individu serta boleh mengawal kelas dengan tenang. dan teliti berdasarkan nilaitara tertentu. Kurang mampu menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Tahap 3 Pemeriksaan kerja murid cermat/teliti. Ada keupayaan untuk menilai kesan pengajaran pembelajaran. Mengembangkan kebolehan membuat refleksi. berjaya mengurus masa dengan amat baik dalam pengajaran dan pembelajaran. selesa dan berkesan. Tidak dapat mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Tahap 4 Pemeriksaan kerja murid cermat. Berupaya menggunakan dan membina soalansoalan aras tinggi. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Ada kebolehan membuat refleksi. dapat mengelola dan mengendalikan murid dengan teratur. Merekod kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Dapat menarik minat dan memotivasikan kebanyakan murid. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Tidak mampu menangani kerenah murid dan mengawal kelas. Persekitaran pembelajaran menyeronokkan. Berjaya menyediakan situasi pembelajaran yang bermakna. Tahap 3 Mampu membuat keputusan dan menangani situasi kelas. Jangkaan tahap pencapaian kurang realistik.

Kurang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola. sosial dan peribadi. Tahap 5 Berjaya menampilkan diri sebagai pembimbing. Tahap 5 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab. Ada kemahiran mengelola dan berminat untuk menguasai kemahiran baru. B. Tidak tahu /mahu mengatasi masalah pembelajaran. Sanggup meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid bila-bila masa sahaja. Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola dan juga tidak menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. Kurang menampakkan kemahiran mengurus. Kerap juga membimbing murid-murid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. KOKURIKULUM Tahap 1 Tahap 2 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Tahap 3 Ada usaha untuk membimbing. . Sentiasa membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Ada kesanggupan meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid apabila diarahkan sahaja. Kurang memberi tumpuan kepada masalah sosial dan peribadi murid. Tidak memberi perhatian dalam hal kerenah murid-murid. sosial dan peribadi murid. Bimbingan di dalam dan di luar bilik darjah tidak diberikan. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang 117 Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang Menerima dan sanggup memainkan pelbagai peranan lain yang membawa Tahap 1 Bimbingan Tidak menampil diri sebagai pembimbing. Mengendalikan aktiviti kokurikulum tetapi tidak begitu bersungguhsungguh dan tidak juga memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru. memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. Catatan: Rujuk Panduan Tugasan Kokurikulum H. Menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran baru yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti.G. Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Memperlihatkan ciriciri bimbingan yang profesional. Berkebolehan dalam membantu murid-murid menangani masalah-masalah pembelajaran. Lebih gemar memberi jawapan terus daripada membimbing ke arah mencari penyelesaian bagi masalah akademik murid. Tahap 3 Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Mahir menggunakan teknik-teknik pemudahcaraan semasa membimbing. sosial dan peribadi. . A. Pengurusan dan Pentadbiran Tidak menampakkan kemahiran mengurus. merancang. merancang. PERANAN-PERANAN LAIN Tahap 2 Kurang memberi bimbingan kepada murid-murid. Tahap 4 Ada usaha untuk membimbing. Bimbingan diberi semasa waktu mengajar sahaja. Tahap 4 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum. sosial dan peribadi. Tidak ada penglibatan dalam aktiviti kokurikulum.

Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Cekap dalam merancang. 118 . Mempunyai kebolehan memimpin dan mengarah.Tahap 1 mengelola. dan kemahiran memberi motivasi. Tahap 5 kebaikan kepada sekolah. Tahap 4 diberi. kecekapan memimpin. mengelola dan mengurus pelbagai sumber untuk mencapai objektif sekolah. Tahap 2 mengelola. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menampilkan ciriciri sebagai guru sekolah. Kurang komited dan kurang cekap merancang dan mengelola aktiviti yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab baru yang diberikan. Boleh memimpin dan mengarah tetapi kurang cekap. Melaksanakan semua peranan dengan segera. Tahap 3 diberikan. bersungguhsungguh dan dengan penuh tanggungjawab. Boleh merancang dan mengelola dengan baik. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menimpilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Menampilkan diri sebagai pengelola yang ada kemahiran berkomunikasi. Boleh merancang dengan baik tetapi menghadapi masalah dalam pengelolaan. Tidak bertanggungjawab dan tidak bersungguhsungguh dalam memainkan peranan-peranan lain yang boleh membawa kebaikan kepada sekolah. Lambat melaksanakan arahan-arahan pentadbiran. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab.

BAHAGIAN 4 INTERNSHIP INTERNSHIP 119 .

akauntabiliti dan integriti dalam melaksanakan tugas c) Membina hubungan dan kerjasama meningkatkan kejelekitan pasukan dengan rakan sejawat untuk d) Berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti sekolah dalam pelbagai situasi e) Menguruskan masa. membentuk sifat kepemimpinan dan memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah melahirkan guru permulaan yang berkesan. i) bersesuaian dengan tanggungjawab Menunjukkan inisiatif ke arah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara berterusan. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah serta aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. ketahanan diri. 2. mengurus dan melaksanakan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah aktiviti pengajaran dan b) Menunjukkan komitmen yang tinggi ke arah kecemerlangan. pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan bimbingan pensyarah pembimbing. Pelajar dikehendaki merancang. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat (a) Pelajar telah menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dan praktikum mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. 3. pelajar akan dapat: a) Merancang. jati diri. OBJEKTIF Melalui program internship. emosi dan tekanan secara berkesan sesuai dengan sahsiah seorang guru f) Membuat refleksi dan menilai amalan pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan g) Menunjukkan usaha menangani pelbagai cabaran untuk memenuhi kehendak program pendidikan semasa h) Menampilkan ciri-ciri kepemimpinan yang diberikan. Pada peringkat ini.1. Pelajar yang gagal dikehendaki mengulang keseluruhan internship (b) (iii) Penempatan 120 . Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri.

Pelajar ditempatkan di sekolah yang sama semasa menjalani Praktikum 3. (iii) Tempoh Pelajar perlu menjalani internship selama empat minggu dalam semester lapan. (iv) Bilangan Waktu Mengajar
a) b) c) d)

Minimum 2 waktu seminggu Maksimum 4 waktu seminggu Pelajar wajib mengajar mata pelajaran major. dikehendaki mengajar 1 hari

Pelajar major prasekolah pengajaran sepenuhnya dalam seminggu. 4. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a)
b)

Pelajar Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami, menghayati dan berusaha mencapai matlamat dan objektif internship Berbincang dengan pengurus sekolah dan mentor untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa internship

c)

d) Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan di sekolah
e)

Mematuhi dan mengamalkan Etika Profesion Perguruan, peraturan IPGM, dan peraturan sekolah Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah di sepanjang tempoh praktikum

f)

g) Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan

h) Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran
i)

Menulis persediaan mengajar sebelum melaksanakan pengajaran mengikut bilangan waktu mengajar yang telah ditetapkan Menyediakan perancangan dan pelan tindakan projek atau aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan diri murid atau perkembangan profesional guru di sekolah

j)

k) Melaksanakan projek atau aktiviti dan menilai keberkesanannya
l)

Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa internship. Penulisan jurnal dibuat berdasarkan tempoh
121

masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A)
m) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu

komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4A) n) Melengkapkan dan mengemaskinikan portfolio internship
o) Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran internship ke Unit

Praktikum p) Menyerahkan portfolio internship yang telah dilengkapkan kepada pensyarah pembimbing pada minggu kedua selepas tamat internship. (ii) a) b) c) d) e) PR3 Pengurus Sekolah Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami, menghayati dan berusaha mencapai matlamat dan objektif internship Melantik mentor untuk membimbing pelajar semasa internship Memaklumkan kes-kes disiplin pelajar kepada IPGM yang berkaitan (jika ada) Menilai prestasi pelajar dalam internship dengan menggunakan borang (Rujuk Lampiran 3-1) 5. PROJEK/AKTIVITI INTERNSHIP Pelajar dikehendaki memilih mana-mana projek/aktiviti yang berkaitan dengan kurikulum atau kokurikulum yang dijalankan di sekolah. Contoh projek/aktiviti yang boleh dilaksanakan: • Melaksanakan tugas sebagai guru kelas • Menguruskan perhimpunan mingguan • Merancang dan mengelolakan pertandingan peringkat sekolah • Merancang dan menguruskan program motivasi peringkat sekolah • Merancang dan mengelolakan projek/aktiviti keceriaan dan kebajikan komuniti sekolah • Merancang dan menguruskan pertandingan sukan • Merancang dan menguruskan aktiviti unit beruniform • Merancang dan menguruskan pelaksanaan kursus dalaman untuk warga sekolah 6. PENILAIAN INTERNSHIP Penilaian pelajar dalam internship dibuat oleh pengurus sekolah dan mentor pada minggu akhir berasaskan kepada komponen-komponen yang dinyatakan dalam Jadual 4.1

122

Komponen Penilaian
1. Kemahiran interpersonal dan intrapersonal 2 Perancangan projek/aktiviti 3. Pelaksanaan projek/aktiviti 4. Penilaian projek/aktiviti 5. Jurnal reflektif 6. Sikap dan sahsiah Jumlah

Rujukan
Pengurus sekolah dan mentor Porfolio internship Portfolio internship Portfolio internship Portfolio internship Pengurus sekolah dan mentor

Wajaran
10% 10% 30% 10% 10% 30% 100%

Jadual 4.1: Komponen Penilaian Internship

123

LAMPIRAN 3 124 .

0 – 19.KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 3-1 BORANG PR3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA _______________________________ BORANG PENILAIAN INTERNSHIP Perhatian: Borang ini digunakan untuk penilaian internship yang perlu dilengkapkan mentor dan pengurus sekolah.0 – 14.: ______________________ Kursus : ________________________________ Major : _________________________________ Ambilan : _____________________ Elektif : _____________________ Nama Sekolah : ________________________________________________________________ Rumusan untuk Intership Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.0 – 30.0 – 10.5 – 7.0 Peratus 30% 0 – 11.0 – 6. Nama Pelajar : ____________________________________ No.9 12.P.9 8. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.0 – 4.9 4.4 19.5 – 23.9 5.9 24.4 6.0 125 .9 15. K.

Penglibatan aktif peserta . - PENILAIAN PROJEK/AKTIVITI (10 markah) 1 2 3 4 5 Menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Markah D = __________ E. INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Komunikasi Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio Internship) 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan Markah A = __________ 1 2 3 4 5 B. PELAKSANAAN PROJEK/AKTIVITI (30 markah) . PERANCANGAN PROJEK/AKTIVITI (10 markah) Matlamat jelas dan sesuai Pelan tindakan disediakan Menyatakan dengan jelas pihak terlibat Tempoh masa pelaksanaan projek/aktiviti sesuai (Rujuk perancangan) Markah B = __________ C. - JURNAL REFLEKTIF (10 markah) 1 2 3 4 5 Mengenal pasti masalah Mengenal pasti punca masalah Merancang strategi penyelesaian masalah Melaksanakan strategi penyelesaian masalah Penilaian kendiri dan rumusan Markah E = __________ 126 .Maklum balas/komen peserta 1 2 3 4 5 Markah C = __________ D.Mengikut kesesuaian jadual perancangan .Pengendalian projek/aktiviti lancar .BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR3) Arahan: Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek A.

Keprihatinan .Sifat profesional 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan Markah F = __________ Jumlah Keseluruhan Markah = (A + B + C + D + E +F ) = _______% RUMUSAN KESELURUHAN Tandatangan Mentor Tandatangan Guru Besar dan Cop ________________________________ (Nama: ) _______________________________ (Nama: ) Tarikh: _________________________ 127 . SIKAP DAN SAHSIAH (30 markah) .Pekerti .Penampilan diri .Aspek F.

menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan. Tahap 4 Jelas dan teratur. persembahan kreatif dan mengikut format Perancangan projek/aktiviti tidak jelas. kakitangan sekolah.mengikut jadual perancangan. 3. tidak mengikut jadual perancangan.mengikut jadual perancangan. B. mudah diterima sebagai rakan sejawat. kakitangan sekolah. strategi kurang sesuai. tidak teratur. tidak ada sumber rujukan.LAMPIRAN 3-2 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR3) 1. 2. sumber rujukan terhad. persembahan mengikut format Tahap 5 Perancangan projek/aktiviti sangat jelas dan teratur. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Tahap 1 Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara. PERANCANGAN PROJEK/AKTIVITI Tahap 1 Tahap 2 Perancangan projek/aktiviti kurang jelas. ibu bapa dan masyarakat. kakitangan sekolah. ibu bapa dan masyarakat setempat. ibu bapa dan masyarakat setempat. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak. kurang teratur. kanakkanak. kakitangan sekolah. menghadapi masalah memilih pendekatan profesional. Borang rumusan PR3 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar.mengikut jadual perancangan. strategi sesuai. Tahap 5 Sangat jelas dan teratur. ibu bapa dan masyarakat. sumber rujukan sesuai dengan tajuk. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan. 4. 128 . sukar menerima teguran. Tidak jelas. kaki tangan sekolah. strategi tidak sesuai. Pensyarah. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar.mengikut jadual perancangan. kurang teratur. persembahan mengikut format Tahap 4 Perancangan projek/aktiviti jelas dan teratur. kaki tangan sekolah. tidak teratur. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. Berjaya menarik minat kanak-kanak. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen. strategi sesuai. persembahan sangat lemah C. kanakkanak. sumber rujukan pelbagai dan sesuai dengan tajuk. PELAKSANAAN PROJEK/AKTIVITI Tahap 1 Tahap 2 Kurang jelas. ibu bapa dan masyarakat. sumber rujukan sangat terhad. tetapi kurang teratur. tetapi kurang teratur. pengurus sekolah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR3. menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. strategi sesuai. persembahan lemah Tahap 3 Perancangan projek/aktiviti jelas. Tahap 3 Jelas. Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. A. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik. Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. kanakkanak. Borang PR3 digunakan untuk membuat penilaian internship.

Menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. PENILAIAN PROJEK/AKTIVITI Tahap 1 Tahap 2 Kurang jelas. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan murid. tetapi kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 4 Jelas dan teratur teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 5 Sangat jelas dan teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tidak jelas. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi 129 . Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. F. Bersopan santun. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 3 Jelas. Mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Sangat berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. seterusnya merancang langkah susulan. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. JURNAL REFLEKTIF Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Kurang berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebag dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. tidak teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti E. Berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Berpakaian kemas. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. sopan santun. Ada usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri.D. bersopan santun. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Berpakaian kemas. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. berbudi bahasa. seterusnya merancang langkah susulan. berbudi bahasa.

dedikasi. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur 130 . Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. bersemangat. Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. iltizam. sanggup berkorban masa. menyumbang idea dan pandangan. kepentingan. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid d. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. peka. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. sabar.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 b. bertimbang rasa. Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan murid yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan murid dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan murid dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan. c. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional. Sifat Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan murid. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. menyumbang idea. Dapat mengambil tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. kebajikan dan keselamatan murid. terpuji. Menyediakan persediaan mengajar yang tidak kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. beriltizam. mesra.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->