P. 1
HAJA TUJU PENDIDIKAN KANAK DI MALAYSIA KUMPULAN 5

HAJA TUJU PENDIDIKAN KANAK DI MALAYSIA KUMPULAN 5

|Views: 12,279|Likes:
Published by Wanie_Rahman_1555

More info:

Published by: Wanie_Rahman_1555 on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

Sections

 • HALA TUJU PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA
 • NOR AMIZA RAZALI
 • MAWARNI JAFFAR
 • MARIANI NURDIN
 • NORAINI ANGKUM
 • MOHAMED ASHRAFIZREE AHMAD
 • JABATAN PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP
 • FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
 • UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
 • ABSTRAK
 • PENGENALAN
 • LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAHULU DAN SEKARANG DI MALAYSIA
 • PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN AWAL MERDEKA
 • AKTA PELAJARAN 1961
 • AKTA PENDIDIKAN 1996
 • PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TERKINI
 • PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DAHULU DAN
 • SEKARANG DI MALAYSIA
 • KURIKULUM
 • BILANGAN KELAS DAN SEKOLAH
 • TRANSFORMASI KURIKULUM DAN PERUBAHAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN
 • AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA
 • PERUBAHAN DALAM KURIKULUM
 • Maksud Perubahan dalam kurikulum
 • Faktor-faktor Perubahan Kurikulum
 • Langkah-langkah Perlaksanaan Perubahan Kurikulum
 • PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
 • Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sekitar Tahun 1960-an
 • Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sekitar Tahun 1970-an
 • Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sekitar Tahun 1980-an
 • TRANSFORMASI DAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN
 • BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA SEBAHAGIAN DARIPADA PROSES
 • Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan
 • PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN
 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kspk
 • Rekabentuk Kurikulum
 • a) Kurikulum Berasaskan Standard
 • Standard Pengajaran dan Pembelajaran
 • b) Kurikulum Berbentuk Modular
 • Tunjang Pembelajaran Dalam Kspk :
 • Objektif Kspk
 • KURIKULUM PERMATA
 • Falsafah PERMATA
 • Konsep Kurikulum PERMATA
 • Penekanan Kurikulum
 • Komponen Pembelajaran PERMATA
 • KURSUS-KURSUS YANG DIADAKAN BAGI MEMPERKASAKAN SISTEM
 • PENDIDIKAN AWAL KANAK- KANAK
 • Kursus Peningkatan Profesionalisme Pengurusan Prasekolah
 • Kursus Asas Tarian Tradisional Melayu
 • Mesyuarat Penyelarasan Brif Projek Prasekolah KPM
 • Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)
 • DASAR KERAJAAN DAN KUALITI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI
 • MALAYSIA
 • PENGGUBALAN DASAR
 • PENGGUBALAN DASAR AWAL KANAK- KANAK
 • Latar Belakang
 • Komponen Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak
 • PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB AGENSI
 • Aspek Perundangan
 • Kementerian Pelajaran
 • Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
 • Jabatan Kemajuan Masyarakat
 • Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional
 • Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Kebangsaan di Universiti
 • Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 • Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak (PERMATA) Jabatan Perdana Menteri
 • PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN DASAR
 • Pemakaian Kurikulum Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan Di
 • Taska Yang Dikelolakan Oleh Kerajaan
 • Pusat PERMATA KEMAS
 • Penubuhan Pusat PERMATA Perpaduan
 • Tahun TASKA Pendidik Pembantu Pendidik
 • Jumlah 105 420 210
 • Penubuhan Pusat PERMATA FELDA
 • Penubuhan Pusat PERMATA Angkatan Tentera Malaysia (ATM)
 • Pemakaian Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan Di
 • Taska Swasta
 • AKTA
 • Akta 611
 • Suatu Akta untuk menyatukan dan meminda undang-undang yang
 • dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan
 • Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
 • DASAR PENDIDIKAN AWAL KANAK- KANAK DI KUCHING
 • KESIMPULAN

HALA TUJU PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA NOR AMIZA RAZALI MAWARNI JAFFAR MARIANI NURDIN NORAINI

ANGKUM MOHAMED ASHRAFIZREE AHMAD JABATAN PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

ABSTRAK Kajian ini dilaksanakan untuk melihat hala tuju pendidikan awal kanak-kanak di malaysia.Transformasi pendidikan yang berkesan mampu menghasilkan modal insan yang benar-benar boleh membawa negara ke tahap pembangunan ekonomi yang lebih baik berasaskan kreativiti dan inovasi. Elemen kreativiti dan inovasi di dalam kurikulum, corak pengajaran dan proses pembelajaran serta sistem penilaian perlu di terapkan dalam pendidikan negara bagi menghasilkan modal insan yang berdaya saing. Hala tuju pendidikan awal kanak-kanak di malaysia, dilihat dari segi sistem pendidikan di malaysia, perbandingan pendidikan awal kanak-kanak dahulu dan sekarang,

transformasi kurikulum dan perubahan dalam sistem serta dasar kerajaan dan kualiti pendidikan awal kanak-kanak.

1

PENGENALAN Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis, 2008). Secara umumnya, pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran, penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam bentuk yang praktikal, hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dalam konteks kanak-kanak, pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. Dengan adanya ‘ilmu’ atau kemahiran yang diperoleh, ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science, 1990). Kepentingan pendidikan kanak-kanak di peringkat awal dan cabaran

pembangunan perindustrian pesat dalam era globalisasi yang berlaku dalam dunia hari ini telah meningkatkan cabaran membentuk generasi akan datang khasnya bagi ibubapa dan pendidik muslim. Dalam menempuh alam cyber dan teknologi maklumat, tidak dapat dinafikan pembangunan insan dan pembinaan generasi perlu dititikberatkan selari dengan keprihatinan terhadap kepesatan kemajuan negara. Hal ini kerana kanakkanak merupakan aset penting bagi pembinaan sesuatu bangsa dan ketinggian maruah

2

agama. Mereka merupakan generasi pewaris yang bakal menjana wawasan dan mencorak masa depan sesebuah negara pada alaf yang akan datang. Mereka bakal menjadi pemimpin ummah dan mencorak keunggulan islam sebagai agama sejagat (Mastura Badzis, 2008). Oleh yang demikian, dalam penulisan ini akan menghuraikan secara umum dan khusus berkaitan Hala Tuju Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia secara ringkas dan padat sebagai rujukan dan sumber ilmu pengetahuan berdasarkan fokus dari segi bidang yang berkaitan dengan pendidikan awal kanakkanak.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAHULU DAN SEKARANG DI MALAYSIA Sebagai institusi sosial yang utama, pendidikan akan terus menerima tumpuan dan perhatian masyarakat. Masyarakat akan tetap menaruh harapan yang tinggi terhadap kuasa dan pengaruh pendidikan. Tanda-tanda yang terdapat pada hari ini menujukkan bahawa masyarakat percaya kegemilangan masa depan akan bergantung kepada perlaksanaan sistem pendidikan. Apabila kanak-kanak dihantar ke sekolah dan diberi pendidikan secara formal maka sekaligus anggota masyarakat itu telah mencorak dan menentukan hauan masa depan anak-anak mereka. Secara kasar, masa depan sesuatu sistem pendidkan itu ditetapkan oleh perkembangan yang terdapat hari ini dan juga perkembangan yang berlaku pada masa lalu (Robiah Sidin, 1992). Sebelum kedatangan kuasa penjajah pendidikan di Tanah Melayu berbentuk bukan formal dan tidak memberatkan perkembangan kongnitif pelajar-pelajar. Corak pendidikan yang ada pada ketika itu berjalan seperti biasa dengan pengajaran al-quran,

3

Pada peringkat pertama. perikanan dan perburuan (Mohd Kassim Jaffar. 4 . fardu ain. terdapat satu sistem pendidikan agama yang disebut 'sekolah pondok' yang ditubuhkan dan dikendalikan oleh ulama-ulama Islam yang terkenal. Menurut Mohd Kassim Jaffar (2001). dikawal dan diletakkan di bawah kuasa penjajah Inggeris tanpa mempunyai satu falsafah yang konkrit atau Dasar pendidikan Kebangsaan. Matlamat utama sistem pendidikan penjajah ialah semata-mata untuk memberi pendidikan kepada segolongan rakyat bagi membolehkan sebahagian mereka memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi British sahaja (Ummul Kasturi. Peringkat kedua dalam perkembangan sistem pendidikan di Tanah melayu berlaku semasa zaman penjajahan Inggeris (1824-1957). 2010). Pada peringkat ini pendidikan di Tanah melayu telah dikelola. Pelajar-pelajar menuntut di madrasah agama dan tinggal di pondok yang di bina di sekelilingnya. menghafal doa-doa dan sebagainya.tingkah laku. pengetahuan kerohanian dan seni mempertahankan diri. 2001). membaca dan menulis jawi. Pendidikan keagaamaan dikatakan bermula sejak abad ke-15 dengan menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan tajwid (bacaan Al-Quran). Ini termasuklah pelajaran awal dalam bidang kraftangan serta perintis dalam bidang pertanian. dan akhlak yang baik. Pentadbiran pendidikan di Tanah melayu semasa ini adalah mengikut dasar penjajah iaitu "pecah dan perintah" serta dasar terbuka dan tiada campurtangan tentang pendidikan vernacular yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. dikendalikan.

2010). 5 . Akibat dasar Inggeris tersebut maka wujudlah sistem pendidikan plural (plural educatin al system) sesuai dengan keadaan struktur masyarakat majmuk (Ummul Kasturi.Pendidikan pada peringkat pendidikan telah berjalan secara ad hoc tanpa di kawalan oleh satu garis panduan yang konkrit. Sebaliknya mereka mengendalikan pendidikan di bawah dasar kebajikan benevolen (benovelent welfare policy). Pendidikan awal kanak-kanak ditubuhkan tetapi hanya dimonopoli oleh golongan yang berkemampuan sahaja (Ummul Kasturi. Selain itu. Hal ini kerana pemerintah Inggeris tidak menggangap pendidikan sebagai satu pelaburan di 'periphery'nya untuk meningkatkan kemahiran dan kebolehan rakyatnya bagi mencapai kemajuan.unsur kebangsaan di kalangan rakyat. Pada ketika ini. Dengan itu. objektif pemerintahan Inggeris adalah bukan hendak mengubah atau memajukan struktur sosial tetapi sekadar menjadikan keadaan struktur sosial yang sedia ada itu sedikit efisien sahaja. penjelajah menyedari tentang kepentingan pendidikan di tanah melayu. 2010). penjelajah menyedari perlunya memperbaiki kesilapan atas tindakan mereka. Pendidikan pada zaman ini berkembang secara sewenang-wenangnya tanpa satu dasar yang jelas dapat membina dan memupuk unsur. Sistem pendidikan pada peringkat prakemerdekaan (1950-1957) semasa penjajah mentadbir Tanah Melayu. dasar menyatupaduakan masyarakat berbilang kaum agar tidak berlaku kekacauan . mereka telah membuat dasar baru dalam sistem pendidikan iaitu mengembalikan hak peribumi seperti bahasa dan hak mendapatan pendidikan. Hal ini kerana penjajah tidak mahu generasi akan datang menyalahkan ke atas tindakan penjajah. Di sebabkan perkara ini.yang dibuat menyedari perlunya penambahbaikan terhadap sistem pendidikan.

Sekolah cina dan Tamil akan ditukar secara beransuransur kepada sekolah Kebangsaan dengan memperkenalkan aliran Kebangsaan.PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN AWAL MERDEKA Selepas perang dunia kedua perkembangan politik negeri China. Masyarakat pendatang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat kediaman mereka dan kebangkitan nasionalisme Melayu melihatkan tentang masalah kerumitan kaum tentang pendidikan (Ummul Kasturi. dan bahasa Cina dijadikan bahasa pengantar (Ummul Kasturi. supaya Kerajaan membaiki mutu pendidikan di sekolah-sekolah Melayu serta menambahkan peluang bagi melanjutkan pelajaran. 2010). Cadangan tersebut ditentang hebat oleh orang Cina (Ummul Kasturi. dan mencadangkan supaya ditubuhkan sekolahsekolah kebangsaan dari bahasa berbilang kaum sama ada menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sebagai pengantar utamanya. memperakukan untuk mengekalkan serta pembaikan Sekolah Cina telah memburukkan lagi pertikaian yang hangat tentang pendidikan di Tanah Melayu. Laporan Fen wu. Orang Melayu mula mendesak. bahasa Inggeris. India. Antara laporan-laporan yang merupakan langkah awal kearah pembentukan ke arah pembentukan satu sistem pendidikan Kebangsaan di negara ini ialah:- 6 . Laporan Barnes ini diterbitkan pada awal tahun 1951. 2010). Laporan Jawatankuasa Fen Wu telah mengemukakan cadangan-cadangan yang pada asasnya menyokong konsep penggunaan tiga bahasa iaitu bahasa melayu. dan negara jiran banyak berubah. 2010). Sebuah jawatan kuasa ditubuhkan iaitu sebuah jawatankuasa Barnes.

pandangan hidup. b) Laporan Rahman Talib (1960) Laporan Talib yang cita-cita diperakukan yang dalam Akta dalam Pendidikan Laporan 1961 Razak telah dan mengabdikan terkandung 7 . Batu asas kepada pendidikan Kebangsaan terkandung dalam ordinan 1957 yang lebih terkenal dengan Laporan Razak. Penggunaan satu bahasa di semua peringkat pendidikan sehingga tahun 1982 juga bertujuan untuk menyatupadukan seluruh rakyat. Aspek ketiga di dalam laporan ini bertujuan untuk memberi tumpuan kepada fakta-fakta pengajaran yang mengandungi pengertian. 2004) Tujuan utama sistem pendidikan kebangsaan ialah untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai sikap toleransi.a) Laporan Razak (1957) Dengan tercapainya kemerdekaan pada tahun 1957. batu asas bagi Dasar Pendidikan Kebangsaan telah diletakkan. 3) Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam persekitaran Malaysia. norma. Tiga aspek dasar yang penting terkandung dalam laporan ini ialah:1) Pembentukan sistem pendidikan Kebangsaan. 2) Pengakuan matlamat akhir bahawa bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama. dan nilai yang berlandaskan alam Malaysia (Musliha. 2004). (Musliha.

2. Hasil Kajian ini terdapat dalam Laporan kabinet 1979. Terdapat empat aspek penting dalam laporan ini iaitu: 1. 8 . Memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras. 4. Penegasan kepada paradigma kurikulum ala Malaysia. 2. Penegasan kepada pendidikan asas dalam 3M (membaca. menulis dan mengira) dan pengajaran pemulihan. dan menengah atas.menggariskan hasrat sistem pendidikan Kebangsaan yang terdapat sekarang. Mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sarna walaupun berlainan bahasa di peringkat rendah. Enam aspek penting yang perlu diberi perhatian ialah:1. 2004) c) Laporan Kabinet (1979) Setelah beberapa tahun sistem pendidikan yang berteraskan Laporan Rahman Talib dilaksanakan. menengah. Satu kajian telah dijalankan untuk mengkaji pelajaran dalam menyahut cabaran sains dan teknologi dan Dasar Ekonomi Baru. Menjadi titik permulaan ke arab pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar. Memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk keperluan tenaga mahir. (Musliha. 3.

2004) Dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan agar setaraf dengan negara–negara maju yang lain. 2009).3. tahun 1986 hingga awal tahun 1991 adalah merupakan tahap terpenting dalam sejarah pendidikan negara di mana pelbagai perubahan telah dilaksanakan dalam banyak aspek. Pelajaran menengah atas melalui saluran akademik dan vokasional. 5. 4. Peningkatan keseluruhan mutu pelajaran. Pendidikan kerohanian yang kukuh. Dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan agar setaraf dengan negara–negara maju yang lain. Peluang melanjutkan pelajaran dari 9-11 tahun. (Musliha. Perlaksanaan kurikulum baru KBSR dan KBSM adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh 9 . 6. di samping berusaha untuk menangani cabaran perkembangan semasa yang mana telah mula mengabaikan nilai kerohanian dan juga nilai murni dalam kehidupan masyarakat pada waktu tersebut. Perlaksanaan kurikulum baru KBSR dan KBSM adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979 (Manroy. tahun 1986 hingga awal tahun 1991 adalah merupakan tahap terpenting dalam sejarah pendidikan negara di mana pelbagai perubahan telah dilaksanakan dalam banyak aspek. di samping berusaha untuk menangani cabaran perkembangan semasa yang mana telah mula mengabaikan nilai kerohanian dan juga nilai murni dalam kehidupan masyarakat pada waktu tersebut.

kerajaan. Asas utama yang dikemukakan oleh laporan tersebut adalah pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Akta Pelajaran 1961 adalah berdasarkan kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh Laporan Penyata Razak 1956. 2009). penggunaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah dan pengambilan peperiksaan awam yang sama oleh semua murid (Ahmad Fauzi. 2009). AKTA PELAJARAN 1961 Secara amnya.Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979 (Manroy. 2009). Akta ini merupakan satu mandat untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan yang memberi tumpuan atau penekanan kepada penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. khususnya Kementerian Pendidikan mendapati akta tersebut memerlukansemakan. namun akta tersebut perlu disemak semula. pemansuhan dan peruntukan-peruntukan baru selaras dengan keperluan dan cabaran pendidikan semasa (Ahmad Fauzi. Justeru. Olehyang demikian. akta tersebut telah menampakkan kekurangan dan didapati banyak lompong (loopholes) khususnya untuk menangani pelbagai perubahan serta cabaran baru dalam sistem pendidikan negara. 10 . Walaupun dari segi dokumen Akta Pelajaran 1961 merupakan satu risalah perundangan pendidikan yang komprehensif. Akta Pendidikan 1961 diwujudkan untuk melahirkan masyarakat majmuk yang bersatu padu. Setelah tempoh pelaksanaannya melebihi 35 tahun.

banyak lagi perubahan berlaku dalam bidang pendidikan termasuk: 1. sebagai contoh. Akta Pendidikan 1996 tersebut telah mengemukakan satu undang-undang baru tentang pendidikan bagi maksud melaksanakan dasar pendidikan negara yang berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 11 . Secara amnya. Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan lain-lain (Kulanz. Dekad terakhir abad ke-20 iaitu zaman dasar pembangunan Negara (1991-2000) menyaksikan perubahan yang pesat dalam pendidikan negara. Peningkatan akses dalam pendidikan khususnya peringkat tertiari. Selain itu.AKTA PENDIDIKAN 1996 Akta Pendidikan 1996 yang juga dikenali sebagai Akta 550 adalah bertujuan memansuhkan Akta Pelajaran 1961. sosial. Perkembangan ICT dalam pendidikan termasuk penubuhan Sekolah Bestari pada tahun 1999. 2. Akta Pendidikan 1996. Asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan diperkukuhkan melalui penggubalan dan pindaan beberapa akta yang berkaitan dengan pendidikan. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama. Pendidikan yang disediakan melalui akta ini adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan akan memenuhi keperluan negara. Matlamat-matlamat seperti apa yang disenaraikan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dijangka dapat dicapai melalui suatu Sistem Pendidikan Kebangsaan. yang memperuntukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. ekonomi dan politik (Ahmad Fauzi. 2009). serta juga memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya. Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. 2009).

Menaiktarafkan kelayakan guru-guru daripada sijil kepada diploma. penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan diperlihatkan dalam perundangan. Program Bimbingan dan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dilaksanakan pada tahun 2003 (Kulanz. Menaiktarafkan Sekolah Menengah Vokasional kepada Sekolah Menengah Teknik. dasar dan program utama. Dengan mengambil kira pelbagai perubahan dan cabaran alaf ke-21. . antaranya: Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002). (Kulanz. 4.3.Menaiktarafkan Maktab Perguruan Sultan Idris kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). 2009) PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TERKINI Pada zaman ini Sistem Pendidikan Kebangsaan diperkemas sejajar dengan perkembangan dunia teknologi maklumat. . dan 5. PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DAHULU DAN SEKARANG DI MALAYSIA KURIKULUM Perkembangan pesat pendidikan prasekolah di Malaysia bermula pada tahun 1970-an yang pada ketika itu lebih dikenali dengan kindergarten atau tadika yang dilaksanakan 12 . 2009).

Pada tahun 2003. Akta Pendidikan 1996 13 .secara lebih teratur dari tahun-tahun sebelumnya yang pada ketika itu hanya diceburi oleh agensi-agensi kerajaan seperti KEMAS. bantuan kerajaan. Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan bahawa Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika kerajaan. NGO's dan swasta mulai 1 Januari 2003 (Laman Sesawang Prasekolah Baling Sik. Sempena dengan perlaksanaan program pendidikan prasekolah ‘annex’ iaitu penubuhan tadika di sekolah rendah seluruh negara maka garis panduan yang sedia ada pada masa itu disemak semula mengikut perkembangan semasa dan keperluan agensi yang menjalankan pendidikan prasekolah. 2010). Surat Pekeliling Ikhtisas: Bil: 15/2002. Pembaharuan dalam kurikulum prasekolah kebangsaan ini diadakan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh para pendidik dalam menterjemahkan teori ke dalam dunia praktikal (Farida Yunus & Hasnah Toran. Garis Panduan Kurikulum Prasekolah merupakan salah satu kurikulum yang terdapat di Malaysia yang telah digubal buat pertama kali semasa projek imbuhan dijalankan pada tahun 1973 hingga 1983. Inisiatif terkini KPM adalah membangunkan panduan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) pada tahun 2003 yang kemudiannya dikemas kinikan pada tahun 2010 untuk menghasilkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). 2009). NGO's clan pihak swasta. Garis panduan itu telah diterbitkan pada tahun 1993.

Komponen kurikulum prasekolah berdasarkan garis panduan ini ialah komponen bahasa dan komunikasi. Kurikulum PERMATA berbeza kerana 14 . komponen perkembangan kognitif. 2008). serta komponen kreativiti dan estetika (IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. Ia dibentuk bagi memberi panduan kepada pendidik-pendidik mengenai pengurusan taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanak-kanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. komponen kerohanian dan moral. Kurikulum PERMATA juga merupakan kurikulum yang diguna pakai dalam rujukan pengajaran di prasekolah yang telah dibentuk oleh pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah (Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia 1993). merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibubapa dan ahli keluarga serta masyarakat (Aminah Ayob et al.telah menaikkan martabat pendidikan prasekolah dengan memasukkan pendidikan prasekolah ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. 2009). Hal ini. di samping panduan merancang aktiviti untuk menaksir perkembangan kanakkanak. Sehubungan dengan itu satu garis panduan kurikulum prasekolah yang juga dipanggil kurikulum prasekolah telah diterbitkan pada tahun 1998 dan dikuatkuasakan penggunaannya mulai 1 Januari 1999 untuk semua tadika di negara ini. kaedah pegasuhan secara holistik. komponen perkembangan sosioekonomi. Kurikulum ini mencakupi aspek-aspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. komponen perkembangan fizikal. bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan.

perkembangan deria dan pemahaman dunia. Pada masa sekarang. perkembangan pra-matematik dan pemikiran logik. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak. Antara bentuk kurikulum standard prasekolah kebangsaan adalah meliputi komunikasi. 2010). kerohanian. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. komunikasi dan fizikal. fizikal dan estetika. bertema. sikap dan nilai. kemanusiaan. serta aspek asuhan meliputi keselamatan. perkembangan fizikal dan kemahiran mengurus diri. perkembangan bahasa. pemakanan seimbang. BILANGAN KELAS DAN SEKOLAH 15 . serta lestari dan sains teknologi (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). penjagaan dan amalan asuhan (PERMATA Negara. komunikasi dan literasi awal. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. ketrampilan diri. sosio-emosi.ianya memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. belajar melalui bermain. sahsiah dan kerohanian. Antara ciri-ciri penting dalam kurikulum PERMATA ialah skop kurikulum PERMATA meliputi perkembangan sosio emosi.

Bagi melaksanakan keputusan tersebut. Satu program rintis telah dilaksanakan di 100 buah sekolah di seluruh negara pada tahun 2002 bagi memastikan keberkesanan kurikulum tersebut (Laman Sesawang Prasekolah BalingSik.Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1970 dengan memulakan projek rintis sebanyak 13 buah kelas di bawah biayaan Yayasan Bernard Van Leer. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal bermula pada tahun 2000 dalam menggubal kurikulum prasekolah yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. bermula pada Januari 2010. Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak yang lebih dikenali sebagai pendidikan prasekolah "annex" 1992.131 buah kelas prasekolah. daripada 1353 yang dirancang untuk beroperasi pada tahun 2010. sebanyak 987 buah telahpun beroperasi mengikut pecahan berikut: 16 . 2009). Semenjak dilancarkan Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. berdasarkan mesyuarat Jemaah Menteri 18 Disember 1991 bersetuju mewujudkan sebanyak 1.

17 . Bagi mengamalkan pembaharuan sebuah kurikulum. maka proses pembaharuan kurikulum sudah tentulah tidak boleh dilaksanakan. Oleh itu. Menurut Razali Arof (1991).Selain itu. yang paling penting mestilah terlebih dahulu terdapat satu bentuk kurikulum. sebanyak 4 kelas prasekolah (tambahan) akan dibina dirumah panjang Sarawak dan 4 lagi akan dibina di Sabah (Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. Sekiranya. kita tidak dapat menerima hakikat dalam sesebuah perubahan menunjukkan ianya membawa ke arah lebih buruk. 2010). Sekiranya kurikulum itu tidak ada. peralihan dan hal berubah. istilah atau konsep pembaharuan kurikulum adalah lebih khusus dan memberi gambaran bahawa kurikulum yang sedia ada akan diberi elemen-elemen yang baru dan diperbaiki dengan keadaan kurikulum yang ada supaya kurikulum tersebut menjadi lebih berkesan. TRANSFORMASI KURIKULUM DAN PERUBAHAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA PERUBAHAN DALAM KURIKULUM Maksud Perubahan dalam kurikulum Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). perubahan kurikulum bermaksud kurikulum tersebut diubah kepada yang lebih baik ataupun boleh jadi lebih buruk lagi. perubahan bermaksud pertukaran.

penyelidik akan cuba mencari penawar untuk sesuatu penyakit itu. Sekiranya terdapat penyakit baru yang datang. ia penting kepada ahli-ahli pengubal kurikulum untuk mengemaskini supaya penerima kurikulum mendapat ilmu mutakhir dan tidak mempelajari ilmu yang sudah ketinggalan zaman. majalah atau mendengar melalui radio atau melihat melalui kaca televisyen. Kadang-kadang faktor-faktor itu bergerak sendiri dan kadang-kadang bergabung. Oleh itu. Ilmu boleh dicari dengan kemudahan teknologi seperti membaca akhbar.  Ilmu sentiasa berkembang dan tidak statik. juga mengatakan terdapat pelbagai faktor-faktor yang boleh menyebabkan sesuatu kurikulum perlu diperbaharui. Antara faktor-faktornya ialah: a) Kewujudan ilmu-ilmu yang baru atau perkembangan penemuan ilmu-ilmu baru. Contohnya. Ilmu-ilmu yang baru itu mungkin dalam prinsip atau teori dan sebagainya. dalam bidang perubatan kita mendapati ia berkembang dengan pesat sekali. b) Keperluan individu.  Keperluan individu ialah berdasarkan minat dan kemahiran asas (3M) seseorang dan ini membolehkan murid untuk memperolehi kemahiran 18 .Faktor-faktor Perubahan Kurikulum Razali Arof (1991).

tiada yang kekal dan pasti akan berubah.  Kehendak masyarakat sentiasa berubah. Elemen yang mempengaruhinya ialah tahap kedewasaan dan tahap kematangan ahli-ahli masyarakat itu. c) Keperluan universal. 19 . Begitu juga dengan sesuatu benda. motivasi individu dan kawalan tingkah laku. ilmu dan kemahiran untuk memastikan kestabilan masyarakat. berupaya memahami diri sendiri. Keperluan universal juga dilakukan dengan penambahbaikan cara hidup masyarakat dengan menekankan nilai. mengembangkan minat dan potensi dan pembentukan perwatakan.sosial. d) Kehendak masyarakat yang berubah. setiap kemahuan masyarakat akan menjadi faktor penting perubahan kurikulum. e) Perkembangan dasar kerajaan. sentimen.  Keperluan universal ialah dengan menyebarkan ilmu dan latihan kepada murid untuk membolehkan murid menerapkan pemahaman dan kerjasama secara universal. Maka.

Sekiranya tiada perubahan tentu ia menyimpang dengan kehendak kerajaan.1991) Langkah-langkah Perlaksanaan Perubahan Kurikulum Razali Arof (1991). f) Kelemahan yang telah dilakukan ataupun yang terdapat dalam kurikulum. (Razali Arof. menyebabkan kurikulum itu tidak dapat berkesan. Oleh itu. Oleh itu. Setiap arahan daripada kerajaan memerlukan pihak pembentuk kurikulum meneliti semua kurikulum yang sedang digunakan dan seterusnya membuat pelbagai tindakan ke arah memperbaharui kurikulum sedia ada. Antara langkah-langkah tersebut ialah: 20 . mungkin telah didapati bahawa proses pemilihan objektif ataupun isi bagi kurikulum telah tidak dilaksanakan dengan sempurna dan oleh hal yang demikian. melaksanakan proses pembaharuan kurikulum mempunyai beberapa langkah yang perlu dilaksanakan atau perlu dilalui. perwujudan aspek pembaharuan dalam sesuatu kurikulum itu wujud.  Contohnya. Pembaharuan kurikulum juga boleh berlaku disebabkan oleh perkembangan dasar kerajaan. perkembangan dasar kerajaan mempengaruhi perubahan kurikulum. Langkah-langkah itu perlu dilaksanakan supaya proses pembaharuan akan menjadi lebih berkesan.

a) Mengenalpasti masalah untuk membuat pembaharuan. Malah. kita tidak tahu atau tidak faham dan tidak jelas mengapa sesuatu kurikulum itu perlu diubah menyebabkan proses pembaharuan itu menjadi kacau dan tidak mempunyai rangka panduan dan tujuan yang sepatutnya. 21 . Sekiranya.  Aktiviti ini cuba menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan mengapakah sesuatu kurikulum itu boleh diubah? Jawapan kepada persoalan tersebut adalah penting kerana ia merupakan asas kepada aktiviti seterusnya. b) Mengenalpasti ketidakselarasan yang wujud di antara kurikulum dengan masalah yang telah dikenalpasti. perlu dikenal pasti aspek-aspek kurikulum yang perlu dibaiki supaya menjadi lebih berkesan. c) Mewujudkan objektif. Maka perubahan tidak akan menjadi seperti yang diinginkan.  Langkah ini adalah penting untuk mewujudkan bukti yang lebih kuat dan nyata lagi mengenai kelemahan yang terdapat dalam kurikulum yang sedia ada itu.

d) Mewujudkan rangka bentuk atau model pembaharuan. f) Membuat penilaian mengenai hasilnya. Seterusnya. unsurunsur praktikal dan realiti perlu diberi pertimbangan dalam perwujudan konseptual model tersebut. Dengan kata lain.  Tujuan langkah ini untuk memberi gambaran awal mengenai hasil proses pembaharuan supaya dengan demikian. Pemikiran mengenai objektif sepatutnya selari dengan pemikiran yang diperolehi daripada langkah-langkah sebelumnya. e) Mengenalpasti keperluan dan kemudahan yang dikehendaki.  Langkah ini penting dilakukan supaya model yang akan diwujudkan nanti dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai keseluruhan bentuk pendekatan proses pembaharuan itu. mereka yang bertanggungjawab memperbaharui kurikulum ini tidak akan berasa terkejut dan gelisah sekiranya terdapat beberapa kelemahan selepas 22 . langkah haruslah sesuai dengan objektif pembaharuan yang telah diwujudkan.

Pendidikan Awal Kanak-Kanak mula berkembang secara umum berikutan kesedaran untuk mendapatkan pendidikan dalam kalangan golongan kurang berkemampuan selepas merdeka mula meningkat.  Langkah-langkah yang terlibat diperingkat ini bukan sahaja memperbaharui kurikulum yang berkenaan tetapi melaksanakan kerjakerja menguji kurikulum yang telah diperbaharui. 1996) PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sekitar Tahun 1960-an. 2009). Sekurang-kurangnya. Satu revolusi telah berlaku pada tahun 1969. Selepas itu barulah kurikulum ini diperkenalkan sepenuhnya kepada semua sekolah yang berkenaan. kita dapat memikirkan cara mengatasi kelemahan yang ada. 23 . Sekitar tahun 1960-an. (Razali Arof.dilaksanakan. Penilaian formatif akan terus dilakukan dianalisa untuk terus memperbaikinya. Yayasan Asia telah menyumbangkan bantuan dalam bentuk kewangan kepada Worker Society of Malaysia untuk membangunkan institusi model TADIKA yang mana ia hampir sama dengan projek di Amerika Syarikat (Bernard Van Lee. g) Melaksanakan.

Pada tahun 1972 pula.Sasaran utama projek ini adalah dikalangan kanak-kanak daripada keluarga miskin daripada pelbagai bangsa seperti Melayu.U (A). Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sekitar Tahun 1970-an Pada tahun 1970. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA). 2009). Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS). Cina dan India. melalui pelancaran Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang berfokuskan kepada program "Pembasmian Buta Huruf". Satu kajian telah diambil di Amerika Syarikat menunjukkan kanak-kanak yang terlibat dalam projek ini telah mencapai prestasi yang baik dari segi akademik dan tingkah laku jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam projek ini (Bernard Van Lee. Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA). Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah membina akta yang khusus bagi Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang dinamakan Akta Pelajaran 1961 P. Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara. 2009). Kampung Manggis dan Kampung Sentosa di Selangor. 24 . Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Kerajaan Tempatan serta Perumahan Sabah telah mengambil keputusan untuk menubuhkan Taman Didikan Kanak-Kanak (TADIKA) atau Taman Bimbingan Kanak-Kanak (TABIKA) untuk penjagaan dan pendidikan bagi kanak-kanak di antara umur empat hingga enam tahun (Mohd Faiz et al. Mereka dipilih daripada Kampung Muniandy. Kaedah-kaedah Pelajaran (Kindergarten/Sekolah Asuhan)(Pendaftaran).

Sebanyak 90 % daripada kanak-kanak yang mendapat pendidikan di peringkat ini diletakkan di dalam kelas pertama apabila mereka memasuki sekolah rendah (Ee Ah Meng 1998 dalam Mohd Faiz et al. 2009). Terdapat beberapa pihak mula mencadangkan dan menuntut bahawa pendidikan 25 . Maktab Perguruan Mohd Khalid (MPMK) dan Maktab Perguruan Perempuan Melayu (MPPM) yang dibiayai oleh UNICEF (Bernard Van Leer Foundation. menganjurkan seminar-seminar dan menerbitkan buku panduan pendidikan yang khas untuk pendidikan awal kanak-kanak. Maktab Perguruan Sri Pinang (MPSP). Oleh itu. Pendidikan awal kanak-kanak semakin berkembang pesat dengan kewujudan Yayasan Bernard Van Leer. Perkembangan pesat tersebut menuntut bilangan tenaga pengajar yang lebih banyak dalam pendidikan awal kanak-kanak. sekitar tahun 1972 sehingga 1976.Berdasarkan laporan daripada kajian Keciciran 1973 (Ee Ah Meng 1988 dalam Mohd Faiz et al. Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK) mula menawarkan kursus untuk melatih para guru dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Usaha MPIK ini mendapatkan sambutan dan diteruskan melalui projek-projek rintis Prasekolah oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). 2009). 2009) terdapat kesan yang positif di kalangan kanak-kanak yang mendapat pendidikan awal di peringkat prasekolah. Pendidikan awal kanak-kanak mula mendapat perhatian yang lebih serius pada tahun 1984. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sekitar Tahun 1980-an. Yayasan ini telah banyak membiayai aktiviti pendidikan Prasekolah terutamanya dalam menggubal program pukal Prasekolah.

pendidikan menjadi wahana untuk melahirkan sumber manusia yang berupaya untuk mengisi keperluan perindustrian negara. iaitu di bawah empat tahun. berkemahiran tinggi dan berketerampilan untuk memacu ekonomi berasaskan pengetahuan (Muhyiddin. pendidikan Malaysia menjadi wahana penting untuk membangunkan negara dan memupuk perpaduan nasional.awal kanak-kanak harus bermula lebih awal. Menurut Muhyiddin di Majlis Perasmian Persidangan Perkembangan Baru Dalam Pendidikan 2010-2012 (2009). Dalam dasar awal selepas merdeka. sistem pendidikan di Malaysia sentiasa melalui proses transformasi dan pembaharuan dari masa ke masa seiring dengan peredaran zaman. TRANSFORMASI DAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN Menurut Muhyiddin (2009). dasar awal pendidikan kebangsaan digubal untuk mencapai dua matlamat penting ini. Kini. 2009). Sewaktu Malaysia sedang mengorak langkah sebagai sebuah negara industri baru yang pesat membangun dalam dekad 80-an dan 90-an. Hal yang demikian ini menyebabkan tertubuhnya Children Centre Act atau Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) bagi memenuhi tuntutan tersebut (Mohd Faiz et al. 2009). di samping mengekalkan matlamat asas untuk melahirkan insan yang baik. merupakan prasyarat utama kepada kejayaan rakyat 26 . pendidikan menjadi wahana penting untuk melahirkan modal insan yang berilmu. ketika Malaysia sedang bersiap sedia untuk melakukan lonjakan berganda bagi mencapai taraf ekonomi berpendapatan tinggi. keupayaan untuk melakukan transformasi dan pembaharuan dalam sistem pendidikan. Oleh itu.

mengembalikan kemeriahan sukan di sekolah dan memperkasa pendidikan prasekolah merupakan komponen penting transformasi dan pembaharuan yang sedang berlaku dalam sistem pendidikan negara. 2009). 2009). termasuk dasar Memartabat Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI). 27 . yang mana natijah akhirnya ialah berlakunya peningkatan pada kualiti pendidikan (Muhyiddin. beberapa dasar yang diumumkan oleh kerajaan baru-baru ini.memajukan negara dan pada masa yang sama membina masyarakat yang beradab. Pengenalan NKRA pendidikan merupakan sebahagian daripada proses transformasi dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Malaysia akan melonjakkan lagi kecemerlangan pendidikan di negara ini (Muhyiddin. Malah. BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA SEBAHAGIAN DARIPADA PROSES TRANSFORMASI DAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN YAB Perdana Menteri menjadikan pemeluasan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan sebagai salah satu daripada enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). dengan hasrat untuk melahirkan modal insan yang berdaya maju dan mampu memacu ekonomi berpendapatan tinggi. sistem pendidikan yang berfungsi dengan baik ialah sistem yang sentiasa melalui proses transformasi dan pembaharuan seiring dengan perkembangan semasa. Dalam konteks pendidikan di Malaysia.

• Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak berumur (4+ dan 5+) kepada 87% menjelang 2012 serta meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dengan menjadikan prasekolah swasta dan agensi-agensi lain sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan (Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan . 2010). kerajaan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan iaitu Prasekolah. a) Prasekolah. 2010). 90% Menguasai Literasi &Numerasi pada 2010 28 . Kurikulum khas untuk literasi dan numerasi telah direka khusus untuk kanakkanak berkeperluan khas.Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan Dalam Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan (2010). 72% enrolmen untuk kohort kanak berumur 4+ dan 5+ menjelang 2010 b) Literasi & Numerasi (LINUS) • Setiap kanak-kanak menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012 (Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan. Sekolah Berpretasi Tinggi (SBT) dan Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah. Literasi & Numerasi (LINUS).

karakter dan identiti tersendiri. Sasaran 20 HPS menjelang 2010 d) Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah • Memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian untuk menilai Pengetua dan Guru Besar (PGB) dengan menawarkan ganjaran yang menarik kepada PGB yang melepasi sasaran serta membantu PGB yang lemah (Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan. 2010). 2% Pengetua/ Guru Besar menerima ganjaran menjelang 2010 29 .c) Sekolah Berpretasi Tinggi (SBT) • Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi yang mempunyai etos. 2010). Sekolah–sekolah ini akan melonjakkan kecemerlangan pelajar ke peringkat paling tinggi (Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan.

tetapi 30 . KPM telah menyediakan sebanyak 7511 kelas prasekolah.9%) daripada kadar enrolmen pada tahun 2009 iaitu 67 peratus (Muhyiddin. pihak KEMAS di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah serta Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Jabatan Perdana Menteri.PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN Terdapat empat agensi utama yang menjalankan pendidikan prasekolah iaitu Kementerian Pelajaran sendiri. JPNIN 1643 dan prasekolah swasta yang berdaftar sebanyak 6378. Ini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan sebanyak lebih kurang 2. KEMAS sebanyak 8. iaitu: 1. bagi mencapai sasaran kadar penyertaan 72% dan 87% masing-masing pada hujung 2010 dan 2012 (dari kadar sekarang 67%). 2010). Dalam Pelan Hala Tuju (GTP) 2010 memetik. Dari segi statistik didapati sehingga kini. Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan serta Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Prasekolah dalam Kementerian Pelajaran (MOE) untuk mentadbir semua penyedia prasekolah (Pelan Hala Tuju (GTP) . Jabatan Perdana Menteri . Program Transformasi Kerajaan telah mengenal pasti tujuh teras bagi memperkasa tadbir urus dan pelaksanaan pendidikan prasekolah yang berkualiti.525.9 peratus (69. 2010). prasekolah KPM. serta pihak swasta. KEMAS dan JPNIN bergerak secara bersendirian. Penubuhan tersebut juga ditubuhkan bagi memantau dan menyelaras semua dasar dan pelaksanaan prasekolah Kerajaan dan Swasta yang dipengerusikan sendiri oleh Ketua Pengarah Pelajaran dan dianggotai oleh Ketua Pengarah KEMAS dan JPNIN serta pihak swasta. Jika selama ini.

Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan.dengan adanya jawatankuasa ini. yang dibangunkan dengan kerjasama agensi swasta (Pelan Hala Tuju (GTP) . pihak Kementerian berusaha untuk meningkatkan kadar bantuan makanan kanak-kanak prasekolah daripada RM1. 2010). Jabatan Perdana Menteri . 31 . 2. Kerajaan memperuntukkan RM4. 2010).50 sedia ada kepada kadar yang lebih tinggi di semua agensi kerajaan di seluruh Negara (Muhyiddin. maka semua dasar-dasar berkaitan prasekolah dapat diselaraskan (Muhyiddin. 3. 2010). Dari segi geran per kapita yang disediakan kepada kanak-kanak prasekolah agensi kerajaan akan diseragamkan sebanyak RM100 seorang kanak-kanak setahun.9 juta pada tahun 2010 untuk operasi prasekolah swasta di kawasan miskin bandar dan luar bandar dan jumlah peruntukan itu akan ditingkatkan kepada RM5 juta pada tahun akan datang (Utusan Online. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bermula Januari 2010. Jabatan Perdana Menteri . Ini termasuk penyeragaman pemberian geran per kapita (Pelan Hala Tuju (GTP) . 2010). 2010). Dan pada masa yang sama.

2009). akses kepada 32 . Langkah menyediakan guru terlatih ini boleh mengurangkan masalah kurangnya penguasaan 3M iaitu membaca. 2010). menulis dan mengira dalam kalangan pelajar (Muhyiddin. Strategi ini selaras dengan Model Ekonomi Baru yang inginkan penglibatan pihak swasta untuk menerajui pertumbuhan ekonomi negara. Jabatan Perdana Menteri . Jabatan Perdana Menteri . Jabatan Perdana Menteri . Dengan cara ini.4. Meningkatkan perkongsian pintar kerajaan dan pihak swasta dalam pembangunan pendidikan pada semua peringkat daripada prasekolah sehinggalah ke peringkat menengah adalah sangat penting. 5. Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru prasekolah. Menambah bilangan kelas prasekolah. dianggarkan kira-kira 10. Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan prasekolah bagi mencapai kelas tambahan yang diperlukan di samping mematuhi standard kebangsaan (Pelan Hala Tuju (GTP) .000 kelas tambahan (Pelan Hala Tuju (GTP) . 6. Peluasan akses kepada pendidikan berkualiti tidak seharusnya diletakkan di atas pihak kerajaan sahaja.000 guru dan pembantu guru prasekolah sedia ada dan baru dalam tempoh tiga tahun (Pelan Hala Tuju (GTP) . Guru lulusan ijazah akan diambil bagi menjadi pendidik di peringkat prasekolah di masa depan bagi meningkatkan kualiti pembelajarannya selaras dengan Dasar Pendidikan Negara. khususnya bagi kanak-kanak berumur 4+ tahun. lebih kurang 30. 2010). 2010).

Jabatan Perdana Menteri. Mana-mana guru prasekolah swasta yang belum pernah mengikuti latihan atau tiada sijil pendidikan prasekolah akan diberikan kursus latihan secara percuma (Muhyiddin. Prasekolah di seluruh Malaysia menggunakan kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. 2010). 2010). KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kspk Bermula 1 Jan 2010. Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk penubuhan prasekolah swasta daripada 40 hari kepada 7 hari sahaja. harapan kerajaan lebih banyak lagi pihak swasta akan menubuhkan prasekolah khususnya di kawasan berkeperluan tinggi. 7. Dalam usaha meningkatkan perkongsian pintar kerajaan dan swasta supaya lebih banyak pendidikan prasekolah ditubuhkan. Jabatan Kesihatan. 2010).pendidikan khususnya pendidikan prasekolah dapat diperluaskan (Muhyiddin. antaranya mempercepatkan tempoh kelulusan daripada agensi-agensi seperti Pihak Berkuasa Tempatan. 2010). beberapa pendekatan baru telah diwujudkan. Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan bagi menyelaras dan mengumpul maklumat berkaitan prasekolah termasuk maklumat asas pelajar. Dengan mempermudahkan proses ini. personel dan lokasi sekolah serta pencapaian prasekolah tersebut (Pelan Hala Tuju (GTP). 33 .

kemahiran dan nilai. Ia merangkumi aspek pengetahuan. 34 . 2010). 2010) : a) Kurikulum berasaskan standard b) Kurikulum berbentuk modular a) Kurikulum Berasaskan Standard Tujuannya adalah untuk ekuiti dan kualiti.Rekabentuk Kurikulum Ciri utama Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria @ indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan (Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Standard Kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang patut murid tahu dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Di mana ekuiti bermaksud semua murid diberi pendidikan yang sama dan kualiti merujuk kepada bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti.

(Kementerian Pelajaran Malaysia. c) Guru Prasekolah perlu menjalankan kaedah seperti pentaksiran yang secara di berterusan Standard menggunakan Pentaksiran.Standard Pengajaran dan Pembelajaran Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran. e) Penglibatan ibu bapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. f) Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid. Guru Prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan member nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa. 2009). pelbagai dinyatakan d) Guru Prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah. 35 . Terdapat enam standard iaitu: a) Guru Prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak. b) Guru Prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid.

2 jenis modul diwujudkan iaitu (Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Tunjang Pembelajaran Dalam Kspk : • • • • • Tunjang Komunikasi Tunjang Kerohanian. Sikap dan Nilai Tunjang Kemanusiaan Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika 36 . Pendidikan Moral. Modul Bertema – iaitu modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. 2.b) Kurikulum Berbentuk Modular Merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit (dinamakan modul). 2010): 1. Permainan Luar dan Matematik. Modul Asas – terdiri dari komponen bahasa (BM/BI/BC/BT). kritis dan inovatif. (modul ini dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak). Pendidikan Islam.

Tunjang Ketrampilan Diri

(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2009).

Penekanan dalam Kurikulum Standard ini adalah supaya murid-murid prasekolah dapat menguasai 4M bukan lagi 3M (Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, 2010):

Membaca

37

• • •

Menulis Mengira Menaakul

Objektif Kspk Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, sosial, intelek dan rohani seperti berikut: 1- Membina kecergasan badan. 2- Mempunyai tubuh badan yang sihat. 3- Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. 4- Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. 5- Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. 6- Mempunyai kematangan emosi. 7- Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. 8- Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. 9- Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain 10- Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan.

38

11- Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya. 12- Mengamalkan nilai-nilai murni. 13- Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. 14- Berkomunikasi menggunakan Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan bahasa penghantar dalam konteks kehidupan harian. 15- Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. 16- Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. 17- Menggunakan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatif dalampembelajaran dan kehidupan seharian. 18- Mengembangkan daya kreatif dan estetika. 19- Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. (Program Prasekolah KPM, 2010) KURIKULUM PERMATA Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang tersendiri hasil daripada perwarisan seperti yang telah dicipta dalam gen mereka (Rozumah & Salma, 1985). Oleh hal yang demikian, kurikulum awal kanak-kanak harus melihat kepada tahap

39

Oleh itu. program dan latihan yang berkaitan dengan kanak-kanak supaya impian Y. Datin Paduka Seri Rosmah Mansor.al. didapati projek perintis ini telah dapat memberi kesan yang sangat positif terhadap pembinaan sahsiah. isteri Perdana Menteri Malaysia telah bertekad untuk membantu kerajaan melahirkan modal insan Negara yang holistik dan produktif.al. setiap anak amat berharga. Bhg. pendidikan awal kanak- 40 .A Bhg. Perkembangan kurikulum awal kanak-kanak di Malaysia telah berkembang secara baik sehingga kini dengan penubuhan agensi. setiap anak adalah modal insan negara.A. isteri Perdana Menteri Malaysia untuk melahirkan modal insan Negara yang hollistik dan produktif bermula dari peringkat awal kanakkanak lagi. Projek Perintis “Setiap Anak PERMATA Negara” telah dilaksanakan di lima buah pusat anak PERMATA Negara (PAPN) di luar bandar dan pinggir bandar. Pada awal 2006. kita akan Berjaya menghasilkan tenaga kerja dan warganegara yang produktif yang akan membawa pulangan ekonomi yang baik kepada Negara (Aminah Ayob et. institusi. 2008). jasmani. dasar. 2008). Hasil kajian yang dibuat. bermula dari peringkat awal kanak-kanak lagi.perkembangan mereka. Malah. setiap kanak-kanak akan berpeluang diasah bakat dan mindanya dari awal lagi untuk menjadikan mereka berjaya apabila dewasa kelak (Aminah Ayob et. rohani sosial dan intelek kanak-kanak. Implikasi daripada polisi ini sebenarnya. Falsafah PERMATA Falsafah permata adalah untuk melahirkan setiap anak permata negara. Kini. Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. sekumpulan pakar yang dipimpin oleh Y.

Malah. fokus permata adalah kepada pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang memenuhi kriteria seperti berumur antara satu hingga lima tahun. 2009). Malah. menghargai kepelbagaian potensi dan kebolehan kanak-kanak dengan melibatkan kolaboratif antara pendidik dan ibu bapa. Seterusnya. menetap di pinggir atau luar bandar.al.kanak penting dalam perkembangan intelek. ceria dan kasih sayang. Konsep Kurikulum PERMATA Konsepnya ialah menyediakan pengalaman pembelajaran untuk perkembangan holistik kanak-kanak. perkembangan bahasa. kognitif dan Komunikasi mereka. Pembelajaran awal dan amalan didikan dan asuhan yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak. perkembangan maksimum berlaku dalam persekitaran yang kondusif selamat. datangnya daripada keluarga berpendapatan rendah serta disertai berbilang kaum dan agama (Sekretariat PERMATA Negara. 2008) Penekanan Kurikulum a) Kasih sayang dan kegembiraan b) Interaksi dan komunikasi c) Pemikiran dan pembacaan 41 . emosi. Pembelajaran secara bermain diterapkan dan penjagaan kesihatan kanak-kanak penting untuk memastikan perkembangan fizikal dan minda yang sihat. (Aminah Ayob et. komunikasi dan awal literasi asas pembangunan intelek kanak-kanak.

nyanyian. perkembangan dari segi bahasa.d) Kebebasan pembelajaran.al. lukisan. perkembangan Pra matematik dan logikal. perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran. Malah. seni. Modul 2 : 6 – 12 Bulan. ritma dan lakonan h) Belajar bergaul dan saling memahami pelbagai budaya i) Pendidikan secara inklusif j) Pengesanan awal dan intervensi k) Menyediakan pendidikan dan asuhan kanak-kanak berkualiti mengikut standard antarabangsa (Aminah Ayob et. Seterusnya. koordinasi motor dan pengurusan diri serta perkembangan daya kreativiti dan estitika. Bagi menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan fizikal kanak-kanak selaras dengan umur mereka ia dipecahkan dalam lima modul iaitu Modul 1 : 0 – 6 Bulan. dan belajar melalui bermain e) Menggunakan kebolehan dan potensi kanak-kanak f) Kegembiraan dalam bermain dan belajar g) Memperbanyakkan muzik . pengupayaan. rohani dan sosial. Modul 42 . 2008) Komponen Pembelajaran PERMATA Kurikulum ini digubal dengan berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia serta mengandungi enam bidang pembelajaran seperti perkembangan emosi. komunikasi dan literasi awal. tarian. Perkembangan fizikal.

Kursus Peningkatan Profesionalisme Pengurusan Prasekolah Kursus Peningkatan Profesionalisme Pengurusan Prasekolah diadakan pada 19 . 2008). Tatatertib dan Kurikulum Prasekolah. 2009).3 : 1 – 2 Tahun. bertanya. Pengarah Unit Perkembangan Kurikulum KPM (Prasekolah Permata Hatiku. Pengarah Sektor Pend Awal Kanak-Kanak dan Prasekolah. 43 . Hadir bersama dalam kursus ini ialah En. KPM dan Pen. Slot yang diisi ialah seperti slot Pengurusan. Modul 4 : 2 – 3 Tahun dan Modul 5 : 3 – 5 Tahun (Aminah Ayob et. Kanak-kanak suka meneroka. mengeksperimen.KANAK. Zulkarnain Saidi. mencuba dan mengalami melalui aktiviti permainan. Pen.al. Kaedah ini mewujudkan persekitaran pembelajaran yang sesuai dan menyeronokkan bagi kanak-kanak. Kewangan. Kuala Lumpur bagi Guru Besar Negeri Pahang. 2008).21 Ogos 2009 bertempat di Hotel Grand Continental. mencipta dan merekabentuk. Kurikulum permata menerapkan mereka juga suka berkawan dan bersosial kanak-kanak kecil. Teknik pembelajaran permata ialah dengan merangsang minda kanak-kanak dengan kaedah meneroka. KURSUS-KURSUS YANG DIADAKAN BAGI MEMPERKASAKAN SISTEM PENDIDIKAN AWAL KANAK. membina minat membaca dan berfikir sejak dari awal dan merangsang kemahiran matematik dan pemikiran secara logik (Aminah Ayob et al.

Selangor.Kursus Asas Tarian Tradisional Melayu Seramai 63 peserta terdiri Guru Prasekolah Negeri Pahang mengikut Kursus Asas Tarian Tradisional Melayu yang diadakan pada 25 hingga 29 Mei 2009 di Hotel Regency. Shah Alam. Kelantan. Intipati mesyuarat tersebut tentang spesifikasi kelas Prasekolah bagi perluasan kelas baru prasekolah di bawah NKRA (Prasekolah Permata Hatiku. satu Mesyuarat Penyelarasan Brif Projek Prasekolah KPM kali ke 3 diadakan pada 16 . Perak. 2009). Mesyuarat Penyelarasan Brif Projek Prasekolah KPM Bertempat di Hotel Quality.18 Jun 2010. Semua bentuk dan bunga tarian tradisional telah didedahkan sebagai pengetahuan pada kelompok pertama kursus ini. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Satu Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ( KSPK ) telah diadakan pada 19-22 Oktober 2009 untuk semua Penyelia Prasekolah PPD dan Penyelia KEMAS dari seluruh negeri Pahang. 44 . Kedah. N Sembilan dan Melaka (Prasekolah Permata Hatiku. 2009). 2010). Setiap daerah menghantar lima orang guru wakil bagi zon masing-masing (Prasekolah Permata Hatiku. Terengganu. Kuala Lumpur.

dua matlamat penting yang lazimnya disasarkan ialah untuk membangunkan potensi insan secara menyeluruh dan memenuhi keperluan sosio-ekonomi negara. Kedua-dua matlamat ini saling berkait antara satu sama lain. 45 . Sesuatu sistem pendidikan yang bertujuan membangunkan potensi insan secara menyeluruh sudah pasti akan melahirkan manusia yang bukan sahaja mampu untuk memacu pembangunan ekonomi negara. Lantaran itu. sesuatu dasar yang digubal tentunya mempunyai matlamat untuk dicapai. Pendekatan 50% BM dan 50% BI dalam P&P memungkinkan satu siri kursus latihan dalam Bahasa Inggeris yang diuruskan oleh KPM kepada guru prasekolah (Prasekolah Permata Hatiku. Muhammad Abduh. 2009). jadual waktu dan pengajaran 'montessory' dan lain-lain. tokoh pembaharuan Islam tersohor. tema. tetapi juga mengisi makna kemajuan dengan nilai-nilai yang luhur. menegaskan bahawa matlamat asas pendidikan (al-ta’līm wa al-tarbiyyah) ialah untuk membentuk sahsiah insan melalui penerapan nilai-nilai murni ke dalam jiwa peribadinya agar ia menjadi insan yang baik (rijālan sālihan fī nafsih).Pendedahan tentang kriteria yang perlu dilihat bagi pemantauan pelaksanaan dan proses pengajaran dan pembelajaran meliputi rancangan tahunan. DASAR KERAJAAN DAN KUALITI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA PENGGUBALAN DASAR Menurut Muhyiddin (2009). Dalam konteks pendidikan.

Justeru itu. dalam mencapai matlamat melahirkan modal insan yang akan mengisi keperluan untuk memajukan ekonomi negara di masa hadapan. jasmani. tetapi juga keterampilan dan keperibadian insan yang mulia (Muhyiddin. Hampir 90% perkembangan otak kanak-kanak berlaku dengan pantas semasa mereka berumur di bawah 4 tahun. kita bukan sahaja menekankan aspek penguasaan ilmu dan kemahiran. iaitu insan yang terbangun segala potensi manusiawinya secara sempurna dan seimbang. 46 . 2009). matlamat pendidikan di negara kita ialah untuk melahirkan insan yang baik melalui sistem pendidikan yang mampu menggarap dan membina potensi akal. PENGGUBALAN DASAR AWAL KANAK.Dasar pendidikan di Malaysia dipandu oleh Falsafah Pendidikan Negara yang bermatlamat untuk melahirkan insan kamil. Dalam erti kata lain. Ini membuktikan bahawa peringkat awal perkembangan kanak-kanak adalah tempoh formatif dan merangkumi detik-detik kritikal dalam pembangunan seseorang individu (PERMATA Negara. 2009). emosi dan rohani murid secara holistik. Jabatan Perdana Menteri.KANAK Latar Belakang Pelbagai kajian mengenai perkembangan awal kanak-kanak khususnya di bawah umur 4 tahun menjelaskan bahawa otak kanak-kanak mengandungi 100 bilio sel saraf (neuron) yang akan membina perhubungan (sinaps) apabila sel-sel dirangsang. Matlamat ini yang melandasi setiap dasar dan perancangan pendidikan yang digubal dan dilaksanakan di negara kita.

Dasar yang komprehensif diperlukan atas pelbagai sebab yang rasional.Falsafah Pendidikan Negara yang diasaskan kepada hasrat serta aspirasi negara. Penumpuan kepada peringkat umur ini merupakan salah satu strategi awal bagi mengasaskan pendidikan sepanjang hayat dengan menghasilkan insan berjiwa murni. berdisiplin serta berkemahiran menangani perubahan teknologi dan sosioekonomi global (PERMATA Negara. Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun mewujudkan Dasar Pendidikan Awal untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. 2009). Ini menjadi satu matlamat penting sistem pendidikan kebangsaan dan misi ini seharusnya dimulakan sejak dari lahir bagi memastikan perkembangan emosi dan kognitif kanak-kanak lebih optimum dan bersedia apabila memasuki alam persekolahan formal di umur 5 tahun (PERMATA Negara. Keperluan menyediakan program Early Children’s Education Curriculum (ECEC) yang berkualiti adalah sangat penting kerana pelaburan yang dibuat untuk setiap kanak-kanak yang baru lahir pada hari ini akan memberikan pulangan yang amat besar 47 . yang boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Sehingga kini. memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak. berakhlak mulia. Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ini merupakan asas penting sebagai landasan jangka panjang dari pelaburan awal dalam pembangunan modal insan seperti yang digariskan di dalam Rancangan Malaysia ke-9. 2009). seimbang dan harmonis. Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri. masih belum ada satu dasar yang komprehensif yang menggabungkan asuhan dan didikan awal kanak-kanak berumur di bawah 4 tahun di negara ini.

Justeru itu. (PERMATA Negara. NGO dan pihak swasta supaya mereka dibesarkan mengikut acuan Malaysia ke arah melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi dan berperibadi mulia. 2009). semua pihak yang bertanggungjawab perlu menggembleng tenaga. Ini disebabkan program ECEC yang berkualiti adalah asas kepada pembangunan modal insan yang produktif di abad ke-21 yang berteraskan teknologi dan ICT (PERMATA Negara. Dasar ini adalah pengukuh serta pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan sedia ada".di masa hadapan. 2009). Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri. ibu bapa. pendidikan dan latihan. perlindungan serta kemudahankemudahan yang dapat merangsang perkembangan positif kanak-kanak (PERMATA Negara. Penyataan Dasar ini penting memandangkan kanak-kanak merupakan kumpulan masyarakat yang perlu diberi perhatian oleh Kerajaan. menyediakan program. Jabatan Perdana Menteri. Objektif Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan 48 . 2009). Ia menjadi asas kukuh kepada pembangunan potensi kanakkanak berlandaskan acuan Malaysia. kepakaran dan sumber. a) Penyataan Dasar Penjelasan secara khusus penyataan Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanakkanak Kebangsaan ialah: "Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ialah dasar yang komprehensif bagi memastikan perkembangan yang holistik bagi semua kanak-kanak dari lahir hingga 4 tahun. perkhidmatan.

sihat dan menyeronokkan. Menyediakan asas kepada pembangunan potensi insan yang seimbang dan optimum berlandaskan acuan tersendiri dengan mengambil kira nilai-nilai tempatan dan amalan bijak antarabangsa. Menggalakkan kanak-kanak di bawah umur 4 tahun mendapat asuhan dan didikan yang berkualiti bagi merangsang perkembangan awal mereka yang sesuai mengikut kumpulan umur dari segi fizikal. v. Membangunkan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanakkanak secara menyeluruh meliputi pendidikan. Menggalakkan penglibatan dan hubungan yang teguh antara ibu bapa. pihak swasta dan juga badan bukan kerajaan serta kumpulan masyarakat setempat di dalam pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. nutrisi dan kesihatan.Objektif Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan adalah:i. ii. Mewujudkan kemudahan infrastruktur dan persekitaran pembelajaran termasuk peralatan pembelajaran yang berkualiti bagi membolehkan pencapaian hasil pembelajaran yang positif. kerajaan. iii. pengasuhan. bahasa. vi. Meningkatkan kesedaran awam terhadap keperluan memberikan pendidikan awal kanak-kanak dari lahir hingga ke 4 tahun sebagai asas utama pembangunan holistik mereka sebelum memasuki alam persekolahan formal. sosio-emosi dan rohani dalam persekitaran yang selamat. iv. kognitif. 49 .

Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. Kurikulum PERMATA telah dibangunkan selaras dengan kurikulum Sure Start yang diguna pakai di Pen Green Centre. dan dikaji semula serta dibuat penambahbaikan dengan mengambil kira kurikulum-kurikulum Kursus 50 . (PERMATA Negara. Jabatan Perdana Menteri. Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan Kemudahan Fizikal Tenaga pendidik Penglibatan Ibu Bapa (PERMATA Negara. Jabatan Perdana Menteri. 2009) Komponen Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak ini meliputi 4 komponen utama iaitu: i. iv. Kurikulum Kebangsaan adalah berasaskan kurikulum PERMATA dan kurikulum Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK). iii.vii. Kurikulum ini telah diuji rintis di empat belas buah Pusat Anak PERMATA Negara (PAPN). ii. 2009) i. Colby. Memastikan pewujudan dan pelaksanaan sistem pemantauan dan penilaian keberkesanan program asuhan dan didikan awal kanakkanak. England.

iii. kemudahan fizikal dan peralatan pembelajaran pendidikan awal kanak-kanak yang disediakan oleh pelbagai agensi di sektor awam adalah berbeza disebabkan oleh keupayaan kewangan. ii. Bagi membolehkan penyertaan maksimum dari kumpulan sasar adalah dicadangkan supaya Pusat PERMATA ini diwujudkan di lokasi yang berhampiran di kawasan kediaman kumpulan sasar (PERMATA Negara. 2009). Pada masa ini. Tenaga pendidik 51 . 2009). Kemudahan yang berbeza-beza ini tidak berupaya memberi hasil pembelajaran yang optimum kepada kanak-kanak terutama di kawasan luar bandar dan pinggir bandar. Hasil daripada penambahbaikan ini.Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK) dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Perdana Menteri. kurikulum Sijil Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak TASKA (SAPAKT) dari Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS). Jabatan Perdana Menteri. keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. maka sebuah Kurikulum Kebangsaan yang lengkap telah digubal untuk kegunaan TASKA di seluruh Malaysia (PERMATA Negara. Kemudahan Fizikal Kemudahan fizikal dan persekitaran pembelajaran pusat pendidikan awal akan menyumbang kepada pembinaan keyakinan.

Khususnya bagi kanak-kanak yang baru mengenali diri. emosi dan kebolehan interaksi sosial mereka. e) Berdaya kreatif dan mampu membawa perubahan sesuai dalam kehidupan kanak-kanak dan keluarga mereka. c) Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi secara berkesan dengan kanak-kanak. budaya dan agama yang berlainan. Tenaga Pendidik yang berkelayakan dalam perkembangan kanakkanak diperlukan atas sebab-sebab berikut: a) Pendidik memainkan peranan utama dalam membentuk sahsiah dan sikap anak-anak.Perkhidmatan Tenaga Pendidik yang terlatih dan berkelayakan akademik sekurang-kurangnya di peringkat Diploma dalam bidang perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak telah dibuktikan sebagai antara faktor terpenting menyumbang kepada kejayaan program pendidikan awal yang bertujuan membina asas perkembangan emosi dan minda kanak-kanak yang kukuh. b) Hasil pembelajaran awal yang positif hanya boleh dipastikan oleh pendidik yang berkualiti dan berkelayakan dan mereka perlu membantu kanakkanak yang buat pertama kalinya berada dalam kumpulan anak-anak dari bangsa. (PERMATA Negara. d) Berkeupayaan melaksanakan program. rakan sekerja dan keluarga kanak-kanak. Jabatan Perdana Menteri. menggunakan peralatan pembelajaran secara berkesan. 2009) 52 .

Di samping itu. Penglibatan Ibu Bapa Kajian menunjukkan perkembangan dan prestasi pembelajaran anak-anak adalah lebih baik apabila ibu bapa mereka terlibat secara aktif dan berterusan dalam pendidikan mereka sejak awal lagi. Asuhan dan didikan yang serupa di pusat dan di rumah akan membantu kesinambungan proses pembelajaran dan mengelakkan kekeliruan di kalangan anak-anak.iv. Menyentuh tentang pendidikan prasekolah. meningkatkan kreativiti dan membina akhlak yang baik bagi golongan kanak- 53 . 2009). juga bagi membolehkan pendidik mengenali serta memahami anak-anak dengan lebih mendalam. Seperti dinyatakan oleh YAB Dato' Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak (1998) iaitu pendidikan prasekolah merupakan peringkat formatif dalam perkembangan kanak kanak. Jabatan Perdana Menteri. Oleh itu. program yang sesuai dapat menggerakkan pemikiran. ia juga dapat menjalinkan perhubungan yang rapat di antara ibu bapa dan tenaga pendidik. Penglibatan aktif dan sokongan ibu bapa di peringkat ini akan dapat meningkatkan potensi pembelajaran anakanak melalui penerusan kaedah pembelajaran tersebut di rumah. Dengan yang demikian ibu bapa adalah di wajibkan untuk menyumbang kepada aktiviti pusat sekurangkurangnya 4 jam sebulan (PERMATA Negara. kesedaran telah ditunjukkan bukan sahaja oleh masyarakat malah di peringkat atasan juga.

tidak mustahil jika dikatakan akan wujud pula paradigma 'rumah satu tiang seribu atau infinit' disebabkan kepelbagaian ragam pendekatan dan kurikulum yang digunakan di prasekolah.kanak yang berumur antara 4 hingga 6 tahun. muncul satu fenomena iaitu kehadiran berbagai pihak dan agensi untuk mengendalikan pusat prasekolah. Pemerhatian penulis ke tadika-tadika semasa penyeliaan pelajar praktikum menunjukkan kebanyakan tadika swasta memberi penumpuan yang lebih kepada aspek kognitif. Dengan kewujudan pelbagai model prasekolah. pembangunan minda. pengukuhan kestabilan emosi dan persediaan untuk hidup bermasyarakat. 2006). PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB AGENSI Aspek Perundangan Peranan dan tanggungjawab agensi dalam pelaksanaan Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan adalah berasaskan aspek perundangan. penyuburan fizikal. prinsip bidang tugas. kemahiran 3M. iaitu. tidak kurang juga yang menitikberatkan aspek lain seperti sosial. 2009). amalan sedia ada dan kesediaan agensi (PERMATA Negara. 54 . moral dan keagamaan serta berbagai lagi penekanan yang berbeza (Mariani. Walau bagaimanapun. Jabatan Perdana Menteri. Berikutan itu.

perkara berkaitan dengan pengurusan pendidikan prasekolah.B Menteri Pembangunan Wanita. pelaksanaan. oleh yang demikian perkara berkaitan dengan penggubalan. iaitu pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. 2009). manakala komponen pengasuhan adalah perkara umum di bawah tanggungjawab Menteri Pembangunan Wanita. 55 . namun fokus utama Kurikulum adalah berhubung dengan pendidikan yang merupakan perkara spesifik di bawah tanggungjawab Menteri Pelajaran.U. rendah dan menengah (PERMATA Negara. naziran Kurikulum Kebangsaan ini serta penyediaan guru boleh diletakkan di bawah Menteri Pelajaran (PERMATA Negara. 2) 2008 [P. pembentukan dasar dan strategi program pembangunan kanak-kanak dan penyelarasan dan pemantauan program pembangunan kanak-kanak. Keluarga dan Masyarakat. Walaupun aspek pengasuhan adalah suatu komponen dalam Kurikulum ini. Berdasarkan bahawa tanggungjawab spesifik mengatasi tanggungjawab umum.(A)170/2008] dalam PERMATA Negara. 2009). Jabatan Perdana Menteri. Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ini menggabungkan dua aspek. Keluarga dan Masyarakat adalah bertanggungjawab ke atas perkara-perkara berkaitan dengan penggalakan dan penguatkuasaan perkhidmatan asuhan kanak-kanak dan pusat jagaan. Jabatan Perdana Menteri (2009) memperuntukkan bahawa Y. Manakala Menteri Pelajaran adalah bertanggungjawab ke atas perkara. Jabatan Perdana Menteri.Perintah Menteri-menteri Kerajaan Persekutuan (No.

nisbah pengasuh dan nisbah ruang oleh pusatpusat asuhan yang berdaftar. kebersihan. Kementerian Pembangunan Wanita.Kementerian Pelajaran Peranan dan tanggungjawab Kementerian Pelajaran mencakupi perkara--perkara menggubal Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan berasaskan Kurikulum PERMATA dengan mengambil kira aspek asuhan Kurikulum KAAK. termasuk perkara-perkara berkaitan dengan penetapan kelayakan pengasuh dan tenaga pendidik (PERMATA Negara. Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) adalah agensi bertanggungjawab menguatkuasakan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak Tahun 1984 (Akta 308). Akta tersebut meliputi antara lain aspek pendaftaran. Di samping itu JKM juga perlulah meneruskan peranannya sebagai agensi penyelaras Taska Komuniti (PERMATA Negara. pemantauan / naziran ke atas pelaksanaan Kurikulum serta berperanan dalam penyediaan tenaga pendidik. Keluarga dan Masyarakat Kementerian Pembangunan Wanita. 2009). Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri. keselamatan. KPWKM dari itu perlu meneruskan peranan dan tanggungjawabnya seperti mana di bawah Akta tersebut. 56 . Ini bagi memastikan kesinambungan dengan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran bagi kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan melakukan pengawalseliaan. 2009). pengawalan dan pemeriksaan TASKA bagi mematuhi penetapan ciri-ciri piawaian minimum yang merangkumi tahap kesihatan.

Jabatan Perdana Menteri. 2009). Namun demikian. Adalah dicadangkan supaya Jabatan ini menubuhkan juga Pusat PERMATA di TABIKA Perpaduan untuk kanak-kanak 4 tahun ke bawah di kawasan bandar dan pinggir bandar (PERMATA Negara. pengubahsuaian perlu dilaksanakan dari segi pemakaian Kurikulum. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional pada masa kini terlibat dalam pengendalian TADIKA untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun atau di peringkat prasekolah. teknik pembelajaran. Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Kebangsaan di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Pada peringkat permulaan. serta keperluan fizikal dan peralatan pembelajaran di TASKA-TASKA KEMAS mengikut kemampuan dari segi kewangan dan tenaga pengajar (PERMATA Negara. Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Kebangsaan (NCDRC) akan melaksanakan pengawalseliaan dan naziran ke atas 57 .Jabatan Kemajuan Masyarakat Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) perlu meneruskan peranannya sebagai agensi pelaksana program asuhan dan didikan awal kanak-kanak melalui TASKA KEMAS dengan tumpuan kepada kawasan-kawasan di luar bandar. Jabatan Perdana Menteri. 2009).

Di samping itu. menjadi pusat rujukan dan memberi khidmat latihan kepada pendidik dan jurulatih PERMATA serta lain-lain pihak yang berminat. mewujudkan pangkalan data kanak-kanak seluruh Malaysia bagi tujuan memantau dan menyelidik perkembangan kanak-kanak seluruh Malaysia. 58 . Jabatan Perdana Menteri. peranan dan tanggungjawab NCDRC juga akan diperluaskan bagi melaksanakan tugas-tugas seperti menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan perkembangan kanak. 2009). Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak (PERMATA) Jabatan Perdana Menteri Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak (PERMATA) di bawah Jabatan Perdana Menteri akan menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti menjadi urus setia kepada Majlis Penyelarasan Dasar PERMATA Negara.pelaksanaan Kurikulum Kebangsaan secara pentadbiran sebelum diserahkan kepada Kementerian Pelajaran dan menyediakan keperluan latihan tenaga pendidik sehingga Kementerian Pelajaran bersedia untuk melaksanakannya (PERMATA Negara. menyelaras perluasan Program Didikan dan Asuhan Awal Kanak-kanak PERMATA di seluruh negara dan mengurus 14 Pusat PERMATA sedia ada sebelum pengurusannya diserahkan kepada Kementerian Pelajaran (PERMATA Negara. Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri. menerbitkan bahan bacaan atau rujukan mengenai pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak hasil dari kajian yang dijalankan berasaskan keperluan pembangunan kanak-kanak dan membina jaringan dengan pelbagai pihak dalam dan luar dalam meningkatkan mutu dan kualiti asuhan dan didikan awal kanak-kanak di Malaysia (PERMATA Negara. 2009). 2009).kanak.

Pemakaian kurikulum ini boleh dibuat secara pentadbiran. Hal ini kerana TASKA yang dikelolakan oleh agensi Kerajaan tidak tertakluk kepada mana-mana undang-undang. Seksyen 3 Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 (Akta 308) telah mengecualikan TASKA yang dikelolakan oleh kerajaan daripada pemakaian Akta tersebut. Kementerian Kemajuan Luar Bandar.PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN DASAR Pelaksanaan Dasar ini akan dijalankan secara berperingkat melalui Fasa I dan Fasa II mulai tahun 2009 (PERMATA Negara. TASKA Perpaduan yang dikelolakan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Kesenian dan Warisan. Bagi TASKA yang dikelolakan oleh pertubuhan perbadanan dan perlu berdaftar di bawah Akta Taman Asuhan Kanakkanak 1984. tanpa perlu meminda mana-mana undang-undang. 2009). TASKA Kementerian Pertahanan dan Pusat Anak PERMATA Negara (PERMATA Negara. Pemakaian Kurikulum Kebangsaan ini hanya terpakai bagi TASKA yang dikelolakan oleh Kerajaan atau badan-badan berkanun seperti TASKA KEMAS yang dikelolakan oleh KEMAS. Kementerian Perpaduan. Jabatan Perdana Menteri. seperti TASKA FELDA. • Fasa Pertama (mulai 2009). Kebudayaan. pertubuhan perbadanan boleh memilih untuk 59 . Jabatan Perdana Menteri. Pemakaian Kurikulum Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan Di Taska Yang Dikelolakan Oleh Kerajaan. 2009).

menerima pakai Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan yang digubal oleh Kementerian Pelajaran (PERMATA Negara. 2009). Latihan Bagi melaksanakan kurikulum PERMATA di semua Taska KEMAS sepenuhnya. Jabatan Perdana Menteri. perjawatan. mempertingkatkan tahap kelulusan akademik Pemaju Masyarakat sedia ada ke peringkat diploma di institusi pengajian tinggi secara jarak jauh pada hujung minggu. kemudahan dan peralatan (PERMATA Negara. kursus Orientasi Kurikulum PERMATA kepada seramai 840 orang Pengasuh dan Penyelia / Pegawai Pemantau. Jabatan Perdana Menteri. latihan pra perkhidmatan kepada Pemaju Masyarakat baru yang akan dilantik dan dengan mengambil kira nisbah seorang pengasuh kepada 5 orang kanak-kanak dari itu program PERMATA KEMAS akan memerlukan seramai 818 60 . i. Ia akan di buat secara berperingkat dalam jangka masa 3 tahun. latihan tambahan kepada pegawai dan kakitangan KEMAS sedia ada yang mengendali dan memantau Taska KEMAS perlu diadakan seperti kursus Jurulatih Utama kepada seramai 20 orang Jurulatih KEMAS dan Pegawai / Penyelia Prasekolah untuk menjadi 'Master Trainers. 2009). Pusat PERMATA KEMAS Fasa 1 akan melibatkan peningkatan taraf 304 taska sedia ada dari aspek latihan.

Di samping itu KEMAS juga memerlukan penambahan jawatan sebanyak 818 orang di peringkat Pemaju Masyarakat dan 356 orang di peringkat Pembantu Taska (PERMATA Negara. 2009). Dengan perancangan latihan dan cadangan peningkatan tahap kelulusan akademik. Kemudahan Premis dan Peralatan Bagi menjadikan Taska KEMAS setaraf dengan Pusat PERMATA pengubahsuaian dan naik taraf dari segi ruang dan kemudahan serta peralatan pembelajaran perlu dilaksanakan secara berperingkat mengikut kemampuan kewangan (PERMATA Negara. ii. iii. Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri. Perjawatan Pada masa kini jawatan Pemaju Masyarakat Taska KEMAS adalah bertaraf kontrak dengan tangga gaji disandarkan ke jawatan Gred N11. Jabatan Perdana Menteri.orang pengasuh tambahan (PERMATA Negara. 2009). 2009). gred jawatan Pemaju Masyarakat Taska KEMAS ini perlu disesuaikan selaras dengan kelulusan akademik. Penubuhan Pusat PERMATA Perpaduan 61 .

Bilangan jawatan yang diperlukan bagi 105 Taska PERMATA Perpaduan ialah seperti berikut: Tahun 2009 2010 2011 Jumlah TASKA 15 30 60 105 60 120 240 420 Pendidik Pembantu Pendidik 30 60 120 210 Penubuhan Pusat PERMATA FELDA FELDA bercadang untuk memperluaskan program PERMATA dengan menambah lima lagi Pusat iaitu di FELDA Jaya Raja Alias. 2009). JPNIN mencadangkan supaya Pendidik dilantik pada Gred S27 dengan pembantunya pada Gred N11 berasaskan kelayakan akademik mereka (PERMATA Negara. FELDA Gugusan Besout. pusat Rukun Tetangga dan bangunan Tabika Perpaduan. FELDA Gugusan Kertih. 30 buah Pusat pada tahun 2010 dan 60 buah Pusat pada tahun 2011. 62 .bangunan sedia ada di lokasi-lokasi tersebut akan dinaiktarafkan supaya sesuai dengan keperluan program PERMATA (PERMATA Negara.Sebagai permulaan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) mencadangkan supaya Taska PERMATA Perpaduan ini dilaksanakan dalam lingkungan kawasan Rukun Tetangga di bandar dan pinggir bandar seperti di Pusat Aktiviti Perpaduan. 2009). Bangunan. Jabatan Perdana Menteri. Bagi Fasa I sebanyak 105 Pusat PERMATA Perpaduan akan ditubuhkan iaitu 15 bagi tahun 2009. Jabatan Perdana Menteri. FELDA Ciku Kelantan dan FELDA Tenggaroh.

termasuklah yang ditubuhkan dan dikelolakan oleh pihak swasta. Kuala Lumpur (Markas ATM). ATM seterusnya akan menambah 8 lagi Pusat PERMATA ATM iaitu 4 lokasi bagi Tentera Darat. dan Taskanita Kementerian Pertahanan (PUSPANITA). Jabatan Perdana Menteri. Kuala Lumpur (Markas Tentera Darat). 2 lokasi bagi Tentera Laut dan 2 lokasi bagi Tentera udara (PERMATA Negara. 63 . Kem Sungai Besi. 2009). • Fasa Kedua (Mulai 2010) Pemakaian Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan Di Taska Swasta Sekiranya pemakaian Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak ini akan dijadikan mandatori bagi semua TASKA. sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 22 Akta Pendidikan 1996 bagi pemakaian Kurikulum Kebangsaan prasekolah di TADIKATADIKA termasuk TADIKA Swasta. Pangkalan Udara Subang (Markas Tentera Udara). Pangkalan TLDM Lumut (Markas Tentera Laut). Jabatan Perdana Menteri. 2009).Penubuhan Pusat PERMATA Angkatan Tentera Malaysia (ATM) Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan menubuhkan Pusat PERMATA di 5 buah lokasi iaitu Kompleks Perumahan Desa Tun Hussein Onn. maka pindaan hendaklah di buat kepada Akta Pendidikan 1996 bagi memasukkan peruntukan yang serupa (PERMATA Negara.

khususnya pendaftaran TASKA swasta. walaupun ia tidak memperuntukkan mengenai penggubalan dan pemakaian kurikulum di TASKA. 2009).Berhubung dengan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 yang memperuntukkan mengenai pengawalseliaan taska swasta. maka beberapa pindaan mungkin perlu dibuat kepada Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984. Jabatan Perdana Menteri. Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Perlindungan Kanak-Kanak pada 1991. Memandangkan Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak yang digubal oleh Kementerian Pelajaran akan terpakai bagi semua TASKA. Akta Mahkamah Juvana 1947. adalah dicadangkan supaya pindaan kepada Akta Pendidikan 1996 dan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 dipinda pada tahun 2010 (PERMATA Negara. Walau bagaimanapun. namun pemakaian Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak adalah di peruntukkan di bawah Peraturan-Peraturan Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 (Di Institusi) 1985 yang dibuat di bawah Akta tersebut. menyedari hakikat bahawa terdapat keperluan untuk mengubah hala tuju konsep perlindungan terhadap kanak-kanak dan juga mengakui bahawa perlunya pembaharuan di dalam undangundang sejajar dengan perkembangan semasa. maka satu akta yang khusus dan 64 . AKTA Akta 611 Undang-undang mengenai perlindungan terhadap kanak-kanak di Malaysia juga boleh dilihat seawal tahun 1947 dengan Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda. Bagi melaksanakan pemakaian Kurikulum Kebangsaan di semua TASKA swasta.

2005). dan Menteri 65 . tanggungjawab untuk memaklumkan kes-kes penderaan kanak-kanak. 2005): Suatu Akta untuk menyatukan dan meminda undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan. Antara perkara penting yang diketengahkan oleh Akta 611 adalah tugas dan tanggungjawab ibu bapaatau penjaga dalam memelihara kesejahteraan kanakkanak. pelindungan dan pemulihan kanak-kanak dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya.komprehensif mengenai kanak-kanak telah digubal dan diluluskan iaitu Akta KanakKanak 2001 (kemudian disebut sebagai Akta 611) dan telah berkuat kuasa pada 1 Ogos 2002. Tajuk panjang Akta 611 berbunyi (Jal Zabdi bin Mohd Yusoff & Zulazhar bin Tahir. penubuhan Mahkamah Bagi Kanak-Kanak. prosedur perbicaraan. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Akta ini dinamakan Akta Pendidikan 1996 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta. Akta 611 merupakan satu Akta yang merangkumi pelbagai isu penting mengenai kanak-kanak. hukuman dan sebagainya (Jal Zabdi & Zulazhar.

Selain itu. bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib (Akta Pendidikan 1996.boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi peruntukan yang berlainan dalam Akta ini (Akta Pendidikan 1996. Akta ini juga menyebut tentang walaupun terdapat bahasa kebangsaan. bahasa-bahasa selain daripada bahasa kebangsaan boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di tadika. Kurikulum prasekolah iaitu program dan kegiatan tiap-tiap tadika hendaklah berasaskan garis panduan kurikulum untuk tadika yang diluluskan oleh Menteri. pengendaIian atau pengurusan tadika iaitu (Akta Pendidikan 1996. satu dasar pendidikan awal kanak-kanak yang lebih bersifat tempatan akan dikemukakan kepada kerajaan pusat untuk dipertimbangkan pelaksanaannya di 66 . menubuhkan dan menyenggarakan tadika. 2) Seseorang yang melanggar subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan. tertakluk kepada peruntukan Akta ini. Di Sarawak. Dalam bab 2 Akta ini menceritakan tentang larangan terhadap penubuhan. 1997). dikendalikan atau diuruskan melainkan jika tadika itu didaftarkan di bawah Akta ini.KANAK DI KUCHING. DASAR PENDIDIKAN AWAL KANAK. Menteri boleh. 1997). 1997): 1) Tiada tadika boleh ditubuhkan. Di dalam Akta ini juga mengatakan tentang kuasa Menteri untuk menubuhkan tadika. tetapi jika sesuatu tadika menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan.

KESIMPULAN 67 . Datin Fatimah yang juga pengerusi MPPAK mengakui untuk menyediakan akses pendidikan awal kanak-kanak terutama pembinaan Taman Asuhan Kanak-kanak (Taska) bagi yang berusia empat tahun dan ke bawah memerlukan peruntukan yang banyak daripada kerajaan pusat dan negeri. Menurut Datin Fatimah. pendidikan Taska perlu diberi penekanan kerana kemajuan prasekolah (Lima hingga enam tahun) di negeri tersebut tidak jauh ketinggalan kerana ia disediakan Kementerian Pelajaran (Utusan Borneo. dasar bersifat tempatan itu penting kerana ia sesuai dengan keperluan dan ciri-ciri perkembangan penduduk di Sarawak. 2010).negeri tersebut kerana demografi di Sabah dan Sarawak tidak sama dengan demografi di Semenanjung Malaysia. Menurut Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri (Sumber Manusia dan Latihan) Datin Fatimah Abdullah.

mewujudkan pangkalan data kanak-kanak seluruh Malaysia bagi tujuan memantau dan menyelidik perkembangan kanak-kanak seluruh Malaysia. JPNIN 1643 dan prasekolah swasta yang berdaftar sebanyak 6378.Secara keseluruhanya. Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. pihak KPM telah menyediakan sebanyak 7511 kelas prasekolah. Perkembangan pendidikan awal kanak-kanak terus berkembang maju apabila pihak NCDRC akan diperluaskan bagi melaksanakan tugas-tugas seperti menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan perkembangan kanak.9%) daripada kadar enrolmen pada tahun 2009 iaitu 67 peratus.525. Dengan itu. KEMAS sebanyak 8. dapat disimpulkan bahawa pendidikan awal kana-kanak di malaysia sentiasa mengalami perubahan selaras dengan kemajuan negara.kanak. menerbitkan bahan bacaan atau rujukan mengenai pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak hasil dari kajian yang dijalankan berasaskan keperluan pembangunan kanak-kanak dan membina jaringan dengan pelbagai pihak dalam dan luar dalam meningkatkan mutu dan kualiti asuhan dan didikan awal kanak-kanak di Malaysia Selain daripada itu. program Early Children’s Education Curriculum (ECEC) yang berkualiti adalah sangat penting kerana pelaburan yang dibuat untuk setiap kanak- 68 . Ini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan sebanyak lebih kurang 2.9 peratus (69. menjadi pusat rujukan dan memberi khidmat latihan kepada pendidik dan jurulatih PERMATA serta lain-lain pihak yang berminat.

pihak NGO. maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. Ini disebabkan program ECEC yang berkualiti adalah asas kepada pembangunan modal insan yang produktif di abad ke-21 yang berteraskan teknologi dan ICT.kanak yang baru lahir pada hari ini akan memberikan pulangan yang amat besar di masa hadapan. RUJUKAN 69 . atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses pendidikan kanak-kanak. Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia. Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru.

com/?p=19441 70 . 2008.bernardvanleer. 2009.kedah.org/English/Home/Aboutus. Diperolehi pada 17 Ogos 2010 akan daripada http://www.edu. London.sahc. Mastura Badzis. Bernard Van Leer.theborneopost.my/esei_karya/Microsoft%20Word%20Perbandingan %20akta.html Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. Kurikulum Permata. Dasar pendidikan awal kanak-kanak bersifat tempatan dikemukakan.pdf Department of Education and Sciences (DES).pdf Aminah Ayob. Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. 1990. About the Bernard van Leer Foundation. Diperolehi pada 23 ogos 2010 daripada http://www. Kementerian Pelajaran Malaysia. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. 2009. Starting with Quality. HMSO. Azizah Lebai Nordin dan Mahani Razali. Rohani Abdullah. Perbandingan Akta. 2010.com/v2/wpcontent/uploads/downloads/2010/07/1275279 590. Kuala Lumpur.Ahmad Fauzi. Diperoleh pada 24 ogos 2010 daripada http://www. Fatimah. 2010. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://skguarchempedak.

Akta Kanak-Kanak 2001: 71 . 2010. 1993. Pendidikan Prasekolah Di Malaysia. Dasar Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan.blogspot.. 2009. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://pkukmweb.ukm. Kajian Awal Adaptasi Silang Budaya Ke Atas Instrumen Penaksiran Autentik Untuk Kanak-kanak Berumur 3 Hingga 6 Tahun. Diperolehi pada 3 ogos 2010 http://ipgmkdriprasekolah. 2009.pdf Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia.. Diperolehi pada 24 Ogos 2010 daripada www.html pada 28 Ogos 2010 Jabatan Perdana Menteri. http://ipgmkdriprasekolah. Dasar Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan./Dasar_Asuhan_dan %20Didikan_Awal_Kanak_Kanak_Kebangsaan.com/2009_06_01_archive.Farida Yunus & Hasnah Toran.com IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail.blogspot. 2005. Selangor: PERMATA Negara Jabatan Perdana Menteri.pdf Jal Zabdi & Zulazhar.my/.permata.jpm.my/~fpendidikan/siswazah/prosiding/jilid%202%202010/bil %207%20kajian%20adaptasi. 2009.

commonlii.html#Heading9 Kementerian Pelajaran Malaysia. 2009. Jurnal Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC). Noralina. Nor Arini & Wong Chit Trai. Diperolehi pada 17 Ogos 2010 Kanak-Kanak daripada http://myais. Diperolehi pada 24 ogos 2010 dari http://www. 2009. 2009. Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/ Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. Nik Mahadi.my/4917/1/8. 2006.my/content/view/186/2/ Mohd Faiz.org/my/journals/JMCL/2005/6. Universiti Pendidikan Sultan Idris.Penguatkuasaan Semula Tugas dan Tanggungjawab Ibu Bapa atau Penjaga? Diperolehi pada 17 Ogos 2010 daripada http://www.php Mariani. Jelaskan Sejarah 72 . Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://saabd. 2009. 2008. Malaysia.pdf Mastura Bazdis. Pengurusan Kurikulum.fsktm.edu. Dokumen Standard Prasekolah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kulanz. Diperolah pada 18 September 2010 daripada http://kulanzsalleh.net/pra/news.um.mindamadani. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif.

Kamus Dewan Edisi Ketiga. Diperolehi pada 17 Ogos 2010 daripada http://www.com/doc/33872926/Gaya-Dan-KaedahPengajaranGuru-Prasekolah-Dalam-Sains-Awal Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.scribd. Diperolehi pada 20 73 .com/doc/14533952/Perkembangan-Sistem- Pendidikan-Di-Malaysia Noresah. 2009. Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia. Diperolehi pada 17 Ogos 2010 daripada http://www.com. 2002.scribd. Diselenggara oleh Abdul bin Ali. 2004.scribd. Kuala Lumpur: utusan publication & Distributors Sdn Bhd Manroy.my/search? q=Jelaskan+Sejarah+Perkembangan+Asuhan+Dan+Pendidikan+Awal Mohd Kassim Jaafar. 2009. Gaya Dan Kaedah Pengajaran Guru Prasekolah Dalam Sains Awal. Diperolehi pada 19 ogos 2010 daripada http://www. Roshidayani & Nor Hamizah. Kuala Lumpur. 2001. Dewan bahasa dan pustaka.Perkembangan Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak – Kanak Di Malaysia.com/doc/2882268/Dasar-Pendidikan-Di-Malaysia Musliha. Diperolehi pada 19 ogos 2010 daripada http://www. Maimunah. Nur Fadzni. Nor Fadhilah. Perkembangan Pendidikan di Malaysia dalam Ilmu Pendidikan DPM. Dasar pendidikan di Malaysia. 2010.google.

Diperolehi pada 21 Ogos 2010 daripada http://jpt.com/perkongsian/pekeliling- kurikulum- standard-prasekolah-kebangsaan Pelan Hala Tuju. diperolehi pada 23 ogos 2010 daripada http://ms. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).html Razali Arof. Diperolehi pada 19 Ogos 2010 daripada http://prasekolah-kpm.my/kurikulum. Diperolehi pada 20 Ogos 2010 daripada http://prapermata. Pengantar Kurikulum. 2009. Selangor. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://www. Kurikulum Permata.Ogos 2010 daripada http://www. 2010.mohe.permata. 1991.org/wiki/Prasekolah Prasekolah Permata Hatiku.wikipedia.com/2009/10/kursus-orientasi-kurikulumstandard. Jabatan Perdana Menteri. Program Transformasi Kerajaan.blogspot.html Program Prasekolah KPM.asp Prasekolah.jpm. Objektif KSPK.gov. 2010. Percetakan Bahasa dan Pustaka 74 .blogcikgu.blogspot. 2010.my/RUJUKAN/Pelan%20Hala%20Tuju%20GTP.pdf PERMATA Negara.com/2010_01_01_archive.

Geran Permulaan RM4.blogspot.9 Juta Untuk Prasekolah Swasta.kanak Permata Negara.Robiah Sidin.scribd. 2009. Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan. Diperolehi pada 22 Ogos 2010 daripada http://www. Sekretariat PERMATA Negara. 2010.htm y=2010&dt=0412&pub=Utusan_M Muhyiddin. Selangor: Jabatan Perdana Menteri Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan. Utusan Malaysia Online. Diperolehi secara pada 29 ogos 2010 daripada Nkra http://wacanailmupgsr.com/doc/24496351/Taklimat%E2%80%99s Ummul Kasturi. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.com. 2010. 2010.html Muhyiddin. Perkembangan Pembangunan Pendidikan. 2010.utusan. Guru Berijazah Mengajar Di 75 . Program Pengasuhan Dan Pendidikan Awal Kanak .my/utusan/info.asp? ala ysia&sec=Terkini&pg=bt_19. Tujuan Dan Haluan pendidkan Dalam Abad ke-21 dalam Aliran dalam amalan pendidikan menjelang Abad ke 21 disunting oleh juriah Long et.al ( 1992).com/2010/01/perkembangan-pembangunanpendidikan. Diperolehi pada 25 Ogos 2010 daripada http://www. 1992.

Diperolehi pada 18 Ogos 2010 daripada http://prasekolah-kpm.com Muhyiddin.html 76 . 2009.com/2010/04/ucapan-tpm-sempena-majlis pelancaran.com/siarankpm.blogspot.htm Muhyiddin. 2010. Ucapan TPM sempena majlis pelancaran pemberian geram permulaan prasekolah swasta di bawah NKRA pendidikan. Majlis Perasmian Persidangan Perkembangan Baru Dalam Pendidikan 2010-2012.Prasekolah. Diperolehi pada 18 Ogos 2010 daripada http://unitprasekolahjpnt. Diperolehi pada 17 Ogos 2010 daripada http://pkpsmlk.webs.blogspot.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->