P. 1
TEORI MORAL

TEORI MORAL

|Views: 3,384|Likes:
Published by Kartini Andi

More info:

Published by: Kartini Andi on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI TEORI DAN KRITIKAN KESUSASTERAAN BSS 3033

( TUGASAN KUMPULAN) KUMPULAN A

NAMA SITI KAMALIAH BINTI ABDUL MUIN KARTINI BINTI ANDI PADELI MAZLIA BINTI MAT JUSOH NUR IZATI BINTI SULAIMAN RINA RASDIANA BINTI SAHAR

NO.MATRIK D20091034276 D20091034298 D20091034300 D20091034330 D20091034369

TAJUK: TEORI MORAL SEMESTER 2 (SESI 2010/2011) DR. ABDUL HALIM ALI

KANDUNGAN
1.0 PENDAHULUAN 1

2.0 OBJEKTIF

3

3.0 KAEDAH YANG DIGUNAKAN • • • Kaedah Penulisan Sumber Data (Metodologi) Penulisan Laporan Kajian 3 4 4

4.0 HASIL KAJIAN


• • • • • • • • • • •

Asal-usul teori moral Ciri-ciri teori moral Perkembangan teori sebelum merdeka Teori Etika Perkembangan Teori Etika Penyataan Dalam Teori Etika Teori dan Aliran Pemikiran Penilaian dalam Etika Aspek dalam Etika Subjektivisme Etika Objektivisme Etika Kelas Am Teori Etika

5 6 9 10 11 12 13 15 15 15 16 16 2

cekap dan berkebajikan. kebiasaan. Falsafah-falsafah moral ini didasarkan kepada falsafahfalsafah umum. moral ialah unsur mendidik dan memberi pengajaran yang mempunyai nilai yang baik atau buruk serta menjadi dasar sesebuah karya sastera. watak. kelakuan. Moral dalam bahasa Latin disebut moralis. moris atau mores merujuk kepada adat. tingkah laku.0 PENDAHULUAN Teori-teori moral dan etika barat didasarkan kepada falsafah-falsafah moral yang telah wujud sejak zaman Yunani kuno lagi. akhlak dan cara hidup. istiadat. Realisme. cara. Dengan kata lain. 3 . tabiat. mos.0 RUMUSAN 21 BIBLIOGRAFI 22 1. adil. Pragmatisme dan Eksistensialisme. Hal ini termasuklah kemampuan untuk menginsafi yang benar dan salah serta mendidik orang lain dengan peraturan yang sesuai sama ada tingkah laku itu betul atau salah semasa berhubungan dengan orang lain. Pengertian lain termasuklah unsur yang sesuai dengan peraturan atau prinsip yang diterima berhubung dengan yang benar. benar atau salah dan tepat atau tidak tepat.• • Sumbangan teori moral Tokoh 17 20 5. Maksud tersebut mempunyai beberapa pengertian iaitu moral dihubungkaitkan dengan kegiatankegiatan manusia yang dipandang sebagai baik atau buruk. Premis yang menjadi kayu ukur kepada pemikiran teori moral dan etika barat ialah pemikiran yang rasional. Falsafah-falsafah umum yang utama ialah Idealisme.

Sedangkan perkara-perkara yang tidak dapat dicapai oleh akal (metafizik) adalah lebih luas skopnya.pertimbangan yang menentukan baik. Para pengkritik moral berpendapat bahawa kesusasteraan sesuai dijadikan alat untuk mengajar dan mendidik masyarakat atau manusia agar menerima nilai-nilai yang baik.Etika yang berasal daripada perkataan Greek. pengkritik akan mencari nilai-nilai yang baik dalam karya sastera yang dikajinya dan jika nilai itu amat kurang maka pengkritik akan menegur dan berpesan kepada pengkarya agar menghasilkan karya-karya yang 4 . Ini kerana. Aspek moral melalui kesusasteraan sering dikemukakan oleh pengkritik yang bersikap komited terhadap masyarakat atau terhadap manusia seluruhnya. Premis yang menjadi kayu ukur kepada pertimbangan. benar dan salah sesuatu tindakan moral atau etika ialah pemikiran rasional (rational thinking) yang berlandaskan akal fikiran manusia semata-mata. Oleh sebab itu. Metafizik yang berada di bawah lembayung ontologi merupakan salah satu daripada cabang utama ilmu falsafah atau ilmu pengetahuan mengenai segala yang di luar alam tabii yang tidak diketahui rahsia isi keseluruhannya. Oleh itu. Pemikiran rasional yang hanya berlandaskan penggunaan akal manusia adalah terbatas kerana manusia sememangnya diciptakan dengan kekurangan dan kelemahan. Teori-teori moral yang wujud walau bagaimana rencam sekalipun adalah semata-mata berdasarkan pemikiran yang rasional. manusia hanya mampu menggunakan pancaindera yang ada untuk melihat sesuatu perkara itu secara zahir dan terhad. teori moral yang berlandaskan pemikiran rasional manusia semata-mata sudah pasti bersifat tentatif dan relatif kerana pemikiran akal manusia adalah berubah-ubah dan bukannya bersifat statik. buruk. iaitu ‘ethos’ membawa maksud ilmu berkenaan prinsip-prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan.

0 KAEDAH YANG DIGUNAKAN a) KAEDAH PENULISAN Kaedah penulisan yang digunakan dalam kajian kami ialah laporan kajian atau penyelidikan. 3. 2. Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang 5 . sudah pasti isinya hambar dan tidak ada sumbangan kepada bangsa.3 Mengkaji tentang perkembangan teori moral dalam bidang kritikan kesusasteraan di Malaysia dari sebelum merdeka hingga selepas merdeka.1 Mengkaji dan memahami tentang teori moral melalui sejarah dan perkembangannya. Hal ini subjektif kerana jika karya itu mementingkan gaya tanpa moral.2 Mengenal pasti sumbangan teori moral dalam perkembangan teori dan kritikan kesusasteraan. ditegaskan bahawa pendekatan moral itu bertolak dari dasar pemikiran karya sastera itu tanpa mengira genre apa pun dianggap sebagai sebagai wacana yang ampuh dan efektif dalam usaha membina moral dan keperibadian sesuatu kelompok masyarakat.0 OBJEKTIF 2. 2.bermoral pada masa akan datang. apa jua bentuk tulisan itu harus kita bahaskan dalam konteks sastera walaupun yang kita lihat adalah moral. sesebuah karya sastera yang baik itu harus bermoral. 2. Dalam konteks dunia kritikan kesusasteraan. Menurut Muslim Burmat (1999). Justeru dalam pendekatan ini. sebagai hasil sastera.

menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan rujukan perpustakaan. suatu set perkakasan bagi melaksanakan suatu penyelidikan dan perolehan maklumat. b) SUMBER DATA (METODOLOGI) Metodogi kajian merupakan suatu proses. Secara umumnya. diukur melalui perwakilan nombor dan dianalisa menggunakan teknik statistik (Neuman. c) PENULISAN LAPORAN KAJIAN 1. 1985).Perkembangan teori sebelum merdeka 4. Asal usul teori moral 2. serta juga suatu seni bagi melaksanakan suatu karya sains (Adam dan Schvaneveldt. 1997). kami telah menggunakan kaedah kajian kuantitatif. Kajian kuantitatif merupakan suatu pertanyaan terhadap masalah yang telah dikenal pasti berdasarkan kepada pengujian suatu teori yang digubah oleh pembolehubah. kajian kualitatif dan kajian hybrid. Fielding dan Schreier (2001) telah mengklasifikasikan bahawa terdapat tiga jenis metodologi kajian iaitu kajian kuantitatif. Kaedah kajian kuantitatif juga dikenali sebagai kajian eksperimental dan kajian tinjauan (Fellow dan Liu. 2000). Berdasarkan kajian kami. Kumpulan kami telah banyak menggunakan bahan-bahan rujukan di perpustakaan semasa menjalankan kajian kami ini. Ciri-ciri teori moral 3. Teori Etika 6 .

Penilaian dalam Etika 9. Leavis.R. 7 . Objektivisme Etika 12.S. golongan moralis adalah merupakan golongan pengkritik yang sangat aktif. Penyataan Dalam Teori Etika 7. Pendekatan ini telah digunakan sejak dari zaman Greek lagi. John Middleon Murray. Aspek dalam Etika 10. Perkembangan Teori Etika 6. Pendekatan ini pernah digunakan oleh Aristotle. Tokoh 4. Teori dan Aliran Pemikiran 8. Sumbangan teori moral 14. G. pendekatan moral ini boleh dianggap tua.H. Sasterawan Barat berpendapat bahawa hasil kesusasteraan yang baik mestilah bermutu. Dalam kritikan sastera. Kelas Am Teori Etika 13. Dalam tahun-tahun 1950-an. F. Antara tokohnya adalah seperti D. dan T. sementara Plato pernah menggunakan pendekatan ini dalam membuat penilaian puisi pada zamannya.5. Ornell.0 • HASIL KAJIAN Asal-usul teori moral. Kebanyakan mereka berpendapat kritikan moral bergantung pada nilai baik dan buruk di mata masyarakat.Elliot.Lawrence. Subjektivisme Etika 11. menggambarkan kebenaran dan memperlihatkan kesungguhan yang tinggi serta sesuai dengan iklim dan amalan masyarakat pada zaman itu.

Penekanan dalam kritikan lebih kepada soal baik buruknya sesuatu unsur yang terdapat dalam sesebuah karya. Pendekatan moral lebih menekankan kepada penilaian moral dan hubungan budaya iaitu penilaian bercorak agama. • Ciri-ciri teori moral Menurut Atar Semi. kebudayaan dan falsafah. kebudayaan dan falsafah. yang menceritakan kisah-kisah nabi daripada Bible. telah muncul genre Morality Play. Kemudian muncul zaman Renaissance iaitu zaman kebangkitan Eropah yang meletakkan manusia mempunyai taraf lebih tinggi daripada haiwan dan yang membezakannya ialah sifat taakulan dan moralnya. Adakah unsur-unsur itu bertentangan dengan agama. Ketinggian taraf manusia menentukan itu adalah ditentukan oleh moral dan moral itu manusia perlu mempunyai peraturan. pendekatan moral bertolak dari dasar pemikiran bahawa sesuatu karya sastera dianggap sebagai suatu medium yang paling berkesan dalam membina moral dan 8 . membicarakan tanggungjawab paderi di gereja dan mengemukakan cara-cara untuk memperbaiki perangai manusia. Karya sastera khasnya drama pada masa itu memberikan panduan kepada pengkaji untuk membina teori nilai dan sastera dalam kritikan sehingga prinsip kritikan ditentukan oleh isi dan moralitinya. Oleh itu.Dalam zaman Kegelapan Eropah atau Dark Ages. disiplin dan batasnya. Sejak dari itu. Unsur-unsur negatif akan dikecam sebaliknya unsur-unsur yang positif dan membina akan disanjung dan dipuji. Pada zaman ini karya sastera harus menghidupkan watak yang benarbenar rasional dan bermoral. humanisme dan moral mulai mendapat perhatian daripada para pengkritik yang berpendekatan moral untuk dijadikan dasar kritikan. terciptalah aliran humanisme atau kemanusiaan yang meletakkan manusia ialah pusat kehidupan alam yang bertaraf tinggi dibanding dengan makhluk yang lain.

Moral dihubungkaitkan dengan kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang baik atau buruk. Antara pendekatan yang digunakan dalam teori moral adalah dengan memberikan penekanan kepada isi teks yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip moral berbanding bentuknya. Mereka beranggapan bahawa. teks kesusasteraan bukan sahaja sebagai satu hasil seni tetapi melalui isi dan matlamatnya mampu menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang baik dan sempurna.Eliot berpendapat bahawa terdapat fungsi lain dalam kesusasteraan selain daripada fungsi seni atau fungsi estetik.S. T. Pengkritik akan menghubungkan isi teks dengan realiti di luar teks untuk mengukuhkan signifikasi moral yang dikritik. thought we must remember that whether it is literature or not can be determined only by literary standard. Hal ini dapat dilihat melalui pernyataan T. Melalui pernyataannya. Para pengkritik moral berpendapat bahawa kesusasteraan sesuai dijadikan alat untuk mengajar dan mendidik masyarakat atau manusia untuk menerima nilai-nilai yang baik. Aspek isi ialah cerita dan persoalan yang menjadi isu semasa dan bentuk hanyalah sebagai alat untuk menyampaikan isi atau moral. Pendekatan moral juga berpendapat bahawa hasil sesebuah karya sastera adalah ciptaan yang harus disanjung dan dimuliakan. Eliot seperti yang dinyatakan oleh Rahman Shaari (1994:74) : The greatness of literature cannot be determined solely by literary standards. Hal ini berlaku kerana para pengkritik moral 9 . Aspek moral merupakan salah satu unsur mendidik yang memberi pengajaran dan perlu menjadi dasar sesebuah karya sastera. 1994:72).keperibadian sesuatu kelompok masyarakat (Rahman Shaari. Karya yang baik seharusnya bermoral dan keunggulan sesebuah karya adalah bergantung kepada ketinggian moral dalam karya tersebut manakala karya yang tidak bermoral pula dianggap tidak bernilai.S.

beranggapan bahawa kesusasteraan sesuai dijadikan alat untuk mengajar dan mendidik masyarakat untuk menerima nilai-nilai yang baik. Ukuran moral merupakan sesuatu yang subjektif dan bergantung kepada nilai sesuatu masyarakat kerana setiap masyarakat mempunyai nilai dan etikanya yang tersendiri. Hal ini demikian kerana kesusasteraan dikatakan mempunyai tanggungjawab etika iaitu sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai moral masyarakat. nilai sastera perlu dilihat melalui aspek etika dan agama dan pendekatan moral perlu diiringi dengan pendekatan keagamaan. Dalam membicarakan pemikiran teori moral. Dalam teori moral juga mereka menganalisis sesebuah karya sastera melalui sudut didaktik. pengkritik akan mencari nilai-nilai yang baik dalam sesebuah karya yang dikaji dan sekiranya tiada atau kurangnya nilai yang baik dalam sesuatu karya. Oleh itu. Oleh itu. maka pengkritik akan berpesan kepada penulis agar menghasilkan karya yang lebih bermoral pada masa akan datang. seringkali pemikiran agama ditonjolkan. Eliot turut mengakui hakikat bahawa penilaian moral ini bersandar pada etika sesuatu masyarakat. didikan dan pembentukan akhlak yang baik yang boleh dijadikan panduan kepada pembacanya. pengkritik perlu berusaha mengkaji dan menganalisis teks serta menilai sesuatu teks kesusasteraan dengan memberi penekanan kepada nilai moral dan kesan didaktiknya kepada masyarakat. Menurut beliau dalam Rahman Shaari.S. Pendekatan moral mengambil kira idea Plato yang sangat menekankan aspek moral dalam karya seni sastera. (1994:114) : 10 . T. untuk melakukan kritikan berdasarkan teori moral. Pada pendapat beliau.S. T. Didaktik merujuk kepada karya-karya sastera yang mempunyai unsur pengajaran. Horace turut menitikberatkan unsur didaktik sebagai keperluan yang perlu ada dalam karya dan bukan sekadar hiburan semata-mata. Eliot yang merupakan seorang penyair dan pengkritik Inggeris turut merujuk kepada aspek agama ketika membicarakan tentang kesusasteraan.

dan falsafah. Melihat sama ada unsur – unsur tersebut selari atau bertentangan dengan agama. Persoalan moral juga jelas tergambar dalam kritikan Abdul Salam melalui sajak ‘Kasih dan Rindu’ karya Tongkat Warrant dengan memberi tumpuan kepada dua baris berikut: Masih terasa lagi panas bibirmu. our judgement and criticism of ourselves. bangsa. Kritikan berdasarkan teori moral mementingkan isi berbanding bentuknya dan sesebuah karya haruslah disanjung tinggi dan dimuliakan. kebudayaan. Unsur-unsur negatif akan dikecam manakala unsur-unsur positif dan membina akan disanjung dan dipuji. Beliau menganalisis sajak ‘Manusia Liar’ karya Merayu Rawan. Kehidupan tanpa pegangan pula dikatakan seperti anak yang tidak mengenang jasa ibu bapa. Menurut Abdul Salam. Penekanan dalam kritikan lebih kepada soal baik buruknya sesuatu unsur yang terdapat dalam sesebuah karya. karya yang baik haruslah bermoral. dalam kucupan di malam berpisah dulu. • Perkembangan teori sebelum merdeka Menurut Mana Sikana dalam buku sejarah kritikan puisi melayu moden (1995). apabila dikaitkan kesusasteraan dengan moral. Hal ini terbukti melalui tulisan yang dihasilkan oleh beberapa orang pengkritik antaranya Abdul Salam. Dalam kritikannya. negara. agama. Pendekatan moral lebih menekankan kepada penilaian moral dan hubungan budaya iaitu penilaian bercorak agama. Penulisan kritikan yang mementingkan penilaian isi karya berdasarkan pendekatan yang telah lama muncul ini lebih mudah dan sesuai digunakan oleh para pengkritik. maksud yang cuba disampaikan oleh penulis dalam kedua-dua baris tersebut tidak dapat diterima umum kerana keinginan penyair untuk menyuarakan kebebasan 11 . kebudayaan dan falsafah. and our behavior towards our fellow men. dan tuhan.Our religion imposes our ethics. beliau menerangkan tentang manusia yang tidak mempunyai pegangan agama diibaratkan sebagai haiwan liar.

Mihardja yang dikatakan dapat merosakkan kesucian agama Islam. Hal ini disebabkan kerana konsep pendekatan sosiologi itu sendiri lebih luas dan turut merangkumi bidang moral. Ahli falsafah mendapati ia adalah subjek yang rumit. Oleh itu kritikan menggunakan pendekatan moral dan sosiologi adalah saling melengkapi antara satu sama lain. cerpen. • Teori Etika Etika adalah satu bidang mengenai melakukan perkara yang betul. Peraturan etika melibatkan semua orang. Abdul Salam memberi perhatian terhadap karya yang bermoral iaitu unsur yang dapat memberikan kesedaran dan keinsafan kepada masyarakat.jiwanya bukan bererti bebas daripada landasan nilai-nilai agama dan peradaban mulia. Contohnya. keamanan. Ia 12 . Teori etika sebenarnya cuba meningkatkan maruah. Teori etika diasaskan kepda andaian bahawa manusia adalah rasional dan bebas membuat pilihan. kegembiraan dan kesejahteraan manusia. iaitu pembangunan jiwa rakyat agar insaf akan penderitaan golongan nelayan yang hidup dalam serba kedaifan. kritikan dalam tahun 30-an hingga 40-an adalah tidak begitu berkembang tetapi masih dapat dilihat kecenderungan membicarakan aspek moral dalam sastera. dalam bidang kritikan kita lebih banyak menemui kritikan yang menggunakan pendekatan sosiologi. Hakikat ini jelas tergambar apabila Abdul Salam mengkritik sajak ‘Ombak’ karya Kalam al-Mahmudi Kedah. Namun. dan puisi Melayu pada awal pertumbuhan sastera Melayu moden memang cenderung menerapkan nilai-nilai moral dalam karya mereka. Penulis-penulis novel. Abdullah Basmeh ada menyentuh aspek moral dalam memberi kritikan terhadap novel Atheis karya Achdiat K. Beliau amat menyenangi dan menerima sajak itu sebagai sebuah karya yang baik kerana mengemukakan isi tentang pembangunan. Dalam kesusasteraan Melayu.

Shea (1988) menyatakan pendapatnya dengan menyatakan bahawa teori etika merupakan prinsip bertingkah laku yang mengawal individu atau profesion dan sebagai satu standard tingkah laku. Idea utama Socrates tentang etika adalah berhubung dengan menyakinkan orang agar berakhlak mulia. Etika juga merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang moral. kaedah moral dan tindakan serta kelakuan manusia yang betul. kebaikan moral berada pada bahagian dalaman 13 . French dan Granrose (1995) menyatakan teori etika sebagai set panduan atau peraturan bertingkah laku iaitu menyelesaikan konflik terhadap keinginan. Socrates menyatakan bahawa kebahagiaan adalah mustahil diperoleh tanpa memiliki kebaikan moral dan tindakan yang tidak beretika yang akan menganggu orang lain. Plato pula telah menjalankan kajian terhadap hubungan etika dengan personaliti manusia. malah beliau menganggap orang yang tidak beretika sebagai orang yang lemah dan mempunyai psikologi yang tidak sihat. • Perkembangan Teori Etika Etika bermula di zaman purba Greek apabila ahli-ahli falsafah hanya memberikan tumpuan kepada kebaikan moral. Terdapat beberapa tokoh dalam teori etika ini yang menyatakan pendapat masing-masing mengenai teori etika ini iaitu Socrates. Buchnloz (1989) pula menyatakan teori etika sebagai sistem kepada panduan tingkah laku. kebaikan moral adalah suatu imbangan dan harmoni dalam kalangan perbezaan yang wujud dalam roh. Menurutnya lagi. Beliau turut menambah. prinsip moral. Plato dan Aristotle. Perilaku yang tidak beretika. Socrates menggunakan pendekatan yang mencabar dan menggalakkan rakan-rakannya untuk berfikir tentang kebaikan dan kesihatan roh. walaupun tidak melanggar undang-undang boleh menjejaskan kerjaya dan reputasi kita.bertujuan untuk mencapai keputusan yang baik untuk manusia sejagat.

Dahulunya ia dikenali sebagai Teologikal dan kini dikenali sebagai Deontologikal iaitu pendekatan kepada etika. • I. Islam. Sekiranya pada zaman terdahulu etika dahulu menekankan kebaikan moral dan rasionalnya. etika moden banyak memfokuskan kepada menentukan sifat-sifat beretika menerusi tindakan. Plato dan Socrates pula mengatakan beretika itu mempunyai hubungan rapat antara kebaikan moral dan personaliti yang sihat. pengadilan dan keputusan terhadap sistem tersebut. apakah peraturan yang digunakan dan dianuti dalam sesebuah masyarakat dan sebagainya. iaitu tindakan yang mempunyai sifat etika dalaman dan memerlukan status moral daripada akibat (consequences) yang dibuat dan tindakan itu sama ada betul atau salah. Etika deskriptif memberitahu bagaimana ahli masyarakat harus bertingkah laku. Etika deskriptif menyedarkan manusia bahawa terdapat pelbagai sistem moral yang bersifat relatif di muka bumi ini iaitu etika Kristian. 14 .intelektual. Yahudi. beliau mempunyai pendapat yang berbeza dengan Plato dan Socrates dengan menyatakan bahawa kebaikan moral mempunyai hubungan yang sedikit dengan intelektual tetapi lebih kepada sifat (character) atau personaliti. Berdasarkan pendapat Aristotle pula. Penyataan Dalam Teori Etika Etika deskriptif Etika deskriptif merupakan suatu disiplin yang membicarakan tentang sejarah sistem moral. Etika deskriptif menyatukan bentuk atau karektor sesuatu sistem moral yang ada tanpa membuat penilaian. Hindu dan sebagainya. Etika moden telah membentuk dua persaingan. Bagaimanapun. Budhha. ketiga-tiga ahli falsafah ini berpendapat bahawa kebajikan seseorang itu bergantung sepenuhnya dan berada dalam tangan seseorang itu.

II. Teori ini berasal daripada perkataan Greek. Etika normatif mengemukakan sistem moral yang piawai berpandukan sistem sedia ada. Golden Rule merupakan contoh prinsip etika normatif klasik. • I. Ianya juga menjurus kepada kenyataan yang memberitahu apa yang mesti dilakukan dan apa yang betul. 15 . Ia menilai. Teori dan Aliran Pemikiran Teologi Teori ini melihat kebaikan dan keburukan sesuatu tindakan. Jika mahu orang melakukan perkara yang baik kepada kita. Sesuatu perbuatan itu tidak diketahui sama ada baik atau buruk sehinggalah melihat kepada kesannya. Inilah yang dikatakan sebagai nilai mutlak dan biasanya berkait rapat dengan agama. Etika Normatif Merujuk kepada panduan dan peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku yang baik dan jahat. deon iaitu duty yang merujuk kepada kewajipan individu. Deontologi atau non consequentialist Teori ini berasaskan kepada prinsip asas iaitu kewajipan manusia. maka kita perlu melakukan perkara yang baik juga kepada orang lain. II. bukan undang-undang moral sedia ada dan sedia diterima. Etika normatif menyedarkan kita bahawa tidak semua nilai moral berubah mengikut perubahan masa tetapi ada yang terus kekal dipelihara meskipun budaya mengalami perubahan. mengkritik dan membuat keputusan terhadap sistem moral yang ada disamping menerangkan sesuatu undang-undang moral yang dianggap terbaik.

16 . Objektif Kod moral adalah bebas daripada kepentingan individu. Subjektif Penilaian terhadap sesuatu etika berdasarkan kepada penilaian diri sendiri. Individu berhak meletakkan nilai sama ada baik atau sebaliknya. Perasaan peribadi terlibat dalam menilai dan menentukan baik buruk sesuatu tindakan. mendatangkan kebahagiaan. kenikmatan dan sebagainya kepada manusia. Naturalisme Sesuatu perbuatan itu baik atau buruk bergantung kepada pengalaman keseronokan. VI. Baik dan buruk tidak bersandar kepada sikap individu tetapi wujud dengan sendirinya. VII. Ini bererti masyarakat yang berlainan memberikan nilai moral yang berbeza bagi tingkah laku yang serupa.III. V. Sesuatu perlakuan itu baik kerana ianya memang baik. Non Naturalisme Moral adalah sesuatu yang unik dan tidak boleh dikelaskan. Relativisme Sesuatu yang dianggap baik oleh suatu masyarakat tidak mungkin dianggap sedemikian oleh masyarakat yang lain. IV. Baik perlu dijelaskan dalam bentuk kualiti fakta alam seperti memenuhi keperluan manusia.

prinsip asas sejagat adalah sama. Aspek pertama iaitu keupayaan menilai yang baik dan buruk. Jika manusia merupakan kemahuannya. • Penilaian dalam Etika Penilaian terhadap perbuatan yang baik adalah melalui peningkatan terhadap kesedaran dan pembangunan rohani individu hasil daripada perbuatannya. Misalnya. badan perundangan akan 17 . semua masyarakat meletakkan nilai yang tinggi kepada kebaikan. • Aspek dalam Etika Terdapat dua aspek dalam etika. • Subjektivisme Etika Subjektivisme etika adalah bergantung kepada faktor kemahuan sama ada individu atau pencipta sebagai subjeknya. dosa dan pahala atau sesuai dan sebaliknya. melabelkan perbuatan jika ianya meningkatkan kehidupan dan melabelkan sebaliknya jika perbuatan itu memusnahkan kehidupan. Etika mengambil kira penilaian ke atas suatu tindakan itu berbanding hanya dengan melabelkan perbuatan yang baik jika ianya memenuhi kehendak dan keperluan manusia sahaja. Aspek yang kedua pula melibatkan komitmen dalam melakukan apa yang baik dan bersesuaian. Etika tidak lagi semata-mata satu topik perbualan dan isu yang diperdebatkan tetapi memerlukan tindakan dan susulan. Bagaimanapun.VIII. Absolutisme Prinsip moral berbeza dari satu budaya dengan budaya yang lain.

etika. pencemaran alam. nila-nilai moral merupakan suatu kebaikan. Hukuman yang dikenakan adalah muktamad. Jika kemahuan itu menjadikan Tuhan sebagai subjeknya. alasan kepada penilaian etika dan definisi istilah-istilah berkaitan etika itu sendiri. • Objektivisme Etika Menurut objektivisme etika. ketentuan Tuhan. Metaetika mengkaji asal prinsip-prinsip etika dan penggunaannya. maka hukuman lebih berbentuk kepada pembalasan Tuhan. homoseksual dan 18 . Undang-undang tidak dicipta dan tidak berasaskan subjek sama ada manusia atau tuhan. Etika normatif lebih kepada praktikal. Etika gunaan pula melibatkan penyelesaian ke atas isuisu kontroversi seperti isu pengguguran.menentukan suatu keputusan itu dari segi undang-undang. Salah satu bentuk objektivisme etika ialah nilai mutlak moral (moral absolutism). Hukum Karma dan kelahiran semula merupakan gambaran kehidupan dalam objektivisme etika yang mencapai sifat lengkapnya. Misalnya dalam menentukan piawai moral terhadap tindakan yang betul atau salah. Pengampunan dan pembalasan atas dosa yang dilakukan atau pahala atas kebaikan yang dibuat adalah antara manusia dan Tuhan. pembunuhan anak. normative dan etika gunaan. • Kelas Am Teori Etika Ahli falsafah lazimnya membahagikan teori etika kepada tiga kelas am iaitu meta etika. seseorang perlulah melengkapkan kehidupan masingmasing serta mematuhi undang-undang. Adakah prinsip etika merupakan suatu rekaan sosial? Adakah prinsip-prinsip etika ini merupakan gambaran hasil daripada emosi individu? Meta etika menjawab persolan ini yang memfokuskan kebenaran universal. Untuk mengelakkan hukuman.

19 . • I. Contohnya. maka sastera bercorak seks tidak boleh diterima masyarakat. ukiran. sesebuah karya sastera itu wajib mempunyai moral kerana ia sebagai neraca yang menentukan nilainya. aspirasi dan perjuangan dalam penyuguhan karyanya. Karya yang baik haruslah bermoral dan ketinggian sesebuah karya pula bergantung kepada ketinggian moral tersebut. Karya-karya yang tidak mementingkan moral dianggap tidak bernilai. Ilham yang datang terlebih dahulu mestilah diteliti dan difikirkan buruk baiknya. dalam sesuatu zaman yang menganggap bahawa moral yang baik terletak pada pemeliharaan maruah jantina.peperangan nuklear. Sumbangan pertama teori moral dalam dunia kesusasteraan ialah teori ini mengiktiraf sesebuah karya sastera. Teks yang tidak bermutu dan bermoral dianggap sebagai teks yang tidak ada nilainya pada pandangan teori moral. malahan seseorang pengarang itu harus juga mempunyai visi. pemikiran atau premis yang menjadi tulang belakang karya tersebut. Kemuliaan sesebuah karya adalah disebabkan oleh adanya unsur-unsur falsafah. Tuntasnya. bukannya diisi dengan perkara-perkara yang remeh dan sia-sia. Ia berbeza dengan hasil seni yang lain seperti nyanyian. lukisan dan tarian. Oleh itu. Etika gunaan mengaplikasikan garis panduan konseptual dalam meta etika dan etika normatif untuk menyelesaikan isu-isu ini. Bidang penulisan bukan sahaja memerlukan bakat dan kemahiran sastera semula jadi. kemudian dituliskan dengan penuh kesedaran. Sumbangan teori moral Mengiktiraf sesebuah karya sastera. karya sastera yang dihasilkan mestilah penuh dengan nilai moral yang tinggi. Teori ini mengatakan bahawa karya sastera adalah ciptaan yang harus disanjung dan dimuliakan.

Sesuai dengan fungsi didaktisnya. Sesungguhnya moral itu bererti mendidik. di samping menggunakan bahan-bahan yang memabukkan bagi melahirkan karya yang baik. Walaupun kriteria pengalaman dan kebijaksanaan satu cara biasa mendekati hasil sastera.II. Setiap pengarang hendaklah berkarya dengan penuh kejujuran. Teori moral juga tidak dapat menerima pengarang yang mengalami ‘neorosis’ atau ‘psikosis’ di bawah kesedaran mereka. Masyarakat yang mempunyai nilai-nilai moral yang jitu dan sayang akan negaranya. pengarang juga mestilah menjadi golongan moralis. yang penting karya itu mempunyai unsur-unsur yang boleh mengajak para pembaca untuk berfikir dan mengikut landasan yang telah ditentukan. Mendidik para penulis Selain pembaca. Membentuk masyarakat dengan sifat sastera yang didaktis. tetapi pendekatan moral ini mengkhususkan penilaiannya terhadap aspek tersebut. teori ini memberi keutamaan kepada karya yang penuh dengan pengalaman benar dan fakta serta berisi dengan kebijaksanaan dan kepintaran yang akan dijadikan sebagai bahan pemikiran oleh para pembacanya. bersih hati dan sedia untuk belajar. III. pendidikan dan politik atau apa jua. Arah tersebut sama ada arah dan tujuan kepada sosial. Masyarakat sebegini juga sanggup untuk mempertahankan negaranya daripada ancaman musuh luar. Menurut Karl Beckson dan Arthur Ganz (1972). Masyarakat sebeginilah yang ingin dilahirkan oleh sesebuah negara. mengajar dan membimbing serta memandu pembaca dan penulisnya juga. Mereka sanggup berkorban demi kedaulatan negara mereka. didaktis dalam sastera ialah karya yang mengandungi unsur-unsur pengajaran dan doktrin yang boleh memandu para pembaca ke sesuatu arah dan tujuan. Hal ini disebabkan bukan sahaja karya sastera menjadi contoh ikutan oleh 20 .

Kesusasteraan sebenarnya mempunyai fungsi pensejarahan. melalui karya besarnya War And Peace atau Harun Aminurrasyid dalam Panglima Awang. para penulis juga sebenarnya terdidik melalui teori moral ini. moralis menekankan norma yang menentukan sikap dan contoh itu ditentukan oleh masyarakat zaman penulis itu sendiri. tamadun dan sejarah itu tidak dapat dipisahkan. Cumanya. tetapi karya-karya tersebut telah membina sejarahnya sendiri dalam posisi dan hierarki karya yang baik dan menjadi lambang zaman. Penulis yang menulis sesebuah karya yang penuh dengan unsur moral perlulah menunjukkan gaya hidup yang sihat sesuai dengan karya yang dihasilkannya.masyarakat. Penulis mesti bermoral dan tidak memakai bahan-bahan yang mengkhayalkan seperti alkohol bagi menghasilkan karya yang penuh bermoral. Hal ini terbukti apabila manusia. berdaulat dan dihormati. Shahnon Ahmad dengan novel-novelnya yang cemerlang seperti Ranjau Sepanjang Jalan dan Renting telah menjadikan bangsa Melayu sesuatu bangsa yang bermaruah. Karya yang besar selalunya mempunyai motif moral yang dapat merangkumi ketiga-tiga aspek ini. Shakespeare dengan 43 buah drama sepanjang hayatnya telah dapat mengangkat bangsa Inggeris sebagai bangsa besar. Mencemerlangkan aspek pensejarahan sesuatu bangsa. Teori moral melihat sejauh mana sesebuah karya itu dapat memberikan sumbangan ke arah mencemerlangkan persejarahan sesuatu bangsa. Oleh itu. Sekiranya terjadi juga keadaan seperti itu. Inilah yang telah diaplikasikan oleh Leo Tolstoy. malah gaya hidup penulisnya demikian juga. Tidak sahaja genrenya berbentuk sejarah. ia umpama mencemarkan karya moral yang telah dihasilkan tadi. Teori moral memberikan penghargaan yang tinggi kepada pengarang yang menyumbangkan baktinya 21 . IV.

sama ada dari aspek temanya atau karya itu telah diiktiraf oleh dunia antarabangsa. G. Plato sangat menekankan aspek moral dalam karya seni sastera. sesebuah karya sastera mestilah mengandungi unsur pendidikan. Karya seumpama ini akan diberi penghormatan oleh teori moral. Horace dalam Ars Poetica menegaskan bahawa di samping unsur hiburan. Sebaliknya. Karya sebegini hanya dibaca untuk hiburan dan mengisi masa lapang semata-mata. Karya tanpa mesej tidak menyumbang langsung dalam membentuk personaliti mesej yang bermoral. Karya yang tidak bermesej seperti karya yang tidak ada fungsinya.sehingga bangsa itu menjadi besar dan menghargai karya yang telah mencipta sejarahnya sendiri. Graham Munson dan ramai lagi. malah untuk seluruh manusia sejagat dan selalu menyuguhkan persoalan-persolan yang berbentuk universal dalam pengertian. Sementara itu. Sering pula ia melontarkan pemikiran-pemikiran yang berbentuk universal. Plato amat mementingkan karya yang penuh dengan pengisian yang berguna untuk masyarakat. karya itu tidak mempunyai apa-apa pengertian. Tanpa mesej. Paul Elmer More telah menggunakan teori moral pada abad ke-20. usaha itu telah dilanjutkan oleh Norman Forester. Aspek universalisme bererti karya itu diterima oleh umum. Horace juga menitikberatkan unsur-unsur didaktif sebagai keperluan yang perlu ada dalam karya di samping untuk tujuan berhibur. karya-karya yang tidak mengkhususkan skop pembacanya. • Tokoh Kaya sastera yang telah dinilai berdasarkan moral sebenarnya telah dibicarakan sejak zaman Greek lagi. Kemudian. Robert Shafer. 22 . Plato dalam Republic sudah menegaskan syarat bahawa mesej atau perutusan sesebuah karya adalah penting.R Elliot. Selain itu. karya itu boleh diterima atau difahami oleh semua kerana sumber dan fokusnya adalah mengenai alam kehidupan. Plato tidak menginginkan karya sebegini.

23 .5.0 PENUTUP Kesimpulannya. Dalam banyak hal. maka pembaca tadi dapat dibentuk sahsiahnya menjadi sahsiah yang cemerlang. teori ini melihat kesusasteraan sebagai suatu gerakan ke arah memenuhi keperluan kemanusiaannya. Sekalipun sesebuak karya itu baik. Menurut teori ini. Sesungguhnya kritikan teori moral mahukan hasil karya yang bertindak sebagai guru dan menjadi contoh untuk diamalkan oleh pembaca. moral ditentukan oleh nilai masyarakat. Apabila para pembaca membaca karya sastera yang berunsurkan moral yang tinggi. Undang-undang sastera terbentuk ke arah memberikan perkhidmatan yang cemerlang supaya manusia sentiasa berbaik-baik antara satu sama lain. teori moral menekankan aspek nilai murni yang tinggi dalam proses menghasilkan karya sastera oleh para penulisnya. salah satu ciri sastera ialah mengandungi sikap hidup dan semangat zaman yang dibentuk oleh zaman masyarakat. Tegasnya. maka ia tidak dapat dianggap sebagai sebuah karya yang besar. tetapi jika sekiranya karya itu kekurangan moral. Teori ini amat mementingkan nilai dan pengajaran yang baik demi tamadun bangsanya.

Mana Sikana (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sohaimi Abdul Aziz (2003). Kohlberg. Muhammad Salleh (Ed.(pnyt. Issues Lungdren.V. Promoting moral growth from piaget to kohlberg. (1987). J. Dlm Lee C. L (1971). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. The cognitive-developmental approach to moral education. New york & London: Longman Inc. Teori moden sastera dan permasalahan sastera Melayu. New York: Newman Press. Kritikan kesusasteraan.ftsm.ukm. Crittenden. E.S. Dlm. Beck. B. L (1989). Florida: Robert E. Stages of moral development as a basis of moral education.BIBLIOGRAFI Elias.my. New York: McGraw Hill Companies. Teori dan kritikan sastera pascamodenisme. L (1977). Vol 6. Kritikan sastera melayu moden. Singapura: UTS Network Service. Krieger Publishing Co. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. et al (1979). L (1971). D. Rahman Shaari (1994). Kritikan sastera Melayu pendekatan dan pemikiran. Sejarah kritikan puisi Melayu moden. Kritikan sastera masalah dan penigkatan. Reimer. Rogrs. Inc. The Macmillan Company. Mana Sikana (1998). Teori dan kritikan sastera. Kohlberg.). 24 . Moral Education of psychological view. 2011 daripada http://www. 1994. & Sullivan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Deighton : The Encyclopedia of Education. Moral education: interdisciplinary approaches: 23-92.). L. Bhd. (1988).M. Moral education: secular and religious.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Cooperative Learning in The Science Classroom. Mohamad Mokhtar Hassan (1995). Kumpulan kritikan sastera: Timur dan Barat. Mana Sikana (Ed. Diperoleh pada Mac 2.). Umar Junus (1996). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. J. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn.. Teori etika (2011). Dlm. Hashim Awang (1988). C. Kohlberg.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->