P. 1
SESORAH

SESORAH

|Views: 510|Likes:
Published by achdjnck

More info:

Published by: achdjnck on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

SESORAH

Assalam ualaikum wr.wb Alhamdulillahi robilalamin, wabi isnasta in ala umuridun ya wadin wa sola tu wasallam,ambya I wal mursalin,wa ala as a bill aj ma in ama ba dun. Pinisepuh sesepuh ugi ingkang dipun sepuhaken ingkang dhahat kinurmatan. Bapak-bapak Ibu-ibu ugi tamu undangan ingkang bagya mulya. Sumangga ngaturaken raos syukur wonten ngarso dalem Gusti Allah SWT kanthi lafal Alhamdulillahi robilalamin. Ingkang titi dinten menika tesih kaparingan nikmat Islam nikmat Iman ugi nikmat kesehatan. Saengga saged makempal wontening griya riki. Shalawat saha salam ugi katetepna dumateng Nabi Agung Muhammad SAW,sumrambah garwa putra sokhabat lumeber dateng umat Islam mligi kula panjenengan sami ugi pikantuk safa atipun wonten ing Yaumul Qiyamah. Amin Amin Amin ya robbal alamin. Alhamdulillaah dinten puniko kito sampun saget lulus saking ujian kolo wahu, boten sanes mugi-mugi sedoyo punopo ingkang sampun kito lampahi dipun terami dining Allah. Soho mugi-mugi kanthi ujian ingkang sampun kito lampahi puniko dadoso penggugah penggalih kito sedoyo, henggo kito sedoyo saget nggadahi pemanggih kados mekaten ; Perkoro kang halal bahe dilarang karo Allah ing dalem wektu awane sasi Ramadhan, opo maneh perkoro kang haram, tamtu luwih nemen anggone Allah nglarang. Kranten kagungan pemanggih kados kasebat kolo wahu akhiripun howo napsu kito saget kulino ngelampahi kesahenan. Wonten ing dinten puniko kito sedoyo sampun dipun parengaken dahar soho ngunjuk.

Billahi taufik wal hidayah wassalam mualikum wr. Pramilo saking puniko kito sedoyo monggo sami ngathah-ngathahaken syukur dumateng Allah wonten ing dinten puniko kanthi ngelampahi shilatur Rohmi dumateng tiyang-tiyang sepuh kito. Ingkang kolo wingi-wingi boten raket lajeng milahi dinten puniko monggo kito raketaken. ugi dipun keparengaken melahi awwal sasi Ramadhan. NAMA KELAS ABSEN : PHITA MAHANANI NT :3B : 25 .wb. poro guru-guru kito soho poro koncokonco kito sarono salaman soho ngapuro-ngapurohan dungo-dinungo mugi-mugi dipun paring wilujeng wonten ing dunyo soho wonten ing Akhirat dining Allah. Mekaten ingkang saged kula aturaken wedal menika. Sak derengipun kito ngelaksanaaken sholat Riyadin kito sedoyo dipun wajib aken ngedalaken Zakat Fithrah. Mbok bilih pinanggih lepat nyuwun agunging pangapunten.Pramilo saking puniko monggo kito sami syukur dumateng Allah sarono ngucap Al Hamdu Lillah soho nindakaken silatur Rohmi utawi saling apura ing apura antawisipun sanak famili utawi antawisipun konco-konco kito sedoyo. Wakdal ingkang langkung utmi kangge ngedalaken zakat fithrah inggih puniko . melahi akhiripun sasi Ramadhan ingkang paling utami inggih puniko ba da sholat shubuh sak derengipun sholat Riyadin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->