BPME 1013 ASAS KEUSAHAWANAN

1.a)

APAKAH YANG ANDA FAHAM BERKAITAN DENGAN SEJARAH,

KONSEP DAN TEORI KEUSAHAWAN? SEJARAH KEUSAHAWANAN Usahawan adalah orang yang mengusahakan sesuatu perusahaan dan ia dikenali sebagai pengusaha. Keusahawanan merupakan factor penting bagi pembangunan Negara. Malaysia mewujudkan pelbagai agensi untuk menyemai nilai-nilai keusahawanan seperti :• • • Agensi kerajaan-kem pembangunan usahawan , kem belia dan sukan, kem pembangnan Luar Bandar Badan berkanun Pihak swasta

Masyarakat primitive menggunakan system barter. Zaman kerajaan melayu Melaka ,orang yang menjalankan perniagaan barter dipanggil pedagang. Islam galakkan manusia terlibat dengan perniagaan. Kesannya,lahirlah usahawan muslim yang Berjaya seperti Abdul rahman bin Auf dan Zubir bin Awwam.

KONSEP KEUSAHAWANAN Konsep keusahawanan iaitu Inisiatif berterusan mengambil risiko, mendapat pulangan, menggembeleng sumber. • Inisiatif berterusan-memulakan atau mencipta sesuatu yang baru dan terus mengembangkan usaha tersebut.

1

BPME 1013 ASAS KEUSAHAWANAN

Usahawan perlu mempunyai semangat dan cita-cita yang tinggi,berfikiran,dinamik,mempunyai idea yang bernas serta berwawasan untuk terus maju.

Usahawan peka kepada keperluan dan masalah masyarakat,megambil inisiatif,mencipta idea dan membuat inovasi untuk memenuhi keperluan dan menyelesaikan masalah masyarakat.

Mengambil risiko Mesti berani menanggung risiko akibat ketidaktentuan permintaan ke atas barang yang dikeluarkan / perniagaan yang dijalankan. Usahawan sentiasa membuat keputusan yang telah diambilkira risikonya berdasarkan ganjaran yang dijangkakan. Risiko perlu diurus dengan baik. Mendapat pulangan Aktiviti yang dijalankan oleh usahawan mestilah mendapat pulangan.Pulangan keuntungan yang diperolehi setelah mengambilkira segala belanja operasi dan juga risiko yang munasabah.Pulangan lumayan mendorong seseorang menceburi bidang keusahwanan. Mengembeleng sumber Sumber diperlukan untuk menghasilkan produk bernilai bagi memenuhi keperluan pengguna. Sumber seperti tanah,modal,sumber manusia,bahan mentah,teknologi dan maklumat Pengembelenagn sumber dilakukan dengan merancang,menyusun,mengarah dan mengawal.

2

BPME 1013 ASAS KEUSAHAWANAN

Teori keusahawanan Dalam bidang keusahwanan,tidak terdapat satu definisi usahawan yang konklusif kerana sifatnya yang merentas disiplin (multidisplinary) Secara amnya, takrif usahawan boleh dikelompokan kepada empat kategori iaitu ekonomi,sosiologi psikologi dan pengurusan. Ekonomi Mentakrifkan usahawan melalui sumbangan dan peranan yang dimainkan dalam pembangunan ekonomi.Contohnya ,pengagihan sumber ekonomi yang efisien,penyediaan peluang pekerjaan,mencetuskan inovasi dan lain-lain. Sosiologi Mentakrifkan usahawan sebagai satu generasi atau kelompok masyarakat yang menjadikan keusahawanan sebagai satu bidang kerjaya mandiri yang boleh mengubah status kehidupan.Contohnya,survival masyarakat cina,Indonesia dan sebagainya. Psikologi Mentakrifkan usahawan dengan melihat kepada gelagat (behaviour) serta ciri-ciri peribadi dan personality. Contoh,cara pengambilan risiko,punca kawalan diri,kehendak terhadap pencapaian,takut kepada kegagalan dan sebagainya. Pengurusan

3

BPME 1013 ASAS KEUSAHAWANAN

Mentakrifkan usahawan sebagai pengurus strategic dimana peranan usahawan ialah untuk memastikan perniagaan memperolehi keuntungan dan berkembang. Contoh,Alat-alat pengurusan strategic digunakan untuk mencapai objektif perniagaan. 1.C) BINCANGKAN PENDEKATAN-PENDEKATAN YANG PERLU

DIGUNAKAN UNTUK MEMULAKAN DAN MEMBANGUNKAN PERNIAGAAN. MEMULAKAN PERNIAGAAN 1.Modal Usahawan mesti mempunyai modal yang cukup untuk memulakan dan menjalanakan perniagaan. Jumlah modal yang diperlukan bergantung kepada saiz dan jenis

perniagaan,lokasi perniagaan dan jumlah kredit yang hendak diberikan kepada para pelanggan. 2.Lokasi Pemilihan lokasi perniagaan amat penting dalam memulakan perniagaan.Usahawan mesti bijak memilih lokasi strategic atau sesuai bagi menjaminkejayaan perniagaan.Perniagaan hatus diletakan di tempat yang mempunyai daya kuasa beli yang tinggi dan kurang persaingan. 3.Jenis dan saiz perniagaan Usahawan mesti menentukan jenis dan saiz perniagaan yang hendak dijalankan. Jenis pperniagaan hendaklah bersesuaian dengan kebolehan,pengetahuan dan pengalamanya. 4.Pesaingan

4

BPME 1013 ASAS KEUSAHAWANAN

Usahawan juga mesti memikirkan tentang persaingan yang akan dihadapinya. Kajian perlu dibuat untuk mengenal pasti pesaing-pesaing,bilangannnya,saiz perniagaan mereka,kekuatan dan kelelmahan mereka dan sambutan para pelanggan terhadap perniagaan mereka. 5.Undang-undang dan peraturan Mesti mengetahui undang-undang,peraturan-peraturan serat akta-akta yang mengawal perjalanan perniagaan dalam Negara kita agar tidak melanggar undang-undang,peraturan,atau akta yang boleh menghalang perjalanan perniagaan. Sumber bekalan Usahawan perlu mengetahui tempat-tempat di mana ia mendapat bekalan barang-barang dengan seberapa murah dan mudah. Membangunkan perniagaan Usahawan mesti membuat perancangan Organisasi/Pengurusan seperti Matlamat dan strategi syarika, Struktur/carta syarikat,Senarai kakitangan pengurusan,Senarai perjawatan.

tanggungjawab setiap jawatan imbuhan/gaji bagi setiap jawatan

Rancangan Pemasaran Analisis Pasaran untuk membuat ramalan jualan yang baik, maka perlu buat analisis keatas pelanggan,pasaran da nbarangan/ perkhidmatan.mengkaji arah aliran pasaran dalam industri bagi perniagaan yang dijalankan.mengukur saiz pasaran iaitu jumlah potensi pasaran dalam sesuatu kawasan dalam jangkamasa tertentu (eg. setahun).Barangan/Perkhidmatan - ciri-ciri

5

BPME 1013 ASAS KEUSAHAWANAN

serta kelebihan yang dimilikinya serta faedah-faedahnya. Mengenalpasti pelanggan/pengguna barangan atau perkhidmatan tersebutPersaingan bagi barangan/perkhidmatan tersebut. • Ramalan Jualan pasaran bagi barangan/perkhidmatan. • Strategi Pemasaran -Strategi pemasaran secara keseluruhan bagaimana syarikat akan menghadapi persaingan kelebihan perniagaan jika dibandingkan dengan pesaing dari segi, kualiti, harga, lokasi, imej dan sebagainya • Strategi barangan -faktor-faktor yang boleh menarik pelanggan • Strategi harga penentuan harga tawaran harga dan sebagainya. • Strategi Pengedaran cara pengedaran dibuat kos-kos yang terlibat rancangan jangka pendek dan jangka panjang jualan tersebut • Strategi promosi-teknik-teknik promosi yang akan dijalankan Belanjawan pemasaran Rancangan Pengeluaran/Operasi • Barangan/perkhidmatan yang dikeluarkan termasasuk kuantitinya. • Proses pengeluaran (jika bidang pembuatan) • Keupayaan pengeluaran • Rancangan pengeluaran jumlah pengeluaran keupayaan maksimum penyimpanan stok • Senarai bahan mentah (jika ada) • Senarai buruh/pekerja terlibat dalam pengeluaran/perkhidmatan • Pengendalian mesin/peralatan Rancangan Kewangan
6

BPME 1013 ASAS KEUSAHAWANAN

Bahagian ini bertujuan untuk mempastikan sejauh mana kebenaran andaian-andaian yang dibuat berkaitan dengan pasaran, jualan dan kos-kos yang terlibat. Ramalan/andaian yang dibuat perlu realistik supaya ia boleh digunakan untuk penilaian dayamaju projek dan juga sebagai alat kawalan belanjawan. Bahagian ini merangkumi • Kos pelaksanaan projek • Sumber pembiayaan modal sendiri,pinjaman bank,sewa beli dan lain-lain. Kesimpulan Setiap perniagaan yang dijalankan haruslah memerlukan satu perancangan yang teliti dari setiap sudut. Memberi alasan kukuh bagi meyakinkan pihak-pihak tertentu tentang dayamaju projek/perniagaan tersebut.

7