PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN

2011

PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN 2011

ISU, MATLAMAT, KPI, SASARAN DAN TINDAKAN

ISU STRATEGIK Percapaian pelajar dalam mata pelajaran Perdagangan MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan jumlah pelajar yang lulus dalam mata pelajaran Perdagangan. KPI Meningkatkan kadar kelulusan subjek Perdagangan kepada 100% pada 2011 SASARAN Tahun 2011 : 5 orang daripada 28 orang pelajar yang lulus mendapat A dalam peperiksaan SPM berdasarkan indeks prestasi kelulusan semasa. Mensasarkan sekurangkurangnya 7 orang pelajar mendapat B dan sifar gagal.

TINDAKAN Pihak panitia telah komited sejak dari awal tahun 2011 merangka pelbagai program serta melaksanakannya bagi memulihkan kembali prestasi pelajar pada tahun 2011. Justeru itu pelbagai program telah di tambah pada perancangan takwim panitia Perdagangan 2011 untuk memperkasakan lagi usaha yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

d. Semakan Buku Latihan Pelajar. Simulasi Perdagangan Jun Mei Ketua Panitia Guru Subjek 5 Guru Kanan Ketua Panitia Guru Subjek 6 Guru Kanan Ketua Panitia Guru Subjek 7 a. a. Ujian Bulanan/ Topikal (April) b. a. d. Analisa Peperiksaan Pertengahan Tahun. Mesyuarat Panitia Kali Ketiga 8 a. Semakan Buku Latihan Pelajar a. Kelas Tambahan SPM d. Peperiksaan Pertengahan Tahun b. Ujian Bulanan/ Topikal (Februari). b. Kuiz Pedagangan a. Mesyuarat Panitia Kali Kedua c. Mesyuarat Panitia Kali Pertama c. e. Ujian Bulanan/ Topikal (Januari) b. Klinik Perdagangan a. Kelas Tambahan SPM MASA Januari TINDAKAN Guru Kanan Ketua Panitia Guru Subjek Guru Kanan Ketua Panitia Guru Subjek Guru Kanan CATATAN 2 Februari 3 Mac Ketua Panitia Guru Subjek Guru Kanan 4 d. d. Post Mortem Peperiksaan Pertengahan Tahun. Ujian Bulanan/ Topikal (Mac) b. Semakan Buku Latihan Pelajar.. Ujian Bulanan/ Topikal (Jun) b. c. Kelas SPM c. Kelas Tambahan SPM Ogos Guru Kanan Ketua Panitia Julai Guru Kanan Ketua Panitia Guru Subjek . e.PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN 2011 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEMABONG TAKWIM PANITIA PENGAJIAN PERNIAGAAN& PERDAGANGAN 2011 BIL 1 AKTIVITI/PROGRAM a. Semakan Buku Latihan Pelajar. Latih Tubi Soalan SPM. Semakan Buku Latihan Pelajar. Kelas Tambahan SPM c. Ujian Bulanan/ Topikal (Julai) b. Kursus Teknik Menjawab SPM. Semakan Buku Latihan Pelajar. Ujian Bulanan/ Topikal (Ogos) b. Kelas Tambahan SPM c. April d.

Terdapat pelajar yang kurang berminat. Post mortem Percubaan SPM. Lawatan Ke Kiosk Koperasi untuk Tingkatan 4. 3. Penyediaan Laporan Tahunan Panitia c. Semakan Buku Latihan Pelajar 11 e. 9 e. Latih Tubi Soalan SPM. b. Kelas Tambahan SPM. Suasana persekitaran yang tidak membantu untuk mendapatkan “mood” perdagangan. Mesyuarat Panitia Kali Keempat.PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN c. Peperiksaan Percubaan SPM. Peperiksaan SPM. November Oktober 2011 Guru Subjek Guru Kanan Ketua Panitia Guru Subjek Guru Kanan Ketua Panitia Guru Subjek Guru Kanan Ketua Panitia Guru Subjek UKURAN KEBOLEHAN PELAJAR Tahap pencapaian pelajar diukur melalui peperiksaan serta di pecahkan kepada tiga kumpulan utama. Analisa Peperiksaan Percubaan SPM. Tahap penaakulan pelajar yang sangat lemah. 2. 4. c. d. d. Skema Pemarkahan. Semakan Buku Latihan Pelajar. Ujian Bulanan/ Topikal (September) September 10 a. a. Terdapat pelajar yang malas menyiapkan tugasan dan latihan. . b. Perancangan Tahunan 2012 d. a. a) Cemerlang b) Galus c) Lemah MASALAH SERTA CABARAN YANG DIHADAPI PANITIA 1. e.

Ujian bulanan diberikan 4 kali setahun. Mengadakan seminar dan bengkel motivasi kepada pelajar untuk motivasi pelajar. Pengajaran dan Pembelajaran dijalankan berdasarkan kehendak format sebenar soalan SPM. Mengadakan kelas tambahan. 5. PROGRAM KHAS / AKTIVITI SOKONGAN 1. 2. 4. 4. Mengenalpasti pelajar yang lemah serta tidak menyiapkan latihan untuk diberikan pendedahan tunjuk ajar.penyiapan kerja rumah dan minat pelajar. Ujian pertengahan tahun dan akhir tahun diadakan untuk menilai kebolehan pelajar. 2. Menyemak buku-buku latihan murid dari semasa ke semasa. Mengadakan seminar “Kerjaya Untuk Perdagangan” untuk memberikan gambaran kepada pelajar tentang kerjaya yang boleh diceburi oleh pelajar melalui subjek perdagangan. Menapis kemasukan pelajar untuk subjek ini melalui temuduga dan pemerhatian terhadap prestasi pelajar. Mengadakan “ Minggu Panitia Pengajian Perniagaan ” 3. 3. Memperbanyakkan alat bantu mengajar P&P 4. 3. Mencadangkan kursus serta bengkel untuk guru-guru di bawah panitia untuk tujuan peningkatan profesionalisme dalam P&P. Pemantauan guru subjek terhadap komitmen pelajar terhadap aktiviti di dalam kelas.PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN 2011 STRATEGI UNTUK MENGATASI MASALAH 1. 2. . PENILAIAN 1.

Semua pelajar yang mengambil matapelajaran Perdagangan lulus dengan baik dan sekurang-kurangnya 5 orang pelajar mendapat gred A. Baling Semua pelajar Perdagangan lulus Perdagangan dengan cemerlang.PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN 2011 PELAN TAKTIKAL Panitia / Unit Misi Panitia Objektif Sasaran : : : : Perdagangan Panitia Perdagangan Menjadi Panitia Terbilang di Sekolah Model Khas. Strategi Aktiviti Tanggungjawab Kos Tarikh Kepakaran Pelan Indikator .

Pelajar lebih berkeyakinan dan lebih bersemangat untuk mempelajari subjek Perdagangan. Guru Matapelajaran Guru Panitia Guru Kanan RM 50 Guru Opsyen Gerak gempur soalan percubaan 2010 dan 2009 Soalan latih tubi/penekanan topik-topik penting. Guru mendapat maklumat terkini Kursus Dalam RM 200 Guru Pakar CARTA GANTT CADANGAN PROGRAM UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI PERLAKSANAAN (BULAN) APRIL MEI JUN JULAI OGOS BIL PROGRAM Menyediakan rancangan tahunan dan meletakkan target JAN FEB MAC SEPT OKT TINDAKAN 1 X Guru Matapelajaran 2 Kenalpasti kumpulan X X X X Guru Matapelajaran .PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN 2011 Mula Guru Matapelajaran Guru Panitia Guru Kanan Kontigensi Edaran Slide Power Point Kejayaan. Program Peningkatan Akademik Guru Matapelajaran Guru Panitia Guru Kanan RM 150 Kaunselor Sekolah Guna khidmat pengurusan pihak pengurusan sekolah Pelajar Lebih Bermotivasi. Kelas Bimbingan / Tambahan Guru Matapelajaran Guru Panitia Guru Kanan RM50 Pemeriksa Kertas Edaran Cara Menjawab Soalan Markah Pelajar Lebih Cemerlang. Markah pelajar lebih tinggi Guru Matapelajaran Guru Panitia Guru Kanan Guru Matapelajaran Guru Panitia Guru Kanan Guru Matapelajaran Guru Panitia Guru Kanan RM 100 Setiap hari Rabu mulai bulan Februari Guru Ospyen Peningkatan markah pelajar yang lemah. Peningkatan Profesionalisme Kaunseling Kerjaya RM 200 Guru Pakar Jusa C Edaran Tips Guru Cemerlang Cakera Padat Edaran Bahan Berkaitan Guru lebih bersemangat dan lebih berkeyakinan. “Salam Perdagangan” RM 50 Guru Opsyen Bengkel Menjawab Soalan Motivasi Pelajar Tingkatan 5 “Pengurusan Stress dan Peningkatan Kecemerlangan Akademik” Gerak gempur soalan percubaan negeri lain.

PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN cemerlang. X X X X X Guru Matapelajaran . sedehana dan lemah 2011 3 Ceria Perdagangan X X X X X X X X X X Guru Matapelajaran 4 Ceramah belajar dan menjawab soalan peperiksaan SPM secara berkesan MAS (Minimum Adequate Sylibus) Klinik Matapelajaran Kelas Tambahan Peperiksaan Gempur soalan percubaan negeri lain X X Guru Matapelajaran 5 X X X X X X Guru Matapelajaran 6 X X X X X X X X X X Guru Matapelajaran 7 X X X X X X X X X X Guru Matapelajaran 8.

____________________________ (SHAHROL NIZAM SAMSUDIN) Ketua Bidang Teknik & Vokasional SMK Kemabong.PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN 2011 Disediakan Oleh: Disahkan oleh: __________________ (MOHAMMAD FAIZ BASER) Ketua Panitia Pengajian Perniagaan & Perdagangan. SMK Kemabong. Tenom .Tenom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful