faktor tingkah laku

Faktor Kognitif Dan Bahasa (mempunyai kemahiran bahasa untuk meluahkan perasaan) Contoh : Faktor Media Massa (peniruan

) Contoh : kanak-kanak akan meniru tingkah laku idol yang diminati dari kaca televisyen Faktor Emosi (apabila kanak-kanak beremosi, secara automatik tingkah lakunya juga akan berubah mengikut emosi). Contoh : apabila kanak-

Faktor Yang Mempengaruhi Tingkah Laku Kanak-Kanak

kanak gembira, dia akan bertepuk tangan

Faktor Baka (mengikut ibu bapa kanak-kanak tersebut) Contohnya, ibu Ali akan makan coklat jika bersedih. Ali juga akan makan coklat ketika dia bersedih

Faktor Persekitaran (kanak-kanak akan bertingkah laku mengikut persekitarannya). Contoh: apabila di rumah datuk kanakkanak itu makan sambil duduk bersimpuh. Namun, jika di rumahnya sendiri, dia akan makan di atas meja makan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful