Faktor Kognitif Dan Bahasa (mempunyai kemahiran bahasa untuk meluahkan perasaan) Contoh : Faktor Media Massa (peniruan

) Contoh : kanak-kanak akan meniru tingkah laku idol yang diminati dari kaca televisyen Faktor Emosi (apabila kanak-kanak beremosi, secara automatik tingkah lakunya juga akan berubah mengikut emosi). Contoh : apabila kanak-

Faktor Yang Mempengaruhi Tingkah Laku Kanak-Kanak

kanak gembira, dia akan bertepuk tangan

Faktor Baka (mengikut ibu bapa kanak-kanak tersebut) Contohnya, ibu Ali akan makan coklat jika bersedih. Ali juga akan makan coklat ketika dia bersedih

Faktor Persekitaran (kanak-kanak akan bertingkah laku mengikut persekitarannya). Contoh: apabila di rumah datuk kanakkanak itu makan sambil duduk bersimpuh. Namun, jika di rumahnya sendiri, dia akan makan di atas meja makan