PENGHARGAAN

Assalamualaikum Bersyukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan folio saya yang telah diusahakan selama ini yang bertajuk Pembelajaran Motor . Folio yang ini amat penting buat saya memandangkan perkara ini merupakan sebahagian daripada kerja khusus individu

Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada individu penting yang banyak membantu saya sepanjang saya menyiapkan projek folio saya ini. Pertama sekali kepada DR HILMI BIN AHMAD SHAGHIR dan PN MARINA HJ ABDUL MAJID selaku pensyarah EDU 3106 kerana beliau telah banyak memberikan bimbingan dan semangat.

Sekalung penghargaan untuk para pensyarah kerana memberikan tunjuk ajar kepada saya sepanjang saya menyiapkan folio ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama berhempas pulas dalam menyempurnakan projek masing-masing. Bantuan kalian dari segi informasi terkini mengenai projek folio amat saya hargai. Budi kalian yang sanggup meluangkan masa untuk memberikan saya maklumat tidak akan saya lupakan.

Akhir sekali terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya secara langsung atau tidak langsung sepanjang projek saya dijalankan dan dibentangkan.

Banyak mana rehat yg diperolehi. anda harus ikuti nasihat tersebut. tetap istatus kesihatan & kecergasan kita ditentukan oleh GAYA HIDUP. Makanan yg dimakan. Sekiranya doktor anda telah menasihat anda memulakan program aktiviti. Kesihatan merupakan asas di mana terletaknya kebahagian hidup seseorang & ianya merupakan kekuatan sesebuah NEGARA. . Gaya hidup adalah faktor yg akan menentukan tahap kesihatan & kecergasan kita. Akitiviti fizikal & raidah yg dilakukan . Walaupun baka & alam sekitar memainkan peranan yg penting dlm hal kesihatan manusia. Mereka yg kurang melakukan aktiviti fizikal berkemungkinan alami penyakit jantung.ABSTRAK Kesihatan merupakan rohani jiwa yg membawa kepada keseronokan & kebahagian hidup « &« hidup akan menjadi tawar & tiada bermakna apabila seseorang itu kehilangan kesihatannya. Orang yg mempunyai kesihatan yg sihat mempunyai harapan & orang yg mempunyai harapan akan memperolehi segala-galanya. Amalan kesihatan harian yg positif . Kesemua ini memain peranan yg penting bagi menentukan GAYA HIDUP BERKUALITI. tekanan darah tinggi & penyakit kronik yg lain.