PENGHARGAAN

Assalamualaikum Bersyukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan folio saya yang telah diusahakan selama ini yang bertajuk Pembelajaran Motor . Folio yang ini amat penting buat saya memandangkan perkara ini merupakan sebahagian daripada kerja khusus individu

Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada individu penting yang banyak membantu saya sepanjang saya menyiapkan projek folio saya ini. Pertama sekali kepada DR HILMI BIN AHMAD SHAGHIR dan PN MARINA HJ ABDUL MAJID selaku pensyarah EDU 3106 kerana beliau telah banyak memberikan bimbingan dan semangat.

Sekalung penghargaan untuk para pensyarah kerana memberikan tunjuk ajar kepada saya sepanjang saya menyiapkan folio ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama berhempas pulas dalam menyempurnakan projek masing-masing. Bantuan kalian dari segi informasi terkini mengenai projek folio amat saya hargai. Budi kalian yang sanggup meluangkan masa untuk memberikan saya maklumat tidak akan saya lupakan.

Akhir sekali terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya secara langsung atau tidak langsung sepanjang projek saya dijalankan dan dibentangkan.

Kesihatan merupakan asas di mana terletaknya kebahagian hidup seseorang & ianya merupakan kekuatan sesebuah NEGARA. Makanan yg dimakan. Walaupun baka & alam sekitar memainkan peranan yg penting dlm hal kesihatan manusia. Orang yg mempunyai kesihatan yg sihat mempunyai harapan & orang yg mempunyai harapan akan memperolehi segala-galanya. Sekiranya doktor anda telah menasihat anda memulakan program aktiviti. tetap istatus kesihatan & kecergasan kita ditentukan oleh GAYA HIDUP.ABSTRAK Kesihatan merupakan rohani jiwa yg membawa kepada keseronokan & kebahagian hidup « &« hidup akan menjadi tawar & tiada bermakna apabila seseorang itu kehilangan kesihatannya. . Banyak mana rehat yg diperolehi. Akitiviti fizikal & raidah yg dilakukan . Gaya hidup adalah faktor yg akan menentukan tahap kesihatan & kecergasan kita. Amalan kesihatan harian yg positif . anda harus ikuti nasihat tersebut. tekanan darah tinggi & penyakit kronik yg lain. Mereka yg kurang melakukan aktiviti fizikal berkemungkinan alami penyakit jantung. Kesemua ini memain peranan yg penting bagi menentukan GAYA HIDUP BERKUALITI.