P. 1
manhaj islah IM

manhaj islah IM

3.5

|Views: 3,718|Likes:
Published by Itana

More info:

Published by: Itana on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2015

pdf

text

original

        Judul Asli: Manhaj Ishlâh wa Al Taghyîr ‘Inda Jamâ’atil Ikhwân Al Muslimîn Dirâsatan fi Rasâil

al Imâm al Syahîd Judul Terjemah: Konsep Reformasi Dalam Perspektif Ikhwanul Muslimin Studi Pembelajaran Terhadap Risalah Pergerakan Imam Syahid Hasan Al Banna Penerbit: Daruttauzi’i Wa Al Nasyr al Islamy Cetakan Pertama Tahun 2006 Penulis: DR. Muhammad Abdurrahman Mursy Ramadan

Pengantar: Ir. Muhammad Khairat Syatir Kata Pengantar Ir. Muhammad Khairat Syatir Konsep dakwah yang dibawa oleh Imam Syahid Hasan Al Banna adalah konsep dakwah yang komprehensif dan universal, yang mencakup seluruh sudut pemahaman Islam dan mampu menjawab realiti kehidupan nyata. Ia seperti sinar fajar pagi yang menyingkap tabir pekat yang menutupi kehidupan umat Islam, ia benar-benar adalah Pembaharu Islam abad ke- 20. Imam Syahid mampu mencantumkan pemahaman terhadap nilai-nilai Al Quran dan petunjuk Rasulullah Saw, secara benar dan menyeluruh dengan pembacaan dan renungannya yang mendalam terhadap fakta-fakta sejarah
1

dan sunah Allah dalam menempatkan sebuah kekuasaan atau kewujudan di muka bumi, termasuk kemampuannya untuk melihat secara fleksibel dan saksama realiti kehidupan umat Islam, mengesan penyakit umat dan mengetahui cara penyembuhannya serta skala keutamaannya. Sebelum kedatangan Imam Syahid, sebenarnya telah banyak dilakukan usaha- usaha perbaikan dan reformasi di tubuh umat, namun usaha- usaha tersebut cenderung hanya sementara dan jangka pendek. Beberapa diantaranya belum membawa konsep pemahaman Islam yang benar- benar menyeluruh, atau pemahaman yang mendalam terhadap realiti kehidupan, atau tidak menjaga sunah (ketentuan) Allah dalam proses penetapan kewujudan, atau kerana terjadinya penyelewengan seiring dengan pergantian zaman, atau kerana perpindahan ke generasi berikutnya dan generasi itu tak mampu memikulnya, atau kerana reaksi-reaksi yang terhad atau teori serta simbol-simbol hampa tanpa adanya bangunan dakwah yang kuat dan gerakan yang terus menerus. Kaedah ilmu yang dibawa Imam Syahid sangat khas, kaedah tersebut mampu mengubah teori dan mimpi-mimpi menjadi kenyataan yang nyata, hal ini kemudian disokong dengan kemampuannya dalam mengorganisasi dan mengatur secara baik, yang membuatnya mampu –dengan izin Allahmemimpin dan mendirikan sebuah jamaah yang membawa panji-panji Islam, dengan asas yang kuat yang tak mudah hilang dan dihancurkan. Bangunan yang kuat dan berkesinambungan ini menunjukkan sebagian dari mahakarya Imam Syahid Hasan Al Banna. Suatu hari dia pernah ditanyakan suatu hal, “Mengapa anda tidak menulis ilmu yang luarbiasa ini dan melahirkan buku-buku? Dia menjawab, “Sesungguhnya aku membina dan menciptakan para pejuang yang membawa kebenaran.” Imam Syahid Hasan Al Banna adalah orang pertama yang menyedari keadaan reality kehidupan umat, dia mengetahui kadar kerosakan yang dideritai masyarakat, serta kadar kemunduran yang dideritanya. Kerosakan umat tidak hanya terhad pada runtuhnya kekhalifahan dan hilangnya
2

persatuan umat, permasalahannya tidak hanya terhad pada penjajahan tentera asing terhadap negeri-negeri muslim, atau terhad pada kemunduran teknologi dalam segala bidang. Untuk pertama kalinya keadaan kemunduran umat telah sampai pada titik sifar yang sangat membahayakan. Umat dan tapak penyokongnya telah berada jauh di luar kawasan keberadaan dan kewujudannya. Permasalahannya telah sampai pada titik-titik penting dan asas dasar berdirinya sebuah masyarakat dan negara. Masalah di tubuh umat tidak akan dapat dihilangkan dengan perbaikan yang hanya sebahagian, atau pembinaan semula pada beberapa aspeknya sahaja, atau hanya dengan melakukan reformasi di sebagian bidang-bidangnya dan dengan menggunakan suntikan-suntikan penenang; masalah umat jauh lebih dalam dari semua ini. Keadaan umat telah sampai kepada lubang pertama dalam proses pembinaan dan pembelaannya, negara Islam telah sirna sama sekali, kekuasaannya yang hakiki telah hilang untuk pertama kalinya sejak pendirian negara Islam di Madinah. Oleh kerana itu projek kebangkitan dan rekonstruksi harus dimulakan sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Bermula dengan pembinaan peribadi muslim secara individu, lalu pembinaan keluarga, pembinaan komuniti muslim hingga pembinaan sebuah masyarakat, sampai akhirnya tiba pada fasa penetapan keberadaan dan pendirian sebuah negara dan terus berlanjutan hingga memimpin dunia seisinya. Pengetahuan Imam Syahid terhadap keadaan realiti umat yang begitu mendalam, jelas dan terperinci, membuatnya mampu –dengan izin Allahmenciptakan sebuah konsep praktikal dengan beberapa fasa dan dengan tujuan dan sasaran yang saling berkaitan, serta mengarah kepada langkahlangkah yang ditempuh Rasulullah Saw. ketika memulai dakwah Islam yang pertama dan asas negara yang menjadi model dan teladan. Imam Syahid memiliki kebijaksanaan berpolitik dan fleksibiliti yang luarbiasa dalam menghadapi krisis dan rancangan- rancangan jahat, oleh kerana itu tidak ada jalan lain bagi para penyeru kebatilan selain membunuh dan melenyapkannya. Mereka lupa bahwa bahawa dakwah yang dipimpinnya
3

akan terus berlanjutan, dan sesungguhnya itu adalah dakwah Allah yang akan terus maju dan mendapat kemenangan dengan izin Allah. Dia (Imam Syahid) –semoga Allah meridhainya-, sangat memelihara salafiyah dakwah, dengan mengikuti sunah dan tidak membuat bid’ah, dengan pemahaman yang sungguh mendalam terhadap Islam dan sunnah Rasulullah Saw. Dia berkali-kali mengulang dan menegaskan hal ini di dalam risalahnya, dia menulis dalam risalahnya ‘Ila Ayyi Syai-in Nad’u an Nâs’ dengan mengatakan, “Wahai kaum, sesungguhnya kami berdakwah kepada kalian dengan Al Quran di tangan kanan dan Sunnah di tangan kiri, dan perbuatan para Salaful Ummah dari umat ini merupakan sumber kekuatan kami, kami mengajak kalian kepada Islam, nilai-nilai Islam, hukum dan petunjuk Islam.” Dan diantara perkara yang sangat dijaga oleh Imam Syahid Hasan Al Banna dalam membangunkan jemaah dan membentuk personaliti seorang al akh muslim adalah implementasi rukun Tajarrud (menyucikan diri) dan tidak bergantung kepada seseorang tokoh atau lembaga, namun seharusnya ikatan seorang al akh yang hakiki dan kesetiaan tertingginya hanya kepada Allah -azza wajalla-. Ketika Imam Syahid menghadiri sebuah majlis yang besar, salah seorang peserta yang hadir berdiri menyambutnya dan member tabik kepada beliau – hal ini sebagaimana dilakukan kepada setiap pembesar dan pemimpin politik – namun Hasan Al Banna menolak perlakuan tersebut dan tidak mendiamkannya, dia berkata, “Sesungguhnya hari dimana diserukan nama Hasan Al Banna tidak akan pernah terjadi, seharusnya seruan kita adalah, “Allah ghayatuna (Allah tujuan kami), Al Rasul Dza’imuna (Rasulullah pemimpin kami), Al Quran Dusturuna (Al Quran pedoman kami), Al Jihad Sabiluna (Jihad adalah jalan juang kami), Al Maut fi Sabilillah asma amanina (Mati di jalan Allah adalah Cita-cita kami tertinggi), Allah Maha Besar dan pujian kesempurnaan hanya milik Allah.

4

Dia juga menegaskan di dalam risalah ta’lim, “Setiap orang diambil dan ditolak perkataannya, kecuali al Ma’shum Rasulllah Saw., dan setiap yang datang dari salaful Ummah –semoga Allah meredhai mereka-, yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka kami akan menerimanya.” Sesungguhnya personaliti Imam Syahid merupakan contoh dalam hal ini. Sebahagian Ikhwan mendebatkan dan memberikan pendapat terhadap idea dan pemikiran-pemikirannya, sebahagian yang lain berbeza atau bahkan menegurnya. Dia juga berkata, “Sesungguhnya keikhlasan adalah dasar sebuah kejayaan dan sesungguhnya ditangan Allah-lah semua urusan. Sesungguhnya para pendahulu kalian yang mulia tidak mencapai kemenangan kecuali dengan kekuatan iman mereka, kesucian jiwa dan kebersihan diri, serta keikhlasan hati dan amal mereka dari ikatan apapun atau fikiran. Mereka menjadikan segala sesuatu bersesuaian dengan nilai-nilai keikhlasan tersebut, sehingga jiwa mereka menyatu dengan akidah, dan akidah mereka menyatu dengan jiwa-jiwa mereka. Merekalah sesungguhnya gagasan itu, dan gagasan itulah mereka. Jika kalian demikian maka fikirkanlah, sesungguhnya Allah mengilhamkan kepada kalian kecerdasan dan kebenaran, maka amalkanlah dan sesungguhnya Allah membantu kalian dengan kekuatan dan kejayaan, namun jika diantara kalian ada yang menghidap penyakit hati, yang tujuan hidupnya berpenyakit, yang kehilangan harapan dan keinginan, yang memiliki luka masa lalu, maka keluarkanlah dia dari barisan kalian, kerana sesungguhnya dia adalah penghalang turunnya rahmat, yang terkurung tanpa ada taufik (petunjuk).” Sesungguhnya Ikhwan –sebagaimana yang dibina oleh Hasan Al Banna dengan nilai-nilai Islam-, tidak mengidolakan seseorang dan tidak menyembah mereka. Mereka mengetahui benar kedudukan para tokoh dan menempatkan mereka pada tempatnya secara wajar, dan selalu menjaga adab-adab Islam dan petunjuk Rasulullah Saw. dalam melakukan interaksi dengan para pemimpin dan imam mereka.

5

Imam Syahid Hasan Al Banna –semoga Allah meridhai mereka-, meyakini kebenaran jalan yang dilaluinya dan kebenaran manhaj, serta dengan pertolongan Allah –azza wajalla- terhadap dakwahya. Dia menjelajahi buana menyerukan agama Allah, menyedarkan jutaan manusia dari kelalaian, dan dia diikuti oleh banyak lapisan masyarakat. Dia pernah bertemu dengan seseorang yang bertanya kepadanya, “Adakah engkau akan melihat buah kemenangan dari usaha yang engkau lakukan? Imam Syahid menjawab dengan tenang dan penuh keyakinan, “Kemenangan itu tidak akan terlihat di generasiku dan digenerasimu, tapi akan tampak di generasi yang akan datang.” Imam Syahid memberikan perincian yang jelas tentang tugas dan peranan seorang muslim serta persiapan yang harus dimiliki, dia mengatakan, (“Tugas kita adalah memimpin dunia dan memberikan petunjuk kepada manusia seluruhnya kepada aturan Islam yang benar dan ajaran-ajarannya yang tiada ajaran lain yang dapat membahagiakan manusia selain ajaranajarannya.” Dakwah kita adalah, keimanan yang mendalam, kuat dan yang paling abadi ..

• •

Kepada Allah, pertolongan dan kemenangan dari-Nya Kepada pemimpin Rasulullah Saw., kejujuran dan amanahnya Kepada manhaj, keistimewaan dan kelayakannya Kepada persaudaraan, kewajipan dan kesuciaannya Kepada balasan, kebesaran, dan kemuliaannya Kepada diri mereka sendiri .. mereka adalah sebuah jamaah yang diberikan kekuatan untuk menyelamatkan dunia seisinya.”)

• •

Imam Syahid sangat member perhatian kepada pemuda, dan berjaya menjadikan mereka sebagai darah segar yang mengalir di tubuh umat Islam, yang mampu membangkitkan dan menggerakkannya. Di akhir kehidupannya, sekitar dua minggu sebelum kesyahidannya,

-keadaan pada saat itu sangat genting-, salah seorang berkata, “Wahai
6

Ustadz, banyak berita yang tersebar tentang engkau, dan tentang apa yang terjadi terhadap engkau. Imam Syahid berkata, “Apa yang akan terjadi? Adakah pembunuhan? Sesungguhnya kami mengetahui bahawa perkara itu adalah kesyahidan, dan itu adalah cita-cita kami. Seseorang bertanya lagi, “Bagaimana dengan dakwah? Imam menjawab, “Aku telah menyelesaikan tugasku dan aku telah meninggalkan para rijal (pejuang) dan aku melihat mereka dengan mataku bahawa mereka benar-benar rijal, maka aku akan mati dengan penuh ketenangan, dan yang aku inginkan adalah mati sebagai syahid.” Cita-cita itu benar-benar terwujud, dia mendapatkan syahadah. Setiap orang yang mempelajari pemikiran Imam Hasan Al Banna, maka dia akan mendapati bahawa fikiran-fikiran tokoh ini mempunyai ciri khas yang sangat sepadan dengan realiti kehidupan dan mengacu kepada dasar-dasar agama, yang jauh dari sikap berlebih-lebihan (ekstrimisme) maupun sifat meremehkan. Pemikiran-pemikirannya mampu bertahan dan berkomunikasi dengan alam fikiran manusia dan tidak dibenci oleh jiwa, pemikiranpemikiran yang diterima secara baik yang tidak mengenal kekerasan dan terorisme. Dasarnya berpijak kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Saw. serta amalan para ulama terdahulu yang soleh. Imam Al Banna adalah seorang pembaharu urusan agama ini pada masa dan generasinya, dia dan para pembaharu lainnya. Dia menyeru manusia untuk beriman kepada Allah dan kembali kepada ajaran Rasulullah Saw. Dia menempuh jalan yang pernah dijalani para ulama-ulama terdahulu. Dia menyeru dakwahnya dan mengembalikan konsep berfikir Islami yang benar yang berasaskan kepada: Pertama, Membebaskan akidah dari tipuan-tipuan kejumudan dan yang terkandung di dalamnya berupa khayalan dan syubhat, sebagai perbaikan penggambaran yang benar seorang muslim terhadap kewujudan alam semesta, manusia dan kehidupan, untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan, agar akidah (keyakinan) dapat memberikan pengaruh dalam melahirkan para pejuang, agar dapat melahirkan kembali personaliti muslim yang berakhlak yang pernah dibangun dan dibina Rasulullah Saw. di Darul
7

Arqam bin Abi Arqam. Kemudian membangun dengan personaliti- personality ini –baik lelaki mahupun wanita- batu bata yang akan menyusun sebuah keluarga yang nantinya mampu melahirkan para pejuang, yang menciptakan sebuah umat yang berdiri di atas budi pekerti dan akhlak yang mulia sebelum ia berdiri di atas sebuah negara. Kedua, menyucikan akal seorang muslim dari fikiran-fikiran yang terpecahbelah terhadap Islam, kerana hal itu hanya akan memperbesarkan perbezaan dalam masalah-masalah furu’ dan separa- separa, dan meniadakan pola berfikir yang universal terhadap Islam. Ketiga, Menghancurkan kejumudan yang dialami oleh akal akibat ditutupnya pintu ijtihad, yang sebenarnya mematikan kecerdasan untuk menciptakan dan member pandangan dan akhirnya menjatuhkannya pada lubang taklid buta yang tercela. Ini juga menghalangi umat Islam menikmati penyelesaianpenyelesaian konsep pemikiran dalam Islam terhadap problematika dan permasalahan hari ini yang jauh dari alam berfikir yang banyak bertentangan dengan ketetapan prinsip-prinsip agama. Maka untuk mengembalikan konsep berfikir yang baik dan benar, diperlukan sebuah bingkai pandangan yang universal terhadap Islam, -dan pandangan ini dimiliki oleh Imam Hasan Al Banna-, dan yang dimiliki oleh para pendahulunya, iaitu para pejuang yang mengambil ajaran ini dari konsep yang diajarkan Rasulullah Saw.. Dengan konsep tersebut, mereka kemudian membangunkan sebuah tamadun , mendirikan sebuah pemerintahan, dan merekapun memimpin tamadun di muka bumi. Ia adalah sebuah konsep yang sempurna dan universal yang mengajak saudara-saudaranya ikut bersama menjadi sebahagian untuk membangun sebuah jama’ah, yang memberikan darah dan jiwanya untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, dan membuat panji-panji kejahatan menjadi hina dan tercela, demikian juga yang dilakukan oleh Imam Al Banna. Jama’ah Ikhwanul Muslimin membawa konsep pemahaman ini, dan menyeru kepadanya. Ia teguh menahan akibatnya demi mempasakkan nilai tersebut di
8

tengah masyarakat. Telah berapa banyak pejuang yang gugur demi memperjuangkannya? Imam Syahid Hasan Al Banna adalah yang paling hadapan dalam Jama’ah Ikhwanul Muslimin yang membuktikan pengorbanan tersebut – semoga Allah membalas apa yang telah dia berikan untuk Umat Islam dengan balasan yang sebaik-baiknya-. Telah berapa banyak darah yang ditumpahkan? Sudah berapa banyak anak-anak menjadi yatim? Telah berapa banyak wanita yang kehilangan anaknya? –Kita menabungnya menjadi kebaikan di akhirat-, Hingga pemahaman benar-benar terpasak kuat dan menjadi sesuatu yang lumrah yang tidak ada perbezaan di dalamnya, walau dengan banyaknya fitnah dan ujian serta tersebarnya syubhat dan tuduhantuduhan palsu dan bantahan. Apa yang dibawa oleh Imam Hasan Al Banna adalah sebuah pembaharuan, walaupun sebenarnya Imam Syahid hanya memperbaharui sesuatu yang lama yang hampir dilupakan. Kecelaruan yang dihadapi umat tidaklah semudah seperti yang diyakini oleh sebahagian orang. Apa yang telah merasuki fikiran berupa kemelut, kebingungan dan pencerobohan pemikiran, pada gilirannya akan menghalang terwujudnya tujuan yang hendak dicapai, dan menghalang misi yang dibela. Permasalahan ini tidak mungkin disembuhkan dalam waktu sehari semalam, atau dengan penyampaian kuliah dari seorang pakar, atau dengan pelajaran di beberapa tempat dari seorang pemikir muslim, ataupun dengan nasihat-nasihat secara kerap dari salah seorang ulama tersohor, atau dengan lembaran-lembaran yang diedarkan kemudian hilang tanpa kesan seiring berakhirnya bacaan, atau dengan buku-buku yang dihafal teks atau naskahnya. Ia sesungguhnya adalah penderitaan yang telah berlangsung lama, yang memerlukan tarbiyah dan usaha yang gigih, agar kita dapat mewarisi para rijal (pejuang) bukan mewarisi buku saja, kerana kita ingin mendirikan agama yang tegak di atasnya negara dan tamadun, serta menyedarkan umat yang akan memimpin dunia. Sesungguhnya manhaj yang mampu melahirkan para pejuang dan yang mampu memenuhi ikrarnya kepada Allah, memerlukan beberapa hal berikut, Pemahaman yang benar (Al Fahm Al Shahih), pembentukan yang sangat cermat, keimanan, ketulusan cinta, pengorganisasian yang rapi, agar kita
9

dapat membuat jalinan jama’ah yang di serukan Allah dengan panggilan, “wahai orang-orang yang beriman,” iaitu orang-orang yang sentiasa memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Agar mereka menjadi ahli ibadah terlebih dahulu sebelum menjadi pemimpin, maka dengan ibadah mereka akan dihantarkan untuk memimpin dengan sebaik-sebaiknya, hal itu tentunya dilakukan dengan manhaj yang jelas, amalan yang terus menerus, budi pekerti yang tinggi, nafas yang panjang, kesabaran dengan sebaiksebaiknya, nasihat kebaikan, perbincangan yang bijak, dan kesedaran, serta evaluasi yang sangat cermat. Mengapa demikian? Kerana manhaj perbaikan apapun yang digunakan untuk keperluan manusia, dan dakwah kebenaran apapun yang idea dasar dan pemahamannya tidak bersandar pada nilai-nilai ini, dan tidak menurut Al Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. maka ia adalah dakwah yang rapuh dan akan tercabut akarnya dari permukaan bumi. Namun jika ia bersatu dengan sumber gizi, kekuatan dan kehidupannya maka akarnya tertancap kuat dan dahannya menjulang ke langit dan akan memberikan buah di setiap waktu dengan izin Allah. Imam Hasan Al Banna telah menjelaskan nilai-nilai ini dengan sangat jelas tanpa ada kesamaran dan keraguan, baik dari segi kejelasan idea, kesatuan pandangan dan etika, kesatuan target dan tujuan dan kesatuan visi serta kesamaan untuk prasarana yang mewujudkannya. dan Imam Hasan Al Banna untuk mengetahui bahawa masyarakat sangat memerlukan penjelasan pemahaman memperkemaskan gerakan, penjelasan pandangan menyamakan barisan, serta penjelasan idea agar dapat berjalan secara benar dan mewujudkan cita-cita yang diharapkan. Kita sangat menghargai budaya dialog, perbincangan dan bertukar

pandangan .. Kami katakan kepada mereka yang berbeza pendapat dengan kami,  Ertinya: “Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu .. “ (Q.S Ali Imran: 65)   

10

Kepada mereka yang mendebat kami, kami katakan,              Ertinya: “Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. “ (Q.S Al Baqarah: 111) Kepada mereka yang membangkang, kami katakan:             Ertinya: “Dan Sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. “ (Q.S Saba: 24) Kerana sesungguhnya syiar setiap da’I yang meyerukan agama Allah adalah,        Ertinya: “Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, ..” (Q.S Al Baqarah: 83) Buat para penyeru dakwah Islam yang berbeza pandangan dengan kami, maka kami katakan kepada mereka, “Mari kita saling tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati dan saling memberitahu dan memaafkan dalam perkara-perkara yang tidak kita sepakati.” Namun jika mereka mengabaikan seruan itu, maka kami akan katakan, “Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kalian dan kami tidak menginginkan apapun kecuali ikatan cinta kerana Allah. “ Kajian dalam buku ini memaparkan pandangan yang jelas dan menyeluruh terhadap manhaj perubahan dan konsep merealisasikan tujuantujuannya. Di dalamnya juga terdapat jawapan terhadap pertanyaanpertanyaan yang banyak diutarakan, serta penjelasan permasalahan yang banyak mengandungi perbezaan, mahupun perbedaan pikiran. Ini merupakan

11

namun bersilih ganti masa sinarnya meredup dan padam. Mula-mula cahayanya terang benderang selama beberapa waktu. kumpulan. Cairo. atau menyimpang dari prinsip-prinsipnya.langkah serius yang dilakukan untuk menjelaskan pandangan dan manhaj dakwah Ikhwanul Muslimin serta tujuan-tujuannya. menyandang dan teguh di atas prinsip-prinsip jama’ah.kumpulan penyeru perbaikan lahir dan berkembang subur. Dan kita mengagungkan seseorang yang merupakan hak Allah. atau arusnya berubah dan 12 . untuk menjelaskan dakwah mereka dan menjawab syubhat-syubhat. penulisnya adalah salah seorang yang dibina dalam barisan dakwah. Muhammad Khairat Syathir Wakil Mursyid ‘Am Ikhwanul Muslimin Pendahuluan Pendahuluan Sepanjang perjalanan sejarah. Ini merupakan tambahan rujukan yang ditulis dan diedarkan oleh aktivis dakwah Ikhwan. Ramadan 1426 H/Oktober 2005 IR.

Namun sekarang kita berada di hadapan dakwah Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Imam Syahid Hasan Al Banna – kita berbaik sangka dengan mengatakan beliau gugur sebagai syahid. dakwahnya mengalir selama lebih kurang 77 tahun. Kita melihat ada sesuatu yang berbeza . 13 . Kita juga mengetahui kekuatan pembangunan yang menjadi batu asas dakwah ini. kemudian gugur syahid pada usia yang masih muda tahun 1949 M . meskipun harus berhadapan dengan beragam ujian dan konspirasi. berjalan di atas jalan dan manhaj yang sama. dan akhirnya ia menjadi memori di halaman sejarah. untuk kembali mengembalikan kemuliaan Islam di persada bumi. kurnia dan pengawalan-Nya terhadap kelangsungan dakwah ini. pada bulan Dzulqa’dah 1347 H/ Maret 1928 M. Dengan izin Allah dia menjadi harapan baru bagi umat Islam di Timur dan Barat.akhirnya dikendalikan oleh peristiwa dan perkembangan zaman. dia tetap berjalan di atas prinsip-prinsip dan misi yang diperjuangkannya. serta pelbagai rintangan. dan bahkan berada di penjaga terdepan di medan perjuangan antara Islam dan kebatilan. Setelah berlalu beberapa generasi dan menyatu bersama dakwah ini. tidak ada perubahan dan penyimpangan. Perubahan dan kelemahan pada kumpulan. dan persiapan para rijal di dalam jama’ah melalui pembinaan yang dilakukan Imam Syahid Hasan Al Banna dan generasi pertama dakwah ini.. Kita melihat hal itu dengan penuh keyakinan. padam apinya atau koyak layarnya. walaupun kita sebenarnya tidak berhak memastikan kesucian seseorang di atas ketentuan Allah-. iaitu tarbiyah. usianya waku itu sekitar 22 tahun.. dan kitapun benar. Kita melihat dakwahnya begitu kuat dan tegar.benar mengetahui bahawa hal itu terwujud tiada lain adalah berkat izin Allah. tekanan dan penyeksaan.kumpulan tersebut kita saksikan terjadi setelah satu atau dua generasi berikutnya atau setelah terjadinya rentetan peristiwa tragis yang menimpa.

Warisan berharga yang telah ditinggalkan oleh Imam Syahid ini sangat memerlukan kajian-kajian intensif dan pembahasan. Islam dan keluarganya. hal ini untuk menambah penjelasan dan perincian dari risalah-risalahnya. saya lebih memilih mengulang ucapanucapannya berbanding memberikan isyarat kepada pembaca untuk merujuk kepada perkataan-perkataannya. Dengan kajian ini kita dapat mengetahui konsep Imam Syahid dalam perbaikan dan perubahan serta target tertinggi yang ingin dicapai dengan dakwah yang diserukannya. bukan untuk membatasi atau mempersempit cakerawala berfikir.kata Imam Syahid. Dalam pembahasan ini juga terdapat pengulangan ucapan-ucapan Imam Syahid di beberapa bab dan fasal. Dengan menitikberatkan kajian terhadap tulisan-tulisan Imam Syahid. Selain memperbanyakkan pengulangan kata. terhadap sunnah perubahan di alam semesta. beliau telah menulis dan menyampaikan seruan kepada para da’I dengan pemahamannya yang mendalam terhadap Al Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. rentetan peristiwa dan pengalaman-pengalaman dakwah sebelumnya. hal ini dimaksudkan untuk mempermudahkan para pembaca untuk memahami makna-makna yang terkandung dalam bab tersebut. Semoga Allah memberikan ganjaran setimpal terhadap apa yang telah dia persembahkan untuk kita. kami juga berupaya untuk mengumpulkan perkataan-perkataan Imam yang terpisahpisah ke dalam sebuah tema atau pembahasan.Kajian ini merupakan kumpulan risalah-risalah Imam Syahid dan beberapa penyampaiannya yang asalnya adalah sebuah usaha persendirian yang tentunya terdapat kebenaran dan kekeliruan.. kami juga mengambil beberapa bagian dari muruid-murid beliau. 14 . agar kita dapat memahami secara lebih dekat pemahaman Imam Syahid secara menyeluruh.

Saya juga berharap kepada para pembaca untuk bertoleransi dan memaklumkan jika menemui perbezaan-perbezaan dan kekeliruan di dalam buku ini. Wallahu min warâ-il Qashdi wa huwa yahdi al sabîl Manshurah. dan berkenan memberikan doa untuk kebaikan. Ramadan 1426 H/ Oktober 2005 Penulis Dr. Muhammad Abdurrahman al Mursy Ramadan 15 .

Halangan dan inisiatif kejayaan Keempat. memaparkan di hadapan mereka kaedah kami. Dasar pemikiran Kedua. Dakwatuna . Hal. walaupun kita sebenarnya tidak berhak memastikan kesucian seseorang di atas ketentuan Allah. Semuanya terang. Dasar pemikiran Dakwah Islam adalah Projek Kebangkitan: Imam Syahid1 berkata di dalam risalahnya ‘Dakwah kami’: “Kami ingin berterus terang kepada semua orang tentang tujuan kami.Bab I Mengenal Konsep Dakwah Ikhwanul Muslimin Pertama. yang sejatinya mengatur seluruh urusan dunia dan akhirat. 13. lebih jelas dari cahaya fajar. Kami memahami Islam dengan pemahaman yang luas dan integral. dan lebih benderang dari putihnya siang. Di sini tidak ada yang samar dan kabur. Bahkan lebih terang dari sinar mentari. “2 1 kita berbaik sangka dengan mengatakan beliau gugur sebagai syahid.” Perbezaan antara kami dan kaum kami – setelah persamaan keimananbahawa mereka memiliki keimanan yang statik dan cepat tertidur. Realiti Ketiga. keistimewaan dan ciri khas Dakwah Mengenal Konsep Dakwah Ikhwanul Muslimin Pertama. sementara keimanan yang bersemayam di dalam jiwa Ikhwanul Muslimin adalah keimanan yang kuat membara. ia tidak terbatas untuk perkara-perkara ibadah atau kerohanian . dan membimbing mereka menuju dakwah kami.16.17 16 .. 2 Kutipan ringkas dari Majmu’atu Rasa-il Imam Syahid Hasan al Banna..kabur.

dan seluruh tujuannya.semaksimum mungkin sesuai dengan kemampuan mereka. dan menjaga identitinya. Dasar dan rujukannya adalah Islam. Ia disampaikan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi atau dirahsiakan. Thariqah Suniyah: kerana mereka membawa jiwa untuk beramal dengan sunah yang suci-khususnya dalam masalah akidah dan ibadah. amal yang berterusan. Ia mengenal jalan yang dilaluinya secara jelas. Tidak ada kesangsian dan keraguan. hai’ah siyasiyah. dan tidak mengatakan.Sesungguhnya dakwah. dan ulamaulama terdahulu –semoga Allah meredhai mereka-. mahhabah fillah. dan tujuannya adalah Allah –azza wa jalla-. Hakikat Sufiyah: kerana mereka memahami bahawa asas kebaikan adalah kesucian jiwa.. 123 Dakwah salafiyah: Kerana mereka berdakwah untuk mengajak kembali (bersama Islam) kepada sumbernya yang jernih dari kitab Allah dan sunah Rasul-Nya. dan keterikatan kepada kebaikan. dan syiarsyiarnya sangat jelas dan terperinci. mentarbiyah bangsa agar memilih izzah. hakikat sufiyah3. Jama’ah riyadhiyah. Rabithah ‘Ilmiyah tsaqafiyah. mengikuti kaedah para sahabat. fasa. atau memiliki sifat tanpa sifat yang lain. hal. berpaling dari ketergantungan kepada makhluk. serta sangat menjaga keaslian rujukannya kepada Islam yang suci dan jernih sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Sebagaimana dakwah mampu mewujudkan dan mencakup seluruh aspeknya dengan segenap realisasi amal dan sifat-sifat dakwah Islam. usaha penyembuhan dan kaedahnya: “Ia adalah Dakwah salafiyah. Fikrah ijtima’iyah. ia tidak terbatas hanya pada satu aspek tanpa aspek yang lain. Thariqah suniyah.” 4 Risalah. Tidak pula panjang lebar dan berbasa-basi. cadangan. Dakwah ini juga sangat menguasai secara mendalam keadaan dan realiti kehidupan umat serta bahaya dan halangan yang dihadapinya. Jama’ah Riyadhiyah: kerana mereka sangat memerhatikan masalah fizikal dan sangat memahami bahawa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. kejernihan hati. dan seluruh segmen perbaikan. meluruskan persepsi yang berkaitan dengan hubungan umat Islam terhadap bangsa-bangsa lain diluar negara. penyakit dan penyebabnya.”4 3 Teliti perkataan Imam Syahid. “jalannya adalah sufiyah. kaedah. Syarikah Iqtishadiyah. “hakikatnya adalah hakikat sufiyah”. Muktamar al Khamis. 17 . celupannya Islam. Hai’ah Siyasiyah: kerana mereka menuntut perbaikan dari dalam terhadap hukum pemerintahan.

Pentj. sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah. Syarikah Iqtishadiyah: kerana Islam sangat memerhatikan pemerolehan harta dan pembahagiannya.                                                                              Rabithah ‘Ilmiyah tsaqafiyah: kerana Islam menjadikan thalabul ‘ilmi sebagai kewajipan bagi setiap muslim dan muslimah. Ini bermakna bahawa sesungguhnya kami bukan hanya parti politik yang dimiliki sebuah komuniti muslim yang memiliki misi memperbaiki Islam. namun lebih dari itu kami memiliki sebuah projek perbaikan Islami yang merupakan bahagian yang tidak terlepas dari rekonstruksi (celupan) Islam yang menyeluruh yang dengannya kita mendapatkan celupan serta obsesi yang kita miliki. 18 . Ia merupakan projek yang berkaitan erat dengan peranan umat Islam di dalam kehidupan.Dengan ungkapan yang lain sesungguhnya kita membawa. “Projek dakwah Islam sesuai dengan dengan manhaj nabawi” untuk kebangkitan umat.

wahai seluruh umat manusia . “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarbenarnya.” (Q. 4 19 . sementara kami wahai umat manusia adalah fikrah dan akidah. yang tidak dihalangi oleh batas-batas geografi. walaupun politik yang bersendikan ajaran Islam merupakan inti fikrah kami. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. supaya kamu mendapat kemenangan. ia tidak akan berhenti pada sebuah urusan sehingga Allah 5 Risalah Wudhu al Ru’yah. kerana hal itu semua dapat dipergunakan oleh tujuan-tujuan tertentu.. Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik. walaupun amal-amal kebaikan dan sosial merupakan target terbesar kami. Maka Dirikanlah sembahyang. walaupun bersukan secara fizikal dan rohani menjadi salah satu bahagian terpenting dalam dakwah kami. ruku'lah kamu. supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu[993]. hal. Kami bukanlah bentuk-bentuk yang disebutkan di atas. dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini. dan kami bukanlah lembaga sosial kemasyarakatan. sujudlah kamu. Al Ustadz Musthafa Masyhur.baik penolong.S Al Hajj: 57-58)5 Imam Syahid berkata: “Wahai Ikhwanul Muslimin. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. aturan dan manhaj yang tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. dia adalah Pelindungmu. kami bukanlah parti politik. serta dalam waktu yang tertentu pula. sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan. tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah.              “Hai orang-orang yang beriman. dan kami bukanlah kelab sukan.. dan tidak dibatasi oleh jenis tertentu.

mewariskan bumi dan seluruh isinya.usaha konsitusi dan perjuangan hukum. Dan tentunya ia tidak menjadi sesuatu yang menggantikan jama’ah. Sebagaimana ia juga mampu berjalan dan memainkan peranan dan tugasnya dengan usaha. “Ini adalah posisi kalian. selama tujuan dan target-targetnya jelas dan terperinci. hal. universalitasi manhaj dan pembentukannya.halangan yang dihadapinya sebagai usaha untuk menyebarkan dakwah serta mewujudkan misi-misi Islam dan menerjemahkan nilai-nilai keIslaman ke dalam masyarakat. serta melakukan kerjasama dengan orang lain dalam mewujudkan target-target tersebut. Maka sudah selayaknya ia mendirikan lembaga-lembaga kebaikan dan sosial. Dalam menghadapi rintangan-rintangan ini maka nama dan simbol tidak menjadi begitu penting. sesungguhnya ia adalah hukum dari Allah Yang Maha Mencipta alam semesta. atau parti politik yang mampu menyampaikan misi jama’ah dan aspirasi politiknya). serta batasan-batasan yang benar dapat diwujudkan. atau tidak terbatas pada hal itu saja. serta tidak terdapat penyelewengan dari prinsip-prinsip Islam dan akidah yang benar. Maka janganlah merasa kecil dengan diri kalian sendiri sehingga kalian membandingkannya dengan orang-orang selain kalian. Atau kalian melakukan dakwah di atas jalan kaum bukan 6 Risalah Al Ikhwan tahta Rayat Al Quran (Risalah Ikhwan di bawah naungan panji Al Quran) .kelab sukan dan parti politik (yang memiliki ideologi Islam di dalam konsep dasarnya atau memiliki kaedah perbaikan tertentu. atau sebuah lembaga yang memiliki tujuan-tujuan tertentu.197 20 . serta merupakan manhaj RasulNya yang dipercayai. kelab. Semua langkahlangkah ini merupakan usaha yang akan membantu dakwah serta menjadi langkah untuk mengaspirasikan target tertentu dari gerakan dakwah dan tidak bertentangan dengan konsep universaliti dakwah dan prinsippsinsipnya yang tetap.”6 Walaupun dakwah ini tidak terhad pada parti politik atau lembaga sosial kemasyarakatan. namun dakwah tetap memanfaatkan lembaga-lembaga ini dan halangan.

menjadikan kita wajib melakukan amalamal kolektif untuk menunaikan kewajipan-kewajipan syariah secara umum serta untuk meninggikan kalimat Allah Swt. ((“Melakukan amal-amal untuk meninggikan 7 Risalah: Al Ikhwan tahta Rayat Al Quran (Ikhwan di bawah naungan panji Al Quran). kita dapat meringkaskan misi-misi jama’ah yang ingin diwujudkan adalah.tidak menjadi tujuan atau usaha. menyelamatkan diri dan anakanak kita. Keperluan kita terhadap jama’ah akan terus berlaku kewajipankewajipan yang menjadi dasar kewajipannya masih ada). mengembalikan keperkasaan dan kemuliaan yang kita miliki. hal. namun ia merupakan kewajipan.”8 Dengan demikian. di muka bumi.”7 Obsesi.” Imam Syahid telah memberikan isyarat tentang fasa yang sedang dihadapi oleh umat dan ini menjadi sebuah kewajipan baginya: “Telah tiba saatnya kita harus menghadapi kekeliruan masa lalu. 69 21 . kita harus membaiki yang pecah.muslim atau kalian berupaya untuk melakukan penyeimbangan antara dakwah yang kalian ambil cahayanya dari Allah dan Rasul-nya dengan yang dakwah-dakwah lain yang banyak dilperbolehkan oleh kondisi-kondisi darurat. terutama sesuai dengan pemahaman yang benar terhadap Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Risalah Ta’alim secara khusus dan di dalam rukun pertama ‘Al Fahm’ secara khusus. serta kita harus menyelamatkan umat dari bahaya yang mengancamnya.198 8 Risalah: Hal Nahnu Qaumum ‘Amaliyyun? (Apakah Kita Para Aktivis)? hal. membangunkan peradaban dan mengajarkan agama kita. Misi dan Tujuan Obsesi yang sebenarnya dalam menghidupkan dakwah tercermin dalam. “(Keyakinan yang kuat bahawasanya redha Allah Swt. menyambung yang terputus. dan akhirnya lenyap bersama peredaran peristiwa dan hari. serta pemenuhan kewajiban pada hari perhitungan. dan hendaknya kerja-kerja kolektif – termasuk jama’ah. Dan hendaknya obsesi ini menjadi dasar yang mendorong realisasi amalamal kolektif tumbuh dari tapak ibadah.

Rumah tangga Islami 3. Membebaskan negeri dari seluruh penguasa asing 22 . agar nilai-nilai Islam dan syariatnya menjadi hukum tertinggi dan menguasai satu perempat dunia.S Al Anfal: 39) Hal itu dilakukan dengan kebangkitan bersama umat Islam. supaya jangan ada fitnah[611] dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah …” (Q.kalimat Allah di muka bumi.                     Ertinya: “Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam).”) Target-target tersebut diatas dapat diringkaskan dalam beberapa hal berikut ini: 1. Masyarakat muslim 4. agar ia mampu memimpin dunia dan menjalankan peranannya sebagai saksi terhadap alam semesta.              Ertinya: “Dan perangilah mereka. umat yang adil dan pilihan[95] agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu …” (Q.S Al Baqarah: 143) Dan saling tolong menolong sesama muslim untuk melaksanakan tugas dan kewajipan-kewajipan syariat yang dibebankan kepada kita. Pembentuk individu muslim 2.

tidak bergantung kepada orang lain. Imam Syahid menjelaskan tujuan-tujuan dakwah dan pelaksanaannya dalam kaedah. 3. Menghimpun kaum muslimin secara amali kedalam prinsipprinsip Islam dengan khidmat dari memperbaharui kepada kehebatan dan dan pengaruhnya di dalam jiwa. 2. Memperbaiki pemahaman kaum muslimin terhadap agama mereka dan menjelaskan tentang dakwah Al Quran.keadah praktikal yang menerangkan tentang maksudmaksudnya. Mendirikan pemerintahan Islam dan mengadakan perbaikan 6. 4. menyampaikannya kepada masyarakat dengan cara yang baik serta sesuai dengan konteks masa kini.5. dan dapat mencukupkan keperluan hidupnya sehari-hari. Memberikan masyarakat penyakit. mendirikan khilafah yang hilang dan mengembalikan wilayah-wilayah Islam yang dirampas. serta memberikan sokongan untuk kebaikan dan manfaat umum dalam pelbagai bentuk. kecuali jika dia dapat menikmati rasa kenyang. 7. agar kebaikan dan keindahannya dapat diungkap serta menjawab syubhat-syubhat dan kebatilan. Seseorang tidak akan berasa memiliki kehormatan. membersihkannya kebodohan. dan kemuliaan. oleh kerana itu ia tidak melupakan perbaikan menjadi aspek ekonomi Islam utama dan yang tidak akan meremehkan mengukuhkan kewangan. bahagian bahkan menempatkannya 23 . beliau berkata: “Tujuan dan target kalian adalah target-target Islam yang hanif. mewujudkan persatuan dan kesatuan. Mengembalikan kewujudan negara Islam Antarabangsa untuk seluruh umat Islam dengan membebaskan negeri-negeri mereka. Islam sangat mengambil berat aspek ini. Memimpin dunia dengan menyebarkan dakwah Islam di satu perempat dunia. kefakiran. adapun maksud-maksudnya adalah: 1.

melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. baik secara individu mahupun secara kolektif. 6. sesungguhnya Allah Swt. negara-negara Arab dan negara-negara Islam dengan seluruh wilayah bahagiannya dari tangan orang asing.persatuan status dan kesatuan dan umat. Sehingga dapat meningkatkan sosial merapatkan jurang kelas-kelas masyarakat serta menenangkan setiap individu masyarakat terhadap dirinya sendiri. Syaratnya adalah kebebasan dan kemerdekaan sepenuhnya. berfirman:                  Ertinya: “Dan kami tidak mengutus kamu. Terjaminnya rasa keadilan sosial secara benar dan terpenuhinya peluang yang sama bagi setiap individu. 7. Jika tujuan-tujuan ini tidak dapat diwujudkan kecuali dengan berdirinya sebuah negara. 5.S Saba: 28) 24 .seperti membebaskan lembah Nil. Adalah tidak dapat dielakkan jika sebahagian dari tujuan-tujuan kalian –sebagai dakwah Islam yang benar dan menyeluruh.” (Q. kerabat dan putera-puteri mereka. tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui. maka sudah seharusnya kita meminta hak untuk mendirikan sebuah pemerintahan Islam yang mengambil berat nilai-nilai. hukum dan ajaranajarannya. atau pada satu kawasan tanpa kawasan yang lain. Dakwah Islam yang hanif tidak terbatas pada satu bangsa tanpa bangsa yang lain.

S Al Furqan: 1)                              Ertinya: “Alif. semuanya bersumber dari nilai-nilai Islam yang hanif. Itulan tujuan dan target dakwah kalian. serta memberikannya kepada mereka. 25 .S Ibrahim: 1) Ini adalah dasar pertama aspek rohani dan amal yang diletakkan di bumi ini sebagai medium penyatuan dunia. tak selembar rambutpun yang keluar dari batasan tersebut.             Ertinya: “Maha Suci Allah yang Telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya. Dan hendaknya dakwah kalian wahai saudara-saudaraku tercinta mengusahakan agar terciptanya perdamaian dunia dan pembinaan kehidupan baru untuk manusia. agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. (iaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. mengagungkan prinsip dan ajaran-ajarannya kepada mereka. (Ini adalah) Kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gelita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka.” (Q. dengan menunjukkan kepada mereka kebaikan dan keindahan agama kalian.” (Q. laam raa.

“ (Q.tidak mendapat ruang yang dapat membantu mempermudahkan realisasi amal-amalnya. dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. serta pengenalan terhadap bentuk-bentuk tentangan agar dakwah dapat berjalan sesuai dengan petunjuk dan pengetahuan. Keadaan dakwah Islam di abad kontemporari sebagaimana dakwah-dakwah penyeru perbaikan lainnya yang dipimpin oleh para Nabi –semoga selawat dan salam tercurahkan kepada mereka semua. jalan-jalannya dipenuhi duri.ah tidak mengejutkan merupakan akumulasi masalah yang selama ini bersarang di 9 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah).                Ertinya: “Segala puji bagi Allah yang Telah menunjukkan kami kepada (syurga) ini. ia bahkan harus menghadapi kesulitan dan tentangan.ciri dakwah dan hakikat perselisihan. Seorang da’i sudah semestinya mengetahui cirri. yang adal. hal. 249 26 . Begitupula halnya dengan dakwah Ikhwanul Muslimin.tentangan. dan keikhlasan semata-mata hanya kepada Allah. peluh dan darah. -ia harus berhadapan dengan realiti kehidupan umat yang sangat sukar. yang menuntut ketegaran.ciri jalan dakwah yang panjang dan sulit yang senantiasa memerlukan kesungguhan dan perjuangan.S Al A’raf: 43)9 Kedua. Realiti Ciri Fasa Dakwah dan Hakikat Perselisihan: Jelasnya pandangan dalam tujuan dan target dakwah tidak akan sempurna kecuali dengan jelasnya pandangan dalam melihat cirri.

kadar beban yang akan dipikulnya. 27 . Diantara halangan. dan memenjarakan pemahaman keIslaman hanya sebatas ibadah dan rutin spiritual sahaja serta beberapa akhlak dan budi pekerti. seperti: 1.halangan tersebut: a. rintangan yang berada di jalannya serta perwatakan musuh yang akan dihadapinya. yang kemudian mendapat sambutan dan sokongan dari dalam mahupun dari luar kawasan. dan memberikan alternatif baru berupa konsep dan nilai-nilai dari luar masyarakat muslim. b. 3. fikiran yang jumud dan berlembut di hadapan kemodenan. Kepelbagaian kaedah dan gagasan para penyeru dakwah Islam. 4. Keterasingan Para ulama tradisional dan orang-orang selain mereka terhadap nilai-nilai ajaran Islam. 2. Dimana kita menemui ramai orang yang sangat menjaga dan memelihara ibadah solat lima waktu. Hilangnya refleksi ibadah dari akhlak dan budi pekerti. 5. dan budi pekerti mereka. Keberadaan kelompok-kelompok dan pemikiran menyimpang dari pemahaman Islam dan akidah yang sesungguhnya. ia mengenal benar keadaan ini. berupa keruntuhan dan jauhnya umat dari tuntunan Allah dan pelaksanaan syariat Allah. Kemerosotan keadaan masyarakat dan lembaga-lembaga perbaikannya. Bentuk-bentuknya sebagai berikut: 1. serta adanya permusuhan dan kebencian di antara mereka. dan solat berjemaah di masjid serta ibadah-ibadah yang lain. puasa. Disibukkan dengan perkara-perkara yang furu’ (cabang) dalam Islam dan hal-hal yang memecahkan persatuan umat. namun rutin spiritual tersebut tidak memberikan pengaruh yang ketara terhadap akhlak. yang menyerang nilai-nilai dasar Islam. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap Islam serta ketidak tahuan mereka terhadap dakwah Ikhwanul Muslimin. kekacauan dan dominasi musuh terhadap umat-.tengah masyarakat. Penyelewengan dan kejumudan.

ekonomi. berupa kesungguhan. media dan lain sebagainya. dan memberikan kepercayaan mereka kepada para pemimpin tersebut. 4. 2. keberanian. 4. Lenyapnya kebebasan politik dan sirnanya perasaan dan aspirasi rakyat. perpecahan. Leburnya keperibadian muslim di tengah masyarakat dan lemahnya aset-aset kemanusiaan dari unsur-unsur yang mencetuskan kejayaan.wenangnya. Masyarakat terpedaya oleh para Dajjal dan penipu dari para panglima dan pemimpin. keterbatasan. kontradiksi dan tumpangtindih satu sama lain. serta tidak adanya penghormatan terhadap undang-undang. Rosaknya hukum dan lenyapnya iklim politik yang sihat Gambarannya antara lain: 1. lalu merekapun bertindak sewenang. Dominasi yang organisasi-organisasi memanfaatkan perosak terhadap aset-aset ini untuk kerajaan yang bekerjasama dengan kekuatan tertentu dari luar. yang menyimpang dari dasar dan prinsip-prinsip ajaran Islam. c. bekerja kekuatan-kekuatan 28 . saling mencela. serta tersebarnya iklim diktatorisme politik di dalam pemerintahan. Melekatnya adat dan kebiasaan buruk yang diwarisi dari generasi ke generasi. Hilangnya obsesi dan tujuan-tujuan nasionalisme serta kemerosotan semangat. 5. Reaksi yang muncul dari keterpedayaan ini adalah lahirnya rasa curiga dan kebencian masyarakat terhadap para da’i. 6. 3.2. kemajuan. Rosaknya Undang-undang. Kemerosotan peranan lembaga-lembaga kemasyarakatan. baik dalam bidang pendidikan. statik serta lemahnya keperibadian yang baik dan produktif. termasuk kemunduran keilmuan dan peradaban sehingga membuat kita cenderung mengikuti (apa saja) tanpa mengenal kebebasan. cita-cita untuk mengalahkan egoisme. Tersebarnya kerosakan dan para perosak serta pencuri yang melahap harta rakyat tanpa pengawasan dan perhitungan. hukum. 3.

orang-orang yang bercita. Konspirasi luar yang berasal dari pelbagai kekuatan penjajah asing terhadap Islam dan kaum muslimin. Situasi masyarakat bahkan telah sampai pada tahap hilangnya pusat dan unsur-unsur pembangun masyarakat dan umat serta lenyapnya kepemimpinan yang hakiki terhadap agama Allah di muka bumi. Perpecahan dan perseteruan antara negara-negara Islam. 4. d. serta masalah. bagi mewujudkan citacita dan keinginan mereka mendapatkan keuntungan dari negara-negara Islam di dunia. 5. Konspirasi dari dalam dan luar negeri terhadap dakwah Islam dan umat. serta mengalahkan kekuatan dan pengaruh apapun yang membahayakan posisinya di kerusi pemerintahan. menghulurkan tangannya untuk menyakiti serta melakukan pendekatan dan bekerjasama dengan para penguasa. Hal ini menjadikan kerosakannya semakin kritikal 29 .masalah lainnya yang sengaja diciptakan oleh para penjajah. Kewujudan para pendengki. 1. yang kemudian menjadikannya sebagai alat dan usaha untuk melumpuhkan kebangkitan Islam dan umat.mengukuhkan kedudukannya di tengah rakyat.cita tinggi serta kaum munafik di dalam setiap segi kehidupan yang berupaya melumpuhkan dakwah. 6. Kekuatan atheisme dan konspirasi terhadap Islam yang berasal dari kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang berupaya melakukan penghancuran dan menjauhkan masyarakat dari nilainilai keIslaman. penghasut. dan konflik dalam negeri setiap kawasan. 2. serta adanya usaha untuk menjauhkan nilai-nilainya dari kehidupan masyarakat dan umat manusia. Bentuk-bentuknya antara lain. 3. Pendirian negara Israel di jantung negara Arab merupakan sebahagian dari rantai konspirasi tersebut. Hilangnya penerapan yang benar dan menyeluruh terhadap syariat Islam.

• Di bidang keilmuan (konsep) dan praktikal. Walaupun demikian. namun sesungguhnya mereka tidak memiliki autonomi dalam ekonomi dan sebenarnya mereka tidak menguasai dan memiliki kekayaan negerinya dengan kepemilikan yang sebenar. Perubahan dan perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dan melakukan langkah-langkah bertahap sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. • Di bidang ekonomi. musuh-musuh Islam bahkan menganggap Islam sebagai musuh pertama yang ditakuti. Jika melihat kemajuan pembangunan fizikal yang dimiliki musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin: • • Terdapat kesempatan besar untuk menguasai sebab-sebab kekuatan ketenteraan antara kaum muslimin dan musuh-musuhnya. Siapa saja yang meneliti perseteruan antara umat Islam dan musuhmusuhnya yang berasal dari luar.benarnya. sesungguhnya untuk melihat jarak besar antara kita (umat Islam) dengan musuh-musuh agama ini bukanlah sesuatu yang sukar. Di pentas politik.ternyata tidak memiliki kebebasan dan kekuatan untuk menetapkan keputusan sendiri. potensi dan kekuatan umat Islam tetap diperhitungkan. Sebenarnya kita sedang didera oleh ekonomi yang tidak autonomi.dan tidak mungkin diperbaiki secara sebahagiannya saja. 30 . maka akan menyangka bahawa perseteruan yang terjadi berjalan tidak seimbang. walaupun umat Islam telah menikmati kekayaan alam negerinya yang melimpah ruah. kerana mereka mengetahui benar bahwa mereka belum menemui pertempuran dan perseteruan yang sebenarbenarnya sampai sekarang dan belum mampu melumpuhkannya. kewujudan politik yang menghimpun kaum muslimin –di seluruh hamparan muka bumi. Kerana itu mereka akan terus menggempur umat Islam hingga dapat menaklukkannya.

dengan akhlak dan kebiasaan-kebiasaannya. musuh-musuh Islam telah mampu menyingkirkan refleksi keIslaman individu dan masyarakat muslim. yang penuh. Oleh kerana itu. tempat pertempuran sebenaryang dijadikan musuh sebagai medan melakukan gempuran terhadap Islam adalah medan kewujudan muslim. Dengan demikian. cemerlang dan deras di pelbagai segmen kehidupan Mesir. Nama-nama yang digunakan 31 . dengan hanya mendapatkan kesempatan. maka pertempuran yang sesungguhnya adalah terhadap: Pembentukan individu dan masyarakat muslim. pembinaan dan pembentukan (sibghah) Islami. Sesungguhnya musuh senantiasa berupaya melakukan kerosakan terhadap kewujudan muslim dan melenyapkan dari dirinya sendi-sendi rukun Islam dan menggantikannya dengan nilai-nilai yang lain. ekonomi dan lain-lain. namun mereka juga memasukkan rasa takut ke dalam jiwa umat Islam. Imam Syahid menjelaskan tentang keadaan umat dan masyarakat. “Dari sini tampaklah refleksi keIslaman yang kuat. politik. maka kemudian mereka membuat lubang pada wadah (keperibadian muslim) agar tidak dapat digunakan untuk memelihara nilainilai keIslaman dan tidak mampu bergerak ke masa depan. Musuh-musuh Islam tidak puas hanya dengan ruang peradaban di bidang ketenteraan. Sesungguhnya medan pertempuran antara kita dengan mereka adalah perwatakan. Musuh-musuh Islam benar-benar mengetahui bahawa setiap muslim masih berpotensi dan berpeluang membawa Islam secara sempurna pada suatu hari. baik secara individu. Namun ketika mereka merasakan kegagalan dalam usahanya mengeluarkan muslim dari agamanya. keluarga dan masyarakat. namun ia kerap berhadapan dengan rintangan jika wujudnya seorang muslim yang benar-benar memegang komitmen keIslaman di waktu yang lain.Dalam kadar tertentu. ciri khas. kelimuan.

yang tak pernah kita kenal sebelumnya. dan merobohkan naungan pemikiran Islam tentang kehidupan sosial masyarakat Mesir dalam pelbagai bidang.”11 10 11 Risalah: Dakwatuna fi Thaur Jadid (Dakwah kami di zaman baru) .menggunakan bahasa Arab.. beliau mengatakan. kemewahan dan kesenangan. Kehidupan Barat dengan segala gemerlap dan fitnahnya serta dengan segala tampilan kekuatan fizikal berupaya menguasai dan mendominasi di seluruh sudut kehidupan kita. menjalani merebaknya terapi budaya mementingkan serta diri sendiri berbanding Allah kepentingan umum. permainan dan pelbagai kenikmatan yang melenakan. tidak berani menghadapi kebenaran dan lari ketika penyembuhan. Inilah sebenarnya penyakit umat. serta menjauhkannya satu sama lain dengan jarak yang sangat jauh. “Lemahnya akhlak dan kehilangan teladan tertinggi. sehingga kita kagum dan tunduk di hadapannya. Gempuran ini telah memberikan pengaruh yang sangat besar. hal. Kita kemudian memenjarakan kekuasaan Islam di dalam hati dan tempat-tempat ibadah. kita hidup dengan kehidupan yang bergoncang dan saling berselisihan.”10 Imam Syahid menggambarkan penyakit yang semakin kritikal dalam tubuh umat. masjid-masjid yang besar ini disebutkan di dalamnya nama Allah.” Namun ketamadunan Barat telah menggempur kita dengan gempuran yang kuat dan luar biasa melalui ilmu pengetahuan. yang akhirnya membuatkan kita berusaha mengubah keadaan kita dan mencelupnya dengan celupan Eropah. 238 Risalah: Al Mu’tamar al Khamis (Muktamar Ke V). harta. Dengan begitu. bahasanya Arab. seluruhnya merupakan kebenaran. politik. Hal. dan memisahkannya dari urusan-urusan kehidupan duniawi. darinya terdengar seruan kebenaran setiap pagi dan petang. kita memiliki perasaan yang tidak bergetar seperti getarnya terhadap Islam dan apa yang berhubungan dengan Islam. perpecahan –semoga memusnahkannya-. 152 32 .

Untuk itu. tidak hanya matlamat ekonomi atau perdagangan –walaupun ini merupakan bagian dari matlamat mereka. dan tidak pula meremehkan permasalahannya. kita harus mengambil jalan pertengahan. Musuh-musuh Islam berkerjasama bersama orang-orang bodoh dan mereka yang tertipu dari kaum muslimin. Asas utamanya adalah sebesar mana kekuatan kita berpegang teguh terhadap manhaj dan tujuan-tujuan Islam.”12 Namun bahaya luar ini tidak berbentuk titik yang sangat berbahaya atau ancaman yang luarbiasa terhadap Islam. seperti alat dan para hakim yang menjual akhirat mereka dengan dunia. untuk melenyapkan jati diri dan 12 Dikutip dari Akhbar Afaq Arabiyyah. sekuat mana kekuatan barisan kita serta ketegaran di atas visi dan misinya. 16 33 . Untuk itu Islam harus diperangi. Maka jangan jadikan ancaman musuh dari luar ini sebagai lilin untuk menutupi kesalahan dan kekurangan kita. Sesungguhnya dakwah yang kita serukan adalah dakwah rabbani yang mempunyai sumber dan mendapat pertolongan dari Allah Sang Pemilik semesta.target utama mereka adalah perlawanan terhadap nilai-nilai keIslaman yang lengkap dan peradabannya yang sempurna.• Sesungguhnya permusuhan Barat dan Zionis terhadap dunia Islam – atau dengan projek kebangkitan Islam-. dengan tetap meyakini adanya musuh dan peranan mereka. iaitu tidak berlebihan menghadapi pengaruh dan marabahaya ancaman musuh dari luar ini. hal. keperkasaan dan penyebarannya. namun disebabkan Islam. “Rasa takut terhadap Arab dan perhatian kami terhadap bangsa Arab bukan kerana minyak dan gas yang dimiliki Arab. atau sebagai alasan ketika kita gagal melaksanakan tugas. Moro Berger mengatakan di dalam bukunya ‘Quwaa al Syar al Mutahâlifah’. kerana kekuatan Arab bertaut erat dengan kekuatan Islam. Untuk dihancurkan tanpa persatuan bangsa Arab yang merupakan kunci kekuatan Arab. yang diatur oleh keseimbangan dan sunnah Allah di dalam perubahan dan penempatan. yang terbit pada 30 Juni 2005 M.

Atau dengan ungkapan yang lain. medan tarbiyah. maka pandangan yang kami miliki sangat jelas ketika kami bertekad untuk melakukan jihad dan perjuangan di medan pertempuran yang sebenarnya. adapun tangan-tangan keji yang digunakan musuh untuk melawan kita yang merupakan perpanjangan dari kekuatan mereka.usaha penyempitan gerakan atau semakin besarnya jarak antara cita-cita dan realiti yang kita hadapi. dan hal itu berkat kekuatan dan pertolongan Allah. pendidikan. Jika kita mendapatkan kemenangan sebagaimana yang kita harapkan untuk umat berupa kebaikan dan hidayah maka itulah yang kita peroleh. maka cukuplah bagi kita menjadi jambatan yang akan menghubungkan dakwah dan petunjuk ini kepada mereka yang memiliki kekuatan yang lebih besar untuk melakukan misi dakwah ini. pembentukan diri dan pemeliharaan identiti muslim. Jika tidak. Tentang kewajiban dakwah dan dengan hasil apapun. Sesungguhnya dakwah adalah sebuah kewajipan yang berada di bahu kita.identiti muslim dan penghancuran terhadap proses pembentukan peribadiperibadi muslim. 2. krisis ekonomi dan sosial. telah sampai pada tahap menjual akhirat secara fizikal dengan dunia. Mereka juga menggunakan kaki tangannya dari beberapa kawasan dan daerah untuk memerangi kita. tidak seharusnya kita lemah dan putus asa. Kaki tangan mereka ini tiada lain adalah talitali yang mereka miliki yang dikhayalkan di hadapan kita seolah-olah benda hidup. Tentang Kewajipan Dakwah Walaupun kita dikepung oleh usaha. Imam Syahid mengatakan: 1. baik secara teori mahupun praktikal untuk mewujudkan kebatilan mereka dengan melalui media. Dan mereka menggunakan segala macam cara dan kemudahan.. cukuplah bagi kita menjadi rantai 34 . Untuk itu. atau menjadikan hal ini sebagai alasan untuk meninggalkan dakwah. iaitu dunia orang-orang bodoh dan para pemimpin.

Renungkanglah firman Allah dalam Al Quran:           Ertinya: “Mereka menjawab: "Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu.”14 Beliau berkata. yang tertinggi adalah yang pertama.” (Q. lalu menunaikan amanah dan melakukan apa yang menjadi kewajipan. Vol. 14 Risalah Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemuan Ketua-ketua Wilayah). hal. karya Fuad Al Hajarsi. 3. maka cukuplah bagi kita meminta maaf kepada Allah.antara penyeru dakwah yang telah mendahului kita dengan generasi yang akan datang berikutnya. persiapkanlah diri kalian. jika dia melakukan dakwah maka dia telah menunaikan kewajipannya dan akan mendapat pahala dari Allah. Majalah Dakwah. “Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan-Nya kepada kalian. dan sesungguhnya Allah selalu bersama kalian.13 Imam Syahid juga mengatakan kepada Ikhwan.S Al A’raf: 164) • Demikianlah tiga tingkatan yang menjadi tujuan dakwah. Seorang da’i. dan tidak ada keraguan dalam hal itu jika syarat-syaratnya telah dipenuhi. sesungguhnya masa depan adalah milik kalian. Dikutip dari buku. dan supaya mereka bertakwa. dan sampaikan berita gembira. Sementara 13 Dari Makalah: Al Dakwah Ila Allah. 246 35 .82 Februari 1999. Al Imam Syahid Hasan Al Banna. “Sesungguhnya seorang da’I bekerja untuk menunaikan kewajipannya merupakan hal yang pertama. dan tidak menerima alasan ataupun belas kasihan. dan Dia tak akan meninggalkan usaha kalian. dan yang ketiga untuk memberikan sumbangan. untuk menjelaskan kepada kita tentang kewajipan dakwah yang tak mungkin ditinggalkan kecuali memenuhinya. Imam Syahid. yang kedua adalah untuk mendapatkan pahala di akhirat. persiapkan dakwah. Jika hal itupun tidak mampu kita lakukan.

dan menentukan targetnya. Hal. Adapun mereka yang dilanda kelalaian dan kebingungan.untuk manfaat. hati-hati yang lengah. 20 (rangkuman) 36 . dan hakikat perselisihan –sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya.merupakan halangan terbesar yang akan kita hadapi. Suatu waktu kesempatan datang dan tak diperhitungkan yang membuat pekerjaannya membuahkan hasil yang lebih berkat. dakwah menghadapi pelbagai rintangan di setiap tahap. hal. berbeza jika dia memilih berhenti meninggalkan pekerjaan.19.54 Risalah: Da'watuna (Dakwah kami). hal.”16 Ketiga: Halangan dan Faktor-Faktor Kejayaan Halangan dan rintangan yang dihadapi dakwah: Realiti di lapangan dakwah. 2. politik dan sosial kemasyarakatan. Musthafa Masyhur. permainan dan gurauan. Usaha- usaha memasukkan dan projek Barat secara dan Zionis umat. dan hendaknya dia berupaya untuk mewujudkan target-targetnya tersebut hingga dia sampai kepada tujuan yang diinginkan. dimana seorang muslim harus mengetahui tujuannya.”15 Beliau juga berkata. maka urusannya kembali kepada Allah. “Telah tiba waktunya. Pada fasa ini. maka dia akan menerima dosa atas kelalaian tersebut dan dia kehilangan kesempatan mendapatkan pahala jihad dan tentu tidak dapat memberikan sumbangan. untuk serta dalam mewujudkan melakukan kebiasaan projek-projek menguasai aset-aset perubahan keseluruhan bidang ekonomi. Rintangan-rintangan tersebut tergambar dalam tiga usaha berikut17: 1. maka bukanlah termasuk jalan orang-orang mukmin. 15 16 17 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia). Sejumlah usaha untuk melemahkan peranan kepemimpinan gerakan Islam antarabangsa.15 Risalah: Wudhuh Ru'yah . karakteristik setiap fasa. baik dalam proses pembentukan individu mahupun masyarakat muslim.

Dan pada hari di mana mereka mengetahui dan mengenal tujuan. dan kalian masih mudah menyerukan dakwah. Penyingkiran ini sama seperti sebagaimana yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal ketika peristiwa turunnya wahyu kepada Rasulullah Saw. Kalian akan menemui di hadapan kalian pelbagai beban berat.”18 Imam Syahid menjelaskan halangan dan rintangan yang akan dihadapi oleh para da’i.”Dia adalah malaikat yang turun kepada Nabi Musa. duhai seandainya aku dapat bersama mendampingimu ketika engkau diusir oleh kaummu. melainkan akan diusir oleh kaumnya. serta target-target dakwah. bahawasanya dakwah yang kalian serukan masih sangat asing di kebanyakan masyarakat. Rintangan yang ada di jalan dakwah kita: “Aku ingin berterus terang kepada kalian.. “Tiada seorangpun yang membawa risalah sepertimana yang engkau bawa.” “Kalian masih belum dikenali. Waraqah berkata kepada Rasulullah Saw. dan kalian akan bersiap-siap memenuhi tuntutan dakwah untuk berjihad dan berjuang. maka pada saat itulah sebenarnya kalian telah menempuh perjalanan para da’i.3. Dan kalian akan menemui bagaimana para ulama dan orang-orang yang tampak berkomitmen tinggi memegang nilai-nilai Islam masih berasa 18 Dikutip dari sirah nabawiyah. berkata. kalian akan berhadapan dengan bermacam halangan. Usaha untuk menyingkirkan kita dari penyebaran pengaruh dalam masyarakat serta menghapuskan peranan umat Islam dari seluruh sektor awam di kawasan masing. karya Ibnu Hisyam 37 . “Apakah mereka akan mengeluarkannya? Warawah menjawab.masing.” “Kebodohan penduduk negeri terhadap hakikat Islam akan menjadi halangan di hadapan dakwah yang kalian serukan.” Nabi Muhammad Saw. maka kalian akan menerima dendam dan permusuhan..

...                    38 . Seluruh pemerintah akan berdiri di hadapan kalian dengan sikap yang sama. akhlak yang semakin runtuh.. Orang-orang akan menunjukkan jarinya kepada kalian di sekitar dakwah yang kalian bawa dengan debu-debu syubhat dan tuduhan-tuduhan yang keji.asing dan takjub terhadap pemahaman Islam yang kalian bawa dan mereka akan mengingkari jihad kalian. dan setiap pemerintah tersebut akan berupaya melumpuhkan kegiatan kalian dan akan meletakkan rintangan di jalan kalian. pembesar negeri dan para pemilik kekuasaan akan mendengki kalian.. dengan menggunakan kekuatan yang mereka miliki serta harta dan kekayaan yang mereka miliki.. Para pemimpin.. dan tangan-tangan yang terjulur kepada mereka dengan permintaan. Untuk melakukan hal itu mereka memanfaatkan pemerintahan yang lemah. Orang-orang tersebut akan berupaya menutup setiap peluang kebangkitan kalian dan mematikan cahaya dakwah kalian.. serta kepada kalian dengan penganiyaan dan permusuhan. Mereka akan berupaya mencari celah-celah kekurangan. dan menunjukkannya kepada manusia dalam bentuk yang sangat buruk.

sedang mereka tidak diuji lagi? (Q. jalan ini merupakan jalan yang satu-satunya dan tidak ada jalan lain: 19 Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini). 109 39 . hal. dan rumah-rumah kalian akan digeledah.” (Q. kesabaran dan ketegaran. walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Imam Syahid Hasan Al Banna menjelaskan bahawa jalan dakwah adalah jalan panjang yang dipenuhi perjuangan dan pengorbanan. firman Allah:              Ertinya: “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami Telah beriman".Ertinya: “Mereka berkemahuan memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan. kalian akan dibuang negeri dan terusir. Allah menjanjikan kepada kalian kemenangan untuk para pejuang serta ganjaran yang berlipat ganda untuk mereka yang berbuat kebaikan.S AL Ankabut:2) Akan tetapi setelah ujian dan fitnah itu.. Apakah kalian tetap bertahan untuk menjadi para penolong agama Allah?” 19 Yang mulia. dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya.kala akan berjalan cukup lama.ucapan) mereka. Walaupun demikian. kalian akan ditangkap dan dijerumuskan ke dalam penjara.. Masa ujian yang menimpa kalian ini kadang. kalian akan mendapatkan kesukaran dan kehilangan pekerjaan.S Al Taubah:32) Maka kalian akan masuk ke wilayah fitnah dan ujian.

“Jalan dakwah ini adalah jalan panjang. yang akan melindunginya dari serangan musuh-musuh. • Kaedah Ikhwanul Muslimin dalam menciptakan perbaikan dalam masyarakat adalah memusatkan perhatiannya terhadap kesedaran setiap individu. untuk kemenangan dakwah.” 20 Bekal Kita Menghadapi rintangan: • Ikhwanul Muslimin menghadapi rintangan-rintangan ini dengan perspektif yang menyeluruh dan kaedah yang komprehensif untuk perbaikan. maka aku tidak menjadi sebahagian darinya dan sebaiknya dia keluar dari dakwah ini dan memilih jalan dakwah yang lain. keyakinan dan harapan terhadap pertolongan Allah Swt. senantiasa berbaik sangka kepada Allah. menjaga keseimbangan di seluruh fasa-fasanya. dengan menguatkan komitmen terhadap rukun-rukun baiat pada setiap individu dalam barisan dakwah. atau ingin memetik kembang sebelum waktunya. • Imam Syahid telah menegaskan bahawa asas dasar dakwah dalam menghadapi rintangan. pembinaan yang teliti. dan tugas yang berkesinambungan. serta melakukan hubungan dan kerjasama dengan orang-orang ikhlas yang lain untuk menciptakan kemaslahatan dakwah dan mendorong perpaduan kalimat dan persatuan barisan masyarakat. pembinaan dan menghidupkan umat dan memaksimumkan potensi-potensi yang dimilikinya. hal. 127 40 . dan tidak akan meremehkan langkah-langkah dan fasa-fasa tersebut.. diantaranya adalah keimanan yang mendalam.” Siapa saja yang ingin cepat menikmati buah sebelum masanya. namun tidak ada jalan lain yang menjadi pilihan. dan yang akan menjadi sandaran dalam mewujudkan tujuan-tujuan dakwah. ia akan menempuh kaedah membangunkan bukan menghancurkan. 20 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V).

maka padanya terdapat punca. ikatan dengan kitab-Nya yang mulia. keimanan kepada Allah. 21 Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. dan kegagalan akan menyertai generasinya. Imam Syahid berkata. serta tetap maju walaupun di saat-saat lemah. kami tidak menginginkan apapun selain keredaan Allah dan kebaikan untuk manusia. hal. Kekuatan dakwah kita.punca kejayaan. Berimanlah kepada Allah dan banggalah dengan pengetahuan tentang-Nya serta bersandarlah kepada-Nya. 3. dan dengan melakukan tarbiyah yang tepat dan benar. Tunaikanlah kewajipan dan jauhi larangan-larangannya. azam yang kuat dan benar. Namun jika menggunakan selain itu. Kekuatan keyakinan dan cita-cita. dan perlunya manusia terhadapnya.”21 Imam Syahid menunjukkan beberapa sudut penting yang menjadi langkah kejayaan di hadapan tentangan-tentangan ini: 1. 4. Sesungguhnya kami menunggununggu pertolongan dari Allah dan kemenangan dari-Nya. sesungguhnya kami bebas dari cita. kemurnian tujuan kita dan pertolongan dari Allah.• Titik tolak untuk mewujudkan hal ini adalah. kedermawanan untuk melakukan pengorbanan. maka dia akan kalah dalam urusannya. 69 41 . sehingga akan terwujudlah kesatuan barisan dan manhaj. Barangsiapa yang dimenangkan oleh Allah. dan kami tidak bekerja kecuali untuk mendapatkan reda Allah Swt. dan jauh dari egoisme. Hal ini merupakan langkah kejayaan yang tak mampu dihalangi oleh akibat dan rintangan. maka tidak ada yang mampu mengalahkannya.” Beliau berkata. 2. maka janganlah engkau takut pada selain Allah dan merasa gentar pada selain-Nya. Segala puji bagi Allah.cita peribadi. “Jika ada seorang muslim yang benar. “Tidak ada bekal apapun yang dimiliki umat dalam perjalanan berbahaya ini kecuali jiwa seorang mukmin.

pengorbanan jiwa 22 23 Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Semalam dan Hari ini). serta jiwa-jiwa yang bergembira pada hari pertemuannya dengan Allah sebagai syahid di jalan-Nya. Bacalah Al Quran dan tadaburi makna-maknanya. kerana hal itu adalah simbol fikrah kalian dan menjadi usaha penghubung antara kalian. Hiasi diri dengan sifat-sifat mulia dan sopan santun serta berpegang teguhlah dengan ketinggian akhlak. usaha. 8. dan sesungguhnya Dia adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. namun jika ada suatu kaum yang tersesat setelah mereka mendapatkan petunjuk. keimanan yang tak tergoncang. 9. Jadilah orang-orang yang bekerja dan bukan orang-orang yang banyak berdebat. 109-111 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda). sesungguhnya kesempatan tersebut akan datang tanpa ada keraguan. hal. Jadilah orang-orang yang kuat dengan budi pekerti mereka. maka tiada lain kerana mereka banyak berdebat. “Kami telah mempersiapkan diri untuk itu. 6. 7. 179 42 . “Sesungguhnya dakwah kalian ini tidak akan mencapai kemenangan kecuali dengan jihad. hal. dalam hal yang disukai mahupun yang tidak disukai. Tetaplah tegar hingga Allah memberikan kemenangan antara kalian dengan kaum.22 Imam Syahid berkata.5. kerana itu merupakan rahsia kekuatan dan kejayaan kalian. amal yang tak berhenti. 11. Nantikan pertolongan dan kemenangan dari Allah. dan bangga terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya berupa keperkasaan dan kemuliaan orang-orang yang bertakwa. pengorbanan. keyakinan kepada Allah yang tak lemah. 10. serta ingatlah selalu sirah perjalanan Rasulullah Saw.”23 Beliau berkata. Sesungguhnya jika Allah menginginkan kebaikan untuk suatu kaum maka Dia akan memberikan mereka anugerah amalan (kesempatan untuk melakukan). Dengar dan taatlah kepada pemimpin kalian dalam waktu senang dan sukar. Berilah hadiah sesama kalian dan peliharalah ikatan di antara kalian.

.dan jihad adalah menjadi sebahagian dari persiapan kami.”25 Imam Syahid juga mengatakan.” Namun jika kalian berpadu dalam satu hati menuju Allah Swt. dan dalam ketaatan kepada-Nya.berai dan pendapat kalian berbeza. atau jika kalian tercerai. dan Allah tidak memperbaiki urusan kalian. serahkan roh-roh kalian. serta berjalan di atas jalan keredaan-Nya. “. walaupun seluruh penduduk bumi bersatu. dan berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dan tidak pula dengan besarnya jumlah musuh kalian.. dan bukan pula kerana konspirasi musuh terhadap kalian. maka berikanlah jiwa-jiwa kalian.”24 Beliau berkata. 194 25 Ibid 43 . kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah. sesungguhnya mereka tidak akan dapat melumpuhkan kalian. “Jika kalian merosakkan hati kalian. Namun kalian akan dikalahkan dengan kekalahan yang sangat dahsyat dan kalian akan kehilangan semua kemudahan untuk mewujudkan kemenangan dengan sebab.dan harta. “Saya telah dan masih selalu mengatakan hal ini kepada Ikhwan dalam setiap kesempatan bahawa sesungguhnya kalian tidak akan dikalahkan selamanya dengan sedikitnya jumlah kalian. hal. Allah firman:            Ertinya: 24 Risalah: Al Ikhwan tahta rayatil Quran (Ikhwan di bawah naungan panji Al Quran). tidak pula kerana lemahnya kelengkapan yang kalian miliki.

” (Q.S Muhammad: 35) Kita menghadapi keadaan. pengorbanan besar yang tak dihalangi oleh ketamakan dan kebakhilan. 45 44 . dan hal ini tak mungkin dilakukan kecuali dengan persatuan. ukhuwah yang menyeluruh.”26 Begitupula halnya terhadap permasalahan bangsa dan usaha untuk mendapatkan kemerdekaan serta membebaskan diri dari penjajahan dan mampu mendapatkan kebebasan rakyat dan hak-hak mereka. keyakinan dan penghormatan terhadap dasar tersebut yang akan menjaga dari kesalahan dan penyelewengan. Imam Syahid berkata. padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya). dan janganlah (pula) kamu bersedih hati. pahit. berat dan berkesinambungan. dan –dengan izin Allah. atau tertipu dengan yang lain. peristiwa dan perubahan-perubahan ini dengan: “Kemahuan yang kuat yang tak tersentuh oleh kelemahan.“Janganlah kamu bersikap lemah. perasaan yang mengumpulkan hatihati kita.” (Q.kita harus mendapatkan hak-hak kita dalam waktu yang singkat. Keimanan dan cinta menyatu menjadi satu 26 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia). “Diperlukan sebuah perjuangan yang panjang. begitupula istiqamah terhadap manhaj kebenaran. kesetiaan yang kuat yang tak dikotori oleh kepura-puraan dan pengkhianatan. jika kamu orang-orang yang beriman. dengan pengetahuan terhadap dasar perjuangan. arah yang benar menuju petunjuk kebaikan. Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka. hal. perjuangan dengan perjuangan. Pada hari dimana hal ini dapat dipenuhi maka tidak akan ada satupun rintangan di hadapan kita.S Ali Imran: 135)                    Ertinya: “Sesungguhnya orang-orang kafir dan (yang) menghalangi manusia dari jalan Allah Kemudian mereka mati dalam keadaan kafir.

“Sesungguhnya medan kata-kata bukanlah medan khayalan. dan medan amal bukanlah medan kata-kata. 186 45 . “Sesungguhnya Ikhwanul Muslimin tidak bakhil terhadap dakwah yang mereka pikul. dan itu adalah sesuatu yang sangat kita perlukan sekarang.kesatuan yang hakiki. dan mereka memahami sungguh makna firman Allah dalam Al Quran:          27 28    Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). dan medan jihad bukanlah medan amal. kerana hal itu adalah sebuah kekalahan. serta yang melimpah dari perbelanjaan mereka .pertimbangan akal. hal.”27 “Kendalikan gejolak perasaan dengan pertimbangan. cucuran darah dan harga kepentingan mereka. hal. 128 Ibid.. dan mintalah pertolongan sebahagiannya dengan sebahagian yang lain.” “Jangan melanggar ketentuan alam.. dan medan jihad yang sebenar bukanlah medan jihad yang keliru. adakah mungkin ada jalan untuk mewujudkannya.”28 Beliau juga menjelaskan.” Sesungguhnya sejak hari mereka memikul beban dakwah ini mereka mengetahui sungguh bahawa dakwah tersebut paling tidak akan mengorbankan darah dan harta. namun tundukkanlah. walau dengan makanan puteraputeri mereka..” Imam Syahid juga berkata.” “Dan nantikanlah saat kemenangan. sesungguhnya waktu kemenangan sudah semakin dekat.. Oleh kerana itu mereka mengorbankan semua yang miliki untuk Allah. alihkan arusnya. gunakan.

” (Q.S Al Taubah: 111) Mereka menerima jual beli tersebut dan memberikan dagangannya dengan penuh kerelaan jiwa. lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat. 187 46 .”29 Beliau berkata pada kesukaran. sikap yang sebetulnya di hadapan rintang-rintangan ini adalah kita 29 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). hal. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu. mereka berperang pada jalan Allah.                                  Ertinya: “Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.kesukaran yang kita hadapi: “Wahai Ikhwan. kemudian Allah menganugerahkan kepada mereka berkat bagi yang sedikit. dan Itulah kemenangan yang besar. Injil dan Al Quran.” Mereka mencukupkan diri dengan yang mereka miliki atas apa yang dimiliki orang lain. dan kemudian menghasilkan hasil yang banyak. dan meyakini bahawa sesungguhnya seluruh keutamaan hanya milik Allah.

namun ia tetap berkesinambungan dan tumbuh bersama mereka.”30 Faktor-faktor Kejayaan Dakwah: Imam Syahid menyampaikan tentang langkah. dan ia adalah sebaik-sebaiknya dakwah. 30 Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini). Kita menyerukan fikrah Islam.” (Q. dan seluruh yang ada di dalamnya memudahkan dan mempersiapkan jalannya. persenjataan dan perbekalan yang harus disiapkan.langkah kejayaan dakwah dan tiang. dan kita memberikan kepada manusia syariat Al Quran dan ia merupakan syariat yang paling adil:                 Ertinya: “Sibghah Allah.harus ingat bahawasanya kita berdakwah dengan dakwah Allah. ditambah dengan apa yang telah beliau sebutkan di dalam karakteristik dakwah. hal. memahami serta menjaganya. Bahawa rukun-rukun tersebut tidak berhenti pada satu fasa.S Al Baqarah:138) Seluruh alam sangat memerlukan dakwah ini. dan ia merupakan sebaik-sebaik fikrah.109 47 .tiang penyokong dakwah yang benar yang tidak akan berjaya tanpa tiangtiang tersebut. Menjaga rukun-rukun tersebut dengan tidak menguranginya b. dan itu merupakan manhaj yang mendidik. Imam Syahid mengarahkan Ikhwan kepada rukun-rukun ini. serta bertambah kekuatan dan pengaruhnya. dan meminta mereka untuk: a. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya dari pada Allah? dan Hanya kepada-Nya-lah kami menyembah. Beliau menyebutkan kewajipankewajipan di jalan dakwah. yang kita yakini dan yang akan membimbing kita menuju kejayaan dan kemenangan dengan izin Allah.

c. dan hal ini tidak bertentangan dengan sikap bangga terhadap rukun-rukun tersebut dan senantiasa mengingatnya. serta mengembalikan seluruh keutamaan dan anugerah hanya kepada Allah dalam setiap urusan dan kejayaan.tiang penyokong dakwah yang sebenaroptimum. Hendaknya rukun-rukun tersebut memberikan pengaruh yang kuat di jiwa-jiwa mereka serta pengaruh-pengaruh praktikal dan spiritual. dan ini tidak Dia tuliskan pada dakwah-dakwah lain yang diuaruarkan di pasar-pasar. diuji dan dipilih hingga menambah keteguhan mereka. yang memiliki semboyan yang tinggi dan memiliki penampilan yang mewah. benarnya. d. Imam Syahid mengingatkan tentang tiang. akan tetapi agar kalian mengetahui bahawa sesungguhnya Allah telah menuliskan kepada dakwah kalian keimanan dan keikhlasan. perpaduan. Bersikap tawadhu dan menghindarkan diri dari sikap sombong dan ujub. dan oleh kerana kalian itu berusahalah menjaganya secara dan hendaklah selalu menambah kekuatan keteguhannya di dalam jiwa-jiwa kalian. pertolongan dan pengorbanan. Sifat-sifat tersebut merupakan tiang. hingga benarbenar kuat dan tegar.tiang penyokong tersebut dengan mengatakan. “Ingatlah hal ini baik-baik wahai Ikhwan. serta ingatlah bahawa kalian tidak memiliki keutamaan dan anugerah apapun dalam hal itu:                  48 . pemahaman.. bukan untuk kesombongan dan bukan pula untuk berbangga diri. e. Terbinanya diri di setiap fasa pembinaan.

6.S Al Hujurat: 17)31 Kita dapat menyimpulkan usaha dan tiang.     Ertinya: “Mereka merasa Telah memberi nikmat kepadamu dengan keIslaman mereka. manhaj dan tujuan-tujuannya. Pembangunan dan pembinaan individu yang baik 5. Katakanlah: "Janganlah kamu merasa Telah memberi nikmat kepadaku dengan keIslamanmu. Kekuatan ikatan dan pengorganisasian serta ketahanan bangunan internal. aturanaturan semesta serta pemanfaatan yang baik terhadap sunahsunah tersebut." (Q.tiang dasar tersebut di atas dengan beberapa isi berikut: 1. Keikhlasan dan penyucian diri (tajarud) hanya untuk Allah 2. jihad yang terus menerus. 4. Pemahaman yang nyata terhadap sunah-sunah Allah dalam proses kemenangan di muka bumi. serta jelasnya pandangan dan tujuan. hal. 7. 204 49 . Kefahaman yang benar dan menyeluruh. pengorbanan dan kesabaran. ia tidak menerima alternatif lain selain Islam. baik syiarnya. Amal yang berkesinambungan. Membina kekuatan iman dan kebesaran jiwa 3. dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Sebenarnya Allah. 31 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI). Keistimewaan dan ciri khas dakwah Dakwah Kami adalah Islam yang kukuh Dakwah Ikhwanul Muslimin adalah dakwah Islamiyah yang berkesinambungan dalam segala sesuatu. Keempat. prinsip-prinsipnya. hukum-hukum perubahan.

ia tentu tidak hanya menjadi seruanseruan politik yang mengambil berat urusan-urusan keadilan. maka setiap bidangbidang tersebut memiliki segmen-segmen dakwah tersendiri serta bidangbidang garapan tertentu.”32 Sebagai dakwah yang universal. persamaan. parti politik. namun sebagai sebahagian dari projek dan tujuan-tujuan Islam yang dideklarasikan dan diserukannya. “Ia tidak dinodai oleh warna lain selain Islam. Jika dakwah memiliki institusi yang berbeza dan usaha.Konsep dan muatan dakwah yang digunakan merupakan refleksi dari pemahaman Islam yang benar dan menyeluruh.yang tidaklah mengejutkan merupakan sebahagian dari ajaran Islam. hal. ia justeru mengarah kepada keteguhan agama dan dasar ajarannya.”33 32 33 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). serta tidak ditinggalkan dengan alasan kerana kekuatan atau situasi yang tidak kondusif.usaha yang pelbagai yang bergerak dalam masyarakat. 25 50 .213 Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami). Namun tentunya seruan jama’ah yang melekat dengan nama dan kewujudannya haruslah merupakan seruan Islam yang menyeluruh. seperti yayasan-yayasan dalam pelbagai bidang. pembanterasan kerosakan serta norma-norma lain –unsich. hal. -semoga Allah memberikan pemahaman kepadamuyang pertama bahawa sesungguhnya dakwah Ikhwanul Muslimin merupakan dakwah yang umum yang tidak bersangkutan kepada sebuah kelompok tertentu. kelab dan asosiasi-asosiasi tertentu. baik dalam tujuan. Akan tetapi ia adalah seruan dakwah Islam yang mencakup urusan agama dan dunia yang bertujuan untuk menegakkan syariat Islam secara praktikal dan sempurna serta mewujudkan nilai-nilai keIslaman dan tujuan-tujuannya secara menyeluruh –dan tidak mengapa ia mengadaptasi projek-projek perbaikan tersebut. “Ketahuilah. garapan dan batasan-batasannya. dengan tetap menjadikan Islam sebagai rujukan. Imam Syahid mengatakan. Untuk menjelaskan hal ini. target-targetnya. dan tidak condong ke salah satu corak pemikiran yang dikenali manusia.

”35 • Benar. dan tidak diam berpangku tangan di hadapan masalah kehidupan yang senantiasa berganti serta badan. maka selanjutnya fahamilah bersesuaian dengan keinginanmu.aspeknya dan menunaikan seluruh tuntutan dakwah berupa jiwa. Kami meyakini bahawa makna Islam yang sesungguhnya mencakup dan mengatur seluruh urusan kehidupan.• Dengarlah wahai saudaraku. serta sirah kaum muslimin terdahulu. waktu dan kesihatan. yang menjawab seluruh urusan-urusannya. hal.”38 • Dakwah ini tidak menerima persekutuan.”34 • Kami dunia memahami dan Islam dan dengan kami pemahaman tidak yang hal luas ini dan atau menyeluruh sebagai aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan akhirat. Kerana diantara karakteristik dakwah adalah persatuan. harta.”37 dakwah Ikhwanul Muslimin adalah dakwah nilai Sesungguhnya dakwah ini tidak sesuai kecuali bagi mereka yang telah menguasai seluruh aspek. dakwah kami adalah dakwah Islam dengan seluruh muatan makna yang dikandung kalimat ini. 18 Ibid Ibid Ibid.”39 34 35 36 37 38 39 Ibid.badan keadilan yang diperlukan untuk perbaikan manusia. 17 Ibid Ibid. makna yang lebih luas dari makna yang dipahami oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa yang telah bersedia menerima hal tersebut. dan ketahuilah bahawa pemahamanmu dibatasi oleh kitab Allah dan sunnah Rasulullah Saw. hal. hal 16 51 . dan ia juga menetapkan aturan-aturan yang sangat cermat dan teliti. Dakwah kita adalah dakwah yang mencakup seluruh karakteristik Islam yang disifatkan padanya. namun hal ini adalah sesuatu yang kami fahami dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah Saw. serta sirah orang-orang soleh dari kaum muslimin. dan dakwah hidup bersamanya. mendakwa memperbesar-besarkannya.”36 • • Sesungguhnya (prinsip). maka sesungguhnya dia telah hidup bersama dakwah.

hal. 43 Ibid..• Wahai kaum kami. 47 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). 247 37 41 42 43 52 . sebagai asas kebangkitan dunia Timur di setiap barisan kehidupan. jihad di jalan serta memperkuatkan syariat agama Allah di muka bumi merupakan tugas kalian dalam kehidupan. hal. petunjuk Islam. hal.tunjang kebangkitan Islam.. amal perbuatan orang-orang soleh dari umat ini adalah teladan kami.”40 • Wahai kaum muslimin. peribadatan kepada Allah. dan kalian meyakininya sebagai sebuah sistem kehidupan sosial yang sempurna aspeknya.”42 • Ikhwanul kawasan Muslimin Islam tidak mengkhususkan kawasan yang dakwah lain.”41 • Jika Ikhwanul Muslimin meyakini hal tersebut.”43 • Kalian telah mendeklarasikan sejak hari pertama bahawa dakwah yang kalian serukan adalah dakwah Islam yang murni yang bersandarkan kepada Islam . nilai-nilai Islam. yang memperbaiki keadaan masyarakat di setiap 40 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia). hukum-hukum Islam. Ibid. Kalian memahami Islam dengan pemahaman yang menyeluruh. sesungguhnya kami berdakwah kepada kalian dengan AlQuran di tangan kanan. Kami mengajak kalian kepada Islam. maka mereka meminta manusia untuk menjadi tunjang. pada sebuah mereka tanpa namun mengumandangkan seruan dakwah hingga sampai ke telinga para pemimpin dan panglima di setiap kutub bumi yang para penduduk negerinya memeluk agama Islam. Jika seandainya hal ini merupakan siasah (politik) maka sesungguhnya hal ini adalah politik kami. dan mereka meyakini bahawa setiap tampilan kebangkitan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam atau bertentangan dengan hukum-hukum Al Quran maka hal itu merupakan percubaan yang rosak dan gagal. dan sunnah Rasulullah di tangan kiri. hal.

dan masih banyak yang memahami bahawa rintangan yang berada di hadapan para mujahid untuk mewujudkan cita-cita Islam terlalu besar untuk disingkirkan. serta menantikan kemenangan yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. sifat lemah dan keputusasaan. hal. Dengan keterbatasan pemahaman ini. 44 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia). boleh jadi ada perbezaan pandangan di antara kalian atau di antara kelompok kaum muslimin. di antara mereka masih banyak yang memahami bahawa Islam tidak lebih dari akidah atau sebuah keyakinan yang benar atau yang salah.. dan mereka berfikir bahawa perkara itu akan membebaskan mereka dari kehinaan di dunia dan seksaan di akhirat. hingga ia mampu menguasai komponen masyarakat seluruhnya dan mengambil posisinya di tengah masyarakat sebagaimana yang telah Allah sediakan baginya untuk kehidupan manusia. Kalian juga meyakini bahawa hal itu merupakan sesuatu yang mungkin dan mudah jika kaum muslimin menginginkannya. Kemudian kalian bangkit wahai Ikhwanul Muslimin untuk membebaskan diri kalian dan manusia dari kesempitan pemikiran. ibadah yang sempurna ataupun yang tidak sempurna. banyak manusia yang menyerah dan berguguran di hadapan kenyataan ini. kecilnya perasaan optimis serta rasa putus asa yang melanda jiwa. Dan masih banyak yang memahami bahawa jihad untuk memperjuangkan Islam adalah sesuatu yang akan berakhir dan berlalu waktunya. bersatu dan berusaha untuk mewujudkannya. 47 53 .”44 • Dalam tiga hal ini.Kalian juga meyakini bahawa di antara kewajipan muslim adalah berjuang untuk Islam.

kecuali Kerana mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain. rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjidmasjid. gereja-gereja. Sesungguhnya Allah 54 . yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.                                                                           Ertinya: “(iaitu) orang-orang yang Telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. tentulah Telah dirobohkan biara-biara Nasrani.

yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.S Al Hajj: 40-41)45 Siapakah kalian? Apa sifat kalian? Dan manusia akan berkata. Hizb Siyasi nazhif.pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. hal. “Kami adalah para pendakwah Al Quran dan kebenaran yang mencakupi: Thariqah Shufiyah naqiyyah. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. untuk memperbaiki jiwa dan menyucikan hati serta menghimpun hati-hati manusia kepada Allah yang Maha Besar dan Maha Tinggi. menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. 247 55 . membantu yang tertimpa musibah. berlaku baik kepada orang-orang fakir dan miskin.” (Q. yang memiliki target tertentu serta menguasai kemahiran memimpin dan mengarahkan . 45 Risalah Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemuan Ketua-ketua Wilayah).cita dan kepentingan. Jam’iyyah Khairiyyah Nafi’ah.. yang memerangi kebodohan. dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.. menjadi wadah aspirasi dan terbebas dari cita.. “Apakah maksud perkara ini. dan siapakah kalian wahai Ikhwanul Muslimin? Apakah kalian adalah penganut Tarikat Sufi? Atau lembaga sosial? Atau lembaga kemasyarakatan? Atau parti politik? Maka jawapan kita kepada yang bertanya itu adalah. kemiskinan. serta mendamaikan orang-orang yang bermusuhan.. penyakit dan kehinaan dalam pelbagai bentuk . menunaikan zakat. Mu’assasah Ijtima’iyyah Qa’imah. (iaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang.

maka akan mengenal kami.”48 Jika anda bertanya kepada mereka tentang prinsip dasar ini secara teori? Maka saya akan menjawabnya secara jelas. hal. sesungguhnya urusan umat terakhir ini tidak akan baik kecuali jika mengikuti contoh kebaikan yang dilakukan oleh para pendahulunya. yang mereka gunakan sebagai timbangan diri dan mereka akan mengetahui dimana mereka berada berdasarkan timbangan tersebut. “Sesungguhnya Ikhwanul Muslimin memiliki kaedah tertentu yang diikuti sebagai petunjuk jalan. Jika anda mengatakan. “Dakwah. tanpa menyibukkan dirinya hanya pada masalah furu’ tersebut atau justeru mempengaruhi perbezaan tersebut hingga menjadi taufan kebencian terhadap orang lain hingga menerima pandangannya. barangsiapa yang memahaminya.”49 • Ikhwanul Muslimin tidak menyibukkan diri dalam masalah-masalah furu’.”47 Imam Syahid juga mengatakan. bahawa prinsip dasarnya adalah prinsip dasar yang dibawa Al Quran. Tidak mengapa jika mereka melakukan kaijan dan penelitian ilmiah dalam masalah-masalah furu’. 46 47 48 49 Ibid. Al La-Ihah Al ‘Alamiyah lil Ikhwan Al Muslimin Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Adakah Kita Para Aktivis)?. tarbiyah dan jihad dengan segenap makna yang mencakupnya tiga hal tersebut. “Apakah usaha dan langkah-langkah nyata yang dilakukan? Maka sayapun akan menjawabnya dengan sangat jelas. 388 Ibid 56 .Kami adalah Islam itu sendiri wahai manusia. 252 Lihat. “Usaha dan langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.. • Mereka juga tidak melemparkan celaan kepada orang-orang yang tidak sepandangan dengan mereka. hal. dan tidak menyibukkan diri untuk membantah orang-orang yang mengkritik mereka.”46 Diantara identiti Jama’ah Ikhwanul Muslimin adalah.

serta perbezaan-perbezaan lain sebagaimana lazim terjadi di setiap parti. tidak menakutkan dan tidak pula ditakuti. • Tidak bergantung kepada tokoh tertentu. • Ciri khas mereka adalah komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar yang mereka yakini. dan hal itu menjadi sebahagian dari proses pembentukan dan tarbiyah yang dilakukan. • Mereka tidak percaya dengan lompatan-lompatan di atas kebenaran. kedudukan dan obsesi tertentu. Langkah-langkah mereka seimbang dan dengan izin Allah mampu mengalahkan usaha. ketinggian tujuan dan cakupannya. yang tidak dihinggapi oleh perubahan. atau terhadap lembagalembaga.usaha konspirasi dan pelumpuhan. mampu berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip dakwah dengan penuh komitmen. kesabaran dan kesungguhan. Mereka justeru bertumpu kepada dakwah dan sangat menjaganya. sesuatu yang tidak pernah wujud dalam sejarah kelompok manapun di abad ini. gagasan yang saling berseteru. namun justeru sangat menjaga pembangunan amal dan proses pembentukan secara cermat dan teliti. namun tidak terdapat aliran pemikiran.• Tidak terobsesi terhadap kecetekan amal dan menyelam di belakang segala sesuatu dan peristiwa untuk mengetahui tujuan dan kemana arahnya. pemikiran kanan mahupun pemikiran kiri. berkesinambungan dan mendarah daging antara generasi. dengan keyakinan bahawa 57 . atau pandangan yang sempit. kepastian terhadap hakikat segala sesuatu serta penerimaan hasil dengan tanpa tergesa-gesa memetik buahnya. Nasihat dan musyawarah merupakan perkara yang selalu dilakukan terus menerus serta tidak terputus. • Memahami secara sedar dan penuh perhitungan terhadap jalan dan cabaran yang akan dihadapinya. kelemahan dan rasa putus asa. komuniti dan perkumpulan yang lain. Mereka juga tidak bereaksi berlebihan dan tidak terpancing oleh pengaruh-pengaruh tertentu. yang memperkaya dan membantu jaemaah dalam membuat keputusan. • Ikhwanul Muslimin adalah sebuah jama’ah yang setiap individunya memiliki cara pandang dan aspirasi yang pelbagai. Menguasai realiti medan dan rintangan di sekitarnya.

yang terlebih dahulu diketahui musuh sebelum teman. namun optimisme terpancar terhadap kemenangan Allah. 272 58 . namun merupakan suatu usaha yang berlanjutan dan terus menerus. oleh kerana itu tidak sukar bagi mereka mengorbankan makanan anak-anak dan keperluan mereka sendiri demi memperjuangkan dakwah dan jihad mereka.”50 Mereka menganggap bahwa sesungguhnya dakwah seluruhnya adalah kewajipan. kerana sesungguhnya pahala dan ganjaran hanya dari Allah di akhirat. seluruhnya adalah pengorbanan dan taruhan. berlaku ikhlas dan terdidik di dalam pangkuan dakwah. hingga terwujudnya target dan cita-cita yang diharapkan dengan izin Allah. sebahagian mereka tertinggal di belakang rombongan dakwah atau keluar dari gerabak disebabkan kelemahan individu atau berkurangnya rasa sabar atau kerana penyimpangan pemahaman dan kelemahan komitmen. pangkat dan kekayaan. Imam Syahid berkata. 50 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). namun hal itu tidak menggoyahkan dan tidak memberikan pengaruh yang besar bagi bangunan dakwah mereka. sebuah panji yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. mereka tidak menantikan kedudukan. “Mana bahagianku? Mana hakku? • Dalam beberapa waktu. hal. • Mereka tidak dilemahkan oleh rasa putus asa. “Ikwanul Muslimin tiada lain adalah anak-anak dakwah yang meyakini dakwah. Apa yang mereka lakukan berupa usaha untuk menggerakkan dan menyedarkan umat Islam dengan izin Allah menjadi menara terhadap kesungguhan usaha dan peranan mereka.kemenangan dan tujuannya tidak akan terwujud dalam satu generasi. kebosanan atau kelesuan. Dan tak seorangpun dari mereka yang mengatakan.

Yang mendorong bersikap baik. fasa-fasa yang akan dilalui dakwah konsekuensi apa saja yang berlaku baik berupa kebaikan maupun • Rentetan peristiwa dan badai yang melanda umat Islam adalah sebagai langkah untuk menguji kebenaran manhaj. Maka strategi.strategi dakwah mereka sangat mengambil berat hukum realiti dan keadaan yang berlaku dengan ilmu dan pengetahuan. yang mencurahkan perhatiannya pada perbaikan dan pembengan:51 1. 4.strategi tersebut sepatutnya harus memenuhi keadilan syar’i dan keadilan harakah yang adalah tidak mengejutkan merupakan sebahagian dari keseimbangan syariat ketika berhadapan dengan realiti. dan memberikan nasihat dengan santun kepada siapa yang berbuat buruk. dalam yang tidak harakah hanya yang serta keadilan urusan-urusan membuatnya mengambil tindakan tanpa memperhitungkan hokum realiti. 3. 51 Diambil perkataan Al Ustadz Musthafa Masyhur pada acara peringatan kesyahidan Imam Hasan Al Banna. 59 . peluang dan kerosakan. kekuatan dan kekukuhan bangunan dakwah. dan dengan izin Allah mereka menjadi harapan umat Islam untuk mengembalikan kemuliaan dan keagungannya. • Ikhwanul Muslimin adalah gerakan Islam yang integral menyeluruh. Sumber rujukannya adalah syariat Islam 2. Usaha untuk meraih kekuasaan bukan semata-mata menjadi tujuan. Berapa banyak tindakan-tindakan dan gerakan yang mempergunakan nama ‘syariat’ memberikan implikasi buruk terhadap dakwah kerana tidak didasari oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap kenyataan dan realiti.• Dalam melakukan gerakan dan strategi. dengan tetap bercermin kepada prinsip-prinsip memenuhi syariat dan syar’i tujuan-tujuannya. Yang meyakini kepentingan kesatuan umat dan menjauhkannya dari pertentangan demi mewujudkan kemaslahatan umum.

“Wahai generasi umat yang kami banggakan dan yang kami cintai. Kami adalah kaum muslimin dan cukuplah demikian. dan beriman kepada Allah. perbaikan individu muslim. keluarga dan masyarakat. dan mencegah dari yang munkar. dan cukuplah demikian. sekiranya ahli Kitab beriman. tentulah itu lebih baik bagi mereka. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.5.S Ali Imran: 110) Imam Syahid berkata di dalam memoarnnya. dan cukuplah demikian. di antara mereka ada yang beriman. manhaj kami adalah manhaj Rasulullah Saw. menyuruh kepada yang ma'ruf. Namun lebih kepada kerjasama untuk mendirikan Negara Islam yang urusannya dikembalikan kepada Allah.199 60 . akidah kami bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah Saw. hal. menuju kepada yang Allah sebutkan dalam Al Quran:                            Ertinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.”52 Diantara Karakteristik Dakwah Ikhwanul Muslimin 52 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna).

Menjauhi Titik-titik khilafiyah Ikhwan meyakini tentang kebolehan berbeza pandangan dalam masalah-masalah furu’iyyah. “Kami telah membiasakan hal ini sejak permulaan dakwah. bahkan hal itu merupakan sebuah kemestian dan tidak selayaknya kita menghalanginya dan menjadikan perbezaan sebagai titik yang memisahkan dan membezakan.Diantara ciri khas dakwah Ikhwanul Muslimin dan yang membezakannya dari dakwah-dakwah yang lain adalah: 1. “Persepsi demikian ini penting bagi sebuah jemaah yang ingin menebarkan fikrahnya di suatu negeri yang tidak pernah reda gelora khilafiyah atas hal-hal yang sebenarnya tidak beguna untuk diperdebatkan dan diperselisihkan. “Cukuplah manusia itu berhimpun atas sesuatu yang menjadikan seorang muslim itu muslim.”54 53 54 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). Imam Syahid berkata. hal. Namun yang merupakan aib dan cela adalah sifat ta’ashshub (fanatik) dengan satu pendapat dan membatasi ruang lingkup berfikir manusia. hingga tak seorangpun dari mereka dapat memanfaatkan dakwah untuk kepentingan lain yang bukan merupakan tujuan dakwah. sebagaimana dikatakan oleh Zaid r.a. Menjauhi Dominasi Tokoh dan Pembesar Ini juga merupakan prinsip dasar sejak awal pertumbuhan dakwah. apabila kita berbeza pendapat. agar warnanya yang jernih tidak bercampur dengan warna-warna dakwah lain yang diusung dan digembargemburkan oleh para tokoh dan pembesar.124 Ibid 61 .” Beliau menambahkan.”53 2. Imam Syahid berkata. “Bukanlah termasuk aib dan cela.” Beliau juga berkata.

Pada akhirnya mahu tidak mahu mereka harus beramal demi dakwah dengan penuh kerendahan hati.Namun setelah dakwah tumbuh kuat. hal. “Oleh kerana itu kami lebih mengutamakan menjauhi semuanya dan bersabar atas segala kekurangan kerana mempertahankan unsurunsur yang soleh. agar ia terhindar dari cita. dan organisasi untuk bergabung. “Namun jika mereka menolak. 3. sehingga mampu mengarahkan dan bukan diarahkan.” “Sekarang. serta berjalan di atas manhaj Islam yang lurus. meniti jalan dan beraktiviti bersama kami. Menjauhi hubungan dengan parti-parti dan golongan-golongan. Imam juga berkata. ketika alat dakwah semakin kuat. bersatu di bawah panji Al Quran yang agung dan bernaung di bawah naungan Rasulullah yang teduh. sehingga pada saatnya mereka akan terkepung dan hilanglah apa saja yang ada di tangan mereka. walau mereka dahulunya menjadi tokoh penentang utamanya. Hal ini juga merupakan karakteristik dakwah sejak awal. Imam Syahid berkata. mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Pada saat yang sama mereka harus mahu meninggalkan kebanggaankebanggaan kosong yang tidak bermakna. maka kita persilakan dengan penuh hormat kepada para tokoh. Pada akhirnya mereka akan kembali kepada khitah utama dan hati mereka dipenuhi oleh oleh rasa yakin dan percaya. golongan.citaa dan konflik antara parti..”55 55 Ibid. tak menjadi masalah bagi kami untuk menunggu sejenak sementara memohon pertolongan ke hadrat Allah. pembesar.125 62 . sehingga tabir itu akan terkuak dan manusia akan mengetahui segala hakikat yang tersembunyi. ia akhirnya mampu menguasai kelompok tersebut dan mengarahkan mereka untuk memperjuangkan dakwah. mempengaruhi dan menjadikan mereka bekerja untuk kepentingan dakwah. dan prinsip-prinsip dasarnya semakin kukuh. tiang penyangganya semakin kukuh.

Mengutamakan kerja daripada seruan dan propaganda 6. kejelasan langkah dakwah Ikhwanul Muslimin dan penetapan tiga fasa dakwah. Tadaruj (Bertahap dalam melangkah) Tadaruj (bertahap dalam melangkah) dan bertumpu pada tarbiyah. hal. Fase Ta’rif. pengenalan dan penyebaran fikrah). Cepat berkembang di desa dan bandar Imam Syahid berkata. Diantara karakteristik dakwah Ikhwanul Muslimin adalah. 125-126 Ibid. Sambutan pemuda kepada dakwah 7. yang menyatukan aspek spiritual dan akal manusia. Rabbaniyah (berprinsip Syahid ketuhahan).”58 56 57 58 Ibid. Insaniyah (kemanusiaan). Rabbaniyah (berprinsip ketuhanan). 226 63 .4. hal. Fasa Takwin (fase pembentukan dan pembinaan). dan ‘Alamiyah (universal). hal. 123 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). meskipun untuk itu kami harus menghadapi pelbagai persoalan berat yang sangat memenatkan. namun kini laju dakwah tersebut justeru bergerak lebih cepat dan mendahului kami. antara karakteristik kami rabbaniyah dan ‘alamiyah. Ia menembus segenap penjuru bandar dan perkampungan dan memaksa kami menanganinya dengan serius serta memenuhi tuntutannya.56 5. Imam berkata. “Di insaniyah (kemanusiaan). (fase penyampaian. dakwah dan ‘alamiyah adalah (universal). “Dahulu kami berusaha kuat memacu laju dakwah dan memaksimumkan penyebarannya. fasa Tanfidz (fase pelaksanaan) merupakan ciri-ciri istimewa yang dimiliki dakwah.”57 8.

” (HR.Inilah sebabnya. 227 64 . Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.” (Q. dan bukan termasuk dalam golonganku orang yang mati kerana membela fanatisme golongan. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa . Allah berfirman dalam Al Quran:                            Ertinya: “Hai manusia..S Al Hujurat: 13) Rasulullah Saw. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. وليس منا من مات على عصبية‬ Ertinya: “Bukan termasuk golonganku orang yang menyeru kepada ashabiyah (fanatisme golongan). bersabda: ‫ليس منا من دعاالى عصبية . dakwah Ikhwan dikatakan bercirikan rabbaniyah (berorientasi ketuhanan) sekaligus insaniyah (peduli terhadap aspekaspek kemanusiaan). hal.bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal. Ahmad)59 59 Ibid.

kenabian. nescaya dia akan melihat (balasan)nya.                 Ertinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarahpun. (Q.Imam Syahid juga berkata. dan kepada hari pembalasan. tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. “Bahawa sebuah masyarakat manusia tidak akan menjadi baik kecuali jika ada keyakinan hati yang bangkit dari dalam jiwa hingga merasa selalu diawasi oleh Allah Swt. Oleh kerana itu." (Q.S Al Zalzalah:7-8) Di saat inilah.         Ertinya: “Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku. kehidupan akhirat. berkarya serta melakukan berbagai eksplorasi atas sumber daya alam demi mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. nescaya dia akan melihat (balasan)nya pula. dan merasa terhormat dengan ma’rifah kepada-Nya. di saat seluruh manusia dituntut untuk pantas bangkit dengan potensi akal fikirannya untuk belajar. Yakni dimana pada saat itu Allah akan membalas seluruh perbuatan manusia selama kehidupannya di dunia. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarahpun. wajib bagi manusia untuk kembali beriman kepada Allah. mengetahui.S Thaha:114) 65 .

dan aktiviti Ikhwan mengarah kepada pemenuhan semua aspek ini. Kesempurnaan yang menyentuh semua aspek pembaharuan. Diantara karakteristik dakwah Ikhwan adalah.”63 60 61 62 63 Ibid Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). “Demikianlah kita dapat melihat bahawa kesempurnaan makna kandungan Islam telah menyatu dengan fikrah kami. Imam Syahid berkata.Oleh sebab itu kami menyeru umat manusia kepada warna pemikiran yang memadukan antara keimanan pada yang ghaib dan optimalisasi fungsi akal.”61 Walaupun demikian. dengan kesempurnaan keIslamannya Ikhwan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari dan menjauhi setiap sisi kekurangan dan kelemahan yang mengundang fitnah.”62 10. Pada saat orang-orang selain mereka hanya menggarap satu sisi dengan mengabaikan sisi-sisi yang lainnya. kerana mereka telah disatukan oleh Islam yang integral.”60 9.123 ibid ibid 66 . maka Ikhwan berusaha menuju sisi-sisi itu semuanya. Al Ikhwan al Muslimun. IKhwan memahami bahawa Islam memang menuntut mereka memberikan perhatian kepada semua sisi tersebut. dan kefahaman amal serta mencakup seluruh aspekaspeknya. Hal. tercermin dalam namanya. Pemahaman Islam yang komprehensif. “Ikhwan juga sangat menghindari fanatisme terhadap nama atau sebutan.

hal. Jilid I. jama’ah riyadhiyah68.227. Era Intermedia. (Pentj: Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin. (Pentj: Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin. rabithah ‘ilmiyah tsaqafiyah69. mendidik bangsa agar memiliki ‘izzah dan menjaga identitinya. Dakwah kami adalah dakwah yang membangun dan bukan menghancurkan. Peka dan berlemah lembut Imam Syahid berkata. Era Intermedia. hal. dan ia melakukannya dengan penuh kepekaan. kecintaan karena Allah dan keterikatan kepada kebaikan. Era Intermedia. Hakikat shufiyah66. (Pentj: Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin. tahun 1998) 71 Maksudnya mereka sangat menaruh perhatian pada segala penyakit yang ada dalam masyarakat Islam dan berusaha mengubati dan menyembuhkannya. (Pentj: Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin. hal. amal yang berterusan. Jilid I. “Setiap dakwah memiliki karakteristik73. Era Intermedia. berpaling dari ketergantungan kepada makhluk. hal.semaksimum mungkin sesuai dengan kemampuan mereka(Pentj: Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin. Konstruksi (pembangunan). (Pentj: Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin. tahun 1998) 67 Maksudnya mereka menuntut perbaikan dari dalam terhadap hukum pemerintahan. hal. Jilid I. syirkah iqtishadiyah70 dan fikrah ijtima’iyah71.”72 11.Dakwah Ikhwan adalah dakwah salafiyah64. Jilid I. Era Intermedia. Era Intermedia. Jilid I. tahun 1998) 70 Mereka memahami bahawa Islam sangat memandang berat pemerolehan harta dan pembahagiannya. hal. maka kami adalah orang yang harus melakukannya sebelum segala yang lain. (Pentj: Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin. Jilid I. thariqah sunniyah65. Era Intermedia. Era Intermedia. diantaranya adalah. karakteristik dakwah Ikhwan yang saya yakini ada beberapa hal. tahun 1998) 69 Maksudnya mereka memahami bahawa Islam menjadikan thalabul ‘Ilmi (menuntut ilmu) sebagai kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. (Pentj: Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin. 123 73 Memoar Dakwah dan Para Da’i 67 . Jilid I. tahun 1998) 66 Maksudnya mereka memahami bahawa asas kebaikan adalah kesucian jiwa. Jilid I.227. “Selagi kalian selalu mempersiapkan diri kalian untuk 64 Maksudnya adalah mereka berdakwah untuk mengajak kembali (bersama Islam) kepada sumbernya yang jernih dari Kitab Allah dan Sunah Rasul-Nya. hal. kejernihan hati.228.228.” Dalam mengikuti manhaj konstruktif dan bukan destruktif. hal. Imam Syahid mengatakan. tahun 1998) 72 Risalah Pergerakan: Muktamar ke V.227.228. tahun 1998) 68 Maksudnya mereka sangat mengambil berat masalah fizikal dan memahami benar bahawa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. hal. tahun 1998) 65 Maksudnya mereka membawa jiwa untuk beramal dengan sunah yang suci -khususnya dalam masalah akidah dan ibadah.228.228. meluruskan persepsi yang terkait dengan hubungan umat Islam terhadap bangsabangsa lain di luar negeri. Hai’ah siyasiyah67.

cukuplah apa yang terdapat di dalamnya.berkontribusi terhadap amal-amal Islam di segenap lapangan. 74 75 Hasan Al Banna. dan pada saat itu kalian harus berfikir bagaimana menciptakan lapangan kerja sosial dan merealisasikan layanan terhadap Islam. dan kami mengikuti apa yang kami katakan. 12.”74 Diantara karakteristiknya yang lain adalah: Kesepadanan antara perkataan dan perbuatan Maka kita harus mempelajari undang-undang (hukum)75 yang kita miliki.usaha pembangunan jauh lebih baik dan berharga seribu kali daripada tindakan penghancuran. tinggalkanlah dahulu permusuhan dan kebencian. iaitu dengan senantiasa berzikir dan berdoa dengan doa-doa yang ma’tsur –terdapat banyak doa ma’tsur di dalam Risalah Ikhwan. Rabbaniyah (berprinsip ketuhanan) Kami senantiasa menjalin hubungan dengan Allah dengan segenap kemampuan yang kami miliki. Kisah-kisah Dakwah dan Tarbiyah. hal. kerana sesungguhnya melakukan usaha. Semangat perjuangan Kami menggadaikan diri untuk dakwah dan melapangkan hati untuk melakukan segala sesuatu untuk dakwah. Senantiasa berkumpul (berjama’ah) Kami selalu berkumpul dan merindukan pertemuan serta merasakan hak-hak berukhuwah. maka aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bersikap konstruktif dan bukan destruktif.147 Maksud beliau adalah Al Quran Dusturuna (Al Quran sebagai pedoman kami) 68 . Abbas Asisi.

76 77 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). Manhajnya integral dan menyeluruh Dakwah universal Mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan Memberikan perlawanan terhadap orang-orang yang menzalimi dan memeranginya.Imam Syahid berkata. 125 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). hal. misi dan langkah yang digunakan. hal. Al Tsawabit wa al Mutgayyirat.”77 kerana berputus asa tidak termasuk akhlak kaum 12. awal tahun ke 5) 78 Manhaj Imam Al Banna. paradigma dan akidah Dakwah yang logik dan diterima masyarakat. manusia dan kehidupan Realistik ketika berinteraksi dengan individu dan masyarakat serta dengan orang lain. yang ringkasannya adalah. “Wahai al Ikhwan al Muslimun. hal. • • Wasatiyah (sifat pertengahan) Sifat peka dan positif terhadap alam.262 (Dikutip dari perkataan Imam Syahid di majalah Ikhwanul Muslimin. muslimin. • • • • • • Mengutamakan akhlak dan kesantunan dalam tujuan-tujuannya.124 69 . maka bekerjalah. Pembangunan dan pekerjaan. • • Salafiyah dalam pemikiran. serta tidak membenci siapa saja yang ingin mengikutinya. Ia adalah dakwah yang boleh kita sifatkan dengan beberapa sifat berikut ini:78 • Rabbaniyah al Mashdar Rabbaniyah al Mashdar (berprinsip ketuhanan) Sumber rujukannya adalah wahyu Allah Swt. janganlah kalian berputus asa. Jum’ah Amin. Dr.”76 Perkara-perkara umum ini telah kalian ketahui perinciannya secara keseluruhan.

hal itu merupakan aturan untuk mewujudkan persatuan pemahaman.Jamaah ini bukan merupakan parti politik yang usaha politiknya nya mendapat bias dari golongan dan aliran pemikiran tertentu. 4. persatuan nilai dan keseimbangan.separa menuju permasalahan mendasar dan universal (Dari ibadahibadah sunah menuju ibadah-ibadah wajib dengan tetap memelihara keduanya). dan tidak berjalan sesuai dengan kemasalahatan sementara atau matlamat sesaat dan pandangan yang sempit. Dari ucapan dan perdebatan menuju amal dan perbuatan 3. Jamaah tidak mengambil pemahaman fikih tertentu dalam masalah-masalah furu’ yang diperdebatkan para ulama. Dari permasalahan-permasalahan furu’ dan separa. Oleh sebab itu. ideologi Ikhwan dan prinsip-prinsipnya. Dari sifat berlemah lembut dan berterabur menuju program kerja yang terencana (Dari mimpi menuju dunia nyata). selagi hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar jamaah maka hal itu tetap menjadi pendapat peribadi dan jamaah tidak menjadikannya sebagai pandangan. Adapun pendapat peribadi. Dari kesamaran menuju terang 2. Namun ia merupakan mainstream yang memberikan kebebasan berfikir dalam kerangka umum dakwah Islam. serta sesuai dengan hasil musyawarah dalam meluruskan dan mengembangkan. Karakteristik Manhaj Tarbiyah di Masyarakat: Diantara karakteristik manhaj Ikhwan dalam mentarbiyah masyarakat dan mengarahkannya. 5. yang membiarkannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. serta dalam komunikasi-komunikasi dakwah adalah bahawa manhaj tersebut lahir dari: 1. Dalam banyak situasi. Jamaah ini bergerak sesuai dengan tonggak dasar dan prinsip-prinsip dakwah. Dari perbezaan menuju kesepakatan 70 .

Jika kalian telah menjadi seperti itu maka fikirkanlah: Sesungguhnya Allah telah mengilhamkan kepada kalian kecerdasan dan kebenaran. Dari fanatisme golongan dan insklusif menuju toleransi dan keterbukaan. Hal. 8. “Wahai Al Ikhwan al Muslimun. “Sesungguhnya keikhlasan adalah dasar • kejayaan. kesucian jiwa.79 Beliau juga berkata. dan hal itu yang akan membuat segala sesuatu senantiasa sesuai dengannya. dan keyakinan mereka dengan jiwa-jiwa mereka. Dari perpecahan dan perseteruan menuju persatuan dan perpaduan.tonggak yang menopang berdirinya agama ini di bumi. Imam Syahid berkata tentang tonggak. raga dan harta untuk memenangkan kebenaran. Agama ini telah dimenangkan oleh perjuangan pedang-pedang kalian yang bersandar terhadap tonggak. Dari sifat ekstrim dan berlebih-lebihan menuju sifat sederhana dan seimbang. maka 79 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). 152 71 . hingga jiwa-jiwa mereka bersatu dengan keyakinan mereka. dan di tangan Allah-lah segala urusan. Dari kesukaran dan ancaman menuju kemudahan dan khabar gembira. kebersihan hati dan keikhlasan serta amal dari keyakinan dan ketenangan. Cinta terhadap kematian di jalan Allah Berada di atas perjuangan tersebut dengan berpedoman kepada Al Quran yang mulia. 7.tonggak berikut ini: • • • • Keimanan kepada Allah Zuhud terhadap harta kekayaan dunia dan mengutamakan kenikmatan akhirat. Pengorbanan dengan jiwa. 9. dan pada saat itu mereka adalah ideologi dan ideologi adalah mereka. sesungguhnya pedangpedang kalian yang kuat tak akan meraih kemenangan kecuali dengan keimanan yang dibawanya.6.

beliau berkata. yang menutup turunnya pertolongan dan taufik dari Allah. hal. • Pengorbanan kebakhilan. 45 72 . “Dengan tiga keyakinan. maka keluarkan dia dari barisan kalian. sesungguhnya Allah membantu kalian dengan kekuatan dan kemenangan. atau paling tidak para pemimpin dan para pembawa perbaikannya. besar yang tidak dihalangi oleh ketamakan dan • • Pengetahuan terhadap tonggak- tonggak dasar dan keyakinan terhadapnya serta penghargaan terhadap tonggak. 136 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia).”81 Beliau berkata.kerjakanlah. keimanan terhadap kebesaran risalah dakwah ini. Setiap bangsa telah kehilangan keempat sifat ini. bangga kerana meyakininya serta optimis 80 81 Lihat buku Imam Syahid. hal.tonggak tersebut yang akan menjaganya dari kesalahan dan penyimpangan atau tertipu dengan yang lain.”80 Imam Syahid menjelaskan tentang kepentingan kekuatan jiwa dalam membina umat dan para penyeru dakwah serta pemusatan kekuatan dalam keimanan yang sempurna dan pengorbanan dalam perjuangan. Fuad Al Hajarsy. umat ini memerlukan kekuatan jiwa yang besar yang tergambar dalam beberapa hal berikut: • Keinginan yang kuat yang tidak dihinggapi kelemahan Kesetiaan yang tinggi yang tidak diwarnai oleh pengkhianatan dan kepura-puraan. ia adalah bangsa yang kecundang dan membimbangkan yang tidak akan sampai kepadanya kebaikan dan tak mampu mewujudkan cita-cita. “Sesungguhnya dalam pembinaan umat dan tarbiyah bangsabangsa. tidak memiliki obsesi dan terluka masa lalunya. JIka diantara barisan kalian ada seseorang yang berpenyakit hatinya. kerana dia akan menjadi penghalang turunnya rahmat. yang kehilangan orientasi.

hal. rendah hati dan rasa takut kepada Allah. ketakwaan. membersihkannya dari nodanoda kepentingan Peribadi.”85 82 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). persepsi dan pembentukan.terhadap pertolongan Allah adalah tiga hal yang dihidupkan Rasulullah Saw. Islam kemudian memberikan pengenalan bagi jiwa manusia tentang ubat-ubat mujarab yang mampu menyucikan hawa nafsu. hal. di dalam hati para sahabatnya dengan izin Allah. 270 73 .“83 Beliau juga berkata. selain ketiga senjata tersebut kita masih memiliki senjata lain. 235 83 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). serta membangun pengawasan peribadi dan hati yang hidup. penyelewengan dan permusuhan. hal. 121 84 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). 269 85 Ibid. dakwah menaruh perhatian besar terhadap perkembangan jiwa dan pembersihannya.Islam sangat menaruh perhatian untuk memberikan terapi kejiwaan kepada manusia. 234. hal. serta membentenginya dari penyimpangan. yakni sumber aturan. “Sesungguhnya kita memiliki senjata yang tak lekang dimakan malam dan perjalanan hari iaitu kebenaran. “Guna menjamin kebenaran dan ketepatan dalam pelaksanaannya –atau minimum mendekati tepat. kita tidak mendahului peristiwa dan tidak dilemahkan oleh panjangnya perjuangan. yang didorong oleh keimanan dan dikuatkan oleh cita-cita. menunjukkannya kearah kesempurnaan dan keutamaan. bahan pemikiran. Imam Syahid berkata. dan kami akan melakukannya dengan kebenaran. dan setelah itu kita juga memiliki senjata keimanan dan cita-cita.”82 Untuk menjamin kebenaran dan ketepatan setiap individu dalam menjalankan manhaj Islam.”84 “dan kami akan bekerja dengan keyakinan-keyakinan ini. iaitu bahawa kita tidak berputus asa dan tidak tergesa-gesa.

pengorbanan Sebagaimana yang dilakukan para sahabat Rasulullah Saw. • • • Terhadap manhaj.: 1. sebuah pemikiran itu akan berjaya diwujudkan jika. serta keyakinan terhadap pertolongan Allah. keperkasaan dan ganjaran-Nya. maka kami juga berupaya untuk melakukannya. jihad dan pengorbanan. Keimanan. JIhad * Mereka telah mengetahui dengan sebenar-benarnya dan seyakinbahawa dakwah yang mereka serukan tidak dan akan kerja meraih keras. 74 . keagungan. a. yang meyakini kebenaran jihad. suci dan abadi terhadap Allah. yakinnya kemenangan kecuali dengan jihad. hak-hak dan kesuciaannya Terhadap pembalasan. “Kami pun meyakini pertolongan dan kemenangan dari Allah. kemenangan dan pertolonganNya.. Risalah Pergerakan: Ikhwan di bawah panji Al Quran. 194. besarnya pengorbanan dan kerja keras. “Lalu apakah persiapan kita untuk mewujudkan manhaj ini?! Jawapan terhadap pertanyaan tersebut adalah.” • b. c. Dan terhadap diri mereka sendiri. 193. kepentingan kerja keras dan kewajipan-kewajipan dipenuhi. Kuat rasa keyakinan kepadanya 86 Syahid serta memusatkan perhatian yang terhadap harus makna-makna beliau keimanan ini iaitu asas amal dan jihad. kelebihan dan kebenarannya Persaudaraan.Beliau juga mengatakan. Mereka adalah sebuah jamaah yang dipilih untuk menyelamatkan alam semesta. hal.”86 Imam pengorbanan. dan mereka adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. yang kuat. berkata: “Sesungguhnya. Keimanan: • Mereka telah meyakini dengan sedalam-dalamnya keimanan.

”89 Tentang langkah.”90 Sesungguhnya langkah untuk penanaman nilai dalam setiap seruan dakwah –kiranya sudah dimaklumi. perkasa dan kuat. mahabbah dan ukhuwah. hal. hal. 70 Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini). baik 87 88 89 90 91 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda). Ikhlas dalam berjuang di jalannya 3.langkah umum yang dimiliki dakwah tidak akan berubah dan berganti serta tidak keluar dari tiga hal berikut. dan terbaca bagi siapa saja yang punya perhatian kepada sejarah jama’ah-jamaah– secara global terangkum dalam empat kata. hal. 5. Pembinaan yang sangat teliti 3. hal. jika tidak maka ia akan dikalahkan dan kegagalanlah yang akan dirasakan oleh generasi mudanya. Amal yang berkesinambungan.”91 Beliau juga menegaskan tentang kepentingan pemusatan perhatian setiap individu terhadap dakwah dan menguasai seluruh aspek-aspeknya. hal. amal. Semakin bersemangat dalam merealisasikannya 4. Kesediaan untuk beramal dan berkorban untuk mewujudkannya. Iman.174 Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. jujur dan dermawan dalam melakukan pengorbanan dan perjuangan di tengah kemelut. “langkah. maka kita tidak akan mampu memberikan langkah apapun terhadap umat.langkah utama yang menopang dakwah.”88 “Tanpa kekuatan roh dan pembaharuan jiwa. 1.2.108 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). Beramal untuk mewujudkannya. maka Imam Syahid mengatakan. “Sesungguhnya dakwah ini tidak akan mampu dipikul kecuali oleh orangorang melebur dan memberikan apa saja yang kelak dituntut olehnya.69 Ibid. difahami. Keimanan yang mendalam 2. 240 75 .”87 “Dalam menempuh perjalanan yang penuh marabahaya ini Umat tidak memiliki apapun kecuali jiwa yang beriman.

maka akan terdapat cirri. keyakinan kepada Allah yang tak lemah. hal. Maka dengan tiang. Agama ini berdiri tegak dengan perjuangan pedang-pedang kalian yang bersandar terhadap tiang.” Imam Syahid berkata.tiang ini. dan merelakan dirinya untuk memikul beban perjalanan.179 Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia). 37 76 . serta jiwa yang senantiasa bahagia jika suatu hari ia menemui Allah dalam keadaan syahid. Zuhud terhadap harta kekayaan dunia yang fana dan mengutamakan kenikmatan kehidupan akhirat. “Untuk melakukan misi dakwah. baiki diri dan pusatkan perhatian terhadap dakwah kalian. yang mengoptimumkan kerja mereka dengan harapan amalan tersebut diterima. dan mereka selalu kembali kepada Tuhan-Nya. harta bahkan jiwa.tiang keimanan yang kuat kepada Allah.cirri kejayaan dalam dirinya. Beliau berkata.”94 Beliau kemudian meringkaskan hal itu dalam sebuah kalimat. hal.”95 92 93 94 95 Risalah: Risalah: Risalah: Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami).”93 Beliau berkata. amalan yang tidak berhenti. selalu memberikan apa yang diberikan kepada mereka dengan hati yang senantiasa merasa takut kepada Allah. kesihatan. “Wahai Al Ikhwan al Muslimun. kami telah mempersiapkan keimanan yang tidak tergoncang. bangunlah kebangkitan kalian. serta berjalan di atas pentas perjuangan dengan berpedoman kepada Al Quran yang mulia. hal. “Beban dakwah tidak akan mampu dipikul kecuali oleh mereka yang telah menggadaikan dirinya untuk dakwah. Sesungguhnya ini adalah dakwah yang tak menerima penyekutuan.waktu. yang senantiasa cepat menjemput kebaikan. serta bimbinglah umat ini menuju kebaikan. raga dan harta untuk memenangkan kebenaran.”92 Imam Syahid berkata.152 Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda). “JIka didapatkan seorang muslim yang baik. kerana diantara cirinya adalah persatuan. hal. pengorbanan dengan jiwa.16 Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). cinta terhadap kematian di jalan Allah.

176 Ibid 77 . dan kami akan bekerja keras selama kami hidup. dan mati di jalan adalah cita-cita kami tertinggi. Syiar-syiar yang senantiasa kami serukan adalah: Allah tujuan kami. kami akan mengajak manusia semua untuk menyambut seruan dakwah. dan kami akan mengorbankan apa saja untuk mewujudkannya.usaha tersebut. hingga kami hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Ia adalah sebuah manhaj yang diturunkan Allah dari langit untuk meninggikan darjatnya yang kemudian dilaksanakan demi mendapatkan kebaikan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Kita tidak mengharapkan balasan apapun dari usaha. namun merupakan risalah penutup kenabian untuk seluruh umat manusia. jihad adalah jalan juang kami. “Kami akan berjihad untuk mewujudkan fikrah kami. Muhammad pemimpin dan tauladan kami.”97 Bab II Mekanisme Perubahan • Pengantar Agama Islam sebagai suatu manhaj yang memiliki perbezaan asas dengan manhaj-manhaj konvensional lainnya.. kemudian sunnah yang benar dan terjamin dari Rasulullah Saw. “tonggak utama dalam menjalankan langkah-langkah ini adalah Al Quran yang tidak dicampuri oleh kebatilan apapun baik dari kedua tangannya mahupun dari belakang. Imam Syahid berkata.”96 Tentang kadar kekuatan komitmen Ikhwan terhadap dakwah dan syiarsyiar yang diperjuangkannya. Al Quran adalah pedoman kami. hal. Islam adalah manhaj yang sempurna dan menyeluruh serta 96 97 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda).Imam berkata di dalam rujukan utama manhaj ini. serta sirah yang mulia para ulama-ulama terdahulu. Ia tidak terikat dengan suatu masa tertentu atau suatu kawasan tertentu. melainkan untuk mendapatkan keredaan Allah dan memenuhi kewajipan serta memberikan petunjuk dan pembinaan terhadap manusia.

menetukan 98 Coba lihat kembali bab sebelumnya untuk menambah penjelasan dalam pembahasan ini 78 . adalah suatu manhaj yang diciptakan oleh kelompok manusia tertentu dan di sebuah komuniti tertentu. yang mencakup seluruh sisi kehidupan dan pelbagai aspek-aspeknya. Di dalam agama Islam terdapat seluruh unsur yang mendukung kehidupan dan tonggak. keadaan. Agama yang membuat manusia menghadapkan seluruh wajahnya kepada Allah dengan berserah diri sepenuhnya dan semata-mata untuk beribadah kepada-Nya dengan penuh rasa takut dan kecintaan pada zat-Nya serta harapan untuk mendapat pahala dari-Nya. Hal ini yang membuat para pemeluknya dapat memanfaatkan dan menggunakan percubaan-percubaan dan ijtihad manusia dalam setiap sisi kehidupan sesuai dengan perspektif Islam dan epistemiologi keIslaman. • Realiti dan manhaj perubahan Berbicara tentang manhaj perubahan pada saat dan realiti kehidupan terkini terhadap umat dan manhaj apapun. untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dan menghadapi urusan-urusan mereka. serta keanjalan dalam menerima segala bentuk ijtihad manusia dengan mainstream yang telah ditetapkan untuk hak itu. zaman dan tabiat mereka secara khusus. Adapun manhaj konvensional buatan manusia. maka sepatutnya harus menentukan keadaan realiti dan penyakitnya secara teliti98. Ia bersifat terbatas dan terikat dengan zaman dan jenis tertentu. yang didominasi oleh nafsu dan kecenderungan manusia. serta oleh keterbatasan dan kelemahan manusia. sesuai dengan pandangan. terikat dengan tempat dan tabiat tertentu.sesuai dengan setiap zaman dan tempat yang mampu mengendalikan seluruh syariat yang diturunkan sebelumnya.tonggak mendasar yang membuatnya mampu beradaptasi dalam menghadapi segala bentuk perubahan.

perpecahan.tanda kelemahan dan penyebab kerosakan yang dideritai umat Islam di dalam beberapa risalahnya. “Sesungguhnya ia sedang menderita. Dakwah kami. Muktamar ke V. pada aspek politik oleh penjajahan musuh-musuhnya. 232 Lihat kembali karakteristik dakwah pada bab sebelumnya 101 Lihat risalah-risalah sebelumnya. namun dalam pelaksanaannya dakwah memiliki beberapa fasa dan tahapan yang akan dilalui.101 Imam Syahid berkata tentang kerosakan yang tersebar di tubuh umat dengan mengatakan. Antara kemaren dan hari ini. kemudian menetapkan koridor yang akan dilalui. permusuhan. risalah dalam muktamar para ketua kawasan. fanatisme kelompok dan kehancuran pada generasi mudanya.target dan tujuan-tujuan tertentu. serta risalahnya dalam muktamar para pelajar Ikhwan.100 Imam Syahid telah menemukan secara jelas dan terperinci tanda. “Dengan demikian. tahap-tahap serta langkah untuk mewujudkan target-target tersebut. 100 79 . Ia juga menderita pada aspek pemikiran iaitu dengan kehampaan dan kerosakan. serta atheisme yang menghancurkan keyakinan dan memusnahkan teladan utama di dalam jiwa generasi mudanya. hal. Imam Syahid berkata. dengan penyebaran amalan riba di setiap kelas masyarakat serta hegemoni perusahaan-perusahaan asing atas aset dan kekayaan negerinya. hingga kami sampai ke tujuan yang hendak dicapai. Dalam aspek ekonomi. 99 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru).”99 Dan hal ini didahului sebelumnya oleh: Dasar pegangan dan sibghah (celupan) yang akan mengarahkan perspektif dan manhaj tersebut. Menuju Cahaya. dakwah ini memiliki fasa dan tahapan tertentu yang kami harapkan dapat diikuti dan ditempuh bersama-sama. Walaupun konsep dakwah telah sangat jelas dan mencakup segala hal sejak awal penyebarannya. Kepada Apa Kita Mengajak Manusia.

tiang. kemalasan yang sangat kritikal. langkah dan strategi kami adalah panduan yang kami dapatkan dari Rasulullah Saw. baik sebagai dasar pegangan. Begitupula kehampaan dalam pendidikan dan tarbiyah masyarakat yang kemudian menghalangi pengarahan yang benar terhadap pertumbuhan dan masa depan generasi mudanya serta para pembawa amanah kebangkitan umat. dengan melenyapkan akhlak dan budi pekerti serta sifat-sifat luhur kemanusiaan yang diwarisi dari orangorang soleh terdahulu dengan mengikuti budaya Barat. hal. serta manhaj. yang akhirnya mengalir dalam dirinya seperti aliran racun ular berbisa yang meracuni darah dan mengotori kesucian jiwa dengan hukum-hukum konvensional buatan Barat yang tidak akan mencegah para pelaku kejahatan. serta sifat pengecut yang memalukan. dan menjadi dinding dari pengorbanan. iaitu dengan keputusasaan yang sangat membimbangkan.Dalam aspek sosial kemasyarakatan. yang akhirnya mengeluarkan umat ini dari barisan para pejuang ke barisan orang-orang lalai dan para kecundang. 90 80 .tiangnya sebagaimana tertera dalam Al Quran. kehinaan. visi dan tujuan. beliau berkata.”102 Imam Syahid telah menentukan pegangan dan tujuan dakwahnya iaitu Islam. kebakhilan dan egoisme yang menghalangi diri dari kerja keras.”103 “Kami meyakini bahwa di dalam manhaj Islam terkandung seluruh konsep yang diperlukan umat dan kebangkitannya. 82 Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)? Hal. tidak akan mampu membetulkan orang-orang yang melampaui batas serta tidak akan mampu menolak kezaliman. “Manhaj kami adalah Islam.” 102 103 Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami). Dalam aspek kejiwaan.

Kita tidak mungkin mengganti Islam dengan sistem yang lain.”106 Sumber yang menentukan tujuan-tujuan ini adalah Islam. ada Al Quran di tangan kanan kami dan sunah di tangan kiri kami. kepada hukumhukum dan kepada petunjuknya. kepada Islam fikrah itu bersandar. fikarh kami adalah Islam semata.       104 105 106 107 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia). dan demi meninggikan kalimatnya fikrah itu berbuat dan beramal. sungguh ketika kami menyeru kalian.”104 Kami juga meyakini bahwa semua bentuk kebangkitan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan berlanggaran dengan hukumhukum Al Quran adalah sebuah usaha yang rosak dan akan menemui kegagalan. kami harus membangunkan kebangkitan dunia Timur sesuai dengan tonggak dan prinsip-prinsip dasar Islam dalam setiap aspek kehidupan.”107 “Oleh sebab itu. demi Islam fikrah itu berjihad. kepada ajaran-ajarannya. tidak rela menjadikan yang selain Islam sebagai imam. hal.”105 Wahai kaum kami. dan ia sebagaimana tertuang jelas di dalam Al Quran dan sunah Rasulullah Saw.47 Ibid Ibid Ibid 81 . Kami menyeru kalian kepada Islam. di atas Islam fikrah itu tegak. serta jejak kaum salaf yang soleh dari putera-puteri terbaik umat ini adalah teladan kami. dan tidak akan taat kepada yang lain sebagai landasan hukum.“Oleh sebab itu.

selesai sudah langkah pertama dalam manhaj dakwah. “Langkah-langkah tersebut sangat jelas dalam langkah perjuangan yang ditempuh dakwah Islam generasi pertama. 3. Kemudian melakukan perjuangan dan berpaling dari kebatilan menuju kebenaran. yang bertindak untuk mencelup umat dengan celupan Islam yang sempurna dalam setiap aspek kehidupannya. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi 2.S Ali Imran: 85)108 “Seungguhnya tujuan Ikhwan terletak pada pembinaan generasi baru dari kaum muslimin dengan ajaran-ajaran Islam yang benar. Kemudian dakwah secara terbuka serta upaya memperjuangkannya tanpa rasa bosan.. kemudian mempersaudarakan antara jiwa-jiwa tersebut dan menempatkan singgahsana keimanan di hati-hati mereka. 4. dan Allah telah meletakkan sebuah manhaj tertentu yang mesti dilalui generasi pertama kaum muslimin –semoga keredaan Allah tercurah kepada mereka semua-. Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya. Lalu hijrah menuju hati-hati yang subur dan jiwa-jiwa yang sedia menerima hidayah. 88 82 . 108 109 Risalah. 99 Risalah. beliau berkata. Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda). iaitu: 1. Dengan demikian. baik syariat maupun penerapannya. Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). hal. yang merupakan gambaran yang diberikan oleh Rasulullah Saw. dalam berdakwah.” (Q.”109 Imam Syahid merangkumkan garis perjuangan Rasulullah Saw. hal.    Ertinya: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam.

5. Adakah kalian berfikir atau manusia menyangka hal ini adalah masalah yang ringan? Bahkan tujuan kalian lebih luas dari ini. “Sesungguhnya kalian adalah para da’i tarbiyah. amal yang berkesinambungan. hal. penyakit. 88. dan kalian menginginkan dari bangsabangsa ini sebuah persatuan Islam yang akan membawa misi kemanusiaan menuju ajaran Islam. kedengkian dan kebencian. para sahabat dan tabi’in kemudian meneruskan model dakwah ini secara lengkap di tanah Arab dan hingga tersebar ke negeri-negeri yang lain.tonggak kemenangan kalian adalah. Sepeninggalan Rasulullah Saw. meyakinkan dan membangkitkan kesedarannya dari segala aspek terhadap prinsip-prinsip agama Islam. Ini adalah tugas dan peranan kalian yang oleh manusia dilihat masih sangat jauh. Imam Syahid berkata. kemiskinan. 83 . kecilnya cita-cita dan pemutusan silaturahim.. ajaran dan nilai-nilai dasarnya. namun dalam pandangan kalian dan Islam yang telah mewajibkannya sebagai sebuah kewajipan sebagai sesuatu yang dekat ataupun jauh?        110 Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. tonggak. Memahamkan bangsa ini. namun ia adalah jihad yang terus menerus. serta bertahun lamanya umat tenggelam dalam genangan kerosakan yang merebak ke setiap tempat. Dan hal ini merupakan tujuan yang tak mungkin dicapai dalam hitungan hari dan tahun.110 Tentang jauhnya target perubahan yang hendak dicapai serta peranan yang ingin diwujudkan. 89. ia akan berhadapan dengan barisan pasukan kebodohan. buta huruf. kalian menginginkan umat ini menjadi model umat muslim masa depan yang akan menjadi teladan semua negara-negara Timur.

. mengenal tempat penyakit dan mampu menyembuhkannya. Yang ketiga. Manhaj yang benar. Kepemimpinan yang kuat dan dipercayai.        Ertinya: “Jika mereka berpaling. Maka Katakanlah: "Aku Telah menyampaikan kepada kamu sekalian (ajaran) yang sama (antara kita) dan Aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh?. Yang pertama. 37 84 . Yang kedua.267. mengetahui tempat penyakit. “Hingga dengan rahmat Allah yang mampu menghadirkan seorang doktor yang mahir dan seorang pakar yang sangat pandai yang mengetahui tempat luka dan mampu mengidentifikasi. dan seorang pakar yang mahir mengubatinya hingga melalui tangannya Allah memberikan kesembuhan dan kemenangan.S Al Anbiya: 109)111 Imam Syahid menggambarkan permasalahan umat sebagaimana permasalahan individu muslim dengan mengatakan.” (Q.”112 Dalam terapi pengubatan yang kami gunakan terdapat tiga perkara yang merupakan bahagian dari fikrah Ikhwan. Ikhwan juga telah menemukainya. Pengubatannya terdiri dari tiga perkara. sabar terhadap rasa sakit ketika pengobatan berlangsung. hal. Ikhwan mendapatkannya di dalam kitab Allah dan sunah Rasul-Nya Saw.34 113 Ibid. hal. dan mereka sangat mematuhi dan taat bekerja di bawah panjinya. hal.”113 111 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). Para pekerja yang mukmin. 268 112 Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami). untuk itu Ikhwan membuat diri mereka melaksanakan apa yang mereka fahami dari agama Allah dalam bentuk amal dan tanpa melibatkan perasaan dan kelembutan.

Membatasinya dengan koridor dan tuntutan-tuntutan syariat yang dibawa Islam. c. dan tidak terbatas pada penampilan dan simbol semata-mata. kemudian pertolongan dari Allah bila. Keyakinan terhadap kemampuan manhaj pilihan tersebut. Perubahan yang menyeluruh dan mendalam terhadap individu dan masyarakat. Ia adalah: 1. 2. namun harus dilakukan dengan keinginan. Ia tidak hanya dianggap sebagai usaha mengganti pemerintah dengan pemerintah yang lain yang akan meninggikan syiar-syiarnya atau 114 Ibid 85 . karakteristik dan sifatsifatnya. namun ia memerlukan perjuangan dan keseriusan semua lembaga-lembaga khusus dan umum yang ada. maka pertama-tama yang harus dipenuhi adalah: a. Penyebaran nilai-nilai keIslaman dan syariat mesti menjadi hakikat yang terlihat. lalu pada keperluan alam terhadap dakwah tersebut. Perubahan ini adalah persoalan agama.bila sahaja yang Dia kehendaki dan menampakkan kekuatan-Nya. oleh sebab itu tidak semestinya dilakukan secara paksa dan kekerasan. Kejelasan terhadap manhaj perubahan b. kemudian di hati orangorang yang meyakininya.”114 • Tabiat Perubahan dan Karakteristiknya: Sebelum membicarakan tentang tabiat perubahan. Untuk mengawal peranan-peranan tersebut tidak hanya dilakukan oleh beberapa individu masyarakat atau lembaga keadilan tertentu. pilihan dan keimanan.Imam Syahid menjelaskan bahawa kekuatan dakwah bergantung kepada: “Kekuatan seruan-seruan dakwah itu sendiri.

kerana ia bermula dari lingkup individu masyarakat dan institusi-institusinya yang kemudian bertitik.” Ia adalah perubahan tingkat bawah yang memiliki pintu masuk masyarakat dan pintu institusi. masyarakat dan tidak yang kemudian dengan dilakukan ke dimulai penguasaan pemerintah untuk melakukan perubahan. Perubahan dari bawah Hal ini menuntut sebuah perubahan dari bawah sesuai dengan manhaj perubahan yang dipilih. “Dirikanlah Negara Islam di hati kalian. dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. kerana sejatinya pada ia dilakukan dengan melahirkan keyakinan setiap komponen masyarakat untuk berpegang teguh terhadap syariat Islam.tolak dari dalam institusi-institusi tersebut dan bukan sebaliknya.                               Ertinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri.S Al Ra’d: 11) 86 .” (Q.menetapkan sebuah keputusan. Maka tak ada yang dapat menolaknya. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum. Imam Al Hudaibi berkata. Ia bermula dari individu-individu institusi-institusi. Perubahan dari bawah berbeza halnya dengan perubahan cara dari atas. namun ia bersandar kepada keyakinan dan keimanan manusia dan permintaan mereka terhadap perubahan tersebut. Sebuah perubahan mendalam dan bukan perubahan pada tingkat atas. maka ia akan tegak di bumi kalian. 3.

” Dan kami tidak akan melanggar undang-undang alam semesta kerana hal itu adalah kekalahan.’ Maka proses perubahan ini bersandar kepada tahapan dan perpindahan dari satu fasa ke fasa berikutnya. 5. dan menjadikan khayalan sepadan dengan hakikat dan kenyataan. krisis dan permasalahan. sesuatu yang mustahil dapat dibuka oleh pukulan tongkat. sesungguhnya dakwah yang benar adalah yang mampu berkomunikasi dengan jiwa.4.” Kerana ia adalah perubahan bertahap dan bukan perubahan radikal. dari satu tangga ke tangga berikutnya.” Oleh sebab itu. atas asas kematangan dan kesempurnaan serta kemampuan menghadapi persoalan. kemudian ia mampu mengetuk pintu-pintu hati yang tertutup. Imam Syahid berkata. mengendalikan dan mengalihkan arusnya serta menjadikannya sebagai penolong satu sama lain. namun kami akan menundukkan. kami mengikat gelora perasaan dengan kecerdasan akal.cita yang ingin menguasai sesuatu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya. Perubahan Universal 87 . “Barangsiapa yang tergesa-gesa ingin menikmati buahnya sebelum matang atau hendak memetik kembang sebelum waktunya maka sebaiknya dia keluar dari barisan dakwah ini ke dakwah yang lain. Perubahan yang bertahap ‘Sesungguhnya orang yang bercita. maka langkahnya bukan kekuatan dan kekerasan. atau dengan kilatan mata pedang dan tombak.

firman Allah:              Ertinya: “Dan kami tidak mengutus kamu. yang telah dimusnahkan oleh kepentingan Negara-negara Eropah. tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui. yang tidak dibatasi oleh kawasan tertentu dan tidak pula dibatasi oleh daerah tertentu. Perubahan yang kami inginkan adalah perubahan yang tenang dan berkesinambungan. memimpin dan memberikan peranan pada kekuatan-kekuatan perubahan secara keseluruhan serta mengkoordinasikan kerjasamanya demi mewujudkan keyakinan dan penerimaannya terhadap halanganhalangan perubahan. yang telah menjadikan dunia Islam berubah menjadi negeri-negeri kecil yang lemah dan tercarik. untuk itu kami tidak akan pernah mengakui perkongsian politik apapun dan kami tidak akan menerima kesepakatan-kesepakatan tersebut. melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan.” 6. yang tidak tergugat dan tidak bersifat sementara.S Saba:28) Dakwah ini adalah dakwah universal sejak ia dilahirkan.penceroboh itu.carik serta mudah ditelan oleh para penceroboh. untuk itu “Kami telah menggambungkan semua elemen dalam setiap ceruk negeri kami yang telah dipisahpisahkan oleh politik Barat.Isyarat-isyarat ini sebagaimana telah ditetapkan sejak fajar pertama dakwah.” (Q. untuk itu kita wajib melakukan tarbiyah. 88 .

yang memiliki kekuatan yang menyokongnya iaitu. perubahan di tingkat bawah dan bukan di tingkat atas. 115 Risalah: Wudhuh Ru'yah. dan ia memiliki kekuatan politik yang handal iaitu rakyat negara. yang bersifat beransur. perubahan universal dan tidak di kawasan tertentu. pemahaman dan akhlaknya. institusi-institusi masyarakat.7. Perubahan memiliki kekuatan kawalan terdepan yang memegang kepemimpinan. iaitu umat Islam di dunia secara keseluruhan. namun ia merupakan proses pembentukan yang sangat cermat dan teliti serta merupakan perbaikan individu yang lengkap. Ia adalah perubahan yang sangat dalam dan tidak dangkal. cubaan dan rintangan untuk menyaring dan memilih. Dan persiapan di dalam kelompok ini berdasarkan pada proses tarbiyah Islamiyah yang sempurna agar Islam dapat dikenali dari keperibadiannya. dan institusi ini memiliki kekuatan yang mendukungnya. kami akan memimpin umat ke arah ini dan tidak akan mewakilkan mereka dengan yang lain. Proses tarbiyah tidak berjalan dalam waktu yang ringkas atau hanya dengan pelajaran beberapa saat.ansur dan tidak tergesa-gesa. namun juga memerlukan proses tarbiyah dan persiapan orang-orang yang akan memikul amanah pelaksanaannya dan memimpin setiap individu bangsa. hal. yang berkesinambungan dan tidak sementara. Lalu akan datang ujian. yang pada akhirnya akan memperlihatkan daya tahannya menanggung tekanan untuk tetap tegar dan tidak menyimpang. Al Ustadz Musthafa Masyhur.31 89 .”115 Sesungguhnya pelaksanaan manhaj Islam secara sempurna dan menyeluruh serta projek pembangunannya di tengah masyarakat tidak hanya terbatas pada perspektif yang benar atau pemahaman yang universal. dalam amal dan setiap gerakannya.

baik pemahaman. umat Islam dan dunia antarabangsa. persiapan dan kesedaran. akhlak. Ia justeru bermaksud untuk menyusun dan merancang bangunan Islam yang sempurna dan integral di tengah masyarakat dan umat dengan segenap asasnya secara keseluruhan. dan sudah semestinya ia mendapatkan tarbiyah. yang merupakan pendukung dan batu batanya. namun ia adalah bangunan yang disediakan mampu memikul tanggungjawab bangsa Arab. Sesungguhnya Ikhwan tidak pernah bermaksud menghancurkan sistem atau merubah kebatilan semata lalu menggantikannya dengan sistem yang lain atau merubah kebatilan dengan kebatilan yang lebih kecil penyimpangannya. Ia juga harus benarbenar sedar dan penuh perhitungan. Dan tujuan ini lebih besar dan lebih jauh dibanding perubahan sistem semata. nilai dan adat istiadat. budi pekerti.Hilangnya titik-titik konsentrasi ini atau kelemahannya dalam pelbagai lapangan kehidupan masayarakat akan menyebabkan melemahnya tarbiyah masyarakat dan pelaksanaan yang benar terhadap manhaj Islam. untuk kemudian diwarnai dengan Islam. serta tidak tertipu dengan 90 . Ia juga harus mengetahui hakhaknya dan bagaimana menjaga hak-hak tersebut serta bagaimana berkorban untuk memeliharanya. sebuah bangunan yang kukuh dan kuat yang akan memikul tekanan-tekanan dan berhadapan dengan segala rintangan. Sesungguhnya kita berniat untuk mendirikan dan menghidupkan umat Islam serta pembinaan negaranya secara universal. Konstruksi ini mencakup bangsa dan masyarakat. Bangunan yang kukuh ini dengan tapak dan bebannya tidak hanya berada di tempat terbatas dan kawasan tertentu saja.

“Maka sudah semestinya sebuah gerakan Islam dimulakan dari tapak dasarnya.”116 Sesungguhnya bangunan (masyarakat) yang dicita-citakan oleh Ikhwan bukan bangunan masyarakat biasa sebagaimana Negaranegara di dunia. semakin setia dan komited terhadap jama’ah. memberikan pengorbanan. Tanpa persiapan dan tarbiyah terhadap suatu bangsa maka bangunan masyarakatnya akan rapuh dan lemah serta terjadinya perlanggaran antara satu sama lain di dalam satu komuniti masyarakat. Mengapa mereka mengeksekusiku? Komentar ini beliau tulis sebelum proses eksekusi pada pagi Senin. semenjak hari pertama pembangunannya. sebab masyarakat tersebutlah yang akan meminta sistem pemerintahan Islam kerana mereka mengetahui hakikatnya dan menginginkan. yang dipublikasikan lewat Koran dengan tema.tiang keIslaman di tengah masyarakat. yang akar dan pembinaannya bersumber dari manhaj Allah dan 116 Lihat Koran Al Muslimun. perkataan yang disampaikan Imam Syahid Sayyid Quthb. serta dengan tidak memaksa sebuah sistem Islam dengan cara menguasai pemerintahan sebelum kukuhnya tiang. namun ia merupakan bangunan akidah Islam sejak mula berdiri. 29 Agustus 1966. iaitu membangunkan bimbingan akidah Islam di hati dan fikiran. memberikan toleransi terhadap manhaj dan dakwahnya atau berpaling darinya. 91 . Bahkan dengan keadaan tersebut komponen masyarakatnya tidak akan bersedia menerima beban fasa tersebut. serta tarbiyah terhadap orang-orang yang menerima dakwah dan pemahaman ini dengan tarbiyah Islam yang benar.para penjual simbol dan syiar-syiar para penyeru perbaikan. Imam Syahid Sayyid Quthb berkata. kerana pada fasa tersebut ia dituntut untuk mampu menghadapi halangan dan tentangan serta tekanan-tekanan baik internal mahupun eksternal. iaitu pendirian sebuah Negara Islam.

iaitu lapangan dakwah dan harakah yang merupakan kekuatan penyokong.waktu yang memerlukan kesedaran. dan ia bukan deklarasi moral dan akhlak semata. Namun ia justeru merupakan sebuah bangunan yang memiliki pelan konstruksi yang jelas dan tiang. iaitu Islam secara keseluruhan. Kemudian juga tersedia ruang universal dengan segenap arus.tiang yang sempurna. perseteruan dan langkah-langkah yang ingin menguasai kawasan Arab dan dunia Islam. Dalam proses rekonstruksi ini kami tidak terpisah dari kemampuan bersiap memanfaatkan. hal ini tentu memerlukan kekuatan dan kekukuhan bangunan untuk membentengi dan mewujudkan projek-projek besar Islam.akan berhadapan dengan tentangan dalam setiap apsek. Di sana juga terdapat ruang universal yang merupakan aset umat. atau hanya seruan-seruan reformasi yang diserukan banyak pihak. dan kami tidak bermaksud untuk mengumpulkan 92 . peradaban dan ketenteraan. walaupun ini merupakan komponen ringkas dari bangunan yang dimaksudkan. misi dan peradabannya. Semuanya memerlukan perhitungan Sesungguhnya Negara Islam sejak awal berdiri –dengan izin Allah.Sunah Rasul-Nya Saw. Disamping itu juga dan dan terdapat sunah untuk alam dalam proses cara akan perubahan. akademik. baik sosial kemasyarakatan. masyarakat. Ia akan lahir di tengah badai dan gelombang. baik umat. serta waktu. Negara dan pemerintah. keadaan yang menanti masyarakat. kewaspadaan memenangkan dihadapi.

Sebuah bangsa yang proses tarbiyahnya telah berjalan dengan sempurna dan baik adalah jaminan dan yang mengawal bangunan ini. parlimen.seluruh kekuatan perbaikan dan perjalanannya. namun peranan kami yang menjadi dasarnya adalah sebagai penyeru dakwah dan kesedaran umat. profesionalisme. sehingga pada akhirnya kami sampai kepada kesamaan manhaj. namun ia tidak mendidik sebuah masyarakat dan tidak membangunkan sebuah tapak yang kukuh. Pilihan raya politik. Akan tetapi kotak-kotak suara pilihan raya hanyalah alat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan bungkusan bagi dakwah serta menjadi alat untuk menghubungkannya ke lembaga dan yayasan-yayasan tertentu. Sesungguhnya tarbiyah masyarakat dan pengetahuan mereka terhadap hak-haknya serta komitmen merupakan elemen dasar dan pengawasan yang sangat efektif pada setiap sistem yang akan memimpinnya. sehingga ia tidak akan menyimpang dan tertipu dengan slogan-slogan dan simbol-simbol yang tidak sesuai dengannya. yang merupakan alat pembantu untuk mewujudkan manhaj jamaah muslim. visi dan tujuan. dewan perwakilan dan yang lain merupakan sebahagian dari perjuangan konstitusi. mengawasi dan mengubah jika terjadi penyimpangan. ia mampu meneliti. saling membantu dan bekerjasama dengan segenap warga masyarakat yang mencintai dan ikhlas berjuang untuk negaranya. Bahkan kemajuan dalam proses dan pembangunan tonggaktonggak masyarakat 93 . sementara hal ini merupakan hal yang mendasari proses perubahan dan perbaikan. Oleh sebab itu maka tarbiyah dan pembinaan masyarakat sangat penting dan mentarbiyahnya sesuai dengan manhaj Ikhwan.

Sesungguhnya pembangunan tapak dasar yang kuat dan tiangtiang yang kukuh dan tersebar di semua tempat adalah yang mewujudkan akidah dan persatuan.masalah terkini dan masa depan yang menyatu dalam satu syiar. zat yang menciptakan manusia dan yang Maha Mengetahui kebaikan dan manfaat untuk manusia. kerana penyelesaian tersebut merupakan pemberian Allah.usaha kekuatan di tengah masyarakat yang memberikan peluang baginya untuk mewujudkan visi dan misinya.117 117 Risalah: Wudhuh Ru'yah. Al Islam huwa al Hall (Islam adalah penyelesaian) sesuai dengan programprogram yang terperinci yang mampu memberikan penyelesaian terhadap permasalahan dan kegundahan manusia. kemudian dilanjutkan dengan usaha. menyempurnakan dan mendukung terwujudnya target-target tersebut. pembinaan dan pencelupannya dengan celupan Islam adalah asas utama yang tak dapat digantikan. 38 94 . Juga terdapat peranan lain dalam mengupayakan kepemilikan umat terhadap usaha. Iaitu dengan melakukan perubahan terhadap keadaan realiti lembaga-lembaga kemasyarakatan dan individualnya (baik lelaki mahupun wanita).tarbiyah yang sempurna akan memberikan buah dan hasil dalam pelaksaan pilihan raya.usaha dan kemudahan lain yang akan membantu. Kita menginginkan pengubatan tersebut berlangsung dengan jelas dan meyakinkan bahawa tidak ada alternatif lain selain penyelesaian yang diberikan Islam. sempurna agar sesuai dengan perspektif pembangunan yang mampu menciptakan penyelesaian konkrit terhadap masalah. Setelah itu terwujud. Al Ustadz Musthafa Masyhur. hal. sebuah penyelesaian yang menjadi kemestian. sedangkan tarbiyah masyarakat.

kerana bangunan yang dicita-citakan sangat besar dan agung. lalu kita meluruskan kerosakan yang terjadi dan mengubati sebab-sebab kelemahan. kemudian melakukan perbaikan di semua institusi dan tahap kehidupan menuju titik berpijak yang sebenarnya. Panjangnya perjalanan. kerana ia mengetahui bahawa orang yang sangat bersemangat.usaha tersebut dalam sebuah payung pemerintahan Islam yang mampu menyempurnakan proses perbaikan. Kepemimpinan yang bijak dan mengarahkan Semangat Perubahan ini dinakhodai oleh kepemimpinan yang bijak dan tidak bertentangan dengan undang-undang semesta dalam perubahan serta tidak tertipu dengan semangat yang membara. larut dan kalah ketika berhadapan dengan kesulitan dan realiti di lapangan. serta dengan menguasai alat. menguatkan bangunan serta mewujudkan tujuantujuannya secara sempurna. reaktif dan emosional kadang-kadang menjadi orang yang paling mudah tergoncang. Sebuah kerajaan muslim akan berdiri kukuh setelah terpenuhinya tonggak dasar perbaikan dan pembangunan di masyarakat serta keyakinan masyarakat yang kuat terhadap kepentingan solusi Islam dalam kehidupan dan perkembangannya. Kejayaan yang hakiki dan kemenangan yang sebenarnya adalah ketegaran di atas manhaj ini serta dengan mewujudkan bangunan ini dengan pertolongan Allah Swt. dorongan dan semangat yang luar biasa secara umum berasal dari beberapa hal berikut: 95 .Had minimumnya adalah paling tidak kami memiliki perspektif yang jelas dan integral dalam permasalahan tersebut. Motivasi.alat kekuatan untuk kemudian mengoptimumkan usaha. kuatnya perjuangan serta pengorbanan yang harus diberikan tidak akan menggoyahkan kami dari manhaj kami.

1. Tidak mengetahui hakikat beban

2. Kadang- kala berasal dari kecilnya kemungkinan untuk
bertemu kesukaran dan kekalahan, yang kemudian mendorongnya untuk melakukan gerakan, perlawanan dan kemenangan dengan segala bentuk tanpa mengukur beban gerakan, perlawanan dan kemenangan tersebut. Sehingga ketika ia berhadapan dengan beban-beban tersebut yang ternyata lebih berat dari perhitungan mereka, serta-merta mereka menjadi orang-orang di barisan pertama yang mengalami kegoncangan dan kegentaran. Firman Allah:

              

   

   

    

  

         



        

      
Ertinya:

96

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka[317]: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan kami, Mengapa Engkau wajibkan berperang kepada Kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajipan berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia Ini Hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orangorang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.” (Q.S An Nisa:77)118 Imam Syahid berkata, “Aku berharap kalian bijak dalam mengambil langkah, dan hendaknya kalian meluruskan jalan kalian dengan akal dan perasaan secara bersamaan, jangan biarkan bara semangat memandu kalian menuju jalan yang tidak bermanfaat untuk kepentingan dakwah.”119 Dalam hal ini beliau juga mengatakan, “Mereka (Ikhwan) lebih memilih sikap perlahan-lahan namun bijak demi meraih kemenangan yang gemilang.”120 Adapun dalam menolak marabahaya atau berpegang teguh dengan dakwah, maka sesungguhnya, “sikap perlahan-lahan dan tenang akan menghentikan gerak maju dan merenggut kemenangan mereka, dan pada saat itu merekapun mengetahui bagaimana mempertahankan dakwah mereka..”121 Ringkasan Prasarana Perubahan
118 119

Ibid, hal. 33 Hasan Al Banna, momen-momen dakwah dan tarbiyah, Abbas Asisi, hal.147 120 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna), hal. 266 121 Ibid

97

Prasarana Perubahan dalam manhaj Ikhwan mempunyai titik berat pada tiga rukun:

1. 2. 3.

Komitmen terhadap Islam dengan pemahaman yang benar, baik ilmu dan pengamalan serta jihad. Kepentingan jama’ah dan kemestian adanya barisan kaum muslimin yang tersusun rapi di bawah satu kepemimpinan. Tarbiyah dan pembentukan dalam menyediakan individu muslim dan dan membangunkan generasi baru muslim, serta memberikan perhatian terhadap bangsa dan masyarakat mengoptimumkan peranan-peranannya mencelupkannya dengan celupan Islam.

Dan hal tersebut di atas diringkaskan dalam langkah-langkah berikut: 1. Pembangunan dan pembinaan generasi baru Dan ini mengalir dan menyebar di tengah masyarakat dan di tubuh umat, yang akan memberikan pengaruh dalam menyedarkan umat dan memperbaiki keadaannya. Generasi ini akan menjadi tiang dasar berdirinya sebuah pemerintah dan Negara Islam. Imam Syahid berkata, “Sesungguhnya dakwah Ikhwan secara khusus ditujukan untuk membentuk generasi baru kaum muslimin dengan nilai-nilai ajaran Islam yang benar, yang bekerja dengan celupan Islam yang sempurna dalam segala tahap kehidupan.”122 Generasi baru ini adalah tapak kukuh dan inti yang akan mendukung berdirinya kerajaan Islam dan yang akan memikul beban dan serta memimpin umat di atas manhajnya. Imam berkata, “Dan dengan urgensi kelahiran generasi baru ini, maka perbaikilah dakwah dan maksimumkan proses pembentukannya, ajarkan kepadanya kebebasan jiwa dan hati, serta kebebasan pemikiran dan akal, kebebasan jihad dan amal.
122

Risalah: P Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V), hal. 188

98

Penuhilah jiwa yang liar dengan keagungan Islam dan keindahan Al Quran, serta latihlah ia menjadi perajurit di bawah bendera dan panji Nabi Muhammad.”123

2. Tonggak- tonggak generasi mukmin ini harus memenuhi beberapa
hal berikut:

a.

Hendaknya jumlahnya memadai dan sesuai dengan target serta beban yang akan dipikul tatkala mendirikan sebuah Negara dan menghadapi pelbagai tentangan. Hal ini tentunya adalah sesuatu yang selalu berubah sesuai dengan situasi dan kenyataan yang berlaku. Pada tahun 1935 M, saat penduduk Mesir masih berjumlah 16 juta, Imam Syahid berkata, “Dan di saat jumlah kalian -wahai Ihkwanul Muslimin- telah mencapai 300 katibah (yaitu 12 ribu), dan setiap katibah telah mempersiapkan dirinya secara spiritual dengan iman dan akidah, secara intelektual dengan ilmu dan tsaqafah, dan secara fizikal dengan aneka latihan dan rekreasi, maka pada saat itu ajaklah aku mengharungi kedalaman samudera, menembus ketinggian langit dan berperang bersama kalian melawan tirani dan penguasa zalim, maka
124

aku

benar-benar

akan

melakukannya insya Allah.”

b.

Dan hendaknya tonggak- tonggak ini tersebar di seluruh kawasan, daerah, perkampungan, yayasan, dan lembagalembaga sosial dengan jumlah yang memungkinnya memberikan pengaruh dan warna serta mengarahkan komunititersebut kepada syariat Allah. Tempat yang tidak ditempati oleh tonggaktonggak

mukmin ini, atau hanya ditempati oleh komuniti mukmin
123

Risalah: Al Ikhwan tahta rayatil Quran (Ikhwan di bawah naungan panji Al Quran), hal. 197 124 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V), hal. 181

99

yang lemah, maka ia akan menjadi kawasan lemah yang memberikan implikasi buruk terhadap kekuasaan dan ikatan kepemimpinan umat Islam serta model penerapan syariat Islam dan tarbiyah masyarakat. Sesungguhnya semangat, sambutan baik dan penerimaan ketika kemenangan Islam tidak menjadi ukuran atau pengganti proses pembentukan yang mendalam terhadap tonggaktonggak mukmin ini.

c.

Dan hendaknya kekuatan utama ini sampai pada taraf keimanan dan tarbiyah yang sesuai dengan beban yang ada, kemudian melalui ujian dan proses penyaringan, serta menjalani cubaan, bencana yang beraneka ragam hingga terbebas dan membersihkan dirinya dari batu bata yang lembik serta menambah kekuatan dan keteguhan.

d.

Dan hendaknya kekuatan utama ini berada dalam satu saf yang kuat dan di bawah satu kepemimpinan, serta memiliki langkah kemenangan iman dan menjauhkannya dari kekalahan dan kehinaan. Asas kekuatan barisan terdapat dalam kekuatan akidah, kekuatan persatuan dan kekuatan ikatan sebelum kekuatan otot dan senjata.

e.

Perhimpunan

atau

pembentukan

kekuatan

inti

tidak

berdasarkan propaganda yang membabi buta atau hanya dengan propaganda umum, perasaan yang membara atau dengan gerakan tambahan dan penyebaran yang sangat cepat, namun ia dilakukan dengan kepiawaian menyucikan alat- alat yang baik dan sesuai (Manusia ibarat seratus unta yang tak memiliki pengembala), tarbiyahnya, pembentukan

100

dan penanaman rukun-rukun baiat, serta pembaharuan iman dengan agama dan dakwah. 3. Menyebarkan dakwah, pengenalan dan tarbiyah masyarakat: Seiring dengan penyucian dan pembentukan tonggak- tonggak utama ini, juga pada masa yang sama dilakukan usaha- usaha penyebaran dakwah, pengenalan (sosialisasi dakwah) dan tarbiyah masyarakat sesuai dengan pemahaman Islam, mencelupkannya dengan celupan Islam dan menghadapi sisi-sisi kerosakan yang ada serta mewujudkan sifat-sifat yang diinginkan seperti kepekaan, kesedaran dan pengorbanan dll. Sehingga para pendukung dan dan yang bersimpati terhadap dakwah semakin bertambah banyak, dan nilai-nilai dakwah menjadi pegangan umum di tengah masyarakat, serta didukung dan ditopang oleh tokoh-tokoh masyarakat. Imam Syahid berkata, “Sesungguhnya khutbah dan perkataan, tulisan dan pelajaran, seminar, identifikasi penyakit dan ubatnya, semuanya tidak akan memberikan manfaat apapun dan tidak akan mewujudkan tujuan apapun serta tidak akan menghubungkan da’i kepada target yang diharapkan..”125 “Tidak demikian wahai Ikhwan, bukan ini yang kita inginkan. Di antara yang kita inginkan adalah keredaan Allah, adapun tujuan Ikhwan yang paling utama, target Ikhwan yang paling tinggi, perbaikan yang diinginkan oleh Ikhwan dan yang disiapkannya adalah perbaikan yang integral dan menyeluruh yang didukung oleh kekuatan umat secara keseluruhan.126 Maka hal ini menuntut: 1. Iman Yang mendalam

2. Pembentukan yang teliti
125 126

Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini), hal.108 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V), hal.205

101

3. Amal yang berkesinambungan “Maka yakinlah terhadap fikrah kalian dan
127

berkumpullah

di

sekelilingnya, bekerjalah untuknya dan teguhlah.”

“Akan tiba masanya prinsip-prinsip Ikhwan akan menyebar dan mendominasi, mengutamakan Peribadi.”
128

dan

rakyat

akan

belajar

bagaimana

mereka

kemaslahatan

umum

berbanding

kemaslahatan

Tentang penyebaran dakwah di pelbagai tempat, kawasan dan komuniti masyarakat, Imam Syahid menegaskan tentang wujudnya tujuan ini, “Untuk itu kami berusaha agar dakwah kami sampai ke setiap rumah dan agar suara kami terdengar ke segenap penjuru.”129 Yang mana hal ini kemudian memerlukan inovasi dan langkah yang bervariasi dalam menggunakan mediummedium dakwah dan kontemporari, keterbukaan terhadap masyarakat, ramah

komunikatif, serta sosialisasi dakwah, gagasan dan sikap-sikapnya dalam setiap majlis, muktamar, peristiwa dan krisis. Jamaah juga menggunakan segala medium dakwah serta ditambah dengan pengaruh positif dari para tokoh dakwah di masyarakat. Dakwah tidak hanya dalam terbatas bentuk pada satu alat tertentu sosial, namun dikembangkan lembaga-lembaga yayasan,

asosiasi, yang merupakan sebahagian dari lembaga-lembaga dakwah dan yang mampu berinteraksi dengan masyarakat dalam setiap segmen serta bekerja untuk menyedarkan umat dan menyatukannya di bawah naungan Islam.

127 128 129

Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini), hal.108 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V), hal.137 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda), hal.177

102

4. Jamaah juga menempuh cara perjuangan konstitusi sebagai
sebahagian dari projek perbaikan dan gerakan di tengah masyarakat. Kerana jamaah kerap harus berhadapan dengan situasi yang sempit dan sukar yang menghalanginya dari mediummedium yang layak untuk dakwah, serta dari perjuangan konstitusi sebagai sebahagian dari hak asasinya, namun kemudian ia menghadapinya dengan penuh kesabaran, dan sikap positif, perhatian terhadap dakwah fardiyah dan pengaruh dalam masyarakat dengan kerja dan teladan yang baik, menggunakan medium- medium yang sesuai untuk menyampaikan dakwah dan tarbiyah individu, tidak melepaskannya dari manhaj, cara, dan prinsip-prinsip dakwah serta tidak bersandar kepada kekerasan dan tetap bertahan menghadapi tekanan tersebut walaupun ujian datang menghadang.

5. Sampainya jamaah dakwah ini ke fasa kepemimpinan masyarakat,
hingga dakwah dan jamaah itu benar-benar menjadi harapan umat dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat, menanamkan prinsip-prinsip Islam dan tujuan-tujuannya, menyerukan Islam kepada umat dan berpegang teguh padanya, serta munculnya para aktivis dakwah sebagai tokoh-tokoh masyarakat di pelbagai bidang, dan menjadi perhatian dan ikutan umum. Kemudian terjalinnya kerjasama dengan setiap orang yang

menyerukan perbaikan serta melakukan penyatuan antara para pejuang-pejuang yang ikhlas dan para penyeru reformasi baik personal maupun kolektif dengan tetap menyampaikan dakwah kepada mereka untuk. Lalu kita tunggu bagaimana kemudian putaran waktu akan membuat mereka meyakini bahawa dakwah ini adalah dakwah yang sangat integral dan sempurna, hingga mereka mengikuti dan bernaung di bawah panjinya jika mereka menginginkan, dan akhirnya dakwah Ikhwan menjadi jantung umat, akal dan cita-citanya.

103

6. Ketika hal ini dapat diwujudkan sesuai dengan yang direncanakan,
dan bersama terwujudnya jarak internasional terhadap dakwah berupa bantuan moral dari umat Islam dan kekuatan perbaikan di dalamnya, maka pada saat itu dakwah melakukan langkah penting dan membuat pemerintah eksekutif130 condong kepadanya dalam situasi rakyat dan institusi pemerintahan yang memerlukan Islam dan yang mendukung jamaah. Kecondongan pemerintah kepada manhaj Islam dan aspirasi masyarakat yang diarahkan oleh dakwah dengan izin Allah akan terwujud, baik dengan pilihannya sendiri atau kerana kecondongan amal nyata terhadap pemerintah tanpa kekerasan. Sesungguhnya kerja politik, intelektual, sosial, pelayanan, tarbiyah dan dakwah di akan setiap komuniti masyarakat dan institusiumum institusinya membuat pandangan masyarakat

menjurus kepada jamaah dan dakwah, dan kemudian jamaah akan mendapatkan kepercayaan dan sokongan majoriti. Yang pada akhirnya secara praktikal membuat cenderung pula orang-orang di jalan, daerah, perkampungan, yayasan-yayasan, lembaga, asosiasi, lembaga profesion dan politik, dan akan membuat pemerintah setempat akan juga cenderung kepada pandangan masyarakat umum, sehingga urusannya akan diserahkan kepada jamaah yang didukung oleh masyarakat. Jamaah dakwah kemudian menjadi corong yang akan mengarahkan, berpengaruh dan menjadi pelaku, bersatu dan bekerjasama dengan seluruh kelompok dan kalangan masyarakat. Jika pemerintah maka eksekutif hal itu menolak merupakan dan menekan keinginan dan

masyarakat, lalu menyakiti dan melakukan tekanan-tekanan dan bantahan, penindasan
130

bentuk Saat

kezaliman itulah

terhadap

kehendak

rakyat.

jamaah

Untuk menambah keterangan tentang hal ini, silakan lihat: Bab IX, Pemerintahan Islam, yang merupakan bagian dari buku yang berjudul: Bagaimana keberpihakan dengan pemerintah eksekutif.

104

berkewajipan melakukan penolakan terhadap tindak kezaliman tersebut –yang bukannya tindak kezaliman pertama, namun ia akan tetap bersabar-, ia akan melakukan pembelaan masyarakat dan pilihannya terhadap manhaj Islam. Imam Syahid berkata, “AKu berkata kepada orang-orang yang bertanya, bahawa sesungguhnya Ikhwan akan menggunakan kekuatan dimana tidak ada yang lain yang bermanfaat, dimana mereka meyakini bahwa mereka telah menyempurnakan persiapan iman dan persatuan. Dan ketika mereka menggunakan kekuatan ini, maka mereka menjadi orang-orang mulia dan bebas serta akan memberi memberikan peringatan lebih dulu, lalu menunggu untuk kemudian datang dengan penuh kehormatan dan keperkasaan, dan akan memikul seluruh akibat sikap-sikap mereka dengan penuh keredaan dan kelapangan hati.”131 Beliau juga mengatakan, “Kami adalah penyeru kebenaran dan kedamaian, kami meyakini dan bangga dengannya, jika kalian menghadang dan menghalangi jalan dakwah kami, maka sesungguhnya Allah telah mengizinkan kami untuk membela diri. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahat dan zalim.”132 Imam berkata, “Kami tidak akan berputus asa, dan sesungguhnya kami memiliki cita-cita yang lebih agung di sisi Allah.”



  

 





 
Ertinya:

131 132

Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V), hal.136 Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim), hal.136

105

“Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. (Q.S Yusuf;21)133 • Prasarana masyarakat: pembentukan, tarbiyah untuk individu dan

1.

Proses persiapan untuk barisan ini serta tonggak- tonggak yang disebut di atas tidak mungkin dapat diwujudkan dalam waktu sehari semalam, namun memerlukan tarbiyah yang mendalam, dan ia wajib mendapatkan tarbiyah yang mendalam, pembentukan yang teliti agar sampai ke tahap keimanan yang berhak mendapatkan kemenangan dari Allah, dan hendaknya mampu mengembang beban berat dan tekanan-tekanan setelah kemenangan.

2.

Pembentukan ini tidak terpisah dari kenyataan dan gerakan – hingga salah seorang mengaku bahawasanya hal itu dilakukan dengan memencilkan diri-, padahal gerakan dakwah, interaksi dan sikap positif dengan realiti merupakan bahagian asasi dari dakwah. Bersama reality dan perjalanan gerakan ini maka akan menciptakan kematangan Peribadi dan kedewasaan akhlak, “Gerakan kami terikat dengan keyakinan kami, dan keyakinan kami terikat dengan gerakan kami.”134

3.

Penyucian dan pembentukan tonggak- tonggak ini adalah tugas yang berkesinambungan. Ia tidak terhenti pada fasa tertentu atau hingga berdirinya sebuah Negara –namun ia akan terus berlanjutan selama keberlanjutan jamaah demi mewujudkan tujuan yang lebih besar, hingga seluruh dunia dapat dikuasai, dan hal itu merupakan target penting yang harus dipelihara.

4.

Diperlukan interaksi dan kesinambungan antara tonggak- tonggak yang baru lahir dengan tonggak- tonggak lama demi mewujudkan kesinambungan, kesatuan dan persatuan. Dengan demikian maka

133 134

Risalah: P Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Semalam dan Hari ini), hal.110 Dari perkataan Imam Syahid Sayyid Quthb. Kami menyangkanya demikian dan kami tidak mengganggap suci seseorang di atas kewenangan Allah.

106

tiangnya di segenap tempat. Sesungguhnya tarbiyah adalah peranan dasar yang diinginkan dari kita dan untuk kita.kesinambungan generasi akan tetap terpelihara dan terlaksananya pewarisan dakwah secara terus menerus dan istiqamah sesuai manhaj tanpa ada penyimpangan. yang Allah sedia akan menerima kemenangan. 135 Risalah: Wudhuh Ru'yah. hingga ia sampai pada tahap keimanan yang diinginkan saat itu.tonggak ini merupakan tugas yang terus menerus dan tidak terputus. berkomunikasi dan berinteraksi dengannya.39 107 . jalan-jalan dan perkampungan. Tanpa melakukan persiapan masyarakat dan komunitinya yang beraneka ragam serta tanpa penyebaran dakwah dan tiang. menjaga dan melindunginya. baik sebelum mahupun setelah kemenangan. 5. namun harus pula dilakukan tarbiyah masyarakat dan mencelupnya dengan celupan Islam serta menyatukannya dengan pemikiran Islam. Permasalahan tidak hanya terhenti pada pembentukan individu. Maka pada memberikan faktor-faktor memberkati dalam setiap langkahnya sehingga berdirinya Negara. Bahawa manhaj tarbiyah dan pembentukan dalam barisan dakwah tidak dapat digantikan dengan yang lain. Al Ustadz Musthafa Masyhur –semoga Allah merahmatinyaberkata. maka sebenarnya urusan tersebut belum selesai. “Perjalanan waktu dan hari telah membuktikan bahawa perhatian terhadap tarbiyah akan mengekalkan keaslian gerakan Islam. kesinambungan dan pertumbuhannya.”135 6. yang serta akan terlaksanannya penyediaan umat menghadapi fasa ini. kerjasama dan produktiviti yang diberkati. Pertumbuhan saf dan interaksi antara tonggak. hingga menyatunya antara individu dan kesatuan saf. menjadikannya sebagai medium kemenangan dakwah dan membuatnya bersedia mendirikan pemerintah Islam. Al Ustadz Musthafa Masyhur. hal. termasuk tonggaktonggak tersebut.

”140 kepentingan umum di atas kepentingan 7. tempat kerja. 111. Maka diperlukan waktu untuk penyebaran dan mendominasinya prinsip-prinsip Ikhwan.kelab Al Quran di setiap pedalaman. hal. janganlah kalian tergesa-gesa. menjaga sumber-sumber kekuatan serta 136 137 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). panji-panji Muhammad di bandar. 138 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). hal. dan di setiap penjuru bumi seorang Al Akh yang akan menyerukan prinsip-prinsip dakwah dan ajaran-ajaran kalian. sekolah dan lain-lain. di kedaikedai. 212 139 Diantara nasehat Imam Syahid Hasan Al Banna kepada Ikhwan. perusahaan-perusahaan. Oleh sebab itu bangsa ini harus berusaha mewujudkan persatuan dan kesatuannya. di perkampungan.”139 “Buatlah kelompok-kelompok Ikhwan di setiap jalan. rumah-rumah. warung. hal. yang memberikan kalimat-kalimat kalian dan berbaiat dengan baiat kalian.Sesungguhnya Ikhwan bersabar dan menahan dirinya dari hanya mengambil tugas dalam pemerintahan sementara jiwa-jiwa masyarakat masih dalam keadaan demikian. kelab. di hadapan kalian masih terdapat waktu yang luas. jalan-jalan. perkotaan. Hal. Fuad Al Hajarsy. Diambil dari buku Imam Syahid. masjid-masjid.”137 “Pencukupan dan penyebaran dakwah dengan menggunakan pelbagai medium hingga ia difahami oleh masyarakat umum.”138 “Sebarkanlah dakwah di setiap lokasi engkau berada. ibu kota. taman-taman. 140 Ibid 108 . lalu masyarakat akan belajar bagaimana ia akhirnya lebih mengutamakan Peribadi. lalu memenangkannya dengan keyakinan dan keimanan. dusundusun. 263 138 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V).”136 “Wahai Ikhwan. tempat-tempat umum dan khusus.warung.

kesetiaan. Kedua. tarbiyah masyarakat. berpegang teguh dan tegar di atasnya. Lalu fasa-fasa ini akan berjalan dengan proses pengenalan dan perkumpulan. Ketiga. “Setiap dakwah harus memiliki tiga fasa: Pertama. membangunkan keinginan yang kuat. fasa Takwin (Pembentukan) Pada fasa ini dilakukan pemiliha terhadap aktivis yang sudah direkrut. Fasa tanfidz Merupakan tahap pelaksanan amal menuju produktiviti kerja dakwah yang optimum. Dan hendaknya ia disokong oleh individu-individu dan tokoh-tokoh yang memiliki rasa cinta dan kesetiaan yang tinggi. serta mewarnai diri dengan akhlak-akhlak yang mulia dan sifat-sifat keberanian. Hal. dengan amal dan pelaksanaan yang bersandarkan pada garis dan petunjuk yang jelas. Dilakukannya pengubatan terhadap petanda. pembinaan dan persiapan. penyampaian dakwah. pengetahuan yang benar terhadap prinsip dan meyakininya. memperoleh pendukung dari pelbagai lapangan. kerana melihat pentingnya kesatuan dakwah dan saling keterkaitan 141 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia).membantu dakwah dengan penuh pemahaman dan keyakinan. Dengan demikian maka proses pembinaan terhadap tonggaktonggak ini berjalan seimbang dengan amal dan aktiviti umum.petanda negatif dan kelemahan. 45 109 . pengorbanan yang mulia. Fasa Ta’rif Yakni fasa pengenalan dan penyebaran fikrah sehingga dia mampu sampai kepada khalayak dari segala tingkat sosial. mengkoordinasikan.”141 8. Kadang-kadang ketiga faae ini berjalan secara bersamaan. dan mengumpulkan untuk berinteraksi dengan objek dakwah. Imam Syahid berkata.

serta jangan menyibukkan diri untuk memikirkan komentar-komentar tersebut sehingga memalingkan kalian dari pekerjaan yang telah menjadi tugas kalian. banyaknya pendukung dan kukuhnya pembinaan. dan jangan membalas dosa dengan dosa yang serupa. namun jika mereka menyebut sebaliknya maka maafkanlah mereka.antara ketiga fasa tersebut.” aktivis. Imam Syahid berkata. Jika pembicaraan tersebut menyebut-nyebut kebaikan kalian maka bersyukur terhadap hal itu dan jangan sampai kalian terpedaya dengan hakikat kalian. tidak dapat disangkal bahawa hasil akhir yang sempurna itu tidak mungkin fikrah. hal. hal. Dan hendaknya kalian tidak disibukkan oleh orang lain tentang tanggapan terhadap diri kalian. 126 Ibid 144 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna).” Namun. Sering kali kita menjumpai seorang da’I berdakwah. tunggu hingga zaman mengungkap hakikat semuanya. baik pujian mahupun celaan.”144 142 143 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). 143 dirasakan banyaknya kecuali setelah dan tersebarnya kemapanan pengenalan Takwiniyah. pada saat yang sama dia juga seorang murabbi yang menyaring para aktivis yang ada di bawahnya.”142 9. “Namun tidak diragukan lagi bahawa tujuan akhir atau hasil sempurna yang kita inginkan takkan terwujud kecuali setelah melakukan perkumpulan umum. 263 110 . “Kalian akan mendengar beberapa pihak akan memperkatakan kalian. 10. dan pada saat yang bersamaan dia melakukan amal dan tanfidz sekaligus.

Dan pengalaman telah membuktikan teori ini. dan aku sampaikan kepada orang-orang yang duduk di antara kalian untuk bangkit dan bekerja.            Ertinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keredhaan) kami. Sabar dan bertakwalah kerana sesungguhnya hal itu merupakan kewajipan. benar.benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan 145 146 147 Ibid Ibid Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia). banyak umat dan lapangan-lapangan dakwah yang masih kosong yang sangat memerlukan jundi-jundi dakwah dan perjuangan. Kita sangat memerlukan persiapan yang banyak dan penyatuan. 54 111 . Kita tidak memiliki banyak waktu untuk melihat dan sibuk menguruskan orang lain. “Aku sampaikan kepada orang-orang yang bersemangat di antara kalian agar bersabar menunggu putaran zaman.”146 Beliau juga berkata.”145 Sebaik-baiknya jalan yang kita jalani adalah tidak membuat diri kita sibuk memperhatikan orang lain dan tidak memperhatikan diri kita. “Sesungguhnya jalan ini walaupun panjang namun tidak ada jalan yang lain dalam membangunkan kebangkitan dengan bangunan yang benar. kerana sesungguhnya jihad tidak mengenal istirahat. hal.“Yakinlah bahawa tak seorangpun yang dapat memalingkan kalian dan takkan mencelakai kalian.”147 Imam Syahid berkata.

sesungguhnya kami telah menyampaikannya maka saksikanlah!”149 Beliau juga memberikan nasihat kepada Ikhwan dalam menghadapi rintangan tersebut.”148 Mursyid Am Ikwanul Muslimin. namun harus diganti dengan kesedaran.S Al Ankabut: 69) Dan aku mengajak untuk selalu maju ke depan. memikul tanggung jawab ini di hadapan Allah dan di hadapan umat. kerana kami sangat memandang berat kemaslahatan negeri. takut. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. dan demi Allah kalian akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. kami menjaga ibadah kepada Allah di dalam umat dan di tengah kalian. maka sesungguhnya Allah Swt. Semoga Allah memberikan hidayah-Nya kepada kami dan kepada kalian. “Dengan izin Allah tak seorang pun yang mampu melumpuhkan dakwah Ikhwanul Muslimin. Ya Allah.kami. Namun jika kalian mengabaikannya. 153 Dari risalah Mursyid Am ‘Ikhwanul Muslimin. berada di atas semuanya Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. April 2005 112 . Waspadalah terhadap fitnah besar yang akan menimpa. Al Ustadz Mahdi Akif berkata kepada pemerintah dan organisasi-organisasi yang banyak menghambat gerakan dakwah. senantiasa menggunakan cara-cara hikmah dan prinsip perdamaian dalam setiap aktivitinya. lemah dan goncang. “Hendaknya kalian bersabar di atas jalan jihad dan pengorbanan. hal. Tidakkah kalian berhenti dan menarik tangan kalian demi keinginan rakyat dan berhenti demi keinginan mereka untuk perbaikan. (Q. optimis dan keinginan yang kuat terhadap 148 149 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). dan kami akan tetap berjalan di atas jalan kami dan kalian akan menunggu hingga Allah membukakan kebenaran di antara kita dan sesungguhnya Allah adalah Sebaik-baiknya pembuka. Tidak ada lagi rasa malas. semangat. dakwah dan risalah.

Ia yakin menjadi bagian dari umat Islam sehingga dia turut merasakan masalahnya dan berupaya membantunya. pemerintah yang baik dan perbaikan yang dicitacitakan. keyakinan dan cinta. Belajar berkorban dan bersabar dalam memperjuangkan prinsip yang diyakininya.”150 Target-target Tarbiyah Masyarakat Sebagai Prasyarat Mendirikan Negara: Kami ingin menegaskan dan menyusun kembali hal ini dalam beberapa perkara: . DIa mampu membezakan antara tokoh dan personality. Mendapat sibghah Islam dalam akhlak. namun pengaruh dakwahnya membentang ke seluruh lapisan masyarakat dan kelompok-kelompok 150 Ibid 113 . interaktif dengan target-target jamaah dan mampu bekerjasama dalam setiap projek perbaikan di masyarakat. 4. 2. 3.kebenaran. 7.personality yang buruk dan para pemikul obsesi Peribadi. Selalu berada di sekeliling jamaah dan tokoh-tokohnya serta membantunya dengan sepenuh pemahaman. budi pekerti dan muamalahnya. mendapatkan dan memeliharanya. serta semakin bertambah kedekatannya dengan Al Quran dan masjid. Sesungguhnya jamaah ini tidak terbatas gerakannya pada jumlah komunitas muslim yang mayoritas. bagaimana dia meminta. Tarbiyah dan pendidikan yang merupakan haknya. 6. ibadah.Bahawa Persiapan dan tarbiyah yang diinginkan harus mencakup beberapa hal berikut: 1. Pemikiran yang cenderung terhadap syariat Islam 5.personaliti yang ikhlas dengan personality. sehingga dia tidak terpedaya dengan slogan dan simbol-simbol palsu.

Persiapan dan tarbiyah yang diinginkan untuk masyarakat inilah yang akan menjadi jaminan utama yang dapat mencegah terjadi penyimpangan penguasa atau kelompok manapun yang menguasai pemerintahan yang berupaya melakukan penipuan dengan simbolsimbol atau berusaha melenyapkan hak-hak. memberikan pengorbanan dengan sepenuh dirinya -sebagaimana seharusnya-. tokoh dan para pemimpinnya dengan penuh keyakinan dan rasa cinta serta membelanya dalam menghadapi konspirasi dalam dan luar negeri. Pemerintah Islam akan berhadapan dengan tekanan luarbiasa. seperti embargo ekonomi dan politik. pembunuhan karakter dan penciptaan keragu-raguan terhadap Islam. Dan hal ini akan memberikan implikasi kepada setiap individu masyarakat. Sesungguhnya pendirian sebuah pemerintahan Islam di tengah umat – dengan supremasi hukum yang sebenar-benarnyatidak akan mendapatkan sambutan baik dari kekuatan intelegen dan penjajah Barat di dunia internasional. prinsip dan mendustai keinginan masyarakat. “Terpenuhinya keinginan dan kemauan yang kuat terhadap apa yang diyakini. Hal ini tiada lain adalah demi mewujudkan perdamaian social dan persatuan nasional yang merupakan bagian dari prinsip dasar ajaran Islam.minoritas. Mereka juga harus memiliki kewaspadaan dan pengetahuan serta semakin meningkatkan perkumpulan dengan pemerintah Islam. karena cepat atau lambat tujuan-tujuan Islam akan berbenturan dengan ambisi dan obsesi-obsesi mereka. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syahid. serta 114 . bahkan sampai pada tahap tekanan dan perang fisik yang keras. Ia juga merupakan jaminan untuk keteguhan pemerintah dan ketenangannya. memberikan untuk itu mereka serta diminta ketegaran untuk bersabar dan pengorbanan dalam menghadapi pelbagai bentuk kesulitan. tegar dan loyal terhadap janjinya. yang takkan pernah bertemu dengan tujuan-tujuan Islam dan kemaslahatan umat.

terpenuhinya ilmu. satu tujuan. 4. Takaran keimanan terhadap dakwah dan target-targetnya 2. Beramal untuk menyebarkan dakwah dan menjelaskannya dengan menggunakan pelbagai sarana serta prasarana untuk menyampaikannya ke seluruh tempat dan pelosok. yaitu mendirikan pemerintah. satu hati. namun sejak awal mula ketika melakukan pembinaan individu dan masyarakat muslim. maka ia takkan terpedaya dan dipengaruhi oleh mobilisasi yang memiliki kepentingan tertentu. serta berpegang teguh kepada kitab Allah dan berusaha mengamalkannya. Hendaknya kita menjadi model dan teladan yang baik terhadap nilai-nilai yang kita serukan kepada manusia. khilafah dan penguasaan dunia. beliau telah berupaya memuluskan terwujudnya tujuan-tujuan dakwah yang tinggi. Imam Syahid tidak menunggu fase pertama ini berakhir kemudian memulai fase berikutnya. mengikhlaskan diri hanya kepada Allah dan melepaskan diri dari segala bentuk kesombongan dan keangkuhan. serta interaksi yang baik terhadapnya.tentang kekuatan dakwah yang harus dimiliki demi mewujudkan target-target dakwah di masyarakat. kesatuan kalimat dan kesatuan umat. Imam Syahid menegaskan –di dalam beberapa tempat. ia telah 115 . tarbiyah masyarakat dan umat maka ketentraman pemerintah Islam dan jaminan ketentramannya hanya akan menjadi sesuatu yang diragukan terwujudnya ketika berhadapan dengan musuh dan mendapat ancaman sejak hari pertama. Hendaknya kita berada dalam satu barisan yang saling bertaut. kesadaran dan pengetahuan terhadap prinsip dan jalan yang akan dilalui.pengorbanan dan kesabaran untuk memperjuangkannya walaupun berat. 5. 3. diantaranya: 1. Tanpa proses persiapan. Berkorban dan bersabar terhadap kendala dan rintangan yang dihadapi serta meniatkannya sebagai perjuangan di jalan Allah. dalam satu kesatuan. serta menjaga kesatuan hati di masyarakat. menerima tawaran atau menyimpang dari prinsip dan keyakinannya.

hingga akar-akarnya menyebar dan tumbuh bersama dengan gerakan dakwah. menyandarkan diri hanya kepada-Nya dan meminta pertongan kepada-Nya. segera melakukan amal dan penyusunan strategi. Dan hendaknya seorang Al Akh tetap berpegang teguh kepada Allah –azza wajalla-. dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan yang berlaku. miliu saling menasehati dan saling memaafkan. terhadap manhaj dan tujuan. mengambil langkahlangkah praktis untuk menyelesaikan beberapa kekeliruan.menanamkan benih-benih dan pilar-pilar dasar untuk tujuan-tujuan tersebut sebagai prasarana dalam mewujudkan individu dan masyarakat muslim. niat yang benar. mengevaluasi diri dan gerakan. ruh keyakinan dan cita-cita terhadap bantuan dan kemenangan dari Allah. baik secara personal maupun kolektif. rasa cinta dan ukhuwah (persaudaraan). serta menyusun strategi yang baik untuk masa depan. dan yang tak gentar menghadapi rintangan dan kesalahan. ruh kepercayaan terhadap pemimpin. 116 . menyingkirkan kendala-kendala dan memperbaiki apa yang telah berlalu. keinginan yang kuat yang tak lemah di hadapan rintangan. yang tak goyah menghadapi tekanan. Maka ketika tiba waktu untuk mewujudkannya. Urgensi Strategi dan Evaluasi: Imam Syahid menjelaskan tentang urgensi melakukan perhitungan diri. Imam Syahid juga menegaskan tentang urgensi miliu dalam menyempurnakan amal-amal dakwah yakni. dan secara bertahap ia telah melakukan proses pembangunan dengan langkahlangkah yang berkesinambungan dan dengan sarana-sarana yang gradual. Termasuk urgensi persiapan diri dan mental di dalam melakukan evaluasi atau perhituangan terhadap strategi. baik berupa kejernihan hati. toleransi. pada saat itu ia telah mendirikan pilar-pilar dan pondasi dasar dalam setiap individu dan masyarakat.

Masih ada peluang yang tersisa dan waktu yang lapang untuk melakukan perbaikan. dan tidak terjadi secara kebetulan atau secara reaksioner. menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan dan melakukan spekulasi terhadap kemungkinankemungkinan yang akan terjadi dan bagaimana cara menghadapinya. “Secara alami upaya untuk mewujudkan kekuasaan agama Allah di muka bumi akan berjalan dengan pendirian khilafah Islamiyah sesuai dengan strategi yang sangat cermat. antara sesuatu yang berlalu. sementara ia tidak mengetahui apa yang dilakukan Allah untuknya.”151 Al Ustadz Musthafa Masyhur –semoga Allah merahmatinya. antara sesuatu yang akan terjadi dan masih tersisa. sementara ia tidak mengetahui apa yang ditakdirkan Allah untuknya. 151 Dikutip dari buku Al Masar.berkata. Dan untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan pencermatan terhadap kondisi dan mengenal kemungkinan dan peluang-peluag yang ada serta menentukan figur-figur yang akan melaksanakannya. Terhadap masa lalu: maka hendaknya kita menyesali kesalahan diri. dan keinginan yang kuat untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Sesungguhnya seorang mukmin –selamanya. Al Ustdaz Ahmad Rasyid 117 . dan dibuatnya langkah-langkah strategis pada setiap target pencapaian dengan sarana-sarana yang dibutuhkan kemudian langkah-langkah untuk merealisasikannya.selalu berada dalam dua rasa takut. sesungguhnya ia benar-benar akan datang.Imam Syahid berkata. “Hendaknya kita senantiasa mengevaluasi diri kita terhadap masa lalu dan yang akan datang. menyingkirkan rintangan. Terhadap masa depan: Maka kita harus mempersiapkan bekal berupa. amal shalih. meluruskan yang masih bengkok dan memperbaiki yang telah berlalu. Hati yang jernih. sebelum datang masa perhitungan. Target-target besar diurai dalam beberapa target-target secara bertahap. niat yang tulus.

‫إن ال كتب الحسان على كل شيء‬ Artinya: “Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan di dalam setiap urusan. dan sesungguhnya urusan hati berada di tangan Allah. Sesungguhnya segala urusan 118 . Sekali waktu kita mendapatkan hati-hati yang mudah terbuka dan dan sebagiannya sulit.‫إن ال يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه‬ Artinya: “Sesungguhnya Allah sangat menyukai seorang yang melakukan suatu pekerjaan dan melakukannya dengan baik.” Inovasi dan pembaharuan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dan dianjurkan oleh Islam demi meningkatkan metode kerja dan sarana kehidupan.” Islam juga membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk optimalisasi amal: ‫الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها‬ Artinya: “Hikmah adalah barang yang hilang seorang mukmin.” Selama hal itu masih berada dalam koridor ajaran Islam dan adabadabnya. ‫من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد‬ Artinya: “Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan. dimanapun ia mendapatkannya maka ia adalah orang yang paling berhak mengambilnya. maka amalan tersebut ditolak. Terkadang Allah menjadikan kebaikan yang melimpah di tangan seseorang dan terkadang tidak bisa diwujudkan di tangan orang lain.” Dan hendaknya kita memahami ketika menjalankan peran dalam merancang dan melakukan inovasi managerial di medan-medan dakwah bahwasanya kita sedang berinteraksi dengan hati dan jiwa-jiwa manusia. ini semua bergantung dengan taufik dan pertolongan dari Allah.

“Semua yang mereka miliki adalah lisan yang panjang sementara lengan mereka pendek. sehingga sebiji benih tampak seperti kubah dan semut tampak seperti gajah. Karena sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk bekerja dan menggunakan segenap sebab-sebab. kecerdasan dalam mengkritik namun gagal dalam bekerja.” Obsesi terbesar mereka adalah mencari-cari kesalahan dan kealpaan para aktivis dakwah serta mengumpulkannya dari pelbagai arah.berada di tangan Allah.40. Strategi dan perencanaan adalah upaya menggunakan sebab-sebab. Wudhuh Ru'yah. dan kita melakukannya dengan bertawakkal kepada Allah. Atau manhaj para pemimpin yang bodoh dan idealis dalam bekerja dan berdakwah.41 119 .”152 Ikhwan dan Manhaj-manhaj yang lain: Dengan manhaj yang paripurna Ikhwan menolak dan bangkit dari indikasi-indikasi kerusakan yang terdapat di beberapa individu dan gagasan sejumlah tokoh dalam kebangkitan Islam: a. hal. adapun hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Musthafa Masyhur. mereka ingin memulai pekerjaan dengan sempurna (perfect). Mereka menolak manhaj keputusasaan dan kegagalan yang diangkat oleh sejumlah orang dengan alasan bahwa tidak terwujudnya keberhasilan dan bertambahnya fenomena kebatilan. Dan tawakkal adalah kita menggunakan segenap usaha dan tidak menggantungkan diri pada upaya semata dan menyerahkan seluruh urusan hanya kepada Allah. 152 Risalah. b. memiliki semangat tinggi untuk menghancurkan namun tak memiliki kemampuan membangun. kemudian melakukan sorotan dengan menggunakan kaca pembesar. Dr. Maka janganlah seseorang mengira bahwa rancangan dan strategi kerja bertentangan dengan keyakinan bahwa segala urusan berada di tangan Allah. Yusuf Al Qaradlawy menggambarkan tipikal kelompok dengan mengatakan.

Ramadan 1422 H/Desember 2001. Majalah Al Risalah. Diantara bentuk ihsan dalam amal adalah mendahulukan suatu pekerjaan yang harus didahulukan dan menunda pekerjaan yang harus ditunda. Mereka adalah saudara-saudara kita yang baik yang terpedaya. Kita tidak bekerja sebelum tiba waktunya dan kita tidak menunda pekerjaan dari waktu yang telah ditetapkan. hal itu karena mereka tidak melakukan apa-apa. Adapun diantara bentuk ihsan dalam amal adalah kita melakukan sesuatu dengan ilmu dan sesuai dengan tempatnya. Vol. Yusuf Al Qaradlawy. serta menempatkan setiap pekerjaan sesuai dengan kedudukan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. yang paling utama adalah bagaimana kita bekerja dengan baik dan berupaya untuk melakukan pekerjaan yang paling baik. “Padahal lapangan perkataan bukanlah lapangan kerja”. karena kesalahan sebenarnya adalah hasil dari sebuah ijtihad.”153 c. mereka tidak pernah menganggap bahwa dalam kondisi darurat tertentu terdapat beberapa pengecualian hukum.Kelompok dengan tipikal seperti ini tidak memberikan sedikitpun kata maaf untuk para aktivis dan mereka biasanya tidak memiliki prasangka baik dan tidak memaklumi kondisi-kondisi tertentu yang dihadapi para aktivis. Dari hal ini kita mengetahui hikmah mengapa Islam sangat memperhatikan pengaturan waktu dalam shalat dan puasa. I 120 . Karena hal itu bertentang dengan manhaj tarbiyah dan pembinaan. Bagi kelompok ini yang terpenting adalah bekerja dan berjihad dengan segala bentuk pekerjaan dan jihad tanpa ada koridor dan persiapan. Ikhwan juga menolak manhaj Al Isti’jal (terburu-buru). Dr. Maka menjadi kewajiban bagi kita memahami bahwa bekerja untuk dunia dengan menggunakan segala upaya dan kekuatan untuk 153 Makalah Tentang Kebangkitan Islam. Kalian mendapatkan mereka seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan. Mereka terpedaya oleh angan-angan dan berharap kepada Allah dengan angan-angan. tidak penting apakah kita harus bekerja.

tidak ada 121 . serta aktivitas-aktivitas pemikiran dan sosial. maka kita takkan mendapatkan agama. dibutuhkan pula tarbiyah dan proses pembentukan sebuah generasi muslim yang memiliki kesadaran terhadap agama dan memahami dunianya. berakidah yang benar. memiliki kesholehan Pribadi dan masyarakat. Adapula kelompok yang hanya melihat kekuatan-kekuatan militer sebagai obsesi yang paling besar untuk melenyapkan kebatilan. d. seluruh tipe-tipe tersebut merupakan prasyarat untuk menyukseskan aktivitas politik. tarbiyah. bahkan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. ibadahnya sesuai tuntunan. mampu membangun dan memberi.mewujudkannya merupakan bagian dari pengamalan agama. f. memiliki akhlak dan budi pekerti luhur. Kelompok ini tidak melakukan apapun. yakni memulai dengan pembinaan. Dan diantara kelompok-kelompok ini adalah mereka yang hanya melakukan aktivitas politik praktis dengan penuh ambisi dan melupakan sisi-sisi lain yang jauh lebih penting. Sebagaimana dibutuhkannya pilar-pilar tarbiyah dan barisan yang kokoh yang akan memimpin masyarakat untuk terjun ke dalam kancah politik. e. Oleh karena itu maka dibutuhkan proses pembinaan mendasar secara massif dan serius yang akan menyokong aktivitas politik Islam dan mendorong lahirnya keinginan terhadap sebuah pemerintahan sesuai dengan hukum Allah. Padahal hal ini tak dapat dipisahkan dari aktivitas politik. Terdapat juga kelompok al Muntadzirun al Qa’idun (Yang menunggu dan hanya duduk). Padahal ajaran Islam yang benar atau pembentukan pemerintahan Islam di tengah masyarakat takkan dapat dilakukan dengan aksi-aksi kekerasan. Jika kita kehilangan dunia.

Tarmidzi dari Abu Umamah. 156 Makalah Tentang Kebangkitan Islam. Dr. Vol. dan ia berkata Hadist Hasan. Majalah Al Risalah.”155 Oleh karena itu ia menjadikan al ‘Amal (bekerja) merupakan salah satu rukun baiat. Mereka menghentikan setiap aliran dan membekukan setiap gerakan hingga berdirinya Negara Islam. masalah-masalah furu’ (masalah-masalah cabang).dakwah dan gerakan. Yusuf Al Qaradlawy.”156 Ikhwan menolak manhaj kudeta dan revolusi serta model manhaj memberontak terhadap pemerintah. Dalam pandangan mereka tak perlu ada upayaupaya perbaikan di masyarakat kecuali setelah berdirinya Negara Islam. agar mereka tidak digilas oleh perdebatan dalam gagasan. Dr. ‫ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إل أوتوا الجدل‬ Artinya: “Tidaklah tersesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan petunjuk dariku. Ramadan 1422 H/Desember 2001. dan permasalahan khilaf yang tidak akan habis. dan menjadikannya terbagi dalam beberapa segmen.154 Dr. hingga beliau menamakan shaf-shaf kader dan para pengusung dakwahnya dengan sebutan Al Ikhwan Al ‘Amilin (Aktivis Ikhwan. “Beliau sangat memperhatikan dengan sangat serius agar kader dan para pendukung dakwahnya tidak hidup di dalam teori-teori semata. Hal ini bukan manhaj Ikhwan dan tidak sesuai dengan tipikal tarbiyah yang mereka lakukan 154 Makalah Tentang Kebangkitan Islam. yang sebagian dilakukan oleh seorang Al Akh Muslim secara pribadi dan sebagiannya dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota di jamaah. kecuali jika mereka melakukan perdebatan. atau ikhwan yang bekerja). I 122 . Ramadan 1422 H/Desember 2001. Yusuf Al Qaradlawy. Yusuf Al qaradlawy berkata tentang Imam Syahid Hasan Al Banna ketika menggambarkan dakwahnya. Majalah Al Risalah. Beliau memilih menggunakan kalimat Al Amal dari kalimat-kalimat yang lain. I 155 HR. Beliau sering mengulang-ulang haidts Rasulullah Saw. Vol.

136. 157 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). walaupun dikuatkan dengan propaganda besar namun tak mampu melakukan pembinaan dan tarbiyah terhadap rakyat. Cara-cara dekonstruksi akan revolusi dan kekerasan titik-titik dan terhadap tekanan. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah pergantian pemerintah dan individu-individunya tanpa ada pembangunan yang nyata dan perbaikan yang signifikan. tidak bersandar padanya dan tidak meyakini manfaat dan hasilnya. maka Ikhwan Muslimin tidak pernah memikirkannya. Imam Syahid berkata. Dasar yang mana yang akan diletakkan yang akan dijadikan tempat pembinaan rakyat? Karena sesungguhnya sebagaimana keberhasilan suatu kelompok menguasai kursi pemerintahan maka suatu saat ia akan digulingkan oleh kelompok yang lain. sebenarnya merupakan klaim yang tidak realistis. Bahkan hal ini akan mengarah kepada kekuasan semu dan ambisi yang tinggi terhadap kursi kekuasaan. semua ini hanya melumpuhkan umat masyarakat membangun apapun dan tidak menegakkan dakwah. “Adapun revolusi. Dan pada gilirannya yang akan menggulingkan pemerintah dan menguasainya adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan dan kekuatan paling besar dalam menghadapi ombak dan persaingan. Adapun klaim yang mengatakan bahwa hal itu dapat dilakukan setelah revolusi. tersulutnya serta tidak dan meledaknya potensi permusuhan dan pemberontakan antar kelompok.”157 Sesungguhnya metode revolusi yang dilakukan dengan aksi penggulingan pemerintah oleh sekelompok orang. sesungguhnya membuktikan bahwa perbedaan antara kelompok revolusi dalam menguasai rakyat dengan obsesi mereka merebut kekuasaan. Upayaupaya namun revolusi walaupun realita diperkuat dengan slogan tidak dan ada propagandanya.terhadap umat dan masyarakat. dekonstruksi dan kekerasan. tiada lain hanyalah usaha perbaikan parsial semata. hal. masyarakat. 123 .

hal itu adalah persoalan-persoalan individu tertentu yang dengan hal itu jamaah telah mengambil sikap yang tegas sebagai pengingkaran terhadap hal tersebut. Demikian hingga kami sampai pada susunan targettarget dan tujuan yang paripurna serta sarana-sarana yang saling terkait. Pemahaman Seputar Sarana-sarana Dakwah: Target-target besar terbagi dalam beberapa target-target kecil. c. dan orang-orang yang melakukan aksi-aksi tersebut bukan bagian dari Ikhwan dan bukan termasuk kaum muslimin. menggerakkan hati dan mengikatnya dengan Allah –azza wajalla. Menghidupkan simpati dan perasaan. Menyebarkan dakwah dengan hikmah dan dengan nasehat kebaikan. adapun peristiwa dan krisis yang terjadi. karena hal itu merupakan tindakan yang telah keluar dari khitah dan manhaj Ikhwan. Sejarah Ikhwan membuktikan hal itu.Sesungguhnya pengalaman masa lalu dan sekarang yang pahit telah menegaskan kebenaran perspektif dan kedalaman pandangan Ikhwan. serta mencari simpatisan dan individu-individu yang akan mendukung dakwah di setiap tempat dan organisasi. memberikan pemahaman yang mendalam terhadap Islam dan akhlak-akhlak Islami. Jika menyebutkan beberapa sarana umum yang paling mendasar. Tarbiyah yang serius terhadap individu muslim dan lingkungan yang ada di sekitar kita. maka yang paling penting adalah sebagai berikut: a. Ikhwan juga menolak aksi-aksi kekerasan dan penumpahan darah terhadap penduduk negeri apapun alasannya. yang kemudian menjadi sarana-sarana untuk mewujudkan targettarget besar. 124 .dan dengan Al Quran. b. Demikian sebagaimana penjelasan Imam Syahid Hasan Al Banna.

dalam koridor dan batasbatas yang tertentu. serta sangat memperhatikan proses pembentukan dan tarbiyah individu kader dakwah. Sesungguhnya syariat Islam adalah pedoman. Perangkat dan sarana-sarana ini bekerja dalam satu susunan. serta spesialisasi dan tujuan-tujuan amal praktis. e. Sarana-sarana umum ini kemudian ditopang dengan saranasarana lain dalam pelbagai corak serta dengan perangkat-perangkat yang beraneka ragam yang membantu mewujudkan target-target umum dan target-target tertentu. yang tidak berbeda dan tidak bertentangan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan dengan menggunakan program dan cara-cara yang beragam dan terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan serta sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan dakwah. Begitupula perhatian yang mendalam terhadap keberlangsungan generasi dan penanaman nilai-nilai dakwah di dalam jiwa. yang saling berhubungan dan terkait satu sama lain dan berada di bawah satu kepemimpinan. dan untuk setiap sarana yang kita 125 . yang berjalan dalam langkah dan strategi dari satu tubuh dan satu kerangka –walaupun ia memiliki banyak cabang dan satuan-. Perjuangan konstitusi dan kegiatan-kegiatan di kelembagaan sosial dengan pelbagai bentuk dan segmentasi. terwujudnya sendi-sendi Ta’aruf (saling mengenal).d. Kegiatan-kegiatan perbaikan terhadap lembaga-lembaga sosial. Jika terdapat seorang Pribadi mukmin yang benar maka bersamanya terdapat sebab-sebab kesuksesan. dan takaful (saling menanggung beban). Yang notabenenya menghimpun antara tugas personalia dakwah dengan tugas-tugas kolektif. Yang di dalam setiap satuan-satuannya yang beraneka ragam. manhaj dan rujukan dalam setiap urusan kita. pembenahan dan pemilikan asset-aset kekuatan. Tafahum (saling memahami).

Imam Syahid berkata tentang penyebaran dakwah dan pengumpulangan dukungan. amal. sarana untuk penanaman nilai dalam setiap seruan dakwah –kiranya sudah dimaklumi dan dipahami. Kami menolak cara-cara kekerasan. Bukankah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. yang terangkum dalam empat kata. salaf Sholeh dalam perjuangan dan gerakan dakwah. Sesungguhnya. Jadilah jamaah mereka sebagai jamaah percontohan. sebagaimana wasiat Rasulullah Saw. dan kami menolak segala bentuk upaya pelecehan terhadap kehormatan tersebut dengan alasan dan hujjah apapun. Namun kami berupaya 158 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). Dakwah yang benar adalah yang dilakukan dengan mengetuk jiwa terlebih dahulu. dan penggunaan kekuatan dan cara-cara teroris terhadap orang lain. sehingga mereka putus asa dan semakin terpuruk. yang dengannya sudah pasti akan tegak agama Allah dan dakwahnya menggema ke seluruh penjuru. dalam menanamkan nilai-nilai dakwah kepada generasi pertama dari sahabat beliau tidak lebih dari ajakan kepada keimanan dan amal? Kemudian beliau Saw. “Adapun sarana untuk mewujudkan citacita ini tidak dilakukan dengan uang.”158 Kami juga menolak mengkafirkan manusia.miliki. membisikkan hati-hati manusia. Mustahil dakwah ini akan eksis jika mendahulukan pukulan cemeti atau lemparan anak panah. Kami meyakini keharaman darah. mahabbah dan ukhuwah. 240 126 . kehormatan dan harta. dan membuka tabir-tabir penutup jiawa. dan berlaku ekstrim terhadap mereka dengan pengingkaran dan ancaman. hal. meski ditentang oleh seluruh penduduk bumi. kepada umat Islam. berupaya menghimpun hati-hati mereka dalam naungan mahabbah dan ukhuwah. dan tidak pula menggunakan kekuatan fisik. yang kita dapatkan dari sirah para nabi dan Rasulullah Saw. sehingga menjelmalah kekuatan akidah menjadi kekuatan wihdah. Iman.

Siapapun membantu aktivitas tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. partai politik dll. club-club sosial dan olah raga. lembaga sosial kemasyarakatan (LSM). serta elastis menggunakan sarana-sarana yang ada. serta dengan setiap sukarelawan yang ikhlas yang berjuang untuk kemaslahatan negeri. karena intinya adalah kandungan program. Kami juga memanfaatkan setiap kesempatan dan peluang yang ada serta bantuan orang lain. berbuat baik kepada mereka. bersabar dan tegar di hadapan setiap rintangan. maka dakwah menyambut baik tawaran tersebut. serta tidak menyulut kebencian dan permusuhan di antara mereka. Lembaga-lembaga ini juga didirikan sesuai dengan undang-undang dan aturan sosial yang berlaku di masyarakat. rujukan mereka terhadap jamaah serta usaha-usaha mereka untuk mewujudkan tujuan-tujuan dakwah secara keseluruhan. Termasuk tidak ada pertentangan antara posisi aktivis dakwah dengan ikatan mereka terhadap jamaah.menjadi qudwah. dan melakukan perbaikan secara bertahap. seperti yayasan. adalah organisasi yang memiliki tatanan sarana yang tersusun rapi dan perjuangan konstitusi. Rujukan ini harus jelas dan terperinci 127 . bekerja yang dan tersosialisasikan. Kami tidak tergesa-gesa mengharapkan hasil usaha. kami selalu berusaha menyatukan hati dan persatuan umat. dan tidak disyaratkan pencantumam nama jamaah atau kalimat-kalimat Islami di lembaga tersebut. Tak peduli apapun nama dan gelarnya. bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan mereka. yang bekerja untuk kemaslahatan jamaah atau merupakan bagian darinya. Sesungguhnya lembaga dan wadah-wadah yang didirikan oleh jamaah. yayasan ekonomi. yang dan ingin program-program bergabung. yang merupakan penyempurna dari aktivitas dakwah. yang memiliki tujuan dan sarana-sarana yang jelas.

4. dan jamaah ikut berperan di dalamnya baik melalui para aktivis maupun melalui proyek dan program-program yang mendukung jamaah. dalam dakwah dan dan kalimat kita.serta tidak boleh keluar dari target dakwah atau melenceng dalam prilaku dan aktivitasnya. dan tidak bermaksud mengambil keuntungan materi. maka hal itu merupakan salah satu sarana kerja-kerja sosial dakwah dalam koridor dan lingkup perjuangan konstitusi yang terbuka untuk setiap individu dan civitas di tengah masyarakat. kecuali hanya berupa nasehat kebaikan dan mempersiapkan tenaga-tenaga profesional. Keikutsertaan dan partisifasi dakwah dalam wadah-wadah dan lembaga ini semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Swt. Adapun lembaga-lembaga yang didirikan di masyarakat. Tidak menimbun (harta atau kekayaan) Jamaah justru melakukan kerjasama dan saling bantu dengan orang lain. 2. Lembaga-lembaga sosial dengan skala nasional bukan barang timbunan yang dimiliki perseorangan.. 5. perbaikan dimana di diantara lini tujuan kehidupan kami adalah melakukan termasuk setiap masyarakat. Menghormati aturan dan undang-undang kerja yang berlaku di setiap lembaga-lembaga tersebut serta tidak ikut campur dalam urusan-urusan privasi lembaga –atau dalam satuan-satuan jamaah yang lain-. yaitu: 1. atau terdapat pelanggaran undang-undang di dalamnya. Ia juga senantiasa menjungjung tinggi ketentuan finansial dan undangundang yang berlaku. Prinsip partisipasi dalam sebuah lembaga adalah untuk melakukan perbaikan. 3. Terbuka dengan keberadaan dan gerakan kita. walaupun jumlah mereka mayoritas. Diantara prinsip jamaah adalah saling membantu dan bekerjasama dengan orang lain dalam setiap sesuatu yang baik dan bermanfaat. Jamaah memiliki metode tersendiri dalam memainkan peran ini. 128 .

serta meminta kepada masyarakat untuk membantu dan membenahi kesalahan-kesalahan kami. begitupula dengan proyek-proyek yang dihasilkannya. Jika suatu masa dakwah menghadapi tekanan dan embargo. Kami juga menghormati pandangan mereka dan mengalah untuk beberapa keinginan mereka. penghormatan mereka terhadap undang-undang dan ketentuan masyarakat. dan yang kegiatansemakin kegiatannya. yang kemudian menjadi titik tolak yang kuat. serta cocok untuk setiap lini kehidupan. namun dengan perbaikan. mengakui kesalahan dan melakukan evaluasi. keterikatan dan kesatuan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan jamaah di beberapa lembaga dan civitas merupakan bukti nyata kemajuan dan perbaikan yang dilakukan Ikhwan.menyampaikan dakwah kepada setiap kelompok masyarakat dan institusinya. Yang tentunya tidak hanya menyampaikan teori-teori melalui perkataan semata. sehingga masyarakat memberikan kepercayaannya kepada para da’I dan penyeru perbaikan. 6. dakwah terkadang harus menghadapi tekanan. Kami bahkan mendapatkan bahwa pemerintah yang berwenang dan orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang sakitlah yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dan menghalanghalangi aktivitas lembaga-lembaga ini. Sesungguhnya kewajiban dakwah dalam fase ini adalah ketegaran dan keteguhan. menghentikan. 129 . qudwah dan pelaksanaan program-program Islami. Menerima kritikan dan selalu intropeksi diri. embargo dan penyiksaan di balik jeruji-jeruji penjara. Sebagian mereka mungkin mengira bahwa hal itu akan melemahkan jamaah sebagai tersebut akibat dengan ruh dari embargo terhadap yang jihad. menguasai dan membekukannya. namun dakwah tetap berkembang pada masa-masa perkembangan dan semangat menguatkan pengorbanan. Dalam beberapa waktu. aktivitas luarbiasa ketegaran. Hingga mereka mengenal dan mengetahui bahwa manhaj Islam sangat komprehensif dan mencakup segala sesuatu.

dimana pondasi dasarnya adalah: 1. diantaranya parlemen. jamaah akan menjadi kekuatan mayoritas dan diperhitungkan di setiap lembaga pemilihan. hal itu justru semata hanya 130 . Namun jika semata-mata hanya mewujudkan suara mayoritas di parlemen tanpa memenuhi sisi-sisi penting yang disebut di atas. sehingga tershibghah dengan nilai-nilai Islam dalam prilaku dan kebiasaannya sehar-hari. Kotak Pemilu Tentang kotak pemilu. dan condongnya opini publik terhadap. setiap tempat dan kawasan. namun bukan merupakan langkah satu-satunya atau yang paling utama dalam melakukan proses perubahan di masyarakat dan pemerintah Islam. tumbuh dan menyebar ke pelbagai penjuru.maka pada saat itulah ia akan berkembang. yang setiap komponennya saling bertautan satu sama lain dengan jumlah dan kualitas yang sama. Pembangunan pilar dasar yang beriman dan memiliki kekokohan dan kekuatan akidah. yang mampu memenuhi setiap lapangan dan lembaga. Ia juga berdiri di atas pembinaan dan tarbiyah masyarakat. yang memiliki kekayaan kemampuan dan sejumlah figur yang dibutuhkan. Secara alami. sehingga lembaga dan institusi-institusi masyarakat akan condong kepada jamaah. serta mendukungnya dengan penuh keyakinan dan rasa cinta. kawasan dan jalan-jalan. kekuatan mayoritas di parlemen adalah merupakan salah satu langkah-langkah penyempurna dan peran untuk mendapatkan kecenderungan dan perlindungan pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini merupakan konsekueksi logis dari kekuatan dakwah dan penyebarannya di setiap lini kehidupan. di setiap perkampungan. maka tidak akan mengarah kepada berdirinya pemerintahan Islam sebagaimana yang diinginkan Ikhwan. 2. perkampungan dan perkotaan. 3. dan berkumpul di sekitar jamaah dan figur-figurnya.

maka hal itupun tidak selamanya merupakan indikasi terpenuhinya pembinaan dan penahapan yang diinginkan di dalam jamaah dan masyarakat. atau membuat kita tergesa-gesa melangkah. membutuhkan kebersinambungan generasi yang terus menerus. Maka besarnya tantangan dan tanggungjawab yang dihadapi dakwah. hadir bersama keyakinan yang kuat terhadap pertolongan dan kemenangan dari Allah. Imam Syahid berkata. Hal itu karena agungnya tujuan dan besarnya bangunan dakwah yang kita inginkan. hingga terciptanya kesinambungan antar generasi dalam menempuh jalan ini untuk sampai pada tujuannya. kemudian sekelompok orang yang bekerja dalam manhaj tersebut. serta dengan masih lemahnya capaian-capaian yang mampu kita laksanakan dalam kurun waktu yang sangat panjang dikarenakan kekeliruan dan penyimpangan hingga penyakit tersebut semakin akut. “Harus ada manhaj tertentu yang kita inginkan. Tentang Waktu yang diperlukan: Sebuah target yang besar untuk mewujudkan kemenangan dakwah. yang hanya mewujudkan beberapa langkah-langkah perbaikan yang parsial. Sebagaimana mayoritas parlemen dapat diwujudkan dengan baiknya pengaturan strategi dalam pemilu. atau besarnya kekuatan dukungan dan kekuatan lobi. atau melakukan lompatan-lompatan di atas fase-fase dakwah yang telah ditetapkan.mengantar kepada kursi kekuasaan di kementerian.”159 159 Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)? 131 . jangan sampai kita terpedaya dengan hasil pemilu. serta masa yang tidak sedikit. Oleh karena itu. atau kita menjadikan kotak suara dalam pemilu adalah tujuan utama dalam setiap langkah dan target-target kita.

sehingga salah dalam perhitungan dan tidak sesuai dengan hasil yang diprediksikan (diperkirakan). ia berkata.mungkin saja mampu mempersingkar masa itu. yakinlah pada diri kalian akan beratnya tugas. sebarkah dakwah kalian ke medan-medan yang belum pernah 160 Risalah Pergerakan. Ya. bahwa sesungguhnya khitah perjalanan kalian telah tergambar langkah-langkahnya dan telah jelas batas-batasnya. Sesungguhnya kejantanan dan keberanian akan teruji dengan dengan kesabaran. jalan ini mungkin terasa panjang. “Kapankah tiba waktu kemenangan yang dicitacitakan?. beliau menjawab. “Wahai Ikhwanul Muslimin. bentuklah segera katibah dan kelompok-kelompok. kesungguhan dan kontiunitas amal. bahwa ia adalah jalan yang paling aman dan selamat untuk sampai ke tujuan. ketabahan. Atau mungkin kalian lengah. “Kemenangan itu tidak terwujud pada generasiku dan generasimu. namun akan terwujud pada generasi yang akan datang –dengan izin Allah-.”160 Beliau juga berkata.” Imam Syahid menolak cara-cara yang gegabah atau lompatanlompatan di atas fase-fase dakwah yang telah ditetapkan. Saya tidak ingin melanggar batas-batas yang telah saya yakini dengan sepenuh keyakinan. Oleh karena itu. Muktamar Ke V. jika kalian benar-benar membulatkan tekad dan mengerahkan semua potensi.127 132 . dengarkanlah seruan dariku yang tinggi dan menggema dari atas mimbar ini di muktamar kalian yang besar ini. Barangsiapa yang tergesa-gesa mendapatkan buahnya sebelum matang atau memetik kembang sebelum waktunya maka saya tidak mendukungnya sedikitpun.Imam Syahid pernah ditanya oleh seorang pemuda pada akhir tahun 40-an. bersegeralah untuk berkiprah (di lapangan). hal. namun tidak ada jalan alternatif lain untuk sampai ke tujuan. terutama orang-orang yang bersemangat dan tergesa-gesa diantara kalian. “Dan kalian –wahai para wakil Ikhwan. pertajam kepahaman mereka dengan materi-materi.

dan pengaruh yang tergantung dengan segenap tujuan dan optimalisasi peluang. Imam Syahid berkata. namun pada saat itu ia tidak hanya berupa kelompok tertentu saja. pendirian bangunan.”161 Maka hal ini sangat tergantung kepada. Hal.tersentuh oleh dakwah. kesungguhan dalam beramal. terpenuhinya syarat-syarat. 36 Ibid 133 . maka tarbiyah Ikhwan akan semakin luas dan membentang hingga mencakup seluruh lapisan masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan. serta ikatan pertautan antar individunya. 127 Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. yang 161 162 163 164 Ibid Ibid. dan soliditas Takwiniyah. banyaknya aktivis.”164 Ikhwan Setelah Berdirinya Negara Sesungguhnya jamaah ini berdiri dan tetap eksis hingga tercapainya seluruh target-targetnya yang besar. dan akan terus menjaganya. peningkatan marhalah. “Setiap langkah ditempatkan pada waktu yang tepat. “Sesungguhnya Ikhwanul Muslimin memiliki metode tertentu yang diikuti sebagai petunjuk jalan. dengan kedalaman tarbiyah dan keluasannya. Sehingga terjadi pembaharuan dalam darahnya dan meluasnya pilar-pilar dasar serta berkesinambungannya generasi.”162 Ia juga berkata. Setelah berdirinya Negara. yang mereka gunakan sebagai timbangan diri dan mereka akan mengetahui dimana mereka dari timbangan tersebut. batasan-batasan. “Bahwa hasil akhir yang sempurna itu tidak mungkin dirasakan kecuali setelah tersebarnya pengenalan fikrah. dan jangan sesekali kalian sia-siakan waktu meski hanya semenit tanpa diisi dengan amal.”163 Imam Syahid berkata. hal.

. dan menjaga hak-hak mereka sebagaimana yang dianugerahkan Allah berupa kebebasan yang mereka yakini. Dakwah Ikhwan menjunjung tinggi keinginan umat walaupun berbeda dengan pandangan Ikhwan. maka Ikhwan memilih mengalah dan berjalan beriring bersama umat dengan cara yang bijak dan nasehat kepada kebaikan. Medan dakwah terbuka luas untuk setiap kekuatan dan golongan. . pemalsuan dan . dan itu merupakan salah satu rukun pemerintahan penipuan.Dakwah Ikhwan menghormati aspirasi umat dengan sebenar-benarnya.kemudian terwujudnya kekuatan bangunan dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya yang tinggi dan memeliharanya. Mereka memiliki hak yang sama. baik muslim maupun nonmuslim tanpa ada tekanan atau permusuhan.Pengalaman pahit yang telah dirasakan oleh negeri kami yang tercinta dikarenakan oleh segelintir orang atau kekuatan yang berupaya merusak pemerintah yang sah hingga terjadi kehancuran. atau mengkhususkan hal itu pada diri mereka.Dakwah Ikhwan tidak memonopoli ladang dakwah dan tarbiyah di masyarakat.Dakwah Ikhwan menerima keberadaan orang lain walaupun memiliki perbedaan dengannya. maka ini menguatkan bahwa Islam dan tarbiyah umat merupakan jaminan yang hakiki 134 . . yang menolak segala bentuk pelecehan terhadap keinginan mereka. selama mereka masih berada dalam norma yang diyakini masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penyimpangan yang dilakukan tidak diputuskan kecuali oleh peradilan yang adil dan independent yang tidak tunduk kepada kekuatan pemerintah yang berkuasa. Islam.

135 .”165 Jihad adalah Jalan Dakwah Imam Syahid menjelaskan makna jihad yang merupakan salah rukun bai’at: “Yang dimaksud dengan jihad adalah sebuah kewajiban yang tetap hukumnya hingga hari kiamat. maka kami akan meluruskanmu dengan pedang-pedang kami. ia mati dalam keadaan jahiliyah. “Tidaklah dakwah menjadi hidup. tangan dan kata-kata yang benar di hadapan penguasa yang zhalim. Pemerintah Muslim. yang akan melindungi hak-hak umat. Hal ini sebagaimana yang dilakukan umat Islam dalam mengawasi pemimpin mereka Umar Bin Khattab –semoga Allah meridhainya-. sementara ia belum pernah berperang atau belum pernah berniat untuk berperang. kalau seandainya kami melihat engkau melaksanakan kesalahan. Kadar ketinggian dakwah dan keluasan bentangan ufuknya adalah penentu 165 Lihat kembali pembahasan ini dalam bab. ‫وال لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا‬ Artinya: “Demi Allah. Ini merupakan kandungan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Saw: ‫من مات ولم يغزو ولم ينو الغزو: مات ميتة جاهلية‬ Artinya: “Barangsiapa mati. Sedangkan antara keduanya terdapat jihad dengan lisan.yang akan mencegah terjadinya kehancuran tersebut. kecuali dengan jihad. pena.” Peringkat pertama jihad adalah pengingkaran dengan hati. dan peringkat terakhirnya adalah pernang di jalan Allah. dan yang akan mengawasi para pemimpin negeri.

Sedangkan keagungan pahalanya diberikan kepada para mujahid. bahwa beban dakwah ini hanya bisa dipikul oleh mereka yang telah memahami dan bersedia memberikan apa saja yang kelak dituntut olehnya. harta bahkan darah. baik waktu. hal. “Kami ingin mengatakan kepada kaum kami.S Al Hajj:78)166 Jihad membutuhkan totalitas keikhlasan dan pengorbanan tanpa batas: Imam Syahid berkata.361 136 . kesehatan.” (Q.                        166          Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim).           Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.bagi sejauhmana keagungan jihad di jalan-Nya dan sejauhmana pula harga yang harus ditebus untuk mendukungnya.

kaum keluargamu. Apakah Kita Para Aktivis?: “Apa yang mereka inginkan –dari diri mereka dan orang laindari jihad di jalan Allah: 167 Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami). Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan Keputusan NYA". isteri-isteri. adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya. Sebaliknya. ia terhalang dari pahala besar mujahid dan tertinggal bersama orang-orang yang duduk-duduk. Ia hanya mengenal satu sikap totalitas. Siapa yang bersedia untuk itu. maka ia harus hidup bersama dakwah dan dakwahpun akan melebur dalam dirinya. dan tempat tinggal yang kamu sukai. anak-anak .” (Q.S Al Taubah: 24) “Dakwah ini tidak mengenal sikap ganda. Beliau berkata dalam Risalah Pergerakan. perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.”167 Imam Syahid menjelaskan tentang tingkatan jihad bahwa hendaknya seorang muslim mengambil bagian dari perjuangan suci ini.16 137 . hal. barangsiapa yang lemah dalam memikul beban ini.                :Artinya “Katakanlah: "Jika bapa-bapa . saudara-saudara. harta kekayaan yang kamu usahakan.

serta memberikan nasehat kepada para pemimpin Islam dan masyarakatnya. mengamalkan kitab-Nya. - Sebagian dari jihad dalam Islam wahai saudaraku tercinta. sebagian harta. sebagian tuntutan pribadimu untuk kebaikan Islam dan putra-putri kaum muslimin. tidak ada interaksi.- Sebagian dari jihad dalam Islam wahai saudaraku tercinta. yang membisikkan gejolak rindu untuk menggapai kekuasaan dan kekuatannya. dalam merenung panjang dan mendalam bagaimana memilih jalan-jalan amal dan cara-cara penyelesaian. yang mengaliri gelora cinta untuk meraih kembali kehormatan dan kejayaan Islam. anda melindungi agamaNya dengan jiwa dan harta anda. - Sebagian dari jihad dalam Islam wahai saudaraku tercinta. adalah anda menyisihkan dari sebagian waktu. adalah anda memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar. menaati Allah. adalah munculnya emosi yang dinamis dan kuat. anda harus menjadi orang pertama kali 138 . - Sebagian dari jihad dalam Islam wahai saudaraku tercinta. dan engkau mengajak kepada agama Allah dengan hikmah dan nesehat kebaikan. dan memutuskan siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. - Sebagian dari makna jihad dalam Islam wahai saudaraku tercinta. jamuan makan maupun jamuan minum. Jika kejayaan dan kehormatan Islam terancam dan gema kebangkitan diserukan. Hendaknya anda tidak menjalin hubungan apapun dengan mereka. adalah anda mengingkari siapa saja yang mengingkari agama-Nya. yang menangisi duka lara dan meratapi nasib kaum muslimin yang lemah. - Sabagian dari makna jihad dalam Islam wahai saudaraku tercinta. adalah anda menjadi prajurit Allah. mengikuti Rasul-Nya. adalah menjadikan duka cita atas kondisi yang mengitari itu sebagai pemicu dalam berpikir secara sungguh-sungguh bagaimana mendapatkan jalan keluar. Untuk-Nya jangan sisakan milik anda sedikitpun.

menyambut seruan itu dan menjadi orang yang pertama yang maju ke medan jihad. berjihad menegakkan agama dan meninggikan-Nya baik. meluruskan tindak kezaliman. hal. 168 Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. dan mencegah tangan pelakunya seberapapun kekuatan dan kekuasaannya. adalah –jika anda tidak dapat melakukan itu semuahendaklah anda memberikan cinta anda kepada para mujahid dari relung hati yang paling dalam dan memberikan masukan nasehat kepada mereka dengan buah pikiran anda yang jernih. telah mencatat untuk anda pahala dan telah melepaskan anda dari tanggung jawab. beribadah kepada tuhan. sehingga hati anda akan dikunci dan dituntut dengan sepedih-pedihnya siksa. adalah anda bekerja demi menegakkan timbangan keadilan. Tapi jika kalian hanya melaksanakan sebagiannya atau bahkan melalaikan semuanya. melakukan perbaikan urusan seluruh makhluk. lalu dimanakah posisi Ikhwanul Muslimin di antara tingkatan-tingkatan ini?168 Imam Syahid menyimpulkan hal itu dengan mengatakan. maka biarkahlah ku baca ayat berikut ini. Dengan begitu. - Sebagian dari jihad dalam Islam wahai saudaraku tercinta. - Sebagian dari jihad dalam Islam wahai saudaraku tercinta. Demikian inilah sebagian dari tingkatan-tingkatan jihad dalam Islam. niscaya adalah kalian misi akan kalian dalam kehidupan ini. Jika kalian melaksanakannya dengan memperoleh kemenangan. Janganlah sekali-kali anda menjadi orang selainnya. Allah Swt. 83 139 . “Wahai kaum muslimin.

dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha Tinggi Allah. bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja). kembali ke haribaan Allah.                            :Artinya “Maka apakah kamu mengira.kaum muslimin segera bertebaran di segenap penjuru bumi. “layaknya rahib-rahib di malam hari.S Al Mukminun: 115-116)169 Sebagai wujud dari kepahaman terhadap makna yang diisyaratkan oleh ayat di atas.tampil dengan julukan. –sebagai generasi pilihan Allah. raja yang Sebenarnya. tidak ada Tuhan selain Dia. para sahabat Rasulullah Saw.” (Q. “Wahai kaum muslimin. hal. Al Quran ada dalam dada mereka. untuk itulah –setelah Rasulullah Saw.” Imam Syahid menggambarkan jihad mereka sebagai upaya untuk menguasai dunia dan melakukan perbaikan. 43 140 . dan penunggang kuda di siang hari. dan pedang-pedang mereka senantiasa terhunus dalam 169 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia). rumah-rumah mereka ibarat pelana-pelana kuda. Tuhan (yang mempunyai) 'Arsy yang mulia. beliau berkata.

menyeru manusia kepada salah satu dari tiga pilihan. Sebuah amanat yang mengharuskan mereka berjihad di jalan Allah Swt. maka ia berada di bawah perlindungan dan perjanjian dengan kaum muslimin. hal.” Jadi mereka keluar dari rumah-rumah mereka bukan karena ambisi kekuasaan. jika mereka berhenti (dari kekafiran). supaya jangan ada fitnah[611] dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah[612]. Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Islam. Siapa yang memilih Islam. Mereka keluar semata-mata untuk menunaikan satu misi suci sebagaimana telah diwasiatkan nabi mereka. dimana kaum muslimin akan memenuhi janji dan melaksanakan semua kewajibannya. Jizyah.S Al Anfal: 39)170 170 Ibid. maka kaum muslimin akan memerangi mereka sampai Allah Swt. Tapi bila ia tetap enggan. berkenan memenangkan hamba-hamba-Nya. apalagi karena nafsu imperialisme. 44 141 . 43. bukan pula untuk memburu harta dan popularitas.” (Q. Dari lisan mereka mengalir deras hujjah-hujjah yang terang. atau perang. maka ia akan menjadi saudara kaum muslimin dengan menyandang hak dan kewajiban yang sama. Muhammad Saw.                          Artinya: “Dan perangilah mereka.genggaman. Siapa yang membayar jizyah –sementara ia tetap dalam kekafirannya-.

kerusakan dan fitnah di muka bumi. cahaya. Kepada Apa Kita Menyeru Manusia. hidayah. yang bentuk imperialisme dan penindasan?172 Imam Syahid menjawab orang-orang yang mencela kewajiban jihad.Sesunguhnya ekspansi Islam merupakan upaya untuk membangkitkan keimanan di dalam hati manusia dan untuk meninggikan kalimat kebenaran di muka bumi. rahmat dan kelembutan.” 171 Diantara kalimat Imam Syahid.masuk kedalam agama Allah.171 Mereka berjuang dengan dakwah mereka untuk melenyapkan seluruh bentuk penindasan. Dengan demikian cairlah sudah fikrah kesukuan dan kelompok di hadapan fikrah ukhuwah Islamiyah. Sehingga pembebasan Islam berarti juga pembebasan Barat peradaban. Harian Afaq Arabiyah. hal. Imam Syahid berkata. hal. sehingga semuanya benar-benar menjadi saudara yang Saling mencintai satu sama lain. yang ada justru orang-orang yang beriman dan menerima seruan agama Allah. “Dengan demikian seorang pejuang muslim adalah juga seorang guru yang memiliki semua sifat yang semestinya ada pada seorang guru. terwujud pengajaran dalam dan bimbingan kepada seluruh umat manusia. 35 142 . Lihat juga. dikutip dari buku Al Imam Syahih Hasan Al Banna Pengusung Panji dakwah Abad 20. Al Ustad Fuad Al Hajarsy. 172 Risalah Pergerakan. Jadi sebenarnya tidak ada panglima yang menang dan musuh yang kalah. agar manusia terbebas dan memilih –jika mereka menginginkannya. 19 Nopember 1998 M. Edisi 284. kemajuan. menghapus kezhaliman. Ia berkata. 176. atau hidup bernaung di bawah panjinya dengan penuh rasa aman dan terlindungi dari setiap kezhaliman dan kesewenang-wenangan. Samakah ini dengan dominasi sekarang. “Akan datang suatu masa dimana terdapat sekelompok manusia yang mencela Islam karena kewajiban jihad dan kewajiban berperang.

dan pembantaian. tetapi sebagai perlindungan bagi dakwah dan jaminan bagi perdamaian. pembunuhan. kezhaliman. hal. “Kondisi meningkatnya alam hari ini –setelah seluruh kekuatan kejahatan bersatu di bawah satu kepemimpinan. maka kita harus melakukan tarbiyah jiwa dengan tarbiyah yang mendalam. Ia adalah harapan kepada Allah. Mursyid ‘Am sebelumnya Musthafa Masyhur menegaskan tentang kebutuhan umat terhadap persiapan jihad. misi hidayah bagi manusia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. membangun urgensi rukun- mempersiapkannya upaya rukunnya di dalam jiwa serta patuh terhadap batasan dan hukum-hukumnya. dan semakin aksi-aksi kekerasan. Oleh karena itu maka kaum muslimin harus dipersiapkan untuk sabar dalam 173 Risalah Pergerakan. keyakinan dan menyandarkan diri kepada-Nya. ancaman. “Allah Swt telah mewajibkan jihad kepada kaum muslimin bukan sebagai alat permusuhan atau sarana bagi kepentingan Pribadi. Jihad. agar ia tidak gentar di hadapan kesulitan.173 Tentang makna jihad dan yang untuk sempurna. penangkapan.Beliau menjelaskan dengan perkataannya. 424 143 .” Agar kita sampai ke tingkatan jihad dan perjuangan. selain sebagai sarana untuk menunaikan misi (risalah) agung yang dipikulkan di pundak kaum muslimin.menegaskan kepada kita tentang urgensi untuk membangkitkan ruh jihad Islam sebagai solusi tanpa harus mematikan eksistensi umat dan peradaban Islam. itulah keteguhan dan ketabahan sehingga hilang semua cobaan dan musibah dan Allah mengganti kesulitan dengan kemudahan. mempersiapkannya agar tidak mengalami kegoncangan ketika menghadapi musibah. Beliau mengatakan.

jangan sampai ada satu detik waktu yang berlalu tanpa diisi dengan amalan yang baik dan usaha yang berkah. serta janganlah meremehkan apapun bentuknya. berjuang menundukkan jiwa adalah kewajiban kita yang pertama. evaluasi dirimu dengan evaluasi yang cermat. Bersiaplah dan singsingkanlah lengan baju kalian. kesabaran menghadapi tipudaya kesabaran dalam jihad dan kepungan. Berusahalah untuk senantiasa meneguhkan komitmen kalian dan memurnikan hati kalian. bersihkan diri kalian dari kemaksiatan. lawanlah bisikan nafsu yang menyesatkan. keyakinan dan ketenangan yang stabil. maka berjihadlah menundukkan jiwa-jiwa kalian dan giringlah ia menuju ajaran Islam dan hukum-hukumnya. jadikan hati dan perasaan kalian senantiasa berhubungan dengan Allah. lawanlah kemalasan dan kelemahan. ia adalah kesabaran yang akan membuat umat Islam bangkit menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya dengan penuh ketabahan. Kewajiban ini menuntut –dan akan selalu menuntut.”174 Imam Syahid berkata. Yang mempunyai kekuasaan di langit dan di bumi. emosi dan perasaan kalian kepada kemuliaan. lakukanlah ketaatan dan jauhilah dosa. jagalah waktu dan jangan membuangnya pada sesuatu yang tidak bermanfaat.kalian untuk terus berkorban dengan harta dan kesungguhan. kesucian dan kejernihan.kondisi berat dan sulit dan ketika menghadapi musuh-musuh cobaan. dan apa yang ada pada Allah akan kekal selamanya. Allah. Imam Syahid Hasan Al Banna berkata. “Kewajiban ini menunut adanya jiwa yang dipenuhi keimanan dan hati yang luhur. Penuhilah kewajiban. Sesungguhnya apa yang ada pada kalian akan pupus habis. “Wahai Ikhwan. arahkanlah keremajaan. 174 Dari perkataan Musthafa Masyhur. Dimana Hati Kaum Muslimin Terhadap Penumpahan Darah Umat Islam? 144 .

Risalah: Al Jihad (Risalah Jihad). dengan memberikan balasan berupa surga. demi harta.” (Q. berfirman:                  :Artinya “Dan jika mereka condong kepada perdamaian. yang luasnya seluas langit dan bumi. dan yang bertawakkallah Maha ia kepada lagi Allah. 261 45 176 145 . demi pangkat. ia juga sangat memperhatikan masalah perdamaian. mempersembahkan darah dan nyawanya sebagai tebusan bagi akidahnya dan demi menegakkan hidayah bagi seluruh umat manusia. Agamanya pun melarang ia mencampuri niat yang suci ini dengan maksud-maksud lain. “Sesungguhnya Islam sebagaimana ia mewajibkan perang. berjihad agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi. atau demi memenangkan peperangan tanpa peduli dengan kebenaran.”175 Imam Syahid berkata tentang perdamaian. Allah Swt.”176 175 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia). demi ketenaran.S Al Anfal:61) tatkala untuk berjihad. dibenaknya hanya ada satu pikiran. Maka condonglah kepadanya dialah muslim. Semua itu haram baginya. hal. demi meraup ghanimah.Sesungguhnya Allah telah membeli dari kaum muslimin jiwa dan harta benda mereka. Yang halal hanyalah satu urusan. Maha Sesungguhnya Seorang mendengar keluar Mengetahui. hal.

mengharamkan permusuhan. Allah Swt. meskipun kepada musuh. (tetapi) janganlah kamu melampaui batas. Dia berfirman:                   :Artinya “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. (Q. maka sarananya pun adalah sarana yang paling utama. juga memerintahkan untuk berlaku adil.Jika jihad dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia. Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Firman-Nya:                                  146  .S Al Baqarah: 190) Allah Swt.

membimbing kaum muslimin mennuju kasih saying yang paripurna. Mereka ketika berperang tidak melampaui batas. dan di kala damai. tidak menyiksa tubuh manusia. Di kala perang. mereka adalah sebaik-baiknya pasukan perang. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum. tidak bertindak aniaya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. berlaku adillah. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. tidak merampok harta. hal.                             :Artinya “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orangorang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah. mereka adalah sebaik-baiknya pelaku perdamaian.177 177 Ibid. dan bertakwalah kepada Allah.” (Q.S Al Maidah: 8) Allah Swt. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan tidak membuat derita. 261 147 . menjadi saksi dengan adil. tidak mencuri. tidak melukai kehormatan.

adalah As Salam (Perdamaian). Dan salah satu nama yang dimiliki Allah Swt. maka kalian akan masuk surga Rabb kalian dengan penuh kedamaian. dan ucapan salam yang digunakan kaum muslimin sebagai pemersatu hati dan pengikat hati individuindividu masyarakatnya satu sama lain adalah As Salam. mengatakan: ‫إن ال جعل السلم تحية لمنتا وأمانا لهل ذمتنا‬ Artinya: 148 . Hal ini sangat jelas dan lebih jelas dari cahaya matahari.” Kalimat perdamaian dan beberapa derivasi kalimatnya disebutkan dalam Al Quran tidak kurang di 133 tempat. asas dan salah satu kewajiban dalam Islam. “Perdamaian merupakan salah satu prinsip dasar dalam Islam. Umat Islam mencintai kehidupan dan mengajak manusia kepadanya.Jihad Islam dengan makna dan batasan-batasannya tidak terpisah dari prinsip-prinsip perdamaian dalam agama Islam. memimpin mereka menuju satu tujuan yang dengannya mereka diciptakan. hingga mereka mendapatkan ketenangan dalam hidup dan berbahagia dengan menaati Rabbnya. lembutkanlah perkataan. Rasulullah Saw.” Dalam hadits lain Rasulullah Saw. Musthafa Masyhur mengatakan. sementara kalimat perang hanya disebut dalam Al Quran di 6 ayat saja. bersabda: ‫أفشوا السلم وأطعموا الطعام وألينوا الكلم تدخلوا جنة ربكم بسلم‬ Artinya: “Sebarkanlah salam dan berikan makanan. ia juga merupakan salah satu bagian dari eksistensi kaum muslimin dan akidah mereka. Mursyid ‘Am sebelumnya.

atau kelaliman terhadap hak dan kewajiban-kewajiban umum. kepada dirinya dan kepada hambahamba Allah yang shalih.“Sesungguhnya Allah menjadikan As Salam sebagai ucapan salam untuk umat kami dan menjadi rasa aman bagi ahli dzimmah kami (nonmuslim).”178 Seorang muslim juga diwajibkan –sewaktu berdoa kepada Rabbnyauntuk menyampaikan salam (doa keselamatan) kepada Rasulullah Saw. tanpa kezhaliman.. Allah Swt berfirman:                           178 HR. maka pada saat itu Islam tidak meridai perdamaian yang berdiri di atas permusuhan. ia bahkan tidak diizinkan berperang kecuali dengan tujuan yang sangat mulia dari perdamaian dan ketenangan. kelaliman dan persengketaan. seperti kebebasan memeluk agama dan beribadah. Seorang muslim tidak menjadikan perang sebagai obsesi yang sebenarnya. Thabrani 149 . Perdamaian adalah tujuan mulia dalam Islam. namun perdamaian tanpa ada penindasan di dalamnya. Adapun ketika terjadi kelaliman dan permusuhan terhadap sendi-sendi kemanusiaan.

bukan upaya untuk mengalahkan orang lain dengan tujuan dan target tertentu.                   Artinya: “(yaitu) orang-orang yang Telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid.S Al Hajj: 40) Perang dalam Islam bukan hawa nafsu kaum muslimin.masjid. tentulah Telah dirobohkan biara-biara Nasrani. gereja-gereja. Justru terwujudnya kebaikan dan keadilan itulah tujuan perang yang sesungguhnya dalam Islam. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain. kecuali Karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Firman Allah:                      150 . yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. bukan pula kemuliaan perang yang menjadi obsesi umat Islam. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya.” (Q.

Islam telah lebih dahulu memberikan kasih terhadap hewan sejak 14 abad yang lalu. maka ketika itulah kita mengingat kemenangan.Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang. menunaikan zakat. “Ketika kalimat Allah meninggi dimuka bumi dan musuh-musuh Allah gagal memalingkan kita dari tugas atau membelokkan kita dari keyakinan kita. menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. 179 Dari perkataan Al Ustadz Musthafa Masyhur. ketika orang-orang bathil merasa bosan menyerukan kebatilannya. persamaan.” (Q. Tipuan dan celaan terhadap Islam dan pemeluknya 151 . Ia menjadikan perlakukan baik terhadap hewan adalah sebagian dari sendi keimanan.”179 Makna Al Nashr (Kemenangan) dan Bentuknya yang Variatif Tentang makna Al Nashr (Kemenangan) dengan bentukbentuknya yang variatif. perhatian jaminan keadilan. dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.S Al Hajj: 41) Agama Islam adalah rahmat yang luas hingga kepada hewan. kemampuan menghadapi tantangan. kemenangan yang diberikan kepada Rasulullah Saw. kedamaian dan untuk kebebasan. Inilah Islam yang menganugerahkan kepada umatnya sumber dan sebab-sebab kekuatan. kemampuan mencipta. kesiapan berkorban dan terhadap upaya-upaya kebaikan kemanusiaan. dan mengancam perlakukan buruk terhadapnya dengan siksaan dan balasan yang pedih. Al Ustadz Musthafa Masyhur berkata. dan sahabatnya sewaktu mereka berada di goa Tsaur.

kendati demikian kemenangan itu akhirnya terwujud. berfirman:                                                  Artinya: “Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) Maka Sesungguhnya Allah Telah menolongnya (yaitu) ketika orang- 152 . Allah Swt. sahabatnya Rasulullah Saw. kekuatan mereka jauh berada di atas kekuatannya. keluar tanpa teman seorangpun selain As Shiddiq (Abu Bakar As Shiddiq). kekuatan sementara materi musuh-musuhnya bersama banyak. tanpa ada bala tentara dan tanpa memiliki perbekalan. benar-benar tidak memiliki kekuatan. ia tidak apapun.ketika beliau Saw.

Kemudian kemenangan itu kembali terulang kepada Ashabul Ukhdud. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana[643]. Namun kemudian Allah memberikan kemenangan dengan kekuasaan. dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir Itulah yang rendah. (Q. dan kalimat Allah Itulah yang Tinggi. Firman Allah:     153  ." Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. ketika keyakinan mengalahkan kehidupan. Sesungguhnya Allah beserta kita.orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. namun manusia yang menyaksikan pemandangan itu serta merta mengimani Tuhan yang diyakini ghulam dan mereka menyerukan bahwa kalimat Allah adalah yang tertinggi. Walaupun ghulam itu mati. ketika api keimanan melawan fitnah.S Al Taubah:40) Ia adalah kemenangan yang diberikan Allah kepada seorang Ghulam Abdullah bin Tsamir ketika suatu hari ia meminta kepada penguasa zhalim untuk dipanah di hadapan manusia dengan syarat menyebut nama yang sangat dibenci oleh penguasa zhalim tersebut agar ia dapat membunuhnya. di waktu dia Berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita. ketika para penguasa lalim kelelahan menghadapi jiwa-jiwa yang mereka. Penguasa tersebut akhirnya dapat membunuh ghulam tersebut setelah menyebut nama Tuhannya sementara ia sangat membenci nama itu. beriman sementara mereka menguasai jasad-jasad sesungguhnya itu adalah kemenangan tanpa kekuasaan.

                                                                   154 .

sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.S Al Nur: 55)                    Artinya: 155 . tiada dan mempersekutukan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu.              Artinya: “Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguhsungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi.” (Q. mereka tetap menyembahku-Ku sesuatu apapun dengan dengan Aku. dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka. dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka. sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa.

Ustadz Musthafa Masyhur. Melaksanakan pertama. 46 156 . hal. saat itu panji-panji kebenaran ditinggikan dan keadilan merata ke seluruh negeri. 180 Risalah: Wudhuh Ru'yah. Komitmen terhadap tarbiyah kolektif yang diberikan jamaah. dan kedamaian tersebar di bumi. manhaj dan dari ikatan yang menyatukannya dengan asas Ta’aruf (saling mengenal). yaitu: a.” Tarbiyah terhadap setiap individu. “Melakukan pembinaan diri adalah kewajiban kita yang b. menunaikan zakat. menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Tafahum (saling memahami).”180 Bab III Pemahaman Tarbiyah Dalam Proses Pembinaan Pemahaman Tarbiyah Dalam Proses Pembinaan Gambaran-gambaran Pembinaan Tarbawi dan Ciri-cirinya: Pembinaan tarbawi dilakukan dengan dua rukun yang mendasar. Takaful (Saling melengkapi).S Al Hajj: 41) Akan datang suatu hari di mana khilafah Islam berdiri.” (Q. dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.“(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang.

diantara adalah Al Fahm (Paham atau pemahaman) sebagai salah satu rukun dasar dari rukun baiat.”181 Dalam 1.184 Dengan demikian sangat jelas bahwa Imam Syahid memberikan perhatian yang sangat besar terhadap rukun Al Fahm bagi 181 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia).Imam Syahid menyebut orang-orang yang komitmen terhadap Kewajiban seorang Aktivis dan melaksakannya dengan sebutan. keimanan. 356:359 157 . Al Ikhwan tahta rayatil Quran (Ikhwan di bawah naungan panji Al Quran). proses pembinaan personal. dan memiliki semangat yang berkobar. Al Ikhwan Al Shadiqin (Ikhwan Yang Benar). “Penuhilah jiwa yang liar dengan keagungan Islam dan keindahan Al Quran. Urgensi Pemahaman Yang Komprehensif Terhadap Dakwah: Maka Imam Syahid menetapkan 20 prinsip dasar. Kami menginginkan hati-hati yang segar. Imam Syahid sangat jiwa. Beliau berkata. dan tangguh. maka binalah diri kalian dengan demikian kalian telah membina umat. Hal. 233 Risalah. kuat. serta latihlah ia menjadi prajurit di bawah bendera dan panji Nabi Muhammad. 197 184 Lihat Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim). hal. Sesungguhnya kewajiban ini membutuhkan jiwa-jiwa yang mukmin dan hati-hati yang selamat.”183 2. “Maka yang pertama yang kami inginkan adalah terbangunnya jiwa-jiwa yang hidup. Hal. yang penuh cita-cita dan bervitalitas tinggi. memperhatikan beberapa sisi berikut: Urgensi membangkitkan memperbaharui kekuatan hati dan perasaan sebagai dasar untuk maju dan eksis: Beliau berkata. hal. “Wahai umat Islam sekarang adalah masa pembinaan. 44 182 183 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). membara. jiwa-jiwa yang optimis.”182 Ia juga berkata.

sunnah Rasulullah Saw.185 Imam Syahid juga menjelaskan hal ini dengan mengatakan. 185 Imam Syahid mengkhususkan rukun Al Fahm sebagai salah satu dari 20 Prinsip Dasar Ikhwan. “Dakwah ini tidak menerima perserikatan. dan salafus soleh (jalan hidup pendahulu yang shalih) dari kaum muslimin. hal. yang dimulai dengan memperbaiki diri sendiri hingga kepemimpinan dunia. ia hanya merupakan pembatasan makna pemahaman yang benar bagi seorang muslim. Sunnah Rasulullah Saw. 186 Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami). hal. yang merupakan bagian dari manhaj dan makna Islam itu sendiri. 17 187 Ibid. sedang sirah kaum salaf adalah contoh aplikatif dari perintah Allah dan ajaran Islam. Pahamilah apa saja yang anda ingin anda pahami dari kata itu dengan tetap berpedoman pada kitab Allah. Imam Syahid berkata. Kewajiban bekerja untuk kepentingan dakwah dan berkorban di jalannya.”186 3.”187 Kemudian beliau menjadikan al ‘Amal terdiri dari 7 tingkatan. adalah penjelas dari kitab tersebut. kesehatan. Beliau juga menjelaskan tentang batasan-batasan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam rukun ini di dalam Al Ushul Al Isyrin yang bersumber dari dari Al Quran dan Al Sunnah. Urgensi Loyalitas yang paripurna terhadap dakwah dan keikhlasan. Sebenarnya ia bukan ushul dalam Islam. harta bahkan darah. “Bahwa beban dakwah ini hanya bisa dipikul oleh mereka yang telah memahami dan bersedia memberikan apa saja yang kelak dituntut olehnya.seorang al Akh. “Dakwah kami adalah dakwah Islamiyah dengan segala makna yang tercakup dalam kata itu. Dan hal ini tentunya tidak hanya sebatas perkataan dan slogan. Kitab Allah adalah adalah sumber dasar ajaran Islam. 16 158 .” 4. baik waktu.

Persatuan dan ikatan kalian adalah senjata utama. Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). dan hendaknya seluruh jiwa dan perasaan dikumpulkan. dan akan menggunakan pelbagai sarana tarbawi untuk mewujudkan target-target tarbiyah. Hal. 108 190 Nasehat Imam Syahid Hasan Al Banna kepada Ikhwan. sasaran. 111 159 . jangan kalian berselisih dengan saudara-saudara kalian dalam sebuah permasalahan.5. dari buku Al Imam Syahid. 233 Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini). bekerjalah untuknya dan teguhlah di atas jalannya.”189 “Wahai Ikhwan. Urgensi Pemusatan dan Tidak melakukan lompatan “Oleh karena itu maka perlu dilakukan pembatasan. Ia mempersiapkan lingkungan dan iklim yang cocok untuk pembinaan ini. ia adalah senjata yang paling ampuh yang kalian miliki. dan berkumpullah di sekelilingnya. Tanpa pemusatan sahara. hal. jangan sampai kalian terpisah dikarenakan urusan-urusan yang sepele dan oleh kebimbangan yang mematikan. maka jagalah persatuan itu. lemah dan nasib tidak kebangkitan umat hanya akan seperti lilin kecil di tengah gulita Nyalanya 188 terasa bertenaga. “Yakinlah kepada fikrah kalian.”190 188 189 Risalah. serta melihat seseorang dengan pandangan yang menyeluruh. harus ada pemusatan hingga ia benar-benar menjadi keyakinan yang kokoh yang tidak goyak oleh keraguan dan kebimbangan. 6. perhatian akan dan pembatasan redup. Fuad Al Hajarsy. senantiasalah berada dalam barisan jamaah. Urgensi Kesatuan Barisan dan Ikatan Imam Syahid berkata. hal.” Proses pembinaan ini sangat memperhatian gradualitas dan prioritas dalam pembentukan.

saling memaafkan. 7.”192 191 192 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). Maka kepada tiga keyakinan ini kami mengajak manusia. dan setiap program dan sarana yang digunakan tidak akan memberikan hasil apapun. bangga dalam memeluknya. kebersihan jiwa. sehingga tumbuh di dalamnya celah-celah keretakan. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu. saling nasehat-menasehati. yakni beriman kepada kebenaran risalah. iklim saling percaya dengan seluruh maknanya. Teguh Di atas Jalan Dakwah Imam Syahid menegaskan. keterbukaan dan keterusterangan antar individu. hal. atau tertipu dengan yang lain.Termasuk urgensi kondisi yang mendukung di dalam shaf jamaah di setiap jenjangnya. Urgensi Membangkitkan Ruh Optimis dan Keyakinan kepada Pertolongan dan Kemenangan dari Allah untuk dakwah. Imam Syahid berkata. hal. 235 Risalah Pergerakan. dengan dan pengetahuan terhadap perjuangan. pengorbanan besar yang tak dihalangi oleh ketamakan dasar dan kebakhilan. kesetiaan yang kuat yang tak dikotori oleh kepura-puraan dan pengkhianatan. keyakinan penghormatan terhadap dasar tersebut yang akan menjaga dari kesalahan dan penyimpangan.”191 8. maka hal itu akan memberikan dampak langsung kepada jamaah. “Dengan berbekal tiga keyakinan. bahkan semua pengarahan tidak akan bermanfaat apa-apa. “Kemauan yang keras yang tak tersentuh oleh kelemahan. 45 160 . -maka Rasulullah Saw. Kepada Apa Kami Menyeru Manusia. interaksi. telah berhasil menghidupkan –dengan izin Allahiman dalam hati dan jiwa kaum muslimin dari generasi pertama para sahabat. perseteruan dan permasalahan. Jika iklim ini dinodai oleh sebuah kerusakan. kelapangan hati. baik berupa iklim cinta. dan optimis dengan akan datangnya pertolongan Allah.

sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syahid di dalam Risalah Ta’alim. maka tak seorangpun yang bisa mengalahkannya. hendaknya ia benar-benar menjadi jundi dakwah baik akidah maupun fikrah. Hendaknya ia seorang kader dakwah tabah menjalani ujian ini. Imam Syahid juga berkata. Urgensi Ikhlas Imam Syahid berkata.             :Artinya “Yang demikian itu Karena Sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan 161 . 9. “Ia berbuat dengan seluruh perkataan dan perbuatan hanya mengharap keridaan Allah. dan gelar.Ujian. Kita tidak akan beramal kecuali hanya ingin meraih ridha-Nya. bertahan menghadapi proses tarbiyah dan pembinaannya dengan penuh kesabaran dan keridhaan. Kita menantikan pertolongan dan kemenangan hanya dari Allah. Barangsiapa yang dimenangkan oleh-Nya.berlepas diri dari ambisi-ambisi dan jauh dari kepentingan Pribadi. Menjalaninya dengan penuh keyakinan dan selalu ingat target besar yang hendak diwujudkan. Kita tidak menginginkan kecuali keridhaan Allah dan kemaslahatan manusia. popularitas. menyepuh dan mengokohkan pembinaan ini. cobaan dan kesabaran dalam mengarungi pahit getir jalan dakwah merupakan wadah yang akan menyaring. tidak melihat pada ghanimah yang akan didapatkan. “Dan kita -al hamdulillah.

Tadhiyah (pengorbanan. meskipun dengan kadar tuntutan masing-masing berbeda. 12.”194 11. 393 Ibid 162 . Jihad. kehilangan orientasi hidup. paripurna dan Perubahan dan pembinaan individu ini tidak hanya berupa perubahan bentuk atau reaksi perasaan semata. Ia adalah perubahan yang mendalam.” 10. dan luka masa lalu maka keluarkanlah ia dari sisi kalian. “Akidah adalah pondasi aktivitas. karena ia menjadi penghalang turunnya rahmat dan menjadi hijab turunnya pertolongan Allah.” (Q. Ikhlas. Urgensi Rukun-rukun Bai’at 10 rukun baiat yang ditetapkan oleh Imam Syahid merupakan prinsip dasar dalam proses pembinaan peserta tarbiyah.S Muhammad: 11)193 “Jika seandainya diantara kalian ada seseorang yang memiliki hati yang sakit. dan aktivitas hati lebih penting daripada aktivitas fisik. Fahm (pemahaman). yaitu. Tajarrud (kemurnian). Tsabat (keteguhan). kehilangan obsesi. Urgensi Akidah dan Aktivitas Hati Imam Syahid berkata. 195 Ukhuwah dan Tsiqah (kepercayaan). atau keahlian dan semangat dalam gerak dan 193 194 195 Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini). Amal (aktivitas).” integral.Karena Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai Pelindung. serta yang akan menangkalnya dari penyimpangan. 109 Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim). namun usaha untuk menyempurnakan keduanya merupakan tuntutan syariat. hal. hal. Taat (kepatuhan). perubahan dan kelemahan.

ikhlas dalam beribadah. bersifat fisik. begitupula di dalam penampilan. seolaholah hal itu merupakan bagian dari rukun iman atau prinsip-prinsip dasar Islam dan Ihsan. “Kebanyakan orang merasa bangga bahwa mereka menjaga dan memperhatikan sunnah mereka Rasulullah lebih Saw. baik pemahaman dan keyakinan. jujur dalam mu’amalah. ia tidak yang Al bergantung pengetahuan. namun realitas kesuksesan. “Kita harus mengubah perhatian kita menuju anasir inti dan ruh sebagai ganti perhatian kita terhadap sisi fisik semata. Beliau juga berkata. namun sesungguhnya simbiolis menjaga sunnah secara ketimbang menjaganya secara esensial. prilaku dan amal.. ukhuwah dalam hubungan. itqan dalam bekerja. namun tidak baik jika menjadikan hal ini segalanya dalam agama.pelaksanaan. qaradlway menjelaskan hal ini dengan mengatakan. Barangsiapa yang kehilangan tauhid dan keyakinan. sifat kasih. berdasarkan semata-semata atau kepada perubahan Yusuf merupakan pengalaman. walaupun ia berpegang teguh dengan bentuk dan fisik. hanya perubahan Dr. ketinggian cita rasa dalam sastra. Realitas pengalaman Bahwa dalam mewujudkan membaca. adil. 13. dalam dakwah dan ibadah. Dan juga tidak 163 . namun ia adalah perubahan yang mendalam dan integral terhadap diri seseorang. Memang baik menjaga sunnah secara simbiolis dan penampilan fisik seperti memanjangkan jenggot dan meninggikan pakaianmu di atas mata kaki dll. gerakan dan tindakan. maka sesungguhnya ia telah kehilangan inti ajaran Islam.

adapun secara praktek pembagian ini sebenarnya tidak ada.”196 14. Edisi I 164 . Keseimbangan dan Integralitas antara Harakah dan Pembinaan. Yusuf Al Qaradlawy. sebagaimana kita 196 Tulisan Dr. serta gerakan dengan target-target dakwah yang merupakan sarana pertumbuhan dan perkembangan dalam proses tarbiyah. yakni sesuatu yang tertanam dalam hati dan dibenarkan dengan amalan. Sebagaimana keimanan. demikian halnya dengan tarbiyah yang mencakup dua sisi individu dan masyarakat dalam sebuah kesatuan yang paripurna dan keseimbangan yang mendalam.” Padahal hal ini merupakan (tahsinat) kebaikan yang sangat dianjurkan namun bukan merupakan (daruriyat) kewajiban. Majalah Risalah. dan bukan merupakan (hajiyat) kebutuhan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli fiqih dan ushul. aktivitas dan interaksi dengan masyarakat. iman yang lemah. namun ia senantiasa diwarnai dengan harakah (gerakan). Pembinaan tarbawi tidak terbentuk jauh dari realitas kehidupan atau terkurung dalam bilik-bilik penyepian. Pembagian amal dan pembinaan dalam dua tahap. atau mengikuti jalan orang-orang nonmuslim. Kita tidak mungkin memisahkan kedua sisi tersebut. Al Shahwah al Islamiyah.baik jika anda mengklaim setiap orang yang tidak memelihara sunnah secara simbiolis dengan iman yang rapuh. tahapan gerakan di masyarakat dan tahapan tarbiyah individu tiada lain merupakan pembagian secara normatif saja.

posisi seorang guru dalam memberikan pengajaran 197 Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim). Tidak ada tarbiyah tanpa gerakan. 399 165 . Maka pelbagai sisi seperti. lemahnya terhadap pembinaan internal. perasaan. keyakinan. Imam Syahid berkata. sulit untuk memisahkan sisi-sisi tersebut. prilaku. akhlak. hal. serta keseimbangan antara gerakan dengan aspek-aspek tetap proses amal. Pembinaan 197 Tarbawi adalah Dasar Tanggungjawab -dakwah dalam barisan. spirit.tidak mungkin memisahkan tubuh manusia dari unsurunsur esensialnya. mendorong aktivitas dan memberikan penyembuhan.menduduki posisi orang tua dalam ikatan hati. kegiatan terkadang dan kita beragamnya atau segmentasi perhatian kehilangan konsentrasi dan pemusatan perhatian. Untuk itu dibutuhkan perspektif yang jelas dan penguasaan yang komprehensif terhadap targettarget dakwah dalam setiap fase. keinginan dan gerakan. dan keinginan di seluruh aspek kehidupan. maju Dan dan memberikan melakukan dan perhatian gerakan–dengan terhadap pembinaan sebagai ini akan setiap individu. “Kepemimpinan Ikhwan. karena semuanya berada dalam makna pemahaman tarbiyah. terwujudnya kepemimpian dan tertinggi: hal timbangannya menciptakan fenomena adalah. merupakan sisi-sisi yang saling terpaut dan interaktif. keseimbangan. 15. pemahaman. aktivitas. pembangunan pilar-pilar yang menopangnya. meneliti mencermati yang tampak. Dengan semakin banyaknya amal. strategi kecermatan.

“Cengkeramlah dengan sungguh-sungguh bimbingan-bimbingan ini. Harishun Ala waqtihi waktunya). 394 166 . mengatur Munazhamun fi Syu’unihi Linasihi Ghairihi (terorganisir seluruh urusannya). Qawiyyul Jismi (memiliki fisik yang kuat). dan posisi seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik secara umum dalam dakwah. dan posisi seorang syaikh dalam aspek pendidikan rohani. shahihul Ibadah (benar ibadahnya). hal. Qadirun Alal Kasbi (mampu (Cermat (kuat berekonomi). jiwanya). Ijtihad seorang kader. Jika tidak maka dalam barisan orang-orang yang duduk dan para pemalas masih terdapat kursi-kursi yang kosong. Beliau mengarahkan tentang aspek-aspek amal yang dibutuhkan dalam pembinaan seorang Al Akh hingga ia memiliki sifat-sifat berikut: Salimul Akidah (bersih akidahnya). Rukun Amal.” 16. jika engkau mengetahuinya dengan baik dan engkau menjadikannya cita-cita dan orientasi hidupmu. 198 terhadap manhaj tarbiyah. Imam Syahid berkata. Mujahidun Nafi’un Li kesungguhan (Bermanfaat bagi selainnya). perbaikan diri dan dakwah kepada orang lain.ilmu. maka balasanmu adalah kehormatan hidup di dunia dan kebajikan serta ridha di akhirat. Mutsaqqaful Fikr (berwawasan pemikirannya). Jika 198 Ibid. Engkau bagian dari kami dan kami bagian dari dirimu. Matinul Khulq (Kokoh akhlaknya). penguasaan dan pengamalannya Imam Syahid menitik beratkan pembinaan seorang Al Akh dalam hal.” “Saya yakin.

Jika engkau seseorang yang biasa berada di depan majelis kita. 3. di pundakmu tertempel gelar-gelar mentereng. 5. 3. kami). maka dudukmu akan dihisab Allah dengan seberat-beratnya hisab. Kesederhanaan Tilawah Shalat Keprajuritan Akhlak Iman yang kuat Pemahaman yang benar Pembinaan yang cermat Cinta yang dipercaya Amal yang berkesinambungan Slogan prinsip-prinsip ini termaktub dalam 5 (lima) kata: Bentuk Pembinaan ini Terhimpun dalam 5 (lima) kata Kemudian hal ini disimpulkan dalam 5 (lima) point berikut: 1. 5. 3. 2. berikut: 1. 4. dan kau tampak begitu menonjol di antara kita. 369 Ibid. kami). 2. Hal. maka tiada lagi hubungan antara kita. Allah Ghayatuna (Allah adalah tujuan kami) Ar Rasul Qudqatuna (Rasul adalah teladan kami) Al Qur’an Syir’atuna (Al Quran adalah Undang-undang Al Jihad Sabiluna (Jihad adalah jalan juang kami). 369 167 . 4.”199 17. 2.engkau berpaling darinya lalu duduk-duduk santai saja. hal.200 199 200 Ibid. 1. As Syahadah Umniyyatuna (Mati syahid adalah cita-cita 4. 5.

Imam Syahid memiliki manhaj baru yang disimpulkan dalam 2 (dua) hal mendasar: Pertama. serta ketetapan jiwanya. menggunakan pikiran. berpegang teguh dengan Al Kitab dan As Sunnah dalam menyampaikan pemahaman akidah kedalam hati dan penanamannya di dalam jiwa dan perasaan. “Ketauhilah bahwa dalam perkara akidah manusia terbagi dalam beberapa kelompok: Sebagian mereka mendapatkannya melalui pengajaran dan meyakininya sebagai sebuah adapt. . dan mereka bisa melihat dengan mata hati kesempurnaan iman dan keyakinannya. Memanfaatkan penjelasan lewat tanda-tanda akidah tersebut di dalam diri dan memberikan muslim standar ukuran untuk mengetahui kadar realisasi dan pelaksanaannya. dan meminta pertolongan kepada Allah dengan ibadah. Sebagian mereka ada yang masih terus mencermati.Manhaj Imam Hasan Al Banna dalam Tarbiyah Akidah Adapun manhaj Imam Syahid Hasan Al Banna dalam pemahaman akidah sangat jauh dari Ilmu Kalam dan istilah-istilah yang dibuat oleh para ulama yang pakar di bidang ini.Sebagian mereka ada yang melihat dan mencermati sehingga keimanannya bertambah dan keyakinannya semakin kuat. sehingga cahaya hidayah menyinari hati-hati mereka. Hal ini sebagaimana jalan yang dilakukan oleh para ulama salaf. pemahamannya juga jauh dari teori-teori ilmu filsafat dan bentuk-bentuk perbedaan yang dilahirkan oleh para ahli kalam. Imam Syahid berkata. Kelompok ini sangat mudah terpengaruh jika berhadapan dengan beberapa syubhat dalam akidah. menjalankan perintah-perintah-Nya dan beramal dengan sebaik-baiknya. Kedua. Firman Allah: 168 .

Imam Syahid tidak menggunakan pembagianpembagian teoritis dan studi akademis.” (Q. maka kita harus senantiasa menjaga hubungan kita dengan 201 Risalah Al Aqa-‘id hal. “Saya meyakini bahwa manhaj ini adalah sarana praktis dalam melaksanakan tarbiyah diri dan memperbaiki akhlak. Imam Syahid menyimpulkan beberapa kewajiban.”202 Beliau berkata tentang manhaj ini. 202 Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. “Dan di antara sifat-sifat khas seorang muslim adalah rabbaniyah. 73 203 Ibid 169 . Beliau berkata. Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketaqwaannya.        :Artinya “Dan oraang-orang yang mau menerima petunjuk. rukunrukun dasar dalam sebuah model praktis dengan tema “Aku meyakini dan aku berjanji”.”203 Tentang sifat rabbani (berorientasi ketuhanan) dan pemusatannya pada individu muslim. Lihat juga tulisan Al Ustadz Musthafa Masyhur – dalam rangka memperingati kesyahidan Imam Hasan Al Banna. mematuhi batasan-batasannya. yang disimpulkan dari Al Quran dan sunnah Rasulullah Saw. 416. jelas dan mudah untuk dilaksanakan. melaksanakan nash-nashnya. Hal. yang tidak melenceng seujung rambutpun dari kedua sumber tersebut.S Muhammad: 17)201 Dalam menerapkan proses perbaikan diri dan penanaman keyakinan akidah dalam hati. sederhana. Beliau meminta Ikhwan untuk menghapal konsep tersebut. beliau justru memberikan metode praktis yang membekas. dan mematuhi perjanjianperjanjiannya..

”205 Beliau juga berkata. hal. “Mereka juga melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar. 262 205 Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?.akan didera oleh setiap individu maupun jamaah ini dalam pelbagai bentuk. Mereka menyampaikan hal itu dengan penuh kesabaran. anda paham sekarang. untuk itu jadilah teladan ihsan dalam shalatmu.”206 Ujian dan Cobaan adalah Sebuah Kemestian dalam Dakwah Dalam proses pembinaan dan di dalam shaf dakwah ini pasti terjadi ujian dan penyeleksian. dengan hikmah dan nasehat-nasehat kebaikan. rumah-rumah mereka. serta yakinlah bahwa langkah pertama sebelum segela aktivitas kita adalah memperbaiki shalat. –baik Ujian-ujian yang berasal dari dalam dan dari luar. yaitu dengan cara melakukan zikir dan doa.Allah semampunya. kerabat dekat dan teman-teman mereka. “Wahai saudaraku muslim. dan sudah memulainya dari diri mereka sendiri. Hal. 76 206 Ibid 170 . Firman Allah:            204 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna).”204 Beliau juga menunjukkan agar kita memulai proses perbaikan tersebut dengan memperbaki shalat dan ibadah-ibadah kita. sehingga ia semakin kuat dan kokoh. perlahan. kemudian kepada keluarga. dan di setiap fase-fase dakwah akan menyaring barisan dakwah ini dan membersihkannya dari batu-batu bangunan yang rapuh dan lemah. dan hendaknya kita menjadi qudwah dalam melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. Di dalam Risalah Al Ma’tsurat banyak sekali zikir dan doa-doa. Imam Syahid berkata.

”207 Ia berkata. di saat mereka telah mengetahui dan memahami tujuan dan sasarannya. Para penguasa. Di depan kalian akan terbentang berbagai kesulitan dan kalian akan menemui banyak kendala. dan ini akan menjadi ukuran ketegaran. Saat itu berarti kalian telah memulai meniti jalan para aktivis dakwah yang sesungguhnya. 213 Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini). niscaya akan terjadi permusuhan dan penentangan dari mereka. terhadap kalian. kemajuan dan keberhasilannya. pemimpin dan pengambil kebijakan akan menaruh kebencian kalian. Ujian dan cobaan ini kemungkinan akan sangat panjang waktunya. Nanti. “Tidak ada dakwah tanpa jihad. sedang mereka tidak diuji lagi? (Q. kebenaran. Imam Syahid berkata. Setiap rezim (penguasa) akan berusaha melumpuhkan aktivitas kalian dan menebar duri-duri penghalang di jalan Kepentingan-kepentingan kalian akan dikebiri. ini adalah sunnah Allah Swt.S Al Ankabut:2) Kami berdoa kepada Allah kesehatan dan kekuatan. “Saya ingin berterus terang kepada kalian bahwa dakwah yang kita emban ini belum banyak diketahui orang.”208 207 208 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). dan diawasi. Sesungguhnya demikianlah tabiat jalan dakwah ini. Kalian akan dipenjara dan ditahan. diusir dan dideportasi. kalian akan diberhentikan dari pekerjaan. terhadap dakwah-dakwah kebenaran. hal. hal. dan tidak ada jihad tanpa tekanan. 109 171 .:Artinya “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami Telah beriman". dan rumah-rumah kalian akan digeledah.

kasih. saling memaafkan. Imam Syahid berkata. dan Takaful (saling melengkapi) antara kader dakwah. keterbukaan dan keterusterangan. Tafahum (saling memahami).”209 Al Usar Tarbawiyah (Usrah-usrah Tarbiyah/Pembinaan) Usrah-usrah tarbiyah dan katibah-katibah Ikhwan merupakan salah satu sarana tarbiyah dan termasuk hal yang tsawabit (prinsipil) dalam jamaah. pengorganisasian aktivitas dan gerakan. dimana hal ini berlangsung di lingkungan yang penuh rasa cinta. dan sesungguhnya pahala kebajikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. “Islam menekankan perlunya pembentukan usar (usrah-usrah) dari pengikut-pengikutnya. kelapangan hati. Usrah adalah wadah utama dalam proses tarbiyah. 209 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). Ia juga merupakan sarana untuk membentuk sebuah wadah pembinaan iman dan program-program tarbiyah. “Wahai Ikhwanul Muslimin. saling nasehatmenasehati. Sesungguhnya kemenangan ada bersama kesabaran.usahakan agar dirimu menjadi batu bata yang baik bagi bangunan (Islam) ini. kandungan dan programnya tidak terbatas pada rutinitas pertemuan berkala semata. mengokohkan ikatan hatinya. dari kata-kata dan teori menuju realita dan amal nyata. Karena itu –wahai saudaraku. Ta’aruf (saling mengenal). yang membantu proses pembentukan bangunan jamaah sehingga terwujudnya. hal. ia adalah ikatan yang kokoh dan interaksi yang serius.Beliau juga berkata dalam menghadapi ujian-ujian ini. 201 172 . keberhasilan ada bersama ketegaran. yang dapat membimbing mereka kepada puncak keteladanan. dan mengangkat derajat ukhuwahnya. dimana terlaksananya proses pembinaan dan pengarahan.

Hendaklah sebagian dari kalian memikul beban sebagian yang lain. apa-apa dilarang. Evaluasilah dirimu dengan evaluasi yang cermat dalam hal ketaatan dan kemaksiatan.Sedangkan pilar-pilar ikatan ini ada tiga. tunaikan dan yang diperintahkan yang kepadamu. Hendaklah kepada senantiasa bertanya sebagian yang lain (tentang kondisi kehidupannya). hafalkan dan usahakan untuk mewujudkannya. sehingga ia tidak hanya menjadi beban berat yang kering tanpa ruh: 1. istiqamahlah kalian dalam manhaj yang benar. 3.S Al Hujurat:10) 2. 373. (Q. Hayatilah makna ukhuwah yang benar dan utuh di antara kalian.”210 210 Risalah: Nizamul Usar. Jika didapatkan padanya kesulitan. Allah karenanya. Hal. berusahalah agar tidak ada sesuatupun yang menodai ikatan kalian. segeralah memberikan pertolongan selama ada jalan untuk itu. Ta’aruf (Saling mengenal) Ia adalah awal dari pilar-pilar ini. karenannya saling mengenallah dan saling berkasih sayanglah kalian dengan ruhullah. Tafahum (Saling memahami) Ia adalah pilar kedua apa-apa tinggalkan dari pilar-pilar sistem ini. Demikian itulah fenomena sebagian iman dari dan kalian intisari ukhuwah. 374 173 . hadirkanlah selalu bayangan ayat-ayat Al Quran dan hadits-hadits yang mulia di benakmu. Letakkan di pelupuk matamu kandungan ayat-ayat berikut:       :Artinya “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Takaful (Saling menanggung bebang) Ia adalah pilar ketiga.

Kalau ia merasa tidak mampu memperbaikinya. kecuali kepada pemimpin usrah saja. Bahwa sifat ekstrim dan keras hanya akan menjadi kerikil terhadap ukhuwah dan hendaknya ia upaya memiliki untuk saling memahami tertentu ini berjalan terus menerus di setiap waktu dan kondisi. lalu menganggap bahwa dirinya lebih utama darinya. interaksi dan koordinasi antara kader dakwah satu sama lain. Setelah itu. meski hanya sepotong rambut. Imam Syahid berkata. “Setelah itu hendaknylah setiap kalian bersedia menasehati saudaranya yang lain begitu aib tampak padanya.Imam Syahid menjelaskan bahwa ta’aruf. sedangkan nasehat adalah pilar agama itu. sehingga Allah Swt. hendaknya berhati-hati. menetapkan keputusan-Nya. waspadalah jangan sampai engkau berubah sikap. Ia justru merupakan pengenalan yang mendalam. Untuk Al Akh yang menasehati. tafahum dan takaful. Jangan sampai ia merasakan adanya kekuarangan pada sasaran nasehat. 174 . jangan sampai hatimu –yang secara ikhlas ingin memberi nasehat kepada saudaramu. menjadi keras hati kepada Al Akh yang menasehati. lalu janganlah diceritakan aib yang ia lihat itu. biarkanlah selama kurang lebih sebulan penuh. tidak semata pengetahuan dangkal terhadap nama dan kepribadian seseorang. serta hendaknya batas-batas demi terwujudnya pertautan dan kesatuan.itu berubah niat. Kenapa demikian? Karena mahabbah fillah (cinta karena Allah) adalah setinggi-tinggi martabat dalam agama. Hendaklah seorang Al Akh menerima nasehat saudaranya denan penuh rasa suka cita dan ucapkan terima kasih padanya. tetaplah dalam keadaan mencintai dan menghargainya. meski seujung rambut apapun. Sedangkan untuk Al Akh yang dinasehati.

atau pelampiasan emosi dengan mengangkat suara tinggi-tinggi. juga sangat ada memperhatikan sebagai di tempat majelis prinsip-prinsip Imam bagi usrah interaksi antara “Tidak individu.telah (hanya) menjadi kata-kata yang menghias bibir kaum muslimin semata dan khayalan belaka di benak mereka. 374 ibid ibid 175 .211 Islam Syahid.” Allah Swt. itu pun harus dengan memperhatikan batas-batas etika dengan keutuhan sikap saling menghargai dari seluruh anggota. dan memalingkan tipu daya setan dari kami dan kalian semua. memuliakanmu dengan ketaatan kepada-Nya.212 Ruh ukhuwah dan mahabbah inilah yang berusaha kita upayakan agar tersebar di masyarakat dan terpadukannya hati-hati umat. melindungi sebagian kalian dari (kejahatan) sebagian yang lain.“Sesungguhnya agama adalah nasehat. sampai kalian datang wahai Ikhwan yang saling mengenal. Itu semua haram hukumnya menurut fiqih usrah. Naqib (pembimbing untuk usrah) hendaklah menampungnya kemudian menyampaikannya kepada pemimpin. Imam Syahid berkata. Kalian telah berusaha untuk menerapkannya di masyarakat kalian. dan kalian inginkan kembalinya ikatan umat yang saling bersaudara dengan jiwa ukhuwah Islamiyah.”213 211 212 213 Ibid. perang mulut. Yang dibenarkan adalah penjelasan dan minta penjelasan. Hal. “Perintah-perintah Allah dan taujih-taujih Nabi ini – setelah berlalu generasi pertama umat Islam. Jika ada suatu usulan atau complain. penjelasan perdebatan.

Imam Syahid memberikan perhatian yang sangat besar terhadap program-program usrah. menggali potensi dan kemampuan mereka. beliau tidak hanya membatasinya dengan kegiatan belajar sebagai rutinitas pertemuan. ia tidak hanya menjalankan programprogram usrah dan perintah-perintah tertentu. hal ini tiada lain adalah untuk menjelaskan kepada kita bahwa hubungan antara naqib dan anggota usrah bukan hubungan kekuasaan. dan posisi seorang syaikh dalam aspek pendidikan rohani. Mereka menduduki posisi orang tua dalam ikatan hati. posisi seorang guru dalam memberikan pengajaran ilmu. serta tahapan-tahapan pembinaan lain dalam proses pembentukan kader dakwah. Adapun agenda-agenda usrah. namun juga mencakup 10 sifat.Imam Syahid menyebut pembimbing usrah sebagai Naqib. dan posisi seorang pemimpin dalam menentukan kebijakankebijakan politik secara umum dalam dakwah. maka Imam Syahid menyebutkan beberapa hal berikut: 1. namun lebih kepada hubungan tarbiyah dan pengarahan. serta mengikat mereka untuk senantiasa bersama jamaah. Ia juga harus berperan dalam meningkatkan semangat anggota usrah dan mentransfer ketinggian semangatnya kepada anggota usrah. memberikan solusi terhadap permasalahanpermasalahan mereka. sementara yang lain ikut terlibat membahas dan mencari 176 . Setiap al Akh menyampaikan persoalannya. Seorang Naqib selayaknya memiliki kemampuan dan pengaruh yang kuat untuk memainkan perannya sesuai yang diinginkan.

didiskusikan sesuai dengan pengetahuan setiap individu di usar dan kemanfaatannya mengingatkan 214 bagi semua anggota. dan saling memberikan Pertemuan usar juga memberikan perhatian yang Ibid. mengevaluasi beberapa tugas yang diberikan kepada mereka. saling nasehat. 3. gerakan dan aktivitas mereka. 375 177 . Begitupula halnya dengan sisi belajar. sosial kemasyarakatan. wawasan keilmuan. baik politik. dan kerjasama dalam melakukan gerakan dan aktivitas dakwah. hal. 374. telah namun metode oleh dan takarannya demi diserahkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan ditetapkan jamaah. dilakukan pencermatan pada setiap materi yang dipelajari. masukan.penyelesaiannya. maka hal inipun termasuk salah satu dari tiga rukun penting dalam yang usar. pengetahuan fiqih.214 Dengan metode Imam Syahid menginginkan terwujudnya perhatian yang serius terhadap kondisi para kader dakwah. Proses belajar di dalam usar sangat berkaitan dengan seluruh individu dalam sebuah usar. Pada yang demikian itu ada proses peneguhan tsiqah dan pengokohan ikatan hati. serta mengikutsertakan mereka dalam memberikan solusi. dll. Studi terhadap berbagai buku yang berguna. Pada setiap pertemuan. 2. profesi. mewujudkan pembinaan kader yang paripurna dari pelbagai sisi. Telaah seputar persoalan Islam dan membaca risalah dan taujihat yang ditelorkan oleh pemimpin umum yang ditujukan untuk usar. Semua itu dalam suasana ukhuwah yang tulus dan orientasi yang jernih hanya bagi Allah Swt.

Sejauhmana antusias anggota di dalam usrah. 3. serta upaya untuk cinta dan kasih antar anggotanya.besar terhadap perenungan ayat-ayat Al Quran. doa. zikir. semangat yang tinggi. Indikasi keberhasilan sebuah usrah dalam mewujudkan target-targetnya dapat dilihat dari halhal berikut: 1. serta peningkatan kemampuan mereka. dalam dakwah. 6. Sejauhmana kesehatan suasana usrah dari rasa Sejauhmana terpenuhinya ruh yang kuat dan Sejauhmana percepatan aktivitas dan gerakan Sejauhmana tersalurnya kebutuhan dan potensi Sejauhmana tingkat perhatian terhadap kondisi problematika anggota usrah. yang akan menambah ikatan dan kekuatan usar. saling menasehati untuk melakukan shalat malam dan shalat berjamaah di mesjid. terutama shalat Shubuh dan shalat Isya. 7. ukhuwah dan tertentu. 5. serta beberapa aktivitas lain dari bentukbentuk keadaan hadiran kehidupan darurat berjamaah. 4. menyelesaikannya. berupa kegiatan rihlah. puasa. Imam Syahid juga memberikan perhatian terhadap proses pembinaan di dalam usrah dari sisi praktek amali. 2. dan anggota usrah. terputus (kehadirannya). mabit. ifthor jama’i. Begitupula dalam dalam ketidak yang mewujudkan makna keadaan- menanyakan memperhatikan seseorang. Dasar hubungan antara naqib dan anggota usrah 178 . Optimalisasi peran dan tugas naqib terhadap anggota usrah.

Jadi yang pertama adalah terwujudnya kekuatan akidah dalam kadar yang memadai. serta kemampuan dalam jihad dan persiapannya. kemampuan dan keahlian praktis. dan hendaknya hal itu mencakup barisan dakwah dan dengan kuantitas yang sesuai dengan realita yang ada. dan dengan semangat syura (musyawarah) yang merupakan manhaj yang mereka pelajari di dalam shaf dakwah. dan terbukalah hati. Persatuan dan ikatan kalian adalah senjata utama. maka barisan dakwah akan sampai pada tahap kekuatan yang diinginkan. kekuatan ikatan dan persatuan. hilanglah seluruh beban. Sesungguhnya kekokohan barisan dakwah dan kekuatannya akan terwujud dengan ukhuwah dan ikatan antara personal-personal dakwah. Kekuatan akidah dengan keparipurnaannya Kekuatan persatuan dan pengorganisasian dalam barisan dakwah. Imam Syahid berkata.adalah tsiqah (kepercayaan). dan mutabadalah berkasih sayang). maka teratasilah semua kesulitan. (saling ulfah (kecintaan). “Wahai Ikhwan. yang dapat terlihat dari hal-hal berikut: a. ia adalah senjata yang paling ampuh yang kalian 179 c. Kekuatan para pemimpin dalam kuantitas tertentu yang memiliki . serta dengan ujian dan cobaan. b. serta keberhimpunan mereka di sekitar para pemimpinnya dengan penuh kepercayaan. Hal ini kemudian yang akan memproteksi mereka dari segala upaya penyusupan dan konspirasi yang merongrong mereka dari dalam. Dan hal ini harus terpenuhi sebelum barisan dakwah melakukan langkah selanjutnya untuk berjihad dan menghadapi problematika dakwah yang lain. Dengan demikian. Makna kekuatan Yang diinginkan Barisan Dakwah Melalui pembinaan yang cermat dan mendalam. Mahabbah insijam (keharmonisan).

selektifitas dakwah. kami meminta umat untuk melakukan penyucian jiwa dan perbaikan akhlak yang berlandaskan Al Quran. “Hendaklah kalian saling mencintai satu sama lain. Untuk itu kami berupaya untuk menyucikan ruh-ruh kami. pengorbanan untuk sebuah kewajiban. Jagalah selalu persaudaraan dan kesatuan. dalam keadaan giat ataupun malas. keinginan yang kuat. Syawal 1419 H/ Januari dan Februari 1999 M. jangan kalian berselisih dengan saudara-saudara kalian dalam sebuah permasalahan. merupakan penyimpangan dari batasa-batasan yang benar. karena ia merupakan rahasia kekuatan dan penentu keberhasilan kalian. jangan sampai kalian terpisah dikarenakan urusanurusan yang sepele dan oleh kebimbangan yang mematikan. maka jagalah persatuan itu. kehancuran dan kegoncangan. Fuad Al Hajarsy. dan penyebaran yang seimbang. kesetiaan yang lahir dari kepercayaan dan kesolidan. Edisi 82. hal. kami berdakwah dan kami berjihad dengan dakwah kami. Imam Syahid berkata. dari buku Al Imam Syahid. sampai Allah membukakan Al Haq di antara kalian dan di tengah kalian. Dengar dan taatilah qiyadah (pemimpin) kalian dalam kondisi sulit maupun mudah. 111. 216 180 . Dia-lah sebaik-baiknya pembuka (pemberi kemenangan). Teguhlah dalam prinsip.miliki. senantiasalah berada dalam barisan jamaah.”215 Beliau juga berkata. yang tidak akan mendatangkan apapun kecuali kekalahan. yang berupa: akhlak yang mulia. dari dua hal kemudian akan terwujud persatuan. Firman Allah: 215 Nasehat Imam Syahid Hasan Al Banna kepada Ikhwan. menguatkan jiwa dan meluruskan budi pekerti. yang lebih penting dan krusial adalah kekuatan rohani. keimanan dan pengenalan terhadap hak. Itulah syiar dan simbol fikrah kalian dan mata rantai hubungan di antara kalian.”216 Sesungguhnya ketergesa-gesaan dalam berperang atau menghadapi musuh secara totalitas tanpa persiapan tarbawi. Yang kemudian dipublikasikan kembali lewat Majalah Dakwah. “Sebelum kekuatan fisik.

Namun. ikatan kerjasama.” (Q. dan langkah-langkah kerja yang nyata. dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. serta membuat beberapa norma dan batasan-batasan yang mengikatnya. hal. dalam memaknai hakikat tujuan. dan ikatan kesetiaan persaudaraan di atas jalan dakwah. 132 46 218 181 . dengan tetap mengoptimalkan penyebaran institusi-institusi dan figur-figur Ikhwan di kota dan perkampungan yang saling bertautan dan saling menyokong selayaknya seperti bangunan yang saling menopang satu sama lain. ia adalah ikatan total dalam segala aspeknya. ikatan kesucian amal. Imam Syahid berkata. Disamping itu juga ikatan kesatuan total untuk bersama-sama menanggung beban derita perjuangan. Maka tak ada yang dapat menolaknya. sistem.”218 217 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia). hal. Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). namun juga harus dilanjutkan dengan pengaturan shaf dan pengorganisasian dakwah. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum. Risalah.                                  Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri.S Al Ra’d: 11)217 Kerapian Shaf dan Hubungan Antara Komponennya Permasalahannya kemudian tidak hanya terhenti pada proses pembinaan pilar-pilar dakwah dan perekrutan dukungan. “Ikatan yang ada antara cabang-cabang Ikhwan bukan sekedar ikatan nama atau tujuan secara global. ikatan kasih saying. ‘Tidak ada dakwah tanpa ada qiyadah (kepemimpinan)’.

tetapi ia adalah ikatan yang lebih dari itu.Ikatan terhadap qiyadah (kepemimpinan) dari setiap komponenkomponen dakwah dan diantara mereka. “Yaitu organisasi-organisasi yang bekerja dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat umum. kekuatan persatuan. dan merupakan aktivitas yang berkesinambungan dengan hasil yang nyata. menegaskan tentang hakikat tarbiyah dalam jamaah Ikhwan. tidak berarti akan berhenti atau lemah pada satu fase tertentu setelah diraihnya kekuasaan. Para Da’I Ikhwan saling mengunjungi antar sesamanya dan berinteraksi secara kental sehingga saling mengetahui apa-apa yang mendesak mereka butuhkan. maupun urusan yang lain. baik urusan Pribadi. sebelum mereka mendengarkannya dengan teling-telinga mereka. dimana terjadi saling kunjung-mengunjungi di antara mereka. Dan aktivitasnya tidak melulu melaksanakan program yang diinstruksikan dari Kantor Pusat Jamaah yang ada di Kairo saja. perbaikan diri dan pembentukannya sesuai dengan manhaj yang lurus. namun justru ia merupakan sebuah kemestian yang akan terus berlanjut hingga terealisinya 7 (tujuh) target dan 219 ibid 182 . lalu ikatan kekeluargaan. keluarga. Dimana di dalam dakwah Ikhwan senantiasa patuh mendengarkan qiyadah-qiyadah mereka dengan hati-hati mereka. Disini berlaku ikatan rohani sebagai pondasinya. bukan pula hubungan administrative antara pekerja dengan pengawas semata. Imam Syahid juga menjelaskan tentang urgensi organisasi-organisasi umum (wajihah ‘ammah).”219 Keberlangsungan Tarbiyah Proses pembinaan dan tarbiyah demi mewujudkan kekuatan akidah. Selain itu hubungan antara kantor pusat dengan cabang-cabang dan organisasi-organisasi yang ada di bawahnya bukanlah hubungan atasan dan bawahan.

atau tergesa-gesa memasuki medan tantangan. Jika hal ini ditemukan. serta semakin meningkatkan pemusatan pembinaan. yang demikian itu akan semakin memperkuat jiwa dan mengokohkan iman. serta tidak tergesa-gesa dalam proses pemindahan jenjang tarbiyah dari satu fase ke fase berikutnya. sehingga sampai pada tahap kader dimana dan beberapa masul peristiwa dan problematika dakwah. maka hal ini merupakan sebuah kewajaran. persiapan dan pembentukan. serta dengan tidak sampai menjauhkan jamaah dari pengaruh dan kontribusinya di masyarakat. Imam Syahid menjelaskan tentang hal ini –terutama ketika ia mendapatkan beberapa titik kelemahan tarbiyah di beberapa mas’ul dakwah. Proses pembinaan akan terus berlanjut sepanjang perjalanan jamaah dan kehidupan kader dakwah. dan akan terus tumbuh bersama realita dan kendala yang dihadapi. dan kita akan mengetahui bahwa ujian dan cobaan juga berjalan seiring dengan perjalanan hidupnya. Hal ini kemudian menuntut jamaah dakwah untuk terus melakukan evalusi yang terus-menerus terhadap kondisi tarbiyah individual kader dakwah. “Jika aku telah melangkah maju maka aku pantang surut kembali. namun aku akan kembali 183 . di tengah semakin padatnya aktivitas dakwah dan tantangan-. dakwah sesuatu turut yang menyingkap beberapa celah dan kelemahan tarbiyah pada beberapa individu para (penanggungjawab) sebelumnya tidak terlihat.sehingga Allah mewariskan bumi dan seluruh isinya kepada orang-orang beriman. Hal ini juga dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kuantitas dan kualitas antar kader dakwah di setiap jenjang tarbiyah dengan lapangan gerakan dan aktivitas. Dengan semakin luasnya lapangan amal dan aktivitas dakwah. ia akan menggoncang shaf dari dalam. karena sesungguhnya sebuah gerakan dakwah dengan pelbagai tekanan yang menderanya secara tidak langsung akan menjadi medan penyeleksian dan pemilahan. maka akan semakin meningkat pula rintanga yang dihadapi.

dimana dakwah semakin diterima di tengah masyarakat. tarbiyah dan pembinaan.kepada dakwah sebagaimana mulanya. maka sebesar itupula ia akan menghabiskan dan menggunakan waktu. dan penyebaran dakwah. ‘Perbaiki dirimu dan berdakwahlah kepada orang lain’. sehingga terjadi percepatan dan peningkatan persentase pertumbuhan kader-kader dakwah dan penyebarannya. dan akan terbuka kesempatan untuk yang bangun dan bersiap-siap tarbiyah. yang memikul beban dakwah. namun mereka justru tetap menjadi bagian dari komunitas masyarakat yang menerima seruan dakwah dan bersemayamnya iman di hati-hati mereka.” Sebesar apa upaya yang dikerahkan oleh setiap orang dalam menerapkan ajaran Islam. sehingga bangunan benar-benar sempurna dan kuat. namun mereka segera menyesali perbuatannya dan bertobat 184 . maka setiap individu kader dakwah menjadi malaikat sepanjang siang dan malam. Mereka tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan. Karena sesungguhnya tujuan dan cita-cita yang besar memerlukan kekokohan dan kekuatan dasar pijakan serta persiapan yang matang. untuk mengambil manfaat darinya. namun tetap ada standarisasi yang sangat bergantung dengan jenjang pembinaan dan Tentang Realitas Kader Dakwah • Tidak berarti dengan tingginya manhaj dan nilai-nilai tarbiyah. Walaupun mereka mampu melakukan maksiat. menguatkan tarbiyah dan pembinaan serta membaca Ma’tsurat. Sewaktu-waktu datang masa-masa penuh berkah atas izin Allah. Namun hendaknya mereka mengetahui bahwa perjalanan dakwah sangat panjang dan membutuhkan banyak generasi (untuk memperjuangkannya). dan di waktu yang sama mereka juga memperbaiki dirinya sendiri.

dan jangan sekali-kali mengikutkan mereka dalam gerbong dakwah. walaupun mereka tampak seperti orang-orang yang baik.kepada Allah. Namun hendaknya engkau waspada dengan dua kelompok dengan kewaspadaan yang tinggi. Yang kedua. dan ia sangat jauh dari kalian dengan dasar ideologi. beliau menyampaikan nasehat yang diberikan oleh Syaikh Muhsin Sa’id Al Urfy.” Di dalam buku “Memoar Imam Syahid Hasan Al Banna. Karena ia tidak mempunyai harapan lagi untuk diperbaiki. selama masih takut kepada Allah. Beliau selalu mengatakan kepada saya. menghormati undang-undang. yaitu orang yang tidak memiliki keyakinan agama. salang seorang ulama dari Suriah. “Kami sesungguhnya tidak berputus asa dengan diri kami. sampai ia benar-benar bertobat dan kembali kepada agama. pertama adalah mulhid (atheis). karena mereka akan bertobat dalam waktu dekat. maka janganlah anda tutup pintu dakwah di hadapan wajah mereka. Saat itu bertepatan dengan acara peresmian Ma’had Hurra Al Islamy di Ismailiyah pada era pertama dakwah. dan berusaha melakukan ketaatan dengan baik. janganlah engkau merasa resah dengan bergabungnya kedalam dakwah orang-orang yang banyak melakukan kekurangan dalam ketaatan dan melakukan kemaksiatan. yaitu orang baik yang tidak menghormati undang-undang dan peraturan serta tidak mengenal makna ketaatan. Sesungguhnya bahtera dakwah ini laksana rumah sakit yang di dalamnya terdapat dokter yang memberikan obat dan pasien yang membutuhkan pengobatan.” Beliau juga menasehatkan. “Agar kami senantiasa mengukur kadar diri kami apa adanya. “Dengarlah baik-baik. Tipikal seperti ini 185 . Imam Syahid berkata. dan tidak ada yang tersisa di barisan mereka orangorang yang kehilangan orientasi dan keinginan.

Ia akan mendekati jamaah untuk kepentingan pribadinya dan akan meninggalkannya jika berbeda. hal. dan melakukan fitnah. bahwa kalian tidak menerapkan manhaj dakwah secara sempurna di dalam diri kalian. maka lakukanlah. beliau adalah salah satu generasi pertama yang mendirikan jamaah dakwah ini bersama dengan Imam Syahid. sesungguhnya mereka tidak memberikan kebaikan apapun terhadap barisan dakwah kita.”221 • Beliau juga menjelaskan tentang tidak terwujudnya manhaj dakwah secara sempurna di beberapa personal. Namun jika tidak. Andai engkau bisa mengambil manfaat darinya sementara ia jauh dari shaf jamaah. dan sayapun tidak akan beralasan bahwa sebenarnya kelemahan ini lebih banyak disebabkan oleh kondisi dibanding oleh disebabkan oleh pelaku dakwah. mereka telah kehilangan ketaatan terhadap qiyadah (pemimpin). Ketika dakwah berhadapan dengan sekelompok orang yang keluar dari jamaah.bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan menghasilkan kerja. 109 221 Ibid. dan tidak 220 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). karena harus diakui kita masih lemah dalam mewujudkan manhaj dakwah secara sempurna di dalam diri kita. 137 186 .”220 • Begitupula dari tipikal kelompok orang-orang yang suka menyebar fitnah dan menyimpan ambisi-ambisinya. Karena hal ini lebih menjadi otokritik agar kita berupaya untuk mewujudkan kesempurnaan. Saya membenarkan pendapat ini. “Mereka tidak memiliki kebaikan sedikitpun. beliau memberikan nasehat kepada Imam Syahid. mereka telah kehilangan kesadaran terhadap keagungan dakwah ini. dan kepada Allah tempat meminta pertolongan. Berkata Syaikh Hamid Askariyah –semoga Allah merahmatinya-. 108. “Sekelompok manusia memvonis kalian terhadap dakwah yang kalian serukan. maka hati-hatilah terhadap mereka dan teruslah berjalan di atas jalanmu. hal. maka ia akan merusak dan menggoyahkan barisan dakwah. namun ia akan merusak kekokohan jamaah.

Apabila komponen-komponen itu bercerai-berai dan setiap mereka bertanya dengan pertanyaan. 63 187 . disebabkan oleh kebiasaan kita bersikap kurang bertanggungjawab. kita sering melimpahkan beban tanggung jawab hanya pada pundak seseorang.”223 222 223 Ibid. Namun saya ingin menegaskan tentang perbedaan antara Ikhwan dengan komunitas lain adalah dalam hal. dan tidak kunjung melangkah lebih maju. Padahal jamaah itu. tiada lain adalah kumpulan dari individu-individu. akan terus berjalan untuk melakukan penyempurnaan hingga mereka mendapatkan bagian yang telah ditetapkan Allah untuk mereka. bahwa Ikhwan merasakan kekurangan ini dan mengakuinya. “Demikianlah orang banyak tertipu dalam memahami hakikat jamaah dan individu. 267 Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. Berikutnya lahirnya sifat masa bodoh. meskipun sesaat. Maka haramlah hukumnya bagi orang semacam ini untuk tertinggal dari kafilah dakwah. tidak tahan uji menghadapi keadaan. Untuk itu. hal. hal.”222 • Imam Syahid juga menolak orang-orang yang malas dan orang yang banyak bertanya dengan mengatakan.maksudkan untuk membela kelemahan. “lalu dimanakah jamaah itu? Siapa yang bertanya dan siapa yang ditanya? Kita sering memahami hal ini secara keliru. sementara orang lain akan menggunakan alasan dan bersembunyi di balik keindahan kata-kata. “Maka dimanakah jamaah itu sebenarnya? Apa yang telah aku berikan untuk jamaah? Beliau mengatakan. dan individuindividu itu adalah komponen bangunan jamaah itu sendiri. 266. maka saya ingin berseru kepada putra-putri Islam yang memiliki semangat bahwa sesungguhnya seluruh jamaah Islam di masa kini sangat membutuhkan munculnya pribadi aktivis sekaligus pemikir dan anasir produktivitas yang pemberani. Ikhwan dengan pengakuan ini. Mereka mengira bahwa jamaah itu sesuatu sedangkan individu adalah sesuatu yang lain.

mengendalikannya dengan segenap kendala yang ada. • Pembentukan ini diupayakan agar tidak menghasilkan model produk yang teoritis dan filosofis semata. namun di sana terdapat perbedaan manusiawi.“Tidakkah seorang Al Akh memahami bahwa sesungguhnya jamaah adalah tempat individu-individu berkumpul. “Sesungguhnya seseorang yang berbicara itu berbeda dengan orang yang beramal. Imam Syahid berkata. tapi lebih bertujuan menghasilkan kepribadian yang aktif dan produktif. dan jihad yang bijaksana. hal. kemudian ia akan tumbuh bersama mereka dan memberikan apa saja yang mereka butuhkan. Jamaah dakwah menerima setiap individu dengan segala kondisi yang ada. atau dalam satu naskah yang digandakan. “Kekanglah rasa ketergesaan kalian dengan 224 225 ibid Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). mengarahkannya untuk beraktivitas dan memperbaiki apa saja yang bisa diperbaiki. namun tentu dakwah harus beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan ini. 129 188 . ia akan menjadi aset dan modal bagi jamaah untuk belajar mengendalikannya dan memberikan peran yang tepat. baik dalam kemampuan maupun karakter.”224 • Setiap individu dalam shaf dakwah tidak diproduksi dalam satu cetakan. slogan dan ucapan dengan kesungguhan amal. dan ini adalah manhaj yang membedakan antara khayalan. Walaupun dakwah telah menetapkan standar minimal dan dasar yang sama.”225 • Bahwa dakwah juga tidak membiarkan seseorang mengembangkan manhaj individual yang bersemangat tapi tidak terkontrol dan terarah. dan orang yang beramal berbeda dengan orang yang berjihad. Pluralitas dan keberagaman yang menjadi karakter setiap individu ini merupakan hal yang positif. dan orang yang berjihad berbeda dengan orang yang berjihad dengan bijak yang produktif menghasilkan keuntungan besar dengan pengorbanan yang sedikit.

” (Q. dan singkaplah hakikat itu dengan benderangnya angan yang rasional nan cemerlang. “Berapa banyak ketergesa-gesaan yang justru menghambat jalan. orang lamban di era yang serba cepat. mereka mengklaim kalian dengan mengatakan bahwa kalian loyo dan lemah dalam semangat. maka mereka akan memilih untuk mengambil langkah perlahan yang bijak demi mewujudkan kesuksesan yang sempurna. hal 127 189 . kalian dan memahami bahwa akan jika Ikhwan mengetahui bahwa ketergesa-gesaan akan memberikan keberhasilan persentase kebijaksanaan memberikan persentase keberhasilan 100%. ketika mengajarkan metode penyampaian dakwah kepada :nabi-Nya.pandangan dan pemikiran yang jernih. dengan Dan hendaklah 99%. Maka ingatkanlah mereka dengan satu kalimat yang mengatakan. tidak mengatakan untuk berdakwah dengan tergesa-gesa.”226 • Imam Syahid berkata.” Allah Swt. “Sebagian orang mengatakan bahwa kalian adalah orang-orang yang tenang dan tidak agresif. 226 Ibid.S Al Nahl: 125) Allah Swt. dan itu adalah perintah Allah yang diturunkan kepada kalian. Beranganlah dengan kejujuran hakikat dan kenyataan. kasar dan keras. berfirman             :Artinya “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. dan terangilah kecemerlangan akal pikiran dengan gelora perasaan yang mengharu biru penuh semangat.

lisan. pakaian.                    :Artinya “Dan Bersabarlah kamu.S Rum: 60) • Manhaj Tarbiyah sangat memperhatikan terwujudnya kebersihan hati. badan. perkataan dan perbuatan. sementara mereka mengetahui bahwa kelambatan dan ketenangan justru akan menghambat kemajuan mereka. Namun mereka berpandangan bahwa jika datang waktu untuk melakukan penyegeraan. pikiran. Sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu. interaksi. maka pada saat itu mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk menambah bekal dakwah dan bagaimana mewujudkan kematian yang mulia dalam mencapai tujuan yang agung. penampilan.Dan hal ini adalah ijtihad mereka.” Begitu indah dan tingginya bahwa ajaran fiqih yang pertama dalam ibadah kita adalah Thaharah (kebersihan). Dalam sebuah hadits yang shahih disebutkan: 190 . pikiran. dalam berjalan. (Q.” Dan diantara wasiat Rasulullah Saw. kepada umatnya adalah: Senantiasalah bersih hingga kalian tampak seperti tahi lalat di antara bangsa-bangsa. baik jiwa. minuman. Imam Syahid berkata dalam wasiatnya kepada Ikhwan: “Jika saya khususkan apa yang hendak saya sampaikan kepada kalian dalam kesempata ini. keikhlasan. dalam perjalanan. atau akan merenggut kemenangan mereka. tempat tinggal. dan kemurniaan diri untuk dakwah. makanan. maka hendaknya syiar kita adalah kebersihan.

mengingat akhirat. hal. seperti shalat malam. (Q.”228 Imam Syahid juga mewasiatkan kepada para aktivis dakwah untuk melakukan muhasaban rutin setiap hari dan setiap pekan. dan kunci shalat adalah thaharah. Kewajiban Aktivis Dakwah. ومفتاح الصلة الطهور‬ Artinya: “Kunci surga adalah shalat. dan bersiap-siap untuk menjemputnya. serta bagaimana cara untuk mewujudkannya. mendekatkan diri kepada-Nya dengan ibadah sunah. 228 Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim). dan berusaha mengamalkan doa yang diajarkan pada setiap kesempatan.” “Hendaklah engkau senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Diterbitkan oleh Majah Al Mabahits.S Al baqarah:222)227 • Imam Syahid menekankan tentang urgensi keimanan dan ketakwaan. Hal ini dimaksudkan agar kita terbiasa melakukan evaluasi diri dan pembaharuan niat yang baik serta taubat yang benar dari segala 227 Bagian dari risalah terakhir yang ditulis Imam Syahid untuk Ikhwan. puasa tiga hari –minimal. memperbanyak zikir hati dan lisan.setiap bulan. 367 191 .” Maha benar Allah yang berfirman:               Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. “Dan hendaklah engkau menempuh perjalan menuju Allah dengan penuh semangat dan keinginan. mengambil jalan pintas untuk menuju ridha Allah dengan tekad yang kuat.‫مفتاح الجنة الصلة. 16 Januari 1951 M. Beliau berkata di dalam Risalah Ta’alim.

Maka perubahan akan terus terjadi pada setiap individu di setiap waktu. keterbukaan.bentuk kemaksiatan. perkataan dan perkiraan. • Proses evaluasi dan perbaikan harus dilakukan dengan berinteraksi langsung dalam setiap kondisi. maka tidak menjadi standar dan tidak menjadi ujian terhadap kekokohan tarbiyah seseorang. • Proses evaluasi tarbiyah atau pembersihan hati ini merupakan hal yang tetap dan akan terus berlangsung. yang tidak berdasarkan jumlah yang dihasilkan semata. • Hakikat dari refleksi nilai-nilai tarbiyah tentunya tidak akan tampak kecuali pada saat-saat sempit dan tertekan yang dialami oleh masingmasing individu. dan agar kita dapat mengetahui permasalahan dengan cepat. yang tidak berhenti pada suatu jenjang atau fase tertentu. dengan demikian hal ini menegaskan kepada kita tentang urgensi 192 . serta penjelasan tentang pengaruh-pengaruh konkretnya terhadap individu peserta tarbiyah. dan harus dilakukan melalui pencermatan yang teliti. keterus-terangan dan apa adanya. dan sarana-saran yang beragam untuk tarbiyah. dan tidak berdasarkan pada isu-isu yang tersebar. dan bersandar pada kejelasan. karena sewaktuwaktu ia akan dihinggapi oleh kelemahan dan permasalahan. Adapun pada kondisi-kondisi biasa dan tenang. ketaatan. Pentingnya Refleksi Nilai-nilai Tarbiyah • Dalam proses tarbiyah sangat dibutuhkan perhatian yang besar terhadap refleksi nilai-nilai ibadah. memperhatikan kondisi-kondisi tertentu masing-masing Tujuannya tidak untuk klasifikasi dan melemahkan. namun untuk proses peningkatan kualitas tarbiyah setiap kader di segala aspek. serta untuk menutupi celah-celah kerusakan dan kelemahannya. dan pencapaiannya terhadap satu sifat tertentu. Maka melalui kondisi-kondisi tersebut akan tampak hakikat perubahan yang terjadi. terkadang tidak berlangsung lama. serta hendaknya individu.

4. Diantara sebab-sebab umum adalah: 1. Tidak memahami dan menguasai sarana-sarana tarbiyah yang beraneka ragam dengan pemahaman yang benar. dan sesama murabbi dan mas’ul. dan upaya yang keras. dan tidak adanya teguran kepada mereka ketika terjadi kelemahan dan permasalahan. Pengalaman dan keahlian dalam menggunakan sarana-sarana tarbiyah diwariskan melalui interaksi langsung dari satu jenjang ke jenjang yang lain. dan keterbatasan kemampuan pada jumlah sarana tarbiyah yang sangat sedikit. serta usaha untuk menghilangkan kendala-kendalanya. Hilangnya naluri tarbiyah dari setiap peserta tarbiyah. mengevalusi dan mengawasi pengaruhnya terhadap diri mereka. 6. 3. • Terkadang kelemahan refleksi tarbiyah pada diri seseorang disebabkan oleh beberapa sebab umum maupun khusus. dan tidak melalui penjelasanpenjelasan teoritis. lemahnya hubungan antara sesama peserta tarbiyah.dilakukannya evaluasi dan penyegaran. yang bermula dari mas’ul kemudian berpindah ke peserta tarbiyah. 5. 7. yang hal ini menuntut sebuah pencermatan yang serius. Lemah atau hilangnya kekuatan spirit dan semangat yang tinggi. TIdak ada evaluasi dari murabbi terhadap refleksi dan pengaruh instrumen tarbiyah pada masing-masing peserta tarbiyah. baik di jenjang individu peserta tarbiyah maupun mas’ul. dan tidak jelasnya manhaj tarbiyah yang mereka miliki. baik murabbi atau individu-individu yang melaksanakannya. Kurang optimalnya dorongan pada setiap peserta tarbiyah untuk berinteraksi langsung dengan sarana-sarana tarbiyah tersebut. 2. 193 . yang kemudian mengakibatkan terjadinya kerusakan dalam penerapannya. Lemahnya kualitas tarbiyah murrabi dan kepiawaian mereka dalam menggunakan sarana-sarana tarbiyah yang beraneka beragam. Rusaknya iklim untuk mengoptimalkan fungsi sarana-sarana tarbiyah.

pekerjaan (profesi). Kerasnya hati. 9. 10. baik masalah finansial. Untuk mengatasi hal ini. Tarbiyah Mas’ul Dakwah dan Struktur Kepengurusan Sesungguhnya dakwah memberikan perhatian khusus terhadap tarbiyah para mas’ul. doa. mempersiapkan kemampuan dan kemahiran di bidang yang digelutinya. sosial. Yang berhubungan langsung dengan diri mas’ul 194 . Banyak dan melimpahnya tugas dan kewajiban tanpa keteraturan (analisa beban dan pendelegasian tugas). shalat malam dan sedekah adalah ibadah yang dapat membersihkan dan menyucikan hati. begitupula dengan persiapan tarbawi. yang menyebabkan kemalasan dan terbebani. dengan tetap memahami bahwa proses penyembuhan hati bukan permasalahan yang mudah. serta dominasi dosa dan maksiat. zikir. Sedikitnya zikir dan doa kepada Allah. Istighfar. Berikut beberapa sisi-sisi penting yang sangat diperhatikan dalam tarbiyah para mas’ul: a. memperbanyak ikatan dengan Al Quran.8. baik skala personal maupun kolektif (jamaah). atau penyimpangan dalam pikiran dan prilaku. diperlukan evaluasi yang cermat terhadap setiap individu kader dan melakukan upaya penyembuhan yang cocok untuk itu. Selain itu terdapat permasalahan-permasalahan khusus yang berkaitan dengan individu-individu tertentu. Hal ini merupakan dasar yang akan membantunya dalam menjalankan tugas sesuai dengan kemampuannya.

angkuh. Selalu menggunakan cara-cara musyawarah dan prosedural kerja. 6. Selalu ikhlas dalam setiap amal. Kemurnian yang paripurna. dan menjauhkan diri dari cara-cara yang gaduh dan suara yang tinggi. serta tidak menghalangi siapa saja yang bersamanya dari anggota kelompok dan jamaah. sama halnya ia dikedepankan atau dikebelakangkan. senantiasa tawakkal kepada Allah. Tidak tergantung dengan kedudukan.1. memperbanyak doa. Yang berhubungan dengan tugasnya: 1. Menerima nasehat dari siapapun 195 . mengutamakan hal-hal yang substabsial. dan menjadikannya sebagai sarana untuk meminta taufik dari Allah. 5. Mengembangakan potensi dan kemampuan diri. yang dengannya ia mendapatkan bekal ruhi. b. sum’ah (ingin selalu dipuji). dan menghindari sifat-sifat ujub. 5. 4. serta selalu menguatkan semangat jundiyah (militansi dan kepatuhan terhadap pemimpin). dan tekad yang kuat. 6. 2. serta berupaya untuk mendapatkan beberapa keahlian yang dibutuhkan. serta selalu berupaya merasakan bahwa ia sangat membutuhkan jamaah ini. Amanah dalam pengiriman dan penyampaian 3. dan bukan jamaah yang membutuhkannya. meminta dan menyandarkan diri kepada Allah. Dan hendaknya ia selalu memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Senantiasa memuhasabah dirinya. dan bukan dengan figuritasnya. Lebih mengutamakan kerja. dan ia akan memikul amanah tersebut di hadapan-Nya. sebagaimana lebih baik baginya memiliki buku tanpa judul dari pada memiliki judul tanpa buku. semangat yang selalu membara.. 3. Rasa tanggung jawab yang tinggi seorang mas’ul di hadapan Allah Swt. yaitu dengan mengikat setiap anggota tarbiyah dengan jamaah. 4. 2. Hendaknya ia memiliki bekal khusus dari ibadah dan ketaatan. sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab –semoga Allah meridhainya-. riya.

Mengenal karakter. dan Takaful. Mewujudkan makna-makna Ta’aruf. karena mereka adalah turut berperan bersamanya untuk memikul tanggungjawab. mengembangkan potensi yang mereka miliki dan pendelegasian yang tepat. 7. 196 . permintaan dan evaluasi c. 8. dan berada di garda terdepan bersama mereka. berbaik sangka dan percaya terhadap ikhwah yang lain. Tidak menyembunyikan ilmu. 9. Yang berhubungan dengan interaksinya dengan anggota tarbiyah 1. menghadapi problematika dan permasalahan-permasalahannya. persaudara dan saling memikul beban. 2. karena ia bertanggungjawab terhadap mereka. Saling berhubungan dengan ikhwah yang lain. 6. tipikal dan kondisi setiap anggota 5. Mampu mengkondisikan suasana. Menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan orang yang lebih senior dan yang junior dari mereka. Memperhatikan adab-adab muhasabah dan evaluasi. dengan makna yang sempurna di antara anggota. Menjaga keadilan dan kesamaan dalam hubungan sosialnya. mampu memperhitungkan dan memutuskan sesuatu secara tepat. 3. 11. kedisiplinan dan dalam berbagai hal. serta bekerja keras dalam mewariskan dakwah dan pembentukan simpatisan dakwah. berinteraksi dengan mereka. 4. serta bersandar pada kebenaran dan bukti. Memiliki kemahiran tarbiyah dalam menyampaikan taujih (pengarahan) dan materi-materi tarbiyah. Lapang dada. Menerima masukan. serta menebar iklim kasih. 8. Tafahum. Memiliki kemampuan untuk menguasai anggota.7. mentransfer pengalaman dan kemampuan kepada orang-orang yang bersamanya. 10. Hendaknya ia Menjadi teladan bagi siapa saja yang bersamanya dalam hal ketaatan. dan hendaknya tegas dan mampu mengambil keputusan.

latihan. maka kita harus berhenti sejenak sebelum yang lain. latihan dan peningkatan kualitas tarbiyah akan dilanjutkan dengan menggunakan sarana-sarana tarbiyah yang beraneka ragam. Kepengurusan dalam dakwah kami.Muwashafat tarbawiyah (karakteristik kader tarbiyah) ini tentunya tidak mungkin dilahirkan dalam waktu sehari-semalam. namun paling tidak ada standar minimal untuk kita memulai. interaksi dan pelatihan anggota tarbiyah oleh mas’ul. Adab-adab Islam. tidak terpisah dari tarbiyah dan pembinaan. ia tidak semata mengikuti sebuah manhaj studi atau gagasan yang disampaikan di pelatihan-pelatihan managerial. dan kita tidak boleh meremehkan permasalahan itu. keras hati dan kasar terhadap orang lain. latihan. bergantung dengan kedudukan dan posisi serta tidak siap untuk meninggalkannya jika diminta. bangga terhadap diri sendiri. Diantara permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: Lemahnya makna jundiyah (militansi dan ketaatan kepada qiyadah). tidak menerima kritikan dan masukan (terutama dalam hal penyimpangan finansial dan akhlak). namun hal ini hanya bisa terwujud dengan ketekunan. lemahnya kedisiplinan terhadap jamaah dan condong kepada figuritas dan mengikuti pandangan individu dan nafsu. akhlak dan batasan-batasannya dalam hubungan dan interaksi langsung yang terjalin antara anggota tarbiyah dengan 197 memberikan tanggungjawab tersebut. namun lebih kepada praktek. Praktek kepengurusan pada dasarnya merupakan praktek nilai-nilai tarbiyah dan ia memiliki bentuk dan sarana yang beragam. karena keduanya adalah sebuah kemestian. Yang kemudian penyempurnaan. dan pengarahan yang berkesinambungan. walaupun ia memiliki banyak karakter positif . dll. tidak memiliki loyalitas. Kita tidak mengatakan bahwa seorang mas’ul dalam segala sisi telah memiliki dan menyempurnakan karakter-karakter ini. atau dengan mengadakan lompatan-lompatan tertentu. dengan tetap mengetahui bahwa jika seorang kader yang hendak diberikan tanggungjawab ternyata memiliki sebuah cela yang bisa merusak.

baik melalui pemilihan atau penetapan dari anggota tanpa sekat-sekat bidang tempat lalu menyelesaikan tugas dan kepentingan mereka secara kolektif. kesamaan mereka tanggungjawab. Namun selayaknya pada waktu itu. Proses penyiapan kader-kader handal yang memiliki kemampuan paripurna dalam pelbagai sisi baik tarbawi maupun keahlian 198 . Dengan pelbagai jenjang tanggungjawab yang ada di internal struktur kepengurusan tersebut. pelajar dan kaum wanita. serikat para pekerja. Hendaknya juga dilakukan upaya keras untuk mengobati titik-titik cela dan kelemahan yang ada. dan bukan struktur kelompok yang hanya melakukan kerja-kerja nisbi yang terpisah di beberapa sekat yang berbedabeda. atau persatuan para guru. justru mereka berada dalam satu barisan melihat yang saling bertautan di erat yang mereka membentuk bekerja. pedagang. Dalam kondisi seperti ini. merupakan asas tarbiyah dan mahhaj praktis yang akan mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. ia berusaha menggali memusatkan perhatian menyiapkan pembinaanpembinaan tarbawi dan keahlian untuk para tokoh di dalam jamaah. dakwah tentu tidak bisa berdiri dan mematung hingga sempurna untuk seluruh potensi dan kemampuan yang ada. sementara ia belum memiliki kesiapan yang sempurna dengan kemampuan dan ketersediaan tenaga-tenaga ahli. Tidak mengapa jika struktur kepengurusan tersebut berupa kepanitiaan atau tim-tim khusus yang bekerja dan bergerak di masingmasing bidang dan divisi tertentu. pegawai. baik kuantitas maupun kualitas yang mumpuni. dan hendaknya aktivitas dan peristiwa yang terjadi tidak menggangu proses pembinaan tarbawi dan pembinaan terhadap aset dan tokoh-tokoh jamaah. Struktur-struktur itu misalnya. Struktur kepengurusan di dalam jamaah pada dasarnya merupakan sebuah fase tarbiyah dimana ada saling keterkaitan dan kesatuan dalam menjalankan tanggungjawab. beberapa peristiwa menimbulkan gerakan tertentu terhadap jamaah. petani. Terkadang.batasan-batasan kerja itu sendiri. kalangan profesional. ulama.

Untuk itu. memberikan imunitas kepada mereka dari fitnah dan penyimpangan. walaupun sesuatu 199 . Sesungguhnya kader-kader dakwah yang menonjol. Hal ini bahkan sampai pada penolakan terhadap taujih (seruan atau himbauan jamaah) dan pelanggaran terhadap rukunrukun bai’at. takjub dengan pendapat sendiri. serta melanjutkan pembinaan tarbawi secara terus menerus dan berkesinambungan. serta memberikan perhatian yang besar terhadap bentuk-bentuk penyimpangan sejak mula. serta kantor-kantor tempat mereka bekerja akan menguras banyak waktu yang mereka miliki. dan hanya loyal untuk kepentingan diri dan kemaslahatannya sendiri. ketaatan dan ruh militansi. loyalitas. Yang kemudian menyebabkan timbulnya sifat liar. tokoh-tokoh. dan hal itu sudah barang tentu memberikan dampak terhadap kondisi ruhi dan tarbiyah mereka. kemilau kedudukan. dan menyandarkan seluruh urusan dan bertawakkal kepada-Nya. kedisiplinan. baik sebagian maupun seluruhnya. baik pikiran. Sesungguhnya pertolongan Allah akan datang setelah dikerahkannya seluruh kemampuan manusia secara optimal. karena karakter gerakan dan aktivitas mereka. yang kemudian menyebabkan terjadinya fitnah dan penyimpangan. dan senantiasa menerapkan budaya musarahah (berterus terang) dan taujih-taujih tarbawi. sangat membutuhkan perhatian tarbawi dan evaluasi yang cermat dan terus-menerus. dan gema suara mikropon terkadang memberikan implikasi yang cukup besar terhadap jiwa dan memberikan pengaruh yang negatif. pers. dan kader-kader yang menjadi figur-figur politik dan sosial.tertentu merupakan proyek besar yang membutuhkan waktu yang relatif panjang. Sebagaimana sorotan publik. kami menegaskan tentang pentingnya persiapan tarbiyah yang baik dan berkualitas terhadap figur-figur kader yang menonjol dan tokoh-tokoh dakwah yang beraktivitas sebelum diterjunkan ke pelbagai lapangan.

Imam Syahid berkata. penghormatan dan ketaatan. Tentang Kitman (Menyembunyikan) dan Sirriyah (kerahasiaan) Jamaah ini bukan sesuatu yang rahasia dan tertutup.” “Hendaklah selalu ada ikatan ruh dan amal dengan qiyadah. Prinsip jamaah ini adalah saling hidup bersama dan saling mengenal antara labinah (batu bata) dalam barisan dakwah. Jika didapatkan padanya kesulitan. dan hendaknya jamaah selalu tegas dan disiplin dalam menerapkan hal ini. serta yakin kepada pemimpinnya dan seluruh kemampuan dan keikhlasan yang dimilikinya.” “Dan hendaklah ia mengenal dan mengetahui seluruh kondisinya. Jamaah ini bukan pula sebuah kelompok rahasia yang masing-masing individunya tidak mengenal individu yang lain kecuali tugasnya.yang kecil dan sederhana. yang setiap individunya hidup bersama yang lain dan saling mengunjungi. yang saling bertaut. dan saling memikul beban satu sama lain. namun adalah sebuah barisan yang saling bertautan erat. dan yang paling tinggi adalah al ‘Itsar (mendahulukan kepentingan saudaranya dari kepentingannya sendiri). bersatu dan saling mengasihi. Hendaklah sebagian dari kalian senantiasa bertanya kepada sebagian yang lain (tentang kondisi kehidupannya). yang kemudian melahirkan rasa cinta.” “Hendaklah sebagian dari kalian memikul beban sebagian yang lain.” 200 . “Kenalilah siapa saja yang engkau temui dari saudara-saudaramu. yang komitmennya yang paling rendah adalah salamatul Shadr (lapang dada). segeralah memberikan pertolongan selama ada jalan untuk itu. Demikian itulah fenomena iman dan intisari ukhuwah.

dan mereka juga melakukan perjuangan konstitusi dan aktivitas politik. kegiatan dan aktivitas mereka di tengah masyarakat terbuka dan dapat diketahui. target-target. dan merupakan kewajiban jamaah dan kerapian shaf dakwah. -yang berlandaskankan manhaj Islam. 368 201 . juga kenalkan dirimu kepeda mereka dengan selengkapnya. bersama masyarakat di setiap tempat dan waktu. Terdapat sesuatu yang perbedaan besar antara atau kerahasiaan gerakan dan yang kerahasiaan prinsip dalam dakwah. Ini semua termasuk adab-adab Islam dan akhlaknya. Rasulullah Saw. visi dan misinya disampaikan. Kewajiban Aktivis Dakwah. fase dan tahapantahapan dakwahnya telah ditetapkan dan diketahui. lembaga-lembaga sosial. bersabda: ‫( )من حسن إسلم المرء تركه ماليعنيه‬ Artinya: “Diantara tanda baiknya keIslaman seseorang adalah meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya. kader dan tokoh-tokohnya hidup dan berbaur dengan masyarakat. Sesungguhnya dakwah. Adapun penutupan beberapa sisi dalam strategi gerakan di barisan dakwah. terdapat prinsip-prinsip dipublikasikan dan ada prinsip yang disembunyikan.“Hendaklah engkau mengetahui anggota katibahmu satu persatu dengan pengetahuan yang lengkap. serta konsentrasinya untuk mendalami pengetahuan yang khusus dan bermanfaat untuknya. risalah dan selebaranselebarannya diumumkan. Di dalam dakwah tidak ada rahasia atau disembunyikan.”229 Hal ini tidak bertolak belakang dengan mainstream dan prinsip harakah. maka hal itu lebih kepada upaya memproteksi dakwah akibat 229 Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim). hal.” Termasuk menjaga lisan dan menyimpan amanah majlis. mereka ada di mesjid-mesjid.prinsip-prinsipnya disampaikan secara terbuka. dan mereka memiliki izzah dengan dakwah yang mereka ikuti.

Universalitas dakwah dan kesempurnaannya telah ditetapkan. engkau tidak bisa menyimpangkannya.tekanan dan konspirasi musuh-musuh Allah. Imam Syahid berkata dalam Muktamar Para Pemimpin Wilayah dakwah pada tahun 1945 M: “Telah ditetapkan kepada kalian asas pertama dakwah sejak bulan Dzulqa’dah 1347 H/1928 M). kemudian berubah menjadi gerakan politik. dari risalah yang pertama hingga risalah yang terakhir yang disampaikan kepada Ikhwan memiliki manhaj dan prinsip yang sama.” Sesungguhnya prinsip-prinsip jamaah adalah prinsip-prinsip Islam itu sendiri. dan hal ini tidak bertentangan dengan hakikat bahwa strategi dakwah dalam melaksanakan dan menerapkan memiliki tahapan dan fase-fase tertentu sebagaimana yang dijelaskan dan diarahkan oleh Imam Syahid. dan ia memiliki dasar pijakan yang berlandaskan kepada 202 .” Yang Tsabit (prinsipil) dan Mutagayyir (relatif) dalam dakwah Sesungguhnya dakwah memiliki keistimewaan dengan prinsip- prinsipnya dan tujuannya yang tetap. jelas dan dideklarasikan sejak dakwah ini diserukan. sejak awal mula kelahiran dakwah. Risalah-risalah Imam Syahid. Jamaah dakwah. Jadi tidak benar pendapat orang yang mengatakan bahwa dakwah ini awal mula lahir sebagai gerakan dakwah tasawuf dan akhlak.: ‫( ) استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان‬ Artinya: “Jadikanlah kitman (upaya untuk menutupi sesuatu) sebagai penolong dalam memenuhi beberapa kebutuhan kalian. harus memegang teguh prinsip-prinsip yang khusus baginya dalam gerakan dan pengorganisasian. dan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw. dan kalian akan terus memegang teguh dan tegar hingga Allah mewujudkan janji-Nya –insya Allah-.

Al Ustadz Fuad Al Hajarsy. Sementara sarana-sarana dakwah akan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi dan keadaan. sesungguhnya tarbiyah. dan menapikannya dari kelompok-kelompok yang lain. “Untuk itu kami harus menegaskan lagi bahwa. Lihat pula: Al Tsabit wa al Mutaghayyir. “Kami adalah para da’I. namun ia terbuka untuk yang lain sesuai dengan pemahaman Islam yang komprehensif dan mengajak 230 Imam Syahid Hasan Al Banna.230 jamaah yang menetapkan syura dan nota-nota Tentang Rasa Kepemilikan Terhadap Islam Jamaah tidak memonopoli sifat Islam untuk dirinya semata. Jamaah tidak menetapkan sebuah hukum (ketetapan) terhadap orang lain. 231 Kami adalah Para Da’I bukan hakim. Hasan al Hudhaibi 203 . Dr.”231 Jamaah tidak berdiri di atas mazhab tertentu. 164. merupakan prinsip dan ketetapan yang tidak akan berubah. hal.syariat Allah. namun ia merupakan jama’atul minal muslimin (sebuah kelompok dari kaum muslimin) yang berdiri demi mewujudkan tujuan-tujuan Islam sesuai dengan ideologi dan manhaj yang berlandaskan Al Quran dan Sunnah. Jumah Amin. dan bukan hakim yang menghukumi. Meskipun sarana-sarana dakwah dan aktivitas-aktivitas yang menyokong misi dakwah semakin berkembang. sebagaimana yang dipahami dan diyakini sebagai jalan yang benar dan tidak ada jalan yang lain. dakwah dan jamaah yang terorganisir. namun dakwah tetap berada dalam prinsip dan poros yang tidak berubah. Perubahan dan inovasi pada sarana dan kegiatan-kegiatan dakwah memiliki batasan-batasan dan prinsip yang harus dipenuhi serta melalui institusi-institusi kesepakatan. hanya Allah semata yang berhak menetapkan hukuman terhadap mereka. karena ia bukan jama’atul al Muslimin (kelompok kaum muslimin) yang siapa saja meninggalkan dan berbeda dengannya maka telah keluar dari agama Islam.

dan bukan kader yang menjadi hujjah baginya. Sejauhmana sesesorang mengambil dan menerapkan nilai-nilai dakwah dan tarbiyah. di pundakmu tertempel gelar-gelar mentereng. Hal.” “Saya yakin. dan mengajak untuk bekerjasama untuk mengembalikan kemulian umat Islam dan mewujudkan tujuan-tujuan Islam seluruhnya. Jika tidak maka dalam barisan orang-orang yang duduk dan para pemalas masih terdapat kursi-kursi yang kosong. Hujjah Jamaah dan prinsip-prinsipnya merupakan hujjah bagi kader-kader dakwah. Jika engkau berpaling darinya lalu duduk-duduk santai saja.kepadanya. dan kau tampak begitu menonjol di antara kita. serta ketaatannya terhadap prinsip-prinsip dakwah.” Beliau juga berkata tentang kewajiban dakwah dan ajaran-ajarannya: “Cengkeramlah dengan sungguh-sungguh bimbingan-bimbingan ini. maka sebesar itu pula ia berperan sebagai representasi dakwah ini. walaupun ia sebagai prajurit dakwah yang berada di akhir barisan. maka balasanmu adalah kehormatan hidup di dunia dan kebajikan serta ridha di akhirat. Imam Syahid berkata. Jika engkau seseorang yang biasa berada di depan majelis kita. adalah qiyadah (pemimpin) tertinggi.”232 Jadi yang merepresentasikan jamaah dan menyampaikan sikapsikapnya secara langsung. yang disebut 232 Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim). namun ia bersama kami. “Ada beberapa orang yang ada di barisan kami. jika engkau mengetahuinya dengan baik dan engkau menjadikannya sebagai cita-cita dan orientasi hidupmu. dan ada beberapa orang yang tidak berada di barisan kami. 369 204 . maka dudukmu akan dihisab Allah dengan seberat-beratnya hisab. Engkau bagian dari kami dan kami bagian dari dirimu. maka tiada lagi hubungan antara kita. namun sesungguhnya ia tidak bersama kami.

hal. dan kita juga membutuhkan penyadaran atas penyakit bakhil yang telah demikian akut. -dengan tetap berada dalam satu kesatuan dan ideologi yang sama-. ijtihad. atau siapa yang dipercayakan sebagai juru bicara atas nama jamaah dan menyampaikan pandangan-pandangannya. Kita memerlukan pencairan bagi perasaan yang telah keras membeku.”233 “Mentalitas kita –hari-hari inisungguh sangat membutuhkan pengobatan yang serius dan penyembuhan yang total. 70 37 234 205 . maka akan didapatkan sarana-sarana kesuksesan dalam dirinya. kita tidak mungkin melangkah ke depan walau hanya selangkah. “JIka didapatkan seorang muslim yang baik. kita membutuhkan perbaikan bagi akhlak yang telah rusak binasa. Adapun individu dalam jamaah dakwah dan siapa saja yang bergabung dengan jamaah ini. yakni pembinaan umat yang mengantarkannya menuju kepribadian yang utama dan mentalitas yang 233 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia). prinsip dan sikap-sikap jamaah. dan interpretasi dalam pemikiran dan dakwah Islam. Tanpa proses ulang pembaharuan mentalitas dan pembangunan jiwa ini. Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. Bab IV Proses Pembentukan Personal Kader Dakwah (Perbaikan Diri) Pemahaman Tarbiyah Dalam Proses Pembinaan Imam Syahid berkata.”234 “Maka ketauhilah bahwa tujuan pertama yang digariskan oleh Ikhwanul Muslimin adalah tarbiyah shahihah. maka setiap orang berhak memiliki pandangan. selama tidak keluar dari batasa-batasan syariat.Mursyid ‘am. hal.

Poros dakwah dan gerakan • Untuk merealisasikan poros-poros di atas dibutuhkan proses pembinaan secara gradual dan membaginya ke dalam fase-fase dan jenjang yang berbeda dalam proses pembentukan. yang merupakan satu kesatuan yang saling terpadu: 1. Dakwah Kami di Zaman Baru. Kita dapat mengklasifikasikan sifat-sifat di atas dalam 3 (tiga) poros utama. dan batasan-batasan yang diperlukan untuk mewujudkannya. yaitu: ibid Hal ini sebagaimana yang disebutkan Imam Syahid di dalam Risalah Pergerakan. maka kita akan mendapatkan gambaran yang lebih dekat tentang frofil muslim paripurna yang diinginkan.terdapat perbedaan antara ikhwan dan akhwat. yaitu dalam hal karakteristik peran dan tugas yang diberikan. hal. Dimana ia berupa aktualisasi amal tarbawi melalui program-program amali dan manhaj tertentu. serta apa saja yang disampaikan Imam di dalam tujuan-tujuan dakwah dan klasifikasi amal. adalah dengan cara mengumpulkan dan menyusun kewajiban dan sifat-sifat tersebut. • 235 236 Tarbiyah ini berlandaskan pada dua titik penting.itu ditegakkan dalam rangka merebut kembali kemuliaan dan kejayaan umat dan untuk memikul beban tanggung jawab di jalan yang mengantarkan kepada tujuan. Poros keimanan dan ibadah 2. 236 206 . Poros akhlak dan budi pekerti 3. • • Ia mencakup ikhwan dan akhwat dalam dua poros yaitu. poros keimanan dan akhlak.236 Adapun dalam poros gerakan –dalam beberapa hal tertentu.luhur. sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syahid di dalam risalah dan penyampaian-penyampaiannya. serta sesuai dengan keberagaman sarana dan jenjang-jenjang tarbiyah yang ditentukan jamaah. Pembinaan –untuk membangun jiwa yang dinamis.”235 Untuk mengetahui gambaran tentang sifat-sifat pembentukan pribadi di dalam jamaah.

Meskipun di antara tujuan-tujuan tersebut dengan realita yang ada terdapat kendala yang sangat besar. dan berkumpullah di sekelilingnya. yang Iman cermat. kemenangan dan taufik dari-Nya.”238 Sesungguhnya tujuan yang diinginkan oleh dakwah bukanlah tujuan yang sederhana dan terbatas. Hal ini tidak mungkin dapat diwujudkan kecuali dengan melalui manhaj yang panjang 237 238 Dari petuah Imam Syahid Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini). • Pembentukan pemahaman ini yang berdiri benar. kendati demikian hal ini adalah bentuk totalitas kepercayaan kepada manhaj Allah Swt. tafahum dan takaful. yang cinta kuat.. dan kita harus mengupayakannya. “Melakukan tarbiyah untuk diri sendiri. serta urgensi kesatuan barisan. tidak melakukan lompatam-lompatan. • Imam Syahid menegaskan tentang urgensi membangkitkan keimanan dan memperbaharui ruh. bekerjalah untuknya dan teguhlah di atas jalannya. Tujuan-tujuan itu bermula dari Ishlahul fardy (proses perbaikan diri) hingga ustaziyatul ‘alam (kepemimpinan dunia). Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syahid di dalam risalahnya. di atas asas-asas. meskipun dengan kadar tuntutan masing-masing berbeda. yang pembinaan dipercaya. serta melalui ikatan yang menghimpunnya yang berlandaskan pada ta’aruf. pertolongan. namun ia adalah tujuan yang besar dan dalam. dan amal yang berkesinambungan.”237 b. merupakan kewajiban kita yang pertama. Imam Syahid berkata. jiwa dan perasaan. 108 207 .a. • Dibutuhkannya pemusatan perhatian terhadap dakwah. Menghidupkan tarbiyah diri di dalam setiap personal kader. “Yakinlah kepada fikrah kalian. Konsisten mengikuti tarbiyah kolektif yang diberikan oleh jamaah dan manhaj-manhajnya. namun usaha untuk menyempurnakan keduanya merupakan tuntutan syariat. sebagai asas untuk bergerak dan terus eksis. Hal. • Aktivitas hati lebih penting daripada aktivitas fisik.

kudeta. Pengalaman sejarah yang pernah dilakukan oleh gerakan-gerakan reformis klasik dan kontemporer. yang berpedoman kepada sunnah Rasulullah Saw. tiada lain adalah pengantar. dengan tetap menjaga perbedaan tabiat alami setiap orang dan pemenuhan kebutuhan spiritual. Karakteristik Pembinaan Diri Imam Syahid sangat memperhatikan upaya pembinaan diri yang paripurna dan gradual terhadap personal. karena hal ini merupakan asas pijakan. berbudi pekerti dan beradab Islami dalam bingkai pemahaman yang teliti.. Pembangunan yang dicita-citakan demikian besarnya. yang berlangsung secara terus menerus dari generasi ke generasi berikutnya. atau melakukan lompatan-lompatan terhadap sunah Allah dalam perubahan.dalam proses pembinaan. dan petunjuknya dalam perbaikan dan pembinaan. Adapun 10 sifat mukmin sejati dan rukun-rukun baiat. wawasan keilmuan dan kemahiran. 208 . yang mencakup pengalaman-pengalaman orang lain. menguatkan konsep ini dan Manhaj yang dipilih dan disusun oleh Imam Syahid yang berlandaskan kepada sunah Rasulullah Saw. menyelesihi atau meremehkannya. dan targettarget ini tidak mungkin dapat diwujudkan dengan melakukan penyerangan. seimbang. tarbiyah dan pembangunan. dan mumpuni untuk kebutuhan zaman sekarang. yang berakhlak. dengan tetap memberikan perhatian besar untuk proses pembinaan kader dan tarbiyahnya. dan menghindari kesalahan-kesalahan yang mereka jatuh kedalamnya. dan sunnah Allah dalam perubahan dan kejayaan. manhaj dan pemusatan terhadap program-program amali untuk mendapatkan akhlak-akhlak Islami dan petunjuk-petunjuknya dalam membangun dan memperbaiki manusia. yang bertujuan terciptanya bangunan Islam yang komprehensif dalam melahirkan karakteristik mukmin sejati. dari sisi normatif teoritis menuju sisi praktis-realistis.

yaitu dengan membangun tersebut Dalam keimanan. Imam Syahid juga memperhatikan iklim (suasana) yang harus memenuhi komunitas pembinaan. saling memaafkan. tafahum dan takaful.• Imam Syahid menegaskan bahwa sesungguhnya titik tolak pembinaan diri seorang mukmin sejati adalah dari dalam diri. – adalah membangun jamaah. • Menjadikan pembinaan tarbawi sebagai sesuatu yang asasi (mendasar) dalam dakwah. membersihkan (wadah usrah jiwa dan menguatkan praktis dasar untuk dalam keinginan. Kemudian beliau menambahkan untuk proses pembinaan sebuah kerangka hadhanah jamaahpembinaan) labinah menghayati dan menerapkan proses pembinaan ini. ia adalah sebuah ladang pembinaan dan tarbiyah yang akan mewujudkan. atau hubungan dengannya. yaitu Usrah. persaudaraan. kesucian dan kemuliaan. Ini adalah iklim dan suasana yang di dalamnya terdapat kebersihan dengan seluruh maknanya yang luas. • Dengan tersedianya program-program yang cocok dan sarana-sarana pembinaan yang sesuai dengan kader-kader dakwah dan realitas yang ada –dan dengan memperhatikan setiap perkembangan dan kemajuan-. maupun dalam melaksanakan peran pengelolaannya. posisi seorang guru dalam memberikan pengajaran ilmu. menjadikan tingkatan ukhuwah yang paling rendah adalah salamatu shard (berlapang dada).menduduki posisi orang tua dalam ikatan hati. baik dalam hal menetapkan mas’ul. “Kepemimpinan –dalam dakwah Ikhwan. dan seluruh barisan dakwah. ta’aruf. diantara kader dakwah dan diantara unit-unit shaf dan labinah dakwah yang lain. Imam Syahid menyebut penanggungjawab unit-unit usrah ini dengan ‘Naqib’. labinah-labinah. dan menjadikan seluruh anggota usrah untuk bersama-sama dengan naqib melakukan pembinaan tarbawi dan meningkatkan kualitas tarbiyah dan perbaikan diri. dan posisi seorang syaikh dalam aspek pendidikan rohani. dan posisi seorang pemimpin dalam menentukan 209 . yaitu cinta karena Allah. Imam Syahid menjelaskan sisi pembinaan ini dengan mengatakan.

dan ia adalah bagian yang mendasar dari pembentukan ini. Rukun-rukun Bai’at. perhatian Beliau yang besar terhadap antara kesempurnaan dan keparipurnaan pembentukan dan pembinaan kader-kader tidak memisahkan pembinaan diri dengan pencapaian sifat-sifat. Tetapi ia adalah sebuah pembentukan yang sempurna dan saling terkait dan memberikan pengaruh satu sama lain. hal. tilawah. Dan dakwah mengumpulkan seluruh makna ini. akhlak. dan amal yang berkesinambungan. (Syahid di jalan Allah adalah cita-cita kami 239 240 Risalah Pergerakan. Ar Rasul Qudqatuna (Rasul adalah teladan kami). aktivitas dan pengaruh kader di tengah masyarakat.kebijakan-kebijakan politik secara umum dalam dakwah. • Refleksi pembentukan ini dan intinya tergambar dalam 5 (lima) hal: “Kesederhanaan. Ia bukanlah perubahan yang dangkal atau hanya sebagai jembatan untuk mendapatkan beberapa adab dan muwashafat tarbiyah. intinya adalah akhlak Karakter manhaj dan pembentukan sarana. Poros dakwah dan gerakan. intinya adalah kesederhanaan. 369 210 . Risalah Ta’alim. Risalah Ta’alim. Shalat. intinya adalah keprajuritan. -Slogan pembentukan ini. pembinaan yang mendalam.”239 • Imam tarbawi Syahid memberikan dakwah. Al Qur’an Dusturuna (Al Quran adalah Undang-undang kami). Kewajiban Aktivis Dakwah. Allah Ghayatuna (Allah adalah tujuan kami).”240 Maknanya adalah: - Poros keimanan dan ibadah. antara gerakan. yang digambarkan oleh Imam Syahid terdiri dari: “Pemahaman yang teliti. 364 Risalah Pergerakan. hal. Poros budi pekerti. Al Jihad Sabiluna (Jihad adalah jalan juang kami). inti adalah tilawah dan shalat. karena ia digambarkan dengan kalimat Matinul Khulq (Kokoh akhlaknya). Keprajuritan. Al Maut Fi Sabilillah tertinggi).

Slogan utama dalam persiapan ini adalah: Totalitas ketaatan. 397 Ibid. sedangkan medianya adalah nasihat. Ketaatan tanpa reserve –pada tahapan ini. Dakwah pada tahapan ini bersifat khusus. yang kemudian disebut sebagai.bersifat tasawuf murni dalam tataran ruhani.”241 • Hal ini berbeda jauh dari pengenalan dakwah dan lebih dekat ke dalam karakteristik pembentukan dan tarbiyah. yang sesuai dengan keinginan dan target yang ingin dicapai. Urgensinya adalah kerja social bagi kepentingan umum. jihad dan dalam mengemban beban dakwah yang berat. beliau berkata: “Dalam tahapan ini dakwah ditegakkan dengan melakukan seleksi terhadap anasir-anasir positif untuk memikul beban jihad dan untuk menghimpun berbagai bagian yang ada. Tentang hal ini. hal 397 211 . dan beberapa cara lain. bahkan tidak lazim. dan bersifat militer dalam tataran operasional. Sistem dakwah –pada tahapan ini. Imam Syahid berkata. “Jamaah menjalin hubungan dengan orang yang ingin memberikan kontribusi bagi aktivitasnya dan ingin ikut menjaga prinsip-prinsip ajarannya. Tidak dapat dikerjakan oleh seseorang kecuali yang memiliki kesiapan secara benar untuk memikul beban jihad yang panjang masanya dan berat tantangannya. Tingkatannya seiring dengan kadar penghormatannya jamaah. dengan kesempurnaannya di pelbagai sisi perbaikan. Slogan untuk dua aspek ini adalah: perintah dan taat.• Imam Syahid ini menggambarkan dan tentang kedalaman dalam proses pembentukan tingkatan-tingkatannya memenuhi tuntutan-tuntutan dakwah.”242 kepada sistem dan prinsip-prinsip umum 241 242 Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim). bimbingan. hal. tanpa ragu dan bimbang. Tahap pengenalan.tidaklah dituntut. dalam tahapan ini dakwah dilakukan dengan dengan menyebarkan fikrah Islam di tengah masyarakat.

adalah kesesatan yang wajib diperangi dan dihancurkan dengan menggunakan cara yang terbaik. 357 Ibid.”244 Beliau juga berkata. sedangkan mengenai ayat-ayat sifat dan hadits-hadits shahih tentangnya. serta tidak memperuncing perbedaan yang terjadi di antara para ulama. dan hendaknya 243 244 245 Ibid. yaitu lapangan perbaikan umum. 358 Ibid. “Al Quran yang mulia dan sunnah yang suci adalah referensi utama setiap muslim untuk mengenal hukum-hukum dalam agama Islam. 356 212 .”245 Sebagaimana yang disebutkan Imam Syahid bahwa seorang al Akh seharusnya: memiliki kekuatan hubungan dengan kitab Allah. hal. baik berupa penambahan maupun pengurangan. sebagaimana Rasulullah Saw.243 “Setiap bid’ah dalam agama Allah yang tidak ada pijakannya tetapi dianggap baik oleh hawa nafsu manusia. yang tidak justru menimbulkan bid’ah yang lain yang lebih parah. mesjid dan perhatian yang besar terhadap shalat. kita cukup mengimaninya sebagimana adanya tanpa ta’wil. dan ta’thil. Qiyam Lail. dan para sahabatnya mencukupkan diri dengannya. mengenalkan Islam dan kebangkitannya di tengah masyarakat. Kita mencukupkan diri dengan keterangan yang ada.Ikhwan melakukan kerjasama dengan orang-orang yang ikhlas yang berkerja di lapangan ini. hal. • Imam Syahid sangat memperhatikan urgensi kebenaran akidah dalam proses pembentukan dan perbaikan diri seorang muslim. serta berbagai keterangan mutasyabihat yang berhubungan dengannya. Beliau berkata. “Ma’rifah kepada Allah –Yang Maha Tinggi dan Maha Muliadengan sikap tauhid dan penyucian (Dzat)-nya adalah setinggi-tinggi tingkatan dalam akidah Islam. hal.

baik wirid tilawah. baik kepribadiaan. Imam Syahid berkata. kami menginginkan seorang yang muslim dalam pola piker dan akidahnya. serta kebebasan pemikiran dan akal. menghayati dan mentadabburinya. Semuanya memiliki satu pijakan dasar.”248 Dakwah ini tidak membutuhkan kepada jiwa-jiwa yang tidak konsisten dan kaku. Beliau juga tidak membedakan dalam urgensi dan integralitas pembinaan ini antara lelaki dan wanita. ajarkan kepadanya kebebasan jiwa dan hati. akhlak. kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini merupakan rukun pertama kelahiran dalam manhaj baru perbaikan ini. maka terhadap masyarakat dakwah dan dan pembangunan Negara. “Dan dengan urgensi generasi perbaikilah maksimalkan proses pembentukannya.” Beliau juga berkata.”247 Imam Syahid berkata. 63 213 . Penuhilah jiwa yang liar dengan keagungan Islam dan keindahan Al Quran. anakanak maupun orangtua. pertama-tama.memiliki wirid harian bacaan Al Quran. hal. menghapal. “Seluruh jamaah Islam di masa kini sangat membutuhkan munculnya pribadi aktivis sekaligus pemikir dan anasir produktivitas yang pemberani. walaupun berbeda bentuk dan programnya. yang titik tolaknya adalah perbaikan dan mencakup segala aspek kemanusiaan. serta anasir-anasir 246 247 10 wasiat Risalah: Al Ikhwan tahta rayatil Quran (Ikhwan di bawah naungan panji Al Quran). maka kalian akan menyaksikan kelahiran seorang pemimpin muslim yang berjihad dengan dirinya dan membahagiakan orang lain. serta dalam amal dan prilakunya. hal. 197 248 Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. kebebasan jihad dan amal. serta latihlah ia menjadi prajurit di bawah bendera dan panji Nabi Muhammad. Ini merupakan salah satu upaya pembentukan individu mukmin dalam dakwah kami. mendengarkan.246 • Imam Syahid menjadikan dasar pembinaan dalam tarbiyah berlandaskan manhaj Islam. dalam moralitas dan perasaannya.

Tajarrud (kemurnian).dakwah yang tertutup dan kepribadian yang senang menyendiri.”249 Kaum wanita memikul tanggungjawab yang sama dalam dakwah dan beraktivitas untuk mewujudkan tujuan yang sama pula. Ukhuwah dan Tsiqah (kepercayaan).”251 sebagai poros-poros pembentukan utama bagi para pembawa risalah dakwah dan yang komitmen terhadap jamaah ini. Ikhlas. yang akan berjalan beriringan dengan 10 sifat yang lain. kami juga memperhatikan kaum wanita sebagaimana perhatian kami kepada kaum pria. Matinul Khulq (Kokoh akhlaknya). 177 Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim). • Imam Syahid menetapkan muwashafat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim di dalam kehidupannya. dengan tetap menjaga beberapa perbedaan aspek harakah dan peran-peran khusus mereka. Tadhiyah (pengorbanan). yaitu: Salimul Akidah (bersih akidahnya). shahihul Ibadah (benar ibadahnya). Nafi’un Li Ghairihi (Bermanfaat bagi selainnya). yaitu sebagai poros penyempurna. Amal (aktivitas). Tsabat (keteguhan). Mujahidun Linasihi (kuat kesungguhan jiwanya). Taat (kepatuhan). yaitu. 359 Ibid 214 . hal. Qawiyyul Jismi (memiliki fisik yang kuat). Harishun Ala waqtihi (Cermat mengatur waktunya). Jihad. yang memiliki jiwa yang keropos. 356.” “Untuk itu. Qadirun Alal Kasbi (mampu berekonomi). yang menyatu dan membentuk satu dasar pijakan dalam pembentukan ini.250 • Imam Syahid juga menetapkan rukun-rukun baiat berikut. Fahm (pemahaman). Mutsaqqaful Fikr (berwawasan pemikirannya). Munazhamun fi Syu’unihi (terorganisir seluruh urusannya). Kami juga memperhatikan anakanak sebagaimana perhatian kami kepada pemuda. Unsur ini yang kemudian terbagi dalam beberapa tujuan dan poros-poros yang 249 250 251 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda). yang mencakup manhaj tarbawi dan takwini. hal.

Karena rukun-rukun baiat ini saling berkaitan erat. demi membentuk labinah-labinah dakwah yang kuat dalam satu barisan: Dalam aspek harakah. Dalam aspek keyakinan. • Imam Syahid menetapkan tujuan-tujuan tertinggi dalam jamaah –yang berupa tingkatan-tingkatan amal-. Dalam aspek pengorganisasi dan barisan dakwah. Imam Syahid menyebutkan tingkatan amal yang dituntut dari seorang al akh yang tulus. Kemudian dalam seluruh aspek-aspek di atas. kami membutuhkan Fahm (pemahaman).diwujudkan dengan program-program pendidikan dan kegiatan- kegiatan tarbiyah. baiat dan komitmennya terhadap jamaah. Tadhiyah (pengorbanan). kami membutuhkan Taat (kepatuhan). Jihad. Amal (aktivitas). kemudian mempersiapkannya agar mampu mewujudkan dan berupaya untuk melaksanakannya. Ikhlas. maka kelemahan dan kerusakan dalam salah satu rukun-rukunnya akan menyebabkan kelemahan terhadap baiat-baiatnya yang lain. dan Tajarrud (kemurnian). seorang kader dakwah membutuhkan rukun Tsabat (keteguhan). Ukhuwah dan Tsiqah (kepercayaan). yang berasal dari dalam diri setiap individu. Amal (aktivitas). dan tsabat di atas prinsip-prinsip. yaitu: 215 . kami membutuhkan rukun-rukun berikut ini. yaitu arah dan wadah yang membatasi aspek-aspek pembentukan dan beban dakwah. agar dapat mewujudkan semua rukun-rukun baiat. Rukun-rukun baiat ini menunjukkan nilai-nilai tarbiyah yang dibutuhkan oleh individu dan jamaah dakwah.

dengan tetap jenjang dakwah yang dilalui. Sebagaimana ia juga memiliki pengaruh nyata dan nilai-nilai tarbawi dan haraki yang terwujud secara gradual. 7. karakteristik dan target-target utama.1. 359. 6. dengan tetap menjaga perbedaan antara individu kader. Bimbingan masyarakat 4. yang mencakup seluruh aspek tarbawi. atau membatasi satu tujuan tanpa tujuan yang lain. sesuai dengan masing-masing tujuan. Memperbaiki keadaan pemerintah. namun fleksibel dan dinamis. Program-program ini –baik teori maupun praktektidak terpisah. Pembebasan tanah air 5. Perbaikan diri sendiri 2. Program dan sarana-sarana tarbiyah yang digunakan tidak kaku dan statis. namun saling menyempurnakan satu sama lain. dan di dalam sarana-sarana tarbiyah yang digunakan. sehingga menjadi pemerintah Islam yang baik. tanpa membedakan atau memisahkan antara tujuan-tujuan tersebut. Penegakan kepemimpinan dunia dengan penyebaran dakwah Islam di seantero negeri. 361 216 . 252 Ibid. hal. Empat yang terakhir ini wajib ditegakkan oleh jamaah dan oleh setiap akh sebagai anggota dalam jamaah itu. Ia juga memelihara target. Mengembalikan kekuasaan khilafah yang telah hilang dan terwujudnya persatuan yang diimpikan bersama. dalam rangka memperhatikan mewujudkan tingkatan-tingkatan dan tujuan-tujuan yang tinggi itu. dan dengan memanfaatkan setiap sarana dan instrumen yang baru.”252 Tingkatan dan tujuan-tujuan ini memiliki refleksifitas dan perwujudannya di dalam program-program penyiapan individu. Pembentukan keluarga muslim 3.

untuk mewujudkan kemauan yang kuat dan tekad yang membaja. 1. Islam juga menginginkan sebuah pandangan yang benar dalam memahami sesuatu itu benar atau salah. kesempurnaan akhlak dan kesehatan badan. 2. Perasaan dan nurani yang peka. hal. untuk mengasah kepekaan nurani dan kehalusan perasaan. dan tidur. 4. hal. ia tidak sama hanya dalam memperuntukkannya bagi kaum laki-laki dan meninggalkan kaum melainkan keduanya kedudukan pandangan Islam. agar ia dipelihara oleh Allah dari ancaman pelbagai penyakit. Islam menginginkan dalam diri setiap mukmin. -sebagaimana kami nasehatkan kepada al akh Mulsim. 3. sehingga dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan.hendaklah selalu dalam kehalusan nurani. Menghiasi dirinya dengan akhlak Islami. 235 Ibid. Beribadah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahNya. Ukhti Muslimah. 2. minum. 3. keluasan cakrawala berpikir. 236 217 .Imam Syahid menjelaskan beberapa aspek penting di atas di dalam proses pembentukan individu serta kesinambungannya. Komitmen dengan aturan dan adab-adab Islam dalam tata cara makan. Melakukan kegiatan belajar dengan kemampuannya untuk meningkatkan intelektualitas dan wawasan keilmuannya. “Sesungguhnya. dan menjadi perangkat yang layak untuk mewujudkan cita-cita mengegolkan kebenaran dan kebajikan. Ketika wanita. Tubuh yang sehat yang yang siap mulia. oleh karena itu. 4.”253 Dengan demikian. maka kewajiban seorang akh adalah: 1. Islam menetapkan kaidah-kaidah memiliki ini.254 253 254 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). mengemban mampu berbagai tugas misi kemanusiaan secara baik. Sebuah keinginan kuat yang tidak akan pernah melemah dalam membela kebenaran.

45 218 . maka ia menjadi garda depan di barisan para mujahid yang tulus dalam mengemban risalah dakwah dan teguh di atas jalannya. Sifat-sifat terbut adalah: “Kemauan yang keras yang tak tersentuh oleh kelemahan. dan beliau menjelaskan bahwa sifat-sifat tersebut merupakan nilai-nilai dasar dalam diri individu muslim dan umat Islam untuk bangkit mengemban dan memikul risalah dakwah. Ia memiliki satu target yang ingin diwujudkan. Mewujudkan kesempurnaan ibadah kepada Allah.Imam Syahid menyebutkan 4 sifat yang wajib dipenuhi untuk membangun kekuatan diri. kesetiaan yang kuat yang tak dikotori oleh kepura-puraan dan pengkhianatan. 255 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia). menunaikan risalah dakwah di muka bumi. Dengan pemenuhan dua hal ini. berlandaskan dan bertitik tolak dari shibghah Islam dan manhajnya yang mulia. pengorbanan besar yang tak dihalangi oleh ketamakan dan kebakhilan. mencakup seluruh aspek umum dalam proses pembentukan kepribadian dan individu muslim. menjalankan tugas dan tujuan-tujuan dakwahnya. dengan pengetahuan terhadap dasar perjuangan. Umum adalah. hal. keyakinan dan penghormatan terhadap dasar tersebut yang akan menjaga dari kesalahan dan penyimpangan. atau tertipu dengan yang lain. yaitu. Khusus adalah.”255 Target-Target Tarbiyah Manhaj tarbiyah dalam melakukan pembinaan dan perbaikan diri menurut pandangan jamaah. Ini adalah persiapan umum dan khusus. serta melaksanakan apa saja yang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. mempersiapkannya untuk melaksanakan tugas yang diwajibkan kepadanya.

terwujudlah simpul utama terhadap tujuan-tujuan pembentukan tarbawi. Asas-asas ini berlandaskan dorongan. Teguh di atas jalan dakwah hingga ia menemui Allah • 1. 3. 2. akhwat dan anggota usar. Menyempurnakan persiapan iman dan jihad 5. yang kemudian akan dibagikan dalam jenjang-jenjang yang berbeda sebagaimana telah ditetapkan dalam setiap fase. Tingkatan-tingkatan amal. Tujuan-tujuan yang telah tersusun ini berlandaskan pada hal-hal berikut ini: 219 . Dari asas ini. tergambar dalam hal-hal berikut: 10 sifat untuk membentuk kepribadian mukmin yang baik Rukun-rukun baiat dalam rangka mempersiapkannya untuk berjihad. visi. Asas manhaj yang merupakan susunan target-target tarbiyah ini. dan target-target dakwah yang tinggi yang ingin diwujudkan. Memiliki kekuatan jiwa yang luarbiasa 3. Kepribadian mukmin yang baik 2. Yang berjuang keras dalam melaksanakan dakwah dan mewujudkan target dan tujuan-tujuannya di seluruh permukaan bumi. Yang terbagi dalam target-target marhalah anak-anak dan dewasa. dan peran yang telah ditetapkan berdasarkan manhaj Islam dan petunjuknya.Kami menginginkan pembentukan yang khusus terhadap anggota jamaah muslim. 4. yang kemudian terbagi dalam beberapa target yang sesuai dengan berbagai tahapan usia dan jenjang tarbiyah yang berbeda antara individu di dalam jamaah. terus meningkat dan menyempurnakan pembentukan umum yang diharapkan dari setiap manusia 1. • Target Umum: dan para pengemban risalah dakwah.

3. Setiap tujuan tarbiyah. Hifzu Nasl (menjaga keturunan). 4. Hifzu Mal (menjaga harta). Aspek keilmuan 2. yang memiliki permulaan namun tidak memiliki akhir. 220 . Para ulama Ushul Fiqh meletakkan kebutuhan pokok dalam Daruriyyat al Khams. 2. Hifzu Aql (menjaga akal). Aspek perasaan dan kepekaan jiwa 3. Ia akan berhadapan dengan banyak kendala dan perubahan dalam kehidupan manusia. Hifzu Din (Menjaga agama). • 1. yaitu. yang membuatnya butuh ketegaran. tahsinat (kebutuhan pelengkap). memiliki tiga aspek penting: 1. Aspek akhlak Aspek-aspek melengkapi. kemudian beberapa hal berupa takmilat (kebutuhan penyempurna). 3. Karakteristik Target(keistimewaan tujuan-tujuan tarbiyah): Ia adalah tujuan yang berkesinambungan. ini satu dan sama lain saling pada menyempurnakan salah satunya dan akan Kelemahan kekurangan menyebabkan kelemahan pada aspek-aspek yang lain. Hifzu Nafs (menjaga jiwa/kehormatan jiwa). Pertumbuhannya berkesinambungan dan mengiringi setiap individu dalam setiap aspek. serta aspek akhlak harus terlihat dalam diri setiap individu. perasaan dan kepekaan jiwa. Tujuan-tujuan tertinggi dalam Islam dan dakwah Karakteristik individu dan kebutuhannya Pandangan masyarakat dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan.1. Visi dan misi. yakni yang disebut sebagai landasan filosofis dalam perbaikan dan pembentukan. sebagai acuan dan rujukan kebutuhan manusia secara umum. Oleh karena itu refleksi aspek keilmuan. hingga ia 2.

Ia mencakup semua kebutuhan masyarakat dan dunia 221 . Manhaj tarbawi harus memiliki tujuan. 5. maka perbaikan yang diinginkan tidak akan terwujud. • Ciri-ciri Dalam Target Tarbiyah 1. Ia adalah tujuan-tujuan yang saling berhubungan. Ia berusaha menggabungkan antara upaya manusia dengan taufik dan hidayah dari Allah. maka dapat dipahami bahwa target-target cabang tertentu (target jangka pendek) dalam aktivitas tarbiyah yang berkesinambungan merupakan sarana untuk mewujudkan target besar atau target jangka panjang. Ia bersandar pada upaya untuk membangkitkan ruh. serta dilakukannya proses evaluasi dan pengulangan. Sebab-sebab kelemahan dan kendala yang akan dihadapi sangat besar. Syumuliyah (komprehensif) dalam setiap aspek kehidupan manusia. serta dengan realitas keberadaan jiwa lawwamah (mengajak kepada keburukan). 4. dan jiwa yang hidup. Sebagaimana terdapat target-target jangka panjang dan targettarget jangka pendek. yang sangat memperhatikan sisi gradualitas dalam proses dan tidak melakukan lompatan-lompatan.bisa kokoh dan eksis dalam mewujudkan target-target yang diinginkan. Sarana tanpa sasaran dan target maka akan mengarah kepada kesia-siaan. kemudian menjadikannya sebagai dasar tempat bergantungnya hati dan memurnikan diri. target dan sarana-sarana tertentu. tanpa menyandarkan diri kepada pertolongan Allah. memiliki pengaruh yang akumulatif dengan tidak adanya pemisahan. penyucian jiwa dan muraqabatullah. Tujuan tanpa sarana untuk mewujudkannya maka hanya akan menjadi gagasan idealis yang tidak realistis.

termasuk kebutuhan personal setiap individu. yang dimulai dari tingkatan Al Kifayah. maka targettarget cabang membutuhkan inovasi dan pengembangan. Inovasi. Fleksibelitas. dan kebutuhannya masing-masing. namun memiliki beberapa tingkatan. 2. Eksistensi dan kesinambungan 6. Keseimbangan. dalam menerapkan manhaj tarbiyah juga dibutuhkan fleksibelitas. yang merupakan tingkatan 222 . TIdak ada pertentangan satu sama lain 3. kemudian terus meningkat menuju tingkatan Al Kafaah. antara tujuan-tujuan tarbiyah dengan keseimbangan yang dibatasi oleh timbangan relatif terhadap target-target dan skala prioritas. 7. 5. • Tingkatan Target Tarbiyah Tujuan-tujuan tarbiyah tidak berada dalam satu tingkatan saja. jika target-target utama dalam tarbiyah memiliki keistimewaan tsabat (kekokohan) dan kekuatan. dengan tetap menjaga realita dan kemampuan. Begitupula keseimbangan dalam menerapkan tarbiyah kolektif dan tarbiyah individu. Individu – masyarakat – dunia (kemanusiaan) – alam semesta. begitupula dengan perbedaan antara individu. Termasuk keseimbangan antara kebutuhan Pribadi dengan lingkungan yang mengitarinya. Tujuan-tujuannya saling menopang 4. yang berupa tingkatan minimal yang cukup untuk melakukan aktivitas atau mewujudkan sebuah tujuan tertentu. sesuai dengan realitas yang dihadapi. yang masing-masingnya saling menyempurnakan.serta hubungannya terhadap alam semesta.

sejalan dengan peningkatan tarbiyah dan penerapannya. bahkan dimulai sejak masa balita melalui kedua orangtuanya. Demikian keterikatan. mengingatnya dalam beberapa kondisi dan peristiwa. Target-target tarbiyah dalam pandangan Islam. Sebagaimana dalam tujuan tarbiyah. maka bermula dari hingga kehidupannya. dan penghayatannya tidak berhenti pada tujuan-tujuan tersebut. Jika ia sudah meranjak dewasa. cermat dan lebih luas. kesinambungan dan penerapannya menggunakan bentuk yang beragam dan secara gradual sesuai dengan kedalaman dan proses penerimaan peserta tarbiyah. memiliki pengaruh ia yang akumulatif masa dalam kecil kehidupan akhir manusia.tertinggi dalam mewujudkan tujuan-tujuan ini. ia akan mengulangi proses pembelajarannya secara lebih dalam dan cermat. remaja dan pelajar. harus mampu mewujudkan tingkatan Itqon. bentuk pembelajarannya mungkin sangat sederhana. kemudian meningkat kepada tingkatan Shidq kemudian kepada tingkatan Ihsan. kemudian setiap kali meningkat jenjang tarbiyah seseorang. mengajarkannya kepada orang lain. yang mencakup pengulangan materi dalam beberapa waktu tertentu. di jenjang pemula dalam proses pembentukan. Tingkatan terakhir ini juga merupakan tingkatan yang panjang dan tidak terbatas. Contohnya dalam mempelajari sirah atau ayat Al Quran. begitupula halnya dalam ibadah dan ketaatan. pembelajaran. atau mengkaji salah satu aspeknya secara khusus. Dengan demikian maka pembagian tujuan-tujuan tarbiyah dan pengenalannya dimula sejak masa kanan-kanak. namun dalam 223 . atau lebih meningkatkan penerapannya secara praktek. atau mempelajari kembali suatu materi tarbiyah secara lebih dalam. • Urgensi Pembangunan yang benar dan Keterikatan antar target-target tarbiyah: dan Karena tujuan-tujuan tarbiyah merupakan satu kesatuan.

Shahihul fahm (benar pemahamannya) dan Mutsaqqaful Fikr (berwawasan pemikirannya).pertumbuhannya ia belum mendapat pembinaan tarbiyah yang cukup atau belum melewati masa pembentukan pada periode tersebut. atau menguatkan bangunan di dalam diri setiap individu. Maksud dari pembinaan umum adalah. tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai tersebut. adalah mempersiapkan seorang muslim untuk menjalankan tugas yang penting. Adapun pembinaan khusus. pembinaan dasar-dasar tarbiyah. • Poros-poros simpul utama dalam Target-target Tarbiyah Kita dapat menyimpulkan poros-poros beberapa tujuan tarbiyah berikut: simpul utama ini dalam 1. dan merupakan tingkatan tertinggi dalam jihad dan pengorbanan. Hal ini juga berlandaskan kepada manhaj Islam. kemandegan atau kemandulan. dan jenjang-jenjang tarbiyah berikutnya. yang dimulai dari jenjang simpatisan. yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. yang dengannya seorang muslim meningkatkan dirinya secara terus menerus dan mewujudkan ibadahnya kepada Allah. Salimul Akidah (bersih akidahnya) 3. jika di dalam pembinaan umum terdapat kerusakan atau kelemahan. Shahihul Ibadah (benar ibadahnya). dan merupakan pelengkap dan berkaitan secara terus menerus dengan asas pembinaan umum. Sebagaimana tidak terdapat pemisahan antara pembinaan umum dan pembinaan khusus. dan akan terus berlangsung sepanjang kehidupannya. pendukung. 224 . dan kuat imannya. 2. maka ia menyempurnakannya pada fase-fase partisifasi dakwah. dan tak akan memberikan buahnya.

11. Hendaknya Allah menjadi tujuannya semata. Hendaknya akidah adalah pendorong dan penggerak dalam kehidupan dan prilakunya. Matinul Khulq (Kokoh akhlaknya) dan peka perasaannya. Qadirun Alal Kasbi (mampu berekonomi). 8. dan berusaha untuk kemaslahatan kemanusiaan dan kedamaian manusia. 6. 9. Dari aspek pemahaman yang benar dan akidah salaf 2. Mampu memainkan peran dalam mendirikan rumah tangga muslim. Interaktif dengan alam di sekitarnya. Kita dapat memaparkan beberapa perincian poros dan tujuantujuan umum dalam proses pembentukan ini. Inovatif dalam mengembangkan kemampuan dan potensinya. Berhubungan dengan umatnya. 7. Memahami dan mengetahui tujuan penciptaannya. Qawiyyul Jismi (memiliki fisik yang kuat). dan memiliki tubuh yang sehat. Harishun Ala waqtihi (Cermat mengatur waktunya). keyakinan 225 . Mujahidun Linasihi (kuat kesungguhan jiwanya). Bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan dakwahnya. serta tujuan-tujuan dasar yang terkandung di dalamnya: Poros-Poros utama Dalam Pembinaan tarbawi terhadap individu 1. 10. 4. dan hendaknya indikasinya dapat terlihat dalam kehidupan dan kepribadiaannya. dan mampu memainkan perannya secara optimal di tengah masyarakat.4. Salimul Akidah (bersih akidahnya): 1. 13. dan senantiasa berupaya untuk mengembalikan kepemimpinan khilafah Islam. permusuhan terhadap syetan. 5. Nafi’un Li Ghairihi (Bermanfaat bagi selainnya). 3. dan Munazhamun fi Syu’unihi (terorganisir seluruh urusannya). 12. dan komitmen terhadap jamaahnya. tabiat kehidupan dunia.

4. kitab-kitabNya. Terhadap dakwah dan tujuan-tujuannya d. menghapal dan mengamalkannya. Rasul-rasul-Nya. 226 . timbangan keutamaan antara anak-anak manusia. malaikat-malaikat-Nya.terhadap hari kebangkitan dan hari pembalasan. serta iman terhadap ketentuan-Nya. pluralitas bangsa dan suku. saling melengkapi antara lelaki dan wanita serta karakter masingmasing. Mengutamakan sunnah yang benar. Terhadap kebenaran manhaj dan jalannya f. Mencintai shalat dan mengerjakannya secara optimal dan senantiasa menjaganya. 2. Terhadap Islam dan risalahnya b. Terhadap kemenangan dan pertolongan-Nya e. Mewujudkan makna ibadah secara total di dalam kehidupan dan dakwahnya. Terhadap pemimpin dan jamaahnya 7. Terikat hatinya dengan mesjid 9. memahami. Berupaya menjalankan tingkatan-tingkatan keimanan dan sifat orang-orang yang beriman sebagaimana yang tertera di dalam AL Quran dan sunnah. 2. Shahihul Ibadah (benar ibadahnya). iman terhadap hari kiamat. serta tabiat hubungan dengan mereka. 8. Terhadap AlQuran dan kemuliaannya c. 5. Memiliki hubungan erat dengan Al Quran. baik ketentuan baik maupun ketentuan buruk. Mampu mewujudkan dasar bangunan Islam dan rukun-rukun iman (Iman kepada Allah. Melaksanakan kewajiban dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah dan ketaatan. serta mengambil fiqh dan ilmu yang sesuai. Memiliki kekuatan iman dalam seluruh aspek-aspek berikut: a. dan kuat imannya: 1. 6. baik membacanya. 3.

lapang dada. menghormati dan berbuat yang baik tua. 4. 5. 7. memperbaharui perasaan dan membangun kekuatan diri yang besar serta kemauan yang kuat. Matinul Khulq (Kokoh akhlaknya) dan peka perasaannya: 1. buruk. Melengkapi diri dengan akhlak-akhlak keimanan dalam harakah dan dakwah. dan mampu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Seperti. baik prilakunya terhadap kedua yang orangtua. budaya musyawarah. Memperbaiki kepekaan hati yang telah mati. 4. pada menyayangi tetangganya. Seperti.3. Menjadi teladan bagi orang lain. Komitmen terhadap manhaj Islam. dermawan. muamalat dan prilakunya. sabar. muda. memaafkan. nasehat-menasehati. yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Memiliki semangat yang tinggi. baik dalam perkataan. sombong dan riya. Memperhatikan adab-adab Islami dalam setiap waktu dan kesempatan. dan memiliki tubuh yang sehat: 227 . 3. ukhuwah. teguh. menyayangi. 8. cinta di jalan Allah. 2. peka mata hatinya. itsar (mengutamakan kepentingan saling orang lain dari saling kepentingannya sendiri). dan serta menghilangkan menghilangkan sikap ujub. Menghiasi diri dengan seluruh akhlak prilaku yang yang mulia. Mengetahui hak-hak orang lain dan memberikannya. Qawiyyul Jismi (memiliki fisik yang kuat). halus perasaannya. mulia nuraninya. baik hubungannya terhadap orang lain. dll. 6.

akal dan keturunan. penampilan. menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang berpengaruh negatif terhadap kesehatannya. Melakukan 4. 5. 1. Memiliki fisik yang kuat. 2. dan mampu melakukan apa yang ia butuhkan. mengenak kadar kekuatannya dan mengarahkannya ke arah yang benar dan bermanfaat. Mampu mengatur seluruh urusannya. kekuatan dan fisik berupaya sesuai mendapatkan beberapa keahlian yang diperlukan. Mampu menentukan pekerjaan yang cocok pada waktu yang sesuai. menetapkan skala prioritas. 4. Teratur dan bersih dalam setiap urusannya. 5. Melengkapi olahraga yang bermanfaat. rapi dalam setiap kondisi. Memanfaatkan waktunya. serta menggunakan sarana untuk pencegahan dan pengobatan. dan mampu mewujudkan keseimbangan dalam perhatian dan tuntutan pelaksanaan. Menjaga kesehatan dan keburagannya. Dimulai dari kerapian pakaian. 5. dan tidak menyia-nyiakannya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. serta mengawasi dirinya dalam hal itu. Mampu mengikuti langkah-langkah strategis. keseharian dan pekerjaannya. sarana-sarana dan kemampuannya. Mengekang syahwat dan nafsu diri agar sesuai dengan manhaj Islam. dan pindah dari alam khayalan dan perkataan menuju alam realita dan 228 . menggunakan manhaj pertengahan dan menghindari sikap berlebih-lebihan.1. 3. 3. Harishun Ala waqtihi (Cermat mengatur waktunya). sehat. 2. dan Munazhamun fi Syu’unihi (terorganisir seluruh urusannya). Diantaranya nafsu untuk mempertahankan diri.

2. Menyisihkan pendapatannya untuk orang-orang fakir dan miskin. 7. Nafi’un Li Ghairihi (Bermanfaat bagi selainnya). Mencari ilmu dan keahlian yang dibutuhkan untuk bidang tersebut. Mengenal nilai harta dan pekerjaan sesuai dengan pandangan Islam. serta senantiasa mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Melakukan ibadah kepada Allah dengan pekerjaannya dan senaniasa bertawakal kepada-Nya. dan mampu memainkan perannya secara optimal di tengah masyarakat: 1. menggunakan perbaikan bukan mencela atau menghancurkan. 6. 229 . bakhil dan tamak. 3. merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Selalu berupaya untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Senatiasa 2. 4. baik dalam konsentrasi maupun sewaktu melaksanakan. Senantiasa aktivitasnya. Qadirun Alal Kasbi (mampu berekonomi): 1. Amanah dan jujur dalam pekerjaan. sesuai dengan batasa-batasan syariat dalam mendapatkan rezeki. dan untuk manusia dan cara kemanusiaan. serta selalu menjaga adab-adab nasehat terhadap individu dan para mas’ul dakwah. serta menghindarkan diri dari sifat ujub. Senantiasa berharap berlaku kebaikan positif. Mampu mandiri secara ekonomi yang cukup dan sesuai dengan kondisinya. dan berupaya untuk melakukannya. bertawakkal kepada Allah dalam segala 6. 5. 6.amal nyata. dengan memiliki keahlian dan pengembangan dirinya dalam hal itu. 7.

Berprilaku dengan adan-adab dakwah dan seorang da’I. Mengikuti dan menunaikan tugas-tugas yang diberikan jamaah dalam aktivitas-aktivitas dakwah.3. serta berusaha bekerja untuk melakukan perbaikan dan pengembangan masyarakatnya dalam pekerjaan dan profesinya. keilmuan dan ekonominya. Menguasai batasan-batasan dalam menjalankan amar ma’ruf nahi munkar. baik individu maupun lembaga. dengan melakukan kerjasama dalam kebaikan dan kebajikan dengan orang lain. serta mengetahui secara cermat undang-undang dan prosedur yang berlaku. 7. Yaitu mewujudkan dan realita prilaku yang positif. serta berupaya untuk memberikan saham kebaikan dan pelayanan umum. 11. Berupaya untuk memperbaiki prilaku-prilaku buruk dan kebiasaan yang tidak baik. 5. 6. Mengenal problematika masyarakatnya. menjaga kemandirian dan persatuannya. 230 . Berusaha menyebarkan dakwah dan akhlak-akhlak mulia di tengah masyarakat. 4. 8. 10. berdialog serta berinteraksi dengan orang lain dan dengan masyarakat umum. mampu berkomunikasi dengan orang lain dan memberikan pengaruh pada mereka. serta melepaskannya dari segala bentuk tekanan dan intimidasi Negara asing. Memiliki keahlian dan kemahiran komunikasi. Bermanfaat bagi selainnya. mendukung perkembangan politik. serta fenomena kerusakan pemikiran dan perbuatan dengan sarana yang paling baik dan mudah. serta memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang lain. 9. Berupaya untuk membangun negerinya. serta memahami seni berbeda dalam pandangan. serta nasehat terhadap para mas’ul dan orang-orang selain mereka. dihadapi mempengaruhi dan melakukan perbaikan di dalamnya.

Senantiasa merasakan pengawasan dari Allah. 2. Berupaya untuk menggali potensi yang dimilikinya. mengembangkan keahliannya. kemampuan. kekuatan). sebab-sebab kelemahan. Senantiasa berupaya melakukan zikir kepada Allah dalam berbagai bentuk. Senantiasa melakukan evaluasi diri. 9. Inovatif dalam mengembangkan kemampuan dan potensinya. 4. 2. 3. dan meningkatkan 7. terhadap tugas dan perannya dalam kehidupan. serta mampu menetapkan hukum yang benar terhadapnya dan mampu berintekasi dengannya. Shahihul fahm (benar pemahamannya) dan Mutsaqqaful Fikr (berwawasan pemikirannya). mengenal disiplin-disiplin ilmu dan aliran-aliran pemikiran dunia. 1. 3. serta berupaya untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah dan rasa takut pada-Nya.12. Mengetahui sejarah umat-umatnya yang terdahulu (seperti beberapa peristiwa bersejarah. 1. Selalu melakukan perbaikan akhlak untuk mewujudkan tarbiyah diri dan kemauan yang keras. istighfar. 231 . dan menjauhkannya dari halhal yang syubhat. Memiliki kemampuan melakukan interaksi sosial dengan masyarakat dan institusi-institusinya. Benar pemahaman agama dan dakwahnya. dan taubat kepada-Nya. 6. luas cakrawala pengetahuannya. untuk menekan pengarus bisikan-bisikan hati yang buruk. Berusaha menguasai keahlian di bidang tekhnologi mutakhir. Berwawasan pemikirannya. dan tokoh-tokoh sebab-sebab utamanya. Mampu menguasai bisikan-bisikan nafsu. 8. menahannya dari perkara-perkara yang haram. Mujahidun Linasihi (kuat kesungguhan jiwanya). 5.

untuk menjadi petunjuk dalam gerakan dan fikrahnya. 10. Mengikuti segala bentuk perkembangan kontemporer untuk mengambil manfaatnya. dan persiapannya untuk menunaikannya. Mempelajari sirah Rasulullah Saw. Berusaha keras untuk mendapatkan ilmu-ilmu syar’I dan mengenal hukum-hukum sesuai dengan kemampuan yang sesuai dengannya. 7. 8. Mengenal musuh dan bahaya-bahaya yang mengancam umat Islam. Merasa bangga dengan bahasa Arab. Mengenal dan menguasai sejarah dakwah dan jamaahnya (tujuan-tujuannya. pengalaman yang cocok untuk kehidupan dan profesinya. dan sirah para orangorang terdahulu yang baik. dan berupaya untuk meningkatkan diri sesuai dengan kemampuannya. dan hal itu merupakan sebagian dari sejarah umatnya. 232 . 9. bangsa Arab dan umat Islam.Maksud umat-umatnya yang terdahulu adalah: negerinya. 4. serta apa yang dibutuhkan untuk dakwahnya. Mengenal dan menguasai hak dan kewajibannya. serta meningkatkan pengetahuan dalam hal itu sesuai kemampuannya. Menjalankan perannya dalam mendirikan rumah tangga muslim: 1. Senantiasa belajar untuk mendapatkan ilmu dan wawasan yang bermanfaat. serta mengetahui problematika kontemporer. ciri-ciri dan realitanya). kewajiban-kewajibannya. perannya dalam mendirikan rumah tangga muslim. dan mengambil keteladanan mereka sebagai nilai dan model yang menerangi. 5. 6. Mempelajari sumber-sumber dan risalah yang ditulis tentang hal itu. senantiasa menjaga. serta sarana apa saja yang dibutuhkan untuk menciptakan kemajuan dan kesuksesan. 10. serta mempelajari kaidah-kaidahnya.

selalu menyambung hubungan silaturahim dengan sauadara-saudaranya. 5. Senantiasa berhubungan dengan umatnya. dan hendaknya ia memiliki peran nyata di masyarakat. Menjaga dan memeliharanya dari pengaruh-pengaruh buruk dan negative. Berusaha untuk menyebarkan Islam di seluruh penjuru dunia. Mengetahui problematika umat dan permasahan- permasalahan terkini dunia Islam. dan senantiasa berupaya untuk mengembalikan kepemimpinan khilafah Islam: 1. Memberikan perhatian terhadap proses penyiapan generasi muslim. 11. 2. tetangga. baik dalam kebiasaan dan kehidupan sehari-hari. keluarga. 4. anak-anak terhadap nilai-nilai Islam. di tengah karib kerabat dan tetangganya. meningkatkan dan menumbuhkan potensi dan kemampuan mereka. 7. dan mewujudkan makna takaful (saling memikul beban) dan rasa kasih terhadap mereka. serta menghormati fikrah-fikrah Islam dan komitmen terhadapnya. Berupaya untuk menciptakan model rumah tangga muslim.2. 6. setia terhadap tuntutan-tuntutan agama dan umatnya serta kebutuhan-kebutuhan mereka secara Pribadi. terpengeruh dan mengikutinya. Menjadi teladan yang berpengaruh terhadap tetangga dan karib kerabatnya. yang membuat mereka menghormati fikrah-fikrah Islamnya. Mewujudkan penampilan Islam dalam rumah tangga. 8. 233 . Menyiapkan rumahnya untuk tuntutan-tuntutan jihad dan tabiat marhalah dakwah. Mengoptimalkan proses pertumbuhan dan tarbiyah terhadap keluarga. serta merasakan ikatan dan tanggungjawab terhadap setiap jengkal tanah yang di atasnya panji tauhid di tinggikan. 3.

Merasakan keterikatan jiwa dan raga. 234 . 8. yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Meyakini khilafah dan berupaya untuk mengembalikannya. Mewujudkan hubungan kerjasama. serta berusaha untuk mengembalikan keagungannya. terutama permasalahan Palestina. kemajuan dan 12. 2. mengenal 3. Menjaga produksi dalam negeri dan Negara-negara muslim dan menyokong produktivitasnya. serta tanggungjawab keimanan terhadap dunia Islam dan setiap jengkal tanah yang dihuni oleh seorang muslim. meyakini kepemimpinan dunia dan hal itu akan terwujud sesuai dengan janji Allah dan keutamaan-Nya. 6. serta merasakan fenomena keagungan-Nya. hubungan dan bantuan terhadap problematika yang dihadapinya. 5. serta mengenal misi umat Islam dan kebutuhan 7. mengetahui hubungan yang baik dengan alam. Mentadabburi tanda-tanda kebesaran Allah di alam. eksistensi umat Islam. diberikannya untuk manusia. untuk dan kemaslahatan berusaha manusia sesuai hikmah kebutuhan. dan berusaha untuk kemaslahatan kemanusiaan dan kedamaian manusia. dan sesungguhnya Allah telah menundukkannya untuk umat manusia sesuai dengan ketentuan yang terbatas. dan keselamatan semesta sesuai dengan pemahaman Islam. Menjaga kebersihan lingkungan. 4. Mengenal makhluk-makhluk ciptaan Allah di alam dan memanfaatkannya dengan penciptaannya. Menyokong persatuan Arab dan Islam.3. Mengenal peradaban Islam dan merasa bangga kepadanya dan kepada kontribusi yang telah manusia terhadapnya. Interaktif dengan alam di sekitarnya.

Disiplin dalam rukun-rukun gerakannya. Dalam aspek harakah. 1. produktif 235 . Ikut serta untuk memberikan kontribusi dalam memakmurkan bumi dan memperbaikinya. 8. Dalam aspek aspek pengorganisasi keyakinan. dan Tajarrud (kemurnian). persiapan jihad. Bekerjasama dengan orang lain dalam setiap kebaikan. 2. Dalam (pemahaman). Tadhiyah (pengorbanan). dan setiap orang bekerja di bidangnya masing-masing. dan komitmen terhadap jamaahnya. Saling berhubungan dengan manusia dan bangsa-bangsa di dunia. dalam dalam dakwahnya. Meningkatkan Profesionalitas keahlian untuk melakukan hubungan tersebut. 5. tafahum dan takaful). serta ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Menyempurnakan pemahaman. komitmen terhadapnya. Amal (aktivitas). senantiasa berpedoman pada para qiyadahnya. saranmengenal realitasnya. kendala-kendala yang dihadapi serta terhadap peraturan dan ketentuan jamaahnya.4. Ikhlas. (aktivitas). dan menunaikan rukun-rukun baiatnya. baik berupa dan ilmu. Jihad. 7. dakwahnya. Membantu penegakan nilai-nilai kebenaran. Kemudian Tsabat (keteguhan) dalam setiap rukun-rukun tersebut. 13. Fahm dan barisan dakwah. mengenal problematika yang dihadapinya dan peristiwa-peristiwa besar yang mempengaruhinya. Disiplin dalam shaf dan jamaahnya. Melaksanakan 4. 6. tujuan sarananya. 3. usrahnya murni (dalam ta’aruf. Ukhuwah dan Tsiqah (kepercayaan). Bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan dakwahnya. beraktivitas untuknya. keadilan dan menolak kezaliman. Taat Amal (kepatuhan). keadilan dan perbaikan.

5. namun ia menghimpun seluruh sarana pembentukan dan tarbiyah. semangat keprajuritan. dunia internasional. dan pendidikan keamanan (intelegensia). Mengenal musuh-musuh dakwah dan karakteristik mereka. sosial. mulai dari syaikh murabbi. Menjaga keselamatan jamaahnya. Ia tidak hanya terbatas pada program pendidikan secara normatif semata. kekuatan dan ikatannya. berkorban untuk dakwah karena mengharapkan keridhaan Allah. dialog. serta komitmen terhadap syura sebagaimana makhluk yang hidup dengannya. yang mencakup seluruh aspek pembinaan. serta memusatkan proses pembinaan dengan mengarahkannya pada realitas amal. profesionalitas. interaksi. Memahami timbangan perseteruan antara hak dan batil. 7. teladan amal. Memiliki dan mengoptimalkan kemahiran-kemahiran yang cocok untuknya dalam menyampaikan dan menyebarkan dakwah. dakwah. Dari pemaparan di atas. keamanan. serta sunnah perubahan dan kejayaan. ekonomi. pengorganisasian. evaluasi dengan pengarahan dan perbaikan. ikhlas dalam dakwah. dll. fikrah.melaksanakan ketaatan. 8. 6. Menguasai kemahiran tertentu untuk memudahkan tugas dan peran-peran yang diberikan jamaah. kemajuan dan pencapaian target-targetnya. undang-undang. maka jelaslah manhaj Ikhwan yang komprehensif. dan sarana-sarana 236 . mulai dari pembinaan iman. Diantara ilmu rijal (mengenal identitas seseorang). 9. dan penahapan dalam tingkatan yang berbeda-beda. politik. strategi dan target-target mereka. Termasuk dalam realitasnya. yang dengannya seorang individu bergerak dan memberikan pengaruh pada masyarakat. serta perangkat yang ia butuhkan berupa ilmu dan persiapan. akhlak. gerakan. olahraga.

yang lain dalam lingkup dan komitmen terhadap batasan-batasan Islam. Secara yang umum sama. kejelasan dan keterus-terangan. Ia juga dituntut untuk menciptakan iklim yang sehat dan komitmen terhadap adab-adab Islam dalam menyampaikan nasehat. trik dan cara mengobatinya. kami atau menyampaikannya dengan ungkapan kalimat meringkas maknanya sebagaimana yang beliau maksudkan. sisi-sisi kerusakan yang terlihat. dan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas tarbiyahnya. Pengarahan dan Wasiat Kami menyampaikan di sini pengarahan Imam Syahid Hasan Al Banna –baik dalam risalah maupun dalam perkataan-perkataannyatentang nilai-nilai dan sifat-sifat yang harus dimiliki Ikhwan (termasuk diantaranya kewajiban aktivis dakwah). metode perbaikan. Hendaknya ia memiliki motivasi dan dorongan. Pertama. hasilhasilnya. baik pada jenjang tarbiyah yang akan dilaluinya dan jenjang tarbiyah yang sedang dijalaninya. yang akan mengemban risalah dakwah dan menjaganya. Dalam aspek akidah dan ibadah: 237 . menunaikan urusan dengan penuh kesungguhan dan perhatian. kendala-kendala yang dihadapinya. Dalam manhaj ini. dan hendaklah jelas baginya kemampuan untuk menegaskan atau melemahkan serta konsekuensi keduanya. pengobatan dan menutup aib. sehingga masing-masing individu menguasai targettarget yang harus diwujudkan dan dilaksanakan. serta dalam lingkup persaudaraan dan cinta di jalan Allah. perbaikan. Termasuk menggunakan metode amal dalam pembangunan umat dan tarbiyah. dan dalam kehidupannya sebagai teladan dan bisa memberikan pengaruh dan pembentukan –yang dengan izin Allah.akan melahirkan generasi kuat dan kokoh. pengarahan. juga dituntut keterbukaan.

Melaksanakan 12. dan pengamalan serta kembali bersama Islam menuju tujuannya yang murni. serta merasa bangga dengan keimanannya (terwujudnya rabbaniyah. 4. mempelajari sirah dan memahaminya. Terwujudnya ketergantungan kepada Allah dan menyandarkan diri kepada-Nya. memperbanyak zikir. Mempelajari risalah dalam prinsip-prinsip akidah. Membangun keimanan kepada Allah. melalui shalat. yaitu untuk mewujudkan sifat shahihul Ibadah (benar ibadahnya). Tergantung dengan Al Quran dan berkaitan dengannya. berprinsip ketuhanan). yaitu dengan menghapalnya. baik petunjuk maupun hadits-haditsnya. 8. Menghidupkan sunnah Rasulullah Saw. 10. Allah. agar menjadi petunjuk jalan. menunaikan rukun-rukunya serta mengutamakan sunah yang suci. membacanya dengan baik. mengamalkan sunnahnya yang suci. menghapal dan mengamalkannya. 2. rukun-rukunnya. Menyampaikan tentang urgensi kekuatan akidah dan cakupannya terhadap semua aspek. mendengarkan. 238 . Mempelajari risalah tentang ikhlas kewajiban-kewajiban dalam Islam dan tidak melalaikannya. 6.1. 11. Lahirnya keimanan terhadap keagungan risalah agama Islam. Menyampaikan tentang rukun-rukun iman dan mengingatkan akhirat. dan merasa bangga karena memeluknya. Terwujudnya hubungan hati dan jiwa yang terus menerus terhadap Allah (indikasi-indikasi yang diinginkan adalah. puasa. 5. Maka janganlah takut pada sesuatu yang lain dan jangan gentar selain kepada-Nya. merupakan keyakinan Islam yang paling tinggi. zakat. Mengenal menyucikannya. mengesakan dan serta bangga dengan dan ini keagungan Islam dan keindahan Al Quran. 9. serta mengikuti manhaj salaf dalam pemahaman. 3. dan haji. melalui tadabbur terhadap makna-maknanya. 7. dan berdoa kepada Allah sementara orang lain tidur.

14. tidak melihat pada harta. tadabbur dan menghayati ayat-ayat Allah dan sunah-sunah-Nya. tujuan dan sarana-sarananya. zikir hati dan lisan (senantiasa memperbanyak zikir). membaca doa-doa ma’tsur dan azkar pagi dan sore. Selalu merasa pengawasan oleh Allah dan senantiasa mengingat akhirat. Kedua. dan kepekaan iman: 1. dalam aspek nurani. Mewujudkan keimanan terhadap manhaj dan kebenarannya serta menanamkan tsiqoh di dalam diri. Menumbuhkan keikhlasan yang paripurna di jalan Allah dan ketenangan terhadap tujuan yang hendak dicapai.13. memberik sedekah. riya. Indikasi pencapaian keikhlasan adalah: selalu berharap ridha Allah dalam setiap perkataan dan perbuatannya. berdoa kepada Allah sementara manusia sedang tidur. 4. Menekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah dan senantiasa melakukan ketaatan. Pencegahan dari penyimpangan keikhlasan yang berupa: ujub. Berdoa kepada Allah di saat manusia tidur 15. keimanan terhadap dakwah. 2. berapapun penghasilannya. Menanamkan keimanan dan keyakinan pada pertolongan dan kemenangan dari Allah terhadap dakwah (yakin dan tsiqoh terhadap pertolongan Allah). 239 . Menanamkan keyakinan terhadap balasan dan ganjaran pahala di sisi Allah. gelar. Senantiasa memperbaharui tobat dan istighfar 16. shalat malam. dan sombong. memburu popularitas. prinsip-prinsip. Mewujudkan keimanan terhadap fikrah Islam dan rasa bangga terhadap dakwah serta keagungan tugasnya. serta selalu menyisihkan bagian dari hartanya untuk fakir miskin. penampilan. adalah dengan menjadi seorang prajurit 5. berpuasa. 3. kemajuan atau kemunduran. memperbanyak bekalnya berupa. berdoa di waktu sahur.

c. Memahami dakwah secara benar dan merasa bangga dengannya: a. 8. b. serta besarnya harga yang harus dibayar untuk menyokongnya dan ganjaran pahala untuk orang-orang yang berjuang karena Allah semata. Senantiasa menyertakan ruh jihad. dengan tetap mengendalikan bara semangat ini. serta menyerah pada kondisi dan realita. Memiliki perasaan yang peka dan sensitif. 6. Totalitas keyakinan terhadap kesuksesan sarana dakwah. Keyakinan yang tinggi bahwa jalan ini adalah jalan yang paling selamat (sebagaimana yang telah digariskan oleh 240 . (senantiasa melakukan pembersihan jiwa. keagungan jihad di jalannya. 13. Totalitas keyakinan terhadap kemuliaan tujuan dakwah. 7. dan membangun kekuatan diri yang besar). “Kekanglah gejolak perasaan dengan pandangan dan pemikiran yang jernih.–fikrah dan akidahnya- dengan mengembalikan seluruh keutamaan kepada Allah semata. yang bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. 11. 10. 12. agar dapat melahirkan jiwa yang hidup. Mewujudkan kebangkitan yang hakiki dalam jiwa dan nurani. Melahirkan perasaan cemburu yang selalu membara (keimanan yang membara yang membangkitkan kekuatan dalam jiwa). keluasan cakupannya. Selalu menguatkan dan memperbaharui jiwa. dan terangilah kecemerlangan akal pikiran dengan gelora perasaan yang mengharu biru penuh semangat. gelora semangat. rela berkorban. dan memenuhinya dengan nilai-nilai keimanan dan akidah. 14. Memperbaiki kepekaan hati yang mati. putus asa dalam jiwa. Mengetahui kemuliaan dakwah. dan kerja keras di jalan dakwah dan tujuan-tujuannya.” 9. bergelora dan penuh vitalitas. menguatkan diri. Memiliki semangat yang tinggi dan berupaya menyembuhkan rasa pesimis. serta meluruska jiwa secara total.

dan kejernihan hati (untuk mewujudkan hakikat shufiyah). Ketiga. 5. ketegaran. serta rasa tanggungjawab terhadap setiap jengkal tanah yang dihuni oleh seorang muslim. Kepekaan terhadap persaudaraan kemanusiaan secara umum dan memahaminya secara benar. kebersihan jiwa. dan ikut merasakan sakit dan tersentuh terhadap semua peristiwa yang menimpa mereka. dan membutuhkan: kesabaran. 8. serta timbangan yang benar terhadap qiyadah. benci dan semua perasaan yang dapat merusaknya. optimis terhadap memanfaatkan makhluk-makhluk ciptaan Allah di alam membenturkannya. 3. d. Hidup bersama dakwah dan memperjuangkannya. Tekad dan perasaan yang kuat terjadap ukhuwah Islamiyah. Kebersihan hati dari rasa dengki. Timbangan yang benar terhadap diri sendiri (ukurlah diri kalian). serta pertautan hati dan jiwa. pertolongan Allah dan senantiasa menantikan saat-saat kemenangan. Diantara indikasinya adalah: 241 . Memelihara persatuan dan ikatan (ukhuwah di jalan Allah). Mewujudkan sifat lapang dada. Cinta di jalan Allah dan ikatan dalam kebaikan. kesinambungan semesta tanpa aktivitas. e. 7. dalam aspek cinta dan ukhuwah: 1. 4.Imam Syahid dan ditetapkan strateginya). kesungguhan. Keyakinan bahwa jalan ini sangat panjang. Meyakini persaudaraan dan kemuliaan ikatan ukhuwah 2. 6. tidak tergesa-gesa. penuh tahapan. 15. dan tidak ada jalan yang lain. Mencintai kebaikan terhadap umat dan keinginan untuk memberikan hidayah kepada mereka. tsiqoh terhadap pertolongan Allah. terhadap ukhuwah dan barisan dakwah.

arah manapun. (mendahulukan ia tidak kepentingan merusak saudaranya dari kepentingannya sendiri). bantuan dan sifat itsar. Menanyakan saudara-saudara yang ghaib (tidak hadir). atau fanatisme kepartaian di dalam barisan dakwah. d. menerima nasehat segala bentuk menasehati.a. dan kecurigaan yang mematikan. usrah dan katibah-nya. Mengenal saudara-saudaranya. segeralah memberikan pertolongan selama ada jalan untuk itu. Senantiasa berada dalam jamaah. saling memikul beban saudaranya. Tidak menyelesihi urusan saudara-saudaranya Tidak dipisahkan oleh permasalahan-permasalahan sepele. Mewujudkan indikasi-indikasi persatuan di dalam ta’aruf. tidak berubah hatinya. Melepaskan diri dari hubungan karena figuritas tertentu. 10. sehingga mencapai derajat itsar c. hendaknya menyampaikan nasehat sebagaimana seharusnya. tidak meninggalkan mereka kecuali karena udzur tertentu. ta’ashshub. mengobati Bagi yang ketergelinciran lidah. Persaudaraan dan saling mencintai karena Allah. 9. e. 242 . satu persatu dan dengan pengenalan yang mendalam (menunaikan hak saudara-saudaranya berupa cinta dan penghormatan. Jika didapatkan padanya kesulitan. g. f. h. Hendaknya kesucian hubungan persaudaraan dengan obsesi tertentu. tidak mendahului dan tidak berada di belakangnya. Terwujudnya sifat lapang dada. berjanji untuk saling membantu dalam kebaikan. tafahum dan takaful. pengahayatan makna dan urgensinya. Menguasai dalam fiqh nasehat dan dan dari adab-adabnya. b. 11.

tidak bermaksiat secara terang-terangan. bertobat dan menyesal jika melakukan maksiat.12. Adab bercanda f. 243 . Menahan gejolak perasaan (Kekanglah gejolak perasaan dengan pandangan dan pemikiran pikiran yang dengan jernih. Hendaknya ia selalu menjaga adab-adab majelis terhadap saudarasaudaranya: a. (selalu bertobat diri dari dan istighfar. luka masa lalu. menjauhi dosa-dosa besar. 4. menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil. Membentengi diri dari hal-hal yang haram 7. hadir secara rutin di majelis b. Menguatkan kesungguhan jiwanya dan mengarahkannya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Menjaga amanah majelis Keempat. Menjaga adab berbicara. gelora dan terangilah yang selalu kecemerlangan akal perasaan dan mengharu biru penuh semangat). Membiasakan diri untuk melakukan muhasabah dan evaluasi diri dengan sangat cermat (diantaranya melakukan muhasabah sebelum tidur). 5. menjauhkan diri dari syubhat hingga ia tidak terjebah dalam perkara-perkara haram. kehilangan orientasi hidup. Dalam aspek Menahan Diri: 1. Menahan diri dari syahwat. Selalu menjaga indikasi kesungguhan tanpa kebimbangan. serta mampu bersikap terhadap: tujuan hidup yang sakit. Tidak menimbulkan keributan dan kegaduhan c. mendengarkan dan berdialog e. Mengontrol dorongan-dorongan syahwat mengarahkannya kepada hal-hal yang halal. kehilangan obsesi. 2. Meninggalkan meninggalkan kemaksiatan dosa. melepaskan diri dari kemaksiatan dan pelanggaran. d. hasrat dan kebiasaannya 3. menghindari larangan-larangan Allah. membersihkan kemaksiatan. 6. dan ia belum membersihkannya.

c. pakaian. dan mematikan adat-adat asing dalam setiap aspek kehidupan. jujur perkataannya. g. Bersih dan suci dalam segala hal (tempat tinggal. (rendah hati). adil dalam menetapkan hukum secara benar. peka perasaannya terhadap kebaikan dan keburukan. kehilangan orientasi hidup. ketenangan mempengaruhi kesungguhan Rasa malu. memiliki rasa malu. 2. Tenang. Peningkatan akhlak: selalu menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia.Kelima. menyimpan rahasia. luka masa lalu. tanpa merendahkan diri. tujuan hidup yang cacat. mampu menahan diri ketika marah. Menghiasi diri dengan akhlak-akhlak berikut: a. tidak melupakan kebaikan karena kemurkaan. 4. Sebaik-baiknya keberanian adalah: berterus-terang dalam kebenaran. tempat kerja. sensitive perasaannya. mengakui kesalahan dan kelemahan diri. e. dan kebersihan hati dari kedengkian dan kebencian). 3. tidak memungkiri dan menyelisihinya. Loyal. badan. kehilangan obsesi. dan perkataan. makanan. dan ia belum membersihkannya secara sempurna. hendaknya ia menetapi janji. Berupaya semampunya untuk menghidupkan adat-adat Islami. merundukkan kepala dan lunak. kuat daya tahannya. dan tidak terang-terangan berbuat keburukan. Berani. Perbaikan menyeluruh terhadap diri dan mengobati prilaku-prilaku buruk dan ketamakan (melepaskan diri dari hati yang sakit. Dalam Aspek Akhlak dan kepribadian yang baik: 1. f. lisan. Tawadhu penakut. Kejujuran. sederhana dan tidak h. b. tidak 244 . hingga kita menjadi kuat dengan akhlak dan menjadi teladan dalam hal itu. d. mengutamakan sunah yang suci dalam segala hal dan penerapan fiqh yang benar. Adil dan seimbang. berpegang teguh dengan kesempurnaan.

6. dan menjaga lisannya terhadap orang lain.dikuasai permusuhan sehingga melupakan kebaikan. Penyayang. lembut. k. d. Melakukan tarbiyah diri. c. i. dan meletakkan kemuliaan dirinya di atas segala tujuan dan tujuan-tujuan yang hina. Menjadi iffah (kehormatan diri). Mampu bekerjasama dengan orang lain dalam hal-hal yang disepakati pada tataran umum dan Islam. selama tidak bertentangan dengan dakwah. a. Berlapang dada dengan orang-orang yang menyelesihinya. dan menyebarkan fikrah). dan mampu berinteraksi dengan mereka. objektif dalam menimbang kebaikan dan keburukan serta mengambil sisi kebaikan dari segala sesuatu. budi pekertinya. memaafkan. j. tidak cepat marah. Meninggalkan perdebatan dan pertentangan. Menunaikan kewajiban dalam persaudara kemanusiaan secara umum. dan pencapaian takwa dalam setiap amal. tidak berkata kotor. Menunaikan kewajiban dalam persaudara Islam secara umum. dermawan dan toleran. dan nasehat kebaikan (latihan memberikan tanggapan terhadap perkaraperkara syubhat yang dilemparkan. berkata benar kepada dirinya. dan orang yang paling dekatnya meskipun hal itu pahit. 5. lembut hatinya dan belas kasih terhadap terhadap sesama manusia. e. Mampu berinteraksi secara baik dengan orang lain: b. f. dan melupakan keburukan dengan kebaikan. Menambah kemampuan dialog dengan hikmah. dan ikut andil dalam perdamaian dunia. Baik interaksinya. dan hendaknya menjadi aktivis yang produktif. 245 .

g.

Bermanfaat terhadap orang lain, baik dalam memberikan nasehat, menebarkan kebaikan, dan memberikan layanan umum.

7.

Seimbang dan adil dalam urusan dunia; tidak berlebihan dalam beribadah, tidak berlebihan dalam kezuhudan, dan idak menzalimi dunianya hanya karena mengejar akhirat.

8.

Membentuk keinginan yang kuat yang tidak dihinggapi kelemahan; yaitu dengan melawan kemalasan, menghilangkan indikasi kelemahan dalam keinginan (seperti, kegentaran, kelemahan, kaku, menyerah, keragu-raguan, dll), melawan kebiasaan, adat dan syahwat.

9.

Munazhamun fi Syu’unihi (terorganisir seluruh urusannya); yakni konsentarsi, menetapkan skala prioritas dan kemampuan secara tertib, baik dalam melaksakannya, yaitu dengan mencermati segala urusan sesuai dengan kondisinya kemudian memilih jalan yang paling utama.

10. Harishun

Ala

waqtihi

(Cermat

mengatur

waktunya):

tidak

menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, menjauhkan diri dari debat kusir dan teori-teori filsafat, dan berupaya membentuk kepribadian aktivis yang produktif.

11. Menjauhkan diri dari penampilan-penampilan mewah dan kaya
raya. 12. Mewujudkan makna kelelakian (keberanian) sejati Keenam, Dalam aspek kesehatan fisik:

1.
2.

Melakukan General Check tahunan untuk kesehatan fisik dan mengobati penyakit. Menggunakan Menjauhkan sarana-sarana diri dari pencegahan dan perlindungan fisik. Seperti kesehatan fisik, dan tidak berlebihan.

3.

sebab-sebab

kelemahan

menjauhkan diri dari minum khamr dan minuman keras, tidak merokok dan yang sejenis, tidak berlebihan mengkonsumsi susu

246

dan teh, serta menjauhkan seluruh jenis makanan dan minuman yang dapat melemahkan fisik dan akal, seperti rokok, obat-obatan terlarang dll. 4. Menggunakan terus-menerus. sarana-sarana kekuatan, seperti melakukan olahraga yang bermanfaat dan menumbuhkan vitalitas fisik yang

5.

Menggunakan kekuatan fisik untuk melaksanakan peran dan tugas-tugas dakwah, seperti menunaikan kewajiban kemanusiaan dengan sebaik-baiknya, hendaknya menyiapkan sarana yang baik untuk mewujudkan keinginan yang baik, menggunakan kekuatan fisik untuk memenangkan kebaikan dan kebenaran, menunaikan tugas dan kewajiban yang dibutuhkan dakwah sesuai dengan jenjang tarbiyah yang dilaluinya.

Ketujuh, Dalam aspek usaha dan pekerjaan:

1.

Memiliki kemampuan untuk mendapatkan hasil usaha yang halal, memiliki kemahiran untuk profesi tertentu, yaitu dengan mewujudkan beberapa indikasi berikut:

a.

Mencari pekerjaan dan usaha dengan penuh izzah, serta dengan jelasnya pemahaman terhadap permasalahan rezeki dengan penuh keimanan.

b. c.

Menjalankan aktivitas ekonomi, dan melakukan pekerjaan yang bebas, dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Memahami bahwa pekerjaan sebagai pegawai negeri merupakan pintu rezeki yang paling sempit dan sulit, maka jangan membatasi diri hanya dengan pekerjaan tersebut, dan tidak menolak jika kesempatan itu diberikan kepadanya, serta tidak pula berhenti sebagai pegawai negeri, kecuali jika ia bertentangan dengan kewajibankewajiban dakwah.

d.

Selalu

berupaya yang

menunaikan ditekuninya

profesinya secara

dan

setiap dan

pekerjaan

profesional,

hendaknya ia menjadi teladan dalam pekerjaan tersebut,

247

yaitu dengan tidak berbuat curang, menetapi janji, dan loyal terhadap sumpah dan janji. e. Mendalami ilmu dan kemahirannya secara optimal, dan selalu meningkatkan potensi dan kemampuannya untuk kepentingan dakwah. f. Hendaknya yang menjadi titik tolak dan landasannya adalah dakwah, oleh karena itu jangan sampai ia melupakan dan menyia-nyiakannya. 2. Terwujudnya batas-batas interaksi materi

a.
b. c.

Menjauhkan diri dari perjudian dan sarana-sarana usaha yang haram, meskipun keuntungannya sangat besar. Menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari praktek riba dan membersihkan diri secara total. Berupaya mencari usaha yang halal dan menjauhkan diri dari perkara-perkara syubhat (Menghindari syubhat, agar tidak terjerumus di dalamnya).

d.

Ekonomis dan hemat menggunakan harta untuk masa depan, serta menyisihkan (menabung) beberapa bagian dari penghasilan untuk keperluan-keperluan darurat, meskipun hanya sedikit.

e.

Tidak berlebihan dalam kebutuhan-kebutuhan skunder Hendaklah ia menjadi qudwah dalam interaksinya terhadap uang (harta): Dalam menetapinya Dalam memutuskan, memberikan dan menetapkan Cermat dalam mengelolanya Menunaikan pamrih. hak-hak manusia secara optimal tanpa

f.

g. h.

Tidak ambisius terhadap apa yang dimiliki orang lain. Seimbang dan adil dalam urusan-urusan dunia, serta zuhud terhadap harta kekayaan dunia yang fana, mengutamakan

248

kekekalan kehidupan akhirat, serta tidak menggantungkan dirinya kepada harta perhiasan dunia.

i.

Memberikan bantuan terhadap harta kekayaan dan asetaset Islam secara umum, yaitu dengan:

- Mendorong berdirinya perusahaan-perusahaan ekonomi
Islam.

- TIdak

menggunakan

sandang

dan

pangan

kecuali

produksi Negerinya dan Islam.

- Selalu berupaya untuk memberikan setiap qirsy256 yang
dimilikinya untuk penduduk negerinya yang muslim dan umat Islam secara umum sesuai kemampuannya. j. Menunaikan hak harta Menunaikan kewajiban zakat, untuk kepentingan dakwah, serta untuk kebutuhan-kebutuhannya yang dibenarkan dalam syariah. Menunaikan hak fakir dan miskin, berapapun penghasilan yang ia dapatkan. Berpartisipasi untuk aktivitas dakwah dengan memberikan bagian tertentu dari hartanya. Berjihad dengan harta

k.

Menjaga

adab-adab

Islami

dan

norma-norma

kemasyarakatan; menyayangi yang muda, menghormati yang tua, berlapang-lapang dalam majelis, tidak tajassus dan ghibah, tidak menimbulkan kegaduhan, meminta izin ketika masuk dan keluar suatu tempat, menjaga lisan, dll. l. m. Menunaikan hak-hak tetangga dan senantiasa menjaganya. Menghindari teman-teman yang buruk, rekan-rekan yang mengajak kepada kerusakan serta tempat-tempat maksiat dan dosa.

256

Satuan terkecil mata uang Mesir

249

n.
o.

Memutuskan hubungan dengan kelompok-kelompok dan institusi yang bertentangan dengan fikrahnya. Melepaskan diri dari berhubungan dengan organisasi dan kelompok apapun yang tidak mendatangkan kemaslahatan terhadap dakwahnya, dengan dengan terutama jika diminta untuk dalam meninggalkannya.

p.

Komitmen berinteraksi tertentu.

prinsip-prinsip organisasi

dakwahnya

dan

personal-personal

Kedelapan, dalam aspek masyarakat dan rumah tangga:

1.

Terhadap kerabat dekat dan anggota keluarga, dimana kita melakukan tarbiyah terhadap keluarga, sehingga menjadi rumah tangga muslim; a. Yang mampu mengarahkan anggota keluarga dan kerabat untuk menghormati fikrah dan menyebarkannya di tengah keluarga. b. c. Mampu memilih istri yang sholehah, dan mengarahkan untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Baik interaksinya terhadap anggota keluarga, anak-anak dan pembantu. Baik dalam memberikan tarbiyah kepada anak-anak,

d.

pembantu, dan membangun lingkungan keluarga dengan prinsip-prinsip Islam.

e. f.

Menjaga adab-adab Islami dalam setiap aktivitas dan kesibukan rumah tangga. Menjaga silaturahim, dan selalu memenuhi kebutuhan serta berupaya untuk kemaslahatan anggota keluarga, dan kebutuhan mereka terhadap Islam.

g.

Membantu dakwah dan menyokongnya dari belakang keluarga untuk mengambil andil dalam pembinaan

2. Melatih

masyarakat, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

250

a. b.

Meningkatkan kemampuannya Mempelajari ilmu yang bermanfaat dan cocok Menggunakan sarana-sarana yang dibutuhkan Menciptakan teladan untuk hal tersebut Menggunakan metode bertahap dan hikmah serta memanfaatkan sarana-sarana yang paling baik.

c.
d. e.

f.

Memiliki aktivitas yang banyak, yang berupa gerakangerakan diri dan tanggap dalam beramal.

Target-targetnya adalah: a. Mendorong nilai-nilai keutamaan b. Menyebarkan dakwah kebaikan c. Semangat amar ma’ruf d. Memerangi kehinaan

e. Melatihnya untuk melakukan pelayanan umum terhadap
masyarakat dan tanggap untuk melakukan kebaikan dan kebajikan.

f.

Memberikan

kontribusi

dalam

mewarnai

kehidupan

masyarakat umum dengan fikrah-fikrah keIslaman.

g. Berupaya untuk menghidupkan adat-adat Islami yang hilang,
serta memberikan pencerahan keimanan terhadap adat-adat Islami dan menghilangkan aib-aib yang masih ada. h. Ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia, menyebarkan kebaikan dan kebajikan untuk manusia, serta tanggap dalam melakukan amal-amal kebaikan.

i.

Ikut memberikan peran dalam menciptakan perbaikan, dan menolak kerusakan di tengah masyarakat melalui upayaupaya konstitusional.

j.

Menjaga unsur-unsur penyokong kekuatan, perbaikan, dan pembangunan di tengah masyarakat, dan melawan sikap masa bodoh, upaya-upaya kehancuran, dekonstruksi, serta ikut serta dalam mengarahkan dan mengoptimalkan potensi masyarakat.

251

k. Menyebarkan semangat persatuan dan kerjasama antara
kita, bangsa-bangsa Arab, dan masyarakat Islam, serta memerangi perpecahan dan penyimpangan. Kesembilan, dalam aspek dakwah:

1.
2.

Kemampuan

menyebarkan

dakwah

dan

menjadikan

fikrah

Islamiyah sebagai opini umum di masyarakat. Kemampuan dalam menghimpun manusia kepada kitab Allah, dan membangkitkan keimanan dari dalam hati, serta memilih orang-orang yang mengusung risalah dakwah.

3.

Latihan untuk memimpin masyarakat menuju kebaikan, dan hendaknya di antara bangsa-bangsa ini kita bergerak untuk menyadarkan, membimbing dan mengarahkan mereka, serta mengenal kondisi dan problematika yang mereka hadapi.

4.

Berupaya untuk menyadarkan umat, menjelaskan kepada mereka tentang realita kehidupan umat Islam, tentang apa yang sedang terjadi, tentang bahaya dan konspirasi yang berada di sekeliling mereka, dan mengajarkan kepada mereka bahwa Islam tidak rela terhadap mereka pengecilan harus hak-hak kebebasan dengan dan kemandirian, dan harta-, termasuk tentang kejayaan dan panggilang jihad –walaupun memenuhinya darah memberikan ruh optimisme dan memerangi keputus-asaan dan kegagalan.

5. 6. 7.

Fiqh (seni) menghadapi problematika dan batasan-batasannya Fiqh (seni) menyampaikan amar ma’ruf nahi munkar Menguasai fiqh jihad, yaitu:

a.
b.

Mengorbankan diri, harta dan waktu untuk mewujudkan citacita. Gambaran-gambaran jihad yang berbeda-beda dan bagaimana menjalankannya.

c.

Senantiasa istishhab niyyatil Jihad (menyertakan niat jihad), kecintaan terhadap mati syahid dan pengorbanan di jalan Allah.

252

d.

Berupaya melahirkan mujahid-mujahid yang produktif dan bijak, yang bisa mewujudkan keuntungan besar dengan pengorbanan yang sedikit.

e.

Sikap kami terhadap kekerasan dan terorisme, adalah dirasah syar’iyyah (tinjauan syariat), dan dirasah tarikhiyyah (tinjauan empiris).

f.

Tidak

melakukan

sebuah

aktivitas

yang

memberikan

pengaruh yang signifikakn, kecuali dengan izin. 8. Mengenal undang-undang perbaikan masyarakat, menjaga

keseimbangan ekosistem dan tidak melalaikannya. Kesepuluh, Dalam aspek jamaah:

1. Menguasai fiqh syuro, baik teori, penerapan dan praktek:
a. b. c. Urgensi kelembagaan dakwah Jauh dari dominasi perorangan Adab dalam ikhtilaf

2. Penguasaan terhadap fiqh keputusan (nota-nota kesepahaman)
dan batas-batas setiap hubungan, baik dalam lingkup ukhuwah dan rasa cinta sesama aktivis dakwah, yang seyogyanya bukan pertentangan dan permusuhan, maupun dalam lingkup pandangan yang komprehensif dalam memperhatikan dan memahami urusanurusan dakwah.

3. Tsiqoh terhadap qiyadah dan taat kepadanya, mengenal secara
sempurna dan berkumpul di sekitarnya: a. b. c. d. Selalu memiliki keterikatan hati dan amal dengan qiyadah. Mengenal mereka Memberikan nasehat dan masukan kepada qiyadah Memposisikan qiyadah secara benar dan interaksi tarbiyah yang sempurna dengannya, demi mewujudkan: 1. Posisi orang tua dalam ikatan hati

253

2. Posisi seorang guru dalam memberikan pengajaran ilmu. 3. Posisi seorang syaikh dalam aspek pendidikan rohani. 4. Posisi dakwah. e. Hendaknya qiyadah memiliki hak memberikan keputusan antara kemaslahatannya Pribadi dan kemaslahatan dakwah secara umum. f. Hendaknya qiyadah memiliki rujukan dan evalusi seorang pemimpin politik dalam secara menentukan umum dalam kebijakan-kebijakan

4. Mewujudkan batas-batas gerakan yang dibutuhkan:

a. Terwujudnya semangat keprajuritan yang terus menerus
(kesiapan dan kesiagaan), dimana seorang jundi dakwah senantiasa merasakan dirinya sebagai prajurit yang berada di barak-barak militer yang sedang menunggu perintah, apapun jenjang tarbiyahnya. b. Menguasai adab-adab evaluasi dan komitmennya terhadap adab-adab tersebut. c. Dipercaya dalam menyampaikan, yaitu dengan kejujuran, amanah terhadap perkataan, amanah dalam memindahkan –baik uang maupun barang-, memurnikan diri dari syahwat. d. Menguasai kesiapan sarana-sarana meletakkan tarbiyah dan penerapannya; di bawah kondisi kesehariannya

kondisi dakwah. 5. Fiqh dakwah dan batas-batas fiqh pelaksanaan, memilih pendukung dakwah dan mentarbiyah mereka, dan melakukan aktivitas-aktivitas produktif. 6. 7. Menjaga fiqh prioritas Mengupayakan terwujudnya kemurnian jamaah dari ketergantungan terhadap prinsip-prinsip, figuritas, dan organisasi tertentu, dan hendaknya ia komitmemn terhadap timbangan

254

dakwah dalam berinteraksi dan berhubungan dengan masyarakat dan organisasi-organisasi lain. 8. Interaksi yang benar terhadap instruksi-instruksi qiyadah, yang terlihat dari hal-hal berikut: a. Cara menerima perintah dan melaksanakannya

b. Sam’an wa tha’atan, dalam keadaan giat maupun malas,
dalam keadaan sulit maupun mudah, selama perintah tersebut bukan kemaksiatan. c. Segera menunaikan perintah d. Menyampaikan nasehat dan mengerahkan kesungguhan untuk itu, sesuai dengan arah perjalanannya yang benar. e. Tidak ada tempat untuk keraguan, perdebatan, menjelekjelekkan, saling bantah, sungkan atau keraguan.

f. Menanamkan

keyakinan

bahwa

pandangan

dirinya

berpeluang keliru dan pandangan qiyadah adalah kebenaran dalam perkara-perkara ijtihadiyah, yang tidak terdapat nash atau hukumnya. Tidak mengapa meminta penjelasan terhadap sesuatu yang belum dipahami dengan tetap mengedepankan semangat sam’an wa tha’atan.

Bab V

Membangun Keluarga Muslim

Membangun Keluarga Muslim • Urgensi Membangun Rumah Tangga Rumah tangga adalah kawasan kedua pada tingkatan amal dan targettargetnya dalam dakwah Ikhwan. Ia merupakan bagian dasar dari struktur bangunan masyarakat dan perbaikannya. Tidak hanya karena

255

peran rumah tangga dan seorang akh dalam mendukung proyekproyek dakwah, tapi juga karena keluarga merupakan batu pijakan dasar yang orisinil yang tidak ada gantinya dalam membangun sebuah masyarakat. Masyarakat tidak akan baik, kecuali dengan baiknya bangunan keluarga. Tidak pernah tergambar bahwa terdapat sebuah masyarakat muslim yang mulia dan menegakkan prinsip-prinsip Islam, sementara rumah tangga dan keluarganya lemah dan sangat jauh dari indikasi dan gambaran masyarakat yang menerapkan manhaj Allah. Imam Syahid berkata, “Apabila sudah terbangun keluarga yang shalih, maka umatpun akan menjadi shalih, karena umat merupakan kumpulan keluarga. Dengan kata lain, sesungguhnya keluarga adalah miniature umat, sementara umat adalah keluarga yang besar.”257 Beliau juga berkata, “Kami menginginkan kebangkitan laki-laki dan perempuan secara bersama-sama, mengumumkan adanya takaful dan emansipasi serta menetapkan tugas masing-msing secara rinci.”258 “Untuk itu, kami juga memperhatikan kaum wanita sebagaimana perhatian kami kepada kaum pria. Kami juga memperhatikan anakanak sebagaimana perhatian kami kepada pemuda.”259 Imam Syahid memberikan beberapa gambaran dalam pembentukan keluarga, yang terus menerus ditingkatkan dari batas minimal hingga menjadi model yang diinginkan, yakni dari; menghargai fikrahnya, hingga pembinaan kelaurga muslim teladan dalam setiap aspek kehidupan. Imam Syahid berkata, “Pembentukan kelurga muslim, yaitu dengan mengkondisikan keluarga agar menghargai fikrahnya, menjaga etika Islam dalam setiap aktivitas kehidupan rumah tangganya, memilih istri
257 258 259

Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru), hal. 236 Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini), hal. 94 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda), hal. 177

256

hal. Dengan demikian. serta membimbing mereka dengan prinsip-prinsip Islam. “Perbaikan dalam skala individu akan berpengaruh bagi perbaikan keluarga. Pandangan yang benar 3. dan mempersiapkan mereka untuk membangun rumah tangga dan memilih istri yang baik. maka perhatian untuk membentuk rumah tangga muslim harus diberikan sejak dini. baik laki-laki maupun wanita. memperbaikinya merupakan langkah mendasar untuk memperbaiki rumah tangga. sesuai dengan model yang telah dituntunkan oleh secara proporsional oleh Islam.”260 Rumah tangga yang dimaksudkan adalah tidak hanya sebuah rumah tangga yang kecil yang terdiri dari pasangan suami isteri serta anakanak.maka mereka akan bisa membangun sebuah keluarga ideal. namun ia lebih luas dan mencakup seluruh anggota keluarga dan karib kerabat. 260 261 Risalah. hal. Keinginan yang kuat 4. 360 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). Imam Syahid menyebutkan beberapa hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan: 1. 236 257 . mendidik anak-anak dan pembantunya dengan didikan yang baik. Jika anggota keluarga yang laki-laki shalih dan yang perempuan shalihah –keduanya merupakan pilar keluarga. Tubuh yang sehat 5. Ta'alim (Risalah Ta'alim). • Urgensi Perbaikan Diri Setiap individu adalah labinah dalam keluarga.yang baik dan menjelaskan kepadanya hak dan kewajibannya. karena keluarga merupakan kumpulan individu.”261 Dalam melakukan perbaikan untuk skala individu. Imam Syahid berkata. Perasaan dan nurani yang peka 2. yaitu dengan mempersiapkan setiap individu. Pengarahan yang benar untuk melaksanakan tugas dengan benar.

yang akan mewujudkan pribadi aktivis sekaligus pemikir dan anasir produktivitas yang pemberani. keluasan cakrawala berpikir. yang memiliki keistimewaan dalam aspek-aspek mendasar ini. sebuah keinginan yang kuat yang tidak akan pernah melemah dalam membela kebenaran. “Sesungguhnya. Islam menginginkan dalam diri setip mukmin perasaan dan nurani yang peka. berakhlak Islami untuk menguatkan keinginannya. ukhti muslimah – sebagaimana kami nasehatkan kepada al akh muslim. mampu mengegolkan misi kebenaran dan kebajikan. Islam juga menginginkan sebuah pandangan yang benar dalam memahami sesuatu itu ‘benar’ atau ‘salah’. hal. belajar apa saja yang memungkinkan dipelajari untuk memperluas cakrawala berpikirnya.”262 Dan hal ini bisa diwujudkan dengan menerapkan manhaj Islam dalam aspek-aspek berikut: “Oleh karena itu. Imam Syahid berkata. sehingga dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan.hendaklah selalu dalam kehalusan nurani. 235 Ibid 258 . melainkan keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam pandangan Islam. dan menjadi perangkat yang layak untuk mewujudkan cita-cita mulia. Oleh karena itu. dan tidur sehingga Allah senantiasa menjaganya dari marabahaya. minum.Imam Syahid menyebutkan 10 sifat –selain beberapa sisi lain dalam pembentukan Pribadi.” Kaidah-kaidah ini tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki dan meninggalkan kaum wanita. tubuh yang sehat yang siap mengemban berbagai tugas kemanusiaan secara baik. dan komitmen dengan tata aturan Islam dalam hal makan. dan kesehatan badan. kesempurnaan akhlak. kami sangat menganjurkan kepada setiap akh agar beribadah sebagaimana yang diperintahkan Allah untuk meningkatkan kualitas ruhiyahnya.”263 262 263 Ibid.

Masing-masing pasangan menunaikan kewajiban dalam rumah tangga. dapat meringkas target-target umum dan khusus dari pembentukan keluarga muslim. mengantisipasi apa saja yang bisa menghadang kehidupan rumah tangga dari berbagai problem secara tepat dan cermat. sebagai berikut: Komiten dengan prinsip-prinsip syariat dalam membangun rumah tangga muslim. Kemampuan pendidikan ayah dalam memberikan dan tarbiyah dan serta terhadap anak-anak pembantu 264 ibid 259 . c. mewajibkan mereka untuk menjaga buah pernikahan ini sampai matang tanpa cacat dan cela. (mulai dari memilih calon pasangan hidup). tidak berlebihan dan tidak meremehkan. e. Membangun rumah tangga muslim dari pasangan suami istri yang muslim dan shalih-shalihah. dan mengambil jalan pertengahan dalam setiap permasalahan. Satu sama lain bekerjasama dalam melaksanakan tugas masing-masing.”264 Kita 1. Berupaya untuk melahirkan dan menumbuhkan mawadah (rasa cinta) dan rahmah. dengan sebaik-baiknya bimbingan. 2. yang mencakup hal-hal berikut: a. Mampu menyelesaikan setiap persoalan keluarga dan konflik suami isteri dengan baik.• Kaidah dan Tujuan Pembinaan keluarga Muslim Imam Syahid menjelaskan tentang kaidah dan tujuan umum dalam pembentukan keluarga muslim: “Islam telah membimbing kita dalam membangun rumah tangga. d. b. serta hubungan yang romantis di dalam keluarga. Dia juga mengikat suami istri dengan ikatan yang kokoh. menentukan hak dan kewajiban mereka.

nikmat-nikmat dan Allah. menutup aurat atau berhijab. d.mengkondisikan mereka dengan nuansa keluarga yang Islami: a. menghormati yang tua. b. minum. berbicara. mencintai bershalawat Rasulullah senantiasa 260 . Kaum ayah mampu menggunakan metode dan saranasarana tarbiyah yang benar terhadap anak-anak. memberikan nasehat. 3. Qadirun Alal fi Kasbi (mampu berekonomi). Matinul Khulq (Kokoh akhlaknya). shahihul Ibadah (benar ibadahnya). Mujahidun Linasihi (kuat kesungguhan jiwanya). Qawiyyul Jismi (memiliki fisik yang kuat). Harishun Ala waqtihi (Cermat mengatur waktunya). Mampu berinteraksi dengan anak-anak secara baik di setiap fase pertumbuhan mereka. zikir. Nafi’un Li Ghairihi (Bermanfaat bagi 2. Komitmen dengan norma dan adab-adab Islam dalam setiap aspek kehidupan. serta norma-norma sosial penting yang lain. Mampu mengatasi problematika muslim sifat yang yang dalam ditemui selama yaitu masa mendidik anak-anak. dengan tetap menjaga karakteristik setiap fase pertumbuhan anak (Sejak dilahirkan . bercanda. menyayangi yang muda. kebersihan. Mewujudkan pertumbuhan Salimul Akidah (bersih akidahnya). setiap melalui target-target dan prosedur khusus berikut: 1. c. seluruh Munazhamun Syu’unihi (terorganisir urusannya). selainnya). Seperti ketika makan. lembut terhadap hewan. tidur. Mutsaqqaful Fikr (berwawasan pemikirannya). Membiasakannya untuk mencintai Allah dan rasulNya. mengenal Saw. meminta izin. Membentuk kepribadian 10 paripurna.masa menyusui – Anak usia dini – balita – dan remaja).

dan membenci kehinaan. agar penerapan dan pelaksanaannya selalu benar. Memperhatikan aspek-aspek pendidikan. Pembangunan rasa cinta dan hubungan yang baik ini sangat penting.kepadanya. dan memproteksi anak-anak kebohongan-kebohongan terhadap 11. Menyalurkan bakat dan kemampuannya. 7. Menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. seperti. bangga Islam dan peradabannya. 4. Membangun sifat mawas diri Membiasakannya untuk selallu menyukai kebaikan (kemuliaan). dan bangga dengan bahasa Arab dan kemahiran menggunakannya. membaca. Menumbuhkan kesungguhan. 6. mencintai memiliki shalat dan senantiasa dengan Al menunaikannya. 261 . e. serta membentuk standar akhlak dan budi pekerti yang luhur. ruh kesabaran keberanian. dan disiplin vitalitas. skala serta keselamatan dan dalam minimal. kesehatan mewujudkan dan pertumbuhan anak-anak. membangun timbangan yang benar untuk membedakan antara yang baik dan salah. 8. Mengutamakan pemberian model dan qudwah Membiasakan produktif. komputer. psikologi. Menyadarkan khurafat Islam. keterikatan Quran dan selalu menjaganya. Menanamkan loyalitas terhadap Islam. dalam permainan yang bermanfaat dan permainan olahraga yang bermanfaat. dan riset ilmiah. dll. 9. 5. mempelajari beberapa bahasa asing. dari berprestasi dan istimewa sebagai target. serta memberikan keahlian tertentu. mengenal kontribusi yang diberikan Islam kepada dunia. 10.

maka hendaklah mereka c. teman-temannya. 3. yang tua dan yang muda. Interaksi yang baik dengan anggota keluarga. dan hal itu tercakup dalam beberapa hal berikut: 1. agar bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mandiri secara ekonomi. g. Terlaksananya rukun-rukun rumah tangga antara anggotanya. tafahum dan takaful. takaful dan jalinan hubungan yang baik dengan mereka (suami istri berupaya menunaikan kewajiban tersebut). Baik dengan orangtua. dididik untuk untuk menjalankan peran sosial mereka di masyarakat. Ta’aruf. dan menjaga keseimbangan antara dorongan syahwat dengan pemahaman Islam. Selalu bersikap positif dalam berhubungan dengan masyarakat: Melatih perbaikan dan di mengajaknya masyarakat untuk sesuai melakukan dengan kemampuannya. b. saudari wanitanya. Mengajarkannya beberapa keahlian dan profesi tertentu. Mengkondisikan keluarga agar menghargai fikrahnya Menjaga etika Islam dalam setiap aktivitas kehidupan rumah tangganya. Melatih dan mengajarkan mereka bagaimana menjalin hubungan baik dengan orang lain. Adapun terhadap anak-anak. karib kerabat. a. 4. 2.f. tetangga. d. 262 . dan hendaknya bersama-sama mewujudkan persatuan. Mengenalkan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. karib kerabat dan tetangga dengan mengenal hak-hak mereka serta menunaikannya. keterikatan dan kesepahaman. Menjalankan peran sosial rumah tangga: a.

dan hubungannya dengan seluruh anak manusia di dunia. ilmu kesehatan. ibu rumah tangga. Kita juga memperhatikan agar mereka pendidikan memiliki anak-anak perempuan mereka kemahiran yang butuhkan nanti dalam menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. serta peran laki-laki dan wanita dalam kehidupan. Ikut serta dalam melakukan kebaikan dan aktivitas sosial. Mengenal ragam tipikal manusia. serta d. serta apa saja yang ia butuhkan untuk hal itu. dll. Seperti menguasai keahlian-keahlian kemampuan yang dibutuhkan hadits. c. seperti persiapan menjadi seorang ayah. internet. dan kepribadian yang mampu berdikari. begitupula halnya dengan anak laki-laki. managemen. 5. problematika keluarga. Mempersiapkan diri untuk kepentingan masa depan. undang-undang. kemampuan berinterkasi dengan problematikanya sesuai dengan pandangan Islam. kekonstitusian. kemajuannya. hubungan antara keduanya. 4. perkembangan. Mengajarkannya adab-adab melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. bahasa. Memiliki perhatian dan terhadap negerinya. 6. maka mereka juga harus dididik agar siap menunaikan kewajiban 263 . dan menekuni profesi tertentu yang bermanfaat. Memiliki kemampuan dalam interaksi dengan masyarakat dan seluruh instansinya.b. khutbah. untuk itu. Mempelajari norma-norma hubungan dan kerjasama sosial serta metode yang benar dalam interaksi dengan orang lain. melalui saranasarana dan maslahat kehidupan. 7.

kecuali pada kondisi-kondidi darurat. yang peka dan segenap problematika dan permasalahannya. sosial dan lain-lain. bekerjasama dengan kaum wanita. produktif. 8. 264 . tarbiyah dan pembinaannya: Hendaknya menyiapkan ia menjalankan yang perannya kuat dan yang penting dalam generasi membangun keluarga muslim. Kaum wanita juga tidak boleh menerima perlakukan kasar dan kekerasan. Memberikan perhatian yang besar terhadap peran wanita. ekonomi. Mewujudkan hubungan antara keluarga dan umat Islam secara umum. b. 6. Keluarga yang mampu keluarga budaya mengatur yang dan kehidupan dan ekonomi mendorong yang rumah tangga: a. fenomena usaha-usaha mandiri dalam rumah tangga. bangga dengan sejarah dan peradabannya. konsumtif dan memerangi pemborosan kebiasaan berhutang. 5. pendidikan. baik partisipasi politik. dan hendaknya mereka mendapatkan bantuan dan dukungan dalam mewujudkan keseimbangan terhadap perannya di segenap aspek. dan hendaknya kaum wanita mendapatkan semua hak-haknya. Imam Syahid telah mendirikan sebuah divisi akhwat muslimat. begitupula perannya di tengah masyarakat. serta dalam menjalankan peran mereka terhadap keluarga dan dakwah. hal ini menunjukkan besarnya perhatian beliau terhadap pembinaan dan kemajuan kaum wanita. Mewujudkan Mengurangi berlebihan. hubungannya dengan umat Islam.mereka sebagai kepala rumah tangga.

bukanlah semata proyek mata kuliah yang bisa dibaca oleh anggota keluarga. serta kerja keras untuk mewujudkan rumah tangga muslim yang ideal. Proyek pembentukan keluarga muslim. maka hendaknya ia mampu berinteraksi dengan problematika keumatan. kemajuan. melalui beberapa jenjang yang berbeda-beda. keadilan dan persamaan hak. Berpartisipasi dalam dakwah untuk agama Allah. 8. d. serta nilai-nilai kebebasan. yaitu dengan menggunakan program-program yang variatif dan publikasi yang baik dan 265 . Memanfaatkan pengalaman-pengalaman keluarga yang sukses serta saling membantu antar keluarga. Maka kami memulainya dengan yang paling mudah dan dengan metode yang sederhana. menjaga kemandiriannya. dan bukan pula jadwal pelajaran. kemudian secara perlahanlahan bertambah dalam dan luas. 7. namun untuk seluruh rumah tangga di masyarakat. Hendaknya keluarga –dengan seluruh anggotanya- memberikan kontribusi sebagai warga Negara: (Terutama bagi keluarga besar). baik dari dalam maupun dari luar. mempersiapkan keluarga agar mampu memikul beban dakwah dan sabar di atas jalannya. Melindungi keluarga dari unsur-unsur perusak. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan penahapan dalam menerapkan target-target ini. Proyek ini juga tidak terbatas pada rumah tangga Ikhwan saja -walaupun ini merupakan dasar utama proyek ini-. Menjaga keseimbangan ekonomi keluarga dan cermat dalam mengelola dan memanage keuangan. 9. namun ia adalah sebuah kehidupan dan praktek nyata terhadap semua aspek Islam yang beragam.c.

dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan keluarga. Sebuah rumah tangga muslim tidak menyendiri dalam sebuah komunitas dan terpisah dari problematika dan permasalahan masyarakat. memberikan contoh nyata model rumah tangga muslim ideal. baik laki-laki dan wanita dalam membentuk keluarga muslim. dan hendaknya sebuah keluarga muslim menjadi basis dakwah dalam himpunan keluarga yang besar. memanfaatkan hari-hari besar Islam dan kegiatan-kegiatan publik dalam memperbaiki perspektif masyarakat. dan memberikan pengaruh positif seperti yang diharapkan.terarah. Seluruh sarana yang ada di masyarakat. yang akan memainkan perannya melalui pengarahan dan bimbingan yang benar. yang menyalurkan terhadap pengaruh-pengaruh dakwah. Permasalahan tidak akan dapat diselesaikan dengan menutup diri. dan basis-basis dakwah ini bisa jadi adalah salah satu anggota keluarga. Kita juga dituntut untuk memberikan perhatian yang besar terhadap pembinaan pemuda. perhatian besar keberadaan basis-basis dakwah di dalam setiap keluarga. studi problematika rumah tangga dan solusi-solusinya. jika kita mampu memanfaatkan dan mengoptimalkannya. baik dalam pembinaan keluarga maupun masyarakat. namun ia hanya bisa diselesaikan dengan kepekaan dan tanggapan positif. Oleh karena itu. serta membantu mereka untuk memilih pasangan hidup yang sesuai dan baik. Termasuk hal yang penting dalam hal ini adalah menghidupkan nuansa takaful dan tolong-menolong antar keluarga dan rumah tangga. kami selalu berupaya untuk mendapatkan hasil final yang positif. 266 . Keluarga dan masyarakat saling memberikan pengaruh satu sama lain.

Mencegah dari permasalahan dan sebab-sebab kehancuran Mendeteksi penyakit-penyakit sosial di masyarakat dari akarnya. e. c.Bab VI Bekerja Bersama Masyarakat Bekerja Bersama Masyarakat • Manhaj Islam dalam Membangun Masyarakat Manhaj Islam dalam membangun masyarakat dan menjaga keselamatannya. upaya preventif Islam berupaya mengantisipasi hal-hal berbagai yang macam problematika sosial. Islam menetapkan metode penerapan Dakwah dilakukan dengan penuh hikmah. dan yang mengarah kepada kesukaran. tanpa meninggalkan kaidah-kaidah rinci. Imam Syahid berkata. dan penerapan yang baik. b. f. d. “Setelah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. g. Meletakkan kaidah-kaidah umum yang global. adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syahid berdasarkan kepada nilai-nilai yang telah ditetapkan. Menjadikan asas kesembuhan dan obat pertama dalam setiap perbaikan masyarakat adalah shalihnya jiwa dan eratnya ikatan sosial antar anggota masyarakat. dengan keyakinan bahwa setiap permasalahan yang didera ada obatnya. yang disodorkan oleh Islam adalah upaya(pencegahan) terhadap menyebabkan 267 . sehingga dapat menyentuh semua umat manusia. diantara: a. nasehat kepada kebenaran. Pertama. Mencegah kesulitan.

     Artinya:                 “Dan tiadalah kami mengutus kamu. Islam juga memerintahkan zaman dan waktu untuk menjalankan perannya. Penyebaran dakwahpun harus sampai menyentuh semua kalangan manusia. Islam juga memberikan jalan keluar yang bersifat kuratif (pengobatan). Ia tidak mengajak manusia meniti jalan kesulitan. Terhadap masalah-masalah yang terlanjur muncul. yang berdiri di atas prinsip-prinsip ini dalam Islam: 265 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). Islam merupakan syariat yang sesuai dengan dimensi ruang dan waktu. Tidak ada permasalahan yang tak ada jalan keluarnya menurut Islam. Oleh karena itu. dan yang mengarah kepada kesukaran. Obat pertama dalam setiap perbaikan masyarakat adalah shalihnya jiwa dan eratnya ikatan sosial antar anggota masyarakat. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Islam meletakkan kaidah yang bersifat global tanpa meninggalkan hal-hal yang berifat rinci.S Al Anbiya: 107) Jika keyakinan terhadap apa yang kami paparkan di atas mulai menguat dan menuju pencapaian hasil yang telah kami gariskan –sehingga sistem Islam yang terkait dengan individu. maka risalahpun akan sampai ke setiap telinga dan hati manusia. Islam melingkupi semuanya. dan dakwah kami mendapat sambutan dari umat.timbulnya masalah. sehingga terwujudlah apa yang difirmankan oleh Allah. hal. Setiap penyakit pasti ada obatnya.”265 Sebagaimana Imam Syahid juga menjelaskan tentang ikatan dan hubungan antara anggota masyarakat. keluarga. dan masyarakat terlaksana-. sekaligus menjelaskan cara-cara penerapannya.” (Q. Islam menghendaki kemudahan bukannya kesulitan. Hal itu berarti fikrah kami telah diterima masyarakat. 237 268 .

3. dan Islam telah menghilangkan seluruh anasir yang dapat melemahkan ikatan ini. Ia menjelaskan pola interaksi antar pihak secara detail. kerjasama dalam kebaikan dan kebajikan. 7. atau majikan dengan budaknya. Menetapkan Menetapkan batasan-batasan standar muamalah di dan interaksi serta umum dengan sangat jelas. dan kerabatnya. 5. Seorang bapak dalam rumah tangga mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Semua manusia di 269 . Islam juga menentukan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. serta hak penguasa dan rakyatnya secara cermat. oleh karena itu Islam juga menjelaskan tentang kaidah-kaidah hubungan luar negeri. Menjelaskan tentang peran pemerintah dan yang diperintah. Dalam kehidupan bernegara. demikian juga ibu. Batas-batas hak dan kewajiban antara anggota masyarakat. dengan tidak menjadikan yang satu lebih utama dari yang lain. kewajiban. anak. keutamaan masyarakat persamaan hak di hadapan hukum. bahkan sampai pada itsar (mendahulukan kepentingan saudaranya). 2.1. Menetapkan batas-batas hubungan antara Negara. hak dan kewajiban masing-masing. serta solidaritas sosial antara anak manusia. “Islam telah memberi tuntunan kepada umat ini berupa kaidah hubungan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan. Islam memerinci tugas. Ikatan ukhuwah dan cinta antara anggota masyarakat. Setiap mukmin harus senantiasa meningkatkan kualitas ukhuwah ini menuju terwujudnya mahabbah (saling mencintai). serta mengikis habis apa saja yang bisa memporakporandakan ikatan ini. kecuali oleh takwanya. Islam pun mengikat antar individu dalam umat ini dengan ikatan ukhuwah dan menjadikannya sebagai konsekuensi dari keimanan yang tertanam dalam dada mereka. 4. Imam Syahid berkata. Islam juga tidak melebihkan pemimpin dengan yang dipimpin. Menjadikan prinsip dasar hubungan umat Islam dengan umat-umat yang lain adalah Dakwah. 6.

namun ini tidak menghentikan proyek perbaikan di masyarakat.267 Imam Syahid berkata. layaknya gigi sisir yang sama rata. dan hal ini dengan pengetahun yang mendalam bahwa: Perubahan secara total terhadap masyarakat. 236 Lihat: Risalah: Nahwa an Nur (Menuju Cahaya) 270 . termasuk gerakan dakwah di dalamnya. Islam juga menggariskan tata aturan dalam hubungan antar bangsa. sampai masalah yang sekecil-kecilnya. keduanya tidak mungkin dipisahkan. dewasa dan orangtua. nilai-nilai dan ajaran Islam. Pembentukan Pribadi muslim dan rumah tangga muslim merupakan unsur mendasar dalam pembentukan masyarakat muslim. maka kalian harus menuntut dengan hak Islam untuk mendirikan sebuah pemerintah yang memperhatikan prinsip. biak laki-laki maupun wanita. menjelaskan hak dan kewajibannya masing-masing. hal. dan ini merupakan fase perbaikan selanjutnya. anak-anak.sisi Allah sama derajatnya. “JIka tujuan-tujuan ini –perbaikan individu dan masyarakat muslim.” 266 267 Ibid.266 • Urgensi Bekerja Bersama dengan masyarakat Bersinergi dengan masyarakat untuk membentuk sebuah masyarakat muslim dalam tampilan dan shibghahnya. remaja.tidak bisa diwujudkakn kecuali di bawah naungan sebuah pemerintah yang shalih. pelajar. Imam Syahid menetapkan target dan aspek-aspek perbaikan secara gradual di masyarakat. menyampaikan nasehat dan mensosialisasikan manhajmanhaj Islam dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah ketakwaan dan amal shalihnya. di terus diserukan kepada penguasa dalam berbagai tingkatannya. mencakup semua elemen masyarakat. strata dan kelompok-kelompoknya. membutuhkan kecenderungan penguasa terhadap Islam dan syariatnya.

dan dengan tetap menjaga adab dan upaya untuk menarik hati. hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syahid. sehingga mereka tidak ikut serta dalam melakukan kemungkaran dengan dalih politik. Maka adalah sebuah keharusan menyiapkan dan mentarbiyah bangsa dan anggota masyarakat. 214 271 .268 Walaupun tidak mendapat sambutan baik dari pemerintah yang berkuasa. terpenuhinya aspek-aspek akhlak dan norma-norma dakwah yang diinginkan. namun hal ini harus tetap berada dalam koridor syariat. Imam Syahid berkata. dengan tujuan membantu mereka dalam merealisasikan aspirasi Ikhwan.Ikhwanul Muslimin menyampaikan program-program perbaikan kepada pemerintah yang berkuasa. sehingga Allah membukakan kebenaran antara kami dan kaum kami dan sesungguhnya Allah adalah Sebaik-baiknya pembuka (pemberi kemenangan). Sebagaimana yang disampaikan Ikhwanul Muslimin kepada pemerintah dengan lisannya. “Tidak ada kebangkitan umat tanpa di dasari akhlak. berkumpulnya dalam barisan dakwah dan syariat Islam serta dan memintanya. sehingga tiba masanya terbentuk sebuah pemerintah Islam. maka adab dan seni penyampaian juga harus dijaga dan tanpa perasaan rendah diri sebagaimana yang diajarkan Islam. kami tetap akan berada pada posisi orang-orang yang memberi nasehat. hal. Ikhwan tetap akan memberikan nasehat. “Walaupun demikian.”269 Oleh karena itu perbaikan masyarakat dan menshibghahnya dengan shibghah Islam merupakan sebuah kemestian. jika suatu umat mampu mengokohkan semangat jihad dan 268 269 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna) Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). Karena konsep perbaikan ini juga kadang-kadang disampaikan kepada masyarakat nonmuslim.

Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). bersikap pengecut dan takut menghadapi kenyataan. mendahulukan kepentingan Pribadi di atas kepentingan umum. 152 272 . Imam Syahid berkata. namun ia adalah proyek yang berkesinambungan dan terus-menerus untuk membangun kebangkitan umat. yang merupakan lawan dari sifat-sifat buruk ini. “Prilaku buruk dan fenomena kehidupan tidak Islami telah merajalela dalam kehidupan kita. Inilah penyakitnya dan obatnya adalah dengan satu kalimat saja. Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. ia tidak berhenti dan mengendor hanya dengan berdirinya Negara. hilangnya standar nilai yang agung. serta perpecahan –semoga Allah menghancurkannya-.S Al Syams: 9-10)271 Tentang metode dan manhaj perbaikan. mampu mengekang dorongan hawa nafsu dan syahwatnya.             Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. 157 271 Risalah. hal. “Dekadensi moral. Bersinergi dengan masyarakat dalam upaya mempersiapkan dan mentarbiyahnya. maka ia mampu menjemput kemenangan.”270 Imam Syahid juga menjelaskan tentang penyakit yang didera oleh masyarakat. (Q. sehingga seorang da’I membutuhkan kekuatan dan kesadaran yang luarbiasa. hal. tidak semata-mata merupakan tahapan pertama untuk memudahkan berdirinya Negara Islam.pengorbanan. yakni perbaikan jiwa. Upaya yang harus kita tempuh tidak lain adalah mengobati jiwa manusia dan meluruskan moral bangsa. serta mencari tampilan-tampilan keIslaman diantara aliran yang menghanyutkan ini. namun ia 270 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). lari dari persoalan dan tidak berusaha untuk mengantisipasinya.

maka harus dipilih dan ditentukan secara cermat. Dalam ungkapan yang lain. dan menyebarkan kekuatan iman di hatinya. ada dua hal yang harus dipenuhi. ia belajar manhaj kebangkitan secara teori. Imam Syahid berkata. Maka bangsa-bangsa Islam di Timur harus menjadikan seluruh rangkaian fenomena kehidupan sosial itu sejalan dengan etika dan ajaran Islam. “Setiap umat memiliki wajah kehidupan sosial yang dengan sadar diayomi oleh pemerintah. dan hasilnya dapat dirasakan langsung. dan perjuangan yang panjang. kesulitan. bisa dipraktekkan. 48 273 . diatur oleh sistem hukum. walaupun sedikit. lalu mempelajari metode untuk mendapatkan hak-hak tersebut. maka materi-materinya harus sedikit sesuai dengan kemampuan. maka umat harus menanamnya dengan penuh kesabaran.272 Imam Syahid menjelaskan tentang tarbiyah secara lebih mendalam dengan mengatakan. karena ia adalah manhaj yang dipelajari oleh umat. kemudian ditarbiyah untuk meyakininya. yakni manhaj dan kepemimpinan. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Adapun manhaj. “Hendaknya tarbiyah menjadi penopang utama kebangkitan. ia 272 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia).” Oleh karena itu. praktek dan spirit.adalah jalan panjang dari proyek tarbiyah dan menyempurnakan kebangkitan umat. Adapun kepemimpinan. hingga ketika sampai pada tahap tsiqah ia ditaati dan didukung. dan setiap umat yang berupaya melanggar batas-batas tabiat tersebut maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa. hal. maka yang pertama adalah umat mendapatkan tarbiyah dan memahami haknya secara sempurna. dan dilindungi oleh penguasa.

Setiap aktivis harus menurunkan kadar emosinya agar ia bisa mengambil manfaat dari apa yang dikerjakan pendahulunya. baik sosial maupun nonsosial. Yang jelas. umat tidak pernah sampai kepada tujuan akhir. sarana-sarananya tidak dikenal dan tidak tertentu. terkadang mereka bisa mencapai hasil sebagaimana yang dicapai oleh pendahulunya.” 273 Dalam menetapkan langkah-langkah dakwah. namun generasi berikutnya tidak meneruskannya estafeta perjuangan tersebut. 273 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). bahkan mungkin dipahami secara kontradiktif oleh masing-masing mereka dan kita tidak merasakannya. Kalau kita berpikir bahwa satu orang dapat mewujudkan seluruh keinginan umat. saya masih yakin akan adanya dua faktor yang menyertai pemahaman tersebut. Pertama. karena putusnya hubungan antara keduanya. atau dilahirkan oleh peristiwa. Juga watak-watak yang lain. atau menjadi pemimpin karena tidak adanya pemimpin.juga harus merupakan pemimpin yang dididik untuk menjadi pemimpin. 274 . bukan pemimpin yang diciptakan oleh kondisi darurat. yang menjadikan kebangkitan kita akan terjadi secara tiba-tiba dan langsung menguat seiring dengan kuatnya pengaruh waktu. karena umur individual itu sangat terbatas bila dibanding dengan usia kebangkitan dan umur umat. lalu menurun dan akhirnya lenyap seperti tak terjadi apa-apa. Mungkin generasi pendahulu telah sampai di pertengahan jalan. “Saya mencatat bahwa kita memiliki watak-watak tergesa-gesa dan mudah terpengaruh serta emosional. maka itu adalah khayalan dan tipuan emosi belaka. Kedua. Lalu generasi penerus memulai kembali dari awal. beliau menjelaskan hal ini dengan mengatakan. Jika saja tujuan perjuangan kita dipahami orang banyak. terputusnya hubungan secara total antara generasi pendahulu dan generasi penerus. Imam Syahid menghindari bahaya dan ketergelinciran yang pernah dilakukan oleh orangorang terdahulu. namun juga terkadang kurang darinya atau bisa juga lebih banyak.

Imam Syahid berkata.”275 • Poros-poros Sinergisitas kerja dengan masyarakat Sinergisitas dengan masyarakat muslim berada dalam tiga poros berikut–yang masing-masing poros menyokong satu sama lain-: 1. tidak ada larangan bagi kita untuk mengambil hal-hal yang bermanfaat dari orang lain dan menerapkannya. • Asas-asas Utama Perbaikan Sosial 274 275 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). norma kehidupan dan kebutuhan masyarakat kita. selama sesuai dengan kaidah-kaidah agama. hal. Membangkitkan keimanan dan memperbaharui ruh Ini merupakan asas pijakan sebelum membicarakan tentang apapun. kebangkitan iman ini kemudian diiringi dengan komitmen ibadah dan keyakinan terhadap rukun-rukun Islam serta menjalankan kewajiban-kewajibannya. serta mendapatkan pendukung..”274 Beliau juga berkata. 3. “Oleh karena itu. keagungan Islam dan petunjuk Rasulullah Saw. Tidak mengapa umat Islam mengambil nilai-nilai kebaikan dari manapun. serta terwujudnya sikap positif di tengah-tengah mereka. Ikhwanul Muslimin menyerukan bahwa bahwa asas yang menjadi tumpuan kebangkitan kita adalah ‘Tauhid’. keilmuan dan politik). perubahan atau prilaku. ia dihimpun oleh keindahan ayat-ayat Al Quran. Menyebarkan dakwah dan prinsip-prinsipnya. “Kami berharap semoga Mesir kembali kepada ajaran dan prinsip-prinsip Islam. 2. akhlak. yakni mengesakan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. 239 Ibid 275 . Makna keimanan harus benar-benar tertanam terlebih dahulu. Menyadarkan masyarakat dan mentarbiyahnya (baik prilaku. dan juga menyatukan segala fenomena kehidupan dalam diri bangsa ini di atas asas Islam dengan segenap kaidahnya. bersandar padanya dan membangun sebuah peradaban baru.

4. 7. Rabbaniyah (berprinsip ketuhanan). yang mencakup pelbagai aspek kehidupan masyarakat. Penegasan akan pentingnya wihdatul umat dan mengikis habis semua bentuk perpecahan. 11. seperti yang dibawa oleh Islam. Menjadikan perwujudan mewujudkan daulah dan sebagai sarana sebagai di sarana bagi dan pemeliharaan fikrah. serta menentukan sumbersumber penghasilan. 3. Jaminan kepada masyarakat akan adanya hidup. Penegasan terhadap keyakinan akan adanya jaza’ (balasan) atas setiap amal.Imam Syahid meringkas dasar-dasar perbaikan sosial secara sempurna. kesehatan. Tegas dalam memerangi berbagai tindak criminal dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. bertanggungjawab masyarakat sasaran-sasarannya mentransformasikannya kepada sekalian manusia. Mewajibkan umat untuk berjihad memperjuangkan prinsipprinsip al haq yang digariskan oleh sistem ini. kebebasan. pengajaran dan keamanan bagi setiap individu. Bangkitnya laki-laki dan wanita takaful secara dan bersama-sama. 8. Antara Kemaren dan Hari ini 276 . Ketinggian kualitas jiwa manusia. 6. dan 276 Risalah Pergerakan. dan memelihara kecenderungan untuk memelihara keturunan serta mengatur berbagai tuntutan yang terkait dengan makanan dan pemenuhan kebutuhan seksual. 2. lapangan kerja. sebagaimana berikut276: 1. 10. Penentuan dua macam gharizah jiwa (kecenderungan). Deklarasi ukhuwan antar sesama manusia 5. serta mengumumkan adanya emansipasi menetapkan tugas masing-masing secara rinci. 9. pemilikan. • Tahapan-tahapan amal sosial dan titik tolaknya: Peluang dan lahan amal bersama dengan masyarakat semakin luas dan berjenjang.

club-club. Membentuk perkumpulan-perkumpulan. eksistensi dan titik tolak sosialnya tidak berlandaskan kepada undanga-undang. Dalam aspek individual. Dalam tataran aktivitas sosial. yang dalam pembentukannya tetap menggunakan prosedur undang-undang yang berlaku di masyarakat. yakni dengan menggerakkan para aktivis jamaah untuk melakukan dakwah dan berbaur dengan anggota masyarakat dalam kehidupan dan kondisi yang mereka hadapi. lembaga. maka dakwah akan bergerak bersamanya. menyebarkan pemahaman dan adab-adab Islam di dalam masyarakat. Maka pengaruh sosial yang sudah dibangun oleh dakwah tidak mungkin bisa dihentikan atau ditekan oleh undang-undang. maka mencakup tiga jenjang atau aspek di masyarakat: 1. dakwah meminta bantuan dan memanfaatkan orangorang ikhlas dari anggota masyarakat dan para simpatisan. mewarnai mereka dengan perkataan dan perbuatan. serta menjadi model teladan bagi dakwah. legalitas pemerintah atau anugerah dari orang lain. dimanapun ada seorang muslim. Untuk melakukan hal ini. serta simpul-simpul sosial yang memberikan andil terhadap kebaikan dan kebajikan. Sesungguhnya dakwah akan menghadapi kendalan dan tantangan ini dengan penuh kesabaran dan kebijakan.hal itu dilakukan sesuai dengan kondisi dan peluang yang memungkinkan bagi dakwah dan aktivis dakwah. atau perjuangan konstitusi (sebagaimana namanya yang diberikan Imam Syahid). Jamaah ini. Dakwah akan mendidiknya agar melakukan gerakan sosial di masyarakat. 2. yang melakukan aktivitas sosial dan amal 277 . Jadi. namun landasannya bertitik tolak dari dakwah dan eksistensinya yang nyata dan rill di masyarakat. Wadah-wadah sosial ini berbentuk lembaga-lembaga yang beragam.

Berakivitas di lembaga-lembaga dan yayasan yang ada di masyarakat. Lalu dilakukan usaha penyampaian dakwah dan manhajmanhaj perbaikan ke segenap lembaga dan yayasanyayasan tersebut. perwakilan rakyat lembaga-lembaga • 277 Sifat dan Karakteristik Amal bersama masyarakat Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna.”277 3. mencari pendukung. ma’ahid-ma’ahid (pondokpondok) Hurra. perhimpunan. sosial. masuk kedalamnya dan menyebarkan tokoh-tokoh dakwah dalam berbagai aspek. baik di bidang ekonomi. Imam Syahid menegaskan hal ini dengan mengatakan. lembaga-lembaga dewan pengawasan. Karena bisa jadi ia menggunakan nama-nama dan label yang beraneka ragam sesuai dengan karakter undang-undang dan kegiatan yang berlaku. karena kami tidak bertujuan selain untuk perbaikan diri dan menghaluskan jiwa.kebaikan yang beraneka ragam pula. dll. hal. atau club-club perkenalan. Sebagai contoh. partisipasi politik dalam pemilu. (DPR). asosiasi. dll. “Tidak menjadi sebuah kemestian sebuah gerakan dakwah dinamakan dengan Jam’iyyah Ikhwanul Muslimin. dengan tetap menjunjung tinggi undang-undang dan konstitusi yang berlaku di masyarakat. 152 278 . aktivitas-aktivitas dan di yayasan-yayasan sebagai anggota kemasyarakatan. pendidikan. dan tidak mesti harus menggunakan label nama Ikhwanul Muslimin. eksekutif. Maka boleh saja dakwah itu berupa sekolah-sekolah al Anshor. politik. profesi.

Aktivitas umum dalam dakwah bersama masyarakat memiliki sifat dan karakteristik sendiri. Sebagaimana perkataan Imam Syahid.. kami justru bangga dengan dakwah Islam. betapa kami mencintai dapat memberikan pengorbanan untuk kemuliaan mereka jika hal itu dibutuhkan. maka kami akan melempar mereka dengan buah. lalu kemudian kami menyerah kepada kehinaan atau merelakan kesia-siaan. Ruh mencintai mayarakat dan menginginkan kebaikan untuk mereka: Hendaknya ruh itu benar-benar yang mendominasi dan mendorong dalam setiap aktivitas dakwah terhadap masyarakat. Sungguh sangat luarbiasa bagi kami menyaksikan apa yang dialami oleh kaum kami. bukan untuk orang lain. “Bahwa sesungguhnya kami adalah untuk kalian. Hal itu mencakup: 1. “Mereka melempar kami dengan batu.” Kami tidak meninggikan diri di atas masyarakat atau membanggakan diri lebih tinggi derajatnya di atas mereka. Kami serukanlah kepada kaum kami.” Sikap kami terhadap masyarakat adalah seperti yang digambarkan oleh Imam Syahid. yang senantiasa dijaga oleh dakwah dan diajarkan kepada kader-kadernya. dan berharap agar 279 . Untuk itu kami berbuat untuk manusia di jalan Allah. “Kami berharap agar kaum kami mengetahui.” Hal ini tiada lain adalah karena kepekaan yang telah meluluhkan dan menguasai seluruh perasaan kami. dan kami tidak akan pernah menjadi musuh kalian sampai kapanpun. bahwa mereka sangat kami cintai lebih dari diri kami sendiri. atau meremehkan mereka –kami berlindung kepada Allah dari hal itu-.

baik pria maupun wanita. tidak justru membenturkan atau kaku di 3. begitupula dengan undang-undang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau yang 278 Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami). 2. Koran. dan media-media lain yang beragam. di rumah-rumah. Bahkan kami sangat menentang upaya-upaya pelecehan terhadap penerapan undang-undang. hal. agar undang-undang dan konstitusi tersebut sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. Baik Memanfaatkan segala sarana yang ada: secara individual maupun dan kolektif. Sarana-sarana itu telah berhasil semua jalan menuju akal dan hati khalayak. radio. pertemuan. Imam Syahid berkata. bahkan di sawah-sawah mereka. Maka adalah wajib bagi para pengemban misi dakwah ini untuk (juga) menguasai semua sarana tersebut agar dakwah mereka membuahkan hasil yang memuaskan.”278 undang-undang memanfaatkannya kemaslahatan dakwah. panggung teater.seluruh anggota masyarakat ikut bersama kami. Tapi sekarang seruan atau propaganda kepada isme-isme itu disebarkan melalui penerbitan majalah. serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. di toko-toko. Menghadapi Rintangan dan tekanan dengan perjuangan konstitusi: Kami menghormati undang-undang dan konstitusi yang berlaku di masyarakat. di pabrik-pabrik. namun dengan tetap menyampaikan aspirasi kami untuk perbaikan dan perubahan. yakni dengan untuk memanfaatkan hadapannya. atau surat menyurat. 22 280 . propaganda disebarkan melalui khutbah. kami tidak akan melakukan upaya-upaya pemberontakan atau kudeta. “Sarana-sarana propaganda saat inipun berbeda dengan sebelumnya. film. Kemaren.

pelayanan 279 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). “Hukum dan pemerintah yang berkuasa yang memerangi dakwah berupaya untuk melenyapkan nama jamaah ini beserta tokoh-tokoh sosial dan politiknya. kami akan menyerukan perbaikan dan berkomitmen terhadap konsep dakwah yang memperjuangkan hak. maka kami akan menghadapinya. lalu memperjuangkannya dengan akidah dan keimanan. hal. kehendak pemerintah atau penguasa. dari dakwah dan dari kebenaran yang diyakini dan dianutnya.secara jelas bertentangan dengan syariat Islam. Imam Syahid berkata. menyebarkan tokoh-tokoh kemudian masyarakat berkumpul di sekitar dakwah dan memperjuangkannya. 212 281 . Eksistensi dan Legalitas Jamaah adalah dari Allah Jamaah ini mendapatkan eksistenssi dan legalitas bukan dari keputusan lembaga. Kemudian melakukan penyaringan anasir-anasir yang baik untuk menjadi tonggak penopang yang kuat terhadap fikrah perbaikan ini. karena keterikatan nama jamaah dan para tokoh-tokohnya dengan kontribusi dan pengorbanan.”279 4. Dalam aspek kerja-kerja untuk perbaikan. “Menyebarkan dakwah dengan pelbagai sarana publikasi hingga dakwah dipahami oleh khalayak. kemudian melalukan perjuangan konstitusi agar suara dakwah menembus ruang-ruang birokrasi dan menarik simpati pemerintah eksekutif. namun ia berasal dari Tuhannya. di sana. kami akan menghadapi upaya-upaya penyempitan dan tekanan terhadap dakwah dengan tetap teguh dan melakukan perlawanan konstitusi dan berpegang teguh terhadap hak-hak kami secara konstitusional. dengan demikian ia telah mendapatkan legalitas rill di tengah masyarakat. jamaah melakukan kegiatan dan dan berbaur dengan anggota dakwah masyarakat. serta dengan tabiat seluruh perangkat konstitusi.

22 Ibid 282 . Ia tidak konfrontatif dan tidak dikonfrontasi.”281 Jamaah ini tidak pernah berupaya melakukan konfrontasi. maka kita akan dan senantiasa eksis dalam kehidupan umat dan tidak akan pudar. kesucian dan kepekaan terhadap kebaikan. serta melancarkan syubhat terhadap mereka. keadilan. kelembutan terhadap manusia dan menolak kekerasan. namun pada saat yang sama ia juga tidak pernah kompromi terhadap prinsip-prinsipnya atau berhenti melakukan aktivitas dan proyek-proyek perbaikan serta upaya penyadaran dan tarbiyah terhadap masyarakat. Dan pada perlahan-lahan akan pemahaman dan terhadap fikrah kita dan kelembutan dengan gerakan kita. Mustafa Masyhur. Kita harus menciptakan metode baru agar dapat menyampaikan dakwah kepada kaum kita.”280 Kita harus melanjutkan langkah perjuangan kita untuk berdakwah kepada Allah meskipun dengan pelbagai tekanan. terhadap qiyadah dan selalu siap berkorban dan berkontribusi.” Dengan demikian. hal. selama shaf dakwah ini senantiasa gilirannya dukungan menjaga secara keteguhan komitmennya tumbuh kita. kebersihan.umum. ia akan bersabar dan memikul apa saja yang akan ia temui untuk melaksanakan hal itu. Ust. serta terhadap akivitas-akitivitas menyokong membela jika kita disakiti. segala upaya maka kita menolak tuduhan segala bentuk upaya pendeskreditan jamaah yang diusung oleh organisasi pers dan melemparkan terhadap aktivis-aktivis jamaah. 280 281 Risalah: Wudhuh Ru'yah. dan kembali harus menyodorkan ide-ide segar dalam setiap problematika yang bergulir dengan cara yang diterima oleh masyarakat. Dengan legalitas rill ini serta dengan interaksi aktif dengan elemen masyarakat.

jauh keras kepada mereka sebelum melakukannya. sehingga dalam pelaksanaannya dapat menekan bahaya yang seringan-ringannya.5. hal ini tiada lain hanya akan menimbulkan implikasi buruk yang lebih besar dibanding manfaatnya. “Bisa dimaklumi bahwa tidak ada satu pun orang yang punya kepedulian di Mesir ini ingin melihat ada kedai minuman keras di sini. Dengan demikian. Imam Syahid justru melihat bahwa untuk menyikapi hal ini dibutuhkan cara-cara hikmah dan kondisi yang tepat serta dengan menggunakan sarana-sarana konstitusi untuk melakukan pressure. pemaksaan dan kebencian: Jamaah menolak cara-cara kekerasan. Tentang penggunaan kekuatan dan melakukan tindak kekerasan di jalan-jalan dengan slogan amar ma’ruf nahi munkar. baik kepada pemerintah yang sedang berkuasa. terorisme. Haruslah dipilih waktu yang tepat untuk itu dengan menempuh cara yang sebijak mungkin. Memang dalam hal 283 . Jamaah lebih memilih menahan perlakuan zalim dan menyerahkan urusan kepada Allah. Oleh karena itu kami yakin bahwa tindakan menentang arus (menghancurkan kedai-kedai minuman) seperti ini belum saatnya. terorisme. Ikhwan sendiri –sebagai salah satu bentuk kepedulianpemerintah telah tentang memberikan masalah peringatan ini. serta berupaya untuk menyembuhkannya. maka Imam Syahid menolak cara-cara yang tidak menggunakan fiqh syar’I dan pandangan terhadap realitas masyarakat. serta menolak perlakukan tersebut dengan sarana-sarana yang baik. dengan tetap berusaha mencari penyebab munculnya kerusakan ini. pemaksaan dan kebencian. Imam Syahid berkata. sesungguhnya pemerintahlah yang telah menyengsarakan bangsanya dalam hal ini. sampailah kita pada maksud yang kita inginkan. seperti menghancurkan kedai-kedai minuman keras. Menolak Cara kekerasan. Karena. dengan organisasi atau musuh-musuh yang lain.

6. hal. tarbiyah Islam. Hal.ini pandangan pemerintah harus mengarah kepada kewajiban Islaminya. kebijakan dan nasehat. Ikhwan justru lebih memilih menggunakan cara-cara untuk ‘memuaskan’ hingga masyarakat umum memahami dan mendukungnya dengan akidah dan keimanan.”285 Ikhwan sangat menghindari penggunaan tindak kekerasan dan paksaan dalam mengajak masyarakat untuk melaksanakan prinsipprinsip Islam dan menanamkan nilai-nilai akhlaknya. dan terangilah kecemerlangan akal pikiran dengan gelora perasaan yang mengharu biru penuh semangat. “Kekanglah gejolak perasaan dengan pandangan dan pemikiran yang jernih. hal.”284 Beliau juga berkata. dan membuka tabir-tabir penutup jiwa. “Mereka melakukan hal ini dengan penuh kesabaran. dan upaya-upaya pemberian aspek-asppek kebaikan dan kebajikan. Yakni 282 283 284 285 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). 84 284 . 127 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). 149 Ibid. menyeru kepada hati. 240 Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. ketegaran. mengoptimalkan keterikatan jiwanya dengan Al Quran dan penyandarannya kepada Allah. dan hal ini membutuhkan manhaj amal implementatif.”283 Imam Syahid berkata. Hal ini dilakukan setelah membangkitkan keimanan di hatinya. Menggunakan manhaj amal implementatif Masyarakat sangat membutuhkan kepada yang membimbing tangannya. “Sarana untuk mewujudkan cita-cita ini bukanlah harta dan bukan pula kekuatan fisik.282 Ikhwan mengontrol semangat dan menimbang gejolak perasaan dengan kejernihan pikiran. memperbaiki kerusakan dan dekadensi. hal. Dakwah yang haq akan mengarahkan pembicaraan kepada ruh.

memberikan mereka apa saja yang bisa kita berikan berupa kebaikan dan pelayanan umum. 25 Risalah: Ta’alim (Risalah Ta'alim). karakteristik dan pengikut yang khas. kita bahkan harus membangkitkan keimanan dan menguatkan keinginan mereka. menyebarluaskan contoh-contok kebaikan. Universalitas Dakwah Ikhwan Imam Syahid berkata. Rabithah ‘Ilmiyah tsaqafiyah.”288 9. yang tidak terbatas pada aspek tertentu tanpa aspek yang lain. warna atau kelompok tertentu. 122 285 .dengan berjuang bersama masyarakat menghadapi problematika dan krisis. hal. serta mengikat mereka kepada Islam dengan ikatan yang mulia. ia bahkan tidak terbatas pada satu kawasan saja tanpa kawasan yang lain. hal. Ini adalah tantangan di segala komunitas masyarakat. hal.”287 8. “Dakwah Ikhwanul Muslimin adalah dakwah umum. Fikrah ijtima’iyah. yang tidak dinisbahkan kepada kelompok tertentu dan tidak condong pada adat apapun di masyarakat dengan warna yang khas. hai’ah siyasiyah. Ia adalah. Jama’ah riyadhiyah. “Dakwah salafiyah. Hakikat sufiyah. ia mengarah pada orisinalitas agama dan kedalamannya. Ia Menghimpun seluruh makna perbaikan Karena landasannya adalah pemahaman Islam yang komprehensif. 356 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). takaful dan ta’awun. yang ditetapkan dalam 20 rukun prinsip pemahaman.”286 Ia adalah dakwah yang tidak terbatas pada pandangan-pandangan parsial. kelompok dan lembaga-lembaganya. 286 287 288 Ia tidak terbatas pada aspek aktivitas umum Risalah: Dakwah Kami (Dakwah Kami). namun ia mencakup semua kalangan dengan pemahaman Islamnya yang paripurna. Syarikah Iqtishadiyah. thariqah suniyah. 7. dan hendaknya kita tidak berhenti sampai di situ saja.

108 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI).Dakwah justru berupaya mengumpulkan hati-hati manusia kepada Al Quran dan aspek mengedepankan kehidupan. “Namun sekali-kali tidak wahai Ikhwan. atau hanya melakukan perbaikan parsial di masyarakat. Imam Syahid berkata. “Sesungguhnya khutbah dan perkataan.Amal yang berkesinambungan “Maka yakilah terhadap fikrah kalian dan berkumpullah 289 di sekelilingnya.” Namun hal ini membutuhkan: 1. Tujuan dakwah ini lebih luas dari itu semua. semuanya tidak akan memberikan manfaat apapun dan tidak akan mewujudkan tujuan apapun serta tidak akan mengantarkan da’i kepada target yang diharapkan.290 289 290 Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini). hal. manhaj-manhaj ishlah dalam berbagai membentuk pusat-pusat kegiatan keimanan dan tidak membatasi dakwah umum hanya melalui khutbah dan ceramah-ceramah. tulisan dan pelajaran. bekerjalah untuknya dan teguhlah. seminar. sebenarnya hal ini bukan segalanya yang kita inginkan.Pembentukan yang cermat 3. seluruh kekuatan umat bersinergi bahu membahu.Iman Yang mendalam 2. dan perubahan yang dikehendaki Ikhwan adalah perubahan secar total dan integral. identifikasi penyakit dan obatnya. hal. bersatu patu untuk menghadapi dan mengadakan perubahan dan reformasi. tujuan luhur.” Setelah menyebutkan beberapa bentuk dan aspek kebaikan dan aktivitas sosial yang dilakukan oleh Ikhwan. Imam Syahid berkata. yang kita inginkan adalah keridhaan Allah.” Tujuan asasi.205 286 .

yang melakukan pembangunan sebelum kehancuran: “Ikhwan tidak suka mencampur adukkan antara pembangunan dan upaya penghancuran. hal. sebelum kami berbicara kepada kalian tentang shalat. Imam Syahid berkata. suatu umat yang semuanya adalah kehidupan. Taufik Wa’I. nurani yang peka. yakni dengan cara mengeluarkan dari umat yang mati. “Wahai manusia. Menggunakan Metode Perbaikan yang positif. kemudian membangkitkan keimanan dan rasa optimis. hal 129 293 Risalah: Nahwa an Nur (Menuju Cahaya).10. yakni menghilangkan rasa persimis dan putus asa. 149 Dari buku: Dr. semangat. 291 292 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). “Sesungguhnya manusia hidup dalam gubuk-gubuk akidah yang lusuh. dan iman yang dalam. maka mereka pasti akan meninggalkan gubuk-gubuk tersebut dan pindah ke istana-istana yang kalian bangun. setelah membangkitkan keimanan mereka: Ini merupakan hal yang mendasar dalam sarana melakukan aktivitas sosial. maka jangan kalian hancurkan gubuk-gubuk mereka. terlebih dahulu kami akan berbicara tentang hati yang hidup. cita-cita dan tekad.”292 11. namun bangunlah untuk mereka istanaistana akidah yang mulia.”291 Imam Syahid juga berkata. tentang peradilan dan hukum. 277 287 . Menghidupkan rasa optimis di tengah masyarakat. dan puasa. Al Quran memerintahkan umatumatnya agar memiliki perasaan ini. Ikhwanul Muslimin adalah Gerakan Islam Terbesar. hal. jiwa yang tanggap. tentang tradisi dan ibadah. ruh yang hidup.”293 Beliau juga berkata. “Umat yang bangkit membutuhkan rasa optimis yang tinggi dan luas. serta aturan-aturan dalam muamalah.

mengarahkan dan menunjukkan mereka kepada kebaikan. Bangga dalam memeluk agama Islam 3. “Kami akan mentarbiyah bangsa kami. hal.205 288 . agar lahir dari mereka sebuah bangsa yang muslim.296 Perbaikilah diri kalian. hal. 294 295 296 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). dan saling memahami dalam hal yang kita perselisihkan. konsentrasilah pada dakwah kalian. bersatu padu menghadapi dan mengadakan perubahan dan reformasi. seluruh kekuatan umat bersinergi bahu membahu. 179 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI).” Jamaah juga tidak mengklaim bahwa upaya perbaikan hanya miliknya sendiri atau membatasi kebaikan pada dirinya sendiri. “Kita saling tolong menolong dalam hal-hal yang kita sepakati.”295 “Perubahan yang dikehendaki Ikhwan adalah perubahan secara total dan integral. Iman dengan keagungan risalah Islam 2. Apakah kalian sudah beriman?294 12. hal. 235 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda). dan pimpinlah umat menuju kebaikan. Imam Syahid berkata. dan kami akan menjadi bagian dari bangsa muslim itu. Dakwah dan jamaah melakukan aktivitas penyadaran dalam masyarakat dan bekerjasama dengan segenap kelompok-kelompok yang ikhlas. Jamaah dengan manhaj perbaikannya bukan sebagai pengganti masyarakat: Jamaah justru bersinergi dan bekerjasama dengan segenap kekuatan yang mengupayakan perbaikan. Yakin akan datangnya dukungan dan pertolongan Allah.Semua itu bisa terwujud dengan ketiga rukun ini: 1. ia selalu memelihara setiap yang memiliki kemampuan.

bersih dari ambisi Pribadi.”297 Kesadaran itulah yang membuat dada mereka lebih lapang dalam menghadapi orang-orang yang menyelisihi mereka. sesungguhnya kami terbebas dari ambisiambisi pribadi. dan bersih dari hawa nafsu. “Bahwa dakwah (Ikhwanul Muslimin) membawa misi dakwah yang bersih dan suci. 215 Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami). ghurur (terpedaya). terbebas dari ujub. Imam Syahid berkata. Ikhwanul Muslimin membolehkan adanya perbedaan dan membenci sikap fanatisme terhadap pendapat sendiri. Menghindari bekerja. serta cara-cara politik (golongan) dalam dan tidak memasuki wilayah konflik perseteruan dengan kelompok yang lain: Imam Syahid berkata. hal.298 14. kemudian membawa masyarakat kepada kebenaran itu dengan cara yang baik dan sikap yang lemah lembut.”299 “Segala puji bagi Allah. karena kami membutuhkan kekuatan dan kesungguhan yang mereka gunakan untuk permusuhan. bersih dari kepentingan dunia. dan mengembalikan seluruh urusan kepada Allah semata. hal. Murni dan ikhlas karena Allah dalam berdakwah dan bekerja Ia harus murni dari nafsu dan ambisi Pribadi. 13 289 . kami tidak menginginkan 297 298 299 Ibid. “Kami tidak menyerang mereka. serta senantiasa berusaha menemukan kebenaran. dan jauh dari egoisme. hal.27 Ibid.13.

S Al Hujurat: 17) 15. Bangga dengan dengan dakwah dan mendeklarasikannya di tengah segenap kekuatan dan kejelasan menjamurnya kelompok-kelompok dakwah: 300 Risalah Pergerakan.apapun selain keridaan Allah dan kebaikan untuk manusia. Sebenarnya Allah. dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar." (Q.”300 Dakwah Ikhwanul Muslimin adalah dakwah yang putih. Katakanlah: "Janganlah kamu merasa Telah memberi nikmat kepadaku dengan keIslamanmu. ia selalu bersama kebenaran dimanapun berada. dan kami tidak bekerja kecuali untuk mendapatkan rida Allah Swt.”301 “Andaikan yang kami lakukan ini adalah sebuah keutamaan. 109 301 Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami). hal. suci dan murni. Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari in)i.                           :Artinya “Mereka merasa Telah memberi nikmat kepadamu dengan keIslaman mereka. yang menyukai perkumpulan dan membenci penyimpangan. 25 290 . maka kami sama sekali tidak menganggap itu keutamaan diri kami. Kami hanya percaya kepada firman Allah Swt. hal. yang tidak terwarnai (dengan warna lain).

berada pada posisi saling tarik-menarik antara Komunis Rusia dan Demokrasi Amerika. “Sesungguh dunia sekarang ini. lalu pada kebutuhan dunia padanya. kemudian pada pertolongan Allah. ia merasakan kegoncangan dan kebingungan serta tak satupun dari dua jalan itu yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan keselamatan. lalu pada hati orangorang yang meyakininya. kita tidak perlu takut karena kita tidak memiliki negara atau kekuatan.Imam Syahid berkata. karena sesungguhnya kekuatan dakwah terletak pada dakwah itu sendiri. Ia dipersiapkan agar memenuhi hal-hal berikut: 302 Bagian terakhir dari risalah yang ditulis oleh Imam Syahid untuk Ikhwanul Muslimin. sesuai kondisi dan persiapan mereka secara personal.” • Mempersiapkan masyarakat: kader dakwah untuk bersinergi dengan Dakwah mempersiapkan kader-kadernya melalui tarbiyah. target dan mainstream dakwah hingga diperkenalkan dengan kondisi rill di lapangan dan kendala-kendalanya. dan itu merupakan bagian mendasar dalam dakwah dan tarbiyahnya. Karena personal kader-kader tarbiyah merupakan titik tolak untuk melakukan aktivitas sosial dan dakwah. Dan sekarang. Dengan segenap perbedaan jenjang dan kualitas masing-masing kader tarbiyah. kita harus mengajak kepada manhaj kita yang Islami dengan penuh kekuatan. 291 . diterbitkan oleh Majalah Al Mabahits. untuk bersinergi dengan masyarakat dan memberikan perlayanan umum untuk manusia. edisi 16 Januari 1951 M. di tangan kalian ada botol obat penawar yang berasal dari wahyu langit. kapan 302 saja ia berkenan menunjukkan kehendak dan kekuatannya. latihan dan pemahaman yang benar. dari penguasaan dan pemahaman terhadap tujuan-tujuan dakwah. maka kalian berkewajiban untuk mendeklarasikan hakikat (kebenaran dakwah) dengan jelas. maka ia harus dipersiapkan dan terus menerus dibina. masing-masing kader dalam barisan (dakwah) tetap diminta untuk memberikan kontribusinya.

tidak melupakan jasa baik karena permusuhan. yang terlatih untuk memberikan layanan umum.303 7. beradab dan berakhlak Islami. itqon (professional) dalam pekerjaan dan aktivitasnya. 5. yang kemudian dapat mencerna dan memberikan keputusan terhadap persoalan tersebut dengan muatan-muatan dakwah. Memiliki rasa cinta dan kepekaan terhadap masyarakat dan seluruh civitasnya. ia 303 diharuskan menyucikan jiwa. dan itu merupakan bagian dari dakwahnya.1. Imam Syahid berkata. tidak berpegang kepada persangkaan. benar membuat keputusan perkara. tidak membuat gaduh atau keributan. dermawan. menjauhkan diri dari ghibah dan namimah. melepaskan diri dari ambisi. diantara kewajiban Aktivis 292 . berlapang dada terhadap orang-orang yang berbeda dengannya. 6. adil. menjadi teladan dalam muamalah maliyah (masalah keuangan) dan sosial. mengasihi yang muda dan menghormati yang tua. meluruskan tingkah laku. baik muamalahnya. yaitu: Menjaga lisan. mengatakan yang benar walaupun terhadap diri sendiri atau orang yang paling dekatnya walaupun kebenaran itu pahit. Mengetahui dan mengenal secara jelas dan sadar terhadap peran sosialnya di masyarakat. toleran dan lembut terhadap sesama. Peka terhadap persoalan-persoalan Islam. 3. “Ketika seorang akh bergabung dengan Ikhwan. Memiliki sikap positif dalam harakah (dakwah) Memiliki semangat yang tinggi dan aktivitas yang luas. amanah. nafsu dan makna-makna ujub dan takabbur. jujur dalam janji dan ucapan. tegar dan tabah menghadapi tekanan dan aksi teror. 2. Cepat dan tanggap dalam memberikan perlayanan umum dan proyek-proyek kebaikan kepada masyarakat. dan tahu bagaimana bermuamalah dan bekerjasama dengan mereka. tidak melupakan kebaikan dengan kemarahannya. 4.

hal. teman sejawat.”305 Beliau juga mengatakan. kemudian bekerja untuk arah yang ditujunya agar sampai pada tujuannya. 304 305 306 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI).benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sekaranglah giliran kalian untuk memimpin umat dan membimbing bangsa. Kemudian ia dituntut untuk menyebarkan ruh (semangat) ini kepada keluarga. jiwa dan raganya untuk jihad dan perjuangan panjang di masa yang akan datang. masa akan mengeluarkan saripatinya yang banyak dari peristiwa-peristiwa yang dialaminya. dan kedamaian untuk membebaskan manusia dari semua penderitaan. dakwah keberuntungan.205 Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami).”304 “Telah tiba waktunya. dan masyarakatnya. seorang muslim harus mengetahui tujuannya. “Sesungguhnya. hal. Kesempatan-kesempatan itu akan terbuka untuk sebuah kerja besar. Dunia akan menanti dakwah kalian.mempersiapkan akal. karena jihad tidak mungkin dilakukan dengan santai. Seorang akh belumlah dikatakan sebagai seorang muslim yang benar hingga ia menerapkan hukum dan akhlak Islam pada dirinya. serta menjaga batas-batas perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya. benar.”306 “Saya pun berbicara kepada kepada mereka yang malas agar segera bangkit dan bergerak. dan menentukan arahnya. 15 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V) 293 .”               :Artinya “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami. dakwah hidayah. kerabat.

S Al Ankabut: 69)307 Bab VII Tujuan dan Aspek Amal Bersama Keluarga dan Masyarakat Tujuan dan Aspek Amal Bersama Keluarga dan Masyarakat • Poros-poros dan Tujuan Amal Bersama Masyarakat Kami akan menyampaikan secara ringkas –dari Risalah-risalah Imam Syahid dan pengarahan-pengarahannya-. dan distrik). Hal ini kemudian menjadikan shaf Ikhwan termasuk bagian dari masyarakat. (Q. rumah tangga. pers. baik dalam skala individu. kota-kota. yang mulai dari dirinya sendiri kemudian menyebar dan memberikan pengaruh di lingkungan sosialnya. atau masyarakat. baik ekonomi. poros-poros dan tujuan amal bersama masyarakat. politik. adat. komunitas (perkampungan. Pembentukan Keluarga Muslim. yang tujuan-tujuan antara lain: 1. yang dalam pembentukannya mencakup: rumah tangga. undang-undang dan lain-lain. 294 .dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. rujuk kembali ke Bab V. resmi dan tanfidziyah (eksekutif pemerintah)) di seluruh jenjangnya serta seluruh unsur-unsur yang mempengaruhinya. opini umum. institusi (negeri. Memperhatikan rumah tangga sebagai basis dasar dalam membina masyarakat308: 307 308 Ibid Untuk Menambah keterangan.

baik pikiran maupun akidahnya. Memberikan perhatian terhadap lapangan usia yang berbedabeda. 101 Risalah: P Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. mendidik anak-anak dan pembantunya dengan didikan yang baik. dan membina generasinya dengan nilai-nilai Islam. peran wanita dan hak-haknya: 309 310 311 Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini). Kemudian lokasi dakwah meluas ke anggota keluarga. dengan hikmah dan nasehat-nasehat kebaikan. kemudian kepada keluarga. Mereka menyampaikan hal itu dengan penuh kesabaran.Imam Syahid berkata. kerabat dekat. dimana ia mampu mengajak keluarganya untuk menghargai fikrahnya. membimbing mereka dengan prinsip-prinsip Islam. Keluarga-keluarga dakwah dan pendukungnya. Memberikan pengaruh di keluarga-keluarga yang ada di masyarakat dengan pelbagai sarana untuk menyemarakkan fenomena kehidupan Islam. rumah-rumah mereka. 84 295 . Imam Syahid berkata. kerabat dekat dan teman-teman mereka. “Aktivitas amar ma’ruf dan nahi munkar. mempersiapkan mereka untuk membina rumah tangga muslim. yang dimulai dengan memilih suami atau istri yang baik.”311 2. penuhperhitungan. mengumumkan adanya takaful dan emansipasi serta menetapkan tugas masing-masing secara rinci. “Kami menginginkan kebangkitan laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. mendapatkan dukungan terhadap fikrah-fikrah Islam dan dakwah. hal. hal. serta menjaga nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas dan kesibukan rumah tangga. 94 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda). menyebarkan nilai-nilai Islam di tengan-tengah mereka. hal.”309 Titik permulaannya adalah: a. dalam aktivitas dan prilakunya. telah mereka mulai dari diri mereka sendiri. “Kami meninginkan rumah tangga muslim. baik akhlak maupun nuraninya.”310 b. C.

hal. “Untuk itu. mesjid. dimana seorang muslim harus mengetahui tujuannya. serta mengarahkannya untuk perbaikan. lembaga. Imam Syahid juga memberikan perhatian yang sama terhadap kaum wanita. hal. mahasiswa. Seperti.”315 312 313 314 315 Lihat Risalah Pergerakan. Adapun mereka yang dilanda kelalaian dan kebingungan.”314 3. maka bukan termasuk jalan orang-orang mukmin. terutama dari Universitas Al Azhar. laki-laki maupun wanita. kami juga memperhatikan kaum wanita sebagaimana perhatian kami kepada kaum pria. “Telah tiba waktunya.15 296 . dan menentukan targetnya. mengumumkan adanya takaful dan emansipasi serta menetapkan tugas masing-masing secara rinci. permainan dan gurauan. Kepada Para Pemuda Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda). “Kami menginginkan kebangkitan laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. 94 Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami). Optimalisasi Organisasi dan Para Aktivis Dakwah Untuk Kepentingan Agama Islam: Baik dari dalam shaf dakwah maupun dari luar shaf. 177 Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini). mengikat mereka dengan ajaran Islam dan mendidik mereka dengan pendidikan yang benar. yaitu dengan melengkapinya dengan sarana-sarana dan penjelasan terhadap ajaran Islam.”313 Beliau juga berkata. dan lain-lain. berkoordinasi dan bekerjasama. Kami juga memperhatikan anak-anak sebagaimana perhatian kami kepada pemuda.Baik perhatian kepada remaja. serta memberikan perhatian dan peran yang istimewa terhadap para pemuda312. khutbah. dan hendaknya ia berupaya untuk mewujudkan target-targetnya tersebut hingga ia sampai kepada tujuan yang diinginkan. dengan mengatakan. hal. club-cluc. hati-hati yang lengah.

dan menjelaskan keagungan dan mukjizatnya serta berinteraksi dengannya. Menjadikannya sebagai sumber hukum-hukum agama dan syariat. beribadah dengan membacanya. memperbanyak membacanya (tilawah).dengan ayat-ayatnya. “Saya berkeyakinan bahwa tujuan paling penting dari diturunkannya Al Quran yang wajib ditunaikan oleh umat Islam ada tiga perkara. dan menyeru mereka bersama-sama untuk mewujudkan tujuan ini. Memberikan pengarahan kepada masyarakat.”318 316 317 318 Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. hal. Ketiga. yang merupakan semuliamulia tujuan seorang muslim dalam hidupnya. Kedua. Menjadikannya sebagai dasar undang-undang di dunia. yaitu: Pertama. mengambil cahayanya –dalam memahami kata-kata para pemimpin umat. hal.”316 “Ketauhilah bahwa Ikhwanul Muslimin berupaya dengan sungguh- sungguh untuk mengembalikan mereka kepada kitabullah. meminta kepada manusia untuk menerapkan hukum-hukumnya. dengan langkah-langkah berikut: a. 237 297 . dan mendekatkan diri kepada Allah dengan Al Quran. Membangkitkan keimanan di dalam hati manusia terhadap Al Yang sangat urgen adalah mengenalkan Al Quran kepada masyarakat. Imam Syahid berkata. mereka beribadah dengan tilawahnya.86 Ibid Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). Quran.4. memperkuat keimanan dan melakukan tarbiyah secara bertahap.”317 “Dan kalian meyakini bahwa kewajiban muslim yang haq adalah berjuang untuk Islam sehingga menguasai kehidupan masyarakat seutuhnya. yang harus dipetik nilai-nilainya dan diterapkan dalam realitas kehidupan.

kecuali mantra dari ayat Al Quran atau ada riwayat dari Rasulullah Saw. hajat dari jarak dekat maupun kejauhan). baik berupa penambahan maupun pengurangan. kebijaksanaan dan nasehat. Menghidupkan Adat-adat Islami dan menghilangkan adat-adat asing dalam setiap aspek kehidupan. “Kita mengajak manusia untuk menerapkan hal itu dengan cara-cara yang lembut dan penuh cinta. Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)? Ibid 298 .B. Memperkuat akhlak. akan tetapi meminta dari pertolongan kepada penghuni kubur siapun mereka. mengusapnya (untuk Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami). berdoa kepadanya. serta berupaya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Saw. dan kemungkaran dengan bijak dan penuh hikmah. “Maka tujuan pertama yang digariskan oleh Ikhwanul Muslimin adalah tarbiyah shahihah.”319 “Dengan tetap mengedepankan kesabaran. memperkuat akhlak. membangun kuburnya. pemenuhan satir. ramalan. adalah kemungkaran yang harus diperangi. menutupinya memberikan penerangan.” “Ziarah kubur –kubur siapapun. perhitungan.”321 d.. diantaranya: “Jimat. dan menumbuhkan keberanian yang sesungguhnya. penyingkapan perkara ghaib.” “Setiap bid’ah yang dalam agama Allah yang tidak ada pijakannya tetapi dianggap baik oleh hawa nafsu manusia. adalah kesesatan yang wajib diperangi dan dihancurkan dengan menggunakan cara yang terbaik. pembaharuan jiwa. bernadzar untuknya. yang tidak justru menimbulkan bid’ah yang lain yang lebih parah. dan semisalnya. Melakukan amar ma’ruf nahi munkar. perdukunan.”320 c. mantra.adalah sunnah yang disyariatkan dengan cara-cara memohon dengat 319 320 321 yang diajarkan Rasulullah (baik Saw. guna-guna. memerangi kehinaan.

hal. 358 Al Ustadz Mushthafa Masyhur. spirit yang dihidupkan oleh pembawa pertama risalah dakwah ini. merasakan keindahan dan keagungan Al Quran. serta mengutamakan kemaslahatan umum dari kemaslahatan Pribadi. yang merasa izzah dengan Islam. Membangkitkan Ruh Optimisme dan Keimanan serta Menguatkan Kepekaan: Harus ada upaya untuk membangkitkan ruh. hal.”322 e. serta memperjuangkannya dengan penuh keyakinan dan keimanan. Membina masyarakat untuk bersungguh-sungguh dan mengembangkan sikap positif. Nabi Muhammad Saw. Juga janganlah mencari ta’wil (pembenaran) terhadap berbagai prilaku itu. Menshibgahah kehidupan masyarakat dengan shibghah Islam “Kami berupaya untuk membina umat Islam dalam kondisi yang memudahkan mereka untuk benar-benar menjadi muslim. dan bagaimana menuntut haknya: 322 323 324 Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim). Iman dengan keagungan risalah Islam. 235 299 . Yakin akan datangnya dukungan dan pertolongan Allah.”323 5. “Dengan Tiga spirit. di hati para sahabatnya.”324 6. dan segala sesuatu yang serupa dengannya adalaj bid’ah besar yang wajib diperangi. 16 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). yang dengan hal itu ia memahami dakwah dan agamanya. demi menutup pintu fitnah yang lebih besar. dan membangun jiwa yang hidup dan penuh vitalitas. bangga dalam memeluk agama Islam. bersumpah dengan selain Allah. Risalah Wudhuh Ru'yah. maka kepada spirit itu kami menyeru manusia.mendapatkan berkah). Imam Syahid berkata. hal.

yakni perbaikan jiwa.S Al Syams: 9-10)326 325 326 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). Meluruskan akhlak dan jiwa. yakni: 1. dan obat adalah satu kata yang menjadi solusinya. Mengutamakan kepentingan Pribadi dari kepentingan umum 4. Dekadensi moral 2. 152 300 . “Mendirikan komunitas-komunitas kebaikan di tengah masyarakat dan yang komitmen terhadap ajaran-ajaran Islam sebagai manhaj kehidupan dan berupaya untuk menyebarkannya. yang merupakan lawan dari sifat-sifat buruk ini.” 7. 137 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). dan menshibghah masyarakat dengan shibghah Islam: Imam Syahid menyebutkan sisi penting dari penyakit yang diderita oleh masyarakat. Perpecahan –semoga Allah menghancurkannyaInilah penyakitnya. Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. lalu masyarakat akan belajar bagaimana ia lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan Pribadi. hal. yang membutuhkan upaya perbaikan dan penyembuhan. (Q. Lari dari proses pengobatan 6. Kehilangan keteladanan tertinggi 3. Takut menghadapi kenyataan 5.”325 Dan hendaknya kita berusaha.“Maka akan datang waktu tersebar dan mendominasinya prinsipprinsip Ikhwan.           Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. hal. Upaya yang harus kita tempuh tidak lain adalah mengobati jiwa manusia dan meluruskan moral bangsa.

8. hal."328 Jamaah ini berkhidmat kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan dan bantuan-bantuan sosial. Hal. maupun sukarelawan untuk mendukung proyek-proyek semacam itu. melakukan ishlah (perbaikan) terhadap hubungan social antara anggota masyarakat yang untuk keperluan itu tentunya menyita banyak waktu. "Sarana-sarana yang digunakan Ikhwan dalam medan seperti ini adalah melakukan perngorganisasian. dan meminta bantuan kepada para pakar di bidang-bidang masing-masing. dan membentuk masyarakat ideal yang loyal kepada syariat Islam. lihat juga: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. "Seperti membangun membangun mesjid dan memakmurkannya. kantor-kantor mendirikan lembaga-lembaga social dan membimbing serta memelihara kelangsungannya. dan mengurusnya. dengan cara mengumpulkan 327 Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini). Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Syahid. 240 301 . serta memberikan bantuan pada saat musibah dan bencana: Imam Syahid berkata. memerangi kemiskinan. dan kemudian melakukan pengelolaan terhadap apa saja yang dibutuhkan oleh proyek-proyek yang ada. menggalang sukarelawan. mendorong kebaikan dan kemaslahatan umum dalam pelbagai bentuk. membangun sekolah. baik menyangkut masalah harta (pembiayaan). kebodohan dan memberantas penyakit. Memberikan pelayakan dan kepada masyarakat dan memerangi usaha-usaha kebodohan. sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang memungkinkan. tenaga dan harta. rekruitmen peserta. 152 328 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). menjembatani hubungan antara orang-orang kaya yang alpa dengan orang-orang miskin yang membutuhkan uluran tangan mereka. 108. “Sasaran kalian adalah berbuat untuk membenahi kurikulum pendidikan dan pengajaran. mengikis tindak criminal. penyakit kemiskinan. mengadakan peringatan-peringatan hari besar Islam yang terkait dengan kebesaran dan kemuliaannya.”327 Adapun tentang sarana yang membantu proyek ini adalah sebagaimana yang dikatakan Imam Syahid. hal.

331 yang bermanfaat. balai pengobatan."330 Kemudian agar manusia tidak menganggap bahwa dakwah hanya terbatas untuk hal ini saja. Hal. Ustadz Musthafa Masyhur 302 . Imam Syahid menambahkan. yang kita inginkan adalah keridhaan Allah. serta menyalurkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Jamaah ini juga mendirikan yayasan kemampuan dan kondisi yang ada. "Jamaah ini terdiri dari para akh yang menjadikan lembaga-lembaga sebagai tempat aktivitas mengajar orang-orang yang buta huruf. menghidupkan tolong-menolong bangsa Arab dan Islam dan melawan perpecahan dan penyimpangan: "Hingga kita bisa menanamkan kesadaran di setiap orang masyarakat Mesir tentang urgensi perubahan yang Islami. serta antara terhadap ruh bangsaproblematika persatuan Islam. seluruh kekuatan umat bersinergi bahu membahu. Menyadarkan umat dan anggota masyarakat tentang peran dan kewajiban umat dan mereka. dan perubahan yang dikehendaki Ikhwan adalah perubahan secar total dan integral. “Namun sekali-kali tidak wahai Ikhwan. ma'had. mengajarkan hukum-hukum agama kepada manusia."332 329 330 331 332 Ibid Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI). sebenarnya hal ini bukan segalanya yang kita inginkan. bersatu patu untuk menghadapi dan mengadakan perubahan dan reformasi. memberikan nasehat dan bimbingan. Tujuan asasi."329 Beliau juga berkata. mendamaikan orang-orang yang bermusuhan. 205 Ibid Risalah: Wudhuh Ru'yah.shadaqah untuk dibagikan pada waktu-waktu tertentu dan ketika hari raya dan hari-hari besar lainnya. dan mesjid-mesjid sesuai dengan 8. tujuan luhur. seperti madrasah.

c. isteri dan saudara-saudara kita."333 Beliau juga berkata. serta menyampaikannnya kepada rekan-rekan dalam pelbagai pertemuan. serta menolak syubhat dan kebatilan darinya. Mereka senantiasa siap jika harus memimpin dan mengumandangkan jihad. mengungkap keindahan dan kecantikan yang terdapat di dalamnya. meski itu harus mereka bayar dengan jiwa dan harta mereka. kalian harus menjelaskannya kepada khalayak dan mengajarkan kepada mereka bahwa Islam tidak pernah rela sedikitpun jika sampai dikurangi dari pemeluknya kebebasan dan kemerdekaannya. menghidupkan rasa optimisme dan keyakinan terhadap pertolongan Allah Swt. mengajarkannya kepada putera-puteri kita. Menyadarkan umat terhadap kondisi umat Islam. ancaman dan konspirasi yang menyelimutinya. karena rangkaian (konspirasi) itu ternyata tidak akan pernah berakhir.151 303 . Memperbaharui pengaruh (Al Quran) yang luarbiasa terhadap jiwa. serta terus menerus berupaya memberikan bantuan dan pertolongan terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas. Namun. hal. Memulai dengan memperbaiki pemahaman kaum muslimin terhadap agama mereka. menjelaskan dakwah Al Quran dengan sejelasjelasnya dan menyampaikannya dengan cara yang baik dan sesuai dengan konteks kekinian (kontemporer). dan memberikan perhatian terhadap problematika yang menimpanya.Aspek ini mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Membangkitkan kepekaan umat Islam serta kewajibannya terhadap saudara-saudaranya seagama. d. "Seyogyanya kita harus senantiasa mengingat musibah-musibah ini dan membacanya di setiap pagi dan petang. musibah-musibah yang menimpanya. sehingga remaja-remaja kita tumbuh dewasa dan mengetahui secara benar 333 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). terutama Palestina. Imam Syahid berkata. b. "Cukuplah rasa sakit ini ada di dalam penjelasan ini. dan melakukan gerakan-gerakan positif untuk menghadang konspirasi yang meliputinya. dan kalian tahu akan hal ini.

agar mereka tidak tertipu dan tidak ditimpa (musibah) seperti yang pernah menimpa kita. 334 Makalah dengan Syahid tahun 1931 335 Makalah dengan Syahid tahun 1931 judul (dari judul (dari Kewajiban Dunia Islam terhadap apa yang menimpanya. 117 Kewajiban Dunia Islam terhadap apa yang menimpanya. cukuplah kelalaian dan persangkaan baik. kemudian memusnahkan orang-orang yang tidak beragama dari putera-puteri Islam.S Al Baqarah: 217) Ingatlah selalu bahwa ular (musuh) pertama umat Islam adalah generasinya identitasnya yang tertipu dan terpedaya. Menyadarkan umat terhadap tipikal musuh serta agar tidak terpedaya dengan tipu dayanya: "Sehingga remaja-remaja kita tumbuh dewasa dan mengetahui secara benar musuh-musuh mereka. agar mereka tidak tertipu dan tidak ditimpa (musibah) seperti yang pernah menimpa kita. Membangun persatuan Arab dan Islam. Imam buku: Imam Syahid. 117 304 . 10. Fuad al Hajarsi. sementara Allah telah menggambarkan kaum tersebut dalam Al Quran dengan mengatakan:            Artinya: "Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran)." 334 e. dan yang telah meninggalkan Allah sebagai muslim menentangnya. seandainya mereka sanggup. Fuad al Hajarsi. dan meminta pemerintah untuk membantu upaya ini dan memberikan prasarana yang dibutuhkan. Imam buku: Imam Syahid.musuh-musuh mereka. Hal. Hal." 335 "Jangan kalian terpedaya oleh diri kalian sendiri wahai umat Islam." (Q.

Dengan demikian ia berkaitan erat dengan tujuan Islam yang tinggi."336 "Diantara bentuk dakwah kalian wahai ikhwah yang saya cintai. "Hendaknya makna-makna ini wahai saudarasaudara yang saya muliakan tersebar di antara kita. masyarakat dan Negara." 11. dunia mengembalikan kepemimpinan (Ustaziyatul 'Alam): Imam Syahid berkata. serta menyampaikannya kepada mereka. menolak syubhat dan menunjukkan kebenarannya yang cemerlang. Masih banyak yang memahami makna undang-undang Islam secara tidak tepat dengan yang sebenarnya. adalah kalian turut andil memberikan kontribusi untuk perdamaian dunia dan membangun kehidupan yang baru untuk manusia. dengan menunjukkan kepada mereka bentuk-bentuk riil kebaikan agama kalian. 251 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia) 305 .Maka ingatlah wahai Ikhwanul Muslimin."337 "Kami meyakini bahwa di dalam manhaj Islam terdapat segala prinsip dan perangkat-perangkat untuk kehidupan dan kebangkitan umat. serta kunci kebahagiaan baik untuk skala individu. dari mendirikan pemerintah Islam secara totalitas. sehingga ia menjadi tuntutan publik yang diserukan dan didukung oleh segenap masyarakat. keluarga. bahwa orang-orang yang mulhid (kufur) dari umat Islam adalah musuh pertama kalian. dan kita sebarkan di kalangan manusia. khilafah membebaskan dan memimpin negeri. menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan ajarannya. Melakukan penyadaran secara terus-menerus seputar manhaj dan syariat Islam."338 Dan hendaknya mereka mengenal sejauh mana keberlepasan dan kejauhan pemerintah dari syariat Al Quran: 336 337 338 Risalah dalam muktamar para pelajar dan mahasiswa Ikhwanul Muslimin Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). hal.

Masyarakat hendaknya memahami hal ini dan menuntut kepeda pemerintah untuk mendapatkan hak-hak keIslamannya. menyerukan kepada mereka agar merasa terhormat dengan kemerdekaan itu. 339 340 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). hal. dan mencintai bangsa (nasionalisme) merupakan sebagian dari keimanan. dan izzah."339 12. membangkitkan semangat kebangsaan yang tulus dan mengarahkannya agar sesuai dengan pandangan Islam: Imam Syahid berkata.yang bisa mengemban amanat dan menunjukkan kesiapannya untuk menegakkan nilai-nilai Islam. 137 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). Dan Ikhwan-lah yang bekerja untuk itu. bahwa politik. baik politik maupun sosial. maka ia bukan termasuk golonganku. menegaskan keberhakannya bagi setiap individu dan masyarakat dengan kandungan nilai yang utama. hal. Rasulullah Saw. Kata-kata Umar bin Khattab kepada 'Amr bin Ash kiranya masih terngiang di telinga kita. untuk kemudian memeliharanya." Islam memerangi penindasan internasional yang mereka menamakannya penjajahan dengan semua praktek kekuatan yang dilakukan."340 "Islam yang hanif ini telah mendeklarasikan sekaligus menganggap sakral kemerdekaan tersebut. ada satu hal yang ingin saya katakana bahwa Ikhwanul Muslimin belum melihat suatu pemerintahan –baik pemerintahan yang sekarang maupun yang lalu. serta hak mendapatkan kebebasan dan keamanan."Dalam kaitan ini. merupakan bagian dari ajaran Al Quran. Menyadarkan umat tentang hak-haknya. "Kita harus menyadarkan manusia. bersabda: ‫(( )) من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس مني‬ Artinya: "Barangsiapa yang menghinakan dirinya dengan sukarela tanpa dipaksa. Ajaran Islam sama sekali tidak membolehkan suatu bangsa menguasai dan memaksakan kehendaknya kepada bangsa lain. 257 306 . kebebasan.

Imam Syahid berkata. antara para da'i yang tulus dengan para pengklaim yang palsu. sementara sang ibu telah melahirkan mereka dalam keadaan mereka. dan hendaknya umat dan masyarakat mengetahui bahwa jihad (perjuangan) ini merupakan bagian dari kesungguhan. hasrat yang kuat dan kemauan yang keras. umat akan hancur."343 Dalam mentarbiyah dan membina umat."342 Kita juga bertujuan untuk mempersiapkan umat dan masyarakat untuk menyiapkan dirinya demi mengemban tugas dan perjuangan yang panjang."341 Dalam bidang sosial. Tanpa ini semua. sikap murah hati dan kesediaan berkorban. dan nasib tak menentu bakal menimpa generasinya. Bagi umat. 69 307 . dan kesungguhan itu adalah kelelahan dan kesulitan. antara maslahah dan mafsadah. harus dibangkitkan semangat untuk meraih izzah. 342 Ibid 343 Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. serta untuk menghadapi perseteruan yang sengit antara kebenaran dan kebatilan."Sejak kapan kalian memperbudak manusia. "Sistem Islam bukanlah slogan dan julukan semata. hal. perjuangan senantiasa menuai kegagalan. serta kesiapan terjun ke medan juang pada waktunya. selama kaidah-kaidah pokok di atas tadi bisa diwujudkan (dimana tidak mungkin suatu hukum akan tegak tanpanya) dan diterapkan secara tepat hingga dapat menjaga keseimbangan dalam berbagai situasinya (yang 341 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). antara penempuh jalan yang lurus dan yang menyimpang. antara pemilik kebenaran dan yang merampasnya. tidak ada bekal yang dapat digunakan untuk menghadapi situasi yang buas ini kecuali hati yang sarat iman. Ikhwanul Muslimin sangat memperhatikan sisi kesadaran kebangsaan dan kematangan politik yang dimiliki umat. kemuliaan dan cinta kemerdekaan.

menghalangi dunia dari bimbingannya. yang di belakangnya tiada lain adalah upaya merusak bangsa Timur dan melenyapkan persatuan Islam. dan siapa saja yang telah membius otot-otot kami dengan pemikiran-pemikiran palsu dan kalimat-kalimat rayuan. Imam Syahid. hal. yang berupa kebangkitan sektor materi dan peradaban kelezatan serta syahwat. hal. hal. karya Fuad Al Hajarsi 347 Risalah: Al Ikhwan tahta rayatil Quran (Ikhwan di bawah naungan panji Al Quran)."347 peradabannya ke masa ratusan tahun silam sehingga kita terbelenggu di negeri sendiri dan membiarkan masyarakat bergulat dengan 344 Risalah: Sistem Pemerintahan. Ustadz Fuad Al Hajarsi. 319. "Umat kita harus bisa membedakan antara orang-orang berakidah yang berjuang dan para pecundang dari politikus dan militer. 114 308 . menyadarkan masyarakat."346 "Secara umum dapat dikatakan bahwa kita sedang berhadapan dengan gelombang materialisme."345 "Merupakan kewajiban kami untuk merubah tanpa terjangkit wabah pemikiran mereka yang telah akut. 55 346 Dari makalah. Ikhwanul Muslimin dan Permasalahan Palestina. Imam Syahid tahun 1931. Melawan aliran-aliran yang merusak dan menghancurkan umat serta yang memusuhi Islam. dari buku. yang mana ia telah memerosotkan moral bangsa-bangsa Islam. menarik mundur derita. dan hidayah Al Quran. menahan siapa saja yang berbaik sangka terhadap musuh."344 13. Mihnatul Islam. mereka tidak jauh berbeda dengan orang-orang Eropa. menjauhkan mereka dari kepemimpinan Nabi Saw. sehingga dapat dibedakan antara para pemimpin yang tulus dengan para pengobral slogan dan nafsu: Imam Syahid berkata.masing-masing bagian tidak mendominasi bagian yang lain. Keseimbangan ini tidak mungkin bisa terpelihara tanpa adanya nurani yang selalu terjaga dan perasaan yang tulus akan kesakralan ajaran ini. (penerjemah mencantumkan redaksi yang ditulis Imam Syahid secara lengkap) 345 Dari makalah. Kewajiban dunia Islam terhadap musibah yang menimpanya. diambil dari buku.

serta bekerjasama dengan seluruh kekuatan yang tulus."349 "Kami meyakini bahwa semua bentuk kebangkitan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan berbenturan dengan hukum-hukum Al Quran adalah sebuah upaya yang rusak dan akan menemui kegagalan. Risalah: Wudhuh Ru'yah. atau Sirianisme. Memelihara faktor-faktor kekuatan dan kebaikan yang ada di masyarakat dan melawan faktor-faktor kemalasan dan kerusakan. hal. maka kami menolaknya."348 "Ikhwanul Muslimin tidak percaya pada kebangsaan (nasionalisme) dalam makna-makna buruk di atas (kebangsaan permusuhan dan kebangsaan jahiliyah).”350 14. Kami tidak pernah menyerukan ungkapan Firaunisme. Tidak juga kepada semua nama dan gelar yang selama ini digembar-gemborkan orang. hal. baik muslim maupun nonmuslim dari anak-anak negeri ini. bahkan mereka yang tidak menggunakan symbol-sombol Islam sama sekali. “Mendirikan komunitas-komunitas kebaikan di tengah masyarakat dan yang komitmen terhadap ajaran-ajaran Islam sebagai manhaj kehidupan dan berupaya untuk menyebarkannya. hal. dan yang lain-lain. Dalam kisah 348 349 350 Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami). 23 Risalah.”351 Termasuk pula membantu kelompok-kelompok manapun dari umat ini yang bertujuan melakukan kebaikan serta bekerjasama dengannya.Beliau juga berkata. serta mendorong para mas'ul di pelbagai tempat: Dan hendaknya kita berusaha. Feniqisme. Ustadz Musthafa Masyhur 57 351 309 . Arabisme. Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia). 20 Ibid. atau membagi-baginya dengan batas-batas geografi yang sempit. "Adapun jika yang mereka maksudkan dengan nasionalisme itu adalah memilah umat Islam dan Arab menjadi kelompokkelompok yang saling bermusuhan dan berseteru satu sama lain.

tempat kerja. dan di setiap penjuru bumi seorang Al Akh yang akan menyerukan prinsip-prinsip dakwah 352 353 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI). kota dan pusat-pusat kegiatan dan tempat-tempat pertemuan. Fuad Al Hajarsy. rumah-rumah. perusahaan-perusahaan. tempat-tempat umum dan khusus.”354 “Sebarkanlah dakwah di setiap lokasi engkau berada. Untuk itu kami tidak akan menyia-nyiakan potensi dan sarana yang ada. di took-toko. panji-panji Muhammad di perkotaan. di perkampungan. taman-taman.”355 “Buatlah kelompok-kelompok Ikhwan di setiap jalan. Diambil dari buku Imam Syahid. perkotaan. hal. dusun-dusun. sekolah dan lainlain. 126 354 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda).perjalanan Imam Syahid. ibu kota. 15. Menyebarkan Fikrah Ikhwanul Muslimin dan prinsip-prinsipnya: Hal ini dilakukan baik dalam skala individu maupun dalam skala kolektif dan dengan menggunakan pelbagai sarana yang memungkinkan untuk itu.177 355 Diantara nasehat Imam Syahid Hasan Al Banna kepada Ikhwan. dan akan terus melakukannya hingga tak ada seorangpun yang tidak sampai kepadanya dakwah Ikhwanul Muslimin sesuai dengan hakikatnya yang cemerlang dan benar.”352 "Kami akan terus berdakwah. jalan-jalan.353 “Untuk itu kami berupaya agar dakwah kami sampai ke setiap rumah dan agar suara kami terdengar ke segenap penjuru. Imam Syahid berkata. lalu memenangkannya dengan keyakinan dan keimanan. fikrah kami bisa dipahami dengan mudah. “Pemuasan dan penyebaran dakwah dengan menggunakan pelbagai sarana hingga ia dipahami oleh masyarakat umum. mesjid-mesjid. terdapat banyak contoh sikap-sikapnya yang menegaskan tentang hal ini. 212 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). Hal. serta bisa menerobos ke seluruh penjuru desa. 111. hal. 310 . hal. club-club Al Quran di setiap pedesaan. cafe-cafe.

gerakan. serta kedekatan mereka dengan masyarakat dan kelompok-kelompoknya. yang tidak menghormati supremasi hukum dan perundang-undangan. Ustadz Musthafa Masyhur 311 . beliau menyebutkan. yang memberikan kalimat-kalimat kalian dan berbaiat dengan baiat kalian. hal. serta batasanbatasan fikrah dan manhaj amal kalian."357 16. hak yang tidak diberikan oleh pemerintahnya yang zhalim. namun inti dakwah kalian adalah fikrah dan 356 357 358 Ibid Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). baik titik tolak eksistensinya. Termasuk melakukan pembebasan para cendekiawan dari ghazwul fikri yang ditanam oleh penjajahan budaya. Mendapatkan opini umum terhadap fikrah Islam dan dakwah (jamaah Ikhwanul Muslimin) dan berkumpulnya mereka di sekitar jamaah dan tokoh-tokohnya: Yaitu dengan melakukan pembentukan pondasi-pondasi kemasyarakatan yang mendalam yang mampu membantu aktivitas politik Islam dan mendukung upaya menuntut undang-undang yang sesuai dengan Al Quran dan sunnah. "Sudah saatnya kalian menjelaskan kepada masyarakat tentang misi dan sarana-sarana dakwah kalian. yang merupakan haknya. "Mendapatkan legalitas politik dan legalitas sosial di atas realitas kehidupan.358 Upaya untuk mendapatkan dukungan publik dan mengikatnya dengan Islam berjalan seimbang dengan aktivitas-aktivitas kebaikan dan sosial.dan ajaran-ajaran kalian. Setelah menyebutkan aspek-aspek garapan Ikhwanul Muslimin dalam aktivitas sosial. tanpa menunggu atau tergantung dengan aspek hukum.”356 Beliau juga berkata. 129 Risalah: Wudhuh Ru'yah. jamaah dan indivudunya. "Namun tujuan Ikhwan tidak hanya untuk aktivitas sosial semata.

19. Jamaah Ikhwanul Muslimin telah banyak memberikan kontribusi dengan mendirikan proyek-proyek ekonomi sepanjang sejarahnya (baik atas nama jamaah Ikhwanul Muslimin maupun melalui individu-individu jamaah). yaitu dengan cara: a.harus maju dan menyampaikan sikapnya. “Hingga ia dipahami oleh masyarakat umum. Mendirikan proyek-proyek. lalu memenangkannya dengan keyakinan dan keimanan. Menetapkan manuver-manuver dakwah dan pandangannya. sikap-sikap dan aliran-aliran yang beraneka ragam. Melakukan upaya-upaya untuk mendukung ekonomi bangsa. Walaupun akhirnya proyek-proyek ini 359 360 361 teks-teks yang rancu (ambigu) dalam UUD Mesir dan memperbaiki metode yang digunakan untuk menerapkannya di dalam Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). yang diadopsi oleh masyarakat: Ini merupakan kewajiban harakah umum dan interaksi dengan komunitas masyarakat. Itulah sebenarnya target utama dan proyek Islam dalam setiap aspek kehidupan."359 Beliau juga berkata. hal. Oleh karena itu maka sebuah jamaah –dalam kondisi seperti ini. hal. 139 312 ."361 18.”360 17.akidah yang disemai di hati masyarakat. terutama terhadap peristiwa-peristiwa yang bergulir. 212 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). hal. Melakukan Upaya perbaikan hukum dan undang-undang "Ikhwanul Muslimin bekerja keras dalam rangka memberi kejelasan pengertian negeri. agar masyarakat mendapatkan tarbiyahnya. mengimani dengan hati dan berkumpulnya hati-hati mereka di sekeliling dakwah. dengan bersandar pada syariat Islam dan maslahat umum. 240 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI).

"364 Beliau juga berkata.290. Menghidupkan realisasi rukun zakat. kewajiban Aktivis Muslim. g. b. Selalu berupaya menjaga setiap qirsy363 yang dimilikinya agar tidak diberikan pada nonmuslim. Mengutamakan produk dalam negeri muslim di atas produk-produk Barat serta memboikot seluruh produk-produk musuh dalam pelbagai bentuknya. dan mengoptimalkan siklus dan pendistribusiannya sesuai dengan tuntunan syariat. tidak menggunakan sandang dan pangan kecuali produksi Negerinya dan Islam. dan Risalah Pergerakan. proyek-proyek seperti ini sangat tergantung dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar dakwah. Mendorong individu-individu jamaah dan yang lain untuk mendirikan proyek-proyek nasional. 338 (Agenda Persoalan Kita Dalam Kaca Mata Sistem Islam)."362 Imam Syahid berkata. Memerangi praktek riba dalam pelbagai bentuknya e. yaitu dengan mendorong berdirinya perusahaan-perusahaan ekonomi Islam. f."365 Tentang kontribusi jamaah Ikhwanul Muslimin atau individu- individunya dalam aktivitas ekonomi dan proyek-proyek yang bermanfaat dalam memelihara aset-aset umat Islam. hal. "Memberikan bantuan terhadap harta kekayaan dan aset-aset Islam secara umum. Dengan demikian. hal. c. Menuju Cahaya.dikuasai dan dibekukan oleh pemerintah yang zhalim. Mengutamakan pertumbuhan aset-aset umat Islam sesuai dengan asas Islam yang benar. Sistem Ekonomi. Imam Syahid memberikan dua persyaratan: 362 Lihat kembali. hal. Risalah Pergerakan. Memerangi segala sumber-sumber penghasilan haram dan yang melanggar syariah. Mendorong usaha-usaha kerajinan rumah yang sederhana d. hal. 282 313 . 367 365 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). 363 Satuan terkecil mata uang Mesir 364 Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim). "Diantara prinsip Ikhwanul Muslimin adalah.

tujuan sosialnya adalah. namun keduanya memiliki warna. baik dari dekat maupun jauh. dan aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang lain. dan dimana hal itu merupakan tugas pemerintah: "Tujuan ilmiahnya adalah. waktu dan usaha saya. hal. dan kegiatan tersebut memiliki sistem perhitungan materi yang tidak tercampur dengan perasaan atau kealpaan. yang kadang-kadang ia berada dalam 366 367 Ibid Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). • Penjelasan Imam Syahid menjelaskan bahwa kontribusi jamaah Ikhwanul Muslimin dalam memberikan pelayanan umum dan menumbuhkan aset-aset umat Islam. 258 314 . saya tidak memiliki hubungan apapun dengan aktivitas-aktivitas ini. dimana ia tidak mampu melaksanakannya sendiri atau melakukannya secara sempurna. Membantu ekonominya orang-orang adalah. Kita ingin menerapkan kaidah-kaidah Islam yang hanif. baik dalam bentuk maupun label. dan menuntut kerja keras. namun tidak semua yang diiginkan seseorang dapat ia wujudkan. Setiap tujuan-tujuan ini akan menghabiskan dan menyita waktu kita. menjelaskan tentang dakwah Islam dan mengungkap keindahan dan kecantikan ajarannya. maka hendaknya nama proyeknya tidak dengan nama jamaah Ikhwanul Muslimin. Kedua. Syarikah Muamalat Islamiyah Musahamah (Serikat Muamalat Islam).Pertama. untuk menjaga kepribadian saya. Dakwah adalah sesuatu. yang terkena musibah aset-aset dan bencana. menumbuhkan dan memeliharanya. TIdak mencampur antara kegiatan dakwah dengan kegiatan ekonomi. walaupun keduanya saling menyokong satu sama lain. dll.366 Proyek ekonomi pertama Jamaah Ikhwanul Muslimin adalah. tujuan menyelamatkan kekayaan nasional.367 Walaupun jamaah tidak memiliki kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam menciptakan perbaikan. sarana dan metode yang berbeda. adalah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Sibuk dengan perkara-perkara furu' (parsial) dan melupakan hal-hal yang prinsipil. serta kelompok opurtunis yang sangat tergantung dengan pembayaran dan yang suka menjual slogan-slogan. akan dijalani oleh dakwah dan akan terus berlangsung setelah berpihaknya pemerintah tanfidziyyah kepadanya. yakni. hilangnya pandangan yang jelas terhadap jalan dan tahapan-tahapannya. Masuknya orang-orang yang ambisius kedalam shaf dakwah dengan cara yang membabi buta tanpa penyeleksian. Misorientasi dan kehilangan perhatian untuk mewujudkannya. sosial. Diantara wasiat terakhir Imam Syahid kepada Ikhwanul Muslimin368 di medan dakwah dan aktivitas perbaikan masyarakat. Terlibat dalam permusuhan yang sengit dengan orang lain. dan hendaknya ia selalu berada di garda depan dalam setiap peristiwa dan kondisi-kondisi darurat. f. Memperdaya dan konfrontatif d. dan tidak terlepas dari strategi yang paripurna. namun seyogyanya ia harus berupaya memberikan segenap kemampuan yang dimilikinya dalam aspekaspek politik. dan menghindari hal-hal sebagai berikut: a. e. Tindakan pemblokiran dan spekulasi c. dipublikasikan oleh Majalah al Mabahits. 315 . Pengurasan tenaga b. g. Poros dan tahapan-tahapan dalam proses sinergisitas bersama masyarakat di pelbagai aspek ini. Semuanya dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan. dan aktivitas-aktivitas kebaikan yang lain.tekanan masyarakat yang meminta lebih. "Sesungguhnya 368 Makalah Imam Syahid. Januari 1951 M. untuk kemudian disempurnakan apa yang telah dimulainya. dan sempurna pulalah proses perbaikan yang diinginkan –dengan izin Allah dan keutamaan-Nya-.

Bersiap-siap melakukan kerja keras dan memikul beban. maka peliharalah selalu: 1. Perbanyaklah tilawah Al Quran 9. Kemudian tunggulah pertolongan Allah dan taufik dan kemenangan dari-Nya. Istiqamah terhadap perintah-perintah Allah 5.Allah telah memilih kalian dengan bergabung bersama kafilah dakwah ini. 7. Memberikan nasehat dengan penuh kelembutan kepada manusia. serta berjihad dengan jiwa dan harta. 8. firman Allah:            Artinya: "Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Memelihara shalat jamaah 10. Perbaikilah jiwa-jiwa kalian 3. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran 6." (Q.S Al Hajj: 40) 316 . Adab-adab dakwah dan syiar-syiarnya di antara manusia 2. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Perbaikilah amal kalian 4. Bekerjalah dengan ikhlas karena Allah semata 11.

jiwa.maka setiap jengkal dari tanah Mesir yang mahal akan ditebus dengan darah. 298 317 . Imam Syahid berkata. hal.Bab VIII Tentang Tujuan Pembebasan Negeri dan Kemerdekaannya Tentang Tujuan Pembebasan Negeri dan Kemerdekaannya • Mukadimah Imam Syahid menjelaskan tentang urutan-urutan amal dan targettarget jamaah. dan itu merupakan hal yang mudah dengan target pembinaan masyarakat muslim merupakan bagian utama di dalamnya. dapat menyaksikan zaman dimana kekuatan Yahudi Internasional menantang bangsa-bangsa 369 370 Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim). ekonomi. dan pada saat itu Ikhwanul Muslimin telah mempersiapkan diri dengan sempurna untuk menambah persediaan negeri ini dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. "Jika kami dizalimi oleh Negara manapun –dan kami berada di negeri sendiri. serta mengusir penjajah dari negeri-negeri muslim merupakan kewajiban dan tujuan politik yang diupayakan oleh jamaah sebelum mewujudkan pendirian pemerintah Islam. harta dan putera-puteri negeri ini. hal."370 Beliau juga berkata tentang skala peperangan dan tantangan yang akan dihadapi. Imam Syahid menjadikan pembebasan negeri dan memerdekakannya secara total. "Membebaskan negeri dan melepaskannya dari segala bentuk penjajahan asing (nonmuslim)."369 Dengan demikian. "Adalah bagian yang baik untuk kita. 394 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). baik politik. jiwa dan raga. dan jiwa.

pada Januari 1951 M. pahit. Di saat hal ini bisa diwujudkan maka tak satupun rintangan yang akan menghalangi jalan kita. perasaan yang terhimpun dari hati ke hati. dan kita sangat membutuhkannya sekarang ini. 372 Lihat: Imam Syahid. dan dengan izin Allah kita akan sampai ke tujuan dalam waktu yang singkat. januari/Februari 1999 M. katibah-katibahnya yang menghadapi barisan penjajah Inggris. Dipublikasikan oleh Majalah al Mabahits. 318 . maka kita akan menerima tantangan ini dengan keyakinan bahwa Allah yang maha tinggi dan maha mulia telah memberikan kepada kita keutamaan dan kelebihan untuk melakukan perlawanan terhadap musuh dan melumpuhkannya. beliau berkata."371 Terhadap permasalahan negeri dan upaya mendapatkan kemerdekaan. saat dimana banyak orang hanya memperhatikan sloganslogan. pidato dan khutbah yang membangkar semangat.Arab dan Islam dan menodai kesuciannya dengan besi dan api. kemudian bagaimana beliau mampu membangkitkan semangat perlawanan rakyat. kesungguhan dan istiqamah di atas manhaj kebenaran dan arah yang tepat menuju kebaikan. "(Untuk membebaskan dan memerdekaan negeri) Dibutuhkan jihad yang panjang. Keimanan dan cinta akan melahirkan persatuan yang hakiki. berat dan berkelanjutan. dan diterbitkan kembali oleh Majalah Dakwah. dan mereka telah mengoreskan lembar-lembar peristiwa monumental yang belum banyak yang terungkap oleh sejarah hingga hari ini372. yang terakhir ditulisnya. Apakah kita dapat mewujudkan kedua hal itu? Sebagaimana kita saksikan bahwa Imam Syahid menyiapkan Ikhwanul Muslimin untuk menghadapi penjajah Inggris. memberikan pengorbanan yang besar dalam Perang Suez. Fuad Al Hajarsi. Pembawa Panji Dakwah Abad 20. membebaskannya dari penjajah dan upaya untuk mendapatkan kebebasan politik serta hak-haknya. Imam Syahid mengisyaratkan beberapa gambaran konsep dan manhaj yang dapat mewujudkan hal itu. 371 Dari makalah Imam Syahid. dalam bab khusus tentang pertempuran Ikhwanul Muslimin melawan penjajah Inggris. dan hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan persatuan yang paripurna dan totalitas ukhuwah.

maka ia bukan termasuk golonganku. atau yang dikenal sebagai penjajah asing (non muslim) dengan segala kandungan budaya. 319 . Imam Syahid berkata." Islam memerangi penindasan internasional yang mereka menamakannya penjajahan dengan semua praktek kekuatan yang dilakukan. Ajaran Islam sama sekali tidak membolehkan suatu bangsa menguasai dan memaksakan kehendaknya kepada bangsa lain. dll. politik. Targetnya adalah kebebasan yang hakiki dengan segala kandungan dan muatannya."373 Ketika menetapkan hal ini. Maka di wajibkanlah atas mereka untuk berjihad dengan harta dan jiwa. menyerukan kepada mereka agar merasa terhormat dengan kemerdekaan bersabda: ‫(( )) من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس مني‬ Artinya: "Barangsiapa yang menghinakan dirinya dengan sukarela tanpa dipaksa.Imam Syahid menginginkan kemerdekaan yang total dan hakiki di setiap aspek. hal. Islam juga menegaskan aspek-aspek operasional dalam menjaga nilai-nilai kemerdekaan. ekonomi. Imam Syahid meyakini bahwa kebebasan adalah kewajiban suci yang tak seorangpun yang berhak melepaskannya. budaya. visi dan misi. menegaskan keberhakannya bagi setiap individu dan masyarakat dengan kandungan nilai yang utama. bukan slogan-slogan kosong semata. tidak hanya kemerdekaan parsial atau hanya penarikan pasukan semata. Jihad merupakan fardhu kifayah ketika dia dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan dakwah. itu. 308. 373 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). untuk kemudian memeliharanya. Tentang masalah kenegaraan. atau mengganti penjajah dengan penjajah yang lain dengan nama dan baju yang berbeda. "Islam yang hanif ini telah mendeklarasikan sekaligus menganggap sakral kemerdekaan tersebut. sosial. Rasulullah Saw. Kemerdekaan adalah terbebas dari seluruh bentuk penjajahan pihak asing. pemikiran.

Dalam hal ini kaum muslimin harus segera mempersiapkan diri dan menjalin kerjasama untuk melepaskan diri dari cengkeraman kaum imperialis.S Al Taubah: 20)374 "Dari sinilah Ikhwanul Muslimin berkeyakinan bahwa setiap Negara yang memusuhi dan berusaha menginvasi wilayah-wilayah muslim adalah Negara yang zalim dan harus dihalangi gerak langkahnya. maka tidaklah ia mengharap keuntungan 374 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). 205 320 . "Ketika seorang penakluk muslim dengan pedang terhunus di tangannya pergi ke medan jihad di jalan Allah.namun. hal." (Q. Muktamar ke V. Bahkan Islam mendeklasikan bahwa jihad adalah amalan yang paling utama setelah iman. adalah lebih Tinggi derajatnya di sisi Allah. firman Allah:                          Artinya: "Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta. serta kenikmatan abadi di akhirat. benda dan diri mereka. hal. ia menjadi fardhu 'ain bagi umat manakala ditujukan untuk menghalau intervensi pihak luar terhadap umat Islam. Islam juga menjadikan mati syahid sebagai derajat keimanan tertinggi. 309 375 Risalah Pergerakan. menjanjikan kepada para mujahid kemenangan dan dukungan di dunia. dengan mengatakan."375 Imam Syahid menjelaskan perbedaan antara penindasan penjajah dan gerakan ekspansi Islam (futuhat) sepanjang perjalanan. dan Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

(Q. yang dia yakini adalah dakwah dan mengemban risalah. maka umat harus menempuh jalan yang bisa membuatnya berdiri secara mandiri. Di dunia mereka menempati posisi al ustadziyah (pemandu) –kami tidak mengatakan posisi pengendali.dunia. dan akan bangkit bersama umat di pelbagai aspek kehidupan. serta menjaga nilainilai kebenaran. Ketika saat mendirikan sebuah pemerintah Islam. adapun untuk sisi-sisi kebebasan dan kemerdekaan yang paripurna dalam pelbagai aspeknya. mereka juga tidak diperkenankan bersikap lunak kepada para penindas atau tunduk kepada para perampas yang melampaui batas.S An Nisa: 141)377 Upaya untuk mewujudkan kemerdekaan dan mengusir kekuatan penjajah dari negeri merupakan langkah utama sebelum mendirikan pemerintah muslim. 308 377 Ibid 321 . hal. Oleh karenanya umat Islam tidak diperkenankan menghinakan atau memperbudak manusia lain. 376 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). budaya dan ekonomi.khususnya terkait dengan penuaian amanat. Sebaliknya. meski tanpa disengaja di tangannya telah penuh dengan semua itu. keadilan dan kedamaian."376 Pada saat yang sama Islam juga menganggap kaum muslimin adalah kaum yang mengemban amanah risalah Allah di muka bumi. baik sosial. demi mewujudkan kemerdekaan yang paripurna dan kemajuan yang dicitacitakan. Akan tetapi. maka hal itu akan menjadi pondasi dasar. firman Allah:            Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. tidak pula mengintai kekayaan bangsa lain untuk dirampasnya.

sehingga hal ini benar-benar menjadi sesuatu yang diyakini secara kuat dan tertanam. karya Fuad Al Hajarsi. mereka tidak jauh berbeda dengan orang-orang Eropa."379 2."378 "Merupakan kewajiban kami untuk merubah tanpa terjangkit wabah pemikiran mereka yang telah akut. Imam Syahid berkata. serta mengkoordinasikan strategi untuk itu: 378 379 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemuan Ketua-ketua Wilayah) Dari makalah.• Strategi Mengusir Penjajah Imam Syahid menggariskan poros-poros umum dan strategi yang cocok untuk mengusir penjajah dari negeri-negeri muslim –waktu ia beliau membuktikannya ketika berhadapan dengan penjajah Inggris di Mesir: 1. Menghimpun kalimat masyarakat dan menyatukan kekuatan dan usaha. Hal. menahan siapa saja yang berbaik sangka terhadap musuh. Kewajiban dunia Islam terhadap musibah yang menimpanya. dan siapa saja yang telah membius otot-otot kami dengan pemikiran-pemikiran palsu dan kalimat-kalimat rayuan. Membangkitkan umat dan menyadarkan dan mempersiapkannya untuk menghadapi penjajah: Hal ini tentunya merupakan pancaran dari pemahaman Islam dan apa yang diwajibkan kepada pemeluknya. menjadi rujukan dan yang diserukan oleh masyarakat. kami akan menghimpun masyarakat dalam satu kata di pelbagai pertemuan dan muktamar. yang di belakangnya tiada lain adalah upaya merusak bangsa Timur dan melenyapkan persatuan Islam. 117 322 . begitupula membongkar cela para pecundang dan orang-orang yang tertipu. "Kami menyebarkan buletin dan keteranganketerangan yang menjelaskan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka yang tersembunyi dan apa yang ditutupi dari cela para pecundang dan mereka yang terpedaya. Imam Syahid tahun 1931. Imam Syahid. diambil dari buku. Imam Syahid menggunakan pelbagai sarana personal dan kolektif untuk membangkitkan dan mempersiapkan masyarakat.

kita berada di depan berbagai situasi internasional yang baru."Kami akan menyerukan penyelenggaraan muktamar Arab-Islam untuk menyatukan kekuatan dan mengkoordinasikan strategi. hal. yakni ketika Islam menjadikah wihdah sebagai salah satu makna dari sekian kandungan makna iman."383 –baik pemerintah maupun masyarakatuntuk menjelaskan problematika yang dihadapi serta mencari dukungan 380 381 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). hal. Kita harus kembali pada apa yang telah diwajibkan oleh Islam (kepada semua pengikutnya) sejak pertama ia diturunkan. "Jika hal ini tidak memberikan faedah apa-apa dan kami tidak mendapat bagian apapun dari dunia baru."382 "Walaupun dengan tekanan pers terhadap Negara-negara asing dan terhadap organisasi-organisasi dunia. namun Imam Syahid mengetahui kadar relativitas aspek-aspek tersebut. serta menghancurkan semua belenggu penindasan dan imperialisme. hal. yakni penyempurnaan kebebasan dan kemerdekaan. Menggunakan kekuatan pers untuk memberi tekanan dalam skala internasional untuknya: "Kami akan mengirimkan saudara-saudara kami ke segenap penjuru Negara-negara asing. maka kami akan tahu bagaimana meneguhkan diri kami dan membuat benteng yang kokoh antara kami (orang-orang yang beriman) dan orang-orang zhalim itu. yang akan mempegaruhi rakyat dan pemerintahnya terhadap permasalahan nasional Islam. dan meyakini bahwa pada dasarnya tergantung kepada diri sendiri. kita harus bersekutu dan bersatu. yang hampir sama dengan masalah yang sedang kita hadapi. Semua itu pada hakikatnya adalah satu masalah saja. hal."381 3. 270 323 . 117 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). 270 383 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah)."380 "Sekarang. 229 382 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah).

Cara ini tidak dilarang untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan syarat bahwa pemberian hak harus dilakukan secara total. Menghadapi kelemahan pemerintah dan intervensi asing dengan menggunakan opini publik untuk melakukan tekanan dalam rangka menghadapi kerusakan ini: Imam Syahid berkata. baik sebagai duta besar atau sebagai dalang."Yang saya inginkan adalah agar umat Islam meyakini bahwa aksi protes saja tidak cukup. Hal. atau yang membuat kita terpaksa melepaskan beberapa bagian dari hak kita. atau sebagai sarana untuk memperpanjang usia penjajahan. Maka pintu pertama proses perbaikan ini adalah kita melawan dua fenomena ini. "Sesungguhnya faktor utama yang merusak tatanan kehidupan masyarakat Mesir. jangan sampai ada hak kita yang dirampas atau kebebasan kita yang terpasung. negeri-negeri Arab dan Islam adalah intervensi pemerintah asing. Islam menyambut baik adanya cara-cara yang konstruktif untuk mengakhiri pemusuhan. "Kendati demikian. Perdamaian dengan penjajah Imam Syahid membatasi bentuk-bentuk perdamaian dengan para penjajah. seperti perjanjian dan pemberlakuan hukum sebagai sarana untuk mengusir mereka. karena aksi protes tidak mampu menghilangkan beban dan tidak dianggap telah memenuhi kewajiban. 258 324 . Imam Syahid. Imam Syahid tahun 1931. bahkan tidak bermanfaat sama sekali. dan ini merupakan kelemahan yang tidak seharusnya terjadi di dalam pemerintah. hal. diambil dari buku."384 4."385 5. agar masyarakat terbebas dari dua imperialis. karya Fuad Al Hajarsi. sehingga seluruh keinginan dan pelaksanaan pemerintah adalah sesuai dengan keinginannya. jika cara384 Dari makalah. maka tidak benar kalau hanya menyandarkan diri pada aksi protes semata. Imam Syahid berkata. maka seluruh upaya akan sia-sia belaka. Kewajiban dunia Islam terhadap musibah yang menimpanya. 117 385 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). Karena jika tidak.

selama hal itu bukan masalah yang haram. yaitu bermaksud mengurangi (merampas) hak umat Islam – sebagaimana dapat kita lihat dari keputusan-keputusan PBB atau organisasiorganisasi dunia lainnya-. 224 325 .S Al Anfal: 61) Rasulullah tidak memilih antara dua perkara kecuali yang paling mudah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. maka hal itu tidak bisa diterima apapun alasannya.386 Adapun pemberlakuan hukum yang didasari oleh keuntungan dan ambisi Negara. Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Rasulullah Saw. firman Allah:                  Artinya: "Dan jika mereka condong kepada perdamaian. jika hal itu akan mengantarkan kepada kebenaran. atau salah satu khulafaaur Rasyidin yang rela dengan hukum orang kafir. Di antara jenis perdamaian adalah genjatan senjata.cara itu pada akhirnya mengakui akan kebenaran bagi yang berhak. Islampun tidak melarangnya apabila hal itu terjadi antara kaum muslimin dengan non muslim. hal. Akan tetapi hal itu bisa dibenarkan jika dilihat dari konteks ayat dan keharusan untuk bersepakat atas kebaikan. selama di dalamnya terdapat kemaslahatan dan tidak merugikan kaum muslimin sendiri. (Q. jika hal itu bisa mengarah pada pencapaian kebenaran yang sempurna. Seperti 386 sikap Imam Syahid menolak keputusan PBB terkait dengan Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). Meski dalam hal ini kita tidak pernah menjumpai bahwa Rasulullah Saw. sendiri pernah melakukan genjatan senjata dengan orang kafir dalam Perjanjian Hudaibiyah. Diantara jenis perdamaian yang lain adalah mau berhukum dengan hukum orang lain.

Bahkan. Slogan-slogan kosong dan katakata tidak membuatnya lengah terhadap kebenaran. Hal ini karena kebandelan. "Jika usaha-usaha seperti ini menemui jalan buntu. Namun." 387 kemudian segera melakukan jihad dengan pelbagai 388 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam)."387 6. Imam Syahid berkata. karena kita masih tetap bersama Inggris. kondisi stagnan itu akan semakin mengakibatkan kegundahan dan ketidakmenentuan. Diperlukan pernyataan sikap perlawanan dan membatalkan semua kesepakatan dan keterikatan: Imam Syahid berkata. yakni mengumumkan permusuhan (peperangan). mengungkapnya dari hanya sekedar saling memahami sekali tidak secara sempit kepada sebuah cukup untuk mengantisipasi pernyataan yang memiliki yang paling legitimasi di tingkat global. Imam Syahid tidak tertipu dengan gembar-gembor pers tentang perjanjian dan keuntungan yang kami ambil. sarananya. Hal ini benar. sesungguhnya kita telah memperoleh keuntungan moral yang besar dengan diumumkannya problem-problem kita secara besar-besaran di hadapan dunia internasional.pembagian wilayah Palestina menjadi dua. kelicikan dan tipu daya penjajah Inggris. beliau menentang keputusan tersebut dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. keuntungan moral itu sama permasalahan mendasar. "Seorang penulis terkemuka pernah menuliskan. Kita juga telah melakukan adopsi hukum. karena dikalahkan oleh berbagai kepentingan internasional dan ambisi kolonial. yang dengan itu kita tidak akan bisa maju selangkah pun. namun kita juga tidak memperoleh hasil apapun. 225 388 Ibid 326 . hal. wilayah Arab dan wilayah Yahudi. maka prinsip Islam telah jelas. namun kita tidak mendapatkan apa-apa. Imam Syahid berkata. "kami telah melakukan genjatan senjata.

Dari situlah kita akan mulai mengatur kehidupan kita sendiri tanpa campur tangan mereka. Dalam bidang ekonomi. Namun.) Dalam bidang sosial. kemuliaan dan cinta kemerdekaan. Dalam bidang operasional kemiliteran.389 Harus dipersiapkan pula moralitas bangsa untuk hal itu dengan berbagai penerangan dan sosialisasi besar-besaran.Beliau juga berkata. sambil menunggu datangnya kesempatan dari Allah (sampai dating waktunya untuk berperang dengan mereka). Pada saat yang sama. rakyat harus diberikan pendidikan dan latihan militer. pemerintahlah yang harus menjadi penanggungjawab yang pertama dan terakhir. harus dibangkitkan semangat untuk meraih izzah. Di atas asas inilah kondisi sosial akan berubah.390 Kerja keras ini bukan tidak mungkin bisa ditangani oleh individu atau lembaga tertentu. serta mengumumkan bahwa kita dalam kondisi perang.391 Oleh karena itu. persis sebagaimana sebuah bangsa ketika menghadapi perang yang sesungguhnya. mengajaknya untuk menunaikan tugas 389 390 391 Ibid Ibid Ibid 327 . "tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mencabut perjanjian genjatan senjata itu dan mengumumkan perang terbuka. Imam Syahid maju dan menyampaikan gagasan perbaikan ini kepada pemerintah. kita harus merasa cukup (dan sementara membatasi diri) dengan apa yang ada di negeri kita dan di negeri saudarasaudara kita dari bangsa Arab dan kaum muslimin (tidak perlu minta bantuan ke Negara yang lain. kita mendeklarasikan kepada mereka untuk mencabut semua ikatan dan kesepakatan antara kita dengan mereka.

117 394 Risalah: Nahwa an Nur (Menuju Cahaya). minimal pemerintah memberikan perlindungan. Imam Syahid. diambil dari buku. kita akan bisa terbebas dan mampu menjadi lawan yang seimbang bagi bangsa-bangsa yang rakus di 392 393 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). dan dukungan terhadap aktivitas militer rakyat untuk melawan penjajah.dengan segala sarana dan prasarana."394 "Dengan cara ini (yang dengan sendirinya akan menambah perbendaharaan sarana khusus kita bagi setiap umat mencabut perjanjian damai dan jihad tadi. "Mereka akan menyaksikan bahwa senjata negatif ini akan menghilangkan keinginan mereka dan mengembalikan permusuhan itu kepada diri mereka sendiri. karya Fuad Al Hajarsi."392 "boikot adat budaya dan produk-produk yang tidak Islami. yakni sebuah nilai lain dari nilai-nilai kekuatan yang tidak lain adalah persatuan dan kesatuan). yang keduanya saling memberi dukungan dan saling menghormati." "Boikot segala sesuatu yang tidak berasal dari Timur (Islam). Dari makalah. sehingga kita menyaksikan sebuah jalinan yang demikian kuat antara kita dengan Islam. kelemah-lembutan dan dukungan. pers dan boikot-boikot yang lain. Imam Syahid tahun 1931. 7. Kewajiban dunia Islam terhadap musibah yang menimpanya. baik boikot ekonomi. budaya. dan produk-produknya. hal. Boikot Diantara sarana konvensional yang diserukan oleh Imam Syahid dalam rangka memberikan perlawanan kepada penjajah adalah melakukan boikot. serta merasa bangga dengan ketimurannya (keIslamannya). memberi tekanan hingga pemerinatah mengambil langkah konkret untuk mengentaskannya."393 "Dunia Islam dengan segenap jiwanya telah memberikan kepada kita kepekaan perasaan. Hal. budaya. 275 328 . baik kebiasaan. sosial.

Bab khusus tentang pertempuran Ikhwanul Muslimin melawan Inggris. hal. Perlawanan total dalam menghadapi penjajah membutuhkan persiapan dan pengorbanan. kami tidak menggantungkan jihad pada kekuatan senjata."396 9. Partisipasi jamaah dalam memberikan perlawanan militer terhadap penjajah: Imam Syahid benar dalam strateginya dan sukses dalam penyiapan jamaah dan masyarakat. banyaknya pasukan dan armada perang. a. Perlawanan rahasia di Terusan Suez. Ustadz Fuad Al Jaharsi. Imam Syahid. hal. Tujuan yang mengarah pada kemenangan atau mati syahid. 314 396 Ibid. 258 329 . Pengusung panji dakwah abad 20. dan Negara-negara yang saling berkompetisi untuk memperebutkan materi dan kepentingan. untuk itu perlu persiapan jiwa untuk melakukannya: "Rakyat sangat siap untuk berkorban. kami menyadari bahwa kami lebih lemah dari itu semua. "Saat kami beriman dan berjuang. Jamaah Ikhwanul Muslimin memberikan kontribusi luarbiasa Suez."395 8. Al Ustadz Kamil Syarif b. dan kami merasakan dengan rasa yang mendalam terhadap rantai yang membelengu tangan dan kami kami. hal."398 dalam perlawanan militer terhadap penjajah. 311 397 Lihat. memberikan pengorbanan dan jiwa para syuhada dalam pertempuran sengit di Terusan 395 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). 398 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). dimana pada akhirnya ia berhasil mengusir penjajah setelah kesyahidannya.dunia ini.397 Imam Syahid berkata. tetapi hanya untuk sebuah tujuan yang jelas.

atau hanya terbatas pada visi-visi yang parsial. tanpa persiapan dan strategi yang jelas dan menyeluruh. oleh karena itu maka kerja yang harus dilakukah adalah membentuk sistem khusus untuk melatih dan mempersiapkannya pada hari pembebasan. dan dengan pandangan yang komprehensif dan luas. mempersembahkan syuhada. dan di dorong oleh keimanan dan diarahkan oleh cita-cita. Bahwasanya diperlukan persiapan yang hakiki terhadap umat dan menyadarkannya. Kemerdekaan dan kebebasan bukanlah visi satu-satunya. c."Kami akan bekerja dengan landasan spirit perasaan ini: Kami akan menegakkan kebenaran. atau menjadi bagian yang terpisah dari umat dan masyarakat. dan menjaga agar tidak terjadi benturan dan singgungan antara visi-visi tersebut satu sama lain. Imam Syahid menolak perlawanan yang asal-asalan. membantu dan memperjuangkannya. 399 Ibid. memberikan pengorbanan. atau hanya menjadi petualangan militer semata."399 Perlawanan ini dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dakwah. begitupula mempersiapkan jamaah ini untuk berperan di bidang tersebut. atau jamaah hanya membatasi tujuannya hanya pada target-target ini –walaupun target tersebut sangat penting-. sebagaimana dapat kita lihat dalam siasat Imam Syahid: a. hal. Jamaah menjadi sarana untuk mewujudkan seluruh visi dan misinya. b. 270 330 . Dimana jamaah berada di garda terdepan umat yang akan memimpin perjuangan. sementara masyarakat di sekitarnya menerima. namun ia merupakan bagai dari satu susunan sempurna dari visi dan strategi. Beliau juga menolak penghentian peran dan aktivitas jamaah ketika terwujudnya kemerdekaan dan kebebasan saja.

dengan mengarahkan serangan-serangan yang mematikan. ia mampu memikul beban dakwah segenap dengan penuh ketegaran dan dengan dan jiwa menghadapinya syuhada yang dengan gugur. hal ini 331 . dan dengan keutamaan Allah terlihatlah kemampuannya untuk tetap eksis dan memproteksi dakwah. namun ia juga mencakup pemenuhan yang terus menerus terhadap kebutuhan. hari itu dinamakan sebagai Yaum Dam (hari berdarah). melawan penjajah Inggris dan mengusirnya keluar dari negeri Mesir. pengorbanan menghadapi rintangan dan kepungan musuh. sesuai dengan perkembangan peristiwa dan beban-bebannya. sementara penempatan (kader) yang dilakukan terkadang belum mengalami pematangan dalam persiapan tarbawi dan yang akan berperan sebagai unsur pemimpin. dan keluar dari pertempuran dengan kekuatan yang semakin membaja. keberlangsungan dan upaya mewujudkan visi-visinya berjalan seimbang dengan target pembebasan dan kemerdekaan. e. Musuh telah berupaya untuk memukul mundur jihad Ikhwanul Muslimin di Palestina dan Terusan Suez. Kami melihat bahwa jamaah telah maju kehadapan. untuk melanjutkan aktivitas dakwah secara sempurna. dimana peperangan banyak menelan pentolan-pentolan dakwah dan unsurunsur yang berkualitas. Adapun unsur utama yang sangat dibutuhkan dalam segmen ini adalah al fard (individu muslim) yang akan disiapkan dan ditarbiyah. Persiapan ini tidak hanya dengan mempersiapkan kuantitas pasukan yang sesuai dengan persiapan yang sempurna. Ikhwanul Muslimin mampu menghadapi serang-serangan itu. namun segala puji bagi Allah. dan Imam Syahid telah mempersiapkan sarana untuk Ikhwanul Muslimin dan masyarakat dengan persiapan yang sempurna dalam pelbagai aspek dengan berbagai mengantarkan kepada kemerdekaan negeri.Oleh karena itu kita melihat pembangunan jamaah. proses eksistensi. setelah melakukan persiapan dan pada waktu yang tepat. d.

• Makna Negara Islam dan sikap terhadap permasalahan Palestina: Imam Syahid meluaskan pengertian Negara Islam hingga mencakup seluruh Negara Islam. sehingga menyebabkan sedikitnya basis-basis shaf tarbiyah dan banyaknya unsur-unsur yang bersemangat yang telah ditempatkan tanpa melalui persiapan tarbiyah yang matang. Hal ini yang kemudian membuatnya terancam fitnah. atau karena sedikitnya waktu yang tersedia. bahwa sesungguhnya Negara Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. harus 400 401 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). permusuhan terhadap salah satu bagiannya merupakan permusuhan terhadap bagian-bagian yang lain. hal. dan penyimpangan pemikiran. Dengan demikian kita sampai kepada shaf yang pondasi dan bangunan utamanya mengalami kelemahan."400 "Kelaliman yang dilakukan di setiap jengkal tanah yang dihuni seorang muslim.dikarenakan cepatnya perputaran peristiwa dan tekanan yang terjadi. Sehingga setiap umat Islam wajib saling bahu membahu dan bekerjasama mewujudkan kebebasan dan kemerdekaan di setiap negeri-negeri muslim. sehingga mereka menjadi pentolan-pentolan jihad dan pemimpin nasional. sebagai akibat dari perseteruan dan pengorbanannya. dan kurang menguasai aspek-aspek dakwah dan rukunrukunya. Imam Syahid berkata. atau kerusakan struktural di jamaah dan tarbiyah. merupakan kejahatan yang tak bisa dimaafkan. 170 332 . "Saya ingin menuntaskan permasalahan ini. hal. Ini yang sebenarnya yang diinginkan dari makna Islam dan persatuan umat Islam. namun sayangnya pembinaan tarbiyahnya masih lemah. walaupun dalam waktu yang panjang. 204 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda)."401 Imam Syahid menegaskan bahwa tidak ada sikap mengalah atau penyepelean terhadap penjajah.

jika bagian dari tujuan kalian -sebagai dakwah Islam yang benar dan paripurna. Sungguh akan tiba suatu hari dimana akan terbayar semua perhitungan ini. Begitupula dengan Perancis dan Italia. firman Allah:                     Artinya: "Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran). India dll. Beliau berkata tentang hal ini. dan hari ini termasuk dalam kelompok mereka Rusia. dimana Islam telah mewajibkan kepada setiap penduduk di setiap wilayah tersebut – dan kita juga tentunyauntuk berusaha menyelamatkan dan membebaskannya dari cengkeraman musuh.S Ali Imran: 140)402 "Maka merupakan hal yang alami. hal.ada pengembalian hak-hak kita secara sempurna.adalah membebaskan 402 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). Amerika. 150. 151 333 . (Q. Imam Syahid berkata. dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. "Setelah itu perhitungan kita dengan pihak Inggris adalah perihal daerah-daerah muslim yang didudukinya. Dan Allah tidak menyukai orangorang yang zalim. "Perhitungan kita dengan Italia tidaklah lebih sedikit daripada Perancis. tanpa ada satupun yang dikurangi.

dan mengajak seluruh bangsabangsa Arab dan Islam untuk bangkit membela Palestina."406 403 404 Risalah. Bagi yang ingin memperluas dan mendalami lebih jauh perkataan-perkataan beliau."403 Hal ini sebagaimana peran yang dilakukan oleh Imam Syahid dalam membebaskan negeri-negeri muslim. Seperti perannya terhadap permasalahan Palestina. beberapa kalimat dan pengarahan yang dberikan oleh Imam Syahid terkait dengan hal itu. "Sesungguhnya Ikhwanul Muslimin tidak ada cara lain untuk membebaskan Palestina kecuali dengan kekuatan. Ikhwanul Muslimin dan Permasalahan Palestina. 251 Diantaranya: Ikhwanul Muslimin dan Perang Palestina. Ustdadz Kamil Syarif.Lembah Nil. Dalam memoar yang beliau sampaikan kepada Biro Politik Liga Arab. -sebagai tempat yang memiliki keistimewaan. silakan untuk merujuk kepada referensi-referensi khusus tentang hal itu. Fuad Al Hajarsi. Fuad Al Hajarsi. hal. 14 406 Ibid 334 .405 Imam Syahid menyampaikan seruan kepada Negara-negara Arab dan Islam untuk segera menarik diri dari PBB. dll. hal.404 Imam Syahid berkata. hal ini sebagai bentuk penolakan terhadap ketetapan yang dikeluarkan oleh PBB tentang pembagian wilayah Palestina menjadi dua bagian dan pengakuan terhadap eksistensi Israel sebagai Negara yang sah di Palestina. Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah).yaitu dalam pertempuran antara Islam melawan Barat. Imam Syahid meminta. dan merupakan contoh yang sangat jelas terhadap perampasan negeri kaum muslimin. sekretaris jendral Liga Arab ketika itu. 405 Ikhwanul Muslimin dan Permasalahan Palestina. atau menyetujui Yahudi untuk hidup berdampingan dengan bangsa Arab di bawah pemerintah Palestina yang merdeka. Kami akan menyampaikan secara ringkas. dengan syarat mengembalikan setiap penduduk Yahudi ke negeri asalnya setelah Perang Dunia I." Sebagaimana yang beliau tulis dalam suratnya kepada Abdurrahman Azzam. "Membersihkan Zionisme dari negeri-negeri Islam. bangsa Arab dan negeri-negeri muslim dengan seluruh bagiannya dari penjajahan bangsa asing.

Demikianlah sikap beliau terhadap pelbagai permasalahan umat Islam. 40 335 . namun Imam Syahid tetap ikut serta dalam jihad melawan Yahudi. serta besarnya kekuatan permusuhan yang berada di belakang Yahudi."407 Dengan segala keterbatasan kemampuan jamaah serta marabahaya yang senantiasa mengintai. orangorang asing. panjang dan menakutkan. seperti raja Faruq dan lain-lain). Imam Syahid berkata. hingga Allah mewariskan bumi dan seluruh isinya. Walaupun dengan segala konsekuensi dan perkembangan yang akan terjadi. sebagaimana disebut dalam makalahnya yang berjudul Mihnatul Islam.Dalam memoar yang ditulis kepada Dubes Inggris. dan jamaah Ikhwanul Muslimin masih dalam tahap pembinaan. "Sesungguhnya Ikhwanul Muslimin akan mengerahkan seluruh jiwa dan harta mereka demi menjaga keutuhan setiap jengkal tanah palestina yang Arab dan Islam. hal. Sesungguhnya kita adalah pembawa risalah dakwah yang menolak cita-cita palsu dalam setiap manuver politik yang tidak dipimpin oleh Islam. darah suci dan mulia yang tertumpah tidak akan ada gantinya. dan dalam memobilisasi umat Islam. orang-orang asing. 407 Ibid. Sesungguhnya Israel akan berdiri. akan tegak berdiri dan akan tetap eksis hingga Islam menghancurkannya. mereka adalah orang-orang asing. karena gerakannya adalah gerakan ideologi. Ini adalah jalan kita yang tidak boleh kita lewatkan sebagai pertempuran dan pembuktian kepahlawanan. "Mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa yang berada di sisi Allah. Jalan yang akan kalian lalui sangat panjang. mereka telah mempersembahkan darahnya dalam perjuangan di jalan Allah dalam peperangan yang dikuasai oleh kaum yang tidak memperdulikan Islam (maksudnya para pemimpin Mesir pada waktu itu. Imam Syahid menyampaikan. Dalam ucapan belasungkawa untuk para syuhada jamaah yang gugur di Palestina. Adapun Israel. sebagaimana Islam menghancurkan yang lainnya.

sementara hati mereka telah membeku dan membatu. Merupakan sebuah kesia-siaan kalian menanti belas kasihan dari hari-hati mereka. Imam Syahid berkata pada tahun 1931 M. dan semoga ini menjadi peringatan bagi umat. Mihnatul Islam. serta tidak tertipu dan lalai ketika berhubungan dengan mereka. Oleh karena itu. sementara mereka telah berkumpul di sekeliling kalian dan bersepakat untuk menteror kalian. 408 Dari makalah. Imam Syahid tahun 1931 (dari buku: Imam Syahid. atau lebih keras dari itu. merupakan kesia-siaan kalian berupaya menjadikan musuh sebagai pemimpin.dan setiap jihad yang tidak dipimpin oleh kalimat Allah. 117 336 . Fuad al Hajarsi.409: "Wahai umat Islam. dan menjalin hubungan dengan musuh-musuh kalian. Umat kita harus bisa membedakan antara orang-orang berakidah yang berjuang dan para pecundang dari politikus dan militer. Ikhwanul Muslimin dan Permasalahan Palestina. menjadi lebih gelap dari kegelapan malam. yang kemudian membuat mereka berprilaku buas dan gila. akhirnya memberikan anugerah syahadah kepadanya. jika peringatan itu bermanfaat. mereka tidak mendapatkan solusi lain selain dengan membunuhnya. yang kehilangan cahaya sehingga tidak ada setitik cahayapun yang tampak dari cahaya kebenaran. yaitu melenyapkan Islam dan kaum muslimin. dalam makalahnya yang berjudul. Kewajiban Dunia Islam terhadap musibah yang menimpanya. 15 409 Makalah: Kewajiban Dunia Islam terhadap apa yang menimpanya. sehingga Allah Swt.408 • Mengenal dengan baik Karakter musuh Imam Syahid sangat berbeda (istimewa) dengan pengetahuan dan pengenalannya yang mendalam terhadap musuh. Hal itu tiada lain adalah intrik pasukan Salib dan manuver politik yang sudah terbelakang. Merupakan kesia-siaan kalian berharap mendengarkan kalimat-kalimat lembut dan santun dari kelompok mereka. hal. namun ada satu hal yang menyatukan mereka dan mereka bersumpah untuk menunaikannya. dari buku. Hal. Ustadz Fuad Al Hajarsi. Kita meminta maaf kepada Allah terhadap darah syuhada yang telah tertumpah. Walaupun mereka berbeda ambisi dan keinginan.

cukuplah sudah kelalaian dan berbaik sangka yang sudah berlangsung lama. Rabb semesta alam". bahwa mereka tidak merelakan apapun untuk mereka kecuali kemurtadan dan perbudakan.Jangan kalian terpedaya wahai kaum muslimin. Maka ia berkata: "Sesungguhnya Aku berlepas diri dari kamu. Karena Sesungguhnya Aku takut kepada Allah. Selain itu.S Al Hasyr: 16) "Ingatlah kalian wahai Ikhwanul Muslimin. (Q. mereka juga memiliki kedengkian yang lama yang ingin mereka tebus dari kalian. dengan kalimat yang lebih jelas. firman Allah:                          Artinya: "(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) shaitan ketika dia Berkata kepada manusia: "Kafirlah kamu". seandainya mereka sanggup. "Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran). bahwa orang-orang mulhid dari kaum muslimin adalah musuh pertama kalian. (Q. dan sesungguhnya 337 . Maka tatkala manusia itu Telah kafir. Allah telah menggambarkan karakter kaum itu kepada kalian melalui firman-Nya:          Artinya.S Al Baqarah: 217) Allah juga berkata kepada Nabi-Nya Muhammad Saw.

Merupakan kewajiban kami untuk merubah tanpa terjangkit wabah pemikiran mereka yang telah akut."410 410 Makalah ini kembali dipublikasikan di Majalah Dakwah. menahan siapa saja yang berbaik sangka terhadap musuh. mereka tidak jauh berbeda dengan orang-orang Eropa. maka ia termasuk ke dalam golongan mereka. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Barangsiapa yang loyal terhadap suatu kaum. tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa mereka. yang di belakangnya tiada lain adalah upaya merusak bangsa Timur dan melenyapkan persatuan Islam. janganlah kamu mengambil orang- orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu). sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya sampai hari kiamat. dan siapa saja yang telah membius otot-otot kami dengan pemikiran-pemikiran palsu dan kalimat-kalimat rayuan. Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.mereka memiliki saham besar terhadap musibah yang menimpa negerinegeri muslim. (Q. 338 . firman Allah:                             Artinya: "Hai orang-orang yang beriman.S Al Maidah: 51). edisi 82 Syawal 1419 H/ Januari-Februari 1999 M.

mengingatkannya untuk berhati-hati agar tidak mengekor di belakang mereka. dan diterbitkan kembali oleh Majalah Dakwah. "Sesungguhnya Negara-negara Barat –wahai bapak kepala Negara yang mulia. maka kita akan menerima tantangan ini dengan keyakinan bahwa Allah yang maha tinggi dan maha mulia telah memberikan kepada kita keutamaan dan kelebihan untuk melakukan perlawanan terhadap musuh dan melumpuhkannya. dapat menyaksikan zaman dimana kekuatan Yahudi Internasional menantang bangsa-bangsa Arab dan Islam dan menodai kesuciannya dengan besi dan api. beliau berkata. Dipublikasikan oleh Majalah al Mabahits.apapun warnanya tidak memiliki perjanjian dan perlindungan. hal. pada Januari 1951 M. Maka kewajiban kita adalah tidak tunduk kepada mereka.Imam Syahid mengenal benar karakter dan tipikal Negara-negara Barat. berdiri dengan penuh kemantapan. dan dengan penuh semangat. Ali Mahir pada tahun 1939 M. siasat dan ambisinya. walaupun mereka berupaya menunjukkan kelembutan dan belas kasih namun sesungguhnya mereka menyimpan sesuatu yang tidak mereka perlihatkan. 339 ."412 411 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). hingga ketika menghadapi bahaya kita telah memiliki kesiapan yang sempurna. yang terakhir ditulisnya. ia tidak akan ragu untuk membohongi dirinya sendiri (dengan berpura-pura) jika ia mendapatkan kepentingan dan kemaslahatan dalam berbohong."411 Imam Syahid juga sangat mengenal secara mendalam proyek-proyek Barat-Zionis yang ingin menguasai umat Islam. dan kita akan berjuang untuk mempersiapkannya. yaitu setelah deklarasi perang dunia I. januari/Februari 1999 M. 298 412 Dari makalah Imam Syahid. Beliau mengirimkan surat kepada kepala pemerintah Mesir. oleh karena itu beliau menganggap perlawanan terhadap proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari tujuan jamaah. namun kita harus mempersiapkan diri dengan sempurna. "Adalah bagian yang baik untuk kita.

Ikhwanul Muslimin selalu melaluinya dengan di bawah cahaya hidayah Islam yang hanif ini. yang telah diyakini oleh Ikwan telah menjadikan pemerintahan sebagai salah satu pilar bangunannya. pemimpin. Ia tidak hanya menjadi alat pengarah dan nasehat. 206 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). maka telah disebutkan di dalam buku-buku fikih dan buku-buku cabang. Lihat kembali Risalah Akidah Thahawiyah. ia dianggap sebagai sesuatu yang prinsipil dalam Islam. hal. agama. Khalifah yang ketiga (Utsman bin Affan) berkata. "Islam datang sebagai aturan. Inilah yang mereka pahami sebagaimana telah dijelaskan pada awal tulisan ini. syariat dan pelaksanaan. Agama Islam."414 413 414 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI). langkah kerja. namun harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Yang dimaksud Imam Syahid adalah bahwa pemberlakuan hukum dengan Al Quran dan mendirikan pemerintah Islam merupakan sesuatu yang asasi dan mendasar. Ia menolak pemisahan antara agama dan politik. Beliau juga menjelaskan bahwa pengaturan kehidupan dan Islam merupakan asas keimanan dan keyakinan terhadap syariat Islam. 136. 340 .Bab IX Tentang Tujuan Membentuk Pemerintah Islam Tentang Tujuan Membentuk Pemerintah Muslim • Mukadimah Imam Syahid menetapkan bahwa pendirian pemerintah Islam merupakan bagian asasi dari manhaj Islam."413 "Dalam setiap perencanaan. Allah mencegah dengan kekuasaan sesuatu yang tidak bisa dicegah dengan Al Quran. Imam Syahid berkata. hal. Negara. "Sesungguhnya. dan penetapan target. Dahulu. Adapun perincian undang-undang dan peraturannya serta apa saja yang terkait dengannya.

Imam Syahid menjadikan politik menjadi bagian dari tujuan utama yang diupayakan oleh jamaah.tidak mengungkap masalah politik atau bahwa politik tidak termasuk dalam agenda pembahasannya. Agar tegak di Negara ini sebuah daulah Islamiyah merdeka yang menerapkan hukum Islam. hal. 178 341 . beliau berkata."415 Oleh karena itu. Selama daulah ini belum Agung. maka sungguh ia telah menganiaya diri sendiri dan pengetahuannya. dan menyampaikan dakwahnya yang bijak kepada seluruh manusia. dan diupayakan oleh seluruh kaum muslimin. mendeklarasikan prinsip-prinspinya yang lurus. kareka maka seluruh kaum muslimin untuk berdosa. Mereka dan bertanggungjawab di hadapan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha pengabaian mereka menegakkannya keengganan mereka untuk mewujudkannya. tegak. atau para penjajah durjana. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang zalim lagi durhaka. dan membentuk pemerintah Islam di atas system ini. hal. "perhatikanlah selalu terhadap dua hal utama yang ingin kita capai: Agar Negara muslim merdeka dari setiap dominasi asing. Barangsiapa yang beranggapan bahwa agama –terlebih lagi Islam."416 "Kami akan bekerja untuk menghidupkan sistem pemerintah Islam dengan seluruh wujudnya. merealisasikan sistem sosialnya."417 Imam Syahid menjelaskan tentang dua asas utama."Islam yang hanif ini mengharuskan pemerintahannya tegak di atas kaidah sistem sosial yang telah digariskan oleh Allah untuk umat manusia. "Setelah itu kita menginginkan pemerintah muslim yang bisa membimbing anggota masyarakatnya ke mesjid. 415 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). hal. Hal itu merupakan hak asasi manusia. 177 417 Ibid. Beliau menyebutkan dalam tingkatan amal dan tujuan jamaah. 317 416 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda).

nilai-nilai dan ajaran Islam. Kehidupan mereka diatur oleh tuntunan syariah berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya. Nahwa an Nur (Menuju Cahaya) 342 . di Negara-negara Arab. firman Allah:                 Artinya: 418 419 420 Risalah. maka kalian harus menuntut dengan hak Islam untuk mendirikan sebuah pemerintah yang memperhatikan prinsip. nilai-nilai dan ajaran Islam. 251 Risalah. agar terbentuk Negara Islam baru yang menegakkan dan menjalankan hukum-hukum ini terhadap umat manusia yang didukung oleh umat Islam. karena Islam merupakan agama.tidak bisa diwujudkakn kecuali di bawah naungan sebuah pemerintah yang shalih."419 “JIka tujuan-tujuan ini –perbaikan individu dan masyarakat muslim. dan menyaratkan kebebasan dan kemerdekaan yang sempurna. hal. Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini). dan di setiap Negara yang telah disejahterakan oleh Allah dengan akidah Islamiyah. dan akidah yang mempersatukan seluruh pemeluknya. dan di setiap Negara-negara Arab. hal. 107 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah).”420 "Ikhwanul Muslimin berusaha agar sistem Islami didukung oleh para penguasa.Kita ingin merealisasikan dua sasaran ini di Lembah Sungai Nil (baca Mesir). kemasyarakatan.418 "Maka kalian harus menuntut dengan hak Islam untuk mendirikan sebuah pemerintah yang memperhatikan prinsip.

yang berdakwah dengan penuh keikhlasan kepada pemerintah untuk kembali kepada manhaj Islam. setiap pegawai dan pekerjanya komitmen dalam melaksanakannya. seperti Khamr (minuman keras) dan yang sejenisnya. jika Ikhwan mendapati di tengah umat terdapat orang yang siap memikul beban. pembela dan penolongnya. hal. maka mereka siap menajdi tentara. 3. Mendeklarasikan bahwasanya ia adalah pemerintah Islam yang menerapkan fikrah Islam sebagai asas Negara secara resmi. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. Menghormati kewajiban dan syariat Islam."422 Mereka adalah para duat prinsip dan akidah. yang indikasi konkretnya antara lain: 1. 206 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V) 343 . Imam Syahid berkata.S Al Jatsiyah: 18)421 • Ikhwanul Muslimin Tidak Ambisi Kekuasaan dan Tidak bermaksud menguasai pemerintahan: Imam Syahid berkata. dan hendaknya orang tua diantara mereka menjadi qudwah bagi yang lain. kemudian kepada pemerintah Arab dan Islam untuk mengembalikan sistem kehidupan dan peradabannya kepada sistem Islam. Menghindari al Mu'biqat (perbuatan maksiat yang merusak) yang telah diharamkan oleh Islam."Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu). "Ikhwanul Muslimin tidak menuntut tegaknya pemerintahan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. menunaikan amanat dan berhukum kepada sistem yang sesuai dengan manhaj Islam dan Al Quran. zina dan segala sesuatu yang mengarah kepadanya. 2. "Untuk itu pertama-tama kami meminta kepada pemerintah Mesir. riba dengan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dari al Qimar 421 422 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI). dan menggariskan kepada mereka jalan dan langkah yang dibutuhkan untuk itu. (Q.

diamnya para pembaharu Islam dari tuntutan diberlakukannya hukum Islam adalah dosa besar yang tidak terampuni kecuali dengan mengambil alih pemerintahan dari tangan mereka yang tidak mau menegakkannya. sehingga beban yang dipikul oleh jamaah bertambah berat. harta haram. Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). pemerintah belum menerapkan syariat Islam dengan benar.(Judi). Syariat Islam seolah-olah berada di suatu lembah. Oleh karena itu. hal. kenyataannya kini tidaklah demikian. hal. 138 344 . 6. Ya Allah saksikanlah. 267. Namun. memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan bahasa Arab dan sejarah. 268 424 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V).423 • Keterlambatan Pemerintah (dalam menerapkan syariat Islam) Namun realitanya. dan hendaknya pemerintah menjadi qudwah dalam hal ini. 5. yang mengharuskannya mampu mewujudkan tujuan utama ini. Menjadikan syariat Islam sebagai referensi utama undang-undang. 4. sementara pelaksanaannya berada di lembah yang lain. dengan tidak membolehkan praktek-praktek seperti ini dan tidak melindungi pelakunya dengan kekuatan hukum. dimana terdapat pendidikan tarbiyah Islamiyah nasional. Ia sebagaimana yang anda lihat. yang dapat membentuk tabiat pelajar dengan nilai-nilai Islam dan membekali mereka dengan hukumhukum dan hikmah. serta tidak berhubungan dengan masyarakat dengan cara-cara ribawi. Menjadikan ajaran Islam sebagai landasan dalam setiap sikap dan kebijakan. Inilah hak Islam terhadap kita. Imam Syahid menyebut tidak diberlakukannya syariat atau terlambatnya pemberlakukan syariat sebagai kejahatan dan pelanggaran terhadap hak kaum muslimin. Memperbaharui kurikulum pendidikan.424 423 Risalah. dan kami telah menyampaikannya.

jika ternyata Ikhwan tidak mendapatkannya. 317. tentang Sistem pemerintahan. Sesungguhnya Ikhwan belum melihat suatu pemerintahan –baik pemerintahan yang sekarang maupun yang lalu.427 Jika ada seorang pembaharu muslim yang sudah merasa puas hanya menjadi seorang ahli ilmu dan penasehat.426 Merupakan kesalahan yang fatal ketika kita melupakan akar pemikiran ini. sehingga dalam prakteknya kita sering memisahkan agama dari urusan politik (meski secara teorotis kita mengingkari pemisahan seperti ini). dan kalimat ini bukan dating dari kami sendiri. sementara ia biarkan pemerintah memberlakukan hukum yang tidak diridhai oleh Allah. Kami hanya mempertegas apa-apa yang telah ditetapkan hukum Islam itu sendiri.Ini adalah kalimat yang telah jelas.yang bisa mengemban amanat dan menunjukkan kesiapannya untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Kita tetapkan dalam UUDa kita bahwa agama resmi Negara adalah Islam. Mereka akan terus bekerja dalam rangka membersihkannya dari tangan-tangan penguasa yang tidak mau melaksanakan hukum Allah. Dan Ikhwanlah yang selama ini bekerja untuk itu. Masyarakat hendaknya memahami hal ini dan menuntut kepada pemerintah untuk mendapatkan hak-hak keIslamannya. serta merusak keindahan Islam dalam realitas kehidupan. dan 425 426 Ibid Ibid 427 Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). hal. maka tetaplah pemerintahan itu menjadi bagian dari manhaj Ikhwan. menetapkan keputusan hukum. dengan keyakinan dan perbuatan mereka yang menjauhkan antara petunjuk agama dan muatan politik.425 Namun. 345 . namun ternyata ketetapan ini tidak cukup bisa menghalangi para petinggi pemerintahan dan para tokoh politik untuk merusak citra Islam dalam persepsi dan pikiran khalayak. menggelar kajian ushul fiqih dan Fiqih praktisnya. Ini merupakan kelemahan pertama dan awal mula kerusakan.

"429 Beliau juga menunjukkan tentang pengkhianatan pemerintah terhadap janji dan amanat yang dipikulnya. maka berarti mereka telah ingkar janji dan mengkhianati amanat Allah dan amanat manusia. Seluruh aturan yang engkau jadikan pijakan dalam setiap urusan hidupmu adalah aturan buatan manusia belaka. hal. hal itu menuntut kita untuk secepatnya mengubah berbagai sudut pandang dan situasi. tidak digali dari sumber nilai Islam dan tidak pula disandarkan kepadanya.428 Imam Syahid juga menjelaskan tentang kondisi realita yang sesungguhnya. yang tidak ada hubungannya dengan Islam. "Maka tidak ada jalan lain bagi pemerintah Mesir. maka suara sang pembaharu tadi laksana teriakan di tengah lembah. dengan mengatakan. 428 429 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V) Risalah: Al Ikhwan tahta rayatil Quran (Ikhwan di bawah naungan panji Al Quran). Kemudian. Kesetiaan ini juga akan mengembalikan ketenangan dan ketentraman ke dalam hati dan jiwa. 188 346 . Sudah bukan waktunya lagi untuk menipu dan memperdaya. Mereka juga harus menepati janji sosialnya dengan bangsa ini ketika menetapkan undang-undang dan menyuarakan bahwa agama resmi Negara adalah Islam. di saat mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. yakni dengan jauhnya mereka dari penerapan manhaj Islam. mereka mesti komitmen dengan ajaran Islam. "Berterus teranglah dalam menjawab pertanyaan tersebut. Namun. Kesetiaan ini akan melindungi negara dari berbagai ancaman sosial yang bertubi-tubi. Pemerintah harus berterus terang kepada rakyat untuk menentukan sikapnya terhadap rakyat dan sikap rakyat terhadap pemerintah. dan partai-partai politik di Mesir kecuali harus menepati janji syar'inya kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak.mendorong rakyatnya untuk melanggar perintah-perintah-Nya. serta mengumandangkan dengan lantang bahwa lembah Nil adalah pengemban. niscaya kamu jumpai hakikat yang jelas di hadapanmu.

197 432 Ibid 347 .432 Adapun yang bertanggung jawab dalam kondisi ini adalah pemerintah dan rakyat. rumah tangganya serta urusan hidupnya. baik yang pribadi maupun sosial telah kehilangan ruh Islamnya.pembela. dan penyeru risalah Islamiyah. dimanakah gerangan para pemimpin negeri kita ini? Mereka semua telah dididik di sarang pendidikan asing. Akan tetapi."431 "orang-orang yang jiwanya. Sungguh. sehingga mengakibatkan tersebarnya penyakit di badan-badan 430 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). Lalu ia persembahkan itu kepada seluruh bangsa sebagai ideology alternative dunia yang memberi solusi yang benar dan jelas bagi seluruh persoalan umat manusia. dan mereka berlomba menjilat untuk mendapatkan keridhaannya. 196."430 • Tentang Tabiat Pemerintah terhadap Islam: "Namun kita tidak mendapatkan tegaknya suatu pemerin Islam yang bekerja untuk menegakkan kewajiban dakwah kepada Islam. 303 431 Risalah: Al Ikhwan tahta rayatil Quran (Ikhwan di bawah naungan panji Al Quran). hal. hal. Penguasalah yang memudahkan jalan dan menyerahkan kepemimpinan kepada penjajah serta lebih mementingkan dirinya dari pada rakyatnya. tentu tidak mampu mengalirkannya kepada orang lain. yang menghimpun berbagai sisi positif yang ada di seluruh aliran ideologi dan membuang sisi negatifnya. kata-kata saja tidaklah berguna jika tidak disertai dengan amal. mereka demikian antusias mengikuti jalan hidupnya. tidak kuasa untuk menyerukan nilai-nilai dakwah yang bertentangan dengan sasaran yang diseru. Seperti ungkapan 'Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak dapat memberikan apaapa'. mereka telah tunduk kepada pola pikirnya.

serta kehilangan kekuatan iman dan kekuatan jamaah. Al Quran dan Sunah Nabi-Nya. Imam Syahid berkata. bermalas-malasan. serta kekuatan tekad dan iman. Mereka senantiasa bekerja dengan segala cara dalam rangka mengganti undang-undang semacam itu dengan syariat Islam yang adil dan utama. hal. dan kerancuan. Marilah kita keluar dari kondisi yang bobrok ini dan menggantikannya dengan sistem sosial yang lebih baik. 211. Sistem sosial yang dijadikan asas dan dijaga oleh pemerintah. silau dengan kebatilan.435 433 434 435 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI). Hidup tak boleh putus asa dan putus asa tak boleh ada dalam hidup ini. Jika umat-umat lain kehilangan pelita hidayah di masa-masa transisi. Bagaimana keluar dari kondisi ini. ketidakberdayaan. 140 Ibid 348 . mereka sekali-kali tidak akan pernah rela dan menyetujui undang-undang seperti ini. ketidakadilan. "suatu hal yang aneh dan tidak masuk akal jika undang-undang yang berlaku untuk umat Islam bertentangan dengan ajaran agamanya. jawabnya adalah dengan jihad dan perjuangan. sehingga mereka menjadi mangsa santapan orangorang yang rakus dan ambisius. maka kita masih memiliki Islam sebagai pelita dan cahaya yang membimbing kita. Pemerintah yang berjuang dan bekerja untuk menyelamatkan rakyatnya dan rakyatpun mendukungnya dengan kesatuan kalimat. Undang-undang wadh'i (ciptaan manusia). hal. melalaikan kewajiban. riswah (suap).pemerintah Mesir dan bahayanya melanda seluruh manusia: egoisme. dan rakyat yang senang terhadap kehinaan. mengikuti hawa nafsu.433 Sedangkan tentang undang-undang yang menyimpang dari syariat Islam. di samping bertentangan dengan agama."434 Adapun Ikhwanul Muslimin. di semua sisi perundangundangan. 212 Risalah: l Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). teks-teksnya juga bertentangan dengan UUD Mesir itu sendiri yang menyebutkan bahwa agama Negara adalah Islam.

negeri-negeri Arab dan Islam adalah intervensi pemerintah asing."436 "Syaratnya adalah kebebasan dan kemerdekaan. Imam Syahid berkata. hal.439 Sesungguhnya Ikhwan bersabar dan menahan dirinya dari hanya mengambil peran di pemerintahan sementara jiwa-jiwa masyarakat masih 436 437 438 439 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). hal."438 Tujuan asasi. karena kalau tidak maka kita tidak akan mendapatkan apapun.205 349 . 258 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI). Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). mewarnainya dengan shibghah Islam. baik sebagai duta besar atau sebagai dalang. dan mewujudkan kebebasan dan kemerdekaan negeri dari seluruh intervensi asing.• Perbaikan pemerintah yang komprehensif Mendirikan pemerintah Islam tidak mungkin dapat diwujudkan kecuali setelah membangun basis-basis yang menjadi pondasinya. hal. melakukan perbaikan masyarakat dan menyiapkan mereka untuk menerima pemerintah tersebut dan membangkitan umat untuk meminta hal itu. agar masyarakat terbebas dari dua imperialis. hal."437 "Sesungguhnya faktor utama yang merusak tatanan kehidupan masyarakat Mesir. dan ini merupakan kelemahan yang tidak seharusnya terjadi di dalam pemerintah. 237 Risalah. tujuan luhur. 251 Ibid. Karena jika tidak. bersatu patu untuk menghadapi dan mengadakan perubahan dan reformasi. Maka pintu pertama proses perbaikan ini adalah kita melawan dua fenomena ini. maka seluruh upaya akan sia-sia belaka. seluruh kekuatan umat bersinergi bahu membahu. sehingga seluruh keinginan dan pelaksanaan pemerintah adalah sesuai dengan keinginannya. dan perubahan yang dikehendaki Ikhwan adalah perubahan secar total dan integral. "Namun kita menginginkan agar fikrah Islam mendominasi dan mempengaruhi semua kondisi.

hal. hal. 140 Ibid 350 . lalu masyarakat akan belajar bagaimana ia akhirnya lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan Pribadi. serta menolak semua undungundang yang bertentangan dengan Islam."442 Diantara sarana untuk mengadakan perbaikan undang-undang adalah: dengan menyampaikan catatan kepada menteri keadilan. Imam Syahid berkata. dan para pemimpin Negara. maka mereka tidak akan tergesa-gesa untuk mendirikan pemerintah Islam. "Kami tidak mengakui undang-undang apapun yang tidak berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan tidak mengacu padanya. hal. • Sikap Terhadap pemerintah Sikap Ikhwanul Muslimin terhadap pemerintah yang tidak menerapkan syariat Allah dan menyimpang dari manhaj Islam adalah sebagai berikut: Tidak setuju dan tidak mengakui manhaj dan politiknya yang bertentang dengan syariat Islam dan Al Quran.177 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V).443 440 441 442 443 Ibid.”440 Dengan demikian.dalam keadaan demikian. Maka diperlukan waktu untuk penyebaran dan mendominasinya prinsip-prinsip Ikhwan."441 "Adapun Ikhwanul Muslimin. serta setelah sempurnanya fase-fase dan strategi. kecuali setelah memenuhi faktor-faktor dan rukun-rukun syariatnya. serta keinginan masyarakat kepada pemerintah untuk menerapkan syariat Allah. 138 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda). mereka sekali-kali tidak akan pernah rela dan menyetujui undang-undang seperti ini.

163. 164 446 Ibid. 164 351 . konfrontasi politik. atau membiarkan mereka. nasehat dan maaf kepada Allah. hingga pemerintah yang berkuasa condong kepada mereka. "Kekuasaan merupakan bagian dari manhaj mereka. Imam Syahid menyebutnya dengan. bukan pertemuan di tengah jalan."446 444 445 Ibid. hal 138 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). fase kifah siyasy (perjuangan politik). hal. dan mereka akan berupaya untuk membebaskannya dari tangan pemerintah yang tidak menjalankan perintah Allah. Imam Syahid menyebutkan tabiat dalam menghadapi dan menyikapi setiap yang menyimpang dari manhaj Islam dan mengadopsi syariat yang lain. perincian pemikiran. jika mereka tidak menyambut dakwah kalian dan menjadikan ajaran Islam sebagai manhaj yang mereka jalani dan yang mereka amalkan. Semuanya berada dalam koridor Islam. menyadarkan umat.Imam Syahid juga berkata. bukan tawar menawar atau diam terhadap penyimpangan terhadap syariat Allah. perjuangan politik."444 Dan hal itu dilakukan dengan menyebarkan dakwah."445 Beliau juga berkata. hingga Allah membukakan kebenaran di antara kita dan sesungguhnya Allah adalah Sebaik-baiknya pembuka. perjuangan melalui konstitusi. Kami akan mendeklarasikan permusuhan yang tidak ada perdamaian dan tidak ada belas kasih. membentuk shaf mukmin yang kuat. Imam Syahid menulis di pembukaan edisi pertama dari Majalah Al Nadzir tahun 1938 M. hal. "Kalian akan memusuhi mereka semua di pemerintahan dan di luar pemerintah dengan permusuhan yang luarbiasa. mentarbiyah masyarakat. "Kami akan memerangi setiap pemimpin partai atau organisasi yang tidak berjuang untuk Islam dan tidak memudahkan jalan untuk Islam untuk mengembalikan hukum dan kemuliaan Islam. yakni dengan menetapkan dan menjelaskan kepada mereka dengan jelas dan terperinci. bukan perjanjian damai.

"Ikhwanul Muslimin meyakini bahwa jalan satu-satunya untuk melakukan perbaikan. Dalam risalah Imam Syahid yang beliau kirimkan kepada Mahir Basya (kepala pemerintahan waktu itu. Pemilihan rijal yang akan melaksanakan proyek ishlah ini lebih penting dan lebih utama dari proyek ishlah itu sendiri. dengan program dan proyek-proyek perbaikan di pelbagai aspek. bagaikan berbagai sikap seorang penasehat yakin 447 yang bahwa mengingkan apa yang kebaikan dan kelurusan. jamaah Ikhwanul Muslimin maju dengan memberikan nasehat yang tulus. Ia berkata. hal. meskipun dari pengalaman saya kami kehendaki berseberangan dengan mereka. Spirit yang harus terkandung dalam fikrah perbaikan ini adalah bersandar kepada prinsip-prinsip dan dasar ajaran Islam. baik dari Barat maupun dari Timur yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan terdapat banyak kemaslahatan di dalamnya. serta bekerjasama dengan segenap kekuatan masyarakat untuk melakukan perbaikan umat dan mewujudkan kemajuan dan kemerdekaannya. Karena sesungguhnya undang- 447 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI). 214 352 . tahun 1939).Sikap Ikhwanul Muslimin terhadap perlawanan dan pemisahan menggunakan sikap sebagai seorang pemberi nasehat yang mengasihi pemerintah dan organisasinya: "Sikap kami terhadap pemerintah Mesir dengan berbagai coraknya. adalah dengan mengembalikan negeri Mesir kepada ajaran Islam dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dengan penerapan yang baik. Adapun para rijal yang akan melaksanakan proyek perbaikan ini haruslah mereka yang dikenal menghormati dan menghargai fikrah ini. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kerusakan ini." Untuk itu. mengambil sari-sari penting dari fikrah yang lama dan yang baru. menjelaskan tentang pandangan Ikhwanul Muslimin dalam perbaikan.

"Kami telah membuat beberapa manhaj Ishlah untuk pemerintah Mesir dan menyampaikan beberapa catatan murni dalam banyak perkara yang menyentuh kehidupan masyarakat Mesir. kami akan tetap berada posisi memberikan nasehat hingga Allah membukakan antara kami dan kaum kami kebenaran."449 448 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). termasuk kemampuan menerjemahkan perkataan dan slogan-slogan dalam kerja-kerja konkret dan realisasi amal serta kadar pertentangan atau kedekatannya dengan fikrah Islamiyah. kemudian dilanjutkan dengan penetapan nama dan muatannya. Kemudian apa manfaatnya? Tidak ada Apa yang telah dihasilkan? Tidak ada Dan jawaban akan selalu sama setiap kali ditanyakan. Imam Syahid berkata. Setelah itu. kadar disiplin dan keimanan mereka. Walaupun demikian. 299 449 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI). serta kadar keikhlasannya. Walaupun Ikhwanul Muslimin mengetahui bahwa pemerintah tidak menyambut seruan ishlah. dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembuka (pemberi kemenangan). Begitupula terhadap rijal yang akan melaksanakan dan menjalankan proyek ishlah tersebut. 214 353 . dan melanjutkan perjalanan dakwah yang telah mereka tetapkan arah dan tujuannya demi mewujudkan masyarakat muslim dan pemerintah muslim.bergantung dengan spirit yang menjiwai dakwah tersebut. hal. dll."448 Standar yang digunakan Ikhwanul Muslimin terhadap dakwah Ishlah ini –sebagaimana yang dijelaskan Imam Syahid. hal. namun mereka tetap memberikan nasehat.undang pada hakekatnya adalah tergantung bagaimana hakim yang menjalankan dan menegakkan hukum-hukum tersebut.

namun hal ini tidak berarti kami menerima dengan ridha setiap kesalahan yang ada di dalamnya.Kami akan menempatkan diri. menyampaikan gagasan-gagasan perbaikan. karena terdapat kerusakan di sebagian besar atau beberapa pasal-pasalnya atau keringnya dari nilai-nilai Islam dan ajarannya. maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada sang pencipta. kecuali jika undang-undang yang berlaku adalah maksiat dan penyimpangan syariat secara jelas. hal. tidak serta merta kemudian melakukan revolusi atau kudeta. sebagaimana undang-undang juga menetapkan bahwa Islam adalah agama Negara dan sumber utama konsitusi. memberikan nasehat. kami akan menjawab seruan tersebut dan menjadi jaminan. 294 354 . Jamaah Ikhwanul Muslimin –sesuai dengan prinsip dakwahnya- berinteraksi dengan realita dengan tetap berupaya melakukan perubahan dan pengembangan kea rah yang lebih baik. untuk mendapatkan contoh dan model proyek perbaikakn Ikhwanul Muslimin. dan seluruh kemampuan yang kami miliki di bawah organisasi atau pemerintah apapun yang bermaksud melangkah bersama umat Islam menuju ketinggian dan kemajuan. Menuju Cahaya dan Agenda Persoalan Kita dalam kacamata Sistem Islam. silakan merujuk Risalah Pergerakan. memberikan kerjasama demi mengupayakan kebaikan untuk 450 Risalah: Nahwa an Nur (Menuju Cahaya). dengan mentarbiyah masyarakat dan menyadarkan khalayak. kami justru akan melakukan perbaikan dan perubahan dengan menggunakan perjuangan secara konstitusi dan perjuangan politik. potensi.450 Jika anda ingin mendapatkan perincian. Kami menerima undang-undang dan peraturan yang berlaku di masyarakat dan komitmen terhadap undang-undang tersebut. Oleh karena itu ia melakukan hubungan dan interaksi dengan pemerintah. Dengan menyerukan reformasi dan perbaikan undang-undang.

maka apakah seorang muslim –jika ia menjadi tertuduh. Jamaah Ikhwanul Muslimin juga melakukan dialog sebagai sarana untuk saling memahami dan bekerjasama. membina individunya dan membentuknya sesuai dengan manhaj Al Quran. dan sebaik-baiknya yang mengokohkan kekuatannya dan yang menolongnya untuk Islam. karena jamaah ini lebih mengutamakan nasehat daripada popularitas atau mendeskreditkan. "Adalah salah besar orang yang menuduh bahwa kalian memusuhi pemerintah Islam atau lembaga sosial tertentu. membawa dakwah dan menyebarkannya dengan pelbagai sarana. namun jika pemerintah membenci Islam dan membuat konspirasi terhadapnya. Kerjasama dan sinergi jamaah dalam pelbagai kesempatan tidak berarti ridha dan rela terhadap semua manhaj dan aturan yang bertentangan dengan syariat Islam dan yang tidak menerapkan prinsip dan ajaranajarannya. menyerukan dakwah Islam.akan menjadi lawan atau menjadi kawan? Ikhwanul Muslimin memiliki kelebihan dari masyarakat pada umumnya. mengutamakan perdamaian dan cinta dari pada perseteruan dan peperangan. pada waktu yang sama ia pun berupaya untuk menwujudkan visi-misinya. kami adalah penolongnya pendukungnya yang paling tulus. mentarbiyah masyarakat dan bangsa. pertama.masyarakat dan setiap bahaya yang mengancamnya. dan berusaha untuk menghilangkan setiap keragu-raguan dan syubhat seputar dakwah. sesungguhnya sikap terhadap pemerintah-pemerintah ini tidak keluar dari dua hal. mengutamakan argument dan 355 . melakukan usaha-usaha perubahan kondisi yang terjadi dan mempersiapkan proses berdirinya Negara Islam. Yang kedua. jika ia bekerja dengan maka Islam dan untuk Islam sesuai yang kondisi pertama dan dan kemampuannya. Imam Syahid menjelaskan tentang aspek-aspek hubungan terhadap pemerintah.

menyampaikan dan mengenalkannya kepada mereka adalah sebaik-baiknya cara untuk mewujudkan dan sampai pada tujuan-tujuan dakwah dan menjadi jalan yang paling dekat untuk itu. kendati kami harus menerima tekanan dan kesengsaraan.bahwa berapa kali kami telah menyampaikan kalimat kebenaran yang tinggi membahana. Mudah-mudahan ia ingat atau takut". Hasan Al Bashri berkata.perkataan yang lembut daripada kekerasan dan anarkis. Kalian tentu tahu perkataan Rasulullah Saw." Seluruh manusia telah mengetahui –termasuk para pemimpin. untuk siapa yang Rasulullah? Beliau menjawab. sesungguhnya Allah memperbaiki umat dengan satu orang dari mereka –jika Allah memperbaikinya-. "Untuk Allah.           Artinya: "Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Agama adalah nasehat. kami (sahabat Rasulullah Saw. aku pasti menjadikannya untuk para pemimpin. kitab-Nya.S Thaha: 44) Imam Syahid menjelaskan bahwa manhaj jamaah terhadap pemerintah adalah manhaj dakwah dan nasehat. sedikitpun kami tidak berpaling dari hal itu. beliau berkata.) bertanya. "Dengan demikian kami meyakini bahwa dakwah terhadap para pemimpin. (Q. kami tidak takut selain kepada Allah. cukuplah Dia sebagai wali dan penolong kami. para pemimpin muslim dan masyarakatnya. Rasul-Nya. Kami menganggap bahwa kita tidak senantiasa harus memusuhi pemerintah dalam setiap keadaan atau mengeluarkan mereka dari Islam. 356 . karena sesungguhnya Allah memperbaiki banyak makhluknya dengan kebaikan pemimpinnya. "Jika seandainya aku memiliki dakwah yang diterima. Ini merupakan ajaran Allah kepada para rasul-Nya.

yang menghalangi aktivitas mereka. hal. Yaitu pertama. Sikap-sikap dalam dakwah dan tarbiyah. karena masing memiliki pandangan dan jalan yang berbeda."452 Imam Syahid menyebutkan di dalam memoarnya. atau di bawah pemimin tertentu. maka adalah sebuah kebodohan dan bukan bagian dari ajaran agama jika kaum muslimin mencela orang-orang yang ikut berperan menghalangi musuh mewujudkan ambisi mereka. murid-murid penjajah dan para makelar-makelar perusahaan asing. Abbas Asisi. daripada menjadikan mereka sebagai musuh dan rival para da'I. -sebagai contohtentang sikap terhadap pemerintah Ali Mahir Basya. Maka akan lebih baik jika para pemimpin bisa menjadi partner Ikhwanul Muslimin untuk mentarbiyah masyarakat dan mengarahkannya dengan ajaran-ajaran Islam yang produktif. Apa sikap Ikhwanul Muslimin terhadap pemerintah baru (Parlemen Ali Mahir Basya)? Sebelum menjawab pertanyaan ini.146 452 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). "Para pendiri dakwah Ikhwanul Muslimin telah menetapkan di kedua mata mereka dua hakikat yang mereka pegang dan laksanakan serta manfaatkan dengan sebaik-baiknya. siapapun adanya. tidak melihat atau berpikir atau bersandar kepada bantuan pemerintah. melalui makalah yang ditulis oleh Ustadz Shalih Asymawy di Majalah Nazhir. edisi 27. siapapun itu. Kedua. para politikus. Mustahil kami bergabung di bawah panji golongan tertentu. yaitu bahwa 451 Hasan Al Banna. kami ingin menyampaikan beberapa hakikat penting yang menjadi prinsip. "para pembaca mungkin bertanya-tanya. partai politik adalah sikap para da'I bukan sikap golongan tertentu. 145. tidak berharap terhadap apa yang ada di tangan orang-orang kaya.karena kadang-kadang pemerintah ikut berperan menghadapi musuh-musuh Islam yang kuat dan menggagalkan tujuannya. yang menggambarkan tentang sikap Ikhwanul Muslimin. Sikap kami terhadap pemerintah. hal. karena sejak awal dakwah telah memperhitungkan bahwa mereka akan menjadi orang pertama yang menjadi musuh. 272 357 ."451 Imam Syahid berkata.

jelas arahnya. Dan seyogyanya seorang muslim berprasangka baik terhadap saudaranya. sosial. baik syariat. sebagai qudwahnya. tidak bekerja untuknya dan justru menghadang jalannya atau berupaya melumpuhkannya. namun sebagaimana kami diajarkan oleh pengalaman untuk tidak percaya begitu saja dengan janji dan ucapan. yang memiliki program yang jelas dan terperinci. Yang terakhir yaitu menebarkan Islam. kami membenci dan mencintai semata-mata karena Allah. bekerja untuknya dan komitmen di atas nilai-nilainya di dalam diri dan di rumahnya serta berpegang teguh terhadap Al Quran di dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. dan tidak ada yang menghalangi kami untuk berprasangka baik terhadap pemerintahan Mahir Ali Basya dan menteri-menterinya. dan menjadikan Al Quran sebagai undang-undangnya. meninggikan panji Al Quran di setiap tempat hingga tidak ada lagi fitnah."454 453 454 Ibid. sikap lama yang tidak akan berubah dengan pergantian parlemen dan tidak berubah dengan pergantian menteri. 293 358 . maka kami akan menjadi musuh baginya. hal. dan agama sepenuhnya adalah milik Allah. Barang siapa yang mendukung fikrah Islam. dan kami tidak akan menetapkan sikap dan mengeluarkan keputusan kecuali terhadap pekerjaan. 292 Ibid. dan di dalam dua kondisi tersebut. hal. maka kami juga akan mendukung dan mendorongnya. dan menshibghah masyarakat Mesir dengan shibghah Islam. yang mengarah kepada pembaharuan Islam. Ia juga bertujuan untuk membebaskan setiap jengkal tanah yang selalu terulang kalimat La Ilaha Illallaah."453 Jadi sikap kami terhadap parlemen Ali Mahir Basya adalah sama halnya sikap kami terhadap parlemen atau pemerintahan yang lain.Ikhwanul Muslimin bukanlah partai politik yang mendukung dan menolak pemerintah sesuai dengan maslahat dan kepentingan partainya atau sesuai dengan ambisi pribadi. 292. Namun barangsiapa yang menentang dakwah Islam. wa Muhammad rasulullah (Tiada tuhan selain Allah. serta menebarkan ajaran-ajaran Islam di seluruh aspek kehidupannya. namun Ikhwanul Muslimin merupakan dakwah Islam yang menjadikan Allah sebagai tujuannya dan Nabi Muhammad Saw. dan Nabi Muhammad adalah rasulullah). politik dan ekonomi. bukan perkataan.

"Sikap kami terhadap seluruh organisasi adalah."                                   Artinya: "Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya). Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ketauhilah bahwa sesungguhnya syariah adalah pondasi. dan raja adalah pengawalnya. sesuatu yang tidak memiliki pengawal maka akan hilang. Maka telitilah. dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. begitu jugalah keadaan kamu dahulu. sesuatu yang tidak memiliki pondasi maka ia akan hancur. Beliau berkata. 359 . kami menginginkan kebaikan untuknya dan kami selalu memberikan maaf kepadanya.S An Nisa: 94) • Asas Pendirian Negara Imam Syahid menjelaskan tentang dasar yang menjadi pijakan berdirinya Negara dan pemerintahan dalam Islam. kami tidak menuntut dan tidak menolak. Karena di sisi Allah ada harta yang banyak." (Q. "Sungguh indah kata-kata Imam al Ghazali –semoga Allah meridhainya-. lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu.Imam Syahid juga berkata.

keyakinan akan kelayakan sistem dan rasa kepedulian untuk menjaganya. 319 360 . bukan sekedar bagan struktural. kaku dan gersang tanpa ruh di dalamnya. Keseimbangan ini tidak mungkin bisa dipelihara tanpa adanya nurani yang selalu terjaga dan perasaan yang tulus akan kesakralan ajaran ini. atau kematangan politik. hal. Demikian pula dakwah yang tidak akan mungkin tegak kecuali ada jaminan dan perlindungan. Inilah yang dalam istilah politik modern kita kenal sebagai kesadaran politik.yang memelopori penerapannya. atau istilah-istilah sejenis yang semua itu bermuara pada satu hakikat. Teks-teks ajaran saja tidaklah cukup untuk membangkitkan umat. "Islam bukanlah slogan dan julukan semata.Daulah Islamiyah tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas pondasi dakwah. Demikian juga. Dengan memelihara dan menjaganya akan tergapailah keberuntungan di dunia dan keselamatan di akhirat.adab-adab Islami ketika berhadapan 455 456 dan berbicara dengan para pemimpin dan pembesar Risalah: Nizhamul Hukm (Sistem Islam) Ibid. sebuah undang-undang tak akan berguna jika tidak ada seorang hakim –yang adil dan bersih. sehingga ia menjadi sebuah pemerintahan yang mengusung suatu misi (risalah Islam). atau pendidikan politik. menjaganya. selama kaidah-kaidah pokok di atas tadi bisa diwujudkan (dimana tidak mungkin suatu hukum akan tegak tanpanya) dan diterapkan secara tepat sehingga dapat menjaga keseimbangan dalam berbagai situasinya (yang masing-masing bagian tidak mendominasi bagian yang lain). dan bukan pula pemerintah yang materialistis."455 Beliau juga berkata. menyebarkan mengokohkannya."456 • Adab-adab Ikhwanul Muslimin dalam Melakukan konfrontasi Politik: Jamaah Ikhwanul Muslimin sangat menjaga dan memperhatikan – dengan tetap memberikan nasehat dan perlawanan terhadap segala sesuatu yang bertentangan dan keluar dari ajaran Islam.

serta akan berimplikasi buruk terhadap penyebaran dakwah dan kemajuannya.pemerintahan. hal. karena goncangan dan fitnah akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap masyarakat dan melemahkan persatuannya. namun metode dan manhajnya lembut dan santun serta bijak dengan adab-adab Islam. dan mengarahkan mereka menuju kebaikan dan kebenaran. Kebebasan dan kemerdekaan negeri merupakan salah satu target utama yang selalu diusung dan diperjuangkan oleh Ikhwanul Muslimin. menjaga kedamaian dan ketenangan kondisi politik serta terciptanya iklim kebebasan. Tujuan mereka adalah Allah. 457 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI). memberikan nasehat dan berupaya untuk tidak menyebabkan perpecahan dan menyulut perseteruan. menutup seluruh pintupintu fitnah. karena yang akan mengalami kerugian dalam hal ini adalah rakyat dan mayarakat.457 Gerakan politik dan sikap-sikap reformis Ikhwanul Muslimin di dalam masyarakat tidak berlandaskan kepada perlawanan dan penentangan kepada pemerintah semata. Jamaah Ikhwanul Muslimin sangat menjaga kemaslahatan Negara dalam banyak sikap dan prinsip-prinsipnya. 217 lihat surat Imam Syahid kepada Nuhas Basya dan Raja Fuad. Ikhwanul Muslimin sangat istimewa dengan sikapnya yang menjaga persatuan nasional dan perdamaian dalam negeri. yang lebih diutamakan dari kemaslahatan dan kepentingannya pribadi. dan mereka tidak akan bekerja selain untuk dakwah yang mereka bawa. Ikhwanul Muslimin bekerja secara independen dan terlepas dari segala kekuatan yang mempengaruhinya. sekuat apapun beban dan tekanan yang mereka dapatkan. 361 . sebagai bukti kepada Allah bahwa dakwah telah sampai kepada mereka. karena hal itu merupakan bagian dari kemaslahatan Islam. sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Syahid. "Demikianlah kami mengajak manusia.

Mereka tidak tergiur dengan tahta dan kedudukan.Imam Syahid berkata. Sesungguhnya Aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Mereka menghendaki keridhaan Allah dan pahala-Nya di akhirat. tidak mengedepankan kepentingan pribadi dan duniawi."458 "Hari dimana Ikhwanul Muslimin menjadi tempat mewujudkan tujuan orang lain. 216 362 . hal. Setiap langkah mereka mencerminkan firman Allah:            Artinya: "Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah."459 Ikhwanul Muslimin tidak bisa digiring dengan kesenangan atau ancaman. "Mereka tidak disibukkan oleh manhaj yang bukan manhaj mereka. "Bukan sepenuhnya salah jika sebagian orang menyangka bahwa Ikhwanul Muslimin pada suatu masa dari fase-fase dakwahnya tempat mengikuti arus pemerintahan yang ada. tidak Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). baik dari Ikhwan maupun dari yang lain. Mereka tidak takut pada siapun kecuali kepada Allah. hal. Hendaklah hal itu diketahui oleh siapa saja yang belum mengetahui. tidak akan pernah terjadi. 191 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI). (Q. tidak 458 459 memperjuangkan dakwah yang bukan dakwah mereka. atau menjadi alat suatu manhaj yang bukan manhajnya. atau mewujudkan tujuan yang bukan tujuannya dan bekerja untuk manhaj yang bukan manhajnya. dan jiwa mereka tidak tergantung pada kesenangan dunia yang fana ini.S Az Zariyat: 50) Mereka meninggalkan berbagai pamrih dan ambisi menuju satu tujuan yaitu keridhaan Allah Swt.

kami berlindung kepada Allah di suatu masa menjadi kelompok yang menyerukan selain Al Quran dan ajaran Islam."461 • Karakteristik Pemerintah Islam yang dicita-citakan Pemerintah Islam bukan hanya slogan dan julukan semata. kami tidak menerima siapun kecuali anggota atau simpatisan Ikhwan. hal. Pemerintah Islam adalah pemerintah yang anggotanya terdiri dari kaum muslimin yang menunaikan kewajiban-kewajiban Islam. 213 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). tidak terangterangan dengan kemaksiatan. namun ia memiliki karakteristik dan sifat-sifat yang harus dipenuhi. jangan bekerja untuknya dan mintalah keutamaan dan kemurahan kepada Allah. sehingga menjadi pemerintah Islam yang baik. Dengan begitu ia dapat memainkakn perannya sebagai pelayan umat dan pekerja yang bekerja demi kemaslahatan mereka. 460 461 Ibid. baik bagi yang menjalankannya maupun manhaj dan metode yang akan digunakan. dan dan hal inilah yang kami harapkan. Imam Syahid menggambarkan pemerintah Islam yang dicita-citakan oleh dakwah adalah: "Memperbaiki keadaan pemerintah. sedikitpun kami tidak bergantung kepada pemerintah. hal. dan janganlah kalian menjadikan hal itu bagian dari target dan manhaj kalian.tershibghah dengan warna selain Islam. jangan melihatnya."460 "Sampai sekarang wahai Ikhwanul Muslimin. yang berdiri di atas basis dan rukun-rukun yang harus terpenuhi pula. 187 363 . dan konsisten menerapkan hukum-hukum serta ajaran Islam. Maktab Al Irsyad tidak pernah mendapatkan perhatian apapun dari pemerintah.

bisa diterapkan pemecatan dan pengusiran. lalu –jika tidak ada perubahan. 101 364 . Apabila ia mengabaikan kewajibannya. menyebarkan nilai-nilai ajaran.asalkan bukan untuk posisi dan jabatan strategis. Tidak terlalu penting mengenai bentuk dan nama jabatan itu. menjaga kesehatan. Beberapa haknya –tentu. serta pertolongan terhadap jiwa dan hartanya. hal. serta menyebarkan dakwah. sebagaimana para ulama juga membolehkan pelimpahan beberapa jabatan di lembaga eksekutif. "Setelah itu kami juga meninginkan pemerintah yang bisa membimbing masyarakat menuju mesjid. Beberapa kewajiban yang harus ditunaikan antara lain: menjaga keamanan. dan mengajak manusia menuju petunjuk Islam. Tidaklah mengapa menggunakan orang-orang nonmuslim –jika keadaan darurat. adil terhadap semua orang. kasih saying kepada rakyat. mempersiapkan kekuatan. maka berhak atasnya nasehat dan bimbingan. dan ekonomis dalam penggunaannya. sebagai para sahabat Rasulullah Saw. membawa masyarakatnya.Beberapa sifat yang dibutuhkan antara lain: rasa tanggung jawab. jika telah ditunaikan kewajibannya. mengokohkan mentalitas. melindungi keamanan umum. yang menerapkan undang-undang Islam dan menerapkan aturan462 463 Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim) Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda). maka hal itu dibolehkan.antara lain loyalitas dan ketaatan. seperti Abu Bakar Shiddiq dan Umar bin Khattab. mengembangkan investasi dan menjaga kekayaan. Imam Syahid juga berkata."463 "Dan hendaknya daulah Islamiyah bisa ditegakkan di Negara merdeka ini. selama sesuai dengan kaidah umum dalam sistem undang-undang Islam462. menerapkan undang-undang. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. tidak tamak terhadap kekayaan Negara.

dan kemajuan membangun kekuatan mempersiapkannya untuk memikul risalah dakwah Islam dan tujuantujuannya yang mulia di seluruh alam. hal. hal."465 Tentang peran pemerintah Islam dalam skala internasional. 232 365 ."466 • Tiang-tiang Penyangga Sistem pemerintahan Islam dan undang-undang konstitusi: 464 465 Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini). yang akan menjaganya. menyempurnakan mewujudkan kemandiriannya ilmu. Beliau juga berkata. sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama semuanya milik Allah. bukan sekedar bagan struktural. "Kami berharap Mesir bisa menjadi Negara muslim yang mendukung setiap upaya dakwah Islamiyah. Dakwah Kami di zaman baru.aturannya. menyatukan seluruh potensi bangsa Arab. Demikian pula dakwah tidak mungkin tegak kecuali ada jaminan perlindungan. dan bukan pula pemerintah yang materialistis. "Daulah Islamiyah tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas pondasi dakwah. Imam Syahid berkata. menyebarkan dan mengokohkannya. berjuang untuk kebaikan mereka. dan menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat dengan penuh hikmah. 160 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam) 466 Risalah Pergerakan. kaku dan gersang tanpa ruh di dalamnya. dan melanjutkan perbaikan individu dan rumah tangga di masyarakat dalam pelbagai aspeknya. dalam pelbagai urusan kehidupan. diri. dan menebarkan kalimat Allah serta menyampaikan risalah-Nya. sehingga ia menjadi sebuah pemerintahan yang mengusung suatu misi (risalah Islam). mendeklarasikank prinsip-prinsipnya yang mulia."464 "Dan hendaknya pemerintah ini melanjutkan manhaj dakwah dan mentarbiyah masyarakat dengan nilai-nilai Islam. melindungi kaum muslimin di seluruh penjuru bumi dari segala bentuk permusuhan.

Di kalangan umat Islam tidak terdapat perbedaan dan persoalanpersoalan prinsip-prinsip antara satu dengan yang lain. Al Quran dan sunnah Rasulullah Saw. dan mampu mewujudkan musyawarah (syuro) Islam."467 Ikhwanul Muslimin juga mendukung pemerintah yang menggunakan perangkat undang-undang konstitusi yang bersumber dari undang-undang Islam yang kekal. 467 Risalah: Nizhamul Hukm (Sistem Islam). hal. 318. atau dari yang besar kepada yang kecil. Beliau berkata. 319 366 . yakni al Islam yang telah dikenal luas oleh mereka. Rasa tanggung jawab pemerintah Kesatuan masyarakat Sikap menghargai aspirasi rakyat Imam Syahid menjelaskan tentang kewajiban representasi umat dan keikutsertaan mereka dalam membina pemerintah secara benar dan keberadaan Majelis Permusyawaran (yang terdiri dari ahlul halli wal 'aqd). Tidak ada kesempurnaan iman kecuali dengan ukhuwah. dan tidak akan terealisir iman kecuali dengan menegakkannya. Sementara itu. karena sistem sosial yang mereka yakini adalah satu. Namun hal itu tidak berarti menghalangi kebebasan menyatakan pendapat dan menyampaikan nasehat dari yang kecil kepada yang besar. perbedaan dalam hal furu' (cabang) tidaklah membahayakan. yaitu. dan fanatisme golongan.Imam Syahid menyebutkan bahwa terdapat tiga pilar utama yang merupakan kerangka pokok sistem pemerintahan Islam. karena ukhuwah –yang dengannya Islam telah mempersatukan hati mereka.adalah salah satu landasan iman. tidak akan menyebabkan kebencian. permusuhan. Apa yang sudah ada nashnya tidak perlu dilakukan ijtihad terhadapnya. "Umat Islam adalah umat yang satu.

Ikhwanul Muslimin tidak merelakan jika Islam dan prinsip-prinsip pemerintah Islam diganti dengan yang lain.469 Masalah ini –UUD. dan semua ini sangat relevan dengan ajaran Islam dalam format undang-undang. pada tanggung jawab pemerintah kepada rakyat dan control mereka kepada program yang dijalankan. Oleh karena itu.membutuhkan ketelitian dan penjelasan terhadap teks-teksnya yang memungkinkan adanya interpretasi yang beragam."468 Imam Syahid berkata. dan pada penjelasan akan batasan-batasan kekuasaan.Mereka menganggap bahwa undang-undang konsitusi yang dikenal di dunia sekarang merupakan undang-undang yang sangat dekat dengan prinsip-prinsip pemerintah Islam dan nilai-nilainya yang mulia. Mereka tak hendak mengganti dengan sistem lain. Imam Syahid menjelaskan tentang Fiqih Islam. begitupula pola penerapannyan secara praktis. Oleh karenanya Ikhwanul Muslimin berkeyakinan bahwa sistem UUD Mesir ini adalah sistem yang paling dekat dengan Islam disbanding dengan sistem UUD yang manapun di dunia ini. hal 138 367 . Ikhwanul Muslimin bekerja keras dalam rangka memberi kejelasan pengertian teks- 468 469 Ibid Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). "Ia sangat luas dan fleksibel yang mencakup pelbagai bentuk dan ragam konsitusi dalam aktivitas politik. pada musyawarah dan ketundukan penguasa pada kehendak rakyat. "Prinsip-prinsip UUD Mesir bermuara para perlindungan terhadap kebebasan individu dengan segala variasinya. namun mereka tetap mengambil manfaat dan segala sesuatu yang berguna dari undang-undang yang ada selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam.

walaupun begitu ia menolak perseteruan.teks yang rancu dalam UUD Mesir dan memperbaiki metode yang digunakan untuk menerapkannya dalam negeri. terutama jika bisa disandingkan dengan semangat saling toleransi dan keluasan perspektif. Yang dilarang adalah pertentangan yang mengarah kepada kegagalan dan kelemahan. Imam Syahid berkata. adapun perbedaan pandangan cara yang merupakan sangat bentuk kesempurnaan dalam dan keberagaman pandang dibutuhkan mengungkap kebenaran dan sampai kepada sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat. permusuhan dan konflik partai yang dapat menghancurkan persatuan umat dan menjadikannya seperti kelompokkelompok yang saling bermusuhan. serta jauh dari sikap fanatik dan sempitnya pandangan. pemikiran. sementara yang kita kritisi selama ini adalah kerancuan teks dan pola penerapannya.juga dijelaskan. hal. 470 471 472 Ibid Ibid Ibid. "Sebagaimana yang diyakini oleh Imam Syahid bahwa terdapat perbedaan antara kebebasan berpendapat.470 "Kami menerima prinsip-prinsip yang ada pada UUD tersebut karena ternyata sesuai dengan Islam dan bahkan bersumber darinya.dengan ta'ashshub terhadap pemikiran tertentu atau keluar dari jamaah serta melakukan hal-hal yang semakin memperluas jurang perbedaan antar umat."472 Dalam risalah Ikhwanul Muslimin (maret 1994 M) –yang berpegang terhadap syuro dan multipartai. Beliau menganggap perbedaan merupakan hal yang lumrah. 146 368 . ia menamakannya sebagai partai politik yang buta. syuro dan nasehat –yang merupakan kewajiban dalam Islam. lembaga dan partai politik serta menyampaikan nasehat dan menuntut perbaikan kepada pemerintah."471 Imam Syahid menegaskan tentang kebebasan menyampaikan pemikiran dan mendirikan organisasi.

dan club-club serta pengumuman kepada khalayak dan dakwah kepadanya. kami meyakini keberagaman partai di tengah masyarakat muslim. Masyarakat memelihara juga seyogyanya serta harus dibina untuk untuk menjaga dan dan haknya berjuang mendapatkan menyempurnakan kekurangannya. yang notabenenya merupakan pilar-pilar penopang masyarakat. Di dalam sirah Rasulullah Saw. Undang-undang yang dijalankan seyogyanya dijalankan oleh hakim yang independen.Oleh karena itu. 39 369 . baik muslim maupun nonmuslim.473 Ikhwanul Muslimin menegaskan dalam pandangan dan manhaj mereka tentang urgensi terpenuhinya kebebasan masing-masing anggota masyarakat. fiqih dan wawasan. dan ini merupakan jaminan utama. terlindungi dan jauh dari pengaruh penguasa atau pihak manapun. dan tentang tidak perlu adanya pembatasan dari pemerintah terkait dengan kegiatan dan aktivitas kelompok dan partai politik. serta persamaan hak di antara seluruh anggota masyarakat. lembaga. karena hal itu akan menjadi jaminan terhadap keselamatan masyarakat dan keistiqamahannya di atas jalan yang benar. 473 Pandangan Ikhwan tentang multipartai dan wanita. Hak ini –pendirian partai. 38. dan khulafaur Rasyidin terdapat banyak keterangan yang menguatkan keterangan ini. Pusat Studi Islam.dijamin untuk setiap penduduk negeri dan untuk setiap kelompok. hal. perlindungannya. laki-laki dan wanita tanpa ada perbedaan. selama manhaj Islam tetap menjadi aturan yang tertinggi. Pemerintah sebaiknya membiarkan masing-masing partai untuk bergerak dan menyerukan dan menjelaskan proyeknya masing-masing. serta teruji secara pemikiran. ilmu. dan itu merupakan hak utama yang dimiliki oleh setiap individu masyarakat. kemudian menggunakan prosedur syar'I yang sesuai terhadap siapa saja yang keluar dari prinsip-prinsip dasar yang tidak ada perbedaan antara para ulama dan ahli fiqih.

sehingga tidak ada penguasa yang menyimpang atau merampas hak ini darinya dengan hujjah apapun. hal."474 Beliau juga berkata. Ikhwanul Muslimin menggunakan syuro sebagai asas dalam pemerintahan. merekalah yang memberikan amanah kepemimpinan kepada siapa saja yang mereka 474 475 kemaslahatan umum dari Risalah: Nizhamul Hukm (Sistem Islam). dan mereka melakukan muyawarah dalan setiap urusan mereka yang umum dan yang khusus demi mewujudkan keadilan dan melaksanakan hukum Allah serta kemaslahatan manusia. sedangkan rakyat adalah tuannya. Imam Syahid berkata."475 Disebutkan di dalam risalah Ikhwanul Muslimin. Diantara kewajiban umat adalah mengawasi kepala pemerintahan dan memberikan catatan padanya. Maknanya adalah bahwa umat adalah sumber kekuasaan. Sedangkan pemerintah hendaknya bermusyawarah aspirasinya. Pengawasan umat terhadap para pemimpin merupakan hal utama di dalam manhaj Islam dalam pemerintahan. "Diantara hak umat Islam adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah denga secermat-cermatnya dan menasehatinya jika dirasa hal ini membawa kebaikan. 318 370 . atau dengan slogan apapun. "Pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan rakyat dengan rakyat dan menghargai bertanggung jawab kepada Allah dan rakyatnya. 319 Ibid. ia merupakan sebuah kemestian bagi seorang kepala pemerintahan sedangkan umat merupakan sumber kekuatan pelaksanaan Negara. "Perintahkanlah kaum muslimin untuk bermusyawarah di antara mereka. Pemerintah adalah pelayan dan pekerja. dan memberikan implikasi buruk terhadap masyarakat muslimi. hingga tidak terjadi kehancuran individu atau kelompok dari masyarakat dengan melakukan sesuatu yang melibatkan khalayak ramai. hal.

hal. 34 371 .478 476 477 Syuro dan multipartai. "Umat Islam melakukan ibadah hanya kepada Allah semata. menyucikan hukum-hukum Al Quran dan sunah Rasulullah yang mulia. dan penguasa adalah pengawalnya. Pusat Studi Islam. hal. Jika ia memilih seorang wali untuk menjalankan keperluannya. "Diantara kewajiban setiap individu muslim adalah meluruskan jika kepala Negara melakukan kesalahan. meyakini bahwa manusia tidak memiliki kekuasaan selain apa yang telah diturunkan Allah kepada mereka.476 Tidak boleh ada kepala Negara yang mengklaim ishmah (terjaga dari kesalahan) dan terlepas dari kemungkinan-kemungkinan keliru. mulitipartai dan wanita. sesuatu yang tidak memiliki pengawal maka akan hilang. ihsan dan insaf. atau untuk kemaslahatan manusia pada sesuatu yang diperbolehkan477. ilmu. maka umat Islam tidak berhak memberikan tugas kepemimpinan suatu urusan kecuali terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat. potensi dan kemampuannya. Dengan demikian. karena sesungguhnya agama adalah pondasi. pengalaman. namun justru dalam rangka melaksanakan hukum Allah dan syariat Islam. yaitu apa-apa yang telah ditentukan berupa pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan penuh keadilan. bahkan meluruskan penyimpangan-penyimpangannya walaupun harus menggunakan pedang sekalipun. hal. Batas ketaatan rakyat kepada pemimpin adalah selama perintahnya bukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Penugasan yang diberikan umat Islam dijalankan hukumnya dan dibatasi oleh syariat Allah. 33 478 Pandangan Ikhwanul Muslimin tentang Syuro. yaitu sesuai dengan kandungan dan tuntunan syariat Islam. maka seluruh urusan harus diluruskan sesuai dengan muatan dan tuntunan hukum-hukum agama.yakini agama dan amanahnya. 31 Ibid. sesuatu yang tidak memiliki pondasi maka ia akan hancur. karena ia tidak boleh mendelegasikan sesuatu terhadap sesuatu yang tidak dimilikinya dan bukan haknya. semua ini harus berada dalam koridor dan batasan yang telah ditetapkan syariat.

36. Oleh karena itu. Sebagaimana undang-undang Islam juga harus memuat prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang memelihara dan menjaga kebebasan umum dan khusus setiap individu masyarakat. Sebagaimana kami melihat bahwa kepala Negara (presiden) tiada lain adalah wakil rakyat. hal ini untuk menjamin tidak terjadinya kelaliman pemerintah. maka kepemimpinan Negara harus dibatasi dalam batas waktu tertentu. kami meyakini bahwa umat harus memiliki undang-undang tertulis yang sesuai dengan prinsipprinsip dan tujuan syariat Islam. baik muslim maupun non muslim. 37 372 . walaupun itu adalah sesuatu yang tersebar di kalangan manusia. Hal ini tentunya membutuhkan keberadaan sebuah majelis perwakilan yang memiliki kekuatan legislatif dan pengawasan. Dalam kerangka undang-undang Islam. Undang-undang Islami inilah yang kemudian memberikan legalitas dan alasan atas setiap sistem pemerintahan atau politik apapun. bahkan mengganti mereka jika hal itu diperlukan. yang memiliki keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan. yang merepresentasikan keinginan dan aspirasi rakyat melalui pemilihan umum yang bebas dan bersih. yang tidak menerima pembangkangan terhadap syariat Islam dan prinsip-prinsipnya. hal. yang membatasi dan menentukan tanggung jawab kepala Negara di hadapan rakyat serta metode evaluasi.Dengan demikian keseimbangan syariat Islam yang terpancar dari nilai-nilai ajaran Al Quran dan sunnah Rasulullah merupakan konstitusi tertinggi dalam pemerintahan Islam. sehingga masing-masing lembaga itu tidak berbuat lalim satu sama lain. pelurusan dan pembenaran kebengkokan mereka dengan cara yang baik dan sukses. menjadikan pemerintah adalah permusyawaratan yang berlandaskan pemerintahan rakyat. harus terwujud keseimbangan antara kekhususan (wilayah kerja) di pelbagai lembaga yang dikelola oleh Negara.479 479 Ibid. yang tidak boleh diperbaharui kecuali untuk waktu yang terbatas.

Beliau menyebutkan. selama benar-benar mengarah kepada pemilihan ahlul Halli wal 'aqdi. dimana pendapat-pendapat mereka dalam fatwa dan istinbath hukum diperhitungkan umat.480 Kemudian juga termasuk bagian dari mereka adalah masyarakat yang memilih mereka untuk berperan sebagai wakil dan mengawasi jalannya pemerintah eksekutif. Imam Syahid berkata. "Sistem parlemen modern telah melapangkan jalan kea rah pembentukan ahlul halli wal 'aqdi dengan sistem pemilu (dengan segala variasinya) yang telah dirumuskan oleh pakar hukum. ini yang dikenal dalam istilah perpolitikan modern sebagai referendum. Mereka yang mempunyai posisi kepemimpinan di tengah masyarakat. 328 Ibid 373 . tokoh masyarakat. seperti tetua suku. Sesungguhnya. dan Islam menyerahkan kepada umat untuk memilih bentuk dan sarana yang bisa merepresentasikan kelompok-kelompok ini. kita tahu bahwa orang yang memungkinkan untuk menjadi ahlul halli wal 'aqdi itu ada pada tiga golongan di bawah ini: 1. yaitu melalui ahlul Halli wal 'aqdi. Mereka inilah yang boleh dimasukkan dalam kelompok Ahlul Halli wal 'aqdi. Yang jelas dari pendapat para ahli fiqih. Para ahli fiqih yang mujtahid. 2. dan pemimpin organisasi. yang pertama melakukan jaring aspirasi setiap individu masyarakat dalam setiap permasalahan. Yang kedua. Islam tidak menolak sistem ini. hal.Imam Syahid menyebutkan bahwa penghargaan terhadap aspirasi rakyat serta kewajiban mengikutsertakan mereka dalam pemerintahan dengan optimal dan benar merupakan bagian dari rukun sistem untuk pemerintahan Islam."481 480 481 Risalah: Nizhamul Hukm (Sistem Islam). Para pakar dalam masalah-masalah yang bersifat integral 3. "Terdapat dua cara melakukan hal ini.

Sistem Islam dalam hal ini bukanlah slogan dan julukan semata. keyakinan akan kelayakan sistem dan rasa kepedulian untuk menjaganya. Imam penerapannya. Syahid tidak juga terpaku menegaskan pada tentang urgensi metode kaku. Ikhwan berupaya mendirikan sebuah pemerintah Islam yang sesuai dengan karakteristik dan 482 483 Ibid. hingga kondisinya tidak berubah menjadi realitas yang serba palsu karena banyaknya politikus yang bermain dan membohongi masyarakat. Dan keseimbangan ini tidak mungkin bisa dijaga kecuali dengan nurani yang senantiasa hidup. "Inilah yang dalam istilah politik modern kita kenal sebagai kesadaran politik. teks-teks peraturan secara menetapkan hukum dengan hal-hal mendasar dan prinsipil dengan pelbagai perubahan bentuk dan model. atau kematangan politik. selama kaidah-kaidah pokok di atas bisa diwujudkan (dimana tidak mungkin suatu hukum akan tegak tanpanya) dan diterapkan secara tepat sehingga dapat menjaga keseimbangan dalam berbagai situasinya (yang masingmasing tidak mendominasi bagian yang lain). atau pendidikan politik. Beliau berkata.482 Begitupula dengan peran dan posisi wanita di parlemen. Imam Syahid meyakini tentang urgensitas pengaturan pemilu dan peletakan beberapa aturan yang menjamin kesehatan dan kebersihan jalannya pemilu untuk merepresentasikan aspirasi rakyat. dan kepekaan perasaan terhadap kesucian nilai-nilai ajaran ini. dan tidak memonopoli hanya untuk dirinya. 319 Ibid. atau istilah-istilah sejenis yang semua itu bermuara pada satu hakikat. sehingga ia benar-benar sampai pada derajat kekuatan dan kesadaran yang tinggi. 374 . Imam Syahid sangat memperhatikan pembinaan kesadaran politik dan kematangan politik umat."483 Ikhwanul Muslimin tidak membatasi pemerintah hanya pada kelompoknya. hal.

Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan koridor-koridornya yang berlaku. selalu menjaga untuk tidak sendiri memikirkan problem umat yang besar dan kemaslahatan Negara. Ikhwanul Muslimin melihat nilai positif terhadap meluasnya wilayah kerjasama dan kesepakatan antara aliran dan kelompok-kelompok yang beraneka ragam –terlepas dari perbedaan-perbedaan yang terjadi. bukan untuk kepentingan segmen tertentu.demi mewujudkan kemaslahatan Negara dan umat. mulitipartai dan wanita. hal. Rakyat bebas memilih siapa saja yang mereka ridhai untuk menjadi pemimpin sesuai dengan manhaj Islam dan syariatnya demi mewujudkan peran umat Islam. dimana Ikhwanul Muslimin mengajak untuk mendirikan kesepakatan nasional untuk menghadapi penjajahan Inggris terhadap Mesir. Barang siapa yang keluar darinya maka telah keluar dari manhaj Islam dan undang-undang Negara. bukan sesuai dengan hawa nafsu dan ambisi serta keluar dari syariat Allah. serta tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar dan tujuannya. yaitu melalui pemilu secara regular 484. Mereka bersama masyarakat adalah pengawal dan pemberi nasehat kepada para pemimpin. Dan hal ini terjadi pada abad modern ini secara berulang-ulang.sifat-sifat yang ditetapkan oleh syariat. selama hal itu sesuai dan tidak melanggar hukum-hukum Islam dan syariatnya. Diantara manhaj Ikhwanul Muslimin adalah. begitupula dalam memberikan bantuan dan dukungan terhadap permasalahan Palestina dan menghadapi penjajahan Yahudi di buminya. Ia mengajak dan melakukan perjanjian dengan pelbagai simpul kekuatan Negara dan aliran yang beraneka ragam untuk mewujudkan dan menerapkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti yang terjadi pada tahun 1948 M. Pusat Studi Islam. ia justru berupaya untuk mengikutsertakan orang lain dari masyarakat. 39 375 . Dan hal ini membuktikan kadar keluasan tingkat toleransi 484 Pandangan Ikhwanul Muslimin tentang Syuro. Ikhwanul Muslimin menerima pergantian kepemimpinan Negara antara kelompok dan partai politik.

sebagai ganti dari tiga kawasan. Dengan demikian. kekuasaan eksekutif. Adapun independensi kekuasaan yang khusus menangani ijtihad dan perundang-undangan dengan tetap komitmen terhadap hak legislatif. 376 . Beliau berkata. terdapat sekat yang jelas antara pemerintah legislatif dan pemerintah eksekutif. tahun 2004 M. Hal ini sesuai dengan gambaran para ulama tentang Ahlul halli wal 'aqdi. kekuasan eksekutif. dengan keberagaman bentuk dan wilayahnya. sistem pemerintahan ini mampu mewujudkan sekat yang jelas antara wilayah kekuasan dalam pemerintahan.Ikhwanul Muslimin terhadap orang lain dan upaya mereka untuk menjaga persatuan umat dan keutuhan bangsa. kekuasan pengawasan. kekuasaan peradilan.485 485 Diantara tulisan Dr. • Gambaran Sistem Politik Islam Fiqih Islam menjadikan pembagian kekuasaan Negara menjadi 4 (empat) kekuasaan. Hal ini yang kemudian dapat membebaskan undang-undang dari rezim pemerintahan dan nafsu manusia. yaitu: Kekuasaan legislative (pembuat undang-undang). Seorang pemikir muslim. dan di atas itu semua. maka hal itu adalah yang paling dekat untuk mewujudkan batas yang menyekat antara wilayah kekuasaan dalam pemerintahan. yaitu dengan menjadikan kekuasaan legislatif di atas Negara. Muhammad Imarah yang dipublikasikan oleh Koran Al Akhbar tentang Konsep Syuro dalam Islam. yang menjadikan kekuasan di dalam sistem pemerintahan Islam menjadi tiga wilayah. dan lebih optimal dalam meningkatkan supremasi hukum terhadap wilayah-wilayah kekuasaan yang lain. "Perbedaan antara kekuasaan hasil ijtihad fiqih dalam sistem syuro Islam dengan kekuasaan pengawasan. Muhammad Imarah menyebutkan tentang perbedaan ini di dalam manhaj permusyawaratan Islam. dan kekuasaan yudikatif (peradilan). Dr. hal ini karena hak legalitas dalam membuat undang-undang.

ketika ia dibaiat menjadi pemimpin kaum muslimin. dan memuhasabah pemerintah. pengawasan umat terhadap pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Khalifah pertama. namun pada akhirnya keberagaman ijtihad ini pada akhirnya akan bermuara pada nilai-nilai yang tetap. Partai atau kelompok apapun yang berhasil menduduki kursi pemerintahan eksekutif sesuai dengan keinginan rakyat. baik dalam setiap perkara kecil dan besar. lalu pekerjaan itu terus berlanjut. dengan kekuasaan eksekutif. bagaimana ia memuhasabah. serta meletakkan perlindungan dan penjagaan pelaku dan institusinya dari pengaruh dan tekanan apapun dari kekuasaan eksekutif. pengkhususan ahlul halli wal 'Aqdi dengan wilayah kekuasaan eksekutif. sebagaimana beliau juga menjelaskan tentang dasar pemisah antara kekuasaan yang mengakar dan terlihat secara jelas pada masa khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab – semoga Allah meridahinya.Pembahasan ini merupakan masalah ijtihad fiqih yang sangat luas.yang memisahkan antara kekuasaan yudikatif. yang menguatkan tentang perbedaan sistem politik Islam dan kadar perhatiannya terhadap partisipasi umat dan pengawasannya terhadap pemerintah. Imam Syahid telah menjelaskan hal itu di dalam risalahnya Sistem Pemerintahan Islam. pengawasan dan penelitiaan. rasa tanggungjawab di hadapan. Sejarah Khulafaur Rasyidin menjelaskan bagaimana kekuasaan legislative dan yudikatif berbeda dengan kekuasaan eksekutif (khalifah) dalam pandangan dan ijtihadnya. tidak berarti kekuasaan-kekuasaan yang lain kehilangan kebebasan dan kesatuannya dalam menjalankan tugasnya. Ia tidak membiarkan kebebasan yang terbentuk adalah kebebasan secara simbiolis dimana kekuasaan eksekutif memonopoli hak legislasi. keterwakilan rakyat di dalamnya. "Amma 377 . Diantara asas sistem pemerintah Islam adalah. Abu Bakar Shiddiq –semoga Allah meridhainya. Sistem pemerintahan Islam meletakkan jaminan yang menjamin kebebasan kekuasaan legislatif (ahlul halli wal 'aqdi). kekuasaan pengawasan dan kekuasaan yudikatif. mengawasi dan menghukumi.

bukan pula menikmati hak Allah. dan mengawasinya dalam masalah keuangan Negara. Jika kalian melihat aku berada dalam kebenaran maka bantulah aku. jika kami melihat engkau melakukan penyimpangan maka kami akan meluruskanmu dengan pedang-pedang kami. Seorang pemimpin pemerintah dalam syariat Islam adalah representasi dari umat dalam mendirikan syariah. namun jika aku membangkang kepada-Nya maka tidak ada ketaatan kalian kepadaku. "Demi Allah. Taatlah kepadaku selama aku mentaati Allh. Hal ini semakin menguatkan tentang tanggung jawab pemerintah di hadapan rakyatnya. bukan berarti ia menjadi wakil Allah dalam kedudukannya sebagai pemimpin Negara. yang legalitasnya mengacu pada keinginana rakyat yang memiliki hak mengawasi dan mengontrolnya bahkan memecatnya jika ia keluar dari keinginan rakyat dan manhaj Allah. Sesungguhnya aku telah dipilih untuk memimpin kalian sementara aku bukan yang terbaik di antara kalian. (karena kepemimpinan di bumi merupakan amanah untuk seluruh manusia). serta menggunakan pelbagai sarana-prasarana yang sesuai –dengan kondisi zaman dan waktu. Kekuasaan ijtihad dan legislatif (Ahlul Halli wal 'aqdi) terdiri dari orangorang yang memiliki spesialisasi dan sifat-sifat keahlian khusus di pelbagai 378 . serta bangkit bersama umat dalam pelbagai aspek serta menegakkan kebenaran dan keadilan di dalamnya." Umar mengucapkan syukur kepada Allah. Penduduknya selalu meminta kepadanya dan memberikan evaluasi kepadanya tentang pelbagai hal. salah seorang penduduk berkata kepadanya. mereka memiliki hak untuk mengawasi dan mengontrol. namun jika kalian melihat aku dalam kebatilan maka tegur dan perbaikilah aku. yang terpelihara dari kesalahan.ba'du. Seorang pemimpin justru merupakan wakil rakyat dalam tugas dasarnya secara syar'I.untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan tersebut. untuk dirinya sendiri dan untuk umat. baik kecil maupun besar." Begitu pula pada masa Khalifah Umar bin Khattab –semoga Allah meridhainya-.

yang paling mendasar adalah terpenuhinya kaidah-kaidah pokok dan rukun-rukun dalam ajaran Islam. baik fiqih maupun spesialisasi khusus di bidang-bidang tertentu dalam kehidupan. serta mengelola usulan dan saran apa saja yang masuk dari lembaga eksekutif dan lembaga pengawasan (parlemen) untuk kemudian disiakan menjadi undangundang yang diinginkan. Hal ini berbeda sekali dengan konsep Wilayatul Faqih –konsep ini termasuk yang ditolak oleh Ikhwanul Muslimin. Lembaga pengawasan memiliki hak tersendiri. Slogan dan julukan tidak penting. Hal ini sebagaimana dibenarkan oleh Fiqih Islam dan penerapannya sepanjangan sejarah khulafaur Rasyidin dalam bentuk pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan. sebagaimana yang ada dalam ideologi Barat-Kristen.kekuasaan di sini adalah milik rakyat sepenuhnya. demi mewujudkan pemilu yang bersih dan kesatuan pemerintah eksekutif. ia boleh mengadakan interplasi dan mengkritik dengan sebab-sebab tertentu terhadap apa saja yang diputuskan oleh lembaga legislatif. Anggota lembaga pengawasan (parlemen) ditetapkan melalui pemilihan langsung dari rakyat. serta jaminan untuk aspirasi umat dan menghormati keinginan mereka. karena di dalam Islam tidak ada istilah pemuka agama. Ketika terjadi perbedaan. Seperti pemisahan antara lembaga yudikatif 379 . dan cara pemilihan mereka diserahkan sepenuhnya kepada rakyat dengan sarana yang mereka tentukan sendiri. menyampaikan gagasan-gagasannya. yang masing-masing memiliki spesialisasi tersendiri dengan sifat-sifat tertentu. dan mereka tidak memiliki wilayah kekuasaan terhadap lembaga kekuasaan yang lain. lembaga legislatif bertigas menyusun legislasi perundang-undangan yang dibutuhkan di parlemen. maka perkara akan diputuskan oleh lembaga yudikatif yang independen dan memiliki spesialisasi khusus di bidang tersebut. Agama Islam memberikan peluang yang luas untuk berijtihad seputar sarana-prasarana dalam pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kekuasaan ini tidak terdiri dari rijal ad din (para pemuka agama).bidang. Namun mereka dipilih oleh rakyat melalui pemilu.

Seseorang yang menerapkannya di lembaga-lembaga politik di kehidupannya. komitmen terhadap pendapat mayoritas dan menerimanya sebagai pendapat sendiri. sama seperti ibadah sholat dan puasa. sehingga penerapannya berjalan bersih dan terhindar dari faktor-faktor kebencian dan permusuhan serta perseteruan partai. adalah sesuai dengan ajaran Islam dan sistem politiknya. Adanya sifat saling menghargai pendapat satu sama lain. Dimana seseorang menyampaikan pandangan dan gagasan dengan sangat jujur. ia bukan sesuatu yang asing atau yang diadopsi dari orang lain. yaitu adanya penentangan sejak kesempatan pertama atau membangkang melaksanakan tugas. Demikian pula halnya pembagian antara lembaga pengawasan (dalam bahasa politik modern dikenal dengan parlemen) dan lembaga eksekutif. bahkan mungkin berbeda dengan pandangan partai atau kelompoknya. Konsep syuro dalam Islam merupakan sesuatu yang diharuskan. Dimulai dari keluarga kecil dan berakhir ke kepemimpinan tertinggi Negara. bukan peraturan atau hak semata. Namun tetap dalam koridor adab-adab Islami. ini adalah konsep kehidupan yang dipelajari oleh seluruh individu masyarakat dalam pelbagai aspek. ia adalah kewajiban dan ibadah kepada Allah. menunaikan dan melaksanakan segenap keputusan yang dihasilkan. Ia merupakan rukun dasar dalam sistem politik Islam. Demokrasi dengan makna politiknya atau apa yang diperankan berupa partisipasi rakyat.dan lembaga eksekutif. Islam bahkan menambahnya dengan jaminan dan adab-adab yang 380 . dan selalu menyerang kelompok-kelompok minoritas yang berseberangan dengannya. Hal ini tidak seperti yang terjadi dalam demokrasi Barat. kebebasan memilih pemimpin. dimana seorang hakim menetapkan hukum kepada khalifah. terbinanya jalinan ukhuwah dan rasa cinta antara sesama anak-anak bangsa. tanpa ada tekanan atau paksaan. dan penghormatan terhadap aspirasinya. sesuai dengan apa yang diyakininya.

yang memiliki kewajiban khusus terhadap agama Islam sebagaimana yang disebutkan para fuqaha. yang bertugas mengontrol konstitusi dan dan memecat pembuatan kepala pemerintah. semuanya memiliki persamaan di hadapan hukum. begitu pula dengan kementerian delegasi (untuk misi perjanjian). dengan tetap membuka pintu ijtihad disertai koridor-koridornya. maka hal itu ditentukan berdasarkan mayoritas penduduk yang muslim. Umat adalah sumber kekuasaan di dalam manhaj Islam. baik pemerintah eksekutif. serta demi membantu pemahaman dan penjelasannya kepada masyarakat dengan tetap mengupayakan penggunakan nama dan istilah-istilah dalam Islam dan ajarannya. Tidak ada perbedaan antara kita. agar sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Islam tidak melarang penggunaan nama dan istilah-istilah modern. dan hal ini tidak bertentangan dengan sumber utama di dalam hukum dan prinsipprinsip Islam. legislative dan yudikatif. di dalamnya terdapat seorang pemimpin. sesuai dengan manhaj Islam dan undang-undangnya. maka para fuqaha membolehkan dari kelomok minoritas nonmuslim. Adapun untuk jabatan di kementerian eksekutif. mereka mendapatkan hak yang sama seperti penduduk lainnya. yang banyak membahas tentang sistem ini. Mereka mendapatkan apa yang kita dapatkan dan mereka memikul kewajiban sebagaimana kewajiban yang kita pikul sesuai dengan kaidah fiqih. selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.memperluas wilayahnya dan demi mewujudkan keinginan yang dicitacitakan. pengawasan. Kami mengambil pendapat yang moderat sesuai dengan dalil dan hujjah. Kelompok minoritas non muslim memiliki hak penduduk negeri secara sempurna di masyarakat. undang-undang yang berijtihad dalam dalam 381 yang diperlukakn . Umatlah yang memilih pemerintah di masyarakat. terkecuali untuk jabatan kepemimpinan Negara. mereka mendapatkan hak politik yang sama sebagaimana yang diberikan kepada setiap penduduk. Perincian hal ini terdapat di buku-buku fiqih. dengan tidak mengeyampingkan atau menggantinya.

ia justru merupakan hak bagi setiap individu muslim dengan koridor dan kaidah-kaidahnya yang baku di dalam Islam. Ikhwan telah menetapkan sikapnya ini di dalam nota baru mereka terkait dengan kerangka internal. satu atau dua periode.kehidupan dan urusan-urusan pemerintah. mereka menjadikan rakyat sebagai hakim yang memutuskan siapa yang mereka pilih untuk memimpin Negara. mereka tidak memenangkan pendapat yang mengatakan kepemimpinan Negara adalah seumur hidup. saling memahami serta menyampaikan dakwah dengan kebijakan dan hikmah. berlandaskan atas asas cinta. serta menghormati pilihannya yang merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Islam. terhadap pemenuhan keinginan umat. Hubungan mereka dengan masyarakat dan orang-orang yang berbeda pandangan dengannya. Pembicaraan tentang hukum Islam bukan hak yang bisa dimonopoli oleh seseorang. dan ini merupakan jaminan dan pengawasan yang efektif di setiap sistem atau pemerintahan. Setiap muslim bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap masyarakat Islam dan agama Islam. Ikhwanul Muslimin juga meyakini tentang batas maksimal kepemimpinan seorang kepala Negara. atau ia merupakan ketetapan yang hanya dimonopoli oleh seseorang yang mengklaim ishmah (ma'shum) dari kesalahan. Ikhwanul Muslimin meyakini kebebasan mendirikan lembaga-lembaga. atau memonopoli kebebasan dan pengakuan di masyarakat hanya pada dirinya. walaupun hal itu berbeda dengan pandangan dan apa yang diputuskan oleh jamaah. termasuk bagi kelompok 382 . Sebagaimana Ikhwanul Muslimin juga sangat meyakini bahwa menghormati aspirasi rakyat dan memenuhi tuntutannya merupakan bagian dari rukun sistem politik Islam. dalam koridor hukum dan prinsipprinsip ajaran Islam serta koridor ijtihad. partai politik bagi setiap kekuatan dan aliran. Hal ini semakin menegaskan tentang pergantian kekuasaan yang diyakini Ikhwanul Muslimin. Ia juga mengklaim dirinya sebagai penasehat umat.

dimana salah seorang Yahudi menolak perkataan Abu Bakar ketika ia menjelaskan secara panjang lebar tentang hakikat Allah. 383 . Kebebasan sosial dan politik ini diatur oleh Islam dengan sistem yang sangat baik. perincian pekerjaan dan akitvitas mereka banyak diceritakan dalam buku-buku sirah. jumlah mereka sekitar 70 orang. kecuali untuk jabatan kepemimpinan tertinggi Negara (Imamatun 'Uzhma). Diantaranya adalah muktamar yang mereka lakukan di salah satu rumah. untuk menyampaikan keinginan mereka –dan Rasulullah memenuhi permintaan tersebutIni merupakan lembaga kewanitaan pertama dalam Islam. yang merupakan pengambil keputusan ketika sarana-sarana tersebut memberikan dampak negatif terhadap masyarakat.minoritas dan kaum wanita tanpa ada halangan. Begitupula dengan kebebasan beraspirasi dengan pelbagai sarana (baik dengan menerbitkan Koran dan media-media pers lainnya) di tengah masyarakat Islam. dan beberapa hal lain yang dijelaskan oleh para fuqaha. Islam memberikan kaum wanita hak politik yang sama dengan kaum laki-laki. Coba lihat bagaimana kaum wanita Madinah berkumpul dan mempelajari beberapa permasalahan mereka. dan dihadiri oleh Abu Bakar Shiddiq –semoga Allah meridhainya-. juga mendirikan lembaga kebajikan dan dakwah. yang memiliki dasar pijakan secara syar'I. dan jaminan itu diberikan kepada umat sejak masa Rasulullah Saw. atau keluar dari yang disepakati oleh masyarakat (dari kaidah-kaidah keutamaan dan akidah umat). dengan keberadaan lembaga kehakiman yang adil dan independen. mereka adalah para Qurra (Ashab Bi'ru Ma'unah). karena dalam kepemimpinan tertinggi tersebut juga terdapat kepemipinan dalam shalat. La dharara wala dhirar (mudharat tidak bisa ditolak dengan mudharat yang lain). Masyarakat Yahudi juga memiliki hak mendirikan lembaga dan muktamar. Para sahabat Rasulullah Saw. serta mengirimkan utusan kepada Rasulullah Saw. dan ini hanyat terbatas untuk kaum laki-laki.

Setelah melakukan musyawarah dengan ahlul Halli wal 'aqdi. Dalam prosesi penetapan khalifah yang ketiga. Seperti dalam proses pemilihan Khalifah Abu Bakar Shiddiq. lalu dilakukan proses baiat secara umum di mesjid. Lalu dalam pemilihan khalifah yang kedua. dan pilihan terakhir dengan suara terbanyak menetapkan Abu Bakar Shiddiq sebagai khalifah yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah Saw. hanya beberapa orang saja yang menolak karena sebabsebab tertentu. Kemudian hal ini disampaikan kepada penduduk Madinah dan meminta memberikan tanggapan dan baiat. Setelah disampaikan kepada khalayak dan mereka menyetujuinya. dari kelompok Muhajirin dan Anshor dalam sebuah pertemuan singkat di kediaman Bani Sa'idah. Abu Balar lalu menetapkan satu orang sebagai penggantinya. Ia berdiri di jalan-jalan dan menghampiri beberapa rumah untuk meminta suara masyarakat. Abdurrahman bin Auf juga meminta kepada kedua calon khalifah untuk memaparkan dan 384 . dua nama muncul sebagai calon khalifah. Setelah penetapan pemilihan suara selesai. panitia pemilu dan menetapkan Ali bin Abi Thalib –yang termasuk ahlul halli wal 'aqdi.dan di tengah sakit menjelang wafat. juga menggunakan pelbagai saranaprasarana dalam memilih khalifah yang akan memimpin umat setelah Rasulullah Saw. di Madinah. yaitu Abu Bakar Shiddiq dan Umar bin Khattab –semoga Allah meridhai mereka berdua-. Sayyida Ali bin Abi Thalib –semoga Allah meridhai mereka-. yang pertama Sayyida Utsman bin Affan dan yang kedua. Abu Bakar Shiddiq –semoga Allah meridhainya. namun tetap berada dalam koridor dan dasar-dasar syuro. yaitu Umar bin Khattab –semoga Allah meridhainya-. dan akhirnya mereka memilih dua calon khalifah. Sebagian besar masyarakat Madinah menyetujuinya. dan suara terbanyak menetapkan Utsman sebagai khalifah berikutnya.untuk menetapkan calon khalifah diantara mereka.Para sahabat Rasulullah Saw. Kemudian Abdurrahman bin Auf berdiri untuk menyampaikan dua calon tersebut kepada masyarakat termasuk kepada kaum wanita dan para budak. parlemen Madinah yang terdiri dari sahabat Rasulullah Saw.

Dasar delegasi tidak akan mengurangi wewenang dan kekuasaannya. namun model-model pemerintah yang lain secara umum tidak bertentangan dengan manhaj Islam. "Adapun perihal tanggung jawab pemerintah menurut sistem Islam. Walaupun sejarah penerapan sistem pemerintahan Islam lebih dekat kepada model pemerintah terpimpin (presidentil). betapa pun keadaannya. komprehensif. Setiap khalifah yang terpilih selalu menyampaikan program- programnya secara rinci. dan menegaskan tentang sikap mereka yang menghargai aspirasi rakyat. Sistem pemerintahan Islam menerima dan mencakup semua konsep-konsep tersebut di atas. rakyat wajib mendukungnya. jika ia baik.menjelaskan program-program dan perencanaan mereka dalam pemerintahan. lalu dilakukan baiat secara missal di mesjid. jelas dan sangat istimewa. Dia punya hak untuk melakukan apa saja untuk kemudian menyerahkan penilaian prilakunya kepada masyarakat. Imam Syahid berkata. Kemudian dilakukan pemilihan terakhir untuk mendapatkan suara masyoritas ahlul halli wal 'aqdi serta masyarakara umum. jika 385 . Lalu bentuk pemerintah yang manakah yang paling ideal? Pemerintah terpimpin? Parlementer? Atau menggabung dua sistem ini? Maka kami katakana. selama berkesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan manhajnya. "Bahwa kaidah sistem pemerintahan dalam Islam sangat sempurna. Persis sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin pada masa daulah Islamiyah dengan sistem administrasi yang mereka adopsi dari Negara Paris dan Romawi setelah melakukan futuhat (ekspansi). meskipun kedudukan presiden dalam pandangan Islam memiliki wewenang yang terbatas. Terkandang ia mengambil sebagian dari konsep-konsep tersebut dan mengamandemen beberapa diantaranya. namun sebaliknya. dan ia bertanggung jawab secara penuh terhadap jalannya pemerintahan. pada dasarnya yang memiliki adalah presiden (kepala pemerintahan).

Ikhwanul Muslimin tidak bertanggung jawab terhadap penerapan sistem pemerintahan dari orang lain yang mengangkat slogan-slogan Islam. Dimana manhaj Islam bersumber pada sumber utama. Islam tidak melarang seorang presiden melimpahkan wewenang eksekutifnya kepada yang lain untuk mengemban tanggung jawab ini. Koridor dan kerangka yang ditetapkan oleh Islam untuk keselamatan masyarakat berupaka kaidah-kaidah keutamaan dan kaidah-kaidah yang lain. Karena sesungguhnya Ikhwanul Muslimin memiliki manhaj yang jelas dan berbeda dengan manhaj-manhaj yang lain. bahkan hal ini merupakan kebutuhan manusia sepanjang zaman. pandangan mereka bahkan hanya terbatas fase-fase terjadinya penyimpangan dalam menerapkan syariat Islam secara benar dan menyeluruh sepanjang sejarah. dan hal ini menjadi rujukan dan standar untuk setiap sistem pemerintahan dan penerapannya. hal.ia tidak baik. Diantara sarana yang digunakan Ikhwanul Muslimin dalam melakukan perjuangan konstitusi dan gerakan politik adalah mendirikan partai politik 486 Risalah: Nizhamul Hukm (Sistem Islam). sebagaimana dalam pemerintahan Islam masa lalu dikenal dengan Wizaratut Tafwidh (maksudnya kurang lebih sama dengan sistem cabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri sekarang ini). dan Khulafaur Rasyidin. maka rakyat harus meluruskannya. dan tidak menyelami kehidupan pada masa Rasulullah Saw. 322."486 Sesungguhnya orang-orang yang ketakutan terhadap syariat Islam sebenarnya belum mengenal Islam secara baik. komitmen mereka yang cermat terhadap syariat Islam. sebenarnya tidak berbeda dengan agama-agama yang ada. pemahaman mereka yang washathiyah dan komprehensif. dan mereka tidak memikul beban kesalahan yang dilakukan oleh orang lain atau yang disebabkan oleh manhaj orang lain. 323 386 . Para ulama fiqih telah memberi dispensasi atas masalah ini dan membolehkan sepanjang tetap berada dalam kerangka menegakkan kemaslahatan umum. yaitu Al Quran dan Sunnah Rasul-Nya.

maka Ikhwan memandang masalah ini secara hati-hati dan memperhitungkannya hingga detail. • Menolak cara-cara kekerasan. Imam Syahid berkata. Kami bersandar sampai sejauh ini. dan hal ini sesuai dengan dustur (peraturan) yang ada dan tidak keluar dari koridor-koridornya. mengandalkan. namun untuk menegaskan tentang kedalaman dan keaslian sistem politik Islam. yang program-programnya berlandaskan dari prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak keluar dari undang-undang dan koridor yang dibuat oleh masyarakat.modern. 136 387 . Ikhwanul Muslimin menolak cara-cara kekerasan dalam pelbagai bentuknya dan menolak revolusi serta sarana-sarana kudeta terhadap pemerintah."487 Beliau menghadapi tekanan dari pemerintah. dengan penuh kesabaran. dan Ikhwanul Muslimin tidak tergesa-gesa melangkah dan menyimpang dari jalan yang telah digariskan oleh Imam Syahid. dan istilah-istilah ini belum pernah digunakan sebelumnya di dalam buku-buku fiqih dan sejarah-sejarah klasik. walaupun secara praktek dan penerapannya sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dan koridornya. apalagi meyakini manfaatnya. Revolusi dan kudeta Ketika pemerintah eksekutif condong kepada jamaah. tiada lain adalah disebabkan karena penggunaan istilah-istilah politik kontemporer dan konteks-konteksnya yang terkini. Adapun mengenai revolusi. walaupun hal ini bukan pada tempatnya. "Revolusi adalah bentuk penggunaan kekuatan yang paling keras. Ketidakjelasan yang terjadi dalam beberapa hal. serta penangkapan. ini akan memudahkan berdirinya pemerintah Islam dan sistem pemerintahan Islam. hal. tindak aniaya karena dakwah yang dibawanya. dan untuk menjelaskan aspek-aspek mendasar yang menjadi pijakannya. Ikhwan tidak memikirkan. 487 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). yang menetapkan bahwa Islam merupakan sumber utama dalam perundang-undangan.

yang penting diketahui sebelum menggunakan kekuatan adalah mempertimbangkan dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan 388 . (maksudnya adalah penggunaan kekuatan itu sendiri merupakan solusi awal atau alternative terakhir?). Imam Syahid berkata. Dalam pepatah Arab "Alternatif terakhir dalam menyetrika". Ia tidak pernah menggunakan senjata dan tidak meneteskan darah manusia muslim. jihad politik dan upaya-upaya yang berkesinambungan. yang tidak menukik pada kedalamannya. apakah ia memberi batasan dan syarat-syarat serta memberi arahan dalam penggunaannya? Sesungguhnya pengobatan adalah kekuatan dengan bukanlah obat pertama yang dapat apakah menyelesaikan masalah. dan cahaya imannya padam. lalu kekuatan fisik dan senjata. "Pola pikir dan cara pandang Ikhwanul Muslimin jauh lebih dalam dan lebih luas dari sekedar memandang kerja dan pemikiran secara formal. "Apakah ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk menggunakan kekuatan pada situasi dan kondisi? Atau. Manakala sebuah jamaah mempergunakan kekuatan fisik dan senjata. dan tidak membandingkan ditetapkan. Mereka memahami bahwa peringkat pertama kekuatan adalah antara produk yang dihasilkan dengan target yang kekuatan akidah dan iman. akidahnya lemah. sementara ia dalam kondisi sel-selnya berserakan.ketegaran dan perjuangan secara konstitusi. maka bisa dipastikan bahwa kesudahan akhirnya adalah kehancuran dan kebinasaan. dan tidak pula menjadi hakim yang membagi-bagikan hukum kepada umat manusia. kemudian kekuatan kesatuan dan ikatan persaudaraan. sistemnya guncang.

Yaitu saat menghadapi penjajah Inggris dalam perang pembebasan negeri. namun beliau meyakini bahwa belum saatnya berjuang dengan mengorbankan darah. 189 Kami berbaik sangka demikian kepada beliau 389 .kekuatan itu. dan beberapa orang demonstran mendapat cidera. adalah ketika beliau menggelar sebuah demonstrasi yang menuntut pengusiran penjajah dari negeri Mesir dan Palestina. namun terlebih dahulu memindahkan komunitas masyarakat menuju pemahaman Islam yang benar. dan sikap Ikhwanul Muslimin terhadap cara-cara kekerasan. hal. revousi. serta apa saja situasi. Seorang jurnalis. kemudian membangun pilar dasar kendati tidak bisa mencakup seluruh masyarakat.488 Dalam salah satu sikap Imam Syahid yang direkam oleh sejarah. "Kemudian Syaikh (Imam Syahid) akhirnya mendengar kabar bahwa beberapa demonstran yang ikut dalam aksi tersebut mendapat cidera fisik. "Kami telah bersepakat atas komitmen untuk tidak menggunakan kekuatan untuk menggulingkan pemerintah dan mendirikan sistem pemerintah Islam dari atas. karena sesungguhnya menuntut pendirian Negara Islam dan perberlakukan syariat Islam bukan merupakan langkah pertama. Inilah Syahid Sayyid Quthb489 menggambarkan kelompok yang ia bina ketika dipenjara tahun 1965 M. Ini adalah manhaj dalam perubahan. padahal ia menginginkan demonstrasi damai. beliau sangat menyayangkan kejadian tersebut. Kemudian terjadi bentrokan dengan pihak kepolisian dan keamanan Mesir. paling tidak mencakup unsur-unsur dan kelompok yang memiliki potensi dan 488 489 Ibid. Muhammad Tabi'I menulis dalam majalah Akhir Sa'ah (detik-detik terakhir) yang menggambarkan sikap Imam Syahid. konsekuensi dan resiko yang mungkin timbul. bukan karena meyakini bahwa hak rakyat Mesir akan didapatkan dengan demonstrasi damai semata. seluruh kekuatan dan kemurkaan harus disimpang hingga tiba waktunya yaitu Yaum Dam (hari berdarah). dan kudeta dan tidak satupun Ikhwan yang menyimpang dari sikap ini.

pengalaman masa silam dan masa kini telah membuktikan bahwa tidak ada kebaikan selain jalan dakwah yang kalian lalui. "Sungguh. hal. Oleh karena itu. dan semangat kami tidak akan lemah. Berbuatlah. Sungguh. segala puji kepada Allah Rabb alam semesta. janganlah terlalu spekulatif dengan slogan-slogan keberhasilan. Konsultan Salim al Bahnasawy. peluang waktu dan detik-detik untuk melaksanakan. janganlah kalian asal-asalan dalam menyalurkan potensi.S Al Baqarah: 143)491 "Kami tidak putus asa. 269 390 . 127 492 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). (Q. Tidak ada ketepatan langkah kecuali pada yang kalian perbuat. akivitas dan kesadara. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.                          Artinya: "Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Tidak ada produktivitas kecuali yang sesuai dengan khitah kalian.pengaruh dalam mengarahkan seluruh masyarakat agar tertarik dan mau beramal dalam mendirikan sistem pemerintah Islam. tidak tergesa-gesa dan tidak mempercepat peristiwa. hal. Allah akan beserta kalian dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kalian. 237. keberuntungan hanya milik orang-orang yang mau beramal. hal. semuanya diperhitungkan dengan waktu."492 Hal itu karena segala sarana yang kami butuhkan memerlukan persiapan yang matang. Darul Wafa 491 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V).           490 Syubhat seputar pemikiran Islam kontemporer.490 Imam Syahid juga menegaskan tentang urgensi kesabaran.

banyaknya pendukung. kokohkan kesabaran. Ini adalah surat yang dipublikasikan oleh Koran Ikhwanul Muslimin.205 495 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). 363 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI). dan pengaruhnya terhadap lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan pemerintah di pelbagai level. hal.S Al Isra: 51)493 "Target jangka panjang membutuhkan kesabaran untuk menanti peluang. 493 494 Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim). hal. menyebarnya basis-basis dakwah. dukungan dan sokongan mayoritas masyarakat terhadap dakwah. yang terlihat di dalam penyampaiannya objektivitas. maka pikirkanlah. persiapan dan keberterimaan masyarakat. baiknya persiapan dan pembentukan. adab penyampaian dan perhatian terhadap urgensi hal yang ingin beliau sampaikan.Artinya: "Katakanlah: "Mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat.496 • Tentang Metode Terwujudnya kecondongan pemerintah terhadap dakwah: Yaitu sejauh mana propaganda. dimana ia mengungkapkan kekagumannya terhadap Kamal At Turk. kerjakan. maka dengan demikian akan terwujudlah kecondongan pemerintah terhadap gerakan dakwah."494 "Ia adalah saat-saat menentukan dalam sejarah kalian. mengingatkan mereka terhadap pentingnya doa-doa di waktu sahur (sebelum fajar). 391 . betapa banyak orangorang berpakaian lusuh jika bersumpah (berdoa) kepada Allah dikabulkan."495 Imam Syahid senantiasa mengingatkan mereka untuk menyandarkan diri kepada Allah. 270 496 Bagian dari surat Imam Syahid kepada Nahas Basya dalam jumpa pers yang beliau sampaikan kepada beberapa media. bersiap-siagalah. sabarlah. memberikan shibghah Islamiyah di pelbagai fenomena. matangnya pembentukan. bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. hal." (Q. kokohkan. putuskan. bertawakkal kepadanya.

Imam Syahid tidak membatasi gambaran konkret dan rinci tentang kecondongan tersebut; karena waktunya sangat tergantung pada kondisi dan peristiwa yang terjadi. Namun beliau meletakkan kaidah-kaidah dan batasan umum

sebagaimana di dalam disebutkan dalam risalah Muktamar Ke V. Proses terwujudnya kecondongan tersebut memiliki beberap kemungkinan: Hal mungkin bisa terwujud dengan keberpihakan pemerintah dalam beberapa poros utamanya serta keberadaan basis-basis strategis di bawah tekanan masyarakat. lalu jamaah tampil untuk menguasai beberapa sarana pengarah (yaitu dengan tekanan masyarakat secara damai, pengaruh basisbasis dakwah di lembaga-lembaga pemerintahan, kecondongan dan keberterimaannya terhadap kepemimpinan jamaah). Kemudian bisa jadi dengan kecondongan periodik (sementara), yaitu dengan sampainya para simpatisan dan pendukung jamaah di lembagalembaga strategis, diantaranya parlemen. Yang akhirnya mengantarkan kepada totalitas kecondongan dan keberpihakan pemerintah terhadap dakwah. Dan mungkin bisa terjadi penolakan dari beberapa penguasa untuk condong terhadap dakwah dan memenuhi permintaan masyarakat. Saat itu mereka akan berdiri di dalam lubang yang terpisah untuk melawan dan menekan rakyat. Sikap jamaah terhadap penolakan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syahid adalah dengan tetap menggunakan cara-cara elegan dengan perjuangan damai dan cara-cara konstitusi untuk menyingkirkan rintangan ini. Jika kelompok yang sedikit ini menggunakan kekerasan dan

penganiyaan terhadap kekuatan rakyat, maka sebagaimana arahan Imam Syahid bahwa jamaah tidak akan memulai penggunaan kekuatan, ia akan tetap menjaga setiap tetes darah setiap muslim dan selalu berupaya untuk menciptakan kecondongan pemerintah terhadap dakwah dengan cara damai, dan dalam kondisi seperti ini jamaah tidak akan melakukan reaksi terhadap
392

tindakan tersebut, kecuali setelah seluruh sarana-prasarana telah digunakan. Sebagaimana pepatah Arab, 'Obat penyembuh terakhir adalah setrika.' Imam Syahid berkata, "Sesungguhnya Ikhwanul Muslimin akan unjuk kekuatan ketika cara lain tidak lagi mampu berbuat banyak dan ketika mereka benar-benar yakin telah menyempurnakan iman dan kesatuan barisannya. Dengan demikian, tatkala menggunakan kekuatan ini mereka dalam keadaan terhormat dan penuh izzah, dan saat mereka siap menanggung resiko apapun dengan lapang dada sebagai konsekuensinya."497 • Sikap perbaikan: Tentang kekuatan dan individu yang duduk di pemerintahan dan menginginkan perbaikan; jika salah seorang dari mereka memimpin Negara dan menyampaikan keinginannya untuk melakukan perbaikan dan menerapkan syariat Islam, maka Ikhwanul Muslimin akan membantu dan menyokongnya, selama ia komitmen terhadap janjinya. Ikhwan akan memberikan nasehat dan menganggap hal itu sebagai salah satu jalan menuju perbaikan, dengan tetap mengetahui dan meyakini bahwa jalan yang benar untuk membina umat Islam adalah jalan yang panjang, jalan yang fase dan langkah-langkahnya jelas dan tertata dengan rapi, begitupula dengan metode mendirikan dan membangun Negara Islam. Oleh karena itu bantuan yang diberikan Ikhwanul Muslimin merupakan bagian dari perbaikan dan kerjasama dalam kebaikan, tanpa mundurnya jamaah dari dakwah, jalan dan misinya yang agung. Dengan segenap upaya untuk melakukan perbaikan dan memberikan bantuan kepada orang lain, jamaah juga tidak lengah dan tertipu oleh sloganslogan atau sikap-sikap yang menipu, propaganda-propaganda yang membawa kepentingan tertentu atau peristiwa-peristiwa yang direkayasa. Jamaah akan menyelami hakikat segala sesuatu, menimbangnya dengan
497

terhadap

kekuatan

pemerintah

yang

menginginkan

Lihat kembali Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V), hal. 135

393

timbangan syariat dan melihatnya dari berbagai sisi. Sejarah yang dekat penuh dengan contoh dan model yang menunjukkan hal itu. Untuk memberikan dukungan atau pertolongan kepada siapa saja yang berupaya untuk melakukan perubahan secara parsial demi menghilangkan kerusakan serta menjalankan perbaikan sesuai dengan gambaran dan metodenya, memiliki syarat-syarat tertentu. Ibnu Qayyim menyebutkan kaidah syar'I dalam hal ini: Inkarul Munkar (proses menghapus kemungkaran) terbagi dalam empat derajat:

- Pertama: hilangnya kemungkaran sama sekali dan diganti
dengan kebaikan.

- Kedua:
-

berkurang,

jika

belum

bisa

dihilangkan

secara

keseluruhan. Menggantinya dengan kemungkaran serupa Menggantinya dengan kemungkaran yang lebih buruk

Dua derajat pertama: disyariatkan dalam Islam, derajat ketiga: merupakan ijtihad, keempat: diharamkan.498 Standar untuk setiap derajat ini dan hasilnya terkadang hanya bersandar pada perkiraan semata jika belum sepenuhnya yakin, dengan syarat hal itu tidak bertentangan dengan prinsip dakwah dan batasanbatasannya serta dengan kemaslahatan Negara, yaitu dengan menundukkan segala fasilitas yang digunakan dalam melakukan inkar munkar sesuai dengan timbangan syariat dan hukum-hukumnya. Begitupula dengan dukungan dan sikap-sikap jamaah dalam

membantu orang lain juga memiliki beberapa derajat, yang bermula dari sikap diam atau menolak hingga dukungan moril dan pernyataan sikap untuk memberikan dukungan tertentu sesuai syarat-syarat, baik dukungan langsung maupun tidak langsung, atau dukungan umum (solidaritas).

498

I'lam Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim, 3/4

394

Ikhwan tidak bertujuan mendirikan pemerintah Islam melalui cara kudeta atau revolusi; hal ini bertentangan dengan manhaj mereka, baik dengan instruksi dari pemerintah bahkan melalui partisipasi sejumlah menteri atau dengan dukungan kuat dari parlemen. Maka tidak ada cara lain selain melakukan upaya untuk sampai ke lembaga-lembaga eksekutif untuk menyebarkan dakwah, memberikan pengaruh, berperan sebagai sarana perbaikan dan mengurung kerusakan, yang dapat membantu memudahkan proyek persiapan pendirian pemerintah Islam dengan perspektif yang komprehensif dan menyeluruh. Upaya mendirikan Negara Islam dan mewujudkan pemerintah Islam membutuhkan persiapan yang panjang, tarbiyah masyarakat, membina dan mentarbiyah pilar-pilar yang menopangnya, serta basis-basis yang menjadi pijakan pemerintah dan bangunannya yang kokoh, luasnya propaganda, serta tersebarnya basis-basis dan pendukung di pelbagai lembaga-lembaga strategis di masyarakat, dukungan dan bantuan dari masyarakat umum dan masyarakat muslim, waktu yang tepat dan cocok, serta persiapan khusus terhadap barisan dakwah hingga ia mampu mendirikan bangunan ini, memimpin dan melindunginya. Tanpa strategi dan langkah-langkah yang disempurnakan secara cermat, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan yang dicita-citakan, alternatif atau jalan lain tidak akan mengantarkan pada tujuan, maka hanya akan berupa slogan-slogan dan selebaran tanpa ada bangunan hakiki yang akan membawa misi dakwah untuk mewujudkan target-target yang lain.

Kaidah-kaidah sistem Sosial dalam Islam Tentang manhaj ishlah sosial dalam Islam, Imam Syahid berkata, "Al

Quran adalah kitab yang sarat dengan asas-asas perbaikan sosial yang syamil (utuh dan menyeluruh). Asas-asas perbaikan itu adalah sebagai berikut: 1. Rabbaniyah;

395

2. Ketinggian kualitas jiwa manusia;

3. Penegasan terhadap keyakinan akan adanya jaza'(balasan) atas
setiap amal; 4. Deklarasi ukhuwah antar sesame manusia;

5. Bangkitnya

laki-laki

dan

wanita

secara

bersama-sama,

mengumumkan adanya takaful dan emansipasi serta menetapkan tugas masing-masing secara rinci; 6. Jaminan kepada masyarakat akan adanya hak hidup, pemilikan, lapangan kerja, kesehatan, kebebasan, pengajaran dan keamanan bagi setiap individu, serta menentukan sumber-sumber penghasilan;

7. Penentuan dua macam gharizah (kecenderungan): kecenderungan
untuk memelihara jiwa dan memelihara keturunan serta mengatur berbagai tuntutan yang terkait dengan makanan dan pemenuhan kebutuhan seksual; 8. Tegas dalam memerangi berbagai tindak criminal dan pelanggaran hak-hak asasi manusia;

9. Penegasan akan pentingnya wihdatul ummah dan mengikis habis
semua bentuk perpecahan; 10. Mewajibkan umat untuk berjihad memperjuangkan prinsip-prinsip Al haq yang digariskan oleh sistem ini;

11. Menjadikan

daulah

sebagai

sarana

bagi

perwujudan

dan

pemeliharaan fikrah, bertanggungjawab mewujudkan sasaransasarannya di masyarakat, dan mentrasformasikannya kepada sekalian manusia499;

12. Secara

sosial,
500

mendorong

ruh

izzah,

kemuliaan

dan

cinta

kebebasan.

Islam tidak membiarkan prinsip-prinsip dan ajarannya hanya menjadi teori, namun ia berupya menerjemahkannya dalam bentuk amalan nyata, yang dilakukan dan dipelihara oleh umat manusia.
499 500

Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini), hal.94 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam); Tentang masalah kenegaraan, hal. 310

396

Imam Syahid berkata, "Islam telah mewajibkan umat yang yakin dan percaya untuk menjaga amal-amal fardhu yang tidak ada alas an untuk menyia-nyiakannya. Amal-amal fardhu terpenting yang oleh sistem ini dijadikan sebagai pijakan untuk menanamkan prinsip-prinsipnya adalah: 1. Shalat, dzikir, taubat, istighfar dan yang sejenisnya;

2. Shaum, 'iffah, dan hati-hati menjaga diri dari kemewahan;
3. Zakat, shadaqah, dan infak di jalan kebaikan;

4. Haji, siyahah, rihlah, mengungkap dan menganalisa maklukmakhluk ciptaan Allah; 5. Mencari penghasilan, bekerja, dan diharamkan meminta-minta; 6. Jihad, perang, menyiapkan para tentara, dan merawat keluarga serta kepentingan mereka setelah mereka menemui ajal;

7. Amru bil ma'ruf dan memberikan nasehat; 8. Nahyu 'anil munkar dan memboikot pelaku kemungkaran;
9. Berbekal ilmu dan pengetahuan bagi setiap muslim dan muslimah dalam berbagai sisi kehidupan sesuai dengan kondisi; 10. Melakukan muamalah yang baik dan menjaga kesempurnaan prilaku dengan akhlak yang utama; 11. Memperhatikan kesehatan tubuh dan menjaga kebaikan indra;

12. Solidaritas sosial (yang timbal balik) antara pemimpin dan rakyat,
berupa ri'ayah (dari sang pemimpin) dan ketaatan (dari rakyat) pada waktu bersamaan.501 Oleh karena itu, seorang muslim dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ini dan bangkit dengannya. Kewajiban-kewajiban ini telah diungkap dalam Al Quran, dijelaskan dengan sederhana dan praktis502, untuk memberikan manfaat dan atsar-atsarnya kepada manusia.

Kaidah Sistem Ekonomi dalam Islam

501 502

Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini), hal.95 Ibid

397

Imam syahid berbicara tentang warna dan corak ekonomi yang menyokong di zaman sekarang, baik kapitalis, sosialis, komunis, dan lain-lain. Beliau menjelaskan tentang keaslian dan keistimewaan sistem ekonomi Islam, dengan mengatakan, "Sebaiknya umat Islam segera melepaskan diri dari semua corak ekonomi tersebut, lalu memusatkan kehidupan ekonominya kepada tatanan Islam dan arahan-arahannya yang baik, serta menjadikannya sebagai acuan." Beliau juga berkata, "Sistem ekonomi Islam yang sangat penting teringkas sebagai berikut:

1.
2.

Islam memegang harta yang baik sebagai pilar kehidupan yang harus dipelihara, diatur dan dimanfaatkan. Kewajiban bekerja dan berprofesi bagi setiap orang yang mampu. Islam mewajibkan menguak semua sumber daya alam dan memanfaatkan semesta. semua potensi yang tersedia di alam

3.

4.
5. 6.

Islam mengharamkan semua profesi yang tidak terpuji. Mendekatkan jarak antara tingkatan sosial yang pada akhirnya menutup jurang antara si kaya dan si miskin. Jaminan sosial bagi setiap warga Negara, asuransi bagi kehidupan, dan upaya untuk mensejahterakan mereka. Islam menganjurkan infak pada semua lahan kebaikan, terciptanya kepedulian sesama warga Negara, serta saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.

7.

8.

Menjunjung tinggi nilai harta dan menghormati hak milik pribadi selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

9.

Mengatur transaksi permodalan dengan undang-undang yang adil dan santun, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap modal.

398

10.

Penegasan

terhadap

tanggung

jawab

Negara

untuk

melindungi sistem ini.503 Imam Syahid menegaskan tentang urgensi kebebasan negeri, dan kekuasaannya terhadap aset-aset ekonomi, dan beliau menolak dengan keras dominasi penjajah asing terhadap sumber-sumber kekayaan negeri. Imam Syahid berkata, "Mereka telah menancapkan cakar-cakarnya pada sumber-sumber kekayaan negeri, baik secara berserikat maupun sendirisendiri. Industri dan perdagangan, perusahaan-perusahaan umum, serta badan-badan usaha vital lainnya sebetulnya telah berada di tangan orang asing-asing. Mereka adalah orang-orang asing yang mendapatkan kewarganegaraan Mesir sebagai simbol, padahal mereka masih mencintai negerinya dan memboyong banyak keuntungan ke negerinya.504 Imam Syahid mengungkapkan tentang kekayaan dan sumber alam negeri jika penggunaannya bisa dioptimalkan, "Sesungguhnya, negeri ini tidak miskin. Bahkan bisa jadi negeri ini adalah negeri paling kaya dengan kekayaan alam dan hasil bumi yang bermacam-macam, yakni yang dihasilkan oleh pertanian, laut, peternakan, pertambangan, serta sungai nil yang menakjubkan dengan lembahnya yang sangat subur. Semua itu merupakan karunia Allah Swt. kepada Mesir dan penduduknya sejak dahulu." Beliau juga mengingatkan tentang bahaya krisis ekonomi, dengan mengatakan, "Tidak ada sesuatu yang dapat menggerakkan batin, menyibukkan pikiran, dan menyakitkan perasaan, selain keterhimpitan materi. Problem ini dapat mencekik rakyat dan menghalanginya dari mendapatkan kebutuhan hidup yang bersifat primer, apalagi yang skunder. Tidak ada problematika ekonomi yang yang lebih pelik daripada problem roti. Tidak ada bencana yang lebih berat dirasakan daripada bencana kelaparan dan kemiskinan. Tidak ada keperluan hidup yang lebih mendesak daripada kebutuhan akan bahan makanan pokok."505
503

Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam), hal. 340 504 Risalah Pergerakan, Sistem Ekonomi, hal. 338 505 Ibid, hal. 337

399

Imam Syahid menjelaskan tentang urgensi jaminan sosial untuk setiap warga negara, ia mengatakan, "Islam telah menetapkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan jaminan sosial, ketenangan, dan penghidupan yang layak; bagaimanapun kondisinya, baik ketika dia mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, maupun ketika tidak mampu melaksanakan kewajibannya dikarenakan halangan tertentu. Begitupula pembangunan berkewajiban halnya dengan tanggung Imam rakyat jawab Syahid dengan Negara terhadap "Islam

sistem

ekonomi

Islam.

berkata,

menegaskan tanggung jawab Negara untuk melindungi sistem ini. Negara menggunakan kekayaan sebaik-baiknya, memungut dengan cara yang baik dan menggunakannya dengan cara yang baik pula, serta adil dalam menggalinya. Umar bin Khattab –semoga Allah meridhainya- pernah berkata yang maksudnya adalah sebagai berikut, "Sesungguhnya harta ini adalah milik Allah, sedangkan kalian adalah hambahambanya." Imam Syahid menegaskan tentang urgensi independensi mata uang dan pengaturan transaksi harta benda, ia berkata, "Islam mensyariatkan pengaturan atas transaksi harta benda dalam batas kepentingan pribadi dan masyarakat, menghormati semua perjanjian dan kesepakatan, serta pengawasan yang ketat terhadap masalah uang dan penggunaannya. Bahkah, fiqih Islam membahas masalah ini dalam bab tersendiri, yakni mengharamkan tindakan 'main-main' dengan uang, misalnya sharf506 dang yang sejenis." "Fenomena ketertipuan yang jelas, terlihat pada bangsa Mesir yang bersedia menyerahkan tenaga dan kekayaan mereka dengan imbalan beberapa lembar kertas yang tiada berharga kecuali dengan jaminan dari Inggris."

506

Sharf adalah pertukaran antara dua mata uang dengan aturan tertentu. Hal ini bisa didapatkan dalam kitab-kitab Fiqih.

400

"Jika Mesir membulatkan tekad dan mengatur semua anggaran belanjanya, tidak diragukan lagi ia akan mendapatkan kemandirian mata uangnya." "Kita telah melepaskan diri dari mata uang Pound (sterling), kita juga telah memikirkan perihal dominasi bank swasta, dan kita juga telah menuntut pemerintah Inggris untuk segera mengembalikan pinjamannya kepada kita. Semua ini merupakan proyek pengamanan terhadap uang Mesir."507 Imam Syahid juga berkata, "Prinsip-prinsip yang kita ajukan ini mengendaki adanya perhatian secara serius terhadap perlunya nasionalisasi perusahaan-perusahaan tangan-tangan asing dan penggantian modal asing dengan modal bisa nasional, selama hal itu memungkinkan dan membersihkan diri dari dominasi terhadap sarana-sarana umum kita. Tidak dibenarkan sama sekali jika tanah, bangunan, angkutan air, penerangan, transportasi dalam dan luar negeri, sampai garam dan soda, semua dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing yang modal dan keuntungannya mencapai jutaan pound. Sementara penduduk pribumi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya kesengsaraan semata."508 Begitupula dengan mengutamakan dan mendorong perusahaan-

perusahaan dalam negeri Islam. Imam Syahid berkata, "Dalam bidang ekonomi, kita harus merasa cukup (dan sementara membatasi diri) dengan apa yang ada di negeri kita dan di negeri saudara-saudara kita dari bangsa Arab dan kaum muslimin (tidak perlu minta bantuan ke Negara lain)."509 Diantara kaidah sistem ekonomi Islam adalah memerangi kerusakan dalam pelbagai bentuknya. "Sebagaimana Islam mengingatkan umat dalam memanfaatkan kekuasaan pemerintah dan wewenang, melaknat orang-orang
507 508

Risalah Pergerakan, Sistem Ekonomi, hal. 345 Ibid, hal. 346 509 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam); Tentang masalah kenegaraan, hal. 347.

401

yang menyuap dan yang disuap, mengharamkan hadiah atau upeti kepada kepala kepala pemerintah atau para pemimpin. Umar bin Khattab –semoga Allah meridhainya- mengambil kelebihan harta kekayaan yang dimiliki oleh para pegawainya, dan berkata kepada salah seorang dari mereka, "dari mana kalian mendapatkan ini? Sesungguhnya kalian telah mengumpulkan api dan mewarisi kehinaan, seorang wali tidak boleh mengambil kekayaan umat, kecuali hanya sedikit sesuai dengan kebutuhannya. Imam Hasan Al Banna menjelaskan tentang bangunan sosial yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi, begitupula dengan terwujudnya keamanan dan ketenangan untuk setiap warga Negara. Beliau berkata, "Tidak ada yang aneh dalam hal ini, sesungguhnya fenomena kehidupan tidak terbagi-bagi, kekuatan adalah kekuatan yang terdapat di dalamnya secara keseluruhan, dan kelemahan adalah kelemahan yang terdapat di dalamnya secara keseluruhan."510 Imam Syahid juga sangat memperhatikan tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan dalam negeri, sebagaimana ia juga mendorong industri-industri rumah tangga, serta memberikan perhatian terhadap proyek-proyek nasional dan membuat basis produksi yang kuat serta memberikan perhatian terhadap produksi senjata dan mandiri dalam mengelolanya. Imam Syahid berkata, "Mendorongnya berdirinya industriindustri rumah tangga dan mengurangi kebutuhan-kebutuhan skunder." Beliau juga berkata, "Memanfaatkan sumber daya alam secara cepat dan produktif, dan memberikan perhatian terhadap proyek-proyek ekonomi nasional, perubahan menuju era industri -hal ini merupakan bagian dari ruh Islam- mendirikan pabrik-pabrik senjata dan mandiri dalam mengelolanya."511 Imam Syahid menyerukan untuk mengadakan pengelolaan terhadap usaha pertanian dan perpajakan, demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di tengah masyarakat. Beliau berkata, "kami membatasi
510 511

Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini), hal. 106 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam); hal. 347-349

402

"Oleh karena itu. Apabila kita mau menjadikannya sebagai pedoman dan berjalan bersama sinarnya. "Penertiban pajak sosial. hal. Setiap kaidah dari kaidah-kaidah tersebut membutuhkan perincian yang dapat ditulis dalam berjilid-jilid buku. yang pertama adalah zakat dan memerangi praktek riba. dan menggatikan mereka dengan yang lebih berhak di masyarakat dan mendorong pemilik modal kecil. yang semakin luas sesuai keingianan dan tuntutan."513 512 513 Ibid Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). tentu kita akan memperoleh banyak manfaat dan kebaikan."512 Demikianlah hakikat sistem ekonomi Islam dan beberapa ringkasan dari kaidah-kaidah yang ada padanya. diantara karakteristik agama Islam adalah relevan bersama perjalanan zaman dan umat. 121 403 . Islam juga tidak mengabaikan untuk mengambil manfaat dari beragam sistem yang baik yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam dan prinsip-prinsipnya.pemilik modal besar. Beliau juga berkata. Semua saya rangkum dalam penjelasan yang sangat ringkas.

adalah bagian dari Negara kami (Islam). "Setiap jengkal tanah yang di atasnya ada seorang muslim yang mengucapkan Tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad rasulullah. kami akan berjuang untuk memperjuangan hal itu dengan sepenuh kekuatan yang kami miliki.Bab X Tentang Tujuan Pembebasan Negeri-negeri Muslim Mengembalikan Eksistensi Negara Mendirikan Khilafah Memimpin Dunia Tentang Tujuan Pembebasan Negeri-negeri Muslim Mengembalikan Eksistensi Negara Mendirikan Khilafah Memimpin Dunia • Urgensi Khilafah dan Upaya Mendirikannya Kembali Imam Syahid berkata. maka kami akan menuntut kemerdekaan dan membebaskannya dari imperialis asing yang zhalim. Negara yang membentang dari 404 .

walaupun hasilnya secara kasat mata belum begitu terlihat jelas. Langkah-langkah yang diambil berupa langkah-langkah sangat beragam. sistem dan kondisi yang telah ditetapkan Al Quranul karim. dan gradual. harus menikmati udara kemerdekaan. Banyaknya hadits yang menyebutkan tentang kewajiban mengangkat imam. para sahabat lebih mendahulukan mengurus masalah kekhilafahan daripada mengurus jenazah Rasulullah Saw." "Oleh karena itu. di bawah naungan ikatan." "Khalifah adalah tempat rujukan bagi pemberlakuan hukum Islam. persatuan dan kedamaian. (ketika beliau wafat). hal. Ada target besar yang ingin dicapai. dan memiliki andil positif di dunia internasional.perbatasan Negara Indonesia di sebelah Timur hingga ke perbatasan gedung putih di sebelah barat. Oleh karena itu. penjelasan tentang hukum-hukum imamah. "Ikhwan berkeyakinan bahwa khilafah adalah lambing kesatuan Islam dan bentuk formal dari ikatan antar bangsa muslim. dan persiapan panjangan yang sedang 514 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). sejak manhaj khilafah itu digulirkan sampai kemudian terbengkalai seperti sekarang ini. Ikhwanul Muslimin menjadikan fikrah tentang khilafah dan upaya mengembalikan eksistensinya sebagai agenda utama dalam manhajnya. 145 405 . akidah. Ia merupakan identitas Islam yang mana kaum muslimin wajib memikirkan dan menaruh perhatian dalam merealisasikannya. variatif. 144. sampai mereka menyelesaikan tugas tersebut (memilih khilafah) dan menyelesaikannya dengan mantap. dan perincian segala sesuatu yang terkait dengannya adalah bukti nyata bahwa diantara kewajiban kaum muslimin ialah menaruh perhatian serius untuk memikirkan masalah khilafah. sistem dan syariatnya. karena besarnya tujuan dan target yang ingin dicapai."514 Ikhwanul Muslimin juga turut berjuang mengembalikan eksitensi Negara untuk umat Islam dan berupaya mewujudkan kemajuan dan perkembangan di tengah umat. Hingga dating hidayah Islam sebagai agamanya.

Betapapun berat rintangan yang menghalang. 237 406 . dan kami menganggap Mesir adalah negera Islam. Ikhwan juga meyakini bahwa semua itu membutuhkan banyak persiapan yang harus diwujudkan.diupayakan. Beliau berkata: "Kami berharap Mesir bisa menjadi Negara muslim yang mendukung setiap upaya dakwah Islamiyah. dan menebarkan kalimat Allah serta menyampaikan risalah-Nya. • Fase-fase utama untuk mewujudkan tujuan: Imam Syahid telah menetapkan peta perjalanan untuk mewujudkan hal ini. yaitu dengan bertaut eratnya persatuan diantara mereka dan loyalitas mereka terhadap Daulatul Umm (Negara induk) atau Negara yang memimpin – maksud beliau adalah Negara Mesir sebagai Negara induk umat Islam yang akan memimpin seluruh Negara-negara muslim yang lain. melindungi kaum muslimin di seluruh penjuru bumi dari segala bentuk permusuhan. hal. berjuang untuk kebaikan mereka. Setelah berdirinya Negara-negara Islam di beberapa negeri kaum muslimin dan diterapkannya sistem pemerintahan Islam dan masyarakat Islam sesuai dengan manhaj dan koridor yang telah beliau jelaskan. sehingga kepadanya harapan dan cita-cita disandarkan."516 "Kepada Mesir-lah pusat kepemimpinan adab dan sosial. "Kendati demikian. Langkah 515 516 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). bahkan pemimpin Negara-negara Islam."517 Imam Syahid berkata.232 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). hal. 302 517 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama semua hanya milik Allah"515 "Sesungguhnya kami semua meyakini bahwa Islam yang hanif adalah Negara dan agama. namun hal itu tidak berpengaruh terhadap keimanan dan upaya mereka untuk mewujudkan tujuan mulia ini. menyatukan seluruh potensi bangsa Arab. hal.

dan peradaban Islam secara umum. Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda). Suriah. hal. sosial. Al Jazair. dan perantara bagi naungan Allah di muka bumi.untuk mengembalikan eksistensi khilafah harus didahului oleh langkahlangkah berikut: 1. Hijaz. Irak. ekonomi. 3. penentram hati. Kami berusaha untut memerdekakan. pertahanan keamanan. 2. karena hal itu semualah yang telah menjadikan Negara Islam yang besar ini terpecah menjadi Negara-negara kecil yang lemah. hal. Setelah itu mewujudkan Persekutuan bangsa-bangsa Muslim. 177 407 . kami tidak mengakui adanya pembagian-pembagian territorial yang bersifat politis dan berbagi kesepakatan internasional yang ada setelahnya. 145 Risalah. Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). sehingga mudah dikuasai oleh penjajah" "Kami tidak akan tinggal diam terhadap proyek pemberangusan kemerdekaan bangsa dan membiarkan mereka menjdi budak bagi bangsa lainnya. dan mempersatukan antara satu dengan lainnya. menyangkut masalah politik. pemersatu. semua itu adalah Negara Islam raya. dan setiap jengkal tanah yang di dalamnya terdapat seorang muslim yang berseru "laailaaha illallah". akan dihasilkan sebuah kesepakatan untuk mengangkat 518 imam yang satu. "setelah itu. Mesir. Jika hal itu bisa diwujudkan dengan sempurna. Harus ada konsolidasi antara bangsa-bangsa muslim. menyelamatkan. Setelah itu membentuk persekutuan dan koalisi di antara mereka untuk mendirikan lembaga-lembaga keumatan dan mengadakan muktamar antar Negara. Mauritania. Libya. membebaskan. dimana ia merupakan penengah. kami menginginkan agar setiap jengkal dari negeri-negeri kami yang muslim bergabung bersama kami" "oleh karena itu. Tunisia."519 518 519 Risalah.

memanfaatkan faktor-faktor kebangkitan dan sumber-sumber kekuatan. budaya dan sosial. mewujudkan hubungan dan kerjasama di bidang ekonomi.Pengembalian eksistensi Negara untuk umat Islam sangat berperan sebagai bagian dari proses persiapan yang sangat penting sebelum pendeklarasian khilafah. bertambahnya kerjasama. "Pengembalian eksistensi Negara Islam dilakukan dengan cara membebaskan seluruh negeri. dengan menyempurnakan proses pembebasan Negara-negara Islam yang lain. memperkokoh persatuan secara konkret dalam pelbagai aspek. dan mendirikannya." Dengan demikian terbentuklah cikal bakal khilafah Islamiyah yang menyokong kekuatan persatuan antara umat Islam dan mendukung kemajuan dan perkembangannya. Maka wilayah Islam akan semakin luas. serta demi membebaskan seluruh negerinegeri muslim dan mendirikan Negara Islam di atasnya. dan terwujudnya persatuan antara Negara-negara Islam. serta kewibawaan dan kontribusinya di kancah internasional. kerakyatan dan kelembagaan. untuk kemudian pada tahap akhir adalah mendeklarasikan berdirinya khilafah Islamiyah yang mulia. mendekatkan peradabannya. dan ditinggikannya kumandang azan. membangun kejayaannya. Fase ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan antara Negaranegara Islam. 408 . Imam Syahid berkata. sehingga kita bisa mengembalikan posisi secara nasional-internasional. dimana hari itu mereka merasakan kedamaian di bawah panji Islam. dan menyatukan katan-katanya sehingga dapat mengembalikan tegaknya kekuasaan khilafah yang telah hilang dan terwujudnya persatuan yang diimpikan bersama. Kemudian yang tersisa adalah upaya untuk mengembalikan umat Islam ke negeri-negerinya yang pernah dirampas. kemudian ustaziyatul 'alam (kepemipinan dunia).

"Islam dianggap mampu mengemban risalah Allah di muka bumi.S Rum: 4-5) Imam Syahid berkata tentang tujuan ini. dan dialah Maha Perkasa lagi Penyayang."520 Begitu pula halnya dengan Negara-negara muslim yang terjajah dan umat Islam secara keseluruhan –di seluruh fase-fasenya.mereka harus bahu membahu menyebarkan dakwah dan menjelaskan tentang kemuliaan agama Islam dan keindahan manhajnya di seluruh belahan dunia dan dengan menggunakan pelbagai sarana. 308 409 . (Q. pulau-pulau di Laut Romawi. bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Shaqlia. Karena pertolongan Allah. kita harus mengembalikan Laut Putih dan Laut Merah sebagai dua kolam yang dimiliki umat Islam. hal. dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Balkan. dia menolong siapa yang dikehendakiNya.                               Artinya: "Dalam beberapa tahun lagi[1164]. 178 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam).Imam Syahid berkata tentang pengembalian negeri-negeri muslim. yaitu tentang peran internasional. hal. Italia Barat. "Andalusia. oleh karena itu ia mampu memimpin dunia."521 520 521 Ibid. semuanya adalah Negara-negara muslim yang terjajah yang harus kita kembalikan ke pangkuan Islam. sebagaimana dahulu. sebagai proses ustaziyaul alam.

cetakan Darul dakwah. hal." (Q. agar ia terhindar dari sifat ghurur (lupa diri)."Islam menetapkan kepemimpinan umat Islam dan kekuasaannya di bumi di banyak ayat dalam Al Quran. Imam Syahid menyebutkan tentang kawasan yang sangat luas yang mencakup seluruh Negara-negara Timur dalam menghadapi Negara-negara imperalis Barat. 312. kerjasama dan saling tolong menolong. sehingga kebenaran dipayungi oleh keagungan kekuasaan.         Artinya: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. bekerja untuk kemuliaan manusia. persamaan. kerjasama. dan beliau menulis surat kepada rajaraja dan pemimpin Arab. yang menyebarkan pilar-pilar kebenaran." Kemudian Islam mewajibkan kepada umat untuk menjaga kepemimpinan ini dan memerintahkan untuk mempersiapkan kekuatan.522 Dengan himpunan Negara-negara Islam dan persatuannya. dan inti dari perhimpunan dan kepemimpinan di tangan umat Islam. koordinasi dan himpunan dari pelbagai Negara-negara di dunia. Imam Syahid adalah orang pertama yang menyerukan tentang politik ketidakberpihakan terhadap penjajah. dan menebarkan cahaya hidayah. 522 Risalah dalam Muktamar mahasiswa Ikhwanul Muslimin.S Al Anfal: 60) Dan hendaknya ia tidak lupa dengan peringatan Al Quran dalam Surat Al Nasr. meninggalkan keadilan dan menghancurkan hak-hak. serta menghadapi ambisi Negara-negara imperialis. Dengan demikian maka terbangun sebuah kawasan yang sangat luas yang memiliki pengaruh. Iskandaria 410 .

pertumbuhannya dan dalam rangka membangun peradaban manusia internasional. Imam Syahid menjelaskan tentang sikaf dakwah terhadap perseteruan antara Barat dan Timur. dan sesungguhnya Allah menguasai seluruh urusannya. agar seluruh umat manusia bisa menikmatinya. kerjasama. Ikatan negara-negara Timur bukan sebuah himpunan poros yang memusuhi Barat. Dewan Keamanan PBB dan organisasi-organisasi dunia yang lain. ia hanyalah ikatan emosional. serta menjalankan hubungannya atas asas keadilan dan persamaan. Pada fase internasional. dan ambisi Negara-negara raksasa. dan pada saat itu maka himpunan Negara-negara Islam akan memiliki sarana-prasarana yang memungkinkannya melakukan perubahan Negara yang diinginkan. Ikhwanul Muslimin juga bermaksud mengadakan perbaikan dan ishlah terhadap organisasi-organisasi dunia. dimana Islam meletakkan nilai dan prinsip-prinsipnya di muka bumi. seperti PBB. serta melindungi Negara-negara lemah. Kita juga harus mendirikan lembaga-lembaga dan instansi yang bisa menyampaikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Saya menduga bahwa tidak mungkin benih propaganda ini merasuki orang-orang yang mempercayainya kecualiakibat fanatisme orangorang Barat terhadap bangsa-bangsa Timur. "Ada sebagian orang yang menyerukan kesatuan ketimuran.Himpunan Negara-negara internasional Islam ini bukan bermaksud melakukan perang. imperialis dan Yahudi yang telah memandulkan peran-peran strategisnya dan menjadikannya sebagai alat untuk memenuhi kepentingan dan nafsu Amerika dan Yahudi. kezhaliman. serta menghimpun semua Negara yang menerima kerjasama. serta melawan semua jenis permusuhan. namun banyak manusia yang tidak mengetahuinya. agar ia bisa dikeluarkan dari dominasi penjajah. Tentu dalam hal ini mereke 411 . tujuannya adalah untuk perdamaian dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

mereka membagi belahan dunia ini menjadi dua: Barat dan Timur. jika Barat (pada saatnya nanti) mau bersikap objektif. kecuali sekedar ekspresi dari perasaan senasib karena sama-sama dijajah bangsa Barat. Barat adalah Barat. kendati makna yang menyatukan antar perasaan manusia yang ada di dalamnya adalah makna yang bersifat temporer dan incidental. Pada saat yang sama. maka hal itu akan menjerumuskan mereka kepada kepedihan dan kesengsaraan."524 Imam Syahid kembali menegaskan bahwa sesungguhnya himpunan Negara-negara Arab bukanlah sebuah kubu permusuhan. ia semata-mata 523 524 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). dalam upaya menghadapi bangsa Barat. Bagi Ikhwan. demi kebaikan dan peningkatan kemakmuran bersama. Makna yang tersirat dari istilah tersebut. sampaisampai salah seorang penyair mereka dengan arogan berucap. Jika orang-orang Barat tetap dengan pendirian ini. 143 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). niscaya akan hilang pula fanatisme yang temporer tersebut dan diganti dengan sebuah fikrah kerjasama antar bangsa. kelahirannya dipicu oleh kepongahan Barat dengan peradaban materialisnya. serta sikap keterlaluan mereka dalam mempromosikan kemajuan dan kemodernan masyarakatnya. Namun. 231 412 . "Paham ketimuran juga mempunyai tempat tersendiri dalam dakwah kami. Latar belakang inilah yang memaksa bangsa-bangsa Timur menyatukan diri mereka menjadi sebuah kubu. Ikhwan tidak memandang manusia kecuali dengan standar ini. Timur adalah Timur.salah. dan mereka menjuluki kita denga sebutan bangsa Timur."523 Imam Syahid berkata. Timur dan Barat sama saja jika keduanya lurus dalam bersikap terhadap Islam. Ikhwanul Muslimin tidak melihat adanya kesatuan ketimuran. serta meninggalkan sikap pertentangan dan kolonialnya. hal. Tidak mungkin keduanya akan bersatu. Mereka terus-menerus mempropagandakan pemilahan ini. hal. Barat berusaha mengambil jarak dari bangsabangsa kita.

إن الرب واحد. Sesungguhnya."526 Imam Syahid juga berkata. sesunguhnya Arab itu adalah bahasa. maka barangsiapa yang berbicara dengan bahasa Arab. bapak itu satu. bersabda: . وإن الدين واحد. dan agama itu satu."525 Imam Syahid mengenalkan bangsa Arab dengan mengatakan. sesungguhnya Tuhan itu satu. وليست العربية بأحدكم من أب ول أم. "Kami meyakini bahwa sesungguhnya ketika kami bekerja untuk kemaslahatan Arab. maka sesungguhnya di waktu yang sama kami bekerja untuk kebaikan Islam dan dunia seluruhnya. hal. tentang makna Arab.‫ياأيهاالناس. "Di antara ungkapan yang paling menakjubkan dalam masalah ini adalah apa yang telah dikemukan oleh Rasulullah Saw."527 525 526 527 Ibid Ibid Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). "Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dari Mu'adz bin Jabal –semoga Allah meridhainya-: ‫إن العربية اللسان. Arab itu adalah lisan (bahasa). bahwa Rasulullah Saw. إن العربية اللسان‬ Artinya: "Ingatlah. sesungguhnya Arab adalah bahasa. Diriwayatkan oleh Al Hafidz Ibnu Asakir dengan sanad dari Malik. dimana beliau memaknainya sebagai bahasa dan lisan.untuk kemaslahatan kemanusiaan dan kemaslahatan dunia Islam. و إنما هي اللسان‬ ‫. Bukanlah Arab itu di kalangan kamu berasal dari bapak atau ibu (yang berkebangsaan Arab).فمن تكلم بالعربية فهو عربي‬ Artinya: "wahai sekalian manusia. dia adalah orang Arab. والب واحد. 142 413 . Beliau berkata.

terutama di lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Mendorong dan membantu pelbagai bentuk kerjasama antara bangsa dan Negara-negara Islam."528 • Contoh dan model-modelnya di bidang ini: Untuk merealisasikan proyek-proyek yang tersebut di atas. 5. Membantu pers. memberikan arahan pikiran untuk saling membantu dan menguatkan makna persatuan dan kesatuan. kerjasama keilmuan. 3. mendorong dan menyembuhkan kelemahan dan kerusakan yang ada di dalamnya. Menjalin ikatan. 2. Bekerja di skala masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat perkotaan. maka wujud kesatuan Arab adalah suatu keharusan demi mengembalikan kejayaan Islam. Bekerja di wadah-wadah publik yang telah ada dan proyek-proyek yang ada di antara Negara-negara Islam. tegaknya daulah dan kehormatan kekuasaannya. 3.Dari sinilah. termasuk menghadapi ambisiambisi Barat yang ingin menggunakan wadah ini untuk melayani kepentingan Barat dan bukan untuk kepentingan dunia Islam. baik di skala masyarakat maupun di skala pemerintah. dengan mengoptimalkan perannya. Bekerja di skala para da'I dan yayasan-yayasan keIslaman. kegiatannya. 528 Ibid 414 . maka bisa ditempuh dalam pelbagai tahapan berikut: 1. Hal itu kemudian ditempuh dalam beberapa langkah utama. terutama di bidang ekonomi. mendirikan himpunan-himpunan kerjasama untuk saling tolong-menolong dan koordinasi. Bekerja di skala Negara 2. baik di skala swasta maupun pemerintah. 4. yang mencakup: 1. Menghidupkan pikiran di dalam jiwa dan menghilangkan syubhatsyubhat dan tuduhan yang mengotorinya.

kegiatan politik. 6. Organisasi Negara-negara Islam. Mengenal dan mempelajari sejarah penyebaran dakwah Islam di dunia serta kontribusi dan peradaban yang dipersembahkan untuk Negaranegara dunia sepanjang sejarah. mengenal pemimpin dan tokoh-tokoh. mengikuti berita-berita dan perkembangannya. himpunan. memperhatikan problema Negara-negara Islam. dan bisa menentukan sikap positif bersamanya. universitas. dan lain-lain. berupaya untuk mengoptimalkan sesuai kemampuan. baik dengan partai parpol. Memberikan perhatian besar terhadap peran Al Azhar dan mendukungnya untuk kemaslahatan dunia Islam. Memperhatikan duta-duta bangsa. hingga meningkat sampai ke tarap ikatan dan himpunan-himpunan organisasi. 415 . serta berupaya untuk bekerja dalam sebuah struktur yang rapi. dan mengoptimalkan badan-badan kerjasama yang telah ada. Koordinasi antara asosiasi. sosial. parlemen dan para eksekutif. Mendorong pemerintah untuk mendirikan ikatan-ikatan dan faktafakta dagang dan politik dengan Negara-negara Islam di dunia yang telah membutuhkan himpunan. Mendorong pemerintah untuk menghilangkan semua kendala. ikut memperhatikan problematikanya. 9. termasuk lembaga-lembaga ekonomi. 4. muktamar-muktamar regular. 3. Mengenal Negara-negara di dunia. Rabitah Alam Islami. 5. serta meningkatkan hubungan kerjasama dan persatuan hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Mendorong produksi dalam negeri. 8. termasuk bidang pariwisata. organisasi dan yayasan-yayasan kebajikan antara negera-negara Islam. kerjasama dan pers.Langkah-langkah di atas bisa berupa kerja-kerja konkret berikut: 1. mengoptimalkan keberlangsungan. Mulai dari Liga Arab. Menjalin hubungan dan koordinasi dengan organisasi-organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah dan tidak menyimpang dari prinsipprinsip dan ajaran Islam. 2. 7. utusan-utusan dari Negara-negara Islam.

bukankah kita sudah melaksanakan sistem Negara-negara tersebut. dan mereka akan melakukan konspirasi terhadap kita dan akan berkoalisi menyerang kita. Beliau berkata. "Berterus-terang untuk kembali kepada sistem Islam akan membuat Negara-negara asing dan bangsa Barat ketakutan. kemudian mereka pun melakukan muktamar atau konferensi internasional untuk merampas hak-hak kita. pekerjaan yang berkesinambungan. picik pandanga. dan berkelanjutan. merampas kemerdekaan kita. sehingga mereka akan membuat konspirasi untuk menyerang kita. Cobalah kita melihat lebih jauh. Dan kita tidak akan mampu untuk menghadapinya.Seluruh sarana-sarana ini dan yang lain merupakan bagian dari cara mewujudkan tujuan ini. Pernyataan ini merupakan wujud dari sikap inferior (minder) akut. serta membutuhkan realisasi gerakan dan amal. yang tentunya membutuhkan kesabaran yang panjang. sehingga setumpuk kesulitan dan rintangan di depan mata kita? Itu tidak lain hanyalah demi menjaga kondisi dan kepentingannya saja. mengadopsi warna kehidupannya. dan sempit wawasan. • Jawaban terhadap klaim bahwa Barat telah mengepung kita: Imam Syahid membantah klaim yang mengatakan bahwa perhimpunan Negara-negara Islam dan menghidupkan kembali Negara Islam akan menimbulkan ketakutan Negara-negara Barat. dan mengikuti peradabannya? Namun. namun ia tidak akan sirna sesaatpun dari proyek besar Islam kita. mana hasilnya? Apakah dengan mengikuti peradabannya kita bisa menghalau makarnya? Apa dengan begitu kita bisa menghalanginya untuk tidak kembali menjajah negeri kita. menabur problem di wilayah kita. 416 . estafeta generasi yang silih berganti. Pekerjaan berat ini membutuhkan waktu yang panjang. tenang. dan mengeruk harta kekayaan kita. "Mungkin juga ada yang mengatakan. dan kita tidak akan lupa membantu dan menyusun strategi untuk itu.

karena ini merupakan fase pertama. dan akhirnya membuat kita tidak berdaya. mereka semua adalah Nashrani. maka kitalah sesungguhnya yang akan bingung. Lihatlah bagaimana mereka (orang-orang Nashrani) juga bersekutu dengan Zionisme. yang dengan begitu eksistensi kita akan hancur. menghindar dari Islam akan menjadi sebuah bencana besar dalam konteks keberadaan kita sendiri.Satu hal yang lebih penting lagi bahwa mereka melakukan semuanya itu karena mereka adalah Nashrani. yang telah menggunakan manhaj Islam di dalam pemerintahan."529 Beliau menambahkan. Mereka bisa bersatu karena dipersatukan oleh kepentingan materi dan ambisi imperialisme. terpecah-belah. dan tidak mungkin dapat diperinci. dan telah berhimpun di seputar Negara inti atau Negara induk yang berperan sebagai sarana penghubung. Pada perang yang lalu (maksudnya PD I dan II). 306 530 Ibid 417 . "Akan tetapi. dan telah diterapkan di beberapa Negara muslim. Dan ini adalah sesuatu yang sudah dipahami dalam percaturan politik Barat. kita bisa melihat bagaimana mereka melumat habis sebagian kita dengan sebagian yang lain. Jika kita jauh dari mengakses ruhiyahnya dan merealisasikan hukum-hukumnya. padahal ia adalah musuh bebuyutan bagi mereka. Yang pertama dalam target terakhir ini adalah munculnya Daulah Namuzajy (Negara model). Realitas yang ada sangat mudah berubah sesuai dengan zamannya. dengan demikian ia menjadi pondasi inti untuk berdirinya Negara khilafah Islamiyah. hal."530 • Bagaimana mewujudkan Ustaziyatul 'Alam (kepemimpinan dunia) Imam memaparkan target-target dalam fase terakhir ini dengan isyarat yang sangat umum dan tidak terperinci. 529 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam).

yaitu khilafah Islamiyah. yang akan menyingkirkan kendala dan keragu-raguan. budaya. khilafah Islamiyah akan menjadi pusat penting di dunia internasional. dan lain-lain. serta mengedepankan realisasi amal-amal praktis dan hasil-hasilnya dalam kehidupan manusia. Dan hal itu berada di bawah tuntutan dan tekanan masyarakat muslim yang sadar. Negara khilafah akan tegak dengan perhatian dan dukungan seluruh masyarakat dan minoritas muslim yang tertindas. Selanjutnya kesatuan umat Islam ini akan mendapatkan jalan mewujudkan kemajuan keilmuan. 418 . serta saling kerjasama dalam menyebarkan dakwah Islam dan menebar keindahannya di masyarakat. dan menjadi dakwah untuk seluruh umat manusia. baik ekonomi. keilmuan.dan hal itu dilakukan dengan metode dakwah dan tarbiyah masyarakat.Kemudian dilakukan upaya mengembalikan eksistensi Negara Islam. peradaban dan memiliki semua potensi kekuatan di pelbagai bidang. Dengan demikian terwujudlah persatuan Islam antara kawasan dan Negara-negara Islam di seluruh belahan dunia di bawah satu komando kepemimpinan. politik. meningkatkan dan memajukannya di pelbagai aspek kehidupan. keluasan dan kekuatannya. dengan menggunakan pelbagai sarana yang bisa mewujudkan persatuan dan penyatuan di seluruh strata kehidupan. ia akan melakukan peran dakwahnya secara sempurna. dan itu akan menjadi penyokong dan pelindung. menyampaikan keindahan Islam dan manhajnya. Dengan jangkauan. yang akan menumpas kezhaliman dan membantu kemerdekaan dan mendapatkan hak-haknya kembali. sosial. Lalu Negara-negara muslim yang lain bergabung di bawah satu naungan –yaitu naungan khilafah. dan terwujudlah hubungan dengan seluruh kaum muslimin di dunia yang akan mewujudkan kesatuan yang dicita-citakan.

Dengan itu. baik yang sudah beriman maupun yang belum beriman. Jika terjadi penindasan dari pemerintah atau Negara manapun terhadap hakhak kebebasan ini atau terhadap kaum muslimin untuk berpegang teguh terhadap agama mereka. sebagaimana hidayah Islam pada masa Rasulullah Saw. serta memelihara kekebasan tersebut di seluruh belahan dunia. Khilafah Islamiyah memberikan kebebasan kepada seluruh umat manusia untuk memeluk Islam dan mengambil petunjuk dari ajaranajarannya.Umat Islam akan membangun makna keadilan. maka terwujudlah ustaziyatul 'alam (kepemimpinan dunia) dan Islam menjadi soko guru dengan agama dan manhajnya di seperempat dunia. realisasi dan komitmennya terhadap agama. realitas hadarah Islamiyah (peradaban Islam) sepanjang sejarah. keadilan dan persamaan hak. Umat manusia akan berlindung di bawah naungannya. membela orang-orang dizhalimi dan membimbing orang-orang yang zhalim. yang tidak ada tandingannya oleh manhaj atau dakwah manapun di atas permukaan dunia.tidak akan mampu bertahan lama di hadapan cahaya Islam dan petunjuknya yang mulia. Jadi sejauhmana pengamalan. prinsip-prinsip dan manhajnya yang diturunkan Allah Swt. dan masa khulafaur Rasyidin terhadap warga negaranya. Kita harus memahami secara jelas bahwa nilai-nilai ajaran Islam. Dengan begitu peradaban Barat –yang banyak menciptakan kerusakan dan kesengsaraan. baik 419 .. Hal itu secara konkret akan menciptakan penyebaran Islam dan masuknya sejumlah besar orang-orang ke dalam Islam yang berasal dari berbagai Negara. serta merupakan ketinggian nilai yang dicita-citakan manusia. persamaan dan kebebasan. menikmati kebebasan. maka khilafah Islamiyah akan andil memberikan perlindungan dan menolak penindasan dan kezhaliman ini. akan menjadi penopang peradaban dunia dan kesempurnaan nilai-nilai kemanusiaan. Hasil konkret dari penerapan manhaj rabbani ini terhadap umat Islam adalah.

"wahai kaum muslimin. satu tujuan.                         Artinya: "Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya. dan tidak ada yang lain. ingatlah bahwa dunia tidak akan mendengarkan kalian dan tidak akan menyambut seruan kalian. yakni kitab Allah yang telah diturunkan kepada manusia. ketenangan dan kesejahteraan manusia. yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.pemahaman. dakwah dan harakah. sehati dan sejiwa. kecuali jika kalian menjadi qudwah yang shalih terhadap nilai-nilai yang kalian serukan. merupakan corak yang beragam dari penerapan manhaj. maka akan semakin mendekatkannya kepada model peradaban Islam yang sempurna. karena Islam adalah persatuan dan kemanunggalan. Ia adalah hasil yang bisa dihasilkan oleh siapa saja yang mampu menggunakan faktor-faktor dan ketentuannya yang ada. penerapan. Imam Syahid menyebutkan tentang faktor-faktor kesuksesan umat Islam dalam mengajak umat manusia menuju peradaban Islam. namun ia tidak akan mampu merealisasikan kebahagiaan dan kemenangan untuk umat manusia kecuali dengan manhaj Islam. 420 . (Q. serta mengamalkan manhaj yang mulia ini. Beliau berkata. Kemajuan keilmuan yang sesuai di segala zaman.S Fushilat: 42) Dan kalian bersama-sama bahu membahu.

dan umat Islam adalah umat yang satu.. "Kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu.S Ali Imran: 103) Sabda Rasulullah Saw. perpaduan hati adalah intisari Islam yang sesungguhnya –tidak diragukan lagi-. dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah. di dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. • Umat Islam dan Perang peradaban 421 . serta komitmen untuk menerapkan syariat Islam di dalam diri mereka sendiri sebelum mendakwahkannya kepada orang lain. lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. (Q. kesatuan kalimat. agar kamu mendapat petunjuk. dan janganlah kamu bercerai berai.Sesungguhnya persatuan." Imam Syahid turut menegaskan dalam hal ini tentang urgensi persatuan umat dan kesatuan kalimat.                          Artinya: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. orangorang yang bersaudara. dan cukuplah bagi kita dengan kenangan sejarah yang mulia tentang peradaban Islam. dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka.

Jika kita berbicara tentang peradaban Islam. Islam memandang hubungan dan interaksi dengan peradabanmodel yang paripurna. mendorong kerjasama dan saling mengenal antar sesama. tujuannya adalah Allah yang maha tinggi. adapun yang bertentangan maka ia akan menyampaikan sikapnya. tanpa ada tekanan dari orang lain.. titik tolaknya adalah keimanan. 422 . maka ia akan hancur dan punah. jika Umat manusia menggunakannya. terhadap peradaban dan nilai-nilai yang dimilikinya secara khusus. dan ia merupakan peradaban bumi. dan ia akan mengambil apa saja yang bermanfaat berupa pemakmuran bumi dan alam semesta. Islam menimbang aset. yang memberikan hak kepada setiap orang. mencelupkannya dengan shibghah Islam. maka hal itu sangat ditentukan sekali oleh bagaimana penerapan konsepnya secara praktis atau peradaban Islam yang berkesesuaian dengan manhaj Allah dan pengamalannya. peninggalan dan peradaban masing-masing bangsa dengan timbangan Islam dan nilai-nilainya. yang memiliki kelayakan dan kepantasan memimpin dan menguasai secara sempurna di peradaban yang lain harus berlandaskan kepada hal-hal berikut: yaitu dakwah dan menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. dan mengarahkannya dengan pengarahannya yang bermanfaat untuk kemaslahatan manusia. dan diantara haknya adalah masing-masing berhak merasa bangga dengan kebangsaannya. Peradaban Islam memiliki kelapangan hati terhadap seluruh bangsabangsa di dunia. maka ia akan berkembang dan mencapai kemerlangan hingga saat ini. Setiap peradaban di setiap Negara memiliki timbangan rabbany (ketuhanan) dan sunnah alam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. apa saja yang sesuai dengan prinsipprinsip Islam maka ia menerimanya. Peradaban hakikat yang sempurna adalah yang berdiri di atas prinsip-prinsip Islam dan syariatnya. maka demikian pula kematangan dan pencapaiannya hingga ke puncak peradaban. menciptakan pertautan antar bangsa-bangsa di dunia sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mulia. namun jika ia melanggar dan menyepelekannya.

menjadikan peradaban manusia bertitik tolak dari keimanan. dan bukan sesuatu yang mustahil bahwa kebatilan akan hancur dan musnah -sesuai dengan janji Allah dan ketentuannya. Umat Islam meletakkan standar hubungan yang sama dengan dengan bangsa-bangsa yang lain. dan memelihara kemuliaan dan izzah yang dimilikinya.Umat Islam juga meyakini sunnah pertentangan di alam semesta. Islam mengajak manusia untuk bersepakat mengganti konsep tersebut dengan nilai-nilai kemanusiaan.jika kita menggunakan faktor-faktor keteguhan dan kemenangan sebagaimana yang Allah tetapkan. serta menolak segala bentuk penindasan dan kezhaliman di . bumi. serta orang-orang yang mengusungnya. penguasa zhalim dan kediktatoran.yang berperan di dalam dakwah dan memberikan hidayah kepada manusia serta sampainya umat manusia kepada ketinggian nilai peradaban keimanan. Dengan begitu merupakan sebuah kemestian adanya sekelompok da'I yang mengusung kebenaran. syaithan dan bala tentaranya dalam memerangi cahaya kebenaran dan manhaj Islam. barangsiapa yang memusuhi dan menindasnya maka ia menolak penindasan tersebut. melawan dan menghentikan kezhalimannya. barangsiapa yang menerima. serta peradaban Islam –yang merupakan model petunjuk yang bersumber dari syariat rabbaniyah. Sesungguhnya itu tiada lain adalah upaya kebatilan. telah menjelaskan kepada kita tentang karakter perseteruan dan tahapan-tahapannya. Umat Islam memandang konflik peradaban sebagai konflik yang diciptakan oleh pengusung kebatilan. maka ia akan menerimanya. Al Quran dan hadits Rasulullah Saw. 423 yang memberikan kebebasan dan perlindungan kepadanya. akhlak dan tidak menyembah selain kepada Allah. Umat Islam menyadari pengalaman sejarah dan mengenal baik terhadap kekuatan yang menghadang dakwah dan karakteristiknya sejak hari pertama. suatu umat yang memikul dan membenarkan prinsip-prinsipnya.

             Artinya: "Dan Katakanlah: "Yang benar Telah datang dan yang batil Telah lenyap". tidak memiliki sarana dan kemampuan yang memadai. menetapkan perseteruan antara hak dan batil ini tiada lain adalah untuk menyaring antara yang baik dengan yang buruk. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. lalim dan melakukan penindasan.S Al Maidah: 8) Allah Swt. (Q.                       Artinya: "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum.S Al Isra: 81) Namun pertempuran sengit ini. tidak membuat umat Islam menjadi beringas. sementara mereka harus memikul beban dan pengorbanan yang tidak sedikit. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. pada waktu yang sama di hadapan mereka terdapat pengusung kebatilan yang sangat banyak dan memiliki pelbagai 424 . (Q. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Perseteruan dimulai pada saat pengusung kebenaran masih sangat sedikit. berlaku adillah. dan dengan begitu nilai-nilai kebenaran dan keadilan akan tertanam kokoh ketika menghadapi kebatilan di muka bumi.

dan mereka akan dikalahkan. Ini adalah anugerah bagi umat Islam. mereka akan menafkahkan harta itu. dan realitas empiriknya di lapangan: 1. Peradaban Islam adalah peradaban yang hakiki dan mencakup materi dan ruhi secara bersamaan. 2. Peradaban ini bediri di atas manhaj Rabbani (berprinsip ketuhanan) yaitu Islam. firman Allah:                            Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. (Q. dan mereka (pengusung kebatilan) akan mengerahkan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Ia sesuai dengan ketentuan alam dan fitrah manusia dan mempunyai keunggulan hakiki di segala sisi. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. meski demikian mereka tidak akan pernah berhasil atau memenangkan pertempuran.sarana-sarana material. yang membuatnya layak memimpin umat manusia dan memimpin alam seluruhnya (ustaziyatul a'alam). Kemudian menjadi sesalan bagi mereka.S Al Anfal: 36) Berikut kami sampaikan petikan pemahaman dalam pembahasan ini. sebagaimana dalam firman Allah: 425 .

163 532 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia).S Ali Imran:110) Syaratnya adalah dengan mengikuti manhaj Allah dan menjalankan risalah Islam. Dengan demikian maka kepemimpinan ini adalah hak kita dan bukan hak Barat. "Ini artinya. 531 Risalah: Mu'tamar Thalabatul Ikhwan al Muslimin (Mukmatar Pelajar dan Mahasiswa Ikhwanul Muslimin. kemudian mewajibkan umat ini untuk menjaga kepemimpinan yang ada dan memerintahkannya untuk mempersiapkan bekal serta menyempurnakan kekuatan sehingga kebenaran akan berjalan seiring dengan kekuatan pemerintah dan bersinar dengan cahaya hidayah. Al-Quran Al-Karim menempatkan kaum muslimin sebagai pemimpin bagi manusia dan memberikan mereka hak kekuasaan dan kepemimpinan atas dunia demi menjalankan kepemimpinan yang mulia ini. bukan anugerah golongan.       Artinya:                          "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. "Islam telah menetapkan kepemimpinan umat Islam terhadap alam semesta dalam banyak ayat dalam Al-Quran.35 426 . Ia adalah anugerah dakwah dan manhaj.                     Artinya: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi" [Al-Anfal:6]531 Beliau juga berkata. untuk peradaban Islam dan bukan peradaban materialisme Barat. "Janganlah lalai dari peringatan (yang Allah Swt."532 Imam Syahid mengingatkan dari penyimpangan dalam melaksanakan kepemimpinan ini. Imam Syahid berkata. hal. suku atau fanatisme. hal. (Q.

tenggelam dalam kemewahan. Kemudian datanglah -dengan kondisi umat yang seperti itu-upaya musuh-musuh Allah untuk menghancurkan umat Islam. tertipu dengan sarana musuh dan orang-orang munafik serta menyepelekan ilmu-ilmu praktis dan pengetahuan alam"534 4. perebutan kepemimpinan dan jabatan. menyebabkan bersambungnya episode kelemahan dan kejatuhan dalam tubuh umat Islam. hal. kemegahan. Ini adalah misi dan kepentingan yang dibawa oleh umat Islam setelah Rasulullah Saw. syahwat dan kediktatoran pemerintah. "Upaya-upaya ini mulai dilakukan di dalam tubuh daulah Islamiyah dan umat Islam. Imam Syahid menjelaskan benih permusuhan dan perang terhadap umat Islam ini. berpaling dari agama sebagai pilar aqidah. "Dan mereka (para musuh Islam) pun berpecah belah dalam kepentingan dan berselisih dalam permusuhan. yaitu tumbuhnya rasa bangga diri (angkuh). hal 98 427 . ruh dan kehidupan. dan apa saja yang membuatnya jauh dari keadilan dan pelanggaran hak. dan mengubah petunjuknya di segala sisi kehidupan"535 Beliau juga berkata. Umat yang sedang down ini menyangka bahwa kesempatan itu telah tiba untuk mengambil bagian dan menghancurkan daulah Islamiyah yang pernah membuka kawasan tersebut sebelumnya.163 534 Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini). hal. dan dengan peradaban Islam yang ada ia dapat memimpin dunia. yaitu menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Namun ada satu hal yang mereka sepakati dan mereka berbagi untuk melaksanakannya. Imam Syahid menjelaskan bahwa sikap jauh dari agama dan substansinya dan tidak mengambil sebab-sebab kekuatan. perselisihan mazhab dan konflik agama.sampaikan) dalam surat Al Nasr. Inilah dendam salibis dan 533 Risalah: Mu'tamar Thalabatul Ikhwan al Muslimin (Mukmatar Pelajar dan Mahasiswa Ikhwanul Muslimin.96-97 535 Ibid. seperti tersebarnya perselisihan politik dan fanatisme golongan. 533 3.

"Orang-orang Eropa telah berusah dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi bumi dengan paham materialisme ini." [Q. seandainya mereka sanggup. Cukup sudah kelalaian yang ada dan prasangka baik terhadap hari-hari yang ada. Imam Syahid tahun 1931 (dari buku: Imam Syahid.S. 117. Mereka mengatur taktik perang sosial ini dengan sangat teliti. dengan penampilannya yang rusak dan virus yang membunuh. mereka memendam perasaan dengki yang mendorong adanya permusuhan terhadap kalian. Al-Baqarah: 217] Dan Dia (Allah) bahkan telah menjelaskan kepada nabi-Nya yang lebih jelas dari itu. Hal. wahai kaum muslimin. Selain umat Islam. Allah berfirman:                            Artinya: "Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran). 428 . Mereka tidak akan puas kecuali jika kalian murtad dan tunduk. Orang-orang Eropa berhasil dalam fase ini menyebarkan peradaban materialismenya. ke seluruh negara-negara Islam yang bermitra dengan mereka. Fuad al Hajarsi.politik raj'iyyah (timbal balik) yang mendorong mereka untuk melakukan aksi yang gila dan menakutkan" Jangan kalian menipu diri sendiri. mereka juga berusaha untuk menghalangi umat lainnya dari unsur-unsur kebaikan dan kekuatan yang berupa ilmu dan pengetahuan perindustrian serta tatanan kehidupan yang bermanfaat. Imam Syahid berkata. 536 5. memanfaatkan kecerdikan politik 536 Makalah dengan judul Kewajiban Dunia Islam terhadap apa yang menimpanya. Dan di balik semua itu. Sesungguhnya Allah sudah menjelaskan sifat mereka kepadamu dalam kitabNya.

Kehidupan barat yang diliputi fatamorgana dan fitnah ini. peradaban barat dengan pondasi materislistiknya telah memenangkan perang sosial ini atas peradaban Islam yang mempunyai pondasi kuat dan mencakup materi dan ruhi di kawasan Islam sendiri. ekonomi. Ekspresi kehidupan adalah sesuatu yang tak terpisahkan. 104 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). permainan dan pola kehidupan yang menggiurkan. sebagaimana mereka juga telah menang di bidang politik dan militer. Setelah itu mereka mampu mengubah aturan hukum. 238 429 . Kita terdorong untuk mengubah prinsip dan mewarnainya dengan warna Eropa. dan kita memisahkannya dari praktek kehidupan. "Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)" [Q. hukum dan kebudayaan dengan warna murni mereka di negara Islam terkuat537. dengan segenap penampilannya yang materialistis mencoba untuk menguasai bagian vital kehidupan kita yang tersisa"538 Beliau juga berkata. keyakinan dan akal kaum muslimin sendiri. Kekuatan adalah kekuatan di dalam fenomena kehidupan itu semuanya dan kelemahan juga demikian halnya. politik. dan dalam perang dahsyat yang lokasinya adalah diri. Ali Imran. "Setelah itu kita mampu berkata. kekuatan militer yang mereka punyai. 14) 537 538 Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini). dan mewarnai tatanan politik.S. Beliau juga berkata. hal. kesenangan.yang mereka miliki. jiwa. ketetapan dan pendidikan. "Namun peradaban barat ini telah memerangi kita dengan kuat dan ganas. sehingga apa yang mereka inginkan dapat tercapai. kita membatasi kekuasaan dalam kehidupan dalam hati dan mihrab-mihrab.                Artinya. dengan pendidikan. hal. kemewahan. Tidak ada yang aneh dalam hal ini.

S. menegakkan syariat-Nya dan kembali mendirikan daulah Islamiah. dan kehidupan manusia tidak tegak berdiri dengan sempurna tanpanya. pilar Islam tetap kuat.6. sebab ia juga adalah ketentuan Allah dan selalu berada dalam penjagaannya. memancarkan cahaya dakwah kalian di tengah kegelapan ini dan mempersiapkan kalian untuk meninggikan kalimat-Nya. Imam Syahid berkata. dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. AlHajj: 40) 430 . Bagaimanapun kuatnya serangan.S. Allah menginginkan kita untuk mewarisi peninggalan yang berat ini dengan komitmen. Al-Hijr: 9)                     Artinya: "Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya. Al-Taubah: 32) 7. "Pilar Islam dan pendidikannya tetap kuat. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa" [Q.               Artinya: "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran. Sebab ia adalah Al Haq. tetap memikat dengan segala keindahannya. terus memberikan kesuburan dan kehidupan. "Demikianlah. dan akan tetap seperti itu.S."                Artinya: "Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)Nya." [Q. wahai saudara-saudara sekalian. walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai" [Q. Kini menjadi kewajiban mengembalikan kembali peran kita dan menegakkan kebangkitan dan peradaban.

"Untuk itu. Tiadalah persiapan umat ini dalam perjalanan yang menakutkan ini selain jiwa yang beriman. umat ini akan terkalahkan dan akan melahirkan kegagalan"541 9. "Kewajiban umat ini hanyalah mempersiapkan diri untuk sebuah pengorbanan yang panjang. dan merasakan kepahitannya. Al-Ikhwan Al-Muslimun mengajak untuk menjadikan asas kebangkitan adalah menyatukan pola kehidupan praktis dalam umat ini atas dasar Islam dan tata aturannya"540. Tidak ada bagian untuk dirinya sedikitpun. Kemudian Allah Swt. keinginan kuat yang kokoh dan benar. mengembalikan kehormatan dan kemuliaan kita.Beliau juga berkata. 239 Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)? hal. antara yang ikhlas dan bersemangat dengan yang mengaku-ngaku dan pura-pura. menyelamatkan diri dan anak-anak kita. antara manfaat dan bahaya. antara yang menempuh jalan kebenaran dan yang menyimpang darinya. keberanian menghadapi resiko.69 431 . menjelaskan bahwa seorang mukmin dalam menempuh tujuan mulia ini telah menjual diri dan hartanya untuk Allah. Namun. dan kerja keras itu adalah lelah dan susah payah. dan menghidupkan peradaban dan pendidikan agama kita"539 8. Bagi umat ini ada jalan panjang membentang untuk mewujudkan keinginan ini. hal. hal. Ia semata-mata berbuat untuk keberhasilan dakwah ini dan menyampaiakannya ke hati-hati umat manusia 539 540 541 Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. perang yang sengit antara al haq dan kebatilan. kesiapan berkorban.69 Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini). "Kondisi ini memaksa kita terpaksa harus menelan kesalahan masa lalu. Umat ini haruslah tahu bahwa jihad itu berarti bekerja keras. Tanpa itu. antara pihak yang benar dan yang mencoba untuk mengotorinya. hendaklah kita bisa kembali mengikat yang bercerai berai. menambal pecahan.

Mereka tidak ekstrim. dan menuntun mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka ikut berjuang memerdekakan umat-umat sebagaimana mereka telah merdeka. memberi mereka petunjuk dengan cahaya Allah sebagaimana mereka telah beroleh petunjuk. Itu pula sebabnya seorang pejuang muslim adalah juga seorang guru yang memiliki semua sifat yang semestinya ada pada seorang guru.hal. tidak menzhalimi orang lain. tidak berkhianat. wahai saudara-saudara sekalian. namun mereka berpindah ke belahan bumi yang lain. pengajaran dan bimbingan kepada seluruh umat manusia. DakwahIskandariah 432 . At-Taubah. yang mewujud dalam bentuk imperialise dan penindasan. [Q. "Dari sini. Cet. Samakah ini dengan dominasi Barat sekarang. berjalan ke segenap penjuru negeri menjadi pembuka kawasan dan guru."543 542 543 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia)?. tidak puas dengan kemerdekaan negeri mereka sendiri. cahaya. bahkan putera-puteri salaful umah -semoga Allah meridhai mereka-. kemajuan.35 Risalah: Muktamar Pelajar Ikhwan Muslimin.S. hal 316. dan memperhambakan manusia yang dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. tidak bermusuhan. hidayah. rahmat dan kelembutan. 111] Itulah sebabnya setiap muslim menjadikan dunianya sebagai wakaf bagi dakwahnya agar ia bisa mendapatkan akhirat sebagai balasan dari Allah atas pengorbanannya. Sehingga pembebasan Islam berarti juga pembebasan demi peradaban. kita bisa melihat sahabat-sahabat mesjid. ahli-ahli ibadah dan para penghapal AlQuran. Dar.                     Artinya: "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka."542 Asas tegaknya kesatuan internasional Imam Syahid berkata.

Sungguh Islam telah mendesain jalan ini untuk dunia. Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. [Q. Allah Swt. Sebab kemuliaan Islam yang integral adalah kemuliaan kemuliaan paling suci yang dikenal oleh sejarah. Maka satukanlah akidah terlebih dahulu. 231 433 . Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Al-Anfal: 58] Dia juga berfirman:                                  Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi 544 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). kemudian tata aturannya dan setelah itu realisasi amal"544 "Saya benar-benar ingin menegaskan kepada para hadirin sekalian bahwa politik Islam.hal.S. baik itu hak internasional maupun hak dalam negeri para minoritas non muslim. kepada kepemimpinan umat Islam yang berpegang teguh terhadap ajaranajaran agamanya dan untuk seluruh dunia."Kesatuan intenasional ini tegak di atas manhaj Islam dan pondasinya. Berfirman:                         Artinya: "Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan. dalam dan luar negeri. menjamin hak-hak non muslim sepenuhnya.

Kita yakin bahwa antara kita dan mereka terdapat ikatan.S. yaitu ikatan dakwah. At-Taubah: 04] "Islam menjamin hak-hak minoritas dengan nash Al-Quran. Untuk kesuksesan dakwah ini. Tentang hal ini beliau berkata: "Dan kaum yang tidak demikian (non muslim) kita tidak terikat dengan mereka dengan ikatan ini (Islam). kita menempuh jalan dan sarana yang telah ditentukan oleh agama. [Q. Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berlaku adil. Kita wajib mengajak mereka kepada apa yang kita rasakan saat ini sebab itu adalah kebaikan untuk manusia seluruhnya. Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya[629].S Mumtahanah:8) Imam Syahid juga mengisyaratkan bahwa hubungan antara suku dan bangsa lainnya tegak di atas pilar dakwah dan saling tolong menolong untuk kebaikan kemanusiaan. kita senang berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memusuhi kita. (Q. Siapa yang memusuhi kita maka akan kita 434 . yaitu firman Allah:                                     Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.kamu. untuk mereka kita akan berdamai dengan mereka selama mereka berdamai dengan kita.

”546 “Kita cinta dan saling tolong menolong dengan pihak lain.”545 “Kita menginginkan perdamaian untuk seluruh alam. Kita berharap semua fase ini akan terwujud dengan konsisten dan kita bisa menyelesaikan seluruhnya. hal. "Cukuplah darinya kita menjadikan tujuan dan meletakannya di depan mata. kemudian setelah itu kita bisa sampai kepada target yang dituju. maka itu adalah cita-cita kita tertinggi. Setiap sesuatu itu ada ketentuanya.232 435 .”549 545 546 547 548 549 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V) Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI) Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru) Ibid. Kita letakkan batu bata dalam bangunan kemanusiaan ini tanpa harus menunggu bangunan ini sempurna.”547 Beliau mengisyaratkan bahwa perkembangan bangsa dan masa akan mengawali pemikiran universal ini: “Semua itu adalah awal pemulaan berkuasanya pemikiran universal untuk kemudian menggantikan pemikiran nasionalisme dan kesukuan.balas permusuhan ini dengan yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh kelompok yang bermusuhan.”548 “Dari sini ada beberapa fase. tujuan kita yang agung dan episode penutup dalam serial perbaikan.” “Sesungguhnya Ikhwan Muslimin menginginkan kebaikan untuk seluruh alam.” Peran yang dapat kita lakukan pada fase ini untuk mencapai cita-cita kita tertinggi Imam Syahid berkata. Beliau berkata. ”Adapun universalitas dan kemanusiaan.

Kejelasan pandangan seputar tujuan dan peran. maka membangun dan mengerjakan fase-fase dan tujuan semula membentuk planning-planning dasar untuk mencapai dan mewujudkan tujuan akhir ini. Keimanan dan keyakinan untuk bisa mewujudkannya. Menguatkan keimanan terhadapnya. 550 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). tercermin dalam: 1. 251 436 . wahai saudara-saudara tercinta. dan selalu menghidupkan perasaan terhadapnya di dalam jiwa.“Merupakan bagian dari dakwah kalian. Tidak melupakan dan melalaikannya. Tahapan dengan bentuk seperti ini ke tingkatan yang lebih tinggi dari ikatan dan saling tolong menolong adalah awalan untuk mengkristalkan mabda’ ini di kalangan bangsabangsa. dan bahwa ia akan terlaksana seperti apa yang telah diberitakan oleh Nabi Muhammad Saw. meningkatkan ikatannya dengan segala jalan dan sarana yang ada untuk seluruh tingkatan. Berusaha untuk mengembalikan bentuk eksistensi universal untuk umat Islam dan beramal untuk meninggikan dan memajukannya. individu. lembaga-lembaga. kemuliaan dasar dan pendidikannya”550 Dengan adanya gambaran yang sempurna seputar seluruh tujuan ini. juga merupakan awalan di setiap sisinya dan mendirikan kekhalifahan. 2. Mengambil sarana-sarana awal dalam mewujudkannya. 3. yayasan-yayasan. berupa saling menyempurnakan dan tolong menolong diantara masyarakatmasyarakat Islam. turut berperan dalam kedamaian universal dan membangun hidup yang baru bagi manusia. Sesungguhnya hal ini membutuhkan waktu yang panjang dan banyak fase kehidupan. bangsa-bangsa dan segenap penjuru dunia. hal. 4. dengan menunjukkan kepada mereka kebaikan agama kalian. Hal-hal yang kita perlukan dalam fase pertama pembinaan untuk mencapai tujuan mulia ini. usaha yang sungguh-sungguh.

Ketelitian untuk mewujudkan langkah-langkah ini. mewujudkan tujuan setiap fase. dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan syariat. mengumumkan aktivitas dan nama: Pada dasarnya. walaupun bentuknya tidak lengkap dan sedikit memberi hasil. Keengganan sebagian Ikhwan bergantungnya orang-orang kepada propaganda dan iklan bohong yang tanpa amalan konkret. karena beberapa hal: 1. Bab XI Penjelasan seputar Sikap Dakwah dan Politik Jamaah • Seputar permasalah propaganda. Imam Syahid berkata tentang mendahulukan sisi amaliah dibanding propaganda dan iklan. Oleh karena itu. Ikhwan mendukung seluruh kerja kolektif dan seluruh bentuk tolong-menolong dan bekerja sama diantara bangsa dan negara di dunia Islam. dan tidak terburu-buru dengan berlebihan dan melompat terlalu jauh. sehingga menyebabkan amalan itu hancur dan rusak. 2. Takut bercampur dengan riya. maka persoalan propaganda menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. namun realita dakwah dan kewajiban untuk menjelaskannya kepada khalayak serta untuk menolak tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya. pengumuman itu tidak dilakukan. 437 .5. Fase ini bertahap. sehingga nantinya kita bisa sampai kepada apa yang kita inginkan dari kesatuan dan adanya ikatan.

Namun hal ini tetap dalam keseimbangan yang teliti dan adanya pemahaman tentang dakwah dan kerja-kerjanya serta apa yang diperlukan untuk eksistensi kelompok sosial ini ketika berhadapan dengan masalah dan membantah hal-hal yang gambarannya masih kabur. “Keseimbangan diantara hal ini dengan apa yang ada dalam penyampaian kebenaran. propaganda-propaganda kalian tetap dalam adab yang sempurna dan akhlak yang mulia. yang menyebabkan terhambatnya perjalanan atau menyimpang dari tujuan. hal. sedikit yang bisa sempurna kecuali bila ada taufik. suruhan untuk melakukannya.3. adalah perkara yang rumit. Kewajiban kalian menjelaskan kepada manusia tentang tujuan kalian. ketika dakwah kalian telah tampak pesat. cermatilah bahwa kalian pada saat ini. dan konsep ideologi dan sistem kerja. 127. Hendaklah kalian merasa. akan timbulnya konflik permusuhan yang sengit atau koalisi berbahaya. dan bersegera dalam mengumumkannya."551 “Namun. 129 438 . dipaksa oleh dakwah untuk keluar dari sekat-sekat menuju ruang lingkup yang lebih luas. bahwa semua ini adalah bagian dari karunia Allah:                                551 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). dan tetap berusaha untuk menyatukan hati dan jiwa. Pengumuman akan hal ini kepada manusia tidak dimaksudkan untuk berbangga dengannya tapi untuk memberi petunjuk kepada manfaat dan kebaikan umat Hendaklah kalian berusaha untuk jujur dan tidak melampaui batas dari yang sebenarnya. saranasarana. Apa yang ditakutkan oleh Ikhwanul Muslimin sebagai akibat dari dakwah yang tergesa-gesa.

bahwa Sesungguhnya keduanya (masuk) ke dalam neraka. tanpa ada keinginan untuk menjadi populer. Sikap Jamaah Terhadap Individu dan organisasi-organisasi Yang Berbuat Untuk Kebaikan dan agama Islam: Kelompok-kelompok dalam lingkup ini terbagi kepada tiga bagian: 1. berharap jabatan atau bergantung dengan pujian. Al-Hujurat: 17)”552 Pengumuman dan pemunculan beberapa tokoh jamaah sebagai fublik figur. Mereka yang berbeda dalam permasalahan furu’ dan sarana dakwah. Ia tidak mengambil hak yang bukan miliknya dan tidak pula mengaku-ngaku untuk sesuatu yang palsu dan dusta.S. hal. Nabi Yusuf As. maka adanya pengumuman ini adalah sebagai reaksi konkret atas usaha-usaha mereka ini dan untuk menyatukan hati-hati manusia ke arah Islam dan manhajnya. tentu mereka akan meningalkan jalan dakwah yang berat dan bergabung dengan kelompok-kelompok dunia dan para pemilik kekuasaan agar lekas sampai dari jalan yang tercepat dibanding jalan para dai yang penuh dengan jihad dan pengorbanan. Inilah ketentuan dari jama’ah yang mengiklankan dirinya dan menggunakan haknya dalam undang-undang dan ketentuan hukum. Seandainya mereka ingin mendapatkan jabatan dan bersenang-senang. Mereka yang berbeda dalam permasalahan prinsipil 552 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V).128. adalah semata-mata untuk perjuangan di jalan Allah dan di jalan dakwah. 129 439 . 2. telah memberikan teladan atas hal tersebut. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. mereka kekal di dalamnya. [Q. serta trik-trik yang berupaya untuk menjauhkan masyarakat dari jamaah. Dakwah ini membutuhkan naungan yang dapat melindunginya dari tekanan dan teror yang berasal dari pelbagai arah dan melalui sarana yang beragam.Artinya: "Maka adalah kesudahan keduanya.

tidak statis dan ekstrim” Kami meyakini hal ini. Hendaklah kita dan juga mereka bisa memahami makna Islam yang hakiki dengan lebih baik dan meluas. hal. karena sebab-sebab yang beragam. bahkan itu bertentangan dengan ketentuan agama itu sendiri. Mereka yang menyerang. Mereka yang berbeda dalam permasalahan furu’ dan sarana dakwah: Imam Syahid berkata: ”Terhadap kelompok ini kita yakin bahwa perbedaan dalam masalah furu’ agama adalah sesuatu yang mesti ada dan tidak mungkin kita menentang dalam permasalahan furu’. 26 440 . pendapat dan mazhab.”553 ”Semua sebab ini menjadikan kita yakin bahwa sepakat dalam satu permasalahan yang menjadi bagian dari furu’ agama adalah hal yang mustahil. untuk itu kami selalu berupaya memahami dan memaafkan mereka yang berbeda dengan kami dalam permasalah furu’ agama. Bukankah kita adalah muslim dan mereka pun demikian? Bukankah kita senang membuat putusan yang bisa memberi ketenangan hati dan mereka pun demikian? Bukankah kita dituntut untuk mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri? Kalau begitu.3. Sesungguhnya yang Allah inginkan dari agama ini agar ia kekal dan sesuai dengan zaman. Dengan demikian hal ini menjadi hal yang mudah dan lunak. maka dimanakah perbedaan? Mengapa pendapat kita menjadi sebuah poin pertimbangan bagi mereka sebagaimana pendapat mereka bagi kita? Mengapa kita tidak saling memahami dalam atmosfir ketulusan dan kecintaan apabila ada hal yang menuntut kita untuk saling paham?554 553 554 Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami).25 Ibid. hal. Kita melihat bahwa perbedaan selamanya tidak menjadi penghalang untuk terikatnya hati dan saling mencintai serta tolong menolong dalam kebaikan. mencela dan memerangi dakwah 1.

ada kebenaran dan kebatilan dalam setiap dakwah. hingga nanti Allah memutuskan yang benar antara kita dan kaum kita. Mereka berusaha mencapai kebenaran dan membawa manusia ke arah itu dengan cara yang paling lembut dan penuh cinta.sesuai dengan tabiat dakwah kita – satu sikap yang saya yakini: kita berharap semuanya mendapatkan kebaikan dan berdoa agar memperoleh taufik dari Allah Swt.“Ikhwan Muslimin mengetahui akan sudut pandang ini.” “Ikhwan membolehkan untuk berbeda dan tidak menyukai sikap fanatik terhadap satu pendapat. Sesungguhnya sebaikbaik jalan yang kita tempuh tidak menjadikan kita lebih banyak menoleh kepada orang lain dibanding memperhatikan diri sendiri. Untuk hal ini.”555 Beliau juga berkata: “Itulah manhaj Ikhwan Muslimin saat berhadapan dengan kelompok yang berbeda dengannya dalam masalah-masalah agama.”556 Beliau berkata lagi. Bila mereka puas. keagamaan. ”Sikap kita dalam berdakwah di negeri ini. Kita perlu banyak persiapan dan amunisi. Setiap kelompok berada dalam medan masing-masing dan Allah bersama orangorang yang beriman. hal. 27 Ibid 557 Mudzakkiratud Dakwah wad Da’iyah (makalah imam syahid pada tahun kelima dalam majalah “Al-Ikhwan Al-Muslimun” 441 . Namun bila tidak. ekonomi. Sementara waktu tidak cukup untuk memperhatikan orang lain dan sibuk dengan urusannya. maka itulah yang diharapkan. mereka adalah orang yang paling lapang dada terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita dan mereka. sosial. Umat kita ini dan lahan-lahan kosong yang ada di dalamnya membutuhkan jundi-jundi dan jihad. Mereka mencari kebenaran itu dan mengambilnya serta mencoba dengan lembut dan tenang memberi penjelasan kepada mereka yang berbeda ini sesuai dengan pandangan mereka. maka mereka adalah saudara seagama.”557 555 556 Ibid. dan politik . Mereka melihat bahwa ada ilmu dalam setiap kelompok.

Sesungguhya 558 Ibid. Namun manhaj mereka –yang selalu mereka usahakan– adalah manhaj musyarakah (partispasi). Namun bila yang ada selain itu.Beliau berkata: ”Kelak kalian akan mendengar suatu kelompok akan membicarakan kalian. Tentang hal ini. Jangan menghadapi dosa ini dengan dosa yang serupa dan jangan pula sibuk dengan membantahnya sehingga melalaikan kamu dari jalan yang kamu tempuh. 264 442 . dan tunggulah hingga waktu menyingkap kebenaran. hal. kerja sama. dan berharap mereka mendapatkan taufiq dan kesuksesan. permusuhan. Mereka berharap semuanya beroleh kesuksesan. Imam Syahid mengajak kepada persatuan dan menghindari perpecahan. rintangan. maka hendaklah dirimu bersyukurlah dan jangan sampai kamu tertipu dari hakikat dirimu yang sebenarnya. Mencintai kesepakatan dan membenci keraguan. maka bersikaplah lebih toleran. Imam Syahid berkata: “Ikhwan Muslimin melihat kelompok-kelompok ini – dengan lahan garapan yang berbeda-beda – bekerja untuk menolong Islam. “Dakwah ikhwan adalah dakwah yang putih bersih tidak tercampur dengan warna apapun dan selalu bersama kebenaran dimana saja berada. Apabila pembicaraan itu baik. Walaupun dalam realita sejarah. mereka selalu mendapat tekanan dari orang lain sejak kemunculannya. dan saling menghormati. dan kedengkian atas kesuksesan yang telah mereka capai.”558 Imam syahid sangat menginginkan adanya kelompok yang bekerja untuk menolong Islam dan memperbaiki masyarakat dari berbagai kekuatan dan kelompok yang bermacam-macam. Ia mengajak mereka untuk bekerja sama dan berkoordinasi diantara mereka .” Bukanlah bagian dari mahaj ikhwan menguasai publik dan memonopolinya. Mereka tidak berpikir untuk melakukan pendekatan dan berusaha untuk menyatukannya seputar pemikiran umum.

cobaan terbesar kaum muslimin adalah perpecahan dan perbedaan, dan asas kemenangan mereka adalah cinta dan persatuan”559 “Sesungguhnya ia adalah dakwah yang bebas dan bersih. Begitu bersihnya sehingga melewati batas ambisi personal dan tidak peduli dengan dengan manfaat materialisme, dan meninggalkan hawa nafsu dan kepentingan di belakangnya.”560 Beliau berkata dalam muktamar ke enam, “Adapun sikap kita terhadap kelompok-kelompok Islam yang berbeda-beda adalah sikap cinta dan persaudaraan, kerja sama dan tolong menolong. Kami mencintai mereka dan bekerja sama, dan kami berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendekatkan pemahaman dan melakukan kesepakatan diantara pemikiran yang berbeda, yang dengannya kebenaran dapat menang di bawah payung kerja sama dan cinta. Adanya pendapat fiqih dan perbedaan mazhab tidak menjadikan kita jauh. Agama Allah itu mudah dan tidak seorang pun yang berhak memberat-beratkannya kecuali ia akan kalah. Kita yakin akan datang suatu hari dimana nama, gelar, kelompok formalitas dan sekat-sekat cara pandang itu akan hilang dan akan digantikan dengan kesatuan kerja yang dapat mengumpulkan laskar umat Muhammad Saw. Pada saat itu tidak ada lagi selain muslim-muslim yang bersaudara, mereka bekerja untuk agama dan di jalan Allah mereka berjuang.”561 “Sesungguhnya waktu itu, dimana saat itu tampak seluruh kelompok Islam adalah satu kesatuan, saya yakin tidak lama lagi. Waktulah yang menjamin semua itu. Insya Allah.”562

559 560

Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V), hal.145 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna), hal. 25
561 562

Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI), hal 216 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V), hal 146

443

“Biarkanlah zaman melaksanakan tugasnya dan dialah sebaik-baik penanggung jawab kebersihan dan keistimewaan.”563 Dengan ini, Imam Syahid telah meletakkan manhaj interaksi dengan kelompok dan individu yang bekerja untuk Islam, atau bahkan untuk kebaikan negeri dalam satu sisi dan berbeda dengan jamaah dalam persoalan furu’. Namun ia tidak keluar dari pijakan dasar syariat dan pilar asasinya. Imam Syahid telah memberi isyarat kepada: 1. Cinta, persaudaraan, dan kerja sama terhadap sesuatu yang membawa kebaikan untuk dakwah dan masyarakat 2. Kita mencoba dengan sungguh-sungguh untuk mendekatkan dan menyamakan persepsi diantara beragam cara pandang demi kebenaran, dalam payung kerja sama dan cinta 3. Pendapat fiqih –dalam masalah-masalah furu– dan perbedaan mazhab jangan sampai menjauhkan jarak diantara kita. 4. Kita berusaha menyampaikan kebenaran dengan gaya bahasa yang santun ketika kita diskusi dengan mereka dan menjawab pertanyaanpertanyaan.

5. Ikhwan berupaya melakukan koordinasi dengan pelbagai usaha di
bidang dakwah dan amal kebaikan sehingga tidak ada benturan satu sama lain. Imam Syahid telah meletakan kaidah kerja sama dan koordinasi terhadap apa yang disepakati dalam urusan kaum muslimin, dan bertoleransi terhadap apa-apa yang berbeda dari permasalah furu’ dan persoalan ijtihad.

6. Ikhwan lebih meningkatan hubungan kepada perencanaan yang lebih
besar dari koordinasi, yaitu kepada kerja sama, saling melengkapi dan pemberdayaan. Pemberdayaan ini akan ada dilakukan melalui hubungan kerjasama antara keduanya, saling memahami dan terikat oleh rasa kasih, dan hal ini juga dilakukan melalui pengarahan dan penjelasan kepada setiap elemen masyarakat, selama kelompokkelompok tersebut atau individu-individu tersebut berada dalam
563

Ibid, hal 148

444

koridor amal Islam dengan segenap sarananya, serta komitmen dengan ketentuan-ketentuan syariat dan tidak melalui jalan yang berbahaya bagi dakwah. Adanya hubungan dan koordinasi dengan mereka saat terjadi ketimpangan akan menyebabkan kekacauan dan kegelisahan dalam individu-individu masyarakat dan memberi kesempata kepada para musuh untuk mendeskreditkan dakwah. Kewajiban kita kepada mereka adalah memberi nasihat dan bimbingan agar mereka mendapat petunjuk.

7. Dalam berinteraksi, jama’ah ini juga hendaknya bisa bertoleransi dan
bersikap bijak dengan pribadi-pribadi yang ingin menonjol dan mencari pamor. Pada beberapa waktu, kondisi dan kejadian, jamaah ini bisa meninggalkannya ketika tampak perbedaan antara yang baik dan buruk. Perbedaan ini dapat menyingkap hal-hal seperti ini, yang mungkin bersinar di satu waktu kemudian meredup dan akhirnya hilang sama sekali.

8. Hendaklah jamaah ini bersabar dan membiarkan waktu berjalan
hingga datangnya suatu hari dimana saat itu tampaklah kebenaran manhaj dan jalan (kebenaran). Akan datang suatu hari dimana kelompok-kelompok formalitas dan rintangan-rintangan pemikiran akan punah dan digantikan dengan kesatuan kerja di bawah bendera “Ikhwan Muslimin”.

9. Pada saat itu, dengan kesadaran penuh, akan ada tahapan-tahapan
usaha yang dilakukan oleh musuh Islam untuk mengadu domba antar jamaah keIslaman yang ada. Dengan adanya kerja sama dan koordinasi ini, akan tampak jelas manjah dakwah dan kemerdekaannya yang sempurna. Imam Syahid berkata, “Wajib diketahui bahwa Ikhwan Muslimin berpegang teguh dengan dakwahnya dan tegak di atasnya. Mereka tidak beramal untuk dakwah orang lain dan bukan pada manhaj yang bukan manhaj mereka.” “Mereka tidak terwarnai dengan warna selain Islam."

445

“Kami berlindung kepada Allah dari suatu hari kita tidak berdakwah dengan manhaj Al-Quran dan nilai-nilai Islam.”564 “Kejadian masa lalu dan masa sekarang sudah menetapkan bahwa tidak ada kebaikan kecuali di jalan kalian ini, tidak ada hasil kecuali dengan perencanaan dan tidak ada ketepatan kecuali pada apa yang kalian amalkan.”565 Lebih lanjut, beliau menjelaskan, “Kelak kalian akan mendengar ada suatu kaum yang ingin berhubungan dengan kalian dan kalian ingin berhubungan dengan mereka dari para aktivis, baik yang bersunggguh-sungguh dengan keinginannya maupun yang tidak. Maka saya ingin menyatakan kepada kalian yang berada disini dengan jelas bahwa: dakwah yang kalian jalani ini adalah dakwah paling unggul yang pernah dikenal oleh umat manusia. Sesungguhnya kalian adalah ahli waris Rasulullah Saw. dan dan yang akan mengemban risalah Al Quran, yang akan mengawal syariatnya. Bahwa sesungguhnya kalian adalah penolong-penolong yang akan tegak menghidupkan Islam pada saat dimana hawa nafsu dan syubhat merajalela, dan beban muatan semakin berat. Apabila kalian demikian, maka dakwah kalian paling pantas didatangi oleh manusia. Sebab ia adalah kumpulan kebaikan, sementara yang lain tidak luput dari kekurangan. Maka berkonsentrasilah pada manhaj kalian dan jangan tawar menawar dalam manhaj, dan tawarkanlah manhaj ini kepada manusia dengan kemuliaan dan kekuatan. Siapa yang menyambut seruan kalian maka selamat datang dalam benderangnya cahaya pagi, semburat fajar dan terangnya siang. Saudara kalian yang akan bersama kalian percaya dengan keyakinan kalian dan siap melaksanakan pengarahan yang kalian berikan. Siapa yang enggan maka kelak Allah akan datangkan suatu kaum Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya.

564 565

Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI), hal.213 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V), hal.127

446

Saudara-saudara sekalian. Jangan tergesa-gesa. Waktu di depanmu masih luas membentang. Kalian akan menjadi orang-orang yang akan diminta dan bukan yang meminta. Kemuliaan seluruhnya milik Allah dan kelak akan kalian ketahui kabarnya pada suatu ketika. Maka saya melihat bahwa sesuatu yang wajib dari sikap kita terhadap semua kelompok: kita menginginkan kebaikan, toleransi, tidak meminta pamrih, tidak membantah, dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang menawarkan kedamaian; kamu bukan orang beriman.”566 Apabila bagian kelompok dan individu ini sudah melewati batas dalam berdiskusi dengan kita, maka yang kita lakukan adalah mengajak mereka apabila mereka mau menerima ajakan ini. Kita berdiskusi tanpa perlu berdebat, kita jangan berprasangka terhadap keikhlasan mereka, tidak membalas permusuhan mereka, tidak meninggalkan manhaj dakwah kita dan kita bermohon semoga Allah memberi petunjuk kepad kita dan mereka. “Bahkan menjadi sebuah kegembiraan bagi kita bila setiap pelaku kebaikan dan untuk kebaikan diberi taufik. Ikhwan tidak suka membangun sambil meruntuhkan, dan medan jihad cukup luas untuk seluruhnya.”567

2. Kelompok Yang Manhajnya Keluar dari prinsip-prinsip Syariat
Adapun kelompok yang manhajnya keluar dari Prinsip-prinsip utama syariat, seperti penyimpangan dalam paham dan keyakinan -walaupun ia mengangkat jargon keIslaman– atau dalam sarana dan gaya bahasa, seperti mengkafirkan manusia, menghalalkan darah, berpegang kepada kekerasan, maka bagi mereka tidak ada kerja sama atas dasar ini. Yang ada adalah melepaskan mereka dari persoalan dakwah, memberikan nasehat dan petunjuk agar mereka kembali.

566

Makalah dengan judul Kewajiban Dunia Islam terhadap apa yang menimpanya, Imam Syahid tahun 1931 (dari buku: Imam Syahid, Fuad al Hajarsi. Hal. 117 567 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V), hal.149

447

Kita menghadapi pemikiran dengan pemikiran, dakwah dengan dakwah dan tidak tergesa-gesa mengkafirkan atau menyeru untuk memutuskan hubungan dengan mereka, atau mendukung kezaliman. Ini bukanlah uslub dakwah. Kita tetap mengikuti rambu-rambu syariat dalam hal ini. Kita adalah dai’ dan bukan hakim. Dalam proses interaksi dengan kelompok ini, kita tidak menuduh pribadi dengan prasangka, tidak melakukan cara-cara konspirasi dan permusuhan dengan mereka yang berbeda dan menyerang kita. Kita menilai manusia hanya secara lahiriah saja, sesuai dengan perkataan dan perbuatan mereka. Hendaklah yang menjadi dasar pijakan adalah timbangan dan ketentuan syariat. Hendaklah kita bersungguh-sungguh menghadapi pemikiran yang menyimpang ini dengan sungguh-sungguh dan jangan sampai kita sedih dan menyesal, walaupun mereka tetap bersandar padanya. Kita biarkan orag lain yang menghukumi mereka. Hal ini menuntut jamaah untuk memiliki pengetahuan fsikologi seseorang, melihat dengan pikiran, membuat planning tandingan dan caracara untuk menghadapinya. Apabila mereka memusuhi dakwah Islam dan memutarbalikkan fakta yang ada, dan membangun pemikiran yang dapat melemahkan umat, maka merekalah musuh kita dan kita melawan pemikiran ini dengan pemikiran, memberi jawaban yang memuaskan dan menanamkan kesadaran kepada umat sehingga mereka tidak tertipu. Imam Syahid berkata, “Ingatkan diri kalian selalu wahai Ikhwanul Muslimin, bahwa 'atheis' muslim adalah musuh terdepan kalian. Merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap konflik dan problematika yang menimpa dunia-dunia Islam." "Merupakan kewajiban kami untuk merubah tanpa terjangkit wabah pemikiran mereka yang telah akut, menahan siapa saja yang berbaik sangka terhadap musuh, dan siapa saja yang telah membius otot-otot kami dengan
448

pemikiran-pemikiran palsu dan kalimat-kalimat rayuan, yang di belakangnya tiada lain adalah upaya merusak bangsa Timur dan melenyapkan persatuan Islam, mereka tidak jauh berbeda dengan orang-orang Eropa.”568 3. Kepada Mereka Yang Menghadapi Dengan Tuduhan-Tuduhan Keji Dan Perbuatan Buruk Terhadap Dakwah Kita menyatakan kepada mereka:" ittaqullah!! (takutlah kalian kepada Allah) dan jangan mangatakan sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya."569 Kita menjelaskan kepada mereka hakikat sebenarnya tanpa perlu masuk kepada perdebatan dan permusuhan. Kita tidak menyerang mereka dan tidak menyibukkan diri kita dengan hal itu: "Kita tidak menyerang mereka sebab kita butuh memerlukan kesungguhan yang kita gunakan dalam permusuhan itu"570 Imam Syahid menamakan kesungguhan dan usaha yang digunakan untuk membantah mereka dengan "kesungguhan negatif". Sebagai ganti, kita menyampaikan dakwah ini kepada mereka, semoga mereka menerimanya dan kembali kepada manhaj Islam yang mulia. Dalam berinteraksi dengan pelbagai elemen masyarakat, Ikhwan berusaha untuk menghindari tajrih (pendeskreditan) terhadap kelompok atau individu tertentu, walau bagaimanapun tingkat perbedaan yang ada. Bagi Ikhwan, ekspresi ini bukanlah bagian dari manhaj kita dan tidak sesuai dengan adab dakwah dan kemuliaanya. Jama'ah Ikhwan mendukung segala seruan untuk perbaikan Jama'ah ikhwan tidak menolak seluruh perbaikan yang parsial dengan alasan karena perbaikan itu tidak secara keseluruhan (universal), atau ia berasal dari orang lain yang tidak mengikuti manhajnya. Namun ia menganggap bahwa perbaikan ini sebagai langkah positif dalam arena
568

Makalah dengan judul Kewajiban Dunia Islam terhadap apa yang menimpanya, Imam Syahid tahun 1931 (dari buku: Imam Syahid, Fuad al Hajarsi. Hal. 117 569 Risalah, Al-Muktamar As-Sadis, hal. 216 570 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI), hal. 215

449

perbaikan, dan ia adalah arena yang luas untuk seluruh usaha kebaikan. Jamaah Ikhwanul Muslimin mendukung seluruh usaha ini. Bahkan ia sudah membantunya secara nyata dan berkoordinasi dengannya apabila kondisinya sesuai, dengan tetap memeperhatikan etika tolong-menolong dan kerja sama dengan orang lain. Hal ini tidak menghalangi usaha ikhwan untuk terus melakukan perbaikan secara menyeluruh dan mempersiapkan segalanya. Jamaah Ikhwan tidak diam menyaksikan segala kejadian yang menimpa umat Islam dan realita sulit yang berlalu dengan alasan sibuk melakukan penyempurnaan dan tarbiyah individu mereka, namun aksi, pergerakan dan dukungan terhadap permasalahan umat, usaha dan inisiatif perbaikan adalah bagian prinsipil dari manhaj, pergerakan dan tarbiyah mereka. Inilah ucapan Mursyid 'Am, Musthafa Masyhur ketika menegaskan manhaj yang telah digariskan oleh Imam Syahid. Ustadz Musthafa Masyhur menegaskan, "Sesungguhnya umat Islam adalah umat yang besar. Mereka memiliki faktor-faktor kebangkitan dan kepemimpinan. Mereka memiliki kemampuan, sumber daya manusia, kawasan, sumber daya alam, ditambah lagi peninggalan peradaban dan risalah abadi yang sangat diperlukan oleh dunia saat ini.. Hal ini sudah menjadi keharusan bagi kita untuk memiliki sebuah keputusan. Untuk mencapai itu semua, kita harus melewati dua jalan: Pertama: Memberantas sebab-sebab kelemahan dan kehinaan yang tercermin dalam: 1. Perbedaan dan permusuhan yang sampai bersekongkol dengan musuh untuk saling melindungi antara satu dengan yang lain. Pemerintahan diktator yang menghegemoni di negara-negara Islam, sehingga melahirkan permusuhan antara rakyat dan pemerintah, atau mendorong rakyat melakukan hal negatif dan tidak peduli.

2.

450

3. 4.

Kesenjangan sosial yang menggiring rakyat ke arah permusuhan antar golongan yang dikendalikan oleh kedengkian dan kebencian. Rusaknya sistem perekonomian, akhlak, dan pers yang kian membusuk dalam Negara, yang menghambat perkembangan dan mendorongnya untuk bergantung dan meminta bantuan kepada musuh-musuh negara.

5.

Keterbelakangan dalam pendidikan, riset ilmiah, dan teknologi yang menjadikan kondisi dunia Islam sangat memprihatinkan dibanding Negara-negara yang lain.

6.

Melupakan risalah (agama), menggandrungi kehidupan dunia dan kekekalan di bumi, mengumbar syahwat, dan meniru gaya hidup Barat.

Kedua: Berproses menuju kekuatan 1. Kekuatan maknawi dengan tarbiyah imaniyah, yang mencetak seorang Mukmin yang rela berkorban di jalan Allah dengan segala yang dimiliki, mendahulukan orientasi akhirat daripada dunia, dan mendamba syahid di jalan Allah.

2.

Membentuk keluarga Muslim setelah terbentuknya pribadi Muslim, untuk menciptakan masyarakat Muslim yang benar. Hidup dengan arah yang jelas, yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan dengan menerapkan syariat Islam, dan membawa misi: Sebarkan dakwah di seluruh dunia.

3.

Normalisasi hubungan antara pemerintah dan rakyat dengan memberikan kebebasan, menghormati hak, menuruti keinginan rakyat, dan senantiasa transparansi dalam setiap keputusan.

4.

Normalisasi hubungan antara pemerintah dengan rakyat Muslim, bekerjasama dalam segala segmen politik, ekonomi, sains, militer, dan pers, sebagai pengantara sebuah persatuan.

5.

Bergantung kepada manhaj pengembangan diri dan bergantung kepada diri sendiri dalam internal dunia Islam, berinteraksi dengan dunia luar dengan asas kerjasama di atas prinsip persamaan, bukan meminta pertolongan dan pinjaman hutang.

451

6.

Memperhatikan produksi pembuatan senjata, termasuk senjata permusnah masal dengan maksud pembelaan diri; di mana saat ini kita hidup di tengah hutan, kekuatan di atas kebenaran. Apa yang terjadi saat ini seperti Yahudi tidak henti-hentinya memusuhi rakyat Palestina, Suriah, Lebanon dan negara lain, meremehkan dan mengancam seluruh tanah Arab, tidak lain kerena Yahudi mempunyai senjata pemusnah massal, sedangkan Arab tidak. Jika negara-negara Arab meilikinya, maka logat dan gerak langkah akan berubah, dan memungkinkan untuk mengambil kembali hak-hak.571 Perspektif Ikhwan terhadap perbaikan umat menegaskan akan urgensi

pembentukan manusia dan terpenuhinya kebebasan politik dan ekonomi untuk mewujudkan keamanan dan perdamaian, "Kita percaya bahwa manusia adalah salah satu dari poros semesta. Ia adalah sarana untuk mewujudkan pembangunan dan kemajuan. Untuk itu harus dilakukan pemurnian aspek yang menyebabkan naiknya kemanusiaan manusia, meningkatnya karakteristik dan keistimwewaannya dari makhluk-makhluk yang lain. Dimana keimanan terhadap rukun dan kaidah-kaidahnya (baca; ajaran Islam), akhlak dan budi pekerti yang luhur merupakan nilai tertinggi yang dimiliki oleh umat manusia. Maka tidak ada keraguan bagi siapapun yang menghendaki perbaikan, harus berusaha membersihkan jiwanya, membangun kembali jiwanya atas dasar: iman, istiqamah, dan akhlak. Jika tidak, maka perbaikan itu ibarat orang mengukir di atas air dan membangun di udara.572 Jamaah menjaga kesinambungan eksistensi dan keteguhannya dalam setiap interaksi dengan orang lain dan dalam setiap momen yang terjadi. Ia tidak lebur dalam komunitas yang lain, atau melakukan hal-hal di luar arah tujuan jamaah yang sempurna dan jelas, atau berada di bawah panji selain panji dakwah yang memproklamirkan dan menjunjungnya. Jamaah juga

571

Risalatu-l Ikhwan, Edisi 228, Muharram 1422 H-20 April 2001 M, Makalah: (AlHaqqu Laa budda an tahmiyahu al-quwwah) punya Mursyid Aam Ustadz Mushthafa Masyhuur. 572 Min mubaadarati-l Ikhwan li-l Ishlaah

452

bukan binatang tunggangan bagi arus tertentu atau terpengaruh dengan hawa nafsu. Imam Syahid berkata, "Harus jelas bahwa Ikhwanul Muslimin berpegang teguh dengan dakwah mereka, berdiri di atasnya, tidak bekerja untuk dakwah selain dakwah mereka, tidak untuk manhaj selain manhaj mereka, dan tidak terwarnai oleh warna selain Islam. Na'uzubillah jika suatu saat kita tidak mendakwahkan al-Quran dan ajaran-ajaran Islam."573 Jamaah membaca Konstelasi Politik dengan baik: Sejarah perjalanan gerakan Ikhwan, interaksi dan sikapnya terdahap fenomena yang terjadi tampak jelas pandangannya yang jauh dan tidak terpedaya dengan tampilan luar yang menyilaukan, atau promosi-promosi palsu atau usaha pemalingan perhatian dalam beberapa proyek yang gagal. Ia mengenal dengan kesadaran dan mendalam akan kadar kekuatan, tujuan, target, aturan main beserta dimensinya, sisi yang terlihat dan tersembunyi, baik lokal maupun internasional. Kami tahu bahwa siapa yang memiliki hak memberikan peluang kepada kami untuk ikut serta dalam kerja eksekutif dan masyarakat juga memiliki hak untuk melarang kami melakukannya, maka suasana tenang tidak akan menipu kami dan kami tidak akan terkejut dengan perubahan mendadak. Dengan demikian pemanfaatan dan turut serta di dalamnya bukanlah peluang positif bagi kami, kecuali jika atas kehendak kami dan berada dalam aturan kerja yang diperankan secara aktif oleh seluruh kaderkader jamaah, demi mewujudkan target yang diinginkan. Sebenarnya perspektif yang salah dalam hal ini adalah bahwa: kemungkinan kami menyingkat waktu, menerjang realita, masa bodoh dengan target dan rencana orang lain, mengasumsikan kebenaran mereka tanpa bukti jelas, kemudian setelah itu kita menganggap bahwa di sana ada kesempatan bagi jamaah. Perspektif seperti ini memandegkan rencana dan merusak waktu. Kita semua harus mengetahui bahwa jamaah dengan segala
573

Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI), hal. 213

453

dan penguasaan terhadap tuntutan marhalah—marhalah apapun—. dan berinteraksi terhadap setiap perubahan tanpa menyentuh pondasi prinsipnya. berupa kemampuan pemikiran dan kelambagaan.S Al Anbiya: 108) 454 .           Artinya: "Dan Tiadalah Kami mengutus kamu. yaitu pondasi dasar Islam. dengan karunia Allah akan mampu bergerak bersama dengan realita yang ada.                                Artinya: "Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku. (Yusuf: 108) Sepanjang sejarah Jamaah —dengan karunia dan izin Allah—tidak seorangpun mampu menggiringnya sesuai dengan ambisi individu atau mengikuti hawa nafsu. pengalaman yang diakui. dan segala kemampuannya dengan kesungguhan para aktivisnya yang saling melengkapi berupa penelitian. semua ini atas karunia dan kehendak Allah. (Q. muslimin maupun non muslim. Syariat Islam mencakup hak asasi manusia seluruhnya. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik".kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian secara jelas tidak ada permusuhan dengan siapapun dan tidak ada penghilangan hak. pendalaman. aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Kami tidak membangun pemikiran dan perspektif kita di atas hawa nafsu dan kecenderungan individu yang tertolak. akan tetapi sikap kita masih dan tetap —dengan pertolongan Allah— dibangun di atas syariat dan prinsipprinsip kita. Maha suci Allah.

S Ibrahim: 46) Kita juga tidak boleh melupakan hakikat Zionis.                        Artinya: "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum. kejujuran dan keikhlasan dalam setiap perkataan dan perbuatan. yang bekerja di dunia manusia karena Allah dan atas petunjuk Rasulullah Saw. orang-orang yang takut mereka. berarti memusuhi kita dan busur panahnya mengarah kepada kita. membawa panji Islam dan memperjuangkannya. dan berjalan bersama siapapun yang memperjuangkan haknya. Kita mohon kepada Allah dalam memperjuangkan itu semua. orang yang memanfaatkan keberadaan mereka. Untuk itu kami tidak pernah rela dengan kezaliman. memperjuangkan hak. 455 . Kami menganggap bahwa siapapun yang menyerang Islam. Kami —atas karunia Allah— adalah para penyeru perdamaian. jamaah dari kaum Muslimin. Berlaku adillah. Dalam hal ini kita tidak melegalkan terorisme dan tidak pula sepakat dengan pengaliran darah manusia tanpa alasan yang haq. melanggar kesuciannya. Amerika. membantu dan menyokongnya dengan segala kemampuan yang kami miliki. dan sekelompok lain yang berada di sekeliling kita. berusaha memanipulasi pandangan Islam. tidak tinggal diam menyaksikan kezaliman. Kami adalah bagian dari para dai kebenaran. para dai rabbani. dan bertakwalah kepada Allah. mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. para pendukungnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q. karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. Permusuhan terhadap Dakwah." (Al-Isra': 70) Kita adalah pemilik proyek Islami untuk perbaikan. dan kami tidak akan menjadi pengusung proyek yang lain. Institusi dan Anggotanya: 456 . (Q. Kami selalu siap untuk berdialog dengan seluruh umat manusia dan bekerjasama dengan seluruh penyeru kebaikan.Kami menjunjung tinggi nilai kemanusiaan seperti yang Allah gariskan dalam firman-Nya:       Artinya: "Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.Kami tidak akan tunduk dan menyerah kepada musuh                        Artinya: "Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira. .S Ibrahim:42) Kami adalah para pengusung proyek kebaikan untuk kemanusiaan seluruhnya. dan kami sesungguhnya bukan para propagandis perang dan bukan pula penumpah darah. dan perjuangan ini akan menghabiskan waktu yang panjang –sesuai kehendak Allah-. yang memiliki target dan tujuan yang jelas. dan tentunya juga memiliki musuh serta orang-orang yang akan melumpuhkannya. memiliki sarana dan rencana dan sarana.

Dalam hal pembelaan diri. juga atas pertimbangan akan membawa kemaslahatan bagi dakwah. berikut: 1. Alternatif damai tersebut bahkan mereka kawal dengan memelihara beberapa pointer. ruang-ruang gerak. atau lembaga kemasyarakatan dan aliran pemikiran terhadap eksistensi dakwah dengan segala aktivitasnya sudah pernah diproyeksikan oleh Imam Syahid bakal terjadi. 5. menyatukan komitmen. Tidak terpancing melakukan tindakan konfrontatif atau sibuk mengurusi konflik yang tidak substansial. Membela diri dan menyikapi permusuhan individual hanya ketika terjadinya penyiksaan fisik demi menampik adanya bahaya. Pembelaan ini pun hanya mereka upayakan saat iklim permusuhan melanda. tidak lebih. 3. Antusias menciptakan dan menjaga iklim aman bagi perjalanan dakwah. Penyelesaiannya mesti berdasarkan bahwa proses pembelaan itu benar secara hukum. intimidasi dan perselisihan yang muncul dari sebagian individu. Mereka memahami bahwa itulah tabiat dakwah yang mesti dilalui. Ikhwanul Muslimin memilih menyikapi penyiksaan dan intimidasi dengan bersabar. ujar beliau. 4. makanya perlu memohon pertolongan kepada Allah Swt. dalam rangka menghadapi segala tantangan tersebut. 2.Gelombang permusuhan. Mereka lebih berkonsentrasi membina anggotanya dengan menanamkan kesabaran dan kesanggupan memikul beban. Ikhwanul Muslimin lebih memilih mengambil jalur hukum ketimbang konfrontasi fisik. Dan. Mereka berkomitmen tidak menempuh kekerasan dalam sistem dan pola pergerakannya. "Kita akan menghadapi permusuhan dan penentangan dahsyat dari mereka". Sembari merapatkan barisan. dan aktivitasnya. Kita bisa meneladani 457 . berkomitmen akan meneruskan perjuangan dakwah meskipun semua itu akan melahirkan benturan konstitusi dan pergulatan politik. Sementara bila pemerintah dan institusinya yang menggelar permusuhan. dan patuh terhadap pemimpin. Menempuh sarana damai melalui jalur hukum untuk menghindari kekerasan.

Kegiatan ini secara umum terbagi dalam dua hal: Pertama. proyek-proyek Takaful.beliau nyatakan secara tegas. kompetisi dalam kebaikan. tapi juga melihat kepentingan negara dan dakwah secara utuh. menyesuaikannya dengan denyut kondisi yang tengah berkembang. dan penangkapan anggotanya. menciptakan aktivitas yang bisa menjauhkan masyarakat dari aktivitas dakwah dan hal itu sebenarnya tidak bermanfaat bagi masyarakat. Demikian yang beliau klarifikasikan kepada publik terkait merebaknya isu bahwa ada sebagian oknum Ikhwanul Muslimin yang melakukan aksi kekerasan. walaupun dengan niat ingin berkompetisi dengan kegiatan dakwah atau hendak membekukan peran kita.Rasulullah Saw. pengekangan aktivitas jamaah. Yang keluar dari koridor ini –melakukan tindakan kekerasan. dan lainlain dalam rangka menghancurkan identitas sebagai muslim. Maka untuk kegiatan kedua ini. Kedua. Walaupun sampai pemerintah turun tangan memusuhi dan melakukan kebiri. seperti shalat 'Id. Maka hal itu tidak perlu dipermasalahkan. beserta para sahabatnya terkait pola penyikapan seperti ini. dengan tujuan menjauhkan masyarakat dari dakwah. atau hendak menyaingi kegiatankegiatan dakwah. Ini karena mereka tidak sebatas mempertimbangkan kepentingan jamaah saja. kita harus memboikotnya dan menjauhkan masyarakat 458 . yang berupa kegiatan-kegiatan alternatif yang baik dan bermanfaat. Imam Syahid menolak aksi kekerasan dalam menghadapi kepongahan rezim penguasa. mereka tetap berusaha memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan proses perbaikan seelastis mungkin. Seperti mendirikan beberapa club-club pelajar dan asosiasi tertentu. "Mereka bukan sebagai Ikhwan dan bukan seorang muslim". "Terkadang beberapa organisasi melakukan beberapa kegiatan yang mirip dengan aktivitas dakwah atau menciptakan alternatif untuk menggantikan kegiatan dakwah dengan baju yang beragam. dan lain-lain.

Imam Syahid mengatakan –terkait mengenai barometer interaksi seorang saudara seiman dengan saudaranya yang lain. tipe muslim pejuang."575 Persaudaraan dalam Perspektif Ikhwan Ikhwanul Muslimin memposisikan Islam dan hukum-hukumnya sebagai landasan dalam membangun interaksi sosial sesama manusia dengan beragam warnanya. 369 459 . hendaknya disikapi dengan melakukan perbuatan sebaliknya. Musthafa Masyhur. 95 576 Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim). "Saya mendapatkan manfaat yang banyak dari sirah dakwah dan aktivitas sosial di masyarakat. hlm."574 Imam Syahid Hasan Al-Banna pernah mengatakan hal senada dalam Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna)." Adapun Islam telah menetapkan pola (hukum) bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan tiap prototipe tersebut. tipe muslim pendosa. bahwa rumor (desas-desus) dan dusta tak boleh dibalas dengan perlakuan yang sama. tipe muslim apatis. orang kafir yang mendapat jaminan perjanjian. Melalui pertimbangan pembagian tipe manusia seperti inilah seseorang akan diukur loyalitasnya dan konfrontasinya terhadap Islam. hlm. "Bagi seorang Akh.576 574 575 Risâlah: Ru`yah Wâdhihah. maka isu yang baru akan menggeser isu yang lama. 21 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). dan tentunya dengan cara-cara yang baik. dan kafir yang memerangi Islam. elegan dan menggunakan nasehat kebenaran. Aplikasi itu didukung oleh kematangan pemahaman terhadap Islam dan pengejawantahannya secara bijak. Namun. hlm. kafir netral. yang merupakan kebatilan.darinya. akivitas-aktivitas positif dan bermanfaat yang dapat mengalihkan pandangan dan membuat banyak yang membicarakan. manusia terbagi dalam enam prototipe.

Yang ia lakukan hanya melihat. kelewat batas. Tipe muslim pendosa: pengkategoriannya disesuaikan dengan besarkecilnya dosa dan maksiat yang ia kerjakan. Apakah ijtihad tersebut dalam tatanan akidah atau amalan. Nah. pelanggaran hak asasi manusia misalnya perlakuan zalim. Dengan catatan bahwa ia tidak sampai terjerumus kepada maksiat dan dosa dengan perantaraan ijtihadnya tadi. bila model manusianya begini. Termasuk dalam kategori apatis. tidak menjadikannya seolah sebagai hakim bagi kepribadian orang lain. Dari permasalahan amal ibadah. kerusakan akidahnya. 460 . bahwa barometer cinta dan benci karena Allah berpagut hanya kepada perbuatan dan kesalahannya saja. Apa yang terlihat tersebut kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pola interaksinya terhadap mereka. jadi bukan dilumuri oleh tendensi personal. umat Islam yang awam terhadap agamanya sehingga tidak bisa memberi sumbangsih apapun bagi kemenangan Islam. memusuhi. Usaha menjauhi praktek vonis subyektif ini demi menjaga agar tidak terjadi kerunyaman dalam memandang persoalan. mengamati secara lahiriah saja. Tipe muslim apatis: golongan yang ini adalah muslim yang hanya maunya berpangku tangan tidak turut berkontribusi memperjuangkan Islam dan melakukan perbaikan.Tipe muslim pejuang: tercakup juga orang yang berijtihad kemudian salah memutuskan langkah atau prosesnya. seorang muslim yang sampai berpendapat bahwa darah dan kehormatan umat Islam hukumnya halal. Sampai kepada loyalitasnya kepada orangorang zalim dan membantu menciptakan makar terhadap Islam dan umatnya. Seperti. padahal ia tidak memiliki uzur yang menghalanginya melakukan itu. Contohnya. ● Berdasarkan hukum Islam dan perspektifnya dalam memandang pola interaksi seorang saudara muslim dengan sesama manusia. ia digolongkan sebagai muslim pendosa.

maka Islam atas nama dakwah tidak pernah melarang seorang muslim mengadakan interaksi dengan semua prototipe manusia ini. Imam Syahid mengatakan. ikatan akidah lebih suci ketimbang hubungan darah dan tanah air. 461 . Kami akan menyukai kebaikan mereka. Kami akan hidup damai berdampingan. menguatkanmu— bahwa Ikhwanul Muslimin memandang manusia berdasarkan kemanusiaannya menjadi dua bagian: Pertama. Di bumi manapun mereka tinggal. dan mengorbankan harta bahkan jiwa kami. Siapa pun yang menyulut api permusuhan. dari keturunan siapapun mereka berasal. Mereka adalah saudara terdekat kami. Kami akan selalu bersama mereka. dan mengimaninya. kaum yang meyakini Allah. bila mereka berkenan mengekang hasrat permusuhan. hal. Sebab ia adalah motor (penggerak) dakwah yang memang bertujuan untuk mendakwahi mereka melalui sarana interaksi. siap mengayomi mereka. dan apa yang disampaikannya.● Dengan batasan yang jelas dan pertimbangan yang matang melihat kepribadian seseorang. Hubungan sosial tersebut sifatnya lentur. kitab–Nya. berbuat demi kemaslahatan mereka. Bagi kami. jika mereka melakukan hal serupa. 24. sebab yang kami bawa merupakan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Mereka juga beriman kepada Rasulullah Saw. 577 Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami). Ikatan antara kami dengan mereka adalah ikatan dakwah. kami tidak mengikat mereka dengan ikatan akidah. kaum yang sama sekali tidak beriman. Kami akan berjalan mencapai kesuksesan dakwah menggunakan bermacam cara dan sarana yang tidak bertentangan dengan Islam. Kami akan mengajak mereka untuk mengimani apa yang kami sedang perjuangkan. kami akan merespon permusuhan tersebut dengan respon terbaik577. Kami mengikat mereka dengan ikatan suci. Kedua. "Ketahuilah —semoga Allah Swt. yaitu ikatan akidah.

Kita memiliki cerminan terkait terma di atas yang termaktub di dalam Alquran tentang bagaimana Nabi Musa as. konsisten mengaplikasikan etika Islam dalam membina hubungan sosial. dan tidak arogan. semua itu merupakan modal untuk mencintai kebaikan pada orang lain. Sebab. dan nasehat yang baik. Ini sama sekali tidak menimbulkan kontradiksi antara penguatan dakwah dan keyakinan terhadap kebenarannya. memberikan keteladanan. tapi kami mengharap kepada kelompok yang lain sekalipun itu bersebrangan dengan Ikhwan agar tetap menciptakan hubungan baik dengan mereka melalui dialog. dan seterusnya. tentang bagaimana Nabi Muhammad Saw. membudidayakan pemuliaan terhadap orang lain. saling membantu dalam kebaikan. tidak menjadikan selisih dan perselisihan sebagai kaidah interaksi. plin-plan. yang merampas hak-hak kemanusiaannya. berinteraksi dengan Fir`aun. selalu membalas dengan yang lebih baik. dan mengendur dalam mengaktualisasikan pedoman dakwah. yang tercermin misalnya: menjadi pendengar budiman bagi orang lain. tidak berburuk sangka. berbicara dengan bahasa hati supaya juga mengena ke hati. keteladanan. bahkan etika-etika tersebut justru merupakan bagian dari dakwah sekaligus penopangnya. yang menjajah negeri-negeri Islam dan rakyatnya. ● Seorang Akh mestilah berupaya menghiasi diri dengan prilaku dakwah dan akhlak seorang dai. dan menempa diri menjadi suri tauladan bagi sesama sebagaimana layaknya pribadi muslim ideal. menjauhi segala bentuk kekeliruan. tidak obral janji. seksama dan bijak menilai orang lain.Kalau pun kami memberikan pengecualian dalam hal interaksi dengan orang-orang yang memerangi Islam. menahan emosi dan lapang dada. 462 . Kita juga berusaha agar ucapan kita selalu jujur dan tepercaya. sembari mengontrolnya agar tidak sembrono. menyampaikan dakwah dengan sebaik-baiknya. santun bertutur-kata. Semua ini merupakan tuntutan. tidak membalas keburukan dengan keburukan serupa. mampu pengertian.

serta sisi moral dan perilaku. Jadi. Serta penerus yang berkomitmen akan menghidupkan Islam kembali di saat manusia tengah mabuk diperbudak nafsu dan tidak kuasa memikul tanggung jawab ini. sisi jiwa dan perasaan. ● Dalam proses pembinaan dan pembentukan individu butuh pada tiga cakupan. dan dakwah selain Islam masih terselubungi oleh beragam ketidaksempurnaan. yakinlah bahwa Allah pasti akan mendatangkan satu kaum menggantikan mereka. Siapa yang mendukung perjuangan kalian. Kalian merupakan pewaris Rasulullah Saw. terimalah dakwah sebagai kewajiban kalian. maka dakwah kalianlah yang paling berhak sampai kepada manusia. ia menjadi patner kerjamu. Jika kalian mampu seperti itu. dan membantu menyebarkan ajaranmu. Jika ada yang menolak. dan tidak menyibukkan diri dengan hal itu.mengusahakan agar kebaikan demi kebaikan itu sampai kepada mereka. Kemudian tidak mudah terpengaruh oleh penolakan orang lain. 578 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). dan tidak ada lagi orang lain yang akan menyampaikannya. Dakwah itu sesungguhnya sudah sangat memadai. tidak ada yang bakal menyamai dakwah kalian. Kepercayaannya untuk menjalankan syariat Islam. yaitu: sisi pemahaman dan akidah. menggairahkan kepekaan akan ketinggian nilai dakwah sehingga menjadi pemicu bagi peluhuran moralitas mereka. Penerus khalifahnya yang memegang Alquran sebagai landasan hidup. karena ia merupakan akumulasi semua kebaikan. ia akan turut memelihara stabilitas keimananmu. 363 463 . tunjukkan kepada manusia seluruhnya dengan kemuliaan dan kekuatan. kaum yang mereka cinta kepada Allah dan Allah pun mencintai mereka"578.hlm. Imam Syahid pernah berpesan tentang hal itu: "Saya ingin menjelaskan kepada kalian secara gamblang bahwa dakwah kalian ini adalah dakwah terbaik yang mengakui hakikat kemanusiaan. dengan penuh suka–cita ia menjadi saudaramu.

dasar acuan. Mengenai tujuan. maka "Hikmah adalah milik orang beriman. seorang Akh harus meyakininya. Memenuhi jiwanya dengan keyakinan bahwa Allah Swt.Untuk sisi pemahaman dan akidah —beranjak dari akidah Islam. tanpa sampai menyombongkan diri. 464 . Sementara berkaitan adanya kebenaran absolut dan relatif. tujuan dan manhaj ini. berbesar jiwa. dan tujuannya— seorang Akh mesti benar-benar yakin bahwa itu merupakan sesuatu yang hak dan benar. eksperimen kelompok. pasti akan membantunya meskipun rentang waktunya belum diketahui. mampu memahami secara jelas dan konsisten. tidak memberat–beratkan atau meringan– ringankannya. dan dari pihakpihak yang bersebrangan dengan kita. Untuk sisi jiwa dan perasaan. Ia mampu peka membedakan yang baik dan buruk berdasarkan keseimbangan dan batasan fiqih. acuan dasar dalam Islam dan dakwah Ikhwan. bukan pada hal-hal yang bersifat paten (qath`i) dari Allah Swt. di medan ikhtilaf dan ijtihad ini tidak ada seorang pun yang dinobatkan sebagai manusia suci. menahan amarah. seorang Akh di dalam hatinya mesti merasakan kemuliaan dengan dakwah ini. Adapun pada tataran ikhtilaf. Ia berusaha mendarahdagingkan penjiwaan tentang hakikat seorang da'i dalam bentuk cinta dan antusiasnya terhadap dakwah dengan sesungguh–sungguhnya. ijtihad personal. keberimanannya terhadap dakwah. kaidah asal. tertanam kebencian terhadap segala bentuk kemaksiatan dan penyimpangan syariat. tidak keliru. Menerima segala hal yang sesuai dengan tunjukan syariat Islam dan kebenaran walaupun itu datang dari selain kita. konsistensinya. dan lembut kepribadiannya tanpa sampai merasa lemah. Mengekang jiwanya agar selalu selaras dengan aturan Islam. bahwa keberhasilan dan kebenaran tidak akan tercapai kecuali dengan menapaki jalan. berkarakter dai. Siapa yang bersebrangan dengan ketetapan dimaksud maka ia telah menjauhi kebenaran. terpelihara dari dosa dan kesalahan. Nah. siapa yang mendapatkannya. ragu-ragu. ini hanya dilegalisasi pada hal-hal yang sifatnya parsial di seputar permasalahan ijtihad. atau bahkan bimbang sekali. ialah yang paling berhak mengambilnya". dakwah mulia.

● Terkait dengan pembahasan lain yaitu masalah dakwah kebatilan.                    Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sebab disana ada perbedaan yang kontras antara kebenaran dengan kebebasan. Allah Swt. atau bahkan 465 . bila salah satunya mengalami gangguan maka hal itu akan membawa pengaruh bagi ketidakmaksimalan seorang Akh berinteraksi dengan orang lain. perbuatan. dan seterusnya. keberterimaan. Maka benar tidak ada paksaan dalam agama.S Al Kahfi: 29) Tetapi saya tidak akan mengatakan bahwa mereka berhak atas kebenaran atau supaya saya bisa cenderung menerima kekufuran mereka. tidak. Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". landasan. dan tujuannya. telah berfirman. baik dari konteks akidah. (Q. antara berinteraksi secara baik–baik. bahkan mendakwahkan keyakinan tersebut.Untuk sisi moral dan prilaku: itu semua meliputi adab-adab Islami yang mesti diaplikasikan seorang dai ketika berhubungan dengan orang lain. Sebagaimana yang telah kami kemukakan pada halaman sebelumnya. dan keridaan. sesungguhnya Islam memang memberikan kebebasan bagi mereka untuk berkeyakinan sesuai kehendak mereka. Semua yang ada tersebut dari tiga cakupan tadi harus dimiliki oleh seorang Akh muslim.S Al Baqarah: 256)       Atinya: "Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman. (Q. baik dalam tutur–kata.

466 . Di dalam Islam sudah ada hukum (peraturan) yang dijelaskan oleh para ulama fiqih untuk memberikan batasan menyangkut bentuk-bentuk akidah ini. Imam Syahid telah menjelaskan bagaimana cara berinteraksi dengan keempat tipologi ini. percaya kepada perkataan kami. Akan halnya golongan ini. Golongan Mukmin: Mereka adalah orang yang meyakini kebenaran dakwah kami. "Apa saja yang kami obsesikan dari orang lain. maka tiap-tiap orang itu memiliki salah satu dari empat tipologi dalam perspektif kami: Pertama. yang menjadi pengikut para rasul di zaman dahulu. dan golongan yang berprasangka buruk. yaitu: golongan mukmin (yang meyakini). mengagumi prinsip-prinsip kami. sembari disarankan agar mereka tetap berhubungan dengan kami lebih dekat lagi. membaca tulisan-tulisan kami dan apa saja yang terkait dengan kami –baik dari jauh maupun dari dekat-. Kepada orang seperti ini kami mengajak untuk segera bergabung dan bekerjasama bersama kami agar jumlah mujahid semakin banyak. suara para da'i akan semakin meninggi. Kedua. Golongan Yang Ragu-ragu: Boleh jadi mereka adalah orang-orang yang belum mengetahui secara jelas hakikat kebenaran dan belum mengenal makna keikhlasan serta manfaat di balik ucapan-ucapan kami. mengunjungi klub-klub kami dan berkenalan dengan saudara-saudara kami. biarkanlah mereka bersama keraguannya. golongan yang ragu-ragu."pemaksaan" agar menganut agama Islam. Begitulah juga tabiat golongan manusia peragu. dan menemukan padanya kebaikan yang menenangkan jiwanya. oportunis (golongan yang mencari manfaat). ● Manusia sebagai obyek dakwah Ikhwan terbagi kepada empat penggolongan. Mereka bimbang dan ragu. dan agar dengan tambahan suara mereka. Karena memang ada kebebasan sebebas-bebasnya bagi manusia untuk meyakini apa yang ia cenderungi yang kemudian ia akan menerima hasil dari keyakinan yang menjadi pilihannya. Setelah itu insya Allah hati mereka akan tenteram dan dapat menerima kami.

Ada yang ada padamu (manusia) akan habis musnah. hal itu akan mendorongnya bergabung dengan barisan Allah. agar berkenan memperlihatkan kepada kami dan kepada mereka kebenaran 467 . Bila kelak Allah menyingkap tabir kegelapan dari hati mereka dan menghilangkan kabut keserakahan dari jiwanya. dengan harapan bahwa Allah akan meridhai. Saat itu. pada diri. Keempat. Kepada mereka ini. dan gambaran negatif tentang kami. dengan segala kemurahan hati mereka akan mengorbankan seluruh hartanya demi memperoleh balasan Allah di akhirat kelak. dan apa yang ada di sisi Allah akan abadi. sungguh Allah tidak membutuhkan orang yang tidak melihat hak Allah-lah yang pertama harus ditunaikan. dan tidak berbicara tentang kami. dengan harapan bahwa kami dan dengan segenap kemampuan yang ada pada kami. Adapun kami. kami adalah orang-orang yang miskin harta dan popularitas. harta. dan surga-Nya jika ia melihat ada kebaikan di hatimu. Bagi kelompok macam ini. kami hanya ingin mengatakan. kesinisan. Dia-lah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Semua yang kami lakukan adalah pengorbanan dengan apa yang ada di tangan kami dan dengan segenap kemampuan yang ada pada kami. Kami percaya. Oportunis (Golongan Yang mencari keuntungan): Boleh jadi mereka adalah kelompok yang tidak ingin memberikan dukungan kami sebelum mereka mengetahui keuntungan materi yang dapat mereka peroleh sebagai imbalannya.Ketiga. Golongan yang Berprasangka buruk: barangkali mereka adalah orang-orang yang selalu berprasangka buruk kepada kami dan hatinya diliputi keraguan atas kami. hidup dan matinya. Mereka selalu melihat kami dengan kaca mata hitam pekat. kecuali dengan pembicaraan yang sinis. kami memohon kepada Allah Swt. Kecongkakan telah mendorong mereka terus berada pada keraguan. niscaya mereka akan tahu bahwa sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik dan lebih kekal. "Menjauhlah! Di sini hanya ada pahala dari Allah jika kamu memang benarbenar ikhlas. akhirat. dunia. Andaikan tidak demikian.

Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. bermacam-macam. 579 580 60 Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami). dakwah. sesungguhnya mereka belum mengetahui. Orang yang suka menghina. 15. ide. "Kami melihat mereka beragam. Terhadap mereka kami menggunakan semboyan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Saw. sembrono yang hanya mementing urusannya sendiri dan kalau tidak mengurusi dirinya ia akan mencemooh jamaah. diresume.sebagai kebenaran dan memberi kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. kmai tetap mencintai mereka dan berharap bahwa suatu saat mereka akan sadar dan percaya pada dakwah kami. dan kami juga berdoa kepada Allah Swt. Agar berkenan menunjuki mereka. hlm."580. Memang hanya Allah-lah yang dapat menunjuki mereka. pembohong. Orang yang lalai terhadap dirinya. 2. Kami akan selalu mendakwahi mereka jika mereka mau menerima. ‫أللهم اغفر لقومي فإنهم ل يعلمون‬ "Ya Allah Swt. 468 . hlm."579 Beliau juga mengatakan. Tipe Banyak Tanya dan Kritis terhadap Dakwah Imam Syahid mengklasifikasikan tipe banyak bertanya dan suka mengklaim buruk terhadap dakwah kepada lima kategori. yang kemudian membuat hati tidak cenderung kepada mereka. serta memperlihatkan kebatilan sebagai kebatilan dan memberi kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. berwarna– warni. ampunilah kaumku. kepada orang lain. sarana. Kami memohon kepada Allah Allah Swt. Walaupun begitu. ia tidak punya obsesi. Agar berkenan menunjuki kami dan mereka ke jalan yang lurus. yaitu: 1. dan orang-orang yang melakukan perbaikan. dan keyakinan.

dia serba hebat. Kami yakin jika terdengar di telinganya seruan dakwah kami. sebaliknya jika ia mendapati ada sesuatu yang melenceng. dimana ia akan mencobanya dan tidak mau stagnan. hlm. Ada satu kelompok yang lain di antara manusia. ia melakukan semua itu demi menutupi segala kekurangan dan kelemahannya di mata manusia. dan sebagai sarana untuk cari muka (pendekatan) kepada penguasa dan pemerintah]. ia akan mengerjakannya jika memang ia sudah mengerti dan memahami langkah-langkahnya. orang yang apabila didakwahi. [Masuk juga dalam kategori ini orang yang sengaja menyerang dakwah demi meraup materi duniawi. yang kuantitasnya sangat sedikit. Yaitu. Ia melakukan segala hal dengan cermat. mereka akan mengajukan pertanyaan penuh keingintahuan dan keikhlasan. harapan yang dinantikan. 5. ia akan berkenan meluruskan. sehingga dengan kemenangannya itu ia jadikan sebagai justifikasi penolakannya terhadap dakwah dan penentangannya. Orang yang acapkali ingin melemahkan orang yang mengajaknya kepada kebaikan. Golongan ini adalah generasi yang hilang. Keingintahuan yang membuncah dari kalbunya.3. tidak ada yang ia lakukan kecuali dua hal: turut mengerjakannya dengan kesungguhan atau bersikap lemah–lembut. kami tidak memiliki jawaban apa-apa untuk mereka kecuali cukup mengatakan: Kesejahteraan semoga tercurah kepada kalian. kami tidak menginginkan orang-orang yang bodoh. Kami tidak memiliki kecenderungan terhadap keempat tipikal manusia ini. 4. padahal ia tahu bahwa ia telah mendustai dirinya sendiri. 469 . memperindah penampilan.581 581 61 Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. supaya dibilang orang: dia berilmu. jika ia kemudian menemukan kebaikan ia akan memberikan support. Orang yang mengelabui dengan kata-kata manis.

Islam juga berobsesi memajukan umatnya hingga kuasa mendunia agar dengan proses tersebut dapat memberikan kontribusi rillnya berupa perbaikan (reformasi) hakiki di alam ini. Islam yang kami serukan bukan agama pendeta. Kita hidup dan membina masyarakat sesuai landasan Islam dan karakternya. Supaya dengan begitu. Semua kalimat dan terma tersebut tidak memiliki standarisasi. dimana kita hanya merujuknya untuk menyelesaikan sebagian problema. pemerintahan dan rakyat. kita bisa menjadi masyarakat Islam yang mampu mewujudkan tatanan kota dan peradaban ideal dengan beragam pemaknaannya. Ikhwan tidak pernah mengklaim diri akan mendirikan sebuah negara teokratik. dan bukan sebagai pengganti dari masyarakat sipil (civil society). dsb. Golongan kanan dan kiri. sebab semua umat Islam adalah pemuka agama. Demikian pula dengan istilah dan kalimat yang bertendensi penggolongan pemikiran. Pemahaman yang mendudukkan Islam hanya sekadar sebuah referensi saja. dan negara adalah bagian dari Islam. Maka kami nyatakan bahwa sesungguhnya Islam lebih luas dari sekadar sebuah referensi. Oleh karena itu kami tidak sependapat dengan istilah "pemuka agama". dan melalui cara tertentu. ungkapan yang keliru. tidak sekadar masyarakat sipil yang menganut referensi umum Islam. Sebagian pihak ada yang menaruh curiga terhadap tujuan dan landasan dasar Ikhwan. padahal di dalam Islam sesuatu itu 470 . Jadi. kebudayaan. dan perkumpulan. seperti: kekuatan modernisme dan konvensionalime.Tipuan Kata-kata dan Istilah Ikhwan menolak memakai istilah yang tidak jelas. karena masyarakat sipil. Islam itu merupakan negara dan tanah air. menurut yang digariskan oleh Islam. ia yang mencetak karakter seluruhnya dengan karakter kebertuhanan. kekuatan. tempat bersatunya umat. tidak stagnan apalagi radikal. tapi ia adalah sebuah sistem (dasar) yang integral. Ia adalah pandangan hidup yang komprehensif.

Akan halnya substansinya akan terbatas pada realitas. Dan. Sanggahan terhadap Klaim Monopoli. dan penunjukan bukti serta dalil merupakan media pem-filter antara yang benar dan yang salah. Islam membentang lebar-lebar masalah tersebut kepada umatnya dan Islam sudah memahat kode etik legal yang memelihara kebebasan berpendapat dan berkeyakinan. karena yang menjadi standar adalah Islam. Mengimani bahwa perbedaan (ikhtilaf) pendapat akan selalu ada dalam konteks kefiqihan. 471 . ● Beragam tuduhan palsu dan klaim batil dari penguasa. Pembatasan seperti ini tidak dibenarkan dalam etika kebebasan. baik bagi Ikhwan sendiri ataupun bagi yang lain. Imam Syahid sangat mewanti-wanti agar kita jangan sampai mencoba berekayasa kata untuk mengelabui sebuah kenyataan yang berlaku. disebut memonopoli Islam atau membatasi orang lain. dan Apakah Jaminannya ● Ikhwan juga menolak seseorang memonopoli Islam atau mencabutnya dari orang lain atau ia memposisikan dirinya sebagai seorang pewasiat absolut. Dan. Bukan berarti orang yang menyerukan hal itu —landasan Islam— sebagai syiar atau menempatkannya sebagai percontohan dari Islam menurut kapasitas pemahamannya.distandarkan menurut tunjukan syariat. Ikhwan tidak membuat klaim kesucian bagi anggotanya. masalah benar dan salah sesungguhnya terbuka bagi pendapat dan program siapa pun. Dialog. Demikian pula seseorang dilarang untuk menisbatkan diri berislam dengan alasan orang lain tidak ada yang marah dengan perlakuan tersebut. Tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim diri sebagai orang suci setelah Rasul Saw. yang demikian itu tidak berhasil mengguncang Ikhwan. perdebatan. tidak menuntut untuk berkelit-kelit kata atau memutar balik klaim. tidak juga memberi sesuatu yang buruk bagi mereka. dan kroni— kroninya secara berkesinambungan diarahkan kepada Ikhwan … dilema tersebut tidak akan pernah berhenti.

menyadarkan makna hakiki sebuah hak. Dalam rangka mewujudkan jaminan pengawasan. dan kepada penguasa. lalu bagaimana proses penerjemahannya agar tidak kelewat batas. dimana hal ini terjadi pada banyak gerakan revolusi. maka Ikhwan berusaha untuk mengetengahkan program-program dan target mereka demi mentarbiyah individu dan masyarakat.ini karena apa yang Ikhwan serukan adalah dakwah yang jelas. dan program perbaikannya begitu ideal sehingga dengan sendirinya mampu menampik segala tuduhan dan klaim yang mendera. kepada selain mereka. dan anggota jamaah —sebagai bagian dari rakyat— maka tujuan dan target Ikhwan tidak akan pernah terwujud dalam rangka membangun masyarakat Islam. dan sampai sekarang belum ada jaminan bahwa mereka akan tetap memelihara pengaplikasian musyawarah dan kebebasan. maka Ikhwan dalam pola perbaikannya tidak menggunakan jalur revolusi atau berkonfrontasi menggulingkan pemerintah. Kita dapat mengaca pada sejarah. walaupun mereka sendiri tidak memahami dengan jelas bagaimana sesungguhnya dakwah Ikhwan itu. Ikhwan belum akan mau memegang tampuk kekuasaan sebelum memadainya pembinaan masyarakat dan terealisasinya target mereka. Ikhwan tidak memakai slogan palsu untuk menutupi kedok sebenarnya. yang malah setelah berkuasa belangnya akan terungkap. Salah satu bentuk tuduhan yang diarahkan kepada Ikhwan adalah: bahwa jika kelak mereka sudah memiliki power mereka akan melakukan revolusi besar-besaran. Prinsip Kami Menghadapi Permusuhan dan Persaingan Politik 472 . tidak dari bagian atas. Ada pun dakwahnya Ikhwan. gerakan yang rapi. Pihak-pihak yang bersebrangan dengan Ikhwan terus saja melemparkan tuduhan terebut. Maka pembinaan dalam pandangan Ikhwan harus memulainya dari dasar (bawah). mereka menargetkan pencapaian awal untuk membina masyarakat. Demikian itu sebenarnya merupakan sebuah jaminan dan pengawasan langsung terhadap Ikhwan. umat. memantapkan keberpahaman mereka. Tanpa pembinaan masyarakat.

" "Dengan demikian. tapi kalian itu penegak sebuah sistem. Persaingan dan keikutsertaan di pentas politik hanya menjadi sarana bagi kami. mereka —Ikhwan— melihat seluruh partai politik yang ada dengan satu penilaian. Kami dipinta agar moderat dalam menghadapi permasalahan. dan apa yang telah mereka usahakan untuk perbaikan bangsa. dan landasan”582. hlm 266 583 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). dan tidak memicu perdebatan pemikiran dan pergolakan politik.a. merupakan pengusung landasan yang lurus. 215 584 Ibid. Tidak fanatik terhadap sebuah ide. d. c. Dakwah kami akan selalu tertuju kepada mereka dan kami akan serukan mereka beramal atas landasan Islam. "Kami tidak akan menghantam mereka. memperlihatkan persaingan sehat di tengah persaingan kotor. karena kami memfokuskan energi untuk menampilkan kerja positif di tengah iklim permusuhan. kami tidak akan merampas hak para penguasa —yang bersebrangan dengan kami—. Dan. hlm. kami hanya menyerahkan masalah mereka kepada waktu. b. "Kalian bukan pencari kekuasaan. 473 . "… dalam masalah ini kami tidak akan mengambil hak-hak mereka …"584. kami mengistimewakan antara satu dengan lainnya. Imam Syahid telah menegaskan hal itu. kami juga tidak melebur mengusung sebuah partai … namun kami menyerukan mereka semua untuk mempedomani Islam. Anggota kami yang masuk sebagai kandidat dalam persaingan politik merupakan model bagi keteladanan berislam. namun kami berusaha menyerukan saling bantu-membantu untuk memperbaiki masyarakat dan tanah air. perbaikan. Mengumandangkan dakwah mereka 582 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). sebab kami yakin bahwa keabadian hanya milik yang terbaik"583. "Prinsip kami terkait partai politik.

Imam Syahid mengatakan: "Permusuhan antara kalian dengan orang lain bukan atas dasar permusuhan pribadi. dan komitmen untuk berpegang pada satu sistem dalam rangka memperbaiki kondisi dan mewujudkan obsesi. Imam Syahid mengatakan: "Sebagian pentolan partai politik menyangka bahwa kami dengan ajaran-ajaran ini bermaksud menghancurkan eksistensi mereka. Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). Bila satu hari nanti mereka yang paling kuat menyuarakan permusuhan kepada kalian memutuskan untuk bergabung dengan kalian. Maka yang akan membentang di hadapan mereka hanya manhaj (metode) Ikhwan. hlm 266 (Kalimat yang beliau utarakan dalam sebuah kegiatan). Ikhwan berharap bila kebenaran tersebut dapat diterima. mendirikan salat. akan tetapi permusuhan atas dasar akidah dan sistem.                        Artinya: "jika mereka bertaubat. Dalam menjawab tuduhan terkait partai politik. bahkan lebih dari itu adalah petunjuk dari Allah Swt"585. 585 586 (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. At-Taubah: Ibid. kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Kita bisa temukan hal itu dalam firman Allah Swt. maka 11)586. Dan." (QS.— ke seluruh partai politik dan tokohnya secara jelas. dan menunaikan zakat.—dakwah warisan Rasulullah Saw. karena kita menyadari apa yang berada di balik ini lebih baik dari yang terlihat di luarnya. 474 . kita akan sedia menerima mereka dengan lapang dada. hingga mereka menyatakan sepakat.

Ketiga: sektor perekonomian yang mencakup sebanyak sepuluh item. Raja Mesir dan Sudan —waktu itu—. Setidaknya kalau dirangkumkan maka konsep ishlah yang ditulis Imam Syahid mencakup kepada tiga hal: Pertama: sektor politik. dan administrasi yang meliputi sepuluh item. juga kepada Musthafa An-Nuhas. 475 . Saya hanya ingin menegaskan kepada saudara-saudaraku di parpol yang ada: "Sesungguhnya hari dimana Ikhwanul Muslimin mempersembahkan geraknya kepada selain fikrah Islamiyah yang telah diyakininya itu tidak mungkin terjadi. donasi. Saya tidak bermaksud ingin berdalil dan mengatakan kesalahan persangkaan ini. Imam Syahid menutup konsep perbaikan tersebut dengan ungkapannya: "Dan seterusnya. tanggung jawab pemikulan amanah. pengadilan. ini adalah risalah dari Ikhwanul Muslimin yang kami usulkan kepada anda. menyingkap kebobrokan peradaban Material Barat dan segala kepalsuannya. apapun alasannya. walaupun tuduhan tersebut hampir merata di kalangan partai politik dan pentolan-pentolannya.berkhidmat kepada selain partai yang lain. dan hanya mencari manfaat tertentu. Imam Syahid mengajukan konsep perbaikan (ishlah) kepada Sultan Faruq. Ikhwan dan Sejarah Reformasi Mesir 1. Kedua: sektor sosial dan keilmuan yang mencakup tiga puluh item. Konsep yang ditawarkan beliau adalah menyoroti pandangan umum tentang perbaikan secara menyeluruh. serta seluruh raja dan kepala-kepala negara dunia Islam seluruhnya. Ikhwan juga tidak akan mendeskreditkan partai tertentu. kemudian beliau menjelaskan bagaimana perspektif Islam dan kapabilitasnya untuk mampu menyelesaikan problematika global umat. sembari menerangkan beberapa klaim miring tentang Islam. Tahun 1936. kami mempersembahkan diri. dan 587 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V)."587. Kepala Pemerintahan Mesir kala itu.

keluarga. Jadilah setiap promotor perubahan menemukan yang dicita-citakannya di dalam konsep Ikhwan. tidak sebatas retorika belaka. kepada kepala-kepala instansi milik negara. dan seterusnya. yaitu terkait: hukum. Sebagian yang termaktub dalam risalahnya. Di awal tahun 40-an. dan rumah tangga. 2. Melalui cara itu. Maka timbullah pecinta perbaikan yang mengerti bagaimana proses aplikasinya"589. Ikhwan bahkan mampu mengungguli seluruh elemen penggerak perubahan. Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)?. Hal itu agar seluruh lembaga dan pelbagai organisasi memperolehnya. 476 . pertahanan dan militer. pemuka politik. sistem ekonomi. Pada risalah Muktamar ke-5. Imam Syahid kembali melayangkan banyak surat ke beberapa instansi pemerintah yang berisi inisiatif. tetapi sudah merambah kepada tataran aplikasi. ide-ide perbaikan (reformasi) Ikhwanul Muslimin menjadi sesuatu yang begitu istimewa karena dimensinya yang integral dan menyeluruh. pendidikan. juga kepada para anggota parlemen. antara lain: Problematika kita dalam perspektif hukum Islam.semua yang kami miliki untuk membantu instansi atau pemerintah yang berniat mengantarkan umat Islam kepada kejayaan dan kegemilangan. hubungan internasional. dan kepada orang-orang yang menaru perhatian terhadap kebaikan bersama. 588 589 Lihat: Risalah: Nahwa an Nur (Menuju Cahaya). tokoh masyarakat. Imam Syahid mengungkapkan: "Hasil dari kepahaman komprehensif Ikhwanul Muslimin terhadap Islam adalah bahwa fikrah Ikhwan telah menyentuh segala titik perbaikan di tubuh umat. Kami serukan sebuah panggilan dan kami siap berkorban. pengadilan dan perundang-undangan. 3. bersamaan adanya pergantian pemerintahan. Dengan begitu terasa menciptakan warna baru di masyarakat. Risalah tersebut dikirimkan kepada perdana menteri sebagai penanggung jawab pertama."588. Imam Syahid kemudian merumuskan mengenai pokok-pokok perbaikan yang akan diserukan oleh Ikhwanul Muslimin. kebudayaan.

Imam Syahid waktu itu mengatakan: "Kami telah merumuskan manhaj reformasi kepada pemerintah Mesir. "Atas pertimbangan itu. mengirimkan surat seruan perbaikan. Kami juga menyertakan catatan tambahan di beberapa departemen yang konsen mengurusi induk kebutuhan rakyat Mesir.4. konser. di antaranya: penyeleksian pegawai. Dalam Risalah Muktamar ke-6. Kelanjutan dari proses ini maka dakwah IM semakin melambung tinggi sampai satu saat pemerintah Jamal Abdul Naser mengambil keputusan memblokade kegiatan mereka. konsentrasi kerja. tapi perang yang dikoordinasi rapi oleh 477 . Seruan reformasi kemudian ditujukan ke pemerintah Mesir. Ustadz Hudaibi mengatakan: "Hanya dengan perang. b. pengadaan tunjangan dan jaminan. Ustadz Hasan Hudaibi. Mursyid Am Ikhwanul Muslimin. untuk kemudian dilakukan perbaikan. lembaga sensor pers. dan penentuan langkahnya. Pada bulan Maret 1952. buku. menginventarisir kekurangan di beberapa sarana tersebut. Amandemen perundang-undangan dengan berpedoman kepada syariat Islam. urgensi mengakhiri ketegangan dengan Inggris. pemudahan urusan publik. wahai pemimpin negara. 5. Mengharuskan pembenahan pada perangkat pemerintahan. yaitu: a. Seruan tersebut terbagi ke sekian pointer. Perubahan di sektor kebudayaan dengan mengevaluasi kembali beberapa hal. melakukan penangkapan. dan memenjarakan sejumlah aktivisnya. c. serta mengadili oknum yang melakukan pelanggaran. proses meretas kemuliaan dan persatuan diperoleh. perfilman. dan radio. memobilisasi pasukan tempur. yaitu: sistem pengajaran. kami mengajukan kepada pemerintahan anda untuk mengadakan urun-rembuk yang benar dalam rangka menemukan solusi terbaik terhadap permasalahan di dalam maupun di luar negeri." Surat tersebut memuat komentar Ikhwan tentang problematika luar negeri. tahun 1941.

Perbaikan sosial kemasyarakatan e. Pembersihan menyeluruh b. Seruan tersebut dibuka dengan ungkapan: "Kini. Perbaikan moral dan etika c. sebagai berikut: 590 Lihat. perbaikan total. 27 Maret 1952. Kemudian mengenai permasalah dalam negeri.penguasa dan rakyatnya. Majalah Ikhwanul Muslimin (IM). maka sama sekali tidak ada faidah gerakan revolusi ini dilakukan". Dan. Perbaikan ekonomi f. Paska terjadinya kudeta —militer— Ikhwanul Muslimin menyebarkan ide dan inisiatif perbaikan kepada setiap individu dan masyarakat yang dimuat dalam koran. yang perlu diprioritaskan adalah bagaimana menghapus hukum adat. ia bergerak dalam lingkup skala prioritas antara persoalan besar dan kecil. Ikhwan dalam seruannya itu mengusung tujuh hal yang perlu segera diperbaiki: a. Edisi ke-5. Perbaikan perundang-undangan d. kita mesti memandang ke masa depan.". kita tidak perlu berpestapora menikmati kemenangan ini. Selain kedua masalah besar tersebut. Kepolisian Sebagai epilog penyampaian seruan. 478 . Ikhwan juga menjelaskan prinsipnya terkait program pemerintah yang akan menerapkan aksi "pembersihan" dalam waktu dekat590. Ikhwanul Muslimin memberikan tiga masukan penting untuk meluruskan urusan umat. sementara di saat yang sama kita telah dituntut untuk segera memulai mempersiapkan langkah-langkah besar. sehingga rakyat dapat merasakan bahwa mereka sudah berpindah dari satu orde ke orde berikutnya. Kalau kita tidak lakukan itu. Pendidikan militer g. terbitan 02 Agustus 1952. 6. pembebasan tahanan dari sel.

107 592 Ibid. Kedua. Ust. menyeret oknum yang berbuat zhalim ke meja hijau. Tanggal 4 Mei 1954. b. diantaranya: a. Menghapus kondisi darurat dan hukum adat. negara dijadikan arena pemuas nafsu. melepaskan rakyat dari belenggu kemiskinan. Vol.Pertama. Ketiga. dan kelompoknya. dan mengharuskan perubahan itu menyentuh seluruh sendi di masyarakat yang sudah terkontaminasi oleh perlakuan oknum yang zalim591. Pengejewantahan dua pointer tersebut lebih disederhanakan lagi kepada: a. menodai kesucian umat dengan praktek kebohongan. b. merampas kebebasan. Pada masa kepemimpinan Mursyid Am. Hasan Hudaibi. 8. mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya. dengan dakwaan: merenggut kehormatan. memberikan udara kebebasan bagi para tahanan politik. dan hegemoni pecundang politik. Mursyid Am. Menerapkan kebebasan penuh592. 7. hlm. III. Menciptakan stabilitas keamanan. Ustdaz Umar Tilmisani. mengubah kondisi yang memberikan kesempatan lahirnya kezaliman. Mengembalikan hak-hak orang yang teraniaya. sebagaimana penting mengembalikan kepemilikan harta. Mempersiapkan pasukan yang tangguh untuk memerangi Israel yang telah merampas wilayah Palestina. dan meraup harta haram untuk kepentingan pribadi. tanah yang terampas kepada yang berhak. c. 479 . arogansi status quo. Menghidupkan lembaga perwakilan. melayangkan surat kepada Jamal Abdul Naser memintanya agar melakukan perubahan. Ikhwanul Muslimin banyak mengirimkan surat-surat inisiatif kepada Presiden 591 Al-Ikhwanul Al-Muslimun … Ahdâts Shana`atun Al-Târikh.

yang disepakati oleh Ikhwan dan seluruh simpul-simpul kekuatan nasional Mesir. dan anjuran untuk menaati faktor-faktor pembangkit kekuatan: Ini disampaikan melalui Risalah Ikhwan. bulan Muharram 1422 H/ 20 April 2001. Atau. Surat dengan mengangkat tema: "Wahai Pemimpin Umat Islam. kembali Ustadz Umar Tilmisani melayangkan surat kepada Presiden Ahmad Sadat dan sebagian pemimpin negara Islam. IM mengajukan menyampaikan tuntutan nasional. Edisi 228. 9. demikian juga pelaksanaan perjanjian damai Mesir dengan Israel tahun 1979. 10. kalian memilih manhaj Allah atau Kehancuran. Protes tersebut mengakibatkan penangkapan besar-besaran aktivis IM dan pembredelan majalah Dakwah. Ikhwanul Muslimin bahkan mengajukan protes keras terkait lawatan Presiden Ahmad Sadat ke kota Al-Quds. tahun 1987 M. Dakwah."595. Demikian juga surat Mursyid 'Am. Musthafa Masyhur. Mursyid 'Am IM. sampai segala bentuk kezaliman yang dilakukan penguasa. edisi: 32. dan 594 Majalah 595 Majalah silahkan merujuk kembali ke majalah dakwah terbitan tahun 1977. edisi pertama. tahun 1977. yang menawarkan jalan keluar mendiagnosa penyebab kelemahan umat. Ustadz Musthafa Masyhur. Al-Basyir. 593 Pembaca 1976. 480 . yang menyoroti masalah perbaikan dan pemberian hak kebebasan593. menulis tentang persoalan pemalsuan dan rezim penguasa. Masalah ini telah kami jelaskan sebelumnya. 12.99%) produk rekayasa."594.Ahmad Sadat. Bulan Januari 1979. "Hukum yang berlaku bagi rakyat sekarang. pengelabuan melalui pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan pemilu yang tidak aspiratif (dusta). rakyat yang lebih pantas disebut rakyat yang dipecundang melalui pelaksanaan referendum (99. 11.

Ikhwan menolak dengan sangat segala bentuk hegemoni pemerintah. dan Islam. c. Inisiatif tersebut dibuka dengan menyebutkan beberapa hal. di setiap waktu dan peristiwa. Proses perbaikan tidak dipikul oleh salah satu pihak. bahwa sudah waktu telah mengharuskan peran aktif seluruh kekuatan politik. di antaranya: a. rakyatlah yang paling berhak menyuarakan inisiatif menerapkan perbaikan yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan mulia. dari titik itulah perubahan itu beranjak untuk selanjutnya mengadakan perbaikan pada bidang-bidang yang lain. Bahwa kemaslahatan umum sebuah negara yang mesti diperjuangkan dengan bersungguh-sungguh hanya menanti waktu perwujudannya. elemen pemikiran dan budaya. kebangkitan kolektif. kebebasan. Dimana Mursyid 'Am Ikhwan. b. Ustadz Muhammad Mahdi Akif menyatakan hal itu dalam konferensi pers. keadilan. dan keterbelakangan ilmu dan skill. negara-negara Arab dan dunia Islam. Semua bagian ini agar saling bekerja sama mengerjakan perkara-perkara yang disepakati —dan itu banyak sekali— dan toleran terhadap hal-hal yang tidak disepakati –dan hal itu sangat sedikit. Memang ada tiga tipikal penghancur dalam umat kita. d. Reformasi menyeluruh merupakan tuntutan rakyat. Dan. Perbaikan harus dimulai dengan perbaikan politik. Ini merupakan tanggung jawab yang besar yang membutuhkan dukungan dan bantuan semua pihak. Dalam perspektif Ikhwan. Ketiga 481 . yaitu: stagnan politik.13.demi mewujudkan perbaikan bagi bangsa dan kemaslahatan umum. nasional. semua yang memiliki kecendrungan terhadap persoalan bersama bisa mulai bergerak menggarap hal-hal asasi di masyarakat. Permintaan Ikhwanul Muslimin untuk mengadakan ishlah belum juga berhenti. sampai kepada pengajuan surat inisiatif di tahun 2004 lalu. kerusakan kondisi sosial. persamaan. tidak menerima intervesi pihak asing dalam urusan dalam negeri Mesir. dan musyawarah.

puluhan orang menderita cedera serius. kantong-kantong layanan umum. atau amalan baik. berjalan dengan lentur. dan menggagas lahirnya aliansi rakyat untuk reformasi. Dakwah Ikhwan tidak memperhatikan satu bidang saja lantas meninggalkan bidang yang lain. olahraga. seminar umum. ilmu. gelanggang olah raga. ekonomi. lembaga kedaerahan. Oleh karena dakwahnya integral. sosial. pendidikan dan kesehatan. mempertemukan simbol-simbol kekuatan rakyat. pusat kajian dan penelitian. dan layanan umum. Ikhwanul Muslimin memprakarsai dan memimpin muktamar dan demonstrasi menuntut reformasi. Pada tahun 2005. dan lain-lain. Dan. dan lain sebagainya. Ikhwan dengan dakwahnya akan memanfaatkan segala sarana dan prasarana untuk bergerak dan mengembangkan tujuan. atau ia dipahami hanya melalui satu sudut pandang yang sempit. 14. yayasan.tipikal kronis ini sekarang benar-benar tengah mengancam Mesir. maka tak mungkin akan terbatas mengurusi satu masalah. dalam bidang keamanan dalam negerinya. perkumpulan seni dan sastra. dan peran Mesir di kancah internasional. bergerak demi kemaslahatan umat. 482 . sekaligus penegasan bahwa dakwah sesungguhnya menyentuh semua lini kehidupan. sementara ia melupakan masalah yang lain. dakwah mereka selalu menggunakan banyak media. seperti: partai politik. perindustrian. adab. korps massal yang meliputi seluruh segmen. Bentuk-bentuk Proyek Perbaikan ● Dakwah Ikhwan adalah dakwah integral. baik politik. sebagai konsekuensi dari sikap Ikhwanul Muslimin yang mengusung perbaikan. Atas pertimbangan itu. yayasan. Aksi mereka dipadamkan pemerintah dengan memenjarakan sekitar 3000 aktivisnya. kondisi rakyatnya. Sarana-sarana tersebut dipakai karena sangat berpotensi bagi pengembangan dakwah. seni. eksplorasi Islam. bahkan di antara mereka ada yang syahid. budaya.

tetapi bukan maksudnya menganaktirikan permasalahan lain. yang umumnya manusia sudah melupakannya. Membangkitkan ruh keimanan dan kembali kepada Islam. maka Allah pun melupakan mereka. Imam Syahid sudah pernah menyinggung masalah ini. tapi bukan berarti melupakan bidang lainnya. 483 ." 596 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). 2. sasaran pertama dari dakwah ini adalah mengajak manusia untuk membangun kembali hubungan spiritual transedental yang mengikat mereka dengan Allah tabaraka wa ta'ala."596. Kami tidak mementingkan membicarakan soalan dakwah dalam perbaikan yang sifatnya parsial dari pelbagai jenis aktivitisnya. maka seruan itu disebut "seruan mandul". hlm 233. dan melejitkan potensi skillnya.Kondisi dakwah terkadang memang meminta pemusatan dakwah pada satu bidang. Beliau juga mengatakan: "Maka dari itu. disinilah bisa dipahami bahwa sifatnya luas dan menyentuh seluruh aspek berkehidupan. yang kami pentingkan adalah pengkonsentrasian terhadap jiwa demi menanamkan fikrah ini. Perbaikan individu. ● Perbaikan dipahami dengan dua pengertian: 1. Ini karena menyangkut masalah prioritas berdasarkan waktu dan kondisi. jaminan hidupnya. tidak bisa produktif menghasilkan buah dari aktivitas yang dilakukannya. atau dakwah memporsir diri pada satu permasalahan. Kalau seruan perbaikan tidak mencakup dan memelihara dua hal di atas. katanya. Jiwa yang hidup merupakan kemenangan hakiki sukma dan hati. "Yang kami inginkan pertama sekali adalah membangkitkan ruh.

sembahlah Tuhanmu yang Telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu. ● Sebagaimana kesungguhan dan pertimbangan di dakwah untuk perbaikan berdiri di atas sokongan: 1. 2. 5. dan memiliki vitalitas tinggi. 4. 6. dan meminta komitmennya untuk menyerukan perbaikan serta mematuhi penanggungjawab perbaikan. yang berdampak negatif. Orientasi dan target yang jelas dari penerapan perbaikan. Orang-orang yang tengah menegakkan perbaikan diminta bersungguhsungguh. 484 . Memilih iklim yang pas untuk melakukan perbaikan. Mendayagunakan kekuatan dan kesungguhan. yang mereka tidak mampu melepaskan diri dari cengkeramannya. Bekerja sembari melenyapkan gangguan yang menghambat proses perbaikan. agar kamu bertakwa."597. Tanpa adanya kunci ini.S Al Baqarah:21) Inilah sesungguhnya kunci pertama untuk memecahkan serangkaian masalah kemansiaan yang disebabkan oleh tirani materialisme yang mengangkanginya. dan tidak ada yang boleh memonopoli salah satunya saja.      Artinya:             "Hai manusia. Mesti ada sarana realisasi untuk melaksanakan perbaikan. hlm 226. tidak mungkin upaya perbaikan dapat ditegakkan. 597 Ibid. (Q. 7. 3. dan menyepakati perbaikan tersebut. Mencari dukungan dari pemimpin masyarakat.

adalah: ada hukum tertulis. Saat ini. ia hanya sekadar ingin memberikan 'sensasional' demi kemaslahatan partai atau penguasa. Dan. Imam Syahid bahkan semasa hidupnya telah banyak memberikan masukan terhadap perubahan undang-undang dan perbaikannya. undangundang masih ambigu dan kabur. atau sekadar panas dengan suhu perpolitikan. sebab perbaikan tidak dapat dilakukan sekejap mata. integral dan jelas. dan berjalan sesuai akidah dan sejarahnya. Kami akan saling menggalang kekuatan dengan pihakpihak lain dalam rangka mewujudkan hal itu. dan lebih maju dalam pelaksanaan perbaikan. dan ia hanya merusak lingkungan. beragam 485 . tertata. Maka Ikhwan menawarkan amandemen UU dalam mengusung reformasi ini. atau hanya sekadar slogan-slogan kosong tanpa mengandung muatan. tuntutan awal tertuju pada masalah tersebut karena ia merupakan bagian terpenting dari proses perbaikan dan kebangkitan bangsa. Hasan Al-Banna). ● Tujuan perubahan yang diboyong oleh Ikhwan. yang bertujuan mengelabui rakyat. berpijak pada landasan asasi.Kita telah menyaksikan sepanjang sejarah ada saja penyeru perbaikan. dan saling bahu-membahu. dan belum ada yang mampu menerjemahkannya dalam realitas kehidupan. Imam Syahid sudah memberikan contoh tentang masalah tersebut pada bahasan itu (lihat: Risalah pergerakan. yang disepakati oleh umat. kami tidak sedang menunggu fase penerapan pemerintahan Islam. mengajak seluruh kekuatan untuk bekerja secara benar. Atau. menutupi kebenaran dan bukti. ada usaha penggemukan kemaslahatan bagi penguasa dan hakim. Ikhwan di hadapan krisis seperti ini tampil 'beda' dengan manhajnya. ● Terkait masalah perundang-udangan yang tampak sekali butuh dikoreksi dan amandemen.

dan pengajuan kritikan konstruktif bagi kebaikan bersama. ● Demikian juga kontribusi Ikhwan di sektor ekonomi. fokus dalam bidang produksi. IM berhasil memerankan kontribusi rill bagaimana membangun basis perekonomian yang tangguh. tidak sebatas memberikan catatan terhadap kekurangan orang lain. namun berikan catatan dan apresiasi. Dan. serta urgensi penanaman manhaj pembinaan dan kepemimpinan yang sesungguhnya. dan beberapa masukannya yang mengkritisi piagam deklarasi Liga Arab —ini yang banyak dibahas— tanpa memandang proses pendiriannya. tarbiyah (pembinaan) itu yang diprioritaskan. dan reaktif. pendirian pabrik-pabrik sipil. aplikatif. memahamkan tentang hak mereka. ● Imam Syahid memberi wejangan agar selalu memandang positif segala kejadian. Dengan pola begitu dakwah akan berdampak positif. mengetahui sarana apa saja yang bisa mengejewantahkan hak mereka. ini dilakukan dalam rangka memperlihatkan manfaat rill langkah pembinaan itu. Tapi. Oleh karena itu 486 .sektor vital yang lain. Terkait prinsip beliau yang menilai positif pendirian Persatuan Liga Arab. ● Imam Syahid menjelaskan sumber pijakan bagaimana seharusnya kebangkitan perbaikan itu terjadi di masyarakat. Disusul kemudian pembinaan kerja nyata dan proses aplikasi. mengokohkan bangunan iman ini sekuat mungkin. perbaikan pemenuhan barang-barang konsumtif. Ikhwan bahkan dalam bidang ekonomi ini telah mendirikan beberapa pabrik percontohan. sayangnya tidak seluruh gagasan Ikhwan diambil oleh mereka. ● Imam Syahid mengatakan: "Sebuah kebangkitan mesti berpijak pada. atau dengan ungkapan lain mempelajari kurikulum sebuah kebangkitan dari tataran normatif. yang di kemudian hari justeru dikuasai oleh pemerintah revolusi. mewarnai. tarbiyah iman. IM bukan hanya memotifasi diri sendiri tetapi juga mengajak pihak lain untuk saling bahu-membahu. dan penempaan jiwa. perubahan dalam masyarakat.

dalam pencapaian perbaikan dan kemajuan umat. Ikhwan begitu antusias sekali melakukan perbaikan masyarakat pada bidang-bidang penting. yaitu: manhaj dan kepemimpinan. hal. 599 Risalah: Dakwatuna fi Thur Jadid. kemasyakatan. ● Dalam usaha perbaikan masyarakat dan kebangkitan umat. Kalau tidak demikian. hlm 239 487 . Atas pertimbangan itulah maka penting memelihara dua hal. Ikhwan menyatakan perlu melakukan pembinaan individu dan penempaannya secara benar. Ikhwan menawarkan asas kebangkitan itu berpijak pada: penyatuan kondisi rill masyarakat berlandaskan kaidah Islam"599. Untuk manhaj: sumbernya menurut kebutuhan saja. mendahulukan hasil (produk) meskipun sekecil apapun. Semua itu adalah manhaj pembelajaran bagi umat ini. bukan sekadar pemimpin yang ada karena kondisi darurat saja.membutuhkan waktu yang panjang. Seorang pemimpin yang benarbenar pemimpin. dan rentang waktu perjuangan yang lama. dan fokuskan pada upaya konkret. maka tidak boleh adanya penundaan dan pengurangan dengan alasan apa pun. Ikhwan pun mengungkapkan bahwa kemerdekaan berpolitik merupakan tuntutan pokok dan kebutuhan mendasar. dan pendidikan. maka mereka mesti sanggup bersabar.158-159 (secara ringkas). cermat. Kurun waktu terakhir ini. Imam Syahid menegaskan kembali: "Oleh sebab itu. Serta merupakan jaminan bagi kekuatan rakyat. Untuk kepemimpinan: mesti memilih dan menempatkan pemimpin yang terpercaya. sama artinya ada seorang pemimpin tetapi ia bukan berkepribadian pemimpin"598. Ikhwan telah melakukan gebrakan-gebrakan baru 598 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). bisa ditaati dan diteladani. seperti: kebudayaan.

Sinai dan Palestina. di antaranya: Nahwa an Nur (Menuju Cahaya). Masalah tersebut termaktub dalam beberapa risalah Imam. ● Ikhwan menaruh perhatian pada perbaikan ekonomi yang berjalan seimbang dan saling melengkapi dengan perbaikan politik. ● Seperti yang sudah kami jelaskan. di samping saling menopang antara sama lain. pengamanan laut Merah. semangat terhadap penyatuan umat dan penyatuan persepsi. laut Arab mesti dikuasai pemanfaatannya oleh Bangsa Arab. dan perwujudan kemerdekaan perpolitikan. bahwa Imam Syahid sudah memaparkan sekian banyak asumsi dalam rangka membenahi sektor ekonomi. dan pengamanan Timur Mesir. Beliau memberikan perhatian yang besar terhadap problematika ekonomi dan stabilitas keamanan Mesir. penyempurnaan kemerdekaan hakiki Mesir di seluruh aspek. Beberapa hal yang disoroti adalah: "Kasus pengadaan air dan sterilisasi sumber-sumber air sungai Nil. produksi senjata. karena Pemerintah Revolusi kemudian melakukan proses kapitalisasi segala aset Ikhwan. dan mengingatkan pentingnya penyatuan Bangsa Arab dan negara Islam untuk meningkatkan pencapaian independensi ekonomi dan memulai mengambil langkah-langkah brilian. dan dimanfaatkan demi merealisasikan penyatuan obsesi dan langkah. menyatukan delta Nil (Mesir dan Sudan). dan beliau bahkan menggagas pendirian beberapa serikat mandiri nasional untuk mengimbangi hegemoni Inggris. dan kekuatan-kekuatan politik guna dipelajari. eksplorasi Bangsa Arab dan perealisasian obsesi mereka. kebebasan mengkritisi. Hal itu mereka tujukan itu kepada penguasa.melalui ide di bidang-bidang garapan tersebut. Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). dan berbagai persoalan penting lainnya. meskipun eksistensinya tidak bertahan lama. Usulan yang diajukan Ikhwan dalam bidang ekonomi adalah merealisasikan independensi ekonomi di seluruh ruang lingkupnya. dan 488 . Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna).

. manusia— berhulu dari Sudan. serta pandangan integral. hewan ternak. wilayah tersebut merupakan bagian yang juga menjadi tempat tumpahnya darah Amr bin Ash ra. 364 489 . Misalnya dengan melempar wacana. seperti: Nahwa an Nur (Menuju Cahaya).lain-lain yang menunjukkan kematangan berpikir. dimana kehidupan Mesir bergantung disana — tanah. Keduanya merupakan bagian yang saling melengkapi. Kita dapat merujuk kembali ke beberapa risalah Imam Syahid. juga secara pasti meredam beberapa klaim sepihak yang mendiskreditkan Ikhwan. sangat tidak sebanding dengan konsep perbaikan kompleks yang dipunyai dan ditawarkan Ikhwan. hlm 361. Contoh sederhana saja dari ungkapan di atas. tanaman. Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy 600 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). dengan sungai dan segala yang dikandungnya bermanfaat bagi bumi selatan. mencermati perkataan Imam Syahid: "Sungai Nil. Sampai kemudian terjadi perampasan wilayah secara zalim"600. Harar. dan aktivitas sungai Nil. Mashu`. dan yang memakmurkannya dulu adalah bangsa Mesir. Zaila`. Risalah-risalah tersebut selain menelurkan ide-ide cemerlang. mana program perbaikan yang Ikhwan tawarkan dan apa kontribusi mereka terhadap masyarakat? Banyak kemudian bermunculan di negeri kita gerakan-gerakan reformasi yang mengklaim diri memiliki manhaj dan tujuan jelas. padahal realitanya mereka hanya punya konsep dan lampiran apa adanya. Kalau Mesir butuh terhadap Sudan untuk memelihara Sungai Nil — sebagai sumber kehidupan— maka Sudan sesungguhnya lebih butuh kepada Mesir untuk menjamin keberlangsungan kehidupan mereka. Yang kami inginkan selanjutnya adalah menciptakan keamanan di perbatasan selatan Mesir dan memelihara hak-hak kita terhadap Eriteria. seperti juga halnya bumi sebelah utara.

Kami akan selalu berpegang teguh dengan dakwah Islam di pelbagai aspeknya. elastisitas waktu. ● Konteks seruan yang terus dikumandangkan Ikhwan bila ditinjau dari sisi landasan dan tujuan masih konsisten dan sejalan semenjak dari masa Imam Syahid. Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). Hal itu pun disesuaikan dengan kapabilitas dan daya tampung jamaah. dan beberapa peluang yang mungkin dimanfaatkan. Semua orang dan aliran berhak untuk menyatakan apa yang kami serukan. Ia merupakan dasar yang sempurna. ● Bidang-bidang perbaikan ini —yang telah kami paparkan— merupakan model bagi pelaksanaan perubahan yang sifatnya sangat krusial dalam tubuh masyarakat. tidak bermaksud menjadikannya sebagai rujukan bagi dakwah Islam. sebagai bagian dari pembumian syariat Islam.(Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). bukanlah sebagai bentuk pemonopolian. dan mengangkat yel-yel bernafaskan Islam. hanya sarana dan prasana saja yang kerap mengalami perubahan dan kemajuan. karena kami saat ini menyerukan Islam dan juga kebebasan sebagai sebuah kewajiban. kita semua adalah muslim. Maka slogan yang kami pakai adalah: al Islam huwa al Hall (Islam adalah solusi). dan kita tidak dapat menolak 490 . bagi yang ingin memperoleh informasi tambahan. sekaligus model pembinaan publik. Kami tidak melakukan monopoli terhadap Islam. pemusatan langkah. Adapun langkah-langkah kerja akan diaplikasikan menurut kemampuan dan peluangnya. Dimana kebebasan merupakan penjelasan dari pengajaran Islam. ● Dakwah kepada kebebasan. Sebagaimana halnya kami yang mengajukan inisiatif perbaikan berlandaskan Islam. slogan kebebasan masuk dalam slogan itu. dan setiap urusan ditimbang berlandaskan nilai kemungkinan kebangkitan itu akan diperoleh.

teratur. penyiksaan yang keji dan seterusnya. dan tidak berkonsentrasi pada satu masalah. di seluruh sendi kehidupan: sosial. akan tetapi akan benar-benar mencurahkan perhatian untuk mengurusi hal itu. Menggantikan ruang-ruang penjara yang pengap. Pembangkitan kembali syariat Islam yang kami lakukan dan menyerukannya bukanlah semata merupakan semata taklif (tanggung jawab) kami. lalu kami akan menunggangi kendaraan parpol untuk mendapatkan kedudukan. siap melakukan pengorbanan. atau rujukan. ekonomi. memberikan arahan terhadap langkah yang akan ditempuh. Mereka lebih banyak bekerja dari pada berbicara. Menjalaninya memakai kaidah yang santun. memikul cobaan dan beban dengan sabar dan tabah. atau beraktivitas tanpa tujuan. mengikutsertakan rakyat dalam kerja tersebut. Kami menyeru kepada bangsa kami dengan penuh hikmah. bergerak dalam kerangka keseimbangan. Ikhwan tidak ingin hanya bergabung menyelesaikan permasalahan kenegaraan dan nasionalisme saja. pengenalan terhadap kondisi dan situasi. politik. yang siap istiqamah dengan izin Allah. Demikian juga Perang di 491 . kami adalah aktivis dakwah universal yang bersedia mengorbankan diri untuk mewujudkan cita-cita itu. bekerja maksimal. meninjau kemampuan dan target. bagaimana mereka menggugah umat untuk menaruh kepedulian terhadap kezaliman dan penjajahan yang berlaku disana. arif.keberislaman orang lain atau tak berhak mengklaim bahwa orang yang berbeda dengan pendapat kita telah menohok Islam dan murtad. dan semua prasana yang sah digunakan berdasarkan atas legitimasi hukum dan perundang-undangan. Kami telah menetapkan komitmen seperti ini. Namun. Kalau kami mau mengeksploitasi. tetapi juga menjadi taklif bagi muslim dan muslimat semua. Kita bisa saksikan responsibilitas tersebut dalam kasus Palestina. Kami akan menanggalkan slogan dan manhaj yang telah didengungkan. pembelaan. nasehat baik. dan perlu diketahui bahwa hal itu bukan merupakan taktik partai sebagai bentuk dukungan. menduduki jabatan dan mengambil kedudukan pasti kami akan menggunakan langkah lain.

Realitanya. Mereka tak hendak mengganti dengan sistem yang lain. Model Perbaikan Hukum dan Perundang-udangan Imam Syahid Hasan Al Banna berkata. pada tanggung jawab pemerintah kepada rakyat dan kontrol mereka kepada program yang dijalankan. pasti sangat jelas bagi pengamat tersebut bahwa semua itu sangat relevan dengan ajaran Islam dalam format undang-undang. intimidasi mereka alami sepanjang waktu. Hanya saja ada dua hal yang harus diperhatikan.Terusan Suez melawan pasukan Inggris. makar. Oleh karenanya Ikhwanul Muslimin berkeyakinan bahwa sistem UU Mesir ini adalah sistem yang paling dekat dengan Islam dibanding dengan sistem UUD yang manapun di dunia. 492 . Di samping itu. mereka —atas pertolongan Allah— tetap kuasa mewujudkan sejumlah obsesi besar. Kedua. meskipun di kanan-kiri gelombang penderitaan. dan banyak lagi problematika kompleks dunia Islam lainnya. bukan sebatas di Mesir saja akan tetapi menyeluruh ke segenap penjuru dunia Islam. yang itu merupakan interpretasi terhadap teks-teks tersebut. praktek penerapan. Pertama. sehingga terbuka kemungkinan untuk dipermainkan. Prinsip yang benar bisa saja dituangkan dengan kalimat yang membingungkan dan rancu. ketika seorang pengamat melihat prinsip undang-undang dasar Mesir yang bermuara pada perlindungan terhadap kebebasan individu dengan segala variasinya. Inilah peran yang mereka sumbangkan kepada umat menurut kapasitas mereka. dan pada penjelasan akan batasan-batasan kekuasaan. pada musyawarah dan ketundukan penguasa kepada kehendak rakyat. meskipun ia sendiri terjaga kebenarannya. teks yang dipakai untuk menuangkan prinsip-prinsip tadi. pada kasus kebebasan dan perbaikan perpolitikan. Meskipun begitu.

serta memungkinkan adanya interpretasi subjektif dari masing-masing pihak.sebuah teks yang jelas untuk sebuah prinsip yang benar masih memungkinkan juga terjadinya penerapan yang keliru karena dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu. sebagian teks UUD Mesir itu rancu dan membingungkan. 493 . "Kami menerima landasan asasi untuk membentuk sebuah perundang-udangan. semua itu mengkhawatirkan akan mengarah kepada kerusakan. sehingga dapat mewujudkan apa yang diinginkan. Kesatuan umat c. dalam praktek penerapan UUD. "Kami ingin berterus-terang bahwa ada kekurangan dalam beberapa teks undang-undang. sementara yang kami kritisi adalah ketidakjelasan dan mekanisme pelaksanaannya. Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata Sistem Pemerintahan). Imam Syahid menambahkan. maka Ikhwanul Muslimin berpendapat bahwa: Pertama. dan lemah dalam memelihara keterjagaan landasan asasi yang sesuai dengan Islam dalam penerapannya di dalam hukum. Kedua. Jika demikian halnya. telah terbukti –oleh pengalaman.gagal. Imam Syahid Hasan Al-Banna mengisyaratkan adanya tiga landasan sistem hukum Islam: "Pedoman bagi tegaknya sistem hukum Islam terbagi kepada tiga hal: a. Oleh karenanya. dan masyarakat tidak memetik hasil darinya kecuali mudharat. yang kemudian melahirkan undangundang. juga berlandaskan sistem hukum Islam."601. ia sangat membutuhkan perbaikan dan koreksi. karena di samping sejalan. penerapannya yang buruk. Ia masih membutuhkan pembatasan-pembatasan dan penjelasan lebih lanjut. Penghargaan terhadap aspirasi umat 601 602 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V)."602. Tanggung jawab penguasa b. sehingga hilanglah nilai manfaatnya. dan berperan menciptakan chaos di parlemen.

" "Sesungguhnya.-pentj. baik dalam teori maupun praktek. Padahal ia merupakan perangkat terpenting untuk menentukan corak kehidupan parlemen dan pemerintah yang islami. tidak jelas dan tidak rinci. kewajiban-kewajiban penguasa. disamping bertentangan dengan agama. Islam tidak diturunkan dalam keadaan tanpa undangundang. Bahkan. Lantas apa yang kita lakukan di Mesir? Kita berada di persimpangan jalan. 494 . Sekarang akan saya jelaskan di hadapan kalian tentang sikap Ikhwan terhadap undang-undang Mesir. 604 Dustur. yang melindungi hak-hak moral maupun material. dan meminta dirumuskannya bentuk undang-udang yang baru yang mampu memelihara dan menjamin kaidah dan batasan-batasan tersebut. berkata.dalam hal tanggung jawab pemerintah". baik perdata maupun pidana. telah dijelaskan pula tentang sikap Ikhwan terhadap dustur Mesir. dan yang mengontrol apa-apa yang mereka kerjakan dalam pelaksaan undang-undang. "Ini merupakan kaidah sistem hukum Islam –dan sekaligus sistem parlementer. ia telah menjelaskan banyak hal tentang asas-asas perundangan dan perincian hukum."603. "Undang-undang wadh'i (ciptaan manusia). Dalam kaitan ini UUD kita rancu. Imam Syahid. dimana telah terjadi pemandulan beberapa kekuasaan lain. dan tata hubungannya dengan masyarakat. adalah peraturan yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan yang lain. Hasan Al-Banna. adalah aturan pemerintah yang bersifat global yang mengatus batas-batas kekuasaan. Suatu hal yang aneh dan tidak masuk akal jika undang-undang yang berlaku untuk umat Islam bertentangan dengan ajaran agamanya. sementara undang-undang yang sekarang lebih buruk lagi tepatnya di konteks ini. Al Quran dan Sunah Nabi-Nya. Ikhwan pernah mengajukan kritik terhadap kasus tersebut dan beberapa konteks undang-undang yang lain. kendali pemerintah dipegang penuh oleh presiden. Sebaliknya. "Telah dijelaskan di muka bahwa dustur604 berbeda dengan Qanun605." Beliau juga berkata.Imam Syahid. baik hukum perdangan maupun hukum kenegaraan. teks-teksnya juga bertentangan 603 Risalah: Nizhamul Hukmi Imam Syahid mengkritisi undang-udang tahun 1936.pentj 605 Qanun.

" Ikhwan pernah menghadap kepada Menteri Kehakiman dengan menyodorkan tulisan tentang ini dan memperingatkan pemerintah tentang akhir kisahnya yang pahit. sementara itu undang-undang melindungi pezina." Kata Imam Syahid. melarang minum khamar. mereka sekali-kali tidak akan pernah rela dan menyetujui undang-undang seperti ini. dan mengatur perjudian. Banyak dari undang-undang yang menjadi pijakan peradilan ini secara terang-terangan bertentangan dengan Islam. memerangi perjudian. dengan undang-undang yang digunakan sebagai pijakan dalam sistem peradilan dalam prakteknya. "Merupakan kesalahan yang fatal ketika kita melupakan akar pemikiran ini. Kita tetapkan dalam UUD kita bahwa agama resmi Negara adalah Islam. mendukung riba. semua itu bukanlah akhir dari kerja keras mereka. "Jika Allah dan Rasul Saw. Sungguh. di semua sisi perundangundangan. Namun. sehingga dalam prakteknya kita sering memisahkan agama dari urusan politik (meski secara teorotis kita mengingkari pemisahan seperti ini).dengan UUD Mesir itu sendiri yang menyebutkan bahwa agama negara adalah Islam. Beliau berkata. "Saya ingin menegaskan bahwa ada perbedaan antara UUD Mesir sebagai sesuatu yang ideal."607. Kata Imam Syahid. Mereka senantiasa bekerja dengan segala cara dalam rangka mengganti undang-undang semacam itu dengan syariat Islam yang adil dan utama. telah mengharamkan perbuatan zina. Maka bagaimanakah sikap seorang muslim menghadapi dua hal yang jelas-jelas bertentangan ini? "Adapun Ikhwanul Muslimin. namun ternyata ketetapan ini tidak cukup 606 607 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V) Risalah: Nizhamul Hukm (Sistem Pemerintahan) 495 . membenarkan khamr."606. akidah adalah barang yang paling mahal harganya di alam dunia ini dan Ikhwan akan terus menggelindingkan bola.

rumah atau individu yang tidak termasuk dalam kriteria kelayakan untuk pemilihan. dengan keyakinan dan perbuatan mereka yang menjauhkan antara petunjuk agama dan muatan politik. Jika mereka adalah wakil organisasi. Ungkapnya: "Semua orang merasakan ketidakmampuan sistem pemilu yang berlaku sekarang untuk merealisasikan tujuan yang telah digariskan. Beliau berkata: "Harus segera dilakukan upaya perbaikan terhadap undang-undang pemilu. 2. karena masalah peraturan ini sering dipermaikan oleh ambisi partai tertentu dan kepentingan pemerintah pada waktu-waktu belakangan ini. Menyebutkan kriteria-kriteria khusus bagi calon anggota legislatif. 496 . Sisi-sisi yang mendesak untuk dilakukan perbaikan adalah sebagai berikut: 1. 3. yakni memilih orang-orang yang shalih (terbaik) untuk menjadi wakil rakyat di parlemen. 608 609 Ibid. serta merusak keindahan Islam dalam realitas kehidupan. Ini merupakan kelemahan pertama dan awal mula kerusakan. Peraturan-peraturan itu.bisa menghalangi para petinggi pemerintahan dan para tokoh politik untuk merusak citra Islam dalam persepsi dan pikiran khalayak. Tuntutan Perbaikan Undang-undang Pemilu ● Imam Syahid memberikan kritik terhadap undang-undang pemilu. Menjelaskan peraturan-peraturan tentang tema kampanye pemilu dan menetapkan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. disamping juga adanya pemaksaan dalam memilih. beliau mengajak untuk melakukan perbaikan. Ibid. tetapi berkisar pada metode dan langkah-langkah pembaharuan. maka organisasi itu harus mempunyai program yang jelas dan sasaran program yang rinci. Memberikan sanksi yang berat kepada setiap pemyimpangan dalam pelaksanaan dan praktek suap dalam pemilihan. hendaknya tidak menyangkut masalah keluarga."608. Memperbaiki aturan pelaksanaan pemilu dan sosialisasinya. 4."609.

Demikian pula menguasai faktor-faktor penyebab kekuatan. Penyuluhan berolah raga. 497 . kemuliaan. Urgensi jiwa nasionalisme. Misalnya: 1. dan anjuran untuk memelihara kesehatan. Jika sebuah keinginan diupayakan dengan jujur dan sungguh-sungguh. menjaga kesehatan badan dan kekuatan tubuh. sehingga para calon legislatif tidak bisa memaksa para pemilihnya dan kepentingan umum akan bisa diletakkan di atas kepentingan pribadi dalam menilai dan berhubungan dengan para caleg. dan sosial sebagaimana yang telah kami ungkapkan sebelumnya. Semua itu secara jelas sudah tercakup dalam ruh Islam dan manhajnya. tanpa terlalu keras atau radikal. pertanian. beliau ternyata juga memusatkan perhatian pada manhaj perubahan dalam rangka menguatkan pembinaan masyarakat. dan berkebangsaan. pengembangan kekayaan alam. ini termasuk pada sektor ekonomi. memelihara diri dari penyakit. "Semua ini menjelaskan bagaimana Islam berbicara tentang masalah kesehatan umat secara umum. Imam Syahid mengatakan.330. Yang disebutkan tadi adalah sebagian saja.5. niscaya akan terbuka jalan menuju kesana. tanpa pengecualian. Mengenai cara yang diterapkan guna perbaikan itu memang banyak ragamnya. Menaruh perhatian pada kesehatan umum dimulai dari balita. rela dan berusaha lari dari upaya perbaikan. Jika pemilihan dilakukan dengan memilih tanda gambar dan bukan memilih orang. Berlapang dada 610 Risalah: Nizhamul Hukm (Sistem Pemerintahan). 3. 2. hal. maka itu lebih baik. Tuntutan Membina Umat yang Kuat Menimbang perhatian Imam Syahid terhadap bidang industrialisasi."610. jundiyah (keprajuritan). pemberian perhatian kesehatan tersebut secara massal.329. Merupakan sebuah kesalahan besar jika kita hanya terpaku dengan kondisi sekarang ini.

Pembicaraan kali ini hanya terkait dialog tentang masalah nasional dan cara koordinasi penyelesaiannya. 5. Imam Syahid berkata. Kata Imam Syahid. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan perbaikan pendidikan. misalnya bahwa dialog itu dilakukan dengan santun dan lembut614. 4."613. "Umat yang sedang bangkit sangat memerlukan akhlak. menjadikan kemaslahatan negara sebagai asas utama dialog. dan bercita-cita tinggi. hlm 282-283 613 Ibid.terhadap segala hal yang memberi kemanfaatan dan kebahagian untuknya"611. Dialog yang dimaksudkan mesti memiliki acuan (kode etik) jelas. "Islam tidak jengah dengan ilmu pengetahuan. mengandung tujuan positif. tidak ada maksud mengadakan makar dari satu kelompok terhadap kelompok lain. Seputar Koordinasi dan Aliansi Jamaah Ikhwanul Muslimin dengan senang hati membuka dialog kepada semua kekuatan politik dan nasional. Ia juga berhak menyatakannya ataupun tidak. akhlak luhur yang mempunyai kekuatan. karena itu menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan umat yang kuat. hlm 281 Ibid. berjiwa besar."612 Beliau lebih lanjut memaparkan tentang urgensi semua ilmu. bahkan menganjurkan agar mengambil dua-duanya. Dan. 498 . tetapi malah menjadikannya sebuah kewajiban sebagai penguat dan selanjutnya Islam banyak mensugesti hal ini … Alquran tidak pernah membedakan antara ilmu dunia dengan ilmu agama. hlm 283 614 Setiap partai punya hak untuk menjalin hubungan dengan kekuatan nasional lainnya. Urgensi menanamkan akhlak yang luhur dan membina umat untuk mencapainya. Dialog pun dapat 611 612 Risalah: Nahwa an Nur (Menuju Cahaya).

Selanjutnya disana mesti ada penegasan yang menjamin koordinasi dan aliansi ini. Pengkondisian ini bukan merupakan penjenjangan bagi perbedaan dan peleburannya. terpedaya. 499 . lintas perselisihan. 2. Jamaah Ikhwanul Muslimin berhubungan dengan semua elemen dengan jelas dan terbuka serta dengan kelapangan hati dan kebijakan. identitas dan prinsip-prinsipnya. Pembatasan tuntutan kesepakatan. setiap kelompok bisa komitmen terhadap segala hal yang menjadi kesepakatan.meningkat untuk mewujudkan kesepahaman bernegara. atau kewajiban dari pandangan personal terhadap kelompok. kemudian tentang koordinasi kerja dan mekanismenya. Dalam masalah kesepakatan bernegara yang bertujuan untuk menjalin koordinasi kerja secara baik. diharuskan menjelaskan batasannya terlebih dahulu yakni tiga hal: 1. dan tugas setiap kelompok. atau sekadar gelombang yang hanya melewati sebagian kelompok. namun dalam beberapa hal bisa saja terwujud kesepakatan terhadap slogan-slogan dan mekanisme. karena kesepakatan lintas nasional memiliki batasan terendah yang mungkin disepakati. atau ia membiarkan bahunya diinjak oleh orang lain. timbangan relatif setiap sudut pandang. atau hal yang senada. atau memanfaatkannya demi mewujudkan ambisi dan kemaslahatan pribadi. dan membentuk aliansi dengan beragam kekuatan. dan membentuk aliansi terkait satu persoalan atau problema nasional. Yang bermula dari kesepakatan untuk menghormati setiap prinsip. namun bukan berarti ia membiarkan perampasan hak-haknya. Tansiq (koordinasi) bukan berarti jamaah Ikhwanul Muslimin melepaskan slogan. Pembatasan prioritas 3. Pembatasan mekanisme kerja. serta tanggung jawabnya. yaitu: memelihara karakteristik setiap kelompok. kecenderungan kerjanya. selama hal itu tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip dakwah.

Begitu pula dengan kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan Zionisme. Maka kami memperingatkan dari hal ini.Iklim yang dibutuhkan adalah. Namun jamaah tidak melakukan dialog. kemerdekaan dan komitmennya. pentj). kemudian mengambalikan kepada masyarakat untuk mendukung dan memilih salah satu dakwah. Dan 500 . Dalam gerakan politiknya. ia justru mengajaknya untuk meninggalkan cara-cara yang menyimpang dari syariat Islam dan prinsip-prinsipnya tersebut. Dalam gerakan dan sikap-sikap politiknya. menghindari pendeskreditan seseorang dan tidak menuduh nasionalisme seseorang dan keikhlasannya dalam bekerja. 3. Jamaah Ikhwanul Muslimin memiliki satu sikap terhadap semua kelompok (artinya. Kelompok manapun –Mesir maupun non Mesir. jamaah tidak memiliki standar ganda. Pemerintah yang diktator yang menganggap bahwa dirinya adalah yang paling benar dan menghadapi pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengannya dengan penangkapan dan penjara. Jamaah Ikhwanul Muslimin memperhatikan strategi umum dan prinsip-prinsip kerja yang dimilikinya. kelompok atau kekuatan politik sesuai dengan konsep dan proyek yang ditawarkan. dan mengungkap rencana dan proyek-proyek konspirasinya. menerima kritikan dan masukan dengan kelapangan hati serta menganggap hal itu sebagai doa yang mulia. 2. dan mengajak untuk menjalin hubungan dengan Zionisme. namun jamaah memberikan nasehat dan mengajaknya kepada prinsipprinsip keadilan dan kebebasan. 1. komitmen terhadap etika-etika dialog. meninggalkan tuduhan-tuduhan dan uslub perdebatan dan penipuan. diantaranya kemaslahatan Negara. berdialog dengan semua golongan dan membudayakannya.yang menjadikan kekerasan dan penumpahan darah sebagai sarana perubahan. tidak angkuh dan besar kepala terhadap orang lain. kesepakatan dan koordinasi dengan beberapa kelompok berikut.

jamaah terkadang harus mengorbankan pengeluaran khusus. walaupun target-target dakwah Ikhwan lebih luas dan lebih mendalam. atau jamaah memilih salah satu sarana dan mekanisme yang tidak memberikan implikasi terhadap kemaslahatan Negara dan strategi jamaah di dalam gerakan dan dakwah. seperti pembebasan. kesepahaman tentang prioritas. adapun sarana. keikutsertaan dalam efektifisasi. bahkan dengan kelompokkelompok yang menyimpang dari fikrah islamiyah dan memusuhinya. integral dan saling terkait. Adapun para nasionalis muslim. Persimpangan jalan juga tidak selalu kerjasama dan koordinasi. Jika terdapat jalinan kerjasama di persimpangan ini. terkadang kita akan terlibat bersama dengan orang lain615. Target yang kita inginkan adalah target yang tidak menghalalkan segala cara. kelompok dan aliran-aliran yang tidak bekerja untuk kemaslahatan Islam atau kemaslahatan bangsa. 615 Maksud dari 'orang lain' adalah. dan kadang-kadang bayak pihak yang diuntungkan dalam hal ini. perjanjian.dalam mewujudkan hal ini. dan lain-lain yang merupakan bagian dari siasat Islam dan fiqih konstitusi. 501 . namun ia merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan beberapa target-target parsial dan praktis –bukan target-target prinsipil-. atau terkadang harus memikul beban dan rintangan. dimana target kami adalah Islam yang kokoh. atau diam (absten) terhadap sesuatu hal demi kemaslahatan yang lebih besar. maka henaknya sejalan dengan hukum-hukum Islam dan kaidah-kaidahnya. genjatan senjata. bantuan bersyarat. Namun sarana yang kita inginkan adalah yang tunduk kepada prinsipprinsip Islam dan berkaitan erat dengan target. namun target dan sarana yang kita inginkan adalah target yang menyatu dengan kaidah-kaidah syariat dan hukum-hukumnya. Persimpangan Jalan Terkadang terdapat persimpangan jalan antara jamaah dengan kekuatan dan aliran-aliran non muslim yang lain. yang berupa susunan yang saling terikat dan eksis sepanjang sejarah. kadang-kadang juga ikut serta dalam targettarget dakwah.

menguatkan basis pengawalan dakwah dan penjagaan terhadap prinsip-prinsipnya: 502 . Sesungguhnya sejarah jamaah dan perjalanannya sangat panjang. serta apa saja yang pernah dihadapinya menjelaskan tentang sejauh mana taufik Allah terhadap qiyadah jamaah dalam mengawal. dan Ibnu Taimiyyah telah menjelaskan beberapa batasan terkait dengan hal ini.Kami akan menunjukkan salah satu contoh untuk menjelaskan hal ini. Semua hal ini. atau menghindari bahaya dan mafsadah yang lebih besar. dilepaskan. meskipun secara parsial. maka mereka akan menyakiti penduduk dan merampas milik rakyat negeri itu. atau dalam rangka menjalankan kewajiban yang utama yang dibutuhkan oleh umat dan pada waktu itu Negara sedang dipimpin oleh pemerintah yang zhalim. melindungi dan memindahkan jamaah ini dari satu fase ke fase berikutnya. dilupakan atau diremehkan. yaitu larangan Imam Ibnu Taimiyyah untuk tidak membangunkan pasukan Tatar yang mabuk dan sedang tertidur di jalan-jalan Baghadad. marabahaya dan peristiwa-peristiwa menakutkan. Begitupula menahan kezaliman tanpa perlawanan atau diam terhadap suatu kerusakan demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Urgensi Pengamanan terhadap Dakwah Mengawal dakwah dan melindungi keselamatan dan kekokohan rukunrukunnya merupakan tujuan mendasar yang tidak boleh ada tawar-menawar. Namun berupaya menguasai dan mengalihkan arusnya serta memanfaatkan untuk kepentingan dakwah. Bahkan Allah Allah terkadang memenangkan agama ini melalui seorang lelaki pendosa. dan hal ini tidak bertentangan dengan pemanfaatan kesempatan dan kelenturannya dalam menghadapi beberapa peristiwa. karena jika mereka bangun. dimana hal ini membutuhkan pengalaman dan kecermatan dari qiyadah –dengan taufik dari Allah.dalam menghadapi tekanan. ia tidak melanggar sunah alam dan tidak melawan arus.

pada saat yang sama PD II baru dimulai. 4. beliau menyebarkan dakwah dengan tenang dan hikmah. serta menguatkan asas jamaah tanpa menimbulkan goncangan. termasuk wakil Jamaah Ikhwanul Muslimin juga dipindahkan ke Dimyath. lalu akhirnya ia berhadapan dengan tekanan Inggris tahun 1941 M. mereka meminta Perdana Menteri Mesir waktu itu. Imam Syahid menghadapi dengan tenang dan bijak. Kemudian beliau dipindahkan ke Qana pada 9 Mei 1941 M. 5. 2. begitupula halnya para Mursyid yang mengemban amanah itu setelah beliau –semoga Allah meridhai mereka semua-. Mengembalikan semua urusan kepada Allah dan mengetuk pintu kemuharan-Nya. Kerekatan shaf dakwah terhadap para qiyadah dan tsiqah yang tinggi terhadapnya. Hal-hal tersebut di atas merupakan faktor-faktor yang membantu pengawalan terhadap dakwah. atau tanpa disadari para penyusup. Beliau kemudian memanfaatkan keberadaannya di 616 LIhat kembali: Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). 503 . dan menutup Majalah Ikhwan (Majalah Al Manar dan Majalah Ta'aruf). Memahami dan mengetahui jalan orang-orang beriman dan jalan para pendosa. Kekuatan ukhuwah dan cinta antara kader dakwah Selalu berpegang teguh terhadap ushul dan prinsip-prinsip jamaah. Imam Syahid mampu membangun dakwah –dengan seluruh manhaj dan tujuannya yang syamil.1.dengan tenang. Husein Basya untuk mengisolir Imam Syahid ke pedalaman Mesir.616 Ketika Inggris mencium 'bahaya' dakwahnya. Beliau berhasil menyeberangkan dakwah di tengah konflik yang bergejolak dan kondisi yang sangat sulit. sehingga mereka sibuk mengurus peperangan. sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Syahid. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Imam Syahid. dan Imam Syahid merupakan model ideal yang menjadi contoh untuk pemahaman tersebut. 3.

lalu beberapa kelompok dan kekuatan mengeluhkan keberadaannya di sana. Namun Imam Syahid tidak menghiraukan dan tidak menyibukkan dirinya dalam konflik tersebut. Karena mendapat tekanan politik dan kecaman dari pelbagai media serta kondisi PD II. yang membongkar kejahatan Inggris dan Yahudi. Inggris mendirikan sebuah jamaah baru untuk menyaingi dan menyerang kelompok Ikhwanul Muslimin. mencetak dan menyebarkan buku yang berjudul Al Dimar wa Al Nar (Kehancuran dan api) di Palestina. serta dengan interaktif di parlemen melalui Ustadz Muhammad Nashir tentang sebab pemindahan Imam Syahid ke perkampuangan Mesir. Imam Syahid lalu berupaya menggunakan kesempatan untuk ikut berperan di parlemen Mesir. lalu dilakukan penangkapan terhadap Imam Syahid. kemudian di penjarakan di Zaitun. Gerakan Imam Syahid kemudian berkonsentarsi terhadap masalah Palestina. Mesir.perkampungan itu untuk menyebarkan dakwah di sana. Ia kemudian mencalonkan dirinya sebagai calon untuk daerah pemilihan Ismailiyah tahun 1942 M. wakil Jamaah dan sekretaris umum. mereka terpaksa melepaskan Imam Syahid. Nahas Basya untuk mengancam dan memaksanya membatalkan diri sebagai calon. mereka menamakannya Ikhwanul Hurriyah. Imam Syahid dikembalikan ke Kairo. Imam Syahid menerima tuntutan itu setelah menimbang dengan cermat berbagai akibat dan kemungkinan yang akan terjadi. Namun Inggris menolak hal itu dengan keras dan menekan pemerintah Mesir melalui PM. 504 . beliau justru semakin mengkonsentrasikan diri untuk menyebarkan dakwah dan gerakannya dengan memanfaatkan kondisi yang ada pada waktu itu. Pada tahun 1948 M. tidak lama setelah itu. mereka kemudian meminta pemerintah untuk memenjarakan Imam Syahid. Imam Syahid kemudian melakukan tekanan dengan cara yang tenang melalui beberapa menteri dari kelompok-kelompok independent yang duduk di parlemen.

namun Inggris memanipulasi hasil pemilu dengan pemalsuan yang sangat jelas. Tsiqah kepada qiyadah dan selalu berhimpun bersama mereka.617 Lalu pada 8 Desember 1948 M. serta pembunuhan Imam Syahid pada 12 Februari 1949 M. Kekuatan ikatan dan kekokohan antar satuan-satuan shaf dan kader-kader jamaah. Lalu terjadi konflik Palestina –yang merupakan bagian dari strategi dakwah Ikhwanul Muslimin yang tidak mungkin dilepaskan-. 2. Bangunan ini yang kemudian menghancurkan setiap usaha penghancuran. Faktor-faktor yang mampu mengawal bangunan jamaah –setelah taufik Allah yang Maha Tinggi tentunya-. terdapat pada hal-hal berikut: 1. kekuatan dan kekokohannya. dan makalah yang berjudul Mihnatul Islam. dan konspirasi dan upaya pelumpuhan.telah mengamankan dakwah dan meletakkan rukun dan pondasinya sehingga ia mampu bertahan menghadapi musuh. Sesungguhnya pengamanan dakwah harus dimulai dari dalam bangunan.Kemudian pada tahun 1945 M. 505 . namun beliau – semoga Allah merahmatinya. Jamaah Ikhwanul Muslimin dipimpin oleh al Ustadz Hudhaibi untuk menghadapi gelombang ujian dengan penuh kesabaran dan keteguhan. Dengan keutamaan Allah dan taufik dariNya. Imam Syahid mengambil manfaat dari kejadian ini dan beliau tidak bersikeras melakukan perlawanan. Naqrasyi mengeluarkan keputusan pembubaran jamaah dan menangkap seluruh anggota Ikhwanul Muslimin. beliau mengetahui sejauh mana konspirasi yang dilancarkan musuh. Sepeninggal Imam Syahid. Kejelasan orientasi dan keteguhan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing individu jamaah terhadap target dan 617 LIhat kembali pembahasan tentang hal ini pada bab Pembebasan Negeri-negeri muslim. jamaah ini tidak menyimpang atau dikuasai oleh musuh. beliau kembali mencalonkan dirinya di daerah pemilihan yang sama. 3. panah-panah musuh.

sarana. serta antar generasi dakwah. Imam Syahid dan pembentukan partai-partai 1. terlebih penerapannya yang berdiri di atas kebencian. Termasuk prilaku individu atau sikap-sikap yang dilakukan oleh anggota jamaah. berupa kejelasan (orientasi). "bahwa barisan shaf Ikhwan dalam pelbagai aspek dan sisinya adalah shaf malaikat dan shaf paling ideal. keterbukaan. Kehancuran tidak akan terjadi kecuali pada kondisi yang goncang. maka shaf jamaah akan sangat sulit ditembus. Kami hanya menyampaikan secara umum bagaimana mengupayakan dan mentarbiyahnya hingga sampai pada tahap keimanan yang tinggi. kondisi yang gelap dan ketidakstabilan jasad. digoncang. Kami tidak mengatakan. Yang pada 506 . Imam Syahid menghadapi realita buruk dalam pertumbuhan kelompok-kelompok di Mesir. 5. Hubungan yang erat antara qiyadah (pemimpin) dan Qaidah (jundi-jundi dakwah). 4. serta tingginya tingkat kebutuhan mereka terhadap jamaah dan dakwah. tidak akan terlepas dari tahapan ini dan tidak kehilangan sifat tsabat (keteguhan) dan quwwah (kokoh dan kuat). yaitu kelompokkelompok yang tidak memiliki agenda yang jelas. serta penerapannya yang menyebabkan kemunduran di tubuh umat. semata-mata hanya fanatisme pemimpin atau ketokohan seseorang. ruh dan pengorganisasian. tidak tenang. perseteruan dan melegalkan permusuhan antara individu masyarakat. Iklim yang baik di dalam dalam jamaah. cinta. Dengan terpenuhinya semua faktor-faktor di atas. begitupula kebutuhan umat manusia terhadapnya. saling menghormati. dihancurkan apalagi dilobangi. komitmen terhadap ketentuan jamaah serta berpegang teguh terhadap adan dan akhlak.

memberangus kemaslahatan. Sistem kepartaian ini walaupun bisa mengantarkan salah satu kelompok meraih kemenangan. 146 Risalah: Mu'tamar Thalabah Ikhwanul Muslimin (Muktamar Pelajar dan Mahasiswa Ikhwanul Muslimin). Sebagian besar didorong oleh ambisi pribadi."619 2. merusak akhlak. hal. Ikhwan juga berkeyakinan bahwa hizbiyyah (sistem kepartaian) seperti ini akan merusak seluruh tatanan kehidupan. Imam Syahid berkata. dan rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa selain perampasan kemuliaan dan kemerdekaan. kalian semua mengetahuinya. dan memporak-porandakan kesatuan umat.167 507 . bahwa campur tangan asing terhadap urusan umat tidak ada maksud lain kecuali untuk permusuhan dan perseteruan. Imam Syahid meyakini kerusakan partai-partai Mesir sudah mencapai taraf politik tambal sulam atau semata-mata perbaikan yang dangkal. bukan demi kemaslahatan umum. hal. "Sesungguhnya Ikhwanul Muslimin berkeyakinan akan mandulnya sistem koalisi antar partai. hingga kini belum dapat menentukan program dan manhajnya secara pasti. Sebagai bukti akan hal itu. Imam Syahid berkata. Ikhwan juga berkeyakinan bahwa partai-partai yang ada. namun permusuhan akan senantiasa mengintai dan mencari musuh berikutnya. Mereka akan berdiri seperti seekor kera di hadapan dua ekor kucing. "Saya meyakini wahai tuan-tuan. dan 618 619 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V)."618 Beliau juga berkata. "Ikhwanul Muslimin berkeyakinan bahwa partai-partai politik yang ada di Mesir didirikan dalam suasana yang tidak kondusif.akhirnya membuka pintu masuknya orang-orang asing untuk bermain terhadap masyarakat.

Imam Syahid tetap berpandangan tentang urgensi kebebasan beraspirasi dan mendirikan partai politik yang benar."623 3. "Apa saja yang disebabkan oleh sistem kepartaian ini. dan tanpa harus melepaskan kaidah-kaidahnya yang orisinil. persaingan dan kebencian adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam. telah banyak aspirasi yang menyuarakan untuk menghapus sistem kepartaian di Mesir. Imam Syahid berkata. bukan obat yang sesungguhnya. hal. hal. hal. maka tidak ada syarat harus mendirikan partai politik. 148 Risalah: Mu'tamar Thalabah Ikhwanul Muslimin (Muktamar Pelajar dan Mahasiswa Ikhwanul Muslimin). berupa pertentangan. Karena. hal. Wahai Ikhwanul Muslimin. 322 623 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). "Ikhwan berkeyakinan bahwa ada perbedaan prinsip antara kebebasan pendapat.146 508 ."621 Khusus untuk sistem perwakilan parlementer –yang secara prinsip dan kaidah sangat dekat dengan sistem pemerintah Islam. Beliau mengatakan. karena mereka mungkin telah selesai memainkan perannya dan kondisi pun sudah tidak lagi membutuhkannya. Kendati demikian. "Karena sistem ini sangat mungkin diterapkan tanpa ada sistem kepartaian.koalisi semacam ini hanya merupakan obat penenang yang bersifat sementara. berpikir dan 620 621 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V)."622 "Ikhwan juga berkeyakinan bahwa sistem perwakilan atau bahkan parlemen itu tidak membutuhkan sistem kepartaian dengan bentuknya seperti yang ada di Mesir sekarang. 168 622 Risalah: Nizhamul Hukm (Sistem Islam). betapa cepatnya orang-orang yang berkoalisi itu bubar dan kembali melakukan perang satu sama lain dengan peperangan yang lebih dasyat daripada sebelum berkoalisi."620 Beliau juga berkata. Adapun obat yang paling mujarab adalah hendaknya partai-partai ini dihilangkan.

musyawarah.bersuara. dengan kebebasan pandangan yang dibolehkan dalam Islam dan dianjurkan.dengan fanatisme terhadap pendapat. adalah umat yang belum mendapatkan kemerdekaan secara sempurna. keluar dari lingkaran jamaah. "Terdapat perbedaan wahai Ikhwanul Muslimin antara partai politik yang slogannya adalah perbedaan. berusaha terusmenerus untuk memperluas jurang perpecahan di kalangan umat dan mengguncang kekuasaan pemerintahan yang resmi. kecuali dengan persatuan dan bahu membahu."625 4. baik mengikuti suara mayoritas atau dengan kesepakatan. Tidak mungkin kemerdekaan ini dapat diraih dan tidak mungkin menyingkirkan ambisi-ambisi tersebut. kami masih berada dalam timbangan. Oleh karena itu. dan partai-partai politik telah berubah menjadi sesuatu yang merusak dengan kegiatan dan tokoh-tokohnya. Jika setiap 624 625 Ibid Risalah: Mu'tamar Thalabah Ikhwanul Muslimin (Muktamar Pelajar dan Mahasiswa Ikhwanul Muslimin). Imam Syahid berkata. menafsirkan sesuatu. yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tubuh umat. 168 509 . "Sesungguhnya kami wahai Ikhwan. dan nasehat –sebagaimana digariskan oleh Islam. dan perpecahan dalam ide dan pandangan umum serta apa yang berasal dari keduanya. maka seluruhnya menerima dan menyetujuinya sebagai sebuah keputusan. yang belum mendapatkan kemerdekaannya secara totalitas. dan masih dikelilingi oleh banyak ambisi di setiap tempat. serta dengan proses penyeleksian urusan terhadap suatu perkara untuk mencari kebenaran. yang sejak awal pertumbuhan membutuhkan kerja keras dan persatuan. Dimana setelah jelasnya suatu perkara. beliau berpandangan untuk menghilangkan sistem kepartaian. berekspresi."624 Beliau juga berkata. hal. Imam Syahid menjelaskan tentang kondisi masyarakat Mesir.

atau saya menjelek-jelekkan salah satunya dan merekomendasikan yang lain. hal itu bukan menjadi kepentinganku. 626 627 Ibid Risalah: Mu'tamar Thalabah Ikhwanul Muslimin (Muktamar Pelajar dan Mahasiswa Ikhwanul Muslimin). karena hal itu merupakan pandangan saya sendiri bukan untuk orang lain. Imam Syahid berkata. "Saya juga ingin mengatakan bahwa bahwa ketika saya berbicara tentang partai politik. saya juga tidak ingin menyembunyikan dari mereka. maka bukan berarti saya sedang menawarkan sebuah partai kepada masyarakat tanpa partai yang lain. maka hal itu tidak mungkin bisa diwujudkan di tengah umat yang baru tumbuh. Imam Syahid menegaskan bahwa hal ini merupakan pandangannya sendiri dalam menghadapi kondisi dan keadaan pada fase ini. dan saya tidak ingin memaksakannya kepada orang lain. diperbolehkan berbeda dan mendirikan partai-partai di dalam beberapa hal. "Sesungguhnya saya memiliki pandangan sendiri terhadap masalah partai politik.telah menggerakkan saya untuk berterus-terang dan menyampaikannya kepada manusia."626 Imam Syahid berkata. dan bisa jadi ia mengamalami perubahan pada masa-masa yang akan datang. Walaupun demikian. "Saya meyakini wahai tuan-tuan."628 Beliau juga berkata."627 5.bangsa yang telah mendapatkan kemerdekaannya secara sempurna dan telah menyelesaikan pembinaan dirinya. atau saya menguatkan salah satunya tanpa yang lain. namun ia tidak dibolehkan di semua Negara. 166 628 Ibid 510 . dan saya melihat bahwa kewajiban memberikan nasehat kepada umat manusia –terutama pada kondisi-kondisi seperti ini. hal. bahwa sistem partai politik walaupun dibolehkan di beberapa Negara.

mengatur perkara dunia sebagaimana dia mengatur perkara akhirat. masyarakat. Pertama. dan hendaknya ada lembaga hukum yang independent dan adil yang menangani pelaksanakan dan penerapannya. Imam Syahid berkata. budaya dan undang-undang. serta toleransi dan kekuatan. Imam Syahid menegaskan dengan keyakinan yang kuat bahwa. politik merupakan bagian dari manhaj Islam. Ikhwanul Muslimin memberikan pandangannya yang universal yang berlandaskan asas dan pondasi yang dibuat oleh Imam Syahid tentang sistem pemerintahan.Namun saya ingin mengambil sebuah sikap yaitu. Negara dan seluruh alam. "Mereka meyakini bahwa Islam sebagai sistem paripurna yang melingkupi seluruh aspek kehidupan. perhimpunan dan deklarasi sikap dan pandangan. Dengan pandangan khusus Imam Syahid ini. manhaj dan auran kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Mereka yakin bahwa Islam adalah sistem operasional 629 Ibid 511 . syuro dan menghormati aspirasi rakyat. Negara dan kewarganegaraan. dan sesungguhnya pembalasan yang benar adalah di sisi Allah semata. yang mengatur kehidupan pribadi."629 6." Beliau juga berkata. "Namun mereka meyakini Islam sebagai akidah dan ibadah. akhlak dan materi. dan hendaknya sistem politik. Tentang Aktivitas POlitik: 1. saya membiarkan keputusan terhadap partai politik kepada sejarah dan opini khalayak. maka Ikhwanul Muslimin menuntut kebebasan mendirikan partai. yang beliau tetapkan secara temporer sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh umat. urgensi kebebasan.

mushaf dan pedang. hubungan antara produsen dan konsumen. Islam menurut mereka adalah agama dan daulah.168 634 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia). dan izzah adalah bagian dari ajaran Al Quran."633 "Tema-tema besar seperti semacam universalisme. hal. dan manusia tidak akan melihat mereka sebagai pengusung partai."631 "Dan Allah mengetahui bahwa Ikhwanul Muslimin tidak pernah sama sekali menjadi tidak berpolitik. serta berbagai masalah yang terkait dengan tema ini –yang kini memenuhi kepala para pemimpin dan pakar ilmu sosial modernkami yakin telah diselam begitu dalam oleh Islam."632 "Terdapat perbedaan wahai Ikhwan. hal."630 "Bahwa politik. Sebab Islam telah meletakkan suatu sistem bagi dunia yang membuka pintu bagi pendayagunaan dan pemanfaatan semua sumber kebaikan. sekaligus menghindarkan manusia dari semua kemungkinan buruk yang bisa timbul dalam proses menuju kesana."634 630 631 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda). dengan kebebasan pikiran yang dibolehkan oleh Islam dan dianjurkan. perang. hal. Ia tidak akan memisahkan dakwahnya antara politik dan agama. distribusi kekayaan.sekaligus spiritual. kapitalisme. atau tidak akan sama sekali menjadi tidak muslim. serta apa yang menjadi dari keduanya. 104 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). kebebasan. 632 Risalah: Mu'tamar Thalabah Ikhwanul Muslimin (Muktamar Pelajar dan Mahasiswa Ikhwanul Muslimin).56 512 . hal. nasionalisme. antara partai yang memiliki slogan perbedaan dan perpecahan dalam perspektif dan pandangan umum.160 633 Ibid. sosialisme. komunisme.

kami yakin bahwa kekuatan tanfidziyyah termasuk bagian ajaran dan hukum Islam.339 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda). penyadaran masyarakat terhadap hak-haknya serta membimbing. menuntut kebebasan berpolitik dan nasionalisme. mengetengahkan program-program perbaikan yang berbasis Al-Quran. menyempurnakan segala jenis kebebasan dan kemerdekaan bagi tanah air. Tidak ada baginya jalan kecuali dua hal ini. memperbaiki lembaga pemerintahan. Dalam hal ini Ikhwan mengambil berbagai bentuk kegiatan yang disesuaikan dengan kemamampuan jamaah dan kondisi yang berkembang di sekelilingnya. maka kegiatan politik adalah bagian dari agenda dakwah Ikhwan yang sempurna. Oleh karena itu. Imam Syahid berkata. hal. menyatukan fenomena kehidupan nyata di tengah umat sesuai dengan asas Islam dan kaidah-kaidahnya. dilanjutkan dengan menyebarkan prinsip-prinsip Islam dalam masalah politik dan pemerintahan.Ia berkata. Imam Syahid menolak tegas orang yang memisahkan antara dan politik. Bagi mereka yang ingin mengalihkan kami dari manhaj ini hendaklah menjauh dari kami karena ia adalah musuh bagi Islam atau orang yang tidak mengetahui tentang Islam. "Oleh karena itu. Kami meyakini bahwa kebebasan politik dan kehormatan nasionalisme adalah 635 636 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). Ikhwanul Muslimin mengajak agar asas kebangkitan kita hendaknya merupakan."635 2. membina dan memimpin masyarakat. 179 513 . dalam arti kami memiliki perhatian terhadap umat kita.636 3. Agenda ini memiliki fase-fase dan lahannya tersendiri yang diawali dengan penjelasan pandangan Islam terhadap suatu peristiwa atau masalah. kaum muslimin yang mengerti dan memahami ruh dan ajaran Islam secara benar tidak mengenal hal ini. "Kita menilai bahwa pemisahan antara agama dan politik bukanlah bagian dari ajaran Islam yang hanif. hal. beliau berkata. "Adapun kalau kami dikatakan sebagai politikus.

Apa yang kami lakukan tidak lain dari merealisasikan tujuan-tujuan di atas dan kami tidak keluar dari dakwah Islam sama sekali. Imam Syahid membantah pendapat yang mengatakan bahwa meninggalkan kegiatan politik dan memfokuskan diri kepada kegiatan sosial dan moral akan menyelamatkan dakwah dari rintangan dan hambatan. dan tidak akan ada jihad tanpa adanya tekanan. Dalam hal ini beliau juga menjelaskan."638 637 638 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI). Maka dari sekarang kita berkewajiban untuk mengarahkan jiwa yang sedang terheranheran dan membimbing perasaan yang sedang menggelora untuk melangkah bersama jalan ini. maka memang demikianlah kami. Kami kira kami tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Dalam muktamar yang dihadiri oleh Ketua-ketua Wilayah. Semua hal ini menyebabkan saya meyakini bahwa tidak ada lagi pilihan yang tersedia bagi kita. kebebasan dan nasionalisme merupakan bagian dari perintah Al-Quran. karena Islam tidak hanya menyuruh umatnya untuk berjihad dan berjuang. Dalam hal ini beliau mengatakan. "Wahai saudaraku! Untuk hal ini kami telah menghabiskan waktu selama 17 tahun dalam rangka mempersiapkan dan memahamkan masyarakat tentang hakikat politik yang sebenarnya. dan mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan. Tidak ada lagi lembaga yang diyakini dan diharapkan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita suci ini selain dari Ikhwan."637 4. Kesemuanya itu adalah adalah hal-hal yang biasa dipahami oleh setiap muslim yang mempelajari Islam dengan benar.bagian dari rukun dan kewajiban Islam. "Tidak ada dakwah tanpa jihad.213 Ibid 514 . Wallâhu Al-Musta'ân. Atau karena kami berjuang untuk menyempurnakan kemerdekaan dan memperbaiki badan pemerintahan. hal.

Dan juga tidak boleh bagi kami untuk mengakhirkan konsep syariat dan berdakwah kepadanya dengan mengedepankan konsep perbaikan yang merupakan bagian darinya. serta kebebasan adalah diantara kewajibannya.”640 Beliau juga mengatakan tentang dakwah kita. Imam Syahid mengatakan. hal. 165 640 Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini) 641 Risalah: Mu'tamar Thalabah Ikhwanul Muslimin (Muktamar Pelajar dan Mahasiswa Ikhwanul Muslimin). "Jika ditanyakan kepada kalian: Kemana kalian mengajak? Maka jawablah: kami menyeru kepada agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. titik tolaknya adalah Islam dan pelaksanaan syariat Allah. Agenda perbaikan ini hanyalah bagian dan pelengkap baginya dan bukanlah sebagai ganti. 160 515 . Agenda perbaikan dalam bidang politik dan kemasyarakatan tidak boleh dijadikan ganti dari tujuan utama ini. "Dalam hal ini kita tidak menyalahi rencana kita.”639 5.. dan pemerintahan adalah bagian darinya. Tidak ada dalam Islam slogan yang mengatakan: “Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi haknya dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak-Nya.Beliau mengatakan –seraya menyebutkan fase-fase dakwah dan tahapan-tahapan dalam kegiatan politik-. "Tidak akan ada hari bahwa mereka adalah orang-orang yang berada di luar Islam. dan Islam mencakup hakim dan orang-orang yang dikenai hukuman. dan tidak menyimpang dari jalan kita serta tidak pula menukar rute perjalanan dengan terjun ke dunia politik –seperti yang dikatakan mereka yang tidak memahaminya. Agenda dakwah dan politik yang kami miliki mempunyai landasan dan aturan-aturan. Setiap tujuan perbaikan yang ada bertolak dari sini dan ter-shibghah dengannya. Maka tidak ada dosanya bagi kita ketika politik menjadi bagian dari agama ini.Akan tetapi. hal. dengan hal ini kita melangkah ke fase yang kedua dari perjalanan dan rencana kita yang berlandaskan Al-Quran. Akan tetapi yang ada hanyalah: kaisar dan segala hak miliknya adalah kepunyaan Allah Yang Maha Perkasa."641 639 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna).

Maka seruan untuk perbaikan dalam bidang politik dan sosial adalah bagian dari bentuk dakwah kita kepada Islam dan bukanlah sebagai gantinya. Akan tetapi ini akan teruji dan tampak ketika berhadapan dengan kondisi-kondisi sulit dan peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan serta dalam menghadapi tantangan yang datang. senantiasa memohon pertolongan dan keistiqamahan dari Allah. Imam Syahid mengatakan. Hal ini tidak akan tampak dalam peristiwa-peristiwa biasa dengan sekedar berkaca kepada teori. Ats-sabat yang sejati dalam jamaah ini berdiri di atas landasan: komitmen dan keteguhan dalam menjaga ats-sawabit (hal-hal prinsipil dalam jamaah). dan berusaha untuk mengajak mereka mengamalkan manhaj Islam (sebagaimana yang disebutkan dalam halaman sebelumnya). keteguhan pribadi-pribadinya yang bersandar kepada akidah dan ikatan persatuan."642 642 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI) 516 . berharap kepada-Nya serta bertawakal kepada-Nya. dan tidak pula dia lebih diprioritaskan darinya. 6. Kita berkewajiban mencari sebab-sebab yang cocok dan bersungguhsungguh dalam proses tarbiyah dan pengkaderan. mengembalikan segala perkara kepada Al-Quran dan perbekalan keimanan. kekuatan tanzhim. tingkatan ke-tsiqah-an dan ketaatan dalam kondisi malas dan giat dan serta tajarrud. "ketika terjun dalam dunia politik kita kita tidak akan pernah cenderung dan berpihak kepada salah satu partai politik. jamaah dalam agenda politiknya dan hubungan dengan partai-partai politik tidak memihak kepada salah satu partai manapun. Tingkatan keistiqamahan dan kesuksesan kita sangat tergantung kepada tingkat ibadah kita kepada-Nya dan keterlepasan dari segala kekuatan.

Ada yang hanya sekedar interaksi secara umum. atau ada yang sampai kepada saling membantu. Jamaah akan memenuhi kata-katanya dan komitmen dengan keputusan yang telah dibuat. Kita akan menolak bekerjasama dengan organisasi lain yang semata-mata hanya berjuang untuk kepentingan organisasinya yang berkedok perbaikan. Akan tetapi itu semuanya tentu saja sesuai dengan undang-undang yang ada dalam jamaah dan batasan-batasan yang ada dalam syariat. Selain itu tingkat interaksi jamaah juga sangat variatif. "Anda telah berbuat kebaikan. kerjasama dan berbagai bentuk hubungan lainnya. Kita juga akan menolak bentuk kerjasama yang tidak berlandaskan asas 517 . yang berkata kepada seseorang yang telah melakukan suatu kebaikan." Sementara kepada eorang yang melakukan kesalahan dikatakan. "Anda telah berbuat salah." Jamaah juga tidak akan menjalin kerjasama dengan pihak manapun dengan menggadaikan dakwah atau prinsip-prinsip Islam. Dia senantiasa bekerjasama dan berkoordinasi dengan organisasi lain dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dakwah dan tanah air."Sangat salah orang yang menyangka bahwa Al-Ikhwan Al-Muslimun bekerja untuk sebuah lembaga diantara lembaga yang ada atau ia bergantung kepada salah jama'ah diantara jama'ah yang ada. Akan tetapi dia tidak menafikan keberadaan organisasi lain. berdasarkan asas yang jelas dan berlandaskan syariat. ada yang sampai kepada tingkat koordinasi dalam beberapa agenda kerja. Kita menerima berbagai bentuk partisipasi yang berdasarkan prinsip persamaan dalam kerjasama dan koordinasi demi menciptakan perbaikan umat dan menyeleseikan berbagai macam problematikannya." Jamaah dengan karakteristik yang ada dalam manhajnya dengan tidak menggunakan sistem partai. Akan tetapi kami tidak akan tertipu dengan berbagai manuver politik dan janji-janji kosong. Jamaah akan berinteraksi dengan seluruh kalangan dan menujukan dakwah untuk seluruh lapisan. Memberikan kepada setiap individu haknya sesuai dengan sumbangsihnya terhadap Islam.

Ikhwan berusaha untuk melakukan pendekatan antar organisasi dengan berbagai sarana yang tersedia. d. setiap organisasi yang mewujudkan salah satu sisi manhaj Ikhwan harus didukung oleh setiap akh. Dimulai dengan 643 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). dan menjadikannya satu-satu standar antara dirinya dengan organisasi lainnya. h. hal.persamaan. Ikhwan menentang setiap lembaga yang melakukan penyimpangan dari nilai-nilai Islam seperti Bahaiyyah dan Qadiyaniyyah. Ikhwan menerima setiap ide yang diberikan demi menyatukan segala usaha kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. g.219-220 518 . Dalam Majelis Syura yang ketiga pada tanggal 11 zulhijjah tahun 1353 H dikeluarkan keputusan yang menjelaskan sudut pandang Ikhwan Muslimin terhadap organisasi lain berdasarkan asas dan aturan-aturan yang ada dalam jamaah: a. Imam Syahid telah meletakkan standar sendiri untuk hal ini. f. Bentuk dari kegiatan politik bisa beraneka ragam disesuaikan dengan kemampuan jamaah dan kondisi yang ada. c. Karena hal ini dapat merusak citra jamaah dan merupakan bentuk penyimpangan dari rencana dan tujuannya semula. dan Ikhwan meyakini sepenuhnya bahwa rasa cinta adalah asas utama untuk membangunkan kesadaran kaum muslimin.643 8. b. diwajibkan bagi setiap akh untuk mengenal tujuan secara mendalam. Dan mendukung ide penyatuan Islam. terlebih dahulu memastikan bahwa lembaga tersebut tidak bertentangan dengan tujuan dan target jamaah. e. lembaga-lembaga yang bermanfaat diarahkan kepada tujuannya dengan memberikan dukungan kepadanya dan tidak melemahkannya. 7. seperti bekas-bekas kebangkitan dunia timur (Islam). setiap manhaj yang tidak menguatkan Islam dan berpedoman kepadan dasar-dasarnya tidak akan mengantarkan kepada kesuksesan. Sudah menjadi kemestian bagi Ikhwan Muslimin jika mendukung sebuah lembaga.

212 Ibid. calon-calon Ikhwan akan maju." (Q. Dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan peristiwa.S Al Hajj: 40)644 9."645 Jamaah dia tidak gegabah dan reaktif terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. dan apabila dating waktu yang tepat akan tampil mewakili umat di DPR.                       Artinya: "Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)Nya. Kemudian sampai kepada kepemimpinan dalam kegiatan politik dan khalayak. hal 181 519 . jamaah selalu membedakan antara khayalan. demikian juga dengan memunculkan kader-kader politik dan masuk dalam Pemilu. tanpa melakuan check and recheck dan mengetahui selukbeluknya. dan dia tidak tertipu dengan perkara yang tampak lahiriah saja. hal. "berdasarkan asas ini. Percayalah dengan pertolongan Allah selama tujuan kita adalah mencari ridha Allah Swt. slogan dan kata-kata. Imam Syahid berkata. dan arena jihad bukanlah arena kerja dan arena jihad yang benar bukanlah arena jihad yang salah.pengumuman pandangan terhadap partisipasi politik dan mengetengahkan program-program yang bersifat menunjang dan membantu. dengan kerja keras dan jihad: "Sesungguhnya arena kata-kata bukanlah arena khayalan. dan arena kerja bukanlah arena kata-kata. Ia memiliki ilmu fsiklogi (untuk mengenal gejala-gejala di sekitarnya) sehingga 644 645 Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI). Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

"Janganlah kamu mempertaruhkan usaha dan kerja kerasmu dan jangan pula bertaruh dengan syiar kesuksesanmu!"646 Jamaah tidak absen dalam pelbagai even dan peristiwa yang terjadi. di waktu yang sama ia juga memiliki agenda politik sendiri yang memilik pandangan mendalam. maka dakwah selalu menimbang sebab-akibat serta implikasinya terhadap jamaah dan gerakan dakwah. Di pentas politik dan hal-hal yang menjadi kemestian di dalamnya seperti pernyataan sikap. muatannya lebih kuat dari penampilannya. atau dari satu tempat ke tempat lain. 10. Dengan pertolongan Allah. maka ia senantiasa menggunakan pandangan yang menyeluruh dalam melihat sebuah pertarungan. perjanjian. Oleh karena itulah maka jamaah lebih mengedepankan kerja. hal. Jamaah juga sangat memahami bahwa ia menjadi incaran musuh dalam skala regional dan internasional. Sejarah menjadi saksi akan keberhasilan jamaah dengan metode yang dipakainya. melenyapkannya.tidak tertipu dengan berbagai slogan yang memperdagangkan kata-kata dan kalimat. Ia benar-benar memahami fase pembinaan dan kondisi yang sedang dilalui umat Islam serta musuh-musuh yang menghadang mereka. dan senantiasa meletakkan di depan matanya "Memproteksi eksistensi dakwah dan kekuatan barisan". dan memalingkannya dari manhajnya. dan akan tetap berpegang teguh terhadap dakwah meskipun dengan berbagai bujukan dan ancaman. 127 520 . maka ia tidak pernah lupa terhadap kemaslahatan dakwah atau kondisinya dari satu waktu ke waktu lainnya. baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. jamaah bisa selamat dari segala tipu daya dan konspirasi yang ditujukan untuk melemahkan. dan bantuan. 646 Risalah: Al Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V).

serta jelasnya perbedaan urutan amal seperti jaiz (boleh). sekunder dan tersier.Qiyadah dalam jamaah memiliki hak komparasi terhadap aktivitas politik yang diperbolehkan. dan perjalanan sirahnya yang mulia. Dalam suratnya yang diutujukan kepada pemimpin pemerintahan Mesir kala itu beliau mengatakan. Dalam hal ini kita berpedoman kepada Rasulullah Saw. dan beberapa kaidah-kaidah lain yang termasuk dalam kaidah dan standar syar'i dalam mengatur amal dan pergerakan. Untuk itu. fardu (wajib). sebagaima ia juga tidak akan pernah meminta atau menerima bantuan dari salah satu diantaranya. berupa kebutuhan primer. dan tarjih untuk menguatkan salah satu pendapat ketika terjadi perbedaaan mashlahat. dan mengakhirkan maslahat yang paling sedikit. dan mengukur kondisi dharurah (daurat). jamaah senantiasa menggunakan Fiqih harakah dan siyasah syar'iyyah. Bagi yang memperhatikan sirah Imam Syahid dan pandanganpandangannya akan mendapatkan bahwasanya beliau adalah seorang yang berpandangan tajam dan memiliki pemahaman yang mendalam.Ikhwan sengaja berdiri netral dengan tidak memberikan bantuan dan dukungan kepada salah satu diantaranya. seperti: mendahulukan menolak madharat daripada mengambil manfaat. mandhub (sunnah). mengambil sesuatu yang paling sedikit madharatnya. Demikian pula dalam kaidah pengucilan dan pembuangan. makruh dan haram. “Dalam hal yang berkaitan dengan kementerian sebelumnya -termasuk di dalamnya kementerian Anda sebelumnya. Ketika terjadi konflik antar partai politik dalam memperebutkan kursi kementerian. dan hal itu dilakukan melalui lembaga dakwah. syura dan prinsip-prinsip dakwah. Kemudian pembagian tujuan syariat. ikrah (kondisi terpaksa). Ikhwan sangat memahami bahwa mentarbiyah masyarakat dan 521 . Ikhwan berusaha untuk menjauh dari perkara ini dan berupaya menyampaikan nasihat kepada seluruh pihak yang bertikai. Ia tidak memiliki keinginan atau ambisi untuk meraih kursi kementerian atau mengambil keuntungan di balik peristiwa itu.

297 522 . beroposisi dan memberikan penjelasan kepada yang salah. sebaliknya tetap serius dan komitmen memberikan pengabdian terhadap masyarakat dengan tarbiyah dan proses penyadaran. Ia berupaya menyampaikan nasihat dan pemahaman kepada setiap golongan dan memberikan dukungan kepada yang lebih dekat kepada kebenaran. "Kita saling bantu dalam hal yang kita sepakati dan saling toleran dalam permasalahan yang kita 647 Ibid. Ikhwan tetap membuka diri bekerja sama dengan segenap kekuatan dan kelompok yang ada. Langkah strategis ini sangat berperan dalam rangka menjauhkan Ikhwan dari keterombang-ambingan antara partai dan pemerintahan. 11."647 Ikhwan tidak termasuk dalam pihak yang bertikai tentang masalah kepartaian. Mereka tidak disibukkan dengan kegiatan politik dan pertikaian antar partai. dan beliau pun termasuk salah seorang anggotanya dan antusias dalam memotivasi dan bekerjasama dengannya.menyebarkan ide-ide perbaikan kepada mereka jauh lebih agung dan bermanfaat daripada berhubungan dengan pemerintahan yang sekarang lebih disibukkan dengan permasalahan pertentangan dan persaingan antar partai. Sejarah menjadi saksi bagaimana usaha Imam Syahid di usia muda beliau dalam mengumpulkan para ulama dan siapa saja yang menginginkan perbaikan ketika ia mendirikan Jam’iyyah Syubbân Al-Muslimîn. dengan mengedepankan titik temu dan mengenyampingkan sebab-sebab yang mendatangkan perbedaan dan perpecahan. Akan tetapi Ikhwan menyambut baik partisipasi pihak lain dan mengajak mereka untuk terjun dalam lapangan dan mengerahkan segenap tenaga dalam proses perbaikan. Dengan prinsip akidah yang sangat jelas. Ikhwan tidak ingin untuk memonopoli salah satu bidang yang ada dalam masyarakat atau politik ataupun bidang-bidang lainnya. dan tidak masuk dalam arena ini serta berusaha untuk menjauh dari pertikaian ini. hal. komitmen dan intergralitas manhaj yang mencakup semua aspek. padahal ketika itu beliau juga mengemban proyek gerakan paripurna dalam rangka mewujudkan kebangkitan umat dengan nama Ikhwan Muslimin.

memiliki sikap yang jelas. tanpa dusta dan kebohongan. Pada pengantar editorial edisi perdana majalah An Nadzir yang terbit tahun 1938 M (Rabi’ Al-Awwal 1357 H). dengan penuh kejelasan tanpa adanya kesamaran. Ikhwan meyakini bahwa lahan jihad itu terbuka untuk siapa saja. Namun jika mereka lebih cenderung untuk melakukan kebohongan dan penipuan dan bersembunyi di belakang berbagai alasan bohong. sombong dan takabur. kemerdekaan dan kemajuannya. Tentang partisipasinya dalam perjuangan politik. dari sekedar dakwah dengan perkataan kepada dakwah yang diiringi kerja keras dan perjuangan. maka kami akan mendukung mereka. sesepuh dan segenap partai yang ada. Jika mereka mau menerima seruan kami dan menempuh jalan ini. para pembesar. demi 523 .perselisihkan”. dan menilai seluruh elemen yang ada sesuai dengan neraca keislaman. Imam Syahid menjelaskan fase yang ditempuh dalam perjuangan politik yang dimasuki jamaah dalam rangka menyeimbangi kekuatan politik dan berbagai aliran yang ada. Oleh karena itu mereka menyampaikan dakwah kepada siapa saja dengan penuh ketulusan dan kejelasan tanpa diiringi perasaan merasa lebih. selama kita semua berkenan untuk menghormati hal yang sudah pasti dalam syariat dan bekerja untuk kepentingan tanah air. Kita akan menyampaikan dakwah ini kepada segenap tokoh yang ada di negeri ini. 12. para menterinya. dan mampu memadukan antara pemahaman syariat dengan fiqih realitas. Kita akan mengajak mereka semua kepada manhaj yang kita yakini kebenarannya dan menjelaskan kepada mereka berbagai agenda kami dan meminta kepada mereka untuk berjalan di negeri kami ini sesuai dengan nilai dan ajaran Islam dengan penuh keberanian tanpa ada rasa ragu. menepati kata-kata dan janji. maka Ikhwanul Muslimin telah menyampaikan tujuan-tujuan dan sudut pandangnya secara jelas jelas. karena waktu tidak tersedia untuk melakukan kebohongan. maka kita akan mengumandangkan permusuhan kepada setiap pemimpin partai atau lembaga yang tidak bergerak untuk kepentingan Islam dan tidak berjalan di atas landasan Islam. “Kita akan beralih dari sebaik-baik dakwah umum kepada sebaik-baik dakwah khusus.

sebuah permusuhan yang tidak mengenal kata damai dan gencatan senjata sampai Allah memberikan keputusan tentang kebenaran antara kita dan bangsa kita. baik di dalam pemerintahan maupun di luarnya. saya mengajak kalian untuk melakukan jihad amal. 162 524 . dan Dia adalah sebaik-baik pemberi pembuka (pemberi kemenangan). “Telah tampak dengan jelas arah nasionalisme Ikhwan. saya umumkan kepada kalian langkah ini melalui lembar-lembar koran kalian edisi perdana ini.Akan tetapi.”650 Dan beliau juga mengatakan tentang fase ini sebagaimana yang beliau sebutkan dalam majalah An-Nadzir.”651 Di akhir perkataannya Imam Syahid berkata tentang beban perjuangan ini. bahkan lebih dari tekanan. hal. Kita akan umumkan permusuhan terhadap mereka.mengembalikan pemerintahan dan kejayaan Islam. “Mereka semua akan melancarkan permusuhan yang besar kepada kita. orang-orang yang tidak 648 649 Ibid. dan tidak menyimpang dari jalan kita serta tidak pula menukar rute perjalanan dengan terjun ke dunia politik –seperti yang dikatakan mereka yang tidak memahaminya. yang bermula dari partisipasi mereka dalam perjuangan politik. pandangan. 164 Ibid 650 Ibid 651 Ibid. hal. para pegawai di antara kalian akan menerima tekanan. dengan hal ini kita melangkah ke fase yang kedua dari perjalanan dan rencana kita yang berlandaskan Al-Quran.648 Imam Syahid menyebutkan metode perjuangan politik yang berkaitan dengan tujuan. "Wahai Ikhwanul Muslimin. setelah dakwah dengan perkataan.”649 "Dalam hal ini kita tidak menyalahi rencana kita. dan jihad ini membutuhkan harga dan pengorbanan. jika mereka tidak menjadikan ajaran Islam sebagai manhaj yang harus diikuti dan diamalkan. dan agenda ketika harus melakukan konfrontasi. baik di dalam maupun di luar ketika dakwah telah mecapai usia sepuluh tahun.

keseimbangan dan 652 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). jamaah menolak mengatakan bahwa ia adalah bagian dari kekuatan kelompok kanan. hal. Sesungguhnya Allah akan memenangkan orang-orang yang memenangkan agamanya. Misalnya. orang-orang kaya dan sejahtera di antara kalian akan dijebloskan ke penjara. Jamaah menetapkan bahwa titik tolaknya adalah Islam. namun barangsiapa yang kondisinya tidak memungkinkan atau merasa berat dengan beban jihad yang akan dipikul. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. 165 525 . sikap dan keseimbangan ini membuat perbedaan jamaah sangat jelas di publik. atau dalam koridor himpunan dan sikap-sikap mereka. Kemerdekaan cara pandang. barangsiapa yang tetap bertahan bersama kami di atas jalan ini. dan barangsiapa yang mendurhakai aku. maka hendaklah ia menyingkir dari jalan ini dan membiarkan katibah Allah ini berjalan. (Q.S Ibrahim: 36)652 13. walaupun dalam beberapa sikap-sikapnya kadang-kadang sama dengan sikap-sikap orang lain. ia menolak membuat sikap-sikap dan pandangannya dengan standar orang lain.bersalah di antara kalian akan menerima perlakuan kasar. yang memiliki cara pandang yang jelas untuk itu. kalian akan diuji dengan harta dan jiwa kalian. Dalam pernyataan pers dan sikap politiknya. dan lain-lain. dan dengan izin Allah kita akan bertemu di medan kemenangan. maka bersiap-siaplah untuk menghadapi hal itu. sehingga risalah dan pandangan Islam. atau kiri atau misalnya ia menolak keterbukaan atau sangat terbuka. dan saya tidak mengatakan kepada kalian kecuali dengan apa yang dikatakan oleh Ibrahim:                            Artinya: "Maka barangsiapa yang mengikutiku. Maka Sesungguhnya Engkau. baik ia adalah bagian dari syu'bah (kelompok) Ikhwan atau salah seorang dari anggota jamaah ini.

c. Dakwah yang jujur dalam sikap dan perkataannya 653 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). Sikap-sikapnya sesuai dengan koridor dan batasan-batasan syariat."654 14. sesungguhnya hakikat sesuatu terletak pada substansi bukan pada nama atau slogan. jamaah selalu menggunakan cara-cara yang sesuai dengan syariat. yaitu melalui fiqih-nya yang mencakup realita dan kemaslahatan dakwah dan bangsa. jamaah tidak memisahkan diri dengan kondisi dan realitas yang terjadi. Dalam aktivitas politik. kesepakatan dan perjanjian dengan kekuatan apapun. b. bukan demokratis dan bukan apapun seperti yang mereka kira. Dalam mengeluarkan sikap.nilai-nilai Islam bisa menjadi alternatif yang menggantikan nilai dan cara pandang Barat. 654 Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim) 526 . Jamaah telah menentukan sikapnya sesuai dengan pandangan dan koridorkoridor syariat. atau terlepas sama sekali dari kekuatan dan organisasi apapun di lapangan. yang ditetapkan dengan kaidah dan batasa-batasan yang dijelaskan oleh Imam Syahid di dalam risalahnya: a. tetapi sesungguhnya kami adalah kaum muslimin. atau untuk memenangkan suatu kelompok melalui jalur partai politik. "Sesungguhnya kami wahai Ikhwanul Muslimin bukanlah komunis. d. Ia tidak bekerja untuk kepentingan seseorang atau ambisi kelompok tertentu. baik dukungan. atau plin-plan dalam sikap-sikap dasarnya. dengan tidak mengalah dari prinsip-prinsip dan tujuannya. ia bergerak dan berupaya menjalin hubungan dengan semua elemen dan menyampaikan dakwah kepada mereka."653 "Sebagaimana kami menghindari manupulasi kata-kata di pelbagai aspek kehidupan dunia. Tamayyuz dakwah (perbedaan dakwah dengan yang lain). atau keluar dari realitas tersebut.

Kami bukan yayasan sosial dan perbaikan. 15.e. meskipun kerja sosial dan perbaikan adalah bagian dari maksud besar kami. dan organisasi-organisasi tertentu. walaupun dalam tataran praktis ia bisa berbentuk lembaga yang bergerak di bidang sosial. jamaah memiliki yang lebih dalam dan lebih luas dari itu semua. atau menjadi titik tolaknya. Tawakkal kepada Allah dan selalu menyandarkan diri dalam setiap langkah-langkahnya. Yakni. f. untuk menghidupkan kembali kebangkitan umat Islam. "Wahai Ikhwanul Muslimin! Wahai manusia seluruhnya! Kami bukanlah partai politik. atau lembaga kebajikan yang melakukan amalamal kebajikan di berbagai aspeknya. atau berupa partai politik.bertolak dari dasar dan pemahaman tersebut di atas. yang menggunakan pelbagai macam sarana dan fasilitas untuk beraktivitas. meskipun partai politik sebagai salah satu pilar Islam adalah prinsip kami. Agar orang lain tidak menganggap bahwa dakwah adalah partai politik –walaupun sisi ini juga sangat penting-. atau yayasan kemasyarakat yang memperhatikan sisi-sisi perbaikan di masyarakat. Kami bukan club olah raga. Imam Syahid membatasi karakteristik dakwah dan integralisasinya dengan batasan yang sangat jelas dan tegas. yang beraktivitas di semua bidang. Semua itu tiada lain adalah sarana-prasarana yang digunakan untuk membantunya dalam menjalankan aktivitas dan gerakan di pelbagai bidang. Imam Syahid berkata. namun ia adalah Islam dengan kesempurnaannya di pelbagai sisi dan sisi-sisi yang lain. Sadar dan selalu waspada. atau organisasi tertentu yang memiliki tujuan-tujuan tertentu pula. bahwa dakwah bukanlah partai politik yang memiliki rujukan atau ambisi islam. tidak tertipu dan dipecundangi. namun justru mengarahkan dan memberikan pengaruh. yayasan. meskipun olah raga dan lah rohani 527 . dan ia tidak membatasi aktivitas pada lembaga-lembaga ini saja. demi mewujudkan tujuan-tujuan Islam secara keseluruhan sesuai dengan proyek Islam dan persfektif yang sempurna. Jamaah ini –dalam kelahiran dan perjalanannya. Sesungguhnya dakwah bukan termasuk bentuk-bentuk ini. serikat.

kami adalah pemikiran dan akidah. dan ini merupakan asas dan titik tolak dalam setiap urusan atau pemikiran: a. namun ia menghadapinya dengan sangat jelas dan berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. dan menetapkan sikap jamaah dengan landasan ini. beliau tidak memandang remeh hal itu. dan menghindar dari sisi-sisi yang mengandung bahaya. hal. dimana ia mampu menyebutkan sisi positif dan sisi negatifnya. Perjalanan kami tidak pernah berhenti sehingga Allah Swt. Bahkan terkadang tidak dibuat kecuali sekedar menuruti perasaan sesaat. penguasa alam semesta. dan tidak berdiri di hadapan dengan batas geografis.menjadi salah satu perangkat terpenting kami. dan ajaran milik Rasul-Nya yang terpercaya. 197 528 . karena itu semua diciptakan untuk tujuan parsial dan terbatas. lalu dihias dengan berbagai slogan dan sebutan kelembagaan yang mulukmuluk. ia tidak terpedaya dengan ucapan-ucapan dan istilah yang menipu. serta bersandar pada sisi kemanfaatan. Terhadap Nasionalisme dan Kesukuan: 655 Risalah: Al Ikhwan tahta rayatil Quran (Ikhwan di bawah naungan panji Al Quran). karena ia adalah sistem milik Rabb. bahkan ia sampai pada tahap menyadarkan umat terhadap apa yang sedang mengancam dan yang dihadapinya. mewariskan bumi ini dengan segala isinya kepada kami. ia bahkan mengetahui substansi dan muatannya."655 Sikap Jamaah terhadap mazhab-mazhab dan aliran-aliran: Imam Syahid menghadapi slogan-slogan. atau hanya mengekor di belakangnya. ingin membuat organisasi. untuk masa yang terbatas pula. tidak diikat oleh jenis suku bangsa. Kami bukan kelompokkelompok macam itu semua. Namun wahai sekalian manusia. aliaran dan mazhab-mazhab pemikiran yang tersebar di masyarakat. hukum dan sistem. termasuk menolak para penganut aliran-aliran tersebut dan berupaya memuaskan mereka dengan pemahaman dan manhaj Islam. yang tidak dibatasi oleh terma.

"Umat yang tengah bangkit membutuhkan rasa bangga terhadap bangsa-nya. hal. 277 529 . Mereka siap berkarya nyata demi kejayaan tanah airnya.656 656 Risalah: Nahwa an Nur (Menuju Cahaya). (Q. dan kelembutan perasaannyatidak kita dapatkan pada ideology manapun kecuali dalam Islam yang hanif ini. yang memiliki berbagai keistimewaan dan perjalanan sejarahnan indah. Kita (umat Islam) adalah bangsa yang mengetahui secara persis bahwa kehormatan dan kemuliaan kita disakralkan Allah melalui ilmuNya dan diabadikan dalam Al Quran dengan firman-Nya:                Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. bangga sebagai umat yang utama dan mulia.dalam rangka mempertahankan kehormatan yang rabbani ini. sehingga kebanggaan ini akan ternanam pula dalam jiwa generasi penerusnya. mereka siap mempertahankan kehormatan bangsanya serta siap menebusnya meski dengan mengalirkan darah dan mengorbankan nyawa. Dengan kebanggaan itu. merasa bangga dengan kebangsaannya. Imam Syahid berkata. Imam Syahid kadang-kadang membatasi dan kadangkadang meluaskan makna kebangsaan dan makna bangsa.Ikhwanul Muslimin adalah orang yang paling kuat menjaga negerinya. mempertahankan kehormatannya. mestinya kita pula yang paling pantas untuk mempersembahkan pengorbanan –dengan dunia dan seisinya. keutamaan.S Ali Imron: 110) Oleh karena itu. Doktrin 'rasa bangga' terhadap bangsa yang seperti ini –dengan keadilan. serta menciptakan kebahagiaan masyarakatnya. Beliau juga memaparkan sisi-sisi yang keliru dan menyimpang dari ajaran Islam dan memperingatkan dari hal itu: 1. dan hal itu dalam koridor ajaran Islam.

dan beriman kepada Allah. pernyataan perang terhadap setiap kehinaan. yakni rasa kebanggaan orang muslim merupakan perasaan yang melambung tinggi sehingga menyatu dengan Allah Swt. berfirman: "                       Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. bangsa-bangsa modern zaman ini telah pula berhasil menanamkan doktrin semacam ini kepada jiwa para pemuda. sehingga mendorong kuatnya komitmen padanya dan menjelaskan bahwa ia bukan fanatisme buta atau kebanggaan yang semu. menyuruh kepada yang ma'ruf. para tokoh. Namun ada perbedaan yang menyolok antara masyarakat yang terpola oleh nilai-nilai Islam dengan masyarakat yang didoktrin oleh slogan-slogan seperti ini. Ia adalah rasa bangga sebagai pemimpin dan pemandu dunia menuju kehidupan yang baik dan sejahtera. hal. Imam Syahid menjelaskan.2. Adapun tentang perbedaan antara kebangsaan dalam Islam dengan yang lain. "Sebenarnya. dia hanya sampai pada batas doktrin tersebut. Akan halnya rasa kebanggaan mereka. dan anggota masyarakatnya.S Ali Imran: 110)657 Ayat ini mengandung maksud: dukungan kita terhadap keutamaan. Karena firman Allah Swt. (Q. 274 530 . Lebih dari itu Islam memberikan batasan bagi tujuan diciptakannya perasaan ini. penghormatan etrhadap 657 Ibid. dan mencegah dari yang munkar.

Imam Syahid berkata."661 Mereka menebus tanah airnya dengan harta dan jiwa mereka.658 Karena itu. jiwa kepemimpinan bangsa muslim terdahulu berhasil menciptakan sikap adil dan kasih saying yang sempurna dan paling ideal. ia tidak memiliki batasan tujuan yang jelas kecuali fanatisme yang rancu. kebanggaan adalah bagian dari perintah Al Quran dan sesungguhnya mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan. Oleh karenanya. "Adapun pemahaman Ikhwanul Muslimin terhadap nasionlaisme. hingga kita mampu mengembalikannya Dan mereka atau tidak binasa akan karena mempertahankannya.maka setiap jengkal dari tanah Mesir 658 659 660 661 Ibid Ibid Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda). 170 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). merupakan kejahatan yang tak bisa dimaafkan. Imam Syahid berkata. kebanggaan mereka justru membangkitkan sikap permusuhan dari bangsa-bangsa lain yang lemah.659 3. "Jika kami dizalimi oleh Negara manapun –dan kami berada di negeri sendiri."660 Dan kita wajib "Memahamkan manusia bahwa politik. mendapatkan keselamatan dari Allah. hal.nilai-nilai yang luhur. serta komitmen untuk selalu melakukan control atas setiap aktivitas. kebebasan. 270 531 . kecuali dengan menunaikan hal ini. Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan yang tertanam di jiwa bangsabangsa Barat. maka cukuplah anda mengetahuinya dengan membaca kalimat berikut: Bahwa mereka meyakini dengan seyakinyakinya bahwa mengabaikan sejengkal tanah milik seorang muslim yang terjajah. dan selalu menjaga kebebasan dan kemerdekaannya. yang pernah dilahirkan oleh sebuah umat. hal.

hal. jiwa dan raga. mau berkhidmat kepadanya. berjuang dan berkorban demi eksistensinya. Perasaan (anggapan) seperti ini tidak hanya terhadap Mesir saja. 662 Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). Imam Syahid berkata. 198 532 . untuk seluruh negeri kaum muslimin. Anda tahu sampai sebatas mana mereka paham tentang nasionalisme mereka dan kemuliaan macam apakah yang mereka inginkan untuk umatnya."663 Merupakan kesalahan jika ada yang menyangka bahwa Ikhwanul Muslimin apatis terhadap masalah kenegaraan dan nasionalisme. dan pada saat itu Ikhwanul Muslimin telah mempersiapkan diri dengan sempurna untuk menambah persediaan negeri ini dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Namun."662 4. perbedaan prinsipil antara kaum muslimin dengan kaum yang lainnya dari para penyeru nasionalisme murni adalah asas bahwa asas nasionalisme Islam itu akidah islamiyah. "Sesungguhnya Ikhwanul Muslimin sangat menghormati kebangsaan sebagai landasan utama untuk mewujudkan kebangkitan yang dicita-citakan. Kaum muslimin adalah orang-orang yang paling ikhlas berkorban bagi Negara. dan menghormati siapa saja yang mau berjuang dengan ikhlas dalam membelanya.yang mahal akan ditebus dengan darah. dan mengutamakan negerinya dari yang lain. mereka pun beraktivitas untuk Negara seperti Mesir. tapi juga untuk seluruh bumi Islam. jiwa. 298 663 Risalah: Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). harta dan putera-puteri negeri ini. dan mereka tidak melihat kecelaan bagi siapa saja yang bekerja untuk tanah airnya. hal. Oleh karenanya. dan bahkan banyak dari mereka yang gugur dalam perjuangan ini. karena bagi mereka Mesir ini adalah bumi Islam dan pemimpin umat-umatnya.

Ia tidak pernah merasakan adanya kewajiban membela Negara sekedar taklid kepada pendahulu.Sementara penyeru nasionalisme murni berhenti hanya sebatas negaranya saja. bagi kami adalah ikatan yang paling suci dari ikatan darah dan ikatan se-tanah air. faktor kebangsaan lebih kuat dari ikatan keimanan. hal. Ibid 52 668 533 ."665 "Ikatan akidah. atau ingin mengejar prestise. dan mewasiatkan kepada putera-puterinya agar berkarya demi kebaikannya serta siap berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kehormatannya. "Tidak dibolehkan di dalam Islam."667 Setiap muslim meyakini bahwa setiap jengkal tanah di bumi yang terdapat seorang akh yang memegang Al Quran di tangannya."666 Kawasan dunia Islam sangat luas. atau kepentingan tertentu yang lain. Ia berkata. "Islam telah memperluas batasan "tanar air Islam". atau ambisi ingin meraih popularitas. 180 Ibid Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami). 24 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia). yang menembus sekat wilayah dan batas-batas geografis. Mereka berbuat bukan karena kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya.664 Imam Syahid menegaskan bahwa akidah Islam merupakan asas nasionalisme dan rasialisme. yang setiap putera-puterinya diwajibkan oleh Islam untuk menjaga dan memakmurkannya."668 5. menuju prinsip-prinsip yang mulia dan akidah yang murni dan benar. Tanah air dalam pengertian Islam menyangkut hal-hal sebagai berikut: 664 665 666 667 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda). dan beliau menegaskannya secara berulang-ulang. Imam Syahid menambahkan penjelasannya dengan mengatakan. hal. merupakan bagian dari bumi Islam. hal.

mengapa tidak ada perjuangan untuk mengembalikannya? d. dengan segala puncak manusia. Kemudian meluas ke berbagai negeri Islam. c.S Al Anfal: 39) Dengan demikian. kebaikannya demi mewujudkan kesejahteraan umat 534 ." (Q. Islam memadukan antara perasaan cinta tanah air secara khusus dan cinta tanah air secara umum. Wilayah geografis secara khusus b. sehingga setiap muslim akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan mahkamah ilahi tentang wilayah ini. berfirman:                                Artinya: "Dan perangilah mereka. karena bagi setiap muslim negeri-negeri itu adalah tanah air dan kampung halamannya. Peninggalan sejarah masih mencatat kejayaan dan kegelimangan yang pernah mereka raih pada masa lalu. supaya jangan ada fitnah[611] dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah[612]. Tidakkah kalian mendengar ketika Allah Swt. yang pernah diperjuangkan dengan darah dan nyawa para pendahulu sehingga berhasil menegakkan panji-panji ilahiyah di sana. Lalu melebar ke berbagai bekas wilayah daulah Islamiyah. jika mereka berhenti (dari kekafiran).a. Meluas ke berbagai negeri kaum muslimin sehingga mencakup dunia seluruhnya. Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Karena dia merupakan mata rantai kedua dalam mewujudkan kesatuan Islam.                                 Artinya: "Hai manusia. Kemudian. hal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. karena itu merupakan asas pertama untuk menuju kebangkitan yang didambakan. "Setelah penjelasan ini. Ikhwan juga mendukung kesatuan Arab. karena ia merupakan rangkaian sempurna bagi munculnya Negara Islam yang integral. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Tentang persatuan Arab Islam: Imam Syahid berkata. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. saya tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa tidak ada yang bertentangan antara berbagai kesatuan di atas 669 Risalah: Nahwa an Nur (Menuju Cahaya). Tidak menjadi masalah jika setiap orang beraktivitas untuk kemaslahatan negaranya. (Q.S Al Hujurat: 13)669 b. "Ikhwanul Muslimin sangat menghormati nasionalisme yang khusus bagi mereka. 278 535 .

dan membebaskannya dari segala faktor kelemahan dan kerapuhan."672 Imam Syahid mendukung persatuan dalam pelbagai bentuknya. hal. kita harus berusaha untuk memperluas wilayah cakupannya. 231 Ibid. "Sekarang. yakni ketika Islam menjadikan wihdah sebagai salah satu makna dari sekian kandungan makna iman. hal. Semua itu pada hakikatnya adalah satu masalah saja. Kita telah memulai dengan membentuk Liga Arab. kendati ia belum mapan dengan sempurna. Namun. dimana beliau memaknainya sebagai bahasa dan lisan."671 "Di antara ungkapan yang paling menakjubkan dalam masalah ini adalah apa yang telah dikemukan oleh Rasulullah Saw. 144 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). mendukung Beliau keberadaan Liga Arab dan mengoptimalkannya. maka sesungguhnya di waktu yang sama kami bekerja untuk kebaikan Islam dan dunia seluruhnya. memperkuat. "Kami meyakini bahwa sesungguhnya ketika kami bekerja untuk kemaslahatan Arab. Oleh karena itu. Maka barang siapa yang berbicara dengan bahasa Arab."670 Imam Syahid berkata. Setelah itu. bagaiman pun juga ia merupakan benih yang mulia dan penuh berkah. di depan berbagai serta situasi menjadikannya sebagai inti dan titik tolak persatuan Islam yang sempurna. 230 536 . yakni penyempurnaan kebebasan dan kemerdekaan. kita harus membantunya. tentang makna Arab. hal. berkata. maka dia adalah Arab. Kita harus bersekutu dan bersatu.dengansudut pandang seperti ini. sampai tercipta sebuah 670 671 672 Risalah: Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). yang hampir sama dengan masalah yang sedang kita hadapi. Kita harus kembali pada apa yang telah diwajibkan oleh Islam (kepada semua pengikutnya) sejak pertama diturunkan. serta menghancurkan semua belenggu penindasan dan imperialisme. Setiap kesatuan itu memperkuat posisi kesatuan yang lain dan turut mewujudkan tujuannya. kita berada internasional yang baru.

dengan izin Allah akan terbebntuk perserikatan umat Islam. Feniqisme. "JIka ada sekelompok kaum yang ingin menjadikan nasionalisme Negara sebagai senjata untuk mematikan nasionalisme yang lain. Waspada dari pengaruh dakwah-dakwah yang merusak dan upaya memecah belah umat Islam: Imam Syahid menolak menjadikan seruan-seruan ini sebagai sarana untuk memecah belah umat Islam. Arabisme. "Sesungguhnya kami wahai Ikhwanul Muslimin bukanlah komunis. atau melemahkan ikatan antar umat Islam serta menjauhkannya dari manhaj Islam. maka hal ini yang kami tolak. yaitu ia adalah ikatan Islam saja dan bukan yang lain. maka Ikhwan tidak akan sependapat dengan mereka."673 Beliau juga membatasi ikatan yang menghimpun umat Islam. bukan demokratis dan bukan apapun seperti yang mereka kira. tetapi sesungguhnya kami adalah kaum muslimin."674 c. Inilah barangkali perbedaan antara kami dengan manusia-manusia yang lain.ikatan bangsa-bangsa muslim." "Ikhwanul Muslimin tidak percaya pada kebangsaan dalam maknamakna buruk di atas (kebangsaan permusuhan dan kebangsaan jahiliyah)." "Jika yang dimaksud dengan kebangsaan itu adalah membanggabanggakan etnis sampai pada tingkat melecehkan dan memusuhi etnis lain.675 "Tapi jika yang dimaksud dengan kebangsaan adalah menghidupkan tradisi jahiliyah. Atau 673 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). hal. hal. Kami tidak pernah menyerukan Fir'aunisme. beliau berkata. 314 674 Ibid 675 Risalah: Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V). dan melepaskan diri dari ikatan Islam dan pertautannya dengan dalih nasionalisme. Saat itulah. baik Arab maupun non Arab. 144 537 . maka hal ini tidak memiliki hakikat dan tidak memiliki arti sama sekali.

Setiap bangsa dari mereka bangga dengan kebangsaannya dan lupa akan ajaran yang dibawa oleh Islam." Beliau berbicara tentang Fir'aunisme. warna kulit dan garis keturunan. noda-nida syirik."676 Beliau juga berkata. bahwa Islam mengikis habis fanatisme kejahiliyahan dan kebanggaan 678 yang berlebihan terhadap suku."677 "Ada lagi virus jahat yang telah mengacaubalaukan pemikiran dan perasaan kaum muslimin. menambah kemuliaan dan kejayaannya melebihi apa yang pernah diraihnya sebelum ini. kemudian merusak bumi dan negeri mereka. 676 677 Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami). Padahal Allah telah memberikan hidayah kepada bangsa ini dengan ajaran Islam. dan berbagai tradiri jahiliyah. 230 538 . Bahkan kalau perlu kami akan memerangi segala warisan ideologi Firaun (Fir'aunisme) dengan seluruh kekuatan kami jika masih ada pihak-pihak yang meyakininya sebagai ideology bangsa Mesir dan mengajak menerapkannya. "Adapun jika yang mereka maksudkan dengan nasionalisme itu adalah memilah umat menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan dan berseteru satu sama lain. kami mempunyai komitmen untuk meluruskan penyimpangan. hal. Dia adalah nasionalisme dan rasialisme. serta membebaskannya dari apa saja yang mewarnai sejarahnya dari daki-daki Paganisme. Di sisi lain. melapangkan dadanya. hal. "Di satu sisi kami tidak bisa menutup mata dari sejarah Mesir yang di dalamnya terdapat kejayaan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan."679 Imam Syahid juga menolak yang menjadikan nasionalisme dan kebangsaan sebagai pembenar untuk menjauhkan umat dari agamanya. Tidak juga kepada semua nama dan gelar yang selama ini digembar-gemborkan orang. maka hal ini yang kami tolak. 20 678 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). 23 Ibid. hal. atau hanya sebatas batasbatas wilayah geografi yang sempit. menerangi bashirah-nya.Siariaisme dan lain-lain semacamnya. 313 679 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). hal.

dimana sikap mereka senantiasa kontraproduktif terhadap kebangkitan bangsa mereka sendiri. Kalaupun hal ini dibenarkan dalam persepsi Barat dengan Aklerus. bahkan lebih dari itu mereka senantiasa siap memanggul senjata jika menghadapi berbagai tindak kezhaliman. dengan mengabaikan kemaslahatan Negara dan masyarakat. memberikan kepada mereka (para perampas) perlakuan yang istimewa. serta membagi-bagikan kedudukan dan keuntungan materi. bukan malah menyikapinya dengan sikap yang membinasakan? Lagi pula. tuduhan-tuduhan itu di atas seharusnya menjadi alasan untuk memalingkan umat dari ajaran agamanya atas nama nasionalisme murni. Lagi pula apakah pantas agama ini memerintahkan demikian? Tidakkah anda menyimak kisah. Bukankah merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi umat jika anda memperbaiki para tokoh agama tersebut (sekiranya dia memang salah) atau menuntut kebaikan dari mereka. hal. kalaupun benar. bahkan menolak hadiah-hadiah dari para penguasa dan raja-raja itu. bekerjasama dengan para perampas hak rakyat. istilah 'tokoh agama' yang sudah demikian popular di masyarakat kita adalah istilah serapan dan taklid buta yang tidak sesuai dengan tradisi kita. menyampaikan tuntutan-tuntutan umat."680 "Oleh karenanya. Tuduhan semacam itu. dimana mereka menghinakan para raja dan penguasa di pagar dan di pintu istana mereka? Mereka dengan sangat tegar dank eras menunjukkan sikapnya. adalah karena bobroknya mentalitas para tokoh agama itu sendiri."Salah satu alasan pembenar yang dipakai oleh orang-orang yang berpikir dengan kerangka piker model Barat –dalam rangka menyudutkan Islamadalah mereka senantiasa mengembor-gemborkan prilaku para tokoh agama di kalangan kaum muslimin. bukan karena agamanya. maka dalam tradisi 680 Risalah: Nahwa an Nur (Menuju Cahaya). 288 539 . berani memerintah. Mereka menjelaskan makna hakikat kepada para penguasa tersebut. Mereka (para tokoh agama) senantiasa menindas warganya. mencegah.

"682 Beliau cengkeraman itu."681 Adapun tentang beberapa pemahaman yang sesuai dengan Islalm. dimana sebuah anggota keluarga seseorang dan umatnya adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dan kebajikannya. Imam Syahid menyebutkan. hal. "Jika yang dimaksudkan oleh para tokohnya adalah bahwa generasi penerus harus mengikuti jejak para pendahulunya dalam mencapai kejayaan.23 683 Lihat makalah Ustadz Muhammad Ahmad Rasyid. maka disinipun kami sepakat dengan mereka. dan kecemerlangan. dan yang paling berhak menerima perlakukan baiknya. tahun 2002. hal. 289 Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami). adalah tokoh agama. Sikap Imam Syahid terhadap gerakan-gerakan separatis di beberapa komunitas masyarakat Muslim: Tentang sikap Imam Syahid terhadap gerakan-gerakan separatis di beberapa komunitas masyarakat muslim dengan dalil bahwa mereka terancam tindakan kezaliman dari pemerintah dan dianggap sebagai 681 682 juga berkata. Dirasah syar'iyyah dan siyasiyah lil qadiyyah al iraqiyyah. menanamkan kehormatan kebebasan dalam jiwa putera-puteri bangsa. kebesaran. Islam bahkan menganggap itu sebagai kewajiban.Islam meliputi seluruh muslim. maka kamipun sepakat tentang Ibid. dan ini merupakan kebenaran dan makna yang baik yang tidak dilupakan oleh Islam. 22. atau jika yang dimaksud dengan kebangsaan adalah kebangsaan umat. Baik orang muslim biasa maupun tokohnya."683 d." "Jika yang mereka maksudkan adalah dengan nasionalisme adalah memperkuat ikatan kekeluargaan antar anggota masyarakat atau warga Negara serta menunjukkan kepada mereka cara-cara memanfaatkan ikatan itu untuk mencapai kepentingan bersama. "Jika yang mereka makna maksudkan dengan dan nasionalisme adalah adalah keharusan berjuang membebaskan tanah air dari imperialisme. 540 .

Hal ini berpijak dari pemahaman syari'I tentang urgensi persatuan umat dan dengan ketetapan pemberian hak. "Kemanusiaan memiliki dua pondasi utama. bukan melalui senjata atau besi. bahasa. dan ia menolak melakukannya dengan menggunakan senjata dan pemukul. Sikap Terhadap perdamaian internasional dan kemanusiaan Seputar sikap terhadap perdamaian internasional dan kemanusiaan. struktural. Pada pertengangan tahun 1945 M.684 e. Dalam menyikapi hal ini Imam Syahid memiliki sudut pandang politik yang dalam. maka mereka semua bersaudara dan wajib untuk saling tolong-menolong. dan menetapkan bagian yang cocok dan seimbang. berdamai dan berkasih saying serta saling menasehati dalam kebaikan. Imam Syahid mengirimkan surat kilat kepada pemerintah Irak (yang dipublikasikan oleh majalah Ikhwanul Muslimin pada waktu itu). mewujudkan persamaan. politik. Imam Syahid berkata. maka ia juga memiliki tempat di dalam dakwah Ikhwanul Muslimin. kalau kemanusiaan ditegakkan di atas keduanya maka akan tinggilah nilai kemanusiaan hingga ke ketinggian langit: 1. menyingkirkan kezhaliman. 684 Ibid 541 . Kelompok separatis ini cenderung menggunakan senjata. beliau menghimbau agar krisis Kurdi diselesaikan dengan jalan dialog. ia menyerukan persatuan dunia Islam dan memproteksinya. Manusia itu dari Adam. namun di waktu yang sama ia juga melihat harus disertai dengan pemberian dan pengembalian hak kepada setiap orang. atau mengalirkan darah seorang muslim. aset negeri untuk bangsa Kurdi.masyarakat kelas dua. sewaktu terjadi Revolusi Barzaniyah Kurdiyah melawan pemerintah Irak.

(Q. serta menyampaikannya kepada mereka. adalah kalian turut andil memberikan kontribusi untuk perdamaian dunia dan membangun kehidupan yang baru untuk manusia. Adanya perbedaan di antara mereka adalah atas dasar amal. hal. 75 542 . dan mereka menyerukan persatuan internasional. dengan menunjukkan kepada mereka bentuk-bentuk riil kebaikan agama kalian. hal. "Kemudian negeri muslim akan semakin mekar hingga menaungi seluruh dunia.                     Artinya: "Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: "Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. 251 Risalah: Nahwa an Nur (Menuju Cahaya). Maka hendaklah kamu berserah diri (kepada-Nya)". 24 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah)."686 "Sesungguhnya Ikhwanul Muslimin menginginkan kebaikan untuk seluruh dunia."687 "Ikhwanul Muslimin menyerukan perdamaian internasional yang tegak di atas asas dan prinsip-prinsip yang dibawa Islam. dan sesungguhnya bumi dan seluruh isinya adalah lapangan dakwah.S Al Anbiya: 108) Beliau juga berkata. Maka setiap mereka harus berusaha keras mengangkat harkat kemanusiaan.2. "Secara umum dapat dikatakan bahwa kita berhadapan dengan 685 686 687 Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami). dakwah kepada kebenaran dan cahaya. Imam Syahid berkata. hal. yang ditebar dengan hikmah dan nasehat kebenaran. menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan ajarannya. karena hal ini merupakan tujuan Islam dan makna dari firman Allah Swt.685 "Diantara bentuk dakwah kalian wahai ikhwah yang saya cintai.

menghalangi dunia dari bimbingannya. Kita tak boleh tinggal diam di hadapan ini semua.gelombang materialisme.”689 "Kami meyakini bahwa di dalam manhaj Islam terdapat dasar-dasar yang diperlukan untuk kehidupan bangsa-bangsa. yang tidak bertentangan dengan ushul-ushul Islam dan tujuan-tujuannya. menjauhkan mereka dari kepemimpinan Nabi Saw. 114 689 Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia)."688 Imam Syahid berkata. namun ia masih meninggalkan ruang yang sangat luas bagi seorang muslim dalam mengambil manfaat dari pelbagai syariat yang bermanfaat. dan Risalah: Al Ikhwan tahta rayatil Quran (Ikhwan di bawah naungan panji Al Quran). dan kebangkitannya serta bagaimana memperbantukannya untuk kehidupan individu. namun harus kita hadapi mereka di tempatnya dan siap bertempur di bumi dimana ia bercokol. dengan demikian maka kebangkitan dunia timur terkini harus menggunakan kaidh-kaidah Islam dan prinsip-prinsipnya dalam setiap lini kehidupan. 688 menetapkan kaidah mashalihul mursalah. dan hidayah Quran. hal. yang mana ia telah memerosotkan moral bangsa-bangsa Islam. keluarga."690 Walaupun Islam telah menetapkan kaidah-kaidah umum. dan ia memberikan ganjaran pahala terhadap setiap ijtihad yang disertai dengan syarat-syaratnya. yang berupa kebangkitan sector materi dan peradaban kelezatan serta syahwat. hal. 57 690 Ibid 543 . menarik mundur derita. hingga dunia seluruhnya menyuarakan dakwah atas nama Nabi Saw. "Kami meyakini bahwa semua bentuk peradabannya ke masa ratusan tahun silam sehingga kita terbelenggu di negeri sendiri dan membiarkan masyarakat bergulat dengan kebangkitan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan berbenturan dengan hukum-hukum Al Quran adalah sebuah upaya yang rusak dan akan menemui kegagalan. masyarakat dan Negara.

undang-undang dan hukum. semua kaidah-kaidah ini menjadikan syariat Islam berada pada puncak kemuliaan di antara syariat-syariat. hal. demokrasi imperialis yang hina juga berusaha melawan dari sisi yang lain."692 "Ikhwanul Muslimin mendeklarasikan di setiap waktu-waktu mereka bahwa seorang muslim harus menjadi imam (pemimpin) dalam berbagai hal."691 Imam Syahid memandang perdamaian internasional. hal. yang akan mencurahkan kesehatan kepada dunia dan kedamaian kepada kemanusiaan. tidak akan terwujud secara benar dan sesuai dengan prinsip keadilan. menghormati pendapat para imam. 317 692 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). aktivitas."693 Seputar konflik internasional: "Komunis sangat keras berupaya menyebarkan ajarannya kepada masyarakat. "Jika belum berdiri di dunia sebuah umat dakwah yang baru (umat Islam) yang akan mengemban risalah kebenaran dan perdamaian. dan di antara 691 Risalah: Mu'tamar Thalabah Ikhwanul Muslimin (Muktamar Pelajar dan Mahasiswa Ikhwanul Muslimin). di tangan kita ada secercah cahaya dan botol obat penawar yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri kita dan mengajak orang lain. 299 693 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda). maka itu merupakan kewajiban kita.menganggap urf (kebiasaan). jihad dan terdepan dalam segala hal. dan ia tidak rela jika tidak mendapatkan kepemimpinan. sedangkan ditengah mereka ada kelompok sosialis. hal. kecuali dengan berdirinya umat Islam dan memimpin dunia secara keseluruhan (ustaziyatul Alam)." "Terbelakang dalam berbagai hal akan berpengaruh buruk terhadap pikiran kita dan bertentangan dengan agama kita. 180 544 .

suara pertama yang kami serukan. ia merasakan kegoncangan dan kebingungan serta tak satupun dari dua jalan itu yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan keselamatan. kita harus mengajak kepada manhaj kita yang islami dengan penuh kekuatan.”695 f. di tangan kalian ada botol obat penawar yang berasal dari wahyu langit. diterbitkan oleh Majalah Al Mabahits. karena sesungguhnya kekuatan dakwah terletak pada dakwah itu sendiri. “Sesungguh dunia sekarang ini. kapan saja ia berkenan menunjukkan kehendak dan kekuatannya. Dan sekarang. kemudian pada pertolongan Allah. "Kami tidak lengah dan lemah pemahaman dengan meyakini bahwa kami mampu hidup menyendiri dari manusia. dan terpisah dari persatuan internasional. berada pada posisi saling tarik-menarik antara Komunis Rusia dan Demokrasi Amerika. lalu pada hati orangorang yang meyakininya. kita tidak perlu takut karena kita tidak memiliki negara atau kekuatan. edisi 16 Januari 1951 M. 545 . Membatasi dasar-dasar kerjasama bilateral: Imam Syahid berkata. maka kalian berkewajiban untuk mendeklarasikan hakikat (kebenaran dakwah) dengan jelas. hal. dan yang dilapalkan adalah kata kasih dan perdamaian:              Artinya: 694 695 Ibid. lalu pada kebutuhan dunia padanya.mereka semua ada umat Islam yang kokoh dan tegar di dalam hati selama 14 abad. 301 Bagian terakhir dari risalah yang ditulis oleh Imam Syahid untuk Ikhwanul Muslimin."694 Imam Syahid juga berkata. namun yang keluar dari kerongkongan kami –kami adalah umat Islam.

yang kuat membantu yang lemah hingga bisa bangkit. yaitu fikrah kerjasama antara bangsa dalam kebaikan dan kemajuan."696 Beliau juga berkata. Perang inilah yang berhasil mengikis rasialisme di Eropa. "Perang Dunia II telah usai. kepongahan Nazi Jerman. namun hendaknya bersandar kepada diri dan kemampuan kita sendiri. hal. Orang-orang yang memiliki kepentingan yang berada di belakangnya menutupi diri mereka dengan slogan-slogan dan seruan-seruan yang memukau."697 Tentang organisasi-organisasi Negara dan optimalisasinya dalam perdamaian internasional: Imam Syahid mengenal benar karakter kegiatan ini.260 Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru). dengan tetap mawas diri dan jangan tertipu atau terlalu menggantungkan diri kepadanya. yang ada 696 697 Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). "Namun ketika Barat insaf dan meninggalkan cara-cara penindasan dan menahan dirinya maka akan sirnalah fanatisme yang membabi-buta dan digantikan oleh fikrah yang jernih. Maka hendaklah kamu berserah diri (kepada-Nya)". kita melihat persatuan Negara-negara Eropa. 231 546 . kami mengetahui bersiap bahwa untuk dunia sangat membutuhkan ini dan kerjasama dan tolong-menolong serta saling memberikan maslahat dan Kami telah membantu kerjasama mewujudkannya di bawah naungan yang tinggi dan mulia yang menjamin hak-hak dan kebebasan. Kekuatan intenasional ini hanya bekerja untuk kemaslahatannya saja dan berhimpun melawan hak-hak kita sebagai warga Negara dan menipu kita dalam pelbagai permasalahan penting. Setelah itu. yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bersatu dan bersekutu.S Al Anbiya: 108) Namun manfaat. Pengetahuan dan kesadaran ini. Fasisme Italia. sebenarnya bisa dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan."Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: "Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. (Q. hal.

Palestina. Kemudian. Mereka mengabaikan masalah-masalah esensial kita. Lalu. dan kita Al hamdulillah. 313. hal. Sebagaimana kita saksikan bahwa Negara-negara itu ternyata bersatu padu jika menghadapi hak-hak kebangsaan kita." Imam Syahid juga menjelaskan tentang sikap organisasiorganisasi ini terhadap permasalahan Palestina: "Dulu kita memiliki harapan kepada naruni dan simpati dunia. untuk mengelabui masyarakat dunia dengan menganggap bahwa mereka bekerja untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. pemerintah Barat dan Negaranegaranya. dan pada saat yang lain atas nama kepentingan bersama. tahun 1948 547 . Rusia menghimpun Ras Sicilia dengan segenap bangsanya di bawah panji Uni Soviet.kalanya dengan atas nama nasionalisme. namun sayang kita harus kehilangan semua cita-cita itu dan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah yang keras dan sesat itu.699 Partner Negara dan sikap terhadap orang-orang asing: 698 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). kedua Negara itu membagi-bagi berbagai bangsa didunia dengan dasar kemaslahatan bersama dan kepentingan hidup. dan tidak ada yang dilaksanakan kecuali yang mereka inginkan saja dan yang memberikan kemaslahatan kepada mereka. 314 699 Diantara penjelasan Imam Syahid dalam Muktamar rakyat untuk solidaritas Palestina di Mesjid Al Azhar. persaingan antar kedua Negara ini dibungkus dengan mendirikan PBB. Inggris dan Amerika membentuk koalisi dengan mengatasnamakan suku bangsa dan bahasa. baik yang diungkap di Dewan Keamanan maupun di Majelis umum PBB sendiri.698 "Bahkan mereka hanya mencukupkan dengan keputusan-keputusan saja. dan Indonesia. sebagaimana persoalan yang berhubungan dengan Mesir. memiliki kekuatan materil dan spiritual untuk sampai kepada kemenangan –dengan izin Allah-.

Imam Syahid berkata. Warga Negara non muslim.bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. dan ia adalah ibadah yang akan diperhitungkan oleh Allah. sebagaimana firman Allah:      548 . Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa . Islam mensakralkan kesatuan agama sehingga ia memotong akar-akar fanatisme buta dan mewajibkan kepada puteraputerinya untuk beriman kepada seluruh agama langit secara keseluruhan. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. adalah partner kita di Negara. (Q. Persatuan nasional ini dibangun oleh Islam hingga ke tingkat kesuciaan agama. "Sesungguhnya Islam sangat mensucikan persatuan kemanusiaan sebagaimana dalam Al Quran:                        Artinya: "Hai manusia.S Al Hujurat: 13) Kemudian.Pertama: Partner Negara Imam Syahid membatasi hubungan-hubungan ini dengan jelas dan terpusat pada syariat Islam dan manhaj Rasulullah Saw. mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kita.

S Al Hujurat: 10) Ajaran Islam ini –yang membangun prinsipnya di atas keseimbangan dan keadilan yang sempurna. hal.dan tidak mungkin mencetak pengikut menjadi biang perpecahan dan perselisihan. Sebaliknya. hal.tidak menciptakan sebuah sistem yang suci dan arif kecuali pasti mencakup perlindungan terhadap masyarakat minoritas di dalam teksteks wahyu-Nya yang demikian jelas. 286 Ibid. Banyak orang berprasangka bahwa komitmen terhadap Islam dan menjadikannya sebagai pondasi bagi bangunan kehidupan berarti menolak keberadaan kelompok minoritas non muslim dalam masyarakat Islam dan menolak adanya kesatuan berbagai kelompok masyarakat. damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah. (Q. dan masa mendatang. padahal sesungguhnya ia merupakan pilar yang kokoh di antara pilar-pilar penyangga kebangkitan umat. tidak ada kerancuan dan campur aduk di dalamnya. baik di masa lalu. supaya kamu mendapat rahmat. Jika orang ingin mengetahui lebih jelas. 285 549 .701 Prasangka tersebut jelas tidak benar. yang pengetahuan-Nya menguasai berbagai persoalan umat masa lalu. karena Islam yang diturunkan oleh Dzat Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui –yang memahami benar apa yang terjadi pada umat manusia. ketika (selama ini) kekuatan 700 persatuan hanya berlandaskan pada teks-teks kesepakatan belaka.          "Orang-orang beriman itu Artinya: sebab itu Sesungguhnya bersaudara. ia bahkan menganggap persatuan sebagai salah sesuatu yang dijunjung tinggi oleh agam. masa kini. lihatlah ayat berikut ini: 700 701 Risalah: Nahwa an Nur (Menuju Cahaya).

hal. Islam dating untuk mewujudkan kebaikan bagi sekalian manusia dan rahmatan lil 'alamin. melainkan juga berbicara mengenai anjuran agar berbuat baik kepada ikatan di antara semua elemen selama kerjasama untuk Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami).S Mumtahanah: 8) "Ayat mereka." Tidak benar jika ada yang menyangka bahwa Ikhwanul Muslimin adalah kumpulan para propagandis rasialisme yang membeda-bedakan status sosial di antara anggota masyarakat. kami menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sangat menekankan kepada pemeluknya untuk menghormati kesatuan kemanusiaan secara umum. Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berlaku adil. 702 ini tidak hanya berbicara mengenai perlindungan saja."702 "Sesungguhnya Islam. yang menjamin kebaikan. Dan agama yang demikian itu tentunya jauh dari membeda-bedakan hati dan membelah-belah dada. 22 550 . (Q.                                 Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. adalah agama persatuan dan persamaan.

dan Kami secara orang-orang semua. 302 551 . Sejarah panjang yang bercerita tentang hubungan baik antara penduduk negeri ini semuanya –baik yang muslim maupun non muslim.S Al Maidah: 8) "Islam bermuamalah memahami ini juga memerintahkan baik kepada kami maka kepada tidak kita untuk kafir 703    berbuat dzimmi. berfirman:               Artinya: "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. sampai-sampai dalam keadaan marah dan benci sekalipun. hal. berlaku adillah. keamanan. hal." Minoritas non muslim di negeri ini sangat paham bagaimana mereka berhasil mendapatkan ketenangan. sebaiknya kita mencatat penduduk negeri yang mulia ini. bahwa mereka mampu yang mengekspresikan makna-makna ajaran dalam berbagai kesempatan. Berbicara tentang hal ini sepertinya tidak akan ada habisnya. keadilan serta emansipasi yang utuh pada setiap ajaran dan hukumnya yang ada pada agama ini.704 703 704 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda). Maka Allah Swt. Memang. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. pernah mengajak kepada perselisihan antar kelompok ataupun fanatisme golongan.cukuplah untuk mengungkap secara jelas tentang hal di atas. (Q. 105 Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam). meski hukum dan ajarannya belum menjadi keyakinan mereka. Mereka menganggap bahwa Islam adalah satu di antara makna nasionalisme mereka.Islam telah mengharamkan permusuhan.

Dengan demikian." Idenitas Islam ini. sejarah dan warisan turats di bidang pemikiran dan undang-undang.Namun Imam Syahid menjelaskan dan memperingatkan jangan sampai seruan persatuan nasional ini dijadikan benih untuk menghadang dakwah Islam dan penyebaran prinsip-prinsipnya serta pendirian masyarakat muslim. sama halnya dengan warga Negara muslim dalam aspek-aspek tersebut secara sama. Ustadz Musthafa Masyhur. Sungguh kemuliaan itu bagi Allah. Maka barang siapa yang berusaha dengan yang selain itu.706 705 706 Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda).105 Risalah: Wudhuh Ru'yah. identitas Islam tercermin dalam diri seorang muslim yang berupa: akidah. hal. niscaya kami akan menghentikannya dan akan kami jelaskan mengenai kesalahan yang dilakukannya. maka hal ini merupakan penyimpangan dan penindasan terhadap Islam. peradaban dan kebangsaan. 25 552 . namun juga mencakup seluruh kelompok minoritas non muslim yang telah hidup bersama komunitas muslim. akidah. bahasa dan peradabannya. Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. "Negara Mesir menyatu bersama Islam dengan sepenuh dirinya. dan melakukan jihad dengan harta dan jiwanya. syariah. dan kami juga tidak akan pernah mengorbankan kemaslahatan kaum muslimin demi terwujudnya kesatuan yang semua."705 Al Ustadz Musthafa Masyhur. tidak akan melakukan tawar-menawar dalam masalah akidah untuk merealisasikannya. menolak setiap penindasan. semakin luas jangkauannya. yang kemudian membelanya. menjelaskan bahwa persatuan nasional mencakup makna Islam itu sendiri. ras. kebangsaan. dan cukuplah itu bagi kami. peradaban. beliau katakana. "Namun demikian kami juga tidak akan membeli kesatuan ini dengan iman kami. kemuliaan. Imam Syahid berkata. hal. baik ras. tidak berhenti hanya pada orang-orang yang komitmen terhadap agama Islam di dunia Islam. budaya. Kami hanya akan membeli kesatuan ini dengan kebenaran dan keadilan.

Al Quran pun menggariskan sikap tegas dengan firmannya. sangat jelas dan sama sekali tidak aniaya. baik dalam maupun luar negeri menjamin kesempurnahan pemenuhan hak non muslim.316 553 . Namun. atau hak kewarganegaraan yang minoritas non muslim. "Saya ingin menegaskan kepada kalian wahai tuan-tuan sekalian dengan ketegasan yang pasti bahwa politik Islam.Kedua: Sikap Islam terhadao orang-orang asing: Imam Syahid juga menjelaskan tentang hal ini dengan mengatakan. Prinsip Islam dalam menyikapi umat lain adalah prinsip perdamaian dan persahabatan. sepanjang mereka berprilaku lurus dan berhati bersih.kemuliaan yang paling suci sepanjang sejarah.                                          707  Risalah: Mu'tamar Thalabah Ikhwanul Muslimin (Muktamar Pelajar dan Mahasiswa Ikhwanul Muslimin). baik hak kenegaraan."707 "Inilah sikap Islam terhadap kelompok minoritas non muslim. jika hati mereka rusak dan kejahatan mereka merajalela. hal. hal itu karena kemuliaan Islam –di tingkat internasional.

dan apabila mereka menyendiri.                               Artinya: "Hai orang-orang yang beriman.S Ali Imron: 118-119) Islam telah menentukan secara cermat tentang siapa saja yang harus kita boikot. mereka Berkata "Kami beriman". di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Beginilah kamu. kamu menyukai mereka. mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur benci terhadap kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Telah nyata kebencian dari mulut mereka. sungguh Telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami). mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. (Q. Katakanlah (kepada mereka): "Matilah kamu Karena kemarahanmu itu". berlepas diri darinya dan tidak berhubungan dengan mereka:                    554 . jika kamu memahaminya. padahal mereka tidak menyukai kamu. dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang. apabila mereka menjumpai kamu. dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi.

287 555 . Tuduhan itu tentu saja tanpa dasar dan merupakan lamunan belaka. memang begitulah jalan pikiran mereka. Imam Syahid menolak orang-orang yang menjadikan orang-orang asing sebagai hujjah dan kendala utama dalam menerapkan syariat Islam di masyarakat. (Q. kalau mereka tetap berburuk sangka kepada kita. jika saja mereka dengan tulus mau memberikan kepercayaannya kepada kita. Maka mereka Itulah orangorang yang zalim. baik kita mengikuti Islam maupun tidak. sebenarnya para juru bicara dan para politisi 708 Ibid. yang hanya akan menciptakan kerusakan dan mengacaukan sistem hidupnya (bangsa itu). Sesunguhnya manusia dengan statusnya sebagai manusia dihimpun oleh pertautan kemanusiaan. Akan halnya Negara-negara itu.S Mumtahanah: 9) Tidak ada satu pun orang bijak yang dapat memaksakan kepada suatu bangsa untuk rela di dalam tubuhnya ada orang yang sifatnya seperti tersebut pada ayat di atas.708 Kami tidak memusuhi bangsa Barat di belahan dunia manapun.   Artinya:  "Sesungguhnya Allah Hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu Karena agama dan mengusir kamu dari negerimu. sebelumnya berjalan harmonis. "Ada sebagian orang menuduh bahwa sistem Islam (dalam alam kehidupan modern) menjauhkan politik kita dari Negara-negara dengan Barat dan yang mengeruhkan hubungan antara kita mereka. hal. dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Namun. merampas tanahnya dan membantu penindas untuk melakukan penindasan. dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan. Adapun perhitungan kita adalah terhadap pemerintah Barat yang memperbudak Negara-negara Islam.

dan sesungguhnya segala urusan berada di tangan Allah. sebagai sesuatu pembenaran janji Rasulullah Saw. Walaupun kita mungkin tidak sempat menyaksikannya.mereka jga sering berkata lantang bahwa setiap Negara itu bebas menentukan sistem ideology yang akan dijadikan pijakannya. sepanjang tidak merampas hak-hak bangsa lain. Yang memelihara dakwahnya dan yang membuat Takdir dari setiap peristiwa. hal.709 Penutup Walaupun jarak antara realita atau titik tolak dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai begitu luas dan membutuhkan generasi-generasi yang terus berganti. Para pemimpin politik Negara-negara itu seharusnya paham bahwa Islam sebagai sistem kenegaraan adalah sistem paling mulia lagi sakral yang pernah dikenal oleh sejarah. 287 556 . adalah dasar-dasar ideology paling kokoh yang pernah dikenal manusia. namun Ikhwanul Muslimin meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hal itu akan terwujud. serta apa saja yang membantu perwujudan kejayaan. Mereka (Ikhwanul Muslimin) berupaya menghidupkan tujuan-tujuan ini di jiwa. mengalirkan pemahaman dan kaidah-kaidahnya di dalam hati. dimana terdapat kebaikan dan kemaslahatan. Sedangkan dasar-dasar ideology yang diletakkan oleh Islam yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga kemuliaannya. tanpa ada keraguan dan kebimbangan. dan Al Quran. Mereka berupaya melakukan: 709 Risalah: Nahwa an Nur (Menuju Cahaya).

• Tidak menunggu hingga berdirinya Negara Islam untuk mewujudkan persatuan Negara-negara Islam. dengan perspektif yang jelas dan integral. walaupun kita sebenarnya tidak berhak memastikan kesucian seseorang di atas ketentuan Allah. baik dalam skala masyarakat atau skala kolektif. serta dengan bertawakkal kepada Allah dengan penuh kesempurnaan. maupun melalui organisasi untuk mendekatkan bangsa-bangsa dan pendirian jalinan kerjasama yang baik. perannya.• Menghidupkan fikrah khilafah. Allahu akbar wa lillah al Hamd 710 kita berbaik sangka dengan mengatakan beliau gugur sebagai syahid. kesatuan loyalitas. • • Berupaya membangkitkan ruh yang satu di tubuh umat di pelbagai belahan dunia. 557 . dan tidak membatasi pada kawasan tertentu saja. mendukung dan membantunya demi tercapainya kesatuan pemahaman. Namun mereka berupaya melakukan perjuangan ini. • Sampai kemudian ia bisa diterjemahkan dalam realitas yang sempurna dengan mendirikan pemerintah Islam yang komitmen dengan syariat Allah. mengarahkannya. menjelaskan tentang urgensinya. • Dan kami menyimak dari perkataan Imam Syahid710 di dalam rislahrisalahnya.. keterkaitannya dengan akidah umat dan persatuannya. dan saling menopang dalam menghadapi segala marabahaya dan perkembangan kemampuan dan Negara. manhaj Islam dan syariatnya. kepekaan. mengenalkannya kepada masyarakat. dan dengan menyatukan antar Negara-negara muslim sesuai dengan manhaj Islam dan tujuan-tujuannya. kesabaran dan tidak menyimpang dari jalan dan manhaj. kesatuan hubungan. Memberikan perhatian yang besar terhadap problematika dunia Islam. bahwasanya semua tujuan-tujuan tersebut dilakukan secara bersamaan dengan langkah-langkah yang gradual hingga ia bisa menyempurnakan garis putarannya. yakni jalan Rasulullah Saw.

Risalah: Baina l-Amsi wal Yaum (Antara Kemaren dan Hari ini) Risalah: Mu'tamar Thalabah Ikhwanul Muslimin (Muktamar Pelajar dan Mahasiswa Ikhwanul Muslimin). Risalah: Mu'tamar al Khamis (Muktamar Ke V) Risalah: Da'watuna (Dakwah Kami) Risalah: Mu'tamar Sadis (Muktamar ke VI) Risalah: Ta'alim (Risalah Ta'alim) Risalah: Al 'Aqaid (Risalah akidah) Risalah: Al Jihad (Risalah Jihad) Risalah: Ila al Syabab (Kepada Para Pemuda) Risalah: Nizhamul Hukm (Sistem Islam) Risalah: Al Usrah (Usrah) Muzakkirat Da'wah wa Da'iyah Lil Imam al Syahid Hasan (Memoar Hasan Al Banna). 2. Majmu'atu Rasail. Risalah: Hal Nahnu Qoumun 'Amaliyun (Apakah Kita Para Aktivis)? Risalah: Da'watuna Fi Thaurin Jadid (Dakwah Kami di Zaman Baru) Risalah: Ila Ayyi Syai'in Nad'unnas (Kepada Apa Kita Menyeru Manusia). Risalah: Nahwa an Nur (Menuju Cahaya) Risalah: Ijtima Ru'asa al Manatiq (Pertemua Ketua-ketua Wilayah). Lil Imam Syahid Hasan al Banna • • • • • • • • • • • • • • • • • • Risalah: Al Ikhwan tahta rayatil Quran (Ikhwan di bawah naungan panji Al Quran). 558 .Referensi dan Daftar Pustaka 1. Risalah: Musykilatuna Fi Dhau'I al Nizham al Islamy (Agenda Persoalan Kita dalam kacamata sistem Islam).

Artikel dengan judul. 22. Mubadarah al Ikhwan lil Ishlah 11. Edisi 82. Artikel dengan judul Aina Qalbu l-Muslimin min Dima al Muslimin? Ustadz Musthafa Masyhur. Ustadz Jum'ah Amin. 17. Al Ikhwan al Muslimun Kubra al Harakat al Islamiyah. 29. 24. Multipartai. Risalah Ru'yah Wadhihah. Perspektif Ikhwan seputar: Syuro. 28. 16. dimana ia mengungkapkan kekagumannya terhadap Kamal At-Turk. 18. edisi 16 Januari 1951 M. 4. Al Fiqh al Siyasy 'inda al Imam al Syahid Hasan al Banna. Pusat Studi Islam. Artikel dengan judul Al Haqqu la Budda an Tahmihi al Quwwah. tahun 1948 M. 8. Wanita. al Imam al Syahid Hasan Al Banna Hamil Liwa al Da'wah Fil Qarni al 'Isyrin. Ustadz Fuad Hajarsi. Al Muqawamah al Sirriyah fi Qanat Suwais. 23. Ustadz Muhammad Ahmad Rasyid 26. Dr. Majalah Risalah. Muhammad Ahmad Rasyid. Al Tsawabit wal Mutaghayyirat. Artikel yang ditulis oleh Al Ustadz Musthafa Masyhur dalam peringatan kesyahidan Imam Hasan Al Banna. 13.Bagian terakhir dari risalah yang ditulis oleh Imam Syahid untuk Ikhwanul Muslimin. Nasehat Imam Syahid Hasan Al Banna kepada Ikhwan. Dr. Oktober 1965 M. 6. limadza a'damuni? Ustadz Sayyid Quthb. 19. 9. Fuad Al Hajarsy. Al Ikhwanul Muslimun wa Harb Filastin. 21. Yusuf Al Qaradlway. Ramadan 1422 H/Desember 2001 M. Darul Basyir-Thanta. Dua'tun La Qudhat lil Hasan al Hudhaibi (Kami adalah Da'I bukan para hakim). Ustadz Kamil Syarif. 20. Ustadz Muhammad Mahdi Akif. edisi perdana. Syubhat Haula al Fikri al Islamy al Mu'ashir. Yang kemudian dipublikasikan kembali lewat Majalah Dakwah. dari buku Al Imam Syahid. Taufik Wa'i. 3. 5. 15. Artikel dengan judul. Koran Ikhwanul Muslimin. 14. Syawal 1419 H/ Januari dan Februari 1999 M. Ustadz Kamil Syarif. Dr. Bagian dari surat Imam Syahid kepada Nahas Basya dalam jumpa pers yang ia sampaikan kepada beberapa media. Ini adalah surat yang dipublikasikan oleh Koran Ikhwanul Muslimin. 10. Salim al Bahnasawy. hal. Al Ikhwan al Muslimun wal Qadiyah Filastiniyah. Ustadz Fuad Hajarsi. Al Shahwah al Islamiyah. Ustadz Musthafa Masyhur. Musthafa Masyhur. Artikel dengan judul Al Ikhwanul Muslimun Da'watun wa risalah. 7. Artikel dengan judul. Dirasah Syar'iyyah wa Siyasiyah Lil Qadiyyah al 'Iraqiyyah tahun 2002 M. Mawaqif Fi Da'wah wa Tarbiyah. diterbitkan oleh Majalah Al Mabahits. Hasan Al Banna. Manhajul Imam al Banna. Artikel dengan judul Kaidun Mafduh Lil Islam wa ahlih. 27. 559 . Diantara penjelasan Imam Syahid dalam Muktamar rakyat untuk solidaritas Palestina di Mesjid Al Azhar. al Laihah al 'Alamiyah lil Ikhwan al Muslimin (Tata Tertib Internasional Ikwanul Muslimin). Ustadz Abbas Asisi. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris. 25. Mushthafa Masyhur 12. Al Masar.

30 Oktober 2005 M 37. Ustadz Mahmud Abdul Halim. Dr. edisi 32 34. I'lam al Muwaqqi'in. Ibnu Hisyam 30. Al Ikhwanul Muslimun. Realitas Karakteristik Fase Dakwah dan Hakikat Perseteruan 560 . 19 Nopember 1998 M. Koran. Koran. Bi Yaumiyyat al Akhbar. Misi dan Tujuan Kedua. tahun 1976 dan tahun 1977 M 35. Ibnu Qayyim 38. 31. 32. Majalah. Koran tentang Konsep Syuro Islam tahun 2004 M. edisi 283 36.Al Ikhwanul Muslimun. Daftar Isi Daftar Isi: Pengantar Pendahuluan Bab I Mengenal Konsep Dakwah Ikhwanul Muslimin Pertama. Muhammad 'Imarah. Afaq 'Arabiyah. Koran. Al Da'wah. Ahdats shana'at Tharikh. al Sirah Al Nabawiyah. 27 Maret 1952 M 33. Majalah. Edisi ke V. Afaq 'Arabiyah. Dasar pemikiran Dakwah Islam adalah Proyek Kebangkitan Obsesi. Al Da'wah. Artikel dengan judul.

Target-target Tarbiyah Masyarakat Sebagai Prasyarat Mendirikan Negara. tarbiyah untuk individu dan masyarakat.Tentang Kewajiban Dakwah Ketiga: Kendala dan Faktor-faktor Kesuksesan Kendala dan rintangan yang dihadapi oleh dakwah Bekal Kita Menghadapi rintangan Faktor-faktor Kesuksesan Dakwah Keempat: Keistimewaan dan ciri khas dakwah Dakwah Kami adalah Islam yang kokoh Siapakah kalian? Apa sifat kalian? Diantara Karakteristik Dakwah Ikhwanul Muslimin Bab II Mekanisme Perubahan Pengantar Realita dan manhaj perubahan Tabiat Perubahan dan Karakteristiknya Kepemimpinan yang bijak dan mengarahkan Semangat Ringkasan Prasarana Perubahan Prasarana pembentukan. Urgensi Strategi dan Evaluasi Ikhwan dan Manhaj-manhaj yang lain Pemahaman Seputar Sarana-sarana Dakwah Kotak Pemilu Tentang Waktu yang diperlukan Ikhwan Setelah Berdirinya Negara Jihad adalah Jalan Dakwah Makna Al Nashr (Kemenangan) dan Bentuknya yang Variatif Bab III Pemahaman Tarbiyah Dalam Proses Pembinaan 561 .

Dalam Aspek Akidah dan Ibadah Kedua. Yang Tsabit (prinsipil) dan Mutagayyir (relatif) dalam dakwah.Gambaran-gambaran Pembinaan Tarbawi dan Ciri-cirinya Manhaj Imam Hasan Al Banna dalam Tarbiyah Akidah Ujian dan Cobaan adalah Sebuah Kemestian dalam Dakwah Makna kekuatan Yang diinginkan Barisan Dakwah Kerapian Shaf dan Hubungan Antara Komponennya Keberlangsungan Tarbiyah Tentang Realitas Kader Dakwah Pentingnya Refleksi Nilai-nilai Tarbiyah Tarbiyah Mas’ul Dakwah dan Struktur Kepengurusan Tentang Kitman (Menyembunyikan) dan Sirriyah (kerahasiaan) dalam Dakwah. Dalam Aspek Nurani. Poros-poros simpul utama dalam Target-target Tarbiyah Poros-Poros utama dalam Pembinaan tarbawi terhadap individu Pengarahan dan Wasiat. Tentang Rasa Kepemilikan Terhadap Islam Hujjah Bab IV Proses Pembentukan Individu Kader Dakwah (Perbaikan Diri). Pengantar Karakteristik Pembinaan Diri Target-Target Tarbiyah Target Umum Asas manhaj Karakteristik Target (keistimewaan tujuan-tujuan tarbiyah) Ciri-ciri Dalam Target Tarbiyah Tingkatan Target Tarbiyah Urgensi Pembangunan yang benar dan Keterikatan antar target-target tarbiyah. Pertama. Dalam Aspek Cinta dan Ukhuwah 562 . dan Kepekaan Iman Ketiga.

Dalam Aspek Dakwah Kesepuluh. Dalam Aspek Kesehatan Fisik Ketujuh. Dalam Aspek Jamaah Bab V Membangun Keluarga Muslim Urgensi Membangun Rumah Tangga Urgensi Perbaikan Diri Kaidah dan Tujuan Pembinaan keluarga Muslim Bab VI Bekerja Bersama Masyarakat Manhaj Islam dalam Membangun Masyarakat Urgensi Bekerja Bersama dengan masyarakat Poros-poros Sinergisitas kerja dengan masyarakat Asas-asas Utama Perbaikan Sosial Tahapan-tahapan amal sosial dan titik tolaknya Sifat dan Karakteristik Amal bersama masyarakat Mempersiapkan kader dakwah untuk bersinergi dengan masyarakat.Keempat. Dalam Aspek Masyarakat dan Rumah Tangga Kesembilan. Dalam Aspek Usaha dan Pekerjaan Kedelapan. Dalam Aspek Menahan Diri Kelima. Bab VII Tujuan dan Aspek Amal Bersama Keluarga dan Masyarakat Poros-poros dan Tujuan Amal Bersama Masyarakat Penjelasan Bab VIII 563 . Dalam Aspek Akhlak dan Kepribadian yang baik Keenam.

Tentang Tujuan Pembebasan Negeri dan Kemerdekaannya Mukadimah Strategi Mengusir Penjajah Makna Negara Islam dan sikap terhadap permasalahan Palestina. Mengenal dengan baik Karakter musuh Bab IX Tentang Tujuan Membentuk Pemerintah Islam Mukadimah Ikhwanul Muslimin Tidak Ambisi Kekuasaan dan Tidak bermaksud menguasai pemerintahan. Keterlambatan Pemerintah (dalam menerapkan syariat Islam) Tentang Tabiat Pemerintah terhadap Islam: Perbaikan pemerintah yang komprehensif Sikap Terhadap pemerintah Asas Pendirian Negara Adab-adab Ikhwanul Muslimin dalam Melakukan konfrontasi Politik. Memimpin Dunia 564 . Kaidah-kaidah sistem Sosial dalam Islam Kaidah Sistem Ekonomi dalam Islam Metode Terwujudnya kecondongan pemerintah terhadap Bab X Tentang Tujuan Pembebasan Negeri-negeri Muslim Mengembalikan Eksistensi Negara. Sikap terhadap kekuatan pemerintah yang menginginkan perbaikan. Revolusi dan kudeta Tentang dakwah. Karakteristik Pemerintah Islam yang dicita-citakan Tiang-tiang Penyangga Sistem pemerintahan Islam dan undang-undang konstitusi Gambaran Sistem Politik Islam Menolak cara-cara kekerasan. Mendirikan Khilafah.

mengumumkan aktivitas dan nama. Institusi dan Anggotanya Persaudaraan dalam Perspektif Ikhwan Tipe Banyak Tanya dan Kritis terhadap Dakwah Rekayasa Kata-kata dan Istilah Sanggahan terhadap Klaim Monopoli. dan Apakah Jaminannya Prinsip Kami Menghadapi Permusuhan dan Persaingan Politik Ikhwan dan Sejarah Reformasi Mesir Bentuk-bentuk Proyek Perbaikan Model Perbaikan Hukum dan Perundang-udangan Tuntutan Perbaikan Undang-undang Pemilu Seputar Koordinasi dan Aliansi Persimpangan Jalan Urgensi Pengamanan terhadap Dakwah Imam Syahid dan pembentukan partai-partai Tentang Aktivitas POlitik Sikap Jamaah terhadap mazhab-mazhab dan aliran-aliran Partner Negara dan sikap terhadap orang-orang asing 565 .Urgensi Khilafah dan bagaimana mendirikannya kembali Fase-fase utama untuk mewujudkan tujuan Contoh dan Model Jawaban terhadap klaim bahwa Barat telah mengepung kita Bagaimana mewujudkan Ustaziyatul 'Alam (kepemimpinan dunia) Umat Islam dan Perang peradaban Asas tegaknya kesatuan internasional Peran yang dapat kita lakukan Bab XI Penjelasan seputar Sikap Dakwah dan Politik Jamaah Seputar permasalah propaganda. Sikap Jamaah Terhadap Individu dan organisasi-organisasi Yang Berbuat Untuk Kebaikan dan agama Islam. Jama'ah Ikhwan mendukung segala seruan untuk perbaikan Jamaah membaca Konstelasi Politik dengan baik Permusuhan terhadap Dakwah.

Penutup Referensi dan Daftar Pustaka Daftar Isi 566 .