P. 1
Bab1_Pengenalan_1612011

Bab1_Pengenalan_1612011

|Views: 293|Likes:
Published by Atikah Jumat

More info:

Published by: Atikah Jumat on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

SEEB2023 MAKROEKONOMI BAB 1

PENGENALAN
Disediakan oleh: ZALINA MOHD MOHAIDEEN
BIDANG SAINS SOSIAL CAS, UUM

21/03/2011

A102

1

APA ITU MAKROEKONOMI?

‡ Salah satu cabang ekonomi, selain mikroekonomi. ‡ Mengkaji gelagat ekonomi secara agregat/keseluruhan. ‡ Pembolehubah yang terlibat seperti output agregat, tingkat harga, guna tenaga dan pengangguran, kadar bunga, kadar upah dan pertukaran asing. ‡ Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembolehubah tersebut. ‡ Mengkaji dasar kerajaan untuk mengawal pembolehubah tersebut.

21/03/2011

A102

2

-Percaya tingkat upah dan harga akan menentukan g/tenaga. -Tetapi apabila berlaku Great Depression pada tahun 1929-1932 (selepas perang dunia II). kadar upah akan jatuh dan ini akan menyebabkan firma meningkatkan kuantiti buruh diminta. -Percaya sistem pasaran bebas akan membuat penyesuaian untuk mengatasi masalah kemelesetan dan seterusnya pertumbuhan ekonomi akan wujud kembali. 21/03/2011 A102 3 . mereka sedar sistem pasaran bebas tidak boleh secara automatik mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan g/tenaga penuh.Cth: Jika output jatuh dan seterusnya permintaan buruh jatuh (keluk DD buruh beralih ke kiri).SEJARAH MAKROEKONOMI ‡ Model Klasik (1776-1930an): -Menggunakan model mikro untuk menyelesaikan masalah makro. -Percaya kemelesetan yang berlaku dapat diperbetulkan dengan sendirinya.

-Percaya campurtangan kerajaan perlu untuk mencapai g/tenaga penuh dan pertumbuhan ekonomi yang kukuh. 21/03/2011 A102 4 . interest and money´. -Percaya bahawa harga dan upah bukan penentu kepada g/tenaga.SEJARAH MAKROEKONOMI ‡ Model Keynes (1936): -Mengemukakan teori yang menjadi asas kepada teori makroekonomi moden dalam bukunya ³The general theory of employment. -Percaya bahawa permintaan/perbelanjaan agregat ke atas barang dan perkhidmatan menentukan tingkat ekonomi yang dicapai oleh negara.

MASALAH MAKROEKONOMI: PENGANGGURAN ‡ Definisi: peratusan daripada tenaga buruh yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehinya. Barang Pengguna C A Y0 M P N R KELUK KEMUNGKINAN PENGELUARAN KDNK Benar KNK POTENSI DAN KNK BENAR KDNK P KDNK B Y1 Jurang Pendapatan Negara 21/03/2011X1 X0 B D A102 Tahun 5 Barang Ketenteraan . ‡ Kadar pengangguran yang tinggi menunjukkan g/tenaga penuh/output potensi tidak dapat dicapai. ‡ Merupakan petunjuk utama keadaan ekonomi. ‡ Faktor utama ia berlaku kerana kekurangan AD/AE serta faktor lain.

5% adalah dianggap GTP. 21/03/2011 A102 6 . ‡ Dasar kerajaan akan memastikan kadar pengangguran yang rendah @ GTP.MASALAH MAKROEKONOMI: PENGANGGURAN ‡ Kadar pengangguran = Tenaga buruh ± g/tenaga (bekerja) x 100 @ Jumlah penganggur x 100 Tenaga buruh Tenaga buruh ‡ Pengangguran semulajadi sekitar 4% hingga 6.

eksport berkurangan. kenaikan upah. pelaburan berkurangan dan import meningkat. dasar kerajaan adalah memastikan supaya kadar inflasi dalam negara kekal rendah. 5%-10% sederhana dan selebihnya dianggap serius. kenaikan harga barang import. ‡ Kadar inflasi = IHP thn semasa ± IHP thn sblm x 100 IHP thn sblm ‡ Kadar inflasi di bawah 4% adalah rendah. ‡ Kesan negatif akibat inflasi adalah seperti upah benar akan merosot. ‡ Biasanya berlaku semasa ekonomi berada di puncak atau boom. 21/03/2011 A102 7 . ‡ Faktor berlaku inflasi ialah permintaan agregat yang tinggi melebihi kemampuan sektor pengeluaran.MASALAH MAKROEKONOMI: INFLASI ‡ Definisi: kenaikan tingkat harga umum secara berterusan. kebajikan masyarakat merosot. ‡ Oleh itu. ketidakstabilan politik dan ekonomi serta kenaikan bekalan wang tanpa disertai dengan kenaikan penawaran barang.

MASALAH MAKROEKONOMI: INFLASI ‡ Hubungan negatif inflasi dan pengangguran: -Dalam ekonomi. -Semasa AD tinggi. biasanya apabila kadar pengangguran rendah. 21/03/2011 A102 8 . kadar inflasi adalah tinggi dan sebaliknya. Manakala semasa AD jatuh. menyebabkan semakin banyak buruh diperlukan oleh sektor pengeluaran dan seterusnya mengurangkan pengangguran (dan sebaliknya). -Kadar inflasi tinggi adalah disebabkan oleh permintaan agregat yang tinggi. kadar inflasi juga tinggi dan kadar pengangguran adalah rendah. kadar inflasi adalah rendah dan kadar pengangguran adalah tinggi.

MASALAH MAKROEKONOMI: INFLASI ‡ Hubungan negatif inflasi dan pengangguran (samb): -Hubungan ini ditunjukkan melalui keluk Phillip: 21/03/2011 A102 9 .

apabila berlaku pertumbuhan output yang perlahan dan kemelesetan ekonomi yang berterusan (depression) di seluruh dunia pada tahun 1970an. 21/03/2011 A102 10 . stagflasi menjadi suatu realiti. -Golongan Keynesian pada awalnya menyatakan mustahil stagflasi boleh berlaku dalam ekonomi. -Sebahagian ahli ekonomi percaya stagflasi juga boleh berlaku ketika kadar pengangguran tinggi diikuti dengan tindakan kerajaan meningkatkan penawaran wang tanpa disusuli dengan kenaikan dalam permintaan.MASALAH MAKROEKONOMI: INFLASI ‡ Hubungan positif inflasi dan pengangguran: -Inflasi yang tinggi diikuti kadar pengangguran yg tinggi dikenali sebagai stagflasi. -Tetapi. -Ketika itu berlaku kejutan dalam penawaran disebabkan kenaikan mendadak harga minyak dunia.

MASALAH MAKROEKONOMI: PERTUMBUHAN EKONOMI ‡ Tahap ekonomi sesebuah negara diukur berdasarkan kepada peningkatan dalam output agregat (jumlah kuantiti barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh ekonomi dalam tempoh masa tertentu). KDNK benar Satu kitaran perniagaan C Puncak A Puncak D B Tahun 21/03/2011 A102 11 . ‡ Ekonomi kadangkala mengalami keadaan turun naik (business cycle).

21/03/2011 A102 12 . ‡ Kadar pertumbuhan ekonomi= KDNK benar tahun semasa ± KDNK benar tahun sebelum x 100 KDNK benar sebelum ‡ Dasar kerajaan memastikan pertumbuhan ekonomi sentiasa kukuh dan stabil. ‡ AD jatuh menunjukkan berlakunya kemelesetan (recession). ‡ Jika berlaku lebih lama dianggap sebagai depression.MASALAH MAKROEKONOMI: PERTUMBUHAN EKONOMI ‡ Tingkat output/AD/AE yang rendah menunjukkan taraf hidup juga rendah. negara tidak dapat memaksimumkan kebajikan masyarakat.Biasanya berlaku untuk tempoh dua sukuan yang berturut-turut.

‡ Dasar kerajaan memastikan supaya akaun ini sentiasa berada dalam keadaan lebihan. ‡ Dasar kerajaan juga mengelakkan akaun ini berada dalam keadaan defisit. iaitu pembayaran ke luar negara melebihi penerimaan masuk ke dalam negara.MASALAH MAKROEKONOMI: IMBANGAN PEMBAYARAN ‡ Definisi:rekod pembayaran yang dibuat oleh sesebuah negara ke negara lain serta penerimaan dari negara lain ke negara tersebut. iaitu penerimaan dari negara lain lebih banyak daripada pembayaran yang dibuat ke negara lain. ‡ Antara faktor yang menyumbang kepada lebihan dalam imbangan pembayaran ialah eksport melebihi import. 21/03/2011 A102 13 . pelaburan langsung asing dsb. ‡ Defisit akan memberi kesan buruk kepada prestasi ekonomi seperti kenaikan kadar pertukaran asing serta kemerosotan dalam pelaburan.

iaitu kadar pengangguran yang rendah.PERANAN KERAJAAN ‡ Untuk mencapai keempat2 objektif makroekonomi. kestabilan dalam tingkat harga. kerajaan perlu campurtangan melalui TIGA polisi utama: 1) Dasar fiskal 2) Dasar kewangan 3) Dasar pertumbuhan @ supply side 21/03/2011 A102 14 . pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan lebihan dalaam imbangan pembayaran.

‡ Semasa ekonomi deflasi (meleset) @ AD merosot. ‡ Semasa ekonomi inflasi. 21/03/2011 A102 15 . ‡ Jumlah cukai yang hendak dikenakan serta jumlah perbelanjaan yang hendak digunakan bergantung kepada keadaan ekonomi. kerajaan akan naikkan T dan kurangkan G untuk mengurangkan inflasi (dasar fiskal menguncup).PERANAN KERAJAAN: DASAR FISKAL ‡ Dilaksanakan melalui cukai (T) dan perbelanjaan kerajaan (G). kerajaan akan kurangkan T dan naikkan G untuk merangsang ekonomi (dasar fiskal mengembang). ‡ Cukai (T) dikutip daripada isirumah dan firma dan seterusnya hasil cukai ini akan digunakan untuk perbelanjaan pengurusan dan pembangunan (G). ‡ Ini merupakan idea utama Keynes (1936) yang mengatakan kerajaan patut menggunakan dasar fiskal untuk menstabilkan tingkat output dan g/tenaga.

‡ Semasa ekonomi meleset cthnya BP boleh menambahkan penawaran wang melalui alat dasarnya supaya kadar bunga turun (dasar kewangan mengembang) dan seterusnya merangsang perbelanjaan isirumah dan firma (AD). ‡ Selain itu.PERANAN KERAJAAN: DASAR KEWANGAN ‡ Kerajaan (melalui bank pusat) mengawal ekonomi melalui kawalan bekalan wang/penawaran wang dalam ekonomi. ‡ Walau bagaimanapun. kadar pertukaran. timbul persoalan sejauh mana dasar ini mampu memberi kesan kepada ekonomi. kadar pengangguran dan tingkat output. kebanyakan ahli ekonomi juga percaya kuantiti wang ditawar mampu mempengaruhi tingkat harga umum. 21/03/2011 A102 16 . ‡ Keynes percaya campurtangan kerajaan melalui alat dasar kewangan mampu mempengaruhi perbelanjaan agregat melalui penentuan kadar bunga.

PERANAN KERAJAAN: DASAR PERTUMBUHAN ‡ Selain campurtangan untuk mempengaruhi AD. 21/03/2011 A102 17 . ‡ Dasar ini mampu meningkatkan kecekapan firma. ahli ekonomi berpendapat kerajaan patut menggunakan dasarnya untuk merangsang penawaran agregat (AS) bagi merangsang output agregat dan pendapatan negara. meningkatkan produktiviti buruh dan seterusnya mengurangkan kos pengeluaran ‡ Antara cth dasar ini ialah mengawal tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktiviti supaya kenaikan kos mampu dielakkan serta galakan kegiatan R&D.

makroekonomi turut mengkaji TIGA komponen pasaran: 1) Pasaran barang dan perkhidmatan 2) Pasaran buruh 3) Pasaran kewangan 21/03/2011 A102 18 .KOMPONEN MAKROEKONOMI ‡ Makroekonomi melibatkan EMPAT sektor utama: 1) Isi rumah 2) Firma (sektor swasta) 3) Kerajaan (sektor awam) 4) Sektor antarabangsa ‡ Keempat2 sektor ini adalah saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain dan ditunjukkan oleh rajah aliran pusingan pendapatan. ‡ Selain itu.

KOMPONEN MAKROEKONOMI:SEKTOR EKONOMI ‡ Rajah aliran pusingan pendapatan bagi ekonomi empat sektor: Upah/Gaji Faktor Pengeluaran Cukai Pendapatan FIRMA ISI RUMAH Bayaran Pindahan KERAJAAN Brg & perkhidmatan 21/03/2011 A102 19 .

KOMPONEN MAKROEKONOMI:SEKTOR EKONOMI ‡ Rajah aliran pusingan pendapatan bagi ekonomi empat sektor: Ekonomi Malaysia Ekonomi Antarabangsa 21/03/2011 A102 20 .

-Membuat tabungan. -Jika perbelanjaan melebihi pendapatan. ‡ Firma: -Menjual barang dan perkhidmatan kepada isi rumah dan kerajaan dan memperolehi pendapatan.KOMPONEN MAKROEKONOMI:SEKTOR EKONOMI ‡ Isi rumah: -Bekerja sebagai buruh (faktor pengeluaran) untuk firma dan memperolehi pendapatan. tetapi jika perbelanjaan krg dari pendapatan. 21/03/2011 A102 21 . maka tiada tabungan (S). -Membeli dan menggunakan (C) barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma. isi rumah akan menabung. -Membayar upah kepada isi rumah dan membayar cukai kepada kerajaan.

KOMPONEN MAKROEKONOMI:SEKTOR EKONOMI ‡ Kerajaan: -Mengutip cukai daripada isi rumah dan firma dan memperolehi pendapatan. tiada tabungan dibuat. -Jika perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. -Membeli barang dan perkhidmatan daripada firma dan membuat bayaran pindahan kepada isi rumah (G). ‡ Antarabangsa: -Isi rumah membeli barang import (M) dan penduduk luar negara membelanjakan pendapatan mereka untuk membeli barang dan perkhidmatan dari negara ini (X) 21/03/2011 A102 22 .

-Buruh juga diminta dan ditawar dari negara lain di dunia. ‡ Pasaran buruh: -Interaksi berlaku apabila kerajaan dan firma membeli buruh (membayar upah) daripada isi rumah. -Firma juga membeli barang dan perkhidmatan dari yang lain. manakala firma dan kerajaan meminta buruh. -Negara lain di dunia membeli dan menjual barangan dan perkhidmatan di pasaran ini. -Isi rumah menawarkan buruh. 21/03/2011 A102 23 .KOMPONEN MAKROEKONOMI: BIDANG PASARAN ‡ Pasaran barang dan perkhidmatan: -Firma menawarkan barang dan perkhidmatan kepada pasaran. -Isi rumah dan kerajaan membeli barang dan perkhidmatan dari firma di pasaran barangan dan perkhidmatan.

-Isi rumah menawarkan dana/wang kepada pasaran dengan harapan memperolehi pulangan dalam bentuk dividen dan faedah bagi bon dan saham. -Firma turut meminjam dana dari pasaran kewangan untuk membiayai pelaburan yang memberi pulangan pada masa depan.KOMPONEN MAKROEKONOMI: BIDANG PASARAN ‡ Pasaran kewangan: -Isi rumah akan membeli stok/saham dan bon daripada firma. -Kerajaan meminjam dengan menerbitkan bon. -Isi rumah juga mendapatkan dana dari pasaran kewangan untuk membiayai pelbagai pembelian mereka. -Sektor antarabangsa juga meminjam dan memberi pinjaman kepada pasaran kewangan. 21/03/2011 A102 24 .

‡ Cthnya penggunaan model AD-AS untuk melihat perubahan pembolehubah makroekonomi apabila berlaku perubahan dalam faktor yang mempengaruhi pembolehubah tersebut. ‡ Alasan mereka ialah gelagat makro adalah jumlah kepada semua keputusan gelagat mikro.KAEDAH MAKROEKONOMI ‡ Ahli ekonomi cuba menerangkan gelagat agregat dengan melihat faktor yang sama yang mempengaruhi gelagat individu (dari sudut mikroekonomi). 21/03/2011 A102 25 .

KAEDAH MAKROEKONOMI 21/03/2011 A102 26 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->