P. 1
Bab1_Pengenalan_1612011

Bab1_Pengenalan_1612011

|Views: 292|Likes:
Published by Atikah Jumat

More info:

Published by: Atikah Jumat on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

SEEB2023 MAKROEKONOMI BAB 1

PENGENALAN
Disediakan oleh: ZALINA MOHD MOHAIDEEN
BIDANG SAINS SOSIAL CAS, UUM

21/03/2011

A102

1

APA ITU MAKROEKONOMI?

‡ Salah satu cabang ekonomi, selain mikroekonomi. ‡ Mengkaji gelagat ekonomi secara agregat/keseluruhan. ‡ Pembolehubah yang terlibat seperti output agregat, tingkat harga, guna tenaga dan pengangguran, kadar bunga, kadar upah dan pertukaran asing. ‡ Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembolehubah tersebut. ‡ Mengkaji dasar kerajaan untuk mengawal pembolehubah tersebut.

21/03/2011

A102

2

Cth: Jika output jatuh dan seterusnya permintaan buruh jatuh (keluk DD buruh beralih ke kiri). -Tetapi apabila berlaku Great Depression pada tahun 1929-1932 (selepas perang dunia II). kadar upah akan jatuh dan ini akan menyebabkan firma meningkatkan kuantiti buruh diminta. -Percaya sistem pasaran bebas akan membuat penyesuaian untuk mengatasi masalah kemelesetan dan seterusnya pertumbuhan ekonomi akan wujud kembali. -Percaya tingkat upah dan harga akan menentukan g/tenaga. mereka sedar sistem pasaran bebas tidak boleh secara automatik mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan g/tenaga penuh.SEJARAH MAKROEKONOMI ‡ Model Klasik (1776-1930an): -Menggunakan model mikro untuk menyelesaikan masalah makro. -Percaya kemelesetan yang berlaku dapat diperbetulkan dengan sendirinya. 21/03/2011 A102 3 .

-Percaya bahawa permintaan/perbelanjaan agregat ke atas barang dan perkhidmatan menentukan tingkat ekonomi yang dicapai oleh negara.SEJARAH MAKROEKONOMI ‡ Model Keynes (1936): -Mengemukakan teori yang menjadi asas kepada teori makroekonomi moden dalam bukunya ³The general theory of employment. -Percaya bahawa harga dan upah bukan penentu kepada g/tenaga. 21/03/2011 A102 4 . -Percaya campurtangan kerajaan perlu untuk mencapai g/tenaga penuh dan pertumbuhan ekonomi yang kukuh. interest and money´.

‡ Merupakan petunjuk utama keadaan ekonomi. ‡ Kadar pengangguran yang tinggi menunjukkan g/tenaga penuh/output potensi tidak dapat dicapai. ‡ Faktor utama ia berlaku kerana kekurangan AD/AE serta faktor lain. Barang Pengguna C A Y0 M P N R KELUK KEMUNGKINAN PENGELUARAN KDNK Benar KNK POTENSI DAN KNK BENAR KDNK P KDNK B Y1 Jurang Pendapatan Negara 21/03/2011X1 X0 B D A102 Tahun 5 Barang Ketenteraan .MASALAH MAKROEKONOMI: PENGANGGURAN ‡ Definisi: peratusan daripada tenaga buruh yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehinya.

‡ Dasar kerajaan akan memastikan kadar pengangguran yang rendah @ GTP. 21/03/2011 A102 6 .5% adalah dianggap GTP.MASALAH MAKROEKONOMI: PENGANGGURAN ‡ Kadar pengangguran = Tenaga buruh ± g/tenaga (bekerja) x 100 @ Jumlah penganggur x 100 Tenaga buruh Tenaga buruh ‡ Pengangguran semulajadi sekitar 4% hingga 6.

dasar kerajaan adalah memastikan supaya kadar inflasi dalam negara kekal rendah. ‡ Biasanya berlaku semasa ekonomi berada di puncak atau boom. ‡ Kesan negatif akibat inflasi adalah seperti upah benar akan merosot. ‡ Faktor berlaku inflasi ialah permintaan agregat yang tinggi melebihi kemampuan sektor pengeluaran. kenaikan harga barang import. pelaburan berkurangan dan import meningkat. eksport berkurangan. ‡ Kadar inflasi = IHP thn semasa ± IHP thn sblm x 100 IHP thn sblm ‡ Kadar inflasi di bawah 4% adalah rendah. kenaikan upah.MASALAH MAKROEKONOMI: INFLASI ‡ Definisi: kenaikan tingkat harga umum secara berterusan. 21/03/2011 A102 7 . 5%-10% sederhana dan selebihnya dianggap serius. ‡ Oleh itu. ketidakstabilan politik dan ekonomi serta kenaikan bekalan wang tanpa disertai dengan kenaikan penawaran barang. kebajikan masyarakat merosot.

Manakala semasa AD jatuh. biasanya apabila kadar pengangguran rendah. 21/03/2011 A102 8 . kadar inflasi adalah tinggi dan sebaliknya.MASALAH MAKROEKONOMI: INFLASI ‡ Hubungan negatif inflasi dan pengangguran: -Dalam ekonomi. menyebabkan semakin banyak buruh diperlukan oleh sektor pengeluaran dan seterusnya mengurangkan pengangguran (dan sebaliknya). -Semasa AD tinggi. kadar inflasi adalah rendah dan kadar pengangguran adalah tinggi. -Kadar inflasi tinggi adalah disebabkan oleh permintaan agregat yang tinggi. kadar inflasi juga tinggi dan kadar pengangguran adalah rendah.

MASALAH MAKROEKONOMI: INFLASI ‡ Hubungan negatif inflasi dan pengangguran (samb): -Hubungan ini ditunjukkan melalui keluk Phillip: 21/03/2011 A102 9 .

MASALAH MAKROEKONOMI: INFLASI ‡ Hubungan positif inflasi dan pengangguran: -Inflasi yang tinggi diikuti kadar pengangguran yg tinggi dikenali sebagai stagflasi. -Ketika itu berlaku kejutan dalam penawaran disebabkan kenaikan mendadak harga minyak dunia. apabila berlaku pertumbuhan output yang perlahan dan kemelesetan ekonomi yang berterusan (depression) di seluruh dunia pada tahun 1970an. -Golongan Keynesian pada awalnya menyatakan mustahil stagflasi boleh berlaku dalam ekonomi. stagflasi menjadi suatu realiti. -Tetapi. -Sebahagian ahli ekonomi percaya stagflasi juga boleh berlaku ketika kadar pengangguran tinggi diikuti dengan tindakan kerajaan meningkatkan penawaran wang tanpa disusuli dengan kenaikan dalam permintaan. 21/03/2011 A102 10 .

KDNK benar Satu kitaran perniagaan C Puncak A Puncak D B Tahun 21/03/2011 A102 11 . ‡ Ekonomi kadangkala mengalami keadaan turun naik (business cycle).MASALAH MAKROEKONOMI: PERTUMBUHAN EKONOMI ‡ Tahap ekonomi sesebuah negara diukur berdasarkan kepada peningkatan dalam output agregat (jumlah kuantiti barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh ekonomi dalam tempoh masa tertentu).

21/03/2011 A102 12 . negara tidak dapat memaksimumkan kebajikan masyarakat.Biasanya berlaku untuk tempoh dua sukuan yang berturut-turut. ‡ AD jatuh menunjukkan berlakunya kemelesetan (recession). ‡ Jika berlaku lebih lama dianggap sebagai depression. ‡ Kadar pertumbuhan ekonomi= KDNK benar tahun semasa ± KDNK benar tahun sebelum x 100 KDNK benar sebelum ‡ Dasar kerajaan memastikan pertumbuhan ekonomi sentiasa kukuh dan stabil.MASALAH MAKROEKONOMI: PERTUMBUHAN EKONOMI ‡ Tingkat output/AD/AE yang rendah menunjukkan taraf hidup juga rendah.

pelaburan langsung asing dsb. ‡ Dasar kerajaan juga mengelakkan akaun ini berada dalam keadaan defisit. ‡ Defisit akan memberi kesan buruk kepada prestasi ekonomi seperti kenaikan kadar pertukaran asing serta kemerosotan dalam pelaburan.MASALAH MAKROEKONOMI: IMBANGAN PEMBAYARAN ‡ Definisi:rekod pembayaran yang dibuat oleh sesebuah negara ke negara lain serta penerimaan dari negara lain ke negara tersebut. iaitu pembayaran ke luar negara melebihi penerimaan masuk ke dalam negara. ‡ Dasar kerajaan memastikan supaya akaun ini sentiasa berada dalam keadaan lebihan. ‡ Antara faktor yang menyumbang kepada lebihan dalam imbangan pembayaran ialah eksport melebihi import. 21/03/2011 A102 13 . iaitu penerimaan dari negara lain lebih banyak daripada pembayaran yang dibuat ke negara lain.

kerajaan perlu campurtangan melalui TIGA polisi utama: 1) Dasar fiskal 2) Dasar kewangan 3) Dasar pertumbuhan @ supply side 21/03/2011 A102 14 . kestabilan dalam tingkat harga.PERANAN KERAJAAN ‡ Untuk mencapai keempat2 objektif makroekonomi. pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan lebihan dalaam imbangan pembayaran. iaitu kadar pengangguran yang rendah.

‡ Ini merupakan idea utama Keynes (1936) yang mengatakan kerajaan patut menggunakan dasar fiskal untuk menstabilkan tingkat output dan g/tenaga. ‡ Jumlah cukai yang hendak dikenakan serta jumlah perbelanjaan yang hendak digunakan bergantung kepada keadaan ekonomi. ‡ Semasa ekonomi inflasi. ‡ Semasa ekonomi deflasi (meleset) @ AD merosot.PERANAN KERAJAAN: DASAR FISKAL ‡ Dilaksanakan melalui cukai (T) dan perbelanjaan kerajaan (G). ‡ Cukai (T) dikutip daripada isirumah dan firma dan seterusnya hasil cukai ini akan digunakan untuk perbelanjaan pengurusan dan pembangunan (G). kerajaan akan naikkan T dan kurangkan G untuk mengurangkan inflasi (dasar fiskal menguncup). 21/03/2011 A102 15 . kerajaan akan kurangkan T dan naikkan G untuk merangsang ekonomi (dasar fiskal mengembang).

kadar pertukaran. kebanyakan ahli ekonomi juga percaya kuantiti wang ditawar mampu mempengaruhi tingkat harga umum.PERANAN KERAJAAN: DASAR KEWANGAN ‡ Kerajaan (melalui bank pusat) mengawal ekonomi melalui kawalan bekalan wang/penawaran wang dalam ekonomi. kadar pengangguran dan tingkat output. timbul persoalan sejauh mana dasar ini mampu memberi kesan kepada ekonomi. ‡ Semasa ekonomi meleset cthnya BP boleh menambahkan penawaran wang melalui alat dasarnya supaya kadar bunga turun (dasar kewangan mengembang) dan seterusnya merangsang perbelanjaan isirumah dan firma (AD). 21/03/2011 A102 16 . ‡ Selain itu. ‡ Walau bagaimanapun. ‡ Keynes percaya campurtangan kerajaan melalui alat dasar kewangan mampu mempengaruhi perbelanjaan agregat melalui penentuan kadar bunga.

PERANAN KERAJAAN: DASAR PERTUMBUHAN ‡ Selain campurtangan untuk mempengaruhi AD. ‡ Dasar ini mampu meningkatkan kecekapan firma. 21/03/2011 A102 17 . meningkatkan produktiviti buruh dan seterusnya mengurangkan kos pengeluaran ‡ Antara cth dasar ini ialah mengawal tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktiviti supaya kenaikan kos mampu dielakkan serta galakan kegiatan R&D. ahli ekonomi berpendapat kerajaan patut menggunakan dasarnya untuk merangsang penawaran agregat (AS) bagi merangsang output agregat dan pendapatan negara.

KOMPONEN MAKROEKONOMI ‡ Makroekonomi melibatkan EMPAT sektor utama: 1) Isi rumah 2) Firma (sektor swasta) 3) Kerajaan (sektor awam) 4) Sektor antarabangsa ‡ Keempat2 sektor ini adalah saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain dan ditunjukkan oleh rajah aliran pusingan pendapatan. makroekonomi turut mengkaji TIGA komponen pasaran: 1) Pasaran barang dan perkhidmatan 2) Pasaran buruh 3) Pasaran kewangan 21/03/2011 A102 18 . ‡ Selain itu.

KOMPONEN MAKROEKONOMI:SEKTOR EKONOMI ‡ Rajah aliran pusingan pendapatan bagi ekonomi empat sektor: Upah/Gaji Faktor Pengeluaran Cukai Pendapatan FIRMA ISI RUMAH Bayaran Pindahan KERAJAAN Brg & perkhidmatan 21/03/2011 A102 19 .

KOMPONEN MAKROEKONOMI:SEKTOR EKONOMI ‡ Rajah aliran pusingan pendapatan bagi ekonomi empat sektor: Ekonomi Malaysia Ekonomi Antarabangsa 21/03/2011 A102 20 .

‡ Firma: -Menjual barang dan perkhidmatan kepada isi rumah dan kerajaan dan memperolehi pendapatan. -Membuat tabungan. tetapi jika perbelanjaan krg dari pendapatan. isi rumah akan menabung. -Membayar upah kepada isi rumah dan membayar cukai kepada kerajaan. -Jika perbelanjaan melebihi pendapatan. -Membeli dan menggunakan (C) barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma. 21/03/2011 A102 21 . maka tiada tabungan (S).KOMPONEN MAKROEKONOMI:SEKTOR EKONOMI ‡ Isi rumah: -Bekerja sebagai buruh (faktor pengeluaran) untuk firma dan memperolehi pendapatan.

-Membeli barang dan perkhidmatan daripada firma dan membuat bayaran pindahan kepada isi rumah (G). ‡ Antarabangsa: -Isi rumah membeli barang import (M) dan penduduk luar negara membelanjakan pendapatan mereka untuk membeli barang dan perkhidmatan dari negara ini (X) 21/03/2011 A102 22 . -Jika perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. tiada tabungan dibuat.KOMPONEN MAKROEKONOMI:SEKTOR EKONOMI ‡ Kerajaan: -Mengutip cukai daripada isi rumah dan firma dan memperolehi pendapatan.

-Firma juga membeli barang dan perkhidmatan dari yang lain. -Negara lain di dunia membeli dan menjual barangan dan perkhidmatan di pasaran ini. -Isi rumah dan kerajaan membeli barang dan perkhidmatan dari firma di pasaran barangan dan perkhidmatan. -Isi rumah menawarkan buruh.KOMPONEN MAKROEKONOMI: BIDANG PASARAN ‡ Pasaran barang dan perkhidmatan: -Firma menawarkan barang dan perkhidmatan kepada pasaran. ‡ Pasaran buruh: -Interaksi berlaku apabila kerajaan dan firma membeli buruh (membayar upah) daripada isi rumah. -Buruh juga diminta dan ditawar dari negara lain di dunia. manakala firma dan kerajaan meminta buruh. 21/03/2011 A102 23 .

-Sektor antarabangsa juga meminjam dan memberi pinjaman kepada pasaran kewangan. 21/03/2011 A102 24 .KOMPONEN MAKROEKONOMI: BIDANG PASARAN ‡ Pasaran kewangan: -Isi rumah akan membeli stok/saham dan bon daripada firma. -Isi rumah menawarkan dana/wang kepada pasaran dengan harapan memperolehi pulangan dalam bentuk dividen dan faedah bagi bon dan saham. -Firma turut meminjam dana dari pasaran kewangan untuk membiayai pelaburan yang memberi pulangan pada masa depan. -Kerajaan meminjam dengan menerbitkan bon. -Isi rumah juga mendapatkan dana dari pasaran kewangan untuk membiayai pelbagai pembelian mereka.

21/03/2011 A102 25 . ‡ Alasan mereka ialah gelagat makro adalah jumlah kepada semua keputusan gelagat mikro.KAEDAH MAKROEKONOMI ‡ Ahli ekonomi cuba menerangkan gelagat agregat dengan melihat faktor yang sama yang mempengaruhi gelagat individu (dari sudut mikroekonomi). ‡ Cthnya penggunaan model AD-AS untuk melihat perubahan pembolehubah makroekonomi apabila berlaku perubahan dalam faktor yang mempengaruhi pembolehubah tersebut.

KAEDAH MAKROEKONOMI 21/03/2011 A102 26 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->