UNIT PUSAT SETEMPAT

PERCUMA
Tarikh Borang: 01/08/2008 Pindaan Ke 3 : 05/08/2008 Jenis Borang : LJ

TINGKAT 2, MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG PERSIARAN 3, BANDAR BARU SELAYANG 68100 BATU CAVES, SELANGOR DARUL EHSAN TEL : 03-61311932 FAX : www.mps.gov.my

PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LAMPU JALAN AWAM
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA (OSC) No. Fail OSC Tarikh Terima (Kaunter) Pegawai Terima / Cop No. Fail ( Teknikal ) Nota

Tarikh Edaran ke Agensi Teknikal Tarikh Tamat Tempoh Proses 14 Hari 25 Hari 33 Hari

UNTUK DIISI OLEH PEMOHON ( Tandakan √ pada yang berkaitan ) 1. Nama No. K.P Pemohon / Agen : ………………………………………............ : ..……………………………………….......... 2. AB**Kategori Pemajuan (KPKT) Projek Biasa Projek Berkonsepkan Bina Kemudian Jual ( BKJ) Projek Kerajaan Projek Impak Tinggi Projek Pelaburan Asing (SSIC)

Alamat : ……………………………………………............. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. No. Telefon : ……………………………………………….. No. Faks E-Mail : ………………………………………………. : …………………………………………......... 3.

CDE-

**Pemajuan (KPKT) ABPerumahan Pembangunan Bercampur Komersil Industri / Perkilangan Institusi Lain - Lain

Tandatangan : ................................................................ Cop :

CDE-

Tarikh : ............................................................................

F-

**Sila rujuk format pengisian Borang OSC

Peringatan : Borang Permohonan Yang Tidak Diisi Dengan Lengkap Dan Betul Tidak Akan Didaftar Sebarang Pertanyaan Lanjut Berhubung Persoalan Teknikal, Sila Hubungi Jabatan Kejuruteraan : 03-61204895 / 61204897 / 61204889

**FORMAT PENGISIAN BORANG OSC
KOD / KATEGORI PEMAJUAN (MEDAN BARU)
A - Projek Biasa B - Projek Berkonsepkan Bina Kemudian Jual (BKJ) C - Projek Kerajaan D - Projek Impak Tinggi E - Projek Pelaburan Asing

DEFINISI
Projek selain daripada projek di bawah kod B, C, D, E Projek yang berkonsepkan Bina Kemudian Jual (BKJ) Projek dilaksanakan atau diselaras agensi pelaksana Kerajaan Projek yang diluluskan National Investment Committee Projek yang diperakukan sebagai pelaburan asing oleh agensi pusat atau negeri

KOD / PEMAJUAN
A - Perumahan B - Pembangunan Bercampur C - Komersil D - Industri / Perkilangan E - Institusi F - Lain-Lain

DEFINISI
Projek perumahan sahaja Berbagai pemajuan dalam satu kawasan pembangunan Projek komersil sahaja Projek industri / perkilangan sahaja Institusi awam seperti Sekolah, Masjid, Dewan Orang Ramai, Gereja dan Lain-Lain Jenis pemajuan selain yang dinyatakan di atas

12. 8. ii.1 SENARAI SEMAK PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LAMPU JALAN AWAM BIL 1. 2 salinan kad pengenalan Jurutera dan pemaju / pemilik yang menandatangani pelan. 5. Mengemukakan pelan kunci. (1 set salinan asal dan 1 set salinan fotostat) (Borang LJ-1. Satu set rekabentuk pencahayaan (Photometrik) seperti yang akan didirikan di tapak projek. Mengemukakan pelan butiran bagi had lengkungan kawasan cahaya lampu dalam diameter atau radius mengikut kuasa dan ketinggian lampu. 2. Mengemukakan pengiraan pencahayaan bersama katalog lampu yang dicadangkan dan ditunjukkan di dalam pelan lampu jalan. 7. 2 salinan surat permohonan Jalan & Perparitan (bercop terima) berserta 1 pelan Jalan & Perparitan bagi permohonan serentak. 1 set linen dan 3 set kertas Cek untuk bayaran :i. Wang Cagaran kerja lampu jalan awam. 4 set pelan kerja tanah yang lengkap dan diwarnakan (siap dijilid / dibukukan ke A4) :- 9. (Rujuk Borang LJ-3) . LJ-2 dan LJ-3) Surat permohonan daripada Jurutera Perunding. Mengemukakan pelan gambarajah litar lampu dari peti pembekal lampu jalan. 2 salinan sijil pendaftaran terkini daripada Lembaga Jurutera Malaysia. 6. Yuran proses kerja pelan lampu jalan awam dan 14. BUTIR-BUTIR / DOKUMEN YANG DIPERLUKAN ( Tandakan √ pada yang berkaitan dan X pada yang tidak berkaitan ) SEMAKAN KEGUNAAN PEMOHON OSC No. 10. Borang Lampu Jalan Awam yang lengkap diisi. borang dan pelan perlu sama. 2 salinan surat kelulusan Pelan Jalan & Perparitan berserta 2 salinan pelan kelulusan daripada Jabatan Kejuruteraan (MPS) yang disahkan / dicop kelulusan atau. Rujukan Fail OSC : MPS 3/2-1371/_________(OSC) KM Tajuk permohonan di surat. 11. 4. 3. pelan lokasi (terkini) dan pelan tapak serta mewarnakan / menandakan kawasan-kawasan tapak cadangan. 13.

2 Mengemukakan nama dan nombor telefon pegawai daripada pemaju dan perunding bagi tujuan kelulusan / pemantauan. ……………………………………. (perunding) ………………………… ………………………… . Nama No. 1. ……………………………………. telefon bimbit 15. (pemaju) 2.

. 1 ..... Majlis Perbandaran Selayang............... Jurutera Perunding : ………………………………………………………………........ Hendaklah mengosongkan pada sebelah kanan bahagian pelan (15cm X 11cm) Lampu yang digunakan adalah daripada jenis “High Pressure Sodium Vapour” dan pemegang lampu jalan hendaklah dari jenis „kuprum‟.... Majlis Bandaraya Shah Alam...... ……………………………………………………………….......... Pemaju / Pemilik : ………………………………………………………………………………....................... Menunjukkan pelan kunci....... …………………………………………………………………………............. ………………………………………………………………………….......... Jarak (meter) antara lampu hendaklah dinyatakan di dalam pelan.......... pelan lokasi (terkini) dan pelan tapak serta mewarnakan / menandakan kawasan-kawasan tapak cadangan dan menunjukkan dengan jelas di dalam pelan kawasan pembangunan dan lot-lot bersebelahan.... Majlis Bandaraya Petaling Jaya... Majlis Perbandaran Ampang Jaya.......... PELAN LAMPU JALAN Perkara yang perlu dikemukakan di dalam Pelan Lampu Jalan Awam...... : ………………………………………………………………………….....GARIS PANDUAN MENGEMUKAKAN PELAN REKABENTUK LAMPU JALAN AWAM No....... ………………………………………………………………………. Fail Tajuk Projek : ………………………....... Majlis Daerah Hulu Selangor dan Majlis Daerah Kuala Selangor........... Menunjukkan dengan jelas sempadan Majlis Perbandaran Selayang dengan Pihak Berkuasa Tempatan yang bersebelahan seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur... Pelan yang dikemukakan hendaklah selaras dengan pelan tatatur / Kebenaran Merancang (DO) yang dikemukakan kepada Jabatan Perancang Bandar........

Setiap kabel lampu jalan yang masuk ke peti pembekal lampu jalan hendaklah dibuat tamatan pada plat peti pembekal lampu jalan dengan kemas dan betul. pemanas (heater). Jangka Ampiar dan Jangka Volt. Setiap aksesori dalaman di dalam peti pembekal lampu jalan hendaklah dibuat penandaan. Cadangan penandaan Kod Setiap peti pembekal lampu jalan dilengkapi dengan tingkap cermin bagi tujuan bacaan meter TNB. Mempunyai pelindungan mentol jenis berprisma. Kegunaan. penangkis kilat.5 kaki dari aras tanah. Peti Pembekal lampu jalan hendaklah mempunyai tapak setinggi 1. PETI PEMBEKAL LAMPU JALAN Peti pembekal lampu jalan hendaklah dicat dengan warna spesifikasi MPS dan ditulis : (Rujuk di Lampiran 3) NAMA PEMAJU. Mengemukakan cadangan pemasangan sistem senggara lampu jalan berkomputer. satu kutub untuk litar utama dan suis penukar (Change-Over Switch) hendaklah mengemukakan saiz kadaran yang sesuai seperti contoh spesifikasi mengikut kehendak MPS. Peti pembekal lampu jalan awam hendaklah mempunyai lampu pendaflour dan mempunyai suis kawalan keluaran. 2 . Peti pembekal lampu jalan dilengkapi dengan sistem penjimatan tenaga elektrik .PEMASANGAN LAMPU JALAN MENGIKUT KUASA ADALAH SEPERTI BERIKUT : Persimpangan Jalan Utama (rizab jalan 132‟) adalah berkadaran 400 Watt. Jalan Utama (rizab jalan 66‟-100‟) adalah berkadaran 250 Watt. Nama Jalan. Setiap pendawaian pada peti pembekal lampu jalan hendaklah menggunakan sistem penandaan bernombor termasuk kabel ke setiap lampu jalan. Komponen elektrik dalaman peti pembekal lampu jalan hendaklah menggunakan Miniature Circuit Breaker (MCB) berkadaran 16KA. Jalan Perumahan (rizab jalan 40‟-50‟) adalah berkadaran 150 Watt.

lorong atau laluan kenderaan hendaklah dilindungi dengan paip bergalvani (G. 3 . KABEL Kabel yang digunakan hendaklah daripada jenis 4 teras 16mm/25mm PVC/SWA/PVC. Tiang–tiang lampu hendaklah ditanda dengan no. Tiang-tiang lampu jalan di laluan utama / tumpuan awam / kawasan perniagaan hendaklah dilengkapi dengan palang tahan karat yang sesuai untuk pemasangan bendera (10‟ dari aras tanah). Fasa yang digunakan dan nombor tiang lampu seperti di Lampiran 1. Mengemukakan cadangan rekabentuk tiang lampu jenis normal / biasa daripada jenis Semperitan Aluminium Aloi tanpa kaedah pematrian untuk jalan utama sahaja bagi lebar jalan 60‟ (Rizab Jalan). Bagi kawasan-kawasan perumahan.TIANG LAMPU JALAN Mengemukakan cadangan rekabentuk tiang lampu jalan berbentuk hiasan serta dilengkapi dengan logo MPS bersaiz A3 bagi jalan-jalan utama / tumpuan awam / jalan masuk ke taman perumahan / kawasan perniagaan dan sebagainya bagi lebar jalan 60‟ (Rizab Jalan). Tiang-tiang lampu hendaklah mempunyai pintu perkhidmatan berengsel jenis „fiber glass‟. Kabel overhead adalah daripada jenis 2 teras 16mm. sistem saliran. Sistem pendawaian pada lampu jalan hendaklah berkonsepkan 3 fasa secara pepasangan selang-seli antara fasa tersebut dan ditunjukkan dengan jelas. kedai pejabat dan kilang hendaklah menggunakan tiang lampu jenis konkrit iaitu „overhead cabel‟.I) berukuran 100mm² atau 150mm². peti pembekal lampu jalan. Mengemukakan pemasangan kabel bawah tanah yang dilindungi paip HDPE 2 lapisan (layer) berdiameter 100mm pada laluan selain dari laluan di atas. Mengemukakan pemasangan konkrit bersaiz 200mm X 200mm X 200mm hendaklah dibuat pada kabel bagi jarak 6 meter dari tiang di bahagian kiri dan kanan tiang. Laluan kabel yang merentangi jalan raya.

RUANG PETUNJUK Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk bilangan lampu-lampu cadangan mangikut kuasa. Pangsapuri. Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk lebar jalan berturap. Sijil ujian dan penyiapan (Borang G & H) hendaklah dikemukakan sesalinan kepada MPS setelah kerja siap oleh Orang Kompetan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. LAIN-LAIN Bagi kawasan perumahan seperti Kos Rendah.I). Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk bilangan dan ukuran garis pusat paip bergalvani (G. banglo dan kawasan berpagar „gated community‟ adalah tidak akan di ambil alih lampu jalan kawasan tersebut. Kondominium. Petunjuk : √ Telah dikemukakan X Tidak dikemukakan TB Tidak Berkaitan 4 . Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk peti pengagih dan bilangan mengikut arus dan keluarannya. Apartment. Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk jenis dan ukuran kabel. Surat pengesahan penyeliaan kerja hendaklah ditandatangani oleh Orang Kompetan Penjaga Jentera Elektrik Kategori A1 dan ke atas seperti di Lampiran 2. „Town house‟. jenis dan ketinggian.

........... …………………………………………………………………………............ Tel. : .............. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………......................... …………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………................................. Jurutera Perunding : ………………………………………………………………........... Kontraktor Elektrikal Alamat Kontraktor Elektrikal : …………………………………………….......................... No... Alamat Jurutera Perunding : ………………………………………………………………………………........... …………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………... fax : . No....... 5 ............................………...... : ..................... No.. …………………………………………………………………………............. : ………………………………………………………………………….......................MAKLUMAT PERMOHONAN No............. No................... No.................................................. fax : ............... Fail Tajuk Projek : ……………………….............. No......................... Pemaju Alamat Pemaju : ………………………………………………………………………………................ Tel.... : ……………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..... fax : ....... : ...... …………………………………………………………………………........................ Tel.................... …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………............

.......................................................................................................... Tandatangan & Cop Jawatan Pegawai Penerima Tarikh : ………………… 6 ............................................................................................................................................................................................................................................ …………………………...................................................................... ................................................................................................................................................................................................................ Tandatangan & Cop Pemaju / Pemilik Tarikh : ………………… …………………………..................................................... Tandatangan & Cop Pemohon / Jurutera Perunding Tarikh : ………………… …………………………..................................... ............................................................ ........Lokasi / Jalan & Nama Taman ( Mengikut Peti Pembekal Lampu Jalan ) ........................................................................... ............................................................................................................................................ ........................ ................................ ......................................................................

Majlis Perbandaran Selayang.BORANG LJ-1 JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG Pengemukaan Pelan-Pelan Lampu Jalan Awam Yang Dipertua. Saya / kami ______________________________________________ Dengan ini ingin mengemukakan pelan-pelan lampu jalan awam untuk kelulusan bagi pihak (nama pemaju) ________________________________. spesifikasi. Tandatangan Jurutera Alamat : : ________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ______________________________________________________________ Yang Dipertua. Majlis Perbandaran Selayang. Saya / kami ______________________________________________ Pemilik / Pemaju bagi cadangan pembangunan yang dinyatakan dan dengan ini mengesahkan bahawa Jurutera Perunding tersebut di atas telah dilantik oleh saya / kami untuk memajukan pelan bagi pihak saya / kami. Tandatangan Pemaju Nama Pemaju Alamat Pemaju Tarikh : : : : ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ . Dengan ini saya / kami bersetuju menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas rekabentuk. mutu dan bahagian-bahagian yang berkenaan baginya. Saya / kami juga bersedia menanggung sebarang kerosakan ke atas harta benda awam dan persendirian semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan.

DAERAH GOMBAK. 45 UNIT 1 ½ TINGKAT KILANG SESEBUAH 4.BORANG LJ-2 JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG (SISTEM PELAN) PEMASANGAN LAMPU JALAN BAGI : CADANGAN MEMBINA 1 _____(BILANGAN )____UNIT ___(BILANGAN)___TINGKAT___(JENIS BANGUNAN)___ 2 (SAMA SEPERTI DI ATAS) 3 (SAMA SEPERTI DI ATAS) 4 (SAMA SEPERTI DI ATAS) 5 (SAMA SEPERTI DI ATAS) DIATAS LOT _____MUKIM _________________. DAERAH GOMBAK. (TAMAN TUN TEJA FASA 4A ) UNTUK : GEMILANG JAYA SDN. BHD. MUKIM RAWANG. MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG. ………………… DIATAS LOT PT 12. SELANGOR DARUL EHSAN. 20 UNIT 2 TINGKAT RUMAH TERES KOS RENDAH 2. TAMAN ______FASA ___________ UNTUK TETUAN : ________________(PEMAJU /PEMILIK) CONTOH PEMASANGAN LAMPU JALAN BAGI : CADANGAN MEMBINA 1. 2 BLOK 88 UNIT 10 TINGKAT R/PANGSA KOS SEDERHANA 3. . 13 & 44. 75 UNIT 2 TINGKAT BANGLO JENIS A 5. SELANGOR DARUL EHSAN.

RM…………….. RM……………. (Undang-Undang Kecil 8) JUMLAH YURAN RM……………. Pemasangan Paip Air i) Yuran RM 50. RM……………. RM…………….00 X _____bagi setiap tiang atau setiap struktur atau kelengkapan yang seumpamanya.00 (cagaran akan dipotong sebanyak 30% sekiranya terdapat kerja-kerja pengorekan jalan di buat) JUMLAH KESELURUHAN RM……………… RM……………… RM……………. …………………………………… Tandatangan Jurutera Cop Jurutera Profesional ... RM……………. 5..00 (Undang-Undang kecil 8) ii) Cadangan RM500. Saya mengesahkan bahawa butir–butir yang diberikan di atas adalah benar dan tepat. RM……………...00 1 Bayaran proses pelan RM 70.. 3 Cagaran pemasangan lampu jalan setiap tiang RM100.00 Minimum RM500 4.BORANG LJ-3 BORANG KIRAAN YURAN PROSES PELAN Tajuk projek : _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ Bil Keterangan UNTUK DIISI OLEH PEMOHON Jumlah (RM) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Jumlah (RM) RM 70.00 2 RM 10... RM……………. RM……………..

paten.BORANG LJ-4 JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG Pengemukaan Pelan-Pelan Lampu Jalan Awam Yang Dipertua. Saya / kami ________________________ dengan ini mengemukakan pelan-pelan lampu jalan awam untuk kelulusan bagi pihak (nama pemaju)_________________________________________________. cap dagangan dan / atau sebarang rekabentuk industri berdaftar yang dimiliki oleh sebarang pihak ketiga dan saya / kami menjamin bahawa pelan-pelan lampu jalan awam yang dikemukakan di sini mematuhi segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis. Dengan ini saya / kami setuju menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas rekabentuk. Saya / kami dengan ini menyatakan bahawa saya / kami telah mengesahkan segala pelan-pelan lampu jalan awam yang dikemukakan di dalam ini tidak melanggar sebarang hakcipta. mutu dan bahagian-bahagian yang berkenaan baginya. spesifikasi. Tandatangan Jurutera : __________________________ Nama Syarikat Jurutera Alamat : ____________________________________ : ____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ Tarikh : __________________________ . cap dagangan berdaftar. kami mengakujanji untuk menanggung dan / atau membiayai segala kos-kos dan / atau kerosakan yang mungkin dialami oleh Majlis Perbandaran Selayang akibat pelanggaraan tersebut. Majlis Perbandaran Selayang. paten. Sekiranya berlakunya sebarang dakwaan pelanggaran sebarang hakcipta. spesifikasi dan / atau sebarang rekabentuk industri berdaftar yang dimiliki oleh sebarang pihak ketiga.

Saya / kami _____________________________ Pemilik / pemaju bagi cadangan pembangunan yang dinyatakan dan dengan ini mengesahkan bahawa Jurutera Perunding tersebut di atas telah dilantik oleh saya / kami untuk memajukan pelan bagi pihak saya / kami. cap dagangan. membiayai segala kos-kos dan kerosakan yang mungkin dialami oleh Majlis Perbandaran Selayang akibat pelanggaran tersebut. Saya / kami juga dengan ini menyatakan bahawa segala pelan lampu jalan awam yang dikemukakan di dalam ini tidak melanggar sebarang hakcipta. hakhak harta intelek yang dimiliki oleh sebarang pihak ketiga dan jikalau terdapatnya sebarang dakwaan pelanggaran atau pelanggaran sebarang hakhak tersebut. rekabentuk industri berdaftar. Majlis Perbandaran Selayang. paten.BORANG LJ-5 JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG Yang Dipertua. Saya / kami juga bersedia menanggung sebarang kerosakan ke atas harta benda awam dan persendirian semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan. Tandatangan Pemaju Dan Cop : ____________________________ Nama Pemaju Alamat : ______________________________ : ______________________________ ______________________________ ______________________________ Tarikh : ______________________________ . spesifikasi. saya / kami mengakujanji untuk menangung.

2 Yellow Phase Circuit 2 (Contector No.LAMPIRAN 1 NOMENCLATURE FP 5-Y2/2 TH 2006 Tahun pembuatan Nama Taman Pole No. 2) Feeder Pillar – No. 5 .

Bandar Baru Selayang. ……………………………… Nama : …………………………………………………………………. No. Perakuan Pendaftaran : ………………………………………. Perakuan Pendaftaran : …………………………………………. 68100 Batu Caves. Cop Kompetan Pendawai Tiga Fasa & Endosan Pengujian PW4 .. Tingkat 3A. No. Menara Majlis Perbandaran Selayang. ……………………………… Nama : ……………………………………………………………….LAMPIRAN 2 Tarikh : ______________ Jabatan Kejuruteraan. Cop Kompetan Penjaga Jentera Elektrikal A1-B4 Tandatangan. Persiaran 3. Kami seperti penandatangan di bawah sesungguhnya memperakukan bahawa pemasangan lampu jalan yang disebutkan bagi projek ini adalah dipasang menurut spesifikasi dan mematuhi kehendak Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 serta spesifikasi / kaedah pemasangan yang diiktiraf oleh Pihak Berkuasa Bekalan / JKR / MPS / SIRIM. Tandatangan. Selangor Darul Ehsan.

.

.

.

.

.

CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN Pemohon Pusat Setempat Arahan Lengkapkan Dokumen Semak Dokumen Dokumen Tidak Lengkap Dokumen Lengkap Pendaftaran dan Edaran Kepada Agensi Teknikal Ulasan / Arahan Tunai Syarat Oleh Agensi Teknikal Kepada Pemohon Penerimaan Ulasan Oleh Pusat Setempat Penyediaan dan Penyelarasan Kertas Kerja / Perakuan Oleh Agensi Teknikal Dalaman Penerimaan dan Penyelarasan Kertas Kerja / Perakuan Oleh Pusat Setempat Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat Edaran Minit / Pemakluman Permohonan PTD Agensi Teknikal Dalaman PTG MMKN Surat Kelulusan / Penolakan dan Syarat Pemohon Keputusan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful