UNIT PUSAT SETEMPAT

PERCUMA
Tarikh Borang: 01/08/2008 Pindaan Ke 3 : 05/08/2008 Jenis Borang : LJ

TINGKAT 2, MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG PERSIARAN 3, BANDAR BARU SELAYANG 68100 BATU CAVES, SELANGOR DARUL EHSAN TEL : 03-61311932 FAX : www.mps.gov.my

PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LAMPU JALAN AWAM
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA (OSC) No. Fail OSC Tarikh Terima (Kaunter) Pegawai Terima / Cop No. Fail ( Teknikal ) Nota

Tarikh Edaran ke Agensi Teknikal Tarikh Tamat Tempoh Proses 14 Hari 25 Hari 33 Hari

UNTUK DIISI OLEH PEMOHON ( Tandakan √ pada yang berkaitan ) 1. Nama No. K.P Pemohon / Agen : ………………………………………............ : ..……………………………………….......... 2. AB**Kategori Pemajuan (KPKT) Projek Biasa Projek Berkonsepkan Bina Kemudian Jual ( BKJ) Projek Kerajaan Projek Impak Tinggi Projek Pelaburan Asing (SSIC)

Alamat : ……………………………………………............. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. No. Telefon : ……………………………………………….. No. Faks E-Mail : ………………………………………………. : …………………………………………......... 3.

CDE-

**Pemajuan (KPKT) ABPerumahan Pembangunan Bercampur Komersil Industri / Perkilangan Institusi Lain - Lain

Tandatangan : ................................................................ Cop :

CDE-

Tarikh : ............................................................................

F-

**Sila rujuk format pengisian Borang OSC

Peringatan : Borang Permohonan Yang Tidak Diisi Dengan Lengkap Dan Betul Tidak Akan Didaftar Sebarang Pertanyaan Lanjut Berhubung Persoalan Teknikal, Sila Hubungi Jabatan Kejuruteraan : 03-61204895 / 61204897 / 61204889

**FORMAT PENGISIAN BORANG OSC
KOD / KATEGORI PEMAJUAN (MEDAN BARU)
A - Projek Biasa B - Projek Berkonsepkan Bina Kemudian Jual (BKJ) C - Projek Kerajaan D - Projek Impak Tinggi E - Projek Pelaburan Asing

DEFINISI
Projek selain daripada projek di bawah kod B, C, D, E Projek yang berkonsepkan Bina Kemudian Jual (BKJ) Projek dilaksanakan atau diselaras agensi pelaksana Kerajaan Projek yang diluluskan National Investment Committee Projek yang diperakukan sebagai pelaburan asing oleh agensi pusat atau negeri

KOD / PEMAJUAN
A - Perumahan B - Pembangunan Bercampur C - Komersil D - Industri / Perkilangan E - Institusi F - Lain-Lain

DEFINISI
Projek perumahan sahaja Berbagai pemajuan dalam satu kawasan pembangunan Projek komersil sahaja Projek industri / perkilangan sahaja Institusi awam seperti Sekolah, Masjid, Dewan Orang Ramai, Gereja dan Lain-Lain Jenis pemajuan selain yang dinyatakan di atas

Mengemukakan pelan butiran bagi had lengkungan kawasan cahaya lampu dalam diameter atau radius mengikut kuasa dan ketinggian lampu. borang dan pelan perlu sama. 2. Mengemukakan pelan gambarajah litar lampu dari peti pembekal lampu jalan. 2 salinan sijil pendaftaran terkini daripada Lembaga Jurutera Malaysia. 1 set linen dan 3 set kertas Cek untuk bayaran :i. Mengemukakan pengiraan pencahayaan bersama katalog lampu yang dicadangkan dan ditunjukkan di dalam pelan lampu jalan. Yuran proses kerja pelan lampu jalan awam dan 14. ii. 2 salinan kad pengenalan Jurutera dan pemaju / pemilik yang menandatangani pelan. BUTIR-BUTIR / DOKUMEN YANG DIPERLUKAN ( Tandakan √ pada yang berkaitan dan X pada yang tidak berkaitan ) SEMAKAN KEGUNAAN PEMOHON OSC No. 8. 4 set pelan kerja tanah yang lengkap dan diwarnakan (siap dijilid / dibukukan ke A4) :- 9. 2 salinan surat permohonan Jalan & Perparitan (bercop terima) berserta 1 pelan Jalan & Perparitan bagi permohonan serentak. (Rujuk Borang LJ-3) . 12. LJ-2 dan LJ-3) Surat permohonan daripada Jurutera Perunding. Wang Cagaran kerja lampu jalan awam. 5. Rujukan Fail OSC : MPS 3/2-1371/_________(OSC) KM Tajuk permohonan di surat. 11. 13. Satu set rekabentuk pencahayaan (Photometrik) seperti yang akan didirikan di tapak projek. 4. 7. pelan lokasi (terkini) dan pelan tapak serta mewarnakan / menandakan kawasan-kawasan tapak cadangan. 3. 10. (1 set salinan asal dan 1 set salinan fotostat) (Borang LJ-1. 6.1 SENARAI SEMAK PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LAMPU JALAN AWAM BIL 1. Borang Lampu Jalan Awam yang lengkap diisi. 2 salinan surat kelulusan Pelan Jalan & Perparitan berserta 2 salinan pelan kelulusan daripada Jabatan Kejuruteraan (MPS) yang disahkan / dicop kelulusan atau. Mengemukakan pelan kunci.

…………………………………….2 Mengemukakan nama dan nombor telefon pegawai daripada pemaju dan perunding bagi tujuan kelulusan / pemantauan. Nama No. (perunding) ………………………… ………………………… . ……………………………………. telefon bimbit 15. (pemaju) 2. 1.

………………………………………………………………... : …………………………………………………………………………........ Menunjukkan pelan kunci.......... …………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………. Pelan yang dikemukakan hendaklah selaras dengan pelan tatatur / Kebenaran Merancang (DO) yang dikemukakan kepada Jabatan Perancang Bandar...GARIS PANDUAN MENGEMUKAKAN PELAN REKABENTUK LAMPU JALAN AWAM No...... Pemaju / Pemilik : ………………………………………………………………………………........... Jurutera Perunding : ……………………………………………………………….................. Majlis Bandaraya Shah Alam... Majlis Daerah Hulu Selangor dan Majlis Daerah Kuala Selangor.................... pelan lokasi (terkini) dan pelan tapak serta mewarnakan / menandakan kawasan-kawasan tapak cadangan dan menunjukkan dengan jelas di dalam pelan kawasan pembangunan dan lot-lot bersebelahan.... PELAN LAMPU JALAN Perkara yang perlu dikemukakan di dalam Pelan Lampu Jalan Awam..... Fail Tajuk Projek : ………………………. Jarak (meter) antara lampu hendaklah dinyatakan di dalam pelan........... Menunjukkan dengan jelas sempadan Majlis Perbandaran Selayang dengan Pihak Berkuasa Tempatan yang bersebelahan seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur............... 1 ........ ………………………………………………………………………............ Hendaklah mengosongkan pada sebelah kanan bahagian pelan (15cm X 11cm) Lampu yang digunakan adalah daripada jenis “High Pressure Sodium Vapour” dan pemegang lampu jalan hendaklah dari jenis „kuprum‟.......... Majlis Perbandaran Selayang.. Majlis Perbandaran Ampang Jaya................... Majlis Bandaraya Petaling Jaya....

pemanas (heater). penangkis kilat. Kegunaan. Peti Pembekal lampu jalan hendaklah mempunyai tapak setinggi 1. Setiap kabel lampu jalan yang masuk ke peti pembekal lampu jalan hendaklah dibuat tamatan pada plat peti pembekal lampu jalan dengan kemas dan betul. Jalan Utama (rizab jalan 66‟-100‟) adalah berkadaran 250 Watt. PETI PEMBEKAL LAMPU JALAN Peti pembekal lampu jalan hendaklah dicat dengan warna spesifikasi MPS dan ditulis : (Rujuk di Lampiran 3) NAMA PEMAJU. Mengemukakan cadangan pemasangan sistem senggara lampu jalan berkomputer. Mempunyai pelindungan mentol jenis berprisma. Komponen elektrik dalaman peti pembekal lampu jalan hendaklah menggunakan Miniature Circuit Breaker (MCB) berkadaran 16KA. Jalan Perumahan (rizab jalan 40‟-50‟) adalah berkadaran 150 Watt. Peti pembekal lampu jalan awam hendaklah mempunyai lampu pendaflour dan mempunyai suis kawalan keluaran. Peti pembekal lampu jalan dilengkapi dengan sistem penjimatan tenaga elektrik . Setiap aksesori dalaman di dalam peti pembekal lampu jalan hendaklah dibuat penandaan.PEMASANGAN LAMPU JALAN MENGIKUT KUASA ADALAH SEPERTI BERIKUT : Persimpangan Jalan Utama (rizab jalan 132‟) adalah berkadaran 400 Watt. Jangka Ampiar dan Jangka Volt. Nama Jalan. Setiap pendawaian pada peti pembekal lampu jalan hendaklah menggunakan sistem penandaan bernombor termasuk kabel ke setiap lampu jalan. satu kutub untuk litar utama dan suis penukar (Change-Over Switch) hendaklah mengemukakan saiz kadaran yang sesuai seperti contoh spesifikasi mengikut kehendak MPS.5 kaki dari aras tanah. Cadangan penandaan Kod Setiap peti pembekal lampu jalan dilengkapi dengan tingkap cermin bagi tujuan bacaan meter TNB. 2 .

Tiang–tiang lampu hendaklah ditanda dengan no. Mengemukakan cadangan rekabentuk tiang lampu jenis normal / biasa daripada jenis Semperitan Aluminium Aloi tanpa kaedah pematrian untuk jalan utama sahaja bagi lebar jalan 60‟ (Rizab Jalan). Kabel overhead adalah daripada jenis 2 teras 16mm. Mengemukakan pemasangan kabel bawah tanah yang dilindungi paip HDPE 2 lapisan (layer) berdiameter 100mm pada laluan selain dari laluan di atas. Tiang-tiang lampu jalan di laluan utama / tumpuan awam / kawasan perniagaan hendaklah dilengkapi dengan palang tahan karat yang sesuai untuk pemasangan bendera (10‟ dari aras tanah). Laluan kabel yang merentangi jalan raya. KABEL Kabel yang digunakan hendaklah daripada jenis 4 teras 16mm/25mm PVC/SWA/PVC. sistem saliran. Fasa yang digunakan dan nombor tiang lampu seperti di Lampiran 1. kedai pejabat dan kilang hendaklah menggunakan tiang lampu jenis konkrit iaitu „overhead cabel‟. lorong atau laluan kenderaan hendaklah dilindungi dengan paip bergalvani (G. Tiang-tiang lampu hendaklah mempunyai pintu perkhidmatan berengsel jenis „fiber glass‟.I) berukuran 100mm² atau 150mm².TIANG LAMPU JALAN Mengemukakan cadangan rekabentuk tiang lampu jalan berbentuk hiasan serta dilengkapi dengan logo MPS bersaiz A3 bagi jalan-jalan utama / tumpuan awam / jalan masuk ke taman perumahan / kawasan perniagaan dan sebagainya bagi lebar jalan 60‟ (Rizab Jalan). Bagi kawasan-kawasan perumahan. Sistem pendawaian pada lampu jalan hendaklah berkonsepkan 3 fasa secara pepasangan selang-seli antara fasa tersebut dan ditunjukkan dengan jelas. peti pembekal lampu jalan. Mengemukakan pemasangan konkrit bersaiz 200mm X 200mm X 200mm hendaklah dibuat pada kabel bagi jarak 6 meter dari tiang di bahagian kiri dan kanan tiang. 3 .

jenis dan ketinggian. Pangsapuri. Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk bilangan dan ukuran garis pusat paip bergalvani (G. banglo dan kawasan berpagar „gated community‟ adalah tidak akan di ambil alih lampu jalan kawasan tersebut. Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk peti pengagih dan bilangan mengikut arus dan keluarannya. Surat pengesahan penyeliaan kerja hendaklah ditandatangani oleh Orang Kompetan Penjaga Jentera Elektrik Kategori A1 dan ke atas seperti di Lampiran 2.RUANG PETUNJUK Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk bilangan lampu-lampu cadangan mangikut kuasa. Sijil ujian dan penyiapan (Borang G & H) hendaklah dikemukakan sesalinan kepada MPS setelah kerja siap oleh Orang Kompetan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. LAIN-LAIN Bagi kawasan perumahan seperti Kos Rendah. Petunjuk : √ Telah dikemukakan X Tidak dikemukakan TB Tidak Berkaitan 4 . Kondominium. „Town house‟. Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk jenis dan ukuran kabel. Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk lebar jalan berturap.I). Apartment.

......... : ...... …………………………………………………………………………. No............ 5 ................ : ………………………………………………………………………………......... fax : ...................... …………………………………………………………………………......... …………………………………………………………………………................. Pemaju Alamat Pemaju : ……………………………………………………………………………….................................. : ........... ………………………………………………………………………….......... …………………………………………………………………………............... ………………………………………………………………. No....................................... No.. fax : .. Alamat Jurutera Perunding : ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………............................................. …………………………………………………………………………..... …………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………............ Tel.... Tel.......……….. : …………………………………………………………………………..... Tel............................................................... Jurutera Perunding : ………………………………………………………………........ : ………………………………………………………………………………............ No. No..................MAKLUMAT PERMOHONAN No. No...... Kontraktor Elektrikal Alamat Kontraktor Elektrikal : ……………………………………………............. …………………………………………………………………………..... fax : ........... Fail Tajuk Projek : ………………………...................... ………………………………………………………………………….................. : .........................

....................................................................................................................................................................................................................... Tandatangan & Cop Pemaju / Pemilik Tarikh : ………………… …………………………....................................... ........... .................................... ........................................................................................ ................................................. .................................................................... Tandatangan & Cop Jawatan Pegawai Penerima Tarikh : ………………… 6 ................................Lokasi / Jalan & Nama Taman ( Mengikut Peti Pembekal Lampu Jalan ) .................................................................................................................................................. Tandatangan & Cop Pemohon / Jurutera Perunding Tarikh : ………………… …………………………....................................................................................................................... …………………………............................................................................................................................................................................... ...................... .......................................................................................................................

Tandatangan Pemaju Nama Pemaju Alamat Pemaju Tarikh : : : : ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ .BORANG LJ-1 JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG Pengemukaan Pelan-Pelan Lampu Jalan Awam Yang Dipertua. Dengan ini saya / kami bersetuju menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas rekabentuk. Saya / kami ______________________________________________ Pemilik / Pemaju bagi cadangan pembangunan yang dinyatakan dan dengan ini mengesahkan bahawa Jurutera Perunding tersebut di atas telah dilantik oleh saya / kami untuk memajukan pelan bagi pihak saya / kami. Saya / kami juga bersedia menanggung sebarang kerosakan ke atas harta benda awam dan persendirian semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan. spesifikasi. Tandatangan Jurutera Alamat : : ________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ______________________________________________________________ Yang Dipertua. Saya / kami ______________________________________________ Dengan ini ingin mengemukakan pelan-pelan lampu jalan awam untuk kelulusan bagi pihak (nama pemaju) ________________________________. mutu dan bahagian-bahagian yang berkenaan baginya. Majlis Perbandaran Selayang. Majlis Perbandaran Selayang.

DAERAH GOMBAK. 20 UNIT 2 TINGKAT RUMAH TERES KOS RENDAH 2.BORANG LJ-2 JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG (SISTEM PELAN) PEMASANGAN LAMPU JALAN BAGI : CADANGAN MEMBINA 1 _____(BILANGAN )____UNIT ___(BILANGAN)___TINGKAT___(JENIS BANGUNAN)___ 2 (SAMA SEPERTI DI ATAS) 3 (SAMA SEPERTI DI ATAS) 4 (SAMA SEPERTI DI ATAS) 5 (SAMA SEPERTI DI ATAS) DIATAS LOT _____MUKIM _________________. (TAMAN TUN TEJA FASA 4A ) UNTUK : GEMILANG JAYA SDN. SELANGOR DARUL EHSAN. 75 UNIT 2 TINGKAT BANGLO JENIS A 5. SELANGOR DARUL EHSAN. 45 UNIT 1 ½ TINGKAT KILANG SESEBUAH 4. . 2 BLOK 88 UNIT 10 TINGKAT R/PANGSA KOS SEDERHANA 3. ………………… DIATAS LOT PT 12. BHD. TAMAN ______FASA ___________ UNTUK TETUAN : ________________(PEMAJU /PEMILIK) CONTOH PEMASANGAN LAMPU JALAN BAGI : CADANGAN MEMBINA 1. 13 & 44. DAERAH GOMBAK. MUKIM RAWANG. MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG.

. Saya mengesahkan bahawa butir–butir yang diberikan di atas adalah benar dan tepat. RM…………….00 X _____bagi setiap tiang atau setiap struktur atau kelengkapan yang seumpamanya.00 (cagaran akan dipotong sebanyak 30% sekiranya terdapat kerja-kerja pengorekan jalan di buat) JUMLAH KESELURUHAN RM……………… RM……………… RM……………. RM…………….BORANG LJ-3 BORANG KIRAAN YURAN PROSES PELAN Tajuk projek : _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ Bil Keterangan UNTUK DIISI OLEH PEMOHON Jumlah (RM) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Jumlah (RM) RM 70... RM…………….. RM……………. RM……………... Pemasangan Paip Air i) Yuran RM 50. RM……………. 3 Cagaran pemasangan lampu jalan setiap tiang RM100.. RM……………. …………………………………… Tandatangan Jurutera Cop Jurutera Profesional .. RM……………. 5.00 (Undang-Undang kecil 8) ii) Cadangan RM500.00 1 Bayaran proses pelan RM 70.00 2 RM 10. (Undang-Undang Kecil 8) JUMLAH YURAN RM……………...00 Minimum RM500 4.

paten. Sekiranya berlakunya sebarang dakwaan pelanggaran sebarang hakcipta. Dengan ini saya / kami setuju menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas rekabentuk. Tandatangan Jurutera : __________________________ Nama Syarikat Jurutera Alamat : ____________________________________ : ____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ Tarikh : __________________________ . Majlis Perbandaran Selayang. cap dagangan dan / atau sebarang rekabentuk industri berdaftar yang dimiliki oleh sebarang pihak ketiga dan saya / kami menjamin bahawa pelan-pelan lampu jalan awam yang dikemukakan di sini mematuhi segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis. spesifikasi dan / atau sebarang rekabentuk industri berdaftar yang dimiliki oleh sebarang pihak ketiga. Saya / kami dengan ini menyatakan bahawa saya / kami telah mengesahkan segala pelan-pelan lampu jalan awam yang dikemukakan di dalam ini tidak melanggar sebarang hakcipta. mutu dan bahagian-bahagian yang berkenaan baginya. kami mengakujanji untuk menanggung dan / atau membiayai segala kos-kos dan / atau kerosakan yang mungkin dialami oleh Majlis Perbandaran Selayang akibat pelanggaraan tersebut. Saya / kami ________________________ dengan ini mengemukakan pelan-pelan lampu jalan awam untuk kelulusan bagi pihak (nama pemaju)_________________________________________________. cap dagangan berdaftar.BORANG LJ-4 JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG Pengemukaan Pelan-Pelan Lampu Jalan Awam Yang Dipertua. spesifikasi. paten.

cap dagangan. paten.BORANG LJ-5 JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG Yang Dipertua. saya / kami mengakujanji untuk menangung. rekabentuk industri berdaftar. Saya / kami _____________________________ Pemilik / pemaju bagi cadangan pembangunan yang dinyatakan dan dengan ini mengesahkan bahawa Jurutera Perunding tersebut di atas telah dilantik oleh saya / kami untuk memajukan pelan bagi pihak saya / kami. membiayai segala kos-kos dan kerosakan yang mungkin dialami oleh Majlis Perbandaran Selayang akibat pelanggaran tersebut. Majlis Perbandaran Selayang. Saya / kami juga dengan ini menyatakan bahawa segala pelan lampu jalan awam yang dikemukakan di dalam ini tidak melanggar sebarang hakcipta. Tandatangan Pemaju Dan Cop : ____________________________ Nama Pemaju Alamat : ______________________________ : ______________________________ ______________________________ ______________________________ Tarikh : ______________________________ . hakhak harta intelek yang dimiliki oleh sebarang pihak ketiga dan jikalau terdapatnya sebarang dakwaan pelanggaran atau pelanggaran sebarang hakhak tersebut. Saya / kami juga bersedia menanggung sebarang kerosakan ke atas harta benda awam dan persendirian semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan. spesifikasi.

2 Yellow Phase Circuit 2 (Contector No.LAMPIRAN 1 NOMENCLATURE FP 5-Y2/2 TH 2006 Tahun pembuatan Nama Taman Pole No. 2) Feeder Pillar – No. 5 .

……………………………… Nama : ………………………………………………………………. ……………………………… Nama : …………………………………………………………………. 68100 Batu Caves. Selangor Darul Ehsan.LAMPIRAN 2 Tarikh : ______________ Jabatan Kejuruteraan. No. Kami seperti penandatangan di bawah sesungguhnya memperakukan bahawa pemasangan lampu jalan yang disebutkan bagi projek ini adalah dipasang menurut spesifikasi dan mematuhi kehendak Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 serta spesifikasi / kaedah pemasangan yang diiktiraf oleh Pihak Berkuasa Bekalan / JKR / MPS / SIRIM. Cop Kompetan Penjaga Jentera Elektrikal A1-B4 Tandatangan. Tingkat 3A. Menara Majlis Perbandaran Selayang. Persiaran 3. Tandatangan.. Cop Kompetan Pendawai Tiga Fasa & Endosan Pengujian PW4 . Perakuan Pendaftaran : …………………………………………. Perakuan Pendaftaran : ………………………………………. Bandar Baru Selayang. No.

.

.

.

.

.

CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN Pemohon Pusat Setempat Arahan Lengkapkan Dokumen Semak Dokumen Dokumen Tidak Lengkap Dokumen Lengkap Pendaftaran dan Edaran Kepada Agensi Teknikal Ulasan / Arahan Tunai Syarat Oleh Agensi Teknikal Kepada Pemohon Penerimaan Ulasan Oleh Pusat Setempat Penyediaan dan Penyelarasan Kertas Kerja / Perakuan Oleh Agensi Teknikal Dalaman Penerimaan dan Penyelarasan Kertas Kerja / Perakuan Oleh Pusat Setempat Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat Edaran Minit / Pemakluman Permohonan PTD Agensi Teknikal Dalaman PTG MMKN Surat Kelulusan / Penolakan dan Syarat Pemohon Keputusan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful