UNIT PUSAT SETEMPAT

PERCUMA
Tarikh Borang: 01/08/2008 Pindaan Ke 3 : 05/08/2008 Jenis Borang : LJ

TINGKAT 2, MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG PERSIARAN 3, BANDAR BARU SELAYANG 68100 BATU CAVES, SELANGOR DARUL EHSAN TEL : 03-61311932 FAX : www.mps.gov.my

PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LAMPU JALAN AWAM
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA (OSC) No. Fail OSC Tarikh Terima (Kaunter) Pegawai Terima / Cop No. Fail ( Teknikal ) Nota

Tarikh Edaran ke Agensi Teknikal Tarikh Tamat Tempoh Proses 14 Hari 25 Hari 33 Hari

UNTUK DIISI OLEH PEMOHON ( Tandakan √ pada yang berkaitan ) 1. Nama No. K.P Pemohon / Agen : ………………………………………............ : ..……………………………………….......... 2. AB**Kategori Pemajuan (KPKT) Projek Biasa Projek Berkonsepkan Bina Kemudian Jual ( BKJ) Projek Kerajaan Projek Impak Tinggi Projek Pelaburan Asing (SSIC)

Alamat : ……………………………………………............. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. No. Telefon : ……………………………………………….. No. Faks E-Mail : ………………………………………………. : …………………………………………......... 3.

CDE-

**Pemajuan (KPKT) ABPerumahan Pembangunan Bercampur Komersil Industri / Perkilangan Institusi Lain - Lain

Tandatangan : ................................................................ Cop :

CDE-

Tarikh : ............................................................................

F-

**Sila rujuk format pengisian Borang OSC

Peringatan : Borang Permohonan Yang Tidak Diisi Dengan Lengkap Dan Betul Tidak Akan Didaftar Sebarang Pertanyaan Lanjut Berhubung Persoalan Teknikal, Sila Hubungi Jabatan Kejuruteraan : 03-61204895 / 61204897 / 61204889

**FORMAT PENGISIAN BORANG OSC
KOD / KATEGORI PEMAJUAN (MEDAN BARU)
A - Projek Biasa B - Projek Berkonsepkan Bina Kemudian Jual (BKJ) C - Projek Kerajaan D - Projek Impak Tinggi E - Projek Pelaburan Asing

DEFINISI
Projek selain daripada projek di bawah kod B, C, D, E Projek yang berkonsepkan Bina Kemudian Jual (BKJ) Projek dilaksanakan atau diselaras agensi pelaksana Kerajaan Projek yang diluluskan National Investment Committee Projek yang diperakukan sebagai pelaburan asing oleh agensi pusat atau negeri

KOD / PEMAJUAN
A - Perumahan B - Pembangunan Bercampur C - Komersil D - Industri / Perkilangan E - Institusi F - Lain-Lain

DEFINISI
Projek perumahan sahaja Berbagai pemajuan dalam satu kawasan pembangunan Projek komersil sahaja Projek industri / perkilangan sahaja Institusi awam seperti Sekolah, Masjid, Dewan Orang Ramai, Gereja dan Lain-Lain Jenis pemajuan selain yang dinyatakan di atas

8. Rujukan Fail OSC : MPS 3/2-1371/_________(OSC) KM Tajuk permohonan di surat. 2 salinan surat permohonan Jalan & Perparitan (bercop terima) berserta 1 pelan Jalan & Perparitan bagi permohonan serentak. 4 set pelan kerja tanah yang lengkap dan diwarnakan (siap dijilid / dibukukan ke A4) :- 9. Satu set rekabentuk pencahayaan (Photometrik) seperti yang akan didirikan di tapak projek. borang dan pelan perlu sama. 13. 12. 1 set linen dan 3 set kertas Cek untuk bayaran :i. 10. (Rujuk Borang LJ-3) . Mengemukakan pelan butiran bagi had lengkungan kawasan cahaya lampu dalam diameter atau radius mengikut kuasa dan ketinggian lampu. Yuran proses kerja pelan lampu jalan awam dan 14. 7. 3. 2 salinan surat kelulusan Pelan Jalan & Perparitan berserta 2 salinan pelan kelulusan daripada Jabatan Kejuruteraan (MPS) yang disahkan / dicop kelulusan atau. (1 set salinan asal dan 1 set salinan fotostat) (Borang LJ-1. 5. Mengemukakan pelan gambarajah litar lampu dari peti pembekal lampu jalan. Mengemukakan pelan kunci. pelan lokasi (terkini) dan pelan tapak serta mewarnakan / menandakan kawasan-kawasan tapak cadangan. BUTIR-BUTIR / DOKUMEN YANG DIPERLUKAN ( Tandakan √ pada yang berkaitan dan X pada yang tidak berkaitan ) SEMAKAN KEGUNAAN PEMOHON OSC No. Borang Lampu Jalan Awam yang lengkap diisi. Mengemukakan pengiraan pencahayaan bersama katalog lampu yang dicadangkan dan ditunjukkan di dalam pelan lampu jalan. 11. ii. 2 salinan kad pengenalan Jurutera dan pemaju / pemilik yang menandatangani pelan. 2. 6. LJ-2 dan LJ-3) Surat permohonan daripada Jurutera Perunding. Wang Cagaran kerja lampu jalan awam. 2 salinan sijil pendaftaran terkini daripada Lembaga Jurutera Malaysia. 4.1 SENARAI SEMAK PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LAMPU JALAN AWAM BIL 1.

2 Mengemukakan nama dan nombor telefon pegawai daripada pemaju dan perunding bagi tujuan kelulusan / pemantauan. (pemaju) 2. telefon bimbit 15. 1. (perunding) ………………………… ………………………… . ……………………………………. Nama No. …………………………………….

........... 1 . Pemaju / Pemilik : ………………………………………………………………………………............ ………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………............... …………………………………………………………………………... Hendaklah mengosongkan pada sebelah kanan bahagian pelan (15cm X 11cm) Lampu yang digunakan adalah daripada jenis “High Pressure Sodium Vapour” dan pemegang lampu jalan hendaklah dari jenis „kuprum‟..................... Majlis Bandaraya Shah Alam............ Majlis Perbandaran Selayang. Majlis Perbandaran Ampang Jaya.. Jarak (meter) antara lampu hendaklah dinyatakan di dalam pelan.GARIS PANDUAN MENGEMUKAKAN PELAN REKABENTUK LAMPU JALAN AWAM No. Jurutera Perunding : ………………………………………………………………..... pelan lokasi (terkini) dan pelan tapak serta mewarnakan / menandakan kawasan-kawasan tapak cadangan dan menunjukkan dengan jelas di dalam pelan kawasan pembangunan dan lot-lot bersebelahan.... Pelan yang dikemukakan hendaklah selaras dengan pelan tatatur / Kebenaran Merancang (DO) yang dikemukakan kepada Jabatan Perancang Bandar.............. Fail Tajuk Projek : ………………………...... : …………………………………………………………………………....... Majlis Bandaraya Petaling Jaya................. Majlis Daerah Hulu Selangor dan Majlis Daerah Kuala Selangor...... Menunjukkan pelan kunci. ………………………………………………………………………........ Menunjukkan dengan jelas sempadan Majlis Perbandaran Selayang dengan Pihak Berkuasa Tempatan yang bersebelahan seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.... PELAN LAMPU JALAN Perkara yang perlu dikemukakan di dalam Pelan Lampu Jalan Awam.....

Mempunyai pelindungan mentol jenis berprisma. Peti pembekal lampu jalan awam hendaklah mempunyai lampu pendaflour dan mempunyai suis kawalan keluaran. Kegunaan. Mengemukakan cadangan pemasangan sistem senggara lampu jalan berkomputer. Setiap pendawaian pada peti pembekal lampu jalan hendaklah menggunakan sistem penandaan bernombor termasuk kabel ke setiap lampu jalan. Peti Pembekal lampu jalan hendaklah mempunyai tapak setinggi 1.PEMASANGAN LAMPU JALAN MENGIKUT KUASA ADALAH SEPERTI BERIKUT : Persimpangan Jalan Utama (rizab jalan 132‟) adalah berkadaran 400 Watt. Setiap aksesori dalaman di dalam peti pembekal lampu jalan hendaklah dibuat penandaan. Peti pembekal lampu jalan dilengkapi dengan sistem penjimatan tenaga elektrik .5 kaki dari aras tanah. PETI PEMBEKAL LAMPU JALAN Peti pembekal lampu jalan hendaklah dicat dengan warna spesifikasi MPS dan ditulis : (Rujuk di Lampiran 3) NAMA PEMAJU. Setiap kabel lampu jalan yang masuk ke peti pembekal lampu jalan hendaklah dibuat tamatan pada plat peti pembekal lampu jalan dengan kemas dan betul. Jangka Ampiar dan Jangka Volt. penangkis kilat. Nama Jalan. Jalan Perumahan (rizab jalan 40‟-50‟) adalah berkadaran 150 Watt. 2 . Jalan Utama (rizab jalan 66‟-100‟) adalah berkadaran 250 Watt. satu kutub untuk litar utama dan suis penukar (Change-Over Switch) hendaklah mengemukakan saiz kadaran yang sesuai seperti contoh spesifikasi mengikut kehendak MPS. pemanas (heater). Komponen elektrik dalaman peti pembekal lampu jalan hendaklah menggunakan Miniature Circuit Breaker (MCB) berkadaran 16KA. Cadangan penandaan Kod Setiap peti pembekal lampu jalan dilengkapi dengan tingkap cermin bagi tujuan bacaan meter TNB.

3 . sistem saliran. Laluan kabel yang merentangi jalan raya. Tiang–tiang lampu hendaklah ditanda dengan no. Bagi kawasan-kawasan perumahan.TIANG LAMPU JALAN Mengemukakan cadangan rekabentuk tiang lampu jalan berbentuk hiasan serta dilengkapi dengan logo MPS bersaiz A3 bagi jalan-jalan utama / tumpuan awam / jalan masuk ke taman perumahan / kawasan perniagaan dan sebagainya bagi lebar jalan 60‟ (Rizab Jalan). KABEL Kabel yang digunakan hendaklah daripada jenis 4 teras 16mm/25mm PVC/SWA/PVC. Mengemukakan cadangan rekabentuk tiang lampu jenis normal / biasa daripada jenis Semperitan Aluminium Aloi tanpa kaedah pematrian untuk jalan utama sahaja bagi lebar jalan 60‟ (Rizab Jalan).I) berukuran 100mm² atau 150mm². Sistem pendawaian pada lampu jalan hendaklah berkonsepkan 3 fasa secara pepasangan selang-seli antara fasa tersebut dan ditunjukkan dengan jelas. kedai pejabat dan kilang hendaklah menggunakan tiang lampu jenis konkrit iaitu „overhead cabel‟. Tiang-tiang lampu jalan di laluan utama / tumpuan awam / kawasan perniagaan hendaklah dilengkapi dengan palang tahan karat yang sesuai untuk pemasangan bendera (10‟ dari aras tanah). Mengemukakan pemasangan konkrit bersaiz 200mm X 200mm X 200mm hendaklah dibuat pada kabel bagi jarak 6 meter dari tiang di bahagian kiri dan kanan tiang. Mengemukakan pemasangan kabel bawah tanah yang dilindungi paip HDPE 2 lapisan (layer) berdiameter 100mm pada laluan selain dari laluan di atas. Kabel overhead adalah daripada jenis 2 teras 16mm. lorong atau laluan kenderaan hendaklah dilindungi dengan paip bergalvani (G. Tiang-tiang lampu hendaklah mempunyai pintu perkhidmatan berengsel jenis „fiber glass‟. Fasa yang digunakan dan nombor tiang lampu seperti di Lampiran 1. peti pembekal lampu jalan.

Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk bilangan dan ukuran garis pusat paip bergalvani (G. banglo dan kawasan berpagar „gated community‟ adalah tidak akan di ambil alih lampu jalan kawasan tersebut. LAIN-LAIN Bagi kawasan perumahan seperti Kos Rendah. Surat pengesahan penyeliaan kerja hendaklah ditandatangani oleh Orang Kompetan Penjaga Jentera Elektrik Kategori A1 dan ke atas seperti di Lampiran 2.RUANG PETUNJUK Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk bilangan lampu-lampu cadangan mangikut kuasa. Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk lebar jalan berturap. Kondominium. „Town house‟. jenis dan ketinggian. Sijil ujian dan penyiapan (Borang G & H) hendaklah dikemukakan sesalinan kepada MPS setelah kerja siap oleh Orang Kompetan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Pangsapuri. Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk jenis dan ukuran kabel. Petunjuk : √ Telah dikemukakan X Tidak dikemukakan TB Tidak Berkaitan 4 . Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk peti pengagih dan bilangan mengikut arus dan keluarannya. Apartment.I).

................... …………………………………………………………………………............... : ………………………………………………………………………………. No............................. No............. Jurutera Perunding : ………………………………………………………………...................... Kontraktor Elektrikal Alamat Kontraktor Elektrikal : …………………………………………….. ………………………………………………………………………….............. …………………………………………………………………………. Tel............................... ………………………………………………………………............... Fail Tajuk Projek : ………………………......... No.................................... …………………………………………………………………………. : ... Tel..... : ………………………………………………………………………………........ Alamat Jurutera Perunding : ………………………………………………………………………………. fax : .................... Pemaju Alamat Pemaju : ……………………………………………………………………………….........MAKLUMAT PERMOHONAN No................. ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………….............. fax : ........................... No................................. : …………………………………………………………………………........ No.................. No............ 5 .... Tel............... ………………………………………………………………………….................... …………………………………………………………………………..... …………………………………………………………………………......………....... : . : .... ………………………………………………………………………….............. ………………………………………………………………………….............................. fax : ........ …………………………………………………………………………...

.............................................. Tandatangan & Cop Jawatan Pegawai Penerima Tarikh : ………………… 6 .......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........ …………………………...................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................Lokasi / Jalan & Nama Taman ( Mengikut Peti Pembekal Lampu Jalan ) .................................. Tandatangan & Cop Pemohon / Jurutera Perunding Tarikh : ………………… ………………………….............................................. ....... Tandatangan & Cop Pemaju / Pemilik Tarikh : ………………… …………………………....................................................................................... ............................................... ........................................... .........

BORANG LJ-1 JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG Pengemukaan Pelan-Pelan Lampu Jalan Awam Yang Dipertua. Dengan ini saya / kami bersetuju menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas rekabentuk. Saya / kami ______________________________________________ Dengan ini ingin mengemukakan pelan-pelan lampu jalan awam untuk kelulusan bagi pihak (nama pemaju) ________________________________. Majlis Perbandaran Selayang. Tandatangan Jurutera Alamat : : ________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ______________________________________________________________ Yang Dipertua. Tandatangan Pemaju Nama Pemaju Alamat Pemaju Tarikh : : : : ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ . mutu dan bahagian-bahagian yang berkenaan baginya. spesifikasi. Majlis Perbandaran Selayang. Saya / kami juga bersedia menanggung sebarang kerosakan ke atas harta benda awam dan persendirian semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan. Saya / kami ______________________________________________ Pemilik / Pemaju bagi cadangan pembangunan yang dinyatakan dan dengan ini mengesahkan bahawa Jurutera Perunding tersebut di atas telah dilantik oleh saya / kami untuk memajukan pelan bagi pihak saya / kami.

BHD. MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG.BORANG LJ-2 JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG (SISTEM PELAN) PEMASANGAN LAMPU JALAN BAGI : CADANGAN MEMBINA 1 _____(BILANGAN )____UNIT ___(BILANGAN)___TINGKAT___(JENIS BANGUNAN)___ 2 (SAMA SEPERTI DI ATAS) 3 (SAMA SEPERTI DI ATAS) 4 (SAMA SEPERTI DI ATAS) 5 (SAMA SEPERTI DI ATAS) DIATAS LOT _____MUKIM _________________. 20 UNIT 2 TINGKAT RUMAH TERES KOS RENDAH 2. 2 BLOK 88 UNIT 10 TINGKAT R/PANGSA KOS SEDERHANA 3. ………………… DIATAS LOT PT 12. SELANGOR DARUL EHSAN. (TAMAN TUN TEJA FASA 4A ) UNTUK : GEMILANG JAYA SDN. 75 UNIT 2 TINGKAT BANGLO JENIS A 5. SELANGOR DARUL EHSAN. DAERAH GOMBAK. MUKIM RAWANG. 13 & 44. 45 UNIT 1 ½ TINGKAT KILANG SESEBUAH 4. TAMAN ______FASA ___________ UNTUK TETUAN : ________________(PEMAJU /PEMILIK) CONTOH PEMASANGAN LAMPU JALAN BAGI : CADANGAN MEMBINA 1. DAERAH GOMBAK. .

.00 (cagaran akan dipotong sebanyak 30% sekiranya terdapat kerja-kerja pengorekan jalan di buat) JUMLAH KESELURUHAN RM……………… RM……………… RM……………. Saya mengesahkan bahawa butir–butir yang diberikan di atas adalah benar dan tepat. RM……………. RM……………. 3 Cagaran pemasangan lampu jalan setiap tiang RM100.00 2 RM 10. RM……………. RM……………..00 Minimum RM500 4.00 (Undang-Undang kecil 8) ii) Cadangan RM500....00 X _____bagi setiap tiang atau setiap struktur atau kelengkapan yang seumpamanya.00 1 Bayaran proses pelan RM 70. Pemasangan Paip Air i) Yuran RM 50. 5. …………………………………… Tandatangan Jurutera Cop Jurutera Profesional . (Undang-Undang Kecil 8) JUMLAH YURAN RM…………….. RM……………. RM…………….... RM……………..BORANG LJ-3 BORANG KIRAAN YURAN PROSES PELAN Tajuk projek : _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ Bil Keterangan UNTUK DIISI OLEH PEMOHON Jumlah (RM) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Jumlah (RM) RM 70. RM…………….

spesifikasi dan / atau sebarang rekabentuk industri berdaftar yang dimiliki oleh sebarang pihak ketiga. Sekiranya berlakunya sebarang dakwaan pelanggaran sebarang hakcipta. Dengan ini saya / kami setuju menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas rekabentuk. Saya / kami dengan ini menyatakan bahawa saya / kami telah mengesahkan segala pelan-pelan lampu jalan awam yang dikemukakan di dalam ini tidak melanggar sebarang hakcipta. cap dagangan berdaftar. mutu dan bahagian-bahagian yang berkenaan baginya. paten.BORANG LJ-4 JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG Pengemukaan Pelan-Pelan Lampu Jalan Awam Yang Dipertua. Majlis Perbandaran Selayang. paten. kami mengakujanji untuk menanggung dan / atau membiayai segala kos-kos dan / atau kerosakan yang mungkin dialami oleh Majlis Perbandaran Selayang akibat pelanggaraan tersebut. Saya / kami ________________________ dengan ini mengemukakan pelan-pelan lampu jalan awam untuk kelulusan bagi pihak (nama pemaju)_________________________________________________. spesifikasi. Tandatangan Jurutera : __________________________ Nama Syarikat Jurutera Alamat : ____________________________________ : ____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ Tarikh : __________________________ . cap dagangan dan / atau sebarang rekabentuk industri berdaftar yang dimiliki oleh sebarang pihak ketiga dan saya / kami menjamin bahawa pelan-pelan lampu jalan awam yang dikemukakan di sini mematuhi segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis.

hakhak harta intelek yang dimiliki oleh sebarang pihak ketiga dan jikalau terdapatnya sebarang dakwaan pelanggaran atau pelanggaran sebarang hakhak tersebut. rekabentuk industri berdaftar. Saya / kami juga bersedia menanggung sebarang kerosakan ke atas harta benda awam dan persendirian semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan. Saya / kami _____________________________ Pemilik / pemaju bagi cadangan pembangunan yang dinyatakan dan dengan ini mengesahkan bahawa Jurutera Perunding tersebut di atas telah dilantik oleh saya / kami untuk memajukan pelan bagi pihak saya / kami. Saya / kami juga dengan ini menyatakan bahawa segala pelan lampu jalan awam yang dikemukakan di dalam ini tidak melanggar sebarang hakcipta. cap dagangan. saya / kami mengakujanji untuk menangung. membiayai segala kos-kos dan kerosakan yang mungkin dialami oleh Majlis Perbandaran Selayang akibat pelanggaran tersebut. Majlis Perbandaran Selayang. Tandatangan Pemaju Dan Cop : ____________________________ Nama Pemaju Alamat : ______________________________ : ______________________________ ______________________________ ______________________________ Tarikh : ______________________________ .BORANG LJ-5 JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG Yang Dipertua. spesifikasi. paten.

LAMPIRAN 1 NOMENCLATURE FP 5-Y2/2 TH 2006 Tahun pembuatan Nama Taman Pole No. 2) Feeder Pillar – No. 5 . 2 Yellow Phase Circuit 2 (Contector No.

Persiaran 3. No. Bandar Baru Selayang. No. ……………………………… Nama : ………………………………………………………………. Tandatangan. ……………………………… Nama : …………………………………………………………………. Cop Kompetan Penjaga Jentera Elektrikal A1-B4 Tandatangan. Menara Majlis Perbandaran Selayang. Kami seperti penandatangan di bawah sesungguhnya memperakukan bahawa pemasangan lampu jalan yang disebutkan bagi projek ini adalah dipasang menurut spesifikasi dan mematuhi kehendak Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 serta spesifikasi / kaedah pemasangan yang diiktiraf oleh Pihak Berkuasa Bekalan / JKR / MPS / SIRIM. 68100 Batu Caves. Selangor Darul Ehsan.. Tingkat 3A. Perakuan Pendaftaran : ………………………………………. Perakuan Pendaftaran : ………………………………………….LAMPIRAN 2 Tarikh : ______________ Jabatan Kejuruteraan. Cop Kompetan Pendawai Tiga Fasa & Endosan Pengujian PW4 .

.

.

.

.

.

CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN Pemohon Pusat Setempat Arahan Lengkapkan Dokumen Semak Dokumen Dokumen Tidak Lengkap Dokumen Lengkap Pendaftaran dan Edaran Kepada Agensi Teknikal Ulasan / Arahan Tunai Syarat Oleh Agensi Teknikal Kepada Pemohon Penerimaan Ulasan Oleh Pusat Setempat Penyediaan dan Penyelarasan Kertas Kerja / Perakuan Oleh Agensi Teknikal Dalaman Penerimaan dan Penyelarasan Kertas Kerja / Perakuan Oleh Pusat Setempat Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat Edaran Minit / Pemakluman Permohonan PTD Agensi Teknikal Dalaman PTG MMKN Surat Kelulusan / Penolakan dan Syarat Pemohon Keputusan .