UNIT PUSAT SETEMPAT

PERCUMA
Tarikh Borang: 01/08/2008 Pindaan Ke 3 : 05/08/2008 Jenis Borang : LJ

TINGKAT 2, MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG PERSIARAN 3, BANDAR BARU SELAYANG 68100 BATU CAVES, SELANGOR DARUL EHSAN TEL : 03-61311932 FAX : www.mps.gov.my

PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LAMPU JALAN AWAM
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA (OSC) No. Fail OSC Tarikh Terima (Kaunter) Pegawai Terima / Cop No. Fail ( Teknikal ) Nota

Tarikh Edaran ke Agensi Teknikal Tarikh Tamat Tempoh Proses 14 Hari 25 Hari 33 Hari

UNTUK DIISI OLEH PEMOHON ( Tandakan √ pada yang berkaitan ) 1. Nama No. K.P Pemohon / Agen : ………………………………………............ : ..……………………………………….......... 2. AB**Kategori Pemajuan (KPKT) Projek Biasa Projek Berkonsepkan Bina Kemudian Jual ( BKJ) Projek Kerajaan Projek Impak Tinggi Projek Pelaburan Asing (SSIC)

Alamat : ……………………………………………............. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. No. Telefon : ……………………………………………….. No. Faks E-Mail : ………………………………………………. : …………………………………………......... 3.

CDE-

**Pemajuan (KPKT) ABPerumahan Pembangunan Bercampur Komersil Industri / Perkilangan Institusi Lain - Lain

Tandatangan : ................................................................ Cop :

CDE-

Tarikh : ............................................................................

F-

**Sila rujuk format pengisian Borang OSC

Peringatan : Borang Permohonan Yang Tidak Diisi Dengan Lengkap Dan Betul Tidak Akan Didaftar Sebarang Pertanyaan Lanjut Berhubung Persoalan Teknikal, Sila Hubungi Jabatan Kejuruteraan : 03-61204895 / 61204897 / 61204889

**FORMAT PENGISIAN BORANG OSC
KOD / KATEGORI PEMAJUAN (MEDAN BARU)
A - Projek Biasa B - Projek Berkonsepkan Bina Kemudian Jual (BKJ) C - Projek Kerajaan D - Projek Impak Tinggi E - Projek Pelaburan Asing

DEFINISI
Projek selain daripada projek di bawah kod B, C, D, E Projek yang berkonsepkan Bina Kemudian Jual (BKJ) Projek dilaksanakan atau diselaras agensi pelaksana Kerajaan Projek yang diluluskan National Investment Committee Projek yang diperakukan sebagai pelaburan asing oleh agensi pusat atau negeri

KOD / PEMAJUAN
A - Perumahan B - Pembangunan Bercampur C - Komersil D - Industri / Perkilangan E - Institusi F - Lain-Lain

DEFINISI
Projek perumahan sahaja Berbagai pemajuan dalam satu kawasan pembangunan Projek komersil sahaja Projek industri / perkilangan sahaja Institusi awam seperti Sekolah, Masjid, Dewan Orang Ramai, Gereja dan Lain-Lain Jenis pemajuan selain yang dinyatakan di atas

(Rujuk Borang LJ-3) . 13. Mengemukakan pelan gambarajah litar lampu dari peti pembekal lampu jalan. Borang Lampu Jalan Awam yang lengkap diisi. 4. 6. 11. Rujukan Fail OSC : MPS 3/2-1371/_________(OSC) KM Tajuk permohonan di surat. 7. 2 salinan sijil pendaftaran terkini daripada Lembaga Jurutera Malaysia. ii. Satu set rekabentuk pencahayaan (Photometrik) seperti yang akan didirikan di tapak projek. 2 salinan kad pengenalan Jurutera dan pemaju / pemilik yang menandatangani pelan. (1 set salinan asal dan 1 set salinan fotostat) (Borang LJ-1. Mengemukakan pengiraan pencahayaan bersama katalog lampu yang dicadangkan dan ditunjukkan di dalam pelan lampu jalan.1 SENARAI SEMAK PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LAMPU JALAN AWAM BIL 1. Mengemukakan pelan butiran bagi had lengkungan kawasan cahaya lampu dalam diameter atau radius mengikut kuasa dan ketinggian lampu. Wang Cagaran kerja lampu jalan awam. 2 salinan surat kelulusan Pelan Jalan & Perparitan berserta 2 salinan pelan kelulusan daripada Jabatan Kejuruteraan (MPS) yang disahkan / dicop kelulusan atau. BUTIR-BUTIR / DOKUMEN YANG DIPERLUKAN ( Tandakan √ pada yang berkaitan dan X pada yang tidak berkaitan ) SEMAKAN KEGUNAAN PEMOHON OSC No. borang dan pelan perlu sama. 12. Mengemukakan pelan kunci. 1 set linen dan 3 set kertas Cek untuk bayaran :i. pelan lokasi (terkini) dan pelan tapak serta mewarnakan / menandakan kawasan-kawasan tapak cadangan. LJ-2 dan LJ-3) Surat permohonan daripada Jurutera Perunding. 10. 2. 2 salinan surat permohonan Jalan & Perparitan (bercop terima) berserta 1 pelan Jalan & Perparitan bagi permohonan serentak. 8. 3. 4 set pelan kerja tanah yang lengkap dan diwarnakan (siap dijilid / dibukukan ke A4) :- 9. 5. Yuran proses kerja pelan lampu jalan awam dan 14.

……………………………………. (perunding) ………………………… ………………………… . (pemaju) 2. 1. Nama No.2 Mengemukakan nama dan nombor telefon pegawai daripada pemaju dan perunding bagi tujuan kelulusan / pemantauan. ……………………………………. telefon bimbit 15.

. …………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………....... Pelan yang dikemukakan hendaklah selaras dengan pelan tatatur / Kebenaran Merancang (DO) yang dikemukakan kepada Jabatan Perancang Bandar. PELAN LAMPU JALAN Perkara yang perlu dikemukakan di dalam Pelan Lampu Jalan Awam.... 1 .............................................. Jurutera Perunding : ………………………………………………………………...... Menunjukkan pelan kunci........... Majlis Bandaraya Petaling Jaya... ………………………………………………………………............. pelan lokasi (terkini) dan pelan tapak serta mewarnakan / menandakan kawasan-kawasan tapak cadangan dan menunjukkan dengan jelas di dalam pelan kawasan pembangunan dan lot-lot bersebelahan......... Fail Tajuk Projek : ………………………....GARIS PANDUAN MENGEMUKAKAN PELAN REKABENTUK LAMPU JALAN AWAM No.... Majlis Perbandaran Selayang. Pemaju / Pemilik : ………………………………………………………………………………..... Majlis Perbandaran Ampang Jaya.. ………………………………………………………………………......... : …………………………………………………………………………............ Hendaklah mengosongkan pada sebelah kanan bahagian pelan (15cm X 11cm) Lampu yang digunakan adalah daripada jenis “High Pressure Sodium Vapour” dan pemegang lampu jalan hendaklah dari jenis „kuprum‟.............. Majlis Bandaraya Shah Alam....... Jarak (meter) antara lampu hendaklah dinyatakan di dalam pelan...... Majlis Daerah Hulu Selangor dan Majlis Daerah Kuala Selangor..... Menunjukkan dengan jelas sempadan Majlis Perbandaran Selayang dengan Pihak Berkuasa Tempatan yang bersebelahan seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

penangkis kilat. Setiap aksesori dalaman di dalam peti pembekal lampu jalan hendaklah dibuat penandaan. Peti pembekal lampu jalan awam hendaklah mempunyai lampu pendaflour dan mempunyai suis kawalan keluaran. Mempunyai pelindungan mentol jenis berprisma. Jalan Utama (rizab jalan 66‟-100‟) adalah berkadaran 250 Watt. Nama Jalan. Peti pembekal lampu jalan dilengkapi dengan sistem penjimatan tenaga elektrik . Setiap kabel lampu jalan yang masuk ke peti pembekal lampu jalan hendaklah dibuat tamatan pada plat peti pembekal lampu jalan dengan kemas dan betul. Peti Pembekal lampu jalan hendaklah mempunyai tapak setinggi 1. 2 . Jalan Perumahan (rizab jalan 40‟-50‟) adalah berkadaran 150 Watt. Setiap pendawaian pada peti pembekal lampu jalan hendaklah menggunakan sistem penandaan bernombor termasuk kabel ke setiap lampu jalan. pemanas (heater). PETI PEMBEKAL LAMPU JALAN Peti pembekal lampu jalan hendaklah dicat dengan warna spesifikasi MPS dan ditulis : (Rujuk di Lampiran 3) NAMA PEMAJU. Komponen elektrik dalaman peti pembekal lampu jalan hendaklah menggunakan Miniature Circuit Breaker (MCB) berkadaran 16KA. satu kutub untuk litar utama dan suis penukar (Change-Over Switch) hendaklah mengemukakan saiz kadaran yang sesuai seperti contoh spesifikasi mengikut kehendak MPS.PEMASANGAN LAMPU JALAN MENGIKUT KUASA ADALAH SEPERTI BERIKUT : Persimpangan Jalan Utama (rizab jalan 132‟) adalah berkadaran 400 Watt. Kegunaan. Mengemukakan cadangan pemasangan sistem senggara lampu jalan berkomputer. Jangka Ampiar dan Jangka Volt. Cadangan penandaan Kod Setiap peti pembekal lampu jalan dilengkapi dengan tingkap cermin bagi tujuan bacaan meter TNB.5 kaki dari aras tanah.

Fasa yang digunakan dan nombor tiang lampu seperti di Lampiran 1. Kabel overhead adalah daripada jenis 2 teras 16mm. Sistem pendawaian pada lampu jalan hendaklah berkonsepkan 3 fasa secara pepasangan selang-seli antara fasa tersebut dan ditunjukkan dengan jelas. peti pembekal lampu jalan. Mengemukakan pemasangan konkrit bersaiz 200mm X 200mm X 200mm hendaklah dibuat pada kabel bagi jarak 6 meter dari tiang di bahagian kiri dan kanan tiang. KABEL Kabel yang digunakan hendaklah daripada jenis 4 teras 16mm/25mm PVC/SWA/PVC. Tiang–tiang lampu hendaklah ditanda dengan no.TIANG LAMPU JALAN Mengemukakan cadangan rekabentuk tiang lampu jalan berbentuk hiasan serta dilengkapi dengan logo MPS bersaiz A3 bagi jalan-jalan utama / tumpuan awam / jalan masuk ke taman perumahan / kawasan perniagaan dan sebagainya bagi lebar jalan 60‟ (Rizab Jalan). Mengemukakan pemasangan kabel bawah tanah yang dilindungi paip HDPE 2 lapisan (layer) berdiameter 100mm pada laluan selain dari laluan di atas. Tiang-tiang lampu hendaklah mempunyai pintu perkhidmatan berengsel jenis „fiber glass‟.I) berukuran 100mm² atau 150mm². 3 . kedai pejabat dan kilang hendaklah menggunakan tiang lampu jenis konkrit iaitu „overhead cabel‟. sistem saliran. Bagi kawasan-kawasan perumahan. lorong atau laluan kenderaan hendaklah dilindungi dengan paip bergalvani (G. Tiang-tiang lampu jalan di laluan utama / tumpuan awam / kawasan perniagaan hendaklah dilengkapi dengan palang tahan karat yang sesuai untuk pemasangan bendera (10‟ dari aras tanah). Mengemukakan cadangan rekabentuk tiang lampu jenis normal / biasa daripada jenis Semperitan Aluminium Aloi tanpa kaedah pematrian untuk jalan utama sahaja bagi lebar jalan 60‟ (Rizab Jalan). Laluan kabel yang merentangi jalan raya.

Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk bilangan dan ukuran garis pusat paip bergalvani (G. Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk jenis dan ukuran kabel.I). jenis dan ketinggian.RUANG PETUNJUK Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk bilangan lampu-lampu cadangan mangikut kuasa. Petunjuk : √ Telah dikemukakan X Tidak dikemukakan TB Tidak Berkaitan 4 . Apartment. Pangsapuri. Surat pengesahan penyeliaan kerja hendaklah ditandatangani oleh Orang Kompetan Penjaga Jentera Elektrik Kategori A1 dan ke atas seperti di Lampiran 2. Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk peti pengagih dan bilangan mengikut arus dan keluarannya. banglo dan kawasan berpagar „gated community‟ adalah tidak akan di ambil alih lampu jalan kawasan tersebut. LAIN-LAIN Bagi kawasan perumahan seperti Kos Rendah. „Town house‟. Kondominium. Sijil ujian dan penyiapan (Borang G & H) hendaklah dikemukakan sesalinan kepada MPS setelah kerja siap oleh Orang Kompetan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk lebar jalan berturap.

..... …………………………………………………………………………...................... Tel.. …………………………………………………………………………......................................... : ................... fax : ...... No......................... …………………………………………………………………………............. …………………………………………………………………………............ : .... No........ …………………………………………………………………………..... Alamat Jurutera Perunding : ……………………………………………………………………………….. 5 ............ Fail Tajuk Projek : ………………………... Pemaju Alamat Pemaju : ………………………………………………………………………………....... No.............. ………………………………………………………………………….......... : …………………………………………………………………………..... No.......................................... …………………………………………………………………………............ Kontraktor Elektrikal Alamat Kontraktor Elektrikal : …………………………………………….................. ………………………………………………………………………............................ …………………………………………………………………………... Tel....... Tel..... ………………………………………………………………………….......... …………………………………………………………………………................................MAKLUMAT PERMOHONAN No........... Jurutera Perunding : ………………………………………………………………. fax : ......... No.................. : ........ ………………………………………………………………......... : ……………………………………………………………………………….......... …………………………………………………………………………............ fax : ..... : ………………………………………………………………………………..... No..........……….................................

.................................................................... ........................ Tandatangan & Cop Jawatan Pegawai Penerima Tarikh : ………………… 6 ........................................................................ ............................... ............ ................. Tandatangan & Cop Pemaju / Pemilik Tarikh : ………………… …………………………................ ..................................................................................Lokasi / Jalan & Nama Taman ( Mengikut Peti Pembekal Lampu Jalan ) ............................................................................................. Tandatangan & Cop Pemohon / Jurutera Perunding Tarikh : ………………… …………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................... …………………………..........................

mutu dan bahagian-bahagian yang berkenaan baginya. Dengan ini saya / kami bersetuju menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas rekabentuk. Majlis Perbandaran Selayang. Tandatangan Pemaju Nama Pemaju Alamat Pemaju Tarikh : : : : ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ .BORANG LJ-1 JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG Pengemukaan Pelan-Pelan Lampu Jalan Awam Yang Dipertua. spesifikasi. Saya / kami ______________________________________________ Dengan ini ingin mengemukakan pelan-pelan lampu jalan awam untuk kelulusan bagi pihak (nama pemaju) ________________________________. Tandatangan Jurutera Alamat : : ________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ______________________________________________________________ Yang Dipertua. Majlis Perbandaran Selayang. Saya / kami juga bersedia menanggung sebarang kerosakan ke atas harta benda awam dan persendirian semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan. Saya / kami ______________________________________________ Pemilik / Pemaju bagi cadangan pembangunan yang dinyatakan dan dengan ini mengesahkan bahawa Jurutera Perunding tersebut di atas telah dilantik oleh saya / kami untuk memajukan pelan bagi pihak saya / kami.

SELANGOR DARUL EHSAN. 75 UNIT 2 TINGKAT BANGLO JENIS A 5. MUKIM RAWANG. 45 UNIT 1 ½ TINGKAT KILANG SESEBUAH 4. 2 BLOK 88 UNIT 10 TINGKAT R/PANGSA KOS SEDERHANA 3. TAMAN ______FASA ___________ UNTUK TETUAN : ________________(PEMAJU /PEMILIK) CONTOH PEMASANGAN LAMPU JALAN BAGI : CADANGAN MEMBINA 1. BHD. ………………… DIATAS LOT PT 12. DAERAH GOMBAK. DAERAH GOMBAK. (TAMAN TUN TEJA FASA 4A ) UNTUK : GEMILANG JAYA SDN. SELANGOR DARUL EHSAN. 13 & 44. MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG. 20 UNIT 2 TINGKAT RUMAH TERES KOS RENDAH 2. .BORANG LJ-2 JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG (SISTEM PELAN) PEMASANGAN LAMPU JALAN BAGI : CADANGAN MEMBINA 1 _____(BILANGAN )____UNIT ___(BILANGAN)___TINGKAT___(JENIS BANGUNAN)___ 2 (SAMA SEPERTI DI ATAS) 3 (SAMA SEPERTI DI ATAS) 4 (SAMA SEPERTI DI ATAS) 5 (SAMA SEPERTI DI ATAS) DIATAS LOT _____MUKIM _________________.

.. RM……………. RM…………….. Pemasangan Paip Air i) Yuran RM 50.00 2 RM 10.. RM……………. RM……………. …………………………………… Tandatangan Jurutera Cop Jurutera Profesional . Saya mengesahkan bahawa butir–butir yang diberikan di atas adalah benar dan tepat.... 3 Cagaran pemasangan lampu jalan setiap tiang RM100.. RM……………..00 (cagaran akan dipotong sebanyak 30% sekiranya terdapat kerja-kerja pengorekan jalan di buat) JUMLAH KESELURUHAN RM……………… RM……………… RM……………. RM……………. RM…………….00 Minimum RM500 4.BORANG LJ-3 BORANG KIRAAN YURAN PROSES PELAN Tajuk projek : _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ Bil Keterangan UNTUK DIISI OLEH PEMOHON Jumlah (RM) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Jumlah (RM) RM 70.00 1 Bayaran proses pelan RM 70.. (Undang-Undang Kecil 8) JUMLAH YURAN RM…………….00 X _____bagi setiap tiang atau setiap struktur atau kelengkapan yang seumpamanya.00 (Undang-Undang kecil 8) ii) Cadangan RM500. 5. RM…………….

cap dagangan berdaftar. kami mengakujanji untuk menanggung dan / atau membiayai segala kos-kos dan / atau kerosakan yang mungkin dialami oleh Majlis Perbandaran Selayang akibat pelanggaraan tersebut. cap dagangan dan / atau sebarang rekabentuk industri berdaftar yang dimiliki oleh sebarang pihak ketiga dan saya / kami menjamin bahawa pelan-pelan lampu jalan awam yang dikemukakan di sini mematuhi segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis. spesifikasi. Dengan ini saya / kami setuju menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas rekabentuk. Majlis Perbandaran Selayang.BORANG LJ-4 JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG Pengemukaan Pelan-Pelan Lampu Jalan Awam Yang Dipertua. mutu dan bahagian-bahagian yang berkenaan baginya. Tandatangan Jurutera : __________________________ Nama Syarikat Jurutera Alamat : ____________________________________ : ____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ Tarikh : __________________________ . Saya / kami dengan ini menyatakan bahawa saya / kami telah mengesahkan segala pelan-pelan lampu jalan awam yang dikemukakan di dalam ini tidak melanggar sebarang hakcipta. Saya / kami ________________________ dengan ini mengemukakan pelan-pelan lampu jalan awam untuk kelulusan bagi pihak (nama pemaju)_________________________________________________. paten. spesifikasi dan / atau sebarang rekabentuk industri berdaftar yang dimiliki oleh sebarang pihak ketiga. paten. Sekiranya berlakunya sebarang dakwaan pelanggaran sebarang hakcipta.

rekabentuk industri berdaftar. hakhak harta intelek yang dimiliki oleh sebarang pihak ketiga dan jikalau terdapatnya sebarang dakwaan pelanggaran atau pelanggaran sebarang hakhak tersebut. Saya / kami juga dengan ini menyatakan bahawa segala pelan lampu jalan awam yang dikemukakan di dalam ini tidak melanggar sebarang hakcipta.BORANG LJ-5 JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG Yang Dipertua. Saya / kami juga bersedia menanggung sebarang kerosakan ke atas harta benda awam dan persendirian semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan. saya / kami mengakujanji untuk menangung. Saya / kami _____________________________ Pemilik / pemaju bagi cadangan pembangunan yang dinyatakan dan dengan ini mengesahkan bahawa Jurutera Perunding tersebut di atas telah dilantik oleh saya / kami untuk memajukan pelan bagi pihak saya / kami. membiayai segala kos-kos dan kerosakan yang mungkin dialami oleh Majlis Perbandaran Selayang akibat pelanggaran tersebut. Majlis Perbandaran Selayang. Tandatangan Pemaju Dan Cop : ____________________________ Nama Pemaju Alamat : ______________________________ : ______________________________ ______________________________ ______________________________ Tarikh : ______________________________ . spesifikasi. cap dagangan. paten.

2) Feeder Pillar – No. 2 Yellow Phase Circuit 2 (Contector No.LAMPIRAN 1 NOMENCLATURE FP 5-Y2/2 TH 2006 Tahun pembuatan Nama Taman Pole No. 5 .

……………………………… Nama : ………………………………………………………………….. Bandar Baru Selayang. 68100 Batu Caves. Persiaran 3. Tandatangan. Cop Kompetan Pendawai Tiga Fasa & Endosan Pengujian PW4 . Perakuan Pendaftaran : …………………………………………. No. Kami seperti penandatangan di bawah sesungguhnya memperakukan bahawa pemasangan lampu jalan yang disebutkan bagi projek ini adalah dipasang menurut spesifikasi dan mematuhi kehendak Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 serta spesifikasi / kaedah pemasangan yang diiktiraf oleh Pihak Berkuasa Bekalan / JKR / MPS / SIRIM. No. Selangor Darul Ehsan. Menara Majlis Perbandaran Selayang. Perakuan Pendaftaran : ………………………………………. Tingkat 3A. ……………………………… Nama : ………………………………………………………………. Cop Kompetan Penjaga Jentera Elektrikal A1-B4 Tandatangan.LAMPIRAN 2 Tarikh : ______________ Jabatan Kejuruteraan.

.

.

.

.

.

CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN Pemohon Pusat Setempat Arahan Lengkapkan Dokumen Semak Dokumen Dokumen Tidak Lengkap Dokumen Lengkap Pendaftaran dan Edaran Kepada Agensi Teknikal Ulasan / Arahan Tunai Syarat Oleh Agensi Teknikal Kepada Pemohon Penerimaan Ulasan Oleh Pusat Setempat Penyediaan dan Penyelarasan Kertas Kerja / Perakuan Oleh Agensi Teknikal Dalaman Penerimaan dan Penyelarasan Kertas Kerja / Perakuan Oleh Pusat Setempat Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat Edaran Minit / Pemakluman Permohonan PTD Agensi Teknikal Dalaman PTG MMKN Surat Kelulusan / Penolakan dan Syarat Pemohon Keputusan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful