Pidato Perpisahan Sekolah Bahasa Jawa Ingkang dahad kinormatan Bapak Kepala SMPN 4 Surakarta, Bapak ugi ibu

guru, Lan konco-konco ugi adek-adek sedaya ingkang kula tresnani. Sapisan, monggo kita sedaya sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah, Ingkang sampun maringaken kewarasan dumateng kita sedaya. Dados kita sedaya saget sesarengan kempal dhateng acara perpisahan. Kula siswa kelas 9 mewakili konco-konco ngaturaken ucapan matur nuwun kagem sedaya bapak ibu guru ingkang sampun mbulawantah kula sakonco dangunipun tigang warsa dateng pawiyatan menika. Kula sakonco inggih badhe nyuwun pangestunipun supados kula sakonco saget nglebeti pawiyatan ingkang sampun dhados tujuan kula sakonco. Kula inggih gadhah sekedik pesen kagem adek-adek kelas 7 kaliyan 8 supados sinau ingkang sregep supados saget wujudaken cita-cita. Cekap semanten saking kula, manawi anggen kula sakonco kagungan sisip sembering. Ingkang klenthu, kula nyuwun agunge panga puten dumateng sedaya kanawon. Kula aturaken matur sembah suwun.