P. 1
MAB-teori main nota

MAB-teori main nota

|Views: 14,685|Likes:
Published by queenthechess112263

More info:

Published by: queenthechess112263 on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

Sections

  • TOPIK 1 : KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK
  • TOPIK 2 : PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK
  • TOPIK 3 : KONSEP AMALAN YANG BERSESUAIAN DENGAN PERKEMBANGAN KANAK- KANAK
  • TOPIK 4 : PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH
  • TOPIK 5 : TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRA SEKOLAH

TOPIK 1

:

KONSEP PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK

1.

Pengenalan

Pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak-kanak. Kefahaman asas terhadap kanak-kanak adalah perlu diketahui oleh pendidik yang ingin menceburi dalam bidang awal usia ini. Amalan yang bersesuaian dengan perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak adalah meliputi berbagai aspek perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. Amalan yang bersesuaian perlu difahami oleh pendidik dan menjadi landasan kepada pelaksanaan program kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Kefahaman dan kesedaran tentang pendidikan awal kanak-kanak akan meningkatkan kualiti pengajaran Konsep adalah pendapat atau tanggapan mengenai sesuatu. Konsep-konsep prasekolah bermaksud pendapat atau tanggapan berkenaan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak yan berumur empat hingga enam tahun. Pengajaran ialah semua yang dipelajari oleh kanak-kanak. Terdapat banyak pendapat berkenaan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Antara konsep-konsep penting dalam pendidikan prasekolah dan menjadi prinsip atau hukum dalam mendidik kanak-kanak adalah: • • • • • • Belajar melalui bermain Naluri ingin tahu Perkembangan menyeluruh Penerapan nilai murni Kreativiti Kecerdasan pelbagai

1

2.

Belajar Melalui Bermain

Dalam pendidikan prasekolah, proses pembelajaran dijalankan secara tidak formal, iaitu belajar melalui bermain. Aktiviti-aktiviti perlu dirancang supaya kanak-kanak dapat merangsang naluri ingin tahu, mengukuhkan kordinasi motor kasar dan halus, menggunakan daya kreatif, memupuk semangat bergaul, sifat hormat menghormati dan berdisiplin. Belajar melalui bermain ini meninggalkan beberapa faedah:


menggalakkan perkembangan kognitif menggalakkan perkembangan fizikal menggalakkan kestabilan emosi menggalakkan perkembangan dan kemahiran sosial menggalakkan perkembangan bahasa menggalakkan kreativiti memenuhi pelbagai keperluan kanak-kanak


• • • •

3.

Merangsang Naluri Ingin Tahu

Guru dapat merangsang naluri ingi tahu kanak-kanak dengan menarik perhatian mereka sebelum memulakan sesuatu pelajaran. Kanak-kanak tidak dapat berfikir secara abstrak. Mereka perlukan bahan konkrit dan pengalaman sbenar bagi memahami sesuatu perkara. Kanak-kanak belajar melalui pelbagai deria seperti melihat, mendengar, menyentuh merasa dan bau. Guru dapat merangsang naluri ingin tahu kanak-kanak dengan

• • • • •

Memerhati : tarik perhatian kepada pelbagai objek Kasifikasi : galakkan mengumpul dan menyusun objek mengikut kriteria. Eksperimen : kemukakan soalan seperti “Apa akan jadi?” Menjangka : cuba atau teka hasil atau apakah yang akan berlaku. Menyoal : tanyakan soalan terbuka seperti “Mengapa kamu fakir…..”

2

• •

Penyelidikan : tunjuk bagaimana hendak dapatkan maklimat Komunikasi : jelaskan pengalaman

Selain itu, peranan guru membantu kanak-kanak menjelajah dan mencari sendiri sesuatu maklumat dengan cara berikut: • • • • Memberi motivasi kepada kanak-kanak dengan menyediakan persekitaran yang kaya dengan bahan. Mengenal pasti apa yang kanak-kanak tahu dan apa yang ingin tahu,kemudian pilih tajuk dan aktiviti yang sesuai. Melibatkan semua kanak-kanak dengan memilih aktiviti yang mereka dapat lakukan sendiri ataupun dalam kumpulan kecil. Berikan masa dan kebebasan yang diperlukan untuk kanak-kanak menjelajah Hormati perbezaan individu kanak-kanak. Cara kanak-kanak menyelesaikan masalah tidak sama dengan cara orang dewasa. Kanak-kanak belajar dengan kadar yang berbeza-beza. Oleh itu mereka mungkin tidak faham sepenuhnya sesuatu konsep yang diajar. • • • • Tanyaka berbagai soalan terbuka dan terima pelbagai jawapan mereka Kerap berikan maklum balas dan peneguhan kepada kanak-kanak semasa proses pembelajaran. Kembangkan pelajaran dengan membuat lawatan, bercerita, melihat filem atau menjemput penceramah. Tunjukkan model sikap positif dan guru berkongsi minat ataupun semangat dan kekaguman bersama kanak-kanak berkaitan dunia di sekeliling mereka.

4.

Perkembangan Menyeluruh

Pembelajaran bukan terasing, tetapi perlu dihubungkan dan digabungkan dalam semua bidang kurikulum. Pembelajaran perlu difokuskan kepada kanak-kanak secara menyeluruh dengan memenuhi keperluan fizikal, sosial, emosi dan intelektual kanakkanak.

3

Perkembangan menyeluruh bermaksud perkembangan kanak-kanak daripada segi perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek atau kognitif. Dalam pengajaran dan pembelajaran, semua aspek ini adalah penting dan saling berkaitan. Tidak ada satu aspek yang berkembang secara sendiri dan tidak ada suatu aspek yang paling penting. Contohnya, seseorang kanak-kanak yang membaca melibatkan fungsi jasmani, emosi, rohani dan intelektual di samping lima aspek lain seperti sosial dan kreatif. Oleh itu, fokus guru adalah pada perkembangan kanak-kanak hendaklah secara menyeluruh. Pengajaran kanak-kanak yang menekankan semua aspek perkembangan sangat penting. Kurikulum dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dan tidak terpisah.

5.

Penerapan Nilai Murni

Segala sikap, prinsip, moral dan etika yang baik adalah nilai-nilai murni. Terdapat 16 nilai-nilai untuk Pendidikan Moral dan Kerohanian telah dinyatak dalam Buku Garis Panduan Kurikulum Prasekolah (Kementerian Pendidikan, 1993). Antaranya adalah ketuhanan, baik hati, berdikari, hemah tinggi kerjasama dan sebagainya. Melalui Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah dijelaskan berkenaan pembentukan insan seimbang dan harmonis daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Selain itu, aspek penting yang difokuskan dalam FPN ialah pembentukan individu berakhlak mulia. Menurut ahli falsafah dan psikologi, masa yang paling baik bagi menerapkan nilainilai murni adalah di peringkat prasekolah kerana pada ketika ini kanak-kanak mudah menerima sesuatu yang diajar, dilhat dan didengar. Ada pendapat mengatakan nilai-nilai tidak dapat diajar kepada kanak-kanak. Ini tidak bermakna nilai-nilai tidak dapat dipupuk dalam diri mereka. Nilai-nilai dapat diperolehi oleh kanak-kanak secara tidak langsung melalui beberapa cara iaitu: • • • melalui mata pelajaran tertentu, seperti Pendidikan Moral dan Kerohanian merentas kurikulum, dalam semua mata pelajaran secara tidak langsung ataupun dikaitkan dengan topik tertentu. melalui aktiviti-aktiviti harian di sekolah.

4

5.

Kreativiti

Kreativiti ialah sesuatu yang dibuat dan dihasilkan dengan menggunakan daya imaginasi dan pemikiran bagi menghasilkan sesuatu yang baru dan berguna kepada manusia. Terdapat beberapa aspek kreativiti yang perlu diberikan penjelasan iaitu: • Hubungan kreativiti dengan seni kecerdasan a. kreativiti tidak boleh dipisahkan daripada seni kerana salah satu alat buntuk merangsangkan kreativiti ialah seni. b. kreativiti yang berkait rapat dengan kecerdasan kanak-kanak, dapat dibina dan dilatih jika kanak-kanak diberikan keadaan yang sesuai. • Ciri-ciri seseorang kreatif a. kebolehan menghadapi risiko b. berdikari c. berkeyakinan mencuba d. kesanggupan menahan ketegangan 5.1 Peranan guru membina kreativiti

Guru memainkan peranan penting bagi membuna kreativiti kanak-kanak. Memberi motivasi dan mencipta suasana tidak memadai tanpa disertai sikap guru. Sikap guru adalah salah satu faktor yang amat diperlukan bagi merangsangkan kreativiti. Oleh itu guru perlulah bersikap positif seperti: • • • • Menghargai idea dan soalan kanak-kanak. Menggalakkan kanak-kanak bercakap dan bercerita. Memberikan komen yang ikhlas. Memahami kanak-kanak. Memberikan pandangan yang menggembirakan kepada hasil kerja mereka. Mewujudkan suasana menggalakkan.


5

Setiap individu mempunyai sekurang-kurangnya tujuh kebolehan mental yang berasingan atau bebas. 5. Kreativiti yang berkait rapat dengan kecerdasan kanak-kanak.2 • • Merancang aktiviti yang berkualiti dengan menggunakan bahan yang mudah diperolehi dan selamat digunakan. Kecerdasan Pelbagai Setiap kanak-kanak mempunyai kecerdasan yang berbeza-beza. iaitu kecerdasan. Kecerdasan kanak-kanak dapat dipertingkatkan melalui peluang-peluang pendidikan seperti menyediakan persekitaran yang kaya dengan bahan dan aktiviti yang merangsangkan. kecerdasan adalah kebolehan menyelesaikan masalah ataupun mencipta produk yang dihargai oleh sesuatu budaya. Menggalakkan kanak-kanak bekerjasama antara satu sama lain. Perlulah dikenalpasti kekuatan kanakkanak bagi mempertingkatkan pembelajaran kanak-kanak dalam semua bidang dengan lebih berjaya. Mendisiplinkan kanak-kanak dengan memberi arahan yang jelas dan betul semasa hendak menggunakan alat-alat. Setiap kecerdasan perlu dinilai sama rata dan sama berat. dapat dibina jika kanak-kanak diberikan keadaan yang sesuai. Sesuatu kecerdasan yang kuat dalam diri kanak-kanak dapat digunakan bagi memperkukuhkan kecerdasan yang lemah. 6 . Hubungan kreativiti dengan seni dan kecerdasan Kreativiti tidak boleh dipisahkan daripada seni kerana salah satu alat untuk merangsangkan kreativiti ialah seni.• • • 5.3 • • • • Ciri-ciri seorang yang kreatif Kebolehan menghadapi risiko Berdikari Berkeyakinan mencuba kesanggupan menahan ketegangan 6. Howard Gardner (1983) melalui Theory of Multiple Intelligences menjelaskan.

drama. pemain sukan dan seni pertahanan diri. menaakul. gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan. induktif dan deduktif. perhitungan dan pengujian hipotesis. urutan nombor. 6.3 Kecerdasan Fizikal . 6. puisi. rumus. ucapan formal. perkaitan sebab dan akibat (logik). aktiviti jasmani. bacaan. Contoh aktiviti: Tarian kreatif. penyelesaian masalah. termasuk – keboleban memanipulasikan ayat. diari. penulisan kreatif.Berikut dijelaskan pelbagai jenis kecerdasan bagi membantu guru-guru mengenal pasti kecerdasan yang ada pada diri kanak-kanak di dalam kelasnya : 6.Melibatkan pemikiran saintifik.4 Kecerdasan Visual . mengenal pasti pola abstrak. jurnal. Contoh aktiviti: Penggunaan simbol. membuat inferens. generalisasi.1. Contoh aktiviti: Perbahasan.Linguistik Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan. 6. pengurusan grafik dan pengiraan. main peranan. Kecerdasan Verbal . jenaka dan bercerita.Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi. mengkategori. perbendaharaan kata. latihan fizikal. keseimbangan dan kelenturan badan. sebab dan akibat (logik). perkaitan.2 Kecerdasan Logik .Spatial 7 . pola abstrak. termasuk pemikiran secara heuristik.Matematik Kebolehan menggunakan nombor.

7 Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk rnendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkornunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. 8 . bunyi vokal. rentuk dan ruang. Contoh aktiviti: Persembahan muzik. 6. Contoh aktiviti: melukis. garis rentuk dan ruang. taakulan tahap tinggi. kesedaran terhadap mood dalaman. 6. Kecendenmgan ini termasuk kepekaan terhadap ritma. Berkebolehan menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. garis. kehendak.5 Kecerdasan Muzikal-Ritma Kemampuan untuk menggemari. imaginasi aktif. kemarahan. dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. 6. Berkepekaan terhadap warna. mencipta gambaran mental. skema warna. Contoh aktiviti: Teknik metakognisi. disiplin diri dan amalan pemusatan. strategi pemikinm. nyanyian dan drama lagu. motivasi. bunyi instrumental. peta minda.Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang.6 Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. proses emosi. Mempunyai gambarann yang tepat tentang diri sendiri. mengecat.

Contoh aktiviti: komunikasi antara individu. latilhan ernpati. Setiap peringkat perkembangan kanak-kanak memberi gambaran keupayaan kanakkanak dari aspek fizikal. Keupayaan kanak-kanak adalah berbeza mengikut peringkat umur. Aspek yang disenaraikan adalah garis panduan secara umum mengikut peringkat umur. latihan kolaboratif. bahasa. menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna.1: Peringkat Perkembangan Kanak-kanak 9 . Jadual 1. Pendidik perlu mengenal pasti aspek perkembangan dengan peringkat umur sebagai garis panduan amalan yang bersesuaian untuk disesuaikan dengan perancangan kurikulum dan pengajaran. kognitif dan sosial. rnernberi maklurn balas. kognitif dan sosial. Jadual 1. Peringkat umur juga mempengaruhi kesediaan belajar kanak-kanak. Perkembangan Kanak-Kanak dan Pembelajaran Perkembangan kanak-kanak meliputi aspek fizikal. Melibatkan kebolehan memerhati. kognitif dan sosial.8 Kecerdasan Naturalis Mengenali.1 berikut menunjukkan peringkat perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal. strategi pernbelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama 6. Perancangan kurikulum yang berkualiti perlu bersandarkan kesesuaian umur kanak-kanak sebagai garis panduan untuk menentukan matlamat kurikulum yang akan dicapai. Setiap aspek perkembangan dilalui oleh kanak-kanak secara berperingkat-peringkat mengikut umur. bahasa. memahami dan mengatur contoh-contoh dalam persekitaran semulajadi. 3.

5 tahun 6 tahun Perbendaharaan kata bertambah banyak. menunjuk kebolehan fizikal seperti 'stunt'. tidak melibatkan berkongsi dan bekerjasama Menghadapi masalah bersosial. Bahasa sebagai alat untuk bersosial dan keperluan kongnitif. komplek.Bermain dengan bahasa dan sering menguji untuk latihan keyakinan diri. struktur ayat jelas dan tatabahasanya betul dan sebutan yang baik. Bahasa boleh difahami dan mengandungi ayat yang panjang. Menampakkan kecanggihan dan keyakinan berbahasa. Menguasai bahasa dengan baik seperti orang dewasa dan suka menggunakan kemahiran bahasa. menggabungkan tiga patah perkataan atau lebih. Boleh memahami tolak ansur dan kebaikan bekerjasama. Boleh menyesuaikan perkongsian alat mainan. berlari Pengimbangan dan kawalan badan meningkat pada motor kasar. melompat objek.Perkembangan Fizikal Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun Kesediaan Pembeiajaran Memegang. motor halus dan aspek keupayaan kendiri. Berfikiran logik dan bersistematik. 5 tahun 6 tahun Aktiviti motor lebih meyakinkan. Memerlukan rakan sebaya dan membina persahabatan yang rapat (rakan sebaya jantina yang sama) 10 . boleh mengenalpasti dan menerima pendapat orang lain Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun Perkembangan Sosial Kesediaan Pembeiajaran Memulakan kemahiran sosial. P rk m a g nB h sa e e bna a a Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun Kesediaan Pembeiajaran Boleh memahami arahan mudah. kemahiran motor yang cekap. menggelak halangan semasa berlari. bergilir dan main bersama. Pergerakan terkawal dan suka kepada aktiviti motor halus. berbuai di buaian. Menguasai pergerakan asas seperti memanjat. Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun Perkembangan Kognitif Kesediaan Pembeiajaran Menggunakan objek untuk mewakili objek lain (contoh kerusi untuk bas) Mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi dan selalu bertanya. Kreatif dan bijak. duduk. tersentuh dengan deria humor Berupaya memahami keupayaannya lebih jelas dan bertindakbalas mengikut kesesuaiannya. berdiri. Memperlihatkan perkembangan fizikal yang lengkap. Mencipta perkataan di luar bahasa komunikasi. belum memahami giliran dan berkongsi mainan.

Terdapat kanak-kanak yang kesediaan belajar. Pengaruh keluarga dan keyakinan dirinya dibawa ke 11 . Perbezaan itu dapat dilihat menerusi kelebihan. Manakala kanak-kanak lain lebih cepat belajar secara berkumpulan. Amalan yang bersesuaian hendaklah fleksibel atau anjal terhadap kanak. 5. Kadangkala terdapat seseorang kanak-kanak belajar lebih cepat daripada kanak-kanak lain tentang sesuatu perkara yang diminatinya. Kebanyakan kanak-kanak didorong untuk belajar oleh minat yang tinggi untuk menyatakan deria dunianya yang tersendiri dan meningkatkan kemahiran yang dikehendaki oleh sosial dan budaya. Keadaan ini perlu diberi perhatian oleh pendidik dalam melaksanakan kurikulum di kelas prasekolah. Latar belakang sosial dan budaya mempengaruhi gaya pembelajaran kanak-kanak. minat dan keperluannya yang tersendiri. Latar keluarga memainkan peranan dalam pendidikan awal yang diterima oleh kanak-kanak sebelum ke tadika. Kanak-kanak mempunyai keupayaan yang berbeza. Amalan yang tidak membezakan keupayaan kanakberusia 6 tahun mempunyai keupayaan seperti kanak-kanak yang berusia 7 tahun dan 8 tahun dari segi kanak dan memberi masa untuk kanak-kanak meningkatkan keupayaan mengikut rentak dan keselesaannya adalah digalakkan. Mereka belajar sepanjang masa walau pun pembelajarannya tidak mengikut seperti yang dinyatakan di dalam kurikulum yang diajar oleh guru. Pembelajarannya dan pembentukan keyakinan dirinya yang diperolehi menerusi pengalamannya bersama keluarga. Kelebihan. Ketegasan berpegang kepada aturan kronologi mengikut umur dan kumpulan keupayaan kanak-kanak adalah tidak bersesuaian. Kebanyakan kanak-kanak mempunyai minat dan keperluan secara individu. Minat dan Keperluan Individu Kanak-kanak adalah individu yang berbeza antara satu sama lain. Apabila kanak-kanak meningkat usianya mereka sudah memahami batasan keupayaan dirinya.4. Setiap kanak-kanak secara individu mempunyai perbezaan kelebihan.kanak sebagai individu. Perkaitan Sosial dan Budaya Sosial dan budaya merujuk kepada latar belakang keluarga kanak-kanak. Amalan yang bersesuaian menghormati perbezaan kanak-kanak sebagai individu yang berbeza antara satu sama lain. minat dan keperluannya. Semasa di tadika guru hendaklah melihat kanak-kanak belajar dari dua sudut iaitu keadaan kanak-kanak dan pengaruh sosial dan budayanya.

TOPIK 2 : PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK 1. 12 . Guru perlu mendekati kanak-kanak sebagai individu dan bukannya sebagai satu kumpulan. Prinsip-Prinsip Perkembangan Kanak-kanak guru perlu mengetahui aspek perkembangan kanak-kanak dan Semestinya menyesuaikan aspek ini dengan konten dan strategi yang digunakan dalam prasekolah. Prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran prasekolah bermaksud. Bagaimanapun prinsip-prinsip asas yang perlu diberi perhatian adalah: • • • Prinsip-prinsip perkembangan kanak-kanak Prinsip-prinsip pembelajaran kanak-kanak Prinsip-prinsip arah perkembangan pembelajaran kanak-kanak 2.dalam kelas prasekolah. Terdapat banyak prinsip pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Sikap terbuka pendidik terhadap gaya pembelajaran kanakkanak berdasarkan sosial dan budaya dapat membantu pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. keyakinan dirinya yang dibentuk oleh keluarga dan kemahirannya. Mereka juga perlu dilayan dengan rasa saling hormat-menghormati. Kanak-kanak merasakan satu penghargaan apabila guru atau pendidik menghormati nilai budaya keluarga. fahammemahami dan percaya pada kemampuan dan kebolehan kanak-kanak untuk berubah. hukum atau asas dalam mendidik kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Pengenalan Prinsip adalah hokum atau asas yang menjadi dasar pemikiran ataupn tindakan sesuatu perkara.

• Pengagihan masa dalam sehari perlu difikirkan dan melibatkan semua aspek kerana semua aspek perkembangan kanak-kanak adalah sama penting. bahasa. kognitif. Oleh itu. tidak ada satu aspek yang berkembang secara sendiri dan tidak ada satu aspek yang paling penting. Kurikulum dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh tidak terpisah. 13 . Contohnya. masalah akan timbul jika satu aspek perkembangan sahaja diberi tumpuan dan mengetepikan perkembangan yang lain. Perkembangan kanak-kanak mengikut urutan yang standard Perkembangan kanak-kanak mengikut tahap yang berbeza-beza sama ada dalam • dirinya sendiri (intrapersonal) ataupun antara kanak-kanak lain (intrapersonal). kanak-kanak yang mendapat penjagaan fizikal yang mencukupi di rumah tetapi tidak mendapat perhatian yang cukup aripada segi sosial dan emosi.1.Antara prinsip perkembangan kanak-kanak adalah: • • • Kanak-kanak berkembang secara menyeluruh. Peringkat prasekolah adalah masa yang terbaik bagi perkembangan kanakkanak. sosial dan fizikal adalah saling berkait. pengajaran kanak-kanak secara menyeluruh ndalam program prasekolah adalah penting.1 • • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Aktiviti dan jadual dibentuk supaya mengandungi semua aspek perkembangan kanak-kanak. 2. fokus guru adalah kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Guru perlu memikirkan bagaimana mata pelajaran yang diajar dapat membantu perkembangan kanak-kanak. Berdasarkan prinsip ini. 2. Oleh itu.1 Kanak-kanak berkembang secara menyeluruh Perkembangan estetik. dalam program prasekolah.

Urutan standard didapati berkait dengan pergerakan. Seseorang kanak-kanak memerlukan sama ada lebih ataupun kurang masa bagi mencapai sesuatu perubahan tingkah laku. mata pelajaran dan tanggungjawab. Pengetahuan berkenaan urutan perkembangan kanak-kanak dapat digunakan bagi menentukan cara yang mencabar kanak-kanak dalam kelas dam ekspektasi yang sesuai untuk individu. Kanak-kanak di seluruh dunia menhadapi corak perkembangan yang sama. 14 . 2. Hal ini melibatkan integrasi aspek perkembangan. kemudian duduk. • Elakkan daripada terlalu mempercepatkan progress kanak-kanak melalui urutan standard tertentu seperti yang berkaitan dengan mengeja. membentuk saripada satu huruf kepada perkataan dan seterusnya. iaitu meliputi semua aspek perkembangan. berdiri dengan bantuan.• Menggabungkan pengalaman dan bukan memisahkannya adalah mustahak. Contohnya. Kanak-kanak yang lain pula mungkin tidak mengikut urutan sedemikian kerana tidak sesuai dengan keadaannya. 2. diikuti dengan berjalan dan seterusnya berlari. Kanak-kanak mungkin bergerak ke depan atau ke belakang sedikit. untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. bayin bermula dengan mengakat kepala.2. Bagi kanak-kanak yang mula belajar memeang pensil dan menulis di atas kertas.2 Perkembangan kanak-kanak mengikut urutan standard Perkembangan adalah beruruta dalam perubahan berlaku daripada semasa ke semasa mengikut atruran tertentu. Perubahan sedemian tidak sama keadaannya. Kemudian beralih perlahanlahan kepada pengulangan pergerakan. sebelum dapat menulis mereka cuba membentuk cakaran.1 • • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Memerhati dan membaca berkenaan kanak-kanak membantu pendidik mengenalpasti pelbagai urutan standard. mengenal nombor dan menulis. dank e depan semula.

Pemerhatian yang teliti ke atas kanak-kanak mendedahkan corak tingkah laku individu daipada pelbagai aspek perkembangan. 2. Pendidik perlu elakkan daripada memberi tumpuan kepada satu perkara sahaja sebagau ukuran pencapaian atau potensi kanak-kanak secara menyeluruh. Oleh itu kanak-kanak yang sama tarikh lahir mempunyai tingkahlaku dan pemahaman yang berbeza. Kepelbagaian interpersonal juga berlaku. Kepelbagaian ini adalah normal dan perbezaan boleh didapati merentasi semua aspek perkembangan. tetapi apabila kanak-kanak memasuki alam persekolahan.1 • • • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Kanak-kanak di adalam kelas prrasekolah mempunyai kebolehan yang jauh berbeza-beza.Kepelbagaian aspek intrapersonal dapat manggambarkan tentang ketidaksamaaan antara kanak-kanak. peringkat bayi adalah peringkat pembesaran yang paling cepat. Walaupun perkembangan bahasa agak lambat. Kecepatan kanak-kanak mengikut urutan standard adalah berbeza.3 Perkembangan kanak-kanak mengikut tahap yang berbeza-beza Setiap kanak-kanak berkembang mengikut masa biologikalnya sendiri. Perbezaan ini dapat ditunjukkan daripada dua aspek. 15 . Sebagai contoh. Bagaimanapun ketidaksamaan dalam perkembangan adalah dalam jangkaan. perkembangan fizikal agak lambat berbandingh dengan perkembangan penggunaan bahasa yang begitu pesat. Pelbagai aspek perkembangan adalah penting pada masa yang berbeza sepanjang peringkat awal kanak-kanak.3.• kebolehan guru menjelaskan urutan standard dapat membantu mereka memahami dengan jelas berkenaan perkembangan kanak-kanak dan bagaimana amalan dan tujuan di dalam kelas dapat membantu pembelajaran kanak-kanak 2. Setiap kanakkanak tidak sama antara satu sama lain. Guru atau pendidik menggunakan pengetahuan ini untuk pengajaran individu dan bukan mengajar semua kanak-kanak perkara yang sama dengan menggunakan cara yang sama pada masa yang sama. Hal ini adalah contoh kepada perkembangan intrapersonal. intrapersonal iaitu dalam dirinya sendiri dan interpersonal iaitu kanak-kanak lain.

iaitu antara struktur dalaman dan fikiran kanak-kanak. Kanak-kanak seharusnya diberi pengalaman yang menggalakkan perkembangan pada ketika ini. • Standard perkembangan dapa berubah-ubah. Walau bagaimanapun kanak-kanak yang tidak diberi peluang sedemikian menjadi kurang sanggup memulakan pembelajaran dan berlatih kemahiran motor asas pada 16 . kanak-kanak prasekolah secara biologi cenderung mengembangkan kemahiran motor asas seperti menangkap. pada tahap ini. kebanyakan kanak-kanak dapat menerima pengajaran dan sanggup menghabiskan masa dengan aktiviti fizikal yang dapat meningkatkan kemahiran mereka. serta pengalaman mereka dengan persekitaran fizikal dan sosial. Sebagai contoh.4 Peringkat prasekolah adalah masa terbaik untuk perkembangan kanakkanak Peringkat awal perkembangan kanak-kanak adalah masa terbaik berlaku perubahanperubahan yang penting. melompat dan berlari. Kanak-kanak tidak boleh dilabel sebagai “cepat” ataupun “lambat” berbanding dengan kanak-kanak lain dalam kumpulan. 2. • Aktiviti kelas yang meliputi pelbagai objektif pembelajaran berbanding satu objektif memberi banyak peluang kepada kanak-kanak untuk dicabar dan untuk mengalami kejayaan. Rancangan boleh disesuaikan dan digubah bagi memenuhi keperluan individu dalam kumpulan. Pada ketika ini kanak-kanak lebih mudah menerima pengaruh persekitaran yang positif ataupun negatif berbanding dengan masa-masa lain. agar mereka kekal bermotivasi dan berjaya mencapai potensi. Perubahan-perubahan ini adalah berkaitan dengan interaksi yang kompleks. membaling.• Jadual harian yang memberi peluang kepada kanak-kanak menjalankan aktiviti mengikut kemampuannya sendiri dapat membantu kanak-kanak berbanding dengan jadual yang telah ditetapkan lebih awal ataupun kanak-kanak dikehendaki mengikut pusingan daripada datu aktiviti kepada aktiviti yang lain. Kanakkanak ini akan menggabungkan kemahiran tersebut dengan kemahiran yang lebih kompleks.

kanakkanak tersebut dikatakan tidak mempunyai bakat yang diperlukan untuk berjaya.masa akan datang. 4.4. sosial dan refleksi. • • • • • • • • • Prinsip-prinsip Pembelajaran Kanak-kanak Kanak-kanak adalah pelajar yang aktif Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh kesediaan dan kematangan. Dengan itu. 3. 2. sikap dan kemahiran asas kanakkanak berkiaitan dengan fizikalnya perlu ditingkatkan. Prinsip-prinsip Arah Perkembangan Pembelajaran Kanakkanak 17 . Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Tindakan ini berkumpul dan selalunya mempunyai kesan sepanjang hayat. Stail pembelajaran kanak-kanak berbeza. Kanak-kanak belajar melalui semua deria. iaitu di sekolah rendah.1 • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Prinsip berkenaan masa yang terbaik bagi perkembangan kanak-kanak menunjukkan program pengajaran mementingkan proses dan kemampuan yang meliputi cara-cara yang menggalakkan perkambangan kanak-kanak. membentuk satu halangan yang menyebabkan kanak-kanak menjauhkan diri daripada terlibat dengan aktiviti fizikal dan permainan. Kanak-kanak berbeza latar belakang dan individu. Kecerdasan pelbagai perlu digalakkan. interaksi. Hal ini membuatkan pendidikan peringkat awal kanak-kanak sebagai masa terbaik untuk kanak-kanak mencapai kecekapan motor. Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh sifat semula jadi dan pandangan di peringkat awal. Pada pertengahan sekolah rendah. kanak-kanak belajar melalui pengalaman fizikal. • Guru seharusnya berupaya menjelaskan sifat semula jadi yang kritikal untuk tahun-yahun awal kanak-kanak yang berkaitan dengan semua aspek perkembangan. Kekurangan kemahiran dan kesanggpan.

Perubahan ini mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak sepanjang berada di prasekolah dan sekolah rendah. Begitu juga dengan jantung dan organ-organ dalaman lain yang mempunyai koordinasi sepenuhnya. Terdapat titik permulaan perkembangan dan kemajuan pembelajaran berlaku. Oleh itu apabila bayi dilahirkan. Contohnya. desakan kepada terkawal. proses pembesaran dan kematangan tubuh bayi bergerak daripada atas ke bawah iaitu kepala ke kaki dan daripada tengah ke luar. Bayi dapat mengawal kepala dan otot leher lebih awal daripada menguasai otot kaki. kepalanya adalah lebih besar daripada badan. iaitu tempat bergantungnya kehidupan dan bahagian yang lebih berkembang daripada bahagian-bahagian yang lain. Tanda arah perkembangan sedemikian adalah jelas dan hal ini penting diketahui oleh para pendidik. Bahagian kepala mempunyai otak.Perkembangan pembelajaran kanak-kanak bergerak mengikut arah yang dijangka. 18 . Prinsipprinsip arah perkembangan kanak-kanak menunjukkan kemajuan kehadapan ataupun keluar. Arah perkembangan pembelajaran bergerak daripada: • • • • • • • • mudah kepada susah tahu kepada tidak tahu diri sendiri kepada orang lain menyeluruh kepada bahagian konkrit kepada abstrak menyelidik atau menjelajah kepada mempunyai tujuan kurang tepat kepada lebih tepat. sedangkan koordinasi tangan dikuasai lebih lambat.

Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza-beza Perkembangan adalah berterusan Perkembangan adalah berperingkat-peringkat Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran Kanak-kanak adalah pelajar aktif Konsep main penting pada perkembangan kanak-kanak Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang mencabar 19 . Perkembangan berlaku mengikut urutan.TOPIK 3 : KONSEP AMALAN YANG BERSESUAIAN DENGAN KANAK PERKEMBANGAN KANAK- 1. • • • • • • • • • Prinsip ABP Perkembangan domain kognitif. PENGENALAN Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan Kanak-kanak (ABP) adalah satu amalan dan proses pembelajaran yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur. afektif dan psikomotor saling berkait dan mempengaruhi antara satu samalian. 2. perkembangan diri. kebolehan. bakat dan minat murid.

2.2 Perkembangan berlaku mengikut urutan. Implikasi Guru menerima keadaan murid ini dan menyediakan aktiviti yang sesuai dengan mereka. Implikasi Guru harus merancang pengalaman pembelajaran yang menggalakkan perkembangan murid secara optimum dan bermakna dalam semua domain. pengetahuan dan kebolehan yang dipupuk kemudiannya. emosi. gaya pembelajaran. emosi dan kognitif yang saling berkitan antara satu sama lain. keperluan. 2.• • 2. pengetahuan dan kebolehan yang dipupuk kemudiannya. kekuatan.3 Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza-beza Kanak-kanak adalah unik dan berbeza antara satu sama lain dari segi minat. 2. afektif dan psikomoto saling berkait dan mempengaruhi antara satu sama lain. Perkembangan salah satu domain akan mempengaruhi perkembangan dalam domain lain. sosial.4 Perkembangan adalah berterusan 20 . pengalaman dan latar belakang keluarga. Kanak-kanak berkembang dalam domain fizikal. personaliti. Perkembangan kanak-kanak berlaku mengikut urutan dengan diikuti oleh kemahiran.1 Kanak-kanak mempunyai pelbagai gaya pembelajaran Penglibatan komuniti penting dalam perkembangan kanak-kanak Perkembangan domain kognitif. Guru harus menerima keadaan murid ini dan menyediakan aktiviti yang sesuai sengan mereka. Implikasi Guru harus menyediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai untuk memupuk kemahiran.

5 Perkembangan adalah berperingkat-peringkat.6 Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran murid iaitu berlaku dalam kontek sosio budaya keluarga yang berbeza. melkis. Implikasi Guru harus peka akan pengalaman sedia aada murid. Implikasi Guru harus menyediakan aktiviti untuk murid meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui pengalaman sebenar menggunakan pelbagai media seperti membina. berbual dan melakar. 21 . Perkembangan kanak-kanak berlaku dalam konteks sosio budaya mengikut arah yang lebih komplek. 2.Pengalaman di peringkat awal kanak-kanak akan memebri kesan kepada perkembangan dan pengalaman pembelajaran mereka.7 Kanak-kanak adalah pelajar aktif Kanak-kanak adalah pelajar aktif dan memahami perekitaran dunia mereka darpada pengalaman di rumah. bermain peranan . dan merancang aktiviti yang boleh menggalakkan pengalaman pembelajaran bermakna. 2. Implikasi Guru harus mempelajari dan memahami sosi budaya yang memberi kesan kepada perkembangan dan pengalaman pembelajaran muris tersebut serta menyediakan aktiviti yang dapat menyuburkan potensi kanak-kanak ini ke peringkat optima. komuniti dan masyarakat setempat yang saling berkaitan antara satu sama lain. 2. di tadika dan dalam komuniti.

Implikasi Guru perlu membantu murid dengan memberi peluang mereka menunjukkan kemahiran dan pengalaman yang telah dikuasai.Implikasi Guru harus menggalakkan kemahiran sosial dan pengalaman sebenar untuk membantu murid memahami dunia mereka. 22 . dan kognitif seseorang kanak-kanak. rohani. Kemahiran-kemahiran yang baru atau menjalankan aktiviti yang kebih mencabar. 2. Implikasi Guru harus menyediakan aktiviti-aktiviti yang mencabar dan merangsang minda murid untuk meningkatkan tahap perkembangan dan pengalaman pembelajaran mereka. emosi. 2. Implikasi Guru hendaklah memberi peluang murid menjalankan pelbagai aktiviti berasaskan konsep bermain sambil belajar untuk meningkatkan perkembangan ke peringkat yang optimum.9 Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang mencabar Proses perkambangan kanak-kanak akan menjadi lebih cepat apabila mereka diberi peluang untuk melatih kemahiran.10 Kanak-kanak mempunyai pelbagai gaya pembelajaran Murid boleh menunjukkan pelbagai cara mengenai apa yang mereka tahu daripada pengalaman pembelajaran mereka. auditori atau kinestetik. 2.8 Konsep main penting pada perkembangan kanak-kanak Konsep bermain sambil belajar adalah penting sebagai alat untuk meningkatkan perkembangan sosial. Mereka menunjukkan pelbagai gaya pembelajaran seperti visual.

kekuatan. kesihatan dan keselamatan murid. kebolehan. bakat dan minat di kalangan murid-murid. 23 . dihargai dan keperluan dipenuhi. keperluan.2. perkembangan diri. 3. Penutup Pelaksanaan ABP adalah satu pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur. Implikasi Guru haris memastikan dan mengambil berat tentang aspek pemakanan.11 Penglibatan Komuniti penting dalam perkembangan pembelajaran kanakkanak Perkembangan dan pemgalaman pembelajaran murid berlaku dengan baik dalam kontek komuniti di mana mereka berasa selamat.

empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang perlu diutamakan iaitu : • Pendekatan Belajar Melalui Bermain 24 . keperluan. PENGENALAN Dalam pendidikan prasekolah. sama ada secara kelas. Oleh sebab murid merupakan adalah pembelajar yang aktif. guru perlu menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan diri. kebolehan. aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang dan dikelolakan secara teliti an sistematik bagi menjamin setiap murid mendapat peluang yang sama dalam proses pengajaran dan pembelajaran.TOPIK 4 : PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH 1. bakat dan minat serta latar belakang murid. guru perlu menyediakan aktiviti dan bahan yang konkrit dan menarik supaya murid boleh melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. kummpulan ataupun secara individu 2. PENDEKATAN Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah.

penglihatan. Tanggapan main antara kanak-kanak dengan orang dewasa adalah berbeza. Main bagi 25 . proses penerimaan sensori atau deria seperti pendengaran.• • • Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu Penggunaan ICT dalam pembelajaran 2. penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung semulajadi. bau. serta meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif. Oleh itu penekanan kepada pendekatan ini menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu menggembirakan di samping meningkatkan kepupayaan kognitif. • Tanggapan main pada kanak-kanak adalah belajar. keinginan untuk meneroka bagi memenuhi perasaan ingin tahu. sentuhan dan rasa akan terangsang dan memberikan satu pengalaman pembelajaran yang bermakna dan penguasaan kemahiran akan terbina serta membantu perkembangan ke tahap optimum. suasana yang mengembirakan dan bermakna. Melalui bermain mereka dengan gembiran dan senang hati membuat penerokaan. Pendekatan ini diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak. Naluri kanak-kanak suka bermain dan pada waktu yang sama mereka belajar menerusi main. Pendekatan bermain sambil belajar menekankan ciri-ciri berikut: • • • • • • aktiviti yang menggembirakan penerokaan dan interaksi dengan persekitaran permainan bebas dan terancang kelonggaran masa percubaan idea sendiri peluang memberi tumpuan dan perhatian Semasa melakukan aktiviti bermain. kemahiran motor kasar dan motor halus.1 Belajar Melalui Bermain Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam kn keupayaan kognitif.

Ada pula yang menjadikan main sebagai profesion seperti main bola sepak. 2.2 • Teori-teori main Teori Tenaga Berlebihan Tenaga yang berlebihan perlu dikeluarkan. • Teori Relaxation Manusia kehabisan tenaga jadi ianya perlu diganti. Sekiranya tenaga ini tidk dikeluarkan boleh menyebabkan kanak-kanak berasa tidak selesaa dan boleh mengganggu kesihatan mereka. Dalam tempoh ini pengalaman bermain dan lain-lain merupakan latihan membantu mencapai kematangan.1. • Teori Perkembangan Kognitif Dilihat dari sudut intelek. Main pula bagi kanakkanak dua perkara akan bertaku pada perkembangan kanak-kanak iaitu sosial dan kognitif.orang dewasa ialah untuk beriadah.1. Main menjadi latihan berimaginasi dan menjadi alat untuk menguasai pengetahuan dari persekitaran serta membantu perkembangan kognitif. • Teori Instinct Alam kanak-kanak merupakan tempoh seseorang menyediakan diri ke arah kedewasaan. aktivitimain tidak terhad. Permainan perlu untuk melegakan dan mengganti tenaga. 2. • Teori Psikodinamik Bermain akan dapay mengurangkan kebimbangan dan rasa takut dengan membawanya ke peringkat sedar. badminton dan golf.3 Konsep belajar melalui bermain 26 . Kehidupan moden menyebabkan manusia mengalami tekanan.

Kanak-kanak akan membina kefahaman sesuatu konsep menerusi bermain sama ada konsep sosial atau kognitif. terancang dan selamat. Sebenarnya kanak-kanak bermain tidak memerlukan ganjaran pujian. Kanak-kanak bermain tanpa mengikut arahan orang dewasa. Ini bermakna aspek di luar masa. peraturan aktiviti bermain dan peranan yang mengambil bahagian yang dibuat semasa kanak-kanak bermain. • Murid dapat meneroka.• Sesuatu aktiviti yang memberi kegembiraan serta peluang murid-murid melahirkan perasaan. wang atau makanan. • • • 2. Peluang untuk memberi tumpuan dan perhatian Membantu mengembangkan pertumbuhan darisegi kognitif dan psikomotor. 2.4 Kepentingan main dan permainan Main melibatkan pemilihan aktiviti bebas yang datang daripada motivasi sendiri. Kanak-kanak yang disuruh untuk melabelkan warna pada lakarannya tidak dianggap bermain. persekitaran. Pada masa yang sama main dapat memberi manfaat terhadap perkembangan kanak-kanak dari segi sosial dan kognitif. Semua berdasarkan deria realiti kanak-kanak. Kanakkanak yang disuruh menggunakan bongkah berwarna merah sahaja masih dianggap bukan bermain.1.1. Bebas. Terdapat dua pandangan tentang peringkat main kanak-kanak yang telah dikaji iaitu: 27 . menyeronokkan dan berorientasikan proses. mencuba dan meningkatkan penguasaan sesuatau kemahiran. penggunaan bahan dan peralatan.5 Peringkat perkembangan main Kanak-kanak belajar menerusi main. Di sebaliknya kanak-kanak yang bertanding untuk membina kereta menggunakan bongkah dianggap tidak bermain. Hal ini mengundang ramai pendidik awal kanakkanak mengkaji peranan main kepada kanak-kanak. Proses pembelajaran akan berlaku secara tidak langsung semasa bermain. Mereka bermain kerana sukakannya.

kanak-kanak ini berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan berkongsi peralatan mainan tetapi tidak bersama dalam aktivitimain. Kajiannya tentang main sosial masih dianggap sesuai sehingga hari ini. Beliau melihat aspek main dapat membina perkembangan kognitif kanak-kanak.kanak-kanak bergerak di kelas dari satu tempat ke tempat lain sambil memerhati tetapi tidak bermain. Main dapat meningkatkan keupayaan kognitif kanak-kanak iaitu diukur dari segi cara kanakkanak menggunakan bahan atau peralatan mainan itu sendiri. • main tidak sendirian (solitary play) - kanak-kanak bermain sendirian. • main pemerhatian (onlooker play) . dan • main koperatif (cooperative play) .kanak-kanak ini berdiri memerhati kanak-kanak lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam permainan. (b) Kategori Main Kognitif Mengikut Sara Smilansky (1968) Manakala Sara Smilansky (1968) melihat main dari aspek kognitif. Pemeringkatan main yang digunakan oleh Parten terus dijadikan rujukan.(a) Kategori Main Sosial mengikut Mildred Parten (1932) Mildred Parten (1932) telah mengkaji main dari aspek sosial.kanak-kanak ini bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi aktiviti. 28 . Beliau mengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial kanakkanak menerusi main. Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut: • perlakuan tidak menentu (unoccupied behavior) . melibatkan kanak-kanak lain yang duduk berhampiran dengannya. Pandangan Smilansky yang berbeza dengan Parten dianggap sebagai pelengkap kepada pengkelasan yang telah dibuat oleh Parten. • • main selari (parallel play) main asosiatif (associative play) .

mengubahsuai bermain melibatkan penerimaan peraturan dalam permainan. rangka besi dan gelungsur adalah untuk 29 .kanak-kanak ini bermain melibatkan mencipta sesuatu objek. bekas main air. tidak formal dan tidak berstruktur dalam persekitaran yang kaya dengan bahan dan interaksi dengan rakan sebaya dan orang dewasa.Kategori main mengikut Smilansky: • main berfungsi (functional play) . (d) Permainan lakonan atau olok-olok Permainan ini melibatkan interaksi verbal antara kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam permainan tersebut. buaian. Permainan ini melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik. orang dewasa dan bahan yang disediakan. terowong. jongkang jongkit. (c) Permainan Bebas Permainan bebas atau informal melibatkan aktiviti main yang spontan. • main konstruktif (constructive play) . Alat permainan luar yang disediakan iaitu bekas main pasir. • main dramatika (dramatic play) .kanak-kanak ini menggunakan objek mainan untuk menggantikan sesuatu imaginasi. dan • main dengan peraturan (games with rules) . Dengan itu kanak-kanak tersebut mempelajari dan mengalami banyak pembelajaran semasa menjalankan interaksi dengan rakan sebaya.kanak-kanak ini bermain menggunakan motor untuk meneroka rupa bentuk objek dan cuba memahami apa yang boleh dibuat dengan objek berkenaan.kanak-kanak ini pandangan. (d) Permainan luar Kanak-kanak perlu melepaskan tekanan perasaan semasa bermain dalam keadaan terkawal. Ia juga melibatkan fantasi dan imaginasi kanak-kanak. Bahan pengajaran dan pembelajaran disediakan di pusat pembelajaran.

Melalui penerokaan dan membina semula konsep menerusi main dapat mengukuhkan kefahaman kanak-kanak terhadap konsep yang ingin diketahui. tarikan gravity.3 menunjukkan contoh bagaimana aktiviti pengajaran yang dikendalikan dapat membantu murid-murid membina konsep menerusi pemerhatian dan pengalaman.1. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu menyediakan main bercorak konstruktif selain dari bersosial. interaksi sosial dan kreativiti. otot besar. Di dalam kelas tadika untuk kanak-kanak berusia 5 dan 6 tahun kanak-kanak bermain untuk membina konsep. tolong-menolong. Contoh yang lain seorang kanakkanak meletakkan segelas air sirap di atas meja kemudian bermain di sudut pembelajaran. Terdapat dua jenis persamaan iaitu pengenalan (identity) dan kesetaraan (equivalence). bersikap sederhana dan hormatmenghormati. berat dan ringan. tinggi dan rendah. 30 . bekerjasama. 2. kanak-kanak dapat mempelajari beberapa konsep seperti imbangan. Rajah 1. perkembangan bahasa. Contohnya untuk meletakkan sekeping jigsaw puzzle di atas papan jigsaw. ayunan serta konsep banyak dan sedikit. Kanak-kanak perlu membina persamaan antara sekeping jigsaw puzzle dan ruang jigsaw puzzle. Dia tentunya akan tertanya-tanya yang manakah gelas miliknya. Semasa bermain dengan alatan tersebut. mengikut giliran. Kanak-kanak kerap berhadapan dengan masalah untuk mengenal pasti persamaan antara objek dan peristiwa. Keadaan ini menyebabkan dia perlu membina persamaan antara gelas kepunyaannya sebelum ini dan gelas yang baru dilihatnya.6 Main dalam pembelajaran kanak-kanak Sebagaimana yang telah dibincangkan sebelumnya main adalah proses pembelajaran kanak-kanak untuk memahami sesuatu konsep. Manakala kesetaraan melibatkan persamaan dua atau lebih objek.membantu perkembangan fizikal kanak-kanak dalam keadaan riang dan menggembirakan. Penerapan nilai murni berlaku seperti bersabar. Apabila dia datang semula di meja terdapat dua gelas air sirap. Pengenalan melibatkan antara dua penglihatan terhadap objek yang sama. membanding dan membezakan. Aktiviti permainan luar ini melibatkan perkembangan otot kecil. koordinasi tubuh badan.

Setiap perubahan melibatkan tempat permulaan dan tempat berakhir. dan tahap dapatan sebenar. Berdasarkan pandangan teori yang dikemukakan oleh Piaget main konsruktif dianggap sesuai untuk aktiviti penerokaan dan penemuan. Sebagai contoh air (rupa asal permulaan) boleh diubah kepada warna merah (rupa akhir) dengan meletakkan sirap merah (perubahan). Peranan guru sebagai pendorong mencetuskan pembinaan pemikiran konstruktif kanak-kanak terhadap sesuatu konsep. Kanak-kanak terpaksa membanding beza dua objek untuk disesuaikan. Piaget telah mengenal pasti enam tahap keupayaan kanak-kanak memikirkan tentang perubahan dari usia 1 hingga 7 tahun. Perubahan adalah sesuatu yang kanak-kanak mahukan. Mungkin mereka boleh menggunakan kain menapis warna atau pun menambah air ke dalam bekas. Dia tidak dapat membezakan gelas miliknya. Manakala kesetaraan dapat dilihat menerusi contoh kanak-kanak dan jigsaw puzzle. tahap penolakan tahap darjah berhati-hati. tahap kepelbagaian.Pengenalan dapat dilihat menerusi contoh kanak-kanak dengan gelas air minuman. tahap fungsi. Manakala kanak-kanak menyesuaikan kemahiran dan konsep yang perlu dibina menerusi aktiviti main konstruktif. Secara umum enam aras perkembangan kognitif yang disarankan oleh Piaget adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) tahap berbeza sepenuhnya. Kesimpulannya persamaan terbina sama ada antara dua penglihatan objek atau peristiwa. Guru menyediakan persekitaran dan bahan/peralatan pembelajaran. Main di kelas tadika/prasekolah boleh dibahagikan kepada: 31 . Perubahan berlaku di antara tempat permulaan dan tempat berakhir. antara objek yang berbeza atau peristiwa. Hal ini penting untuk memahami penemuan oleh kanak-kanak sewaktu percubaannya menyelesaikan masalah. Jika kanak-kanak ingin mengubahnya ke rupa asal permulaan mereka perlu tahu sesuatu tentang cara air menjadi merah.

model. murid-murid boleh: • • • • Mengukuhkan penguasaan konsep pembelajaran dari umum kepada yang lebih spasifik. Main dalam konteks pembelajaran kanak-kanak adalah suatu proses pembelajaran secara keseluruhan. benar dan bermakna disediakan Bahan yang digunakan mengalakkan komunikasi dan imaginasi Permainan menarik minat dan menggembirakan murid Faedah pendekatan belajar melalui bermain Melalui main sambil belajar. pendekatan dan aktiviti melibatkan unsur main sebagai intipati keseluruhan pembelajaran kanak-kanak. Kesimpulannya main merupakan aspek penting dalam kehidupan kanak-kanak.guru merancang pembelajaran dengan memasukkan unsur dalam aktiviti pembelajaran.7 Pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain Sebelum mekasanakan pendekatan ini. dan. guru perlu mengambil kira perkara-perkara berikut: • • • • • 2. Bersosialisasi dengan rakan sebaya dan orang dewasa Meningkatkan kemahian emosi 32 . Kanakkanak belajar menerusi main. 2. Kenyataan yang mengatakan 'bermain sambil belajar' atau 'belajar sambil bermain' bermaksud keseluruhan konsep pembelajaran kanak-kanak yang menekankan adanya unsur main dalam pembelajaran kanak-kanak. Bahan dan peralatan boleh digunakan sebagai alat bantu yang mengukuhkan sesuatu konsep yang dilakukan menerusi main.1.guru menyediakan peralatan permainan di sudut- sudut tertentu untuk dipilih oleh murid. Meningkatkan keupayaan kognitif. Bahan perlu sesuai dan berfaedah kepada perkembangan murid Bahan konkrit. Biasanya aktiviti ini dijalankan semasa rutin atau sementara menunggu aktiviti pembelajaran bermula.1.(a) main pilihan sendiri .8 Hasil pembelajaran yang ingin dicapai perlu ditentukan. (b) main main terancang . Germain juga merupakan suatu rangsangan untuk kanakkanak belajar. Setiap program.

Pendekatan pengajaran bertema ataupun unit menyediakan isi kandungan dan rangka untuk menyusun aktiviti pembelajaran dan mengintegrasikan pelbagai bidang kurikulum. sebagai contoh haiwan sebagai tema. berfikir dan emosi serta sosial. Pendekatan bertema melibatkan bidang yang luas tetapi tidak mendalami. asas matematik. Selain itu. Tema boleh diangap sebagai rangsangan kearah pembelajaran. Unit-unit perlu dirancang berdasarkan minat kanakkanak dan sesuai dengan latar belakang pengalaman dan tahap perkembangan mereka. membac. menulis. Kemahiran yang berbeza tetapi bukan tujuan untuk mendalami topik. 33 . pendekatan ini memberi peluang kepada murid meluaskan pengetahuan melalui tema yang dipilih. Tema yang dipilh dijadikan sebagai wahana untuk menguasai sesuatu kemahiran seperti kemahiran bertutur.2 Pendekatan Bertema Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu topik atau tema yang dipilih bersesuaian dengan masa. peluang lebih terbuka untuk kanak-kanak menerokai pelbagai bidan pengalaman melalui penglibatan yang aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kanak-kanak dapat membina kemahiran dan mempelajari topic-topik tertentu dalam ruang lingkup yang lebih luas. Pendekatan ini melibatkan bidang-bidang lain tetapi membincangkan perkaa yang sama. Selain itu. Pengalaman guru dan juga pengalaman kanak-kanak perlu dititikberatkan sebelum memulakan pengajaran bertema. minat dan latar belakang murid.• • • Mengukuhkan perkembangan fizikal Menguasai kemahiran manipulatif Melahir dan menyatakan perasaan 2. tempat.

2 • Boleh merentas semua komponen Bersesuaian dan berkaitan dengan pengalaman dan kehidupan murid Bersesuaian dengan situasi.2. masa dan peristiwa Kemudahan untuk mendapatkan bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Guru berminat terhadap tema yang dipilih Pemeringkatan tema dari mudah kepada yang lebih mencabar Kepentingan pendekatan bertema Tema yang dipilih dijadikan sebagai wahanan untuk menghubungjalinkan pengetahuan atau kemahiran daripada beberapa komponen yang berlainan.2.Namakan Bunyi Menyanyikan lagu “cicak” HAIWAN Membilang haiwan di rumah Melukis haiwan di ladang 2.1 Faktor-faktor pemilhan pendekatan bertema Pemilihan tema perlu menimbangkan aspek-aspek berikut: • • • • • • 2. 34 .

pendekatan ini melibatkan juga kesepaduan antara: • • • Beberapa kemahiran Kemahiran dan nilai murni Aktiviti dalam kelas dan luar kelas 35 .3 Pendekatan Bersepadu Pendekatan bersepadu membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. 2. Mereka melihat pembelajaran secara menyeluruh dan bersepadu dan tidak memisahkan pembelajaran kepada subjek yang berbeza-beza. Dalam kehidupan sebenar. sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah. guru perlu: • • • • • Mengenalpasti tema yang hendak digunakan Menjana idea berkaitan tema Membina peta minda tema yang mengandungi komponen yang berkaitan dengan tema Menyediakan senarai aktiviti kepada setiap komponen yang berkaitan dengan tema merancang iklim dan menyusun persekitaran kelas dan ousat oembelajaran supaya mempunyai suasana yang berkaitan dengan tema. Selain daripada kesepaduan antara komponen.3 Pelaksanaan pendekatan bertema Sebelum melaksanakan pendekatan ini. mengurus aktiviti dan menyediakan bahan pengajaan dan pembelajaran secara lebih berfokus dan menyeluruh.2. 2. Oleh itu pendekatan bersepadu digunakan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan lebih daripada satu komponen dalam aktiviti pembeajaran.• Pendekatan bertema akan dapat membantu guru merancang.

Merujuk jadual di bawah. Ilmu pengetahuan yang dipelajari mesti diamalkan.• • Aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid Pelbagai kaedah dan teknik Pembelajaran melalui pendekatan bersepadu menyediakan murid peluang : • Memenuhi keperluan mereka yang berbeza-beza dari segi perkembangan. kanak-kanak dapat merasakan tekstur pasir seperti kasar. Guru perlu Pendekatan menggunakan pengalaman harian kanak-kanak dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kanak-kanak memperoleh ilmu. Kanak-kanak terlibat dalam aktiviti secara aktif. rohani dan intelek. membaca. bertutur dan menulis atauoun menggabungkan aspek-aspek perkembangan kanak-kanak seperti jasmani. Topik Komponen Kandungan Hasil Pembelajaran Aktiviti/Peralatan 36 . konsep seperti kering dan basah. emosi. bertolak ansur dan berdisipli. Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti Meningkatkan kemahiran bahasa dan komunikasi Meningkatkan nilai murni bersepadu boleh digunakan dalam aktiviti seharian. kemahiran dan nilai murni yang berkaitan antara satu sama lain. Pendekatan bersepadu boleh menggabungkan beberapa kemahiran mendengar. Semua deria kanak-kanak terlibat secara langsung dalam pelbagai situasi yang dapat merangsang pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Kaedah pendekatan ini menggabungkan sekurang-kurangnya dua kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid. konsep. Contohnya dalam permainan pasir. kemahiran membina timbunan pasir mengikut urutan menaik ataupun menurun. Lebih banyak pilihan dan motivasi untuk menimbulkan kepuasan belajar. • • • • • Meneroka sesuatu topik dengan cara yang lebih mendalam. serta memupuk nilai murni seperti bekerjasama. minat dan kebolehan serta perbezaan dari segi latar belakang. Pengajaran dan pembelajaran adalah tidak formal. halus. hasil pembelajaran adalah kemahiran membaca dan hasil pembelajaran adalah menulis.

Murid boleh menggunakan computer secara berpasangan untuk menggalakkan mereka sama-sama meneroka dan memperolehi pembelajaran.4.1 Membina kemahiran menulis 2.4 Menulis huruf mengikut cara yang betul Membaca abjad dan abjad.1 Mengenal bentuk huruf 3.2.3 Mengenal bentuk huruf kecil dan huruf besar 4.1 • • • Membantu proses pengajaran dan pembelajaran Memperoleh maklumat Berinteraksi dengan bahan untuk bekajar sendiri dan bersama rakan sebaya Memperkayakan pengalaman pembelajaran Kepentingan penggunaan ICT Membantu membentuk persepsi pemikiran murid.1.3.Abjad Bahasa Melayu 3. Pendekatan ini digunakan untuk : • • • • 2.1 • • • • • 2.4 Pendekatan bersepadu melibatkan Kesepaduan antara komponen Kesepaduan kemahiran dan nilai murni Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik Penggunaan ICT dalam pembelajaran Komputer menyediakan peluang pembelajaran yang berkesan kepada murid kerana ianya memberi peluang pengalaman pembelajaran dalam cara dan kadar yang berbeza-beza untuk memenuhi keperluan setiap individu. Poster besar huruf kecil dan huruf menulis 4. ICT sebahagaina daripada kehidupan masa kini Boleh dijadikan bahan bantu mengajar 37 .

• • • • Boleh diprogramkan dengan perisian khas Dapat merangsang minat murid dan memberi keseronokan.4. Dapat merangsang kreativiti dan pemikiran Membantu memudahkan murid memahami konsep sebab dan akibat 2.2 • • • • • • • • • • • Prinsip-prinsip penggunaan ICT Kesesuaian umur Kepentingan Kawalan kanak-kanak Arahan jelas Penggunaan berdikari Tanpa keganasan Berorientasikan proses model yang sebenar Ciri-ciri teknikal Boleh ditranformasikan Kepelbagaian bahasa 38 .

1 Prinsip-prinsip tunjuk cara Untuk menghasilkan aktiviti pengajaran melalui tunjuk cara sengan berkesan guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip melaksanakan tunjukcara berikut 2. Tujuan menggunakan berbagai-bagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran ialah untuk menarik minat murid. 2. PENGENALAN Di bawah konteks pendidikan.1. teknik pengajaran ditakrifkan sebagai kemahiran guru yang digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran.1 Sebelum demontrasi a) Guru hendaklah menentukan topik. 39 . mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.TOPIK 5 : TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRA SEKOLAH 1. 2. Tunjuk cara Tunjuk cara adalah suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemontrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid. Oleh itu teknik tunjuk cra juga dikenali sebagai demonstrasi. objektif dan kandungan tunjuk cara terlebih dahulu. b) Alatan hendaklah disediakan dan disusun mengikut langkahlangkah demonstrasi yang ditentukan.

menggunakan teknik menyoal untuk menarik perhatian semua murid dapat melihat demonstrasi serta d) Pastikan mendengar penerangan guru dengan jelas. 2. d) Pastikan keselamatan sebelum mengunakan alat. guru hendaklah memberitahu murid tujuan demonstrasi dan aktiviti yang hendak diperhatikan supaya mereka dapat mencontohinya tanpa membuat sebarang kesilapan. c) Aktiviti pengukuhan harus diadakan selepas demonstrasi. c) Guru murid.1.1.2 Semasa demonstrasi a) Guru harus memandang ke arah murid semasa memberi penerangan tentang aktiviti demonstrasi yang dijalankan. guru boleh meminta seorang murid membuat demonstrasi sekali lagi untuk memperkukuhkan pemahaman tentang cara-cara melaksanakannya.2 Langkah-langkah pengajaran melalui tunjuk cara 40 . e) Jika masa mengizinkan. Ini boleh dilakukan melalui aktiviti demonstrasi murid dengan mencontohi guru atau mencatat langkah-langkah demonstrasi dalam buku nota. 2. e) Sebelum memulakan demonstrasi. atau bahan yang meungkin boleh menyebabkan kemalangan. b) Bincangkan dengan murid tujuan demonstrasi supaya mereka membuat rumusan. guru hendaklah menerangkan langkah itu sekali lagi.3 Selepas demonstrasi a) Bincangkan dengan murid tentang bahagian-bahagian demomonstrasi yang penting. 2. Ini akan memastikan bahawa muridmurid telah memerhatikan langkah-langkah demonstrasi yang telah ditunjukkan dengan betul.c) Tempat demonstrasi hendaklah disediakan untuk memastikan semua murid dapat menyaksikannya dengan jelas. b) Sekiranya murid menunjukkan kerahuan.

pelaksanaan. b) Guru membetulkan kesilapan murid. c) Penggunaan alat mengikut langkah-lankah yang disediakan. Menilai kefahaman murid berkenaan isi pelajaran serta kemajuan murid. b) Perancangan langkah-langkah demonstrasi c) Persediaan alatan. antaranya ialah: • • • • Menjadikan murid aktif Membangkitkan minat dan tumpuan murid. 41 .2.4 Penutup a) Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan.2.2 Pelaksanaan a) Penerangan tujuan demonstrasi. 2. d) Penyusunan tempat demonstrasi 2. Kajian menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikan antara penyoalan guru dengan pencapaian pelajar (Turney et. Penyoalan Teknik penyoalan merupakan suatu teknik yang biasa dan kadang-kadang menjadi dominant dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran.2. al 973). Menyoal semasa pengajaran dan pembelajaran mempunyai beberapa tujuan. b) Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup.Pengajaran mengunakan tunjuk cara melibatkan beberapa langkah utama seperti perancangan. Meningkatkan perkembangan daya pemikiran murid. 2.3 Latihan a) Murid mencontohi guru melaksanakan aktiviti kemahiran. 3. latihan dan penutup.1 Perancangan a) Penentuan topik dan objektif. d) Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian. b) Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota yang berkaitan.2. 2.

jawapan pelajar seolah-olah guru menjawab soalan sendiri. • • • • • Betul daripada tatabahasanya supaya maksudnya lebih jelas. Soalan Sesuai dengan peringkat umur dan kebolehan urid dalam bilik b) Cara menyoal • • • • • • • • • • Terbuka kepada semua murid dalam bilik darjah. Releven dan berkaitan dengan topik yang dibincangkan. Melayan jawapan yang salah dengan baik. Elakkan daripada guru bercakap terlampau banyak. Dikhususkan supaya lebih jelas. Dorong dan cungkil jawapan daripada murid yang tidak mampu memberi Elakkan mengulang-ulang soalan. Elakkan daripada menjawab soalan sendiri atau menyusun semula Elakkan daripada mengulang-ulang jawapan pelajar. 3.3. kemudian menyebut nama murid. Libatkan murid yang diam atau tidak bersedia menjawab. Pendek. Pelbagaikan aras dan jenis soalan.2 Tujuan menyoal mengikut peringkat dalam pengajaran Paintal (1980) menjelaskan tujuam sseorang guru menyoal mengikut langkah-langkah pengajaran adalah seperti berikut : Peringkat a. respons kepada soalan guru.1 Prinsip menyoal a) • darjah. soalan. Beri masa yang sesuai (3-5 saat) untuk murid memberi respons kepada Kemukakan soalan dahulu. tidak berbelit-belit. Pengenalan Tujuan menyoal: • • • membantu set induksi guru mengetahui apa yang murid tahu mengulang pelajaran lepas 42 .

konsep fasilitator merujuk kepada usaha-usaha untuk: • • • • • • • Menjadikan senang Menggalakkan Memudahkan Mempercepatkan Membantu Memajukan Menolong 43 . mengukuh. setakat mana kefahaman c. Secara mudah. membimbing. Pemudahcaraan Pemudahcaraan adalah teknik yang digunakan guru untuk membantu kanak-kanak mencapai matlamat pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dan disusun. memberi bantuan dan menolong kanak-kanak mencapai matlamat yang dirancang melaluisatu proses yang panjang. memujuk. Penyampaian • • • mengekalkan minat dan tumpuan murid menggalakkan penaakulan dan pemikiran logik mengetahui murid. b. Guru sebagai fasilitator berfungsi untuk mendidik. Aplikasi • • • fokus dan penjelasan menghilangkan kesukaran dan membantu individu murid. Penutup • • • mengulang isi utama menguji kefahaman murid mencadangkan masalah dan isu berkaitan 4. memimpin murid membuat pemerhatian dan inferen d.• mengemukakan masalah yang berkaitan dengan topik pengajaran.

• Tidak menghukum salah dan betul/ 3. imbas kembali pengalaman. melihat ke depan dan belakang. tidak menyergah atau mengancam. Dapat meninggalkan kesan semangat ingin belajar. Renung kembali • • • • Menggalakkan murid merenung. hubungan mesra dan yakin kerana dihargai. ‘ha’. Sesuai digunakan apabila melakukan tajuk baru. Layan dan damping • • • • • • Memberi perhatian dengan komunikasi mesra Menggunakan bahasa yang memujuk. bahu atau bahagian belakang. Sentuhan kepala. Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid lalui. memahami sesuatu konsep dan pengukuhan. disiplin kelas terkawal.1 Teknik-teknik pemudahcaraan 1. tepuk tangan. 44 . • • • • • • • • Penyoalan Bertujuan untuk memperluaskan idea Berfokus daripada soalan umum kepada khusus Mengikut aras pengetahuan Menggalakka pemikiran semula Jelas dari segi aras dan frasa Mempunyai hentian untuk beri masa berfikir Sebaran kepada semua murid-murid Layanan jawapan sama ada memberi pujian atau galakkan 2. angguk.4. tulis jawapan di papan hitam atau mengangkat ibu jari. ulang dan kembangkan jawapan murid. Libatkan lisan seperti ‘ya’. ‘bagus’. Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid. Gerak isyarat seperti senyum. sebutan ‘baik’. murid-murid menjadi lebih positif.

Melibatkan struktur pemikiran. Guru sebagai pemangkin dalam kumpulan. Pensrukturan kognitif • • • • • • • Membantu murid memahami konsep dan menggunakan potensi kognitif yang ada. Melibatkan pengalaman sedia ada dan penerokaan idea. • • • Guru memberi galakan berinteraksi. Guru mencadangkan idea/petunjuk dan murid buat keputusan. Memberi pembayang. Dapat mendfinisikan sesuatu. 6. memberi motovasi dan memberi dorongan. Pembelajaran berlaku dengan sangat efektif apabila berlakunya interaksi antara kanak-kanak dengan orang dewasa yang kebih kompeten. Berkongsi selesaikan masalah. Memperkukuhkan idea murid. Melibatkan penerokaan persamaan yang terdapat pada sesuatu konsep atau idea. Scaffolding • Scaffolding adalah ciri yang dikemukakan oleh Vigotsky dam Zon of Proximal Development (ZPD). Kongsi dan bina bersama • • • • • • • Berkongsi bersama guru dan murid dalam mencapai objektif ssuatu aktviti. Menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah/tugasan. Penyoalan perlu terancang dan mengikut aras. Berkongsi untuk menyelesaikan masalah. 5. • ZPD merupakan lingkungan di mana kanak-kanak dapat berfikir melebihijangkaan usianya hasil daripada interaksi degan orang dewasa yang kebih kompeten.4. tindakan dan kepercayaan individu. 45 . Memberi bantuan dan solongan dalam bentuk verbal. Merangkumi alam fantasi murid-murid menjelaskan sesuatu konsep yang sesuai dengan pengalaman mereka.

Memupuk kemahiran bahasa kanak-kanak denga bertutur. bersoal jawab dan galakan bertanya. Mendengar • • Guru sebagai pendengar yang aktif. Guru dapat menilai dan mengesan kelemahan murid. Satu siri layanan guru untuk mencapai matlamat dan objektif yang dikehendaki. 8.7. baik dan berkesan. 9. Meningkatkan kemahiran bertutur.2 Kepentingan kemahiran teknik pemudahcaraan a) b) c) Memotivasikan murid supaya sentiasa mempunyai dorongan yang kuat Membantu murid-murid mencari penyelesaian yang dihadapi dalam Membimbing murid-murid dalam menjalankan aktiviti bilik darjah dengan untuk belajar dan bercita-cita memperolehi pencapaian yang baik. Pengembangan bahasa dan idea • • • • • Teknik memperkembangkan bahasa dan perbendaharaan kata murid seta meningkatkan kemahiran berfikir. Apabila guru mendengar apa yang ingin disampaikan oleh muridnya. • • • Guru perlu memahami apa yang ingin disampaikan oleh murid dan melayani setiap soalan dan pandangan yang diberikan oleh murid dengan adil. berbual. 4. Banyak memberi pemujukan . beliau telah mewujudkan situasi penerimaan terhadap kanak-kanak dan idea yang disarankan. bercerita. Memperluaskan perbendaharaan kata. Banyak memberi pandu arah supaya sesuatu aktiviti lebih jelas dan tersusun. 46 . Memupuk keyakinan diri. Murid berasa diri mereka dihargai dan diterima apabila idea mereka didengar oleh orang lain. pembelajaran. Galak dan saran • • • • Guru lebih banyak membuat pengesyoran sebagai alternatif.

c) Mendengar untuk mempengaruhi agar dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Bagaimanapun mesti dapat membandingkan antara bergurau dengan serius. Meneguhkan tingkah laku positif. 5. Menghindarkan tingkah laku negatif secara terbuka. dan menyeronokkan bagi mencapai aktiviti pengajaran. dan sentiasa membiarkan seseorang menghabiskan percakapan sebelum kita pula yang bercakap.d) e) f) g) h) i) Meneguhkan pembelajaran murid-murid dengan menggunakan ganjaran Menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang lebih mencabar dan Menggunakan pelbagai strategi dan teknik pembelajaran yang berkesan Menyediakan murid-murid untuk mencari dan menambahkan dan pujian. Melaluinya dapat dorasakan apa yang dirasakan oleh orang lain (empati). d) Mendengar untuk berseronok.2 Langkah mendengar a) Menerima • • • • Memberi tumpuan kepada kata dan gerak geri badan. Mendengar apa yang dikatakan dan tidak dikatakan.1 Fungsi mendengar a) Mendengar untuk belajar memahami orang lain. Aktiviti seperti gurau senda. tidak terancam. menyeronokkan. Mendengar Kemahiran mendengar merupakan suatu proses aktiviti komunikasi yang penting dan berkesan. Mendengar juga adalah suatu pengiktirafan. diri sendiri dan alam. e) Mendengar untuk menolong. 5. 5. Jangan suka mencelah 47 . Menumpukan perhatian . penumpuan perhatian. tidak menghukum dan mesra. pengetahuan. b) Mendengar untuk menjalin hubungan dan seterusnya boleh mencipta kasih sayang.

Kenalpasti sama ada ucapan itu adalah fakta. c) Mengingat • • • Mengenalpasti pekara penting. 48 . tunggu sehingga mereka menghabiskan percakapan.• Jangan memperdlikan gangguan semasa mendengar. Mengukangi apa yang dikatakan oleh individu berkenaan dengan menggunakan perkataan sendiri. Apabila tidak setuju. Meringkaskan apa yang telah diucapkan. Kenalpasti sebarang prasangka e) Memberi respons • • • 5. b) Cari sesuatu yang lebih baik atau menarik. minta penjelasan yang lebih lanjut. baru membuat penilaian.3 Tunjukkan sikap dukungan dan gerak geri mengangguk. Menunggu sehngga habis percakapan. pendapat peribadi atau andaian sahaja. Memahami apa yang diperkatakan dari sudut pandangan individu yang bertutur. b) Memahami • • • • • Mengaitkan apa yang dikata demngan apa yang kita ketahui. Jangan mengganggu orang yang sedang bercakap. Mengulang nama dan perkara penting d) Menilai • • • • • Elakkan daripada menilai sebelum seseorang itu habis bercakap/ Perlu mengandaokan seseorang itu berniat baik. Meminta lebih banyak pengalaman. Sentiasa bersikap jujur.” Langkah kemahiran mendengar yang berkesan a) Gunakan lebih masa untuk mendengar daripada bercakap. Gunakan ayat-ayat “saya setuju” dan “saya fakir….

e) Ambil catatan tentang apa yang didengar apabila perlu dan sesuai. ia akan membantu untuk menghasilkan sesuatu keputusan.5 Pendengar yang aktif a) Cari perkara yang menarik minat pendengar. d) Mencelah atau manyampuk e) Fikiran yang merewang f) Tertidur 49 . adalah penting untuk mewujudkan penerimaan dan meningkatkan rasa saling mempercayai serta menghargai. bukannya cara penyampaian. c) Mendenar pendapat-pendapat yang dikemukakan dan menjiwai apa yang diperkatakan oleh seseorang. d) Meredakan perasaan diri. Selain itu. Pendengar akan terlibat dengan kehendak penghantar maklumat semasa berkomunikasi. e) Bersikap fleksibel f) Menyedari maklumat bukan lisan.6 Pendengar yang pasif a) Beranggapan bahawa perkara yang dibincangkan kurang menarik. tapis dan timbang setiap pendengaran. g) Bekerja dan memberi tumuan semasa mendengar. c) Medengar secara memilih. 5. Jangan terus membuat Thomas Gordon (1970) menjelaskan bahawa pendengaran yang aktif merupakan kemahiran komunikasi yang dapat membantu orang lain menyelesaikan masalah. b) Mengkritik percakapan individu lain. kesimpulan.c) Jangan mengganggu orang yang seang bercakap. f) Ambil kedudukan yang sesuai apabila sedang mendengar. Apabila wujudnya suasana komunikasi yang terbuka. d) Dengar dengan teliti kerana kadang-kadang apa yang dicakapkan bukan apa yang dimaksudkan. 5. h) Sentiasa menolak gangguan 5. b) Menilai kandungan ucapan .4 Pendengar yang berkesan g) Berhati-hati.

b) Menunjukkan rasa menghargai murid. dan bukannya sibuk mendengar.1 Faktor-faktor penggunaan modeling a) Membimbing murid membina identiti. b) Pura-pura mendengar. 6.5. c) Membuat penilaian.7 Halangan mendengar a) Hanya mahukan maklumat yang boleh digunakan untuk mengkritik individu itu semula. Modelling Modelling merupakan suatu proses demonstrasi bagi menggambarkan sessuatu dengan berkesan. 50 . Guru yang mempunyai kemahiran modeling dapat menarik minat murid untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih terancang. c) Bersedia untuk membetulkan kesalahan murid. d) Menggunakan bahasa yang mudah dan difahami oleh murid.2 Ciri-ciri modeling yang baik a) Demonstrasi cara menyelesaikan masalah. b) Murid akan mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian. Kemahiran modeling perlu ada pada setiap guru kerana ianya dapat menarik minat murid terhadap isi pelajaran dan membina kemahiran berkomunikasi sesame pelajar dan guru. 6. f) Tidak minat mendengar. e) Menyebut setiap perkataan denga jelas. 6. c) Menggalakkan murid berfikiran kritis. d) Murid berani mengemukakan pendapat. d) Sibuk memikirkan apa yang ada dalam fikiran sendiri. e) Murid dapat menjalankan tugasan dengan lebih baik. e) Sibuk bercakap.

Soalan-soalan untuk aktiviti susulan juga harus disediakan. umur dan pengalaman murid serta objektif pelajarannya. kad-kad gambar. Melalui kaedah bercerita. g) Guru akan memberi reespon sekiranya ada masalah yang timbuk dari masa ke 7. patung atau topeng yang boleh menarik minat dan perhatian murid harus disediakan sebelum sesi bercerita dimulakan. c) Ketua kumpulan membacakan rumusan yang dibuat dan guru membimbing murid mengenai ciri-ciri berita yang baik.f) Melibatkan semua murid dalam aktiviti dengan menggunakan arahan yang jelas. d) Guru menunjukkan cara menulis berita menggunakan transparensi. b) Murid membaca berita yang sama dan membuat rumusan berita tersebut dalam kumpulan. 6. guru harus memahami dan mematuhi prinsipprinsip panduan berikut: a) Guru harus memilih cerita yang sesuai dengan minat.1 Prinsip-prinsip panduan penguasaan kemahiran bercerita Untuk menguasai kemahiran bercerita. f) Murid menulis karangan jenis berita di dalam buku masing-masing. b) Sebelum sesi bercerita. c) Alat bantu mengajar seperti kad-kad perkataan. kebolehan. e) Guru meminta pendapat murid tentang isi-isi berita yang diperlukan. 51 . guru harus menghafal isi-isi penting yang terkandung dalam cerita itu. Bercerita Bercerita merupakan satu kaedah mengajar yang membolehkan guru menyampaikan isi pelajarannya melalui penggunaan teknik bercerita. terbuka dengan murid. semasa. 7. g) Masalah-masalah yang timbul ketika membuat tugasan dibincangkan secara h) Tidak mengganggu murid ketika mereka menunjukkan pemikiran yang rasional. guru dapat menjalankan sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.3 Contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran a) Guru memperdengarkan rakaman berita.

Kemahiran variasi rangsangan harus digunakan untuk mengubah-ubah nada suara dan intonasi guru mengikut watakwatak dan suasana cerita.d) Sebelum memulakan sesi bercerita. Semasa sesi bercerita. Cara ini sangat berkesan Pada peringkat ini guru bermula dengan memilih sebuah cerita yang sesuai.2 Perancangan dan persediaan g) Pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir. guru hendaklah cuba menghafaz dan bercerita secara sendiri. Cara ini bukan sahaja dapat menarik perhatian murid tetapi juga dapat mengembangkan daya imaginasi mereka. Aktiviti lakonan guru harus dielakkan. Guru juga boleh memberikan topeng-topeng yang disediakan kepada murid untuk menjalankan aktiviti lakonan. Panjang atau pendek crita hendaklah sepada dengan peruntukan masa. guru perlu menyediakan alat bantu engajar seperti kad perkataan. f) Mulakan cerita dengan suara yang menarik dengan penuh emosi. e) Guru boleh duduk atau berdiri semasa bercerita. m) Selepas bercerita. kad gambar atau topenhg-topeng yang perlu digunakan untuk 52 . l) Isi cerita harus disampaikan kepada murid dengan gerak-geri secara semulajadi. h) Pastikan suara jelas dan lantang. guru boleh mengemukakan soalan untuk menggalakkan murid meramal perkembangan cerita selanjutnya. k) Pastikan perkataan dan ayat yang digunakan untuk bercerita boleh difahami oleh murid. sekorang-kurangnya sekali. aktiviti susulan harus diadakan. 7. Selepas cerita dipilih. Tujuan bercerita adalah untuk menyampaikan isinya dan bukan mengajar murid perkataan-perkataan yang sukar. misalnya aktiviti soal jawab tentang tema dan nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut. selagi semua murid boleh melihat dengan jelas wajah dan ekspresi guru. i) j) Kad-kad perkataan dan gambar harus digunakan untuk membantu murid memahami isi cerita dengan lebih jelas. untuk melibatkan murid dalam cerita yang disampaikan. pastikan semua murid telah bersedia untuk mendengar cerita. Tema cerita harus mengandungi nilai moral yang murni. Isi cerita hendaklah menarik dan perkataan yang digunakan hendaklah sesuai dengan oengalaman murid. Di samping itu.

guru hendaklah menyusun tempat duduk murid supaya memastikan setiap murid dapat mendengar dan melihat ekspresi guru. guru boleh menggunakan suara. Di antaranya ialah : a) Menyoal murid-murid tentang isi cerita yang disampaikan. c) Berbincang dengan nurid-murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita. Sebelum mula bercerita. Semasa bercerita. Guru juga boleh melibatkan murid dalam sesi bercerita dengan menggunakan soalansoalan membimbing nereka mengikut perkembangan cerita dari peringkat permulaan sehingga peringkat penutup. b) Menyuruh murid-murid mengulang isi cerita dengan mengunakan perkataan sendiri. Tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alatan seperti gambar-gambar yang sesuai dengan isi cerita supaya membawa murid-murid ke dalam situasi yang seakan-akan alam cerita itu. Terdapat pelbagai aktiviti penutup boleh digunakan dalam sesi penutup bercerita ini. 7. 53 . gaya dan alat bantu mengajar yang dapat menarik perhatian serta membantu murid-murid memahami isi cerita yang disampaikan. Pastikan setiap murid telah mengambil perhatian secara sepenuhnya semasa guru bercerita.4 Penutup Tujuan penutup sesi bercerita ialah membantu murid-murid mengukuhkan nilai murni yang diterapkan dalam isi cerita.murid-murid berlakon selepas bercerita. 7. d) Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang disampaikan. Beberapa soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman murid selepas bercerita.3 Sesi bercerita Langkah pelaksanaan sesi bercerita ini hendaklah dimulakan dengan set induksi yang menarik serta ada kaitan dengan cerita yang hendak disampaikan.

• Main pemerhatian (onlooker play) – kanak-kanak ini berdiri memerhati kanak-kanak permainan. lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam 54 . Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut: • Perlakuan tidak menentu (unoccupied behaviour) – kanak-kanak bergerak di dalam kelas dari satu tempat ke tempat lain sambil memerhati tetapi tidak bermain. Pemeringkatan main yang digunakan oleh Parten terus dijadikan rujukan. • Main asosiatif (associative play) – kanak-kanak ini berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan berkongsi peralatan mainan tetapi tidak bersama dalam aktiviti main.Teori Mildred Parten (1932) Mildred Parten (1932) telah mengkaji main dari segi aspek sosial. dan • Main koperatif (cooperative play) – kanak-kanak ini bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi aktiviti. tidak melibatkan kanak-kanak lain yang duduk berhampiran dengannya. Kajiannya tentang main sosial masih dianggap sesuai sehingga hari ini.Main Sosial. • Main selari (parallel play) – kanak-kanak bermain permainan yang sama tetapi tidak bermain bersama-sama dan tidak berkongsi alat permainan yang sama. Beliau mengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial kanak-kanak menerusi main. • Main sendirian (solitary play) – kanak-kanak bermain sendirian.

Melalui permainan ini. 2. sosioemosi dan moral. Contohnya dalam permainan ini. Komunikasi ini melibatkan aktiviti bertutur dan bersoal Mereka jawab juga yang secara tidak langsung ahli dapat merangsang mereka perkembangan komunikasi dan bahasa kanak-kanak. Kanakkanak akan mendapat pengetahuan baru mengenai cara penggunaan wang. nilai wang. apabila mereka tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk mendapatkan barangan yang mereka inginkan. kanak-kanak dapat merasai pengalaman jual beli yang biasa berlaku dalam kehidupan seharian kita. Contohnya.1 Kegunaan permainan tersebut dari segi sosioemosi dan juga kognitif kanak-kanak Secara umumnya. kanak-kanak belajar untuk berurus niaga dengan rakan-rakannya dalam permainan yang berkonsepkan main peranan.Jean Piaget menyarankan bahawa pembelajaran bermakna memerlukan masa ‘untuk memainkannya’ dengan cara membuat sesuatu menerusi berbagai alternatif. (a) Kanak-kanak belajar bagaimana mengadakan perhubungan sosial. dan urusan jual beli di pasar atau pun pasar raya. bersama-sama dengan kumpulan berkolaborasi untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang berkaitan dengan nilai wang dan urusan membeli barangan. Untuk bermain dengan jayanya. Oleh itu kanak-kanak memerlukan masa yang fleksibel dalam aktiviti main untuk mencapai matlamatnya. Dari segi perkembangan sosioemosi kanak-kanak. belajar melalui bermain dapat menyumbang kepada pelbagai aspek perkembangan seperti daya kreatif. bahasa. mereka bersama-sama berbincang 55 . Berikut adalah kegunaan permainan ini dari segi sosioemosi dan juga kognitif kanak-kanak. fizikal. kanak-kanak perlu berkomunikasi dengan rakan-rakannya dalam cara yang dapat difahami di samping memahami apa yang cuba disampaikan oleh mereka kepadanya.

Dalam permainan ini. Perkara ini berlaku apabila mereka perlu berkongsi wang yang diperolehi untuk mendapatkan sesuatu barangan yang hendak dibeli. (e) Kanak-kanak belajar untuk berjimat cermat dan nasihat menasihati. Oleh itu. kumpulan kanak-kanak ini dengan sendiri mereka melantik ketua bagi kumpulan mereka. masing-masing menjalankan peranan masing-masing dengan memainkan watak sebagai penjual dan pembeli. Apabila permainan berlangsung. (d) Kanak-kanak belajar bekerjasama dan bertolak ansur. setiap kanak-kanak perlu bertolak ansur untuk mengeluarkan wang masingmasing untuk mendapatkan barangan yang telah dipersetujui.untuk mencari jalan penyelesaian. 56 . Kanak-kanak belajar bekerjasama dan bertolak ansur apabila melakukan urusan jual beli dengan ahli kumpulan mereka. Dalam permainan ini. Kanak-kanak akan menggunakan wang yang diperolehi dengan sebaikbaiknya. kanak-kanak akan belajar berjimat cermat menggunakan wang yang ada tanpa sebarang pembaziran berlaku. Mungkin mereka akan mengambil keputusan untuk membeli barangan yang lebih murah harganya atau pun melakukan tawar-menawar dengan pihak penjual. Setiap ahli kumpulan akan memberi nasihat dan mengingatkan rakan-rakan sekumpulannya untuk berjimat cermat dalam penggunaan wang.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->