Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi

1.0

Pengenalan Surat merupakan suatu instrumen komunikasi konvensional yang

terbukti masih releven dan digunakan secara meluas di negara kita. Surat dilihat bukan sahaja sekadar instrumen penyampaian khabar ataupun berita tetapi juga bertindak sebagai dokumen bertulis yang digunakan dalam membuat perjanjian, transaksi maklumat dan sebagainya. Surat merupakan suatu elemen dalam memastikan urusan pentadbiran yang efektif dan efisien. Oleh itu, surat perlu diurus dan dikelolakan dengan cermat serta mematuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Perkembangan pesat teknologi penyampaian maklumat (ICT) seperti penggunaan e-mel dan short messaging system (sms) telah sedikit sebanyak menggugat surat sebagai instrumen penyebaran dan penyampaian maklumat yang utama. Namun begitu, penyampaian maklumat melalui instrumeninstrumen terkini tersebut boleh diragui iaitu tidak boleh dijadikan bukti yang sahih terutamanya untuk menyokong persabitan atau pembelaan di mahkamah. Urusan surat-menyurat dalam konteks sekolah merupakan suatu urusan yang formal dan rasmi. Oleh yang demikian, surat yang dihasilkan merupakan dokumen formal dan rasmi dan perlu mematuhi protokol penulisan surat rasmi. Ia mempunyai format khusus yang mesti dipatuhi oleh penulis. Surat rasmi adalah bertujuan untuk berhubung secara formal dengan pihak tertentu seperti jabatan kerajaan, syarikat swasta dan sebagainya di mana kegagalan menggunakan cara yang formal ketika berhubung dengan pihak berkenaan boleh mengakibatkan surat yang ditulis tidak mendapat perhatian yang sewajarnya.

1

Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi

2.0

Format Penulisan Surat Rasmi Format penulisan surat rasmi adalah berbeza dengan penulisan surat-

surat biasa. Berikut merupakan aturan-aturan1 yang perlu dipatuhi dalam menghasilkan surat rasmi yang tepat dan berkualiti. 2.1 Kepala Surat Kepala surat mengandungi empat perkara penting yang mesti dipatuhi iaitu identiti atau logo, nama dan alamat pengirim dan nombor-nombor telefon, mesin faksimili dan e-mel (jika berkaitan), garisan panjang melintang. 2.1.1 Identiti atau Logo Elemen identiti atau logo merupakan suatu elemen penting yang digunakan untuk merangsang “perhatian” si penerima. Ia akan meningkatkan daya keyakinan dan kebolehpercayaan si penerima terhadap kandungan surat tersebut. Elemen ini diletakkan di bahagian kiri dan atas surat tersebut. 2.1.2 Nama dan Alamat Pengirim Elemen nama dan alamat pengirim merupakan satu lagi elemen kemestian dalam surat rasmi. Ini kerana elemen ini akan memudahkan si penerima untuk mengalamatkan serta membalas surat jawapan kepada pengirim surat jika perlu. Nama pengirim perlu ditulis dengan huruf besar dan selari dengan elemen identiti atau logo.

1

Ramlan Abdul Wahab (2004), Panduan Pengurusan Kokurikulum di Sekolah, Banter Sdn. Bhd., Kuala Lumpur.

2

Surat yang tidak mempunyai nombor rujukan fail tidak dapat direkodkan dan ini akan menyebabkan surat ini sukar untuk dirujuk pada masa akan datang.2. Garisan panjang melintang ini adalah penting untuk memisahkan nama dan alamat pengirim dengan nama dan alamat penerima kandungan surat.1 Nombor Rujukan Setiap surat yang dikirim keluar mestilah mempunyai nombor rujukan fail.4 Garisan Panjang Melintang Setelah selesai menulis nama dan alamat pengirim serta nombornombor yang boleh dihubungi. 2. Faksimili dan Emel Elemen yang terakhir dalam kepala surat merupakan nombor telefon.3 Nombor Telefon.1. satu garisan panjang perlu dilukis secara melintang bagi menutup kepala surat tersebut.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 2. Elemen ini pada kebiasaannya ditulis pada bahagian atas sebelah kanan di muka surat pertama.2 Nombor Rujukan Dan Tarikh Surat Bahagian kedua surat mengandungi dua perkara penting yang mesti dipatuhi iaitu nombor rujukan dan tarikh surat. Kedudukan garisan ini adalah selang satu baris daripada baris akhir alamat pengirim. faksimili dan emel (jika berkaitan) perlu ditulis di bahagian hujung kanan kepala surat dan ianya perlulah selari dengan barisan terakhir alamat pengirim. 3 .1. 2. 2. Surat-surat yang tidak mempunyai nombor rujukan merupakan surat yang ‘kurang dipercayai” dan tidak berwibawa.

3 Nama (Identiti) dan Alamat Penerima Bahagian ketiga surat mengandungi elemen nama atau identiti penerima dan alamat penerima.1 Mengalamatkan surat kepada jabatan. 2.2 Tarikh Surat Tarikh surat juga ditulis di bahagian atas sebelah kanan surat iaitu di bawah nombor rujukan surat. Sebagai contoh: Pengarah Jabatan Pendidikan Selangor Jalan Jambu Bol. Lazimnya. Elemen ini menekankan bahawa surat-menyurat yang hendak dikirim kepada jabatan. kawasan atau tempat di barisan ketiga dan poskod. negeri di bahagian terakhir. institusi atau sekolah. nombor kediaman. agensi. agensi. (U. organisasi. 4/3E Seksyen 4 40604 Shah Alam SELANGOR.2. perkara berikut perlu dilakukan. 2. elemen ini ditulis dalam empat baris iaitu nama lengkap pengirim di barisan pertama. nama bandar. Walau bagaimanapun. institusi atau sekolah perlulah dialamatkan individu yang menjawat jawatan tertinggi mengikut gelaran rasminya. organisasi. di bahagian kiri surat iaitu sejajar dengan nama dan alamat pengirim. Nama negeri perlu ditulis dengan huruf besar kesemuanya. Kedudukan elemen tarikh dalam surat mestilah selari dengan baris terakhir alamat pengirim. pejabat dan nama jalan di barisan kedua. premis.P: Encik Mayyudin Bin Abu Bakar) 4 . Nama dan alamat penerima ditulis selang sebaris di bawah garisan panjang melintang. sekiranya surat perlu ditujukan kepada pegawai bawahannya untuk perhatian khas.3.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 2.

Sekiranya individu mempunyai pingat atau bintang kebesaran yang membawa gelaran seperti Datuk.3. Datuk Seri dan sebagainya nama individu tersebut perlu ditulis bersama-sama gelaran pangkatnya dan didahului dengan pangggilan hormat yang bersesuaian seperti Yang Berhormat.4 Melalui dan Salinan Ketua Organisasi Elemen ini merupakan salah satu elemen penting dalam penyediaan surat rasmi namun sering diabaikan atau tidak dititikberatkan oleh penulis. 5 . Tan Sri.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 2. 2. Elemen ini sangat penting bagi penerima yang mempunyai ketua di mana kandungan surat perlu terlebih dahulu dibaca dan disahkan oleh ketua dalam sesebuah organisasi tersebut. Sebagai Contoh: Melalui dan salinan kepada: Guru Besar Sekolah Rendah Kebangsaan Sungai Bertih Kampung Sungai Bertih 41200 Klang Selangor.2 Mengalamatkan surat kepada orang perseorangan Elemen ini menekankan kepada aturan bagi mengalamatkan surat kepada individu atau orang perseorangan. Nama dan alamat penerima perlulah ditulis dengan jelas. Yang Amat Berbahagia dan sebagainya.

Yang Berbahagia Datuk/Datin dan sebagainya. Manakala panggilan hormat bagi surat yang ditujukan kepada orang awam di jabatan-jaatan atau agensi-agensi kerajaan adalah Tuan atau Puan. Di antara contoh-contoh panggilan hormat ialah Yang Amat Berhormat Dato’ Seri. Perkataan ‘Perkara’ atau ‘Tajuk’ tidak perlu ditulis. huruf pertama bagi tajuk surat itu perlu menggunakan huruf besar dan tajuk surat tidak diakhiri dengan sebarang tanda seperti ‘koma’ atau ‘noktah’. Bhd. gelaran serta darjah kebesaran si penerima surat. 6 . Elemen ini perlu ditulis dalam jarak selang sebaris selepas alamat penerima dan diikuti dengan tanda ‘koma’. Panduan Pengurusan Kokurikulum di Sekolah. Tajuk surat perlu ditulis dengan huruf yang lebih dominan iaitu dicetak tebal.5 Menghadap Surat Elemen panggilan hormat atau kataan sapaan hormat merupakan elemen kelima dalam aturan penyediaan surat rasmi. ditulis menggunakan huruf besar serta digariskan supaya dapat menarik perhatian penerima. Sekiranya penulis menggunakan huruf kecil.6 Perkara atau Tajuk Surat Elemen perkara atau tajuk surat ditulis dalam jarak selang sebaris di bawah panggilan hormat. 2. Kuala Lumpur. Surat-surat rasmi perlu dimulakan dengan panggilan hormat mengikut pangkat..Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 2. Banter Sdn. sekiranya surat yang dikirimkan merupakan surat balasan kepada surat yang terdahulu maka tajuk surat perlulah sama dengan tajuk surat yang hendak dibalas itu. Sebagai contoh: Yang Berbahagia Datuk. 2 Ramlan Abdul Wahab (2004).2 Tajuk surat seharusnya membayangkan isi kandungan surat yang hendak disampaikan. Walau bagaimanapun.

Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 2. Elemen ini dimulakan dari tepi garisan dan tidak perlu ditulis seperti memulakan perenggan baru serta tidak perlu dinomborkan. Lampiran-lampiran dinyatakan dalam bentuk tanda tiga titik dan tidak memerlukan nombor. diikuti dengan nombor ‘3’ dan ‘4’ bagi perenggan seterusnya (jika ada). Kandungan surat perlulah berfokus dan menjelaskan tajuk surat dengan menggunakan ayat yang ringkas dan tepat. berkias serta mempunyai maksud terselindung bagi mengelakkan tujuan surat didalah erti oleh si penerima. 7 .8 Isi atau Kandungan Surat Elemen isi atau kandungan surat perlu ditulis menggunakan perenggan baru dan perlu dinomborkan bermula dengan nombor ‘2’. nyatakan dalam bentuk lampiran. Elemen pendahuluan surat merupakan perenggan permulaan yang harus dimulakan selang sebaris selepas elemen tajuk surat.7 Pendahuluan Surat Pendahuluan surat ditulis sebagai pengenalan dan mukadimah kepada surat yang hendak ditulis. (b) dan (c). Elakkan penggunaan ayat-ayat berbunga. 2. Elakkan juga penggunaan ayat-ayat kompleks yang sukar difahami maksudnya serta menggunakan huraian yang terlalu panjang. Setiap pecahan perenggan penulis perlu menggunakan huruf abjad (a). Jika huraian atau penjelasan lanjut adalah perlu.

Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 2. rayuan serta memohon kemaafan (jika perlu). Sebagai contoh: Sekian.9 Ucapan Terima Kasih Elemen ini merupakan elemen terakhir yang ditulis menggunakan perenggan dan dinomborkan. Ini adalah bertujuan bagi menarik perhatian si penerima untuk mempertimbangkan surat yang dikemukakan. 2. Elemen ini tidak perlu dinomborkan dan tidak mempunyai perenggan. Cogan kata ini ditulis di bawah kata penutup surat dengan menggunakan huruf besar secara keseluruhannya. Keehsanan dan jasa bakti Yang Berbahagia Datuk mempertimbangkan dan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Dalam perenggan akhir ini. terima kasih. menggunakan pengikat kata dan ditebalkan hurufnya. 2. penulis perlu memasukkan ungkapan untuk mengakhiri surat iaitu frasa penghargaan.10 Penutup Surat Penutup surat mengandungi ucapan penghargaan atau sanjungan kepada si penerima. Ianya dimulakan dari tepi surat sejajar dengan perenggan pendahuluan. Sebagai contoh: “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “ CINTAILAH BAHASA KITA” 8 . Sebagai contoh: 4. harapan.11 Cogan Kata Elemen cogan kata merupakan ungkapan yang sangat bererti bagi pihak pengirim atau organisasi si pengirim surat.

Nama dan Jawatan Pengirim Setiap surat rasmi mesti mempunyai tandatangan pengirim. Ini diikuti dengan nama penuh pengirim yang ditulis di bawah ruang tanda tangan pengirim. Sebagai contoh: diikuti dengan jawatan pengirim yang perlu ditulis di bahagian bawah nama penuh pengirim. Sekiranya pengirim mempunyai gelaran atau pangkat.13 Tandatangan. Kata pengakuan tanggungjawab ini kebiasannya digunakan oleh pengirim surat untuk menunjukkan kuasa atau peranannya berkaitan isu atau tajuk surat yang dikemukakan. Nama penuh perlu ditulis dalam kurungan. menggunakan huruf besar serta ditebalkan hurufnya. ianya perlu dinyatakan beserta senarai pingat anugerah yang diterima (jika berkaitan). Saya yang menjalankan tugas. 2. Pengirim perlu menurunkan tanda tangan pada ruang yang disediakan sebagai bukti kebertanggungjawaban atas kesahihan maklumat dalam surat yang dikemukakan. di bahagian kiri surat.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 2. Mahmud Abbas (MAHMUD BIN ABBAS) Guru Besar Sekolah Rendah Kebangsaan Sungai Bertih 9 .12 Pengakuan Tanggungjawab Elemen ini ditulis selang sebaris daripada ungkapan cogan kata. Sebagai contoh: Saya yang menurut perintah. Huruf pertama pada kata pertama pelu ditulis menggunakan huruf besar dan diakhiri dengan tanda ‘koma’. Kemudian. Tandatangan pengirim ditulis di sebelah kiri bawah surat selepas kata pengakuan pengirim.

Senarai ini penting untuk membantu individu yang menerima surat untuk menghubungi pihak yang turut ditujukan surat untuk saling bertukar maklumat atau idea mengenai surat yang dikemukakan.k.: Guru Penasihat Kelab Pencinta Alam 10 .Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 2. Salinan surat juga amat penting bagi surat permohonan atau rayuan yang memerlukan pertimbangan beberapa pihak. Sebagai contoh: s.14 Salinan Kepada Elemen ini merujuk kepada senarai nama penuh dan alamt lengkap individu atau pihak-pihak yang turut ditujukan surat. Ia juga sebagai rujukan penerima tertentu yang dapat dijadikan sebagai bukti pengiriman sekiranya berlaku masalah surat tidak sampai kepada penerimanya.

Banter Sdn.1 Penanda Maksud Penanda maksud merupakan kata-kata atau frasa yang digunakan bagi menggambarkan maksud tersurat atau tersirat di sebalik sesuatu ayat yang ditulis tanpa menjejaskan kebahasaan.” 3..0 Laras Bahasa Surat Rasmi Proses menulis surat rasmi merupakan suatu usaha formal yang perlu menitikberatkan tatacara dan protokol pemulisan surat rasmi yang khusus. Panduan Pengurusan Kokurikulum di Sekolah.1 Penanda Maksud Rujukan “Sehubungan dengan..Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 3.” 3.. 3. makna atau pengertian harafiah..” “Berkenaan dengan.1...” “Merujuk kepada.” “Seperti yang tuan/puan sedia maklum.. Di samping itu. 11 .3 Di antara penanda-penanda maksud yang digunakan dalam penulisan surat rasmi adalah seperti berikut: 3.” “Dikemukan bersama-sama ini.” “Dilampirkan bersama....3 Penanda Maksud Menyertakan “Dengan ini. objektif serta kesantunan ayat..” 3 Ramlan Abdul Wahab (2004). Kuala Lumpur.2 Penanda Maksud Pemakluman “Sukacita dimaklumkan bahawa.. senang dibaca dan mempamerkan kesopanan si pengirim. faktor penggunaan laras bahasa yang betul dan tepat juga dititikberatkan dalam penulisan surat rasmi bagi memastikan perkataan atau ayat yang ditulis di dalam surat tersebut mudah difahami..1...1. Bhd...

” 3..” 3..1...oleh itu...1.4 Penanda Maksud Perintah a) Perintah Halus “Mohonlah apa kiranya.” “Besarlah harapan kami” 3....maka.8 Penanda Maksud Sebab-Musabab “Atas kerjasama...10 Penanda Maksud Sambungan “Susulan kepada keputusan yang telah dibuat.” “Sebagai lanjutan kepda perbincangan terdahulu...1..” 3.5 Penanda Maksud Harapan “Adalah diharapkan.” b) Perintah Kasar “Saya telah diarahkan.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 3...1.9 Penanda Maksud Tujuan “Untuk tujuan ini..” 12 ....7 Penanda Maksud Pendapat “Meneyadri bahawa..” “Memandangkan.11 Penanda Maksud Persetujuan “Saya tidak mempunyai halangan.1....1..6 Penanda Maksud Perwakilan “Saya bagi pihak..1..” “Saya selaku wakil kepada..1..” 3.” 3..” 3..” “Tuan/Puan dikehendaki.....” “Berkat bantuan.

Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 3.tuan/puan dijemput..1....2 Frasa Berhemah Frasa berhemah merupakan ayat berbahasa yang digunakan dengan nada yang berhemah dan bersantun.amatlah saya hargai..” 3...1 Tujuan meminta “Saya dengan penuh harapan momohon sudialah apa kiranya.” “Dengan sukacita.berbesar hati dan penuh harapan memohon sudi apa kiranya pihak tuan/puan menyumbangkan..walau bagaimanapun...4 Tujuan meminta bantuan “Saya bagi pihak Jawatankuasa.” 3..2.14 Penanda Maksud Jemputan “Kesudian pihak tuan.....” 3.1..2.” 13 .1.” 3.....2.....15 Penanda Maksud Penegasan “Adalah dengan hormatnya dimaklumkan...” 3.1...” 3.2 Tujuan menjemput “Dengan sukacita pihak kami mempersilakan tuan/puan hadir.3 Tujuan tersirat “Dengan ikhlas memohon perhatian dan pertimbangan tuan supaya sudilah menerima pakai pindaan-pindaan...12 Penanda Maksud Tidak Bersetuju “Dengan dukacitanya pihak kami keberatan untuk.2.” 3..13 Penanda Maksud Permintaan “Saya dengan penuh harapan momohon..” “Cadangan yang dikemukakan. Di antara contoh-contoh frasa berhemah adalah seperti berikut: 3.

tanda seruan dan pengikat kata. Nama sendiri idak digunakan di dalam penulisan surat rasmi kecuali di bahagian tandatangan dan nama penuh sahaja. noktah.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 3.1 Ejaan Aspek ejaan merupakan perkara pertama yan perlu disemak oleh si pengirim surat.3. nama orang dan panggilan hormat. kata ganti nama diri perlu digunakan sama ada bagi merujuk diri sendiri.3 Penggunaan Bahasa Aspek bahasa dalam penulisan surat rasmi bukan sahaja meliputi kesantunan bahasa malahan juga menitikberatkan aspek ejaan. 3.2 Huruf Besar Penggunaan huruf besar perlu bertepatan dan bersesuaian dengan ayat seperti untuk penulisan nama khas. tatabahasa dan tanda baca yang tepat.3.3 Tanda Bacaan Aspek penggunaan tanda baaan yang betul termasuklah pengunaan tanda koma. 3.4 Kata Ganti Nama Diri Dalam penulisan surat biasa mahupun surat rasmi. Ini kerana struktur ejaan yang salah dalam surat rasmi akan memberikan tanggapan negatif kepada si penerima surat. Berikut merupakan aspek aspek bahasa yang perlu dititikeratkan dalam penulisan surat rasmi.3. pihak kedua mahupun pihak ketiga. Puan – Kata ganti nama diri kedua 14 . 3. Sebagai contoh: Saya – Kata ganti nama diri pertama Tuan. nama tempat. 3.3.

3.5 Kata Sapaan dan Panggilan Hormat Penggunaan kata sapaan yang sesuai mengikut pangkat dan kedudukan seseorang adalah penting bagi menunjukkan rasa hormat si pengirim kepada penerima surat. Yang Berhormat 15 . Encik Panggilan Hormat – Yang Berbahagia.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 3. Sebagai contoh: Kata Sapaan – Tuan.

0 Surat Rasmi Berikut dilampirkan sepucuk surat rasmi kepada Pengetua Sekolah berkenaan mengadakan program yang hendak dijalankan di sekolah.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 4. Butiran surat rasmi yang dicadangkan adalah seperti berikut: 16 .

KTMSMKCK 01/05 Jld. Bengkel ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar tentang penggunaan perisian “Adobe Illustrator 11” di samping membuka peluang kepada para pelajar untuk mempertingkatkan kemahiran komputer mereka. 2. Tuan : Ruj. Selangor. Permohonan Menggunakan Dewan Sekolah Untuk Bengkel Penggunaan Perisian “Adobe Illustrator 11” Anjuran dan Kelolaan Kelab Teknologi Maklumat Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Klang : 17 MAC 2008 __________________________________________________________________________ Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Kelab Teknologi Maklumat Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Klang (KTMSMKCK) berhasrat untuk menganjur dan mengelolakan Bengkel Penggunaan Perisian “Adobe Illustrator 11” pada 13 hingga 14 April 2008 akan datang ini mulai jam 8. melalui:Guru Penasihat Kelab Teknologi Maklumat Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Klang Selangor.00 petang. 17 .(05)dlm.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi KELAB TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CONVENT KLANG Jalan Tengku Kelana. Seramai 45 orang ahli KTMSMKCK telah memohon untuk menyertai bengkel ini. Kami : Bil. 03-3323 6699 / Faks: 03-3323 6688 Ruj. Tuan.30 pagi hingga jam 4. 41200 Klang. 1 Tarikh Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Klang Jalan Tengku Kelana 41200 Klang Selangor.

5. Siti Hakimah Muslim (SITI HAKIMAH BINTI MUSLIM) Setiausaha Kelab Teknologi Maklumat Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Klang s. Selain daripada itu. Sehubungan itu dan dengan penuh harapan. bengkel bertujuan untuk mengasah daya kreativiti para pelajar khususnya dalam menggunakan perisian grafik di mana kemahiran ini dapat digunakan oleh para pelajar untuk merekacipta kulit majalah sekolah dan poster-poster sekolah. 4.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 3. saya bagi pihak KTKSMKCK dan Jawatankuasa Pengelola memohon pertimbangan dan jasa baik Tuan sudilah apa kiranya membenarkan kami menggunakan dewan sekolah. kerusi. 6. 18 . Guru Penasihat KTMSMKCK. Sekian. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN KELAB” Saya yang menjalankan tugas. Segala jasa baik Tuan dalam mempertimbangkan dan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai. Sukacita juga dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Pengelola bersedia untuk mematuhi semua syarat yang ditetapkan bagi penggunaan Dewan Sekolah untuk tujuan tersebut. meja penceramah serta sistem audiovisual yang terdapat dalam dewan untuk menganjurkan program seperti yang dinyatakan di atas.k.

Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 5.0 Rumusan Surat rasmi merupakan suatu instrumen komunikasi yang bersifat formal dan serius. Secara keseluruhannya. Sekiranya kesemua aturan dan langkah-langakah penulisan surat rasmi seerti yang tersenarai di atas dipatuhi oleh penulis tersebut maka tidak akan timbul sebarang masalah pada surat tersebut. tepat. Selain memastikan bahawa surat rasmi mematuhi format dan aturanaturan yang telah ditetapkan pengirim perlu juga memastikan ketepatan laras bahasa yang digunakan. tanda bacaan. Perlu ditekankan juga aspek pemberian nombor rujukan dalam surat rasmi. 19 . surat rasmi yang ditulis dengan lengkap. panggilan hormat. frasa berhemah. ejaan. dan kata ganti diri perlu dititikberatkan oleh penulis surat rasmi. Aspek penggunaan laras bahasa seperti penanda maksud. Penulis surat harus sedar bahawa surat rasmi merupakan alat komunikasi bukan lisan yang sahih. berkias dan mempunyai maksud yang kurang difahami mestilah dielakkan. berdasarkan format yang betul dan menggunakan laras bahasa yang sesuai merupakan surat rasmi yang berkualiti dan kandungan surat tersebut adalah sahih dan boleh dipercayai. setiap surat rasmi yang dikeluarkan perlu dinomborkan mengikut tarikh dan kategori surat tersebut (yang mana berkaitan) bagi memudahkan proses merekod sama ada bagi pihak si pengirim mahupun penerima surat. Ini kerana surat rasmi boleh dijadikan bukti sahih terutamanya dalam kes-kes pertuduhan di mahkamah. Penggunaan ayat yang terlalu berbunga-bunga. Di mana.

Rahman (2006). 220 Contoh Karangan Bahasa Malaysia. Panduan Pengurusan Kokurikulum di Sekolah. Bhd.. Kamsano Padikon. Bhd. Mohd Abdullah (1999). Fauziah Mat. Sh.. Bhd. Penerbitan Pelangi Sdn. Selangor Darul Ehsan. Kuala Lumpur. Selangor Darul Ehsan. Banter Sdn. Teknik Penulisan @ Format Bahasa Melayu Kertas 2. Aminuddin Rosli. Fokus Jingga Bahasa Malaysia. Selangor Darul Ehsan.0 Rujukan Ramlan Abdul Wahab (2004). Ng Chan Heng (1992). Sharifah Abd. Bhd.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 6. Penerbit Fajar Bakti Sdn. SNP Panpac (M) Sdn... 20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful