P. 1
surat rasmi

surat rasmi

|Views: 6,478|Likes:
Published by Siti Hakimah

More info:

Published by: Siti Hakimah on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi

1.0

Pengenalan Surat merupakan suatu instrumen komunikasi konvensional yang

terbukti masih releven dan digunakan secara meluas di negara kita. Surat dilihat bukan sahaja sekadar instrumen penyampaian khabar ataupun berita tetapi juga bertindak sebagai dokumen bertulis yang digunakan dalam membuat perjanjian, transaksi maklumat dan sebagainya. Surat merupakan suatu elemen dalam memastikan urusan pentadbiran yang efektif dan efisien. Oleh itu, surat perlu diurus dan dikelolakan dengan cermat serta mematuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Perkembangan pesat teknologi penyampaian maklumat (ICT) seperti penggunaan e-mel dan short messaging system (sms) telah sedikit sebanyak menggugat surat sebagai instrumen penyebaran dan penyampaian maklumat yang utama. Namun begitu, penyampaian maklumat melalui instrumeninstrumen terkini tersebut boleh diragui iaitu tidak boleh dijadikan bukti yang sahih terutamanya untuk menyokong persabitan atau pembelaan di mahkamah. Urusan surat-menyurat dalam konteks sekolah merupakan suatu urusan yang formal dan rasmi. Oleh yang demikian, surat yang dihasilkan merupakan dokumen formal dan rasmi dan perlu mematuhi protokol penulisan surat rasmi. Ia mempunyai format khusus yang mesti dipatuhi oleh penulis. Surat rasmi adalah bertujuan untuk berhubung secara formal dengan pihak tertentu seperti jabatan kerajaan, syarikat swasta dan sebagainya di mana kegagalan menggunakan cara yang formal ketika berhubung dengan pihak berkenaan boleh mengakibatkan surat yang ditulis tidak mendapat perhatian yang sewajarnya.

1

Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi

2.0

Format Penulisan Surat Rasmi Format penulisan surat rasmi adalah berbeza dengan penulisan surat-

surat biasa. Berikut merupakan aturan-aturan1 yang perlu dipatuhi dalam menghasilkan surat rasmi yang tepat dan berkualiti. 2.1 Kepala Surat Kepala surat mengandungi empat perkara penting yang mesti dipatuhi iaitu identiti atau logo, nama dan alamat pengirim dan nombor-nombor telefon, mesin faksimili dan e-mel (jika berkaitan), garisan panjang melintang. 2.1.1 Identiti atau Logo Elemen identiti atau logo merupakan suatu elemen penting yang digunakan untuk merangsang “perhatian” si penerima. Ia akan meningkatkan daya keyakinan dan kebolehpercayaan si penerima terhadap kandungan surat tersebut. Elemen ini diletakkan di bahagian kiri dan atas surat tersebut. 2.1.2 Nama dan Alamat Pengirim Elemen nama dan alamat pengirim merupakan satu lagi elemen kemestian dalam surat rasmi. Ini kerana elemen ini akan memudahkan si penerima untuk mengalamatkan serta membalas surat jawapan kepada pengirim surat jika perlu. Nama pengirim perlu ditulis dengan huruf besar dan selari dengan elemen identiti atau logo.

1

Ramlan Abdul Wahab (2004), Panduan Pengurusan Kokurikulum di Sekolah, Banter Sdn. Bhd., Kuala Lumpur.

2

Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 2. faksimili dan emel (jika berkaitan) perlu ditulis di bahagian hujung kanan kepala surat dan ianya perlulah selari dengan barisan terakhir alamat pengirim.2 Nombor Rujukan Dan Tarikh Surat Bahagian kedua surat mengandungi dua perkara penting yang mesti dipatuhi iaitu nombor rujukan dan tarikh surat. Surat-surat yang tidak mempunyai nombor rujukan merupakan surat yang ‘kurang dipercayai” dan tidak berwibawa.1 Nombor Rujukan Setiap surat yang dikirim keluar mestilah mempunyai nombor rujukan fail.3 Nombor Telefon. 2. satu garisan panjang perlu dilukis secara melintang bagi menutup kepala surat tersebut. Faksimili dan Emel Elemen yang terakhir dalam kepala surat merupakan nombor telefon.1.4 Garisan Panjang Melintang Setelah selesai menulis nama dan alamat pengirim serta nombornombor yang boleh dihubungi.2. Kedudukan garisan ini adalah selang satu baris daripada baris akhir alamat pengirim. Elemen ini pada kebiasaannya ditulis pada bahagian atas sebelah kanan di muka surat pertama. 2. 2. Surat yang tidak mempunyai nombor rujukan fail tidak dapat direkodkan dan ini akan menyebabkan surat ini sukar untuk dirujuk pada masa akan datang.1. 3 . Garisan panjang melintang ini adalah penting untuk memisahkan nama dan alamat pengirim dengan nama dan alamat penerima kandungan surat.

2. Kedudukan elemen tarikh dalam surat mestilah selari dengan baris terakhir alamat pengirim. Elemen ini menekankan bahawa surat-menyurat yang hendak dikirim kepada jabatan. agensi. perkara berikut perlu dilakukan. kawasan atau tempat di barisan ketiga dan poskod. sekiranya surat perlu ditujukan kepada pegawai bawahannya untuk perhatian khas.2. 4/3E Seksyen 4 40604 Shah Alam SELANGOR. organisasi. institusi atau sekolah perlulah dialamatkan individu yang menjawat jawatan tertinggi mengikut gelaran rasminya. premis. agensi. Sebagai contoh: Pengarah Jabatan Pendidikan Selangor Jalan Jambu Bol. di bahagian kiri surat iaitu sejajar dengan nama dan alamat pengirim. 2.1 Mengalamatkan surat kepada jabatan.P: Encik Mayyudin Bin Abu Bakar) 4 .Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 2. (U. Nama negeri perlu ditulis dengan huruf besar kesemuanya. pejabat dan nama jalan di barisan kedua.2 Tarikh Surat Tarikh surat juga ditulis di bahagian atas sebelah kanan surat iaitu di bawah nombor rujukan surat.3 Nama (Identiti) dan Alamat Penerima Bahagian ketiga surat mengandungi elemen nama atau identiti penerima dan alamat penerima. organisasi. elemen ini ditulis dalam empat baris iaitu nama lengkap pengirim di barisan pertama. nombor kediaman. nama bandar. Nama dan alamat penerima ditulis selang sebaris di bawah garisan panjang melintang. Walau bagaimanapun. institusi atau sekolah. Lazimnya. negeri di bahagian terakhir.3.

2 Mengalamatkan surat kepada orang perseorangan Elemen ini menekankan kepada aturan bagi mengalamatkan surat kepada individu atau orang perseorangan. Sekiranya individu mempunyai pingat atau bintang kebesaran yang membawa gelaran seperti Datuk. 5 . Datuk Seri dan sebagainya nama individu tersebut perlu ditulis bersama-sama gelaran pangkatnya dan didahului dengan pangggilan hormat yang bersesuaian seperti Yang Berhormat.3. Elemen ini sangat penting bagi penerima yang mempunyai ketua di mana kandungan surat perlu terlebih dahulu dibaca dan disahkan oleh ketua dalam sesebuah organisasi tersebut. 2.4 Melalui dan Salinan Ketua Organisasi Elemen ini merupakan salah satu elemen penting dalam penyediaan surat rasmi namun sering diabaikan atau tidak dititikberatkan oleh penulis. Tan Sri.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 2. Sebagai Contoh: Melalui dan salinan kepada: Guru Besar Sekolah Rendah Kebangsaan Sungai Bertih Kampung Sungai Bertih 41200 Klang Selangor. Nama dan alamat penerima perlulah ditulis dengan jelas. Yang Amat Berbahagia dan sebagainya.

Di antara contoh-contoh panggilan hormat ialah Yang Amat Berhormat Dato’ Seri.2 Tajuk surat seharusnya membayangkan isi kandungan surat yang hendak disampaikan. Bhd.6 Perkara atau Tajuk Surat Elemen perkara atau tajuk surat ditulis dalam jarak selang sebaris di bawah panggilan hormat. 2 Ramlan Abdul Wahab (2004). gelaran serta darjah kebesaran si penerima surat.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 2.5 Menghadap Surat Elemen panggilan hormat atau kataan sapaan hormat merupakan elemen kelima dalam aturan penyediaan surat rasmi. Perkataan ‘Perkara’ atau ‘Tajuk’ tidak perlu ditulis. ditulis menggunakan huruf besar serta digariskan supaya dapat menarik perhatian penerima. Surat-surat rasmi perlu dimulakan dengan panggilan hormat mengikut pangkat. Walau bagaimanapun.. 6 . Banter Sdn. Kuala Lumpur. Elemen ini perlu ditulis dalam jarak selang sebaris selepas alamat penerima dan diikuti dengan tanda ‘koma’. Tajuk surat perlu ditulis dengan huruf yang lebih dominan iaitu dicetak tebal. Sebagai contoh: Yang Berbahagia Datuk. Yang Berbahagia Datuk/Datin dan sebagainya. Sekiranya penulis menggunakan huruf kecil. sekiranya surat yang dikirimkan merupakan surat balasan kepada surat yang terdahulu maka tajuk surat perlulah sama dengan tajuk surat yang hendak dibalas itu. huruf pertama bagi tajuk surat itu perlu menggunakan huruf besar dan tajuk surat tidak diakhiri dengan sebarang tanda seperti ‘koma’ atau ‘noktah’. Panduan Pengurusan Kokurikulum di Sekolah. Manakala panggilan hormat bagi surat yang ditujukan kepada orang awam di jabatan-jaatan atau agensi-agensi kerajaan adalah Tuan atau Puan. 2.

8 Isi atau Kandungan Surat Elemen isi atau kandungan surat perlu ditulis menggunakan perenggan baru dan perlu dinomborkan bermula dengan nombor ‘2’. Jika huraian atau penjelasan lanjut adalah perlu. Elakkan juga penggunaan ayat-ayat kompleks yang sukar difahami maksudnya serta menggunakan huraian yang terlalu panjang. Elakkan penggunaan ayat-ayat berbunga. diikuti dengan nombor ‘3’ dan ‘4’ bagi perenggan seterusnya (jika ada).7 Pendahuluan Surat Pendahuluan surat ditulis sebagai pengenalan dan mukadimah kepada surat yang hendak ditulis. Setiap pecahan perenggan penulis perlu menggunakan huruf abjad (a). 2. nyatakan dalam bentuk lampiran. Elemen pendahuluan surat merupakan perenggan permulaan yang harus dimulakan selang sebaris selepas elemen tajuk surat. Lampiran-lampiran dinyatakan dalam bentuk tanda tiga titik dan tidak memerlukan nombor. Elemen ini dimulakan dari tepi garisan dan tidak perlu ditulis seperti memulakan perenggan baru serta tidak perlu dinomborkan. berkias serta mempunyai maksud terselindung bagi mengelakkan tujuan surat didalah erti oleh si penerima. (b) dan (c). 7 . Kandungan surat perlulah berfokus dan menjelaskan tajuk surat dengan menggunakan ayat yang ringkas dan tepat.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 2.

Keehsanan dan jasa bakti Yang Berbahagia Datuk mempertimbangkan dan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Dalam perenggan akhir ini. Cogan kata ini ditulis di bawah kata penutup surat dengan menggunakan huruf besar secara keseluruhannya. Ianya dimulakan dari tepi surat sejajar dengan perenggan pendahuluan.10 Penutup Surat Penutup surat mengandungi ucapan penghargaan atau sanjungan kepada si penerima. 2. harapan. Ini adalah bertujuan bagi menarik perhatian si penerima untuk mempertimbangkan surat yang dikemukakan. Sebagai contoh: 4. 2.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 2. Elemen ini tidak perlu dinomborkan dan tidak mempunyai perenggan. Sebagai contoh: “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “ CINTAILAH BAHASA KITA” 8 . penulis perlu memasukkan ungkapan untuk mengakhiri surat iaitu frasa penghargaan.9 Ucapan Terima Kasih Elemen ini merupakan elemen terakhir yang ditulis menggunakan perenggan dan dinomborkan. Sebagai contoh: Sekian. menggunakan pengikat kata dan ditebalkan hurufnya. terima kasih.11 Cogan Kata Elemen cogan kata merupakan ungkapan yang sangat bererti bagi pihak pengirim atau organisasi si pengirim surat. rayuan serta memohon kemaafan (jika perlu).

ianya perlu dinyatakan beserta senarai pingat anugerah yang diterima (jika berkaitan). 2. Tandatangan pengirim ditulis di sebelah kiri bawah surat selepas kata pengakuan pengirim. Ini diikuti dengan nama penuh pengirim yang ditulis di bawah ruang tanda tangan pengirim. menggunakan huruf besar serta ditebalkan hurufnya. di bahagian kiri surat. Huruf pertama pada kata pertama pelu ditulis menggunakan huruf besar dan diakhiri dengan tanda ‘koma’.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 2. Pengirim perlu menurunkan tanda tangan pada ruang yang disediakan sebagai bukti kebertanggungjawaban atas kesahihan maklumat dalam surat yang dikemukakan. Sebagai contoh: diikuti dengan jawatan pengirim yang perlu ditulis di bahagian bawah nama penuh pengirim.13 Tandatangan. Mahmud Abbas (MAHMUD BIN ABBAS) Guru Besar Sekolah Rendah Kebangsaan Sungai Bertih 9 . Nama dan Jawatan Pengirim Setiap surat rasmi mesti mempunyai tandatangan pengirim. Kemudian. Sekiranya pengirim mempunyai gelaran atau pangkat. Saya yang menjalankan tugas. Sebagai contoh: Saya yang menurut perintah.12 Pengakuan Tanggungjawab Elemen ini ditulis selang sebaris daripada ungkapan cogan kata. Nama penuh perlu ditulis dalam kurungan. Kata pengakuan tanggungjawab ini kebiasannya digunakan oleh pengirim surat untuk menunjukkan kuasa atau peranannya berkaitan isu atau tajuk surat yang dikemukakan.

Salinan surat juga amat penting bagi surat permohonan atau rayuan yang memerlukan pertimbangan beberapa pihak.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 2. Senarai ini penting untuk membantu individu yang menerima surat untuk menghubungi pihak yang turut ditujukan surat untuk saling bertukar maklumat atau idea mengenai surat yang dikemukakan.k. Ia juga sebagai rujukan penerima tertentu yang dapat dijadikan sebagai bukti pengiriman sekiranya berlaku masalah surat tidak sampai kepada penerimanya.14 Salinan Kepada Elemen ini merujuk kepada senarai nama penuh dan alamt lengkap individu atau pihak-pihak yang turut ditujukan surat.: Guru Penasihat Kelab Pencinta Alam 10 . Sebagai contoh: s.

..” “Dikemukan bersama-sama ini.3 Penanda Maksud Menyertakan “Dengan ini.” “Merujuk kepada...” “Berkenaan dengan. senang dibaca dan mempamerkan kesopanan si pengirim. faktor penggunaan laras bahasa yang betul dan tepat juga dititikberatkan dalam penulisan surat rasmi bagi memastikan perkataan atau ayat yang ditulis di dalam surat tersebut mudah difahami.1.2 Penanda Maksud Pemakluman “Sukacita dimaklumkan bahawa. objektif serta kesantunan ayat..” “Dilampirkan bersama. Kuala Lumpur.1..0 Laras Bahasa Surat Rasmi Proses menulis surat rasmi merupakan suatu usaha formal yang perlu menitikberatkan tatacara dan protokol pemulisan surat rasmi yang khusus..” “Seperti yang tuan/puan sedia maklum.. Banter Sdn.” 3.1..... 11 . 3...1 Penanda Maksud Penanda maksud merupakan kata-kata atau frasa yang digunakan bagi menggambarkan maksud tersurat atau tersirat di sebalik sesuatu ayat yang ditulis tanpa menjejaskan kebahasaan.” 3..1 Penanda Maksud Rujukan “Sehubungan dengan.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 3.” 3 Ramlan Abdul Wahab (2004).. Panduan Pengurusan Kokurikulum di Sekolah.3 Di antara penanda-penanda maksud yang digunakan dalam penulisan surat rasmi adalah seperti berikut: 3.. Di samping itu. Bhd. makna atau pengertian harafiah.

..9 Penanda Maksud Tujuan “Untuk tujuan ini.6 Penanda Maksud Perwakilan “Saya bagi pihak.8 Penanda Maksud Sebab-Musabab “Atas kerjasama....” 3.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 3..maka..” 12 .” 3.1.7 Penanda Maksud Pendapat “Meneyadri bahawa.” “Saya selaku wakil kepada.1........” b) Perintah Kasar “Saya telah diarahkan.....” 3.” “Memandangkan....” “Berkat bantuan....” 3.1.” “Tuan/Puan dikehendaki...” “Sebagai lanjutan kepda perbincangan terdahulu.1.1.oleh itu.5 Penanda Maksud Harapan “Adalah diharapkan..1..1...” 3..11 Penanda Maksud Persetujuan “Saya tidak mempunyai halangan..10 Penanda Maksud Sambungan “Susulan kepada keputusan yang telah dibuat..” “Besarlah harapan kami” 3...1.4 Penanda Maksud Perintah a) Perintah Halus “Mohonlah apa kiranya.” 3.

.2...” 3....” 3.3 Tujuan tersirat “Dengan ikhlas memohon perhatian dan pertimbangan tuan supaya sudilah menerima pakai pindaan-pindaan....15 Penanda Maksud Penegasan “Adalah dengan hormatnya dimaklumkan..2 Tujuan menjemput “Dengan sukacita pihak kami mempersilakan tuan/puan hadir. Di antara contoh-contoh frasa berhemah adalah seperti berikut: 3....” 3.1 Tujuan meminta “Saya dengan penuh harapan momohon sudialah apa kiranya.” “Dengan sukacita...” 3..2..1..” 13 ......amatlah saya hargai.” 3..2..1..berbesar hati dan penuh harapan memohon sudi apa kiranya pihak tuan/puan menyumbangkan.” 3.” “Cadangan yang dikemukakan..1.4 Tujuan meminta bantuan “Saya bagi pihak Jawatankuasa..Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 3.walau bagaimanapun.2.12 Penanda Maksud Tidak Bersetuju “Dengan dukacitanya pihak kami keberatan untuk.” 3.1.14 Penanda Maksud Jemputan “Kesudian pihak tuan.tuan/puan dijemput.2 Frasa Berhemah Frasa berhemah merupakan ayat berbahasa yang digunakan dengan nada yang berhemah dan bersantun....13 Penanda Maksud Permintaan “Saya dengan penuh harapan momohon..

Puan – Kata ganti nama diri kedua 14 . pihak kedua mahupun pihak ketiga.3. Nama sendiri idak digunakan di dalam penulisan surat rasmi kecuali di bahagian tandatangan dan nama penuh sahaja. 3.1 Ejaan Aspek ejaan merupakan perkara pertama yan perlu disemak oleh si pengirim surat. 3.4 Kata Ganti Nama Diri Dalam penulisan surat biasa mahupun surat rasmi. nama tempat. kata ganti nama diri perlu digunakan sama ada bagi merujuk diri sendiri.2 Huruf Besar Penggunaan huruf besar perlu bertepatan dan bersesuaian dengan ayat seperti untuk penulisan nama khas. nama orang dan panggilan hormat. tatabahasa dan tanda baca yang tepat. Sebagai contoh: Saya – Kata ganti nama diri pertama Tuan.3.3 Tanda Bacaan Aspek penggunaan tanda baaan yang betul termasuklah pengunaan tanda koma. Ini kerana struktur ejaan yang salah dalam surat rasmi akan memberikan tanggapan negatif kepada si penerima surat. Berikut merupakan aspek aspek bahasa yang perlu dititikeratkan dalam penulisan surat rasmi. tanda seruan dan pengikat kata.3. 3. 3.3 Penggunaan Bahasa Aspek bahasa dalam penulisan surat rasmi bukan sahaja meliputi kesantunan bahasa malahan juga menitikberatkan aspek ejaan.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 3. noktah.3.

Encik Panggilan Hormat – Yang Berbahagia.3. Yang Berhormat 15 .5 Kata Sapaan dan Panggilan Hormat Penggunaan kata sapaan yang sesuai mengikut pangkat dan kedudukan seseorang adalah penting bagi menunjukkan rasa hormat si pengirim kepada penerima surat. Sebagai contoh: Kata Sapaan – Tuan.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 3.

Butiran surat rasmi yang dicadangkan adalah seperti berikut: 16 .0 Surat Rasmi Berikut dilampirkan sepucuk surat rasmi kepada Pengetua Sekolah berkenaan mengadakan program yang hendak dijalankan di sekolah.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 4.

Bengkel ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar tentang penggunaan perisian “Adobe Illustrator 11” di samping membuka peluang kepada para pelajar untuk mempertingkatkan kemahiran komputer mereka. 1 Tarikh Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Klang Jalan Tengku Kelana 41200 Klang Selangor.KTMSMKCK 01/05 Jld.(05)dlm. Permohonan Menggunakan Dewan Sekolah Untuk Bengkel Penggunaan Perisian “Adobe Illustrator 11” Anjuran dan Kelolaan Kelab Teknologi Maklumat Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Klang : 17 MAC 2008 __________________________________________________________________________ Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Kelab Teknologi Maklumat Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Klang (KTMSMKCK) berhasrat untuk menganjur dan mengelolakan Bengkel Penggunaan Perisian “Adobe Illustrator 11” pada 13 hingga 14 April 2008 akan datang ini mulai jam 8.30 pagi hingga jam 4.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi KELAB TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CONVENT KLANG Jalan Tengku Kelana. Kami : Bil. 2. Tuan. Tuan : Ruj. melalui:Guru Penasihat Kelab Teknologi Maklumat Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Klang Selangor. 41200 Klang. 03-3323 6699 / Faks: 03-3323 6688 Ruj. Selangor. Seramai 45 orang ahli KTMSMKCK telah memohon untuk menyertai bengkel ini. 17 .00 petang.

Sehubungan itu dan dengan penuh harapan. “BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN KELAB” Saya yang menjalankan tugas.k. 6. 4. Guru Penasihat KTMSMKCK. Sekian.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 3. 18 . 5. Siti Hakimah Muslim (SITI HAKIMAH BINTI MUSLIM) Setiausaha Kelab Teknologi Maklumat Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Klang s. terima kasih. saya bagi pihak KTKSMKCK dan Jawatankuasa Pengelola memohon pertimbangan dan jasa baik Tuan sudilah apa kiranya membenarkan kami menggunakan dewan sekolah. bengkel bertujuan untuk mengasah daya kreativiti para pelajar khususnya dalam menggunakan perisian grafik di mana kemahiran ini dapat digunakan oleh para pelajar untuk merekacipta kulit majalah sekolah dan poster-poster sekolah. Sukacita juga dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Pengelola bersedia untuk mematuhi semua syarat yang ditetapkan bagi penggunaan Dewan Sekolah untuk tujuan tersebut. meja penceramah serta sistem audiovisual yang terdapat dalam dewan untuk menganjurkan program seperti yang dinyatakan di atas. kerusi. Selain daripada itu. Segala jasa baik Tuan dalam mempertimbangkan dan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai.

surat rasmi yang ditulis dengan lengkap. Penggunaan ayat yang terlalu berbunga-bunga. Ini kerana surat rasmi boleh dijadikan bukti sahih terutamanya dalam kes-kes pertuduhan di mahkamah. 19 . berkias dan mempunyai maksud yang kurang difahami mestilah dielakkan. setiap surat rasmi yang dikeluarkan perlu dinomborkan mengikut tarikh dan kategori surat tersebut (yang mana berkaitan) bagi memudahkan proses merekod sama ada bagi pihak si pengirim mahupun penerima surat. panggilan hormat. Perlu ditekankan juga aspek pemberian nombor rujukan dalam surat rasmi.0 Rumusan Surat rasmi merupakan suatu instrumen komunikasi yang bersifat formal dan serius. frasa berhemah.Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 5. Selain memastikan bahawa surat rasmi mematuhi format dan aturanaturan yang telah ditetapkan pengirim perlu juga memastikan ketepatan laras bahasa yang digunakan. Secara keseluruhannya. Penulis surat harus sedar bahawa surat rasmi merupakan alat komunikasi bukan lisan yang sahih. dan kata ganti diri perlu dititikberatkan oleh penulis surat rasmi. Aspek penggunaan laras bahasa seperti penanda maksud. berdasarkan format yang betul dan menggunakan laras bahasa yang sesuai merupakan surat rasmi yang berkualiti dan kandungan surat tersebut adalah sahih dan boleh dipercayai. Sekiranya kesemua aturan dan langkah-langakah penulisan surat rasmi seerti yang tersenarai di atas dipatuhi oleh penulis tersebut maka tidak akan timbul sebarang masalah pada surat tersebut. Di mana. ejaan. tanda bacaan. tepat.

Selangor Darul Ehsan. Ng Chan Heng (1992). Kuala Lumpur. Penerbitan Pelangi Sdn. Sh.. Selangor Darul Ehsan. Bhd. Bhd. Rahman (2006)..Bahasa Melayu Komunikasi – Penulisan Surat Rasmi 6. Sharifah Abd. Teknik Penulisan @ Format Bahasa Melayu Kertas 2. Fauziah Mat. Kamsano Padikon. 220 Contoh Karangan Bahasa Malaysia. Fokus Jingga Bahasa Malaysia. 20 . SNP Panpac (M) Sdn.0 Rujukan Ramlan Abdul Wahab (2004). Bhd. Penerbit Fajar Bakti Sdn.. Selangor Darul Ehsan. Bhd. Panduan Pengurusan Kokurikulum di Sekolah. Aminuddin Rosli.. Banter Sdn. Mohd Abdullah (1999).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->